Čtvrtek 26 prosinec 2019
Papež ve Vánočním poselství ve Vatikánu prohlásil, že křesťanství se stává nepodstatným a je potřeba jej změnit a reformovat   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:54:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Papež ve Vánočním poselství ve Vatikánu prohlásil, že křesťanství se stává nepodstatným a je potřeba jej změnit a reformovat, aby uznávalo trendy moderní doby a Vatikán si tak mohl udržet mocenský vliv! Podpora homosexuálních svazků, možnost sňatků a rozvodů pro kněží a akceptování islámských bohoslužeb v církevních stavbách s cílem navázání porozumění a mezi-civilizačního dialogu různých kultur! Papež nejen v roce 2014 vedl první islámskou bohoslužbu ve Vatikánu, ale minulý měsíc ve Vatikánu vedl modlitby před pohanskou bohyní plodnosti z Amazonie a teď vystavil sochu Molocha před Colosseum!

Do naší redakce přišlo před svátky mnoho emailů, které nás upozorňují na skandální výroky papeže Františka ve Vatikánu, kde v Klementinském sále měl minulou sobotu 21. prosince 2019 tradiční projev ke kardinálům ve formě tzv. Vánočního poselství. V tomto poselství zazněla slova, ze kterých věřícím na celém světě doslova zatrnulo, protože něco takového bylo a stále je naprosto neslýchané. Papež František se totiž rozpovídal o tom, že křesťanství jako takové se stává více a více nepodstatným a bezvýznamný, čelí úpadku zájmů a dokonce zesměšňování. Toto konstatování je pravdivé a pokud by zaznělo pouze toto, nikdo by z toho aféru nedělal. Jenže papež dal tento úpadek křesťanství do přímé spojitosti s církevní rigiditou a pevností víry a její doktríny, a proto prý církev upadá, protože nejde s moderní dobou a nereflektuje nové trendy.

Celý svět se prý mění a církvi hrozí, že ztratí svůj světový vliv, varoval papež František kardinály. Církev se prý musí adaptovat na novou dobu a změnit svá neměnná pravidla, jinak prý se celá církev stane naprosto bezvýznamnou. Tyto změny zahrnují především ukončení odsuzování homosexuálních vztahů, dále by mělo být umožněno, aby se kněží mohli ženit a rozvádět, stejně tak ženy ve službách klášterů aby mohly mít rodinné svazky a děti. Stejně tak je podle papeže důležité, aby nedošlo k procesu vytváření minových polí utvořených z nenávisti a z rigidních postojů konzervativních katolíků, kteří kategoricky odmítají změny. Samotný papež jde v čele reforem Vatikánu, a to již od roku 2014, kdy v červnu toho roku uspořádal ve Vatikánu první islámskou modlitbu v historii, a to prý za účelem navázání dialogu a porozumění mezi náboženstvími.

Papež svolal modlitby ve Vatikánu k pohanské bohyni z Amazonie

V listopadu tohoto roku papež vyvolal pozdvižení, když ve Vatikánu vedl církevní synod a modlitby před pohanskou dřevěnou soškou indiánské bohyně plodnosti Pachamama. Více jak stovka církevních představitelů označila takové počítání papeže za modlářství, blasfemii, jiní dokonce mluví o herezi. Jenže, nás to vůbec nepřekvapuje, protože pokud čtete mé články a posloucháte pořady na SVCS, tak už dobře víte, že papež ve Vatikánu je antikrist, jehož cílem je rozvrat církve zevnitř. Celé to má souvislost s tím, co vidí hluboce věřící v blízkosti současného papeže. Vidí postavu rohatého démona, který sedí papeži na zádech, drží se jej okolo krku a našeptává mu do ucha hadím jazykem zlé myšlenky, jejichž cíle není v první fázi zničení církve, ale její zesměšnění. Ďábel chce církev ponížit svými symboly, a těmito symboly jsou právě procesy, které likvidují princip tradiční rodiny a církve, která je základem evropské civilizace.

Papež velmi zkušeně používá hegelovskou dialektiku, kdy na jedné straně říká pravdu, že víra v Evropu a Západ upadá a normalita tradičních hodnot a církve se přesouvá na východ, zejména do Ruska, kde křesťanství je zatím chráněno a nejsou dovoleny procesy degenerace, které vidíme v západní Evropě. Jenže papež v rámci dialektiky na druhé straně nabízí řešení, které je procesem likvidace církve a hned poté tradiční rodiny.

