Středa 01 duben 2020
Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?   
Pridal tk Středa 01 duben 2020 - 07:32:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump během tiskové konferenci o koronaviru v Bílém domě uvedl, že Rusko do USA vyslalo „velké letadlo se zdravotnickými potřebami“.

„Myslím, že nakonec budeme silnější. Hodně jsme se toho naučili. Musím říct, že máme výborné vztahy s mnoha zeměmi. Čína nám něco poslala, bylo to skvělé, Rusko nám vyslalo velmi, velmi velké letadlo plné zdravotnických potřeb, to bylo velmi milé. Ostatní země nám toho posílaly hodně, byl jsem příjemně překvapen," řekl americký vůdce na tiskové konferenci o koronaviru v Bílém domě.

Putin při nabídnutí pomoci Spojeným státům vychází z předpokladu, že když výrobci zdravotnického vybavení a materiálů ve Spojených státech nabudou na síle, budou moci Rusku obdobně pomoci, dodal. Zároveň zmínil, že spolupráce mezi Moskvou a Pekingem se také formuje.

„Nyní, když současná situace postihuje každého bez výjimky a má globální povahu, neexistuje jiná alternativa k jednání společně v duchu partnerství a vzájemné pomoci,“ dodal.

Video s poděkováním zde:
Ruská pomoc

Připomeňme, že o ruské pomoci mluvil dnes i americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci. „…Rusko nám vyslalo velmi, velmi velké letadlo plné zdravotnických potřeb, to bylo velmi milé,“ sdělil Trump.

Rusko pomáhalo také v Itálii. Tam vyslalo celkem 15 letadel, na jejichž palubách byli specialisté v oblasti epidemiologie a virologie, zdravotnický materiál a léky. Přeprava zdravotnického materiálu a osmi mobilních brigád vojenských virologů a zdravotníků má pomoci Itálii v boj proti šířící se infekci.

Kromě toho Rusko předalo 13 zemím testovací systémy k identifikaci nakažených koronavirem. Podle Rospotrebnadzoru systémy byly předány členským zemím Euroasijské hospodářské unie, SNS, stejně jako Íránu, Mongolsku a KLDR a byly převezeny do Egypta, Sýrie a Venezuely.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStrach a soucit jako nástroje moderní války   
Pridal tk Středa 01 duben 2020 - 07:15:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Střízlivé zamyšlení nad pandemií ve čtyřech bodech

I.

Jednou mi někdo řekl, že doufá, že už nikdy nebude žádná velká válka, protože by asi byla poslední. Vize jaderné apokalypsy v duchu Einsteinovy představy o „čtvrté světové válce, která se povede klacky a kameny“ pronásleduje lidstvo po mnoho desetiletí a nasměrovala civilizační vývoj k prosazování mírových hodnot jako doktríny, o jejíž udržování se starají nesčetné mezinárodní organizace, média, školy, (některá) náboženství i kultura.

Vždycky jsem se divil tomu, jak může někdo opravdu uvěřit, že člověk, jenž je na světě miliony let (a z toho jen pár stovek tisíc ve své současné evoluční podobě tj. druhu Homo sapiens), bude schopen proměnit svoje vzorce chování v tak zanedbatelné době, na kterou může vliv i té nejvytrvalejší a nejživotnější doktríny reálně dosáhnout.

Nemusíme se opírat o rozsáhle vědomosti – každý ví, že muž byl po staletí válečníkem a ochranitelem a žena matkou a pečovatelkou o potomstvo. Poslední dekády se (zejména) západní svět snaží toto přirozené rozdělení rolí zpochybnit a v zájmu „rovnoprávnosti a tolerance“ vystupňovat aktivitu všech opor mírové doktríny do rozměrů, které často přesahují hranice absurdity, ale o tom už bylo napsáno mnohé a napsáno ještě bude.

Podstatné je, že člověk svoje přirozené vzorce chování nezmění; indoktrinace všeho druhu mohou odlidštit jedince nebo celou lidskou masu, ale v evolučním měřítku nemají žádný význam.

Dokud zůstane člověk člověkem, bude stále platit, že války byly a budou.

II.

Jelikož je současné světové dění předmětem mnoha divokých „konspiračních teorií“ a naopak za strany mocenských elit a jim povolných médií interpretováno jen jediným přípustným způsobem, zdržím se toho, abych si nárokoval právo na relevantnost vlastní interpretace (neboť kdo má přístup k relevantním faktům?) a plně připouštím, že onen „smrtící virus“ je dílem přírody. Věřme tomu.

Nicméně způsob, jakým ochromil chod většiny lidské civilizace, může být do budoucna nebezpečnou inspirací. Ilustruje způsob, jakým v 21. století lze vést válku.

