Neděle 23 únor 2020
Sprosté jednání vůči ruským biatlonistům. Italská policie k nim vtrhla v šest ráno   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 06:14:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hnus, překračující už všechny meze. K ruským biatlonistům vrazila 22. února italská policejní jednotka v 6 hodin ráno, kdy poklidně spali na Mistrovství světa v biatlonu, v italské Rasun- Anterselvě. Bez jakýchkoli zdůvodnění či obvinění. Policisté zabavili sportovci i trenérovi počítač, telefon a osobní věci. Mistr světa ve sprintu, biatlonista Alexandr Loginov vylíčil, co se událo.

„Spali jsme v jednom pokoji s Jevgenijem Garaničovem. Probudili jsme se, když se policie doslova vlámala do dveří. Hned nám sebrali zbraň, zřejmě jako velmi nebezpečným zločincům. Řekli nám, abychom zůstali sedět na místě. Jen v trenkách jsme se dívali, jak nám kontrolovali věci. Ale zajímali je jenom moje“, řekl Loginov do éteru pro ruskou televizní stanici Match TV.

Podle vyprávění Loginova, policejní rejd byl proveden na objednávku Mezinárodního svazu biatlonu (IBU). Loginovi sebrali notebook, telefon a osobní věci. Bez žádných obvinění, bez žádných zdůvodnění.

Největší vinou ruských sportovců jsou zřejmě jejich vítězství. Ve chvíli, kdy ovšem sportovcům zabavila italská policie zbraň, je otázka, zda se ještě dá hovořit o regulérních závodech, protože zbraň mohla policie i poškodit, aby si sportovec nemohl připsat další vítězství.

Policejní šťára, jinak se to nazvat ani nedá, probíhala i u dalšího člena týmu. Policisté totiž vrazili i k trenérovi ruských biatlonistů Alexandru Kasperovičovi. Stejně jako závodníkům i jemu sebrali počítač, telefon a osobní věci.

Dříve už bylo sděleno hlavním trenérem ruské biatlonické sborné, že Loginův spolubydlící Garaničov bude zařazen do štafety biatlonu.

Mimo jiné, je to samozřejmě brutální a nechutný zásah do psychiky sportovců. Strach, závist a ubohost byly v tomto případě zařazeny do nejvyšší sportovní soutěže, s porušením veškerých uznávaných pravidel.

Radmila Zemanová-Kopecká

Zdroj: http://www.isstras.eu/cs/2020/02/22/4235/sproste-jednani-vuci-ruskym-biatlonistum-italska-policie-k-nim-vtrhla-v-sest-rano/?fbclid=IwAR3XdDLEk34PmGjJnxRzBPp2w1LILRdYGaIBoI458ReFlj1sUKyNdtQs-Lw
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřísně tajné!!!   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 06:09:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šokující novinka, kterou nám vláda i sluníčkáři přísně tají:

Dne 13. února 2020 Evropský soud v Strassburgu rozhodl, že všechny evropské vlády mají právo ihned vyhoštovat uprchlíky ze své země a odvézt je mimo území EU, pokud tito uprchlíci vstoupili do EU nelegálně.

Každý národní stát má plné právo hájit své hranice, pokud se někdo dopustí jejich porušování. Každý uprchlík, který je u nás nelegálně a nepožádal si o azyl na hranicích EU či na ambasádě státu, kam přišel, se okamžitě může poslat tam, odkud přišel.

Podle mě je v tom ale háček: Všichni tito vandráci si záměrně zničili doklady, takže jak poznáme, odkud přišli a kam je máme odvézt?

Miroslav Petr

Zdroj- Tadesco: Zoufalá pražská kavárna vám tají...
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrampoty tápajícího katolíka   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 06:06:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Drazí přátelé a spoluvěřící!

V tomto článku bych se rád s vámi podělil o své osobní zkušenosti, které jsem nasbíral během nedlouhé praxe římského katolictví. Ať se to někomu může zdát uvěřitelné či neuvěřitelné, zkušenosti, o kterých zde píšu, se mi skutečně přihodili. Jednotlivé zkušenosti jsou seřazeny víceméně nahodile a udály se v různých časových rozmezích. Mnohé z nich mi poměrně silně utkvěly v paměti, jiné se mi z hlavy vytratily, o těch tu řeč samozřejmě nebude. Faktem ovšem je, že bych si někdy přál, aby se mi vytratily všechny, ale možná jsem zbytečně přecitlivělý. Možná se opravdu zbytečně trápím kvůli malichernostem. Jsem však jen obyčejný nevzdělaný laik, mohu tedy postoj ke všemu v Katolické církvi prožitého zaujmout jen na základě svého duchovního i duševního cítění a skrovných vědomostí, které jsem načerpal.

Nejprve by bylo spravedlivé uvést, že se sám potýkám s mnohými osobními hříchy a slabostmi, které mě již dlouhou dobu dost sužují a dělá mi velký problém se jich zbavit. Když jsem ke katolictví konvertoval, duchovně jsem se choval po jistou dobu jako slon v porcelánu a v mnoha situacích naprosto nevhodně. Aniž bych chtěl být alibista, často jsem přemýšlel o tom, jak velký vliv má dění v Církvi, úroveň její náboženské výuky, míra pravověrnosti v jejím učení a celkový vztah Církve v k pravému učení na to, jak dobře či špatně se dovede věřící laik zbavovat hříchů a slabostí, chápat správně Boží Pravdy a nacházet v různých složitých situacích křesťansky správné cesty. Nedokážu si na to uspokojivě a jednoznačně odpovědět. Bohužel začínám pomalu na sobě zjišťovat, že v určitých ohledech ztrácím zájem o duchovno, křesťanské zapálení ve mně částečně hasne, spousta duchovních křesťanských projevů mi jde jedním uchem dovnitř a druhým ven.