Navrhuje totiž, aby Vatikán a církev přestal být rigidní a přestala setrvávat na starých hodnotách a principech. Kněží by se tak mohli ženit a řádové sestry vdávat, a to i za protějšky bez vyznání víry, nebo za protějšky, které vyznávají úplně jinou víru, která je o třeba vůči křesťanství nepřátelská. Takový proces povede k destrukci církve, což by sice nebylo to nejhorší, ale následně i k destrukci tradiční rodiny, protože ta vychází z církevního rámce a biblického desatera.

Zatímco Bůh podle Bible srovnal a vyhladil dvě města neřesti z povrchu planety, papež František vyzývá k toleranci a brání aktivisty LGBT

Papež se dopouští hereze, když pořádá jinověrecké bohoslužby ve Vatikánu, např. islámské recitály, nebo když obhajuje sňatky a rozvody kněžích a řádových sester. Koncem září se papež setkal s americkými homosexuálními kněžími, kteří se aktivizují v komunitě LGBT a prosazují zájmy homosexuálů v katolické církvi. O měsíc a půl v listopadu papež dokonce přirovnal hněv proti homosexuálům k nenávisti, kterou šířil Adolf Hitler. Všechny kroky papeže Františka tak vedou k homosexualizaci katolické církve, což je další z procesů Satanovy synagogy.

Papež jedná přímo v rozporu s Biblí, protože každý, kdo se jenom lehce otřel o tuto knihu, tak ví, že města Sodoma a Gomora byla zničena právě kvůli tomu, že se tamní společnosti lidí homosexualizovaly, lidé pořádali průvody nahých a polonahých lidí v obou městech, vytahovali z domů na ulice postele, kde v rámci zvrácené zábavy souložili a jejich děti se na ně dívaly a napodobovaly chování svých rodičů. Bůh se na to nemohl dívat a obě města zničil ohněm a sírou, uvádí Bible.

My se teď zdržíme detailů a hodnocení tohoto popisu, jestli to byl Bůh nebo architekti, jestli to byla síra a oheň, nebo to byl termonukleární úder, po kterém Lotova žena oslepla a na místě zkameněla v solný sloup, když se ohlédla zpátky na obě města v okamžik úderu. Nemusíme Bibli nijak dlouze vysvětlovat, aby nám došlo, že podobné procesy popisované z Bible už běží i v západní civilizaci, znovu a opět. Každý rok v srpnu chodí velkými městy a metropolemi západních zemí průvody prakticky nahých a polonahých lidí.

Nejde jen o průvody, ale o přehlídky LGBT svazků a chování, kterému přihlíží děti. Zatím to ještě nedošlo do stavu, že by v průvodech souložili na postelích vezených na alegorických vozech, ale líbání homosexuálů je v těchto průvodech zcela běžné. Tyto Gay Pride průvody doslova kopírují obrazy a texty z Bible o Sodomě a Gomoře, kde docházelo ke stejným průvodům městy. A namísto toho, aby církev těmto procesům bránila, tak papež se schází s LGBT zástupci v rolích kněžích a lobuje ve Vatikánu před kardinály za jejich zájmy.

Za rozvratem Vatikánu a církve stojí globalistická víra New Age a její zastánci z Opus Dei

Takže, jak označit takového papeže? Je to služebník Boha na planetě Zemi, když ochraňuje zájmy skupin a spolků s napojením na LGBT agendu? Ne, je to služebník Satana a jeho rolí je uchvácení stolce ve Vatikánu pro Satanovu synagogu. Když v Bibli se píše zcela jasně o tom, proč Bůh zničil Sodomu a Gomoru, a když papež ochraňuje ty, které naopak Bůh v Sodomě a Gomoře zničil ohněm a sírou, tak potom už není pochyb o tom, že nemáme před sebou papeže, ale dosazeného a delegovaného Antikrista.

Jestliže papež nechá ve Vatikánu sloužit islámské bohoslužby, jestliže pořádá modlitby před pohanskými soškami bohyň namísto před oltářem a křížem s ukřižovaným Kristem, potom jsme svědky destrukce a zničení církve. Papež bude ve jménu záchrany církve ničit tu samou církev, a to tím rychleji, čím rychleji budou prosazovány zájmy těch skupin ve Vatikánu, které stojí za propagacemi procesů proti tradiční rodině, proti Kristu a proti desateru.

Není přesně známé, jak se démon dostal k posednutí papeže. K tomuto posednutí dochází pouze při nebezpečných kabalistických rituálech a v některých případech při zasvěcování v zednářských lóžích, jenže pozor, to jsou lóže ateistické. V rámci Vatikánu však existuje okultní sněm v rámci prelátství nazvaný Opus Dei, což je v podstatě sekta uvnitř struktur Vatikánu s obrovskou zákulisní mocí. Tato organizace učí, že každý obyčejný člověk je předurčen k tomu, aby byl svatý, tedy k cestě ke svátosti a původnímu světlu.

