Středa 08 duben 2020
Mike Adams: Je vražedným pomocníkem COVIDU-19 5G?   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 19:33:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spočívá část viny za zabité koronavirem na 5G? Je též 5G vinna za to, že krev kolující v našich cévách nedokáže přenášet kyslík?

Děsivé na léčbě koronavirem kriticky onemocnělých pacientů je skutečnost, že tito netrpí „virovým zápalem plic“, ale spíš neschopností absorbovat a přenášet ve své krvi kyslík.

Což je názor pohotovostního lékaře Jednotky intenzivní péče v New Yorku Cameron Kyle-Siddela, který na několika svých detailních videích dokazuje, že koronavirus není druhem virového zápalu plic. „Léčíme špatnou nemoc“ říká. „A ventilátory ničí plíce pacientů“.

K čemuž dodává:

COVID-19, jak já to vidím, není zápalem plic a proto by jako zápal plic neměl být léčen. Spíš se jeví jako druh virem indukované (vyvolané) choroby, nejvíce ze všeho připomínající nemoc z vysokých výšek. Jako kdyby desetitisíce obyvatel New Yorku sedělo v kabině letadla letícího ve výšce 10 kilometrů, ve které kdosi pomalu snižuje tlak. Čímž těmto pasažérům dochází kyslík.

Takže tito lidé umírají na nedostatek kyslíku a nikoli na virový zápal plic.

To znamená, že jejich plíce fungují normálně. A ventilátory tím, že v plicích zvyšují tlak, tyto plíce ničí.

JAK KREV PŘENÁŠÍ KYSLÍK?

Jak ale mohou všichni tito pacienti trpět nedostatkem kyslíku, když jejich plíce fungují normálně?Jestliže máme dospět k jedině možné odpovědi na tuto otázku, musíme porozumět tomu, jak krev kyslík přenáší. Je to fascinující víc, než byste čekali.

Při normálním fungování se jedna molekula hemoglobinu váže se čtyřmi molekulami kyslíku, čímž se vytváří oxyhemoglobin. Avšak k tomuto vázání lze dospět jen díky jevu, který se nazývá „částečný tlak“ a znamená asi tolik, že koncentrace kyslíku v plicních tkáních je vyšší než koncentrace kyslíku na hemoglobinové molekuli (zjednodušeně se tedy dá říct, že kyslík pak „přeskakuje“ na hemoglobin, aby se částečný tlak vyrovnal).

Avšak 5G, čili radiace páté generace, mění pórovitost buněčných membrán a některým molekulám i ionickým částicím tak dovoluje pohybovat se skrze tyto membrány snadněji, čímž jsou jiné molekuly (či rozpustné plyny jako kysličník uhličitý), které by shora popsané „přeskočení“ mohly uskutečnit, odsunovány stranou.

A tak se působením 5G nejen mění buněčná propustnost, ale do těla se uvolňují i peraxinitrity, čili zánět produkující molekuly pustošící jiné buňky, které v krvi kolem těchto peraxinitritů proudí.

A důsledek takovéhoto procesu? Radiace 5G snižuje schopnost červených krvinek přenášet kyslík. Kyslík v krvi lidí ubývá.

Toto vše se pravděpodobně dnes odehrává všude na světě, kde jsou lidé radiaci 5G vystaveni – a koronaviru se dostalo té pochybné slávy, že shora popsané podmínky a příznaky vystupňoval až k masovému umírání.

Z webu Natural News vybral a přeložil Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAno, bude hůř? Výzkumníci ze Šanghaje publikovali alarmující závěry z výzkumu...   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 18:53:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ano, bude hůř? Výzkumníci ze Šanghaje publikovali alarmující závěry z výzkumu, že celá třetina uzdravených osob po prodělání nemoci COVID-19 má minimální a v některých případech dokonce nulové objemy vytvořených imunitních protilátek! Tito lidé tak ani po prodělání nemoci nezískají imunitu a mohou během několika hodin po propuštění z nemocnice znovu onemocnět a znovu šířit nákazu v novém cyklu! Velký otazník teď visí nejen nad léky proti této nemoci, ale i nad vakcínami, které až pro třetinu populace nebudou fungovat! Stane se to záminkou globalistů pro konec svobody pohybu osob a cestování po celé planetě a pro rozdělení světa do oddělených clusterů podle vize New World Order a ságy The Hunger Games?

Skupina výzkumníků z Fudan University v čínské Šanghaji právě před několika dny odpálila informační bombu, která v následujících dnech otřese plány všech krizových národních štábů ve všech zemích na této planetě. První a spolehlivý výzkum svého druhu byl právě dokončen a potvrzuje obavy, které před několika dny začaly v předstihu zaznívat od mnoha virologů na světě, mezi nimi i od šéfa českých epidemiologů Romana Prymuly.

Tým výzkumníků provedl analýzu vzorku 175 pacientů propuštěných po uzdravení z místní nemocnice Shanghai Public Health Clinical Centre a výsledky výzkumu jsou opravdu bez přehánění děsivé. Celá třetina pacientů má extrémně nízký objem protilátek po prodělání nemoci COVID-19, což v důsledku znamená, že tyto osoby nemají vytvořenou imunitu proti Coronaviru a mohou kdykoliv znovu onemocnět po propuštění z nemocnice. V některých případech výzkumníci dokonce nenašli v tělech pacientů žádné protilátky, prostě v těchto případech není po prodělání nemoci v jejich tělech prostě žádná obranná struktura.

Výzkumníci jsou si vědomi závažnosti svého nálezu a uklidňují veřejnost, že je třeba provést ještě další výzkum, nakolik tato třetina osob bude náchylná k reinfekci, a že se jedná zatím jenom o předběžný výzkum na malém vzorku pacientů. Jenže výzkum zkrátka odhalil to, čeho se epidemiologové obávali, že Coronavirus je opravdu jiný a nemusí být nikde zaručeno, že promořením populace se získá imunita a protilátky v tělech obyvatel.

Výzkum uvádí, že tato imunitní a protilátková nedostatečnost (antibody deficiency) se týká celých 30% uzdravených pacientů z daného vzorku. Postupně s tím, jak protilátky v těle postupně mizí s postupem času, se dá už teď prohlásit, že tato skupina lidí může znovu onemocnět, a to buď okamžitě po propuštění z nemocnice, anebo v řádu několika týdnů po propuštění, podle toho, jak nízký objem protilátek v těle je a jak malý objem dokáže ještě zabránit nemoci, a který objem to již nedokáže.