K tomu, abychom pochopili její principy, nejdříve připomenu prapůvodní podstatu války: muž ji zpravidla vede ze dvou základních příčin – z potřeby ochránit svou rodinu či širší komunitu před nebezpečím nebo z potřeby posílit a upevnit její pozici. To první je obrana, to druhé útok. Ten, kdo je vůdcem komunity, dělá vše pro to, aby ji bránil, je-li napadena, pakliže naopak její moc a síla roste, je zcela přirozené, že touží po ještě větší moci, touží expandovat.

Tato základní fakta o válce většinou nějak vnímáme už jako děti. Vnímáme je ovšem v kontextu konvenčních válek vedených konvenčními zbraněmi (a zdá se být zjevné, že užití konvenčních zbraní bude mít v budoucnu užitek nanejvýš při řešení konfliktů lokálního významu). Globalizovaný svět nabízí pro získávání moci daleko efektivnější metody.

20. století (s masovým rozvojem demokratických myšlenek) proměnilo podobu pilířů moci i v rámci jednotlivých komunit; nejúčinnějším prostředkem k ovládání lidské masy se stalo umění manipulace a jejím nejspolehlivějším nástrojem média. A je-li takto postaven princip moci ve vztahu vůdce a komunity, proč by tomu mělo být jinak mezi jednotlivými vůdci při jejich vzájemném soupeření o ještě větší moc?

III.

Globální válečný konflikt může proběhnout rychleji, než si ho lidé stihnou všimnout:

stát či jiná mocenská skupina (jakožto zástupná jednotka komunity) vyrobí virus, jenž je schopen rychlého přenosu mezi lidmi. Zbytkem světa není dostatečně prozkoumán, nikdo (kromě těch, kdo ho vytvořili) na něj nemá léky ani vakcíny. Virus je nejdříve vypuštěn mezi lidi z vlastní komunity a ti začínají umírat. Následuje pokyn, aby všechny zpravodajské kanály šířily do světa hrozivé zprávy. Zavádí se příslušná opatření - zavírají se školy, obchody, izoluji se celá města (obzvláště důležité je medializovat intenzitu těchto opatření – a později klesajícími čísly počtu nakažených demonstrovat jejich účinnost).

Mezitím už se virus šíří po celém světě (i díky vhodnému načasování na období, kdy se lidé z místa nákazy každoročně oddávají hromadnému turismu). Vůdcové napadených zemí nemají příliš na vybranou. I ti hloupější z nich časem pochopí, že médii vyvolávaná panika je pro jejich obyvatele ještě ničivější nákazou než samotný virus. A tak dříve či později musí postupovat podle předepsaného scénáře a rovněž vyhlašovat karantény a pozastavit chod společnosti. Jejich lidé chtějí iluzi bezpečí, chtějí mít pocit, že je jejich vůdci chrání a ochromeni strachem vděčně přijímají drakonická opatření na minimalizaci vzájemného kontaktu. Virus se stává mistrovskou psychologickou zbraní – nezpůsobuje genocidy (většina jeho obětí jsou lidé vysokého věku či lidé s oslabenou imunitou), ale přece jen je o něco agresivnější než běžná virová onemocnění a v konfrontaci s lidským strachem si žádný „humanistický“ vůdce nemůže dovolit jeho podcenění. Jestliže média byla dosud jeho nástroji moci, rázem je on sám loutkou ve hře, kterou už nerežíruje a jejíž pointu (ekonomickou krizi) může jen stěží odvrátit.

Vůdce se tak stává obětí všech lží, které ho do jeho pozice vynesly - na životech obyvatel mu nikdy příliš nezáleželo a celou dobu ví, o co se zde hraje – ale může snad říct nahlas pravdu? V demokracii?

IV.

Materiální bohatství může mít v dnešním světě neviditelnou podobu – není zhmotněno vozy naloženými zlatem ani penězi v jejich hmatatelné podobě. To, co by dříve neuniklo oku prostého člověka, se dnes ztrácí ve virtuálním prostoru. Ekonomickou moc demonstruje jen několik odosobněných čísel na monitorech. Jestliže v dřívějších dobách rostla válečníkova sláva s množstvím pobitých nepřátel, pro populaci vychovanou mírovými doktrínami je taková mentalita nepřijatelná. Dnešní vůdcové nechtějí a ani nepotřebují zabíjet k tomu, aby mohli mocensky expandovat; jejich zájmem není komunitu nepřítele rozbít, ale pouze získat pro sebe část jejich výnosů. Proto hlavními cíli moderních válek nebudou samotná geografická území nepřítele, ale území virtuální – zvítězí ten, kdo získá největší podíl na trzích.

Tak se i samotná válka stává válkou běžnému oku neviditelnou a tato neviditelnost je pro útočící stranu hlavním trumfem. Vůdcové napadených komunit totiž nemají důkaz o tom, že byli napadeni, a bez důkazu musí akceptovat verzi světové pandemie vyvolané „vyšší mocí“, tj. přírodou. Jejich vlastní úsudek je v dané situaci zcela bezvýznamný; jsou nuceni udržovat morálku obyvatelstva a zabránit ještě větší panice i za cenu zruinování vlastní země (paradoxně se v největší výhodě ocitají ty nejvíce autoritářské režimy, neboť mohou skutečná čísla nakažených i mrtvých alespoň do jisté míry tajit).

