Čtvrtek 09 leden 2020
P.C. Roberts: Stav íránské krize   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 12:55:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čtenáři se mě ptají, jak po íránské odpovědi na zavraždění Sulejmáního a Trumpově reakci na ni hodnotím současnou situaci. Nuže mám za to, že hodně z nastálé krize mezi Washingtonem a Teheránem vypořádala strana třetí.

Íránský raketový útok na americké vojenské základny v Iráku se obešel bez amerických lidských obětí. Takže íránsky slib odplaty vykonán sice byl, ale tak, že Trump měl dobré důvody interpretovat situaci po něm jako uklidnění. Nyní Trump na Irán uvrhne své „zničující sankce“, což mu poslouží jako fíkový list pro stažení většiny svých ozbrojených sil ze Středního východu. To je věc, o kterou usiluje Irán především, a bylo to nakonec i jedním z cílů Trumpa předtím, než ho aféra Russiagate přinutila na Středním východu setrvat. Tím se stalo, že jak Irán, tak Trump mohou dnes říct, že oba dosáhli toho, co chtěli.

Ačkoli íránské rakety nikoho nezabily, dopadly na své cíle s udivující přesností. Nu a jelikož území Izraele je poměrně malé, je docela možné, že přesnost íránských raket přiměje Izrael k tomu, aby byl ve svém provokování války obezřetnějším. Nu a jestliže se uklidní též Izrael, je docela možné, že máme po krizi.

Nešťastní však budou neokonzervativci. Chaos v Iránu je pro ně totiž jedním z prostředků, jak rozšířit nestabilitu z íránského území na území Ruské federace. A nešťastný bude i americký vojensko-bezpečnostní komplex, jelikož americké stažení ze Středního východu hrozí umenšit jeho zisky. A americké ropné společnosti budou zas oplakávat ztrátu irácké ropy.

Trump je ovšem nyní v lepším postavení než byl, aby těmto mocným zájmům vzdoroval. Hrůza z války probudila totiž v Američanech cosi jako prvek střízlivosti. Republikánští senátoři radili Trumpovi, aby napětí deeskaloval, a též Čína a Turecko ho pobízely k témuž. A Bar-Durhamovo vyšetřování role vojensko-bezpečnostního komplexu a Obamova režimu ve vyvolání podvodné aféry Russiagate vytvořily situaci, v níž se CIA, FBI i bývalé Abamovo ministerstvo spravedlnosti musí cítit zranitelnějšími, než byly dříve. A právě proto může teď Trump obrátit situaci ve prospěch svého původního cíle, jímž bylo americké stažení ze Středního východu a normalizace vztahů s Ruskem.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Zdroj: google -P.C.Roberts - Official Homepage - The State of Iranian Crisis
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPaní Pekarová-Adamová je hodna svého předsednictví v TOP 09!   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 12:50:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ten dojem jsem dostal krátce po přečtení jejího vyjádření k účasti žen v politice, ale hlavně jejího názoru, který zaujímá k otázce přijetí 40 dětí-sirotků a zklamáním nad tím, kolik že lidí v České republice nechce tyto sirotky do Česka přijmout. Ale abych neuváděl čtenáře v omyl, názor, že je hodna svého předsednictví v TOP 09 není v tom, že bych pozitivně kvitoval názor paní Pekarové-Adamové, ale na základě jejího pozoruhodného postoje či stanoviska k problematice přijetí či nepřijetí 40 sirotků do ČR. Paní předsedkyně TOP 09 ve věci odmítání 40 sirotků totiž vyjádřila svůj názor jako projev solidarity či loajality s názory stejně smýšlejících politických stran, jako jsou KDU-ČSL, STAN či Piráti. Tam, když někdo řekne, že je to černé, pak všichni ostatní loajálně tvrdí totéž i když to není zrovna úplně černé, ale něco mezi černým a bílým, nebo dokonce úplně bílé. Prostě představitelé těchto stran „drží basu“, protože kdyby ji nedrželi, co by vlastně v té opozici dělali, že? Tak aspoň podporuje jeden druhého, což dělá opoziční politiku o něco „zajímavější“! Ale k věci.

Otázku, či lépe výzvu k přijetí 40 syrských sirotků, kterou vyvolala jak známo paní europoslankyně Šojdrová z KDU-ČSL, je víceméně jen snaha o osobní zviditelnění. Je docela možné, že za jiných okolností by přijetí sirotků mohlo být ceněným gestem humanity, kdyby… kdyby snaha paní Šojdrové neměla více problémů, než očekávaného efektu.

Nesčetněkrát bylo rozumnými lidmi konstatováno a poukázáno na fakta či skutečnosti, které jednoznačně dokazují nejen irelevantnost, ale i zásadní problémy jejich přijetí v Česku. Přesto paní Pekarová-Adamová, ve snaze podpořit angažovanost žen v politice, loajálně podporuje trvalé, až zoufalé úsilí paní Šojdrové o přijetí 40 syrských sirotků do ČR. Ze strany paní předsedkyně TOP 09 by to mohlo být jen bohapusté mlácení prázdné slámy, kdyby k tomu nezaujímala naivní až hloupé stanovisko. Paní Pekarová-Adamová totiž konstatuje, že „Jde o 40 dětí, ty se vejdou do jednoho autobusu, vždyť takového počtu dětí si v České republice nikdo ani nevšimne. V 90. letech jsme přijali do R desítky tisíc uprchlíků z bývalé Jugoslávie, a i když jsem byla dítě, tak sem si nevšimla, že by nás to poškodilo. Poukazovat na iracionálnost strachu ze čtyřiceti dětí je nutné, jsou to děti. Ničí hodnoty neohrožují a ani životní standard!“ Amen!

Není od věci poukázat na některé aspekty jejího vyjádření. Předně tvrzení, že jde o „děti“ je už silně zavádějící, protože pod pojmem „děti“ si většina lidí představují děti zbědované sirotky od 6 do řekněme 12 let. Pokud by šlo jen o děti v tomto věku v obecné rovině, pak nejde jen o to, že paní europoslankyně Šojdrová usiluje přivézt tyto děti do Česka. Taková akce se totiž neobejde bez součinnosti různých orgánů. Jde-li o skutečné sirotky, pak není známa jejich identita, jejich věk, jsou vesměs bez dokladů a tedy oficiálně bezejmenné, není znám jejich zdravotní stav, úroveň IQ, vzdělání, není známo jejich rodinné příbuzenstvo atd., což by se vše muselo zjišťovat. Je tu však ještě jedna zásadní, zcela nepřehlédnutelná skutečnost a sice, že syrské úřady, resp. syrská vláda prohlásila, že je schopna se o sirotky sama postarat, že má k tomu potřebné zázemí a možnosti. Pokud by tedy někdo tyto děti odvezl bez souhlasu syrské vlády, pak by se jednalo o únos, resp. o zavlečení do ciziny, což by mohlo vyvolat značný mezinárodní problém.

