Středa 11 prosinec 2019
Kdo a co straší Fendrychovi ve věži?   
Pridal tk Středa 11 prosinec 2019 - 18:10:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zdá se, že přátel pravdy a lásky z pražské kavárny se zmocnila hysterie. Při pomyšlení, že by snad TV NOVA byla v budoucnu ovládána skupinou PPF, jímá tyto dobré lidi hrůza. Je přitom zajímavé, že varování před vlivem podnikatelské skupiny PPF přichází z mediálního domu, který je vlastněn neblaze proslulým finančníkem Zdeňkem Bakalou.

Bakala se svým společníkem přivedli ke smutným koncům největší těžařskou společnost v zemi, OKD. A tuto společnost před jejím bankrotem tito podaření borci opustili a ponechali řešení nastalé situace a tedy i výdaje českému státu. Přitom se odhaduje, že Bakala se společníkem vydělali (a „vydělali“) v OKD za zhruba deset let své činnosti nejméně 100 – 120 mld. Kč. Rád bych se zmýlil, ale naprostá většina těchto peněz nejen, že nezůstala na Ostravsku k jeho rozvoji, ona nezůstala ani v Česku. Bakala pak dokonce ještě v zahraničních novinách v této souvislosti drze tvrdil, že své peníze musí investovat jinde, nežli ve zkorumpovaném Česku.

Ve světle zjištění sněmovní vyšetřovací komise v kauze OKD bych čekal, že nejvyšší státní zástupce Zeman vystoupí stejně razantně vůči Bakalovi, Pokornému a spol., kteří připravili chybnou privatizaci minoritního podílu státu v OKD a další rošťárny, jako to udělal vůči premiérovi. Má otázka zní, jak je to možné? Nejvyšší prokurátor státu Zeman se neobává premiéra, ale zato se obává hlavního financiéra Knihovny Václava Havla... Jak je to jen možné? Jsou přátelé Schwarzenbergů, ODS a obecně pražské kavárny zcela nedotknutelní? Podnikatelská skupina PPF má zcela jiné zájmy nežli Bakala. Určitě to nejsou andělé, ale chtějí dělat byznys u nás, v Rusku, v Číně i jinde ve světě. A nezůstávají za nimi pomníky typu OKD, jako za přítelem pražské kavárny Bakalou.

Pokud bude skupina PPF vlastníkem TV NOVA, alespoň já osobně se neobávám, že by této televizi bylo například neobjektivní a jednostranné zpravodajství tak, jako je to dnes zcela obvyklé v České televizi. Článek známého exponenta pražské kavárny, sloužícího momentálně zřejmě zájmům amerických zpravodajských služeb, M. Fendrycha na Aktuálně.cz je vrcholem politické stupidity a lživosti. Že prý „Kellnerův Home credit“ je tajnou PR agenturou komunistické Číny. V textu článku se dozvídáme podobné stupidity, jaké jsme mohli číst za bývalého režimu v Rudém právu např. o amerických imperialistech a německých revanšistech a vůbec o zločinné světové buržoazii.

Volně řečeno s Fendrychem, čeká nás prý od PPF přesvědčování, že „Čína je ráj“ a „že by snad bylo nejrozumnější zavést u nás taky mix totalitního komunismu a státního kapitalismu“. A další Fendrychův blábol: „....vsadili byste teď na to, že Petr Kellner odolá pokušení použít TV NOVA jako silnou páku ke zkrášlování obrazu brutální Číny?“.

Další bláboly z Fendrychova článku už nemá smysl komentovat, jsou výronem ducha raněného ideologickou předpojatostí. Nepravdivě píše například o tom, že za V. Havla bylo všechno jinak a dělala se jiná zahraniční politika vůči Číně (již tehdy platil princip jediné Číny). A teď prý došlo k „obratu“. Že prý jsme dřív dělali vůči Číně politiku lidských práv a teď prý Zeman obrátil českou politiku k „ekonomické diplomacii“.

