Středa 15 duben 2020
Ruský ministr zahraničí: Je nepřijatelné žádat Čínu o náhradu za pandemii   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 16:17:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je nepřijatelné, aby někteří evropští a američtí politici požadovali po Číně náhradu za pandemii pneumonie nového koronaviru. V Moskvě to 14. dubna řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Sergej Lavrov téhož dne uspořádal první on-line tiskovou konferenci, na které odpovídal na otázky novinářů z různých zemí na aktuální mezinárodní témata. Lavrov se vyslovil v tom smyslu, že nedávno někteří evropští a američtí politici obvinili Čínu ze skrývání informací o epidemii a požadovali po Číně obrovskou kompenzaci za pandemii pneumonie nového koronaviru, takové sobecké aktivity jsou nepřijatelné. V současné době by se měly země spojit, aby bojovaly proti epidemii, a ne se navzájem obviňovat.

Sergej Lavrov také varoval země před politizací nového koronaviru. „Epidemie by neměla být využívána ke kritice WHO, ani jako výmluva k zastavení placení poplatků konkrétní země." Lavrov řekl, že WHO byla ve své práci vždy otevřená a transparentní a hraje důležitou koordinační roli v globálním boji proti epidemii.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCiolkovskij – Čiževskij – Pandemie   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 16:06:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost začíná dnes - Konstantin Eduardovič Ciolkovskij (1857-1935)

V příspěvku Červené pondělí (13.04.2020) jsem se zmínil o židovských prorocích a jejich významu pro současný život včetně historické epizody - pandemie strachu z koronaviru. Prorokování Ozeáše a Izajáše mají zvláštní charakter: jsou nekompromisní pevnosti a mají hloubkou spiritualitu. Podobně je tomu s prorockými vědeckými pracemi mnoha Rusů, které moderní Západní výuka ignoruje, podobně jako US State Department ignoroval ve svém pozdravení s Mezinárodním dnem kosmonautiky (12.4) Jurije Alexejeviče Gagarina (1934 - 1968). Tento sovětský kosmonaut jako první člověk v historii vzlétl do vesmíru12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Obletěl Zemi, po 108 minutách přistál a spolutvořil historii. Její kořeny jsou po staletí živené lidskou a vědeckou zvědavostí. Tu prokázala celá řada ruských vědců, často označovaných jako představitelé ruského kosmismu. Toto filozoficko – kulturní hnutí vzniklo v Rusku v 19. století. Jeho základ tvoří široká teorie filozofie přírody, kombinovaná s prvky náboženství, etiky, historie filozofie, vzniku, evoluce a budoucnosti vesmíru a lidstva. Základ hnutí byl položen na tradici východního, západního a náboženského vědění Ruské ortodoxní církve. Pravděpodobně nejznámějšími představiteli ruského kosmismu na Západě jsou:

Nikolaj Fjodorovič Fjodorov (1829 –1903), originální ruský náboženský myslitel, filozof a představitel ruského kosmismu a předchůdce transhumanismu. Byl zástupcem radikálního prodloužení života pomocí vědeckých metod, lidské nesmrtelnosti a vzkříšení mrtvých.

Nikolaj Ivanovič Kibalčič (1853–1881), ruský revolucionář, spolupracovník atentátu na Alexandra II (13.31881) a vynálezce. Ve vězení vypracoval Projekt vzduchoplaveckého přístroje od bývalého posluchače vysoké školy dopravního inženýrství Nikolaje Ivanovice Kibalčiče, člena ruské revoluční strany. V něm obhajoval letadlo poháněné reaktivním pohonem. Svět se o práci dověděl až v roce 1918. Jeden z měsíčních kráterů nese jeho jméno.

Konstantin Eduardovič Ciolkovskij (1857–1935), ruský a sovětský vědec, průkopník teorie raketových letů je všeobecně považován za zakladatele soudobé kosmonautiky. V roce 1929 vytvořil teorii pohybu vícestupňových raket v zemském gravitačním poli, projektoval raketová paliva apod. Je po něm pojmenován kráter na odvrácené straně Měsíce, planetka (1590) Tsiolkovskaja a Ciolkovského rovnice. Zajímavá je jeho myšlenka animovaného atomu (panpsychism). Během svého života publikoval řadu povídek, ilustrujících jeho myšlenky a fantasie. Práce Svobodný prostor (1883) je jednou z nejznámějších.