Ze studií toho málo, co je k dispozici, si troufám tvrdit, že Opus Dei je součást Syndikátu a jejich prací je propagace cesty k tzv. unitárnímu vesmíru, což je onen návrat do společného a jediného zdroje kolektivního vědomí veškerého lidstva, které má charakter obrovské moci, kterou lze přirovnat k Bohu. Jenže, to potom znamená, že je vysoce pravděpodobné, že Opus Dei experimentuje s okultními rity, které zjevně čerpá z Armínu ve Vatikánu. Co je to Armín a jaké věci v něm církev uchovává, o tom píši v nové knize a nemá smysl to tady rozebírat.

Papeže Benedikta XVI. vyhnali z funkce po 8 letech a nahradili jej antikristem, který pořádá ve Vatikánu pohanské rituály

Papež František je členem Opus Dei a stejně tak papež Jan Pavel II. byl členem. Velkou záhadou je, že papež Benedikt XVI. strávil na stolci jen krátkou dobu a na funkci papeže po 8 letech rezignoval. Benedikt XVI. byl totiž na rozdíl od Jana Pavla II. a na rozdíl od svého nástupce Františka zastáncem tradiční katolické rodiny a tvrdě odmítal změny ve Vatikánu a v církvi. A proto musel odejít. Dodnes se spekuluje, že to byla právě Opus Dei, která Josepha Ratzingera donutila odstoupit z papežského stolec ještě za jeho života. V Evropě se totiž chystaly obrovské změny a migrační vlna, která se spustila 2 roky po odchodu Benedikta XVI. z jeho pontifikátu. Opus Dei bývá označován za vatikánský Deep State, tedy skutečnou zákulisní vládu Vatikánu, která razí globalistickou doktrínu New Age. A právě New Age je jednou z moderních platforem likvidace tradiční církve a rovněž tradiční rodiny.

Myšlenka cesty svátosti v obyčejném životě obyčejného člověka skrze jeho práci a nikoliv skrze víru, to je hlavní myšlenka Opus Dei. Jakkoliv to zní vznešeně, je to v ostrém protikladu s církví a samotnou Biblí, protože vstup do království nebeského je možný jen skrze Krista pro ty, kteří v něj uvěří, o nějaké práci není ve svatém písmu ani řeči. Konáním skutků není možné se vykoupit z hříchů, to je možné pouze a jedině přijetím Krista za svého spasitele.

Cesta ke svátosti vlastní cestou bez účasti Vatikánu, to je cesta Opus Dei ve své podstatě. Jenže, toto má jeden zásadní problém. Opus Dei je cestou sionistické globalizace a organizací, jejímž úkolem je rozklad a rozvrat Vatikánu. A členové Opus Dei nemají tak za úkol chránit církev, ale provádět její destrukci zevnitř. Církev získala za dlouhá staletí mnoho materiálů, které nemají s liturgiemi nic společného. Jsou to vysoce nebezpečné texty, které je nejenom nebezpečně číst, ale rovněž i jenom se jich dotýkat.

Papež František je členem Opus Dei a jeho práce ho ke svátosti rozhodně nedovede

Některé knihy uložené v Armínu byly psány krví obětovaných lidí, dokonce i dětí. Většina těchto rituálů pochází z období Starého Zákona, ale jejich původ je okultní a mnohem starší. Kabalistické lóže skládají obětiny padlým andělům (Bohům) jako je Mammeloth, Mammon, Malloh (resp. Moloch), Makubah, Minervah a dalších, přičemž tyto satanistické rituály na kabalistických stolcích krmí tyto démony utrpením obětí. Krev nasbíraná do misek se poté používá k psaní knih. Ty jsou kvůli tomu posedlé ďáblem a tím konkrétním démonem, v jehož jménu krev oběti byla prolita a z ní daná kniha napsána. Dotknout se této knihy znamená být okamžitě posednut touto fatomickou entitou, která začne osobu buď trýznit, anebo řídit. Zbavit se takového posednutí je potom velmi obtížné a bez asistence několika zkušených exorcistů je to prakticky vyloučené se fatomu zbavit.

