Čtvrtek 02 leden 2020
Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy SSSR s ukořistěnými dokumenty, které Rudá armáda získala ve Varšavě a v Berlíně!   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 06:09:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy SSSR s ukořistěnými dokumenty, které Rudá armáda získala ve Varšavě a v Berlíně! Šokující důkazy potvrzují, že za Mnichovskou zradou ze dne 29. září 1938 stojí kromě Německa, Velké Británie, Francie a Itálie i tehdejší Polsko! Dokumenty odhalují, jak Varšava koordinovala Mnichovský diktát společně s Berlínem na základě polské doktríny tehdy již zesnulého maršála Pilsudského! Polský velvyslanec chtěl Hitlerovi ve Varšavě postavit monument za to, že deportuje Židy z celé Evropy do Afriky! Druhá světová válka začala v Československu a také v něm skončila!

Vladimir Putin minulý pátek v Petrohradu uspořádal summit Sdružení nezávislých států (SNS) a v rámci setkání předložil svým partnerům výbušné dokumenty z dosud utajovaných sovětských archivů. Po dlouhých 75 letech se tak na veřejnost dostaly dokumenty, rukopisy a záznamy originálních německých a polských archivů, které Rudá armáda ukořistila jako trofejní dokumenty ve Varšavě a v Berlíně. Ty pochází nejen z polských a německých zdrojů, ale i z ambasád dalších zemí a vojenských misí, které v dobách války na území III. Říše měla na starost Abwehrstelle, tedy německá tajná služba. Vladimir Putin slíbil před časem, že připraví podklady a informace o tom, kdo ve skutečnosti může za vypuknutí II. sv. války v Evropě. A důkazy, které minulý pátek předložil, jsou natolik výbušné, že doslova přepisují historii, ovšem v tomto případě v dobrém slova smyslu, protože informace pouze vysvětlují záhady, které dosud byly nevyjasněné.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/382135621

Připravil jsem pro vás titulkované video z této tiskovky a doporučuji, abyste video a tento článek šířili, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, především k mládeži, která musí tyto informace získat a musí znát pravou nezfalšovanou podobu dějin. Na 2. sv. válku bylo zaděláno krátce poté, co skončila ta první. Mírová smlouva z Versailles z roku 1919 uvalila na Německo absurdně nesmyslné reparace ve výši 269 miliard zlatých marek, což odpovídalo tehdy 100 tisícům tun zlata. Věděli jste, že poslední reparační splátku Německo zaplatilo až v říjnu v roce 2010?

Německo dosud splácelo reparace z 1. sv. války, ale reparace pro Československo po II. sv. válce žádné!

Tato informace ukazuje skandální skutečnost, že Německo bez problémů splácí skoro 100 let reparace z dob 1. sv. války ve prospěch Francie, Velké Británie a USA, ale pokud jde o reparace, které by náležely Československu, o těch se mlčí a čeští politici v rolích zrádců tvrdí českému lidu, že to není možné. Je to způsobené tím, že polistopadové vlády v ČR nehájí zájmy českého národa, ale chrání naopak zájmy sionistů před českým lidem a jeho požadavky. Skutečnost, že Německo dosud splácelo reparace za 1. sv. válku, ve které umírali i čeští a slovenští muži, ale jejich potomci nic nedostávají, ukazuje na falešnou hru, kterou s námi hrají naši politici.

Meziválečná Evropa vznikla způsobem, že do Evropy přijel vysokostupňový zednář a prezident USA Woodrow Wilson, který přivezl knihu s mapami a informacemi amerických rozvědek, kde bylo nakresleno a popsáno, jaké země mají vzniknout v Evropě, jaké mají zaniknout, které mají mít větší hranice, jaké země se mají posunout atd. Ta kniha stále existuje a před 10 lety se podařilo ruské televizi tuto knihu najít v knihovně amerického Kongresu. Video ukazuje tehdejší záběry na mapu v knize, kde Krym je jasně zakreslen jako oddělené území od Ukrajiny, které patří Rusku.
Když dnes ruská televize chtěla knihu znovu nafotit a natočit detailněji, americká administrativa odpověděla, že žádná taková kniha neexistuje. Vznik států v poválečné Evropě byl dílem zednářů. Není o tom naprosto žádných pochyb, tyto dokumenty totiž jasně ukazují, že výkonné sionistické procesy řízení, tehdy ještě zastřešené mladou organizací B’nai B’rith, jenž zastřešuje všechny sionistické Velké lóže, měly na starosti procesy vzniků států v Evropě po 1. sv. válce.

Když Hitler odsune Židy do Afriky, postavíme mu ve Varšavě monument!

Polsko již v roce 1934 jako první země v Evropě podepsalo pakt o neútočení s Německem, pakt vstoupil do historie jako dohoda Hitler – Pilsudský. Polský velvyslanec v Německu Józef Lipsky napsal 20. září 1938 polskému ministru zahraničí Józefu Beckovi, že pokud Hitler splní svůj slib, že odsune evropské Židy do Afriky, tak mu nechá postavit ve Varšavě monument. Toto je jedna z depeší, tzv. kabelogramů mezi polským velvyslanectvím v Berlíně a ministerstvem zahraničí ve Varšavě.

K depeši se dostala Rudá armáda po osvobození Varšavy. Hlavním jestřábem v Polsku byl polní maršál Józef Pilsudski, který byl hlavním architektem dnes opět známého a oprášeného projektu Trojmoří, tedy tzv. Velkopolska. Když Pilsudski v roce 1935 zemřel, Adolf Hitler mu přijel do Varšavy na pohřeb a měl čestné místo při ceremoniálu vepředu a uprostřed před katafalkem s rakví maršála. Poté se zúčastnil průvodu za lafetou, na které byla vezena Pilsudského rakev. Poláci veškeré filmové materiály zničili, nechtějí, aby se o tom psalo a mluvilo.

Polsko bylo největším spojencem Německa v Evropě a aktivně se účastnilo největšího zločinu 30. let. Vladimir Putin odtajnil pro ruskou televizi výbušné originální záběry polské tajné služby ze dne 28. března 1938, kdy do Mnichova přiletěla tajně polská delegace a koordinovala s Adolfem Hitlerem v utajení své územní požadavky po Československu. Tyto dosud utajené filmové záznamy potvrzují, že Polsko se aktivně zúčastnilo Mnichovského protokolu 28. a 29. září 1938 a je spolupachatelem Mnichovské zrady.

Polsko organizovalo spolu s Hitlerem v Mnichově rozbití Československa, odhalují odtajněné sovětské archivy! Nedovolíme, aby sovětská letadla přiletěla Československu na pomoc!

Další dokument ukořistěný v Berlíně odhaluje citát ze zápisu Adolfa Hitlera, kde přiznává, že začlenění územních požadavků Polska a Maďarska proti Československu bylo velmi obtížné a Velké Británii a Francii se do toho moc nechtělo. Jak Vladimir Putin poznamenal, toto je důkaz, že Adolf Hitler organizoval Mnichovský protokol mj. právě i ve prospěch Polska a Maďarska, což vrhá úplně nové světlo na Mnichovský protokol jako takový. Dosud totiž se mluví o Mnichovu jako o zradě Francie a Velké Británie, ale odtajněné sovětské archivy ukazují, že velký podíl na rozbití Československa má i Polsko a celá tehdejší polská vláda.

Sovětské archivy totiž obsahují zápisy z Mnichovské konference, kde se německý ministr zahraničí Ribbentrop a francouzský premiér Daladier ptají polského ministra zahraničí Józefa Becka, jestli se nemůže stát, že po podpisu Mnichovské protokolu nedejbože přijde Československu Rudá armáda ze SSSR na pomoc, co když Poláci pustí sovětská vojska přes své území? A Beck na to odpovídá, že nepustí. A Daladier se ptá, co když Sověti poskytnou ČSSR leteckou pomoc, pustí Poláci sovětská letadla přes své území na pomoc Československu? A Beck na to odpoví, že pokud by se tak stalo, Poláci začnou na sovětská letadla střílet. Žádné z nich se nesmí dostat do Československa na pomoc. Tyto výbušné zápisy z Mnichovské konference dělají z Poláků větší svině než byli všichni Němci dohromady. Jak rovněž poznamenávají dokumenty, spojenci nedali Československu čas na odsun zbrojního a strojního průmyslu ze Sudet.

