Pondělí 13 duben 2020
Červené pondělí   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 18:43:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Není pochyb, že na planetě existuje velký spor mezi dobrem a zlem, i když ve skutečnosti neexistují. Přesto cítíme kolem sebe zlo a můžeme zaznamenat jeho sílící tendenci i v době velikonoční, která má v ČR spoustu příznivců i odpůrců kvůli jejich specifickému rázu, i v době pandemie strachu z koronaviru. Umírající starý a nevyléčitelný člověk a systém vědí, že mají málo času. Ti, kteří nepřijmou na vědomí, že doposud zjištěná velice malá genetická stabilita koronaviru prakticky nedovolí najít jednu všeobecně působící očkovací látku, jeden lék a jednu terapii budou žít, pokud neumřou, ještě několik měsíců v nejistotě a strachu do té doby, než se vyrovnají s koronavirem. Nebo nevyrovnají a budou nemocni či umřou. Je jedno, na co. Všichni, kdo nebere na vědomí uvedenou skutečnost, budou v té či oné formě prosit Boha o pomoc a milost, protože se budou nacházet na hranici života a smrti.

Byl jsem privilegován osudem a mohl strávit měsíce během studia italštiny ve Florencii a pobývat v domě režiséra Franca Zeffirelliho (1923 - 2019). Byla to doba po slavné prezentaci dvou mladých jako Romeo a Julie (1968) a před koncem přípravných prací na filmu Ježíš Nazaretský. Premiéra filmu, ve kterém je Ježíš definován jako obyčejný člověk – jemný, křehký, jednoduchý, byla 27.3.1977 na Rai1. Zeffirelli nechal Ježíšovi původní náboženský význam, soustředil se však na jeho rozšíření a doplnění dobovými souvislostmi. Monumentální krása eposu spočívá především v pečlivě propracované výtvarné stránce, kultivovaném přepisu, ambivalentním výkladu zázraků (například zvěstování Panny Marie) a osobitém režijním rukopisu. Vše uvedené jsem mohl v různých variacích obdivovat i mnoho let později během jeho operních inscenací. Zmiňuji se o Zeffirelli ve spojení s Velikonocemi, jejichž oslavy byly pro mne také jemné, křehké a jednoduché a znovuzrození proběhlo v tichu bez svědků. Zmiňuji se o Zefiirelli i ve spojení s jeho působením jako politik - gay, kritizovaný různými religiózními skupinami a jako konzervativní římsko-katolický Senátor, kterého, kdy by byl mezi námi, bych se zeptal na názor ve spojení s mediálními útoky italských liberálních medií proti Rusku a jeho pomoci Itálii (na oficiální pozvání premiéra vlády) v boji proti koronaviru. Útoky liberálních médií se odehrávají v tichu Vatikánu asi proto, že je, jak jsem nedávno psal, v kleštích Anglosasů.

Velikonoční pondělí, během kterého pracuji na příspěvku, je v pořadí druhým dnem velikonočního oktávu. Křesťané prožívají velikonoční radost ne z toho, že pondělí je dnem pracovního klidu ustanoveným zákonem, ale radost ze svého vykoupení. Při reflexi dění, které jsem pozoroval během krátkých procházek v blízkém parku, čtení zpráv a přání, která jsem obdržel v komputeru, formou SMS a telefonicky vyčnívá nad všemi velikonočními přáními a radostí ze života - Heribert Prantl, sloupkař a autor SZ (Süddeutsche Zeitung).

Izajáš (hebrejsky יְשַׁעְיָהוּ, Ješajahu), často také zván Jehova spása, je jeden z významných proroků období Starého zákona. Jako období jeho působení se uvádí roky 781 – 687 př. n. l. v severním i jižním izraelském království. Připisuje se mu autorství biblické knihy Izajáš, někdy jen autorství její první části, kapitoly 1-39. Byl synem blíže neznámého Amoce (nezaměňovat s Amosem), který byl podle rabínské tradice z královského rodu. Za ženu si vzal prorokyni a měl s ní dva syny. Ty stejně jako on nesou symbolická jména: Maher-šalal-chaš-baz a Šear-jašub. Působil během vlády judských králů Azarjáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše a o jeho povolání prorokem se píše v 6. kapitole knihy Izaiaš. Jeho prorokování má zvláštní charakter: je nekompromisní pevnosti a má hloubkou spiritualitu.

Zmiňuji se o Izajáši, o jehož smrti neexistuje dokumentovaná zpráva, abych připomenul složitý osud Izraele, Sýrie, Asýrie, Egypta a Izajášovo pokračování v tradici proroka Ozeáše (hebrejsky הושֵעַ), současníka proroků Elíši a Ámose. Ozeáš kázal proti odpadu od víry, proti upadlé morálce národa a hrozil soudem v podobě asyrského vpádu a zničení národa. Tato hrozba se naplnila při zničení Samaří v roce 722 př. n. l. Psaním o síle a lásce nebyl Izajáš příliš oblíben u ortodoxního kněžstva a některých králů. Izajašovo dílo bylo nalezeno v Kumránu v rozsahu asi sedmimetrového svitku. Osu celého díla tvoří myšlenka odcizení. Odcizení se projevuje v tom, že lidé více než na Boha dbají na to, aby měli dostatek majetku a veškerého možného přepychu. Diskutovaná, požadovaná a částečně nerealistická řešení následků pandemie strachu z koronaviru, založená na strachu odpovídají myšlence odcizení.

Heribert Prantl připomenul svým velikonočním přáním vzpomenout si na setkání s Ježíšem pomocí Izajášova výroku: Chci vás utěšit tak, jako by vás utěšovala vaše matka (překlad autora příspěvku). Výrok je významný tím, že Bůh není představen jako muž - král, otec nebo pastevec, ale jako žena - matka, která utěšuje své dítě nebo děti. Představa Boha jako Bohyně - matky je fascinující již proto, že je to matka, kdo nás porodil, krmil od první dne, vychovával, doprovázel životem dorůstajícího člověka, aby nás mohla pustit do života, přijímat nás a těšit kdykoliv to bude nutné, potřebné, či námi přáno. Až do své smrti.

Bohyně jako matka představuje pramen vzpomínek na mládí a minulost, řadu otázek pro nás ne vždy příjemných a útěchu v době nouze a konce. Konec čehokoliv si můžeme sami představit při poslechu sinfonie v neobvyklé tónině fis-Moll Josepha Haydna, zvané Abschiedssinfonie (Sinfonie na rozloučenou). Sinfonii charakterizuje diferenciovaná dynamika, rytmika s pomocí synkop, disonance, neobvyklý dlouhý, pro mnohé monotónní druhá věta a zcela neobvyklý konec v adagio, během kterého postupně odcházejí hudebníci s instrumenty, než nastoupí ticho, prázdno a je tma. Po té aplaus…beze strachu.

Zmiňuji se o sinfonii, protože s rostoucím věkem se blížíme nejenom my, ale i náš hospodářsko – politický systém svému konci. Konec je vlastní křesťanské víře, životu jako strádání, soucitu s druhými, zkrátka všemu, co můžeme pochopit, myslet si nebo milovat. Umírající matka mě utěšovala: neměj strach! A současně mi připomněla srovnání: starý (umírající) člověk a dítě. Srovnání nabízí možnost ptát se, proč se radujeme více z dětí bez zubů, než starších, nebo starých lidí bez zubů. Srovnání nabízí zamyslet se nad doprovodem umírajícího na práh do nám neznámého. Nad Velikonocemi jako svátku matky a mateřství a současně ptát se, kolik států na světě má ve své ústavě zakotveno právo nezletilého dítěte? Dětem přece patří budoucnost, a také naše. Tu pro nás představuje stáří a konec.

