Čtvrtek 26 září 2019
Fejkování po česku: Výstřely protiruských trollů   
Pridal tk Čtvrtek 26 září 2019 - 04:06:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Máme tu zase jedno výročí. Desáté. Výročí záměru postavení a nakonec nepostavení radaru USA v ČR. A s výročím se sypají fejky. Zejména protiruské.

Primus mezi fejkaři, bývalý poradce premiérů Mirka Topolánka, Jana Fischera a vicepremiéra Pavla Bělobrádka pan Martin Schmarcz, označil odpor většiny občanů ČR proti radaru za první mohutný výstřel ruské propagandy, též(21. 9. 2019). Při přečtení toho titulku (výstřel ruské propagandy) jsem se zaradoval: Konečně se na konkrétním případu dovím, jak se ta nebezpečná ruská/kremelská propaganda dělá. To abych se jí mohl bránit.

Nejdříve stručné připomenutí sledu událostí:

Radar měl být, spolu s antiraketami umístěnými v Polsku, ochranou bezpečnostních zájmů USA a jejích spojenců v Evropě před nepřítelem – Íránem a KLDR; ani jeden z těchto států však neměl a nemá mezikontinentální střely, které by na evropský kontinent doletěly.Logicky se kladla otázka proti komu tedy? Jediná racionální odpověď byla: proti Rusku. Prvním výstřelem protiruské propagandy tak byla a je lež o užití radaru; prý proti Íránu a KLDR.

Radar by nemohl sloužit pro obranu České republiky a střední Evropy, byl by naopak nebezpečím pro nás. Druhým výstřelem protiruské propagandy tak byla a je lež o obraně ČR, protože radar jsou oči protivzdušného obranného systému, na které se utočí nejdříve. Šlo by tak o přenesení obrany USA na evropský kontinent. Evropa, i ČR, by se mohla stát místem, kde si USA a Rusko vyřizují účty. Mohli bychom se stát středoevropským válčištěm.

Radar měl být pouze pod správou USA a nikoliv NATO, přitom ČR je členem NATO. Česká republika by neměla možnost kontrolovat, co skutečně v Brdech má stát, co by tam stálo. Třetím výstřelem protiruské propagandy tak byla neověřitelná informace, že by v Brdech skutečně měl stát radar k navádění antiraket, a nikoli třeba odposlouchávací stanice pro odposlech telekomunikací apod.

Na stavbu kdejaké pěšiny v ČR se musí udělat posudek, zda nebude (negativně) ovlivňovat životní prostředí. Ne tak v případě radaru, který může přinést výrazná zdravotní rizika. Žádné hodnocení rizik plynoucích z provozu radaru se nechystalo. Signifikantní však je, že právě v té době (r. 2000) byly třináctkrát sníženy hygienické radiační normy (limit 4,3 V/m z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 408/1990 Sb. byl zvýšen na 58 V/m podle nařízení vlády č. 480/2000 Sb.). A tak vláda ČR mohla tvrdit, že radar, podle opravených norem, je bezpečný. Čtvrtým výstřelem protiruské propagandy tak bylo tvrzení tehdejší vlády (předseda Topolánek), že radar je podle našich – mimořádně změkčených norem – bezpečný.

Zajímavé je, že odporné kremelské propagandě o všeobecné škodlivosti USA radaru u nás propadli též evropští socialističtí lídři, předsedové socialistických stran České republiky, Rakouska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska, a vyjádřili to heslem ne dalším závodům ve zbrojení, též jí propadli starostové čtyř desítek obcí v ČR z hnutí Liga starostů proti radaru, kteří si dovolili ohradit se proti lžím o radaru, a co nejhůře, nečisté ruské propagandě podlehlo na sedmdesát procent obyvatel ČR a radar odmítli − ti kremelští trollové mají ale páru, což (!).

Když jsem si přečetl titulek článku Martin Schmarcze, tak jsem se zaradoval: Konečně se, na konkrétním případu dovím, jak se ta nebezpečná ruská/kremelská propaganda dělá. To abych se jí mohl bránit. Jenomže M. Schmarcz ve svém textu vyprodukoval, kromě kupy ideologických blábolů, jedno jediné věcné tvrzení, jež by mělo špinavou kremelskou propagandu doložit, a to tvrzení: Ruská propaganda tehdy lhala, že radar je ve skutečnosti namířen proti Rusku. Toto tvrzení kremelské propagandy bylo, podle M. Schmarcze prvním výstřelem ruské hybridní války. A prý Putin akcí radar de facto obnovil studenou válku.

