Středa 15 leden 2020
Izrael: Glorifikace Bandery není vnitřní věcí Ukrajiny   
Pridal tk Středa 15 leden 2020 - 05:22:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelské ministerstvo zahraničních věcí ostře odsoudilo historickou politiku Ukrajiny a prohlásilo, že překročila míru, která může být mezinárodně tolerovaná. „Osoby zodpovědné za vraždění Židů v čase holocaustu a za pogromy, stejně tak jako antisemitští ideologové ukrajinského nacionalistického hnutí se staly v poslední době na Ukrajině objektem veřejné glorifikace,“ konstatuje ministerstvo ve zvláštním komuniké na svých internetových stránkách. V další části se podtrhuje, že „glorifikace antisemitů a vrahů Židů není vnitřní věcí žádného státu“. Podle ministerstva je to důležitá otázka také pro mnoho spojenců Izraele ve světě.

Stanovisko izraelského ministerstva je zřejmě odpovědí ne nedávné vyjádření mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Kateryny Zelenko, která prohlásila: „Obrození a zachování paměti ukrajinského národa je jedním z prioritních směrů státní politiky Ukrajiny.“ Dále uvedla, že „Každý národ a každý stát samostatně určuje a připomíná své hrdiny“. Toto prohlášení přišlo po společném dopisu izraelského a polského velvyslance v Kyjevě z 2.ledna, ve kterém je kritizována glorifikace člených představitelů Organizace ukrajinských nacionalistů a Ukrajinské povstalecké armády. Podobný dokument oba velvyslanci zveřejnili také v červnu loňského roku. Protestovali v něm proti postavení pomníku veliteli UPA a válečnému zločinci Romanu Šuchevyčovi v Ivano-Frankovsku.

Zdroj: Vaše věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrestní oznámení na nejodpudivějšího politika dneška odešlo   
Pridal tk Středa 15 leden 2020 - 05:13:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Padlo trestní oznámení na Pavla Novotného a dalších 10 zastupitelů Řeporyjí a bude mazec! Advokát Jiří Vyvadil žaluje starostu Řeporyjí z výtržnictví, nebezpečného vyhrožování, schvalování trestného činu, z podpory a propagace hnutí a dalších činů! V trestním oznámení je i popis Zákřovské tragédie, při které v dubnu roku 1945 Vlasovci společně s Gestapem ještě zaživa upálili domlácené místní obyvatele v dřevěné boudě kvůli podezření, že jsou partyzáni! Šokující trestní oznámení přinášíme v plném znění, to si počtete!
______________________

Nikdo se nemůže líbit každému, ale jestliže po mnoho let bezkonkurenčně vedl výzkumy svým negativním vnímáním Miroslav Kalousek, věřím, že ho v posledních měsících předstihl svými nechutnostmi, svými urážkami šířením pronacistickým postojů starosta Městské části Řeporyje , člen ODS Pavel Novotný. Trestní oznámení si jako dokument můžete přečíst. Hned v úvodu rovněž kritizuji činnost státních zástupců, kteří zejména v Praze tolerují verbální trestní činy starostů i primátora za tzv. demokratickou opozici. I proto bude následně trestní oznámení zasláno ministryni spravedlnosti aby přezkoumala jejich nečinnost stíhat trestní činy, o kterých se dozví.

Těžištěm a nejzávažnějším jednáním starosty, ale i všech zastupitelů Městské části Praha Řeporyje je výstavba pomníku Ruské osvobozenecké armádě, tedy součásti nacistických ozbrojených sil, které páchaly zločiny proti lidskosti i válečné zločiny.

Zvlášť závažný zločin zvlášť závažný zločin založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst 1, 2 a, b, odst. 3 trestního zákoníku je ohrožen trestní sazbou tří až deseti let.

Paní Bradáčová se se sadisticky vyžívá na tom, zda má mít Dr. Rath zdravotní matraci.

Bude zajímavé sledovat, jak se bude snažit toto trestní oznámení smést ze stolu.

