Pátek 06 březen 2020
Spojené království vytvořilo mýtus o „syrské revoluci“   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 04:08:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na veřejnost unikly nové dokumenty o organizování britské propagandy proti Sýrii. Poskytují náhled na to, jak mohli být seriózní novináři permanentně opájeni mýtem o „syrské revoluci“, a proč se Spojené království stáhlo ze Sýrie navzdory úspěchu této operace.

V demokracii se již předem předpokládá schopnost pořádat čestné veřejné debaty. Z tohoto důvodu by propaganda byla výsadou nedemokratických režimů. Přesto se z dějin dozvídáme, že moderní propaganda začala ve Velké Británii a ve Spojených státech během první světové války, a že SSSR a nacistické Německo byly pouhými napodobiteli.

Během války proti Sýrii jsme často vysvětlovali, že realita v terénu nijak nekoresponduje s obrazem, jaký si vytvořili obyvatelé západních zemí. Veřejně jsme odsuzovali, že americké, britské, francouzské a turecké tajné služby vymýšlejí důkazy s cílem utajovat agresi Západu a podněcovat k revoluci proti diktatuře.

Ačkoli Spojené království není přítomno v terénu od roku 2018, novinář Ian Cobain nedávno publikoval na webu Middle East Eye oficiální britské dokumenty, které vrhají světlo na to, jak Londýn masivně ovlivňoval seriózní novináře, a poté stáhl své vojáky. Cobain v této záležitosti již publikoval odhalující informace o této organizaci MI6 na webu Guardian v roce 2016.

Především je důležité si uvědomit, že Britové v žádném případě nesledovali stejný cíl, jako jejich americký spojenec. Londýn doufal, že znovu získá svůj vliv z koloniální éry (stejně jako Paříž). Spojené království nevěřilo, že Spojené státy zamýšlejí zničit státní struktury Středního východu jako celku (strategie Rumsfeld/Cebrowski). Proto pojali operaci „Arabské jaro“ podle modelu „velká arabská vzpoura“ Lawrence z Arábie (Muslimské bratrstvo nyní hraje roli wahhábistů z první světové války). Jejich propaganda byla proto navržena tak, aby byla vytvořena nová Sýrie kolem tohoto bratrstva, a ne aby byla Sýrie rozdělena, jak chtěla - a stále chce - CIA.

Lidé ze západních zemí již byli utvrzení o revolucích v Tunisku, Egyptě a Libyi, takže bylo snazší oklamat je informacemi o čtvrtém poli operací.

Revolucionáři (vlastně turecké zpravodajské služby a tajné služby NATO) přivedli seriózní novináře do syrské vesnice Džabal Al-Zaouia, aby se zúčastnili shromáždění Svobodné syrské armády a tuto akci nafilmovali. Mnoho novinářů tomu naprosto podlehlo a věřilo v lidové povstání. Když Daniel Iriarte veřejně kritizoval tento film ve španělském deníku ABC - protože poznal, že přímo v centru dění nejsou syrští, ale libyjští bojovníci, a jednají na příkaz Aldelhakima Belhaje a Mehdiho al-Haratiho - tisk odmítl uznat, že se novináři stali obětí manipulace. Neschopnost novinářů přiznat své chyby, i když je někteří z jejich kolegů zamlžují, je největší výhoda pro mistry propagandy.

Jako vždy britská vládní organizace RICU (Útvar pro výzkum, informace a komunikaci) využila vědce, v tomto případě „antropologa“, aby dohlížel na manipulaci. Svěřila provedení tohoto úkolu několika subdodavatelům, včetně plukovníka Paula Tilleye, „bývalého“ důstojníka MI6; slovo „bývalého“ je zde důležité, neboť to znamená, že mohl odmítnout veškerou odpovědnost, pokud by se operace pokazila. Abychom se k jádru dostali blíže, je třeba říci, že dodavatelé MI6 otevřeli v Istanbulu, Reyhanli (Turecko) a Ammánu (Jordánsko) pro tento účel tři kanceláře, přičemž CIA působila z Německa.

Tato operace začala v návaznosti na aféru s chemickými zbraněmi v létě 2013, kdy Dolní sněmovna britského parlamentu, „opařená“ propagandou během války proti Iráku, přísně zakázala ministerstvu obrany nasadit vojáky do těchto míst. V důsledku toho byl navýšen původní rozpočet Ministerstva zahraničí, a poté převzat britským Ministerstvem obrany a kanadskými a americkými agenturami, protože armáda neměla žádné jiné prostředky pro intervenci.

Celá akce spadala pod velení důstojníka MI6 Jonathana Allena, který se stal druhou nejvýznamnější osobou britské diplomatické delegace v Radě bezpečnosti OSN.