Ovšem každý občan s IQ průměr, pokud si shrne veřejně dostupné informace – země Írán a KLDR neměly a nemají mezikontinentální střely, které by na evropský kontinent doletěly, a proto tvrzení, že by radar byl obranou proti nim, je blbost; radar by nebránil ČR, byli bychom díky němu první na ráně, radar by ohrožoval životní prostředí a zdraví občanů – tedy každý občan s minimálním přehledem ví, že ta ruská/kremelská propaganda holt měla pravdu.

V ideologii studené války vězí autoři protiruských výstřelů, rusofobové.

Vladimír Pelc

Zdroj: Vaše Věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMašínové   
Pridal tk Čtvrtek 26 září 2019 - 03:49:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nedávno se objevila informace, že se chystá natáčení filmu o bratřích Mašínech. Toto téma dlouhodobě rozděluje českou společnost a je dokladem nevalné morální úrovně reprezentantů české politické scény a mnohých médií. Výroba hrdinů na ideologickou objednávku nepřinesla nikdy nic dobrého.

Příběh skupiny bratří Mašínů je poměrně známý. V krátkosti lze uvést, že jejich otec, plukovník Josef Mašín byl hrdinou československého, především vojenského odboje proti německým okupantům. Byl jedním za slavné trojice důstojníků, známých jako Tři králové. Všichni položili život za vlast a nepopírala to ani komunistická propaganda po únoru 1948.

Jeho synové Ctirad a Josef nebyli po únoru 1948 nijak pronásledováni, měli možnost studovat a jeden z nich dokonce absolvovat speciální branný kurz v Českém svazu mládeže. Politický vývoj v Československu byl odrazem boje o globální moc v Evropě, mezi USA a SSSR. Můžeme si připomenout operaci známou jako Berlínský most, stejně jako hospodářské sankce, které uvalily USA, Kanada a další země na Československo již v roce 1946. V Československu pracovní tábory a urnové doly, které byly horší, než ten euromarxisticky a lidovecky mediálně vykřičený v Letech, věznice s mučírnami, ale rovněž agenti amerických a západo-německé tajné služby, přicházející jako špióni, vrazi, teroristé a organizátoři domácího odporu proti (ať se to komu líbí, či nikoli, podle tehdejších zákonů) legální vládě. Vraždy na obou stranách. Hybridní válka, jako když vyšije. Není úplně jasné, proč se Mašínové rozhodli bojovat proti režimu, bez ohledu na jejich pozdější propagandistická vyjádření v médiích.

Faktem je, že vytvořili pětičlennou skupinu, kde figurovali dále Milan Paumer, Zbyněk Janota a Václav Švéda. Politickou situaci v zemi nijak neovlivnili. Naloupených peněz si údajně především užívali. Tvrzení, že je potřebovali na zbraně, je mírně přehnané. V pohraničí bylo zbraní všude plno. Daly se sehnat ještě v sedmdesátých letech a mezi lidmi jich bylo hodně. Svojí násilnou činností spíš nahráli režimní propagandě. Zavraždili dva policisty Kašičku a Honzátka a pokladníka Rošického. Prvního omráčili úderem železné tyče a poté zastřelili, což se dá kvalifikovat jako vražda, nikoli ozbrojený boj. Druhého přepadli s využitím podvodu, svázali, omámili chloroformem a podřízli. To se dá rovněž kvalifikovat jako vražda, nikoli ozbrojený boj. Něčeho takového se nedopouštěli běžně ani ozbrojenci nacistické třetí říše. Pouze nejhorší zrůdy v Evropě, většinou muslimové a jim podobní náboženští fanatici podřezávali bezmocné zajatce. Náboženství bylo, dříve stejně jako v současnosti, využíváno jako zástěrka nízkých zločinů, páchaných nízkými charaktery. Byli to za druhé světové války katoličtí Ustašovci v Chorvatsku, příslušníci nacistických muslimských divizí v Bosně a Kosovu a ukrajinští Banderovci, především na území Polska. V novějším provedení jsme mohli taková zvěrstva, jako podřezávání zajatců i civilistů vidět pouze u islámských teroristů, v Evropě především příslušníků kosovské UCK, která dnes vládne z milosti EU a NATO v Kosovu za (naše) peníze EU, u čečenských teroristů a dále u příslušníků takzvaného islámského státu v Sýrii. Bratři Mašínové se tak vražděním bezbranných zajatců zařadili do opravdu vynikající společnosti na vysoké civilizační úrovni. V případě pokladníka Rošického se jednalo o jasnou loupežnou vraždu s cílem ukrást peníze. V kterékoli zemi Evropy by za ni v té době dostali trest smrti, v některých státech USA dodnes. Nikoli politickými řečmi, ale zločiny se Mašínové vyřadili z civilizované společnosti, o vojácích a bojovnících za svobodu ani nemluvě.