Třetina pacientů si po prodělání nemoci COVID-19 nevytvoří imunitu

Všichni pacienti ve vzorku se nedávno zotavili z mírných příznaků nemoci a většina pacientů s nízkou hladinou protilátek byla mladá. Výzkumníci vyloučili pacienty, kteří byli přijati na jednotky intenzivní péče, protože mnozí z nich již měli protilátky z darované krevní plazmy. Protilátky jsou vytvářeny imunitním systémem a mají jedinečné chemické struktury, které inhibují specifické patogeny. Protilátka proti Coronaviru zachytí protein špičky na virové obálce, aby se zabránilo vazbě s lidskými buňkami. Vědci uvedli, že byli překvapeni, když zjistili, že hodnota protilátky zvané “titer” u přibližně třetiny pacientů byla nižší než 500, což je úroveň, která může být až příliš nízká na to, aby poskytla ochranu.

Nález uvádí, že u 30% pacientů se po infekci COVID-19 nepodařilo vyvinout vysoké objemy “titrů”, tedy neutralizačních protilátek. Trvání nemoci u těchto pacientů však přitom ve srovnání s ostatními pacienty bylo podobné, uvedli výzkumníci. Tým také zjistil, že hladiny protilátek rostly s věkem, přičemž lidé ve věkové skupině 60–85 let vykazovali více než trojnásobné množství protilátek než lidé ve věkové skupině 15–39 let. Nízké množství protilátek by mohlo negativně ovlivnit hromadnou (stádovou) rezistenci vůči nemoci mezi běžnou populací.

“Toto bylo klinické pozorování, které jsme provedli v první linii. Co to bude znamenat pro imunitu stáda, to bude vyžadovat více údajů z jiných částí světa,“ uvedl v úterý profesor Huang Jinghe, vedoucí týmu. Huang uvedl, že 10 pacientů ve studii mělo dokonce přítomnost protilátek tak nízkou, že v laboratoři nemohla být dokonce ani detekována. Tito pacienti přitom zažili typické příznaky COVID-19, včetně horečky, zimnice a kašle, ale mohli odrazit virus jinými nástroji imunitního systému, jako jsou např. T-lymfocyty nebo cytokiny. Jak k tomu ale došlo, to stále není nejasné. “Vývojáři vakcín budou možná muset těmto pacientům věnovat zvláštní pozornost,” řekl Huang. Pokud totiž skutečný virus nemohl vyvolat protilátkovou odpověď, oslabená verze vakcíny už tím spíš nemusí fungovat ani u těchto pacientů. Objem 30% pacientů s takto nízkými objemy protilátek je přitom doslova alarmující.

Promoření populace by bylo rozsudkem smrti až pro třetinu obyvatel planety, druhé onemocnění by nezvládli

Mnoho otázek o viru zůstává nezodpovězeno, včetně toho, jak virus údajně způsobil skok ze zvířete na člověka, jak tvrdí oficiálně virologové, a proč někteří lidé umírají na COVID-19 a jiní jsou asymptomatičtí, a proč někteří zotavení pacienti jsou znovu pozitivně testovaní a mají nemoc znovu jen pár dní po vyléčení. Profesor Wang Chen, vedoucí vědecký poradce čínské vlády, řekl v pondělí státním sdělovacím prostředkům, že je příliš brzy vyhlašovat vítězství nad nemocí v Číně, kde je situace prozatím pod kontrolou. “Kdo ví, jestli se z toho stane něco jako sezónní chřipka nebo chronické onemocnění, něco jako je hepatitida B, nebo to prostě zmizí jako SARS?” Wang Chen uvedl, že zatím nikdo netuší, jakým směrem se COVID-19 bude ubírat, a že je potřeba počítat se všemi variantami.

Ve světle těchto zpráv se najednou nápad na promoření populace jeví jako z hororu, protože při tak obrovském objemu nulové imunitní zpětně vazby, kdy si až třetina populace během promoření nevytvoří protilátky, je de facto návodem na genocidu populace, protože z biologie víme, že pokud si tělo po prodělané nemoci nevytvoří protilátky a nemoc se vzápětí vrátí a napadne tělo, které je stále oslabeno z předchozí nemoci, potom to lidský organismus nemusí vydržet a zkolabuje.

Druhé onemocnění v řadě tak může mít velmi děsivý a rychlý průběh s následkem smrti pacienta. A pokud zde mluvíme o třetině populace, je to příliš velké číslo na to, aby se dalo spoléhat na vakcínu a očkování. Právě očkování totiž spoléhá na odezvu imunitního systému, že si je systém schopen sám vyrobit protilátky poté, co přijde do kontaktu s oslabeným virem z vakcíny. Pokud se však imunitní reakce a tvorba protilátek nenastartuje ani při kontaktu s plně aktivním virem, potom je jasné, že ani oslabený vir z vakcíny tuto tvorbu protilátek nevyvolá.

Až třetina populace by zůstala doma, anebo v izolovaných clusterech, krajích, regionech, v naprosté izolaci a vytvořila by novou třídní společnost spolu s novou ekonomikou a novým průmyslem

A to by vedlo jen k jedné jediné věci, k léku na nemoc, proti které se nedá očkovat. A tím lékem je, nebo lépe řečeno má být… chvilka napětí, ano… Remdesivir! A jsme doma. Vakcína by sice byla fajn pro farma lobby, ale nemoc, proti které až třetina populace nebude mít vakcínu, protože organismus těchto lidí si nevytvoří protilátky, bude logicky vyžadovat lék na již propuklou nemoc, a to pokaždé, když nemoc propukne a vrátí se, např. na sezónní bázi, každý rok. Jenže, i tato léčebná varianta může být limitní. Co by potom znamenalo v reálu pro procesy krizového řízení, resp. pro procesy konceptuálního řízení globálního supersystému planety? Došlo by pouze k jedné a jediné věci, k nutnosti označkovat lidi pomocí vírových průkazů, pomocí certifikátů, pomocí Covid pasů. Lidé, kteří budou mít protilátky, ať už z očkování nebo po prodělání nemoci, budou moci cestovat.

Lidé bez schopnosti vytvořit si imunitu a náchylní k nákaze nebudou smět cestovat, myšleno nejen do zahraničí, ale nikam, ani pomocí MHD po městě. Až třetina populace by skončila v Home Work a v Home Office lokaci natrvalo. Uvažte sami, každý třetí člověk v populaci, v průměru 1 člen v rodině. Uzemnění jedné třetiny lidí by znamenalo až třetinové snížení emisí CO2 a NOx na globální úrovni. Pokud třetina populace by nevyjížděla ráno auty, nevracela se auty z práce, nejezdila by MHD z práce a do práce, takže by bylo potřeba o třetinu méně vozů MHD, potom by snížení CO2 a NOx bylo opravdu v globálním měřítku tak obrovská, že by byl nejen splněn Kjótský protokol, ale i ten Pařížský a několikanásobně by byl splněn závazek Green Deal, ke kterému bylo vyzváno v Davosu ze strany Grety Thunberg.