Kdyby spojenci Československo podrželi, Německo by do války v roce 1938 proti ČSR nešlo

Jak uvádí dobové materiály a vojenské statistiky, každá 4. puma a dělostřelecký granát německé armády a letectva byl vyroben v českých zbrojovkách na území Protektorátu. Bomby a dělostřelecké granáty české výroby padaly v Polsku, ve Francii, v Leningradu i ve Stalingradu. Německo zahájilo útok na Polsko v září 1939 československými tanky vyrobenými podnikem Škoda.

Během tribunálu v Norimberku zaznělo i něco velmi děsivého. Polní maršál Keitel uvedl, že kdyby v roce 1938 v Mnichově spojenci podrželi Československo, Německo by nezaútočilo, protože z vojenského hlediska nebylo vojensky připraveno na vedení bojů s Francií a Velkou Británií. Německo potřebovalo český těžký průmysl, potřebovalo zbrojit a Polsko bylo německým spojencem proto, aby Poláci blokovali vzdušný prostor a rovněž pozemní cestu, aby sovětská Rudá armáda nemohla přijít Československu na pomoc stejně, jako to o několik let dříve udělala ve Španělsku, kde sověti bojovali proti republikánské armádě generála Franca.

Československo nesmělo podle diktátu evakuovat strojírenské podniky z pohraničí, Hitler je potřeboval pro zbrojení a pro chystané tažení do Ruska

Vladimir Putin na základě odtajněných materiálů vynesl verdikt a závěr, který nás potěší z pohledu dějin. Podle jeho názoru hlavním bodem zlomu, který rozhodl o tom, že 2. sv. válka je nevyhnutelná, byla Mnichovská zrada 29. září 1938. Podle jeho slov se jednalo o brutální a cynický akt, který byl v podstatě loupeží. Díky tomu získal Adolf Hitler těžký průmysl a mohl dozbrojit německou armádu. Spojenci v Mnichově podepsali dohodu tak, že Československo nesmělo ze Sudet nic odsunovat, nesmělo odstěhovat továrny, všechno muselo zůstat na místě. A spojenci museli vědět, co to bude znamenat, když se Hitler dostane k fabrikám a ke zbrojovkám na obsazených územích Československa. Tyto informace de facto uzavírají jednu zásadní symbolickou rovinu. Znamená to, že 2. sv. válka začala v Československu odtržením pohraničí v roce 1938 a v roce 1945 rovněž v Československu skončila, tedy boje v Evropě.

Jak je tedy možné, že nikdo z českých europoslanců neusiluje v EU parlamentu o to, aby za počátek II. sv. války byla označena Mnichovská zrada, která umožnila Hitlerovi zaútočit a obsadit území suverénního státu za souhlasu západních zrádců a bývalých spojenců Československa? Sovětský svaz byl poslední zemí v Evropě, která podepsala s předválečným Německem pakt a dohodu, předtím s Německem podepsaly dohody Polsko, Velká Británie, Francie, Pobaltské země, a podepsaly s Hitlerem tu nejhorší dohodu ze všech, Mnichovskou zradu.

Zrádci, lemplové a hordy nýmandů zastupujících národ, kterému neslouží ani tím, co by se za nehet vešlo

Jakým právem dnes čeští zrádci v rolích europoslanců zvedají své křivé a shnilé ruce pro usnesení Evropského parlamentu o paměti národů, kde označují SSSR za spoluviníka vypuknutí II. sv. války? Jak je možné, že pro takové odporné a vlastizrádné usnesení hlasovali všichni přítomní čeští europoslanci, s výjimkou Kateřiny Konečné z KSČM? Odtajněné sovětské archivy tak odhalují šokující souvislosti, ale ještě více je šokující naprostá a nulová reflexe českých politiků na různá usnesení v EU parlamentu, která lživě útočí na Sovětský svaz a Rudou armádu, přičemž náš vlastní národ čelil pokusu o naši genocidu, a to nejen ze strany Němců, ale úkladně i ze strany tehdejší polské vlády.

Tento poslední článek roku 2019 není příliš veselý, ale věřím, že informační rovina je mnohem důležitější než šampaňské a nějaké radování z konce roku. Pokud zapomeneme na tyto souvislosti, budeme nuceni historii opakovat. Polsko opět plánuje projekt Trojmoří, tentokrát s Američany v zádech. Opět máme v ČR u moci pro-západní politiky, kteří se vidí v západních partnerech a vyvolávají nevraživost k Rusku. Stejně jako ve 30. letech za Benešovy vlády, je to úplně ten samý proces a opět vidíme Zeitgeist proces, Ducha času, který nás nutí opakovat dějinnou lekci, ze které se náš národ zjevně nepoučil.

Uběhlo 75 let od konce války a otevírají se archivy, vyplouvají na povrch svinstva a souvislosti, což je sice dobře, ale může už být pozdě. Nenechme zahynout náš národ v područí zrádců, kteří si plánují s republikou provádět ty samé protektorátní a otrocky levné výrobní plány pro potřeby Říše, ať už té německé, evropské, unijní, nebo jakékoliv jiné. Takže, veselého Silvestra, šťastný Nový rok a modleme se, aby nový rok nebyl horší než ten starý, protože nakročeno je k tomu opravdu velmi jasně. Děkuji Vám, že jste s námi v boji za pravdu a otevírání očí ve světě, kde je trendem naopak oči zavírat a nořit hlavy do písku lží a novodobých iluzí vystavěných na přepsaných základech dějin.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSankce, bezpečnost a plynovod Severní proud 2   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 05:57:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Plynovod Severní proud 2, který má po výstavbě přepravovat 55 miliard metrů krychlových ruského plynu ročně do Německa po mořském dně Baltského moře, je směsicí alternativ a slibů. Přestože jde o výsledek dohody mezi Berlínem a Moskvou, znepokojuje mnohé jedince a organizace v Rusku, Německu, Evropě a Spojených státech, i když z různých důvodů.

Pokud jde o životní prostředí, jsou hlavní negativa mluvící proti tomuto projektu závažná. Ochranářské organizace se obávají ekologické hrozby, kterou představuje plynovod pro Baltské moře. Ruská pobočka Greenpeace prohlásila, že společnost Severní proud 2 AG, kterou vlastní akciová společnost Gazprom, nebere ekologii příliš v potaz. Ohrožuje přírodní rezervaci Kurgalskij, přestože slíbila, že přemístí různé, jedinečné druhy rostlin, ohrožených výstavbou plynovodu. Podle zjištění Botanického ústavu V. L. Komarova je skutečnost ještě horší, než porušení slibu: dotyčné odrůdy rostlin, zapsané v Červené knize Ruské federace a Červené knize Leningradské oblasti, byly ve skutečnosti zničeny.

Ovlivněn byl také život ptactva. Bylo potvrzeno, že orlové běloocasí, kteří jsou také uvedeni v Červené knize, opustili svá hnízdiště v této rezervaci. Reakce ze strany projektu Severní proud 2 se podobala míchání jablek s hruškami, analytický přístup byl tak odsouzen k nepřesnosti. „Orlové jsou známí svou odolností. Zdokumentované důkazy z prvního projektu Severní proud nám ukazují, že stavební činnost neovlivnila vzorce chování orlů v Německu.“

Spojené státy se o záležitosti, spojené s ekologií, příliš nezajímají. Severní proud 2 pro ně představuje bezpečnostní hrozbu. Bývalý ministr zahraničí Rex Tillerson v projektu spatřoval „podkopávání celkové energetické bezpečnosti a stability Evropy“. Americký ministr energetiky Rick Perry tvrdí, že „ruský plyn má jistá omezení“. Tvrdí, že Německo se stane příliš závislé a Ukrajina bude více oslabena. Ukrajina byla hlavním klíčovým uzlem pro tranzit ruského plynu; z celkového množství, dopravovaného do Evropy, procházelo 40 procent přes území Ukrajiny. Hrozí prudký pokles hrubého domácího produktu, který bude způsoben ukončením tranzitních poplatků.

Ostatní evropské státy jsou znepokojeny tím, že Gazprom bude na kontinentě více zapojen do energetického trhu. Polský antimonopolní orgán UOKiK podniknul určitá opatření proti tomuto soupeři, a udělil pokutu 40 milionů eur francouzské společnosti Engie Energy (ENGIE.PA) v průběhu řízení proti Gazpromu. V únoru se velvyslanci EU dohodli, že projekt bude podroben větší kontrole. Došlo na francouzsko-německý kompromis: Severní proud 2 bude podléhat „evropské kontrole“.