Když jsem odlétal v roce 2005 jako premiér na státní návštěvu Číny, byl jsem předtím samozřejmě v kontaktu s bývalým prezidentem V. Havlem. Nevzpomínám si ale, že by V. Havel projevoval vůči Číně nenávist, jakou projevuje ve svém článku Fendrych a jinde při jiných příležitostech i další koryfejové pražské kavárny. V.Havel bral celou záležitost kolem mé cesty do Číny zcela věcně a pozitivně. Do půl roku po mé státní návštěvě v Číně přiletěl do Prahy s početným doprovodem k jednáním o obchodě, investicích a vzájemných vztazích tehdejší předseda čínské vlády Wen Ťia-pao. Také tehdy V. Havel ani mě osobně, ani veřejně neřekl žádnou výhradu k této návštěvě.

Zejména velké západoevropské státy jako jsou Británie, Francie, Německo, ale také Itálie usilují o vzájemné velmi korektní hospodářské vztahy s ČLR. Nikdo z představitelů těchto zemí přitom nechce školit čínské představitele z lidských práv... Osobně oceňuji, že prezident Zeman, a také postupně Sobotkova a Babišova vláda, navázali na intermezzo z doby oživení česko-čínských vztahů z doby vlády pod mým vedením. A dělali a dělají mnohé, aby se tyto vztahy dostaly v našem národním zájmu na vyšší úroveň.

Dělat z P. Kellnera, PPF a z Home Creditu čínské a komunistické agenty, jak se o to pokouší Fendrych, je hloupé a samozřejmě lživé. Proč by největší kapitalista v zemi měl zájem na obnově komunismu v Česku. Celý článek Fendrycha, plný lží a pitomostí je jen ukázkou toho, jak musí být pražská kavárna nervózní z toho, že jedno z nejvýznamnějších a nejvlivnějších médií v zemi nebude ovládáno jejich lidmi. A že se třeba v důsledku toho v TV NOVA dokonce můžeme dozvědět i objektivní informace.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDalší průser ministra Petříčka (ČSSD) ze zasedání OBSE? Zatajil protest jedenácti států proti dezinformacím!   
Pridal tk Středa 11 prosinec 2019 - 17:53:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Další důkaz (ne)věrohodnosti masmédií včetně České televize: ona nedezinformují, ona prostě neinformují vůbec. Jak za bolševika: také zamlčela a pak zaútočila na Václava Havla! A zoufalé mlčení nahrazují útokem na ty, kteří informují.

Na facebooku probleskla zpráva o protestu jedenácti států z překrucování historie, v mnohém dokonce úplného vymazání dějin. Pak se někteří zarputilí obránci začali bránit, že je to vymyšlaná lež dezinformačních webů a prý si to vymyslel nejdezinformovanější z nejdezinformačních webů Sputnik, napojen na Putina. Protože zpráva Petříčka to neobsahuje.

Podívejme se však, kde je lež a kde pravda, a kdo odřízl občany České republiky od další závažné informace.

Zde o protestu ani slovo. Proč?

Ministr Petříček jednal v Bratislavě s kolegy z OBSE

05.12.2019 / 16:49 | Aktualizováno: 06.12.2019 / 09:09

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zastupuje Českou republiku na 26. zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) konaném v Bratislavě ve dnech 5. – 6. prosince 2019.


Ministr Petříček jednal v Bratislavě s kolegy z OBSE

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2019_12_05_ministr_petricek_jednal_v_bratislave_s.html


Tak se podívejme na oficiální weby protestujících států: proč to ministr Petříček zatajil?

7.12.19
Совместное заявление министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Сербии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне на 26-й встрече Совета Министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ (г.Братислава, 5-6 декабря 2019 года)

V překladu a zpráva celá

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky, Arménské republiky, Běloruské republiky, Republiky Kazachstán, Kyrgyzské republiky, Moldavské republiky, Ruské federace, Srbské republiky, Republiky Tádžikistán, Turkmenistánu a Republiky Uzbekistán u příležitosti 75. výročí Vítězství v Druhé světové válce na 26. setkání Rady ministrů zahraničních věcí zúčastněných států OBSE (Bratislava, 5.-6. prosince 2019)

V roce 2020 budeme slavit 75. výročí Vítězství v Druhé světové válce - jednoho z nejkrutějších a nejkrvavějších konfliktů v dějinách, který si vyžádal desítky milionů životů a způsobil lidstvu strašlivá utrpění.