Naštěstí jde o mylnou představu, nejde o „děti“ ve věku 6 až 12 let, ale údajně o dospívající mládež ve věku 15-17 let. Podle tvrzení paní Šojdrové jde sice pořád o děti, což je pravda, nicméně věk 15 - 17 let, (což je věk dospívání, navíc „dětí“, vyznávající islám) již nelze nejen za „děti“ považovat, jak říká paní Pekarová-Adamová, nelze považovat za věk, který již „neohrožuje ničí hodnoty ani životní standard“! Tyto „děti“, než by si zvykli na podmínky života v ČR (pokud by vůbec měly zájem a ochotu se těmto podmínkám přizpůsobit), budou jistě „v péči“ dospělých z řad svých starších soukmenovců, což by se mohlo později projevit v jejich osobní radikalizaci, např. v odporu proti praktikování křesťanství, odmítání Alaha, islámu apod. Pak by už mohlo být pozdě se kát z toho, že měl kdosi pravdu!

Ještě jedna poznámka k názoru paní Pekarové-Adamové. Ta řekla, že těch 40 dětí by se vešlo do jednoho autobusu a takového počtu dětí si v České republice nikdo ani nevšimne. Paní předsedkyně TOP 09 má pravdu, 40 dětí lze i s autobusem snadno přehlédnout, ale neodpustím si ji poopravit v tom, že v České republice žije nespočítaně víc dětí, kterých se ani ne občané, ale samotní politici vůbec nevšimnou. Pokud by si jich totiž všimli, nemohli by tak trapně podporovat myšlenku europoslankyně Šojdrové. Pravda, nejde sice zrovna o sirotky, ale o děti jinak vážně strádající, nemocné, postižené, děti z mnoha četných rodin, ale pořád jde o děti, na které se v Česku sbírají víčka, konají různé sbírky, charitativní akce atd. Přesto paní Šojdrová či Pekarová-Adamová raději přijmou sirotky, které náš stát zabezpečí nemalými financemi a potřebami, které se jinak pro české děti jaksi nedostávají. Navíc s jejich zcela nepředvídatelnou budoucností!

Poznámka paní Pekarové-Adamové, že jsme v 90. letech přijali do ČR desítky tisíc uprchlíků z bývalé Jugoslávie a že i když byla v té době ještě dítě, tak si prý nevšimla, že by nás to poškodilo, je hodně nepodařený nerativ. Těch uprchlíků z bývalé Jugoslávie zcela jistě nebylo „ desítky tisíc“, ale řádově několik tisíc, za další, tito uprchlíci nebyli součástí tzv. muslimské invaze v rámci plánované islamizace Evropy, navíc s teroristickými tendencemi, ale skuteční uprchlíci před válečnými událostmi. Kromě toho, že se vědělo o koho (jmenovitě) jde, tito uprchlíci byli kultivovaní lidé, kteří znají význam a potřebu práce, vzdělání, pojem kultury a další atributy civilizace, což se muslimských imigrantech bohužel říct nedá. Paní Pekarovou-Adamovou nicméně omlouvá fakt, že byla ještě dítě. Na druhé straně ten výrok však učinila jako dospělá, notabene politička, předsedkyně TOP 09... takže? Je hodna své funkce, nebo ne?

JIŘÍ BAŤA

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA jsou nyní ve válce, de facto a de iure, JAK s Irákem, TAK Íránem   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 07:16:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zpětný ráz již začal

Nejprve začněme stručným shrnutím toho, co se událo (poznámka: informace stále přicházejí, takže možná bude třeba oprav, jakmile oficiální zdroje vydají oficiální prohlášení).

1. Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí nyní oficiálně oznámil, že USA ho požádaly o vyjednávání mezi USA a Íránem, a že generál Kásim Sulejmání s ním měl hovořit a dát mu odpověď na toto úsilí, týkající se vyjednávání. To znamená, že Sulejmání se účastnil OFICIÁLNÍ DIPLOMATICKÉ MISE v rámci diplomatické iniciativy, kterou ZAHÁJILY USA.

2. Irácký parlament nyní hlasoval o usnesení, aby vláda donutila Washington a jeho spojence ke stažení svých jednotek z Iráku.

3. Irácký současný premiér Ádil Abdal Mahdí řekl, že americká strana informovala iráckou armádu o plánovaném leteckém úderu jen pár minut před jeho provedením. Zdůraznil, že jeho vláda odmítla dát Washingtonu povolení pokračovat v operaci.

4. Irácký parlament také požaduje po vládě Iráku, že musí „pracovat na ukončení přítomnosti jakýchkoli zahraničních jednotek na irácké půdě, a zakázat jim, aby z jakéhokoli důvodu používaly jejich půdu, vzdušný prostor nebo vodu“.

5. Ministerstvo zahraničí Iráku uvedlo, že Bagdád se obrátil na Radu bezpečnosti OSN se stížnostmi na porušení suverenity ze strany USA.

6. Muktada as-Sadr, irácký šíitský duchovní, uvedl, že usnesení Parlamentu o ukončení přítomnosti zahraničních vojsk v zemi není dostatečné, a vyzval místní a zahraniční skupiny domobrany, aby se sjednotily. Také bylo potvrzeno, že Mahdího armáda je znovu mobilizována.

7. Hlavouni z Pentagonu nyní kladou zodpovědnost za tuto kolosální katastrofu na Trumpa (viz zde: https://sptnkne.ws/AUyp ). Nyní pomalu procitají a vidí tuto ohromnou spoušť, a nechtějí nést odpovědnost za to, co bude následovat.

8. Poprvé v dějinách Íránu byla nad Svatou kupolí mešity Jamkaran v Íránu vztyčena červená vlajka. To znamená, že byla prolita krev mučedníků, a že nyní dojde k velké bitvě. Text na vlajce hlásá: „Ach, Husajne, žádáme tě o pomoc“ (neoficiální překlad).

9. USA oznámily rozmístění 3 000 vojáků z 82. výsadkové divize v Kuvajtu.

10. Nakonec nejhlavnější idiot uvedl na Twitteru následující zprávu, pravděpodobně aby se pokusil uklidnit své vyděšené stoupence: „Spojené státy právě utratily dva biliony dolarů na vojenské vybavení. Jsme největší a zdaleka NEJLEPŠÍ na světě! Pokud Írán zaútočí na americkou základnu nebo jakéhokoli Američana, spustíme některé z těchto zcela nových krásných zařízení... a to bez váhání!“ Zjevně si stále myslí, že trestuhodné utrácení za druhořadou vojenskou výzbroj mu zajistí vítězství...

Analýza

Nuže, to, co mě nejdříve napadlo, když jsem si pročítal tyto body, bylo, že generál Kásim Sulejmání již zaútočil na strýčka Sama ze záhrobí. Jsme svědky obrovské politické katastrofy, která je jako zpomalený poničený vlak. Nebuďte na omylu, nejde jen o taktické „překvapení“, ale o velkou STRATEGICKOU katastrofu. Proč?

Za prvé, vojenská přítomnost USA v Iráku bude nyní oficiálně zcela nezákonná. To znamená, že jakékoli dohody SOFA (Status Of Forces Agreement), které USA a Irák mezi sebou měly, jsou nyní neplatné.

Za druhé, USA mají nyní dvě možnosti:

1. Bojovat a zabořit se hluboko do katastrofické spletité situace, nebo

2. Stáhnout se z Iráku a ztratit jakoukoli možnost udržet jednotky v Sýrii

Obě tyto možnosti jsou velmi špatné, protože bez ohledu na to, co si strýček Sam zvolí, ztratí jakkoli nepatrnou úroveň důvěryhodnosti, která mu ještě zbyla, a to i mezi jeho domnělými „spojenci“ (jako je Království Saúdské Arábie, které nyní bude mít ve své blízkosti mnohem silnější Írán, než kdykoliv před tím).