Dochází tak k přesnému opaku standardního válečného vzorce – napadená komunita nejen že se nebrání - i za cenu ztrát na životech – ale naopak bezmocně přihlíží vlastnímu kolapsu právě proto, aby jakékoliv ztráty na životech minimalizovala (a uklidnila veřejné mínění). Všechny dlouho pečlivě budované „humanistické“ hodnoty se obracejí proti ní. Obyvatelé, navyklí na pohodlný a bezpečný život, jsou paralyzování iracionálním strachem z neznámého. Takřka celodenní kontakt s médii všeobecnou atmosféru strachu ještě posiluje. Jednotlivec má strach, aby to nebyl právě on, kdo onemocní, a zároveň ho pohlcuje soucit s těmi, kdo již onemocněli nebo dokonce zemřeli. Soucítí, protože si sám sebe s hrůzou představuje na jejich místě. Všeobecnou jednotu a „morálku“ pak prostřednictvím televize a internetu utužují rovněž populární umělci (kdo jiný je taky tak ohebný, aby se ihned zorientoval a využil situace ve svůj prospěch?). A tak v lepším případě hrají zdarma v rouškách své slizké písně on-line, v horším případě využívají situace rovnou k profitování z „tematických“ reklam.

Strach a soucit jednotlivce se stává sdíleným, kolektivním pocitem ovládané masy – jednotlivec se nechává masou pohltit ještě ochotněji než jindy, protože cítí, že podělí-li se v těžké situaci o svůj strach a soucit, uleví se mu alespoň zčásti od obojího a bude mít větší šanci přečkat celé dění bez úhony.

Nejabsurdnějším výsledkem této podívané pak bude konečné sčítání lidských ztrát – drtivá většina zemí vykáže nižší počet úmrtí na virová onemocnění než v kterémkoliv běžném roce.

Válka je u konce.

Ekonomické ztráty přijdou zahojit noví investoři.

A jejich vůdcové si budou mnout ruce a radovat se z toho, jak zase jednou humanismus zvítězil nad člověkem.

Závěrem

Jak bylo řečeno výše, nepřeji si – přes všechny neskrývané paralely – hledat v těchto úvahách ten „pravý“ klíč k pochopení současných světových událostí (jaké bylo jejich pozadí se – možná – dozvíme až s odstupem let). Chci pouze formou spekulace poukázat na možnost využití médií jako prostředku ohlupování lidských mas pro mocenské cíle globálního významu (způsobem a rozsahem překračující vše dosud poznané). A také na naivitu a bezbrannost těch, kdo někdy uvěřili v možnost světového míru. Právě oni mohou být těmi nejposlušnějšími vojáky velkých válek.

Libor Sekerka

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropská unie se pokusí prosadit Coronabondy na záchranu EU, na stole leží návrh na emisi evropských dluhopisů za 1,5 bilionu EUR   
Pridal tk Středa 01 duben 2020 - 06:51:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropská unie se pokusí prosadit Coronabondy na záchranu EU, na stole leží návrh na emisi evropských dluhopisů za 1,5 bilionu EUR, za které bude ručit všech 27 členských zemí EU! Na myšlenku kolektivního evropského zadlužení u ECB a Rothschildových bank v podobě eurobondů dosud mnoho zemí nechtělo přistoupit, ale “krize” šikovně vyvolaná Coronavirem to zřejmě změní, protože jinak přijdou na podzim v Evropě státní bankroty, krachy automobilek, zavírání podniků, nedostatek potravin, raketový nárůst nezaměstnanosti a kilometrové fronty před potravinovými bankami, což už začalo v USA! ECB tak chce okopírovat proces FEDu a jeho 2 bilionů dolarů za americké coronabondy!

A je to tady, dámy a pánové. Jak jsem předpověděl před týdnem, tak přesně tak se stalo. Z kuloárů evropské komise začaly unikat informace o chystaném řešení Evropské unie na stabilizaci ekonomické situace EU v důsledku virové pandemie Coronaviru. Podle posledních zpráv Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen zvažuje návrh na vydání evropských dluhopisů ve výši 1,5 bilionu EUR, což v přepočtu prakticky odpovídá dluhopisům za 2 biliony amerických dolarů, které vydá pro změnu vláda v USA. Podnět k tomuto kroku navrhla sama šéfka ECB, Christine Lagarde.

Přesně, jak jsem předpovídal, tento proces se právě okopíroval do Evropy, se zhruba 10-denním zpožděním z USA. Je to naprosto logické, protože jak už jsem napsal v nedávném článku, co udělá FED, to udělají za krátkou dobu i evropské banky v čele s evropskou centrální bankou ECB. Podle informací z Bruselu není dosud jasné, jestli by se jednalo o jednorázovou akci výhradně s úkolem vydat Coronabondy, anebo jestli by se jednalo o univerzální mechanismus, který by v budoucnu šel použít na cokoliv. Všechny varianty jsou prý zatím na stole.