* * *

JUDR. JIŘÍ VYVADIL advokát

sídlo: Litevská 10, 100 OO Praha 10 GSM: 606647760; ID osoby: 66rzd8; E-mail: J.Vyvadil©seznam.cz; IČ: 66204950; bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 209511549/0300


Městské státní zastupitelství v Praze (datovou schránkou)

Oznamovatel : JUDr. Jiří Vyvadil, nar. 2. 8. 1954, doručovat na adresu shora, či lépe na datovou schránku

1.Podezřelý : Pavel Novotný,starosta MČ části Praha-Řepory je
2. Podezřelý: David Roznětinský, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
3. Podezřelá: Lucie Seguin, zastupitelka MČ Praha - Řeporyje
4. Podezřelý: Pavel Bechyně, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
5.Podezřelý: Jiří Blažek, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
6.Podezřelý: Jozef Čupka, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
7. Podezřelá : Lenka Fialová, zastupitelka MČ Praha - Řeporyje
8. Podezřelý: Radek Hanák, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
9. Podezřelý: Jaroslav Kejha, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
10. Podezřelý: Vojtěch Kuchař, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
11.Podezřelý: Michal Tuma, zastupitel MČ Praha - Řeporyje

1. podezřelý pro pokračující přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, 2 trestního zákoníku,

1-11. podezřelí zvlášť závažný zločin založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst 1, 2 a, b, odst. 3 trestního zákoníku

I.

Úvodem.


Mezi základní zásady trestního řízení patří zásada, že podle § 2 odst. 3 trestního řádu je státní zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Soukromá iniciativa v podobě trestního oznámení je toliko podnětem pro orgány činné v trestním řízení a nemůže založit plnohodnotné trestní stíhání.

Vyhrazení zahájení trestního stíhání státnímu zástupci ovšem znamená, že by státní zástupci tuto svou povinnost měli beze zbytku naplňovat.

Tak tomu však není v případě mnohých pachatelů z řad opoziční ODS či TOP 09, tedy politických stran, které i s využitím dosud nejvýraznější nátlakové skupiny v historii České republiky Chvilek pro demokracii, brojí proti případnému odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana tak i vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. Oba tito funkcionáři byli prosazeni bývalým ministrem spravedlnosti za ODS, později přestoupivším do TOP 09 Jiřím Pospíšilem. Vzniká tak zvláštní mocensko právní nástroj nátlaku, který se mimo jiné projevuje nejen v tom, že tito nejvyšší funkcionáři státních zastupitelství, sloužící politickým zájmům opozice, nejenom, že nemohou být odvoláni, jak by si zřejmě zasloužili, ale vzniká dojem, že výměnou za tuto problematickou podporu političtí představitelé opozice trvale mohou porušovat trestní zákon, alespoň pokud jde o verbální trestní činy, ale státní zástupci nereagují. A tak starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář se mohl beztrestně a opakovaně dopouštět přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1, 2 trestního zákoníku v souvislosti s jeho pokusy o odstranění pomníku maršála Koněva a obdobným způsobem jednal i primátor Hřib… Ovšem nad jiné hrubým a očividným porušení tohoto ustanovení lze zaznamenat v daném případě u Pavla Novotného, jak bude pojednáno dále. Tento závěr je závažný a diskatutabilní, nicméně si nelze si jinak vysvětlit, že když jde o ojedinělé, byť nesporně nevhodné výkřiky podnapilého bývalého tajemníka SPD, neučiněné, ani tiskem, televizí či jinými sdělovacími prostředky, čili relativně méně závažné, státní zástupci a policie okamžitě jednají, ale jde-li politické činitele tzv, demokratické opozice, je jejich reakce je nulová.

I proto následně bude toto trestní oznámení zasláno i ministryni spravedlnosti s žádostí o přezkoumání nezákonného postupu státních zástupců, zejména vedoucích Městského státního zastupitelství a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 pro neplnění povinnosti dle zmíněného § 2 odst. 3 trestního řádu.

II.

K věci :


1.První podezřelý dne 30. 11. 2019 vystoupil v pořadu ruské televize způsobem, který po obsahové i formální stránce nesl jednoznačně znaky trestného činu výtržnosti, jakož i zvlášť závažného zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, jak bude dále pojednáno.

Výtržností se rozumí jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití. Jde zpravidla o násilný nebo slovní projev takového charakteru, že hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví, majetku nebo výrazně snižuje vážnost většího počtu osob současně přítomných (k tomu rozhodnutí č. 44/1990 Sb. rozh. tr.). Z hlediska materiální stránky trestného činu výtržnictví podle § 202 tr. zák. je přitom obecně nutno uvážit zejména intenzitu, rysy a průběh útoku (zda šlo o slovní či jiné, nebezpečnější projevy), posoudit okolnosti, za nichž byl čin spáchán (zda na pracovišti, na ulici, v restauraci, na shromáždění občanů, v denní či noční době aj.), dále zjišťovat pohnutku činu, zhodnotit následky a též osobu pachatele (jeho dosavadní způsob života, povahové vlastnosti) apod. (k tomu přiměřeně č. 4/1976, 1/1984 Sb. rozh. tr.).