Tyto nebezpečné knihy se listují pomocí dřívka, nejčastěji z osikového a olšového dřeva, v kabale se tomuto dřívku říká Ef’el Khaun. Démon se bojí osiky, na které se oběsil Jidáš, protože jeho svědomí ho dohnalo k sebevraždě, ovšem toto svědomí nebylo jeho vlastní, promlouval k němu Duch svatý. Osikové dřeva se tak smí posedlé knihy dotýkat a lze dřívkem obracet listy. Vatikán před římským Colosseem teď o Vánocích umístil bronzovou sochu Molocha, což byl pohanský Bůh a démon, který požadoval dětské obětí v dobách Kartága. Lidé jsou zhnuseni, že Vatikán v době Vánoc umisťuje před Colosseum takový hnus. Jenže, papež Antikrist dělá pouze to, co mu káže a našeptává jeho démon.

Právě tyto nebezpečné knihy z Armínu jsou podle mého názoru zdrojem papežova posednutí démonem. Někteří kněží jsou natolik mentálně silní, že se na nich posednutí neprojeví a dokáži démonovi dlouho vzdorovat, ale v případě papeže Františka vidíme, že provádí destrukci tradiční rodiny, obhajuje LGBT navzdory tomu, co se píše v Bibli o Sodomě a Gomoře, pořádá modlitby cizověrců ve Vatikánu, pořádá modlitby před pohanskými soškami v Amazonii a dokonce oslavuje sochu Molocha. Toto jsou jasné signály a důkazy, že papež je Antikrist a všechno, co momentálně vidíme ve Vatikánu po odsunutí Josepha Ratzingera z pontifikátu, je práce Opus Dei podle pokynů Satanovy synagogy na jejich plánu reformy Vatikánu do New Age organizace pro potřeby sionistického Nového světového řádu. A to není něco, co by o Vánocích vysílalo lidem radostný signál.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPozemek pod budovou Národního divadla je stále ve vlastnictví Voršilek   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:44:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nekřesťanský příběh o proradnosti církevního řádu sv. Voršily, který zneužil pro něj již známou chybu ve výčtovém zákoně a získanou budovu Národního divadla na začátku devadesátých let rázem prodal. Tu po mnoha letech Národní divadlo odkoupilo za desítky milionů od překupníků zpět.

Případ, zdá se není uzavřený.

Kšeftovat s nemovitostmi je byznys od Pána Boha, tak proč by s nimi nemohly kšeftovat právě i církve a církevní řády.

Čísla popisná i parcelní čísla nemovitosti vraceným církvím a řádům uvedených ve výčtovém zákoně sepisovalo po roce 1990 ministerstvo kultury. Provozní budově Národního divadla, kterou získaly Voršilky, po její výstavbě bylo v osmdesátých letech přiděleno stejné číslo popisné, jako měla před druhou světovou válkou zbouraná a předtím ovšem řádně vykoupená budova patřící skutečně Voršilkám. V těch předválečných letech byl i pozemek převedený z vlastnictví řádu patrně na stát.

Kdo za to může

To se dozvíte, pokud ještě žijí někteří úředníci a jejich nadřízení na ministerstvech kultury a spravedlnosti, kteří by odpověděli na tuto otázku ...

Proč výčtovým zákonem Voršilky získaly neprávem budovu s nynějším číslem 1435 i pozemek očíslovaný 944/2 ?

Podle informace od bývalého poslance, který se snažil složitou situaci kolem budovy a pozemku provozní budovy Národního divadla později vyřešit, byl návrh výčtového zákona podepsáný náměstky a jako na potvoru to byli dokonce nejenom straničtí ale i rodní bratři působící na ministerstvech. Návrh poté putoval k poslancům Federálního shromáždění a tam byl závratně rychle schválen. Podobně závratně rychle Voršilky prodaly i provozní budovu Národního divadla.

Třeba se z toho už oba náměstci těchto úřadů z lidově smýšlející politické strany, že proradně darovali část Zlaté kapličky, vyzpovídali.

Co znamená, že program Nahlížení do katastru nemovitostí potvrzuje vlastnictví pozemku pod provozní budovou Národního divadla Českomoravské provincii Římské unie sv. Voršily?

Budovu před časem stát prostřednictvím Ministerstva kultury odkoupil pro potřeby Zlaté kapličky, jak se Národnímu divadlu říká, od tehdejších vlastníků provozní budovy Národního divadla, ale proč se tak nestalo s pozemkem, který stále patří církevnímu řádu?

Budova se do spárů překupníků dostala prvotně proradným prodejem Voršilek na konci minulého století. Ten byl uskutečněný, přestože se vědělo, že tato nemovitost se ocitla ve výčtovém zákoně chybně a kdo ví, možná se tak od začátku dělo s vážným záměrem poskytnout řádu majetek, za který už dostali zaplaceno před druhou světovou válkou.

