Neděle 29 březen 2020
Co spočívá na dně vědomí Zdeňka Svěráka?   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 16:03:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hlavou vám táhnou jeho filmy, řečeno přesněji filmy, jimž dal vzniknout svými scénáři. Paměť vám opakuje dialogy postav, jimž vdechl život a posadil je na plátna kin i na obrazovky televizorů, a nejčastěji se při tom usmíváte. A to nejen pro nejčastěji z absurdity pramenící humorné scénky, které sledujete či na na které jste si vzpomněli, ale ona se nad nimi usmívá i vaše spokojenost s tím, že je pro vás autor objevil. A je to dokonce ještě něco víc, než spokojenost, je to i vděčnost za ně i za drahocenný dar smíchu, který vám tento tvůrce dokázal vkládat do tváře po dlouhé roky vašeho života.

Nevyhnete se při tom ani tomu, abyste se nad autorem tak podivuhodného díla nezamysleli. Vystupuje z něj nikoli jen jako někdo s osobitě humorným viděním světa a života, ale též jako člověk, jevící se jako moudrý a přemýšlivý. Takový, který umí rozeznat dobro od zla, faleš od pravdy a soucit od necitelnosti.

Vždyťi takovéto problémy a otázky jeho dílo obsahuje, autor se jim nevyhýbá a ze své tvorby vystupuje jako jejich spravedlivý soudce.

A právě tady je záhada, která mě k napsání této stati přiměla. Zdeněk Svěrák je totiž též postava politická, která se otevřeně hlásí k pražské kavárně a tedy k lidem, jako jsou Kalousek, Schwarzenberg, Herman, Štětina, Drahoš, Vystrčil, Bělobrádek, Fišer, Fiala a Bartošek, což všechno jsou též příslušníci nejen národního, ale i celosvětového politického směru, který sám sebe označuje nikoli už jen za demokracii, ale za demokracii liberální. Což znamená demokraci, kterou právě proto, že je liberální, mohou její vyznavači liberálně (čili svobodně), ohýbat tak, jak se jim hodí.V níž platí, že co je pro ně výhodné, je výhodné považovat též za mravné a spravedlivé. Že je spravedlivé, protože pro ně výhodné, považovat za poctivé odtržení Kosova od Srbska, ale nepoctivé je, když si dle své platné a nikým nezpochybňované ústavy odhlasují obyvatelé Krymu připojení ke své staré ruské vlasti (kteréžto hlasování krymská ústava výslovně umožňuje). Že agresivní je Irán, který ve své historii ještě nikoho nenapadl, ale mírové jsou Spojené státy, které jen od konce poslední světové války intervenovaly ve 34 zemích světa a zabily v nich 20 až 25 milionů lidí. Že je normální, když Madelaine Albrightová ve funkci americké ministryně zahraničí prohlásí, že Rusko má až přiliš mnoho nerostného bohatství, což prý není spravedlivé, a pak myšlenku, jež jí k tomuto výroku vedla, objasní dalším výrokem o tom, že Rusko má nerostné bohatství příliš velké na to, aby patřilo jen jedné zemi.

Dovede si někdo představit, že by zálusk na cizí, jež z těch výroků už žádná moc nevytrhne, byla řečena naopak? To znamená, že by je vyřkl třeba Lavrov se žadostivým pohledem upřeným na texaskou ropu?

Ale odstupme od zahraničních problémů i otázky, jak na ně asi pohlíží Zdeněk Svěrák (i když seznámit se s tím pohledem by bez zajímavosti nebylo), a vraťme se domů.

Občanstvo republiky je dnes, jak známo, rozděleno do dvou přibližně stejně početných táborů občanů, odpovídajících zhruba těm, kteří buď volili nebo nevolili Miloše Zemana prezidentem. Tábor první si označme jako nekavárníky, a ten druhý jako pražské kavárníky. Už jsme si řekli, že oba ty tábory jsou zhruba stejně početné, možná, že nekavárníci jsou (vzhledem k Zemanově vítězství v prezidentské volbě), o něco málo početnější, ale kavalírsky se shodněme, že si rovny jsou, a přidejme si k tomu i ponaučení, že nejpostatnějším znakem demokracie (což snad stále ještě platí i pro demokracii liberální), je, že v demokracii jsou si všichni občané rovni a – rovny by si tedy měly být i ony dva stejně početné domácí tábory, tedy nekavárníci a kavárníci pražští.