Originalita operace, kterou mj. vedla také Iniciativa obnovovací komunikace a strategie (InCoStrat), spočívá v tom, že je prezentována jako obchodní partnerství bez vazeb na orgány Spojeného království. Syřané, kteří se toho zúčastnili, neměli pocit, že zrazují svou zemi, pouze našli příležitost, jak si vydělat peníze na přežití, navzdory válce. Na to, jakou měli životní úroveň, jim byly vyplaceny velmi vysoké platy.

Systém „civilních novinářů“ byl velmi ekonomický, vzhledem k částce 500 000 liber za měsíc, vyhrazené z britského rozpočtu (50–200 dolarů za video, 250–500 dolarů pro nezávislé pracovníky). Cílem bylo najít „informace“ nebo „důkazy“ represí režimu proti vlastnímu obyvatelstvu. Jakmile byly tyto materiály roztříděny, MI6 je poslala do BBC, Sky News Arabic, Al-Džazíra (Katar) a Al Arabiya (Saúdská Arábie). Tyto čtyři stanice jsou plně zapojeny do válečného úsilí Západu, což je v rozporu s rezolucemi OSN, zakazujícími válečnou propagandu. Syrští kolaboranti se museli písemně zavázat, že zůstanou v anonymitě, pokud to nebude výslovně určeno jinak, a nebudou vyzrazovat své vazby na společnosti.

Jelikož západní seriózní novináři nebyli schopni vystopovat syrské „civilní novináře“ a ověřit kontext videí a dalších „důkazů“ – což je raison d´être (tj. důvod existence) jejich korporace – přesvědčil je humbuk, jaký nadělaly tyto čtyři televizní stanice.

Dokumenty Iana Cobaina potvrzují, že kromě tohoto mezinárodního plánu byla jejich cílem také Sýrie. Londýn chtěl vyvolat změnu v postoji populace ve prospěch „umírněnců“ tváří v tvář „extremistům“. V tomto ohledu si web Middle East Eye očividně neuvědomil, že by tato slova neměla být vykládána v běžném slova smyslu, ale ve světle rozhodnutí předsedy vlády Tonyho Blaira. Ten během vypracování plánu na „Arabské jaro“ uvedl, že administrativa Veličenstva by měla za spojence považovat „umírněně antiimperialistické“ vůdce, jako je Muslimské bratrstvo, zatímco odpůrci jsou „protiimperialističtí extrémisté“, jako je nacionalistický režim syrské strany Baas.

Antropolog, který dohlížel na program, také naznačil, že je třeba na místě vytvořit pohotovostní složky (Svobodná policie a Bílé přilby, které založil bývalý důstojník MI6 James Le Mesurier) - ani ne kvůli pomoci obyvatelstvu, ale především kvůli vybudování důvěry v instituce, které vzniknou, jakmile bude jednou poražen režim Národní unie, vytvořený kolem strany Baas. V této souvislosti se zmínil o plánu na úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci Sýrie, jehož koncept vypracoval německý akademik Volker Perthes pro číslo 2 na půdě OSN Jeffreyho Feltmana, což Britové z toho důvodu nesprávně interpretovali.

Tato neshoda je hlavní příčinou tahanice ohledně této operace, kdy se Washington snažil s pomocí Islámského státu Daeš vytvořit „Sunnistán“ a „Svobodný Kurdistán“ s tureckou PKK a iráckou KDP. Britové se vzhledem k tomu, že už to nebyla jejich válka, rozhodli stáhnout.

Program MI6 měl tři složky:

- Sjednocená Sýrie:„Sjednotit Syřany za pomoci pozitivních afirmací ohledně společných kultur a praktik a obnovit důvěru mezi sousedy, a zároveň doložit sílu Syřanů v číslech.“
- Svobodná Sýrie:„Snažit se vybudovat důvěru v budoucí Sýrii, osvobozenou od extremistické vlády.“
- Podkopání:„Snažit se snížit účinnost skupin [násilných extremistů] v Sýrii tím, že bude podkopána důvěryhodnost příběhů a aktérů [z těchto skupin] a budou izolovány organizace [násilných extremistů] od obyvatelstva.“

Podle dokumentů Iana Cobaina subdodavatelé MI6 také školili mluvčí syrské opozice, vytvářeli účty na sociálních sítích a zakládali tiskové kanceláře, které fungovaly 24 hodin denně. V dokumentech není zmínka o návrhu loga a hollywoodském zinscenování, o čemž informoval web informationclearinghouse, jako např. vojenská přehlídka v Ghoutě, kdy tanky projížděly před kamerami za účasti komparsistů.

Cílem tiskových kanceláří bylo propojit syrské opoziční mluvčí se západními novináři a před poskytováním rozhovoru jim předat informace. Západní tisk tak v dobré víře věřil, že získává informace z nezávislého zdroje za nízkou cenu. Na začátku, tj. během fáze destabilizace (do poloviny roku 2012), všechna mezinárodní média posílala své reportéry do terénu (což Britové manipulovali), avšak dnes tam už žádní nejsou. Západ si zvykl věřit zpravodajské agentuře Syrská observatoř pro lidská práva (SOHR), kterou zřídila MI6 v Londýně společně s Muslimským bratrstvem, přestože tato agentura nemá žádné prostředky, jak se cokoli dozvědět o určitých událostech, o nichž informuje.