Heribert Prantl mi připomenul knihy vydané v roce 1923 ve Varšavě: Król Maciuś Pierwszy a Król Maciuś na wyspie bezludniej. Napsal je spisovatel Janusz Korczak, vlastním jménem Henryk Goldszmit (1878 – 1942). Tento polský židovský autor literatury pro děti, vojenský lékař (studoval anatomii, bakteriologii a psychiatrii) a publicista je znám pod přezdívkami Pan Doktor nebo Starý Doktor. A také proto, že své děti, které léta opatroval v sirotčinci, kde jich bylo cca 200, nenechal odejít samotné na smrt, do vyhlazovacího tábora Treblinka. Odešel s nimi do plynu, i když nemusel. V českém překladu doporučuji rodičům a učitelům nejenom po dobu karantény: Král Matýsek první (Albatros, 1988) a Jak milovat dítě: internát a Domov sirotků (vybrané kapitoly z díla), ISBN 978-80-905124-4. Doporučuji je pro jejich aktuálnost a nezbytnost konečně se začít zamýšlet nad pedagogikou pozornosti, úcty a nutnosti jednat odpovědně při hodnocení pandemie a při hodnocení předkládaných řešení její následků. Ty se mi jeví ve všech možných barvách, jenom tu růžovou nevidím. Proč?

Lidských obětí z pandemie strachu z koronaviru bude mnohem více, než obětí z přímého nebo nepřímého působení koronaviru. Bude tomu proto, že vyhlášením pandemie strachu z koronaviru se zakryl pro veřejnost strach z dlouhé a vědoucími již dlouho ohlašované hospodářské recese. V boji s ní nelze vyhlásit tak jednoduše nouzový stav a dostat národ pod kontrolu a z ulice, jako v případě virového onemocnění. Proto je nutné chápat nouzový stav jako víceúčelový prostředek k řešení: 1) Dluhové pasti, ve které se nacházejí veřejné finance, podnikatelská sféra a banky, pomocí transformace bankovní sféry a převodu levných aktiv do anonymních nadnárodních fondů. 2) Pohnutí se z místa v tzv. 4IR (čtvrté industriální revoluci). 3) Institucionalizace krize a jejího přechodu do chronického stavu.

Na téma 4IR nedávno napsal profesor Pavel Sirůček (1965), politický ekonom a člen Centra strategických a teoretických studií KSČM kvalitní analýzu. Téměř paralelně vzniklo Zamyšlení na téma 4IR, napsané pro sborník Ruské akademie přírodních věd, jejímž zahraničním členem je autor tohoto příspěvku. V kontextu dluhové pasti, nouzového stavu a tzv. 4IR, abych jmenoval tři bezprostřední jevy a vyhnul se mezinárodním (RF,ČLR, EAHS, BRICS) se nachází transformace koncepce priorit občanů. Po vyhlášení nouzového stavu prioritou občanů na dlouhou dobu bude bezpečnost člověka a její zabezpečení. O bezpečnosti jsem psal v posledním příspěvku, Strach-Bezpečnost-Solidarita.

Bezpečnost člověka a její zabezpečení budou doprovázeny bezprecedentním informačním tsunami, propagandou bezkontaktní spolupráce, výuky, vzdělání a odloženou jadernou válkou mezi mocnostmi. Zmiňuji se již po několikáté o nebezpečí výuky pomocí platforem, protože učící se neučí logice, matematice a disciplíně, a protože skutečná vzdělanost se stává nebezpečnou provokací (K. J. Liessmann) pro vlastníky opravdu velkého kapitálu. Pro velké a široké vlastnictví ve světě stačí málo opravdových vlastníků velkého kapitálu a málo skutečně vědoucích. Mladá generace plave a bude dále plavat v mělkém internetovém rybníku, jehož břehy již dnes tvoří nerozum. V mělkém rybníku nelze chytit velkou rybu, říkají Číňané. Odpočívat na břehu nerozumu a v jeho objetí podpoří transformaci člověka. Bude bez svědomí a vědomí. Často lze slyšet označení – zombie: v bankovnictví, nápojovém průmyslu, chování a poslušnosti. Je proto na politických lídrech zamyslet se nad budoucností po jejich konci, jestliže mají svědomí, ví, co je láska a odpovědnost a nepřejí si, aby jejich děti nebo vnoučata sdíleli podobný osud, který popisuje Neal Stephenson (1959), americký spisovatel, představitel cyberpunku a experimentátor s novými médii, nejenom ve svém románě Anathem (2008), česky Anatém (Talpress 2012). Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
13.04.2020

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína ukázala na americkou vojenskou laboratoř USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu s nejvyšším stupněm biologické ochrany v USA na stupni BSL-4 jako na místo, odkud unikl první kmen Coronaviru   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 18:28:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čína ukázala na americkou vojenskou laboratoř USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu s nejvyšším stupněm biologické ochrany v USA na stupni BSL-4 jako na místo, odkud unikl první kmen Coronaviru, jenž kontaminoval odpadní vody po havárii parní dezinfekční čističky! CDC vloni v červenci zjistila, že americká armáda přes rok tajila, že v závodě na biologický výzkum nefunguje čištění odpadních vod z BSL-4 aktivního perimetru a laboratoř okamžitě uzavřela kvůli hrubému porušení biologické ochrany po záplavách laboratoří z jara 2018! Laboratoř však byla teď počátkem dubna znovu otevřena a začala zázračně a hned testovat vakcínu proti Coronaviru, navzdory svému uzavření od srpna loňského roku!

Na hlavu Američanů se začíná sypat tolik špatných zpráv, že to až hlava nebere. Čína totiž před několika dny znovu oficiálně ukázala na pachatele celosvětové virové krize a oznámila, že Spojené státy musí zahájit vyšetřování událostí v nejpřísněji střežené vojenské laboratoři v USA, odkud podle čínské rozvědky unikl Coronavirus minulý rok na sklonku léta mimo bezpečnostní perimetr BSL-4 (Bio Safety Level 4) v důsledku havárie v laboratoři, jejíž následky nikdo po celý rok neřešil a neoznámil americkým dohledovým orgánům. CDC laboratoř uzavřela v červenci 2019.

Dochází tak k postupnému usvědčování americké armády, že je původcem současné virové krize ve světě, na což redakce Aeronetu upozorňovala již od ledna tohoto roku. Reakce českých politiků a okamžité karantény, roušky, zrušení amerického vojenského cvičení Defender 2020 v Evropě, aerobní charakteristiky přenosu viru a vysoká nakažlivost s nejasným objemem mrtvých jsou všechno důsledkem pokynů americké vlády, která instruovala své spojence, k čemu ve skutečnosti opravdu došlo. Politici vědí, že Coronaivrus má původ v americké referenční biohazard laboratoři v Marylandu.

Čína obvinila USA, že Coronavirus unikl z laboratoří americké armády ve Fort Detrick v Marylandu

Celé se to začalo provalovat už v březnu. Lijian Zhao, mluvčí čínského ministerstva zahraničí dne 13. března 2020 obvinil USA z toho, že Coronavirus do Wuhanu zavlekli američtí armádní sportovci. Následně čínská ambasáda ve Francii oznámila přímo zdroj úniku Coronaviru, největší americkou biologickou laboratoř v USA, vojenský výzkumný závod United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) ve Fort Detrick ve státě Maryland. Včera čínské úřady toto obvinění znovu zopakovali v souvislosti se zjištěními, že krátce po uzavření laboratoře USAMRIID došlo v USA k vypuknutí mohutné nákazy pneumonií, tedy zápaly plic.

