Pondělí 18 listopad 2019
A právě to Václav Moravec učinil   
Pridal tk Pondělí 18 listopad 2019 - 17:22:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Co bych udělal, kdybych byl vedoucím redaktorem zpravodajské redakce České televize a chtěl národu a všem posluchačům ČT ukázat, z jaké výšky a při tom s jakou přesností kálím na všechny ty kecy a kidy z kodexu ČT, které kdysi vložili do vínku nové posametové ČT její ještě snad starým masarykovským humanizmem prolezlí naivní zakladatelé? O tom, jak prý ČT bude ideální a spravedlivá ke všem, jak bude představovat otevřený prostor pro setkávání zkušenosti postojů a prožitků vlastních všem lidem a skupinám žijícím na území ČR, jak bude poskytovat nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře, jak si bude zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti, že bude fórem pro veřejnou diskuzi, v niž bude možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek... a další a další podobné nesmysly a žvásty, kterých jsou v tom šíleném kodexu tuny na jeden čtvereční centimetr a ani v nejmenším nevyjadřují současnou realitu rozděleného světa a boj, který ty dvě nesmiřitelné půlky světa proti sobě vedou, a samozřejmě jen jedna z nich vyjde z toto střetu s palmou vítězství v ruce.

To se snad máme v této neklidné situaci po masarykovsku dohadovat, která z těch dvou půlek je v právu, a v demokratické diskuzi, v níž mohou padat i názory nejprotichůdnější, hledat pravdu a tím snad i to, na kterou z těch dvou nesmiřitelných polovin světa se postavíme? Propánakrále, cožpak tohle nám už dost jasně neřekl Václav Havel? Tak jakých dalších diskuzí o téhle záležitosti je nám ještě třeba?

Takže víte, co bych udělal, kdybych byl vedoucím redaktorem zpravodajské redakce České televize a připravoval třeba pořad o hledání pravdy současného světa? Na debatu o ní bych pozval jen dva účastníky a to takové, o kterých bych s jistotou věděl, že o té pravdě nebudou (probůh, to snad ne), protikladně diskutovat, ale že si o ní budou co nejsouhlasněji notovat – a to v onom už zmíněném Havlově duchu, který nenaruší ani jediný kritický či pochybovačný tón.

A víte, kteří dva by ty pozvánky na takovýto program ode mě dostali? Ti, u kterých bych měl skálopevnou jistotu, že tuhle mou podmínku splní na sto procent: to znamená slovenskou prezidentku Čaputovou a předsedu českého Ústavního soudu Rychetského.

No a právě tohle, milí zlatí, Václav Moravec ve svém programu Fokus v úterý 12. listopadu t.r. redaktor ČT Václav Moravec učinil.
A to až v dosud nejkřiklavějším rozporu s duchem i literou kodexu ČT.
Z té velké výšky tedy i přesná trefa.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeho je moc, toho je příliš, aneb Václav Havel básníkem!   
Pridal tk Pondělí 18 listopad 2019 - 17:17:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak píše sobotní PRÁVO, po Ostravě bude kolovat popelnice s verši Václava Havla. Tento počin je dílem projektu POPO, který se stal součástí oslav 30. výročí sametové revoluce ve městě. Jaké píše dále deník, desítku běžných kontejnerů zdobí verše Václava Havla, Jiřího Koláře či Vladimíra Burdy.

Opravdu pozoruhodný počin. Představa, že Ostravané budou (zda vůbec) při vyhazování odpadků číst na páchnoucím kontejneru nepochybně hlubokomyslné verše Václava Havla, je už nyní k smíchu. Je to nejen neetické, ale také tragikomické. Už samotný fakt, že je čtenářům PRÁVA sdělováno, že to budou verše Václava Havla je samo o sobě k smíchu. Nejenže je z Václava Havla vytvářen naprosto nepřiměřeně adorovaný kult osobnosti rozměrů, blížících se kultu osobnosti Klementa Gottwalda a dalších komunistických osobností, ale V. Havlovi jsou z původní profese kulisáka přičítány charakteristiky jako spisovatel, dramaturg, režisér, scénárista a jak sděluje PRÁVO, z Havla se stal dokonce básník. Jaký básník a jakými asi verši proslul kulisák Havel? Asi by nebylo od věci seznámit veřejnost s jeho básnickou tvorbou, protože (je-li jaká) dosud byla veřejnosti utajována!

