Neděle 15 březen 2020
Národní státy porážejí EU   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 19:25:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dosavadní model EU se zadřel a přestává fungovat. Ukázala to nejprve migrační vlna, pak brexit a nyní také nastupující pandemie koronaviru. Ta obnažila ve vší nahotě totální bezradnost a neschopnost unijních struktur adekvátně a včas reagovat na nové výzvy a rizika. Bruselské kosmopolitní elity dosud úspěšně oslabovaly národní státy především prostřednictvím právních aktů EU, které jsou nadřazeny právu národních států. To se musí v EU zásadně změnit a v některých otázkách musí být naopak nadřazeno právo národních států právu EU.

Cestu k tomu dnes ukazuje např. Ruská federace, kde poslední návrh změn ústavy výslovně stanoví, že ruské právo je nadřazeno mezinárodním smlouvám. Hlavním kamenem úrazu je Lisabonská smlouva, před jejímž přijetím oprávněně varoval V. Klaus. Proto je třeba tlačit na to, aby Parlament ČR, nejlépe v koordinaci s ostatními státy V4 a, pokud možno i s Rakouskem a případně i dalšími zeměmi, Lisabonskou smlouvu vypověděl. To nebude možné udělat rovněž bez zásadní revize také Maastrichtské smlouvy.

Tomu se budou kosmopolitní elity zuby nehty bránit se snahou naopak federativní prvky dále posilovat a opakovat své staré a zažité vzorce myšlení a chování. Jejich představitelé je mají pod kůží, za nehty i vrostlé v koříncích vlasů a nejsou ani nic jiného schopni. Kdybych tedy měl věštit nejbližší vývoj, řekl bych, že se během několika dnů či týdnů sejde jakýsi summit. Možná bude mít třeba formu videokonference, aby se jeho představitelé sami nenakazili koronavirem. Na tomto summitu bude slavnostně oznámeno vytvoření jakési Evropské pandemické agentury po vzoru např. Frontexu, která bude mít bohulibý úkol „koordinovat“ úsilí členských států v boji s koronavirem. Přeloženo z bruselštiny do češtiny převádět další kompetence a pravomoci z národních států do Bruselu. Aby mohli jako vždy rozhodovat ti, kteří nebyli nikým zvoleni, nemají žádnou odpovědnost, ale sami nejlépe vědí, co občané v členských státech nejvíce potřebují.

Možná, že vývoj nabere jiné obrátky, že Lisabonská smlouva bude spět ke svému zániku tím, že ji řada národních států prostě přestane respektovat. To se ostatně již děje. Jinými slovy to řekl premiér A. Babiš, když v duchu trumpovského sloganu „America first!“ řekl, že zdraví českých občanů má uzavřením hranic přednost před volným pohybem osob. Schengenský systém je v rozkladu a fakticky přestal existovat. Moře zná cyklický příliv a odliv. Zdá se, že nastává doba přílivu rozhodování zpět do rukou národních států a že voda stále stoupá. Jisté je, že po koronaviru bude EU zcela jiná, než před koronavirem.

Jaroslav Král
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVelmi vytříbený projev pana premiéra na TV Prima   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 19:18:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Omlouvám se, ale musel jsem televizi vypnou, když jsem chvíli poslouchal, jak se k situaci s koronavirem vyjadřuje člověk, který vládne této zemi už nějakou dobu a nějakou dobu ještě asi bude. Manželce se z toho chtělo i brečet.

Souhlasím s tím, že situace kolem koronaviru Covid 19 je vážná a nemělo by se nic podceňovat, ale to, co kolem toho vyvádí náš pan premiér a suita jeho ministrů, je opravdu zarážející.

Tuto nepříjemnou záležitost by měl především řešit Ústřední krizový štáb, ale náš nedostižný pan premiér chce řešit všechno osobně, takže mu odebral i tuto pravomoc. Touha ukázat lidu, jaký jsem borec je opravdu silná. Preferoval bych, kdyby o situaci klidně, věcně a hlavně odborně informovali v nějakých pravidelných časech profesionálové, kteří tomu opravdu rozumí, a ne náš sebestředný premiér, Bivoj a ředitel zeměkoule v jedné osobě. Tak, jak to dělají ve většině jiných, evidentně pořád ještě vyspělejších zemích.