Vladimir Ivanovič Vernadskij (1863–1945), ruský a ukrajinský mineralog a geochemik, jehož vědecká práce spojuje přírodní vědy s filozofií. Vytvořil teorii noosféry - představy vesmírné evoluce. Noosféra je po geosféře a biosféře v pořadí třetí fází vývoje Země. Je zakladatelem nových vědních oborů geochemie, biogeochemie a radiogeologie. Přednášel i v Praze, kde

mu byl dokonce nabídnut azyl. Odmítl ho. Pochopil jsem jeho odmítnutí po bezvýsledné snaze organizovat v Praze (2015) vzpomínku jeho 70. úmrtí. Ruská akademie přírodních věd (RAPV) jejíž, zahraničním členem je autor příspěvku, považuje vědu za národní vlastnictví a jako základ prosperity státu (RF). RAPV má ve znaku a vyznamenáních hlavu Vernadského.

Alexander Leonidovič Čiževskij (1897–1964), byl interdisciplinární vědec a biofyzik, zakladatel heliobiologie (studium vlivu slunce na biologické procesy), aero-ionizace (studium vlivu ionizovaného vzduchu na biologické procesy a živé bytosti). Zkoumal také kreativitu, její příčiny a kontext v dějinách kultury a biografií géniů. V práci používal statistické metody. Ústředním tématem historiometrie jsou vývoj talentu a individuální i společenské předpoklady tvořivosti v kontextu slunečných cyklů, klimatu a masové činnosti lidí. Čiževskij je znám také kvůli pracím v oblasti kosmické biologie, biologických rytmů a hematologie. V roce 1935 objevil metachromasy of bacteria – dnes známý pod názvem Chizhevskii - Velkhover effect – dovolující předpovědět škodlivost solárních emisí na planetu a vesmír. V roce 1939 byl čestným prezidentem mezinárodního kongresu v New Yorku - International Congress of Biophysics. Návrh na Nobelovu cenu pro Čiževského byl v tehdejším SSSR oceněn politickými ignoranty a jejich slouhy kritikou a vězením.

V roce 1996 profesor Suitbert Ertel (University of Goettingen) zpracoval Čiževského statistická data v kontextu solární aktivity v období 1700-1985 a zveřejnil dnes používaný Master Index of Violence from Below (MIVE). Planeta 3113, objevená sovětským astronomem Nikolajem Stěpanovičem Černychovem (1931–2004) v roce 1978 nese jméno Čiževskij. V době rusofobie a přepisu historie stojí za zmínku, že na počest manželského páru Černychových byl pojmenován asteroid (2325) Černych, objevený v roce 1979 českým astronomem Antonínem Mrkosem (1918 – 1996). Ten objevil množství planetek a komet, z nichž nejznámější je kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Proč se zmiňuji o ruském kosmicismu, jeho představitelích a specificky o Čiževském?

Při obhajobě disertace v březnu 1918 Čiževskij vystupoval ne jako historik, ale historik-sociolog. Není předmětem příspěvku rozebírat obsah a objem disertace. Za zmínku stojí, že Čiževskij objevil statistické zákonitosti všeobecného vývoje historického procesu více než tisícileté evropské civilizace, zjistil a dokázal tzv. stopu slunce, nebo sluneční stopu. O svém objevu se zmínil švédskému zakladateli fyzikální chemie, Svante August Arrhenius (1859 –1927). Ten v roce 1903 obdržel Nobelovu cenu za elektrolytickou teorii disociace, zabýval se eugenikou, předpověděl mimo jiné vliv oxidu uhličitého na oteplování celé planety, přednesl Čiževského objev během zasedání Švédské Aakdemie Věd a pozval ke spolupráci. V témže roku měl Čiževskij přednášku v Moskvě na téma Astronomie, fyziologie, historie. V této přednášce poprvé v historii byla spojovací nití témat sluneční aktivita. Ta vkládá svoji rytmiku nejenom do živých individuí, ale i do biologických a lidských společenství v doplnění sezónních a denních rytmů, způsobených kinematikou pohybu Země ve Vesmíru.

V následné přednášce nazvané Vliv periodické činnosti Slunce na vznik a vývoj epidemií (Kaluga, 1922) Čiževskij jako první člověk v historii vysvětlil vliv elektrických, magnetických, elektromagnetických perturbací ve vnější fyzicko – chemické sféře na vznik,

šíření a intenzitu epidemií. Aby toho nebylo málo, vyslovil ještě několik teoretických úvah, jejichž platnost potvrdil život a věda, která z nich žije dodnes, aby se o něm ve veřejnosti nezmiňovala. Z mnoha důvodů o nichž se nebudu rozepisovat, Čiževskij po dvou letech (Kaluga,1924) krátce představil statistický výzkum asijské cholery a napsal v brožuře nazvané Fyzické faktory historického procesu (v překladu autora): Cholera nikdy nezmizí z tváře Země, odejde na chvíli na jiné místo, aby se zkoncentrovala a mohla s větší silou zvítězit nad velkými prostranstvími. Periody zátiší – kdy se koncentruje – se překrývají se zátiším Slunce a vznikem slunečních skvrn. Při zvýšení sluneční síly cholerové epidemie často nabírají všeobecný hrůzostrašný charakter.