Hlavní problém se současným (a evidentně dočasným) výsledkem spočívá v tom, že jak izraelská lobby, tak ropná lobby budou nyní naprosto pobouřeny a budou požadovat, aby se USA pokusily změnit režim v Iráku i Íránu prostřednictvím vojenské síly.

Netřeba dodávat, že k tomu nedojde (pouze ignorantští a nevyléčitelní šovinisté věří hloupým žvástům, že americké ozbrojené síly jsou „NEJLEPŠÍ“).

Kromě toho je zcela zřejmé, že svou poslední teroristickou akcí USA nyní vyhlásily válku JAK Iráku, TAK Íránu.

To je tak důležitá informace, že ji musím zopakovat:

USA jsou nyní ve válce, de facto a de iure, JAK s Irákem, TAK Íránem.

Zároveň dodávám, že USA jsou také ve válce s většinou muslimského světa (rozhodně se všemi šíity, včetně Hizballáhu a jemenských Hútiů).

Dále se chci zmínit o nárůstu počtu amerických jednotek na Středním východě. Další tři tisíce vojáků z 82. výsadkové divize jsou zapotřebí k tomu, aby pomohly s evakuací a zajistily rezervní síly pro již vyslané mariňáky. Tohle V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nejsou zdaleka takové počty vojáků, které by USA potřebovaly k tomu, aby bojovaly ve válce s Irákem nebo Íránem.

Konečně jsou i tací, kteří se domnívají, že USA se pokusí napadnout Írán. Nu, jelikož je vrchním velitelem někdo tak narcistický, jako je Trump, tak nikdy neříkejme „nikdy“, ale upřímně řečeno, nemyslím si, že by někdo v Pentagonu byl ochoten uposlechnout takovýto rozkaz. Takže ne, pozemní invaze není ve hře, a pokud se přeci jen někdy stane realistickou možností, nejprve bychom byli svědky masivního navyšování počtu amerických jednotek, a to v řádu několika desítek tisíc, ne-li více (to závisí na skutečném plánu).

Jestliže USA zaútočí na Írán, udělají to, co Izrael udělal Libanonu v roce 2006, ale v mnohem větším měřítku. Začnou obrovským počtem leteckých úderů (rakety a letadla), s cílem zasáhnout:
1.Íránskou leteckou obranu
2.Íránská velitelská stanoviště a íránské civilní a vojenské lídry
3.Symbolické cíle (jako jsou jaderná zařízení a útvary s vysokou viditelností, jako jsou Íránské revoluční gardy)
4.Íránské námořnictvo a pobřežní obranu
5.Klíčovou civilní infrastrukturu (elektrárny, mosty, nemocnice, rozhlasové/televizní stanice, sklady potravin, farmaceutické výrobní objekty, školy, historické památky, a nezapomeňme také na zahraniční velvyslanectví zemí, které podporují Írán). Způsob, jakým se to odůvodní, bude stejný, jako v Srbsku - „zničení infrastruktury nepohodlného režimu“ (nic nového?!)

Poté se během 24 - 48 hodin americký prezident objeví v televizi a oznámí světu, že „mise je splněna“, a že „NEJLEPŠÍ“ vojenské jednotky v galaxii daly lekci „mulláhům“.

V ulicích Tel Avivu a Jeruzaléma se bude tančit (až do chvíle, kdy začnou padat z nebe íránské rakety. V tom okamžiku se místo tanců budou ozývat výkřiky o „druhém Hitlerovi“ a „holokaustu“).

Potom se rozpoutá peklo (o tom jsem v minulosti již hodně psal, takže nebudu zacházet do detailů).

Na závěr bych chtěl zmínit něco osobnějšího o lidech v USA.

Zhruba řečeno, během mnoha let života v USA jsem vypozoroval dvě hlavní skupiny lidí:

První skupina: to jsou imbecilové, sledující televizi, kteří si myslí, že mluvící hlavy v idiotské bedně sdílejí skutečné vědomosti a odborné znalosti. Výsledkem je, že se jejich myšlení pohybuje v této rovině: „Jo, jo, říkejte si, co chcete, ale pokud mulláhové udělají chybný tah, tak na ně jednoduše zaútočíme atomovými zbraněmi; pár neutronových bomb se postará o tyhle písečné negry.“ A pokud se jich zeptáte na etiku tohoto postoje, obvyklou odpovědí je „do p****e s nima! Zapletli se se špatnýma chlápkama, tak jim nakopeme zadky“.

Druhá skupina: ta je mnohem klidnější. Zahrnuje lidi, kteří se považují za liberály a konzervativce. Jsou naprosto zděšení a dusí v sobě vztek proti americkým politickým elitám. Přátelé, je zde HODNĚ amerických občanů, kteří jsou opravdu zděšeni z toho, co se děje jejich jménem, a cítí se naprosto bezmocní, aby s tím něco udělali. Nevím nic o mladých vojácích, kteří jsou nyní posíláni na Střední východ, ale znám mnoho bývalých vojáků, kteří znají pravdu o válce a NEJLEPŠÍ armádě v dějinách galaxie, a ti jsou také absolutně zděšení.

Nelze říci, která skupina je větší, ale mám takový pocit, že druhá skupina je mnohem větší. Mohu se však mýlit.

Nadále budu aktualizovat dění, jakmile se objeví důležité informace.

AKTUALIZACE 1: Podle ruské webové stránky Colonel Cassad Muktada as-Sadr oficiálně předložil irácké vládě následující požadavky:
1.Okamžitě přerušit dohodu o spolupráci se Spojenými státy.
2.Uzavřít velvyslanectví USA v Bagdádu.
3.Uzavřít všechny americké vojenské základny v Iráku.
4.Kriminalizovat jakoukoli spolupráci se Spojenými státy.
5.Zajistit ochranu iráckých ambasád.
6.Oficiálně bojkotovat americké výrobky.

AKTUALIZACE 2: Televizní síť RT uvedla, že „při útoku na Al-Šabab v Keni byli zabiti tři Američané - člen ozbrojených sil a dva dodavatelé, a dva zaměstnanci Ministerstva obrany byli zraněni“. Což jen dokazuje můj názor, že v prvé řadě budeme svědky spontánních útoků, a odveta, kterou slibuje Írán, přijde později.

AKTUALIZACE 3: Libanonská televize al-Manar informovala, že poblíž amerického velvyslanectví v Bagdádu dopadly dvě rakety.

AKTUALIZACE 4: Web Zerohedge uvedl, že íránská státní televize odvysílala výzvu, kterou pronesl jeden řečník během pohřebního průvodu, že každý Íránec by měl přispět jedním dolarem na osobu (tj. celkem 80 000 000 dolarů) jako odměnu za zabití Donalda Trumpa. Snažím se získat z Íránu potvrzení o této zprávě.

AKTUALIZACE 5: Ruské zdroje tvrdí, že všechny íránské raketové síly byly uvedeny do bojové pohotovosti.

AKTUALIZACE 6: Ruský raketový křižník „Maršál Ustinov“ proplul Bosporem a je ve vodách Středozemního moře.