Některá opatření jsou nutná, ale ten tyátr kolem toho opravdu ne. Vyjadřování jak ze čtvrté cenové skupiny, nekompetentnost, lhaní jak za Zápotockého. Například 12.3. - "rozhodně zavírat obchody nebudeme", 13.3. - "zavřeme všechny obchody". Nebo "roušek je dost" a přitom jich miliony chybí. Nechci mlátit prázdnou slámu, ale o nedostatku roušek se vědělo docela dlouho dopředu. Teď se shánějí i pokoutně, slyšel jsem dokonce přímo z úst pana premiéra, že někomu zaplatili dopředu a nic nedostali. Takto pan premiér řídí stát jako firmu? No, děkuju pěkně.

Ano, je potřeba dodržovat karanténu, to chápu, nemoc se může projevit až později, ale co třeba pan Nejedlý? Proč se o něm nemluví, i když byl několikrát viděn, jak se pohybuje mezi lidmi. Tady je pan premiér zřejmě zase naopak trochu "připosr..." z pana prezidenta, takže nic.

Každopádně až to skončí, bude se bít do prsou, jak on to zase všechno skvěle zařídil, preference mu poskočí nahoru a nakonec bude mít ve Sněmovně tu kýženou většinu. Pán Bůh s námi a zlé pryč.

Jo, málem bych zapomněl. Náš pan premiér je navíc tak "šikovný", že pod rouškou koronaviru se bude teď ve Sněmovně projednávat jakýsi dodatek zákona, který ho prakticky vyviní z jeho obrovského střetu zájmů. Protože TOHLE je především JEHO zájem, ne nějaký Covid-19. Musím přiznat, sviňárny umí (a vždycky uměl) dělat opravdu moc dobře.

Autor: Ladislav Kroupa

Zdroj: https://ladislavkroupa.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=747269
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMinisterstvo obrany Ruska: Teroristé v Idlibu se pokusili použít ženy a děti jako lidský štít   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 18:52:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Trasa první společné rusko-turecké hlídky v syrském Idlibu byla zkrácena kvůli provokacím gangů. Ti použily civilisty jako lidský štít. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany.

„Délka společné hlídkové trasy byla zkrácena kvůli provokacím, které naplánovaly nekontrolované Tureckem radikální gangy. K provedení provokací se teroristé pokusili použít jako lidský štít civilisty, včetně žen a dětí,“ uvedli v ruském obraném rezortu.

„Za účelem předejít incidentům, které mohly způsobit utrpení civilistů, společné rusko-turecké koordinační centrum se rozhodlo zkrátit délku první společné hlídkové trasy," dodává se.

Na ruském ministerstvu obrany také uvedli, že turecká strana teď má dodatečný čas, aby neutralizovala teroristy a zajistila bezpečnost hlídkování dálnice M-4.

V neděli 15. března Rusko a Turecko zahájily v Idlibu první společné hlídkování trasy M-4. O uspořádání akcí se strany dohodly 5. března v Moskvě po eskalaci situace v syrské provincii. Společné hlídky by měly nejen zajistit bezpečnost pohybu civilistů, ale také zaručit neobnovení ozbrojeného konfliktu v regionu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BF4e

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVláda zamlčela, že má zákonnou povinnost hradit škody za mimořádná opatření   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 11:48:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
A divím, se ,že to nevyšťourali ani novináři. Vláda vyhlásila na území ČR řadu krizových opatření dle tzv krizového zákona.

Tím pádem řekla ono pověstné A. Zapoměla podle téhož zákona, ovšem dodat i to neméně pověstné B.

V sobotu v brzkých ranních hodinách vydala vláda následující usnesení:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. března 2020 č. 211
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda

I. z a k a z u j e

s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,
kde se přímo odvolává na tzv. Krizový zákon


Přestože otázka zajištění pouhé existence postižených firem nebyla v usnesení řešena, existoval již před tím program půjček pro postižené podnikatele.