Nejsou to paradoxy, že zrovna budova Národního divadla na Náměstí Václava Havla leží na pozemku v pochybném vlastnictví Českomoravské provincii Římské unie sv. Voršily?

Zdroj: PrvníZprávy

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Presstitutové nahrazují fakta svými názory   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:38:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký publicista ve svém komentáři upozorňuje jak mainstreamová americká média naložila s dopisem prezidenta Donalda Trumpa adresovaným předsedkyni Sněmovny Nancy Pelosiové.

Souhlasím s webem The Saker, že Trumpův vliv na dobrý stav americké ekonomiky je z velké části zázrak vytvořený oficiálními statistikami, které byly dlouho nespolehlivé. Špatná data z doby prezidenta Trumpa nejsou jeho vina. Souhlasím také s The Saker, že pravdivě v dopise Trump charakterizuje obžalobu.

The Saker se ptá, zda presstitutové publikovali Trumpův dopis. The New York Times ano, ale pouze tak, že vybral určité pasáže.

The Hill nezveřejnil dopis. Šéf webu Bob Lehrman nepředložil obsah dopisu čtenářům s tím, že je Trumpův dopis „bohatým seznamem chyb“, kterým by se studenti jako budoucí řečníci měli vyhnout.

Prezidentka Washington Post Jennifer Rubinová označila Trumpův dopis jako „bizarní a děsivý“. Neposkytuje však kopii, která by čtenářům umožnila posoudit podle sebe.

AP nezveřejňuje dopis, ale píše, že „Dopis a historie Trumpa je zkreslená.“

Předseda CNN Paul Begala neposkytuje Trumpův dopis, který charakterizuje jako „zlo“.

Předsedkyně EJ Montini v USA dnes prohlašuje, že Trumpův dopis je „nechutný“ a „opakuje počet podvodů a klamů“. Opět žádný dopis.

NBC News je jedinou organizací z „mainstreamovývh médií“, která tento dopis zpřístupnila.

Presstitutská média opět jasně ukázala, jak je zaměřena na ovládání naší mysli nahrazením faktů svým názorem, dodává P.C.Roberts.

Zdroj: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/p-c-roberts-presstitutove-nahrazuji-fakta-svymi-nazory/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledači pokladů   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:33:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
S detektory kovů už v naší zemi chodí desetitisíce lidí. Někteří z nich občas i něco cenného najdou. Jen mizivé procento z nich své nálezy odevzdá. A není se čemu divit.

Příčin tohoto jevu je několik.

Tento stát prodal za německé dluhopisy kromě desítek tun zlatých cihel i množství historických mincí. Vše hluboko pod skutečnou cenou.Tomu, že za tento podivný prodej lidé, kteří o něm rozhodovali, nedostali slušně zaplaceno, věří v této zemi jen málokdo. A hledači to vědí také a nechce se jim dotovat prodejné a zištné státní úředníky či bankéře.

Hlavní příčinou zatajování nálezů však je směšně nízká odměna, která podle našich zákonů, platných ještě z doby komunismu, hledačům náleží. Jsou to čtyři procenta ceny kovu. V Anglii i mnoha dalších zemích západní Evropy má nálezce nárok na polovinu tržní ceny. Druhou polovinu obdrží majitel pozemku. Odměna je jim vyplacena neprodleně. U nás na ni nálezci někdy čekají i několik let a ve většině případů dostanou jen nepatrný zlomek skutečné ceny. A tak poklady nenávratně mizí v zahraničí nebo v soukromých sbírkách zbohatlíků.

Třetí příčinou je neutěšená finanční situace mnohých našich lidí. Ve státě, kde životní náklady jsou větší než plat běžného pracujícího člověka a kde statisíce lidí má exekuce nebo je v dluhových pastích, je mnohdy prodej nalezených cenností jedinou možností, jak se dostat z neřešitelné situace.
Něco je u nás špatně. A ti, kteří by to měli řešit, nic neřeší a ještě si rozdávají statisícové odměny. Nedochází jim, že trpělivost našich lidí není nekonečná.

Slávek Popelka
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSmutné, syndrom "oni a my" je zde pořád. S duchem komunistické propagandy dnes hájí EU ...   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:28:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nová doba s sebou, Bohu žel, nepřináší ani soulad ani lepší soužití. Jsou to především novodobí "kazatelé", většina politiků a jejich loutkovodičů, kteří se neustále snaží líčit svět z pohledu "oni a my". Minulost, přítomnost i budoucnost. A přesně tento princip zrodil i největší tragédie naší země - husitskou rebélii, která nás vrhla o sto let zpět, třicetiletou válku, která redukovala obyvatelstvo českých zemí o 30% a rozbití Rakouského soustátí, které z nás udělalo malou a slabou zemi v chaosu velkých válek 20. století.

