Sobota 08 únor 2020
Proč lžou na jedno brdo?   
Pridal tk Sobota 08 únor 2020 - 06:38:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Každá válka v uplynulých padesáti letech je výsledkem lží, které čteme v novinách nebo slyšíme z úst mluvících hlav na obrazovce.

Opakovaná nepravdivá vyprávění nechávají dlouhodobé stopy. Jsou jako padělané peníze, které razí sběř, ale pak je běžně používají bezelstní lidé.


Co uráží nejvíc je, že všechny lži jsou na jedno brdo. Odkud vlastně sdělovací prostředky takzvaného hlavního proudu ví o světě, co o něm píšou a ukazují?

Jestli ta otázka překvapí, odpověď udiví: ze tří světových tiskových agentur, usídlených v New Yorku, Londýně a Paříži, které jsou si blízké jako sestry s tím rozdílem, že je nepojí genetický fond, ale pouto ještě silnější—ideologie a mocenské zájmy.

Jejich klíčová úloha v ovlivňování našeho vidění a vnímání světa má za následek, že sdělovací prostředky se zabývají stejnými událostmi, dívají se na ně stejnými brýlemi a podávají o nich stejné svědectví.

Důkazem je srovnávací studie zpráv o válce v Sýrii, otištěných během šesti měsíců v devíti předních evropských denících (1), kterou uveřejnil Swiss Progaganda Research, institut pro výzkum propagandy. Zjistil, že 78 procent všech článků tvořily, když ne plně alespoň částečně, zprávy Tří sester, převzaté přímo anebo v překladu jejich družek, národních tiskových kanceláří. Žádné ze sledovaných novin neměly byť jedinou původní zprávu. Kromě toho víc jak 82 procent komentářů a rozhovorů vyznělo ve prospěch zásahů USA a NATO. Názory syrské strany, pokud o nich padla zmínka, byly označeny jako lži.

Kdo tvoří tento vlivný trojlístek?

1. Americký Associated Press (AP), která patří majitelům novin, má dvě stě šedesát poboček ve sto šesti zemích se čtyřiceti tisíci zaměstnanci. Zprávy AP používá tisíc tři sta sdělovacích prostředků, které ovlivňují víc než polovinu lidstva.

2. Agence France-Press (AFP) se původně nazývala Havasova agentura, která vznikla v roce 1835. Dnes patří státu, ale je provozována soukromníky. Má dvě stě poboček ve sto padesáti státech, v nichž pracuje dvanáct tisíc žurnalistů, kteří a rozesílají pět tisíc zpráv a komentářů denně tisíci tři sta jejich šiřitelů ve sto dvaceti zemích na pěti kontinentech.

3. Reuters s pobočkami ve sto zemích a čtyřiceti pěti tisící zaměstnanců, jejichž zprávy čte miliarda lidí denně. Agentura žije ze své britské slávy, čtenáři neví, že agenturu koupil kanadský multimiliardář Thompson a spojil ji s vlastní tiskovou kanceláří, se sídlem v New Yorku.

Každá z těchto agentur je obrovská fabrika na informace pro všechny druhy medií, které zásobuje nejen slovním materiálem v několika jazycích, ale také fotografiemi, grafy, videi a nahranými rozhovory. Je to lukrativní činnost, jež vynáší majitelům miliardy dolarů, ale to už je jiný příběh.

Wolfgang Vyslozil (2), bývalý ředitel rakouské tiskové kanceláře APA hodnotí vliv tří sester těmito slovy:

„Tiskové agentury jsou zřídka na očích veřejnosti. Přitom jsou nejvlivnější a zároveň nejméně známé masové sdělovací prostředky…Tvoří neviditelná nervová centra, která spojují všechny části mediálního systému.“

V zašlých dobách komunistických světlých zítřků slogan každé ráno Rudé právo byl pro novináře služební povinností. Než usedli k psacímu stroji, museli ověřit, zda se včerejší partajní linie stále platí. Dnes redaktor zahraniční rubriky si dřív než udeří do klávesnice přečte jednu ze tří sester v originále nebo v překladu kterou mu národní tisková kancelář doručila, aby věděl, co se děje ve světě. Jsou to informace tříděné a učesané ve stylu jedině správného světonázoru. Pak záleží na něm, co s tím udělá. Jsou i tací, kteří vědí, oč jde, a používají agenturní zprávy se sběračkou soli. Ti ale obvykle po jisté době zmizí ze stránek a z obrazovek, protože media jsou prakticky všude v rukách oligarchie, která má bytostní zájem, aby noviny a televize vydělávaly a ne aby podrývaly stávající řád.

