Středa 20 listopad 2019
Milionchvilková rétorika - buď anebo, či ještě lépe, přímo „ultimátum“   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 07:25:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tak to bychom měli, mohli bychom si říct po odeznění „velkorysých“ oslav 30. výročí 17. listopadu. Rok není uveden záměrně, protože je otázka, jakého 17. listopadu, protože totiž existují hned dva významné sedmnácté listopady, přičemž ten druhý nemorálně, nedemokraticky a nelidsky parazituje na tom prvním.

Asi není nutné připomínat, že do jisté doby to byl pouze jeden 17. listopad, který se vázal k r. 1939, kdy 28, října toho roku byl několika střelami zblízka zasažen student mediciny Jan Opletal, který 11. listopadu 1939 svým zraněním podlehl. Proti nepokojům, které ze solidarity s J. Opletalem vyvolali studenti, bylo na příkaz A. Hitlera proti nim zakročeno, následoval masakr českých studentů, mnoho z nich bylo pozatýkáno a následně transportováno do koncentračního tábora, kde devět z nich bylo zastřeleno. Aby toho nebylo málo, došlo k uzavření českých vysokých škol. Na základě těchto tragických událostí, 17. listopad byl v roce 1949 v Londýně při příležitosti druhého výročí těchto událostí prohlášen za „Mezinárodní den studentstva“, někdy zvaný jako Světový den studentstva, Mezinárodní den studentstva (MDS) je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ.

Zda novodobý 17. listopad z r. 1989 byl vybrán náhodně, nebo vycházel z nějakých plánů, kterými měl 17. listopad 89 umocnit demonstrace lidu pro vyjádření podpory na ukončením vlády jedné strany, je otázka. Každopádně následující oslavy 17. listopadu se již nesly v duchu 17.listopadu 1989 jako tzv. „sametová revoluce“ a původní význam tohoto dne, jako památný na události z r. 1939 byl potlačen, resp každým rokem více a více despektován, možno říct že zneužíván a dehonestován jako méně, či vůbec významný ve srovnání se 17. listopadem 89. Současným pravdoláskařům, havloidům a pražsko kavárníků se prostřednictvím Milionů chvilek v masovém ohlupování národa téměř podařilo mladší a současné generaci vymazat paměť a význam 17.listopadu 1939! To ale není zdaleka vše.

Milion chvilek, spolek, zastoupený nejen jeho představitelem M. Minářem, ale také výše jmenovanými sympatizanty Havlova „sametu“ z r. 89, který se vydávající se za mesiáše a zachránce české demokracie, v rámci velkorysých sobotních oslav 30. výročí 17. listopadu 1989, tedy „sametové revoluce“ na Letné v Praze, kromě typických, ale hlavně morálně nízkopudových projevů v rámci tzv. svobody projevu (urážlivé, vulgární transparenty, nápisy, hesla aj.), které jim prý údajně zaručuje demokracie, provokativně eliminovali 80. výročí 17. listopadu 1939 jako Mezinárodní den studentstva (MDS). O MDS se jen okrajově zmiňuji média, aby snad jeho význam „nepřebil“ 30. výročí „sametky“!

V rámci těchto oslav a současně i údajné „záchrany“ demokracie představitel Milionu chvilek pan Minář veřejně,„na tvrdo“ vyhlásil premiéru Babišovi a také ministryni spravedlnosti paní Benešové „ultimátum“.

Je otázka, zda touto formou předložené „ultimátum“ již nemá charakter vydírání, protože ultimátum je podepřeno podmínkou, že v případě nesplnění budou vyvozeny důsledky ve formě dalších demonstrací, resp. nepřímo naznačenou občanskou nespokojenosti. Jinými slovy, Milion chvilek postavil premiéra A, Babiše před dilema, že buď splní jejich požadavky, vyslovené jako ultimátum, nebo je nesplní a potom… Lze také to chápat jako vydírání, jako zastrašování. Pokud bychom pominuli aspekt (zneužití) liberální demokracie a vycházeli čistě z principu skutečné demokracie a platných zákonů, potom způsob předložení požadavků, jak ji přednesl pan Minář, může být skutečně chápána jako násilí proti úřední osobě (§ 325 tr.z.), nebo vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326 tr.z.) tj. demokraticky zvolenému představiteli vlády ČR, což by mohl být i jeden z trestných činů, jak výše uvedeno. V každém případě je to ze strany M. Mináře nepřijatelný způsob předkládání požadavků, jakkoli mohou mít svůj společenský význam, věcné opodstatnění a odůvodnění. Ostatně celá aktivita Milionů chvilek má charakter chucpe, než racionálně a na přijatelné úrovni vedený občansko-politický dialog a jednání.

Jiří Baťa
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo s demokracií, když volby „nedopadnou“?   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 07:22:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Máme tady takový malý problém, novodobí soudruzi ... Takovou malou "HLAVU XXII". Základní otázka zní, jak bych tak řekl, co s ní..