The Saker

The USA is now at war, de-facto and de-jure, with BOTH Iraq and Iran vyšel 5. ledna 2020 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/01/8155-usa-jsou-nyni-ve-valce-de-facto-a-de-iure-jak-s-irakem-tak-iranem.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMírový džihád je účinnější než terorismus   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 06:58:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Postupuje pomalu, ale prostupuje hluboko. Roste pod povrchem běžného vnímání, kousek po kousku, hidžáb po hidžábu, halal restaurace po halal restauraci, obecní správa po obecní správě, starosta po starostovi. Všichni si na něj zvykají, jako ta příslovečná žába v pomalu ohřívané vodě, až zaživa uvařená.

Ale úplně nejúčinnější je džihád vlastnoruční, tedy takový, který vykonávají jeho oběti samy na sobě. Ten se daří nejlíp Británii. Nejlíp, protože nenápadně, neokázale a pod povrchem. A pod povrch prorůstá. Hádky kolem brexitu mu tři roky poskytovaly užitečnou clonu a posunuly ho mimo pozornost médií a veřejnosti. Místy to vypadalo, jako by se nic jiného než brexit nedělo.

A dělo se toho zatraceně hodně.

Boris Johnson byl obviněn z islamofobie za vtípek, že ženy v burce vypadají jako poštovní schránky, podala se na něho žaloba, navrhovalo se poslat ho na „přeškolování“ a chvíli se zdálo, že bude vyloučen z Konzervativní strany za porušení stranického kódu chování, a že na něho bude dokonce podána trestní žaloba. Byl nezávislou komisí oproštěn.

Ve chvíli, kdy už bylo jasné, že vyhraje volby na šéfa strany, zaprotestovalo „Konzervativní muslimské fórum“, které ústy svého předsedy, dlouholetého člena strany a držitele Řádu impéria za služby mezináboženskému dialogu Mohammeda Amina přirovnalo Johnsona k Hitlerovi a prohlásilo ho za tajtrlíka a nedostatečně morálního pro funkci premiéra. „Popularita není žádné kritérium,“ řekl Amin, „mnozí Němci taky vnímali Hitlera jako správnou volbu“. A pohrozil, že stane-li se Johnson premiérem, on a mnoho dalších muslimských členů ze strany
vystoupí.

Mezitím muslimské organizace vyzvaly vládu k zákonnému přijetí takovéto definice islamofobie:

„Islamofobie má kořeny v rasismu a je typem rasismu, který útočí na projevy muslimství nebo pomyslného muslimství“.

Vláda definici zatím nepřijala a zkoumá, do jaké míry taková vágní definice může narušit existující i budoucí zákony týkající se bezpečnosti a kontraextrémismu. Na to muslimské organizace vyzvaly Konzervativní stranu k prověrce „islamofobie“ u členů. S tou souhlasili, nebo proti ní nic nenamítli, všichni konzervativní politici, parlamentní i lokální.

Vládou ani parlamentem neschválený zákon o islamofobii už však přijala Labouristická strana a přijímají ji obecní správy, včetně třeba oxfordské. Podle nich jsou trestné takovéto projevy „islamofobie“:

Vyslovovat nepravdivá, odlidšťující, démonizující nebo stereotypická prohlášení o muslimech jako jednotlivcích, nebo muslimech jako kolektivní skupině, například, ale ne výlučně, konspirační teorie o pronikání muslimů do politiky, vlády nebo jiných společenských institucí, mýty o muslimské identitě zahrnující jedinečný sklon k terorismu nebo o „muslimském přebírání moci“.

Obviňovat muslimy jako skupinu, nebo většinu muslimský zemí, z vymýšlení islamofobie, z etnických čistek nebo genocidy.

Obviňovat muslimské občany z větší loajality k nadnárodní islámské komunitě než k zemím svého občanství.

Používat symboly nebo zobrazení související s klasickou islamofobií.

Vinit muslimy kolektivně z odpovědnosti za činy jakéhokoli většinově muslimského státu.

Svou troškou do islamizačního mlýna přispívají:

Armáda, s trestním stíháním každého vojáka, který by se vysmíval nebo kritizoval reklamní náborový film ukazující britské muslimské vojáky modlící se čelem k zemi uprostřed bitvy.

Soudy vyplácející statisíce liber na obhajobu sexuálních pedofilních muslimských násilníků, zatímco jejich oběti zůstávají bez finanční pomoci.

Úřední rozhodnutí místních správ, že násilníci mají otcovská práva vůči dětem jimi znásilněných dívek.

Policie ztrácející vzorky DNA u osob podezřelých z terorismu.

Povolení práce na letišti osobám podezřelým z terorismu.

Televizní seriály zobrazující postavy napravené islámem (a žádným jiným náboženstvím) od zločinnosti.

Soukromá obrazárna Saatchi Gallery zakrývající „rouhačská“ díla pohoršující muslimské návštěvníky.

Studentská unie Salford University volící za předsedkyni somálskou studentku Zamzam Ibrahimovou doporučující „islámské převzetí moci“ a „zničení Izraele“.

Šéf labouristů Jeremy Corbyn posílající vyznání solidarity masové londýnské demonstraci na podporu Hamásu.

Britská policie školená o islámu a islamofobii radikálními islamisty skupiny MEND napojené na Muslimské bratrstvo, jejíž šéf schvaluje zabíjení britských vojáků.

Daňový úřad podporující daňovou úlevou více než 6 milionů liber ročně islamistické „charity“ pracující proti britské společnosti, včetně několika napojených na Hamás a Muslimské bratrstvo.

Více než 150 škol nařizujících hidžáby i u nejmenších děvčátek a přibývající počet škol bojících se hidžáby nezavádět, je-li na ně konán tlak, aby je zavedly.

Arcibiskup Canterburský kázající, jak „musíme vítat cizince v naší zemi, přizpůsobovat se jim a tak tvořit hlubší a bohatší způsob života“.

Londýnská veřejná doprava s inzeráty vyzývajícími k většímu udávání „projevů nenávisti“, obzvlášť „islamofobie“.

Pokračující organizované prznění tisíců anglických puberťaček muslimskými gangy i po několika stovkách odsouzených a uvězněných pachatelů – a uvěznění lidového antiislamizační hrdiny Tommyho Robinsona za to, že na ně upozorňuje veřejnost.

Vysoký policejní důstojník Mark Rowley přirovnávající Tommyho Robinsona k radikálnímu imámovi Anjemu Choudarymu, který propaguje ISIS a zavedení zákonů šaria v Británii.

Episkopální katedrála v Glasgowě začleňující do své bohoslužby čtení z Koránu jako „vstřícnost vůči muslimům“.

Učitelské odbory hlasující většinou pro petici vyzývající vládu, aby zrušila zákonné právo rodičů neposílat děti na výuku islámu.

Městská správa Edinburku vyzývající občany, aby hlasovali pro projekt nazvaný „město oproštěné od islamofobie“.

Trestní řízení proti Britům, kteří bojovali v řadách Kurdů proti ISIS, ale zatajování informací, zda a kolik bylo souzeno navrátilých bojovníků ISIS.

Totální zapomění islámským teroristou zavražděného vojáka Lee Rigbyho, se zamítnutím návrhu na pamětní desku (slovy místního labouristického poslance) že by to „nebylo užitečné, neboť by to mohlo přitahovat nežádoucí zájem extrémistů“.