Nadvláda světových agentur vysvětluje, proč určité geopolitické události, jež dost dobře neladí s „vyprávěním“ USA/NATO , se do tisku a televize nedostanou. Když agentury zamlčí co považují za „nevýznamné“, západní media se o tom nedozví. Zkrátka, co nehlásí agentury se nestalo.

Závislost sdělovacích prostředků na třech sestrách a jejich prominentních klientech národních tiskových kanceláří, spolu s upadající profesionální úrovní redakcí, otvírá vrata dokořán pro intoxikaci a desinformaci. Když někdo chce dát do oběhu zavádějící story nebo smrdutou informační bombu, stačí, když to podstrčí poměrně slušné agentuře a může si být jist, že jako ponorná řeka vypluje v mediích. Často se stává, že falešná zpráva nebo kachna, která prošla několika agenturami, je „vyprána„ a považována za věrohodnou.

Proto nepřekvapuje, vlády, armádní velení a výzvědné služby používají tyto hlásné trouby k šíření jejich „vyprávění“ po celém světě.

Za Obamy byli zváni do Bílého domu korespondenti agentur na briefing, kde vládní představitelé jim pod podmínkou anonymity svěřili zavádějící informace a vydávali je za „úniky“ tajných skutečností. To je vějička, na kterou sedne i ostřílený žoldnéř klávesnice.

Jak prozradil bývalý ředitel AP Tom Curley (3), Pentagon zaměstnává dvacet sedm tisíc „píáristů“, kteří mají za úkol šířit indoktrinované zprávy a podplácet novináře. Mají na to rok co rok pět miliard dolarů.

Rekapitulujme: Náš světonázor formují tři hlavní zdroje- Washington, Pentagon a Langley- a tři sestry –AP,AFP a Thompson Reuters. Tato nalejvárna funguje způsobem já na bráchu, brácha na mě.

Žurnalisté se odvolávají na agentury a ty na své zdroje, většinou anonymní pod záminkou utajení. Používají mlhavých slovních obratů jako „zřejmě, údajně“ , aby se kryly v případě, že se provalí, že zpráva je nepravdivá. Postupem času a opakováním se kachna nebo fejk očistí a stane faktem.

Fred Bridgland (4)o svých zkušenostech válečného reportéra v Angole říká: „ Naše zprávy byly založeny na oficiálních sděleních. Teprve po letech jsem se dozvěděl, že je skládal člověk ze CIA, který seděl na velvyslanectví, a že neměly nic společného s pravdou. Abych to řekl natvrdo, v agentuře můžeš uveřejnit jakoukoli sračku a dostane se do novin.“

Proč žurnalisté nehledají jiné zdroje než globální agentury?

„Snažil jsem o to, ale pokaždé, když jsem napsal článek, aniž bych se odvolal na nějakou agenturu, nebo na New York Times a jiné anglosaské noviny, nikdo můj článek nepoužil,“ řekl v rozhovoru holandský zpravodaj na Středním východě Joris Luyendijk (5). „Samozřejmě, že jako korespondent můžu napsat zcela jiný pohled na situaci, jenže media mohou vzít jenom jeden, a tak se rozhodnou pro verzi, která se shoduje s převládajícím obrazem.“

Přesto někteří přední žurnalisté stále věří, že jim nikdo nenařizuje, jak psát. Jak lze vysvětlit tento zřejmý rozpor?

„Jde o to, že by nebyli tam, kde jsou, kdyby předtím nedokázali, že jim nikdo nemusí předříkávat, co mají psát, protože sami dobře vědí, co můžou a co ne,“ vysvětluje známý americký jazykovědec a politolog Noam Chomský (6). „Jestliže začnou od piky, jako třeba v policejní rubrice, a pak by během své kariéry psali neortodoxní články, nikdy by se nedostali do křesla, kde dnes sedí. Prošli úspěšně prověřovacím sítem a vysloužili si důvěru.“

Toto síto vede k žurnalismu, který obvykle nedělá vlastní průzkum a nevytváří původní materiál o geopolitických konfliktech a jiných světových problémech, ale spokojuje se s převyprávěním jedině správného vyprávění.