V 11/89 se na Letenské demonstrovalo za svobodné volby, po 30 letech, v sobotu 16.11., pak proti výsledkům svobodných voleb. Vynořuje se tak celkem zapeklitý problém - co s demokracií, když volby tzv. "nedopadnou". tedy aspoň dle hlídačů a jediných správných interpretátorů té jediné echt demokracie.

Ono i bolševik měl své "HLAVY XXII", ne že nééé. Vzpomínám si, jak jsem si zavařil prostou a logickou otázkou, která následovala po výkladu, že třídní původ se v dotaznících vyplňuje proto, aby se mohli ve vzdělání upřednostnit děti dělníků. Chvilu jsem popřemýšlel a bezděčně sa optal - no jo, jasně, každý rodič chce aby to děcko dotáhlo výše ... ale co když syn haviřa udělá VŠ a pak má sám děti ... jaký původ tam bude vyplněn správně?? A malér byl na cestě.

Ale vraťme se do současnosti. Dle praktik Bruselu by se asi měly volby, které "nedopadly" opakovat, dokud nedopadnou jak mají - viz. zopáknutá referenda. V naších končinách zatím neprůchodné, tedy snad neprůchodné. Také inspirace s tzv. "jednotnou kandidátkou stran sdružených do sluníčkářské fronty" po vzoru bolševika bude snad zatím ze stejného důvodu rovněž neprůchodná. Ale již jsem zaregistroval takové malé světýlko na konci tmavého tunelu, zatím jen takovou inspiraci - zkrátka ať nechodíme kolem horké kaše, někteří důchodci jsou, kulantně řečeno, nesprávně neinformovaní, nekorektně řečeno ... úplně blbí ... blbí přímo jak troky ... a určitě je ve volných chvílích musí snad navštěvovat sám Vovka Putinů. A k tomu ještě ti neuvědomělí spoluobčané, převážně myslící vlastní hlavou, tj. ti, kteří nedelegovali své myšlení do CML v Bruselu ... Ta jiskřička naděje, kterou jsem zaregistroval, spočívala ve faktu kontroly uvědomělosti občana. Tedy bude asi nezbytné oprášit myšlenku večerních univerzit VUML - a vidíte, v podstatě se nemusí moc předělávat propagační materiály. Ta zkratka sedí i na "Večerní Univerzita Muti-kuLti", případně moderněji "Vyšší Učení Multi-kuLti". Rovněž osnovy by šlo přebrat bez větších změn. Jen by bylo třeba důsledně pohlídat, aby stěžejní bod "vedoucí úloha strany ve společnosti" byl nahrazen "vedoucí úlohou bruselských sluníček" - a tady bych netroškařil, nikoliv jen v naší společnosti, ale přímo v celé EU. Přeci jenom, pro tak velkou myšlenku by mohla být Česká republika malá. A pokud malinko tuto myšlenku rozvineme, nejenže budeme na správné cestě k lepším zítřkům, ale taky na cestě k možným a překvapivým úsporám. Tak třeba: průkaz absolventa VUMLu by mohl zároveň sloužit jako volební průkaz (tedy nemusely by se zbytečně tisknou dnešní volební průkazy). Rovněž by mohla být legitimní otázka, zda vůbec tisknout hlasovací lístky ... když by se jednalo o "jednotnou kandidátku", kde by samozřejmě mohli místo zaujmout jen velmi přísně prověřeni a správně uvědomělí občané. Myslím si, že výbornou laťku požadavků kontrolní komise by mohl nastavit takový uvědomělý euobčan Halík - myslím Msgr. Halíka, ne toho z uvědomělého hňupa z Černých baronů ... ten byl sice správně uvědomělý, ale dnes, bohužel, podle špatného kompasu. Ale zpět k úsporám - zkrátka, majitel průkazu VUML by pouze prošel kolem sčítací komise a ta by si jen udělala čárku za docházku. Volit by nebylo třeba ze dvou důvodů - jednak by byl na výběr sice z rozmanitých osobností, ale všechny se stejným názorem (něco jako diskuze v ČT) a druhák, průkaz VUMLu by jasně deklaroval, koho že to chce dotyčný vlastně volit. Doufám, že netřeba zdůrazňovat, že nemajitelé průkazu VUML by nebyli k volbám připuštění, to je snad nad sluníčko jasné. V případě nějakých nejasností by možná pomohla exkurze do Severní Koreje - tam jim to v tomto bodě šlape jedna radost.

Výše uvedené může být jedna z cest, kterak zabránit dezorientaci obyvatelstva. Viz. sobotní Letná. Kdo se v tom má vyznat - tak je to plac pro demonstrace za svobodné volby? ... nebo plac pro demonstrace proti výsledkům svobodných voleb? Osobně jsem z toho zmaten, jak lesní včela ... a nevím, kde je sever.

Vždyť 30 let usilovně budujeme kapitalismus a fakta hovoří jasně - úspěchy tady jsou, a co víc, jsou nepřehlédnutelné a přímo impozantní. Považuji přímo za skvělé, že zatím vše probíhá tak, jak v moderním kapitalismu má. Podívejte se na to se mnou.