Vznikla všeobecná otázka: Opakují se vrcholy epidemií infekčních onemocnění v rytmu sluneční cykličnosti a aktivity? Téma nebylo věnováno lékařsko – ekologickým aspektům ve spojení Země – Slunce, ale dynamice sociálně – historických procesů ovlivňovaných fyzickými charakteristikami spojení Země – Slunce. Čiževskij nikdy neignoroval a nepodceňoval roli hospodářských a politických faktorů. Svojí prací formuloval vždy nové a důležité otázky a také postulát (v překladu autora): …mají pouze ukázat, že objektivní výzkum vztahu Země – Slunce a jiných jevů přírody, které se doposud jevily jako oddělené, může vynést na světlo nejrůznější případy psychického a celospolečenského života člověka.

Dílo Čiževského bylo silně ovlivněno Vernadským. Byla to Biosféra, která ukázala Čiževskému jak uplést pro nás velikonoční pomlázku. Celkové dílo představuje totiž spletený svazek minimálně dvou komplexních vědeckých oborů: 1) všeobecné biologie, fyziologie a medicíny a 2) geofyziky, meteorologie a astronomie. Čiževského pomlázka se proto nabízí i v době post-velikonoční jako prostředek k probuzení se při východu slunce v době karantény a zamyslet se, zda zvolená cesta a prostředky k vítězství nad pandemií strachu z koronaviru jsou opravdu správné a udržitelné. Neuškodí myslet v kontextu slunečních aktivit v době vzniku a zpomalení šíření viru, dostupných statistických faktů států, které mají dlouhou hranici s ČLR a statisticky nerelevantní onemocnění koronou. Ignorovat nelze také zprávy (2?) USA diplomatů z roku 2018 z kontrolních návštěv laboratoře ve Wu-chanu, dlouhodobé plánování sofistikovaných akcí a hospodářské a politické faktory, které Čiževskij bral vždy na vědomí. Přečíst si rozhovor Velkého inkvizitora (Dostojevského) s Bohem také neuškodí.

Moderní historie ČR nabízí zamyslet se nad výsledky odborné pracovní skupiny pro chronobiologii bývalé Československé bioklimatologické společnosti Československé akademie věd (1983 – 1992), nad Rychnovskou bouřkou v roce 1998, výsledky 18. semináře Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (12. - 14. května 1998, Observatoř Upice), biologickými rytmy v patogenezi a terapii kardiovaskulárních nemocí a v neposlední řadě i nad lesy v pandemii kůrovce. Lesy poskytují člověku záchovné a společenské funkce. Ty jsou mnohonásobně významnější, než hospodářský zdroj dřeva. Nevím, zda lesy jsou v zákonech ČR hodnotově a významově legalizovány. Vím však, co znamená obsah citátu Konstantina Eduardoviče Ciolkovského: Planeta je kolébkou mysli, ale nikdo nemůže věčně žít v kolébce (moto na UN Conference on the Exploration, Peaceful Uses of Outer Space, 1969). Víra, kterou přijímám pod tíhou důkazů a která je vynucená strachem či autoritou, není víra. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
15.04.202
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická banka J.P. Morgan předpovídá v druhém čtvrtletí pokles amerického HDP o 40% a nezaměstnanost 20%. Vypukne chaos a občanská válka?   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 07:01:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americká banka J.P. Morgan předpovídá ve svých analýzách pro 2. čtvrtletí roku 2020 pokles HDP o neuvěřitelných 40 procent a nezaměstnanost na úrovni 20 procent. Vše má být důsledkem vládou nařízené karantény kvůli pandemii koronaviru v USA.

Jen pro ilustraci v době tzv. Grand depression (po krachu na Wall street v roce 1929) byla nezaměstnanost na úrovni 25 procent.

Co podobný obrovský propad národního hospodářství a uvržení desítek milionů lidí do existenční chudoby bude pro USA znamenat? Dojde na rozsáhlé rabování a následnou občanskou válku a úplný rozvrat země? Nebo se vládě podaří udržet pořádek?