Hollywood již v předstihu nastínil, jak bude svět vypadat po instalaci NWO. Svět bude rozdělen do clusterů, regionů, distriktů, resp. krajů, které od sebe budou izolovány, ale navenek budou mít globální vládu a společné řízení. Regiony budou spojovat jen rychlovlaky

Jestliže pro třetinu lidí nebude vakcína a v případě retrocyklu nákazy by jim hrozila smrt, a to i v případě nasazení různých antivirotik, potom se celá civilizace zresetuje a přepne do nové éry digitální ekonomiky, protože všechno najednou bude třeba řešit jinak pro třetinu populace, pro masivní armádu lidí, která bude doma a bude digitálně komunikovat se zbytkem světa. Tento monstrózní reset a digitální perestrojka vytvoří úplně nový průmysl, nový segment trhu, který bude vyžadovat nové postupy, nové technologie, nové způsoby komunikace s úřady, dopravu zboží, nákupů, nové dronové systémy, robotizované a automatizované prvky dopravy těmto lidem bez kontaktu s živým řidičem MHD, který by se mohl nakazit od těchto lidí. Postupně je světová populace, krok za krokem, připravována na nevyhnutelné, na realizaci NWO v podobě oddělených clusterů, mezi kterými nepůjde volně cestovat, jako ve filmové sáze The Hunger Games, kde společnost je rozdělena do “krajů”, resp. distriktů, které se liší právy, povinnostmi a hlavně nucenou a mizerně placenou prací.

V jednom regionu se vyrábí potraviny, v dalším se vyrábí stroje, v jiném regionu se šije oblečení atd. Je to neuvěřitelné, ale sága The Hunger Games přesně popisuje plánovanou strukturu dělení a členění naší planety v rámci NWO. Pouze hranice nebudou jenom geografické, ale budou i sociální a epidemiologické. Co je společné a co je děsivé, to je i fenomén zábavy. Když jsou lidé doma, režim jim pouští filmy, spouští nové reality show, nové televizní stanice, poskytuje zábavu zdarma během krize, a mezitím mocní v kapitolu odřezávají občanům svobody ze seznamu jejich práv.

Zatímco lidé civí na zábavu, režim plánuje změny pravomocí ČNB a dalších centrálních bank. Ve jménu krize, onoho a tohoto. Třetina lidí se stane záminkou pro permanentní hrozbu, která bude vyžadovat nové, perestrojkové procesy řízení. Digitální ekonomika, MHD bez živých řidičů, robotizace, automatizace, drony, zákazy a omezení pohybu bez certifikátů o bezinfekčnosti. A to všechno kvůli viru, na který si až třetina lidí nikdy nevybuduje imunitu. Čelíme tak biologické válce na 5. prioritě. Včera bylo špatně, zítra bude hůř. Dnes se bav a zapomeň na starosti! Taková úderná hesla z The Hunger Games nabývají dnes děsivých obrysů reality.

-VK-
Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMinistr obrany Ruska požádal o trestní stíhání zahraničních úředníků, kteří bourají památky občanů SSSR   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 18:41:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský ministr obrany Sergej Šojgu požádal o trestní stíhání zahraničních úředníků, kteří jsou zodpovědní za demontáž památek sovětských občanů. S žádostí se obrátil na šéfa Vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandra Bastrykina, uvádí se ve zprávě ministerstva obrany Ruska.

„Ministr obrany Ruské federace, generál armády Sergej Šojgu, zaslal předsedovi Vyšetřovacího výboru Ruské federace Bastrykinovi žádost o trestní stíhání zástupců úřadů některých zemí kvůli rozhodnutím o demolici pamětních objektů, které zvěčňují památku zahynulých sovětských občanů,“ uvádí se ve zprávě.

Ruský ministr obrany poznamenal, že podobná rozhodnutí přijímají „nejodpornější představitelé státních a místních úřadů“.

Ve své žádosti Šojgu upozorňuje, že „v poslední době dochází k nárůstu pokusů oficiálních představitelů úřadů některých zahraničních států falšovat historickou pravdu o rozhodujícím příspěvku Sovětského svazu k porážce fašistických agresorů během 2. světové války a Velké vlastenecké války“.

„Jmenovitě 3. dubna 2020 byl ve městě Praha z iniciativy starosty městské části Praha 6 Koláře demontován pomník maršála Sovětského svazu I. S. Koněva,“ uvedl Šojgu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BYhv

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVáclav Klaus (Trikolora): předkládám bod "Jednostranné vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou"   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 10:26:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanecká sněmovna pověřuje vládu, aby zahájila legislativní kroky k jednostrannému vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou. A bod číslo dva, Poslanecká sněmovna zavazuje vládu, aby okamžitě stáhla z programu parlamentu veškeré evropské směrnice a nařízení.

Poslanec Václav Klaus
7. 4. 2020

Dobrý den, dámy a pánové,

mám návrh k pořadu schůze. Ekonomickými věcmi se jistě budeme sáhodlouze zabývat v těch bodech, které jsou schváleny. Je to podle mě ta nejdůležitější věc, hrozba toho ekonomického koronaviru a umírání českých firem a živnostníků, je to priorita číslo jedna. Kdybych měl tu moc, tak vyřadím všechny ostatní body, které se netýkají ekonomiky, z tohoto jednání.

Rozdali jsme vám všem překlad anglických opatření vlády Borise Johnsona pro vládní poslance, snad jako jakési zrcadlo nebo prostě informaci o tom, jak to řeší jiné země, protože si myslím, že není důležité teď vynalézat kolo každý svépomocí, ale inspirovat se i v cizině, kde nějaká plošná opatření by snad mohla fungovat. Co se týče zdravotních věcí, to jsme se věnovali tomu před chvílí. Prodloužili jsme nouzový stav o tři týdny a něco.

Ale já bych chtěl přinést také něco pozitivního a využít těžkou situaci k ozdravení společnosti. Vycházím přitom z našeho dlouhodobého programu. Když se díváte na tuto situaci, která je, tak jedna věc bije do očí. A to je, že globalisté a globální orgány nefungují. Slyšeli jste něco o OSN v poslední době? Sledujete světovou zdravotnickou organizaci WHO, která dva měsíce nedělala nic, pak vydala jedno zmatené prohlášení, pak vydala prohlášení, že se nemají nosit roušky a teď tedy že se nosit mají?

Nebo dokonce EU a její činnost?