Teprve až později o půl roku byly překvalifikovány na COVID-19, tedy přesně v souladu s podezřením, že CDC chybně vyhodnocovala zemřelé Američany na pneumonii, když ve skutečnosti zemřeli na Coronavirus uniklý z Fort Detrick. A právě američtí vojáci, kteří přijeli 18. října 2019 do Wuhanu na Světové vojenské hry (Military World Games 2019), přivezli s sebou z Marylandu nákazu Coronavirem. K čemu tedy vlastně došlo ve Fort Detrick? Celé to začalo probublávat na povrch počátkem srpna loňského roku, když list The New York Times informoval v článku o uzavření největší americké vojenské laboratoře. K čemu došlo v laboratoři, z toho doslova jde hrůza, jaký bordel tam panoval. Vypouštěli kontaminovanou vodu přímo do řeky. List The New York Times uvedl minulý rok v srpnu tyto informace:

Americký The New York Times informoval už vloni v srpnu, že CDC zavřela americké armádě jejich největší virovou a biologickou laboratoř kvůli nedostatečné dekontaminaci odpadních vod ze zařízení s nejvyšším zabezpečením BSL-4

Bezpečnostní obavy v přední laboratoři na výzkum vojenských zárodků vedly vládu k zastavení výzkumu týkajícího se nebezpečných mikrobů, jako je virus Ebola. “Výzkum je v současné době pozastaven,” uvedla v pátek prohlášení ve Fort Detrick v Marylandu mluvčí Lékařského vojenského výzkumného ústavu infekčních nemocí (USAMRIID). Zavření bude pravděpodobně trvat měsíce, řekla v rozhovoru mluvčí Caree Vander Linden. Zpráva uvedla, že Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se minulý měsíc rozhodla vydat „příkaz k zastavení činnosti“, aby se zastavil výzkum ve Fort Detrick, protože centrum nemělo „dostatečné systémy pro dekontaminaci odpadních vod“ z laboratoří s nejvyšší bezpečností. Ale v laboratoři nedošlo k ohrožení veřejného zdraví, zranění zaměstnanců, ani k úniku nebezpečného materiálu, uvedla paní Vander Linden.

Ve svém prohlášení CDC citovala „důvody národní bezpečnosti“ jako důvod pro nezveřejňování informací o svém rozhodnutí. Institut je bio-obranné centrum, které studuje bakterie a toxiny, které by mohly být použity k ohrožení vojenského nebo veřejného zdraví, a také vyšetřuje ohniska nemoci. Realizuje výzkumné projekty pro vládní agentury, univerzity a farmaceutické společnosti, které za tuto práci platí. USAMRIID má asi 900 zaměstnanců.

Ve Fort Detrick se pracuje s viry Marburg, Ebola, Lassa, Machupo, Junin s Antraxem, s pravými neštovicemi, s viry SARS a s dalšími nejnakažlivějšími organismy

Zavření laboratoře ovlivňuje významnou část výzkumu, který se tam obvykle provádí, uvedla paní Vander Linden. Pozastavený výzkum zahrnuje určité toxiny a bakterie zvané “selektivní látky”, o nichž vláda rozhodla, že „mohou představovat vážné ohrožení zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo živočišných či rostlinných produktů“. Existuje 67 vybraných látek a toxinů; příklady zahrnují organismy, které způsobují Ebolu, neštovice, antrax, mor a jed ricin. Teroristé by teoreticky mohli použít vybrané látky jako zbraně, takže vláda vyžaduje, aby jakákoli organizace, která s nimi chce manipulovat, absolvovala bezpečnostní prověrku, zaregistrovala se, dodržovala bezpečnostní předpisy a bezpečnostní postupy a podrobila se inspekcím prostřednictvím programu vedeného CDC a americkou vládou skrze Ministerstvo zemědělství. Od roku 2017 se do programu zaregistrovalo 263 laboratoří – vládních, akademických, komerčních nebo soukromých.

Institut ve Fort Detricku byl součástí programu “selektivních látek” po své registraci až do chvíle, kdy byla minulý měsíc pozastavena poté, co CDC nařídilo laboratoři zastavit provádění výzkumu. Odstávka byla poprvé zaznamenána v pátek, podle Frederick News-Post. Problémy pocházejí z května 2018, kdy bouře zaplavily a zničily desetiletí fungující parní sterilizační zařízení, které ústav používal k čištění odpadních vod ze svých laboratoří, uvedla paní Vander Linden. Poškození zastavilo výzkum na několik měsíců, dokud ústav nevyvinul nový systém dekontaminace pomocí chemikálií. Nový systém vyžadoval změny v některých postupech v laboratořích. Během červnové inspekce CDC ale zjistilo, že nové postupy nebyly důsledně dodržovány.

Ztráta registrace největší vojenské laboratoře v USA ukazovala na obrovský mega-průser v bezpečnosti celého zařízení

Inspektoři také našli mechanické problémy s chemickým dekontaminačním systémem a úniky, přiznala paní Vander Linden, ačkoli dodala, že úniky byly v laboratoři a ne do vnějšího světa. „Kombinace věcí“ vedla k zastavení provozu laboratoří a ke ztrátě registrace, řekl Dr. Richard H. Ebright, odborník na molekulární biology a biologické zbraně na Rutgersově univerzitě. V e-mailu uvedl, že problémy s novým procesem dekontaminace na bázi chemických látek v ústavu by mohly znamenat, že by se museli vrátit do systému dekontaminaci založeného na žáru, což, pokud to vyžaduje výstavbu nového parního sterilizačního zařízení, by mohlo vést k velmi dlouhým zpožděním a velmi vysokým nákladům. Přestože je mnoho projektů pozastaveno, paní Vander Linden uvedla, že vědci a další zaměstnanci nadále pracují, ale ne na vybraných selektivních látkách. Řekla, že mnozí se obávají, že nebudou moci dodržet lhůty pro své projekty.

Přestože mluvčí laboratoří ujistila, že nedošlo k úniku kontaminovaných vod z laboratoří do řeky, skutečnost byla úplně odlišná. Dekontaminační zařízení vypouštělo do řeky vodu, která sice prošla dekontaminací, ale kvůli náročnému energetickému postupu nebyla voda dekontaminována dostatečně, takže některé viry a bakterie mohly uniknout do řeky. Toto nedostatečné dekontaminování odpadních vod trvalo od roku 2018, kdy po záplavě čističky kvůli bouři si laboratoř nemohla ekonomicky dovolit nechat laboratoře mimo provoz a další rok tak používala čistící proces pro odpadní vodu v nouzovém režimu, který byl mimo veškeré bezpečnostní předpisy, jaké si lze jenom představit. Když to v červenci 2019 při kontrole zjistila, okamžitě CDC vojákům celý mamutí komplex uzavřela a od července 2019 zůstaly laboratoře USAMRIID uzavřené až do 1. dubna 2020.

USAMRIID laboratoř ve Fort Detrick získala registraci CDC zpátky 1. dubna 2020 a už 7. dubna oznámila, že začne zkoušet novou vakcínu na Coronavirus

Teprve až nyní počátkem dubna byly laboratoře ve Fort Detrick znovu otevřeny a pouhých 7 dní po otevření laboratoří oznámila americká armádu zprávu , že USAMRIID laboratoř začala testovat vakcínu na Coronavirus. Armáda odmítla vysvětlit, jak je možné, že 7 dní po otevření téměř rok zavřených laboratoří mají výzkumníci v ruce vzorek funkční vakcíny? Kde výzkumníci pracovali, když laboratoře byly znovu otevřeny až 1. dubna 2020 na základě obnovené certifikace CDC? To jim trvala příprava vakcíny 7 dní? To je samozřejmě nesmysl, odpověď je mnohem jednodušší.

Laboratoř již měla k dispozici protilátku dávno z doby, kdy laboratoř zkoumala a genově modifikovala Coronavirus pro bojové využití. Proto i Donald Trump se před časem prokecl, když prohlásil, že Amerika má vakcínu a brzy bude k dispozici. Vyvolal tím údiv a úžas ve světě, takže Bílý dům později výrok zametl pod koberec a nikdo se k tomu nevracel, ale nyní samotná americká armáda se chlubí, že USAMRIID pouhých 7 dní po znovuotevření laboratoří bude testovat vakcínu proti Coronaviru. Laboratoře USAMRIID ve Fort Detrick jsou jediným místem na této planetě, kde mají protilátky proti Coronvairu a znají kompletní historii genových mutací, přičemž je vysoce pravděpodobné, že laboratoř má k dispozici protilátky právě z titulu předchozího výzkumu.