Jisté ale je již dnes, USA jako super velmoc číslo 1 nenávratně končí. Své místo předaly Číně.

Co to znamená pro nás v ČR? Multikulturní a LGBT totalitu (výmysl tzv frankfurtské školy) made in USA by měla nahradit totalita a la “Velký bratr,” která se již léta testuje v Číně. jedná se o takzvaný “kreditní systém sociální spolehlivosti”. Je jistě náhodou, že “česká” vláda připravuje “chytrou karanténu”, která bude následně sloužit ke špehování obyvatel. K tomu si připočítejte očkovací pas, kdo ho nebude mít, tak nebude moci cestovat, studovat a chodit do práce (vynález B. Gatese). Musíme začít přemýšlet, jak se podobným plánům globálních elit bránit.

KPI

Zdroj: https://ceskavec.com/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDánsko uzákonilo nucené očkování až do roku 2021 v reakci na Coronavirus, farmaceutické firmy to označují za nejlepší zprávu pro lidstvo za posledních 100 let a triumf ochrany veřejného zdraví!   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 06:50:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dánsko uzákonilo nucené očkování až do roku 2021 v reakci na Coronavirus, farmaceutické firmy to označují za nejlepší zprávu pro lidstvo za posledních 100 let a triumf ochrany veřejného zdraví! Policista bude držet pacienta a lékař mu bude násilím pomocí injekce podávat vakcínu! Stejný model chtějí farmaceutické společnosti prosadit ve všech zemích Evropy a v USA! Tak brutální řízení na 5. prioritě jste dosud nezažili a cílem je přechod západní civilizace od léčiv k vakcínám! Ty totiž, na rozdíl od léků, nepodléhají tak přísným regulacím a schvalovacím procesům! A na lidi bude uplatněno mandatorní očkování, anebo kriminál a obvinění z veřejného ohrožování kvůli pohybu ve společnosti bez vakcíny!

Je to již měsíc, kdy v polovině března Dánsko jako první země na světě uzákonila mandatorní povinnost vakcinace obyvatelstva, a to i proti jejich vlastní vůli, pokud vakcinaci doporučí zdravotnický orgán, a to v zájmu veřejného zdraví. Přijatý zákon má časové omezení a platnost do konce března roku 2021, což je předpokládaný konec Coronavirové krize z počítačových modelů. Ne, to není vtip, dokonce tyto informace mají už i v IMF, kde nová výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva z Bulharska oznámila, že globální ekonomiku čeká nejhorší krize za posledních 100 let, tedy téměř 100 let, počítáno od dob Velké krize mezi lety 1929 až 1933. Tento globální ekonomický otřes přinese nejen krachy firem a přesuny majetků do rukou nosatých rodin, ale dojde k mohutnému zotročování pracovní bílé rasy, tedy gójských národů.

První vlaštovka přilétla z Dánska, kde farmaceutické firmy protlačily zákon, že všichni občané budou muset být vakcinování, a to opakovaně, zřejmě každé dva roky, protože Coronavirus mutuje šílenou rychlostí, jak v novém rozhovoru uvedla česká molekulární bioložka Soňa Peková. Dočasnosti zákona do roku 2021 nikdo vlastně nevěří v Dánsku. Je dokonce reálné, že se lidé budou muset nechat očkovat povinně každý rok, což by zajistilo nejen bilionové zisky farmaceutickým společnostem, ale rovněž by to vystavilo celé obyvatelstvo importu geneticky programovaných látek s cílem fabrikace nemocí ve společnosti na zakázku. Je libo cukrovku nebo Alzheimera ve společnosti? Není problém, příští rok při vakcinaci dáme lidem vakcínu, která bude mj. zvyšovat výskyty Alzheimera a diabetu. Ne o moc, aby to nebylo nápadné, třeba jen o půl procenta, maximálně o jedno procento v populaci. Díky tomu půjde manažovat výrobu a odbyt látek na léčbu nemocí, které se v populaci najednou začnou vyskytovat častěji. Obrovský business!

Fabrikace nemocí v populaci na objednávku farmaceutické lobby, děsivá historie z USA

Pokud se divíte, jak je možné, že v USA je tak vysoký výskyt Alzheimera, vůbec nejvyšší ze všech západních zemí, je to kvůli očkování proti chřipce, které je v USA desítky let rozšířené a můžete se nechat očkovat dokonce i v bufetech a kioscích v nákupních centrech, jako je Wal-Mart, Target apod. Tyto vakcíny podle informací lékařů na americké alternativě zvyšují v americké populaci fabrikovaný nárůst nemocí jako jsou diabetes, Alzheimer a alergie. Tolik dětí na světě neexistuje, kolik jich v USA trpí alergiemi. To samé diabetes, a to samé Alzheimer u starších osob. Tato 3 onemocnění jsou epidemiologicky rozšířena v americké populaci do takové míry, že v amerických supermarketech před mnoha lety zavedly volný prodej léků proti alergiím přímo z regálů v nákupních uličkách. Něco takového v Evropě nezažijete.

