Středa 01 leden 2020
Byl zveřejněn tajný plán, podle něhož by se Rusko stalo „přidruženým členem“ NATO   
Pridal tk Středa 01 leden 2020 - 08:34:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britský politik Malcolm Rifkind, který zastával ministerské funkce ve vládách Margaret Thatcherové a Johna Majora, v polovině 90. let navrhl, aby se Rusko stalo přidruženým členem NATO.

Důkazem toho je balík dokumentů, který sestavil Rifkind. Spisy datované rokem 1995 v současnosti zveřejnil Národní archiv Velké Británie. Informuje o tom Daily Mail.

Výše zmíněný politik v letech 1992-1995 působil jako ministr obrany.

Rifkind varoval, že Rusko by se nemělo stát řádným členem NATO, protože by to mělo absurdní následky, které by vyžadovaly, aby Západ získal pomoc (pozn. Ruska) v jakýchkoli dalších přeshraničních konfliktech, například s Čínou.

„Možným řešením by bylo vytvoření nové kategorie přidruženého člena NATO. Přesto by to dalo Rusku formální status v NATO, umožnilo by mu oprávněně se účastnit ministerských a jiných setkání a přispělo by k postupnému sjednocení a harmonizaci politiky, doktríny a praxe,“ praví se v souboru dokumentů.

Podle Rifkinda by takové „částečné“ členství přispělo k rozšíření NATO a připravilo by cestu bývalým sovětským zemím k navázání vztahů s aliancí bez urážek a odvetných opatření ze strany Ruska.

Jak zmíněný návrh přijal tehdejší britský premiér John Major, se neupřesňuje, ale jak podotýká redakce, tato myšlenka zřejmě nenalezla podporu mezi ostatními účastníky diskuse. Zejména Kenneth Clarke, tehdejší kancléř státní pokladny, vnímal s podezřením perspektivy rozšíření NATO a uvedl, že takové myšlenky jsou směšné a kabinet by o nich neměl jednat.

Severoatlantická aliance byla založena v roce 1949, kdy se jejím členem stalo 12 států. Nyní NATO zahrnuje 29 zemí, včetně postsovětského Lotyšska, Litvy a Estonska.

Rusko je na webových stránkách organizace uvedeno mezi partnerskými zeměmi.

Vytvoření nové „bezpečnostní aliance“

Na začátku měsíce jsme informovali o tom, že vstup Ruska do NATO by mohl změnit alianci na transatlantickou bezpečnostní organizaci od Vladivostoku až po Lisabon. Rovněž by mohl vytvořit perspektivu nových jednání o jaderném odzbrojení a zahájit tripartitní dialog mezi Washingtonem, Moskvou a Pekingem. Takový názor uvedl německý deník Handelsblatt.

Podle autorů článku by měl Rusko pozvat do Severoatlantické aliance americký prezident Donald Trump. Lídr Spojených států má nyní šanci vypracovat novou „východní politiku“, která může otevřít novou kapitolu v rusko-amerických vztazích a vytvořit novou „mírovou alianci“ za účasti Ruska.

Washingtonu a Moskvě by to umožnilo převzít společnou odpovědnost za evropskou bezpečnost a zahájit proces nového přerozdělování rovnováhy v globálním bezpečnostním systému. Vytvoření nové „bezpečnostní aliance“ NATO posílí, protože Moskva už nebude považována za „nepřítele“ a stane se garantem evropské bezpečnosti.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ASMg

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU přepsala evropské dějiny. Co nesou nám Čechům?   
Pridal tk Středa 01 leden 2020 - 08:26:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
A přepsala je zgruntu. Čili tak, že z dějin předešlých nezůstal kámen na kameni. A víte, co ten výbuch, který staré dějiny rozmetal a vystavěl dějiny nové, moderní a pro současnou EU jedině upotřebitelné, způsobil? Pouhých 85 řádků tzv. Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které na podnět nejvyšších hlav EU (a možná ještě kohosi ještě vyššího), sepsala česká komisařka Věra Jourová, a Evropský parlament toto Usnesení dne 18. 9. t.r. schválil. Čímž se Usnesení stalo právně závazným pro všechny země EU od Španělska až po Estonsko, podle něj budou vypracovány nové evropské učební školní osnovy a sepsány nové evropské učebnice dějepisu a všechny historické názory, které nebudou s názory v Usnesení uvedenými budou pozuzovány jako neevropské a sjednocené Evropě tudíž nepřátelské.