Čína tuší, že celosvětovým Pacientem 0 může být americká vojenská sportovkyně, která závodila v říjnu 2019 v čínském Wuhanu na Světových vojenských hrách. Informaci jako první vypátral americký novinář

Únik zavirovaných a nedokonale dekontaminovaných odpadních vod z laboratoře způsobil v Marylandu minulý rok nevídanou explozi “chřipky”, čehož si všimla i místní média v Marylandu. Články z počátku prosince 2019 přitom píší o tom, že jde o chřipku kmenu B/Victoria a 14. prosince hlásí média v Marylandu už 4 mrtvé, kteří zemřeli na zápaly plic. Čínské úřady, epidemiologové a vláda v Pekingu vyzvali 27. března 2020 znovu americkou armádu, aby odhalila informace o americké delegaci vojenských sportovců, kteří se od 18. října 2019 zúčastnily ve Wuhanu Světových vojenských her. Čína je přesvědčena, že minimálně jeden amerických voják v delegaci zatáhl virus do Číny.

A pokud se ptáte, kdo jako první přišel s touto informací, nebyla to Čína, ale byl to americký novinář George Webb, který dopátral, že Pacientem 0, který virus zatáhl do Číny, je americká vojačka Maatje Benassi, která ve Wuhanu na Světových vojenských hrách soutěžila v cyklistice. Její manžel Benny Benassi je rovněž americký vojenský sportovec v rámci US Atmed Forces (SPAWAR) a v Holandsku byl oficiálně označen za tamního Pacienta 0, který kontraktoval nákazu od své manželky. Čína tudíž požaduje, aby americká armáda provedla testy Maatje Benassi a zveřejnila je, ovšem americká armáda to odmítá. Nikdo z českých mainstreamových médií se dosud neobtěžoval informovat o tom, že pacientem 0 v Holandsku je manžel americké vojenské sportovkyně, která od 18. října 2019 ve Wuhanu závodila v cyklistice na 50 mil. Toto je naprosto jasné vodítko k tomu, odkud se Coronavirus z USA rozšířil a pokud by americká armáda oznámila i služební historii Maatje Benassi u americké armády, moc bychom za to nedali, že sloužila nebo pobývala vloni právě na vojenské základně Fort Detrick v Marylandu.

-VK-
Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLukašenko vyzval Rusko, aby v pandemii snížilo ceny plynu   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 17:32:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prezident Běloruska Alexander Lukašenko vyzval Rusko, aby snížilo cenu zemního plynu pro republiku v důsledku pandemie infekce koronaviry COVID-19.

"Pokud chcete pomoci, udělejte jednotnou globální cenu zemního plynu." Dnes v Evropě Rusko prodává zemní plyn za 80 USD, ne vyšší než 90 USD za 1 000 metrů krychlový. A my platíme 127 dolarů. Kde je taková cena dnes? Pokud chcete pomoci, pomozte. Žádné peníze, žádné dotazy. Proč z nás dřete kůži? “ - cituje tisková služba běloruského vůdce Lukašenka.

Lukašenko již dříve řekl, že nikdo v zemi nezemře na infekci koronaviry COVID-19. Podle něj lidé v zemi umírají na doprovodné nemoci koronaviru.

9. dubna ministr energetiky Běloruska Viktor Karankevič uvedl, že Minsk požádal Rusko, aby v roce 2020 snížilo ceny plynu pro republiku.

Autor: Aliaksander Paschaliuk

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHenry Kissinger volá po Novém pokoronavirovém světovém řádu   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 07:39:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Henry Kissinger se domnívá, že koronavirus je hrozbou pro jeho drahocenný Nový světový řád, takže požaduje, aby prezident Trump udělal cokoli, jen aby systém ochránil. V článku, který v pátek publikoval deník Wall Street Journal, tento bývalý ministr zahraničních věcí vyzval Trumpa ke spuštění velkolepého projektu, něco jako Marshallův plán, aby sjednotil spojence a přesvědčil je, že strýček Sam může i v době krize dát dohromady vojenské oddíly. Zde je to, co uvedl Kissinger:

„Na základě poučení z vývoje Marshallova plánu a Projektu Manhattan mají USA povinnost vyvinout velké úsilí ve třech oblastech. Za prvé, posílit celosvětovou odolnost vůči infekční chorobě... Za druhé, snažit se vyléčit rány, které utržila světová ekonomika... Za třetí, ochránit principy liberálního světového řádu.

Zatímco útok na lidské zdraví bude - doufejme - dočasný, politický a ekonomický otřes, k němuž došlo, může přetrvávat celé generace. Žádná země, dokonce ani USA, nemůže pouze v rámci čistě národního úsilí zdolat tento virus. Zaměření se na nezbytnosti tohoto momentu musí být konečně propojeno globální společnou vizí a programem. Pokud to nebudeme moci provést společně, budeme každý čelit tomu nejhoršímu.“ („Koronavirová pandemie navždy změní světový řád“, Wall Street Journal)


Kissinger si myslí, že Trumpova rétorika „Amerika především“ podkopala zahraniční vztahy a oslabila hegemonii USA. Domnívá se, že izolacionistická politika, kterou vede Trumpova administrativa, vytvořila vůdcovské vakuum, které Čína rychle zaplnila. A v tom má také pravdu, koneckonců, zatímco Čína posílala do různých zemí, tvrdě zasažených pandemií, lékařské týmy a nezbytné potřeby, Spojené státy byly zcela pohlceny zpřísňováním sankcí vůči Íránu, Kubě a Venezuele, takže infikovaní lidé v těchto zemích nemohli získat patřičné léky k překonání nemoci. Humanitární přínos Číny byl přirozeně velmi vychvalován, zatímco chování Washingtonu bylo kritizováno jako malicherné, kruté a pomstychtivé. Není pochyb o tom, že Trumpova administrativa přenechala morální výši Číně, svému úhlavnímu nepříteli.

Kissinger pokračuje:

„V rozdělené zemi je nyní zapotřebí účinná a prozíravá vláda, která překoná překážky, jež jsou co do rozsahu a globálního měřítka bezprecedentní. Udržet si důvěru veřejnosti je zásadní pro sociální solidaritu, pro vzájemné vztahy ve společnosti a pro mezinárodní mír a stabilitu.“ Wall Street Journal

Když Kissinger hovoří o „důvěře veřejnosti“ a „sociální solidaritě“, pochopitelně tím myslí, že se vláda musí dohodnout na účinné strategii pro styk s veřejností, která oklame ovčany, takže s tím budou souhlasit.

V Kissingerově slovníku je solidarita úzce definována jako „veřejná podpora pro elitářské projekty“, jako je např. globalizace, otevřené hranice a volný pohyb kapitálu. Tyto principy stojí za Kissingerovými doporučeními, a ne nějaká náklonnost vůči pracujícímu lidu, které považuje za hloupé mezky.

Dále pokračuje:

„Národy jsou koherentní a vzkvétají na základě přesvědčení, že jejich instituce mohou předvídat katastrofu, zastavit její dopad a obnovit stabilitu. Až pandemie Covid-19 skončí, budou instituce v mnoha zemích vnímány tak, že selhaly. Zda bude toto posouzení objektivně spravedlivé, je irelevantní. Realita je taková, že po koronaviru nebude svět nikdy stejný. Přít se nyní o minulosti pouze ztěžuje to, co se musí udělat.“ WSJ

Vidíte? Na čem Kissingerovi opravdu záleží, je pokoronavirový světový řád, o němž se domnívá, že bude znamenat začátek zcela nové éry, ve které vlády budou muset reagovat na neočekávané krize, prudkou politickou polarizaci a rostoucí vyhlídky na sociální nepokoje. Zdá se, že Kissinger tohle všechno chápe, ale místo toho, aby nabídl novou vizi pro budoucnost, lpí na rozbitých pozůstatcích neúspěšného systému, který prohloubil propast bohatství, vyvolal jeden finanční kolaps za druhým a rozšířil oblouk nestability od severní Afriky, přes Střední východ až po střední Asii. Toto je světový řád, který chce Kissinger zachovat, amerikocentrické impérium, které ovládají elity establishmentu, brandy slintající plutokraté a bankovní mafie. Můžeme se divit, že obyčejní lidé požadují změnu?