Opatření Trumpovy administrativy proti Gazpromu a vlivu Ruska na energii, tak, jak jsou uvedena v ustanovení zákona o autorizaci národní obrany (NDAA) na fiskální rok 2020, lze jen stěží považovat za ušlechtilou snahu. Ustanovení vyhrožuje sankcemi a zmrazením aktiv vůči subjektům, pokládajícím potrubí, pokud nebude jejich činnost „okamžitě“ zastavena. Spojené státy mají své vlastní energetické zájmy v Evropě, a proto se snaží toto úsilí zmařit. V sázce je podíl na trhu.

Pozastavení pokládky potrubí ze strany švýcarské společnosti Allseas je známkou pronikavého vlivu Trumpova oznámení. „V očekávání přijetí zákona o autorizaci národní obrany (NDAA),“ uvádí se v prohlášení společnosti, „Allseas pozastavuje činnost v souvislosti s pokládkou potrubí Severní proud 2.“ Společnost bude „postupovat v souladu s omezujícím ustanovením vydaného zákona, a očekává pokyny, zahrnující nezbytná regulační, technická a environmentální objasnění od příslušného amerického úřadu“.

Úhel, který zaujímá Evropská unie, Německo a Rusko, může jen stěží překvapit. Opakují se témata energetické bezpečnosti. Konsorcium Severní proud 2 tvrdí, že „dokončení projektu je zásadní pro zabezpečení evropských dodávek“. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová ostře odsoudila sankční opatření. „Stát, který má státní dluh ve výši 22 miliard dolarů, zakazuje důvěryhodným zemím rozvíjet skutečný sektor jejich ekonomik!“

Pro mluvčího EU to představovalo „uložení sankcí proti společnostem v EU, které vykonávají legitimní podnikání“. Mluvčí německé vlády uvedl, že takováto opatření „postihují německé a další evropské firmy, takže vnímáme tento krok jako vměšování do našich vnitřních záležitostí“. Německý ministr financí Olaf Scholz to považuje za narušení suverenity. „Je na samotných společnostech, zapojených do výstavby plynovodu, aby přijaly další rozhodnutí.“

Avšak nic není tak jednoduché. Politika ohledně plynovodu byla vždy kontroverzní. Suverénní slib jednoho státu je oslabením jiného státu. Ústupky korporátním monopolům jsou riskantní, mohou přispět k větší nejistotě, stejně jako k opětovnému ujištění. Ti, kteří mají pod kontrolou kohoutky, řídí budoucnost země.

Uložení jakéhokoli sankčního režimu však signalizuje další vlnu ekonomického násilí. Na mezinárodním trhu, kde vlády fungují jako pohotoví gangsteři v rámci korporátních zájmů, pobídnutí takovými motivacemi, jako je usilování o více přírodních zdrojů, se státní nástroje stávají pomocníky ekonomického prospěchářství. A v rámci toho všeho zůstává možnost ekologické devastace reálná, ale stranou od neustále omílaného nesouhlasu ze strany politických skupin.

Binoy Kampmark

Sanctions, Security And The Nord Stream 2 Pipeline vyšel 24. prosince 2019 na Oriental Review. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/01/8146-sankce-bezpecnost-a-plynovod-severni-proud-2.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU přepsala evropské dějiny. Co nesou nám Čechům?   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 05:52:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přepsala je zgruntu. Čili tak, že z dějin předešlých nezůstal kámen na kameni. A víte, co ten výbuch, který staré dějiny rozmetal a vystavěl dějiny nové, moderní a pro současnou EU jedině upotřebitelné, způsobil?

Pouhých 85 řádků tzv. Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které na podnět nejvyšších hlav EU (a možná ještě kohosi ještě vyššího), sepsala česká komisařka Věra Jourová, a Evropský parlament toto Usnesení dne 18. 9. t.r. schválil. Čímž se Usnesení stalo právně závazným pro všechny země EU od Španělska až po Estonsko, podle něj budou vypracovány nové evropské učební školní osnovy a sepsány nové evropské učebnice dějepisu a všechny historické názory, které nebudou s názory v Usnesení uvedenými budou posuzovány jako neevropské a sjednocené Evropě tudíž nepřátelské.

Přičemž pozor! Závazné pro výklad nových dějin nebude pouze to, co je v Usnesení výslovně uvedeno, ale i to, co z uvedeného logicky vyplývá.

Příklad: Usnesení ruší starý názor, že Druhá světová válka vznikla jako důsledek rozpínavosti a dobyvačných choutek nacistického Německa a konkrétně tedy napadením Polska německým wehrmachtem, a stanoví názor zcela nový, podle něhož byl příčinou války a vůbec původcem všeho pozdějšího zla pakt Molotov-Ribbentrop z 23. srpna 1939.

Viníkem všech pozdějších hrůz války nebyl podle tohoto nového výkladu dějin tedy jen jeden stát (Německo), ale viníci byli dva (Německo a SSSR). Viník první, tedy Německo, už bylo potrestáno porážkou ve válce, ale viník druhý, to je Rusko jako nástupnický stát bývalého SSSR, za svou vinu dosud ještě nezaplatilo, takže (třebaže to není v Usnesení výslovně uvedeno, ale logicky to z něj vyplývá), musí svoji vinu za vznik Druhé světové války ještě dodatečně zaplatit. A to tím, že bude od dalších evropských států přísně izolováno, budou na něj uvalovány sankce a pak další a ještě tvrdší sankce, bude vyřazeno z účasti na nejrůznějších mezinárodních akcích včetně olypijských her i mistrovstvích světa, a povšechně bude označováno za skvrnu i kazomíra lidstva, s kterým další evropští kluci prostě nemluví.

Kterýžto trest v současnosti probíhá a podle všeho se zdá, že půjde o trest věčný. Dotýkající se ovšem i nás Čechů. Jestliže totiž příčinou poslední války a počátkem všeho zla byl podle Usnesení až pakt Molototov-Ribbentrop ze srpna 1939, pak vše co tomuto paktu předcházelo, to je Anschluss Rakouska hitlerovským Německem v březnu 1938, Mnichovská dohoda na úkor Československa ze září téhož roku a hitlerovská okupace zbytku Československa 15. března 1939 bylo (třebaže to není v Usnesení výslovně uvedeno, ale z mlčení o těchto událostech to vyplývá), v naprostém pořádku.

A co to znamená pro nás Čechy? Nic jiného než to, že současná EU zcela zřejmě považuje Mnichovskou dohodu (termín Mnichovský diktát se už napříště nebude smět ve státech EU používat), kterou jsme ztratili téměř třetinu území a pět milionu lidí, za řešení spravedlivé - a nic povážlivého se podle EU zřejmě nestalo (jinak by přece, propánakrále, o tom musela být v Usnesení řeč), ani když za sněhové chumelenice vpochodoval do Prahy wehrmacht a jedno křídlo Pražského hradu okupoval Hitler.

Jaké naděje se s takovýmto novým výkladem dějin otevírají sudetským Němcům a jaké problémy se otevírají nám Čechům, není asi třeba ani hloupému dvakrát vysvětlovat.

Ale Jourová je v klidu. Stejně jako Kalousek, Schwarzenberg a vůbec celý náš slavný a normálním Čechům nepochopitelný demoblok.

Ale Češi se svědomím jsou zděšeni. A právem. A ptají se: Co a jak za této situace dělat dál?

Jsou tohle i naše dějiny?

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSoudní dvůr Evropské unie omezuje svobodu projevu   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 05:47:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Tento rozsudek má pro svobodu projevu online po celém světě závažné důsledky... Tento rozsudek také znamená, že soud v jednom členském státě EU bude moci nařídit odstranění příspěvků na sociálních sítích v jiných zemích, i když tam nebudou považovány za nezákonné.

To, že by soudy jedné země mohly kontrolovat, k čemu mají přístup uživatelé internetu v jiné zemi, by vytvořilo nebezpečný precedens. Mohlo by to být zneužito, zejména režimy nedodržujícími lidská práva." - Thomas Hughes, výkonný ředitel neziskové organizace ARTICLE 19 (ČLÁNEK 19), "hájící právo na svobodu projevu po celém světě."