Thierry Meyssan

The fabrication of the myth of the "Syrian revolution" by the United Kingdom vyšel 2. března 2020 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/03/8220-spojene-kralovstvi-vytvorilo-mytus-o-syrske-revoluci.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdyž jim vadí křesťanství, tak by měli „uprchnout“ do muslimské země   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 04:02:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když jsem viděl zprávu řeckých médií, že tzv. uprchlíci znesvětili a zdevastovali kostel na Lesbosu, zkontroloval jsem, zda byl tento trestný čin zaznamenán také v německých médiích. Nenašel jsem o tom ani slovo.

Pouze jsem viděl jednostranné zprávy o 1000 "chudých" nových příchozích, kteří dorazili na ostrov kvůli Erdoganově vydírání a jak rozhněvaní obyvatelé jsou vůči nim netolerantní, proč, to už se nepíše, upozorňuje von Freeman na blogu Schall und Rauch.

V pondělí vytvořilo více než 500 uprchlíků divokou hordu, aby se dostali z tábora v Morii do přístavu Mytilini. Na cestě byla skupina konfrontována členy MAT (pořádkové policie) a házela kameny na řecké bezpečnostní síly. Policie odpoví dá slzným plynem a gumovými střelami.

Místní obyvatelé jsou v neustálém stavu hněvu a zármutku, protože uprchlíci opakovaně útočí na jejich pravoslavná svatá místa.

Kostel sv. Kateřiny je nyní zavřený, protože se jej obyvatelé snaží chránit před opětovnými útoky. Okna kostela jsou rozbitá, svatý kříž byl svržen a ikony byly převráceny. Uprchlíci také poškodili kapli archanděla Michaela, patrona Mytiliniho, hlavního města Lesbosu, a vloupali se tam.

K tomuto vandalismu dochází každý den, pouze úřady a média to nehlásí, protože se tyto zprávy nevejdou do politicky korektního vyprávění a mohou vést k hněvu. Zločiny spáchané „kulturními obohacovači“ jsou tajné.

Pokud útočí na křesťanské církve a symboly, protože to údajně porušuje jejich „víru“, pak by měli „uprchnout“ do muslimské země. Pusté církve pouze ukazují, že jsou netolerantní, násilní, primitivní a nekulturní.

Obyvatelé Lesbosu zůstávají sjednoceni a snaží se vytvořit silnou frontu proti zoufalé situaci, která se na jejich ostrově děje roky. Je to skoro jako válka!

Řecko pro migranty ale není dost dobré, chtějí jít do střední a severní Evropy, kde zelení a ultraliberálové slibují „ráj“.

Afghánci tvoří většinu uprchlíků v táboře Moria se 70 procenty. V táboře, který je určen pro 2.800 lidí, v táboře a v olivových hájích ale žije kolem 20.000 lidí.

Kdo zahájil agresivní válku proti Afghánistánu v roce 2001 a vedl ji 19 let? USA a NATO s německou účastí. Totéž v Iráku, Libyi, Sýrii a Jemenu.

Do akce 11. září nebyl zapojen ani jediný Afghánistánec, ale 16 z 19 „únosců“ byli saúdští občané. Pokud ano, měly Spojené státy zaútočit na Saúdskou Arábii. Jsou to však „velcí přátelé“ kvůli ropě a petrodolárům.

Kdekoli Západ zasáhne vojensky pod záminkou „boje proti terorismu“, „lidských práv“ a „demokracie“, způsobí pouze smrt a zkázu a „vytvoří“ uprchlíky.

-rp- a Freeman

Zdroj: AllesSchallUndRauch a PrvníZprávy
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTo je vážně nehorázné. Média informovala, že patnáct vrcholných manažerů České televize získalo za loňský rok na mzdách a odměnách přes 46,5 milionu korun!   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 03:55:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
To je vážně nehorázné. Média informovala, že patnáct vrcholných manažerů České televize získalo za loňský rok na mzdách a odměnách přes 46,5 milionu korun! Každý z 15 top manažerů si tedy v roce 2019 přišel v průměru na 3,1 milionu korun hrubého, tedy 258 tisíc měsíčně! A Česká televize navíc tají, kdo kolik dostal! Ta Česká televize, která ostatní peskuje a kádruje, je sama netransparentní! Je to výsměch českým občanům. Takhle to dál nejde a není možné, aby vedení ČT z koncesionářských poplatků mělo takovéto nehorázné odměny!

Česká televize uvedla, že „údaj o výši mzdy a odměn bez zohlednění úkolů a odpovědnosti dané osoby nemá opodstatnění a přínos z hlediska přispění k diskuzi ve věcech veřejného zájmu“. To je nehorázný výsměch! Koncesionáři nemají právo vědět, kdo kolik bere z jejich peněz?