Vidím však jedno malé velké světlo v katolické víře, které je ovšem všemožně dušeno, popíráno, ignorováno. Jedná se o tradiční katolické učení, které jsem nastudoval z mnoha před-druho-koncilních církevních, zejména papežských, dokumentů a dalších zdrojů. Bohužel bohudík mě určitá znalost tohoto tradičního učení uvrhla do rozpaků, nejistoty, neklidu, do rozpolcenosti duše a do častého trpkého vnímání různých katolických zkušeností. Vnímat totiž vše současné katolické prizmatem Tradice mi opravdu často připadá velmi nesnadné a trýznivé, ne však kvůli Tradici ale kvůli moderně.

Jako první zkušenost uvedu sledování Mše Svaté (NOM) na jednom nejmenovaném křesťanském televizním vysílání na svátek svatého Huberta. Mše byla sloužena venku pod širým nebem a účastnilo se jí mnoho myslivců a také trubadúrů. Když kněz přistupoval k proměňování, snažil jsem se duchovně pohroužit. Bezprostředně po něm, když kněz Eucharistii pozdvihoval, zazněla od trubadúrů velmi pronikavá slavnostní fanfára, až jsem vyletěl do pozoru v domnění, že byl zahájen nějaký myslivecký hon na divoká prasata. Alespoň jsem se krátce pomodlil, aby se ti myslivci při honu nepostříleli vzájemně mezi sebou, jako se jim to občas stává, nicméně jinak byl můj duchovní a dušení požitek ze Mše již docela zmařený.

Jindy jsem se účastnil NOM, kde liturgii doprovázela skupina mládeže na kytary a bubínky. Někdy uprostřed Mše začala mládež další skladbu sólovou hrou velmi zajímavého strhujícího rytmu na bubínky identického s bubnovým rytmem skladby zpěváka Fredy Mercuryho “We will rock you“. Mám takovouto hudbu celkem rád, proto se mnou rytmus začal uvnitř lomcovat a strhnul mě – ,,Buddy you’re a boy make a big noise. Playin’ in the street gonna be a big man someday. You got mud on yo’ face. You big disgrace. Kickin’ your can all over the place. Singing: We will, we will rock you!“ ….. Vzápětí jsem si uvědomil, že jsem přece na Mši a snažil jsem se uklidnit. Nicméně jsem se již nedokázal soustředit na to, co se děje u oltáře, …. pardon, u obětního stolu. V duchu jsem si říkal, že takováto hudba se do kostela asi moc nehodí. Ale vzpomněl jsem si, že přece papež Jan Pavel II. kladl důraz na mládež, pokud vím, vkládal do ní naději, no tak dobře, musím být pokorný, spravedlivý, tolerantní a dát prostor mladým lidem.

Další zkušenost jsem zažil na NOM v jednom menším městečku. Byl jsem zde tehdy se svojí matkou, též katoličkou, na výletě, a tak jsme zavítali v tomto městě také do kostela. Byla zde velmi přívětivá nálada. Paní kostelnice, jak viděla mě a mou matkou – dvě nové tváře v kostele, nás oslovila a hezky jsme si všichni tři popovídali. Na Mši jsem se velmi těšil, zvláště před prvním čtením jsem byl napjatý očekáváním. Čtení šla k ambonu číst mladá žena s brýlemi tlustými asi jako Hubbleův teleskop. Žena předstoupila před ambon a prohlásila – “Čtení z knihy …..“ (bohužel si již nepamatuji, která to byla). Poté knihu zvedla, dala si ji co nejblíže před oči, aby na čtení viděla, čímž knihou přehradila prostor mezi svými ústy a mikrofonem. Díky tomu, když četla text, jsem slyšel pouze nesrozumitelné špatně slyšitelné mumlání, ze kterého jsem se opravdu nic nedozvěděl. Toto mumlání trvalo snad několik minut. Poté žena knihu položila zpět na ambon a již slyšitelně a zcela srozumitelně prohlásila – “Slyšeli jsme Slovo Boží.“ No já tedy nic neslyšel. Byl jsem z toho zklamaný a trochu otrávený. Ale pak jsem si řekl, že přece máme být těmi milosrdnými katolíky a nikoho neodsuzovat a přece není důležité, jak dobře ta věřící paní vidí či nikoliv, ale předně, zda má v srdci upřímnou víru a s jak upřímným srdcem takto při Mši Svaté slouží Pánu. A to přece ví jenom Pán,…..stejně jako jen On ví, co vlastně četla…….

Jinou zkušenost s ženou za ambonem jsem prodělal v jednom vesnickém kostele při NOM s nedělní platností. Bylo velmi teplé letní počastí. Při Mši šla k ambonu zpívat velmi hezká mladá žena. Měla na sobě velmi krátké šortky, div jí z nich nevylézaly šunky, měla velmi hluboký výstřih a holá ramena. A já nešťastník slabošský chlap jsem se nedokázal soustředit na to, co při žalmu zpívala, ale hleděl jsem na její značně odhalené tělo. Ze žalmu jsem pochopitelně nic nevěděl. Byl jsem z toho úplně rozhozený a dělal jsem si výčitky. Nakonec jsem si ale řekl, že vinu musím hledat předně u sebe, a musím být katolíkem uznávajícím rovnoprávnost a respektovat důraz Církve na úlohu žen v Církvi.