Pokud v Evropě jdete kupovat léky, musíte do lékárny, jinde léky nekoupíte, i když jsou bez předpisu. V USA se léky bez předpisu prodávají v regálech jako jakékoliv jiné potraviny v supermarketu, takže uličku s léky v regálech máte hned vedle uličky s víny a pivem. Největší zastoupení mají léky proti bolestem, tzv. painkillery, a potom léky proti alergiím. V důsledku takto rozšířených nemocí je potom určitá skupina léků v USA považována za potraviny, které se tak logicky prodávají úplně stejně jako potraviny.

Na americké alternativě se už dlouhá léta píše o tom, jak v USA raketově narostly diabety, případy Alzheimera a hlavně alergie dětí od 50. let minulého století, kdy se v USA začalo komerčně v nákupních centrech očkovat proti chřipce. Právě tato vakcinace způsobila v USA fabrikaci, tedy umělý nárůst nemocnosti u vybrané skupiny onemocnění, které představují pro farmaceutický průmysl zaručené a trvalé příjmy. Fabrikace ADA (Alzheimer, Diabetes, Alergy) funguje v USA již prakticky 7 dekád a zaručuje Big Pharma nepřerušený tok příjmů.

Vakcíny před rokem 1989 měly jinou úlohu v populaci než současné vakcíny

Jenže, americký trh farmaceutickému průmyslu nestačí. Cílem je vakcinace všech ekonomicky movitých národů, bohatých zemí, rozvinutých zemí, a rovněž plošná vakcinace zemí rozvojových, kde sice nemají peníze na vakcinace, ale očkování zaplatí nadnárodní organizace a OSN. Celosvětová vakcinace tak umožní nejen zařídit celosvětové fabrikace nárůstu onemocnění v populaci na objednávku, ale umožní i řídit a regulovat porodnost v populaci, ovlivňovat genetické a pohlavní změny potomků očkovaných osob, umožní zvýšení podílu rozených dětí s pohlavní diferenciací, to znamená dětí s neujasněnou pohlavní identitou, umožní ovlivňovat procesy v endokrinních orgánech a přímo tak ovlivňovat produkci hormonů v těle s cílem snížit, anebo naopak zvýšit agresivitu u mužů, jejich odpor vůči autoritám, nebo jejich submisi vůči nim, umožní ovlivňovat hladiny testosteronu u mužů a estrogenu u žen atd.

Především je nutné rozlišovat vakcíny vyrobené v rámci RVHP v socialistických zemích před rokem 1989, a dnešní vakcíny, které jsou navrženy a patentovány z 99% v amerických vojenských laboratořích. Ty následně licencují vakcíny, které se potom vyrábí v závodech v Německu, ve Francii a ve Velké Británii. Vakcíny před rokem 1989 měly za úkol chránit a posilovat imunitní obranu socialistického člověka k budování vlasti. Dnešní vakcíny z USA mají za úkol fabrikovat tzv. civilizační onemocnění v populaci, což je nejčastěji fabrikace ADA v západní civilizaci.

Proto si všimněte, jak i v ČR po roce 1989 masově a raketově přibyly alergie už u malých dětí, jak přibyly diabety a případy Alzheimera. Je to tím, že dnes jsou vakcíny nakupovány hlavně ze západních zdrojů, tedy z USA a z jejich licencovaných továren ve Velké Británii, ve Francii a v Německu. Právě proto ruské ministerstvo zdravotnictví už před lety zakázalo dovoz očkovacích látek do Ruské federace pro účely veřejného systému očkování. Rusko si vyrábí vakcíny samo a nedovoluje např. používat zahraniční vakcíny pro vojáky ruské armády, nebo pro očkování dětí v rámci školní docházky. To samé je potřeba zavést v ČR a alternativní strany by vakcinační soběstačnost národa a bezpečnost vlastními silami vyrobených vakcín měly zahrnout do svých volebních programů.