O výši mzdy u vedoucích pracovníků rozhoduje generální ředitel, tedy Petr Dvořák, který si sám přijde na velmi pěkné peníze –jeho základní měsíční plat je 242 tisíc korun hrubého. Rada ČT mu k ročnímu platu 2,9 milionu korun může schválit maximální odměnu ve výši kolem 2,4 milionu. V minulých letech ji vždy dostal!

Rozpočet České televize je 6,674 miliardy korun. Na mzdy je vyčleněno 2,040 miliardy korun pro téměř tři tisíce zaměstnanců. Jejich průměrná mzda dosahuje 43 693 Kč.

Prosazujeme přeměnu České televize na příspěvkovou organizaci se stanoveným a kontrolovatelným rozpočtem, která bude objektivně informovat o dění ve světě a České republice. Hnutí SPD prosazuje a bude prosazovat zrušení koncesionářských poplatků.

Bohužel vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM v pondělí 18. listopadu 2019 odmítla podpořit návrh poslanců SPD na rozšíření okruhu lidí osvobozených od úhrady koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Poslanci SPD navrhovali zrušit koncesionářské poplatky starobním a invalidním důchodcům a samoživitelům, kteří pečují o nezletilé dítě, a také lidem a domácnostem s příjmy pod čtyřnásobek životního minima.

Jsme přesvědčeni o tom, že právě těmto skupinám obyvatel by měl stát zlevňovat život, a nikoliv jim ukládat poplatky. Osvobodit od poplatků navrhujeme také ústavní zařízení, která poskytují péči nemocným a seniorům. Poplatky jsou v podstatě forma daně, kterou Česká televize a Český rozhlas vybírají, aniž jejich hospodaření podléhá odpovídající kontrole.

Hnutí SPD nadále prosazuje a bude prosazovat úplné zrušení koncesionářských poplatků. Česká televize se musí zpět vrátit zpět do rukou českých občanů.

Vedení České televize

1. Jiří Dvořák generální ředitel
2. Vít Kolář ředitel korporátních vztahů a komunikace
3. Jan Maxa ředitel vývoje pořadů a programových formátů
4. Milan Fridrich ředitel programu
5. Zdeněk Šámal ředitel zpravodajství a sportu
6. Václav Myslík ředitel výroby
7. Denisa Kollárová ředitelka marketingu a nových médií
8. Milan Cimirot ředitel techniky a provozu
9. David Břinčil finanční ředitel
10. Jan Souček ředitel televizního studia Brno
11. Tomáš Šiřina ředitel televizního studia Ostrava
12. Petr Koliha výkonný ředitel ČT :D
13. Tomáš Motl výkonný ředitel ČT art
14. Jiří Ponikelský výkonný ředitel ČT sport
15. Hynek Chudárek výkonný obchodní ředitel 16. Michal Kratochvíl výkonný ředitel techniky

Autor: Radim Fiala
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŘECKÁ TRPĚLIVOST PŘETEKLA. NA OSTROVECH UŽ BIJOU NEZISKOVKÁŘE!   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 03:52:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Řecké příhraničí je už pár dní pod obrovským tlakem. Nejen že Erdoganovo Turecko přestalo bránit tak zvaným „uprchlíkům” v cestě k Řecké hranici. Ale v posledních dnech je tam začalo samo aktivně navážet! Nelze se proto divit, že Řekům ruply nervy.

Objevují se zprávy od Řecko-Tureckých hraničních přechodů a z pohraničních ostrovů, že rozhněvané obyvatelstvo začalo brát věci do vlastních rukou. V přístavu Thermi na ostrově Lesbos zaútočili rozzuření mladí Řekové na zaměstnance nevládních organizací a naházeli jim věci, včetně kamer do moře. Při té příležitosti napadli i poslance europarlamentu za zelené, nadšeného vítače, Erika Marquardta. Z jeho tweetu: Zaútočili na mě fašisté, když se místní pokusili vytlačit loď uprchlíků z přístavu Thermi na Lesbosu. Jsem (docela) v pořádku, nebojte se – uprchlíci však stále sedí v lodi. Házejí na ně plastové láhve…

Podle jiných zpráv o incidentech v Thermi, zahájili mladí Řekové pátrání po pracovnících nevládních organizací. Na Epano Skala poblíž PPC prý proběhly „závažné incidenty” mezi mladými lidmi a členy nevládních organizací. Tedy jinými, méně učesanými slovy – neziskovkáři dostali na budku.

Podobné zprávy přicházejí i z ostrova Chios, tentokrát cestou Britských listů a „slavného” Elfa a neziskovkáře Kartouze. (zde). Jeho norská spolupracovnice mu píše o mladých „fašistech”, bránících člunům přistát a pak uvádí: „Předtím jsme byli v restauraci. Když jsme dojedli, jeden jiný dobrovolník se nás ptal, jestli jsme byli v restauraci v Murii. V jedné ultrapravicové skupině totiž někdo napsal, – viděli jsme čtyři lidi, asi z neziskovky, pojďme je zmlátit. Naštěstí se zatím nic nestalo.”

