Sobota 18 leden 2020
Proč ta štvanice?   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 05:54:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Dostaňte ho živého nebo mrtvého… “, tak (asi) zní ten příkaz! Začal hon na JUDr. Stanislava Křečka. Hvězdná pěchota vyrazila do boje, cílem není pravdu hledat, cílem je uštvat, otrávit člověka…

S polnicí nenávisti stovky honců vyrazily, jen místo zvěře začal hon na člověka. Neberou ohledy na nic. Pátrají v knihovnách, v archivech, vyrazili i na vesnické půdy, sklepy i staré truhly přehrabat, pod podlahu se podívat, stará vysvědčení zkontrolovat, školní brašnu nevynechat. Něco se přece musí z minulosti člověka vyšťourat! Hledat, hledat, člověka přidusit, nenechat na pokoji. Mnozí naši dědové, otcové, mohou o tom vyprávět. Smutné příběhy. Však i to jméno Křeček, jim zní tak podivně, až podezřele.

JUDr. Stanislav Křeček, není tím zajícem, který se po prvním výstřelu dá na bezhlavý útěk, ve svém životě vyzkoušel mnohé, dokonce i hornické povolání. Byl statečný v době, kdy mnozí o statečnosti jen mluvili. Stál v popředí událostí listopadu 1989. Je také spoluautorem „Prohlášení Československé strany socialistické“, které, jako první v médiích zvedlo ze židle český a slovenský národ. Stál také u prvního dialogu mezi odstupující mocí a tou novou nastupující… Byl jedním z řečníků na balkonu Melantrichu. Ptám se vás „hvězdná pěchoto“, je toho opravdu málo? Tak ještě přidám pro ty mladé, víte o tom, že je celoživotním skautem a nositelem nejvyššího skautského vyznamenání ?

JUDr. Stanislav Křeček po několik volebních období byl poslancem Parlamentu ČR. Je jedním z mála, který získal ve volbách několikrát důvěru voličů. Voliči mu věřili. Posledních sedm let byl zástupcem Anny Šabatové ve funkci Veřejného ochránce práv. I tehdy prošel bedlivým zrakem mnohých „kádrováků“. Jeho zkušenost a odbornost dala této instituci vážnost. Ptám se vás, je to plus, nebo je to mínus? Je toho málo?

Kolik asi telefonátů, kolik asi pichlavých dotazů dostává dnes od těch „spravedlivých“? Kolik z nich se vydalo na cestu této trapné štvanice. Nechci soudit, chci jen pravdu. Občas se s ním potkám na Vinohradech, někdy máme stejnou cestu tramvají. Pozdravíme se, vyměníme si pár slov. Z toho setkání mám vždy dobrý pocit. Vážím si jeho odbornosti, je to člověk na svém místě!

JUDr. Stanislav Křeček ve svých 81letech, kdy mnozí politici píší paměti, nebo vypráví pohádky dětem, chce pomoci dnešní churavějící společnosti. Dovolíme mu to. Nebo bude uštván?

Přemysl Votava
Místopředseda strany Národní socialisté
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPravda, ze které mrazí! Americké impérium   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 05:44:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnes se ve svém blogu zaměřím na skutečnosti, které budou pro mnohé z nás šokující. Bohužel jsou pravdivé a díky švýcarskému historikovi Dr. Genserovi byl odhalen vražedný mechanismus amerického impéria.

Od konce II. světové války a založení OSN platí celosvětový zákaz válek. Z toho zákazu existují pouze dvě výjimky: Za prvé platí právo na sebeobranu. Za druhé smí být proti některé zemi vedena válka na základě výslovného mandátu Rady bezpečnosti OSN.

Odhlédneme-li od těchto dvou výjimek, je vedení války již více než 70 let zakázáno.

Realita je však zcela jiná. Na naši planetě zuří četné války a konec vojenských konfliktů není v dohlednu. Mezi země, které vedou války, patří také země NATO, největší vojenské aliance na světě, které v čele s USA během posledních 70 let vyprovokovaly řadu nezákonných válek a vždy z nich zcela beztrestně vyvázly.

Mnohé války jsou nezákonné a opakovaně jsou porušovány zásady vyslovené v Chartě OSN, a tím je záměrně sabotován zákaz vedení válek. Tato skutečnost je otřesnou výpovědí dneška.