Ale ony si rovny nejsou, a nejsou si rovny nejen poněkud nebo částečně, ale ony si nejsou rovny vůbec. A jsou si takto ostře nerovny v oblasti, která je pro tzv. volnou soutěž politických sil zásadní a nejrozhodnější.

Nejsou si rovny v přístupu k médiím.

Kteroužto nerovností se volná soutěž politických sil a směrů, ve kterou demokracie vždy vkládala svoji naději největší, pokřivuje, přestává být rovnou i spravedlivou a vcelku mění demokracii v její karikaturu.

Kdo to zavinil? Lidé s mnoha penězi: Sorosové, Rotshildové a další členové jednoho procenta lidstva, vlastnící polovinu bohatství matky Země a proto přesvědčeni o tom, že je jejich právem určovat její běh. A povinností pomáhat všem názorově blízkým (tzn. lít jim peníze), kteří jsou ochotni jim s organizováním tohoto běhu pomoci.

Tak se stalo, že dobře 95 procent našich oficiálních tiskových, televizních a rozhlasových médií pracuje dnes ve službách pražských kavárníků, zatímco nekavárníkům, jejichž kapsy přízní Sorosů a Rotshildů nenabobtnaly, nezbylo než uchýlit se do podzemí internetu. Kde pracují bez nároku na odměnu a jen pro věc, kterou pro sebe považují za povinnost.

Politickým důsledkem takovéhoto uspořádání samozřejmě je, že pražští kavárníci mají prostřednictvím svých spřátelených médií mnohonásobně větší možnosti ovlivňovat myšlení a názory lidí u nás, zatímco důsledkem sociálním, dotýkajícícím se především lidí zaměstnaných v médiích, je ten, že ti z médií, pracující ve službách pražských kavárníků, berou slušné a někdy až pohádkové platy, kdežto ti z médií podzemních internetových nedostávají nic a třou bídu s nouzí.

Což je místo, u něhož bych se rád zastavil a zeptal se Zdeňka Svěráka do jaké míry se mu zdá takovýto pořádek věcí spravedlivý, mravní a uspokojující? Jak pomáhá rozvoji demokracie, respektive jak dopomáhá k tomu, aby se do dění politického zapojovali i lidé mladí, bez čehož nemůže demokracie plnohodnotně žít?

Vzpomínám v té souvislosti na svá mladá léta z doby těsně po válce. Bylo nás asi pět nebo šest (byl mezi námi i Milan Šimečka, pozdější známý to disident a vedoucí poradců prezidenta Havla), kteří jsme se po cestě ze školy stavovali v nově otevřené čítárně novin a časopisů, nacházející se vedle bohumínského kina Orfeum. A táhla nás tam hlavně tehdejší polemika mezi komunistou Gustavem Barešem a národním socialistou Ferdinandem Peroutkou. Bareš psal do Tvorby a Peroutka mu, tuším že v Zítřku, odpovídal. Jiskřil v té polemice vtip, duch, logická i méně logická argumentace, kterou soupeř samozřejmě okamžitě napadl a potřel, a když na tu četbu a následnou naší rozhorlenou debatu o ní vzpomínám, byla to též tahle polemika, která z nás už tehdy udělala lidi politické.

A dovoluji si i na tomto místě zeptat se Zdeňka Svěráka. Co asi má z našich mladých udělat lidi politické dnes? Snad to, že všechny naše noviny a časopisy mluví stejně? Že stejně mluví všechny televizní stanice a všechny stanice a pořady rozhlasové? A že ten hlas, kterým mluví, je vždycky jen pražskokavárenský a nikdy žádný jiný? To na takovémto úhoru má vzejít budoucí generace politiků vyspělých, bystrých, chápavých, čili takových, kterých si lidé budou vážit, a nikoli jimi pohrdat, jak je tomu často dnes?