Zvítězit nad nacizmem se podařilo díky neotřesitelné jednotě
a semknutosti našich národů, společnému boji zemí protihitlerovské koalice. Pamatujeme si všechny ty, kteří projevili ojedinělou odvahu na frontě i v týlu a zachránili naši civilizaci před záhubou. Skláníme své hlavy před památkou hrdinského činu protifašistické ilegality, obětí vyhlazovacích táborů a blokád mírových měst.

Naší posvátnou povinností je chránit historickou pravdu. Považujeme za rouhání jakékoli projevy neúcty k pomníkům vojáků a vojevůdců Rudé armády, zneuctění hrobů těch, kteří položili svůj život za osvobození Evropy od nacistů. Vandalismus vůči takovým memoriálním objektům nelze omluvit. Vyzýváme všechny země, aby ctily památku hrdinů-osvoboditelů a udržovaly válečné hroby v náležitém stavu.

Rázně odsuzujeme pokusy o falšování výsledků Druhé světové války. Jsme rozhořčení snahami některých zemí o rehabilitaci a glorifikaci nacistických zločinců a jejich kompliců. Vycházíme z nutnosti bezvýhradného dodržování rozsudků Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, které nemají promlčecí lhůtu. Zamlčování zločinů z nenávisti na základě etnické příslušnosti a náboženství nevyhnutelně přivede svět k nové katastrofě.

Zdůrazňujeme důležitost přijetí na 74. zasedání Valného shromáždění OSN rezoluce Boj proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiným druhům praxe, které přispívají eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a spojené s nimi nesnášenlivosti.

Historie ukázala nebezpečí podporování nacionalismu, nesnášenlivosti, diskriminace, extremismu a nenávisti na etnickém, rasovém a náboženském základě. Uznáváme význam Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948 jako důležitého mezinárodního nástroje.

Potvrzujeme oddanost myšlence svobodného, demokratického, společného a nedělitelného euroatlantického a euroasijského bezpečnostního společenství. Hrdinské činy vojáků, kteří zvítězili v Druhé světové válce, a jejich bezmezná obětavost musejí být věčným poučením budoucím generacím - upevňovat svět na základě spravedlnosti, rovnosti a nedělitelnosti bezpečnosti.

Měl by být Petříček vyražen s funkce ministra, že tuto zprávu totálně utajil? Kdo zodpovídá za úplné znění na MZ, ČTK a pro veřejnoprávní média? Nebo to média věděla a zoufale to tají? Premiére Babiši, Petřiček by se měl zodpovídat: my občané máme právo na úplné informace - nezkreslené, nezatajené!

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2906-dalsi-pruser-ministra-petricka-cssd-ze-zasedani-obse-zatajil-protest-jedenacti-statu-proti-dezinformacim
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBenešovy dekrety, o ty tady jde především některým vlastizrádcům   
Pridal tk Středa 11 prosinec 2019 - 07:43:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Paní Rakušanová se už nikterak netají tím, že zrazuje vlastní národ a slouží do roztrhání těla postnacistickému Německu. O ní a jí podobných lidech mluvil dr. Edvard Beneš po válce v souvislosti s Dekrety a možné budoucí snaze je zrušit, znevěrohodnit, obráceně vykládat dějinná fakta.

Ve službách cizího státu, byť v současné době "spřáteleného", se snaží seč mohou tihle zrádcové přímo, navrátivší se z emigrace po listopadu 89, podkopávat suverenitu, svébytnost a historicky platné právní normy naší země.

Není to jenom tato paní, která bez kapky svědomí a studu prodala národ Čechů, Moravanů a Slezanů za těch třiatřicet stříbrných, takových je u nás, žel, povícero.

Ke Karlu Schwarzenbergrovi je škoda slov, ten beztak nikdy žádným Čechem nebyl, to je germán každým coulem a pro něj bylo zrušení Benešových dekretů od prvopočátku, co se vetřel na Hrad k Havlovi, prvořadým a stěžejným úkolem přímo, snažením se.