Ve světle této judikatury první podezřelý zjevně narušil veřejný klid a pořádek, neboť jeho vystoupení politika v zahraniční televizi snížilo vážnost rozhodující části české veřejnosti, která sledovala toto vystoupení a následný záznam. První podezřelý sám působil jako silně podnapilý či pod silným vlivem drog. Příkladmo tloukl hlavou o podložku, dělal nejrůznější primitivní posunky, ťukal se na čelo v reakci na dotazy redaktorů, označoval zjevně střízlivé a komunikativní redaktory, že jsou opilí či zfetovaní. Obsahově pak podporoval plán na výstavbu památníku Ruské osvobozenecké armádě, která byla nedílnou součástí nacistické armády a podílela brutálně na zločinech proti lidskosti například při násilné likvidaci varšavského povstání.

Vystoupení 1. podezřelého vyvolalo vlny neskutečného odporu mezi veřejností nejen kvůli již zmíněnému charakteru vystoupení, ale i proto, že je historickým faktem, že díky Sovětskému svazu, který v prvních letech války v podstatě až do vylodění spojenců v Normandii, nesl rozhodující tíži boje proti nacismu a fašismu, kdy zároveň tato fáze založila zlom průběhu II. světové války. Zároveň je neoddiskutovatelným faktem, že na československém území padlo na 145 000 sovětských vojáků a že i rozhodnutí o nástupu vojsk sovětské armády pomoci Praze v době v době, když již byla podepsána kapitulace v Remeši, ale v Československu se stále bojovalo mělo rozhodující odstrašující význam na ustupující něcistická vojska. To, že se nepatrná část tzv. Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova v posledních dnech usilovala zapojením do Pražského povstání nemůže změnit pronacistický kolaborační charakter nemá žádný význam z hlediska jejího postavení coby součásti nacistického likvidačního systému. Navíc šlo jen o výjimku z pravidla, když se vlasovci a další součásti pronacistických ruských kolaborantů, podíleli na akci Zákřov. Na stránkách Obce Tršice, do které byla následně obec Zákřov začleněna je možné nalézt tento popis událostí.

„ZÁKŘOVSKÁ TRAGEDIE V ROCE 1945

Blížící se porážka fašismu vedla vedoucí nacistické zločince k těm nejbestiálnějším činům. Jedním z mnoha takových u nás je i tragedie devatenácti zákřovských občanů.

Pod záminkou, že Zákřov je střediskem partyzánů a obyvatelstvo je podporuje, podnikli němečtí fašisté - se zrádci Vlasovci - proti Zákřovu vražednou akci. Gestapem z Velkého Újezda byl vypracován plán akce proti Zákřovu a to tak, že celá vesnice bude obklíčena Vlasovci a pod záminkou střelby partyzánů na Vlasovce bude provedeno zatčení partyzánů a jejich pomocníků podle předem připraveného seznamu.

Akce Zákřov byla provedena 18. dubna 1945. Zúčastnil se jí celý prapor Vlasovců. Navečer odjela horda Vlasovců přes Výkleky k Zákřovu. Po 21. hodině obklíčili gestapáci a Vlasovci obec a provedli prudký útok na severní část vesnice. Používali pušky, kulomety, pancéřové pěsti a ruční granáty. Zakrátko vyšlehly ze stavení rolníka - pana Frant. Švarce - plameny, ale občané požár lokalizovali. Tato usedlost však byla vzápětí znovu zapálena. Když se občané znovu pokoušeli hasit nebo zachraňovat dobytek, bylo na ně stříleno. Někteří byli zadrženi a odvlečeni do jednoho stavení, kde byli střeženi. Aby bylo znemožněno hašení požáru, naházeli Vlasovci do ohně ruční granáty, které postupně vybuchovaly. Pod ochranou palby prováděli Vlasovci drancování, loupení a zatýkání osob - hlavně mužů a chlapců - až do ranních hodin.