Nikoli. Já myslím, že přišel čas zbavit evropské byrokraty vlády nad touto zemí. Jistě jste zaznamenali neuvěřitelně drzé rozhodnutí Evropského soudu v otázce kvót. Zbavme se nadvlády tohoto soudu nad touto republikou. Přijímáme v parlamentu za normální situace nadpoloviční většinu evropských směrnic tu o zbraních, tu o GDPR, tu o dalších nesmyslech. Zbavme se toho.

Já bych si dovolil požádat o zařazení bodu, který se jmenuje: Jednostranné vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou. Když můj návrh neschválíte, budu ho předkládat na každé schůzi, která bude následovat. A protože si nedělám iluze o politickém rozložení současné Sněmovny, byť myslím, že lidé to vidí zcela opačně, tak jenom si dovolím návrh usnesení.

Za prvé, Poslanecká sněmovna pověřuje vládu, aby zahájila legislativní kroky k jednostrannému vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou.

A bod číslo dva, Poslanecká sněmovna zavazuje vládu, aby okamžitě stáhla z programu parlamentu veškeré evropské směrnice a nařízení.


Děkuji vám.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Česku potrvá nouzový stav do 30. dubna. V Česku je 172 uzdravených osob   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 05:36:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V úterý rozhodli poslanci o prodloužení nouzového stavu, nyní má trvat do konce dubna. Vládní návrh o tom, aby nouzový stav trval do 11. května, tak podpořen nebyl. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo také nejnovější data o onemocnění Covid-19 v Česku.

Co se týče nejaktuálnějších informací ohledně nemoci, tak podle webu ministerstva je v zemi 4944 potvrzených případů nákazy. Nemoci podlehlo 88 osob a zotavilo se 172. Nejvíce nakažených hlásí stále Praha a poté Středočeský kraj.

Původní vládní návrh zahrnoval prodloužení nouzového stavu o 30 dní do 11. května. Tento návrh hájil před poslanci předseda vlády Andrej Babiš a také ministr vnitra a nyní šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček.

Tento návrh však nepodpořila jak opozice, tak ani komunisté. Jak zaznělo z opozice, nouzový stav nechtěla prodlužovat déle, než bylo nezbytně nutné.

„Prodloužení nouzového stavu bez vysvětlení a objasnění, k čemu ho potřebuje, je mimořádně problematické. Pokud vláda nepřijde s plánem do budoucna, nouzový stav podpoříme naposledy,“ vyjádřil se předseda ODS Petr Fiala.

Zmiňme také to, že pro prodloužení nouzového stavu do posledního dubnového dne se vyslovilo celkem 90 poslanců, proti se vyslovilo pět z nich.

Předseda ODS Petr Fiala se k odhlasovanému prodloužení nouzového stavu vyjádřil i na Twitteru. „V současné situaci je prodloužení nouzového stavu do konce dubna kompromisem. Věřím, že vláda během této doby konečně představí plán dalších kroků a uvolňování restrikcí, jak jsme ji k tomu dnes znovu vyzvali. Lidé musí vědět, s čím mají počítat,“ napsal.

​Opozice vládu kritizovala za to, že nemá jasný plán a vizi neřekla ani občanům ani poslancům. Hamáček však reagoval prohlášením, že plán v této situaci ani vláda mít nemůže, jelikož se každý den všechno mění.

„Jediný, kdo má plán, je ten virus. Nechtějte po nás plán s postupnými cíli. Až se křivka zlomí, budeme moci říct, že to nejhorší máme za sebou a že můžeme jít dál,“ nechal se slyšet Hamáček.

Plán vlády

Co se týče plánu, který opozice vyčítala vládě, pak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se k němu vyjádřil.
„Chci, abychom ten plán připravili. Možná řeknete, že pozdě, ale my jsme se skutečně věnovali zvládnutí té epidemie, my jsme v těch předchozích týdnech neplánovali, co bude poté. Teď jsme v situaci, že si to můžeme dovolit, že se nám podařilo ten základní čas posledních dnů zvládnout,“ uvedl.

Dodal, že nyní v zemi není exponenciální nárůst pacientů a systém to zvládá, tím pádem lze připravit jasný plán postupného rozvolňování daných opatření. Konstatoval, že kolegům dal za úkol, aby po Velikonocích byl plán připraven. Dle jeho slov půjde o postupné kroky a opatření, jako hromadné, kulturní či sportovní akce, kde se schází velké množství lidí.

Pandemie Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid-19.

Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Podle nejnovějších údajů WHO je zaznamenáno přes 1,13 milionu případů infekce po celém světě, téměř 76 tisíc lidí zemřelo.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BXzr
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFrancouzské vládní letadlo směřující se 6 pacienty do Brna bylo ve stavu nouze ve vzduchu otočeno nad Lucemburskem zpátky do Paříže na letiště Orly   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 05:27:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Francouzské vládní letadlo směřující se 6 pacienty do Brna bylo ve stavu nouze ve vzduchu otočeno nad Lucemburskem zpátky do Paříže na letiště Orly, brněnská nemocnice prý dostala informace, že to bylo kvůli zhoršení zdravotního stavu jednoho z pacientů! Jenže společné komuniké Andreje Babiše a francouzského premiéra popřelo, že by se let vůbec uskutečnil! Co to má znamenat? A proč do Brna letěl stroj francouzské vládní letky ve speciální úpravě s nemocničním sálem přímo na palubě? Už se zase z Česka stává tajná laboratoř pro prominentní pacienty a pro americký Remdesivir, který v Evropě mají od Američanů jenom Češi?

Českou veřejnost před několika dny pobouřilo oznámení, že se česká vláda dohodla s francouzskou na léčbě několika francouzských pacientů nakažených Coronavirem. Oficiálně se jednalo o lůžkovou nouzi, která ve Francii je na maximu a země hledá další lůžkové kapacity v Evropě. Taková byla oficiální informace a nebyl nijak velký důvod si myslet, že je za tím něco jiného. Jenže, včera se stalo něco naprosto neuvěřitelného, bizarního, nepochopitelného a jak český premiér, tak i jeho francouzský protějšek vydali tak neuvěřitelné a naivní komuniké, že to okamžitě vyvolalo poplach na alternativě, protože podle všeho jsme svědky dalšího spiknutí, a to doslova v přímém přenosu. Nejedná se podle všeho o nic jiného, než o boj o přístup k embargovanému a zázračnému léku Remdesivir od americké farmaceutické firmy Gilead. Americká společnost totiž odmítá lék genericky licencovat, trvá na exkluzivitě a lék je v této chvíli k dispozici jen ve 3 českých nemocnicích v celé Evropě.