Možná si ale aktivitu POPO, tedy „poetické popelnice“, jak ji nazvali autoři vysvětlovat také tak, že měli v úmyslu parodovat Havlovu „básnickou tvorbu“ na kontejnerech na způsob známého přísloví, že „jména hloupých, na všech sloupých“? Autoři sice říkají, že jde o vybranou českou experimentální vizuální poezii, která je prý někde na pomezí slova a obrazu, o to větším paradoxem je, že by se na této „tvorbě“ podílel také Havel. On je snad také malíř? Vyvolává to totiž dojem, že vedle autorství jakési vizuální poezie, by se Havel mohl také projevit jako malíř obrazů! Pak by už chybělo uskutečnit nějakou ucelenou výstavu jeho obrazů, možná by také překvapil nějakým pleteným svetrem, čepicí, nebo háčkovanou dečkou, nebo, jak je dnes moderní, také nějakým receptem na kuchařskou specialitu.

Lidé, kteří se snaží z Havla udělat kultovní modlu, člověka, který je víc než obyčejný člověk, jen snad s větším politickým významem a dosahem si však neuvědomují, že nekritické, realitě neodpovídající zveličování osobnosti Havla jeho význam dehonestují mnohem víc, než jejich snaha jej adorovat. Je to asi dáno přehnanou polistopadovou euforií, snaha nějak na sebe upozornit, že i oni mají jakýsi vztah k Havlovi, chtějí se ukázat, být nejen v řadě, ale také z té řady aspoň trochu „vyčnívat“, stát se zajímavým, nevšedním, loajálním, být opravdovým „havloidem“! Zkrátka, mít z Havlovy popularity také nějaký ten prospěch.

Že to není ojedinělé havloidní faux pas svědčí skutečnost, že po Havlovi jsou pojmenovávány vedle letiště také náměstí, ulice, školy, houpačky, pardon, lavičky, lahvičky, brzy možná i stoly a stoličky apod., i když de facto lavička už existuje. Jistě ne poslední oficiální „Lavička Václava Havla“ byla instalována ve Zlíně. Není to ale typická lavička, jak by z názvu vyplývalo, ale de facto stolek kolem kmene jakéhosi nevzrostlého stromu, ke kterému jsou přistaveny dvě židle. Proč tedy Havlova lavička, ví jen autoři, resp autor. Apropó, autorem vůbec první Havlovy lavičky, přesněji stolku kolem stromu a dvou židlí, byl zesnulý „hradní“ architekt Borek Šípek, který ji zhotovil tzv. za „hubičku“, tedy za obyčejných tři sta tisíc korun. Pro upřesnění, klasická lavička V. Havla (i když v poněkud abstraktním provedení) skutečně existuje, i když sedět na ní je prý jen na vlastní riziko. Čí je to dílo, kolik ta stála, mě není známo.

Snaha některých lidí, přesněji řečeno havloidů a pravdoláskařů, posmrtná adorace a glorifikace „Vaclava Hejvla“ nebere konce. Nějak jim nedochází, nebo zapomínají, že to není zas tak dávno, co bylo komunistům vytýkáno, že nechávali pojmenovávat různé objekty jako školy, ulice, parky, náměstí, ale i město po nějakém tom soudruhovi. Dnes už sice nemáme oficiálně soudruhy, ale máme „občany“, jako např. „Občan Havel“, který (díky nekritickým obdivovatelům) nebyl také ušetřen nesoudné, nehorázné glorifikaci a adoraci. Jakkoli s tím nesouhlasila drtivá většina nejen pražanů, ale i velká část občanů z jiných míst Českém republiky, bylo Letiště Praha-Ruzyň přejmenováno na Letiště Václava Havla, alias Václav Havel Airport Prague (pro většinu občanů však pořád letiště Ruzyň). Aby toho nebylo málo, po Havlovi se už jmenuje i jakési náměstíčko u Národního divadla, ale zcela jistě také nějaké další veřejné objekty atd. Stejně jako např. u K. Gottwalda bylo veřejným tajemstvím, že si velice rád „přihnul“, nikdy se tato „slabost“ veřejně nepublikovala, protože vnitrostranická disciplina a ústřední výbor KSČ to nedovolovaly. Pravda, nebylo to demokratické, ale dalo se s tím žít.