Dr. Daniel Ganser je švýcarský historik a badatel v oblasti mírového hnutí, specializuje se na světové dějiny po roce 1945 a mezinárodní politiku. V centru jeho zájmu jsou tajné války, zdroje válek, operace speciálních sil a lidská práva. Založil a vede Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) v Basileji.

Dr. Ganser si všímá vzniků a pádů impérií v dějinách.

V dějinách lidstva existovali vždy státy, které byly po nějakou omezenou dobu mocnější a vlivnější než jiné. Tyto státy jsou označovány za impéria.

Patřilo k nim římské impérium, které mělo před zhruba 2000 lety svou mocenskou základnu v Římě a Itálii. Jeho sféra vlivu tehdy zahrnovala celé Středomoří a dnešní státy Španělsko, Francii, Řecko, Turecko, Sýrii, v severní Africe pak části Egypta, Tuniska a Alžírska. Španělské impérium mělo svou mocenskou základnu v Madridu a v 16. století zahrnovalo dnešní státy Mexiko, Guatemalu, Honduras, Kostariku, Nicaraguu, Panamu, Kolumbii, Peru, Filipíny, oblast Sahary a části USA. Také britské impérium bylo mocné a v 19. století disponovalo nejsilnějším obchodním i válečným loďstvem na světě. Svou mocenskou základnu mělo v Londýně a jeho zástupci se vychloubali, že nad touto říší slunce nezapadá. Zahrnovalo Austrálii, Indii, jižní Afriku, Kanadu a východní pobřeží USA. Globální dominance Britů přispěla k rozšíření anglického jazyka a kultury po celém světě.

Impéria se často pokoušela využít své pozice síly k získání ještě většího vlivu a moci tím, že ovládla surovinové zdroje a obchodní cesty a zdokonalovala válečnou techniku.

Ve svém dějepisectví dbala vždy na to, aby byly jejich činy a dokonce i jejich války vlastními dvorními historiky hodnoceny jako moudré, nezbytné a spravedlivé. Britský historik Paul Kennedy však oprávněně poukázal na skutečnost, že takové dějepisectví zastírá úpadek impérií. Impéria přicházejí a odcházejí. Žádné impérium tu není navěky.

„Imperiální přepětí“ - jak to nazývá Kennedy – vede vždy k tomu, že mocné státy zneužíváním moci ztrácejí svůj morální kredit a nasazují materiální a lidské zdroje na mnoha místech současně, čímž přepínají vlastní síly. V konečném důsledku to pak vede ke zhroucení impéria.

Nejmocnější zemí dneška jsou bezpochyby Spojené státy. Označovat USA za impérium, je podle historika Gansera správné. Rozpoznat impérium není nijak obtížné – je to podle všech pravidel největší hospodářská a vojenská mocnost určité dějinné epochy. Tato mocnost je stále ještě nejsilnější světovou ekonomikou, navíc disponuje dolarem jako světovou rezervní měnou, kterou mohou samy tisknout. Kdysi byla doba, kdy se dal imperialismus poměřovat počtem kolonií. Americkou verzí kolonie je dnes vojenská základna. V roce 2005 se nacházelo v zemích mimo USA 737 amerických vojenských základen.

V USA se pojem „impérium“ téměř nepoužívá, a když, tedy jen velmi zřídka, protože ten termín evokuje vykořisťování a utlačování jiných zemí. „My jsme velice mladé impérium, nechceme myslet na to, že jsme impériem“, připustil v roce 2015 Američan George Friedman z think tanku Stratfor.

„Celkem vzato existují také oficiální dokumenty, vypovídající o tom, že USA jsou v období po druhé světové válce odpovědny za smrt 20 až 30 miliónů lidí. To jsou takové poměry, že se člověk ptá: Jak se vlastně může podařit učinit takové monstrózní dimenze prakticky úplně neviditelnými?

Fakta jsou známa. Jsou jen za pomoci fragmentace a dekontextualizace učiněna pro obyvatelstvo neviditelnými. To znamená, že se to prostě nestalo. A pokud se to stalo, nehraje to žádnou roli. Nikoho to nezajímá.