Též jsem byl svědkem, kdy žena-kostelnice v rámci úklidu otevřela svatostánek v oltáři a manipulovala s monstrancí. V jedné farnosti ministrovala mladá žena, kněz s ní byl velmi spokojený, však ženy jsou pořádnější než muži a mají prý větší smysl pro detail. Člověk by si ale myslel, že tyto činnosti jsou určené pouze mužům. Při některých NOM byla liturgie doprovázena opravdu falešným zpěvem vybraných laiků, až mi to trhalo uši. Jeden kněz si mi kdysi stěžoval, že má ve farnosti laického muže, který si uzurpuje právo mimořádně udělovat Přijímání, přestože je na Mši kněz přítomen a nepřistupuje k Přijímání velké množství věřících, dále si uzurpuje právo organizovat záležitosti, které spadají spíše do kompetence kněze. Kněze jsem sice politoval, ale asi bychom neměli zapomenout, že v Církvi nastal přece čas laiků.

Výše zmíněné negativní projevy účasti laiků na některých mešních úkonech (1.čtení, žalm, 2.čtení, četba přímluv, předzpěv, atd.) jsou dle mého soudu důsledkem neschopnosti laiků se zdisciplinovat tak, aby jejich výstup byl pro Mši po všech stránkách akceptovatelný a zcela vhodný, ztrátou soudnosti laiků v rozpoznání, na co stačí a na co již ne, dále ztrátou soudnosti kněží při schvalování či výběru konkrétních laiků pro dané mešní úkony, neschopnost kněží vhodným způsobem zdisciplinovat tyto laiky z důvodu strachu, že se jich dotknou, nebo je zraní na duši, nebo je jako aktéry zmíněných mešních úkonů ztratí, a neschopnost či neochota z lhostejnosti, strachu, atd., ostatních laiků upozornit tyto laiky, pokud něco dělají nesprávně, nevhodně, apod. U posledních dvou důsledků se zastavím, protože zde dochází k určitému paradoxu. Těmito negativními projevy jistě trpí mnoho dalších laiků účastnících se Mše Svaté. Potom neschopnost či neochota zmíněné laiky zdisciplinovat nebo upozornit na nějaké chyby či nevhodnosti při jejich výstupech ze strachu, že se jich to dotkne, zraní je to, nebo dané mešní úkony přestanou vykonávat, lze považovat za určité “milosrdenství“, vlastně falešné milosrdenství, které je nemilosrdenstvím vůči všem na Mši zúčastněným laikům, neboť případné negativní projevy těchto laických výstupů mohou u všech laiků vést ke ztrátám některých duchovních milostí pramenících ze Mše Svaté a nebo i k hříchu. Vyjádřím-li to tedy tvrdě, pak kvůli milosrdenství vůči několika laikům trdlujícím při mešních úkonech se děje nemilosrdenství vůči všem na Mši zúčastněným, nebo-li milosrdenství vůči některým na úkor dobra všech. Tento problém ideálně, alespoň podle mých zkušeností, řešila Tridentská mše, kde se laici žádných mešních úkonů neúčastnili a účastnit nemohli, ale vše vykonávali vysvěcené osoby. Tedy zde tento problém laiků vlastně vůbec nebyl.

Pokaždé, když se účastním NOM, snažím se být disponovaný tak, abych mohl přistoupit k Přijímání. Bohužel se mi víckrát stala nepříjemná věc. K Přijímání přistupovalo někdy hodně lidí seřazených do dlouhé fronty. Když jsem přijal Eucharistii od kněze do úst, chtěl jsem Ji v klidu zkonzumovat. To však nešlo, protože se na mne zezadu tlačila pokračující fronta lidí. Připadalo mi však nevhodné Eucharistii zkonzumovat a polknout během chůze zpět do daleké lavice, kde jsem seděl. Nejbližší lavice bylo často obsazené a navíc bych jistě vzápětí musel uvolňovat místo jinému věřícímu, který odsud k Přijímání vyšel. Vracel jsem se tedy vždy až do své lavice, ale bohužel když jsem se do ní vrátil, Eucharistie se mi často přilepila takovým způsobem na horní patro, případně na jazyk, že jsem ji nemohl stáhnout dolů. Snažil jsem se o to jazykem, až mě bolely svaly pod bradou. Někdy mě napadlo stáhnout Ji prstem, ale to mi připadalo nevhodné. Z této situace jsem byl vždy rozhozený a bohužel jsem se někdy přichytil při tom, že v duchu nadávám. Vždy jsem se hned zarazil a zastyděl. Naštěstí se mi Eucharistii vždy podařilo stáhnout a polknout. Ovšem ten pravý duchovní a duševní požitek již nebyl tak dobrý. Od té doby bych dal, nevím co za to, abych mohl Eucharistii v klidu a v kleče zkonzumovat a polknout bezprostředně po Jejím přijetí od kněze. Ale přece nemohu být takový fanatik a jako skoro jediný exot ve farnosti požadovat něco takového.