Na druhý den ráno byli propuštěni bez výslechu muži starší 50 let. Ostatní - v počtu 23 - byli v trojstupech odvedeni do Velkého Újezda. Tam je Vlasovci zavřeli do malé místnosti ve dvoře radnice - bývalého chléva. Zde byli dva dny "vyslýcháni", biti a týráni. Čtyři z uvězněných byli propuštěni. Ostatních 19 mužů po dvoudenním mučení, s přeraženými údy a rozbitými obličeji, naházeli do nákladního auta a odvezli do lesa k samotě Kyjanice. Stalo se tak v podvečer 20. dubna. Nad samotou Kyjanice u dřevěné boudy (o rozměrech asi 150x210 cm) zastavili, přivezli německého faráře p. Schustera ze Slavkova a vyzvali ho, aby dřevěnou boudu vykropil jako hrob. Když farář uviděl zakrvácené a zohyzděné obličeje a těla přivezených mužů, zhroutil se a odmítl výkrop provést. Němci a vlasovci nalili pak do boudy dehet, naházeli poloubité české mučedníky do boudy, obložili je dřívím, na těla nalili ještě benzín a pak vše zapálili...“

2, První podezřelý následně 15. prosince opět v souvislosti s dalším pořadem ruské televize Zvezda uvedl, že až vyhraje válku s Ruskem, pověsí ministra zahranií Sergeje Lavrova. V průběhu natáčení vytáhl velký útočný nůž, obrátil jej proti redaktorům a řekl redaktorům: Vás nechám žít, ale Lavrov musí viset. Jde tedy o další skutek pokračujícího trestného činu výtržnictví a zřejmě i nebezpečného vyhrožování, který svou otrlostí nemá v historii obdoby.

3, První podezřelý pokračoval ve svém výtržnickém chování, dne 28. Prosince u památníku maršála Kona, kdy označil maršála Koněva za sprostého vraha a špínu chlapa. Je nesporné, že takové jednání u většiny společnosti budí odpor. Jak vyplývá z aktuálního průzkumu uskutečněného agenturou Median 62 % dotázaných vadí rušení některých památníků událostí a osobností 2. světové války. Tento proces představuje silný nástup podpory fašizace veřejného prostoru.

4, Pokračováním výtržnického chování dne 3. ledna, byť z jiné polohy byla reakce 1. Podezřelého na záběry, na nichž vlakvedoucí surově mlátí cestujícího obuškem.

Na záběrech je vidět, jak vlakvedoucí bije jednoho z cestujících obuškem, zatímco ostatní pasažéři se snaží nastalou situaci mírnit.

Pavel Novotný na Twitteru na případ upozornil a nasdílel část zprávy o tom, že se cestující choval vulgárně a jako první napadnul vlakvedoucího. "Útok na cestujícího i jeho intenzitu plně schvaluji," napsal k tomu starosta.

II.

Již bylo uvedeno, že jednání prvního podezřelého a ostatních podezřelých u spáchání zvlášt závažného zločinu Založení , podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst. 1,2 a)b) 3 trestního zákoníku, jehož se dopustí den, kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, spáchá-i takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem, nebo jako člen organizované skupiny, přičemž příprava je rovněž trestná.

Toto jednání podezřelých spočívalo v přípravě a schválení zhotovení pomníku příslušníkům Ruské osvobozenecké armády, která tvořila součást nacistických ozbrojených sil. A podílela se na četných zločinech proti lidskosti a válečných zločinech( například likvidace varšavského gheta.)

Dle takto definovaného pojmu je nepochybně hnutím zastupitelstvo Městské části, jehož jsou všichni podezřelí členy a které autoritativně rozhodlo o zhotovení pomníku pronacistické kolaborantské vojenské síly směřující k potlačení práv a svobod člověka. Ruská osvobozenecká armáda po dobu své existence vytvořena se zajatců tzv. Rudé armády, kteří se dobrovolně podíleli na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti páchaných po boku a ve spojení s nacistickým wehrmachtem i gestapem. Věcná a místní příslušnost Městského zastupitelství v Praze je založena trestní sankcí rozhodujícího zvlášť nebezpečného zločinu Založení , podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst. 1,2 a)b) 3 trestního zákoníku, ohroženého sazbou 3- 10 let

Oznamovatel cítí morální újmu z těchto jednání a domáhá se postavení poškozeného .

Protože je více než pravděpodobné, že nejméně 1. Podezřelý se zcela jistě, jak činil i v minulosti dopustí dalšího trestního jednání, vyhrazuje si oznamovatel uplatnění dalších skutků, tak jak budou nabíhat.