V dubnu 2014 referovali v BBC s odvoláním na studii univerzity v Princetonu o tom, že USA „jsou oligarchií, nikoli demokracií“. „USA jsou ovládány bohatou a mocnou elitou“, pravilo se správně v relaci BBC. Autoři studie profesor Martin Gilens a Benjamin Page, dospěli k závěru, že politiku v USA řídí menšina superboháčů, zatímco průměrní Američané mají jen málo možností, jak politiku ovlivnit. To jsou klasické příznaky oligarchie, tedy vlády menšiny. „Naše studie dochází k závěru, že většina Američanů má na rozhodnutí, která činí naše vláda, malý vliv. My, Američané, se sice vyznačujeme mnoha faktory, příznačnými pro demokratický systém, mimo jiné pravidelnými volbami, svobodou slova a shromažďování a širokým volebním právem,“ tvrdí Gilens s Pagem, „ale my se domníváme, že pokud je politika ovládána mocnými hospodářskými organizacemi a malým počtem velmi bohatých Američanů, pak je nárok Ameriky nazývat se demokracií skutečně v ohrožení.“

Podle amerického historika Erica Zuesseho je závěr, „že USA jsou oligarchií a vůbec ne demokracií“ správný. „Americká demokracie je jen podvodem a vytíráním zraku a je úplně lhostejné, jak často oligarchové, kteří naší zemi vládnou a kontrolují média tvrdí opak“, napsal Zuesse v časopisu Counterpunch. „USA jsou, jinými slovy řečeno, vlastně velice podobny Rusku nebo jiným obskurním volebním demokraciím.

K americké elitě, tedy k onomu 1% lidí, patří pochopitelně všichni prezidenti po roce 1945. Někteří z nich sebekriticky uznali, že americkou politiku skutečně ovládaly mocné hospodářské zájmy. Někdejší americký prezident Jimmy Carter si na podzim roku 2015 stěžoval, že nitky moci drží ve svých rukou hrstka bohatých a USA se v důsledku toho změnily z demokracie na oligarchii - vládu bohaté menšiny. Poskytováním peněz bohatí lidé určují kdo se stane prezidentem. Ve volbách se nakonec proti sobě staví také jenom dva bohatí, příslušníci zmíněného jednoho procenta. Ve volebním boji v roce 2016 to byli Donald Trump a Hillary Clintonová. „Všichni američtí kandidáti na úřad prezidenta musí disponovat nejméně 200-300 milióny dolarů“, kritizoval Carter v rozhovoru s televizní reportérkou Oprah Winfreyovou. Tolik peněz by on sám pro svou volební kampaň v 70. letech nedokázal shromáždit, a tudíž by v dnešních USA ani nemohl být prezidentem.

„Nyní jsme se stali místo demokracie oligarchií,“ konstatoval smutně Carter.

„A já si myslím, že je to největší poškození základních etických a morálních standardů amerického politického systému, jaké jsem ve svém životě viděl.“

K elitě. To jest k 1% mocných amerického impéria, patří vedle prezidenta také členové vlivné Rady národní bezpečnosti (National Security Council-NSC), založené v roce 1947 spolu s tajnou službou Central Intelligence Agency (CIA). NSC se schází v pravidelných intervalech v Situační místnosti v suterénu Bílého domu, aby udávala směr americké zahraniční politice. Protože se americké impérium téměř neustále nachází ve válce, musí být Rada národní bezpečnosti označena za strategické centrum amerického vedení války. K NSC patří špičky exekutivy, tedy americký prezident, viceprezident, ministr zahraničních věcí, ministr obrany, ředitel 16 amerických tajných služeb, náčelník generálního štábu, poradce pro národní bezpečnost a podle povahy věci i další osoby, jako ministr financí, ministr spravedlnosti nebo také velvyslanec v OSN. K jádru NSC tedy patří dohromady jen něco kolem deseti lidí. Ti tvoří jádro amerického impéria a slouží oligarchům, ačkoliv oni sami by svou roli takto nepopsali.

Z dostupných historických dokumentů jasně vysvítá, že všichni členové NSC vždy usilují o zachování nebo zvětšení moci amerického impéria. K tomuto účelu používají také lži a násilí. Žádný člen NSC ještě nikdy nenavrhl vyklizení všech amerických vojenských základen a omluvu zemím, které byly bez mandátu OSN bombardovány. Americký historik John Prados připustil, že NSC je „velmi speciální instituce, známá tím, že v minulosti operovala na hranici legislativy a také ji překročila.“ Rada národní bezpečnosti sdružuje nejmocnější muže Ameriky a několik mocných žen, činitele, kteří rozhodují o tom, jestli bude vedena útočná válka nebo ne, a kteří lidé mají být zabiti americkými drony. (Už tušíte, kdo nařídil odstranění íránského generála Sulejmáního?)

NSC je mnohem mocnější než Rada bezpečnosti OSN. Kritika amerického impéria tudíž cílí na americkou elitu a členy NSC.