Není bez zajímavosti připomenout i domácí vlastizrádce, kteří neemigrovali, naopak, plnými doušky a úspěšně participovali na všech možných výhodách minulého režimu, studiem počínaje až do podivného získávání lukrativních pracovních míst. Kteří se ale přitom dnes hrdě hlásí ke třetímu odboji a dávají k dobru (svému), jak ten minulý režim pomáhali podkopávat. A dnes by chtěli, jako třeba lidovec Herman, abychom se stali jednou ze zemí Německé spolkové republiky. Ono vůbec lidovci tuze rádi kamarádí a bratříčkují se se Sudeťáky, s pohrobky německých nacistů.

S nenávistí a arogancí k naší zemi a občanům této země "Rakušanová ... připomněla, že řada politiků už Benešovy dekrety označila za vyhaslé, ale když přijde řeč na jejich zrušení, na české politické scéně vzplane požár. Obrazně řečeno, hořívá především u komunistů, pak u hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, ale také na Hradě, který již pár let obývá Miloš Zeman se svým týmem." https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Komentatorka-Rakusanova-vytahla-nove-tema-Rozkladame-pry-Unii-Benesovymi-dekrety-606369?fbclid=IwAR218aOhPXaqbxxVYQYlDIGi0t9GX9wkPYErSaq70Pc_51sPwu1tWo7UbAA

Ne, paní Rakušanová, nejsou to především a jenom komunisti a SPD, kterým se ani za mák nelíbí vaše snažení sloužit postnacistickému Německu a horovat za zrušení spravedlivých Benešových dekretů. Jsou to občané téměř všech politických názorů, i ti bez politického zaměření, kteří nikdy nebudou souhlasit s jejich zrušením. Jde o majetky, o pozemky, o peníze zkrátka, o nic jiného. Děláte svoji službu Němcům důkladně, ale máte smůlu.
Pan prezident Miloš Zeman je, už podruhé v přímé volbě, řádně, svobodně a demokraticky zvoleným prezidentem České republiky a vaše dehonestující tvrzení, že obývá Hrad, je projevem sprosté nevychovanosti, neúcty a arogantní drzosti. Nejenom vůči našemu panu prezidenrtovi, ale i vůči jeho voličům.

" ... je podle Rakušanové načase, abychom dekrety sami zrušili."

Nikdy, nevážená paní, pokoušíte se sice manipulovat občany naší země, jako služebnice postnacistického Německa, ale tohle se vám nikdy nepodaří. Nějak jste si převrátila fakta, když vykládáte o zločinech Čechů na Němcích. Vám zřejmě vůbec nevadí těch 360 tisíc občanů Československa, které Němci připravili o život, brutálně popravili, zavraždili za té strašné války, kterou rozpoutali a vedli, ani to, že povraždili téměř půlku Evropy.

Máte vy vůbec svědomí a čest? Já teda o tom silně pochybuji ...

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Zdroj: Vaše Věc
.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZrušte České televizi reklamu a snižte ji poplatky!   
Pridal tk Středa 11 prosinec 2019 - 07:39:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vzhledem k vadnému hospodaření veřejnoprávní České televize by poslanci měli najít odvahu a této dezinformační, manipulativní a jednostranné propagandistické instituci zrušit reklamu a snížit poplatky.
Pokud platí zprávy o tom, že Česká televize není schopna řádně vysvětlit problémy v jejím hospodaření, by mělo být odvoláno nejen vedení televize, ale také zrušeny reklamy. Televize, která je od „spacákové okupace“ v rukou samozvaných vykladačů jediné pravdy, se postavila za nápad, že „zkrácením příjmů z reklamy omezí činnost dezinformátorů“, čímž se míní alternativní média. Mělo by to však platit především pro ni.


Prvnizpravy.cz nehodnotí ostatní internetové weby, a zda mají či nemají ve svém obsahu „fake news“. Je to věc otázky svobody slova a svědomí provozovatelů těchto webů a samotných čtenářů, kteří mají vynést onen verdikt. Samotné informace Prvníchzpráv vycházejí z evropských, amerických, ruských a dalších mediálních zdrojů a doplňují tak vylámané zuby „objektivním zprávám“ tzv. českého mainstreamu, které připomínají spíše černou můru každého dentisty - široký úsměv veterána bitek v kanadsko-americké hokejové lize.