Vypadá to, že i tahle krize je k něčemu dobrá. Trpělivost místních přetekla. Část mládeže povolila uzdu své dlouholeté frustraci a není v silách, ani v zájmu centrální vlády jim v tom počínání příliš bránit. Vždyť dělají jen to, co měly oficiální řecké orgány činit už dávno. Brání svou zem. Jak proti nepříteli z lodí, tak proti nepříteli z EU….

Autor: Lubomír Vylíčil
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Mimořádný skandál!“ Policie žádá hlavu poslankyně SPD Maříkové za slova o migrantech   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 03:38:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Policie ČR žádá o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové pro trestní stíhání za její slova na adresu migrantů. Jedná se o pokus o kriminalizaci protiimigračních postojů, řekl předseda strany.

„Tak už to začíná! Policie, která spadá pod ministra vnitra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka, žádá poslance o vydání poslankyně SPD za protiimigrační výroky! Dnes 5. března obdrželi členové sněmovního mandátového a imunitního výboru žádost Policie ČR o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně SPD Karly Maříkové. Z toho, co zatím víme, jde o faktický pokus o kriminalizaci veřejně vyřčených protiimigračních postojů kolegyně Maříkové. V takovém případě stojíme pevně za naší kolegyní, neboť by to znamenalo zneužití policie proti hnutí SPD, které programově odmítá politiku EU podporující nelegální migraci a islamizaci. Migraci, která je faktickou agresí ohrožující bezpečnost evropských států včetně České republiky. Hnutí SPD nebude ustupovat ani pod tlakem probruselských politiků, aktivistů a novinářů (…),” napsal na svých sociálních sítích předseda SPD Tomio Okamura.

Maříková v minulosti přirovnala nelegální migranty k invazivním rostlinám a zvířatům.

„Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie,“ napsala poslankyně Karla Maříková na svůj Facebook vloni v lednu.

Policie chce proti Maříkové postupovat kvůli podezření z podněcování k nenávisti.

„Nenávist šíří ministr vnitra Hamáček, jelikož lidem omezuje svobodu slova, jsou na sociálních sítích blokováni a stíháni policií za svůj názor, čímž je popíraná ústava,“ okomentovala v minulosti situaci sama poslankyně.

„Mimořádný skandál“

K situaci s požadavkem na vydání Maříkové se vyjádřil i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Ten kauzu označil za „mimořádný skandál“ z časů totality.

„Mimořádný skandál! Kriminalizace názorů patří mezi arzenál totalitních režimů. Je povinností každého demokrata se proti takovému pokusu o perzekuci hlasitě ozvat!“ uvedl mluvčí prezidenta Miloše Zemana na svých sociálních sítích.

Na svém Twitteru Ovčáček následně varoval před propastí nesvobody, pokud budou podobné výstřelky za vyjádření názoru trpěny většinovou společností.

„Případ poslankyně Maříkové je lakmusovým papírkem. Pokud připustíme, aby byl jeden jediný člověk kriminalizován za vyslovený názor, utrhne se s námi všemi svah a zřítíme se do propasti nesvobody,“ myslí si hradní mluvčí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BAcG
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin a Erdogan se dohodli na zastavení palby v Idlibu   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 03:32:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko a Turecko odsouhlasily společný dokument směřující k řešení situace v Sýrii na základě výsledků vyjednávání v Kremlu, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin

„Podle výsledků našich jednání jsme odsouhlasili společný dokument, jehož části zveřejní ministři zahraničních věcí. V něm se nacházejí ta řešení, které jsme společně s prezidentem Turecké republiky (Recepem) Erdoganem vypracovali během dnešních více než šestihodinových jednání,“ prohlásil ruský prezident.

Recept Erdogan uvedl, že od 00:01 šestého března začne běžet režim zastavení palby na území Idlibu.

Rusko a Turecko se dohodly na zastavení všech bojových činností podle existující linie fronty v Idlibu, prohlásili prezidenti.

Státy vytvoří bezpečnostní koridor v syrské provincii Idlib v oblasti dálnice M4, která spojuje mezi sebou Latákii a Aleppo. Rusko a Turecko od 15. března zahájí společné hlídkování na dálnici M4 v Sýrii.

„Dohodli jsme se na následujícím: Zaprvé, zastavit všechny bojové činnosti podle existující hranice fronty v idlibské zóně deeskalace od 00:01 šestého března 2020. Zadruhé, vytvořit bezpečnostní koridor široký šest kilometrů na sever a šest kilometrů na jih od dálnice M4. Konkrétní parametry fungování bezpečnostního koridoru se budou dopracovávat po linii ministerstev obrany Ruska a Turecka v průběhu 7 dní,“ řekl ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov žurnalistům podle výsledků vyjednávání prezidentů obou zemí v Kremlu, když četl společný dokument.