První várka Remdesiviru dorazila z USA do ČR již před více jak 2 týdny a minulou sobotu přišla z firmy Gilead další překvapivá zpráva, že firma chce Remdesivir v ČR testovat na dalších pacientech, a to exkluzivně jen v ČR a v žádné jiné zemi v Evropě. Informaci potvrdil dnes naší redakci zdroj z ministerstva zdravotnictví. Americká farmaceutická laboratoř Gilead Laboratories spadající pod Gilead Sciences je veřejně obchodovaná americká akciová společnost, ve které figurují různé hedgeové fondy a mezi nimi je i BlackRock, investiční skupina napojená ve složité struktuře schránkových firem na australského těžaře Europan Metal Holdings, který prováděl průzkum cínoveckého lithia v ČR. A právě Gilead si vybral malou zemi uprostřed Evropy, nad jámou Mah’ralu v Praze, k testování svého antivirotika Remdesivir. Nikdo jiný tuto exkluzivitu v Evropě nedostane. A tím se dostáváme k samotné podivné operaci mezi Paříží a Prahou. Včera dopoledne totiž z Paříže odletělo francouzské vládní letadlo ve speciální úpravě s nemocnicí na palubě.

Premiéři ČR a Francie popřeli, že by nějaké letadlo vůbec odletělo z Francie. Lékaři z FN Brno ale hovoří úplně jinak

Všechno to bylo dojednáno velmi rychle, v neděli česká vláda oznámila, že transport pacientů zajistí francouzská vláda pomocí vládního letadla ve speciální úpravě pro přepravu pacientů. Kromě prezidentského Airbusu francouzského prezidenta, který má na palubě nemocnici s operačním sálem, je pro podobný převoz uzpůsobeno i několik letadel francouzské vládní letky a armády. Do Brna totiž včera odletělo letadlo jen se 6 pacienty. Jenže letadlo nikdy do Česka nedorazilo. Andrej Babiš včera odpoledne uvedl, že situace ve Francii se zlepšila, a proto se Paříž rozhodla nikoho do ČR neposílat. Francouzský premiér Édouard Philippe toto komuniké pouze zopakoval a na Twitteru uvedl, že děkuje Andreji Babišovi, ale že situace ve Francii se zlepšila, a proto není potřeba nikoho do Brna letecky posílat. V neděli tedy narychlo Francie požádala ČR, všechno se dohodlo, ale v pondělí už to nebylo potřeba?

Jenže, to není ta největší záhada a podivnost. Fakultní nemocnice Brno, kam mělo 6 pacientů přicestovat, sdělila českým médiím úplně jiný důvod, proč pacienti nepřicestovali. Podle nemocnice se během letu jednomu z pacientů zdravotní stav natolik zhoršil, že letadlo bylo nouzově ve vzdušném prostoru Lucemburska obráceno zpátky do Francie. Podle informací naší redakce se vládní letadlo vrátilo na letiště Orly v Paříži. Letadlo vládní letky bylo ve speciální úpravě a pacienti měli na palubě potřebnou péči, včetně ventilátorů.

Návrat do Paříže z Lucemburska proto nedává smysl, protože stav žádného z pacientů na palubě se nemohl zhoršit natolik, s čím by se nedalo počítat, tedy v případě kritického stavu by se kvůli jednomu pacientovi letadlo nevracelo zpátky, prostě by do Brna přiletěli všichni a pokud by bylo nejhůř, jeden z pacientů by na palubě zemřel. A pokud by zemřel ve speciálně upraveném vládním letadle, zemřel by dozajista i na zemi v přeplněné francouzské nemocnici. Takže, proč premiéři ČR a Francie tvrdí, že letadlo vůbec neodletělo z Francie, zatímco brněnská nemocnice mluví o náhlém obratu stroje nad Lucemburskem?

Gilead si vybral FN Brno jako jedinou nemocnici v Evropě, kde se bude testovat Remdesivir. A pacienty smí být jen čeští občané, ne cizinci…

Podle našich informací došlo včera v pondělí k zásahu americké strany, která varovala českou stranu, že společnost Gilead nedovolí používání léku Remdesivir v ČR pro cizí státní příslušníky, tedy bez souhlasu americké strany. Minulou neděli totiž Roman Prymula oficiálně oznámil, že společnost Gilead se rozhodla, že Remdesivir se bude testovat na pacientech právě ve FN Brno, kam mířilo francouzské vládní letadlo. Podle našeho zdroje došlo k blamáži a francouzské letadlo se muselo obrátit, protože cesta by byla zbytečná, Gilead neumožní testování léku v Brně na občanech jiných evropských zemí. Z tohoto důvodu bylo letadlo nad Lucemburskem obráceno zpět. Pokud by k tomu nedošlo, reálně by hrozilo, že Gilead zruší své rozhodnutí a nebude Remdesivir vůbec v Česku testovat. Není jasné, zda-li pacienti na palubě byli třeba prominentní rodinní příslušníci s vazbami na vysoké francouzské politiky, kterým Francie nachystala vládní stroj s cílem cesty v Brně.

Stanice France24 koncem března přinesla informaci, že 150 technologických firem a NGO organizací sepsalo výzvu, aby Gilead přestal uplatňovat patentovou exkluzivitu na Remdesivir a umožnil jeho testování i ve Francii a v dalších zemích Evropy. Americká farma společnost to ale odmítla a v neděli Roman Prymula oznámil, že Američané si v Evropě vybrali FN Brno pro exkluzivní testování. Američané tak zatahali za šňůrky a letadlo se muselo vrátit zpátky. Aby bylo zabráněno ostudě obou premiérů a blamáži, oba dva premiéři zametli jen 1 den starou dohodu z neděle pod koberec, jako kdyby neexistovala, situace je prý ve Francii lepší, děkujeme, ale zapomeňte. Jenže, provalení informace z FN Brno, že stroj s pacienty byl už na cestě a obrátil se nad Lucemburskem, ukazuje skutečné a děsivé obrysy v této biologické válce. Aeronet je první médium, které o této blamáži přináší informace.

Hrozba blamáže měla být zažehnána tvrzením, že za 24 hodin od neděle se situace ve Francii prý náhle zlepšila a není potřeba letadlo posílat

Zatímco premiéři ČR a Francie popírají, že by nějaké letadlo odstartovalo, lékaři ve FN Brno měli všechno nachystané a věděli, kdo je na palubě, kde je zrovna letadlo, jaký je časový harmonogram příletu atd. A když se jich novináři zeptali, tak jim řekli pravdu, jak to je. Letadlo bylo nad Lucemburskem otočeno zpět. A proč neletěli do Prahy? No, protože v Praze se Remdesivir testovat nebude. Ten bude k dispozici a pro testování jen ve FN Brno. Znovu tak vidíte, že v informačním poli se objevují zásadní trhliny, kterými prosvítá světlo se skutečnou pravdou.