Svoji činnost zdůvodňovali Mašínové bojem proti vládnoucímu komunistickému režimu. Ten byl v padesátých letech místy opravdu brutální, nicméně značná část obyvatel ho podporovala. Nebyl tady žádný všelidový odboj vedený Václavem Havlem, či lektorem VUMLu Tomášem Halíkem. Jinak by se režim pravděpodobně neudržel, přestože vznikl vlastně legální cestou. Komunisté zvítězili ve volbách roku 1946 a doplnění vlády v únoru 1948 bylo v souladu s platnými zákony. Nicméně bojem za lepší zítřky a proti zločinnému režimu lze zdůvodnit cokoli a oháněl a ohání se jím kdekdo, Mašínové, Hitler, Pol Pot i Bin Ládin. Soudruh Stalin v počátcích svojí politické kariéry rovněž vylupoval se soudruhy banky a zároveň vedl nevěstinec v boji proti údajně zločinnému carskému režimu a kamarádil se s budoucím polským diktátorem Pilsudským, levicovým revolucionářem. Milion chvilek pro demokracii nikoho naštěstí nenapadlo. Mašínové tedy měli mnoho vzorů, konec konců, boj proti tyranii vzpomíná i ústava USA. Nicméně není známo, že by Stalin podřezával zajatce, na rozdíl od Mašínů.

Mašínové zdůvodňovali později svoje vraždy tím, že jejich oběti byli komunisti. V případě pokladníka Rošického se jedná o lež. Kašička byl lidovec, který musel vstoupit do KSČ, aby si udržel práci u policie (SNB) a jako politicky nepříliš spolehlivého jej sledovala StB. Pokud se na tento problém podíváme ze širšího spektra, nemůžeme přehlédnout, že mnozí politici, intelektuálové a umělci, kteří nadšeně oslavují bratry Mašíny a neméně nadšeně se ohánějí morálkou, stojí na nejistých základech a krátké paměti. Někteří byli v násilných padesátých letech nadšenými komunisty. Přitom veřejně schvalovali popravy a teror proti opozici, kterou byli právě Mašínové. V případě mladších politiků, horujících pro hrdinství Mašínů a odstraňujících zároveň sochy sovětských osvoboditelů, jsou mnozí dětmi předlistopadových komunistických, kolaborujících lidoveckých, či socialistických nomenklaturních kádrů, postavených výše, než nějaký strážmistr Honzátko. Za jinými se naopak táhne rodinná kolaborace s nacisty, například za Otto Kolarem (původně Otto Kolář), stíhaným po válce jako zrádce a nacistický zločinec. Měli bychom tedy takové politiky a rodinné příslušníky současné české antikomunistické nomenklatury beztrestně podříznout? Obzvláště v současné EU, která porušuje vlastní zákony a díky svému zkorumpovanému euromarxistickému a multikulturnímu vedení začíná stále více podobat vysněnému trockistickému ráji nejagresivnějších bolševiků, kteří nakonec viděli budoucnost západo-evropského komunismu v islámu, milovaném i nacisty?

Jestliže pro antikomunistu je morální podříznout komunistu, proč by to nemělo platit naopak? Jestliže je morální povstat proti utlačovatelskému režimu, proč nepovstat proti německé EU, která si z naší země udělala kolonii, kterou nestydatě vysává? Proč se nechovat jako primitivní muslimský terorista v islámském státu, jestliže se v naší zemi za podříznutí bezbranného zajatce udělují vyznamenání, vyvěšují se vlajky státu, kde se nevolníkům za trest řezaly ruce, nohy a vypichovaly oči? Myšlení evropských demokratických politiků začíná připomínat tupý temný středověk, kdy si křesťané rozbíjeli hlavy a upalovali se za to, že různým způsobem uctívali stejného boha a Krista. Oslavy vrahů, urážky osvoboditelů. Asi to bude ta unikátní a speciální česká morální politika, spojená s evropskými hodnotami, kterou nám předvádějí v praxi reprezentanti a slouhové německé EU, pánové Hřib, Kolář, Janda, Minář a jejich přátelé z takzvané opozice.