Zdá se, že nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie dává členským státům EU bezprecedentní pravomoc ovlivňovat veřejný diskurz online - určovat, co občané mohou a nemohou číst... budoucnost svobody projevu v Evropě je zase o něco pochmurnější.

3. října 2019 rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (CJEU), že soudy členských států EU mohou požadovat po Facebooku odstranění pomlouvačného materiálu kdekoliv na světě:

"Unijní právo nebrání tomu, aby byla takovému poskytovateli hostingu, jako je Facebook, uložena povinnost odstranit komentáře, které jsou stejné jako komentář, který byl dříve prohlášen za protiprávní, a za určitých podmínek i komentáře jemu rovnocenné. Unijní právo nebrání ani tomu, aby takový soudní příkaz vyvolával podle relevantního mezinárodního práva, které musí členské státy zohledňovat, účinky na celosvětové úrovni."

K rozhodnutí došlo poté, co rakouská politička Eva Glawischnig-Piesczek, předsedkyně strany Die Grünen (Zelení), podala u rakouského soudu žalobu na společnost Facebook Ireland Limited. Podle Soudního dvora Evropské unie:

"Eva Glawischnig-Piesczek, která byla poslankyní Nationalrat (Národní rada, Rakousko), předsedkyní poslaneckého klubu "die Grünen" (Zelení) a spolkovou mluvčí této politické strany, vede u rakouských soudů při se společností Facebook Ireland. Navrhuje, aby bylo společnosti Facebook soudem nařízeno smazat komentář, který jistý uživatel zveřejnil na této sociální síti a který jí ubližuje na cti, jakož i totožná tvrzení nebo tvrzení rovnocenného obsahu."

"Dotyčný uživatel Facebooku sdílel na svém soukromém profilu článek z rakouského informačního internetového portálu oe24.at nazvaný "Zelení: jsme pro zachování minimálního příjmu pro uprchlíky". V důsledku toho se na tomto profilu objevil "náhled" původní stránky s názvem tohoto článku, jeho stručným shrnutím a fotografií E. Glawischnig-Piesczek. Tento uživatel dále k uvedenému článku zveřejnil komentář, jehož znění podle rakouských soudů mohlo Evě Glawischnig-Piesczek ublížit na cti, urazit ji a pomluvit. Tento příspěvek si mohl prohlédnout každý uživatel Facebooku."


Rozsudek vyvolal obavy mezi organizacemi hájícími svobodu projevu. Thomas Hughes, výkonný ředitel neziskové organizace ARTICLE 19 (ČLÁNEK 19), která "hájí právo na svobodu projevu po celém světě," řekl:

"Tento rozsudek má pro svobodu projevu online po celém světě závažné důsledky."

"Vynucování automatického odstraňování příspěvků po platformách sociálních médií, jako je Facebook, bez ohledu na jejich kontext, bude porušením našeho práva na svobodu projevu a omezí množství informací, ke kterým máme online přístup..."

"Tento rozsudek také znamená, že soud v jednom členském státě EU bude moci nařídit odstranění příspěvků na sociálních sítích v jiných zemích, i když tam nebudou považovány za nezákonné. To, že by soudy jedné země mohly kontrolovat to, k čemu mají přístup uživatelé internetu v jiné zemi, by vytvořilo nebezpečný precedens. Mohlo by to být zneužito, zejména režimy nedodržujícími lidská práva."


Podle organizace ARTICLE 19:

"Tento rozsudek znamená, že Facebook bude muset na sociálních médiích používat automatické filtry k identifikaci příspěvků, které jsou považovány za "identický obsah" nebo "ekvivalentní obsah". Technologie se používá k identifikaci a odstranění obsahu, který je ve většině zemí považován za nezákonný, například, fotografie zneužívání dětí. Toto rozhodnutí by však mohlo vést k tomu, že se filtry budou používat k vyhledávání pomlouvačného obsahu v textových příspěvcích, což je problematičtější vzhledem k tomu, že význam textu se může měnit v závislosti na kontextu. Ačkoli rozhodnutí uvádí pouze povinnost odstranit obsah, který je v podstatě stejný jako původní nezákonný příspěvek, dá se očekávat, že automatické filtry nebudou pracovat bezchybně."

Rozsudek podle Facebooku "podkopává dlouhodobou zásadu, že jedna země nemá právo uplatňovat své zákony týkající se svobody projevu v jiné zemi."

"Tento rozsudek rovněž přesouvá na internetové společnosti povinnost aktivně monitorovat obsah a poté vyhodnotit, zda je 'rovnocenný' obsahu, který byl shledán nezákonným."

Tento rozsudek "v podstatě umožňuje jedné zemi nebo regionu rozhodnout, co mohou uživatelé internetu po celém světě říci a jaké informace mohou získat," řekla Victoria de Posson, senior manažerka pro Evropu lobbistické asociace Computer & Communications Industry Association, jejímiž členy jsou i Google a Facebook.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie by skutečně mohl otevřít Pandořinu skříňku neustálého omezování svobody projevu v Evropě a potenciálně po celém světě, i když jeho celosvětový dopad na svobodu projevu stále není jasný.

Vlády se v Evropě snaží omezovat svobodu projevu již dlouho: Například v Německu vstoupil 1. října 2017 v platnost zákon známý jako NetzDG, který zavedl povinnost sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter a YouTube cenzurovat své uživatele jménem německého státu. Společnosti provozující sociální média jsou povinny do 24 hodin od obdržení stížnosti kteréhokoliv uživatele vymazat nebo zablokovat jakékoli online "trestné činy", jako je urážka na cti, pomluvy, hanobení nebo podněcování. Na vyřešení složitějších případů mají společnosti provozující sociální média k dispozici sedm dní. Pokud selžou, tak jim německá vláda může za nedodržení zákona udělit pokutu až 50 milionů eur.

Nový rozsudek Soudního dvora Evropské unie by mohl znamenat, že německý soud by mohl nařídit, aby to, co považuje na základě zákona NetzDG za nezákonný obsah nebo jeho ekvivalent, bylo odstraněno i v jiných členských státech EU, které podobně drakonický cenzurní zákon nemají.

Francie se chystá přijmout podobný zákon jako Německo: Začátkem července 2019 přijalo francouzské Národní shromáždění návrh zákona, jehož cílem je omezit projevy nenávisti online. Návrh zákona poskytuje platformám sociálních médií 24 hodin na odstranění "nenávistného obsahu", a pokud tak neučiní, tak riskují pokutu až do výše 4 % jejich celosvětového příjmu. Návrh zákona nyní projednává francouzský Senát. Pokud bude zákon přijat, mohl by nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie znamenat, že odstranění toho, co považují za nezákonný obsah nebo jeho ekvivalent, budou moci po Facebooku požadovat také francouzské soudy.

Zdá se, že nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie dává členským státům EU bezprecedentní pravomoc ovlivňovat veřejný diskurz online - určovat, co občané mohou a nemohou číst. Samozřejmě zatím nevíme, jak budou tento rozsudek interpretovat soudy členských států EU, ale je jisté, že budoucnost svobody projevu v Evropě je zase o něco pochmurnější.

Judith Bergman
je komentátorka, právnička, politická analytička a významná spolupracovnice Gatestone Institute.

Překlad původního textu: The Court of Justice of the European Union Limits Free Speech

Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

Zdroj: https://cs.gatestoneinstitute.org/15371/soudni-dvur-evropske-unie-omezuje-svobodu-projevu
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNovoroční slovo předsedy Národní demokracie 2020   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 05:42:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení spoluobčané, na prahu nového roku bych vám rád popřál mnoho pohody, spokojenosti, úspěchů a osobních vítězství, především ale zdraví.

Není to pouhá fráze, když si k důležitým událostem, jako jsou narozeniny našich blízkých a známých nebo, jako v tomto případě, „narozeniny“ nového roku, přejeme právě ono zdraví.

Dobře totiž víme, že zdravotní potíže nás mohou otrávit, utahat a vzít nám sílu, energii, radost a náš život zcela pohltit, vykolejit nás.

Když zdraví nemáme, poznáme hodnotu všeho. Přeji vám tedy, abyste byli zdraví na těle i na duši, plní síly, energie a abychom byli schopni poznat hodnotu všeho i bez toho, že bychom k tomu museli dospět právě skrze absenci zdraví. Uvědomme si proto, jak jsou i ty běžné věci důležité a radujme se z nich, protože právě tyto všední okamžiky náš život tvoří.