Přičemž jsou to právě Prvnizpravy.cz, které figurují v jakýchsi soukromých seznamech „dezinformačních webů“ za to, že doplňují manipulativní, polopravdivé, mnohdy zcela lživé a tudíž dezinformační zprávy právě takových zideologizovaných médií, jako je Česká televize a další. A narušují prosazovanou černobílou linii po ose „Brusel má vždy pravdu“, „NATO je náš život“ a „Rusko s Čínou je zlo“. A protože si to nemyslí, a fakta to dokazují, stávají se terčem nejapných útoků, do níž se zapojila i Česká televize.

Například prostor v ní dostává samozvaná a velmi obskurní organizace Evropské hodnoty s pornohercem, která se finančně opírá o podivné struktury v EU i u nás a Sorosův Open Society Fondations, a která trhala peří Prvnímzprávám za to, že přetiskly část rozhovoru Putina pro německý Bild (a tak vyfasovaly přídomek „prokremelský“, za to, že očividně nepochopily hlubokou myšlenku cenzorů, že německý čtenář může Putina číst a český, který patrně není dobře kádrově a ideově vybaven, nikoliv).

Používají se i „jemnější“ manipulativní útoky. Například jakýsi strážce názorové čistoty psal o tom, jak se „dezinformační“ weby postavily proti plošnému očkování v ČR. Ačkoliv neuvedl jediný materiál Prvníchzpráv, web byl zařazen do tabulky „dezinformačních webů“ s tvrzením, že jen za rok 2018 zveřejnil 33 článků k očkování! Při marné snaze redakce PZ se v archivu nemohli dopátrat, jak autor pamfletu dospěl k číslu 33 článků – to by znamenalo, že by to bylo téměř druhé hlavní téma Prvníchzpráv a pravidelní čtenáři jistě potvrdí, že se jim asi v tomto ohledu jaksi nic nevybaví. Nemluvě o tom, že redakční názor je, že plošné očkování je pro obyvatele prospěšné. A tak by se dalo pokračovat.

Jenže, pokud si mají lidé učinit vlastní názor, musí dostat objektivní informace. Pokud se ruské pozice označují za propagandu, budiž. Každý má právo interpretovat fakta podle svého. Ale pokud se ruské informace cenzurují, popírají samozvaní vykladači jediné pravdy podstatu liberální demokracie, kterou je svoboda slova a svoboda myšlení a slyšení i druhé strany. Neobolševickou cenzurou zavádějí totalitní systém, který vyprazdňuje chápání „demokracie“, kterou se neustále ohánějí, což ostatně vedlo amerického novináře Erica Besta k ironické poznámce: „Není-li čas na ústavní článek o vedoucí úloze České televize?“

Česká televize ve svém zpravodajském a publicistickém běsnění rozpoutala rusofobní kampaň počínaje „převratem“ v Kyjevě roku 2014. V té době přijala tezi, že „Rusko zaútočilo na Ukrajinu“, ačkoliv fakta hovoří jasně – to převratová pomajdanovská moc zakazující ruštinu (podporovaná dříve profesionálním „sovětčíkem“, později profesionálním rusofobem - osobou Štětinou), poslala na jihovýchod země armádu a bandy ozbrojenců, aby potrestaly vzdorné ruskojazyčné obyvatele Donbasu a vyvolala tak občanskou válku.

Následně při Olympiádě v Soči si jakýsi Pazderka v ČT mohl nohy uběhat, aby našel nějaký „problém“ a Česká televize byla blahem bez sebe, že při úvodním ceremoniálu zhasl jeden z olympijských kruhů.

Přímou manipulací a dezinformací byla zpráva o protestním průvodu lídrů EU v Paříži po útoku islamistů na časopis Charlie Hebdo, kdy davy vedli „stateční“ lidé, jako Angela Merkelová. Až na to, že to takto sestříhala ČT, protože parta evropských činitelů cupitala v ruku v ruce osamocena po pařížském náměstí se stovkami ostřelovačů na střechách, zatímco desetitisícové davy byly o pár ulic dále. Stejně tak to bylo s informací ČT, že jeden z protiruských ukrajinských oligarchů uspořádal gigantický masový protiruský protest na statisícovém stadionu v Doněcku. Jenže pak se ukázalo, že se jedná o zcvrklý houf 300 příznivců, s nimiž novináři svým počtem hráli přesilovku a záběry se střihově soustředily jen na ten hlouček.