Neuznají- li orgány činné v trestním řízení požadavek oznamovatele na postavení poškozeného, rozšíří oznamovatel pokračující trestný čin výtržnictví o skutek, jehož se dopustil opět prostřednictvím tisku vůči jeho osobě.

Oznamovatel žádá, aby byl vyrozuměn o opatřeních, které budou učiněny.

V Praze, dne 10. 1. 2020

JUDr. Jiří Vyvadil

________________________________


Jak tedy sami vidíte z trestního oznámení, existuje mnoho bodů, ve kterých by státní orgány měly konat, ale dosud nekonají. V případě nepohodlných politiků orgány konají urychleně a okamžitě, ale v případě např. Pavla Novotného se zdá, že si může dělat v podstatě cokoliv, co ho napadne, dokonce vyhrožovat likvidací ministru zahraničí cizí země, státní zastupitelství a policie jsou v pohodě. Nemusíme si dělat velké naděje, že toto trestní oznámení něco na tom změní, protože jak všichni víme, kdokoliv dnes útočí proti Rusku, kdokoliv zpochybňuje dějiny a poškozuje zásluhy Rudé armády na osvobození, a každý, kdo podporuje a omlouvá nacisty, Wehrmacht a kolaboranty s Wehrmachtem, jako byli Vlasovci nebo Banderovci, je dnes ochraňován a veleben jako mediální hrdina v mainstreamových médiích. Obáváme se, že i v případě tohoto trestního oznámení a Pavla Novotného to dopadne stejně, ale je přesto možnost se bránit a podat na případné zamítnutí další trestní oznámení za pomáhání této skupině na ty kteří zametou toto trestní oznámení.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZelený úděl – cesta ke zmaru a nové totalitě   
Pridal tk Středa 15 leden 2020 - 05:07:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropský zelený úděl by přinesl dávno nevídané sešněrování a ideologické podmanění hospodářství, masivní omezení svobody, likvidaci zbytků suverenity členských států, astronomické náklady, zaostávání EU oproti zbytku světa.

Výsledek britského referenda v létě 2016 načas probudil naděje, že Evropská unie projde procesem sebereflexe, po němž bude následovat odtučňovací kúra a návrat na pevnou zem. Tato očekávání vzala velmi rychle za své. Deklarace z Bratislavy (2016), Říma (2017) a Sibiu (2019), přijetí nové strategické agendy (2019), vyhlášení Evropského pilíře sociálních práv (2017), spuštění PESCO neboli stálé strukturované spolupráce ve věcech obrany (2017) a řada dalších opatření znamenala jednoznačné potvrzení předchozího kurzu.

Dlouho se mohlo zdát, že v okamžiku brexitu – dojde-li k němu vůbec – budeme moci leda trpce konstatovat, že Unie se nezmění, že bude dále pokračovat ve vyjetých kolejích a prohlubovat dosavadní chyby. A přece nyní, když je vystoupení Spojeného království konečně nadosah, cítíme, že politická situace v Unii se zvrtla do ještě mnohem tíživějších rozměrů.

Jako úhelný kámen tohoto vývoje vyvstal tzv. Zelený úděl pro Evropu (European Green Deal) jakožto plán na transformaci hospodářství a společnosti EU na tzv. klimatickou neutralitu s horizontem roku 2050. Plán se zrodil z nenadálé vlny klimatického třeštění, která zaplavila Západ po roce 2018 a jejímž symbolem je kýčovitá ikona školačky Gréty. Nová Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové si tuto agendu vytkla jako svůj prvořadý úkol a učinila z ní svou vlajkovou loď.

Počátkům tohoto snažení jsem se věnoval v článku Unie a její zelený úděl v říjnu 2019. Nedlouho poté, koncem listopadu 2019 Evropský parlament symbolicky vyhlásil stav klimatické a environmentální nouze. V prosinci 2019 pak Komise předložila svůj prvotní nástin Zeleného údělu a Evropská rada potvrdila „cíl dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU“ s tím, že jeden členský stát (Polsko) není v této fázi s to se k plnění tohoto cíle ze své strany zavázat a Evropská rada se k této otázce vrátí v červnu 2020.

Zelená transformace EU

Podle Komise má EU „kolektivní povinnost transformovat svou ekonomiku a společnost, aby se dostaly na udržitelnější dráhu“. Unie má být přeměněna „na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a ve které bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů“.