Jako předseda politické strany se ve svých blížících se čtyřiceti letech cítím plný síly, energie a jsem vděčný vyšší moci za to, že jsem zdravý a tudíž připravený se v příštích letech utkat i ve veřejném životě se vším, co považuji za tomuto národu nepřátelské. Jako předseda pronárodně ukotvené politické strany mi totiž leží na srdci nejen zdraví, spokojenost a pohoda jednoho každého Čecha, Moravana a Slezana, ale i zdraví, spokojenost a pohoda celého národa.

Jako je zdraví důležité pro každého z nás, protože bez něj nemáme sílu přijímat požehnání života i jeho výzvy, je zdraví důležité i pro celý národ – a myslím tím zdraví jak tělesné, tak duševní a duchovní. Nemocný a nemohoucí národ nemá sílu se vzepřít špatným vlivům, aby si uhájil svůj prostor a svůj způsob života. Stane se otrokem, mrzákem, bude žít na kolenou nespokojený život, který mu vnutí ostatní. Nebude žít, ale jen přežívat, živořit. Takový život ale žít nechceme.

Chceme žít národní život svobodný, sebevědomý, velkolepý, ve všech ohledech šťastný a slavný, přitom zůstat skromnými a pokornými. Chceme žít život duchovně povznesený, a teprve jako důsledek tohoto duchovního prozření a duchovní zralosti přijímat i materiální a fyzický prospěch a prosperitu. Chceme žít národní život, který bude ukotven k těm správným hodnotám, které jediné mohou zajistit co nejdelší národní existenci a budoucí slávu a velikost národa.

V minulosti našeho národa nejsou žádné velké hříchy, které by nás předurčovaly k tomu, abychom nesli smutný úděl, který si nesou západní země. Ba se dá říci, že jsme naopak předurčeni k tomu, abychom – jako národ a šířeji jako Slované – převzali štafetu ochrany a budování civilizace, kultury a tradice, která se ze Západu vytrácí a bude se přesouvat na Východ. Bude to ale civilizace a kultura očištěná od materialismu, ziskuchtivosti, chamtivosti, bude to civilizace postavená na tom, na čem skutečně život záleží.

Jsou tedy před námi velké úkoly a velké výzvy. Vše ale záleží na nás samotných, zda si tyto výzvy přivlastníme a úkolů se chopíme. Jakkoli nás minulost nijak nedostihla, opakováním chyb Západu, nicneděláním, pasivitou a leností můžeme osud Západu přesto sdílet. Je proto důležité, abychom si uvědomili své postavení, možnosti a abychom si vybrali tu správnou a šťastnou budoucnost nás a našich dětí.

Naplnění těchto velkých výzev bude potřebovat (a to především) vnitřní sílu, vnitřní rozhled, sebepoznání, ale možná se neobejde ani bez expanze vnější. Nechceme si brát nic, co by nebylo naše, ale je-li budoucností Západu úpadek a smrt, je třeba se poohlížet po Východu nejen myšlenkově, ale i geograficky. Území Podkarpatské Rusi patřilo k modernímu československému státu, který před stoletím vznikl. Do tohoto území jsme investovali a technicky jej pozvedli. Máme na něj tudíž morální právo.

V posledních letech jsme svědky přepisování a překrucování historie, především té, která se týká druhé světové války. Zdá se, jakoby geopolitické dohody uzavřené po válce přestávaly platit, některé státy se jimi nehodlají řídit a snaží se je přeformulovat, rozmělnit. Jako Národní demokracie s tím nesouhlasíme, ovšem došlo-li by k tomu, že by se poválečné uspořádání měnilo, pak na to musíme být připraveni. Nenecháme si vzít žádné území, které historicky bylo a je naše (například pohraničí), ale naopak bychom začali usilovat i o ta území, která nám dnes nepatří, ačkoli dříve patřila.

Území Podkarpatské Rusi patřilo Sovětskému svazu, který dnes neexistuje. Ukrajina je zničená a porobená země, zmítaná vnitřními spory, občanskou válkou, země, ve které si nevládnou Ukrajinci sami, ale o které rozhodují zájmy amerických neokonzervativců, Evropské unie nebo různých menšin. Je pro nás odstrašujícím příkladem toho, jak by naše země mohla dopadnout, kdyby náš národ nebyl dostatečně prozíravý, disciplinovaný, pevný a jednotný. Ukrajina po rozpadu SSSR nikdy neuznávala národní sebeurčení Podkarpatských Rusínů, i když je zneužívala pro své cíle.

Ukrajina Podkarpatským Rusínům nemůže nic nabídnout, rozhodně ne šťastnou budoucnost. Pronárodně ukotvená Česká republika, tedy Česká republika bez NATO a EU (tedy taková Česká republika, jak si ji Národní demokracie představuje), by takové sebeurčení Podkarpatským Rusínům nabídnout mohla.

Území Podkarpatské Rusi by mohlo být referendem připojeno k (navráceno) českým zemím jako území s vlastní autonomií. Geografické rozkročení se na Východ a s tím spojené nastartování průmyslových investic do modernizace tohoto území (obnovení podniků, infrastruktury apod.) by České republice pomohlo a bylo by pro ni vítaným stimulem a výzvou ve chvíli, kdy se země na Západ od nás naopak hroutí samy do sebe a zažívají úpadek a zánik.

Přejme si tedy do nového roku ono již tolikrát zmíněné zdraví, ale mějme i smělé vize a plány, měňme své sny ve skutečnost, nebuďme přízemní a uvažujme o generace dopředu. Mějme na paměti blaho svých dětí, vnoučat, pravnoučat.

Usilujme o blaho národa.

Vlasti zdar!

Adam B. Bartoš, 1. ledna 2020

Zdroj: https://narodnidemokracie.cz/novorocni-slovo-predsedy-narodni-demokracie-3/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeská republika v roce 2019 pokračovala v úpadku a ztrátě suverenity   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 05:37:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Náhodou jsem se dnes nachomýtl k tzv. Velkým zprávám TV Prima. Vyslechl jsem informace o tom, že Češi de facto vymírají, o Romovi zázračně postřeleném z kolemjedoucího auta skrz cihlovou zeď, i o slavném zmrtvýchvstání benešovské nemocnice už měsíc (!) po hackerském útoku na její počítačový systém. Nezajímavý způsob podání, nesmyslná „mixáž“ naprostých banalit a velmi závažných informací. Český mainstreamový standard. Přesto jsem narazil na blok, který mě opravdu zaujal a utvrdil mě v přesvědčení, že „politolog“ je slovo, které slušný člověk na veřejnosti běžně neužívá. On vlastně nikdo ani pořádně neví, co znamená. Není divu. Zkuste si přečíst definici politologie.

Podle Primou oslovených „politologů“ byl rok 2019 pro ČR rokem turbulentním. Dejme tomu. Pokud ovšem pánové označí za jeho určující události aféry politiků, samozřejmě hlavně Andreje Babiše (Čapí hnízdo nebo dotace pro Agrofert), něco jako „občanský aktivismus“, hromadná veřejná show v podání Milionu chvilek pro demokracii, totální rozpad opozice nebo spor o ministra kultury a ministryni spravedlnosti …. No, potěš pán Bůh. Hlavně nikoho neurazit a nenaštvat, že?

V celém pořadu ani zmínka o tom, že se v uplynulém roce Česká republika díky svým europoslancům postavila v EP na stranu sil tvrdě pracujících na revizi výsledků druhé světové války a rehabilitaci německého nacismu. Předznamenanou beztrestnou propagací nacistických symbolů tzv. praporu Azov senátorem Štětinou a „vhodně“ doplněnou připravovanou výstavbou pomníku Vlasovcům řeporyjským starostou Novotným. Ten je údajně židovského původu, takže Vlasovci, prokazatelně se podílející spolu s jednotkami SS na vyvražďování Rusů, Čechů, Poláků a Židů se významně podíleli i na genocidě jeho vlastního národa.