Nejprve si řekněme, v čem je tento plán převratný, děsivý a současně logický a z pohledu globalčiků očekávatelný. Myšlenka na vydávání evropských dluhopisů je stejně stará jako samotné Euro a samotná Eurozóna. Dosud to funguje tak, že na schodkové rozpočty si všechny země půjčují dosud samy, svým jménem a vytváří svůj vlastní státní deficit. Ovšem po vzniku ECB a Eurozóny logicky přišly nápady, že by dluhopisy vydávala samotná Evropská unie svým jménem, tyto dluhopisy by odkupovala Evropská centrální banka (ECB) a poskytovala by za ně Eura.

Tyto prostředky by potom přerozdělovala Evropská komise jednotlivým členským státům na krytí jejich státních deficitů. Hlavní vábničkou na evropské dluhopisy je fakt, že Evropská unie by dokázala u ECB vyjednat mnohem nižší úrok, než dokážou vyjednat jednotlivé země EU u komerčních bank, protože země nemají potřebný rating, snad s výjimkou Německa. Evropské země by si tak půjčovaly společně u ECB naproti společným dluhopisům, tzv. eurobondům.

Virová krize jako nátlakový nástroj na prosazení evropských dluhopisů, které dlouho nešlo v EU prosadit

Další věcí by bylo, že za úvěry by se rovněž ručilo společně. Takže, pokud by se nějaká země EU dostala do problémů, zbývajících 26 zemí EU by situaci sanovalo. Není divu, že proti myšlence eurobondů se dlouhodobě nejvíce stavělo Německo, protože prakticky všechny ostatní země by si eurobondy polepšily, protože na deficity by si půjčovaly levněji, než si půjčují dnes samostatně jako jednotlivé země. Přesto však myšlenka na eurobondy dosud nikdy neprošla, protože společná měnová a úvěrová politika by vyžadovala i společnou fiskální a návazně daňovou evropskou politiku. A do toho se dosud jednotlivým zením nechtělo. Jenže, to všechno se zdá, že se může změnit právě kvůli koronavirové krizi. Situace je natolik děsivá pro jednotlivé podniky a průmysl, že politici otevřeně přiznávají, že nemají již odkud brát peníze na pokrývání ztrát a kompenzací podnikům a obyvatelstvu.

Velké problémy nastanou především v České republice, kde Babišova vláda se chce za každou cenu vyhnout kompenzacím podnikatelům a fabrikám za zastavení provozu, prodejů a závodů v důsledku vyhlášení nouzového stavu. Přestože právníci našli v zákonech kličku, když vláda převedla rozhodování z vlády na ministerstvo zdravotnictví, aby nebyl použit tzv. Krizový zákon, ale zákony o hygieně a zdravotní bezpečnosti, tak přesto velmi reálně hrozí tisíce žalob proti české vládě, a to nejen u českých soudů, ale především u těch evropských, které budou motivovány k tomu, aby vynášely rozsudky proti národním vládám, aby na to margo tyto vlády byly donuceny kývnout v Bruselu na emisi evropských dluhopisů. Přesně takto je to nachystáno a připraveno, a vláda Andreje Babiše to ví moc dobře, co se chystá. My to přinášíme na Aeronetu pouze s předstihem několika měsíců, nebo spíš jen týdnů.

Virová krize vytvoří dokonalou bouři žalob na vlády evropských zemí, které pod nátlakem tak budou donuceny kývnout na vydání evropských dluhopisů

Krize je vymyšlena opravdu skvěle. Bude to fungovat přesně tímto způsobem: Ochrana proti viru a karantény povedou v příštích týdnech jednak k bankrotům a ukončování živností. To se týká těch malých. U velkých firem však vzniknou velké lobbistické tlaky, které budou brutálně tlačit na politické špičky ve svých zemích, aby odškodnily podniky za omezení anebo dokonce zastavení výroby v době nouzového stavu. Vlády na toto odškodnění nebudou mít peníze, to by prostě přivodilo státní bankrot každé průměrné země. Jenže, koncerny a podniky nabídnou řešení v podobě coronabondů, že když vláda přistoupí na návrh Bruselu na vydání evropských dluhopisů, budou se firmy hojit právě na penězích za tyto dluhopisy. V opačném případě firmy zažalují své národní vlády u evropských soudů. A sami si dovedete představit, jak tyto soudy nakonec rozhodnou.