Vždyť bez polemiky a diskuze demokracie žít nemůže. Ty ji dávají život, a jedině z diskuze, jak nás učil T.G. Masaryk, mohou vzejít dobré výsledky. Bez diskuze bude naše demokracie dál strádat, až sejde docela a na celém světě, protože taková je zřejmě vůle onoho jednoho procenta. A jak se zdá, pražskou kavárnu takový vývoj ani nerozčiluje, ani nevzrušuje, nejde-li jí dokonce k duhu.

Zdeněk Svěrák se k pražské kavárně hlásí, a mi, obdivovateli jeho absurdního humoru, se to jeví absurdnější, než jakákoli jiná absurdita z jeho díla.

Jak se to mohlo stát? To i v nejhlubší komůrce svého vědomí si je jist tím, že stojí na spravedlivé straně?

Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy vstoupily do období velké katastrofy v boji proti epidemii   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 15:59:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Žádná jiná země na světě to nenazvala„ čínským virem nebo Wuhan virem ". Do jisté míry to není geopolitická taktika."

Bývalý náměstek amerického zástupce pro národní bezpečnost, Ben Rhodes komentoval využití epidemie k očernění Číny. A tím naráží přímo na skupinu bezohledných politiků zastoupených americkým ministrem zahraničí Pompeem.

Jako anti-čínský průkopník v současné americké vládě bylo chování Mike Pompea po vypuknutí nové korunní pneumonie nesmírně opovržlivý. Od opakovaného veřejného označování viru „Wuhan virus", po pomlouvání Komunistické strany Číny a čínského politického systému jako „hrozby doby", až po pokus zahrnout „Wuhan virus" do prohlášení ministrů zahraničí G7, Pompeo využil různých příležitostí domácích i zahraničních k útoku a očerňování Číny a šíření „konspiračních teorií" a ohromil svět svou mentalitou studené války a ideologickými předsudky, což vážně narušilo současnou celosvětovou spolupráci v prevenci epidemie.

Současně se situace ve Spojených státech každým dnem zhoršuje. Podle nejnovějších údajů z Johns Hopkins University, až do 6:20 ve dne 29. března pekingského času, počet nově diagnostikovaných případů nové koronární pneumonie ve Spojených státech překročil 120.000 a zemřelo 2010. Jak již dříve WHO předpovídalo, Spojené státy se stávají epicentrem koronaviru.

Uvědomujeme si, že američtí vůdci se nedávno aktivněji zapojili do mezinárodní spolupráce. Americký prezident Trump v rozhovoru s nejvyšším vůdcem Číny řekl: „Osobně zasáhnu do toho, abychom odstranili veškeré překážky a soustředili se na protiepidemickou spolupráci."

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo se však této změně situace nepřizpůsobil, ale stále trval na bubnování a bránění čínsko-americké spolupráci v oblasti boje a prevence proti epidemii. Zjevně je za ním skrytý motiv.

Mnoho odborníků na mezinárodní otázky již dlouho zdůrazňovalo, že Pompeo je přímým politickým spekulantem. Poté, co se stal ministrem zahraničí, tvrdě hovořil s Čínou a úmyslně se proti Číně choval, aby vyhověl potřebám některých zvláštních zájmových skupin a tím akumuloval více kapitálu pro své povýšení.

Americká média prozradila, že v listopadu loňského roku Pompeo formálně dal třem republikánským zákonodárcům najevo, že je připraven co nejdříve odstoupit z funkce ministra zahraničí a zúčastnit se voleb do senátu v Kansasu. Analytici uvedli, že Pompeo uvažuje o „zkrácení mandátu" u současného vládnoucího týmu a o hledání vlastní budoucnosti a že jeho větší politickou ambicí je „převzít trůn prezidenta".

Je proto jasné, proč po vypuknutí epidemie Pompeo opakovaně útočil na Čínu. Pokouší se získat politický kapitál, usiluje o maximální osobní zisk v mnohostranném politickém zápase plném nejistot a realizovat své politické ambice. Jinými slovy, čím chaotičtější jsou Spojené státy, tím více příležitostí si Pompeo myslí.