Ani zmínka o tom, že určujícím trendem zahraničních vztahů naší země s mnoha státy světa se v roce 2019 definitivně stalo jejich zhoršování. A nemyslím tím jen RF nebo Čínu. Tento trend je nevyhnutelným důsledkem faktické rezignace politického vedení českého státu na samostatnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Pokračující proces degenerace a amatérizace tradiční diplomacie, její transfer do ulic samosprávných městských čtvrtí a neschopnost vedení státu reagovat na skutečnost, že zásadní mezinárodně-politické kroky provádějí sebestřední političtí neumětelové a nedovzdělaní šašci ve stylu pouťových atrakcí je už jen folklórním projevem celkového úpadku české státnosti.

A ani zmínka o tom, že ruku v ruce s klesající mezinárodní prestiží ČR klesá i mezinárodní prestiž a politická váha prezidenta Miloše Zemana. O tu ostatně pomalu přichází i mezi skalními příznivci. Jeho opakované výroky z poslední doby naznačují výrazný názorový obrat ve vztahu k problémům imigrace, k úloze Ruska a USA v Evropě, nebo k budoucnosti ČR v NATO a EU. Vypadá to možná překvapivě, ale spíše jen pro lidi, neznalé jeho politického vývoje a osobnostních vlastností.

Samozřejmě, měli jsme i přelomové události. Zemřel Karel Gott. ČR definitivně potvrdila svůj status věrné kolonie vyznamenáním šéfa BIS Koudelky medailí CIA a rozhodnutím o nákupu amerických vrtulníků během návštěvy Andreje Babiše v USA. Jím (a možná i dalšími ústupky, o nichž se teprve step by step dozvíme) si premiér zřejmě mimo jiné vykoupil i konec podpory akcí Miliónu chvilek ze strany US Embassy, a možná i odvrácení něčeho jako „malý český Majdan“. Našlápnuto jsme k němu do jisté míry už měli.

Prohloubilo se rozdělení české společnosti na „lepšolidi“ a „ty druhé“. Ekologické šílenství dosáhlo nové dimenze, a především na jeho vlně se začala výrazně projevovat snaha vytlačit starší generace na okraj společenského dění se zdůvodněním, že to přece my, staří, jsme zničili životní prostředí. Pomíjím pokračující rozpad kdysi skvělého vzdělávacího systému se staletými kořeny, pokračující odcizování české armády své vlastní zemi, stále viditelnější snahy o cenzuru či omezování nepohodlných názorů a další pro „politology“ zřejmě detaily, které nás však postupně tlačí k likvidaci samotných kořenů naší státnosti a Čechů jako historického evropského národa.

Jaký bude v tomto smyslu následující rok 2020, od jehož příchodu nás dělí už jen pouhé hodiny, si netroufám odhadnout. Nevidím bohužel nic, co by naznačovalo změnu k lepšímu. Jako Češi jsme zatím dokázali přežít kdeco a kdekoho. Branibory, Habsburky, Napoleona, Hitlera i „bratrskou pomoc“ Varšavské smlouvy. Máme své zlaté buly, tu sicilskou i tu Karlovu, dokládající historický nárok českého národa na vlastní státnost. Jsme sví, a jsme tady už více než 1500 let. Pevně věřím, že nám to vydrží i nadále. Přeji všem úspěšný rok, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Na závěr kraťoučký citát:

Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu, ani bezpečnost. (Benjamin Franklin, 1706–1790)

Autor: Jaroslav Štefec

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský plyn už proudí do Evropy přes Ukrajinu. Nová smlouva vstoupila v platnost   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 05:30:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajina začala dodávat ruský plyn do Evropy na základě nové dohody o tranzitu. Informovala o tom ukrajinská společnost Operator GTS Ukrajiny.

„Již jsme přepravili první kubické metry plynu do EU na základě nové tranzitní smlouvy, tedy podle evropských pravidel na mezistátních místech,“ uvádí se na facebookové stránce společnosti.

Hlava společnosti Sergej Makogon dříve uvedl, že první noc práce ve společnosti proběhla ve standardním režimu.

Rusko-ukrajinská plynová dohoda

Dne 31. prosince ruská společnost Gazprom a ukrajinský Naftogaz podepsaly novou smlouvu o tranzitu ruského plynu. Tento dokument je platný po dobu pěti let. Během této doby Ukrajina očekává, že obdrží více než sedm miliard dolarů. V prvním roce je naplánován tranzit 65 miliard krychlových metrů paliva a v příštích čtyřech letech – 40 miliard každoročně.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského může být kontrakt prodloužen o dalších deset let. Dodal k tomu, že objemy tranzitu můžou být v budoucnu navýšeny.

„Ukrajinský plynový systém bude zaplněn, to znamená energetickou bezpečnost a blahobyt Ukrajinců,“ uvedl k věci Zelenskyj.

Nová pravidla – nový provozovatel

Poté, co na Ukrajině vstoupil v platnost zákon o vytvoření nezávislého operátora státního systému tranzitu plynu prostřednictvím jeho oddělení (také – unbundlingem)od Naftogazu, začal proces vytváření samostatné právnické osoby. Funkce technického provozování plynového tranzitního systému byly předány od společnosti Ukrtransgaz (akciová společnost, pozn. red.)společnosti Operator GTS Ukrajiny (společnost s ručením omezeným, pozn. red.). K dokončení oddělení musel nový provozovatel získat licence k provádění činnosti a absolvovat certifikace.

Přechod Ukrajiny k evropským pravidlům pro řízení systému přepravy plynu byl jednou z klíčových podmínek pro pokračování tranzitu ruského plynu do Evropy přes ukrajinské území.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ATe3
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKim Čong-un poprvé nevystoupil s novoročním projevem   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 05:19:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vůdce Korejské lidově demokratické republiky Kim Čong-un poprvé od doby, kdy se dostal k moci, nevystoupil před národem se svým novoročním projevem.

Místo svého projevu vydal brzy ráno 1. ledna zprávu o výsledcích čtyřdenního plenárního zasedání ústředního výboru Korejské strany práce. Mimo jiného uvedl, že KLDR bude i nadále vyvíjet strategické zbraně a nebude jednostranně dodržovat zákaz jaderných zkoušek, dokud Spojené státy nepřijmou opatření.

Novoroční projev byl obvykle publikován v oficiálních novinách Korejské strany práce Rodong Sinmun. V roce 2019 vysílala severokorejská televize poprvé projev v 8:45 1. ledna a poté začalo vysílání v 9 hodin. Severokorejský lídr hovořil a seděl v křesle v kanceláři s portréty dědečka Kim Ir-sena a otce Kim Čong-ila na stěně za sebou. Přitom změnil svůj obvyklý frenč (vojenskou blůzu) za evropský oblek s kravatou.

Plenární zasedání

Již dříve jihokorejští experti poznamenávali, že témata, která se projednávala během zasedání, jsou ve skutečnosti všechna, která by mohla být v novoročním projevu, proto jej může lídr zaměnit za prohlášení na základě výsledků plenárního zasedání.

Páté plenární zasedání ústředního výboru Korejské strany práce sedmého svolání se konalo od 28. prosince do 31. prosince za předsednictva Kim Čong-una, který vystupoval na zasedáních s mnohahodinovými přednáškami o rozvoji hospodářství a ozbrojených sil, o státu a straně.

Jednání o denuklearizaci jsou zbytečná

Na začátku prosince informoval velvyslanec KLDR při OSN Kim Song, že denuklearizace již není tématem jednání se Spojenými státy. Dle jeho slov je „zdlouhavý a věcný dialog“, o který usilují Spojené státy, „trik na ušetření času“ pro vnitřní politický proces v souvislosti se znovuzvolením Trumpa v roce 2020.

Americký prezident Donald Trump zase oznámil, že se podívá na aktivity Severní Koreje. Dle jeho názoru chce lídr KLDR uzavřít se Spojenými státy dohodu a nezasahovat do prezidentských voleb v tomto roce.

„Podíváme se na Severní Koreu. Moc bych se divil, kdyby KLDR jednala nepřátelsky,“ řekl Trump novinářům. „Ví, že mne čekají volby. Nemyslím, že do toho chce zasahovat, ale uvidíme… Myslím, že by chtěl, aby se něco stalo. Vztahy máme velmi dobré, ale víte, že existuje jistá nepřízeň, o tom nejsou žádné pochybnosti,“ dodal prezident.