Na takzvaný program COVID nedosáhne každý. Minimální výše úvěru 500 000 Kč a je to pořád úvěr, který musí firma splatit. A pouze na DVA roky, tedy minimální splátka přes 20 000 měsíčně. Pro malé firmy a řivnostníky nedosažitelné a nereálné. Pomoc jen pro ty velké(jako obvykle).

Fráze o tom, jak budou snižovat hranice půjčky a přesouvat peníze, už z úst vlády zazněly. Vláda by samozřejmě chtěla, aby si podnikatelé PŮJČILI na to, co ona sama musí platit ze zákona. Proto o tom mlčí.

Zákon č. 240/2000 Sb. (Krizový zákon) ovšem mluví jasně, cituji.

§ 36

Náhrada škody

(1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.

(2) Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v době vzniku škody.

----------

(4) Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.
(5) Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.


Podtrženo, sečteno: Je faktem je, že vláda má zákonnou povinnost Vaše škody nahradit! Ano, bude to mnoho žádostí a velké částky, takže věřím, že by se této odpovědnosti ráda zbavila. Ale nemůže se vyzout ze zodpovědnosti!
Takže vážení.Utrpěli jste uzavřením provozoven škodu, které jste nemohli předejít?

A doufat, neboť všichni víme jak u nás právo funguje...

PS: Je možné, že v době vyhlašování oněch krizových opatření vláda o této své povinnosti prostě NEVĚDĚLA? Každopádně, jsem zvědav na premiérovu reakci..

Autor: Martin Prášek

Zdroj: https://prasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=747254

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKde vznikl COVID-19?   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 06:46:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Někomu by mohlo přijít divné, proč existuje tolik vědeckých pracovišť, kde jsou vyvíjeny nové a nebezpečné viry. Například proč někdo začne upravovat vir SHC014, kterým jsou infikováni netopýři (čeleď vrápencovití) v Číně.

V článku A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence publikovaném 9. října 2015 je popsán proces vytvoření chimérického viru, kdy byl povrch (glykoproteinové hroty) viru SARS-MA15 nahrazen povrchem viru SHC014. Nový vir zvaný SHC014-MA15 je schopen infikovat lidské buňky dýchacích cest díky tomu, že povrchový protein SHC014 se dokáže vázat na klíčový receptor.

Článek „Vyrobený netopýří vir vyvolává debatu o riskantnímu výzkumu“, uveřejněný 12. října 2015 (přeložený do češtiny například zde: http://www.gate2biotech.cz/chimericky-netopyri-virus-rozviril-obavy-z-vyzkumu/ ), reaguje na tuto studii následovně:

Většina netopýřích koronavirů se nedokáže vázat na klíčový receptor lidských buňek, nicméně již v roce 2013 byl nalezen jiný koronavir ze stejného druhu netopýrů, který je toho schopen. Objev zvýšil podezření, že netopýří koronaviry schopné infikovat člověka (které se nemusí nejdříve vyvíjet u zprostředkujícího zvířecího hostitele) jsou mnohem běžnější, než se předpokládalo.

Někteří virologové vyjádřili obavy, zda informace získané tímto experimentem vyvažují potenciální riziko. Například Simon Wain-Hobson, virolog z Pasteurova institutu v Paříži, poukázal na to, že vědci vytvořili nový vir, který „roste pozoruhodně dobře“ v lidských buňkách. "Pokud vir unikl, nikdo nemohl předvídat trajektorii," řekl v roce 2015.

V říjnu 2014 vláda USA uvalila moratorium na federální financování výzkumu virů, které způsobují SARS, chřipku a MERS (respirační syndrom Středního východu, smrtelné onemocnění způsobené velbloudím virem, který je chopen infikovat člověka). Experiment však započal před začátkem moratoria a Národní institut zdraví USA (NIH) umožnil jeho pokračování, přičemž vývoj sledoval, řekl Ralph Baric (Univerzita Severní Karolíny), spoluautor studie. NIH nakonec dospěl k závěru, že studie nebyla tak riskantní, aby spadala pod moratorium.

Studie dále zjistila, že samotný SHC014 velmi špatně přežíval v lidských buňkách a musel by se vyvinout, než by mohl být člověku nebezpečný, přičemž by k tomu přirozenou cestou nemuselo nikdy dojít.