Kissinger dále uvádí:

„Světové demokracie musí bránit a udržovat osvícenské hodnoty. Celosvětové vzdalování se od vyvažování moci oprávněností způsobí, že společenská smlouva se rozpadne jak vnitrostátně, tak mezinárodně.“ WSJ

„Osvícenské hodnoty“?? Myslí tím to, co jsme viděli na fotkách z Abú Ghraib, nebo filmové záznamy z decimované Fallúdži, nebo bezpočet zpráv o místech, na nichž jsou prováděny utajované operace a kam agenti amerických zpravodajských služeb dopravují unesené oběti, které jsou mláceny, dokud se nepodrobí? Nebo snad praktikují osvícenské hodnoty na takových místech, jako je Guantánamo, letecká základna Bagrám, nebo Mosul, zničený těžkým dělostřelectvem a americkými bombardéry? Kissinger může blekotat o osvícenských hodnotách, co chce, ale sám z vlastní zkušenosti ví, že tyto hodnoty jsou vratce podpírány horou krvavých mrtvol, obětovaných ve jménu liberálního světového řádu.

Zde je pokračování:

„Osvícenští myslitelé (argumentovali), že účelem legitimního státu je zajistit základní potřeby lidí: bezpečnost, pořádek, ekonomický blahobyt a spravedlnost. Jednotlivci si nemohou zajistit tyto věci sami. Pandemie vyvolala anachronismus, znovuvzkříšení města, obehnaného zdmi, v době, kdy prosperita závisí na globálním obchodu a přesunech lidí.“ WSJ

Tady to máme znovu, Kissingerovo oblíbené téma, „globální obchod a přesuny lidí“, dva drolící se pilíře globalizačního projektu, který nyní skomírá a čeká na eutanazii ze strany milionů nezaměstnaných Američanů, kteří přišli o své zaměstnání, továrny a naději na budoucnost v důsledku outsourcingu, offshoringu a velkolepého Kisingerova „liberálního světového řádu“. Dokonce i nyní, když se americká ekonomika zastavuje a nezaměstnaní Američané s úzkostí doma čekají na almužnu ve výši 1 200 dolarů od strýčka Sama, Kissinger neustále hýká o úžasném Novém světovém řádu, který výrazně zlepšil „bezpečnost, pořádek, ekonomický blahobyt a spravedlnost “.

Dejte mi s tím pokoj.

Souhlasím s Kissingerem, že pokoronavirový světový řád se bude výrazně lišit od světa, který byl předtím, ale to je tak všechno. Ve skutečnosti se systém, ovládaný Spojenými státy, rozpadá, protože národy světa nechtějí vládu síly, neboť američtí lídři jsou nekompetentní břídilové, kterým nelze důvěřovat v tom, že udělají správnou věc, a protože arogantní politika Washingtonu, která se neohlíží na druhé, proměnila rozsáhlé oblasti Středního východu a Střední Asie na neobyvatelnou pustinu.

Přiznejme si, Spojené státy měly šanci ukázat světu, že mohou být spolehlivým správcem globální bezpečnosti, ale promarnily to. Nic to nezmění, ani to, co nám tvrdí Kissinger.

Mike Whitney

Henry Kissinger Calls for a New Post-Covid World Order vyšel 6. dubna 2020 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/04/8274-henry-kissinger-vola-po-novem-pokoronavirovem-svetovem-radu.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJiří Baťa: Kdo má z něčeho prospěch, musí umět nést i břemena obtíží   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 07:32:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Toto latinské přísloví se velice hodí k nářkům principála Divadla Na Jezerce, pana Jana Hrušínského, který se stále nemůže spokojit, resp. smířit s tím co je, tedy s mimořádnou dobou z důvodů koronavirusu, který významně ovlivnil ekonomický i společenský život v České republice.

Je nepochybné, že pokud bylo v Česku všechno v pořádku, chtělo by se říct normální, kdy jsme nebyli pod tlakem opatření proti viru Covid-19, byl pan principál Hrušínský navýsost spokojený. Divadlo divadlilo, přišedší diváci zaplatili, pan Hrušínský byl spokojen jak s tržbou, tak se ziskem ( i s dotací). Jenže se stalo, že ten neřád Covid-19 způsobil, že se společnost stala jeho rukojmím, a jeho přítomnost vyvolala údajnou potřebu omezit společenský a hospodářský život občanů se všemi jeho důsledky. Ponecháme-li stranou úvahy či hodnocení, zda to vše bylo či je nutné, respektujme stav věci takový, jaký je.

Protože se život v Česku v důsledku různých opatření významně omezil, snaží se vláda některé výpadky významných ekonomických, ale kulturních subjektů nahradit mimořádnou, bohužel jen částečnou finanční pomocí, aby snížily následky opatření, které byly přijaty, resp. vládou nařízeny v rámci pandemie Covid(u)-19. V tomto ohledu také ministerstvo kultury obdrželo od vlády finanční pomoc ve výši 1,07 Kč miliardy, které přiděluje těm kulturním subjektům, jejichž existence je závislá na grantech, dotacích a sponzoringu, nemohou využívat půjček a i když mají příjmy a výnosy, nepracují na zisk. Je tedy celkem logické, že z uvedené finanční pomoci jsou upřednostňovány právě tyto subjekty a že ty kulturní soukromé subjekty, které kromě příjmu a výnosů jsou také dotovány ze státního rozpočtu, musí s případnou pomocí posečkat.

Tak se také stalo, že se na divadlo pana Hrušínského nedostalo, což ovšem není vina ministra kultury pan Zaorálka, ale finanční situace vlády, která navyšuje deficit státního rozpočtu právě o tyto mimořádné finanční pomoci. Že ovšem nejde jen o kulturu, je nasnadě. Nicméně, jak uvedeno v titulku článku, pan principál Hrušínský by jakožto majitel Divadla Na Jezerce a tudíž jako člověk, který má z činnosti divadla prospěch, měl unést i ono pomyslné břemeno obtíží, které se snesly nejen na jeho divadlo, ale na mnoho jiných soukromých subjektů. Jen s tím rozdílem, že se chovají přiměřeně, nevyskakují jako čertík z krabice, nespílají kdekomu z úmyslu „zničit“ Divadlo Na Jezerce. Je od pana Hrušínského velmi netaktní a přehnané tvrzení (u něho je to tzv. klasika), že pan Zaorálek jaksi přehlíží fakt, že už třicet let nežijeme v socialistickém zřízení a součástí kultury jsou – stejně jako všude v civilizovaném světě – soukromé subjekty, které například v euroatlantickém prostoru tvoří základ kvality tamního života s tím, že stovky milionů si prý rozdělí ti samí, co si již za dvacet let rozdělili miliardy…!

Nelze přehlédnout zmínku pana principála o tom, jak soukromé subjekty tvoří v „severoatlantickém prostoru“ základ kvality tamního života. Má pan principál vůbec nějakou představu o úrovni a kvalitě života lidí např. na Tchaj-wanu, Japonsku, Austrálii, Saudské Arábie apod.? Pochybuji, přesto je schopen to zpochybňovat, jakoby kvalita a úroveň v Česku byla díky soukromým subjektům, v tomto případě divadel, což měl pan Hrušínský bezesporu na mysli bůhví nba jaké vysoké úrovni, protože sotva mu jde o nějaké soukromé zemědělské družstva, kovářskou dílnu, nebo autodopravce, není-liž pravda? A pokud jde o ty miliardy, co si prý měli rozdělit ti samí za dvacet let, by to jednak musel pan Hrušínský dokázat, na druhé straně by neměl zapomínat, že i on, resp. jeho divadlo, se již drahnou dobu drží cecku státního rozpočtu, odkud získal nemalé finanční dotace. Dostal, ale zřejmě málo! Dnes, kdy je (a ještě bude) ekonomická situace ve státě kritická, si dovoluje kritizovat, být hodně nespokojený a snad i závistivý, že si pan ministr Zaorálek dovolil Divadlo na Jezerce přehlédnout a neposkytnout mu pomoc! To je jistě součástí Babišova záměru jeho Divadlo na Jezerce zlikvidovat, že?