Děsivé svědectví Dr. Shivy a jak to funguje, když mezi rovnými jsou si někteří rovnější. Velké řetězce hobby marketů otevřené pro tisíce lidí, malé obchody s tím samým zbožím musí mít nadále zavřeno

Velice zásadní rozhovor poskytl Dr. Shiva Ayyadurai, který odhalil způsob fungování Big Pharma v USA, tedy primárně tam, ale v obecném důsledku celosvětově. Naprosto správně ve videu vysvětluje, jak farmaceutické společnosti potřebují indukci a fabrikaci nemocí v populaci, které by potom mohli léčit svými léky a v poslední době hlavně vakcínami, které nemají prakticky žádné regulace, na rozdíl od klinických léků. Vakcína totiž není totéž co lék, i když se to zaměňuje. Zatímco lék lze do oběhu pustit obvykle až 10 let po zahájení prvních klinických testů, v případě vakcín neexistují žádné zákonné lhůty, vakcínu lze pustit ven kdykoliv, a co je důležité, v případě smrti a prokázání úmrtí v důsledku vakcíny je odškodnění omezeno pouze na 250 000 USD, zatímco v případě poškození zdraví nebo úmrtí z léků žádná horní hranice odškodnění není v USA stanovena. Právě proto Big Pharma mohutně přezbrojuje z výroby léků na výrobu vakcín. Zásadní video Dr. Shivy s českými titulky máte v úvodu tohoto článku.

Problém spočívá v tom, že do značné míry je již hotovo. Proč to říkám? Protože lidé se nejen nevzmohli na odpor proti zavírání obchodů, podniků, proti zákazu shromažďování více jak 2 osob atd. Lidé to navíc s nadšením uvítali a označili jako správné rozhodnutí vlády. Důsledkem jsou dva extrémy: Na jedné straně v ČR znovu otevřely velké nadnárodní řetězce jako Hornbach, OBI a další, kde je hlava na hlavě, tisíce lidí pohromadě, a to jaksi nevadí. A na druhé straně desítky tisíc malých obchůdků, drobných provozoven živnostníků a hospod zůstává zavřených, i když by jejich otevřením nic nehrozilo, lidí by tam bylo méně naráz než v OBI, ale to není dovoleno a živnostníci musí mít zavřeno. Nestojí totiž za nimi velký nadnárodní globalistický kapitál, který má páku na Babišovu vládu a pohrozil, že jinak přijde odveta proti české vládě z Bruselu a ta musela couvnout a povolit hobby marketům nadnárodních řetězců okamžité otevření.

V nejbližších měsících přijde nová éra cestovních antivirových certifikátů o bezinfekčnosti

Cílem těchto procesů je primárně v první fázi zavedení Covid Passportů, tzn. certifikátů o proočkování na COVID-19, které budou muset být součástí cestovních pasů v blízké době. Kdo nebude očkovaný západní očkovací látkou, nebude mu dovoleno překračovat hranice. To bude první fáze. Zhruba na podzim očekávám druhou fázi, bude vytvářen tlak na certifikáty pro učitele a děti. Děti bez certifikátu a učitelé bez certifikátu se nebudou moci dostat do školy.

Ve třetí fázi toto povede k vyžadování Covid Passports i pro cestování veřejnou dopravou a MHD, tedy v autobusech, ve vlacích, v tramvajích, v metru a ve vozech taxi a soukromých společností jako Uber nebo Bolt. Certifikát půjde získat jen tak, že osoba se nechá otestovat a test zjistí, jestli má člověk v krvi protilátku, což bude důkaz, že osoba prošla nemocí, anebo že byla očkována. Pokud protilátka v testu nebude prokázána, potom to v první fázi povede k tomu, že osoba bude čelit karanténám, a to nejen při návratu z ciziny domů, ale i po příjezdu v cizině. Jinými slovy, cestování bez certifikátu bude vlastně vyloučeno.

Povede to k tomu, že většina lidí bude stát frontu na vakcínu, jakmile se objeví, a to kvůli tomu, aby lidé mohlo nejen cestovat, ale aby mohli používat MHD a chodit do školy, do úřadů, do zaměstnání, prostě všude tam, kde firmy, organizace a úřady budou požadovat od svých zaměstnanců nebo klientů bezinfekčnost potvrzenou Covid Passportem. A protože Coronavirus mutuje, stane se z toho mamutí business natrvalo, kdy každý rok budou probíhat mohutná očkování celých populací na právě nově zmutované varianty Coronoviru a lidé budou dostávat nové certifikáty s prodlouženou platností na další rok. A pokud někdo bude odmítat očkování, nemyslete si, že ho jen tak nechají. Dánský model ukazuje model, jak to může brzy fungovat všude. Pokud lékař nebo hygienik nařídí očkování osobě, ta se musí podřídit.