Richard Ebright, odborník na molekulární biologii z Rutgers University (Piscataway, New Jersey) se domnívá, že „jediným výsledkem tohoto experimentu je vytvoření nového, nepřirozeného rizika“.

Susan Nasif se v článku Netopýří SARS koronavir: To není SARS 2.0!, uveřejněném 19. října 2015, rozčiluje, že výše jmenovaní si zřejmě pořádně nepřečetli celou studii a vyjmenovává „pozitivní“ poznatky, například že „přinejmenším jeden z běžných netopýřích koronavirů dokáže infikovat lidskou buňku a způsobit slabé onemocnění u myší, ale bylo by zapotřebí dalších úprav genu viru, aby způsobil epidemii podobou epidemii SARS“.

V současné chvíli je u většiny souvisejících článků z roku 2015 přidán dodatek: „Uvědomujeme si, že tento článek se používá jako základ neověřených teorií, že COVID-19 byl vytvořen uměle. Neexistuje žádný důkaz. Vědci se domnívají, že nejpravděpodobnějším zdrojem koronaviru je zvíře.“

Vědci zřejmě nemohou podrazit své kolegy, kteří se vývojem nových smrtelně nebezpečných virů zabývají a politici nemohou přiznat, že tyto experimenty povolují. Otázkou zůstává, kdo tyto nebezpečné experimenty požaduje a financuje. I proto jsou zveřejňovány články typu „Teoriím, že koronavir unikl z laboratoře, chybí důkazy“.

Svět už nebude jako dřív. Někomu se pandemie koronaviru určitě hodí. Minimálně bude možné za příčinu přicházejícího ekonomického kolapsu označit právě koronavir, nikoliv donebesahající zadlužení. Měli bychom se ptát, proč jsou nebezpečné viry vyvíjeny. Zda zisk farmaceutických společností, které nabízí vakcíny proti nim, je dostatečným důvodem hazardování s přežitím lidstva.

Poznámky:

1. Koronavir svůj název odvozuje od korony (svatozáře), kterou kolem něj vytvářejí drobné proteinové hroty, kterými se připíchne k hostitelské buňce. Tu infikuje a přinutí tvořit kopie viru.

2. Existuje nejméně 6 typů koronaviru, z nichž některé způsobují běžnou rýmu a dva z nich SARS a MERS.

3. SARS/MERS způsobuje u některých jedinců přehnanou reakci imunitního systému, který ničí plicní buňky včetně jemných řas, které odstraňují nečistoty z plic. Plíce se naplní tekutinou, umírajícími buňkami a prachem, což vede k potížím s dýcháním.

4. SARS-MA15 byl vytvořen postupným přenášením z myši na myš, dokud nebyl schopen se v myši replikovat.

5. Obyčejné mýdlo ničí tukovou membránu viru, který se rozpadne. Mýdlo účinkuje lépe než prostředky založené na alkoholu.

6. Roušky sice propustí vir, ale zamezí kapénkové infekci.

7. Je vysoce pravděpodobné, že vir je rozšířen řádově více, než uvádí oficiální čísla, což je způsobeno tím, že většina lidí má velmi slabé příznaky a úmrtí mohla být dlouhodobě připisována chřipce.

8. Vir je mezi námi mnohem déle (i několik měsíců), než je uváděno, neboť čínské úřady byly schopny dohledat úmrtí související s virem minimálně měsíc před jeho identifikací.

9. Není jisté, že se tzv. COVID-19 objevil poprvé v Číně, ale je jisté, že tam byl poprvé veřejně identifikován.

10. Wuhanský institut virologie spolupracuje s předními univerzitami světa.

Jindřich Sládek

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/03/8230-kde-vznikl-covid-19.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSemknout se, nasvítit koronavir, solidární řešení ... zkrátka by to chtělo asi více Evropy   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 06:40:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Myslím, že jsme v řiti. Nechápu, jak můžeme přežít, když nemáme ty nejdůležitější věci - příslušné směrnice EU, výstupy ze summitů a kvóty pro spravedlivé rozdělení koronaviru.