Martin Koller
25. 9. 2019
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGréta a její klimatické SOS. Ale co dál?   
Pridal tk Čtvrtek 26 září 2019 - 03:46:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Děvče, ani ne ještě (na naše podmínky) plnoletá dokázala sice postavit svět do pomyslné „latě“, nicméně je otázka, zda je na místě jí plnohodnotně tleskat a uznávat její svérázné vystupování na veřejnosti, i když je téma nepochybně velmi aktuální. Co je však nutné uznat, pak vzhledem k jejímu mládí, je to její řečnická rétorika.

Nejenže mluví anglicky, místo rodné švédštiny, ale to hlavní je její aktuálnost a důležitost jejího tématu. Je celkem logické, že ne vždy a ne všem lidem se její řeč, prognózy a varování zamlouvají. Ta její vystoupení mají dva obrazy první, ve kterém se jeví jako pokrokově a futuristicky uvažující dospívající mladý člověk, ten druhý obraz ji znázorňuje víceméně jako poněkud naivní nedospělé stvoření, které se v něčem shlédlo, něco si vzalo do hlavy (byť je to myšlenka velmi racionální), ale tak jako mnoho jiných „významných“ politiků, kteří poukazují na nedostatky a problémy, ale sami neznají řešení, tak podobně je to i s Gretou Thunbergovou, která rovněž řekla jen „A“, ale už ne „B“. Osobně jí to nemám za zlé a nelze jí to snad ani vyčítat, je to důsledek jejího nezkušeného mládí.

Myslím, že lze souhlasit s francouzskou ministryní pro životní prostředí Brune Poirsonovou která řekla, že nestačí jen varovně pozvedat hlas, ale že je třeba sednout k jednomu stolu a hledat potřebná řešení problémů, které nás v této oblasti trápí. A že ty problémy nejsou zanedbatelné, není pochyb. To je snad také důvod, proč někteří politici s Grétou T. nesouhlasí, nebo v lepším případě mají značné výhrady. Skutečností zůstává, že pravdu má tato dívka v tom, že jsou i tací politici, kteří tento problém ne vždy (pokud vůbec) berou s potřebnou vážností a místo činů pronášejí jen prázdná, nic neříkající slova. Je nezpochybnitelné, ž zhoršené, někdy až katastrofální klimatické podmínky ve světě je rozhodně potřebné brát vážně a je nutné se jimi zabývat a hledat řešení, jak případné klimatické katastrofě předejít.

Zde však podle mého názoru nelze souhlasit se slovy Gréty Thunbergové, která obvinila světové lídry, že jí ukradli dětství a prakticky jí znemožnili chodit do školy, protože nedělají dost pro záchranu klimatu. Kdyby dělali dost, mohla by prý teď sedět ve škole a vzdělávat se. Je to srovnání, které nemá faktické opodstatnění, je to pouze „výkřik do tmy“ mladého, nedospělého a nezkušeného děvčete, které se snaží svoji integritu spojit se smyšleným a neoprávněné kompromitujícím obvinění z omezení prožitků jejího dětství stejně jako obvinění z toho, že jí některý ze světových lídrů prý znemožnil chodit do školy. U dospělého člověka by to bylo možno chápat, že je to myšleno v nadsázce. U ní jsou to nejspíše dozvuky pubertálních emocí a jistých pocitů křivdy z hluboce prožívaných skutečností, jež dává do souvislostí se stavem klimatu, kterými tak umocňuje význam svých slov.

Lze tedy konstatovat, že Greta Thunbergová řekla veřejně to, co mnozí odpovědní říci nechtěli, protože k tomu měli „své“ důvody. Ne snad takové, kterými by neutěšený až nebezpečný stav světového klimatu neznali, ale proto, že si byli a jsou vědomi toho, že dělat něco s tímto stavem znamená především intenzivně investovat bez evidentního okamžitého zisku. Že jde o budoucnost i jejich dětí, jim jaksi v jejich mamonem značně omezeném myšlení nedochází. Je tedy otázka, jaký dopad bude mít Gretino snažení, zda to zase jen u některých lidí nevyvolá dnešní uznání a momentální pozitivní nadšení, které však za nějakou dobu vyšumí a stav bude stejný, či spíše ještě horší.

Jinými slovy, zda tito lidé, kteří dnes Gretě tleskají a velebí její odvahu, budou mít stejnou odvahu donutit ony světové lídry, aby konali. To vše by měla ukázat nejbližší budoucnost. A Greta? Ta má o svou „světlou“ budoucnost vystaráno. Nechci být špatným prorokem když řeknu, že snad i dobude velikosti a významu, jakého se (svého času) těšila frau Merkel. Já ji to přeji i když také může být všechno jinak.