Napětí mezi státy se vyhrotilo před termínem, který stanovila Severní Korea na konec roku. Pchjongjang vyzval předtím USA ke zmírnění postoje v otázce jednostranné denuklearizace Pchjongjangu a také požádal o zrušení sankcí

Zdroj: https://sptnkne.ws/ATeF
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAlí Chameneí označil americké útoky na iráckou domobranu za „ohavnost“   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 05:14:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí označil americké útoky na iráckou šíitskou domobranu za „ohavnost“, jak vyplývá ze zprávy na jeho oficiálním webu.

„Já, vláda a íránský lid rozhodně odsuzujeme tuto ohavnost ze strany USA,“ řekl Chameneí a dodal, že se Spojené státy mstí šíitské domobraně Hašd Šaabí za teroristickou skupinu Islámský stát (IS), s níž domobrana bojovala.

Na znak protestu proti leteckým útokům na šíitskou opozici zapálili včera protestující v Bagdádu ohrazení velvyslanectví USA. Uvádí se, že zeď velvyslanectví hořela a vedle se nacházeli mladí muži, kteří vykřikovali protiamerická hesla a také házeli kameny směrem k velvyslanectví. Na území velvyslanectví se rovněž shromáždily tisíce členů organizací, kteří patří do různých šíitských skupin domobrany Lidové mobilizační síly.

Trump o útoku

V souvislosti s tím prohlásil americký prezident Donald Trump, že za organizací útoku na americké velvyslanectví v Iráku stojí Írán a nese plnou odpovědnost. Na Twitteru, kde své prohlášení zveřejnil, dodal, že očekávají, že Irák využije své síly na ochranu velvyslanectví, o čemž informovali iráckou vládu.

Během útoku na americké velvyslanectví byl evakuován jak velvyslanec, tak i diplomatický personál amerického velvyslanectví a opustili Irák.

Dříve Spojené státy zaútočily na pět objektů hnutí Hizballáh v Iráku a Sýrii „jako odpověď na opakující se útoky Katáib Hizballáh na irácké základny“. Z Pentagonu poté zaznělo vysvětlení, že k daným činům došlo v reakci na útoky hnutí na iráckou základnu poblíž Kirkúku, což vedlo ke smrti občana USA a zranění čtyř amerických vojáků. USA obviňují Írán ze sponzorování Hizballáhu.

K situaci se vyjádřil i premiér Iráku Ádil Abdul Mahdí. Ten označil zásah za porušování státní suverenity. Podle jeho slov se Američané rozhodli k útoku bez důkazu a jde tak prý pouze o další projev tlaku mezi Spojenými státy a Íránem

Poslání vojáků do Iráku

Šéf Pentagonu Mark Esper oznámil, že po daném útoku pošlou do regionu okolo 750 vojáků. Dle jeho slov se má jednat o armádu z 82. výsadkové divize. Podle údajů televize Fox News se k přesunu do Kuvajtu připravuje jednotka brigády rychlého nasazení, která má okolo 4 tisíců vojáků.

Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že vzájemné útoky mezi Hizballáhem a USA v Iráku a Sýrii jsou nepřijatelné a kontraproduktivní. Moskva vyzvala všechny strany, aby nepodnikaly kroky, které by mohly výrazně destabilizovat vojenskou a politickou situaci v regionu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ATeE
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČerná vlaštovička Bílá holubička   
Pridal tk Čtvrtek 02 leden 2020 - 05:10:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Krátce před Silvestrem, během oslav narozenin jednoho z mých blízkých přátel, se kterým si rád příležitostně zazpívám moravské písničky, se mě zeptal náš společný přítel Marián, mohu li zazpívat Suliku. Musel jsem odpovědět: bohužel ne. Proč? První pocit byl spojen s již dlouho mrtvým otcem. Ten měl Suliku velice rád, byla to jeho oblíbená písnička, a jedna z mála, kterou mě naučil on, a ne babička. Traduje se, že byla oblíbenou i Stalinem (Jozef Visarjovovič Džugašvili). Druhý pocit mě zavedl do doby působení na Kavkaze: V Soči, Gruzii, Arménii. Pocity vytvořili přání využít odpoledne1.ledna 2020 k zamyšlení se nad hudbou, písněmi a realitou současné doby a napsat příspěvek spojený s písničkami.

Již v první sloce jsem zaměnil slovo Suliko: Hledat milé hrob šel jsem v dál, mučil srdce mé bol a žal. Tebe budu mít věčně rád, kde jsi, lásko má, dej mi znát. Záměnu Suliky za lásku nebudu vysvětlovat. Připomínám pouze, že jsem se s jednou osudovou, která mi darovala dcery, seznámil na Kavkazu. Odtud jsem si také přivezl mimo jiné informaci, která indikuje, že Stalinem oblíbenou písničkou byla Gaprindi Shavo Mertskhalo. V češtině Černá vlaštovičko – je píseň o vojákovi, jehož sestra prosí vlaštovku odletět, najít bratra a předat mu prosbu, aby se vrátil. Píseň vyjadřuje celý smysl a ducha doby a války. Proslavil ji, pokud si dobře vzpomínám významný gruzínský zpěvák a učitel Hamlet Gonashvili.

Později, nevzpomínám si již přesně na rok, ani okolnosti, mi jeden Číňan napsal 我是中国人,我非常喜欢这首格鲁吉亚民歌: jsem Číňan, mně se ta národní písnička velice líbí. Tímto, pro mne ne zcela jasným sdělením a vzpomínkou na minulost jsem dostal podnět k vyhledání písniček, abych se pokusil upřesnit, co se mu vlastně líbí. Již tenkrát jsem došel ke srovnání Suliky v různých provedeních a dalším krásám pěvecké tvorby národů Kavkazu. Doporučuji si poslechnout Suliku v podání Gia Beshitaishvili v doprovodu Male Jewish Cappella pod vedením Alexandra Tsalireka, zpěváka Basiani a v neposlední řadě čínského vojenského chóru. Ale i písničku, kterou nám zpívala a mne naučila babička: Holuběnka a také: Bílá holubičko, poletuj nad náma, pověz ty nám všetkým, ludom obyčajným, bude li vojna…

Během vzpomínky a následujícímu poslechu písní se mi vybavila Arménie. Tam se narodil můj přítel Artur. Neobvykle nadaný člověk, i humorem. Byl moji spojkou na ministerstvu v Jerevanu, když jsem pracoval v Arménii po hrůzostrašném zemětřesení (7,2 Richterovy stupnice, 7. prosince 1988 v 11:41 místního času, s epicentrem nedaleko města Spitak) na složitých projektech. Kvůli otřesům musela být například uzavřena i jaderná elektrárna v Mecamoru. Kvůli těžko představitelným škodám dnešní generaci, umožnila tehdejší vláda Arménské SSR poprvé v historii SSSR přístup zahraničním pracovníkům na své území.

Dnes, když se setkáváme sami nebo s rodinou, včetně rodičů, vidím a cítím, co to znamená žít v souladu s hlavními tradicemi Arménie, nehledě na okolnosti způsobené dobou. Proto si i dnes vzpomínám, jak v těžkých chvílích nejenom mně pomáhaly arménské melodie. Například Sireci yar's taran s úžasným zvukem tradičního hudebního nástroje s více než 3000 letou historii, duduku (arménsky: դուդուկ). Patří k mým oblíbeným. Duduk byl v roce 2005 mimo jiné prohlášen UNESCO za Mistrovské dílo nehmotného dědictví lidstva. I proto si dnes přeji dožít se svatby dcery přítele Artura v Jerevanu, na kterou jsem obdržel pozvání.

K nehmotnému dědictví lidstva totiž patří různé talenty každého z nás. Jsou to dary Vesmíru, pro někoho dary Boha, Alláha nebo jiných, námi vymyšlených dárců. Protože se dary nikde a nikdy neodmítají, je s nimi spojená povinnost o ně pečovat a rozvíjet je ku prospěchu všech.