Přestože Česká republika pomohla Slovinsku, Španělsku a Itálii, v případě 6 pacientů z Francie byla vystavena stopka a letadlo na cestě se muselo otočit a letět zpátky. Procesy globálního resetu jsou velice tvrdé a američtí neoconi použijí Remdesivir v zemích V4 jako nástroj na posílení vlivu Pax Americana uvnitř hnízda globalistické Evropské unie. Je to obyčejné, hrubé, syrové a neotesané americké řízení na 5. prioritě na jejich brutální a hulvátský způsob. Oni to jinak ani neumí.

Na Češích otestují Remdesivir, protože český politik je poslušný partner neoconů (rovná se vazal), protože jak Ami pískat, tak česká vláda skákat, Koněva poslušně odstranili z podstavce, ministr zahraničí Tomáš Petříček dokonce vyhuboval Rusku, že nezabránilo následným protestům před českou ambasádou v Moskvě, no prostě český politik je věrným služebníkem americké moci, ale Francouzi jako největší odpůrci Pax Americana v historii v rámci Evropy prostě nic nedostanou. Je to drsné, ale je to realita. Češi a Francouzi si v neděli něco dohodli, ale Američané jim to v pondělí dopoledne zatrhli. Teď vidíte, jaká pravidla má tato biologická válka. Servítky se neberou. Buď máváš americkou vlajkou, nebo tou evropskou. Nic mezi tím není dovoleno v procesech konceptuálního řízení, které nyní v Evropě probíhá téměř výhradně na 5. prioritě.

-VK-
Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis prezidenta ČLK Milana Kubka předsedovi Ústředního krizového štábu Janu Hamáčkovi   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 05:12:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Přirozené promoření populace“ virem Covid-19 je nebezpečná iluze a hazard s životy desítek tisíc nevinných lidí

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jako na předsedu Ústředního krizového štábu formou otevřeného dopisu s naléhavou výzvou, abyste nedopustil překotné rozvolňování opatření, jejichž účelem je bránit šíření infekce Covid-19.

Dovoluji si připomenout, že naše chronicky podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví není schopno zvládat tisíce pacientů v závažném zdravotním stavu. Zároveň upozorňuji, že ujišťování ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že zdravotníci jsou údajně dostatečně vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, se nezakládá na pravdě. Zdravotníci dostatek potřebných účinných ochranných prostředků stále nemají a řada z nich stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Důsledkem toho je prudce rostoucí počet nakažených v jejich řadách.

Díky rychle zavedeným opatřením omezujícím mezilidský kontakt, která Česká lékařská komora podporovala a podporuje, se nám s notnou dávkou štěstí zatím daří rychlost šíření epidemie a tím i nárůst těžce nemocných pacientů jakž takž regulovat. Jde však o velmi křehkou rovnováhu, pro jejíž udržení je důležité disciplinovanost, vzájemná ohleduplnost a slušnost nás všech.

Pokud je mi známo, tak ve světě neexistuje žádný příklad země, která by zvládla „přirozené promoření populace“ bez obrovských ztrát na lidských životech. Právě naopak. Příklady explozivního nárůstu nemocných a mrtvých v Itálii a ve Španělsku, tedy v zemích, na které epidemie udeřila takřka bez varování, jsou dostatečným mementem. Poučením však může být také kritická situace v USA, kde administrativa zareagovala pozdě, nebo ve Velké Británii, jejíž vláda závažnost infekce z počátku bagatelizovala a nyní se ukazuje, že na razantní opatření prakticky již pozdě. Rovněž Švédsko, známé svým liberálním přístupem, začíná potřebná opatření zavádět.

Pokud někteří členové Ústředního krizového štábu, například pan profesor MUDr. Prymula, disponují jinými informacemi o způsobu šíření viru, míře nakažlivosti a závažnosti infekce včetně její smrtnosti dle věkových kategorií a přidružených onemocnění, než těmi, které jsou veřejně dostupné, pak je jejich morální povinností tyto informace zveřejnit. Pokud však neexistují důkazy o tom, že infekce Covid-19 je řádově méně nebezpečná, než co vyplývá z veřejně dostupných dat, pak úvahy o „přirozeném promoření populace“ nemají opodstatnění. Populace se totiž „promořuje“, avšak díky naší společné snaze naštěstí zatím zvládnutelným tempem.

Z odborného hlediska by bylo možné uvažovat o rozvolnění protiepidemických opatření pouze za předpokladu, pokud by se prokázalo, že významná část populace v České republice má proti infekci Covid-19 protilátky a že ji tedy ve skutečnosti již prodělala. Splnění tohoto předpokladu však zatím nic nenasvědčuje a průběh epidemie v zemích jako je Itálie nebo Španělsko svědčí naopak proti takové spekulaci.

Vážený pane ministře, jakýmkoliv změnám v protiepidemických opatření musí předcházet především odborná diskuse a účelnost případných změn musí být podložena důkazy. V opačném případě by se jednalo o nezodpovědný hazard. Je třeba si totiž uvědomit, že špatné rozhodnutí způsobí explozivní nárůst počtu nemocných a bude nevratné.

Ekonomické aspekty krize jsou jistě důležité, ale zdraví a životy mají cenu vyšší. Chybné rozhodnutí, které by bylo nevratné, by totiž znamenalo prakticky rozsudek smrti pro desítky tisíc našich spoluobčanů a pro stovky zdravotníků, kteří se snaží ze všech sil pomáhat nemocným.

Věřím, že společně to zvládneme, a právě proto Vás prosím, abyste se vyvarovali zbrklých a odborně nepodložených rozhodnutí. Jde o životy nás všech a o životy lidí, které máme rádi.

V Praze 6. 4. 2020

S pozdravem
MUDr. Milan Kubek
prezident Česká lékařská komora
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCovid -19 – a epidemie sexuálního zneužívání u katolického kléru   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 05:05:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Číně zemřel Li Wenliang, lékař, kterého uvěznila policie ve Wuhanu, protože publikoval zprávu o smrtelné hrozbě koronaviru. Jeho smrt vyvolala masový hněv a bolest, jaké čínská média dosud nezažila.

Způsob jakým komunističtí vládci reagovali na pandemii koronaviru, se velmi podobá jednání špiček katolické církve, které utajovaly pravý stav a skutečnou příčinu sexuálního zneužívání v řadách kléru.

Zatímco větší část udání o zneužívání v posledních letech přišla z USA, odpovědní vatikánští činitelé teprve v roce 2019 referovali o tisících případů, a o mnohých z nich jsme dosud ani neslyšeli. Tento postoj hodnotí někteří vatikanisté tak, že nic horšího se nemohlo ani přihodit.