Jiří B a ť a
25. září 2019

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecko má v úmyslu projednat s partnery návrh moratoria na rakety středního a kratšího doletu   
Pridal tk Čtvrtek 26 září 2019 - 03:42:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Berlín se chystá projednat s partnery v EU a NATO návrh Ruska na moratorium na umístění raket středního a kratšího doletu v Evropě, sdělili ve středu v německém kabinetu ministrů.

Dříve o tom, že takové dopisy zaslal ruský prezident Vladimir Putin členským zemím EU, NATO a řadě dalších zemí, psaly noviny Kommersant.

„Máme v úmyslu projednat tento dopis společně s našimi nejbližšími partnery v NATO a EU,“ sdělili Sputniku v tiskové službě německé vlády a dodali, že Německo je vždy otevřeno „dialogu s Ruskem, pokud je doprovázen vážnými pokusy objasnit otevřené otázky a vyřešit problémy“.

Ruský prezident Vladimir Putin zaslal 19. září do několika desítek států dopis s návrhem zavést moratorium na umístění raket středního a kratšího doletu, uvádí novinový zdroj.

Dopis dostali nejvyšší vládní představitelé všech zemí NATO a Číny a také šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

„Vyzýváme vás, abyste podpořili naše úsilí ve prospěch vyhlášení moratoria v rámci NATO na umísťování raket středního a kratšího doletu, podobného tomu, které vyhlásilo Rusko,“ uvádí se v dopise prezidenta Putina. Ruský prezident dodal, že Moskva si uvědomuje nutnost verifikačních opatření a ze své strany je připravena „projednat příslušné technické aspekty“.

Podle zdroje Kommersantu na MZV jedné ze zemí NATO organizace považovala návrh za „nonsens“, neboť je přesvědčena, že Rusko už umístilo takové zbraně na své evropské části.

2. února USA odstoupily od smlouvy INF a obvinily Rusko z jejího nedodržování. Podle slov Washingtonu ruská armáda vyvíjela novou pozemní raketu s plochou dráhou letu s doletem více než 500 km, což je v rozporu se smlouvou. Moskva naopak obvinila USA. Smlouva INF přestala platit 2. srpna.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9RWe

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMinisterstvo spravedlnosti USA okomentovalo přepis Trumpova rozhovoru s prezidentem Zelenským   
Pridal tk Čtvrtek 26 září 2019 - 03:36:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké ministerstvo spravedlnosti neobjevilo žádná porušení zákona v rozhovoru mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Informoval o tom deník Washington Post s odvoláním na slova mluvčí daného resortu, Kerri Kupecové.

Dnes, ve středu 25. srpna, Bílý dům zveřejnil přepis telefonického rozhovoru mezi Trumpem a Zelenským. V této souvislosti daný telefonický rozhovor posloužil jako záminka k zahájení procedury ústavní žaloby (neboli impeachmentu). Trump měl totiž během něj údajně Zelenskému hrozit tím, že pokud nebude spolupracovat ve vyšetřování Huntera Bidena, syna bývalého amerického prezidenta a nyní kandidáta na šéfa Bílého doma Joeho Bidena, Kyjev nedostane slíbenou finanční pomoc.

Podle slov Kupecové však Ministerstvo spravedlnosti USA již věc uzavřelo.

Mluvčí resortu uvedla, že prezident v rozhovoru s americkým generálním prokurátorem Williamem Barrem, který je zmiňován v telefonickém rozhovoru mezi dvěma lídry, nikdy téma vyšetřování na Ukrajině případu bývalého viceprezidenta Joeho Bidena nebo jeho syna, nezmiňoval.

Co v telefonickém rozhovoru zaznělo?

Dříve ale média informovala o tom, že Trump v rozhovoru se Zelenským požádal o obnovení vyšetřování Huntera Bidena, syna bývalého amerického viceprezidenta Joeho Bidena. Biden starší je totiž favoritem na demokratickou kandidaturu v nastávajících prezidentských volbách, které se uskuteční příští rok, a tak by se mohl stát Trumpovým protivníkem.

Zveřejněný přepis telefonátu však potvrdil, že americký vůdce toto téma v rozhovoru se Zelenským zmínil. Demokraté tvrdí, že měl americký prezident během něj údajně Zelenskému hrozit tím, že pokud nebude spolupracovat ve vyšetřování Huntera Bidena, syna Joeho Bidena, Kyjev nedostane slíbenou finanční pomoc. V přepisu rozhovoru k tomu ale není žádný přímý náznak.