V otázkách hodnocení probíhajících událostí v Sýrii Rusko ne vždy souhlasí s Tureckem, ale v kritických momentech se stranám daří nacházet společné body, řekl prezident Vladimir Putin o výsledcích jednání se svým tureckým protějškem Recepem Erdoganem, která trvala více než 6 hodin.

„My ne vždy souhlasíme s našimi tureckými partnery ve svých hodnoceních toho, co se děje v Sýrii. Pokaždé ale v kritických momentech, když se opíráme na dosaženou vysokou úroveň vzájemných vztahů, se nám daří nacházet společné body ve vznikajících sporných momentech a dosahovat tak přijatelných řešení,“ řekl Putin.

„Turecko si ponechává právo odpovědět na všemožné útoky ze strany syrského režimu svými silami,“ řekl Erdogan na základě výsledků jednání z ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Oba lídři souhlasili s tím, že nelze připustit oslabení boje s terorismem a dohodli se na pokračování spolupráce v rámci formátu Astany ohledně Sýrie.

Zrdoj: https://sptnkne.ws/B9XQ
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMMF poskytne 50 miliard amerických dolarů na boj proti epidemii pneumonie koronaviru   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 03:28:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prezidentka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová 4. března na tiskové konferenci ve Washingtonu oznámila, že MMF poskytne až 50 miliard amerických dolarů na pomoc členským zemím vyrovnat se s epidemií pneumonie koronaviru.

Kristalina Georgievová řekla, že finanční prostředky budou rychle přiděleny zemím s nízkými příjmy a rozvíjejícím se ekonomickým celkům. Z toho 10 miliard dolarů bude poskytnuto nejchudším zemím prostřednictvím bezúročných půjček.

Kristalina Georgievová se vyslovila v tom smyslu, že přestože se situace v Číně zlepšuje a podniky a továrny se postupně vracejí do práce, šíření epidemie mimo Čínu vyvolalo zvýšení nejistoty. V současné době potvrdila jedna třetina členských zemí MMF případy infekce. Na základě současné situace se očekává, že globální hospodářský růst v roce 2020 bude nižší než v roce 2019.

Světová banka 3. března uvedla, že poskytne až 12 miliard amerických dolarů na podporu více než 60 zemí postižených virem. Fond centrální reakce OSN na mimořádné události přidělil 1. března 15 milionů dolarů na podporu celosvětového úsilí v boji proti epidemii, se zvláštním zaměřením na pomoc zemím se slabými zdravotnickými systémy. Kromě toho vzhledem k obrovskému epidemickému tlaku na Írán Světová zdravotnická organizace 2. března oznámila, že skupina odborníků WHO už přiletěla do Teheránu, aby podpořila reakci na epidemii.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŽádat Čínu, aby se omluvila, je nepřiměřené a směšné   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 03:26:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Stigma je horší než samotný virus. Dovolte mi znovu zdůraznit, že stigma je náš nejhorší nepřítel."

Na nedávné tiskové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) vyjádřil generální ředitel Tedros Adhanom Ghebreyesus hluboké znepokojení nad stigmatem, které se objevilo v globálním boji proti epidemii.

Čína jako první země, kde byla epidemie odhalena, čelí nejvýznamnějším „stigmatizujícím" útokům. Některá západní média bez jakéhokoli faktického základu nazývají koronavirus „čínským virem". Někteří američtí politici uvedli, že koronavirus je biochemická zbraň uniklá z wuhanské laboratoře a šíří další nekonečné zvěsti a poskvrňují Čínu. Moderátorka Fox TV ve Spojených státech nedávno falešně prohlašovala, že „nový koronavirus se objevil v Číně" a žádala Čínu, aby se formálně omluvila.

Měli bychom se této moderátorky zeptat na epidemii chřipky H1N1, která propukla v roce 2009 v USA, rozšířila se do 214 zemí a regionů a po celém světě si vyžádala téměř 300.000 úmrtí. Kdo žádal USA, aby se omluvily? A co víc, není jisté, kde virus vznikl. Čína je stejně jako ostatní země obětí tohoto viru. Čína přijala nejucelenější, nejpřísnější a nejdůkladnější preventivní a kontrolní opatření, kterými nejen v nejvyšší míře ochránila životy a zdraví svých lidí, ale také účinně zajistila celosvětovou bezpečnost veřejného zdraví.

Společný inspekční tým odborníků Číny a WHO nedávno vydal průzkumnou zprávu, která uvádí, že Čína přijala proti tomuto dříve neznámému viru nejodvážnější, nejflexibilnější a nejaktivnější preventivní a kontrolní opatření v historii a úspěšně zabránila vzniku nejméně 100.000 případů a vytvořila silnou první linii obrany proti mezinárodnímu šíření choroby. Za to Čína a Číňané zaplatili obrovskou cenu na životech a materiálních nákladech.