Dnes, pokud je to pravda, už žijeme v demokracii, máme také svobodu slova a můžeme říkat, co máme na srdci. I když ne zas tak úplně, protože někteří mohou víc, jiní zase říkat méně. Jedni si přivlastňují právo na víc pravdy, než mohou mít ostatní. O prezidentovi Zemanovi se říkají a píši velmi nepěkné, hrubé a urážlivé věci. Je prý demokracie, svoboda slova. Říct ovšem o Havlovi, že kromě toho, že byl dramatik, spisovatel, režisér, dnes už i snad básník, že byl jak o něm říká např. Aneta Langerová „symbolem morálky a slušného chování“, byl také alkoholik, děvkař, člověk, který, jakkoliv bojoval proti komunistickému režimu, byl členem KSČ a také jistým způsobem spolupracovníkem StB. Takové věci se říkat nesmí, tedy mohou, ale člověk je považován buďto za komunistu, pro kremelského trola, ruského agenta, nedemokrata, levičáka apod. Zkrátka, „ta naše demokracie česká, je tak hezká, tak hezká, že nemůže být lépe, než je dneska, než dneska“!

A svoboda slova? Ta také nemá stejnou váhu. Ti, co se stále zaštiťují Havlem, západní demokracií, neomylný názor, si přivlastňují větší právo na pravdu a její respekt, volby jsou pro ně nezávazné a také předsedovi vlády „demokraticky“ ukládají ultimáta. To je demokracie, jak ji vidí havloidi, pravdoláskaři, pravičáci, zrádci a také Miliony chvilek. Vzorem pro ně je a bude Havel, mj. také básník a jeho zcela nepochybně duchaplné verše o pravdě a lásce, které zvítězí nad lží a nenávistí, vylepené na pouličních popelnicích v Ostravě. Bravo, už aby to bylo!

Jiří Baťa
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkradená spravedlnost   
Pridal tk Pondělí 18 listopad 2019 - 15:50:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Při oslavách 30. výročí Sametu jakoby nebylo vhodné zmínit negativa dosavadního vývoje. Například téměř milion lidí postižených exekucemi. V našem státě byla do legislativy totiž zavedena lichva.
Zákony, které byly přijaty na přelomu milénia, byly tehdejší vládě a poslancům nadiktovány lobbisty ve prospěch budoucích exekutorů. Dokonáno bylo v době Topolánkovy vlády po roce 2006, kdy byly zvýšeny poplatky advokátům, což znamenalo, že chudý člověk, postižený exekucí, neměl a dosud nemá jakékoliv nástroje se bránit propadu do hlubin bídy a bezdomoví. I když se v nynější době něco dělá pro zvrácení tohoto naprosto nemorálního stavu, stále je to málo. Jsme jedním z nejvíce postižených států EU, co se exekucí týká. Na přelomu milénia byla také podobná situace ve Velké Británii, tam se to ovšem zlepšilo, protože zákony umožňovaly, aby se exekucí postižený člověk ze svých dluhů, tak zvaně, vyhrabal.

Ne tak u nás. Zdá se, že právnické osoby zabývající se půjčováním peněz už od samého počátku počítají s tím, že dlužník nebude moci dostát svým závazkům a bude mu zabaven majetek v násobné hodnotě dluhu. Zákony jsou nastaveny tak, že dluh je fakticky nesplatitelný, protože narůstají různá, tak zvaná, příslušenství. Takže z marginálního dluhu, či třeba nezaplacené pokuty, naroste nesplatitelná částka v hodnotě statisíců. Mnoho lidí přišlo o své nemovitosti v ceně milionů, protože třeba ručili za dluh svého potomka, který byl na rozjezd podnikání, řekněme ve výši sto tisíc.