Po té, co jsem si dvakrát poslechl Suliku v podání čínského chóru, představil jsem si krásu hlasu a Vesmíru a uvědomil jsem si přitom zaostávání velké části Evropy nejenom v péči o tradice, ale i o budoucnost. Jednou z jejích částí představuje dobývání Vesmíru, Měsíce a dokonce i Marsu. Chci věřit, že Čína, která vyslala svou první družici na oběžnou dráhu Země v roce 1970, řadu let po SSSR a USA, ale již v 80. letech 20. století zprovoznila první čínský telekomunikační satelit, v roce 2003 poslala do vesmíru prvního (kosmonauta – taikonauta), v roce 2007 vyzkoušela proti-satelitní zbraň schopnou ničit družice na oběžné dráze, v roce 2013 úspěšně přistál na měsíci první lidský přístroj po téměř 40 letech (Jade Rabbit, z čínského Yùtù, tj. nefritový králík) a v roce 2017 bylo již ve vesmíru 11 taikonatů, nemohu se zbavit dojmu, že i čínské pronikání do vesmíru bude ještě více považováno na Západě za hrozbu a ne za výzvu a pozvání k dialogu a spolupráci. Proč?
V současné době má Čína k dispozici širokou škálu vesmírných technologií. Dovolují odpalovat, podobně jako v roce 2016 velký počet raket, z nichž sedm patřilo do rodiny Long March (z čínského Chángzhēng, tj. dlouhý pochod). V listopadu 2016 vzlétla již raketa Long March 5 schopná dopravit na nízkou oběžnou dráhu Země 25 t nákladu. V dubnu 2017 Long March 7 Y2. Jestliže Long March 5 má výkon srovnatelný s americkou Delta IV Heavy, evropskou Ariane 5, to raketa Long March 9 má být schopná vzletět s nákladem o hmotnosti 140 t. A tady končí nejenom pro Evropský kosmický program legrace. Proč?

Protože tzv. super těžké rakety SHLLV (Super Heavy-Lift Launch Vehicle) jsou základním předpokladem pro provádění pilotovaných misí. Nosnost 140 t postačuje k poslání lidí na Měsíc a k vybudování stálé měsíční základny. Jestliže Shenzhou (česky božská nebo nebeská loď) sloužila jako hlavní prostředek pro přepravu taikonautů do vesmíru a zpět a vychází ze sovětského Sojuzu, to její následník bude většinové čínského původu. Podobně jako družicový polohový systém BeiDou. Jeho signál pokrýval v roce 2018 ČLR a asijsko-pacifický region, dosahuje přesnosti 10 cm. Globálního pokrytí mělo být dosaženo (s 35 družicemi) do roku 2020. Neprověřoval jsem dosažení cíle, předpokládám, že byl splněn.

K dalším technologiím Číny patří systém určený k ochraně vlastních satelitů před vesmírným odpadem (od roku 2015), a ke sledování kosmického odpadu ve velikosti méně než 1 cm. Na oběžné dráze je smetí tohoto rozměru přibližně sto milionů. Nevím, kdo z českých politiků a ministrů si prostudoval Bílou knihu z prosince 2016. V ní je podrobně popsán úmysl rozšířit vesmírný program, zvýšení rozpočtu ve velikosti 6 miliard USD za účelem zajištění financování nových projektů. Nastiňované mise v Bílé knize se plní podle plánu! Lunární sonda Chang'e-5 přistála na Měsíci, druhá vesmírná laboratoř Tiangong 2 (česky nebeský palác) je ve výstavbě a má být v tomto roce vynesena na oběžnou dráhu (5. března). Další sonda v srpnu 2020. Více modulární vesmírná stanice v roce 2021-2022. NASA placené komerční produkty mají dosednout na povrch Měsíce v roce 2021, aby mohl být splněn záměr přistání amerických astronautů na Měsíci v roce 2024. Plánované ukončení provozu Mezinárodní vesmírné stanice po roce 2025 tak může způsobit závislost vesmírného výzkumu na Číně, pokud se stane jedinou zemí se stálou vesmírnou stanicí, odejde li RF.

ČLR je prvním státem na světě, jenž začal s testováním kvantové družice. Technologie využívá zákonitosti kvantové fyziky. Ty umožňují z principu neprolomit kvantové šifrování. V případě úspěchu rychle vytvořená bezdrátová satelitní komunikační síť postaví do stínu všechny diskuze v EU o hrozně Huawei & Co a přidělí Evropě roli skanzenu. Odvrácení rostoucí hrozby kybernetických útoků na komunikační infrastrukturu se přibližuje rychleji, že si mnozí umí představit. Přidám li k uvedeným faktům několik dní staré zveřejnění a popsání modelu prvního kvantového motoru (v Kanadě), prakticky širší veřejnosti neznámé výzkumy a testy v RF, celkově menší výdaje ČLR než mají USA a současnou schopnost ČLR věnovat se několika projektům najednou, dovedu si představit, jaké zděšení je v NATO a Pentagonu a jaké bude strašení Evropanů z ČLR, především jestli by došlo k oficiálnímu vyhlášení spojenectví ve vojenské a kosmické sféře a vývoji dalšího stupně taktiky rojení (swarming).

I v této oblasti zastává ČLR již dnes vedoucí místo. To dokazují testy velkých rojů bezpilotních letadel v roce 2017 a letové zkoušky čínské univerzity obranných technologií NUDT (National University of Defense Technology). Přibližně dvě desítky malých dronů využívaly taktiku roje, tj. létaly v účelové formaci, komunikovaly mezi sebou, koordinovaly svůj postup nebo si podle aktuální situace rozdělovaly úkoly.

Zmiňuji se podrobněji o vesmírném výzkumu a ČLR a méně o Ruské federaci, protože jsou to USA, které dominují v automatickém meziplanetárním výzkumu Sluneční soustavy, a které se budou muset soustředit na konkurenční boj s ČLR v bližším Vesmíru. RF se může rychle a úspěšně vrátit do ringu po změně politicko – hospodářského systému. I v Kremlu totiž vědí, že kdo bude první na Měsíci, dostane se ke klíčům budoucnosti.

Svoji budoucnost si na představitelnou dobu prohrály mnohé hudebně nadané státy, včetně Gruzie. Kdyby její vedení nebylo pod vlivem USA, zabývalo se tím, co umí a naslouchalo alespoň týdně Černé vlaštovce, nedošlo by v roce 2008 k pětidenní válce. Pět dnů pomohlo vedení RF si potvrdit, že komunikace a logistika vojenských částí je mizerná, vojenská výzbroj a kvalita jsou výborné.

Kromě uvedeného cenného zjištění, existuje ale celá řada trofejí, o kterých se píše: na Západě modernizované tanky T-72, Buk, 2C7 Pion, NATO Kobra, Land Rover, Dodge, Sea Doo. Méně se píše již o čtyřech tisících zbraní, včetně 800 M-16A2, M4, Bushmaster XM-15, HK G36, bulharské AK-47 ale i české CZ-75. Existuje celá řada trofejí, o kterých se ale nebude psát dlouhá desetiletí. Proč? Protože jsou to trofeje přímo spojené s uvedenými, ale patřící do kategorie rozvědky, komunikace, mobilních elektro-stanic zahraničního původu a podobných. Za zmínku stojí zvláštní trofej. Představují jí cca týden po ukončení války 5 konfiskovaných Humvee - M1151 a М1152 vyrobené 2007 s označením US property a 1 Landrover v okolí Poti (18.srpna). Zmiňuji se o Humvee v předdveří řady vojenských cvičení v ČR, SR a jinde v EU a kvůli přesunu vojenského materiálu. Pro pozorovatele a kritiky bude zajímavé se zajímat o zprávy například v Congressional Quarterly.

Co se týče války v Gruzii, bylo a je to zajímavé čtení, především ve spojení s vysvětlováním různých generálů. Nemám pochyb, že bude zajímavým i ve vztahu k následkům cvičení NATO ve státech EU nejenom v tomto roce. Že se nejedná o auta v ceně cca 540 tisíc USD za kus, kterých USA ztratily jenom v Iráku na tisíce, ale o něco víc, indikuje skutečnost, že do dnešního dne RF nedovolila návrat aut ani zabavených kontejnerů.

Milovníci vojenské techniky a trofejí mají možnost navštívit muzeum v Rjazani a jiných městech RF a připomenout nejenom sobě poslední sloku Černé vlaštovičky: Vrať se domů z bitevního pole. Šťastný je ten, koho doma čeká věrná žena. Leť proto vlaštovičko černá. Politici a generálové mluvící o míru by měli denně zpívat - Bílá holubičko. A opakovat poslední verše – Už jsem obletěla, dokola celý svět, lidé vojny nechců, zabíjat nebudú, chcu sa rádi měť, ludé vojny nechců, zabíjať nebudú, chcu sa rádi měť. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
1.1.2020

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2324 sec,0.0580 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,716kB