Fotbalová asociace rušící tradiční oslavu šampaňským po vítězném utkání a nahrazující je nealkoholickým nápojem, aby neurážela muslimské hráče.

Londýnská módní přehlídka nejrychleji rostoucí módy islámské „cudnosti“ s více než 40 designéry prezentujícími islámskou ženskou módu, včetně od hlavy k patě pokrývajících plavek „burkini“.

Amatérská plavecká asociace měnící pravidla plaveckého oděvu tak, aby umožnila muslimkám se plaveckého sportu účastnit.

Dívčí genitální mrzačení zjištěné státním zdravotnictvím dosahující přes 5 000 ročně a netrestáno, třebaže je protizákonné.

Deník Guardian brojící proti „mýtu Eurabie, který vytvořil anti-islámskou ideologii pravicových islamofobů,“ jimž se daří přesvědčit „masivní počty Evropanů“, že s islámem je nějaký problém a „jejichž myšlenky vedou k masakrům muslimů“.

Mluvčí regionální policie West Midlands prohlašující, že rodiče provádějící na svých dcerách genitální mrzačení, by neměli být stíháni, protože „by to asi sotva pomohlo postiženým dětem“.

Stovka šariátských soudů působících mimo britský právní systém.

Teresa Mayová doporučující, aby se teroristické útoky nepojmenovávaly „islámský terorismus“, nýbrž „perverze velkolepé víry“.

Šéf vzdělávací kanceláře anglikánské církve prosazující, aby se britské děti učily o islámu a aby křesťanským rodičům nebylo dovoleno děti na výuku neposílat.

Británie má nevětší počet (35 000) „islámských fanatiků“, podle zjištění koordinátora EU pro kontraterorismus Gillese de Kerchovea.

Islámské bankovnictví v Británii dosahuje ročního objemu 3,8 milirad liber.

Džihádsistická propaganda získává v Británii víc kliknutí než v kterékoli jiné evropské zemi a internetové sítě ji nevymazávají.

Jméno Mohamed včetně svých jinak psaných variant je od roku 2016 nejčastějším jménem novorozenců v Anglii a Walesu.

Statistiky zveřejněné křesťanskou organizací Barnabas Fund (která už pár desetiletí monitoruje perzekuci křesťanů v islámských a komunistických zemích), ukazují na systematickou diskriminaci křesťanských azylantů oproti muslimským. V roce 2017 Británie udělila azyl 4 850 uprchlíkům ze Sýrie, z toho jen 11 křesťanům.

Dvěma Iráncům (muži a ženě), kteří přestoupili z islámu na křesťanství a prchli před trestem smrti, Ministerstvo vnitra na žádost o azyl vysvětlující, že konvertovali, protože v křesťanství nalezli mírové náboženství, odpovědělo ocitováním několika drsných biblických pasáží dokazujících, že i Bible „je plná obrazů pomsty, destrukce, smrti a násilí“.

A že tudíž „tyto příklady jsou nekonsistentní s vaším tvrzením, že jste konvertovali na křesťanství proto, že jste v něm našli mírové náboženství, oproti islámu, který také obsahuje násilí, zuřivost a pomstu.“ A ještě taky: „Tvrdíte, že Ježíš je váš zachránce, ale zároveň se obáváte, že vás nedokáže zachránit před íránským režimem. To dokazuje, že nejste o své víře zcela přesvědčeni a vaše víra v Ježíše je polovičatá.“

Britské univerzity pořádají ročně přes stovku přednášek islámských extrémistů, včetně bývalých vězňů Guantanama, sděluje Henry Jackson Society.

Kostel All Saints v Kingstonu slaví společně narozeniny Ježíše a Mohameda.

Manchesterská policie stíhá „neznámého bílého muže středního věku“, za trestný čin „rasové nenávisti“, spočívající v tom, že si na fotbalovém utkání zavtipkoval na adresu vousem i oděvem identifikovatelného muslima, jestli si nezapomněl přinést bombu.

A podobné.

Pro informace, kam bude směřovat mírumilovný britský a evropský islám do budoucna, si zajdeme k Dr. Sadekovi Hamidovi z Islamic Human Rights Commission.

„Kolonalisté nikdy nečekali, že potomci národů, které dobyli, budou jednou zalidňovat jejich vlastní kontinent po desetimilionech,“ zahajuje svou prorockou studii z března 2019. Odhaduje, že v příštích 15 letech muslimská populace celosvětově poroste dvakrát rychleji než nemuslimská a do roku 2030 přesáhne čtvrtinu obyvatel planety. Evropa jich bude mít 58 milionů.

„Rekonfigurace“ evropských společností je nevyhnutelná, jak mladí muslimové budou vstupovat do politického života, mezi stárnoucí a nemnožící se populací evropskou, a bude znamenat „islamizaci Evropy“. Některá města budou mít muslimské většiny, původní obyvatelstvo se bude kulturně přizpůsobovat, například změnou gastronomie, jaká už probíhá dnes. Podstatné počty domorodců budou konvertovat na islám. Islamizovaná Británie bude lákat investice bohatých muslimů. Islamofobie se stane minulostí, jak muslimové budou začleněni do obecního a národního politického života a mainstreamových médií. Tím se zároveň islám s rostoucí vzdělaností zmodernizuje (neupřesněno jak).

Jinými slovy, nekonfliktní podvolení přesně podle Houellebecquova románu, procházka růžovou zahradou alkazaru a konec západní civilizace.

To je jedna možná alternativa, ta nejlepší, mírová. Druhá je tato:

„Odliv muslimských mozků“ do postupně bohatšího světa, jako Arabský záliv a Jihovýchodní Asie. V Británii zůstane ta méně vzdělaná a chudší třída ve zchudlých městech, ekonomicky spíš strádající, uchylující se ke zločinnosti a v konfliktu s rovněž chudnoucími třídami domorodými. Islám zakrní a nepřizpůsobí se.

Třetí varianta je otevřený konflikt, xenofobie, radikalizace dělnické třídy, růst terorismu, anti-imigrační politika ústící v repatriaci po vzoru španělské reconquisty.

Dr. Hamid připouští možnost i jiných případných alternativ, vycházejících z nepředvídaných globálních událostí a rozhodnutí, jaká muslimové přijmou jako odpich do budoucna.

Rozhodnutí Evropanů zapomněl brát v úvahu.

Benjamin Kuras

Převzato z časopisu Nekorektní

Zdroj: http://blog.aktualne.cz/blogy/benjamin-kuras.php?itemid=35583

FOTO: Teplice - centrum.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis ministryni spravedlnosti České republiky, paní Marii Benešové   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 06:52:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážená paní ministryně. Jste ministryní spravedlnosti státu, jehož představitelé se při žádné příležitosti neopomenou zmínit o tom, že Česká republika je právním a demokratickým státem, kde všechna práva jeho obyvatel, tedy i naše lidská práva, jsou přísně dodržována.

Jenže to není pravda. Jste ministryní spravedlnosti státu, kde nemocní a staří lidé jsou šikanováni, ožebračování a zatýkáni jen proto, že po vlastních ne dobrých zkušenostech ztratili důvěru v syntetické léky, které jim nepomáhají a ještě u nich vyvolávají další vážné zdravotní problémy, a chtějí se léčit tím, s čím mají vlastní zkušenost, že jim pomáhá.