Noviny, časopisy, radiové a televizní stanice sice možnost vykonávat nezávislý společenský vliv (teoreticky) mají, ale nemohou ji uplatnit. Pro vládnoucí systém jsou nástroje politické a ekonomické moci. Proto první přikázání dnešní žurnalistiky jim ukládá, aby se podvolily.

Je proto zcela logické, že tradiční sdělovací prostředky – finančně závislé na státu nebo na majitelích, převážně průmyslové a finanční oligarchii – upřednostňují geopolitické zájmy atlantického spojenectví. Neboť jak státy, tak oligarchie odvozují svoji existenci od transatlantické politické a bezpečnostní struktury, která, in fine, spočívá na USA.

V Americe vlastní téměř všechen tisk, televizi a rozhlas patnáct miliardářů. Poplatná media servírují stejný guláš , rozdíl je v omáčce a koření. Z Mediálního radaru vymizely rovněž skutečné problémy jako jsou srůstání kapitálu s politikou, řízený přesun obyvatelstva z chudých zemí do bohatých, nerovnost příjmů a hrozba náhodné atomové války. Jejich místo na předních stránkách a obrazovkách plní násilí, sex, skandály a LBGT. V tomto zfalšování prvenství spočívá genius soudobé vládnoucí elity.

Naše vlády nás udržují v neustálém strachu a válečné horečce. Stále je tu nějaký smrtelný nepřítel, který nás pozře, jestliže se za ně slepě nepostavíme. Náš problém jsou stádovitá množství lidí po celém světě, která poslouchají co jim diktuje politicko-mediální spřeženectví. Miliony lidí zahynuly pro tuto slepou poslušnost. Tisk, rozhlas a televize jsou klávesnice, na nichž se bez přestání hrají válečné melodie. Je mnohem snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni. Každý kdo se o to pokusí, je okamžitě ocejchován jako nepřítel lidu, dán na černou listinu a ostrakizován.

Kdo ovládá sdělovací prostředky, ovládá lidskou mysl. Podle toho kdo jaké názory zastává poznáme, co čte a poslouchá.

Když jsem žil ve Spojených státech oťukával jsem nové známé otázkou: Co myslíte, zastřelil Oswald Kennedyho? Z odpovědi jsem poznal, zda ten člověk mi vykládá vyčtené názory nebo přemýšlí. Teď se tam chystám s jinou prubířskou sondou: Myslíte si, že Trump skutečně s Rusy nic neměl?

Neboť opakovaná nepravdivá vyprávění nechávají dlouhodobé stopy. Jsou jako padělané peníze, které razí sběř, ale pak je běžně používají bezelstní lidé.

Autor: Jan Vítek

PS: Článek se zakládá na poznatcích v západní Evropě, situaci v Česku autor nezná, jelikož trvale pobývá ve Švýcarsku.

1.Německo: Die Welt, Süddeutsche Zeitung (SZ) a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Švýcarsko : Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Tagesanzeiger (TA) a Basler Zeitung (BaZ). Rakousko: Standard, Kurier a Die Presse.
2.History of an Exceptional Alliance of News Agencies (2014)
3.Adams, Russell, "AP's Curley to Retire" , The Wall Street Journal, January 23, 2012
4.Angola : Don’t simplify History, inteview, All lAfrica ( 2002)
5.They're just like people) a report on experiences of a news correspondent in the Middle East, (2006)
6.What Makes Mainstream Media Mainstream, Z Magazine (2014)

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8190-proc-lzou-na-jedno-brdo.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSrbové vyhostili proimigrantské aktivisty ze zemí EU   
Pridal tk Sobota 08 únor 2020 - 06:32:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Srbský soud odsoudil několik proimigračních zahraničních aktivistů ze států Evropské unie k pokutám a vyhoštění ze země. Srbsko musí opustit do 7. února. Odsouzení napadli ve městě Šid v západním Srbsku místní aktivisty.

Členové organizace Sokoli se jako dobrovolníci věnovali delší dobu úklidu opuštěné továrny Grafosrem, ve které si ale zřídili tábořiště nelegální migranti navzdory tomu, že ve městě existuje oficiální centrum pro migranty. Šid se nachází nedaleko chorvatské hranice a ve městě a okolí se soustřeďují ilegální migranti, kteří se snaží dostat do států Evropské unie. Právě přes Chorvatsko, poté co Maďaři utěsnili své hranice, vede trasa ilegální migrace přes srbsko-chorvatskou hranici. Členové Sokoli ilegální tábořiště uklízeli na objednávku místních orgánů. 25. ledna byli fyzicky napadeni mimo jiné skupinou proimigračních aktivistů z Evropské unie, kteří ve městě provozují vývařovnu pro ilegální migranty. K dalšímu střetu došlo 1. února, kdy podle jedné z aktivistek, citované liberáním portálem Balkan Insight, byli Srbové agresivní a pokoušeli se „migranty vyhnat“ vyřezávám náletových keřů a likvidací migrantských stanů. Soud takovouto interpretaci událostí neuznal a naopak vyhostil aktivistické útočníky.