V současné době se epidemie celosvětově akceleruje. Na zvláštním summitu vůdců skupiny G20, který se konal nedávno, bylo uvedeno, že „nejnaléhavějším úkolem v současnosti je vypořádat se s epidemií a jejím komplexním dopadem na zdraví, společnost a hospodářství. V kritickém okamžiku, kdy je naléhavě nutná shoda, se Pompeo chová tvrdošíjně a snaží se vyprodukovat politickou konfrontaci v rozporu s hlavním proudem. Pozorovatelé poznamenali, že Pompeo přinesl na diplomatickou scénu triky CIA „lhaní, klamání a kradení", což zhoršuje globální izolaci Spojených států a ztěžuje tak Spojeným státům bojovat proti nemoci.

Prevence a kontrola epidemie ve Spojených státech vstupuje do období velké katastrofy. Pokud bude Pompeo pokračovat v unesení veřejných zájmů americké společnosti jeho osobním politickým zájmem, Spojené státy za to zaplatí obrovskou cenu a půjdou dál a dál na cestu izolace od světa.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČlenové WTO se rozhodli zavést prozatímní odvolací a rozhodčí ujednání s cílem zajistit mnohostranný obchodní systém   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 15:57:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínské ministerstvo obchodu 27. března na své webové stránce uvedlo, že Čína, Evropská unie a více než deset dalších členů WTO téhož dne společně vydaly ministerské prohlášení o zavedení mnohostranného prozatímního odvolacího a rozhodčího ujednání. Odborníci uvedli, že tento krok hájí multilaterální obchodní systém a bude hrát aktivní roli při stabilizaci světového obchodu a důvěry v trh.

Příslušný činitel čínského ministerstva obchodu představil, že mechanismus pro řešení sporů je jednou z hlavních funkcí WTO a hraje důležitou roli při udržování stability a předvídatelnosti mnohostranného obchodního systému. Odvolací orgán je stálý orgán specializovaný na projednávání odvolacích případů a je důležitou součástí mechanismu pro řešení sporů. Odvolací orgán WTO byl od 11. prosince 2019 pozastaven kvůli tomu, že některý člen WTO nadále brání volbě členů odvolacího orgánu, což přináší vážné dopady na mnohostranný obchodní systém.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrumpova vláda snížila výdaje na zdravotní péči o nejméně 15 miliard dolarů, odhalila americká média   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 15:55:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
27. března místního času činil celkový počet nákažených koronavirem v USA 100 717, uvedla americká Univerzita Johnse Hopkinse.

New York je považováno za epicentrum americké epidemie koronaviru a nemocnice Elmhurst v New Yorku je ve středu epicentra. Za pouhých 24 hodin zemřelo v této nemocnici na infekci koronavirem 13 pacientů. Situace na polici v New Yorku rovněž není optimistická. Policie New Yorku 27. března oznámilo, že 552 policejních zaměstnanců bylo nakaženo, dva z nich zemřeli a dalších 4 111 policistů se omluvilo pro nemoc.

Uvádí se, že rychlé šíření koronaviru a zvýšení detekčních schopností ve Spojených státech došlo k nárůstu potvrzených případů nakázy, ale ve 36 státech (včetně Washingtonu, DC) je stále méně než 10 tisíc testovaných lidí. Co přesně způsobilo prudký nárůst potvrzených případů ve Spojených státech?

Za prvé jde o to, že americký centrální systém karantény byl rozpuštěn a finanční prostředky byly sníženy v několika sektorech zdravotnictví.

V květnu 2018 zrušil Trump Úřad pro globální zdravotní bezpečnost v rámci Rady národní bezpečnosti USA, což vedlo k nedostatečné připraveně USA ohledně nového typu koronaviru. Bílý dům v roce 2016 zřídil Úřad pro globální zdravotní bezpečnost, aby se připravil na případnou epidemii nebo pandemii ve Spojených státech.

Kromě toho podle americké webové stránky „Zahraniční politika" začaly v roce 2018 také škrty ve financování zdravotnického systému USA, kdy vláda snížila výdaje na zdravotní péči ve výši 15 miliard doralů.

Za druhé je kvůli špatné reakci Trumpa a nedostatku zdravotnických prostředků v USA.

Analýza CNN poukázala na to, že Trump je přímo odpovědný za nedostatek zdravotnických materiálů ve Spojených státech a za neúčinná opatření proti epidemii nového typu koronaviru. Poznamenala, že Spojené státy by měly usilovně kontrolovat šiření epidemie koronaviru jako země východní Asie.