Kdysi před lety, krátce po své konverzi ke katolictví, jsem se v jednom internetovém článku dočetl o různých mýtických příbězích týkajících se Boha Hora, Mitry, apod., kteří také zemřeli a vstali z mrtvých, konali taktéž podobné zázraky jako Ježíš Kristus a získávali své následovníky. Resume tohoto článku bylo, že zprávy o Ježíši Kristu v Písmu Svatém jsou opsané z těchto mýtů a jsou tudíž nepravdivé. Přiznám se, že to tehdy trochu otřáslo mojí vírou. Proto jsem e-mailem oslovil jednu významnou českou katolickou teologickou osobnost s prosbou, zda by mi mohla tuto problematiku vysvětlit. Odpovědí této osobnosti bylo, že Nový Zákon není ani opsaný ani smyšlení, ale v tehdejších dobách, tedy i v Novém Zákoně, se běžně za pomoci “mýtopoetických symbolických vyjádření sdělovaly hluboké teologické pravdy“. Vskutku šalamounsky řečeno. Tato osobnost před více lety, jak vím z jednoho rozhovoru na kanále Youtube, na otázku jedné katolické laičky, jakým způsobem správně chápat Ježíšovo zmrtvýchvstání, odpověděla, že toto zmrtvýchvstání nelze chápat tak, že se mrtvola začala hýbat, ale jednalo se o duchovní zmrtvýchvstání. Nemohu si pomoci, ale měl-li bych vkládat naději jen do nějaké mrtvoly na kříži, připadal bych si jako nejubožejší z lidí. Na(ne)štěstí se ale mohu v rámci interreligiózního ekumenického dialogu, však jsme všichni všelidští bratři, seznámit s jinými náboženstvími a náboženskými filozofiemi a odtud načerpat duchovní síly, které by mohly pro mě být aspoň malou náplastí na mou ubohost.

Kdysi dávno jsem zjistil, že papež Jan Pavel II. se účastnil setkání s představiteli jiných náboženství, někde přijal pohanský věnec od nějaké kněžky, jindy políbil korán, atd. Nemohl jsem to vydýchat, byl jsem z toho úplně zdrcený a proto jsem to jednomu svému známému knězi napsal v e-mailu s tím, že si myslím, že se papež dopustil věcí neslučitelných s katolickou vírou. Krátce na to mi dotyčný kněz odpověděl toto (zkrácená verze) – ,,Jan Pavel II. byl vždy "světovým" Papežem. Nikdy neporušil jakékoliv Boží přikázání. Každý národ uctívá nějakého boha: buddhisté Budhu, muslimové Allaha, křesťané Ježíše Krista. Kamkoliv přijel s papežskou návštěvou, vzdal jen úctu jejich bohu. Jak byl v Africe, neměl by přijmout věnec na krk od černošky, která je pohanka? Muslimové uctívají Korán jako jejich evangelium a my máme Písmo svaté jako knihu víry. Proč by neměl uctít jejich knihu víry? Pro ně a pro nás je to radostná zvěst o spáse, i když ji chápeme jinak. Na ekumenických setkáních každý národ čte ze své knihy víry. V současné době Benedikt XVI. je na Kubě. Myslíš, že se bude chovat jinak? …. “ Z jeho e-mailu jsem byl ještě zdrcenější než předtím. Vždyť mi v něm vlastně všechny mé domněnky ohledně porušení katolického učení při těchto setkáních potvrdil. Ale asi bych neměl být ten nenávistný fanatický fundamentalista, raději bych měl vést ten dialog, reagovat na nové výzvy a více se otevřít světu. Nicméně i tak jsem ten den večer o této zkušenosti řekl jedné blízké známé postarší ženě katolického vyznání od mládí, která mi na to řekla, že se ten kněz upsal, spletl se. No tak dobře, no ….. .

Bohužel musím konstatovat, že po všech těchto a mnoha dalších zkušenostech ztrácím ten pravý hluboký duchovní prožitek z katolické víry a liturgie, dokonce jsem se přistihl u jistého nezájmu. Je však velmi málo dalších katolíků, se kterými bych si mohl o tomto popovídat. Naopak slýchávám od věřících samou chválu na NOM, kázání, apod., a jak hluboce duchovně jim to pomáhá. Drtivá většina z nich vůbec nechápe, kde je v Církvi problém, myslí si, že je vše v pořádku. Napadla mě otázka, zda tito lidé nejsou na tom vlastně lépe. Oni s blaženou nevědomostí sice nic netuší, žijí v pokřivené víře, ale prožívají příjemné hluboké duchovní stavy, které jim v životě pomáhají. Já naopak vidím spoustu nedostatků, ale již nedosahuji takových prožitků, jako oni, navíc ztrácím v sobě ten správný duchovní oheň pro tuto víru. Mnoho věcí v Církvi se člověku jeví jako naprosto v rozporu s katolickou vírou, s Tradicí, ale člověk chce být poslušný Církvi, což je jeho povinnost. Nicméně Církev také učí, že máme poslouchat pravé katolické učení a ne bludy. Pak tedy katolík dochází k paradoxní situaci, kdy poslechnout Církev může znamenat neposlechnout Církev.

S mnohými těmito záležitostmi, o kterých jsem zde napsal, a dalšími modernostmi v Katolické církvi jsou mnozí katolíci spokojení, dokonce, možná prvně v historii, jsou díky tomu s Církví spokojení i mnozí ateisté. Inu, Církev na tom přece nikdy nebyla tak dobře, jako teď. ……

Autor: Tápající katolík.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŘidičské průkazy v Rakousku   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 05:59:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Při svém mnohaletém pracovním působení v této zemi (Rakousko) jsem byl nucen si opatřit v roce 1991 řidičský průkaz této země, neboť podle nějakých předpisů byl nutný k možnosti používat tamní firemní auto při mých
služebních cestách. Jeho vydání trvalo asi týden na základě předložení českého průkazu, místopřísežného prohlášení o praxi v řízení a kolku v hodnotě cca 500,- Kč.