Rád bych Vám připomněl případ paní Marie Brodské z Rožďalovic. Tato žena byla těžce nemocná a syntetická léčiva jí nepomáhala, naopak se po nich cítila ještě hůř. Pěstovala si proto pro sebe pár rostlin konopí, ze kterých si dělala mast, a které užívala i perorálně. Toto jí velmi významně pomáhalo. Pak k ní na pokyn prokurátora vtrhla policie, naprosto bezohledně jí toto léčivo sebrala a ona byla obžalována. Jejím případem se zabýval jak nymburský Okresní soud, tak i Nejvyšší soud. Vždy byla osvobozena. Soudce Krejčík dokonce prohlásil, že „Argumenty státního zástupce neobstojí. Neexistuje důkaz, že by paní Brodská používala marihuanu jinak, než popisuje.

Divím se policii a státnímu zastupitelství, že plýtvá silami na takovéto věci. Konání paní Brodské není a nemůže být trestným činem“. Jenže, prokurátor paní Brodskou nepokládal za člověka, který má své lidské právo léčit se tím, co mu skutečně pomáhá, a rozhodl se ji uštvat jako divou zvěř. A to se mu povedlo. Když žaloby na ni nebraly konce, paní Brodská to vzdala a oběsila se. Bylo jí třiašedesát let.

V současné době probíhá soud s pány Miroslavem a Janem Koláčnými z Rokytnice. Co udělali? Paní Helena Koláčná je nemocná a syntetická léčiva jí nepomáhají. Zjistila ale, že jí velmi pomáhá mast z konopí. Ne ta, která se prodává v lékárnách, ale skutečně kvalitní mast, nezbavená potřebných léčivých látek. A tak se její manžel Miroslav a její syn Jan rozhodli, že pro ni pár rostlin konopí vypěstují, a tuto mast jí vyrobí.

Pak vše pokračovalo jako u paní Brodské. Vtrhli k nim policisté, naprosto bezohledně paní Koláčné mast sebrali, a prokurátor oba pány Koláčné obžaloval. Proběhl soud a oba byli odsouzeni. Odvolali se, a tak vše bude 22. 1.2020 v Pardubicích pokračovat dál. Jak to dopadne, to nikdo neví. Ti muži to konopí nepěstovali proto, aby ho nabízeli dětem někde před základní školou. Oni ho nepěstovali ani proto, aby s ním obchodovali. Jen chtěli pomoci svému nejbližšímu člověku. A za to je tento stát trestá.

I já jsem musel osm let přestupovat zákony této země jen proto, že jsem chtěl chránit život své těžce a nevyléčitelně nemocné dcery, která je od svých dvaceti-sedmi let postižena progresivní formou roztroušené sklerózy. Po dlouhých letech léčení jí léky proti nepředstavitelným bolestem, křečím a dalším symptomům přestaly účinkovat, a jediné, co jí pomáhalo a pomáhá, je konopí. Co jsem měl tedy dělat? A co byste udělala Vy, paní ministryně, kdyby se do podobné situace dostal Váš syn? Samozřejmě, že jsem udělal to, co udělala paní Brodská, co udělali pánové Koláční, a co v této naší zemi dělají desetitisíce a možná statisíce dalších lidí v podobné situaci – začal jsem okamžitě pěstovat konopí s vysokým obsahem léčebných látek a toto pro dceru zpracovávat.

Celou tu dobu jsem žil v obavách, že I k nám vtrhnou policisté, mne zatknou a ten jediný dceřin lék jí seberou. Měli jsme ale štěstí, že se našeho případu zdarma ujali právníci, zažalovali Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, a tento spor jsme následně v loňském roce vyhráli. Dnes již naše dcera dostává léčebné konopí se 100% účastí zdravotní pojišťovny z lékárny.

Asi bych měl ještě dodat, že i díky našemu případu byl přijat zákon 50/2013 Sb., kterým bylo konopí zařazeno mezi léčivé látky. Následně pak díky velké angažovanosti současného předsedy vlády, pana Andreje Babiše, a současného ministra zdravotnictví, pana Adama Vojtěcha, bylo Parlamentem ustanoveno, že za léčebné konopí budou pacienti se speciálním receptem platit pouze 10% jeho ceny.

Mohlo by se zdát, že tímto je dostupnost léčebného konopí i nemajetným lidem vyřešena. Jenže tomu tak není. Lékařů s oprávněním ho předepisovat, je stále málo, a ne na všechny zdravotní problémy, kde konopí prokazatelně pomáhá, ho předepsat smějí. A tak jsou nemocní a staří lidé dál nuceni užívat velmi nebezpečná syntetická léčiva, se kterými nemají dobré zkušenosti a která postupně jejich zdravotní problémy ještě zhoršují.

Moje dcera před tím, než začala užívat konopí, užívala jen léky, které jí předepsali odborní lékaři. Aanalgetika, antidepresiva, cytostatika, kortikoidy, atd. Výsledkem je totální odvápnění jejích kostí, opakovaně velký rozsah žaludečních vředů, atrofie močového měchýře v takovém rozsahu, že u ní bylo nutno provést cystotomii, a vlastně ji dostaly až na pokraj smrti.

Kdyby nebylo konopí, moje dcera by již čtrnáct let nežila. Do naprosto stejné situace se dostávají statisíce dalších pacientů. Dle oficiálních statistik až 50% pacientů s těžkou formou roztroušené sklerózy končí svůj život sebevraždou. A to je jen jedno z mnoha zdravotních postižení, kde léčba konopím dokáže tento jejich velmi neutěšený stav změnit k lepšímu. Znovu připomínám případ paní Brodské a paní Koláčné.

Prosím, nesnažte se tuto věc odbýt odkazem na to, že „toto je věcí zdravotnictví“. Není. Toto vše bylo způsobeno naprosto nesmyslným a podlým prosazením zákonů, které konopí postavily mimo zákon. Je dávno prokázanou skutečností, že tak bylo učiněno jen proto, že na počátku 20. století konopí stálo v cestě mocným farmaceutickým, papírenským, chemickým a dalším podnikatelům v USA.

Vážená paní ministryně. V tomto státě je až příliš mnoho starých a nemocných lidí, kteří jen proto, že potřebují řešit své zdravotní problémy, tak jsou nuceni přestupovat zákony své vlastní země. My jsme nechtěli a nechceme ubližovat druhým lidem, a nechceme ubližovat ani své zemi. Naopak naše země v tomto ubližovala a ubližuje nám. Netvrdím, že za tento současný jste odpovědná Vy, nebo současná vláda. Domnívám se ale, že již dávno se tím někdo měl zabývat, a je nejvyšší čas tento velmi zlý stav napravit.

Prosím, učiňte tak Vy. Předneste tento problém ve vládě a dostaňte jej i na jednání Parlamentu. Prosaďte, prosím, aby u konopí platila stejná pravidla, jaká platí u alkoholu či tabáku. A nebojte se, že by se tím z České republiky stalo evropské drogové doupě. Nestalo se tak v jiných státech, nestane se tak ani u nás. Naopak zkušenosti ze světa jsou takové, že tam, kde bylo pěstování malého množství konopí obyvatelům povoleno, se velmi významně snížily aktivity drogového podsvětí.

Občané tohoto státu Vám všem pomohli dostat se na ta místa, která nyní zastáváte. Pomozte nyní Vy nám. Prosaďte, aby naše lidská práva nebyla jen sem tam přehazovaným míčkem ve hře politiků, ale aby skutečně platila.