Dalším nemorálním aspektem našich zákonů je skupování dluhů společnostmi, které se na tuto činnost specializují. A protože naše soudnictví je příznačné svým neustálým obnovováním už tak nikdy nekončících procesů, tak lidé, kteří si mysleli, že jim soud dal za pravdu, najednou čelí dalšímu otevření své kauzy.

Tuto úvahu píšu pod dojmem článku v jedněch celostátních novinách, kdy důchodci po 21 letech soudů musí opustit svůj domov, svůj dům, vilku, kterou si sami postavili a ve které žili dlouhých 38 let. Oba manželé jsou nemocní a různými machinacemi, kdy si exekutorka pro sebe ponechala víc než sedm set tisíc za náklady na exekuci, jim z částky za exekuční prodej domu nezbylo vůbec nic, takže by museli být bezdomovci. Ještě že v obci mají starostku, která s nimi soucítí a chce jim v jejich těžké pozici pomoci.

Oni důchodci poslechli po revoluci výzvy, aby se lidé pustili do podnikání. V obci se snažili zachovat prodejnu potravin, a pronajali si prodejnu od tehdejší Jednoty. Už od roku 1998 se táhne onen soudní spor, kdy museli zavřít svou prodejnu, kvůli přemrštěnému nájmu a navíc museli firmě hradit i nájem za pozemky pod prodejnou, které ovšem patřily obci. V té době ještě plni elánu se obrátili na soud se žalobou na bezdůvodné obohacení oné firmy, která jim nezákonně účtovala nájem za něco, co jí nepatřilo. Soudní spor o tři miliony korun vyhráli. Dokonce jim dvě různé soudní instance daly v roce 2003 pravomocně za pravdu. Po čtyřech letech však Nejvyšší soud věc po dovolání naprosto zvrátil a poslal k novému projednání. V letech 2012 okresní a krajští soudci rozhodli zcela opačně. A rozhodli, že peníze musí důchodci vrátit. Tři miliony. Kdyby už tehdy v roce 1998 soudy rozhodly takto, tak by se s tím asi smířili.

Co je na tomto a jiných příbězích nejvíce varovné. Že v této zemi neexistuje právní jistota. Jednou pravomocně rozhodnutý právní spor by měl být definitivní.

Naše zákony jsou zamořeny kličkami a nemorálními aspekty zanesenými do legislativy prostřednictvím lobbistů těmi, kdo svou chamtivostí zničili vše v co lidé v roce 1989 doufali. Myslím si, že důkladná inventura zákonů ve prospěch lidu Čech, Moravy i Slezska je v nejbližších letech naprosto nutná.

Nejenom od časného rána 17.11. , ale i týdny minulé jsou plné oslavných řečí na počest 30. výročí Sametové revoluce. Nenašel jsem jediný pořad, jedinou stanici veřejnoprávního rozhlasu, která by objektivně zhodnotila popřevratový vývoj. Nenašel jsem zmínku o téměř milionu exekucí, o lidech, kteří přišli kvůli marginálnímu dluhu o střechu nad hlavou, o stále narůstající armádě bezdomovců v ulicích nejenom Prahy, ale i dalších měst. Pouze samé tirády. Pokud to tak naše oficiální média budou i nadále prezentovat, nám starším to připomene oslavy prvních májů. A myslíte si, že v Listopadu 89 šlo právě o to, znovu zažívat všemi médii oslavovaná různá výročí a zavírání očí před problémy, které skutečně tíží mnohé?