Moderní kapitalismus je založen na základním uhelném kamenu:

svobodných demokratických volbách, kdy volební program opačný proti následnému faktickému konání zvoleného zastupitele se nebere jako volební podvod.

Kdo to nepochopil na začátku, ten snad procitl, když mu to Kalousek řekl férově, otevřeně a natvrdo ... znělo to nějak "byli jsme demokraticky zvoleni, tak už nemusíme k volebním slibům přihlížet.." Nebo takovej Sobotka .. znáte to "naše předvolební sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce :-)"

No a od tohoto základního kamene se pak odvíjí vše ostatní. Pokud nemusím dodržovat volební program pod hrozbou odvolání, pak lze i uzákonit jakoukoliv privatizaci zisků a socializaci ztrát. Máme nadávat na Babiše, ale vždyť ten kluk slovenská je z těch hňupů nahoře nejbystřejší. Celkem rychle pochopil, že netřeba financovat prostředníky, aby mu schvalovali zákony na míru. Jako správný kapitalista po rozboru zbytečných výdajů si založil, kluk šikovnej, svoji stranu a "tradičním" politikům místo bakšiše ukázal dlouhý nos. No, spravedlivě vzato, měli bychom mít pochopení pro nasranost tradičních politiků, ale na druhou stranu, budujeme přeci ten kapitalismus..? .. nebo ne? A ten je přeci založen na prostém faktu - lepší vítězí, hňupi utřou nos nebo to v horším případě celé platí. Takže to, že si Babiš uzákoní např. povinné přimíchávání biopaliv, pak jeho lidi zakleknou na konkurenci, kdy výsledkem je, že musí obětavě vzít zásobování biosložky do paliva jen a jen na svá bedra ... vždyť to je ten nejlepší důkaz, že nám ten moderní kapitalismus šlape, jak švýcarské hodinky. Nebo ta situace kolem EET a výběru daní a čerpání dotací. Přece, když budu mít v kapitalismu možnost přihrát pod sebe, tak to tam přeci nastelu, ... co se divíte? Naopak velmi přísně bych si pohlídal, aby všichni na tu hromadu, kterou pak dotačně vyluxuju, odváděli daně, jak jsme jim zákonem nařídil. A běda když budou fixlovat ... !! V kapitalismu přispívají do společného přeci jen ti co prohrávají, nikoliv Ti, co kapitalisticky vítězí. A v tomto je možno Andrejka označit, dle dosahovaných výsledků, přímo za premianta. Vždyť koho by napadlo to dotáhnout k takové dokonalosti, že na otázku, zda přispívá do eráru může čestně a pravdivě odpovědět, že přispívá nemalými částkami a neposílá zisk do daňových rájů? Ha? No, koho by tohle napadlo? ... takový mechanismus? Otázka se přeci netýkala toho, že následně na dotacích erární pokladnu násobně vyluxuje.

Takže opakuji - potřeboval bych tak nějak politicky správně vysvětlit, proti čemu mám vlastně brojit, když to všechno šlape jak hodinky.

David Dvořák

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/11/8095-co-s-demokracii-kdyz-volby-nedopadnou.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdo dal právo menšině rozhodovat za většinu?   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 07:18:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kde berou tu drzost, tu nezměrnou, agresívní aroganci, tu nehoráznost, kterou používájí jako své zbraně ve svém boji o moc v tomto státě? Ti, co byli sice voleni, ale menšinou a jsou v opozici, především ale ti, co nikdy nikde nikým voleni nebyli a přesto se snaží dělat tady politiku, diktovat a dávat ultimáta řádně, svobodně a demokraticky zvoleným nejvyšším představitelům státu.

Ano, pohrdání většinou, občany, voliči, kteří nevolili dle jejich představ, ale byla jich většina, začíná být nepřijatelné a nabývá podoby pokusu o státní převrat. Pohrdají tím i demokracií, kterou mají jinak pokrytecky plná ústa.

Jsou jak smečka hladových, bezprizorních psů, kteří si zuřivým štěkáním a agresívními výpady chtějí urvat vedoucí postavení ve společnosti, volby - nevolby.

Můžou mít za sebou nespočet ústavních právníků s falešným, křivým smýšlením, ale ani jim se nemůže nikdy povést natolik pokřivit právo a demokracii, aby nikým nevoleni a volby prohrající vyhráli tento svůj mocichtivý, nelegitimní a nelegální boj se základními principy demokracie.

V tomto státě by chtěli nedostudovaní teologové, věku i rozumu nevelkého, kteří sami sebe prohlásili za nějaké obskurní vůdce, kompenzující si tak zcela zřejmě své původně zakrslé ega, s potřebou dokázat sami sobě především, že mohou vést davy kamkoliv se jim zachce, diktovat premiérovi, který vzešel z řádných, demokratických a svobodných voleb, co má a co nesmí dělat, kdo smí a kdo nesmí být ministryní spravedlnosti, etc.