Dříve federální úředníci opakovaně varovali před vážným nedostatkem dýchacích ventilátorů v amerických nemocnicích. Vláda však tato varování nezohlednila . V současnosti nedostatek ventilátorů tlačí nemocnice v New Yorku na pokraj kolapsu a ohrožuje Washington, Kalifornii, Louisianu a další regiony.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritský parlament začne servírovat halal a kosher jídlo. Židovští a muslimští poslanci spojili síly a dosáhli svého   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 07:13:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britský parlament začne od 30. března v parlamentní kantýně prodávat muslimské halal a židovské kosher pokrmy. Vše vzniklo na základě iniciativy muslimského poslance Z. Sultana a židovské poslankyně Ch. Nicols. Oba jsou členové Labour party (obdoba naší ČSSD).

Mají to poslanci v Británii ale starosti, že?! Země je v rozvalu díky masové imigraci, premiér mluví o masivním umírání na epidemii coronaviru a zatím poslanci mají starost o halal a kosher jídlo. Hlavní ale je, že se ukazuje, že ten židovsko-muslimský antagonismus asi nebude tak horký, jak se veřejně často tvrdí.

U nás by se mohl inspirovat pokrokový Senát, tam mají z nějakého záhadného důvodu vietnamskou mluvčí. Tak co zavést v senátní restauraci vietnamskou polévku pho bo, nebo nějaké exotické africké jídlo? Nebo rovnou i kosher a halal stravu? Zájemců by mezi senátory možná bylo docela dost.

VIP / ceskavec.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČR nezíská dodatečnou víc než miliardu eur z rozpočtu EU, nejedná se o nové prostředky   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 07:02:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
ČR nezíská dodatečnou víc než miliardu eur z rozpočtu EU, nejedná se o nové prostředky. Sluníčkářská média jako Forum24 či Deník N zaútočila na našeho europoslance Ivana Davida, že prý hlasoval proti tomu, aby Evropská unie poskytla České republice pomoc 32 miliard korun. Celé je to ale podle mého názoru lež a podvod. Ministerstvo financí ČR totiž ve svém prohlášení vysvětlilo, že se nejedná o žádné nové peníze pro členské státy EU. Čili se nejedná o žádné peníze navíc. Jde o frašku a podle mého názoru i morální podvod!

„Nejedná se o nové prostředky, ale pouze o jejich dřívější poskytnutí za účelem zlepšení cash-flow členských států,“ uvádí ministerstvo! Podle mě to tedy lze víceméně přeložit tak, že nám EU možná milostivě povolí použít prostředky, která nám náleží, na boj proti koronaviru a následkům pandemie… Možná. A je otázka, zda to vyjde…

„V médiích se v pondělí (16. 3. 2020) objevily informace, že Česká republika získá z unijního rozpočtu dodatečnou více než 1 mld. EUR na řešení důsledků koronavirové krize z nově založeného nouzového investičního fondu EU. Tyto informace však nejsou přesné. Nejedná se totiž o nové prostředky, ale o příležitost ponechat si nevyužité předfinancování v rámci kohezních fondů za účelem zlepšení cash-flow. České republice by letos bez nutnosti vyúčtování mohlo být poskytnuto cca 300 mil. EUR (přibližně 8,1 mld. Kč). Celkové přidělené prostředky kohezním fondům se však nemění,“ uvedlo ministerstvo financí.

„Ostatní včera odhlasovali, že Evropská komise může provést rozpočtové změny v objemu 37,8 miliardy eur. Nejsou to žádné peníze navíc, ale pouhé administrativní přesuny mezi rozpočtovými kapitolami a změny zmocnění k jejich použití. A jejich cesta k příjemcům bude zatraceně dlouhá,“ vyjádřil se k tomu europoslanec Ivan David.

„Média hlavního proudu jásají, že EU pomůže členským státům v boji s koronavirem. V článcích lze nají různé údaje o tom, kolik ČR údajně dostane z EU – od 25 do 50 miliard Kč. Prý jsme to včera odhlasovali v Evropském parlamentu (EP). Nic takového však není pravda. V tuto chvíli vůbec není jasné jestli něco dostaneme, ani kolik by to eventuálně mohlo být. Ještě totiž musí být Evropskou komisí schváleno mnoho prováděcích předpisů. Teprve podle jejich obsahu bude možné aspoň předpovídat nějaké částky. To co tvrdí média jsou jen „hausnumera“", vysvětlil David.