O tom, že syndrom "oni a my" je zde stále přítomen a dále sílí, mne přesvědčily letošní oslavy 30. výročí listopadových událostí. Propaganda, otřepané fráze a tisíckrát opakované výzvy, které pamatuji z dob komunismu a které nepochybně zaznívaly i za Protektorátu.

Proč stále nechceme pochopit, že přesně tohle je to, na co u nás vždy sázely velmoci - na naší nesvornost a směšnou řevnivost.

Autor: Peter Markup / eurabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecký deník usvědčil NATO ze „zkoušky“ útoku na Rusko   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:25:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Cvičení NATO Defender 2020 se stane nejrozsáhlejším přesunem amerických vojsk na evropský kontinent za posledních 25 let, píše Junge Welt.

Jak podotýká autor příspěvku, podle scénáře cvičení, které má být zahájeno na začátku příštího roku, budou vojáci přesunuti přes Atlantik do západní Evropy, a pak do Polska a Pobaltí – „co nejblíže k ruské hranici“.

„Oficiálně jde o cvičení amerických vojsk, ve skutečnosti si ale členské země Severoatlantické aliance nastudují útok proti Rusku v případě války,“ uvádí se v článku.

Podle informací Junge Welt hodlají Američané v rámci cvičení ověřit efektivitu logistiky po trase přesunu vojsk do Evropy a důležitou roli v tom má sehrát Německo.

Válka kvůli Bělorusku?

Rozhodne-li se Rusko pro porušení svrchovanosti Běloruska, bude zataženo do války s NATO, Západ to bude považovat za hrozbu, prohlásil dříve běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

„Co se týče Západu. Pokusí-li se Rusko, jak říkají někteří lidé u nás, a i u vás, porušit naši svrchovanost, snad víte, jak na to bude reagovat světové společenství, budou přece zataženi do války. Západ a NATO to nebudou trpět, protože to budou považovat za hrozbu sobě. A v tomto smyslu snad budou mít pravdu,“ prohlásil Lukašenko ve vysílání rozhlasové stanice Echo Moskvy.

Probral i variantu, když bude hrozba pocházet z Ruska. „Copak bude Rusko za této situace potřebovat další problémy? Ne. Rusko bude samozřejmě jednat pečlivě a opatrně a hrozba, nebezpečná hrozba vznikne, když na tom budeme špatně, když budou velké problémy s ekonomikou, když to bude pro lidi nesnesitelné. To je jediná příčina, dokud jsem u moci. Dokud jsem u moci, je to jediné nebezpečí,“ řekl.

„A z druhé strany. Představte si Západ. Co je to pro Západ uchvátit, ty způsoby přece známe, takovou zemi jako je Bělorusko? Chápete, že to už bude bezprostřední hrozba svrchovanosti Ruska,“ podotkl běloruský prezident.

Lukašenko řekl, že dnes je Bělorusko předvojem Ruska. Jak podotkl, řekl o tom v průběhu posledních jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Řekl jsem mu rovnou, že jsme dnes předvojem Ruska. Položil jsem prezidentovi otázku: nepřipuštíš přece, abychom pustili tanky na Moskvu, když tam zamíří, no dejme tomu. Dnes se s tanky samozřejmě nebojuje, nezačíná se to tanky, tanky bývají až potom. Bude-li někdo najednou chtít s Ruskem bojovat, nebudeme přece stát stranou,“ řekl v závěru Lukašenko.

Smlouva o založení Svazového státu Ruska a Běloruska byla podepsána 8. prosince 1999 v Moskvě. Do 20. výročí svazové smlouvy se předpokládalo schválit program prohlubování integrace a odvětvové „cestovní mapy“. Vypracovává se celkem 31 projektů odvětvových „cestovních map“. Jak prohlásil v pátek podle výsledků jednání Lukašenka a Putina v Petrohradu ministr ekonomického rozvoje RF Maxim Oreškin, definitivní dohody Ruska a Běloruska o integraci obou zemí blokují tři soubory otázek – jde o ropu, plyn a daně.

Zdroj: Junge Welt
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponErdogan během překvapivé návštěvy Tuniska: Turecko je stále připraveno vyslat vojáky do Libye   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:22:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
21. prosince turecký parlament ratifikoval dohodu o vojenské spolupráci podepsanou libyjskou vládou v Tripolisu. Prezident země Recep Tayyip Erdogan zmínil možnost odeslání tureckých vojsk do Libye, pokud o to Tripolis požádá.