Přičemž pozor! Závazné pro výklad nových dějin nebude pouze to, co je v Usnesení výslovně uvedeno, ale i to, co z uvedeného logicky vyplývá.
Příklad: Usnesení ruší starý názor, že Druhá světová válka vznikla jako důsledek rozpínavosti a dobyvačných choutek nacistického Německa a konkrétně tedy napadením Polska německým wehrmachtem, a stanoví názor zcela nový, podle něhož byl příčinou války a vůbec původcem všeho pozdějšího zla pakt Molotov-Ribbentrop z 23. srpna 1939.

Viníkem všech pozdějších hrůz války nebyl podle tohoto nového výkladu dějin tedy jen jeden stát (Německo), ale viníci byli dva (Německo a SSSR). Viník první, tedy Německo, už bylo potrestáno porážkou ve válce, ale viník druhý, to je Rusko jako nástupnický stát bývalého SSSR, za svou vinu dosud ještě nezaplatilo, takže (třebaže to není v Usnesení výslovně uvedeno, ale logicky to z něj vyplývá), musí svoji vinu za vznik Druhé světové války ještě dodatečně zaplatit. A to tím, že bude od dalších evropských států přísně izolováno, budou na něj uvalovány sankce a pak další a ještě tvrdší sankce, bude vyřazeno z účasti na nejrůznějších mezinárodních akcích včetně olypijských her i mistrovstvích světa, a povšechně bude označováno za skvrnu i kazomíra lidstva, s kterým další evropští kluci prostě nemluví.

Kterýžto trest v současnosti probíhá a podle všeho se zdá, že půjde o trest věčný. Dotýkající se ovšem i nás Čechů. Jestliže totiž příčinou poslední války a počátkem všeho zla byl podle Usnesení až pakt Molototov-Ribbentrop ze srpna 1939, pak vše co tomuto paktu předcházelo, to je Anschluss Rakouska hitlerovským Německem v březnu 1938, Mnichovská dohoda na úkor Československa ze září téhož roku a hitlerovská okupace zbytku Československa 15. března 1939 bylo (třebaže to není v Usnesení výslovně uvedeno, ale z mlčení o těchto událostech to vyplývá), v naprostém pořádku.

A co to znamená pro nás Čechy? Nic jiného než to, že současná EU zcela zřejmě považuje Mnichovskou dohodu (termín Mnichovský diktát se už napříště nebude smět ve státech EU používat), kterou jsme ztratili téměř třetinu území a pět milionu lidí, za řešení spravedlivé - a nic povážlivého se podle EU zřejmě nestalo (jinak by přece, propánakrále, o tom musela být v Usnesení řeč), ani když za sněhové chumelenice vpochodoval do Prahy wehrmacht a jedno křídlo Pražského hradu okupoval Hitler.

Jaké naděje se s takovýmto novým výkladem dějin otevírají sudetským Němcům a jaké problémy se otevírají nám Čechům, není asi třeba ani hloupému dvakrát vysvětlovat.


Ale Jourová je v klidu. Stejně jako Kalousek, Schwarzenberg a vůbec celý náš slavný a normálním Čechům nepochopitelný demoblok.

Ale Češi se svědomím jsou zděšeni. A právem. A ptají se: Co a jak za této situace dělat dál?
Jsou tohle i naše dějiny?

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1482 sec,0.0501 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,430kB