Vedle Rady národní bezpečnosti patří k americké elitě, tedy k onomu 1% vlivných také americký parlament, který kontroluje a pravidelně schvaluje činnost NSC. Americký parlament se dělí na dvě komory – stočlenný Senát a Sněmovnu reprezentantů, tvořenou 435 poslanci, což dohromady představuje 535 členů Kongresu. Parlament má vlastně reprezentovat americký lid. Kongres ale ve skutečnosti reprezentuje především bohatou elitu a její zájmy.

Emil Kalabus

Zdroj: Daniele Ganser - Nezákonné války
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponImigranti se v Barceloně pokusili ukamenovat gaye: 12 let   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 05:39:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
12 let, potvrdil Vrchní katalánský soud rozsudek hlavnímu aktérovi v kauze pokusu ukamenování homosexuála.

Vše začalo pusou kterou dal gay svému příteli na veřejnosti před gay-barem. To spatřili tři mladí maročtí imigranti a nejprve se gayovi začali vysmívat. Pak ho ale pronásledovali na železniční zastávku v Barceloně-Sitges, kde homosexuála začali kamenovat, až ztratil vědomí spadl do kolejiště. O vlásek, že ho nepřejel vlak. Gayovi vyhrožovali, že ho ukamenují, jak je to obvyklé v Maroku.

Nyní po více než 2 letech padl rozsudek 12 let natvrdo. Paradoxně ale homosexuálové podporují levicové kruhy, které stojí za islámistickou imigrací, která má ovšem homosexualistickou otázku jednoznačně a s konečnou platností vyřešenu.

Zdroj: https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-condenado-12-anos-carcel-salvaje-agresion-homofoba-sitges-201804061343_noticia.html
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEuroposlanec SPD: Českou vlajku neodstraníme! Ať si jde EU k čertu   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 05:36:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vyvzdorovali jsme si právo používat státní vlajky - V pondělí 12. 1. 2020 vydal předseda Evropského parlamentu David Sassoli svévolné rozhodnutí o zákazu používání státních vlajek v jednacím sále europarlamentu. Řada poslanců, k nimž se také řadím, má na stolku vlaječku státu, jehož voliče zastupují. V noci na úterý olivrejovaní zřízenci vlaječky ze stolů poslancům sebrali a nechali v sále pouze vlajku EU. Odpoledne jsme tyto krádeže řešili na frakci, kde nám bylo vysvětleno, že nejde o „běžnou krádež“ coby kriminální delikt, ale o provedení rozhodnutí předsedy EP. Tedy o politický akt. Podrobně jsme prozkoumali rozhodnutí socialisty Sassoliho z právního hlediska a zjistili jsme, že je protiprávní. Jednací řád EP v článku 10, na který se předseda odvolává, totiž zakazuje pouze transparenty a reklamní předměty.

Ve středu jsem si do sálu přinesl náhradní vlaječku. Napřed přišel jeden olivrejovaný zřízenec a upozornil mě, že ji na stole mít podle rozhodnutí předsedy nesmím. Odmítl jsem mu ji vydat, a prohlásil jsem, že trvám na tom, aby na mém stole byla vlajka země, kterou v EP reprezentuji. Zřízenec se šel poradit s jiným zřízencem, který mě na totéž přišel upozornit znovu. Odpověděl jsem jim, že chápu, že dělají svoji práci a co jim bylo přikázáno, ale že trvám na tom, že na mém stole moje vlajka zůstane. Poté se oba odešli radit se svým nadřízeným, který krčil rameny. Chvíli to vypadalo, že bude klid. Večer po jednání jsem si svoji českou vlajku raději odnesl do kanceláře, aby mi zase nebyla zabavena. Dnes ráno jsem si ji na hlasování přinesl do sálu znovu, stejně jako řada dalších poslanců.

Předsedající nařídil poslancům, že mají vlajky svých zemí ze stolů odstranit. A že dokud tak neučiníme neumožní pokračování jednání a hlasování. Jménem naší frakce Identita a demokracie (ID) vystoupil předseda Marco Zanni, který vysvětlil, že požadavek je protiprávní, protože vlajka není ani reklamní předmět ani transparent, ale státní symbol. Jeden z poslanců za Zelené tvrdil, že podle wikipedie patří mezi transparenty i vlajka. Kontroval jsem mu, že wikipedie není pramenem práva. „Pramenem práva je podle Smlouvy o EU a smlouvy o fungování EU pouze psaný právní předpis, který byl schválen Evropským parlamentem a Radou, a byl vyhlášen v Úředním věstníku.“ vysvětlil jsem. Úřední věstník je unijní obdoba naší Sbírky zákonů.