Podle mě to tedy lze víceméně přeložit tak, že nám EU možná milostivě povolí použít prostředky, která nám náleží, na boj proti koronaviru a následkům pandemie… Možná. A je otázka, zda to vyjde…

Celé vyjádření ministerstva financí zde:

https://www.mfcr.cz/…/cr-neziska-dodatecnou-miliardu-eur-z-…

Autor: Radim Fiala

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKoronavirus: USA vyzývají lékaře všech zemí světa, ať v pandemii Covid19 opustí svoji vlast a urychleně jdou léčit Američany   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 06:59:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V současné krizi v souvislosti s pandemií koronaviru Covid19 USA nejprve zkusily ukrást nadějný výzkum vakcíny proti koronaviru Covid19 pro sebe a získat tuto vakcínu jen pro sebe. Zveřejnil to německý Welt am Sontag, u nás pak USA sice tuto záležitost popřely, ale Welt am Sontag citoval svoje vládní zdroje z Německa. A navíc tuto verzi potvrdily německé vládní zdroje i agentuře Reuters.

Navíc i oficiální zdroje německé vlády následně nepřímo ale jasně potvrdily tuto záležitost, snahu USA získat monopol na vakcínu proti koronaviru.

Potvrzení skutečnosti, že USA se pokusily ukrást možnou vakcínu proti Covid19 jen pro sebe, přinesla dokonce i agentura Reuters:

Když v Itálii naplno propukla humanitární katastrofa – co udělaly USA? Po vypuknutí humanitární krize v Itálii, se stovkami mrtvých a lavinovitě se šířící nákazou koronavirem Covid19 USA letecky z Itálie odvezly .... chvíle napětí ... pacienty? ....ehm, no tak to ne ale - letecky z Itálie odvezly 500 tisíc testů na koronavirus. Z Itálie, do USA. Přečtěte si to ještě jednou: Z Itálie DO USA.

„Zlé“ Rusko naopak poslalo do Itálie humanitární pomoc a tým armádních lékařů a expertů na dekontaminaci a bio-hazard situace:

A nyní?

Spojené Státy vyzývají lékaře ze všech zemí světa, zejména pokud mají zaměření na léčby infekčních nemocí, zejména Covid19, ať opustí svoji vlast a urychleně se přihlásí na velvyslanectví USA, kde jim (jak zcela zřejmé z výzvy) bude urychleně vydáno pracovní povolení do USA a vízum k okamžitému odchodu do USA.

We encourage medical professionals seeking work in the U.S. on a work or exchange visitor visa (H or J), particularly those working on #COVID19 issues, to contact the nearest U.S. Embassy/ Consulate for a visa appointment. Please see more information here: http://ow.ly/rPU450yX6fJ

Je zcela zřejmé, že jde o výzvu všem lékařům, aby odešli do USA. Poté, co tato – ehm ani nevím jak to nazvat – tato výzva vyvolala všeobecnou bouřlivou reakci, americké ministerstvo zahraničí vše „vyjasnilo“, změnilo text a uvedlo, že prý samozřejmě jde jen o ty lékaře, kteří už si předtím zažádali.

No, kdo tomuto „upřesnění“ věří, ten má v hlavě na...o

Původní znění výzvy USA k tomu, aby všichni lékaři ze všech zemí světa zradili svoji vlast během této epidemie a odešli do USA je zde (zatím):

Původní znění je jasné:

Update on H and J Visas for Medical Professionals

Last Updated: March 26, 2020

We encourage medical professionals seeking to work in the United States on a work or exchange visitor, particularly those working to treat or mitigate the effects of COVID-19, to reach out to the nearest embassy or consulate to request a visa appointment.

For those foreign medical professionals already in the United States:

J-1 Alien Physicians (medical residents) may consult with their program sponsor, ECFMG, to extend their programs in the United States. Generally, a J-1 program for a foreign medical resident can be extended one year at a time for up to seven years.