Biden ml. a Burisma Group

Joe Biden v době, kdy zastával úřad viceprezidenta v Obamově administrativě, během jedné ze svých mnoha návštěv Ukrajiny vyžadoval, aby se vedení země zbavilo generálního prokurátora Viktora Šokina, který vyšetřoval energetickou firmu Burisma Group podnikající na Ukrajině, v jejímž čele stál Hunter Biden.

loňském roce to veřejně potvrdil i sám Joe Biden, a to během svého vystoupení v organizaci Council on Foreign Relations.

„Řekl jsem: ‚Nedostanete (miliardu dolarů, pozn. red.). Odlétám za šest hodin. Pokud nevyhodíte prokurátora, nedostanete žádné peníze.‘ A víte co? Ten zk*rvysyn dostal padáka,“ řekl Biden.

Zda existuje souvislost mezi vyšetřováním firmy Burisma a nátlaku Bidena zbavit se generálního prokurátora Šokina, nebylo zatím dokázáno. Joe Biden se ale osobně zasadil o reformu energetického sektoru Ukrajiny a boji proti korupci.

Proces vyjádření nedůvěry Donaldu Trumpovi

Již dříve předsedkyně Sněmovny reprezentantů Kongresu USA a demokratka Nancy Pelosiová prohlásila, že Kongres zahajuje proces vyjádření nedůvěry Donaldu Trumpovi.

Podle jejích slov svým jednáním „zradil funkci prezidenta, národní bezpečnost a integritu našich voleb“. Po ukončení svého projevu Pelosiová odmítla odpovídat na otázky novinářů.

Důvodem takového kroku měl být právě tlak, který Trump údajně vyvíjel na Zelenského. V tom totiž vidí demokraté „porušení integrity voleb“.

Na telefonát upozornil nejmenovaný člen amerických tajných služeb. Ten tvrdil, že Trump hrozil Zelenskému odmítnutím finanční pomoci. Ministerstvo spravedlnosti ale údajně jeho žalobu ignorovalo. Jak však upozorňují některá média, Trumpovi poradci krok demokratů uvítali, neboť jsou přesvědčeni, že se jim vymstí.

K zahájení procesu vyjádření nedůvěry Trumpovi již předtím vyzval člen Sněmovny reprezentantů Kongresu USA John Lewis, a to během svého úterního vystoupení na zasedání sněmovny.

Noviny Washington Post s odkazem na zdroje napsaly, že se za zavřenými dveřmi konala porada Pelosiové s řadou nejmenovaných členů Demokratické strany. Projednávali především vytvoření zvláštního výboru k provedení možného vyjádření nedůvěry Trumpovi.

Trumpova reakce

Když se Trump dozvěděl o zahájení procesu vyjádření nedůvěry, prohlásil, že demokraté se takovým způsobem rozhodli zkazit „důležitý den v OSN“.

„Takový důležitý den v Organizaci spojených národů, tak mnoho práce a tolik úspěchů a demokraté to úmyslně zničili a zdiskreditovali špínou nových naléhavých zpráv honu na čarodějnice. To je pro naši zemi velmi špatné! Ani nečetli přepis telefonického rozhovoru,“ napsal prezident na Twitteru.

Jak je tedy vidět, Trump krok svých odpůrců označil za hon na čarodějnice. Po uveřejnění přepisu hovoru Trump následně vyzval demokraty, aby se omluvili.

„Omluví se demokraté poté, co viděli přepis telefonátu s ukrajinským prezidentem? Měli by, perfektní telefonát, nachytal je!“ napsal na Twitter.

Zdroj: Washington Post, Sputnik, Twitter
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMaduro přiletěl za Putinem do Moskvy. V Kremlu si pochvalovali vzájemnou spolupráci   
Pridal tk Čtvrtek 26 září 2019 - 03:30:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Kremlu začala schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina s prezidentem Venezuely Nicolásem Madurem, který včera přiletěl na návštěvu Ruska.

Prezidenti obou států na jednání prodiskutovali dvoustranné vztahy, regionální problémy a také situaci v Bolívarovské republice, včetně přímého zasahování třetích zemí.

Ruský prezident připomněl velké investiční projekty, realizované ve Venezuele v oblasti energetiky, a řekl, že „Rusko investovalo do ekonomiky Venezuely celkem asi 4 miliardy amerických dolarů“.