Přitom je nabíledni, že bez směrnice, kterak se má správně označovat rouška a respirátor, jaké mají mít minimální velikosti, max. přípustný tah gumiček (jen u respirátorů), že rouška může mít šněrovací tkaničky max. dálky 20cm, z jakého materiálu může být rouška, resp. respirátor, aby se tak vůbec mohly nazývat ... bez těchto nejzákladnějších věcí přeci nemůžeme boj vyhrát.

Jenom doufám, že ty naše nejbrilantnější mozky v Bruselu už nekecaj a makaj na příslušných směrnicích v přesčasech. I s těmi summity mají nějaké zpoždění ... snad vyrukují alespoň on-line se skvělými powerpointovými prezentacemi. Zatím jsem zaregistroval jen údernou a jednoznačnou výzvu Uršuly k solidárnímu řešení problému ... ta baba je fakt mimo, ona má ty fráze tak naučené, že ani neuvažuje nad významem ... solidární řešení ... auuu ... to jako, že se máme nakazit rovnoměrně podle kvót? Co takhle směrnici, kolik koronaviru kam nasměrovat? Samozřejmě rovnoměrně, solidárně ... podle kvót a v souladu s evropskými hodnotami. Babě zatím nedochází, že pro svou schopnost zdecimovat Bundeswehr více, jak Rudá armáda Wehrmacht, byla vybrána se zodpovědným zadáním ... poslední zhasne. Pro tento úkol zatím získala podporu min. od Babiše, když ho peskovala za uzavření hranic. Ostatní nevěřícně čuměli ... ale určitě se k podpoře přidaj.

Ale teď vážně. EU se neosvědčila při řešení migrační krize, neosvědčila se ani v době koronavirové. Když jde do tuhého, tak státy konají bez ohledu na ty bruselské šašky. Mutti jako projev solidarity zarazí export zdravotnického mat. pro Švýcary a Rakušany, ostatní dočasně uzavírají Schengen podle toho, jak sami uznají za vhodné.

Doba pokoronavirová bude každopádně zajímavá. Tak jako po Katalánsku nemá smysl v EU mluvit o právu na sebeurčení a kritizovat za politické vězně jiné, tak nebude možné mluvit o vedoucí úloze EU aristokracie a jejich autoritě po odeznění koronaviru. Přípustná by měla být jen diskuze, jak se v klidu rozejít a a následně sejít s minimálními cíly samostatné národní spolupráce.

Ten Putin je ale stejně borec, že ..? Tohle všechno zorganizovat ...

Závěrem doporučuji věnovat koronaviru čas přiměřený faktu, že nakažených je 0,0015% obyvatel ČR (stav 14.3.2020 v 14.30). Do doby, než bude nakažených alespoň 150 tisíc (1,5% obyvatel - což je dolní hranice pro epidemii chřipky) sledujte jednak v podstatě válečné akce Turecka proti Řecku, ale hlavně čínské reakce vůči USA poté, co vypustili do světa, že koronavir zavlekla do Číny US Army. Neméně důležitým by mohla být ropná válka za situace, kdy je u hranic RF slušný stav AS Army a vojsk obranného spolku NATO. V té ropné válce mají USA kromě obranného uskupení vojsk u hranic RF navíc k dispozici tiskárnu dolarů. Na druhé straně jsou jen slušné devizové rezervy, vyrovnaný rozpočet a odhodlání bránit se ... Tak si říkám, jestli neprožíváme nějaké ostré cvičení i my.

Něco úsměvného nakonec : Jaký je prej rozdíl mezi mainstreamem a dezinformačními weby? Rádio Jerevan hlásí, že byl půl roku a více, ale doba se aktuálně zkrátila na dny až týdny ...

David Dvořák

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/03/8229-semknout-se-nasvitit-koronavir-solidarni-reseni-zkratka-by-to-chtelo-asi-vice-evropy.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMerkelová odmítá zavřít hranice - nikdo v Německu se jí neodváží oponovat   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 06:37:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zatímco některé z německých bezpečnostních orgánů navrhují rozsáhlé kontroly a přísný dohled, Merkelová trvá na tom, že hraniční kontroly by neměly být „příliš tvrdé“.