Podobný postoj jako pan Hrušínský zaujal jiný „poškozený“, majitel pražského Divadla Broadway, pan Oldřich Lichtenberg, který spolu s dalšími majiteli pražských soukromých divadel sepsal výzvu: „Zničíte mnoho divadel, festivalů, uměleckých agentur, pořadatelů, producentů, a hlavně desítky tisíc herců, zpěváků a všech dalších profesí, které jsou na tyto subjekty navázány. Vy jen nebývalým způsobem doslova rozhazujete veřejné prostředky mezi již beztak nabobtnalé instituce a mezi své projekční oblíbence. Proto prosím, okamžitě odstupte, ať se někdo jiný může pokusit napravit škody, které jste napáchal.“ Předně není od věci poznamenat, že sám pan ministr Zaorálek (jakkoliv se jej nesnažím nějakým způsobem krýt nebo mu fandit), není strůjcem této situace, ale vláda jako celek za podpory poslanců, proto by slova pana Lichtenberga, pokud chce za sebe a další majitele pražských divadel vyjádřit nespokojenost, měla spíše směřovat k těmto orgánům. Jak také bývá v takových případech zvykem, je apel vždy patřičně přehnaný, přitažený za vlasy, aby byl dojem silnější a působivější. Proto také befel k „okamžitému odstoupení“ pana ministra Zaorálka je víceméně na úrovni nereálného zbožného přání. Přijatelnější by asi bylo, kdyby dal panu ministru na zváženou svůj odchod z postu ministra. Ale befel k okamžitému odstoupení je čirý nesmysl. I pro pana Lichtenberga by se v takovém případě našel citát: Feras, non culpes, mutere non potes, neboli Snášej a nestěžuji si na to, co nemůžeš změnit! Což ale neznamená, že by se neměl či nemohl k danému problému vyjádřit. Ovšem výsledek bude asi stejný, jako to s tím hrachem házeným na zeď.

Jiří Baťa
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGlobalizace musí skončit - bude to tvrdý boj s Bruselem a globálními oligarchy   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 07:29:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý trojnásobný italský ministr hospodářství z let 1994 až 1995, 2001 až 2006 a 2008 až 2011 Giulio Tremonti zveřejnil v listu Il Giornale zajímavá článek s názvem "Globalizace skončila. Je to jako Sarajevo 1914". Domnívá se, že koronavirus způsobí ukončení éry globalizace a volného trhu stejně jako 1. světová válka skočila „belle epoque“. Exministr v něm velmi výstižně popisuje politický vývoj, který v Evropě vyústil v nedostatek roušek, spotřebního zdravotnického materiálu, zdravotnických přístrojů a omezené kapacity nemocnic, které způsobují, že na koronavirus zbytečně umírají lidé.

Jde o velmi zajímavou komplexní analýzu popisující, proč se někdejší evropské průmyslové velmoci, které v minulosti vyvážely své výrobky do celého světa, dostaly do pozice rozvojových zemí závislých na humanitární pomoci od vlád jiných zemí. V době, kdy se český tisk hemží články varujícími před návratem socialismu v důsledku koronaviru, které jak na běžícím pásu tvoří „ekonomové“ zabývající se pořád dokola se opakujícím nákupy a prodeji akcií – což vydávají za tvorbu hodnot - jde o velmi inspirující čtení.

Italský exministr správně upozorňuje na to, že odprůmyslnění Evropy a přesuny výroby do Asii způsobila dohoda o Světové obchodní organizaci (WTO) z roku 1994 a zrušení omezení pro volný tok kapitálu, které prosadil bývalý amerických prezident Bill Clinton. „Dohoda o WTO se tváří jako obchodní dohoda, ale ve skutečnosti jde o výsostně politickou dohodu.“, upozornil Tremonti. Podle něj šlo o prosazení politiky volného obchodu a odstavení států od možnosti upravovat podmínky pro mezinárodní obchod tak, aby to bylo ku prospěchu domácích výrobců a zaměstnanců.

Celých 30 let od pádu komunistických režimů ve východní Evropě podle italského exministra bylo provázeno „zdivočelým“ prosazováním politiky volného trhu a omezování státu. Celá dohoda o WTO je zaměřena tak, aby umožňovala dosahovat co nejnižších cen. Tento systém je podle něj „defektní“, protože neumožňuje na trhu vytvořit „spravedlivou cenu“, která by zohledňovala náklady na ochranu životního prostředí ani na předpisy pro ochranu zdraví zaměstnanců. Bývalý italský ministr upozornil na to, že celých 30 let proti sobě působí dva procesy. Na jedné straně neustále se zpřísňující pravidla EU v oblasti životního prostředí, která v mnoha oborech prakticky znemožňují výrobu. Opačným směrem jsou další a další dodatky k dohodě o WTO, která nutí státy rušit omezení vzájemného obchodu a odstraňovat cla.

Typickým příkladem následků, které to způsobuje, je přesun výroby do Asie, kde žádná pravidla na ochranu životního prostředí neplatí. A pak když přijde nějaká pohroma, jako výbuch sopky nebo pandemie, divíme se, že nemáme součástky do přístrojů, s jejichž pomocí by bylo možné zachraňovat životy, že nemáme dost roušek a dalšího zdravotnického materiálu a že musíme čekat na to, jestli Čína udělá politické gesto a pošle nám je v podstatě jako humanitární dar.

Tremonti si všiml i pohromy, kterou politika volného obchodu způsobuje národním rozpočtům. Stále více ziskové části obchodů se realizuje „na volném moři“ nebo „v pásmu nikoho“. Nadnárodní korporace mají řetězec obchodů a cen nastaven tak, že zisk papírově nevzniká v zemích výroby ani prodeje konečnému spotřebiteli, kde by musel být daněn. Peníze končí v daňových rájích. Exministr upozornil na to, že EU místo aby našla řešení tohoto problému, pod taktovkou Německa členským zemím nutí politiku „austerity“, neboli snižování veřejných výdajů a omezování veřejného sektoru. Proto máme málo lékařů a zdravotníků, proto máme málo lůžek na jednotkách intenzivní péče. A proto zbytečně umírají lidé, které bychom se současnými medicínskými dovednostmi dokázali zachránit.

Pandemie COVID – 19 všechny tyto nešvary odhalila, takže si jich může všimnout i laik. V tom s bývalým italským ministrem hospodářství souhlasím. Stejně jako s jeho názorem, že bude nutné znovu nastavit vztahy mezi státem a soukromým sektorem tak, aby byly více v rovnováze. Stát není jen ten, kdo překáží podnikání. Stát je i ten, kdo má v době krize pomáhat. A na to musí mít schopnosti a kapacity. Na rozdíl od Tremontiho se však obávám, že politika divokého trhu, která byla prosazována v uplynulých třiceti letech, zdaleka není věcí minulosti. Pandemie koronaviru může být rozbuškou, která způsobí, že dosavadní systém bude přebudován. Čeká nás však hodně práce a nebude to jednoduché.

Tremonti upozornil i na neblahou roli, kterou dnes sehrává EU. Žádný jednotlivý členský stát dnes nemůže změnit svoji obchodní politiku tak, aby domácím podnikům umožnil znovu rozjet výrobu potřebného vybavení. Stejně jako nemá možnost jakkoli upřednostnit své výrobce životně důležitého vybavení. Brání mu v tom totiž pravidla EU. Do Bruselu všechny členské státy předaly veškeré pravomoci, které se týkají zahraničně obchodní politiky. O výši cel stejně jako o množství povoleného dovozu se dávno nerozhoduje v Římě ani v Praze, ale v Bruselu. Všechny vládní podpory domácím podnikům, které chce vláda realizovat, podléhají předchozímu souhlasu Evropské komise ve formě tzv. notifikace.