Mgr. Petr Hannig,
předseda ROZUMNÝCH a bývalý prezidentský kandidát


Zdroj: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=736041
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOpozice zaznamenala v Bělorusku více než 600 volebních nesrovnalostí   
Pridal tk Pondělí 18 listopad 2019 - 08:52:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V parlamentních volbách v Bělorusku, které se konaly v neděli 17. listopadu, zaznamenali opoziční pozorovatelé více než 630 porušení. Toto jsou čísla zveřejněná na webu: https://pvby.org/ , kromě toho je většina porušení - asi 40 procent - rozporem mezi počtem voličů v protokolu komise a údaji pozorovatele. Ve 30 procentech případů předseda okrskové komise nezajistil řádné uložení boxu pro hlasování.

V Bělorusku neexistují žádné klasické stranické bloky, za posledních 20 let nebyly v zemi zaregistrovány žádné nové politické strany. Veškerá moc je soustředěna kolem běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, který s pomocí současných parlamentních voleb chce dále posílit své postavení v očekávání prezidentských voleb naplánovaných na rok 2020. Lukašenko vládne Bělorusku 25 let - déle než kterýkoli jiný evropský vůdce.

Aliaksandr Pashaliuk

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDav soudruhu z pražské kavárny chtěl lynčovat v Praze Klause mladšího   
Pridal tk Pondělí 18 listopad 2019 - 07:24:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nemusíte s Václavem Klausem mladším souhlasit, ale aby zpovykaná pražská kavárna ne něj řvala při vzpomínce na české studenty povražděné Němci v roce 1939 až 1945 sprosté nadávky, tak to jen dokazuje úroveň pražské kavárny ... „Ty zkurvysyne“ ... „Putinová děvko“ a podobné nadávky řval na Klause ml. dav soudruhu z pražské kavárny.

Václav Klaus ml. byl StBáky zmlácen v roce 1989 při demonstracích studentů a letos v roce 2019 jej opět chtějí mlátit fanatičtí soudruzi obdivovatelé socialistů v Bruselu. Václav Klaus ml. napsal: „Takovej ten pocit, když jako účastníku demonstrace 17.11.89, se vám po třiceti letech snaží samozvaný pouliční výbor zakázat zapálit svíčku na Národní."

https://www.facebook.com/watch/?v=2520328738086480

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChvilkaři na Letné diskvalifikovali generála Pavla coby kandidáta na prezidenta. Co na to kavárna?   
Pridal tk Pondělí 18 listopad 2019 - 07:20:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda Strany svobodných občanů František Matějka se na svém facebookovém profilu vyjádřil k tomu, co včera zaznělo z úst Chvilkařů na pražské demonstraci na Letné. Konkrétně v příspěvku zmínil možnou kandidaturu bývalého náčelníka Generálního štábu AČR Petra Pavla na post prezidenta.

Matějka na svém Facebooku citoval část projevu, který na Letné včera pronesl spolek Milion chvilek pro demokracii.

„‚Vadí nám a uráží nás, že členství v KSČ nebo spolupráce s StB není diskvalifikací, ale doporučením pro nejvyšší státní funkce.‘ Část projevu Milionu chvilek na Letné ze dne 16.11.2019. Vzkaz pro ty, kteří podporují Milion chvilek a zároveň kandidaturu Petra Pavla na prezidenta,“ napsal Matějka na sociální síti.

Na jeho příspěvek lidé reagovali různě, s předsedou však vesměs souhlasili.

„To MCHPD nechce slyšet. Mají jen svoji pravdu a běda, kdo má jiný názor,“ stálo v jednom z komentářů

A i další reakce byly dost podobné. Jeden z komentujících politikovi položil následující otázku: „Františku, myslíte si, že toaLetňáci Váš post pochopí?“

Někteří psali, že už nemají slov. Jiní spolek Milion chvilek pro demokracii označili za „partu schízáků“.

Kandidatura Petra Pavla

Bývalý náčelník Generálního štábu AČR Petr Pavel nedávno oznámil, že by za určitých okolností uvažoval o kandidatuře na post prezidenta České republiky. „Chci být angažovaným a odpovědným občanem a dělat, co v rámci svých možností mohu udělat ve prospěch této země. Může nastat situace, kdy budu kandidaturu na prezidenta brát jako službu státu,“ uvedl v rozhovoru pro info.cz.