Komise předpokládá přijetí souboru „hluboce transformativních politik“. Je prý třeba „změnit politiky v oblasti dodávek čisté energie v rámci celé ekonomiky, v oblastech průmyslu, výroby a spotřeby, rozsáhlé infrastruktury, dopravy, potravin a zemědělství, stavebnictví, zdanění a sociálního zabezpečení“. Veškeré činnosti a politiky EU budou muset přispívat k cílům Zeleného údělu.

Mezi konkrétními zamýšlenými opatřeními a dílčími cíli figuruje mimo jiné:
právní předpis EU („právní rámec pro klima“), který závazně zakotví cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050;
zvýšení cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů pro rok 2030 z dosavadních 40% ve srovnání s rokem 1990 na nejméně 50 % a směrem k 55 %;
zajištění „účinného stanovení ceny uhlíku“ prostřednictvím daní (ty prý „vysílají správné cenové signály a poskytují vhodné pobídky pro udržitelné chování výrobců, uživatelů a spotřebitelů“), kompenzačních opatření na hranicích (uhlíková cla) apod.;
přesměrování energetiky převážně na obnovitelné zdroje, zatímco má dojít k rychlému vyřazení uhlí a k dekarbonizaci plynu;
nová průmyslová strategie, která by měla průmysl plně mobilizovat k dosažení klimaticky neutrálního oběhového hospodářství;
vysoké požadavky na energetickou účinnost u výstavby a renovace budov; konstrukční řešení nových i renovovaných budov má být „ve všech fázích v souladu s potřebami oběhového hospodářství“;
snížení emisí z dopravy o 90 % v horizontu roku 2050; prioritou má být přesun významné části vnitrozemské silniční nákladní přepravy (75%) na železnici a vodní cesty; cena dopravy prý „musí odrážet její dopad na životní prostředí a zdraví“;
zahájení (od roku 2025) přechodu automobilového průmyslu na výrobu vozidel s nulovými emisemi, což má být zajištěno pomocí elektromobilů a „udržitelných alternativních paliv“;
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, která by měla ve prospěch boje proti změnám klimatu zapřáhnout sektor zemědělství a rybolovu; mj. by měla zajistit „udržitelnou“ výrobu „nízkouhlíkových“ potravin a měla by též zahrnovat „opatření, která spotřebitelům pomohou stravovat se zdravým a udržitelným způsobem a snižovat plýtvání potravinami“.

Podle Komise jsou pro Zelený úděl nezbytné „masivní veřejné investice a zvýšené úsilí o nasměrování soukromého kapitálu do opatření v oblasti klimatu a životního prostředí“. V rámci budoucího víceletého finančního rámce by mělo přispívat na boj proti změnám klimatu 25% výdajů. Podle právě představeného návrhu investičního plánu pro Zelený úděl, by EU a její členské státy měly mobilizovat pro transformaci v následujícím desetiletí nejméně 1 bilion eur (tj. přes 25 biliónů Kč).

Přibližně polovina této částky (503 mld. eur) má pocházet z rozpočtu EU, zbytek by měly pokrýt příspěvky členských států, soukromé investice a prostředky z programu InvestEU a od Evropské investiční banky.Součástí plánu by měl být Mechanismus pro spravedlivou transformaci, disponující pro období 2021–2027 částkou 100 miliard eur, který má pomoci regionům a odvětvím nejvíce zasaženým transformací.

Komise dále předpokládá, že pro transformaci bude nezbytná „ekologizace vnitrostátních rozpočtů“. Komise bude „spolupracovat“ s členskými státy na tom, aby kontrolovaly a porovnávaly postupy při ekologickém sestavování rozpočtu.

„Díky tomu bude snazší posoudit, do jaké míry roční rozpočty a střednědobé fiskální plány zohledňují environmentální aspekty a rizika, a poučit se z osvědčených postupů.“

Aby byl Zelený úděl úspěšný, je podle Komise naprosto nezbytné „zapojení a angažovanost veřejnosti a všech zúčastněných stran“. Za tímto účelem míní představit „evropský klimatický pakt“, který by měl aktivizovat občany, města, regiony a další aktéry pro boj proti změnám klimatu. Dále vidí jako významnou roli školství, neboť „[š]koly, vzdělávací instituce a vysoké školy mají dobré předpoklady pro to, aby zapojily žáky, rodiče a širší komunitu do změn, které jsou pro úspěšnou transformaci nezbytné“.