Hádka o to, zda na stole vlaječky mít můžeme ještě chvíli pokračovala. Socialistická poslankyně upozornila, že podle ní bychom správně neměli mít na stole ani vodu. „Kdo chce mít v sále vodu musí si ji dát na zem“, řekla socialistka. Jeden z kolegů za stranu BREXIT jí odpověděl, že jestli ji reprezentuje voda, tak ať si ji klidně dá třeba na zem. Naši poslanci upozorňovali, že jsme frakce Identita a demokracie a považujeme za své poslání bránit národní identitu zemí, za něž jsme byli zvolení. A k ní patří i státní vlajka. „Nechceme se nechat rozpustit v jakémsi bruselském mišmaši bez identity jako cukr v horké kávě.“, konstatoval ve zdůvodnění našeho postoje Zanni.

Nakonec předsedajícímu povolily nervy a spustil další jednání a hlasování o rezolucích.

Dnes jsme tedy vyhráli a své vlajky jsme uhájili. Večer se můžete těšit na video z dnešního dne.

Ivan David

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFalšuje pražská kavárna průzkumy veřejného mínění? Novinář Šídlo ze Seznamu Zprávy sedí ve vedení agentury STEM   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 05:34:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Několik osobnostní českého veřejného života na svých sociálních sítích upozornilo na skutečnost, že novinář Jindřich Šídlo působící na portálu Seznam Zprávy sedí ve vedení agentury STEM. Ta dělá i volební modely. Je to v pořádku?

Mediální a politický analytik Štěpán Kotrba se na svém Facebooku ptá, zdali je v pořádku, aby vlivný novinář byl ve vedení společnosti provádějící průzkumy veřejného mínění. Jindřich Šídlo je v agentuře STEM veden jako člen správní rady.

„Myslíte, že je v civilizovaných zemích možné, aby byl názorově velmi vyhraněný politický komentátor ve správní radě firmy, která provádí průzkumy veřejného mínění, včetně těch politických?“ napsal Kotrba.

Dalším, kdo poukázal přítomnost Jindřicha Šídla ve vedení agentury STEM, byl bloger a komentátor Tomáš Vyoral. Ten mimo jiné věnoval pozornost podobné situaci, která byla okolo moderátorky DVTV Daniely Drtinové. Ta v minulosti byla ve správní radě Open Society Fund kontroverzního amerického miliardáře George Sorose. V jeho případě například na konci loňského roku začaly znít ve Velké Británii hlasy volající po tom, aby byly aktivity Sorose vyšetřovány kvůli jeho údajným činnostem směřovaným proti brexitu.

„Politický „komentátor“ Jindřich Šídlo ve vedení výzkumné agentury STEM zveřejňující politické preference... Jen abyste věděli... Není to tak trochu jako, jen trošku, jako ne moc, malinko... potenciální střet... nebo to platí jen u Babiše, kterého pan Šídlo tak rád? Ostatně obdobný psí kousek, jako ještě nedávno paní Drtinová ve správní radě Sorosova Open Society Fund... To jsou ti hlídací mopslíci vládnoucího eurokratického režimu.. eh, pardon, demokracie,“ napsal na svém Facebooku Tomáš Vyoral.

STEM a Trikolóra

Na „podivné“ výsledky volebních preferencí STEMu upozornil včera na svých sociálních sítích předseda hnutí Trikolora Václav Klaus mladší. Podle volebního modelu agentury by Trikolóra v prosinci minulého roku získala pouze 0,5 % hlasů voličů.

„Nejvypečenější je, že u té jediné agentury (STEM – red.), kde to 8x kleslo (ze 4,0 na 0,5) jsme měli interní průzkum (za několik set tisíc) rozdělenej i po krajích. A tvrdili nám v něm, že máme 4% skalních voličů a 3% dalších pravděpodobných. Tak buď nás okradli a prodali nám totální bulšit. Nebo jim to nesedí teď. Anebo se 7/8 „skalních“ voličů hrozně naštvalo, že se blíží Vánoce a přešli jinam. Co myslíte, je to za a) b) nebo c)?“ ptal se Klaus mladší na svém Facebooku.