„Pokud by u ostatních kandidátů na prezidenta reálně hrozilo, že by s jejich pomocí Česko mělo směřovat blíže k Rusku a Číně nebo by hrozila jeho proměna do podoby současného Maďarska, začal bych přemýšlet nad tím, co bych mohl a měl udělat,“ řekl bývalý komunista generál Pavel.

Milion chvilek a demonstrace na Letné

Milion chvilek pro demokracii opět pořádal velkou demonstraci na pražské Letné. Konala se včera 16. listopadu a opět na ní vystoupily mnohé známé tváře, včetně pořadatelů. Podle pořadatelů na akci zavítalo až 300 000 lidí.

Benjamin Roll, spoluzakladatel organizace, prohlásil, že boj za demokracii nikdy nekončí a vyzval k tomu, aby lidé mysleli na lidi, kteří pokládají své života v boji za svobodu a demokracii, „jako je tomu v Hongkongu, Číně a Rusku“.

Na pořádanou demonstraci však okamžitě reagovali jak různí politici, tak i další známé osobnosti. Například mediální expert Petr Štěpánek řekl, že demonstrace na Letné byla kýčovitá a nastavovaná. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov zase shrnul „úkoly“, které Milion chvilek rozdal.

Pokud jde o samotnou demonstraci, již na pondělní konference spolek představil své požadavky, včetně ultimáta pro českého premiéra Andreje Babiše. Ten by měl dle jejich mínění odstoupit, pokud se nezbaví Agrofertu a neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

Sám premiér toto ultimátum okomentoval a uvedl, že převedl holding Agrofert do svěřeneckého fondu. Uvedl také, že podle něj organizátoři demonstrace jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu.

​Kampaň Milionu chvilek trvá od února 2018. Jiná velká demonstrace organizovaná tímto spolkem proběhla 23. června v Praze a zúčastnilo se jí až čtvrt milionu lidí.

V minulosti činnost daného spolku okomentoval i prezident Miloš Zeman, který Chvilkaře označil za nedemokratický spolek.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Ax52
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPompeo chce využít požár k dosažení vlastních zájmů, přitom může sám shořet   
Pridal tk Pondělí 18 listopad 2019 - 07:14:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Hongkongu dochází v poslední době ke zhoršování radikálních násilných zločinů, více než 100 lidí bylo zraněno a o život přišel jeden nevinný občan. Ale americký ministr zahraničí Mike Pompeo zavírá před těmito násilnými činy vážně pošlapávajícími zákony oči a nedávno dokonce řekl, že si přeje, aby Čína „nenásilně" řešila hongkongskou otázku, a svévolně komentoval politiku „jedna země, dva systémy". Tyto paradoxy využívají dvojitých standardů, převracejí správné a špatné, prolomily dolní hranici lidského svědomí a veřejně zasahují do vnitřní politiky Číny, což dále ukazuje, že jde o snahu negativně ovlivnit Čínu pomocí hongkongských záležitostí.

Násilníci v Hongkongu napadají policisty a občany, poškozují dopravu a společenský řád a porušují zákon, což rozhodně nejsou „mírové demonstrace" a „svoboda slova", o kterých mluví Pompeo, jsou to kompletně radikální násilné zločiny, které vážně poškozují prosperitu a stabilitu Hongkongu a vážně ohrožují zásadu „jedna země, dva systémy". Žádná země to nemůže tolerovat! Vláda Zvláštní administrativní oblasti Hongkong potrestá násilné zločince podle zákona, což právě obhajuje hongkongský zákon a lidská práva a svobodu hongkongských lidí.

Jak během hnutí „Okupujte Wall Street" ve Spojených státech, tak při hnutí „Žlutých vest" ve Francii, jak Spojené státy, tak země Evropy neustále posilovaly policejní síly na prosazování zákona. Proč nevyzvali západní politici k „nenásilnému" řešení?