Průkaz je podobný našemu tehdejšímu, růžovému. S koncem minulého roku, kdy vrcholila u nás hysterie s nucenou výměnou ŘP, jsem se zastavil na okresním úřadě v jednom městečku Rakouska v blízkost našich hranic, abych se poptal, jak provést onu výměnu, jelikož mi to prý podle našich úředníků EU nařizuje.

Přijal mě velmi ochotný a zdvořilý úředník (mimochodem jeden úředník vyřizuje pod hlavičkou „Občanský servis“ vše, co běžně potřebujete, tedy např. i stavební povolení, pas, žádost o sociální dávky atd.).

Po mém dotazu, co s ŘP se na mě udiveně podíval a odvětil: „Co byste s ním dělal, jezděte dál, platí vám až do r. 2035“. Když jsem mu odpověděl, že za tu dobu, co vlastním rakouský, jsem u nás nuceně vyměnil už čtyři, se jenom usmál a pravil: “My jsme právní stát a u nás jednou vydaný dokument má trvalou platnost.“

Pro jistotu jsem se ještě úředníka otázal, jestli musím jako senior absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku po uplynutí 2 let.

Bylo mi vysvětleno, že by se to u nich považovalo za šikanu a jelikož v Rakousku každý ve svém zájmu chodí na preventivní prohlídky, má ošetřující lékař ze zákona za povinnost nahlásit na příslušný úřad, pakliže je pacient k řízení nezpůsobilý.

Odcházel jsem z tamního úřadu se studem v duši, že žiji v zemi, kde je zvůle politiků a úředníků nade vše!!!


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPředmět: na kolejích - Řeporyje   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 05:53:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jmenuji se Jana Slepičková, narozena 18.8.1988 a dostavila jsem se k výzvě policejního orgánu za účelem výslechu ve věci podezření z trestného činu obecného ohrožení, kterého jsem se měla dopustit ve spolupachatelství tím, že jsem umožnila či nařídila, aby děti, které jsem měla svěřeny jako vychovatelka, přecházely přes železniční přejezd v Řeporyjích v době, kdy byly závory sklopeny a výstražné zařízení v činnosti.

Sděluji policejnímu orgánu, že nebudu odpovídat na jeho dotazy. Policejnímu orgánu učiním prohlášení do protokolu a požaduji, aby jej policejní orgán průběžně doslovně protokoloval.

Informuji policejní orgán, že ve slově Slepičková se po „p“ píše měkké i.

Uvádím do protokolu, že jsem před výslechem nebyla poučena o právu výpověď odepřít ani o právních následcích neúplné či křivé výpovědi. Policejní orgán, npor. Dobrý, mi až na moje vyžádání podal jakési ušmudlané papíry, které jsem odmítla číst, protože s sebou nemám brýle na čtení. Na to orgán npor. Dobrý reagoval sdělením, že „to mám teda smůlu“.

K věci samotné.

Dne 5.2:2020 jsem spolu s dalšími vychovatelkami ze Základní školy Františka Sahuly navštívili Řeporyje, abychom si prohlédli exemplář tygra šavlozubého. Měli jsme v úmyslu odjet z Řeporyj zpět do Prahy osobním vlakem č. Os 19915, který odjíždí z nádraží v Řeporyjích v 11:59. V nádraží v Řeporyjích se tento vlak křižuje se spojem Os 19958 od Prahy, který následně odjede z Řeporyjského nádraží rovněž v 11:59.

Cestou k železničnímu přejezdu jsme potkali nějakého muže, který měl černý plnovous, černé vlasy, zavalitou postavu, mluvil jako nějaký buran a dělal divné grimasy. Kolegyně vychovatelka byla toho názoru, že se jedná o politika Novotného, toho, co má v hlavě nasráno, dělá naší zemi ostudu v cizině a chová se jako zfetovaný idiot. Druhá kolegyně byla toho názoru, že to je ten politik, do kterého ODS vkládá ohromné naděje a málem ho zvolila místopředsedou. Já byla toho názoru, že to je určitě nějaký úchyl a že bychom raději měli jít, protože u těchto lidí člověk nikdy neví. Nicméně setkání s tímto křížencem prasete a orangutana nás poněkud zdrželo, protože jsme musely děti uklidňovat, myslely si, že je to strašidlo.

Při příchodu k nádraží se ukázalo, že spoj od Prahy už přijel a spoj do Prahy čeká ve stanici. Měli jsme dostatek času, protože jsme k přejezdu dorazili v 11:56 a vlak odjížděl za tři minuty. Zaměstnanci drah, nejsem schopna určit jaké organizace a jakého funkčního zařazení, nás ještě před přejezdem posunky a verbálně pobízeli, abychom obešli závory a dorazili co nejdříve do prostoru stanice. Důvod, proč nám tuto výzvu sdělovali, mi není znám, ale domnívám se, že nějak souvisel s provozem v železniční stanici. Tyto pracovníky nejsem schopna identifikovat. Nevyžadovala jsem od nich předložit pověření, že jsou oprávněni mi sdělovat pokyny.

Neshledávala jsem toto počínání nijak riskantní ani způsobilé ohrozit kohokoli.