Spolu s Madurem přiletěl do ruské metropole venezuelský ministr ropy a šéf ropné společnosti PDVSA Manuel Quevedo. Podle zdroje agentury by mohl navštívit kancelář této latinskoamerické společnosti, která byla nedávno otevřena v Moskvě.

​Mezi Moskvou a Caracasem se vytvořily pevné diplomatické vztahy a v roce 1996 podepsaly obě strany Smlouvu o přátelství a spolupráci. Rusko je pro mírové urovnání rozporů ve Venezuele a je kategoricky proti jakémukoliv zasahování zvenčí.

Dialog venezuelských úřadů

Rusko podporuje všechny zákonné mocenské orgány Venezuely, včetně instituce prezidenta, a také dialog prezidenta této země Nicoláse Madura s opozičními silami. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin na schůzce s Madurem.

„Rusko důsledně podporuje všechny legitimní mocenské orgány Venezuely, včetně instituce prezidenta a parlamentu. A podporujeme nesporně také dialog, který vy, pane prezidente, a vláda, vedete s opozičními silami. Jakékoliv odmítnutí dialogu považujeme za iracionální, pro zemi škodlivé a ohrožující blahobyt obyvatelstva“, řekl Putin.

Dodal, že Moskva vždy podporuje zákonné orgány moci. Venezuelský prezident ze své strany uvedl, že Moskva a Caracas „dokázaly, že mohou společně překonávat jakékoliv těžkosti“.

„Spolupracujeme v různých oblastech. V květnu se konalo setkání mezivládních komisí na vysoké úrovni a mnohé otázky, které projednávaly tyto komise, byly úspěšně vyřešeny. Jde o celou řadu oblastí – potravinářský průmysl, zdravotnictví, energetika a další sféry,“ řekl venezuelský prezident.

Dodal, že současné setkání umožní shrnout výsledky práce provedené v tomto roce, a také umožní „podívat se, jaké problémy přetrvávají, s jakou realitou se setkávají dvě strany, jak probíhá proces v řadě oblastí a vytvořit plány do budoucnosti“.

„Vždy se cítíme v Moskvě velmi příjemně a vždy jsme tady velmi rádi,“ uzavřel věc Maduro.

Vojensko-technická spolupráce

Práce v oblasti vojensko-technické spolupráce RF a Venezuely v dodávkách náhradních dílů a vytváření servisních center probíhají podle plánu, prohlásil prezident RF Vladimir Putin.

Podle jeho slov je vojensko-technická spolupráce obou zemí spojena především se závazky RF týkajícími se obsluhy techniky ruské výroby, kterou Venezuela dříve koupila.

Zásobování potravinami

Ruské dodávky zemědělských produktů do Venezuely lze považovat za humanitární spolupráci v obtížné situaci vnějšího nátlaku, v němž se Caracas ocitl, uvedl ruský prezident Vladimir Putin.

„Naše vztahy se neustále rozvíjejí. Chtěl bych říci několik slov o otázkách hospodářské spolupráce: růst obratu zboží za poslední měsíce tvořil 10 %. Ve značné míře k tomu došlo díky vzájemným dodávkám, včetně zemědělské produkce. Domníváme se, že je to důležité vzhledem k té složité situaci, v níž se ocitla Venezuela v souvislosti s vnějším nátlakem. Proto se můžeme dívat na tuto část naší spolupráce jako na určitý druh humanitární spolupráce, jelikož tato produkce přímo souvisí s blahobytem lidí, s realizací jejich přímých potravinových potřeb,“ řekl Putin.

Rusko dodá do Venezuely 1,5 milionu dávek vakcíny proti chřipce

Ruský prezident upozornil na důležité odvětví spolupráce mezi Moskvou a Caracasem – oblast medicíny. Podle jeho slov jde mimo jiné o dodávky ruských léků.

„V nejbližší době se chystáme dodat 1,5 milionu dávek vakcíny proti chřipce. A trvale bychom mohli dodávat až 5 milionů dávek,“ řekl Putin.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9RVY

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína vyzvala USA, aby nezasahovaly do záležitostí Hongkongu   
Pridal tk Čtvrtek 26 září 2019 - 03:23:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čína vyzývá USA, aby nezasahovaly do vnitřních záležitostí Hongkongu, prohlásil ve středu oficiální mluvčí MZV ČLR Keng Šuang.

Prezident USA Donald Trump ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil, že USA očekávají, že Čína bude plnit své závazky podle dohod o Hongkongu dosažených s Velkou Británií a zaregistrovaných v OSN. Jak uvedl Trump, Čína se zavázala hájit nezávislost zákonodárného systému Hongkongu a jeho demokratické instituce.