Cesta ke zmaru a nové totalitě

Zelený úděl vnímám jako vůbec nejvíce neblahou iniciativu, která doposud vzešla z prostředí unijních institucí. Překoná euroústavu, respektive Lisabonskou smlouvu, překoná euroval, fiskální pakt i migrační kvóty. Tentokrát nejde „pouze“ o další posilování bruselského centra na úkor členských států, o sdílení problémů nebo o nebezpečný dílčí exces. Zelený úděl je zamýšlen jako soubor dlouhodobých všezahrnujících a všeprostupujících opatření, která mají ekonomiku a společnost zcela podřídit diktátu jedné ideologie. Jde o hloubkovou proměnu reality kolem nás, která nemá být dána spontánním vývojem, ale nařízena a uměle organizována shora. Jde o projev maniakálních ambic řídit společnost do nejmenších detailů, převychovávat ji ke svému obrazu, poroučet větru a dešti.

Pokud by byla ona „transformace“ uskutečněna, přinese zároveň zmar hospodářství, přiškrcení svobody, odstranění zbytků suverenity členských států, astronomické náklady i další prohlubování zaostávání EU za dynamickými ekonomikami jiných koutů světa. Můžeme se obávat masivní indoktrinace, manipulace, vytváření a zneužívání atmosféry strachu, všudypřítomného sledování a kontroly našeho chování. Nebylo by třeba více psát ani číst antiutopie, neboť antiutopie by se stala živoucí realitou kolem nás.

Tomáš Břicháček

Zdroj: https://brichacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=742197
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUž nezbývá než se jen smát. Švédská televize: 3 imigranti a 38 různých identit   
Pridal tk Středa 15 leden 2020 - 05:03:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Policie si je vědoma toho, že existuje rozsáhlé zneužívání rodných čísel (přidělených migrantům) a falešných osobních dokladů (vystavených na tato r.č.) píše se v článku. Zpravodajská redakce švédské televize se zaměřila na tři osoby a zjistila, že např. jsou registrované pod různými identitami nejen v severských zemích, ale i v Evropě, v Německu.

Jedna z osob byla odsouzená ve Švédsku pro kriminální čin a k vyhoštění již roku 2010, pak několikrát později, ale pod jinou identitou a s jiným stářím. Dohromady měl 15 různých identit.

Další případy jsou obdobné.

Věří ještě někdo tomu, že nás to mine?

Autor: Otto Černý

Zdroj: SVT, Eurabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko vyzvalo Polsko, aby se naučilo Rooseveltova slova o přínosu SSSR k vítězství ve 2. světové válce   
Pridal tk Středa 15 leden 2020 - 04:59:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin doporučil polským politikům, aby se seznámili se slovy amerického prezidenta Franklina Roosevelta o přispění sovětské armády v boji proti nacistickému Německu, než učiní rozhodnutí, která znesvětí paměť o 2. světové válce.

Polský Sejm (dolní komora parlamentu) dříve přijal usnesení, v němž uvedl, že za vypuknutí 2. světové války je odpovědný rovným dílem Sovětský svaz i Německo. Jeho autoři tvrdí, že „k vypuknutí 2. světové války vedly dvě tehdejší totalitní mocnosti: hitlerovské Německo a stalinský Sovětský svaz, po podepsání 23. srpna 1939 v Moskvě neslavného paktu Molotov-Ribbentrop se prvními obětmi obou totalitních režimů staly Polsko a státy střední a východní Evropy“.

Podle Volodina by se polský Sejm před rozhodnutím, které „očerní památku vojáků osvoboditelů z 2. světové války“, měl seznámit s prohlášením amerického prezidenta Franklina Roosevelta.

„V těžkých dnech dubna 1942 řekl (Roosevelt): ‚Na evropské frontě se nejdůležitější událostí uplynulého roku bezpochybně stal drsný protiútok velké ruské armády proti silné německé skupině. Ruská vojska zničila - a nadále ničí - více živé síly, letadel, tanků a zbraní našeho společného nepřítele než všechny ostatní Organizace spojených národů dohromady,“ uvedl Volodin na zahájeni jarního zasedání Dumy.

Zdůraznil, že ti, kteří v Polsku a dalších zemích rozhodují o zkreslování dějin, by se měli Rooseveltova slova naučit nazpaměť.

Dříve Varšava oznámila, že nebude slavit 75. výročí osvobození od nacistů sovětskými vojsky. 17. leden je považován za den osvobození Varšavy. Polské hlavní město bylo osvobozeno sovětskými vojsky díky Varšavsko-poznaňské ofenzivní operaci (14. - 17. ledna 1945).