Nucené očkování ve jménu obecného blaha a ochrany zdraví všech

Pokud se nenechá očkovat, bude jí hrozit obvinění z rozšiřování nebezpečné nemoci a kriminál, pokud osoba onemocní, anebo z veřejného ohrožování zdraví, kde nezáleží na tom, jestli onemocní nebo ne, prostě bude stačit, že osoba odmítá nechat se očkovat. Klidně tak dojde k situaci, kdy některé země nařídí očkování mandatorně a výkon očkování bude zajišťovat exekutor s exekučním příkazem v ruce, jako schválili Dánové. V zájmu veřejné ochrany zdraví tak bude možné násilně očkovat lidi i proti jejich vůli. To už není legrace, v Dánsku je to realita.

A do Česka se tyto procesy okopírují jen s nějakým zpožděním. Začalo to rouškami a skončí to násilným očkováním? Nemožné? Tak se podívejte okolo sebe, jak je nemožné, že tolik lidí si začalo šít roušky, ve jménu ochrany zdraví, kolik lidí kývlo na zavření obchodů ve jménu zdraví, a kolik lidí souhlasí s izolací doma, ve jménu zdraví. Myslíte si snad, že někdo začne protestovat, že někoho násilně očkují proti jeho vůli, když je to ve jménu zdraví všech ostatních? To byste byli vážně naivní, kdybyste si to mysleli.

Kdyby vláda nařídila, aby si lidé šili pytle na hlavy s mašličkou, začnou si šít pytle a budou soutěžit o nejhezčí mašli. A to je objektivní proces degenerace svobody, jejího chápání a vnímání. Nejprve vzali lidem cigarety v hospodách, potom jim zavřeli hospody a narazili jim hadry na ústa, zakázali shromažďování a musí dřepět doma, a jediný pohyb venku je z práce a do práce, Arbeit macht frei, ja? Takže, do práce a do montoven, kde jsou kolem vás stovky dalších lidí, to můžete. Do OBI, Hornbachu a Mountfieldu, kde jsou tisíce lidí, tam taky můžete. Ale nesmíte se setkávat s přáteli více než ve dvou, pokud to nejsou členové rodiny, nesmíte si dělat oheň a opékat buřty na zahradě ve více jak dvou lidech, nesmíte se politicky shromažďovat, nesmíte do hospody, nesmíte otevřít malou živnost, na které závisí celá vaše rodina, nesmíte nic. A to ve jménu čeho? No přece ve jménu ochrany zdraví! A že to neplatí pro velké řetězce a různé Hornbachy? Toho si nevšímej, to není tvoje starost, gój nemá myslet, gój má poslouchat! Až se začne mluvit o vakcínách v televizi a o tom, koho očkovat, a koho jako povinně ve jménu ochrany zdraví všech okolo, vzpomenete si na tento článek.

-VK-
Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNelítostná bitva se sochou byla vítězně vybojována   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 06:35:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po udatné a hrdinně svedené bitvě v době zákazu shromažďování s kusem bronzu zavládlo v hlavním štábu, kde hřejivé sluníčko láskyplně svítí na stěny s plakáty mandelinky bramborové - původem tentokrát z Ruska - zděšení.

Je zcela evidentní, že zákeřný a podlý nepřítel se nespokojil s porážkou v jedné bitvě a nestoudně a agresivně pokračuje ve svých provokacích. Jak jinak lze nazvat fakt, že podle vzoru našeho přítele nejvěrnějšího, proradný Putin podepsal obdobný zákon, podle kterého může ruská prokuratura zahájit stíhání i cizích státních příslušníků. Komentář k tomuto poslednímu nefér postupu zatím není, protože spin doktoři se správným politickým EU profilem vymýšlejí konstrukci, kterak vybruslit z faktu, že se arcilotr Putin inspiroval právě u USA. Odbornou spin práci navíc ztěžuje fakt, že zatímco verze USA umožňuje odměnit hanobitele až 10 lety ťurmy, ruská bude asi jemnější - prosakují zprávy o 1 roku veřejných prací v RF.