„Hongkong je důležitým mezinárodním finančním, obchodním a dopravním střediskem. Chaos v Hongkongu neodpovídá zájmům ani jedné ze stran včetně americké. Naléhavě vyzýváme USA, aby respektovaly normy mezinárodního práva a základní zásady mezinárodních vztahů, aby respektovaly svrchovanost Číny a přestaly se zasahováním do vnitřních záležitostí Číny a s neodpovědnými prohlášeními, aby dělaly více pro rozkvět a rozvoj Hongkongu,“ prohlásil na briefingu Keng Šuang, když komentoval Trumpova slova.

Zdůraznil, že situace v Hongkongu je výhradně vnitřní záležitostí Číny a že ani jeden cizí stát, ani jedna osoba nebo organizace nemají právo zasahovat do této otázky.

Hromadné protesty vyprovokované projednáním zákona o extradici probíhají v Hongkongu od začátku června. Hongkongská vláda navrhla úpravu platného Zákona o podezřelých uprchlých zločincích. Navrhovaný mechanismus by umožnil vydání podezřelých osob na na základě rozhodnutí vedení regionu jurisdikcím, s nimiž nemá Hongkong dohodu, mj. kontinentální Číně. Odpůrci tohoto návrhu zákona si ale myslí, že to ohrozí nezávislost soudního systému Hongkongu v souladu se zásadou „jedna země, dva systémy“ a umožní ústřední vládě pronásledování nepohodlných osob.

Ve středu před soudem stanuly desítky lidí, jež se zúčastnily protivládních demonstrací. Projednávat se budou násilnosti, ke kterým došlo 28. července. V tento den se policisté střetli s demonstranty před čínským zastupitelským úřadem.

Demonstranti, kteří měli na sobě přilby a plynové masky, se snažili vybudovat barikády z dopravních značek a částí plotu. Policisté proti nim nasadili slzný plyn a gumové projektily.

Ve středu soud na žádost prokuratury odložil jednání na 19. listopad, aby prokurátoři měli více času na studování 35 hodin kamerových záznamů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9RGg
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína: V rámci OSN je třeba vypracovat národní kodex o chování v kyberprostoru, který obecně přijmou všechny strany   
Pridal tk Čtvrtek 26 září 2019 - 03:18:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sedmadvacet zemí nedávno vydalo společné prohlášení o odpovědném chování zemí v kyberprostoru. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang (Keng Šuang) k tomu dnes na pravidelné tiskové konferenci v Pekingu řekl, že Čína se domnívá, že je třeba vypracovat v rámci OSN národní kodex o chování v kyberprostoru, který obecně přijmou všechny strany. Také vyzval všechny země, aby se vrátily ke konsenzu, kterého dosáhla OSN.

Geng Shuang zdůraznil, že mezinárodní společenství by mělo posílit dialog a spolupráci, společně vybudovat mírový, bezpečný, otevřený, kooperativní a řádný kyberprostor a spolupracovat na vytvoření společenství osudu v kyberprostoru.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Trumpův „ukrajinsský skandál“ je jen další podfuk   
Pridal tk Čtvrtek 26 září 2019 - 03:14:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přečetl jsem si přepis telefonického rozhovoru mezi prezidentem Trumpem a Zelenským a neobjevil jsem v něm žádné „porušení ústavy“ či cokoli, co by se mu podobalo. Takže jde jen o další žurnalistické falzum presstitutek a mrzkých politiků. A toto je ona část zmíněného telefonického rozhovoru vydávána protitrumpovským táborem demokratů za Trumpovo porušení americké Ústavy:

„Hodně se mluví o Bidenově synovi (na Ukrajině obchodně podnikal a údajně nešlo o podnikání čisté – pozn. překl). Že totiž Biden st. zastavil synovo trestní stíhání a lidé se o tom chtějí dovědět víc. Takže cokoliv v té věci můžete spolu s generálním prokurátorem učinit, bylo by ku prospěchu věci. Biden st. kudy chodí tudy se chvástá, že vyšetřování syna zastavil, takže kdybyste se na to mohl podívat“.

To tedy má být onen Trumpův ústavní hřích, za který mu hrozí Impeachment, čili zbavení úřadu. Ale cožpak byli kdy za porušení Ustavy stíhání demokraté, když vyvolali vyšetřování neexistující aféry Russiagate?

Překlad: Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3119 sec,0.1496 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,601kB