Podle volebního modelu STEMu by v měsíci říjnu minulého roku Trikolóra získala 4,2 % hlasů voličů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Bb9e
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Neuvěřitelný výrok. EU skončí!“ Advokátka Hamplová byla šokována slovy Jourové o zákroku proti Maďarsku   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 05:17:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová se vyjádřila ke slovům české eurokomisařky Věry Jourové o tom, že je nutné podniknout kroky proti Polsku a Maďarsku, kde je údajně ohrožena vláda práva.

Hospodářské noviny publikovaly článek s názvem: „Evropa musí zasáhnout proti Polsku a Maďarsku, je tam ohrožena vláda práva a nezávislost justice, tvrdí Jourová.“

V něm se píše, že Evropská komise musí „zakročit“ proti Polsku a Maďarsku, neboť se bojí, že v Polsku a Maďarsku je v ohrožení vláda práva a nezávislost soudů.

„Evropská komise musí zakročit proti Polsku a Maďarsku, protože se obává, že je v těchto zemích vážně ohrožena nezávislost soudnictví a vláda práva, prohlásila ve čtvrtek v Praze na setkání s českými novináři místopředsedkyně komise Věra Jourová. "Evropská komise musí plnit svou roli hlídače smluv, musí konat," odmítla Jourová kritiku z Varšavy a Budapešti, že se komise vměšuje do polských a maďarských domácích záležitostí. Připomněla, že k dodržování vlády práva se každá členská země Evropské unie výslovně zavázala při svém vstupu do tohoto uskupení,“ píší Hospodářské noviny.

Na výše zmíněná slova české eurokomisařky Věry Jourové na svých sociálních sítích reagovala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Podle jejího názoru hrozí nový rok 1968 a násilná „demokratizace“ unii nepohodlných států. Pokud se Evropská unie odhodlá v této věci k činům, skončí, říká.

„Pro mne neuvěřitelný výrok. Takže tu bude nový “osmašedesátý”... povinná “demokratizace” - jen s tím rozdílem, že EU nepošle tanky. Pokud dojde k realizaci, EU definitivně skončí,“ napsala na svém Facebooku advokátka.

Tažení EU proti Maďarsku a Polsku

Místopředseda Svobody a přímé demokracie Radim Fiala se na svém účtu na sociální síti před několika dny vyjádřil k tomu, že se Maďarsko postavilo proti politickým neziskovým organizacím, které jsou mnohdy financovány americkým finančníkem Georgem Sorosem. Svým jednáním ovšem naštvalo Evropskou unii.

„Na Maďarsku ji (EU – red.) vadí, že chce omezit vliv politických neziskovek, které podporují imigraci, na Polsku soudní reforma, kterou prosazuje vlastenecká polská vláda. Podobný zákon jako Maďarsko navrhlo i hnutí SPD. Je vidět, že Brusel podporuje a chrání sluníčkářské neziskovky (mnohdy financované George Sorosem), které chtějí naše země zničit masovou imigrací,“ napsal Fiala.

Fiala rovněž vyzval ke společné vzpouře proti diktátu Bruselu. Příznivcům slíbil, že pokud podpoří SPD ve volbách, bude Česko znovu svobodné.

„Pojem „právní stát“ se v Evropské unii stal novou Brežněvovskou doktrínou omezené suverenity. Toto pošlapávání nezávislosti států EU má na starosti eurokomisařka Věra Jourová z ANO,“ dodal.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Bb4U

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNejjednodušší způsob od japonských vědců, jak zhubnout   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 05:13:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je to možná nejjednodušší dieta na světě - vypít čtvrt litru vody na prázdný žaludek. Způsobuje tořadu pozitivních účinků v těle. Co přesně se děje a jaká voda je nejlepší pro pitnou léčbu? To se dozvíte v našem článku.

Odborníci radí, aby člověk po probuzení vypil velkou sklenici teplé vody místo kávy nebo čaje. Tento malý rituál může mít velký vliv na zdraví. Podle Japonské lékařské asociace (JMA) voda na prázdný žaludek zlepšuje regeneraci a čistící procesy, které tělo provádí automaticky každou noc, aktivuje metabolismus a činnost střev a také zabraňuje pálení žáhy. Protože například játra v noci pracují lépe.

Správná voda pro pitnou léčbu

Je důležité, jakou vodu pijete. Sycená voda je nevhodná, protože může dráždit prázdný žaludek a způsobit pálení žáhy.

Je lepší pít čistou vodu, minerální vodu nebo léčivou vodu s vysokým obsahem uhličitanu vodíku, protože neutralizuje kyselost.