A „dvousettisíchlavá horda“ eurokratů prosazuje ideologii volného trhu, který je výhodný jen pro nadnárodní korporace, se zběsilostí, s jakou Rudé gardy prosazovaly stejně hloupá opatření na totální zestátnění ekonomiky v počátcích minulého režimu ve východoevropských zemích. V tom má Tremonti naprostou pravdu. Stejně jako v postřehu, že všechny evropské předpisy byly psán jen pro „dobré časy“. Právo EU podle něj vůbec nepočítá s tím, že by mohly nastat „špatné časy“ v podobě krizí, přírodních pohrom nebo právě pandemie. Jenže krize se pravidelně opakují. Bruselská pravidla se pak vždy ukáží jako jedna z hlavních překážek jejich úspěšného řešení. Stejně jako v době finanční krize v roce 2008 a stejně jako dnes.

Na rozdíl od Giulia Tremontiho se obávám, že náprava nebude vůbec jednoduchá. Současný režim nezmizí jen tak nějakým „mávnutím kouzelného proutku“. EU byla podle mého názoru záměrně konstruována tak, aby všechny špatné kroky, které národní vlády umožnily Bruselu udělat, bylo velmi obtížené – ne li nemožné – zvrátit. Příklad německého blokování finanční pomoci koronavirem nejvíce postiženým zemím, jako Itálie a Španělsko, mé obavy jen prohlubuje. Bruselští úředníci se tváří, že politika, kterou prosazují, tu má být „na věčné časy“. Stejně jako si to do roku 1989 mysleli komunisté v Moskvě a ve východní Evropě. K dalšímu urputnému prosazování politiky, která evidentně páchá škody, dává eurokratům právo EU do ruky velmi silné nástroje. Stejně jako řada dalších lidí se domnívám, že Brusel je překážkou záchrany ekonomik evropských států. A tím i životů jejich občanů. Brusel však sám od sebe nezmizí.

Ivan David
Autor je europoslancem za hnutí SPD
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Historická dohoda.“ OPEC+ konečně dosáhl finální dohody   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 07:23:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC+) dnes dosáhla konečné dohody o ropě. Na Twitteru o tom informoval kuvajtský ministr ropy Khalid al-Fadhil.

Dotyčný ministr označil novou dohodu za historickou. Poznamenal také, že pokles produkce bude od 1. května představovat téměř deset milionů barelů denně.

Íránské ministerstvo ropy uvedlo, že členové aliance se dohodli na snížení o 9,7 milionu za období květen-červen. Kromě toho Mexiko, kvůli kterému OPEC+ dříve nemohl dohodu dokončit, potvrdilo svou účast v ní.

Jak již bylo uvedeno dříve, Mexico sníží produkci o 100 tisíc barelů a Spojené státy americké o 300 tisíc, aby kompenzovaly závazky mexické strany. Zároveň však nejsou zatím k dispozici bližší podrobnosti o dalším snižování produkce v Mexiku po červnu. Kuvajtský ministr zdůraznil, že strany tento problém zatím nediskutovaly.

Celkově OPEC očekává, že produkce od začátku května klesne ze současné úrovně o 19 milionů barelů denně. Zohledňuje to i další producenty ropy, včetně Spojených států, Kanady a Norska, dodal zdroj.

Nová dohoda

Začátkem března se OPEC+ nedokázala dohodnout ani na prodloužení dohody, ani na změně parametrů pro produkci ropy.

Když bylo známo, že závazky všech členů aliance budou s účinností od 1. dubna zrušeny, Saúdská Arábie oznámila zvýšení produkce a snížení ceny ropy. To však okamžitě znamenalo snížení kotace ropy.
Následně strany zahájily jednání o uzavření nové dohody. Jak již dříve řekl ruský ministr energetiky Alexandr Novak, dohody se zúčastní 23 států.

Novak o snaze Rijádu vytlačit RF z ropného trhu

Pokusy Rijádu o vytlačení Moskvy z trhu s ropou byly již zpočátku odsouzeny k neúspěchu, uvedl ministr energetiky Alexandr Novak. V této souvislosti ministr dodal, že Rusko produkuje konkurenceschopné výrobky a disponuje diverzifikovanými trasami pro prodej surovin.

Novak rovněž označil kroky Saúdské Arábie na trhu s ropou za iracionální. Šéf ministerstva energetiky vysvětlil, že Rijád zvýšil těžbu během poklesu poptávky, která byla způsobena situací s koronavirem.

„Z hlediska ekonomické teorie je to dokonce iracionální,“ zdůraznil ministr.
Rovněž je přesvědčen o tom, že´se poptávka po surovinách obnoví pomaleji než tomu bylo před krizí. Závěrem pak ujistil, že ruské úřady budou schopné zvládnout situaci na trhu s ropou a obnovit ekonomiku.

Jednání Putina, Trumpa a saúdského krále

Ruský prezident Vladimir Putin, americký lídr Donald Trump a král Saúdské Arábie Salmán bin Abd al-Azíz vedli třístranný telefonní rozhovor. Jedním z hlavních témat konverzace byla nová dohoda OPEC+. Hlavy států tuto dohodu podpořily a zdůraznily význam této dohody.

Putin, Trump a Salmán dále diskutovali o aktuálních otázkách zajištění strategické bezpečnosti a dohodli se, že ve svých kontaktech budou pokračovat.

V neposlední řadě Putin s Trumpem vedli zvláštní dvoustranný rozhovor a vyměnili si názory na situaci na trhu s ropou. Během rozhovoru Putin poblahopřál Trumpovi a americkým křesťanům k Velikonocím.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CaEx
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Rusko si svoje účty vždy vyrovná.“ Okamura uvedl, kdo ve skutečnosti doplatí na zbabělý čin Koláře   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 07:08:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéf SPD Tomio Okamura zveřejnil video, v němž probral dlouhodobé důsledky odstranění sochy sovětského maršála I. S. Koněva. Nepochybuje, že jedním z následků činu pražského starosty bude zhoršení česko-ruských vztahů, což může ovlivnit život všech obyvatel České republiky. Kromě toho zkritizoval i neutrální postoj premiéra Babiše vůči této situaci.

Český poslanec a předseda politické strany SPD Tomio Okamura publikoval na své oficiální stránce na Facebooku video, v němž poskytl svůj výklad současné krize spojené s odstraněním sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva.

Okamura vyslovil svůj kritický postoj vůči strategii předsedy vlády ČR Andreje Babiše, která spočívá ve vyhnutí se aktivnímu vměšování se do probíhající diskuzí kolem osudu této sochy. Dle předsedy SPD tento konflikt přesahuje rovinu domácí politiky a bezprostředně ovlivňuje mezinárodní postavení a obraz České republiky v zahraničí, stejně jako její vztahy se světovou velmocí – Ruskou federací. Vzhledem k této skutečnosti je tedy zcela nepřijatelné, že předseda vlády dosud nevyjádřil svůj postoj.

„Premiér nemůže v zásadních mezinárodněpolitických postojích donekonečna lavírovat, jen aby nepřišel o část svých voličů,“ tvrdí Tomio Okamura.

Následně český poslanec oznámil, že podal interpelaci na českého premiéra s dotazem, na který bude muset Andrej Babiš poskytnou jasnou odpověď do 30 dnů. Jedná se totiž o otázku, jaký postoj má předseda české vlády vůči odstranění sochy maršála Koněva.

Strategické důsledky činu pražského starosty

Následkem kontroverzního kroku Ondřeje Koláře je „mezinárodní diplomatická katastrofa České republiky“, tvrdí Okamura. Historická postava sovětského maršála Koněva má obrovský význam pro evropskou historii. Sovětský vojevůdce je uznáván jako osvoboditel koncentračního tábora v Osvětimi či Berlína, a navíc získal ocenění od československého prezidenta Edvarda Beneše, stejně jako ocenění od řady západních států. Z toho vyplývá, že skandální kousek Ondřeje Koláře bude mít nepříznivé výsledky nejen pro něj samotného, ale i pro celý český stát, stejně jako pro všechny obyvatele republiky.