Pomocí neskutečných, nehorázných lží o údajném porušování Ústavy by dokonce chtěli zbavit funkce i prezidenta republiky, jsou na jeho adresu vulgární, sprostí, hnusně, neeticky se vyjadřují k jeho zdraví, dokonce mu někteří veřejně přejí, ale i vyhrožují smrtí. Toť vskutku etalon slušnosti, politické kultury a kultivovanosti, noblesy ala Schwarzenberg.

To ta většina bude muset bojovat za demokracii, nejenom chvilkami, ale, jak je vidět, pořád. Protože ta menšina po ní šlape, plive na ni, chce jí zhoubně zničit.

K menšině se, z důvodů především jim známých, přidává i část (zase jenom menší, naštěstí už) "umělecké fronty", která ztrácí jistoty svých dotací a grantů ze státního měšce a která si rozhodně na svůj chléb vezdejší nevydělá skrzevá svůj talent a skutečné umění, jelikož to tam není. Celá umělecká obec už snad nebude jako jeden muž (žena) hajlovat a posléze, za pár let, přísahat věrnost, jak tomu bylo v historii. Těch pár šmír na tribunách demonstrací, se silně fašistickým smýšlením o většině, je už jenom politováníhodná.

Volby ať jsou tou nejdůležitější bitvou v boji o moc a nejvyšší funkce ve státě, jejich výsledek. A nespokojenost, protest poražených, na který m ají demokratické právo, ať je veden slušně, vpravdě kultivovaně, ten dialog s vítězem nesmí být ze strany poražených stokou, kanálem a smrdutou žumpou, jak nám to v současnosti předvádí opozice a političtí aktivisté.

Milion chvilek slušnosti by to chtělo, hulváti agresivní.

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpolečná sebevražda pučistů na Letné   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 07:15:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Společná sebevražda pučistů na Letné: Kdyby trapnost nadnášela. Ten v hnědém stejnokroji to zase nezvládl. Soros mu i tak zaplatí. Pražáci slavili převrat k další totalitě. Kalousek na hrad? Ultimátum demokracii

Petr Hájek do pražských ulic tentokrát nevyrazil, a tak z jednoho místa mohl sledovat všechny komické scénky, které Pátá kolona Bruselanů předvedla „zbytku“ republiky

Bylo to úchvatné. Dík patří hlavně České televizi, že tu frašku živě přenášela, takže jsem mohl být u toho. Příznivci kavárenské mafie, která si výsměšně říká Milión chvilek pro demokracii, se stali skvělým křovím pro téměř dokonalé představení. Vskutku jadrný to záhrobní vzkaz pro jejich zvěčnělého gurua, autora absurdních hříček pro znuděné intelektuály (normální člověk na jeho hry samozřejmě nechodí, ostatně už se navzdory štědrým dotacím ani nehrají). To že měl být onen dlouho plánovaný „výstřel z Aurory“, signál k další bolševické revoluci? Tenhle ubohý kýč? Jak pravý klasické úsloví: Hory pracují k porodu, a na svět přijde směšná myš.

Následující den se v pražských ulicích odehrával druhý díl televizního seriálu 30 (psychiatrických) případů majora VH. Kromě výše zmíněného křoví části Pražanů frustrovaných z opakovaných volebních proher jejich milovaných vůdců na veselé Cestě do otroctví, se na něm podílely všechny politické, mediální a umělecké elity Kavárny: všichni ti, kdo (ať již přímo, či oklikou přes výplatní pásky z ČT) paraziticky žijí z daní většiny národa. Nejen vulgárnosti a příznačnou sprostotu si přinesli z transparentů letenských „slušných lidí“. Především však názorně předvedli, jak vypadá ona „zdravá demokracie“ - ústřední heslo pod nímž se předchozího dne sešli.

Kdo si ho najal?

Praví zdraví demokraté se poznají snadno. Jednak mají potřebu si tak sami říkat – jako si tak předtím (zdravé jádro KSČ) říkali ti, kteří se označili za „předvoj“ společnosti, již s rozkoší znásilňovali. Nazývali to demokracií socialistickou, tihle zase liberální. Je to ale fuk, protože kdo jejich pravidla nepřijme, je společensky likvidován. Zvláště ti, kteří touží po té úplně normální demokracii bez přívlastků. Tedy po lidovládě, v níž o dalším směřování země rozhodne ve svobodných volbách většina. Jak mi napsal jeden kolega: Tamti měli Minaříka, tihle mají Mináře.

Minařík byl agent StB. Slavný. I písně se o něm zpívaly. Které tajné služby reprezentuje Minář není zatím známo. Zdánlivě by to mělo být jasné, ale není. Protože to, co spolu se svými (sou)druhy na Letné tentokrát předvedl, zvedá vážnou (konspirační) otázku: není tenhle zběhlý studentík husitské „teologie“ nakonec agentem Andreje Babiše? Ten jak známo nedávno „políbil prsten“ v Langley (centrále všemocné CIA). A byl tam s ním i šéf našich tajných (BIS), kteří se také již změnili spíše ve výchovnou instituci výkladu naší „správné“ historie pro státní školy. A Minář jakbysmet.