Právě jsme tak svědky neuvěřitelného majstrštyku globalistů na obou březích Atlantiku. Dům Sion zahájil mohutnou ofenzivu a jeho bankovní křídlo Rothschild získá pomocí dluhopisů skrze FED a ECB absolutní kontrolu nad procesy jak v USA, tak stejně tak i nad Evropou a donedávna i nad neposlušnými zeměmi V4 a Itálií, která se kvůli virovému taktickému úderu stane naprosto a zoufale závislou na milosti Bruselu a na milosti Domu Sion. Coronabondy jsou jedinou cestou, jak italská vláda může zastavit ekonomický kolaps země a garantuji vám, že Conteho vláda se nebude rozmýšlet ani vteřinu a bude s myšlenkou vydání eurobondů na pokrytí virové krize souhlasit. Čím více se v ČR mluví o rouškách a o nemocných, tím méně se řeší podstatné věci, jako jsou právě intenzivní jednání v Bruselu o vydání emise coronabondů, které budou v podstatě znamenat, že evropské země budou muset přistoupit i na myšlenku společné fiskální a daňové politiky.

Sjednocení Evropy pod společnou vlajkou nesklízelo příliš potlesku, ale krize sjednotí evropské země pod společným úvěrem a dluhem

Bez této virové krize by nikdy nešlo evropské země, až na výjimky, donutit k přijetí rozhodnutí o vydávání společných evropských dluhopisů. Bylo potřeba k tomu vyrobit a vymyslet superkrizi, která zažene všechny evropské vlády do kouta, kde nebudou moci manévrovat a budou muset z donucení přijmout myšlenku vydání evropských dluhopisů. Na jedné straně budou tlačit fabriky, podniky, živnostníci, závody, banky, automobilky, průmysl a odbory, na straně druhé bude tlačit Brusel a Evropské soudy, které budou přijímat tisíce žalob od firem a podniků proti svým vládám za zastavení nebo omezení výroby během nouzového stavu. Tato superkrize má donutit jednotlivé země EU kývnout na vydání evropských dluhopisů a společně za ně ručit Rothschildovým bankám, které jsou zřizovatelem ECB a rovněž FEDu.

Dům Sion v mistrovské operaci tak donutí evropské země se sjednotit pod vlajkou EU, a když to nešlo v minulosti dobrovolně pomocí Kalergiho myšlenek a ideí Panevropy, půjde to nyní násilně pomocí společného obojku evropského dluhu a virové krize. Právě společný dluh se stane sjednocujícím svazkem evropských zemí, a to navždy, protože ty dluhy nikdy nepůjde splatit. A bude to i pojistkou proti případným dalším exitům. Každá země, která bude v budoucnu chtít i jen teoreticky odejít z EU, se bude muset nejprve vyplatit ze společného evropského dluhu, který bude, a na to můžete dát krk, od samotného počátku nesplatitelný. Ta obrovská darda 1,5 bilionu EUR tam není pro srandu králíkům, ta má za úkol uvázat 27 zemím na krk tak obrovský balvan, který dokáží země nést jen společně, a jen úrokově, ale nikdy ne samostatně, a nikdy nepůjde jistina splatit, pokud by se někdo chtěl od nesení balvanu trhnout.

V USA vypukla krize již jako ve 30. letech, dlouhé kolony aut Američanů před potravinovými bankami

Ano, jedná se o dokonalé spiknutí proti lidu a národům, mistrovský proces globálního vyššího řízení na 4. a 5. prioritě, a to hlavně v Číně, v Evropě a v USA. A právě krize v USA se už v některých regionech rozjela naplno. Americká média začala přinášet obrazové záběry, jak se v americkém Pittsburghu tvoří kolony aut dlouhé několik kilometrů, které vedou lidi do místní potravinové banky pro denní balíčky přídělu jídla. Ve městě je 8 tisíc vojáků Národní gardy, kteří slouží jako první nárazníková linie před vypuknutím rabování a ozbrojených přepadení. Ve městě začalo selhávat zásobování, raketově vzrostly ceny potravin, lidé bez práce tak rázem jsou závislí na charitě a potravinové pomoci dobročinných organizací.

Údajně nejmocnější země světa se jen během pár dnů propadá do nejchudší země světa, kde na jedné straně lidé mají naoko všechno, ale přitom nemají nic ve chvíli, kdy nemohou splácet. V USA je všechno připraveno k vypuknutí Superkrize a kolapsu bezpečnostní a sociální situace. Donald Trump vůbec nechápe, co se kolem něho děje. Indukce krize do USA proběhla hladce a Event 201 je v plném běhu. Znovu ale opakuji, že tyto procesy se bohužel rovněž okopírují do Evropy, jen s nějakým zpožděním. Proto sami vidíte, že platí, co říkám celou dobu: Neděste se Coronaviru, děste se toho, co se za ním skrývá.

-VK-
Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKorona-krize: Ministr připustil ... ZNÁRODŇOVÁNÍ !!!   
Pridal tk Středa 01 duben 2020 - 06:40:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hned po zdravotně-sanitárních problémech v souvislosti s pandemií Covid-19 řeší vlády, jakož i na úrovni EU, hospodářskou recesi. Portugalský ministr hospodářství Pedro Siza Vieira včera na rádiu TSF připustil, že stávající Prezidentem republiky vyhlášený stav národní nouze dává vládě i možnost znárodnit podniky a využít je k nezbytnným účelům.