Turecký prezident Tayyip Erdogan uvedl, že Ankara je stále připravena zvážit možnost vyslání jednotek do Libye, pokud o to požádá Vláda národní dohody (GNA).

Prezident přijel na překvapivou návštěvu Tuniska na jednání s tuniským protějškem.

„Nikdy jsme nebyli v žádné jiné zemi bez pozvání,“ prohlásil Erdogan během tiskové konference.

Erdogan dále upřesnil, že v Libyi je nyní minimálně 2 000 vojáků soukromé polovojenské společnosti Wagner.

​Minulý týden turecký parlament ratifikoval memorandum o vojenské spolupráci podepsané s GNA v listopadu.

Dříve byla dohoda ratifikována GNA, což znamená, že nyní může Ankaru požádat o vojenskou pomoc.

Turecko opakovaně slibovalo, že se v Tripolisu postaví vládě podporované OSN a splnilo svůj příslib vojenské pomoci na ochranu členů GNA.

Podle zpráv médií Turecko již vyslalo Tripolisu vojáky, vojenské poradce a vybavení.

Situace v Libyi

Erdogan a premiér Libye Fáiz Sarrádž podepsali koncem listopadu memorandum o spolupráci ve vojenské sféře a o vzájemném porozumění v otázce námořních zón.

Řecko, Egypt a Sněmovna reprezentantů USA, zasedající na východě Libye, označily turecko-libyjská memoranda za nezákonná a neplatná.

Po svržení a vraždě libyjského lídra Muammara Kaddáfího v roce 2011 Libye prakticky přestala existovat jako jednotný stát. V současné době v zemi panuje dvojvládí.

Na východě země zasedá lidem zvolený parlament a na západě v hlavním městě Tripolisu je u moci Vláda národní jednoty v čele s Fáizem Sarrádžem, která je zformovaná za podpory OSN a EU.

Úřady ve východní části země jednají nezávisle na Tripolisu a spolupracují s Haftarovou armádou, která se od dubna pokouší dobýt Tripolis.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AP8n
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrvní sériová atomová ponorka projektu Jaseň-M byla spuštěna na vodu   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:17:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
První sériová atomová ponorka Novosibirsk modernizovaného projektu Jaseň-M byla spuštěna na vodu v podniku Sevmaš v Severodvinsku. Oznámilo to Ministerstvo obrany RF.

Jak podotkl vrchní velitel Vojenského námořnictva Nikolaj Jevmenov, posádka ponorky prošla přípravou v učebním středisku a „je připravena si osvojovat nejnovější techniku a zbraně“. Ponorka Novosibirsk se plánuje předat námořnictvu v roce 2020.

Prezident Sjednocené loďařské korporace Alexej Rachmanov řekl, že v projektu Jaseň-M byla zjištěna řada konstruktivních nedostatků spojených mj. s řídicí soustavou. Pro nápravu těchto nedostatků potřebovala první ponorka tohoto projektu Kazaň další čtyři nebo pět plaveb. Tato atomová ponorka bude dodána Vojenskému námořnictvu také v příštím roce. Víceúčelové atomové ponorky Kazaň a Novosibirsk mají výtlak 13 800 tun, hloubku ponoru 520 metrů a podvodní rychlost 31 uzlů. Posádku tvoří 64 lidí. Ve výzbroji jsou miny, torpéda ráže 533 milimetrů a také rakety s plochou dráhou letu Kalibr a Onyx.

Ve srovnání s projektem 885 se změny týkaly prvků komplexů radioelektronických zbraní a modernizovaného zařízení a také materiálů, které dodávají ruští výrobci.

Ponorky Borej

Sedm atomových ponorek Borej včetně první sériové ponorky projektu Borej-A, bude ve výzbroji vojenského námořnictva RF do konce příštího roku, prohlásil v úterý šéf vojenského rezortu armádní generál Sergej Šojgu.

„V roce 2020 má Ministerstvo obrany vyřešit řadu prioritních úkolů… Přijmout do složení vojenského námořnictva první sériový atomový podvodní křižník projektu Borej-A Kníže Oleg vyzbrojený balistickými raketami Bulava. Bude jich celkem sedm,“ řekl Šojgu na zasedání závěrečného kolegia Ministerstva obrany. Podle jeho slov bude do pozemních vojsk, pobřežních vojsk vojenského námořnictva a vzdušných výsadkových vojsk dodáno 565 moderních obrněných vozidel, 436 vzorků raketových a dělostřeleckých zbraní a dva divizní komplexy Buk-M3. V současné době už jsou postaveny a zařazeny do složení ruského loďstva tři ponorky třídy Borej: Jurij Dolgorukij, Alexandr Něvskij a Vladimir Monomach. Čtvrtá ponorka – Kníže Vladimir je nyní na zkušební plavbě.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AP4Z

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínská Státní rada zveřejnila zprávu o sociální pomoci a ochraně   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:13:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Cílem všestranného budování prosperující společnosti je skončení boje proti chudobě podle stanoveného plánu. Jak funguje systém sociálního zabezpečení v boji proti chudobě a jakou roli hraje práce sociální pomoci a ochrany?