Ultimátum

Jestli někdo či něco mohlo opravdu našemu premiérovi pomoci ještě dál zvýšit preference jeho politického hnutí, pak to byla letenská demonstrace č. 2. Primitivní bolševická tupost vrcholila Politickým školením mužstva (PŠM). Při ní křoví studovalo a aplaudovalo „myšlenky“ z knihy Timothy Snydera (amerického experta pro Cestu do otroctví) přednášené skupinkou obstarožních herců, co již mají po sezóně. A pokud si je nenajal Andrej Babiš, pak v tom musí mít prsty Vladimír Putin, ten ďábel, co drží skrze ovládání voličů v šachu nejen Ameriku, ale celý svobodný, demokratický, mírumilovný a skvěle prosperující západní svět.

Svědčilo by o tom i špatné používání jazyka. Základní pojmy tomu chlapíkovi v příznačně hnědém stejnokroji vůbec nejsou jasné – a unikají pak i těm, kdo je po něm nejen v ČT zfanatizovaně opakují. Vezměme třeba jen ono „ultimátum“, které údajně vyhlásil nejpopulárnějšímu politikovi a šéfovi jednoznačně voličsky dominujícího politického hnutí v naší zemi: Buď se má prý zbavit svého Agrofertu (což ostatně podle „lex Babiš“ už učinil) a odvolat ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, nebo odstoupit.

Jenže to není ultimátum, to je běžný hospodský žvást, kterým si opilci dávají na výběr, než se poperou. Ultimátum – tak jako to vidíme třeba teď v zemích Latinské Ameriky – by znělo třeba: Odstup, nebo tě zastřelíme! Jasněže by to chtěli, ale nemají odvahu to říci tak jasně. Proto se zaplétají do pojmů, které je usvědčují ze zbabělosti a neschopnosti přesně a otevřeně formulovat, co je jejich záměrem: násilím změnit v zemi mocenské poměry ustavené rozhodnutím občanů ve svobodných volbách. Tak vypadá „zdravá demokracie“. Liberální.

Od oslavy převratu k nové totalitě

Po tomto ejaculatio praecox (předčasném vyvrcholení) – jiný než lékařský pojem k tomu zhroucení pučistických nadějí těžko hledat – se druhý den už nedalo nic zachránit. Kavárenské bojůvky už jen pro forma vyrazily do ulic, aby ukřičely či rovnou (mediálně, za účasti ČT) popravily každého, kdo nesdílí jejich bolest z neschopnosti získat pro své vlastizrádné záměry mimopražskou veřejnost.

Nejprve si stateční bojovníci počkali na Andreje Babiše, když ráno nesl k „pietnímu místu“ na Národní třídě květiny a svíčku. Dav – podle některých médií dvaceti, podle jiných patnácti – strážců „správné demokracie“ na premiéra pískal – neboť tak se chovají na „pietním místě“ slušní lidé. Právě tak se později zachovala větší skupina (už se asi vyspali z kocoviny) vůči Václavu Klausovi mladšímu, vůdci rychle rostoucího hnutí Trikolóra. Na toho ještě pokřikovali různé další uctivosti, které v tomto konzervativním médiu nelze opakovat. Namítl jim, že oni – na rozdíl něho – nebyli na té studentské demonstraci, která spustila převrat.

Nevnímali ho. Mluvit k hluchým sprosťákům je marné. Ale jejich řev byl stejně symbolický, jako když si hnědý Minařík nechal na Letné zazpívat slepou dívkou „Modlitbu pro Martu“ (kdo neviděl naši „Modlitbu pro partu“ může si ji pustit např. zde mezi odstavci). Není nad krásu nechtěného, zvlášť je-li dokonale politicky korektní. Jediné, co to překonalo, bylo nadšené uvítání Miroslava Kalouska bojovníky Kavárny na zmíněné Národní. S výkřiky „Mirek na Hrad!“ vysvětlili, jak vypadá ta skvělá vize „zdravé demokracie“. Mirek podle svých slov sice zaslzel, ale dostat jej do křesla prezidenta by šlo asi jen s tanky generalissima Pavla.

Vzhůru do krámů!

A tak nám nákladné oslavy (Soros to v peněžence ani nepozná), jež se měly stát ouverturou k rozhodnému nástupu nejostřejší „liberální“ totality, opět něžně skončily. Moc to nepoznáme, protože Brusel nám stejně ukáže, zač je toho loket. I bez tanků. Všichni jsou spokojeni (a ještě více rozděleni) a tak to má být. Kňourající Jarda Hutka si na Letné konečně zase zazpíval svou Náměšť – a dál po něm v Berlíně či v Praze neštěkne ani štěně. Zvlášť ne ti, kteří musejí ráno do práce, aby to celé mohli zase zaplatit.

Ale konec dobrý, všechno dobré. Máme to šťastně za sebou. I když ČT a její chapadla budou teď ještě pár dnů truchlivě rozebírat, jak se mohlo stát, že se zase nic nestalo. Chlapec v hnědém stejnokroji inkasuje pár dalších miliónů dolarových či eurových chvilek pro přípravu Majdanu v příštím roce. Jenže to už nebude ono. Jednak ta třicítka nebude k dispozici, ale pak – už v příštím a dalších letech budou volby. Jedny za druhými.