Jan Urbach
Zdroj: Vaše věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOstře sledovaná volba nové Rady České televize: Kdo stojí za pozornost a kdo je jen vata. Exkluzivně: Platy radních. Pro A&F hodnotí Stanislav Novotný   
Pridal tk Sobota 08 únor 2020 - 06:09:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ještě nikdy nevzbudila volba nových členů Rady České televize takovou pozornost veřejnosti. Jsme v přelomovém okamžiku, kdy sílí kritické hlasy na kvality zpravodajství, sílí odpor proti plýtvání veřejnými financemi.

Míra politické propagandy České televize přerostla únosnou mez, agresivita zpravodajství proti premiérovi Babišovi a prezidentovi Zemanovi je za hranicí hysterie.

Nových radních radních bude šest, což je takřka polovina s 15ti členné Rady. Do druhého kola neprošel nikdo z bývalého vedení, ač se jich s šesti (kterým skončil mandát) hlásilo pět – včetně předsedy Bednáře.

Jsme v situaci, kdy bývalí radní hodili řediteli ČT rozpočet na hlavu. Ten teď čeká, jako dopadne volba. Argumenty & Fakta se požádaly předsedu Asociace nezávislých médií pana Stanislava Novotného (bývalý policejní prezident) o komentář.
----------------------------

Komentář Stanislava Novotného

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií

Volební výbor Poslanecké sněmovny, v čele se svým předsedou, za účasti pěti místopředsedů (není to málo, skromní služebníci národa?) a dvanácti prostých členů, vybral kandidáty na členství v Radě České televize.

Rada ČT je orgán, který má celou řadu kontrolních rolí vůči České televizi a zejména jmenuje a odvolává generálního ředitele a schvaluje rozpočet a závěrečný účet ČT.

Výbor kandidáty vybíral v době, kdy si široká veřejnost stále silněji uvědomuje, že miliardy z koncesionářských poplatků tají soudruhu řediteli Dvořákovi pod rukama jako sníh. Netalentovaní tvůrci řádí na Kavkách jak na Klondiku a stále tendenčnější zpravodajství a publicistika deformuje pohled na domácí i vnější svět.

Dosavadní Rady byly přeplněny lidmi bez výrazného jména, lidmi bez silného a veřejnosti známého názoru, mediálními recykláty, a vůbec lidmi činů nezajímavých. Svou nečinností se tak zapojili do korupčního systému a spokojeně cizopasili na daňových poplatnících, neb tzv. koncesionářský poplatek není nic jiného než nemravná daň.

Však také motivace stojí zato. Posuďte sami: Rada ČT se schází 2x do měsíce a když se všechno pěkně odkývá, tak řadový člen dostane na účet cca 35 000 Kč, tři (!) místopředsedové po 45 000 Kč a předseda 55 000 Kč.

A jak 7. února 2020 moudrý Volební výbor úřadoval? Jako vždy. Vybral 18 kandidátů, z nichž většina splňuje přesně kritéria předchozího odstavce.

Leč pozor! Mezi vyvolenými jsou i ti, kteří opakovaně nesli kůži na trh a právem a konkrétně kritizovali praktiky ČT. Budou-li zvoleni, bude se jim hůře měnit názor, neb riskují ostudu a výraznou ztrátu cti. Ti stojí za podporu.

Takovým člověkem je rozhodně Luboš Xaver Veselý, jenž po vpravdě estébácké perzekuci, kterou ČT zaměřila právě proti němu, odhalil ubohost a neprofesionalitu chlapců a děvčat z Newsroomu ČT24 a monstrózní podvod s Ústavem nezávislé žurnalistiky.

Ale i ekonomka Hana Lipovská, jež se na ČT nedívá, a proto ji naprosto logicky zajímá, jak hospodaří a co dělá s jejími penězi někdo, komu každý měsíc musí posílat peníze za něco, co si neobjednala a co dokonce odmítá konzumovat. V Radě by zastupovala většinovou společnost.