Note that the expiration date on a U.S. visa does not determine how long one can be in the United States. The way to confirm one’s required departure date is here:

Those who need to extend their stay or adjust their visa status must apply with USCIS. Their website is here.


V nouzi poznáš přítele. A svini taky.

Autor: Michal Brand / eurabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNerozumím tomu. EU na nás kašle, NATO na nás kašle, a my stále "plníme závazky vůči spojencům"   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 06:46:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je až fascinující, s jakou zavilou tupostí v době, kdy je potřeba šetřit každou korunu, kdy se bezpečnostní situace nás, původních obyvatel Evropy, raketově zhoršuje a brzy nám bude zatraceně chybět armáda, o kterou jsme se naivně nechali připravit, pokračuje ministerstvo obrany ve vyhazování peněz za přípravu českých vojáků na radostné umírání za francouzský uran v africkém Mali! Zvlášť když se africké státy prakticky uzavřely pro všechny Evropany.

Teď ještě hezky vymáznout pár miliard neziskovkám jako je Člověk v tísni, aby se ve jménu pomocí malým Afričánkům mohly distancovat od pomoci v ČR, a máme vystaráno. A ty, Čechu, drž hubu.

Autor: Jaroslav Štefec

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVědci zjistili, jak dlouho zůstává koronavirus v těle člověka   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 06:36:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skupina vědců provedla studii ve zdravotnickém centru v Pekingu a zjistila, že u poloviny z těch, kteří se nakazili Covid-19, přetrvával virus v těle jeden až osm dní po zmizení příznaků. Data byla publikovaná v časopise ATS.

Vědci analyzovali údaje 16 pacientů v nemocnici v Pekingu, kteří byli léčeni od 28. ledna do 9. února. Jejich průměrný věk byl 35,5 let.

„Nejvýznamnějším výsledkem studie je, že polovina pacientů vylučovala virus i poté, co již neměli žádné příznaky,“ citoval MedicalXpress slova jednoho z autorů studie, doktora Lokeshe Sharma.

Jak již bylo uvedeno, doba trvání tohoto období se pohybovala od jednoho do osmi dnů. Lixin Xie, další z autorů studie, doporučil, aby se karanténa prodloužila po zmizení příznaku o jeden až dva týdny.

Studie také říká, že zatím není jasné, zda se její výsledky týkají i pacientů staršího věku, kteří mají slabší imunitní systém. Vědci nevylučují, že u nich virus přetrvává v těle delší dobu.

Co se týče příznaků nového koronaviru, tak mezi ně patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie. Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi.

Jako další příznak nákazy Covid-19 byl uveden odborníky i zánět spojivek. Uvádí se totiž, že virus může vyvolat mírnou folikulární konjunktivitidu a být přenášen aerosolovým kontaktem se spojivkou.

Uvádí se, že hlavními způsoby přenosu tohoto viru jsou kapénkový a kontaktní. Je specifikováno, že virus je přenášen prostřednictvím „blízkého“ kontaktu. Státní výbor pro zdravotnictví ČLR dříve ale zjistil, že v relativně uzavřeném prostoru může být přenášen aerosolem ve vysokých koncentracích. Vir může být také přenášen fekáliemi.

Zdroj: ATS
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Nesmí nás mást stále ještě relativně nízká čísla postižených.“ Klaus odhalil, proč svět na tuto krizi nebyl připraven   
Pridal tk Neděle 29 březen 2020 - 06:33:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý prezident Václav Klaus a jeho kolegové z Institutu Václava Klause přicházejí s dalším komentářem ohledně pandemie, která zavládla světem. Vedoucím motivem článku je myšlenka o tom, že nikdo nebyl připraven na tuto krizi.

Podle názoru bývalého prezidenta ČR současná pandemie viru Covid-19 je natolik mimořádným jevem, že je něčím jako „stoletou vodou“, kterou nikdo z žijících ještě nezažil.

Autor přichází i s varováním před nebezpečím, které lidský svět vnímá jen zčásti.

„Nesmí nás mást stále ještě relativně nízká čísla postižených (ve kterých se pozitivně projevují přijatá restriktivní opatření), protože tato čísla vždycky zachycují realitu týden, dva starou, dneškem určitě překonanou,“ konstatuje Klaus.