Otevřené spojení „hnědáka“ s Kalousky, Fialy a Bartoši (u těch ostatních prcků si už ani jména „lídrů“ nevybavuji) nám alespoň dalo jasně najevo, kdo tvoří zdejší Pátou kolonu spolu s ním. Ne že bychom to předtím nevěděli. Ale doznání je doznání.

Bylo to krásné. Tak vzhůru do obchodů! Vánoce jsou tu cobydup.

A Ježíšek odolá každé totalitě. Už nám to párkrát předvedl. Ubráníme ho i tentokrát.

S pomocí Boží.

Petr Hájek

Zdroj: http://www.protiproud.cz/politika/4759-spolecna-sebevrazda-pucistu-na-letne-kdyby-trapnost-nadnasela-ten-v-hnedem-stejnokroji-to-zase-nezvladl-soros-i-tak-zaplati-prazaci-slavili-prevrat-k-dalsi-totalite-kalousek-na-hrad-ultimatum-demokracii.htm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDoplněk k pořadu ČT 2 Modrá krev – Schwarzenbergové   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 06:54:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Co řekl jeho jiný předek, Karel Schwarzenberg – mluvčí české šlechty na českém sněmu 25. listopadu 1889, cituji:

„My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickému. My jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na Bílé hoře husitské sbory české. My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. Století, a my Schwarzenbergové, budeme bojovat proti všem novohusitům s touže rázností, jako pánové z Růže bojovali proto starým husitům.“

Poslechněme si píseň Čechů z roku 1850, jejímž autorem byl K. H. Borovský. Jak předvídavá, a jak je aktuální i dnes:

Zle, matičko, zle!
Švarcenberci zde:
jeden, ten je generál,
a druhý je kardinál.
Zle, matičko, zle!
Zle matičko zle!
Švarcenberci zde,
jeden drží karabáč,
druhý říká „Otčenáš“,
zle, matičko, zle!
Švarcenberci zde,
Jeden, ten je arcibiskup,
A druhý je taky……,
Zle, matičko, zle!


O co hrál Karel Schwarzenberg, když se stal kancléřem V. Havla? Hádejte! Můžete uhodnout! Jistě že to nebylo o ústavu!

Mně se, mně se, mně se všecko zdá
Mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že pan Švarcemberk o ústavu hrá;
mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že o konštituci hrá:
to oblečení
nadarmo není,
to se časem svým
v robotu změní!
Mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že o konštituci hrá!
Škoda je těch časů,
když jsme povstali,
když jsme konštituci ve
snu dostali;
škoda je těch časů,
když jsme povstali,
že jsme my vás neznali:
měli jsme vás znát,
na fůru vás dát,
za hranice vyjet,
tam vás vysypat!
Škoda je těch časů,
když jsme povstali,
že jsme my vás neznali!


Takto viděli naši předkové Schwarzenbergy. Škoda, že z pořadu ČT 2 jsme se o jejich opěvovaných vlastnostech nedozvěděli více.

J. Skalský

Zdroj: České národní listy

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNezletilí imigranti hromadně znásilnili 14-leté děvče. Máme tady děsivou ukázku toho, co by se mohlo stát, kdyby se europoslankyni KDU-ČSL Šojdrové podařilo prosadit přijetí „syrských sirotků“   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 06:49:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nezletilí imigranti hromadně znásilnili 14-leté děvče. Máme tady děsivou ukázku toho, co by se mohlo stát, kdyby se europoslankyni KDU-ČSL Šojdrové podařilo prosadit přijetí „syrských sirotků“. Nezletilí imigranti v německém Ulmu, v Bádensku-Württembersku hromadně znásilnili 14-leté děvče. Je jim 14, 15 a 16 let, a dalším dvěma 24 a 26. Na dívce se tedy vystřídalo pět mladých migrantů. Tady se ukazuje, že zrůdnou kriminalitu páchají i imigrantské děti. Pokud nechcete, abychom dopadli stejně jako Francie či jiné islamizované země západní Evropy, podporujte prosím hnutí SPD. Spolu to zvládneme a naši zemi ubráníme. ;-)

Imigrantští adolescenti (žadatelé o azyl) vlákali při oslavách halloweenu děvče do azylantského ubytování. Zřejmě ji ještě podali drogy, aby se nebránila, a hromadně ji znásilnili. Rodiče dívky měli za to, že jejich dítě slaví halloween u kamarádek, a tak policie byla zalarmována až následující den. O případu informovaly například Bild.de či Welt.de. Nevšiml jsem si, že by o tom informovala česká média...

Další případ se stal nedávno, když 12leté dítě z Afghánistánu udeřilo Němce v autobuse kladívkem do hlavy, když muž imigrantské děti vyzval, aby nedělaly rámus...

Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik napadených a zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu? Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.