Všechny sousední země se důkladně izolují a podle toho přijímají přísná bezpečnostní opatření. Kancléřka otevřených hranic a srdcí to však odmítá.

A stranický aparát se neodváží oponovat.

Vysoce postavené kruhy německých bezpečnostních orgánů se obávají, že stále zcela nekontrolované pohyby uprchlíků (nejen ze Sýrie, ale především z Íránu) by mohly drasticky zvýšit riziko korony v Německu, protože pokračuje nelegální vstup migrantů a vyloučit infekci v prvním přijímacím zařízení (jak bylo oznámeno ve čtvrtek) lze těžko.

Otevřené hranice, nelegální migrace a infikovaní uprchlíci jsou nevyčíslitelným rizikem.

Působí proti všem ochranným opatřením.

A přesto: člověk marně hledá nějaká jednotná opatření, které by vláda iniciovala.

V kritických krizové situaci, jako je tato, se v Německu upřednostňují debaty o zvýšení poplatků za GEZ (státní média) a boji proti AfD, před přijímáním účinných opatření na ochranu hranic a německých občanů.

Merkelová je nasazená globalistická agentka. Ta udrží otevřenou hranici pro migranty, i kdyby měli všichni Němci bídně zahynout.

Zdroj: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&...
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřes šest roků budilo nás vyzvánění hran…15.březen 1939   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 06:33:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V mém dětském památníčku se mezi barevnými obrázky a průpovídkami, opisovanými z památníků maminek a babiček, najde jedna stránka výrazně odlišná. Je na ní jednoduchá kresba černou tuší: u cesty, vedoucí někam za obzor, se ve větru kymácí skupinka stromů, vítr lomcuje jejich korunami a rve jim listí, které ve vzduchu bezmocně poletuje. A pod obrázkem stojí dětským písmem: Na památku dnešního dne, 15.března 1939.

Ten den byl nevlídný, studený, záblo a zalézalo za nehty, poletoval drobný bodavý sníh. Ulicemi našeho města se od rána valily motorizované jednotky německé armády. Zdálo se, že jsou bez konce. Šel z nich strach a hrůza. Lidé ochromeně strnuli na chodnících. My děti jsme se dověděly, že je to okupace.

Zlověstnému 15.březnu předcházely události vynucené mnichovským diktátem 29.–30. září 1938. Byl to čas truchlivý, žili jsme s pocity bezmoci, zklamání, zrady, křivdy, opuštěnosti. Postoupili jsme nacistickému Německu pohraničí, na které si činila nárok zfanatizovaná německá menšina. Ztratili jsme 1/3 území, 40% průmyslu, 250.000 Čechů přišlo v pohraničí o své domovy, president Beneš odešel do emigrace, místo něj byl dosazen JUDr. Emil Hácha. Do dějin vstoupila „druhá republika“. Odmítla Masarykův a Benešův ideový odkaz, demokratické tradice českých dějin, úspěchy uplynulých 20 let, zásluhy legionářů, Sokolů, vlastenců. Její mluvčí horlili pro „odvěkou“ a „blahodárnou“ podřízenost českých zemí německé říši. Přestože velmoci slíbily garantovat zmenšené území Československa v nových hranicích, Hitlerův režim pokračoval v rozbíjení i okleštěné republiky.Všemožně podporoval slovenské separatisty a jejich spory s pražskou vládou. Dne 14. března, po návštěvě J.Tisa, hlavního představitele slovenských separatistů, bylo Slovensko odtrženo a prohlášeno za samostatný stát pod Vůdcovou ochranou. Téhož dne se na Hitlerův příkaz dostavil do Berlína i president E. Hácha a – „ na naléhavé Hitlerovo přání – vložil osud českých zemí do Vůdcových rukou.“ Zkáza byla dokonána.