Děkuji a přeji Vám hodně úspěchů v práci pro lid České republiky.

Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou

Zdroj: https://majzlik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=741727
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJiž v roce 2013 se islámští teroristé chlubili, že jsou mezi nimi Češi. Proč to nevěděla BIS?   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 06:47:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Již v roce 2013 české alternativní weby upozornily na facebookovou stránku islámských teroristů v Sýrií (Syrská-revoluce-mujahidun-fi-sabilillah, dnes již nedostupná), kteří se chlubili, že mezi nimi bojují i Češi.

Proč BIS nezasáhla a nechala pražského muslimského duchovního a tehdejšího místopředsedu Muslimské obce v Praze, Samera Shehadeha organizovat odjezdy dalších českých muslimů do války v Sýrií a poskytovat teroristům finanční pomoc z České republiky?

Všimněte si české a slovenské vlajky u bojovníku na obrázku.Označeno červeným kruhem.Když dnes vidím soud se Sámerem Shehadehem a to jak se šéfové českých mešit snaží tvářit, jako, že s ním nic nemají společného a neměl u nich žádný vliv, tak se musím smát. Prý se radikalizoval až v Saúdské Arábií. Samer Shehadeha byl radikální již v roce 2005, kdy v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že sebevražedné útoky na izraelské civilisty jsou správné. V té době měl stejný názor i šéf brněnské mešity Alrawi, místopředseda Ústředí muslimských obcí Sáňka a další lidé stojící ve vedení českých mešit.

Ale zpět k tématu českých bojovníku džihádu v Sýrií. Je i záhadou, když již v roce 2013 byly minimálně dvě veřejné zmínky (jedna v Haló novinách, scen níže) o tom, že ČR někdo mezi muslimy shromažďuje finance pro teroristy v Sýrií, tak proč BIS nezasáhla? Nevěděla to, nebo nechtěla? Pro BIS a šéfy českých islamistů je také problém, že ve své knize Islám & islamismus v České republice - 3. rozšířené vydání & fotogalerie zveřejňuji důkazy, že Samer Shehadeha nebyl žádné malá ryba, ale důležitý člen české islamistické scény a že byl radikální již v době, kdy působil v českých mešitách.Autor: Lukáš Lhoťan / eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Rusku varovali před nebezpečím jaderné války kvůli íránskému útoku na základny USA   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 06:39:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Výměna úderů mezi USA a Íránem může přivést svět k jaderné válce, prohlásil v rozhovoru pro novináře ve středu první místopředseda mezinárodního výboru Rady federace Vladimir Džabarov.

V noci na středu oznámily Íránské revoluční gardy zahájení operace pomsty za vraždu generála Kásima Sulejmáního Američany. Rakety třídy země-země byly vystřeleny z Íránu na základnu Ajn al-Asad na západě Iráku a na základnu v Irbílu, kde je dislokován vojenský kontingent americké armády.

„Je třeba zhodnotit, jaké ztráty utrpěli Američané v důsledku íránského raketového útoku na jejich základnu. Budou-li ztráty vážné, nemohou USA na to nezareagovat!“ řekl politik.

Podle jehlo slov, „výměna úderů mezi USA a Íránem může přivést k rozsáhlé válce v regionu, když Washington pochopí, že nemůže svého cíle dosáhnout, existuje nebezpečí zahájení jaderné války“.

Džabarov podotkl, že je třeba svolat Radu bezpečnosti OSN, aby bylo zabráněno eskalaci napětí na Blízkém východě.

„Agresivní akce USA vůči Iráku a Íránu jsou spojeny nejspíše s předvolební kampaní (prezidenta USA Donalda) Trumpa, jeho akce budou ale kritizovány i v samotné Americe. Trump dostane od oponentů ránu,“ řekl Džabarov.

Zdůraznil, že „Trump vystavuje nebezpečí své spoluobčany, vysoce postavené americké úředníky, jimž se mohou různé teroristické skupiny pomstít v libovolném bodě zeměkoule“, řekl v závěru ruský senátor.

Útok na americké základny

V důsledku útoku Íránu na americké základny v Iráku zemřelo 80 lidí. Informoval o tom íránský televizní kanál Press TV na Twitteru. Jedná se o pomstu za vraždu Kásima Sulejmáního.

Hned po Novém roce USA zaútočily na letiště v iráckém Bagdádu a zavraždily velitele iránských jednotek Kuds Kásima Sulejmáního.

​Tajemník Nejvyšší rady bezpečnosti Íránu Alí Šamchání prohlásil, že země má 13 scénářů, jak se Washingtonu pomstít. Donald Trump slíbil, že v případě útoku na Američany bude proveden „rychlý a silný úder“ na 52 cílů v Íránu.

V noci na středu Íránské revoluční gardy prohlásily, že zahájily operace msty za vraždu Sulejmáního: Teherán vystřelil rakety třídy země – země na základny Ajn al-Asad a základnu v Irbílu.

​Americký prezident Donald Trump prohlásil, že „vše je v pořádku“. Televizní stanice Fox News s odkazem na zdroje informovala, že podle předběžných informací nedošlo k žádným obětem mezi Američany.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AWyD
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„To je neuvěřitelné,“ mluvčí ruského ministerstva zahraničí okomentovala odmítnutí USA udělit vízum Zarífovi   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 06:28:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruské ministerstvo zahraničí se podivuje nad tím, proč Spojené státy odmítly udělit vízum íránskému ministrovi zahraničí Mohammadovi Džavádovi Zarífovi, který se chystal promluvit na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku 9. ledna, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

„Americké orgány nevydaly vízum íránskému ministru zahraničí, není zcela jasné, na jakém základě – zjevně ‚vytlačují‘ oficiálního zástupce ministerstva z platformy, kde by se měla analyzovat současná situace, kde by strany měly diskutovat o možnosti deeskalace. Na jakém základě zástupci suverénního státu, členu OSN nebyl povolen vstup do Rady bezpečnosti? To je neuvěřitelné,“ řekla Zacharovová ve vysílání rozhlasové stanice Echo Moskvy.

Dne 7. ledna OSN oznámila, že podle informací USA nebude íránskému ministrovi zahraničí Mohammadovi Džavádovi Zarífovi uděleno vízum k účasti na zasedání Rady bezpečnosti OSN, Sputniku o tom pověděli v íránské misi.

Spojené státy jako země, ve které se nachází sídlo OSN, jsou povinny poskytovat víza všem diplomatům členských zemí. Zaríf v minulosti obdržel americké vízum pro cesty do OSN, ale jeho pohyb ve Spojených státech byl přísně kontrolován.

Reakce Pompea

Americký kolega Zarífa ministr zahraničí USA Mike Pompeo se k situaci vyjádřil a uvedl, že USA v otázce udělování víz íránskému ministru zahraničí budou jednat v souladu se závazky vůči OSN.

„Vízové otázky nekomentujeme… mohu pouze říci, že budeme vždy dodržovat své povinnosti vyplývající z požadavků OSN a dohody o sídle. A učiníme tak v tomto konkrétním případě a obecně,“ uvedl Pompeo.