Dopravní poměry na trati v Řeporyjích jsou mi dobře známy. Trať je jednokolejná, což má za následek, že na trati může být vždy jen jeden vlak. Železniční přejezd je umístěn v traťovém obvodu stanice. a pokud jsou ve stanici oba vlaky z opačných směrů, ten jedoucí z Prahy i ten jedoucí do Prahy, nemůže se stát, že by přijel ještě nějaký další vlak. Ze záběrů na videozáznamu, který publikoval starosta Novotný na internetových stránkách s názvem Extrémní starosta, to sice vypadá, jako by trať byla dvojkolejná, nicméně koleje se spojují bezprostředně za přejezdem do jedné. Pokyn od pracovníků dráhy jsem vnímala tak, že nám chtějí usnadnit nastoupení do vlaku.

Zcela vylučuji, že bych vydala svěřené žáky v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že bych je vystavila možnosti kolize s vlakem, protože na trati nedocházelo k pohybu žádného vlaku. Stejně tak vylučuji, že by došlo k přestupku, protože mi byl sdělen pokyn k přecházení přejezdu. Dodávám, že mi zákon nedával možnost zkoumat ještě před uposlechnutím pokynu, zda pokyn pracovníka provozovatele dráhy byl zákonný nebo zda je pracovník provozovatele dráhy pověřený takový pokyn dávat, pokynu musím jako chodec uposlechnout a až pak si případně mohu jít stěžovat nebo uplatnit jiné právní prostředky k ochraně svých práv. Obdobná situace nastává ve všech případech, kdy dochází k nějakému správnímu aktu na místě, tedy například při řízení provozu příslušníkem policie, jehož pokyny jsou také nadřízeny světelným znamením a dopravním značkám, a jehož pokyn musí účastník silničního provozu uposlechnout, i kdyby byl zjevně nesprávný, nebo umisťování dopravních značek, u kterých také nemá účastník silničního provozu možnost je neuposlechnout, protože jsou například neúplné nebo se mu nějak nezdají.

Navrhuji, aby policie vyslechla svědky. tedy cestující v obou vlacích, jejich strojvedoucí a výpravčího ze stanice Řeporyje, a dále osoby zdržující se v okolí přejezdu.

Musím poukázat na to, že to, co předvádí starosta Novotný v médiích, shledávám zcela nechutným. I slaboduchý představitel veřejné správy a současně slaboduchý člen Občanské demokratické strany, čímž obojím Novotný je, by měl ctít podstatu a smysl právních ustanovení týkajících se pohybu po železničním přejezdu. Účelem zabezpečovacího zařízení je zabránit kolizi účastníka silničního provozu s jedoucím vlakem. Pokud na kolejích žádný jedoucí vlak není a výstražné zařízení je v činnosti pouze z důvodu jeho nevhodného technického řešení, měl by ten rozeřvaný nesnesitelný fracek ještě nesnesitelnějšího a ještě rozeřvanějšího otce napnout svoje síly k tomu, aby zabezpečovací zařízení fungovalo korektně a nemuseli ho obcházet sami zaměstnanci dráhy.

Stran videozáznamu, kterým policie disponuje uvádím, že podle informací z médií byly kamery instalovány úřadem městské části Praha-Řeporyje na základě osobní inciativy starosty Novotného, který zjevně nalezl zálibu v dívání se na své spoluobčany. Část videozáznamu publikoval starosta Novotný ve spolupráci s prodejcem zboží pochybné kvality i původu Mall.cz na stránkách videoblogu Extrémní starosta. Domnívám se, že tento záznam získal starosta Novotný pravděpodobně do své dispozice nezákonně, a nezákonné bylo i jeho zveřejnění. Zejména upozorňuji na to, že ze záznamu lze rozeznat tváře osob a registrační značky aut. Ne dost tomu, na témže webovém projektu, se kterým se identifikuje tentýž Novotný, je záznam z kamer streamován ve formě tzv. slow TV, a i v tomto broadcastingu, který je veřejně dostupný, lze rozeznat tváře osob a poznávací značky vozidel v režimu 24/7.

Trestní oznámení podám ústně po skončení tohoto úkonu. Domnívám se, že nejen samotný záznam byl získán nezákonně, ale činím sporným i jeho věrohodnost, protože lidé jako Novotný se neštítí ničeho, v zájmu popularity nezastaví před ničím, vyžívají se ve skandalizování jiných osob a vůbec bych se nedivila, kdyby video bylo upravováno podobně jako byla pozměňována videa v tzv. kauze Lacina.

To je vše, co hodlám ve věci uvést.

Výslech ukončen 8.2.2020 v 14:45 hodin.

Podpis vyslýchané osoby připojen na samém konci textu.

Volný prostor na stránce proškrtla Slepyičková.

Doplněno rukopisem: Policejní orgán npor. Dobrý uvádí, že po celou dobu výslechu byl přítomen ppor. Mrtvý. To se nezakládá na pravdě. Npor. Dobrý byl přítomen po celou dobu výslechu sám, ppor. Mrtvý se objevil až poté, co jsem odmítla podepsat protokol, který obsahoval zjevně nepravdivou informaci o přítomnosti ppor. Mrtvého v průběhu celého výslechu, a přesvědčoval mě, že na to nemám brát ohled, že to se prý takto u policie dělá.

Podepsána: Slepičková, 8.2.2020 15:03 h.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo nám Babiš neříká! Jednání vládců EU má jasný závěr, Němci chtějí oficiálně vznik IV. německé říše ...   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 05:49:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Co nám v českých médiích zapomněli říct o Mimořádném summitu Evropské unie.

1) Britové se chechtají, až se za břicho popadají, výpadek 75 miliard Euro je pro Brusel zkrátka moc.

2) Francouzský politik Florian Philippot včera řekl, že Francie by měla přestat platit do „katastrofálního“ rozpočtu bloku, a ODEJÍT z Evropské unie.