Nacistická armáda se dala na pochod, aby obsadila, co ještě z bývalého Československa zbývalo. Hitler triumfoval, podařila se mu kýžená revanš, „napravil“ nenáviděné důsledky porážky Německa v l.světové válce, zlikvidoval Československo, anuloval versailleské smlouvy. Při dělení Československa Hitler záměrně využil osvědčenou imperialistickou zásadu „divide et impera“. Slovákům přes jejich koloniální postavení rafinovaně poskytl zdání samostatného státu s vlastním presidentem Tisem v čele a se zřízením vlastních policejních Hlinkových gard, budovaných po vzoru nacistických úderných oddílů.A také vlastních vojenských jednotek po boku Wehrmachtu. Pro bezprávné Čechy zřídil ponižující Protektorát Čechy a Morava, kde byl skutečným vládcem nikoli president, ale dosazený říšský protektor, nejdříve K. Neurath, pak jako zastupující protektor R.Heydrich, náčelník obávané vražedné organizace SS a policejního aparátu útlaku a násilí – Gestapa. Státním tajemníkem se stal horlivý karlovarský nepřítel češství K.H.Frank, vůdčí představitel henleinovského nacismu v našem pohraničí. Likvidaci a okupaci bývalého Československa odůvodnil Hitler nutností zabezpečit ve střední Evropě klid a mír. Byl to ovšem hitlerovský „mír“. A my jsme od 15. března 1939 žili v bezprávné, okupované zemi. Vzpomínka na samostatné Československo byla velezrada, zločin, trestaný smrtí.

V „protektorátu“ zavládl bezohledný fašistický teror, germanizace a drancování národního hospodářství ve službách válečného průmyslu Říše. „Cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace země a lidí.“ „Konečné řešení – všechny Čechy vystěhovat a jejich území osídlit Němci, nebo rasově vhodné Čechy ponechat v protektorátě a germanizovat je, zbytek vystěhovat za hranice říše nebo je fyzicky likvidovat.“ V české zemi, v Máchově „zemi krásné, zemi milované“, neměl zůstat ani jediný Čech. Takové byly projekty pověřených správců protektorátu, zastupujícího říšského protektora R.Heydricha, státního tajemníka K. H. Franka a všech ostatních.

Hlavní nápor „převýchovy“ vedli naši novodobí vládci proti československé kultuře. Jen heslovitě vyjmenujeme: omezování školství všech stupňů, omezování a přímý represivní dozor v kulturních institucích, dvojjazyčné nápisy (němčina první) na směrovkách, názvech, vyhláškách, plakátech, úředních spisech, ba i na školních vysvědčeních. Výuka dějepisu na čas zrušena, než se dějepis v protičeském duchu přepíše a učitelé si jej osvojí. Zeměpis se omezil jen na území Velkoněmecké říše. Občané s hrůzou sledovali na nárožích plakátované seznamy každodenních poprav vlastenců, Sokolů, legionářů, komunistů, židů, universitních profesorů a docentů, spisovatelů a umělců.

Po tragédii kolem 17. listopadu jsou zrušeny vysoké školy. Provádí se veřejné každodenní propagandistické překrucování dějin. Je bezpočet příkladů zločinného pronásledování občanů a kultury našeho národa, které se začalo odvíjet od neblahého data 15.března 1939.

A přece – ten den je mezník.

Znamená i konec předstírání mnichovanů a lží druhorepublikových kolaborantů a zrádců.

Konečně bylo jasno, ukázalo se, že jde o bytí a nebytí. A že pocity malomoci nejsou na místě. Odpor sílí a národ se tiše šikuje a znovu se organizuje odboj (tentokrát již druhý) doma i za hranicemi. A znovu se opakuje prvorepublikové heslo „Věrni zůstaneme“ a jeho aktuální význam: s násilným stavem se nikdy nesmíříme a učiníme vše, abychom jej zase zvrátili. Za svobodu a demokracii, za Československo T. G. Masaryka a E. Beneše!

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBudeme sedět doma?   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 06:29:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Všichni ti, kteří mají babičky a dědečky, by si toho měli hodně vážit. S prarodiči se totiž dá prožít spousta úžasných momentů.

Jsou lidé, kteří si neumí představit svůj život bez styku s přáteli, známými a rodinnými příslušníky. Babičky by chtěly hlídat děti a děti by chtěli jet k babičkám. Otázka je, zda je na místě takové hemžení a mísení.

Za sebe říkám: „Styky omezit na minimum.“ Zní to hrozně, ale zbytečně se nesdružujme. To není poplašná zpráva, je to nutnost.