Skutečnost je silnější než slova. Některá západní média nedávno označila násilné zločiny v Hongkongu slovy „ošklivé, lež a teroristické", americká tisková agentura Bloomberg News ve své zprávě poukázala na to, že dochází k „démonizaci" policistů a vlády Hongkongu s cílem vyvolat nenávist proti policistům a rozštěpit hongkongskou společnost.

Hongkongské záležitosti jsou vnitřní politika Číny a Čína absolutně nedovolí žádné zahraniční vládě, orgánu ani jednotlivci, aby do nich zasahovali. Čínský prezident nedávno na 11. zasedání vedoucích představitelů zemí BRICS vážně poukázal na to, že rozhodnutí čínské vlády na ochranu státní suverenity, bezpečnosti a rozvoje je pevné, rozhodnutí na prosazování politiky „jedna země, dva systémy" je pevné a rozhodnutí bojovat proti zásahům zahraničních sil do hongkongských záležitostí je pevné. Tyto tři „pevné postoje" ukazují pevnou vůli čínské vlády na ochranu státní suverenity.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVrtulník, drony a speciální jednotka. V neděli se v Athénách konaly protiamerické demonstrace   
Pridal tk Pondělí 18 listopad 2019 - 01:08:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přibližně milion lidí vyšlo na protiamerickou demonstraci v Athénách, uvádějí noviny Proto Thema s odkazem na policejní údaje.

Protiamerické demonstrace se konají v Athénách u příležitosti 46. výročí povstání na Polytechnické univerzitě proti juntě „černých plukovníků“ v roce 1973.

V roce 1973 bylo povstání studentů Polytechnické univerzity proti vojenské juntě krutě potlačeno, ale vedlo k jejímu pádu. Datum povstání se každoročně slaví tři dny. Obyvatelé Athén a politici kladou květiny a věnce k pomníku u Polytechnické univerzity. Na závěr třídenní akce se konají dva průvody k americkému velvyslanectví.

Řekové obviňují USA z podpory junty v letech 1967-1974 a tradičně v den výročí povstání přicházejí studenti k velvyslanectví USA se zakrvácenou řeckou vlajkou a večer se koná masová demonstrace.

„Podle policejních údajů bylo asi osm set tisíc demonstrantů v koloně komunistických odborů PAME, až pětset tisíc demonstrantů v koloně (bývalé vládnoucí strany) SYRIZA a 900 tisíc lidí v dalších kolonách,“ píší noviny.

Několik set tisíc studentů přineslo zakrvácenou řeckou vlajku k velvyslanectví USA, zazpívalo národní hymnu Řecka a rozešlo se. Nyní začala masová demonstrace k uctění památky povstání. Demonstranti nesou protiamerické transparenty a skandují: „pryč s USA, pryč s NATO a s jejich základnami“.

Manifestace se koná za zvýšených bezpečnostních opatření. V athénských ulicích se už od rána všude nacházely policejní hlídky. Ve dne byly přístupové cesty k parlamentu a americkému velvyslanectví zablokovány policejními autobusy.

Na pořádek dohlíží pět tisíc policistů včetně zvláštní zásahové jednotky, nad městem krouží vrtulník, k monitorování situace jsou použity drony. Taková bezpečnostní opatření jsou přijata v souvislosti s obavami z masových nepokojů, které mohou vyvolat anarchisté nespokojení s posledními akcemi úřadů. V zájmu zamezení porušení zákona vláda dovolila policii vstupovat na území univerzit, které mělo po svržení junty právo „univerzitního azylu“ a bezpečnostním orgánům byl vchod zakázán.

Hlavní policejní síly jsou soustředěny v městské čtvrti Exarcheia, která je neustále arénou srážek anarchistů s policisty.

Velvyslanectví USA vydalo 15. listopadu před masovými akcemi upozornění určené Američanům, s doporučením neobjevovat se blízko akcí masových protestů u Velvyslanectví USA v Athénách a Generálního konzulátu v Soluni.

Zdroj: TK

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1997 sec,0.0534 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,790kB