Mimochodem voda by neměla být studená, ale teplá a měli byste vypít asi čtvrt litru v malých doušcích.

Pitná voda ráno

Zvyk pít vodu na prázdný žaludek je mimochodem běžným ranním rituálem v mnoha zemích, například v Indii. Ayurveda doporučuje pít teplou vodu ráno. V Japonsku existují přesná pravidla pro pití vody během léčby, která byla vytvořena Japonskou lékařskou asociací (JMA) a testována ve studiích.

Japonská vodní terapie funguje takto:

Pijte až půl litru teplé vody hned po probuzení. Pokud je to pro vás příliš mnoho, začněte malou sklenicí vody a postupně zvyšujte množství.

Čištění zubů by mělo proběhnout ihned po vypití tekutiny a snídaně po 45 minutách. Po snídani po dobu dvou hodin se nedoporučuje nic jíst.

Japonská vodní terapie také zahrnuje oplachování slanou vodou před spaním. Tím se vyčistí sliznice a zajistí, že ústa a hrdlo nebudou přes noc vysušeny. Sucho v ústech a krku poskytuje ideální podmínky pro bakterie, což je příčinou ranního nepříjemného zápachu z úst.

Pokud budete postupovat podle tohoto schématu: pít vodu na prázdný žaludek a nepřejídat se během dne, nadváha začne postupně odcházet. Ale není to jediný užitek. Kromě toho se po měsíci vrátí do normálu krevní tlak a krevní cukr.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Bb9a
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMusk označil za tragédii každé budoucí spuštění nové rakety NASA   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 05:03:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zakladatel SpaceX Elon Musk na svém Twitteru porovnal situaci se spuštěním perspektivní rakety NASA, která má prozatím pracovní název SLS, s tragédií. Připomněl, že vzhledem k tomu, že je jednorázová, bude každé její spuštění velmi drahé.

„Hlavním problémem SLS je to, že ji nelze použít několikrát. To znamená, že pokaždé při spuštění raketa v hodnotě miliard dolarů exploduje! Je to na sto procent tragédie,“ napsal.

SpaceX vyvíjí projekty opakovaně použitelných nosičů, a to včetně velmi těžké nosní rakety Falcon Heavy, která je podobná SLS. Na ní může být opakovaně použit první stupeň.

Uskutečnila se tři spuštění této rakety, všechna byla úspěšná, nikdy však nebylo možné úspěšně přistát a opravit první stupeň rakety na platformě. Podle Muska jsou náklady na spuštění Falcon Heavy 150 milionů dolarů. Další spuštění rakety by mělo proběhnout v létě roku 2020. Tato raketa uvede na oběžnou dráhu vojenský satelit Pentagonu.

NASA vyvíjí projekt SLS od počátku roku 2010 a na projektu se podílí i Boeing. Na tento projekt již bylo vynaloženo více než 10 miliard dolarů.

V budoucnu Národní úřad pro letectví a kosmonautiku plánuje použití raket na základě SLS k letu na jiné planety. Jedná se zejména o plánované odeslání kosmické lodi Orion na Měsíc. V březnu však šéf NASA James Bridenstine oznámil, že agentura může odmítnout použít SLS ve prospěch soukromé rakety stejné třídy. Co se týče výkonu, mezi vhodné patří Falcon Heavy od SpaceX a raketa Delta 4 Heavy, vyvinuté společně společnostmi Boeing a Lockheed Martin.

Něco se pokazilo

V listopadu jsme psali o tom, že prototyp kosmické lodi Starship americké společnosti SpaceX Elona Muska během testů praskl. Informoval o tom specializovaný portál space.com.

„První prototyp Starshipu v plné velikosti přišel o horní část. Hermetické testy vyrobeného z nerezu Starship Mk1 odhalily odchylku od normy ve středu v centru SpaceX poblíž Boca Chica v jižním Texasu,“ uvádělo se ve zprávě.

Na videu, které se objevilo na internetu, lze vidět, jak se vrchol rakety odtrhuje od její spodní části a po několika sekundách padá na zem poblíž testovacího zařízení.

Elon Musk již uvedl, že společnost nebude opravovat prototyp, protože byl určen pouze pro testování některých technologií. SpaceX plánuje pracovat na vytvoření pokročilejších verzí rakety.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BbzP
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína si udržuje vedoucí postavení ve světovém hospodářském rozvoji   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 04:59:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský státní statistický úřad vydal 17. ledna čínské ekonomické údaje za rok 2019. Podle předběžné statistiky Čínského státního statistického úřadu činil čínský hrubý domácí produkt (HDP) 99,0865 bilionu yuanů, což představuje meziroční nárůst o 6,1 % a odpovídá to rozmezí očekávaného cíle, tedy 6-6,5 %. Čína si udržuje vedoucí postavení ve světovém hospodářském rozvoji.