Molekulární biolog a odborník na DNA diagnostiku z Masarykovy univerzity v Brně Omar Šerý se v DVTV vyjádřil k tomu, jak může u nás vypadat průběh šíření nemoci Covid-19.

V populaci máme podle Šerého bezpříznakové nositele viru, zejména mezi dětmi a mladými lidmi. Zmínil, že se přišlo na to, že malé děti mohou vylučovat koronavirus i dva až tři týdny po nákaze a jsou přitom bez příznaků. „Spekuluje se o tom, že velké množství dětí je nakaženo bez příznaků a roznáší to po dospělých,“ uvedl.

Nelze nic podceňovat. Klidně může být tisíce nakažených a půl roku problémů.

Šerý tvrdí, že nynější počty nakažených neodpovídají realitě a že lidí, kteří trpí nemocí způsobené novým koronavirem, je mnohem více. „O viru víme, že jakmile nakazí člověka, tak ten člověk do čtyřiadvaceti hodin už může být nakažlivý,“ vysvětlil. Data, která máme, tak podle molekulárního biologa jsou zpožděná minimálně o pět dnů. U většiny se podle něho příznaky projeví do pěti dnů, u některých lidí však příznaky začínají až v rozmezí čtrnácti dnů od nakažení.

Odborník na DNA diagnostiku se domnívá, že v pondělí můžeme očekávat počet 400 nakažených novým koronavirem a o týden později prý dokonce budou nemocí Covid-19 postiženy tisíce lidí.

Pokud je tomu opravdu tak, není radno nic podceňovat. V této době jsou návštěvy mezi dětmi a prarodiči opravdu zbytečné. Riskují především ti starší, tedy ty hodné babičky a dědečkové.

Emil Kalabus
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKde jsou „Lékaři bez hranic“? A co Člověk v tísni?   
Pridal tk Neděle 15 březen 2020 - 06:18:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
My vás teď potřebujeme! Proč nám, v této pro nás tak těžké době, nepomáháte? Vždyť my jsme také lidé v tísni! My také potřebujeme pomoci!

Nevládní nezisková organizace Člověk v tísni:

Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc a pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Pracujeme v Česku i v zahraničí. Ctíme hodnoty vzájemné pomoci, solidarity a humanismu.

Lékaři bez hranic:

Nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami, či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

Nynější situace u nás i v jiných částech Evropy mi připadá jako příprava na válku. Vymetené regály, opuštěná kulturní střediska, prázdné náměstí i návsi, školy, školky, sportoviště i hřiště bez dětí. Lidé se obloukem míjejí. Během velice krátké chvíle se všem změnil život. Jedna epidemie, všechny akce jsou zrušeny a už nikam nesmíte, vše je najednou jinak.

Celé roky mají Lékaři bez hranic nataženou ruku, buďte šlechetní, pomáhejte potřebným, vaše peníze jdou do oblastí postižených chřipkou, epidemiemi .....Člověk v tísni na nás přes média volá, buďte solidární, dejte ze svého, ctěte hodnoty vzájemné pomoci ....

A my dali, dobrovolně a rádi. A tak si říkám, že právě tyto organizace by měly být dnes vidět, jak pomáhají hlavně osamoceným starším lidem, nosí jim nákupy, lékaři je navštěvují doma, pracovníci uklidňují vystrašené, pomáhají slabým. Pracovníky těchto organizací bychom měli vidět v ulicích, jak rozdávají respirátory, hygienické potřeby ... a to vše ze svých zásob, které mají z peněz nás, daňových poplatníků. Otázkou je, proč se nic takového se neděje.

Zato je ale slyšet "umělecká fronta", že za chvilku nebude mít co jíst a někteří tuto epidemii dokonce považují za osobní útok přímo na ně.

Jako už se stalo v minulosti mnohokrát, krize odhalí charaktery a ukáže, kdo je kdo. Ale jedno je jisté, lidé se poučí a budou si to pamatovat, jak se kdo zachoval. A opět začnou spoléhat na sebe a svůj vlastní rozum.

Autor: Radek Šostý

Zdroj: https://sosty.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=747215
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2391 sec,0.0873 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,675kB