Pak vysvětluje, proč pandemie tak děsivě dopadá na svět.

„Žili jsme poměrně dlouhou dobu v unikátním historickém období relativního blahobytu a bezpečí. Zvykli jsme si na to. O to je to dnes tíživější,“ stojí v komentáři.

Dodává, že změna kvality není v samotném charakteru nemoci, neboť byly i hrozivější pandemie.

„Ta dnešní je v zaútočení na člověka vlastně „výběrová“, ve svém vážném provedení zasahuje převážně jedince oslabené jinou nemocí či věkem,“ praví se v publikaci.

Pak lze spatřit i vícestranný pohled na současný stav věci.

„Novostí je však nejen mimořádná otevřenost a propojenost dnešního světa, ale novostí je i styl života dnešních generací, jejich nafoukaná nepokora vůči všem možným rizikům a nebezpečím, jejich spoléhání se na sílu a všemocnost moderní lékařské vědy a existujícího zdravotnického systému,“ podotýká se v komentáři.

Klaus a jeho kolektiv zdůrazňují, že se momentálně jedná o konfrontaci s něčím, s čím nikdo nepočítal, co už podle mnohých nemělo v „moderním“ světě 21. století co dělat.

„Odvykli jsme si, že se i na banální nemoci umírá. Rychle se zapomnělo, že tomu tak není,“ upozorňuje autor.

Další problém podle Klause spočívá v nadměrně pojišťované společnosti, která spoléhá více na stát než na sebe samu.

„Ne specificky náš stát, ale stát jako takový, ne náš Babiš či Vojtěch, ale kdokoli, kdo rozhoduje – a z podstaty věci rozhodovat musí – nikoli o sobě samém, ale o tisících či milionech lidí, a kdo – i při své jakkoli vysoké míře altruismu či sebeobětování na straně jedné či velikosti svých schopností na straně druhé – není „v kůži“ (a pocitech úzkosti) jednotlivého konkrétního člověka. To nás vede k varování před velkým rozsahem, extrémností či kategoričností dnes navrhovaných nebo již prováděných státních zásahů,“ uvedl autor s tím, že to je zásadním postojem Institutu Václava Klause.

Bývalý lídr českého státu zastává názor, že je zapotřebí zabránit tomu, aby celospolečenské léčení nebylo větší újmou než onemocnění.

„Nechceme předstírat, že jsme lékaři či epidemiologové, nechceme ohromovat ani vyčtenými moudrostmi z jejich oborů, ani přemírou statistických dat o úmrtnosti, smrtnosti a nakažlivosti koronaviru Covid-19 (které se navíc každým dnem mění),“ pokračuje autor a připomíná, že v normální době nevšímavě přecházíme umírání z jiných příčin.

„V roce 2018 podle ČSÚ v České republice zemřelo 112 920 lidí, což je – zaokrouhleno – 310 našich spoluobčanů denně. Kolik tragédií a hrůz přitom nastává! Objevili jsme je právě dnes? Nebo až dnes? Dosud nás nechávali chladnými?“ ptá se Klus.

V této souvislosti přichází s myšlenkou, že odpovědi na tyto otázky vyžadují střídmý pohled, nepaniku a neextrémní zákroky státu.

„Vyžadují uvědomění si toho, že vždy v životě (i teď v pandemii) existuje „něco za něco“, jak špatně překládáme do češtiny standardně používaný anglický termín „trade-off“. Zapomínat na to se nám může zle vymstít. Důsledky léčby nemoci mohou být ve svém součtu horší než nemoc sama,“ píše autor.

Na závěr publikace Klaus s kolektivem ústavu vyjadřuje přesvědčení, že se tím vším musí zaobírat a své názory vyslovovat i institut, který se zaměřuje na veřejnou politiku, a také na společenská a ekonomická témata.

„Věnovali jsme se i falešnému alarmismu, který šíří věrozvěstové globálního oteplování, věnovali jsme se i fenoménu velké ekonomické recese let 2008-2009 i uměle vyvolávané masové migrace do Evropy. Proto se nyní věnujeme koronavirové krizi,“ argumentuje priority své instituce bývalý prezident ČR.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BQYB
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2256 sec,0.0543 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,611kB