V roce 1985 Pater Thomas Doyle OP upozornil vatikánské funkcionáře a všechny biskupy USA na těžké důsledky sexuálního zneužívání v řadách kléru ve své zprávě »Problém sexuálního zneužívání kléru s požadavkem vyrovnat se s ním způsobem srozumitelným a odpovědným«.

Způsob, jakým čínští funkcionáři naložili s doktorem Li Wenliangem, připomíná způsob, jakým hlavy církve vyobcovaly P. Doyleho z jeho úřadovny na Apoštolské nunciatuře ve Washingtonu a jak zahrabali do písku jeho písemnou zprávu. Byl to arcibiskup Edwin O´Brien, který odvolal Doyleho z funkce a kardinál Teodor MacCarrick ho suspendoval, aby mu zabránil podávat informace o zneužívání mladých seminaristů, o kterých věděl jako o záměrně utajovaných.

Tak jako se stovky a tisíce osob mohly vyhnout kontaktu s koronavirem, kdyby čínští funkcionáři poslechli doporučení doktora Wenlianga, tak tisíce katolíků na celém světě mohly být ušetřeny skandálu zneužívání kleriků ze strany hierarchie, kdyby církev nebyla potlačila varování P. Doyleho. A jestliže Doyle upozorňoval, že ignorovat tento problém může stát církev až miliardu dolarů, vyšlo nakonec najevo, že církev v USA zaplatila čtyři miliardy jako odškodné za zneužívání a náhradu výdajů vyšetřování.

Doyle nebyl jediným expertem, který bubnoval na poplach a byl přitom násilně umlčen. V roce 2001 američtí skauti diskutovali, zda souhlasit s homosexualitou a přijímat homosexuály jako skupinové vedoucí. Již před dvaceti lety začali katolíci přijímat do seminářů gaye, jak dokumentuje don Paul Sullins ve své studii z roku 2018: „Sexuální zneužívání kléru“. Dříve než skauti připustili gaye na místa vedoucích, varovala je dr. Juditth Reismanová, jejíž studie spolu s dalším dokládaly, že 73% homosexuálů obtěžuje dospívající nebo chlapce.

Jak nyní víme, špičky skautingu varování Reismanové ignorovaly a uvěřily těm, kteří tvrdili, že souvislost mezi pedofilií a homosexualitou neexistuje. To, co skauti nedokázali pochopit, je skutečnost, že skauti jsou v postpubertálním věku a nikoliv předpubertálním. A několik roků nato, co připustili gaye za vedoucí, výzkum John Jay College of Criminal Justice referoval, že více než 80% obětí sexuálního zneužívání jsou klerici v postpubertálním věku. Výzkumy navíc ukázaly, že »pedofilů mezi obviněnými kněžími je méně než 5%“.

Tedy zatímco homosexuálové nepředstavovali nebezpečí pro chlapce, není možno tvrdit, že gayové jako vedoucí skautů a kněží nepředstavují hrozbu pro mládež. Kdyby zde žádné riziko nebylo, nebyli by skauti oznámili 17. února 2020 svůj krach, právě tak jak to udělalo více než dvacet katolických diecézí a řeholních řádů USA.

Ukázalo se, že čínští funkcionáři široce podcenili počty zasažených koronavirem. Počínaje 18. únorem 2020 bylo referováno, že čínské úřady podcenily nakažlivost Covid -19, která dosáhla překvapujících 520 %. Toto podcenění se neliší od podcenění biskupů USA v konfrontaci se studií John Jay z 2004, která prokázala, že 4% katolických kleriků bylo obviněno ze zneužívání, protože biskupové podcenili počty obtěžovatelů ve svých diecézích v poslední polovině 20. století.

Dříve než se kardinál arcibiskup Edwin O´Brien stal vojenským ordinářem, ohlásil jen 2 případy sexuálního zneužívání, které se měly vyskytnout v období 52 let před studií John Jay. Ačkoliv to byly dva případy nejvíce známé, protože o nich mluvil i papež František, když byl arcibiskupem v Buenos Aires (»v mé diecézi se nic nikdy nestalo«). Ale síť Bishop Accountability nyní odhalila na 150 kněží obviněných z prokázaného zneužívání.

L’Associated Press nedávno identifikovala »více než 900 příslušníků kléru obviněných ze zneužívání mládeže, které scházely na seznamu diecézí a řádů. Těžké a doložené podcenění zneužívání ze strany kléru je mnohem vyšší, než udává výzkum John Jay.

Stejně jako mnoho lidí na světě je rozhněváno na čínské funkcionáře, kteří podcenili Covid-19, protože utajili zprávy lékařů, jako je Li Wenliang, podle kterého se virus přenáší z osoby na osobu, tak také mnozí katolíci a rodiče mladých katolíků a skautů se právem hněvají na církev a vedení skautingu, že v dovolili homosexuálním lovcům jejich reje a nevěnovali pozornost varování P. Thomase Doyleho a doktorky Judith Reismanové.

Čínského prezidenta Xi Jinpiga a papeže Františka je třeba označit jako odpovědné za obojí krizi. Je zajímavé, že Ren Zhigiang, kritik prezidenta Xi, a arcibiskup Carlo Maria Viganò byli nuceni žít na utajeném místě. Někteří přátelé Zhiqianga se obávají o jeho život.

Poté, co papež před rokem a půl oznámil, že bude zveřejněno obvinění prelátů, kteří kryli predátora kardinála McCarricka, dosud nebylo zveřejněno vůbec nic.

Jeden novinář, nositel Pulitzerovy ceny, který se zabývá záležitostmi kolem Covid-19 a skandálů kléru a chce zůstat v anonymitě, prohlásil: Všechny mocenské instituce se jeví, jakoby dosáhly bodu, ve kterém pracují, aby chránily samy sebe a nikoliv osoby, pro které byly utvořeny.

Přesně jako prezident Xi zasáhl proti Li Wenliangovi a dalším, kteří kritizovali jeho jednání, protože vedlo k pandemii, tak také preláti jako kardinál Blase Cupich a Mons. Barry Knestout se postavili proti kněžím, jako je Paul John Kalchik a Mark White, kteří – podobně jako arcibiskup Mons. Viganò – kritizovali papeže Františka a špičky církve, protože zakrývali vazbu mezi homosexualitou a zneužíváním mladistvých a seminaristů příslušníky kléru. Na rozdíl od Li Wenglianga, který je mrtvý a Ren Zhiqiang »nezvěstný«; mons. Viganò žije na utajeném místě; P. Mark White byl umlčen, jen P. Paul John Kalchik má být ještě přijat zpět na místo, které musel opustit, protože jeho farníci spálili duhový prapor, který vyvěsil na jeho kostele gay, jeho předchůdce, který zemřel za skandálních okolností.