Situace s koronou v Portugalsku je značně dramatická: přes 50 tis. podezřelých, 7,5 tis. potvrzených, 160 mrtvých, 45 uzdravených.

No, ale důležité je soustředit pozornost veřejnosti na Maďarsko a jeho premiéra Orbána než na znárodňování v Západní Evropě...

Zdroj: https://www.tsf.pt/portugal/economia/o-nosso-foco-primeiro-e-o-da-emergencia-mas-ao-mesmo-tempo-temos-de-pensar-na-retoma--12009506.html
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNeplivejte do tváře starým lidem: švédští teenageři byli varováni před „koronavirus challenge“   
Pridal tk Středa 01 duben 2020 - 06:37:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Samospráva švédské obce Eslov varovala místní obyvatele před tím, že teenageři úmyslně kašlou, smrkají a plivou na starší lidi, říkají tomu „korona challenge (korona výzva)“.

Rodiče byli vyzváni, aby si „promluvili“ se svými dětmi. Tomu předcházely informace o útočném chování provozovaném místní mládeží proti starším lidem. Švédsko se uprostřed koronavirové krize rozhodlo neomezovat možnost pohybu svých občanů, na rozdíl od jiných světových zemí.

​Univerzity a školy byly dočasně zastaveny, znuděná mládež si očividně hledá způsob, jak se zabavit na účet starších lidí.

„Někteří z našich starších lidí se stali terčem úmyslně kašlajících a plivajících, a to jak na ulicích, tak i v obchodech. Mluvte s vašimi mladými, a hlavně, nahlašte to, pokud budete svědky provokací a neslušného chování,“ napsala samospráva na Facebooku.

​Švédsko není jedinou zemí, kde se generace Z snaží zabavit uprostřed boje s koronavirem. Irská policie zatkla několik mladých lidí, kteří předtím plivali na kolemjdoucí.

Poznámka: Zamlčeno je, že se jedná především o islámské imigranty.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BTpt
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNad Arktidou se otevřela rekordně velká ozonová díra   
Pridal tk Středa 01 duben 2020 - 06:31:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci varují, že nad Arktidou se otevřela velká ozonová díra. Příčinou tentokrát nebyly freony obsahující chlor (jak to bylo nad Antarktidou), ale globální změna klimatu a oslabení chladného polárního víru. Studie byla publikována v časopisu Nature.

Po přijetí mezinárodního Montrealského protokolu v 80. letech, který zakázal široké používání freonů, se ozonová vrstva nad Antarktidou postupně zotavuje. V roce 2019 se díra dále zmenšila, takže podle odborníků OSN mohla v nadcházejících desetiletích konečně zmizet. Na tomto pozadí se však v Arktidě, na opačné straně Země, vytvořila nová a docela velká ozonová díra.

Stojí za připomenutí, že ozon se hromadí v horních vrstvách atmosféry ve výškách 10 až 50 km, čímž chrání povrch planety před tvrdými ultrafialovými paprsky. Množství ozonu je proměnlivé a mění se po celý rok: v zimě, kdy je v Antarktidě zvláště chladno, se v oblasti jižního pólu hromadí vzduchová hmota, která přináší další množství freonů a dalších těkavých látek obsahujících chlor a brom, které ničí molekuly ozonu. Proto ozonová vrstva nad polární Antarktidou zeslabuje každou zimu – i když ne tak významně jako před několika desítkami let.

Teploty v Arktidě nejsou tak nízké a stabilní, a dokonce i v zimě se zde obvykle dostatečně uchovává ozon. V letošním roce však tento region nahromadil obrovské množství ledového vzduchu, který byl uvězněn vysokohorskými polárními víry. Podle zpráv se zde shromáždilo více než v rekordně chladné zimě 1979 a současně začalo ničení ozónové vrstvy, kdy se vytvořila slabá oblast s trojnásobnou rozlohou než Grónsko. Ve druhé polovině března zaznamenaly stratosférické sondy pokles ozonu o 90 % v nadmořské výšce 18 kilometrů – do 0,3 dílů na milion namísto obvyklých 3,5 dílů.

V letech 1997 a 2011 již byly v Arktidě pozorovány ozonové díry, ale současná zřejmě bude mnohem rozsáhlejší. I když to nepředstavuje velké nebezpečí pro místní život: slunce jen začíná vysoko stoupat nad polární horizont a jeho záření stále není tak silné. Jak však vědci poznamenávají, vše bude v nadcházejících týdnech záviset na chování díry.

Vědci nicméně nepředpokládají, že by arktická ozonová díra byla zdravotní hrozbou. Šance na to, že se díra přesune do nižších zeměpisných šířek a nad hustě obydlené oblasti je podle nich velmi malá.

Vyloučit to však nemohou. Pokud by se to stalo, pak by se lidé měli chránit opalovacím krémem nebo omezit pobyt na přímém slunci.