Čínská Státní rada zveřejnila 25. prosince dopoledne Zprávu o sociální pomoci a ochraně, která byla předložena na pravidelném jednání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ). Zpráva obsahuje konkrétní informace o práci v oblasti čínské sociální pomoci a ochrany a boje proti chudobě.

tk

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOdchod Velké Británie z EU se blíží, jak dlouho zůstane Londýn jako pevné mezinárodní finanční centrum   
Pridal tk Čtvrtek 26 prosinec 2019 - 04:12:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rok 2019 končí. Po vítězství konzervativců ve všeobecných volbách v prosinci ve Velké Británii se očekává, že se skončí drama odchodu Velké Británie z EU, které trvá již tři a půl roku. Pod vlivem z různých nejistot po odchodu z Evropské unie, tedy jestli Londýn ještě udrží pevný status globálního finančního centra? Pro čínské společnosti Spojené království v budoucnu bude znamenat jaké příležitosti a výzvy?

Holanďanka Karen Clarkeová, která žije ve Velké Británii téměř 30 let, řídí obchodní poradenskou firmu. V září letošního roku převedla část svého podnikání zpět do Nizozemska. Pokud jde o důvod, vysvětlila, že dosud není jasné, jaká právní ustanovení se vztahují na britské společnosti po odchodu z Evropské unie. Dodala, že otevřela společnost působící paralelně na evropském kontinentu, aby mohla pokračovat v podnikání efektivně. Karen postupně přesunula zaměření společnosti na kontinentální Evropu a rozhodla se zůstat se svými dětmi v Nizozemsku. Jelikož její manžel je britským občanem, pro něho není snadné najít nové zaměstnání, proto manžel zůstane ve Spojené království a rodina v současné době je nucena žít na dvou místech.

Karenův případ není ojedinělý. Nizozemská zámořská investiční agentura uvedla, že od doby, kdy se Spojené království rozhodlo pro odchod z EU, se desítky britských společností přestěhovaly do Nizozemska a více než 100 společností vyjádřilo svůj úmysl přestěhování se.

Ačkoli některé společnosti financované ze zahraničí nejsou optimistické ohledně vyhlídek na situaci po odchodu z EU, nově jmenovaný starosta londýnského finančního města William Russell věří, že Londýn může poskytnout širší škálu kombinace časových pásem, jazyků, globálních talentů a právních systémů, díky těmto výhodám postavení londýnského finančního města bude přístupné. Pokud jde o potenciální přemístění podniků a odliv talentů, Russell uvedl, že situace není tak závažná. Realita je, že se mimo Londýn nestěhuje více lidí, než si kdokoli myslí. Podle odhadů společnosti Ernst & Young dojde v důsledku odchodu z EU ke ztrátě pouze asi 1 000 pracovních míst. V současné době je Londýn největším offshore obchodním centrem RMB na světě a druhým největším offshore clearingovým centrem RMB na světě. Do druhého čtvrtletí letošního roku dosáhl průměrný denní objem transakcí RMB v Londýně 85 miliard liber, což představovalo meziroční nárůst o více než 20%. Russell, současný starosta londýnského finančního města, je plný důvěry v londýnské vedoucí postavení na globálním devizovém trhu a roli hlavního zahraničního obchodního centra RMB. Londýn je přirozenou volbou pro offshore obchodní centrum RMB mimo Asii. Věří, že se to nezmění.

Většina institucí financovaných Čínou ve Velké Británii je optimistická ohledně vyhlídek na britský ekonomický rozvoj po odchodu z EU. Předseda Hospodářské komory v Londýně Deng Zhuting (Teng Ču-tching) uvedl, že ačkoli se mnoho společností přestěhovalo z Londýna, věří, že Londýn určitě přiláká více globálních společností, včetně čínských. Navíc, po odchodu z EU bez obchodního partnera z evropského kontinentu bude poptávka Velké Británie po nadnárodní kapitálové spolupráci naléhavější, v tomto bodě může Čína se Spojeným královstvím spolupracovat na základě vzájemné výhody.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2334 sec,0.0755 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,834kB