Ale kromě těchto, řekněme, ještě roztomilých manipulací, přistoupila ČT k důslednějším a vážnějším manipulacím. Publicistické pořady s pozvanými hosty jsou přehlídkou jednostranného názoru opakujících se person, kdy jiný názor zazní zřídka a jeho nositel již do pořadů ČT není pozván (například pravidelným hostem je Miroslav Kalousek, zástupce bezvýznamné straničky, českou populací rekordně neoblíbený politik, který dští oheň a síru na současnou vládu za podporu komunistů, který ale před časem uzavřel dohodu s ČSSD o vládě podporované komunisty!). Moravcovo ideologické nedělní okénko je pak jen vhodně předřazeno jako první z následujících nedělních pohádek.

Naprosto však nechutná byla a je adorace kopáčů do květin a fyzického násilí proti oponentům „správného názoru“.

Do manipulací a dezinformací lze zařadit naprosto šílené zdroje České televize, jako jakýsi „Hlídací pes“ či „Institut nezávislé žurnalistiky“, představující jednu (slovy „jednu“) prapodivnou, ale dobře financovanou figuru, jak ukázal skandál s poučování jednoho rozhlasového moderátora.

Ale vrcholem naprosté ztráty objektivity „ideologických novodobých svazáků“ na hranici fanatismu je již zmíněný Newsroom. Jeho poslední verze, kdy se ČT postavila na stranu vulgárního asociálního typa v podobě starosty Řeporyjí, překročila svojí demagogií i běžné chlívárny její televizní propagandy.

Nežádáme však, aby byla veřejnosprávní televize zrušena.

Přesto by ale měli poslanci Parlamentu České republiky, kterým záleží na demokracii a svobodě slova, najít odvahu a ze zákona zkrátit příjmy této odpudivě zideologizované instituci. Především zrušit reklamu, která veřejnoprávní instituci nepřísluší, a která dostává (povinně) od občanů poplatky a přitom na svobody těch samých občanů útočí. Musí tedy dojít k racionalizaci financí, jejich průhlednosti, v důsledku toho zkrátit platby řadě propagandistů a dezinformátorů, včetně předem preferované, názorově „správně“ orientované skupině umělců ladící s místními ideology.

A konečně s novým vedením uplatnit důsledně principy „etického kodexu“ České televize, podle něhož „poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře“ a „představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek“. Což ovšem z dnešního pohledu zní jako krutý výsměch.

Jiří Kouda

Zdroj: PrvníZprávy
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTotální selhání českých bezpečnostních složek v Ostravě? Jak by nás ubránili pří útoku islámských teroristů?!   
Pridal tk Středa 11 prosinec 2019 - 07:28:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelský bezpečnostní expert žijící v České republice a bývalý příslušník izraelských elitních protiteroristických sil vyjádřil svůj názor: Ministr vnitra pan Hamáček říká, že policie udělala skvělou práci. Celkově je s výsledky spokojen. Má důvod? Podle svědků, zaměstnanců nemocnice, zprávy o střelbě dostali od jiných lidí, potom se zamkli v ordinaci a zůstali tam bez jakékoliv informace více než 30 minut. Víte, co to znamená? Chaos, nula informací a strach. Moje doporučení:

1. zaměstnanci nemocnic a jakýchkoliv ostatních měkkých cílů musí vědět, co mají dělat během krizové situace

2. musí být bezpečné prostory, kam budou občané přemístěni. Ordinace není bezpečný prostor

3. musí být zvolen jeden člověk ( minimum jeden), který bude mít za úkol ohlásit do reproduktorů situaci a stav

4. policie musí umět spolupracovat se zaměstnanci nemocnice. Jen si představte takový scénář: útočník zůstává v ordinaci a má 30 minut na to , aby nerušeně útočil na přítomné občany.

Přeji upřímnou soustrast rodinám obětí a ať jsme příště lépe připraveni.