Prezidentovo prohlášení

Polsko je extrémně nespokojeno s nedávnými prohlášeními Vladimira Putina, který označil velvyslance Polska v nacistickém Německu Józefa Lipského za „svini a antisemitské prase“. Na konci prosince na rozšířeném kolegiu ruského ministerstva obrany ruský prezident prohlásil, že Lipski v roce 1930 podpořil Adolfa Hitlera a jeho nápad vyhostit polské Židy do Afriky „k zániku a zničení“ a slíbil vybudování pomníku Hitlerovi ve Varšavě.

Po Putinových slovech polský ministr zahraničí povolal ruského velvyslance Sergeje Andrejeva. Podle diplomata proběhl „tvrdý, ale celkem správný rozhovor“.

Mnoho ruských politiků podpořilo pozici prezidenta. Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin Varšavu vyzval, aby se omluvila za Lipského poznámky. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že je nepřijatelné, aby přepisovali dějiny ve prospěch moderní politické situace.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AZJy
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský ministr zahraničních věcí potvrdil pokrok ohledně konfliktu v Libyi   
Pridal tk Středa 15 leden 2020 - 04:56:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov 13. ledna uvedl, že obě strany konfliktů v Libyi téhož dne v ruském hlavním městě Moskvě dosáhly pokroku v jednání o zastavení palby.

Podle zprávy ruského média s prostředníky ruského a tureckého ministra zahraničních věcí lídři obou stran konfliktů v Libyi 13. ledna uspořádaly nepřímé vyjednávání, které trvalo několik hodin. Sergej Lavrov při shrnutí výsledků jednání uvedl, že jednání zaznamenalo určitý pokrok. Lídr libyjské vlády národní jednoty podepsal smlouvu o zastavení palby a velitel libyjské národní armády Khalifa Haftar uvedl, že potřebuje ohledně zastavení palby ještě uvažovat a rozhodne, jestli podepsat smlouvu o zastavení palby až dopoledne 14. ledna.

Podle této smlouvy obě strany musí bezpodmínečně zastavit palbu a usilovat o klidnou situaci v hlavním městě Tripolisu a v dalších městech. Kromě toho obě strany se dohodly na založení pracovní skupiny pro stabilizaci situace v této zemi a první setkání se bude konat v tomto měsíci.

Po pádu vlády generála Kaddáfího Libye trpí nestabilitou. V současné době jsou obě hlavní síly v Libyi proti sobě. Vláda Národní jednoty, kterou uznává Organizace spojených národů a ozbrojené síly, které ji podporují, ovládají část západního regionu, zatímco Národní kongres se spojil s národní armádou, aby ovládal východní a centrální regiony, města na jihu a některá města na západě. Od dubna roku 2019 zahájila libyjská Národní armáda vojenské operace proti Tripolisu a bojovala proti vládním silám Národní jednoty Libye, která řídí toto město.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerické ministerstvo financí zrušilo označení Číny za manipulátora směnného kurzu   
Pridal tk Středa 15 leden 2020 - 04:55:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pokud jde o zrušení označení Číny za manipulátora směnného kurzu americkým ministerstvem financí, mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang (Keng Šuang) 14. ledna na tiskové konferenci v Pekingu řekl, že Čína ve skutečnosti není manipulátor směnného kurzu. Poslední závěr Spojených států je v souladu se skutečnostmi a se shodou mezinárodního společenství.

Americké ministerstvo financí zveřejnilo 13. ledna místního času pololetní zprávu o politice směnného kurzu, ve které zrušilo označení Číny za manipulátora směnného kurzu. Mluvčí Geng Shuang k tomu řekl, že poslední hodnocení Mezinárodního měnového fondu dospělo k závěru, že úroveň směnného kurzu RMB je obecně v souladu s ekonomickými základy, což se rovná objektivnímu popření, že Čína je manipulátor směnného kurzu. Za druhé, Čína je odpovědná velká země. Opakovaně jsme zdůraznili, že nepřistoupíme ke konkurenční devalvaci měny a nebudeme používat směnný kurz jako nástroj pro řešení vnějších problémů, jako jsou obchodní spory. Za třetí, Čína bez odchylek prohloubí reformu marketingu směnných kurzů a bude nadále zlepšovat systém pohyblivého směnného kurzu založeného na tržní nabídce a poptávce, aby udržovala v podstatě stabilní směnný kurz RMB na rozumné a vyvážené úrovni.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1791 sec,0.0463 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,593kB