Hnutí SPD předložilo už i návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování, což nám bohužel Babišova vláda a další strany ve sněmovně blokují. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Podpořte nás prosím. Spolu to zvládneme a ubráníme naši vlast. ;-)

Autor: Radim Fiala

https://www.bild.de/…/ulm-maedchen-14-offenbar-von-fuenf-ma…
https://www.welt.de/…/Alb-Donau-Kreis-14-Jaehrige-soll-von-…
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChorvatská policie na hranici zahájila na imigranty palbu   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 06:42:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Napětí na Chorvatsko-Bosenské hranici stoupá. Mnohatisíci imigranty zahlcená Bosna údajně před zimou ponouká imigranty v táborech vypadnout do Chorvatska, kam se chtějí stejně dostat.

Chorvatská pohraniční policie již zahájila na skupinu ilegálních imigrantů z bosny palbu. Jeden imigrant byl postřelen a s těžkým zraněním převezen do nemocnice. Další byli zatčeni.

Zdroj: https://www.oe24.at/welt/Eskalation-an-Balkan-Grenze-Schuss-auf-Fluechtling/406464542

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA během nejbližších týdnů zvýší počet vojsk v Saúdské Arábii k ochraně ropných objektů   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 06:39:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA během nejbližších týdnů vyšlou další jednotky do Saúdské Arábie k ochraně jejích ropných objektů, uvádí se v úterý zveřejněném dopise Donalda Trumpa kongresu.

„První z těchto doplňujících útvarů už dorazily do Saúdské Arábie, ostatní přijedou v nejbližších týdnech. S těmito dodatečnými silami bude celkový počet členů amerických ozbrojených sil v Saúdskoarabském království činit přibližně 3 tisíce osob,“ uvádí se v dokumentu.

Zůstanou tam, dokud bude jejich přítomnost nutná, upřesňuje Trump. Do Saúdské Arábie budou také zaslány radary a protiraketové systémy.

Útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii

Na několik ropných objektů Saúdské Arábie bylo zaútočeno 14. září. Po této události největší vývozce ropy snížil těžbu více než o polovinu. Jemenští povstalci Hútíové, proti nimž bojuje arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií, prohlásili, že útok provedli jejich bojovníci s pomocí dronů. USA prohlásily, že nejsou žádná svědectví toho, že útok pocházel z Jemenu, a obvinily z něho Írán. Arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií se rovněž domnívá, že do útoků je zapojen Teherán. Írán odmítá obvinění na svou adresu.

V souvislosti s útokem na ropné objekty vojenští specialisté poukazují na absolutní selhání protivzdušné obrany americké výroby, která měla napadené rafinerie ochraňovat. Ruské vedení nabídlo Saúdům možnost pořízení ruských S-300 a S-400 na záměnu amerických Patriotů.

Po útoku uvalily Spojené státy na Írán nové sankce proti bankovnímu sektoru země. Washington také prohlásil, že odešle na Blízký východ vojenský kontingent pro zachování „světového pořádku stojícího na dodržování pravidel“. Íránská strana v souvislosti s tím varovala před možnou velkou válkou a jejími důsledky pro případné agresory.

Rusko a Saúdská Arábie v ropné sféře vyvinou nové technologie

Rusko a Saúdská Arábie se připravují na společný vývoj nových technologií v ropné sféře, jež by přispěly k zachování životního prostředí a klimatu, sdělil ruský ministr energetiky Alexandr Novak v rozhovoru pro list Arab News na prahu návštěvy prezidenta Vladimira Putina v Rijádu.

„Konáme přípravy na vývoj nových pokrokových technologií, jež umožní adaptovat ropu na požadavky v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí,“ řekl Novak v komentáři k otázce o spolupráci Ruska a Saúdské Arábie v energetice. Základ této práce tvoří charta o neterminované spolupráci podepsaná státy OPEC+ v červenci, dodal ministr.

Dohoda mezi OPEC a řadou zemí, jež nejsou členy organizace (OPEC+) o snížení těžby ropy platí od začátku roku 2017. Byla několikrát prodloužena a byly změněny její podmínky. Do konce března 2020 bylo například snížení těžby dohodnuto ve výši 1,2 milionu barelů denně oproti říjnu roku 2018, z toho na Rusko připadá 228 tisíc.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AzgU

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Neuděláme ani krok zpátky.“ Turecko Američanům oznámilo, že se nevzdá S-400   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 06:35:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Tayyip Erdogan prohlásil, že v průběhu své návštěvy USA 13. listopadu informoval svého amerického kolegu Donalda Trumpa o neměnnosti rozhodnutí Ankary o nákupu ruských systémů protivzdušné obrany S-400.

Dodávky nejnovějších ruských systémů protivzdušné obrany S-400, které vyvolaly krizi ve vztazích Turecka s USA, začaly v polovině července. Podle Erdoganových slov budou S-400 plně uvedeny do provozu v dubnu roku 2020. Washington žádal, aby se Turecko této transakce vzdalo a nakoupilo místo toho komplexy Patriot, a vyhrožoval, že pozastaví nebo zcela zruší prodej Turecku nejnovějších stíhaček F-35 a také zavede sankce v souladu s CAATSA (zákon o odporu nepřátelům Ameriky prostřednictvím sankcí). Ankara odmítla ustoupit.