„Právě teď dychtivě sledujeme, co se stane,“ cituje Nature atmosférického vědce Rosse Salawitche z Marylandské univerzity, který vývoj ozonu sleduje. „Hra ještě není u konce.“

Zdroj: Nature

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína odmítla obvinění z hromadění zdravotnických potřeb pro prevenci a kontrolu epidemie   
Pridal tk Středa 01 duben 2020 - 06:26:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Někteří lidé v zahraničí si myslí, že Čína shromažďuje zdravotnické potřeby pro prevenci a kontrolu epidemie a neposkytla včasnou pomoc jiným zemím. V reakci na to Hua Chunying dnes na pravidelné tiskové konferenci v Pekingu řekla, že s tím plně nesouhlasí.

Epidemie v Číně zatím neskončila. Čína stále čelí velkému tlaku na kontrolu další vlny šíření epidemie ohledně rizika dovozu případů nákazy koronaviru ze zahraničí. Poptávka po souvisejících zdravotnických potřebách je v Číně pořád velmi vysoká. Čínská vláda je primárně odpovědná za vhodnou ochranu životů a zdraví obyčejných lidí v Číně. Pokud Čína zajistí zdraví svých 1,4 miliardy lidí, bude to obrovský příspěvek k bezpečnosti světového veřejného zdraví.

Zároveň Čína stále ze všech sil dodává zemím, které to potřebují, naléhavé zdravotnické materiály pro prevenci a kontrolu epidemie, jako jsou roušky, respirátory, ochranné oděvy, činidla pro detekci nukleových kyselin, plicní ventilátory a další.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDíky žákům a studentům v Ústeckém kraji skončilo více než 8 tun sběru v recyklaci   
Pridal tk Středa 01 duben 2020 - 06:19:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Žáci a studenti v Ústeckém kraji odevzdali během 3měsíční sběrové kampaně k recyklaci 8 827 kg vysloužilých drobných elektrospotřebičů. Kampaň se uskutečnila v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a v kraji se do ní zapojilo 71 mateřských, základních a středních škol.

„Z elektroodpadu jsme dnes prostřednictvím recyklace schopni získat až 80 % materiálů, které můžeme znovu využít. Díky dětem jsme tak ušetřili zhruba 7 062 kg surovin. Zároveň školáci a studenti přispěli k ochraně životního prostředí, zabránili úniku škodlivých látek, které tento odpad obsahuje,“ dodává Kristina Koucká, marketing manager z neziskové společnosti Asekol, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Nejlepšího výsledku v kraji dosáhla ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny, kde v průměru na žáka odevzdali 10,40 kg vysloužilého elektra. Na druhém místě se umístila Základní škola Chbany s 8,20 kg v přepočtu na žáka. Samostatně byly ještě hodnoceny větší školy s více než 300 žáky – zde první místo patří SŠ technické, gastronomické a automobilní Chomutov, kde v průměru na žáka vytřídili 1,18 kg elektra.

Sběrová kampaň probíhala ve všech krajích. Dohromady se v celé České republice zapojilo 809 škol a k recyklaci bylo odevzdáno 97,6 tun vysloužilých drobných elektrospotřebičů.

Motivace pro školy – za body odměny

Školy, které jsou v Recyklohraní zapojené, za sběr a aktivitu získávají odměny – nejčastěji v podobě knížek, školních a sportovních potřeb, her nebo si pro třídy mohou objednat vzdělávací program s ekologickou tematikou. Sběrová kampaň byla spojená se soutěží a nejlepší školy obdržely navíc extra prémii v podobě bonusových bodů. Konkrétně – za nejvíce vybraného elektra v přepočtu kg/na žáka bylo v absolutním pořadí za 1. místo přiděleno 2 000 bodů a za 2. místo 1 000 bodů. V druhé kategorii větších školy s více než 300 žáky získala nejlepší škola v kraji 2 000 bodů. Sběrová kampaň probíhala od srpna do listopadu 2019, následovaly svozy elektra ze škol a vyhodnocení výsledků.

Základem je praktické a hravé vzdělávání

Žáci a studenti se ve školách zapojených do Recyklohraní se věnují nejen sběru, ale zároveň se hravou a praktickou formou vzdělávají. „Ekologické vzdělávání je základem celého našeho programu,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o.p.s. a dodává: „Podporujeme učitele, aby s žáky diskutovali, proč je důležité třídit a recyklovat elektrospotřebiče a baterie, kde najdou sběrné nádoby a co do nich patří a nepatří. Věnují se také tématu předcházení vzniku odpadů a rozumné spotřebě.“

Školy mohou využít lektorské programy organizované Recyklohraním či se zapojit do plnění kreativních úkolů. V letošním školním letošním roce například žáci tvořili Recyklační zpravodaje, nebo spolu s pohádkovými postavami Dlouhý, Široký a Bystrozraký vyhledávali, měřili a posuzovali využití červených venkovních kontejnerů na sběr elektra a baterií.