Autor: David Bohbot
Převzato z profilu D.B. na sociální síti facebook.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU není demokratickou, v Česku mizí svoboda a poptávku pro změny nevidím   
Pridal tk Středa 11 prosinec 2019 - 07:15:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý český prezident Václav Klaus na úterní akci Euro Business Breakfast promluvil o politice Evropské unie, případném czexitu a vnitřní situaci v České republice.

Podle Klause je vystoupení České republiky z EU v nejbližší době nepravděpodobné. K porovnání uvedl příklad Velké Británie, která podle něj v procesu svého odchodu z EU čelí všem možným překážkám.

„Vidíte, jak je mučena velká, mocná, ekonomicky silná, demokraticky staletí existující Velká Británie, jak je jí to vystoupení znemožňováno všemi možnými způsoby, a to ještě Británie má tu výhodu, že je to ostrov u Evropy, není v srdci Evropy. Jestli se jí to nemůže podařit, tak já myslím, že vystoupení (Česka) je dneska dětinský návrh, který může říkat pouze nezodpovědný člověk,“ sdělil Klaus.

Klaus si myslí, že kdyby czexit byl někým vnímán jako politický cíl, jeho realizace by potřebovala dvě či tři desetiletí, jako politický projekt pro nejbližší budoucnost není racionální.

Poté se bývalý prezident dotkl fungování EU, k této otázce má docela kritický postoj. Uvedl, že unie nespadá pod definici demokratické instituce – hodlá získat centrální moc na úkor svých jednotlivých členů. Dodal, že Brusel ohrožuje i českou suverenitu, a to při usilování o ovlivňování českého energetického mixu či při rozhodování kvalifikovanou většinou, což umožňuje přehlasování zemí.

Klausův projev se také dotkl vnitřní situace v Česku samotném - v zemi podle bývalého prezidenta slábnou demokratické instituce, je omezován volný trh a celkem ubývá svobody. Bývalý politik navrhoval, že by proti této tendenci mohlo pomoci obnovení standardního systému jasně ideologicky vymezených politických stran. Pochybuje však, že po takové změně je poptávka, a uvedl, že za to také může mediální kritika standartních stran.

Hlavní atributy listopadu

Dříve u příležitosti oslav 30 let od listopadu 1989 Václav Klaus promluvil, že za hlavní atributy polistopadového vývoje Česka považuje svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a národní suverenitu. Podle něj po roku 1989 tyto ukazatele rostly, zatímco nyní pod tlakem nových ideologií začínají padat.

Za velká nebezpečí pro Česko republiku Klaus také označil „pseudoliberální uvažování dnešních progresivistů“, „agresivní rovnostářství a agresivní zelenost“, „multikulturální posedlost dnešních evropských elit“, záměry na likvidaci národního státu či útoky na tradiční rodiny.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ADEw
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLavrov a Pompeo projednali vyostření situace v Sýrii, Afghánistánu a jaderné odzbrojení   
Pridal tk Středa 11 prosinec 2019 - 07:11:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov se svým americkým kolegou Mikem Pompeem projednali situaci v Sýrii, Afghánistánu, Novou dohodu START a výsledky jednání normandského formátu. Lavrov jednání označil za účelné a otevřené. O čem ministři velmocí jednali?

Ruský ministr zahraničních věcí Lavrov prohlásil, že jednání s americkým protějškem bylo věcné, otevřené, oba se snažili nejen poslouchat, ale i naslouchat jeden druhému.

Jedním z témat, které ministři projednávali, byla situace v Sýrii. Obě strany došli k závěru, že aktuální situace v zemi nemá vojenské řešení.

„Ohledně Sýrie pracujeme na zavedení rezoluce 2254. Jedná se o rezoluci OSN. My si myslíme, že není vojenské řešení a že Sýrie se nesmí stát domovem pro teroristické organizace a ISIL (zakázána v Rusku – red.),“ prohlásil po jednání na tiskové konferenci americký ministr Pompeo.

Dalším tématem jednání ministrů byl Afghánistán.

„Hovořili jsme o spolupráci mezi našimi zeměmi ohledně činností v Afghánistánu,“ prohlásil Pompeo během společné tiskové konference se Sergejem Lavrovem.