Zahraniční vedoucí týmu odborníků WHO Bruce Aylward s dojetím řekl: „Musíme uznat příspěvek lidí z Wuhanu, svět je vám dlužen." Ve zvláštním rozhovoru pro čínskou mediální organizaci China Media Group (CMG) Bruce Aylward řekl, že úspěchy Číny a Číňanů musí být respektovány, zejména s ohledem na tak kritickou epidemii, „Čína vytvořila standard pro svět".

Epidemie se šíří po celém světě. Do 18:00 hodin dne 4. března bylo hlášeno více než 13.000 potvrzených případů v 76 zemích mimo Čínu. Některé z těchto zemí ohlásily případy neznámého původu.

Je zřejmé, že neexistuje žádný vědecký základ pro tvrzení, že virus vznikl v Číně. Označování nového koronaviru za „čínský virus" některými médii je nesmírně nezodpovědné.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Uvařili jsme tornádo?   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 03:20:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve Spojených státech a vlastně i v celém západním světě je dnes rozšířena jak nedůvěra veřejnosti k veřejným úřadům, tak nedůvěra lidí jeden k druhému. Veřejné úřady, které nemají rády „spiklenecké teorie“ pak dělají vše pro to, aby tyto spiklenecké teorie vytvářely.

Nedůvěru veřejnosti k veřejným úřadům lze pozorovat na nonšalantní reakci těchto úřadů na koronavirus. Jejich odmítání zastavit leteckou dopravu z koronavirem infikovaných zemí tak „přepravilo“ virus do západního světa, kde se teď vesele šíří.

Mnoho virologů a dalších expertů tuto nečinnost, ohrožující zdraví lidí, kritizovalo. Nedávno jsem zveřejnil některá prohlášení expertů, směrovaná ke zdravotnickým organizacím. Např.:

Belgium: https://www.paulcraigroberts.org/2020/03/02/virologist-advises-belgium-health-minister-country-is-unprepared/

Germany: https://www.paulcraigroberts.org/2020/03/03/coronavirus-people-are-left-alone-in-the-face-of-a-rapidly-growing-virus-pandemic-some-thoughts-out-of-germany/ .

Odmítání veřených činitelů přistoupit k obraně před infekcí vychází částečně i z ideologických pozic. V Evropě je to závazek EU jednotné Evropy s otevřenými hranicemi, takže uzavření hranic se považuje za cosi, co by bylo s touto ideologií v rozporu. No a věci jinde na Západě jdou až tak daleko, že kanadský premiér např. prohlásil, že by bylo „rasistické“ chránit Kanaďany tím, že by se zastavily lety z Iránu:

https://www.paulcraigroberts.org/2020/03/02/we-cannot-protect-ourselves-because-travel-bans-are-racist/ .

Lidé samozřejmě tuto nečinnost vnímají, nevěří chabým argumentům, kterými jsou krmeni , a zásobují se potravinami, které se dají skladovat a které pak z regálů pomalu mizí. Nu a jelikož nečinnost veřejných úřadů je pro ně nepochopitelná, vysvětlují si ji všelijak. Např. tak, že Centrum pro kontrolu chorob a Národní ústav pro zdraví de facto chtějí, aby se virus rozšířil, protože s jeho rozšířením se zvýší též jejich rozpočty. No a farmaceutické společnosti, např. Big Pharma, touží po tomtéž, protože jim tak kyne profit z povinného očkování občanů. Vlády zas prý mají virus rády, protože ten jim umožní vyhlásit stanné právo a zrušit občanské svobody, nu a elity využijí koronaviru ke snížení miliard světové populace. Vlády kromě shora už zmíněného vítají virus též proto, že jim s ním ubudou výdaje na zdravotní péči pro přestárlé. Další vysvětlení nečinnosti úřadů si už každý doplní sám.

Jedním z důsledků nevíry lidí ve veřejné úřady je pak jejich neochota s těmito úřady spolupracovat, čehož pak úřady využívají k ospravedlění svých donucovacích praktik. S tím samozřejmě, že s hrozbami je přece třeba se nějak vyrovnat. Vzpomeňme na znásilnění ústavních práv režimem Bushe ml. a následně i režimem Obamovým, zdůvodněným 11. zářím 2001 a z něho vyplývající tzv. teroristickou hrozbou.

Další nedůvěru mezi veřejností a úřady a stejně tak i mezi jednotlivými lidmi vyprovokovala desetiletí feministických útoků na muže i útoků na bělochy coby „rasisty“, které byly vpraveny i do výchovného systému škol. Přinesly možná jisté pokročení feministickému hnutí i rasovým menšinám, ale společnost jako celek atomizovaly. Kde kdysi vládl společný zájem, a to i bez ohledu na sociální nerovnost lidí, nalezneme dnes absenci společného zájmu.