Zaríf odsoudil vraždu Sulejmáního

3. ledna provedly USA na pokyn prezidenta Trumpa raketový útok v oblasti bagdádského letiště, jehož následkem zahynul generál Kásim Sulejmání a dalších deset lidí včetně důstojníků Íránských revolučních gard a vysoce postavených činitelů šíitské domobrany Iráku.

Zaríf stejně jako ostatní členové íránského vedení odsoudil Spojené státy. Íránský nejvyšší vůdce Ájatolláh Alí Chameneí a prezident Hassan Rúhání uvedli, že Írán se pomstí Spojeným státům, a ministr obrany Amir Hatami slíbil „drtivou odpověď“ na smrt vojenského velitele.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AW2j
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU uznala, že existují problémy v dialogu s USA   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 06:25:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vystoupila s projevem na své bývalé univerzitě a představila svou vizi pro budoucnost vztahů mezi Británií, EU a USA. Absolvovala univerzitu London School of Economics.

Ve svém projevu, věnovaném z větší části Brexitu, se také dotkla témat jako NATO, vztahy s USA a obchodní válka s Čínou.

Evropská unie v současnosti čelí potížím v dialogu se Spojenými státy, doufá však v řešení problémů, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Doufám ve spolehlivost transatlantického partnerství. Samozřejmě, že teď máme problémy (ve vztazích) s Bílým domem. Ale vracíme se zpět k více než 70leté historii přátelství, která byla postavena na milionech kontaktů v oblasti vědy, kultury, podnikání a osobních vazeb. To vše je významný základ a díky němu budeme schopni vyřešit všechny neshody,“ řekla šéfka Evropské komise při středeční přednášce.

Co se týče NATO, sdělila šéfka Evropské komise, že je hluboce přesvědčena, že článek 5 o kolektivní obraně NATO vždy bude hlavním aspektem této organizace. Podle ní je Severoatlantická aliance nejsilnější vojenskou aliancí na světě a je to tak i dobře.

Ve svém projevu der Leyenová řekla, že EU nikdy nebude vojenskou aliancí, je mnohem širší a má naprosto odlišné prostředky a nástroje. „V posledních třech a půl letech jsme začali budovat Evropskou obrannou agenturu, která je doplňkem NATO. Je to také v zájmu Aliance, protože 22 členských států EU jsou také členy NATO,“ řekla šéfka Evropské komise. NATO je velmi důležité, ale podle Ursuly von der Leyenovou také potřebuje EU.

„Co se tyká Číny, je důležité, kde stojíme pohromadě. Je velmi jasné, že nikdy nezapomeneme, odkud pocházíme, a na které straně stolu sedíme,“ zdůraznila.

Von der Leyenová poprvé ve funkci dorazila do britské metropole na setkání s premiérem Borisem Johnsonem, s nímž bude jednat o připravovaném odchodu země z Evropské unie. Británie pravděpodobně EU opustí po měsících odkladů za 23 dní, tedy na konci ledna.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AWvW
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump uvedl, že požaduje, aby se NATO aktivněji účastnilo procesů na Blízkém východě   
Pridal tk Čtvrtek 09 leden 2020 - 06:21:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump sdělil, že od Severoatlantické aliance požaduje, aby se aktivněji účastnila v procesech na Blízkém východě.

„Dnes požádám NATO, aby se aktivněji zapojilo do procesů na Blízkém východě,“ sdělil ve středu v projevu v souvislosti s íránským raketovým útokem na základny s americkými vojáky. Jeho vystoupení vysílala televize Fox News.

Dále v projevu řekl, že Írán způsobil menší škody americkým základnám, při útocích nebyl nikdo zraněn.

„Zdá se, že Írán ustoupil, to je dobré pro celý svět,“ uvedl americký lídr.

Podle Trumpa se obětem zabránilo díky systému včasného varování. Uvedl, že Washington uvalí na Teherán nové ekonomické sankce. Kromě toho řekl, že Írán podporuje teroristy.

Prezident poznamenal, že Teherán nebude mít jaderné zbraně, dokud bude on u moci. Prezident také vyzval Velkou Británii, Čínu, Německo, Francii a Rusko, aby pracovaly na nové dohodě s Íránem.

K tomu, aby se NATO aktivněji účastnilo probíhajících procesů na Blízkém východě dále dodal vyjádření o budoucnosti. „Chceme, abyste měli skvělou budoucnost, kterou si vy zasloužíte.“

Jaderná dohoda

K jaderné dohodě uvedl prezident, že ručící země by měly odstoupit od Společného komplexního akčního plánu pro íránský jaderný program (JCPOA) a pracovat na nové dohodě.

„Poškozující JCPOA tak či onak vyprší a dá Íránu jasnou a rychlou cestu k jadernému průlomu. Írán musí opustit své jaderné ambice a ukončit podporu terorismu. Je čas, aby si Británie, Německo, Francie, Rusko a Čína tuto skutečnost přiznaly. Musí vyjít z toho, co zůstalo z JCPOA a my všichni musíme pracovat na dohodě s Íránem, která udělá svět bezpečnější a mírumilovnější,“ uvedl Trump.

USA a zbraně

Dále se prezident nechal slyšet, že Spojené státy nechtějí používat svoji vojenskou sílu, ekonomický potenciál je nejlepší odrazující faktor proti Íránu.

„Skutečnost, že všechny tyto zbraně máme, neznamená, že je musíme používat. Nechceme je používat. Americká síla, jak vojenská, tak i ekonomická, je nejlepším faktorem odstrašení,“ řekl.

Kromě toho se nechal slyšet, že Spojené státy jsou připraveny uzavřít mír se všemi, kteří si to přejí.

„Íránskému národu a lídrům Íránu: Chceme, abyste měli báječnou budoucnost, kterou si zasloužíte, s prosperujícím domovem a harmonií se zeměmi světa. Spojené státy jsou připraveny uzavřít mír se všemi, kteří to hledají,“ řekl prezident.

Rovněž prezident zmínil i terorismus. Podle jeho slov musí země přestat terorismus podporovat a opustit od svých jaderných ambicí. Podle prezidenta může být „Írán úžasnou zemí, ale na Blízkém východě se nemůže nastolit mír a stabilita, zatímco Írán nadále bude zasévat krutost, nepokoje, nenávist a válku“.

V neposlední řadě se Trump vyjádřil k hypersonickým raketám. „Naše rakety jsou velké, silné, přesné, smrtící a rychlé. Staví se mnoho hypersonických raket. Skutečnost, že máme takové zbraně, však neznamená, že je musíme použít,“ dodal Trump.

Útok na americké základny

V noci na středu prohlásily Íránské revoluční gardy, že zahájily operace msty za vraždu generála Sulejmáního. Teherán vystřelil rakety země – země na základny Ajn al-Asad a základnu v Irbílu. Eskalace napětí mezi Spojenými státy a Íránem začala právě po vraždě Sulejmáního. ​

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je „vše v pořádku“. Televizní stanice Fox News s odkazem na zdroje informovala, že podle předběžných informací nedošlo k žádným obětem mezi Američany.

Kromě toho tajemník Nejvyšší rady bezpečnosti Íránu Alí Šamchání prohlásil, že země má 13 scénářů, jak se Washingtonu pomstít. Donald Trump slíbil, že v případě útoku na Američany bude proveden „rychlý a silný úder“ na 52 cílů v Íránu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AWpQ
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.4846 sec,0.2734 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,570kB