Ekonom Vladimír Pikora do Rady patří taktéž, a to už pro svůj kritický postoj k ekonomickému chování ČT, ale i pro svůj vztah k normálnosti, jenž je prost genderové ideologie.

A také Pavel Matocha. Za léta se vyprofiloval jako kultivovaný novinář zastávající rozumné konzervativní postoje. Ten by se zvláště vyjímal v prostředí zpovykané sovětsko-bruselské ČT.

Zdroj: https://www.arfa.cz/ostre-sledovana-volba-nove-rady-ceske-televize-kdo-stoji-za-pozornost-a-kdo-je-jen-vata-exkluzivne-platy-radnich-pro-af-hodnoti-stanislav-novotny/#.Xj4jn0xFw2x
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Polsku byl zbourán pomník vděčnosti Rudé armádě. Víme, co jej nahradí   
Pridal tk Sobota 08 únor 2020 - 06:04:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pomník vděčnosti Rudé armádě, který se nacházel v polském městě Lešno ve Velkopolském vojvodství, byl zbourán. Takové informace se uvádí na portálu Niezależna.

„Na místě, kde dříve stál pomník vděčnosti Rudé armádě, chce tamní starosta umístit valoun na počest 100. výročí navrácení Lešna Polsku,“ uvádí se na portálu.

Uvádí se, že pomník původně stojící na křižovatce ulic Starozamkowa a Lipowa byl postaven bezprostředně po skončení druhé světové války. Byly na něm umístěny dvě tabulky s polským a ruským nápisem: „Věčná sláva hrdinům, kteří padli v boji za svobodu a nezávislost Sovětského svazu a Polska!“

Podle místních orgánů nařídilo zbourání pomníku samo vojvodství. Části této demontované památky budou uloženy v městském skladu. Není vyloučeno, že se stanou exponáty Muzea studené války v Podborsku.

Zmiňme, že zpočátku byli u daného pomníku pohřbeni sovětští vojáci, kteří zahynuli v bojích s nacisty. Později však byla jejich těla exhumována a pohřbena na hřbitově v Rawiczi.

Bourání pomníků a změny v zákoně

V posledních letech byly v Polsku zbourány stovky pomníků vojákům Rudé armády, kteří padli za osvobození země.

„Podle našich odhadů zůstává v Polsku mimo území vojenských hřbitovů přes 100 pomníků sovětských vojáků osvoboditelů (v roce 1997 jich bylo 561),“ uvedl velvyslanec RF v Polsku Sergej Andrejev.

V létě roku 2017 podepsal polský prezident Andrzej Duda změny v zákoně zakazující propagaci komunismu nebo jiného totalitního systému v názvech budov, objektů a prostor pro veřejné užití. Zákon mimo jiné počítá s demolicí sovětských památek. Podle odhadů polského Ústavu národní paměti , který je odpovědný za práci s památkami, se tento zákon o dekomunizaci dotkne asi 230 památek Rudé armády.

Podle odhadů odborníků při osvobození Polska zahynulo více než 600 tisíc sovětských vojáků a asi 700 tisíc sovětských válečných zajatců bylo zabito nacisty.

Ruské úřady opakovaně upozorňovaly na to, že se některé evropské země snaží přepsat historii. V polovině prosince roku 2019 ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že zejména Polsko se dohodlo s fašistickým Německem, a dodal, že Rusko má k dispozici dokumenty o těchto jednáních. Podle ruských politiků však Evropa není připravena uznat tuto část své historie. Dle předsedkyně Rady federace Valentiny Matvijenko to nelze ignorovat. Putin také uvedl, že Ruská federace je povinna zajistit zachování pravdy o Velké vlastenecké válce a čelit pokusům o falzifikaci její historii.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BsfG
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŘeditel WHO informoval o vyčerpání světových zásob lékařských masek   
Pridal tk Sobota 08 únor 2020 - 05:51:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světové zásoby jednorázových masek a respirátorů nestačí k boji proti šíření nového koronaviru a musí být poskytnuty především lékařům. Na pátečním briefingu to prohlásil Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO).

„Svět se potýká s vážnými problémy na trhu osobních ochranných pomůcek. Poptávka je stokrát vyšší, než je obvyklé, a ceny se zvýšily až 20krát. Tato situace je navíc komplikována tím, že pomůcky osobní ochrany jsou široce a nevhodně používány mimo nemocniční oddělení. V důsledku toho máme dnes vyčerpány zásoby na příštích 4-6 měsíců,“ řekl.