3) Tetka Merkel oznámila, že do budoucnosti se počítá pouze s federalizací Evropské unie - de fakto by to znamenalo IV.Říši - Federalizace pod vedením Německa, což ocásek Macron vzápětí potvrdil.

Autor: Václav Řehák

Zdroj: https://www.express.co.uk

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠéf Ryanairu: Teroristy jsou obvykle muslimští muži   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 05:45:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéf nízkonákladovky Ryanair Michael O'Leary, který se nebojí říkat věci narovinu, se v souvislosti s kontrolami na letištích vyslovil, že teroristy jsou obvykle svobodní muži muslimského vyznání cestující sami.

“Některé věci se sice nesmí říkat (sic! – taková je dnes svoboda slova na Západě), protože jsou pokládány za rasizmus, ale teroristy jsou převážně muslimští muži.” “A odkud přichází hrozba, tam se zaměřme!”, konstatoval O'Leary.

A skutečně, na O'Learyho už míří několik obvinění z rasiszmu, ačkoli se svým tvrzením žádné rasy nedotkl, nakolik islám je nadrasové náboženství. Spíše by se na něj měly sběhnout feministky, protože ženy postavil zcela mimo hru. O dalších pohlavích ani nemluvě...

Zdroj: https://www.7sur7.be/monde/les-terroristes-sont-des-hommes-musulmans-voyageant-seuls-selon-le-pdg-de-ryanair~a7d5b426/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„U nás dnes probíhá faktická studená občanská válka.“ Fiala promluvil o „dlouhých pařátech“ George Sorose v Česku   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 05:43:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na své stránce na Twitteru bývalý starosta města New York Rudolf Giuliani obvinil George Sorose ze zneužívání amerických ambasád ve východní Evropě k obhajobě vlastních zájmů a útoků na své protivníky. Radim Fiala následně sdělil, že Soros má rozsáhlou lobbistickou síť i v Česku, která má obrovský vliv na média a vnitřní politické procesy.

Před několika dny Rudolf Giuliani, bývalý starosta města New York v letech 1994 až 2001, zveřejnil tweet, v němž se ostře pustil do amerického multimiliardáře George Sorose. Podle jeho slov americký finančník a filantrop záměrně zneužívá americké ambasády ve státech východní Evropy k tomu, aby prosazoval zájmy svých organizací a útočil na své protivníky.

„Soros je nepřítelem republikánské strany číslo jedna. On je jako anarchista. Financuje totiž prokurátory, kteří propouští zločince. Navíc zneužívá naše ambasády ve východní Evropě k ochraně svých organizací a k útokům na své protivníky,” napsal Giuliani na Twitteru.

Slova bývalého starosty města New York našla podporu u českého poslance a místopředsedy SPD Radima Fialy. Český politik je přesvědčen, že v případě Sorosova angažmá v Česku se jedná o značný vliv jeho organizací na politické a veřejné procesy v republice.

„V USA i u nás dnes probíhá faktická studená občanská válka, kdy Sorosova síť stojí jasně na straně globalistů. V České republice Soros a jeho politické neziskovky fakticky ovládají veřejnoprávní média, mají obrovský vliv na státní správu a politické strany,“ uvedl Fiala ve svém příspěvku na Facebooku.

Dále místopředseda SPD uvádí základní cíle činnosti organizací, jež jsou spojené s americkým finančníkem. Podle něj se jedná především o prosazování zájmů migrantů a podporu migrace a multikulturalismu. Dalšími podstatnými cíli jsou podpora genderismu a aktivit spojených s tématem klimatických změn. Hlavním terčem je však podle Fialy český stát a demokracie, stejně jako český národ. Jde totiž o likvidaci národní identity a následující odstranění hranic.

Reakce uživatelů

Vyjádření Rudolfa Giulianiho a komentář Radima Fialy vyvolaly živou diskuzi uživatelů. Pod příspěvkem českého politika se následně objevily komentáře, v nichž uživatelé vyzvali k přijetí určitých opatření proti organizacím spojených se Sorosem.

„A český občan stále nechápe souvislosti... je to tak ...vampirismu globalismu... usekat jim pařáty jak v Rusku, Maďarsku,“ podělil se o svůj názor uživatel Paul Rebel.

Další uživatel s přezdívkou Walker Steve popsal postup, kterým by se podle něj mělo Česko řídit v následujících letech.

„Scénář je jasný: ve volbách dosáhnout pro SPD volební většiny, zakázat Sorosovy neziskovky a zkonfiskovat jim majetek,“ uvedl na začátku svého komentáře dotyčný uživatel. Dále zdůrazňuje nutnost vyhlášení referenda o výstupu z EU a následné zpřísnění legislativy vůči islámu a imigrantům. Podle něj je také třeba se domáhat vyplacení válečných reparací ze strany Německa.

Zdroj: https://sptnkne.ws/B2Gn
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGoogle začal cenzurovat předvolební reklamy Směru-SD. Šíří prý nenávist   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 05:38:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Internetový gigant Google zablokoval desítky reklam slovenské strany Směr-SD. Ačkoli ve společnosti neuvedli příčinu, podle slovenských médií by reklamy mohly podněcovat k nenávisti.

Řeč je o zhruba třiceti bannerových předvolebních reklamách a videích na platformě YouTube vládní strany Směr-SD. V sobotu to uvedl slovenský zpravodajský server Aktuality.sk. Ačkoli služba Google Ads neuvedla, co bylo příčinou blokace, novináři se domnívají, že reklamy šířily nepravdivé informace nebo podněcovaly k nenávisti.