Na„sexistické“ a „rasové“ útoky“ se častěji poukazuje, než aby jimi společnost trpěla, a oba tyto druhy se často dostávají až do sfér absurdity.
G. Durocher upozorňuje též na to, že americká komunita už není tak americká, jak bývala. Byla rozložena přicházejícími vlnami imigrantů, ctících nejrozličnější hodnoty a přicházejících z nejrůznějších zemí. A mnoho příslušníků levice dnes navíc na ideu národní solidarity mnoho nedá.
A nyní do tohoto rozkládajícího se západního světa přichází pandemie, jejíž konce nelze dohlédnout. Máme vedení, které by dokázalo překonat dlouhodobé minulé chyby a dokázalo dát lidi zase dohromady?

S demokraty, kteří se snaží ukovat koronavirus na zbraň proti Trumpovi, se to zdá málo pravděpodobné.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Zdroj: google-P.C.Roberts-Official Homepage-recently published articles-have we brewed a Whirlwind?
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠílený sultán horší než koronavirus   
Pridal tk Pátek 06 březen 2020 - 03:14:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Každý vládce s totalitními sklony, má sen o své budoucí velké říši. Mussolini se vzhlížel ve starém Římě, současný turecký prezident v Osmanské říši.

Bohužel, málo lidí si uvědomuje, jak nebezpečnou pro Evropu Osmanská říše byla.

Její rozpínavost se zastavila v roce 1683 až před branami Vídně, a nebýt rázné pomoci polského krále Jana III. Sobieskeho, byla by historie střední Evropy zcela jiná.

Na hranice s Řeckem a Bulharskem posílá dnes turecký prezident desetitisíce migrantů, ačkoliv dostal miliardy od EU, aby je zadržoval na svém území. Už v roce 2015 jsme nesouhlasili s takovou prapodivnou ochranou Evropské unie. Jedinou ochranou je totiž naprosto nekompromisní policejní a vojenská (včetně námořní) ochrana vnějších hranic. Nechtějí je totiž překročit mírumilovní exulanti, zbědovaní válečnými útrapami ve své vlasti, ale většinou mladí muži, v jejichž tvářích se zračí nenávist k těm, kteří by se jich měli povinně ujmout a zajistit jim pohodlné živobytí. A co je nejhorší: Namnoze se vlamují do EU ti, které jsme poznali z jejich nelidské činnosti v době, kdy vládli „Islámskému státu“, uřezávali hlavy zajatcům a „nevěřícím“ a ještě se tím chlubili. To chceme v Evropě?

Turecko má druhou nejsilnější armádu v NATO (kterou plánuje použít na zisky území na úkor Sýrie), ale tato nová zbraň, nové zahlcení Evropy čtyřmi a půl miliony migrantů, převážně vyznavačů islámu, je zbraní daleko účinnější. A hlavní je, že náklady na tuto invazi si ponesou státy EU na svých bedrech. Zaplatí si za své peníze rozvrat ve svých zemích. Já nemám nic proti jakémukoliv náboženství. Nesmí však mít takovou podobu, že ničí svatostánky jiné víry, zvláště takové, která je vírou dané země, ve které imigranti požívají možnost pobytu.

Vzhledem k tomu, že je Turecko v podstatě institucionálně náš „přítel“, je ve stejném vojenském paktu jako my, tak nemůžeme nic dělat. Nemůžeme? Můžeme! Proč se nesvolá rada NATO a Turecku dá jasně najevo, že takto se chovat nemůže. Že existují dohody, které se musí dodržovat. I za cenu vyloučení z NATO. A když to nebude průchodné, tak nám nezbude, než z NATO vystoupit. I když skoro ve všem s Macronem nesouhlasím, v jednom má pravdu. NATO je bezzubý tygr. K čemu navyšovat výdaje na zbrojení, když není s to nás ochránit před zcela jasnou hrozbou. Tato nevojenská invaze je totiž největším ohrožením naší suverenity a mírového života v současné době.

Okamžitě odvolat naše vojáky z Afghánistánu, Mali atd. a poslat je na hranice s Tureckem na pomoc Řekům a Bulharům.

Co dělají špičky EU v tuto dobu? Místo, aby okamžitě mobilizovaly všechny policejní a vojenské síly ke skutečně razantnímu zamezení násilného vniku statisíců a milionů migrantů, tak mudrují s Grétou o uhlíkové neutralitě.

Máme problémy s koronavirem. Staří lidé umírají na nemoc covid-19. Je to hrozné, je to apokalypsa. Doufám však, že jednou ona nemoc pomine, právě tak, jako už je nyní na ústupu v Číně.

Důsledky invaze milionů migrantů, z nichž mnozí jsou už teď nepřátelsky naladěni vůči svým potencionálním hostitelům, budou nenapravitelná, budou navždy. Změní se nám život tak, jako se změnil Švédům, Francouzům a Němcům. Násobně. Jak se říká „za dobrotu na žebrotu“. Musíme se však řídit jiným rčením: „Na hrubý pytel hrubá záplata“

Mgr. Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH za spravedlnost a životní jistoty

Zdroj: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=746674
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1966 sec,0.0570 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,580kB