Podle generálního ředitele WHO je v první řadě nutné zajistit ochranné pomůcky pro lékaře a další zdravotnické pracovníky, kteří se potýkají se šířením viru v popředí. To bude vyžadovat 7-10 % tržních příležitostí.

Vypuknutí koronaviru 2019-nCoV

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka. Celkový počet nakažených po celém světě přesáhl 30 tisíc.

Největší počet nakažených v Evropě hlásí Německo, virus se objevil i v Itálii, ve Španělsku, Francii, Velké Británii, Švédsku a v Norsku. Dva případy hlásí i Rusko.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Počet nakažených již totiž přesáhl úroveň onemocnění při epidemii SARS, která vypukla v roce 2003. WHO globální stav zdravotní nouze vyhlásila teprve pošesté v historii, zatím však není navrženo ani omezení cestování a obchodu. Některé země již přijímají různá opatření – vyhlašují zvláštní stav, uzavírají hranice, ruší lety a nevydávají víza.

Co se týče opatření v České republice, tak v pondělí česká vláda rozhodla, že od 9. února budou zakázány přímé lety mezi Českem a Čínou, aby bylo zabráněno šíření viru do ČR. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který zákaz navrhl, k věci dodal, že úřady pokračují v monitoringu situace kolem epidemie. Česká republika také poskytne Číně finanční pomoc ve výši 10 milionů korun, a to skrze mezinárodní organizace.

Příznaky

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani k zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BsfA

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Izrael se kryje civilními letadly“. Generál okomentoval incident v Sýrii, kdy bylo málem sestřeleno dopravní letadlo   
Pridal tk Sobota 08 únor 2020 - 05:46:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Využití bezbranných letadel včetně civilních ke krytí a blokování PVO se stává taktickým postupem izraelských vojenských vzdušných sil, soudí bývalý velitel 4. armády VVS a PVO RF generálporučík Valerij Gorbenko.

V pátek na Ministerstvu obrany RF oznámili, že letadlo Airbus A320 se 172 cestujícími na palubě, které se přibližovalo k letišti u Damašku, se málem dostalo do palby syrské PVO, která odrážela útok izraelských stíhaček F-16. Tragédii se podařilo zabránit tím, že civilní letadlo bylo přesměrováno na ruskou leteckou základnu Hmímím.

„Izraelští vojáci užívají taktiky krytí bezbrannými letadly včetně civilních… Tento postup dělá útoky na syrské objekty pro izraelské VVS bezpečnými, protože značně omezuje aktivitu syrské PVO, která se obává, že omylem sestřelí dopravní letadla. Morální stránka podobného jednání však vyvolává otázky,“ řekl generál v rozhovoru pro novináře.

Podle jeho názoru útok izraelských vojenských leteckých sil ve chvíli, kdy se nacházelo v pásmu aktivity vojenských letounů civilní dopravní letadlo, nemohl být náhodným.

Dopravní letadla létají v celém světě ve známých stanovených výškách a izraelské radary „jasně vidí a identifikují“ všechna dopravní letadla.

„Izraelci určitě znali letový řád a harmonogram pravidelných letů v tomto regionu a mohli dobu útoku přesunout,“ usuzuje Gorbenko.

Generál tvrdí, že ani jedna země světa se dříve nepřikrývala bezbrannými letadly. Podle jeho názoru je pro VVS RF podobná taktika „naprosto nepřijatelná“.

Před měsícem už došlo na Blízkém východě k tragédii s dopravním letadlem: začátkem ledna íránští vojáci sestřelili ukrajinský Boeing 737-800 se 176 lidmi na palubě, protože ho považovali za nepřátelský cíl. K této tragické náhodě došlo v době konfrontace Íránu s USA po vraždě generála Kásima Sulejmáního a odvetném útoku na americké základny v Iráku.

Předloni syrská protivzdušná obrana omylem sestřelila ruský vojenský letoun Il-20, když se snažila odrazit izraelský útok. Při leteckém neštěstí zahynulo 15 ruských vojáků. Na izraelském ministerstvu zahraničí po tomto incidentu uvedli, že „udělají všechno proto, aby se taková tragédie již neopakovala“.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Bsf3
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1844 sec,0.0637 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,545kB