V roce 2019 se čínský ekonomický objem blížil 100 bilionům yuanů, což je na druhém místě na světě a očekává se, že míra příspěvku čínského ekonomického růstu k světovému ekonomickému růstu zůstane kolem 30 %. Lze říci, že čínská ekonomika dosáhla stabilního rozvoje a vnesla jistotu do světové ekonomiky.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUpřednostní vláda ochranu vzácné přírody kolem Labe nebo její nesmyslné zabetonování? Ministři rozhodnou v pondělí   
Pridal tk Sobota 18 leden 2020 - 04:55:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
PRAHA – Vláda má na stole návrh na doplnění seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 o Louky u Přelouče a štěrkopískové náplavy Labe v chráněném území Porta Bohemica. Obě lokality jsou dlouhodobě ohroženy plány na výstavbu dopravních vodních staveb, jejichž přínos byl mnohokrát zpochybněn odborníky, a jeví se jako zbytečné prodělečné projekty. O ochraně obou přírodních stanovišť rozhodne vláda v pondělí 20. ledna.
Více než třicet významných ekologických organizací a osobností k přijetí důležitého návrhu vyzývá v otevřeném dopisu, který je přílohou této tiskové zprávy.

Návrh na doplnění soustavy Natura 2000 se objevuje už poněkolikáté. Dosud mu bránilo především Ministerstvo dopravy, které se na Labi snaží prosadit výstavbu jezu u Děčína, vodního díla u Přelouče a kanálu Dunaj-Odra-Labe. Česká republika je však povinna zabezpečit ochranu nejvzácnějších a nejohroženějších druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť podle směrnice Rady 92/43/EHS, stejně jako všechny ostatní státy Evropské unie. Evropská komise navíc s českou vládou vede řízení za dosavadní ignorování a neplnění této povinnosti v případě výše zmíněných lokalit (tzv. infrigement ), za což hrozí České republice vysoká pokuta jako v případě Polska za nelegální těžbu v Bělověžském pralese.

„Návrh Ministerstva životního prostředí na doplnění soustavy Natura 2000 jednoznačně vítáme. Vyzýváme proto všechny členy vlády, aby tento návrh přijali a jednou provždy ukončili vlekoucí se debaty o hodnotě přírody těchto lokalit a nutnosti její ochrany. Je nutné si uvědomit, že příroda v dobrém stavu má hodnotu sama o sobě a je ve veřejném zájmu ji chránit,“ říká Nikol Krejčová, odbornice na ochranu přírody Arniky.

Louky u Přelouče na Pardubicku je lokalita důležitá pro výskyt dvou vzácných druhů motýlů, modráska bahenního a modráska očkovaného. Štěrkopískové náplavy na českém dolním toku Labe jsou v rámci České republiky zcela výjimečným typem stanoviště. Jsou rozsáhlé a vyskytuje se na nich mnoho vzácných druhů, například drobnokvět pobřežní.

Obě lokality jsou ohroženy plány na výstavbu vodních děl, která mají údajně zlepšit splavnost. Jejich výstavba by podle odborníků byla přesným opakem revitalizace řek, která má směřovat k přírodě blízkému stavu. Cílem má být zachování přirozeného vodního režimu v období klimatických změn, častějšího sucha a vymírání druhů. To umožní zadržování vody v krajině a existenci co největšího počtu vzácných vodních organismů včetně například některých druhů ryb závislých na možnosti volného pohybu v řece. Důležité je také zachování ekosystémů navázaných na řeku, které jsou plné života. Mezi ně patří také štěrkopískové náplavy u Děčína a modráskové louky u Přelouče.

Jen výstavba a údržba jezu u Děčína by způsobila obrovské škody na říční krajině za vynaložení více než 5 miliard korun s pochybnou návratností, přestože lodní přeprava v Česku hraje jen okrajovou roli a zboží se vozí po železnici. Vláda navíc dosud nepředložila žádné přesvědčivé důkazy o převažujícím veřejném zájmu.

Tisková zpráva Arniky – programu Ochrana přírody
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.4339 sec,0.2945 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,274kB