„Řekli jsme Trumpovi, že neuděláme ani krok zpátky v tom, co se týče S-400. Domluvili jsme se, že tuto otázku vyřešíme. Řekl jsem mu ještě jednou o nespravedlivosti v problému F-35. Nejsme klienti, ale partneři, a už jsme zaplatili 1,4 miliardy dolarů. Když se nedomluvíme, začneme hledat alternativu ve střednědobé perspektivě,“ řekl Erdogan ve svém vystoupení před parlamentní frakcí vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje.

Dodávky S-400 Turecku

S-400 Triumf je moderní protivzdušný raketový systém středního a dlouhého doletu. Je určen k likvidaci letounů, raket s plochou dráhou letu a balistických raket, včetně středního doletu, může být rovněž použit proti pozemním objektům. Dolet je 400 km, rakety dokážou sestřelit cíl ve výšce až 30 km.

Smlouvu o dodávkách protivzdušných raketových systémů S-400 Triumf do Turecka podepsala společnost Rosoboronexport v Moskvě v dubnu roku 2017. Je to jedna z největších ruských smluv se zeměmi bloku NATO. V rámci této smlouvy dodalo Rusko Turecku čtyři jednotky systému PVO S-400 v částce přibližně 2,5 miliardy dolarů.

Dlouho očekávané dodávky moderních systémů protivzdušné obrany byly zahájeny 12. července. Turecko je třetí (po Bělorusku a Číně) země, do které Moskva dodává Triumfy. Brzy se k nim má připojit Indie.

Krize ve vztazích mezi Tureckem a USA

Dodávky S-400 způsobily krizi ve vztazích mezi Tureckem a Spojenými státy. USA požadovaly, aby se Turecko dohody vzdalo a místo toho koupilo americké raketové komplexy Patriot. V opačném případě Washington nevyloučil možnost odložení, anebo zrušení prodeje stíhacích letounů F-35 Ankaře. Turecko však odmítlo přistoupit na ústupky.

Jisté znepokojení ohledně dodávek ruských systémů protivzdušné obrany vyjádřil také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Podle jeho slov „existují reálné problémy“ spojené s neslučitelností S-400 se systémy NATO a „potenciálním rizikem pro spojenecká letadla“. Turecko odpovědělo, že zakoupilo S-400, protože nechce být věčným žadatelem u Aliance.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AzgQ
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa Ministerstvu obrany RF odpověděli na výhrůžku Turecka, že obnoví operaci v Sýrii   
Pridal tk Středa 20 listopad 2019 - 06:23:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prohlášení tureckého ministra zahraničních věcí Mevlüta Çavuşoğlu s výzvou o rozpoutání bojových akcí může vést pouze k vyostření situace na severu Sýrie, řekl oficiální mluvčí Ministerstva obrany RF generálmajor Igor Konašenkov.

„Prohlášení tureckého ministra zahraničních věcí Mevlüta Çavuşoğlu s výzvou o rozpoutání bojových akcí může vést pouze k vyostření situace na severu Syrské arabské republiky a ne k jejímu vyřešení, jak je to uvedeno ve společném memorandu podepsaném prezidenty Ruska a Turecka,“ řekl Konašenkov.

Předtím Çavuşoğlu prohlásil, že Ankara může obnovit operaci v Sýrii, pokud RF a USA nesplní závazky týkající se odsunu kurdských jednotek z bezpečnostní zóny.

„USA a Rusko splnily své sliby? Ne, k dnešnímu dni nesplnily. Je třeba, aby je splnily. Pokud nezískáme výsledek, tak, jak jsme dříve zahájili operaci a pokoušeli se (domluvit) s USA, znovu uděláme, co je třeba,“ cituje ho Anadolu.

Operace Pramen míru

USA a Turecko se 17. října dohodly o pozastavení vojenské operace Pramen míru na 120 hodin a odsunu kurdských sil z 30kilometrového hraničního pásma na hranici se Sýrií, kterou se chystala Ankara kontrolovat samostatně. Platnost režimu zastavení střelby skončila 22. října. Později turecký prezident Tayyip Erdogan prohlásil, že USA nesplnily v plném rozsahu své závazky v rámci dohody o Sýrii a Ankara se nechystá souhlasit s kompromisy.

Rusko a Turecko podepsaly 22. října desetibodové memorandum o vzájemném porozumění. Hovoří se v něm především o vstupu jednotek ruské vojenské policie a syrské pohraniční služby na syrskou stranu hranice se Sýrií. Musí napomoci odsunu kurdských oddílů a jejich zbraní na 39 km od syrsko-turecké hranice. Ministr obrany RF Sergej Šojgu sdělil, že odsun Kurdů byl ukončen v předstihu. Poté byla zahájena činnost společných rusko-tureckých hlídek.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AzgC
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2393 sec,0.0741 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,857kB