Aktuálně je v České republice 3 763 červených venkovních kontejnerů na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů. V Ústeckém kraji se jich nachází 248. Nejbližší najdete na www.cervenekontejnery.cz.

Pro ekologickou výchovu poskytuje Recyklohraní učitelům metodickou podporu pod názvem EKOABECEDA a možnost sdílení zkušeností z praxe. Oceňuje, též pedagogy, kteří umí pro ekologii nadchnout své žáky. I v letošním školním roce je pro 40 nejaktivnějších připraven certifikát EKOUČITEL ROKU.

Zdroj: Open Communication
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMor a války vždy nacházejí lidi nepřipravené   
Pridal tk Středa 01 duben 2020 - 06:07:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je to tak, ale my jsme připravení být mohli.. Celá dlouhá desetiletí se u nás budovala kdysi nezbytná součást celostátního výcviku obyvatelstva, včetně školního předmětu - civilní obrana – CO.

Uvědomme si už konečně, že ne všechno, co bylo součástí minulého režimu bylo nutné zavrhnout a zničit. CO, tato nezbytná složka tehdejšího života, byla většinou vedena lidmi, kteří vyžadovali až puntičkářské dodržování obrany proti imaginárnímu nepříteli. Každý občan měl už od útlého věku ochrannou masku, ochranný vak, včetně léků, zásoby jídla pro přežití v krytech (tehdy se chránilo před atomovou válkou) atd. Pro ty, kteří budou tato má slova hodnotit jako výraz staromilce, tak dodávám, takováto opatření byla obdobná i v USA.

Toto nám, k mému překvapení, sdělil Bill Gates v roce 2015, kdy přivezl na pódium velký barel s věcmi civilní obrany ve Spojených státech, kterážto opatření, včetně krytů, zažíval v době svého dětství. Mimochodem na té slavné přednášce varoval lidstvo před celosvětovou pandemií obrovského rozsahu, která bude srovnatelná s nebezpečím atomové války a to s pandemií biologického charakteru, kterou právě prožíváme.

Vyzval, aby si takový nějaký podobný barel, ovšem zaměřený proti aktuálnímu nepříteli, tentokrát ne atomovému, ale biologickému, opatřily vlády pro své obyvatelstvo. Pomiňme zajímavý podtón jeho tehdejší přednášky, která je, ne vždy přesně interpretována.

Prostě a jednoduše, za druhé Topolánkovy vlády (ODS, KDU-ČSL – Zelení) v letech 2007 – 2009 byla CO zrušena. Co se stalo s obrovským množstvím materiálu, ochranných pomůcek atd., mi není známo.

Ale v době všeobecného jásotu nad dobou, kdy jsme nepoznali nejenom my, ale i celý „liberálně demokratický“ svět velkou válku už celá dlouhá desetiletí, všechny úvahy o zabezpečení obyvatelstva, pokládala nejenom mladá generace za přežitek a překážku v jejich hédonistickém rozletu. Řešily se „důležitější“ věci. Gender, možnost zvolení si pohlaví, legalizace měkkých drog, neustále levnější letenky kamkoliv, co možná největší SUV (aby všichni věděli, že dotyčný má tolik zbytečných peněz, že si může pořídit tu největší krávu na trhu, podtrženou ještě vlastní, co nejdebilnější registrační značkou). V zimě Dolomity, či Rakousko (50% importu Covid -19 bylo trasováno odtamtud), eventuálně Francie, v zimě Thajsko, Emiráty atd.

Kam tato celosvětová pandemie vyústí, není známo. Měli bychom si však z ní poučení. Není možné stále zvyšovat HDP. Planeta to neunese. Každý z nás je nyní omezen. Trochu jsme si zvykli na nepohodlí. Ti, kteří mají dobré srdce, poznávají v domácím prostředí, že jejich partner je docela fajn. Ti, kteří žili jenom pro své ego, prožívají doma peklo.

„Haranténa“ naučila rodiče se více věnovat svým ratolestem. Mimochodem, nesnažte se je pouze rozptýlit, naučte je tomu všemu, co jsme museli my starší. Utírat nádobí, uklízet po sobě, pomáhat mamince v kuchyni a tatínek, když už nemá ty sportovní přenosy, by mohl kluky (jsem asi nechutně staromódní, že rozlišuji) přimět k tomu, aby něco kutili (my jsme měli vynikající český produkt, stavebnici Merkur). Ostatně, když už jsme u té staromódnosti, nic nebrání tomu, aby děvčátka sestavovala něco jako Merkur a kluci utírali nádobí. Ale přece jenom, v době šití roušek, by bylo fajn, kdyby maminky (pokud to umí), učily děvčátka šít a vařit (to je velice důležité v době zavřených restaurací). Prostě, vraťme se ke kořenům.

Mgr. Petr Hannig,
předseda ROZUMNÝCH a bývalý prezidentský kandidát

Zdroj: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=748681
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2542 sec,0.0518 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,815kB