Gene Thomas Gomulka, Chiesa e post concilio
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAlbánští muslimové terorizují Řeky a EU k tomu mlčí!   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 04:59:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Albánská policie zatýká občany řecké národnosti za nošení pravoslavného kříže – chystá se etnická čistka k uvolnění místa pro muslimské migranty z Turecka? Řecký server pronews.gr zveřejnil informace o zatýkání albánských občanů řecké národnosti. Řeky, kteří nesli pravoslavné kříže z ostrova Athos a vlaječky z kláštera sv. Jiří pozatýkala zásahová jednotka albánské zvláštní protiteroristické policejní jednotky Renea. Podle řeckého serveru el.gr byla řada etnických Řeků zatčena bez řádného příkazu, který by polici podle zákona měl vydat státní zástupce. Oba řecké servery uvádí, že oficiálně byli Řekové zatčeni za „porušení karantény“. Zvláštní na celé události je, že na „narušitele karantény“ se policisté vydali vyzbrojeni jako na obléhání opevněného hnízda loupežníků. Podle informací obou řeckých serverů byli zatčení Řekové albánskými policisty biti a psychicky týráni.

Server pronews.gr uvádí, že všichni zatčení jsou z oblasti severního Epiru, kde žije početná řecká národnostní menšina. Server el.gr upozorňuje, že právě do této oblasti má být podle dohody mezi tureckým prezidentem Recepem Erdoganem a albánským prezidentem Edie Ramou umístěno 30 tisíc muslimských migrantů z Turecka. Pronews uvádí, že jde většinou o Palestince a Syřany. Část ze Syřanů, kteří jsou již letecky přemísťováni do Albánie, mají tvořit tzv. „umírnění rebelové“, kteří se pod krytím turecké okupační armády nyní stahují ze syrské provincie Idlíb, kterou úspěšně dobývá Syrská arabská armáda věrná prezidentu Bašáru Asadovi. Tito umírnění demokratičtí džihádisté jsou mezinárodně proslavení jako „uřezávači hlav“ zajatců a civilistů nemuslimského vyznání.

Celá akce velmi připomíná "křišťálovou noc", pogrom hitlerovských bojůvek proti Židům v Německu a Rakousku v listopadu 1938. Oba řecké servery se shodují na tom, že zřejmě jde o začátek etnické čistky. Při policejním zatýkání „narušitelů karantény“ policisté zdemolovali řadu řeckých domů. Průběh zatýkání neozbrojených řeckých civilistů podle svědků připomínal dobývání těžce ozbrojeného vojenského bunkru. Server pronews.gr vyslovil podezření, že záměrem těchto aktivit má být zastrašení řeckého obyvatelstva s cílem donutit jej k odchodu ze země.

Server el.gr zveřejnil část dohody mezi Tureckem a Albánii o zřízení ubytovacích kapacit pro migranty. Podle přílohy ke smlouvě má být ubytováno na vojenské základně v oblasti Argyrokastro asi 5 tisíc lidí. Dalších 5 tisíc migrantů má být usazeno na bývalém vojenském letišti Korytsas. Pro tisíc lidí má být postaveno ubytování v oblasti Agioi Saranda . Podle zápisu z jednání pracovní skupiny pro přesídlení má být zbytek migrantů – tedy 19 tisíc lidí, které se Albánie zavázala převzít, ubytován v soukromých domech. Obytné domy v oblasti patří v naprosté většině etnickým Řekům, kteří se obávají, že proti nim albánská vláda chystá pogrom.

Zvláštní na celé situaci je, že dohoda o přemístění 30 tisíc migrantů je vlastně jen dodatkem turecko-albánské dohody o vojenské spolupráci. Migranty rozváží po oblastech obývaných Řeky vojenská vozidla označená albánskými a TURECKÝMI vlajkami. Server pronews.gr svůj článek končí varovnou větou: „Pouze oni mohou vědět, co může být obranná spolupráce se zahraničními muslimy, kteří se chtějí usadit v oblasti řecké menšiny“.

V této situaci považuji za naprosté šílenství zahájení rozhovorů o vstupu Albánie do EU. Evropská komise začala jednat o vstupu Albánie do EU koncem března. Tedy v době, kdy již byly známy informace o uzavření dohody o přemístění 30 tisíc muslimských migrantů do albánských oblastí obývaných převážně Řeky. Na nejbližším plénu navrhnu, aby se tímto problémem zabýval Evropský parlament. Spolu s kolegy z frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci za SPD, budu navrhovat, aby rozhovory o vstupu Albánie do EU byly ihned ukončeny. Etnické čistky totiž zakazuje nejen právo EU, ale i mezinárodní právo.

Ivan David
Autor je poslancem za hnutí SPD

Zdroje: el.gr - pronews.gr

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump udeřil na WHO. Říká, že to organizace „zbabrala“ a je velmi soustředěná na Čínu   
Pridal tk Středa 08 duben 2020 - 04:47:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světová zdravotnická organizace (WHO) čelí kritice ze Spojených států. Ta je podle slov prezidenta země soustředěná na Čínu, přitom řada amerických senátorů vůbec obviňuje WHO z podřízení se čínským úřadům.

„WHO to opravdu zbabrala. Z nějakého důvodu, ačkoliv je financovaná převážně Spojenými státy, je přesto velmi soustředěná na Čínu. Dobře to prostudujeme. Naštěstí jsem od začátku odmítl jejich radu, abychom nechali naše hranice otevřené pro Čínu. Proč nám dali takové chybné doporučení?“ sdělil Trump na Twitteru.

S kritikou na adresu WHO vystoupili i někteří američtí republikánští senátoři. Například Martha McSallyová v pořadu kanálu Fox uvedla, že „nikdy nevěřila komunistům“ a obvinila Peking z úkrytu informací o šíření infekce. Podle ní tyto kroky čínských úřadů vedly ke „zbytečným úmrtím“ po celém světě.

Později senátorka na Twitteru uvedla, že částečně zodpovědným za pandemii koronaviru je generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus. Ten podle jejích slov ocenil průhlednost Číny v boji s nákazou nehledě na údajné velké množství důkazů, že čínské úřady skrývají vážnost výskytu. „Tento podvod stojí životy,“ sdělila.

K obviněním se připojil i texaský senátor Ted Cruz. Podle něj se WHO „prohnula pod tlakem čínské komunistické strany“.

„(WHO, pozn. red.) ztratila důvěru, která je nezbytná pro efektivitu. Žádosti na přehodnocení činnosti jejího vedení jsou spravedlivé,“ uvedl.

Zdroj: https://sptnkne.ws/BX8p
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2332 sec,0.0505 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,871kB