Americký ministr se s novináři podělil i o dosažené dohody s ruským protějškem.

„Rusko a USA musejí zlepšovat vztahy. I my jsme na tom pracovali v průběhu posledních dvou let… My jsme se s Lavrovem dohodli na tom, že budeme aktivně pokračovat v práci v tomto směru po diplomatických kanálech. Dohodli jsme se, že budeme pokračovat v kontaktu,“ prohlásil Pompeo na tiskové konferenci.

Nová dohoda START

Sergej Lavrov prohlásil, že Rusko je připraveno prodloužit Novou dohodu START (SNV-3) o jaderných zbraních.

„Protože se jedná o prodloužení dohody o strategických útočných zbraních, jak jsem již řekl, Rusko ústy svého prezidenta nedávno potvrdilo svoji připravenost již nyní se dohodnout o jejím prodloužení, aby bylo možné snížit napětí ve světovém společenství ohledně toho, že poslední instrument kontroly za jadernými zbraněmi mezi Ruskem a USA přestane platit. My, jak jsem řekl, jsme připraveni hned dnes. Slovo je ale na straně amerických kolegů,“ řekl Lavrov. Platnost Nové dohody START končí v únoru roku 2021.

Ruský ministr zahraniční také prohlásil, že Rusko podpoří připojení Číny k jednání o zbraních. Peking to ale zatím odmítá.

Lavrov také sdělil, že informoval amerického ministra zahraničí o výsledcích jednání normandského formátu.

„Je principiálně důležité, že výsledný dokument, který prezidenti Ruska, Ukrajiny, Francie a Německa včera schválili, potvrzuje nezvratnost minských dohod a požaduje jejich plnění ve všech bodech,“ řekl Lavrov.

Návštěva Sergeje Lavrova ve Washingtonu

Lavrov je od úterka v hlavním městě USA Washingtonu. Návštěva, která byla připravena narychlo, probíhá na pozadí dalšího zvyšování napětí mezi Ruskem a USA a uprostřed jednání o impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AD9q
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMezinárodní den lidských práv, „ochránce lidských práv" opět čelí kritice   
Pridal tk Středa 11 prosinec 2019 - 07:07:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnes je Mezinárodní den lidských práv. Spojené státy, které se dlouho považují za „obránce lidských práv", byly nedávno kritizovány autoritativní zprávou vydanou OSN. Ve Spojených státech dochází k závažnému porušování lidských práv, například k nezákonnému zadržování velkého počtu dětí imigrantů. Toto je poslední případ pokračujícího zhoršování situace v oblasti lidských práv ve Spojených státech.

Ve skutečnosti jsou tyto incidenty pouze špičkou ledovce skutečné situace v oblasti lidských práv v americké společnosti. Ačkoli Spojené státy kážou, že „všichni lidé se rodí rovnocenní", rasová diskriminace má ve Spojených státech dlouhou historii a je tam hluboce zakořeněna. Britský list The Guardian a další média zdůraznily, že od března letošního roku předložili zvláštní komisaři OSN pro lidská práva až 22 relevantních oficiálních referátů z různých oblastí, které se týkají různých aspektů otázek lidských práv ve Spojených státech. Spojené státy na to nereagovaly.

Americký Kongres nedávno schválil tzv. „Návrh rezoluce o lidských právech Ujgurů 2019", kterým svévolně narušuje čínské úsilí v boji proti extremismu a terorismu a neoprávněně obviňuje čínskou vládu z její politiky týkající se Xinjiangu. Čínská mediální skupina China Media Group v reakci na to odvysílala na svém televizním portálu CGTN dva dokumentární filmy v angličtině o čínské Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Sin-ťiang), které skutečně ukázaly zasažení Xinjiangu násilným terorismem a náboženským extremismem a systematicky vysvětlily velké úsilí Číny o vyřešení problémů.

Podpora a ochrana lidských práv je společným ideálem a snahou lidstva. Spojené státy využívají dvojí standardy a politizování lidských práv k zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí, čímž se nejen odchylují od společných hodnot v oblasti lidských práv, ale také se stávají problémovou zemí ve věci mezinárodních lidských práv.

tk
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2813 sec,0.0640 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,817kB