„Právě několik videí, které Směr-SD používá ve své kampani, jsou kontroverzní. Nejen, že ostře atakují politické konkurenty, zároveň jsou na hranici pravidel pro Google Ads,“ píše se v článku.

Server uvádí, že Google zakázal šíření předvolební reklamy, ve které Směr útočí na bývalého prezidenta Andreje Kisku, jenž nyní stojí v čele strany Za lidi, a tvrdí, že v případě výhry hodlá přijmout tisíce migrantů.

S odůvodněním, že toto video podněcuje nenávist, přestal v lednu portál YouTube vyplácet jeho autorům peníze za reklamy a počet zhlédnutí.

V dalších videích Směr tvrdí, že Richard Sulík hodlá zrušit polovinu státních svátků a vlaky zdarma a že zvolení šéfa Progresivního Slovenska Michala Trubana má zase údajně vést k legalizaci drog.

Směr na Googlu

Jedna ze zakázaných reklam měla jako jediná přes deset milionů zobrazení. Po její blokaci však nelze zjistit její obsah. Ze čtyř reklam, které byly rozmístěny za poslední měsíc, zůstala pouze jedna.

Jako příklad nevhodného obsahu Google Ads uvádí: „Výhrůžky nebo šikana vůči jednotlivci nebo skupině, rasová diskriminace, nenávistné výroky vůči skupině, názorné obrázky místa činu nebo nehody, násilí na zvířatech, vraždy, sebepoškozování, vydírání, obchod s ohroženými živočišnými druhy, reklamy používající vulgární výrazy.“

Kromě toho je zakázáno šířit nepravdivé údaje. Služba nepovoluje „reklamy ani cílové weby, které matou uživatele tím, že neobsahují relevantní informace nebo obsahují zavádějící informace o produktech, službách nebo firmách“. Tato kritéria by tak podle slovenských novinářů mohla zahrnovat i část výše zmíněného obsahu.

Podle Google Transparency Report umístila strana Směr-SD 147 reklam a utratila za ně přes 130 tisíc eur (zhruba 752 tisíc korun). Největší výdaje přitom připadly na období mezi 1. a 19. lednem. Parlamentní volby se budou na Slovensku konat již příští týden, a to v sobotu 29. února.

Zdroj: https://sptnkne.ws/B2HZ
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponErdogan potvrdil, že by se chtěl setkat s Putinem, Merkelovou a Macronem. Co s nimi chce probrat?   
Pridal tk Neděle 23 únor 2020 - 05:34:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan potvrdil, že má dne 5. března v Istanbulu v úmyslu se setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským lídrem Emmanuelem Macronem. S dotyčnými by chtěl projednat situaci v syrském Idlibu.

Erdogan nedávno uvedl, že představitelé Francie a Německa svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi navrhli, aby byl dne 5. března v Istanbulu uspořádán čtyřstranný summit o Sýrii.

„Telefonicky jsem hovořil s Putinem, Macronem a Merkelovou o Idlibu. Všichni se setkáme dne 5. března (v Istanbulu) a znovu toto téma projednáme,“ řekl Erdogan, když vystupoval v provincii Izmir. Jeho projev vysílala televizní stanice NTV.

Již dříve ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Ankara nesplnila řadu klíčových povinností v rámci Idlibu. Zejména nedistancovala ozbrojenou opozici, která je připravena k dialogu s vládou v rámci politického procesu, od teroristů.

V rusko-tureckém memorandu z 18. září 2018, které bylo odsouhlaseno na základě výsledků setkání prezidentů Putina a Erdogana, se hovořilo o zachování statusu quo pro přítomnost turecké armády, avšak za předpokladu, že budou všechny teroristické skupiny radikálů do 15. října 2018 odvedeny z deeskalační zóny Idlibu. Rovněž bylo stanoveno, že „v rámci hranic této zóny budou přijata„ účinná opatření k zajištění stabilního režimu zastavení bojových akcí “. Sedmý bod memoranda navíc předpokládal i společné rusko-turecké hlídky v této oblasti.

Jednání o Idlibu

Na konci minulého týdne a na začátku tohoto týdne se v Ankaře a v Moskvě uskutečnily dvě kola rusko-tureckých jednání o Idlibu. Na základě jejich výsledků Erdogan prohlásil, že Ankara nedosáhla uspokojivého výsledku a že je připravena zahájit vojenskou operaci v Idlibu.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov to však označil za ten nejhorší scénář.

Dohoda o Idlibu

Rusko, Írán a Turecko se v květnu roku 2017 v Astaně (nyní Nur-Sultan) dohodly na vytvoření čtyř deeskalačních zón v Sýrii.

V roce 2018 se tři z nich dostaly pod kontrolu Damašku. Čtvrtá zóna, která se nachází v provincii Idlib a v částech sousedních provincií Latákie, Hama a Aleppo, dosud není obsazena vládními jednotkami, většina z ní byla zajata teroristy z organizace Fronta an-Nusrá.

V září roku 2018 se Rusko a Turecko v Soči dohodly na vytvoření demilitarizované zóny v Idlibu, kde se nachází více než deset různých jednotek. Největšími z nich je unie protureckých skupin Lidová fronta pro osvobození Palestiny a Fronta an-Nusrá*, tedy celkem asi 30 tisíc bojovníků.

Zdroj: https://sptnkne.ws/B2Gu
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1961 sec,0.0475 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,641kB