„Rusko si svoje účty vždy vyrovná. Bohužel součástí tohoto účtu nemusíte být, pane starosto, pouze Vy sám, zatáhl jste do toho celou Českou republiku. A pokud si myslíte, pane starosto, že Vás budou bránit ti, pro které jste to udělal, tak se velmi mýlíte, pro ty jste pouze užitečný idiot,“ řekl Okamura.

Český poslanec rovněž zdůraznil, že se situace pro Česko zhoršuje tím, že Rusko jako světová velmoc má značné politické, diplomatické a ekonomické prostředky, aby se za tuto urážku pražského starosty v plné míře odvděčila.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CaEc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Odstranění pomníku Koněva ohrozilo suverenitu ČR.” Diplomat promluvil o zásadní věci, kterou si neuvědomila vláda   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 07:04:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý český ministr Jaroslav Bašta vysvětluje, proč kontroverzní rozhodnutí starosty Koláře tají v sobě hrozbu pro český stát. Diplomat tvrdí, že v současné době česká vláda ztrácí monopol na určení rázu zahraniční politiky, čemuž značně příspívá aktivní vměšování municipálních činitelů do vztahů s jinými státy.

Jaroslav Bašta, jenž dříve zastával funkci náměstka ministra zahraničních věcí ČR, se ve svém komentáři pro portál První zprávy přiznal, že má nejednoznačný postoj k nedávnému rozhodnutí Ruské federace zahájit trestní stíhání kvůli odstranění sochy maršála Koněva v Praze, k němuž došlo 3. dubna. V souladu s ruskou legislativou za spáchání tohoto trestného činu může hrozit odnětí svobody ve výši jednoho roku, finanční pokuta anebo 360 hodin veřejně prospěšných prací. Pokud se jedná o občana pobývajícího mimo území Ruské federace, může pachateli hrozit zatčení během zahraniční cesty v případě, že na něj bude vydán mezinárodní zatykač.

Český diplomat uvedl, že samotný čin pražského starosty hodnotí negativně. Podle něj Ondřej Kolář zjevně zneužil omezení spojeného se současnou krizí, kdy platí omezení volného pohybu osob a shromažďování na veřejnosti. Dalším důvodem záporného postoje vůči rozhodnutí vedení městské části Praha 6 odstranit sochu sovětského maršála je to, že takový krok může být považován za snahu přepisovat dějiny a přispívání k rehabilitaci nacismu.

„Pan starosta Prahy 6 Ondřej Kolář navíc svým vtípkem o tom, že socha maršála Koněva neměla roušku, a proto musela být demontována, naplnil v očích Rusů jeden kulturní stereotyp, dobře známý všem divákům sovětských (ale také amerických) válečných filmů. Podobné cynické žerty pronášeli esesáci před popravou partyzánů. Vyvolal tedy nenávist přímo předsudečnou,“ zdůraznil Bašta.

Činnost pražských starostů jako podkopávání české suverenity

Nadměrnou aktivitu pražských starostů považuje Bašta za hrozbu pro suverenitu České republiky. Když se do záležitostí ovlivňujících vztahy ČR s jinými státy úmyslně vměšují municipální politici, znamená to ztrátu vládního monopolu na určení zahraniční politiky. Ta skutečnost, že česká vláda po dlouhé době žádným způsobem podstatně nereagovala na tento incident, jenom potvrzuje, že si vůbec neuvědomuje závažnost vzniklé situace.

„Stát se začne rozpadat na prvočinitele, tedy samosprávné celky, v případě Prahy řízené pubertálně se chovající politickou reprezentací, primárně zaměřenou proti vlastním občanům,“ varuje diplomat.

Kontroverzní chování pražských politiků, konkrétně starosty Ondřeje Koláře, již přivedlo k tomu, že Rusko bylo nuceno zasahovat do českého politického dění formou zahájení trestního stíhání proti viníkovi odstranění sochy sovětského maršála Koněva. Tato událost upevňuje tendenci spočívající v tom, že česká vláda zůstává na pozadí procesu určení vztahů České republiky a světových velmocí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CaAt
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNeděle a koronavirus: V Česku je již téměř 6 tisíc nakažených. Přibylo mrtvých, ale i vyléčených   
Pridal tk Pondělí 13 duben 2020 - 06:59:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Počet nakažených novým typem koronaviru se v neděli v České republice blíží šesti tisícům. Během dnešního dne navíc také vzrostl počet obětí, na 138, a vyléčených. Těch je nyní již 464. Co tato čísla pro ČR znamenají?

Celkový počet osob nakažených koronavirem se v Česku v tuto chvíli zastavil na čísle 5 952. K překročení hranice šesti tisíc případů tak již moc nechybí. Od rána přibylo také šest úmrtí, a tak jich je evidováno již 139. Zároveň je ale pozitivní, že dále roste počet vyléčených osob. Od nedělního rána se toto číslo zvětšilo z původních 422 na 464 lidí. Celkem bylo v Česku provedeno 125 126 testů, uvedlo Ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

Připomeňme, že onemocnění Сovid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno v neděli 1. března. Na konci téhož měsíce překročil počet lidí s prokázaným koronavirem 3 300.

Neukáznění Češi a varování od Prymuly

Za zmínku dozajista stojí to, že český epidemiolog a bývalý šéf Ústředního krizového štábu ČR Roman Prymula uvedl, že Čechům poslední dny otrnulo a porušují zákazy. Varoval tak před dalšími případy nákazy koronavirem.

Prymula prohlásil, že se Češi v posledních dnech více než dříve porušují stanovená bezpečnostní opatření, která byla zavedena v souvislosti s bojem proti koronaviru. Na mysli tím má například povinné nošení roušek nebo zákaz shlukování.

„Když se populace dozvěděla, že je křivka poměrně příznivá a začalo se nám epidemii zastavit v explozivní fázi, tak se lidé v rámci euforie začali chovat naprosto nestandardně,“ řekl někdejší šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Podle něj však takové chování lidí bude mít následky. Myslí si, že menší opatrnost lidí se projeví nejdříve za týden. V podstatě tedy Prymula očekává nárůst nových případů.

Zeman je pro prodloužení nouzového stavu a nechce uvolňování restrikcí

Tématu koronaviru a daným opatřením, která s ním souvisí, se v nedělním pořadu Partie na TV Prima věnoval i český prezident Miloš Zeman. Ten uvedl, že je pro pokračování současných omezení v rámci boje s koronavirem. Myslí si totiž, že by se neměly obětovat životy a zdraví lidí za ekonomický růst.

„Obětovat zdraví za ekonomický růst je zhovadilost. Ztratíme možná tři měsíce, ale zachráníme mnoho lidských životů,“ uvedl a dodal: „Vydržte, protože se nám daří. Za několik týdnů ty roušky sundáme.“

Česká hlava státu se vyjádřila také k nouzovému stavu, který by podle Zemana měl trvat minimálně až do 15. května, nikoli jen do konce tohoto měsíce.

Babiš: Nemáme vyhráno, zůstaňme doma

Kromě Zemana k jisté opatrnosti vyzývá také premiér Andrej Babiš či ministr vnitra Jan Hamáček. Oba několikrát vyzvali obyvatele, aby zůstali doma, a to především teď přes velikonoční svátky.

„Ideální je zůstat doma. Vím, že bude pěkně. Přesto ale prosím. Prosím vás všechny. Buďte doma. Užívejte si jen nejbližší kruh rodiny, dodržujte platná pravidla,“ apeloval Babiš na lidi ve svém projevu.
Dodal také, že jsme sice epidemii zachytili poměrně včas, i tak ale nemáme zdaleka vyhráno. „Hrozí, že se růst nákazy může obnovit,“
podotkl.

Tento názor sdílí také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který o tom informoval na Twitteru.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CaDZ

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3316 sec,0.1296 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,894kB