Nemá smysl rozebírat, že jde o Koněva, který má "kontroverzní" minulost. I poslední Jouza okopávající na poli motykou brambory ví, že věc se má jinak. Bronzový Koněv mohl být např. nahrazen větší bronzovou sochou symbolizující všechny velitele Rudé armády nebo symbolicky pojmenované obyčejné vojáky, kteří se nezastavili na svých hranicích a pokračovali osvobodit od Němců i jiné porobené národy ... jenže tady nejde opravdu o Koněva. Jde o Rusko. Už např. správně víme, že II. svět. válku nerozpoutali Němci převlečeni za polské vojáky, ale "halb und halb" Rusáci a nevinné Německo, které vlastně jen chtělo "zadržovat" bolševika. Taky jsme si už mohli přečíst, že Osvětim osvobodili spojenci a po spuštěném křiku proruských švábů byla věc napravena ... že tedy ee, ale vlastně k osvobození nedošlo, protože Němci přestali bolševika zadržovat a ustoupili do nových pozic. A když nebyl boj, tak nebylo osvobozování ... a kdo to nechápe je Putinova prodejná děvka. Vlastně mi už jen chybí prohlášení, že se Rudá armáda měla zastavit na svých hranicích a bez pozvání protektorátních vlád nestrkat nos na cizí území. Součástí prohlášení by asi bylo, že v Osvětimi zas až tak zle nebylo, výroba plynu Cyklon-B přispívala k zaměstnanosti a lidský popel je podle posledních vědeckých výzkumů výborné bio hnojivo ... a vůbec, nikdo se Rusáky o nějaké osvobozování z láskyplné péče Němců neprosil. Byl by to cynismus nejhrubšího zrna, ale zcela evidentně poplatný tomu, co dnešní EU svazáci razí jako tu jedinou a přípustnou ideologii. Za mě - bežte se bodnout....

Na šťastnou budoucnost autorů té morální facky našim osvoboditelům bych si nevsadil zlámaný Rubl. K Rusku a Rusům můžeme mít mnoho oprávněných výhrad, ale bez nich, bez jejich obětí bychom byli někteří nenapravitelní zplynování nebo jinak zlikvidování a zbytek by sloužil jako untermensch vyvolené Árijské rase.

Závěrem - někde jsem četl vtipný postřeh. Zněl nějak takto : Je známo na tisíc způsobů, kterak probudit ruského medvěda a dostat ho z brlohu, ale zatím není znám jediný způsob, jak ho dostat zpět ...

David Dvořák

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/04/8277-nelitostna-bitva-se-sochou-byla-vitezne-vybojovana.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdo a proč stvořil koronavirus?   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 06:29:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zamyšlení ruského spisovatele, publicisty a politika Nikolaje Starikova podepřené fakty…
Skutečnost, že vědci USA pracovali na viru jako kapka kapce připomínajícímu COVID-19, je zřejmá. Hlavní otázka, kterou si pokládá miliarda lidí, zní:

Odkud se vzal koronavirus, který dokázal ponořit celou planetu do úplně jiné reality?

Odpověď na tuto otázku už existuje.

Začněme ale od toho, co je to virus. Budeme hovořit tak, aby tomu porozuměl každý.

Co je to virus?

Virus sestává z genetického materiálu v podobě DNA nebo RNA chráněné bílkovinným obalem. Virus se nemnoží dělením, ale kopíruje se s využitím buněk organizmu, do kterého se dostal. Virus zabudovává svoji DNK do DNK buňky hostitele. Přitom může buňka buď nabýt nové kvality, anebo zahynout. Virus je parazit, který se může množit jen uvnitř jiných živých buněk. Má to jednu podmínku: virus a živá buňka jsou kompatibilní. Virů je mnoho a různých – jedny k množení využívají buněk lidských, jiné různých živočichů, rostlin, hub a bakterií. Existují dokonce viry, které se množí jen …ve virech.

Důležité! Viry se neléčí, nemohou být zničeny tabletkou, antibiotikem. Celé antivirové léčení spočívá v podstatě ve zvyšování imunity a v boji s následky a nepříjemnými symptomy virové nákazy. Proto se žertuje, že léčené virové onemocnění trvá týden a neléčené sedm dní. (V současné době se virozy léčí prostředky, omezujícími množení virů v buňkách lidského těla - pozn. red. NR)

Co to je koronavirus?

Je to rodina virů. Takových virů je mnoho, a jsou dokonce dávno známy. Jsou různé viry chřipky, jsou viry žloutenky, a vše to jsou koronaviry. Přitom některé z nich napadají člověka, jiné zvířata.

V čem je zvláštnost koronaviru COVID-19, jehož pandemii vyhlásila WHO?

Zvláštností tohoto viru je, že je to nový kmen koronaviru, který se „z ničeho nic“ z divokých zvířat (předpokládá se, že z netopýrů) začal přenášet na člověka a využívat lidské buňky ke svému množení.

Takže dříve virus napadal jen netopýry a najednou dokázal napadat lidi, načež začala epidemie. Je tedy pravý čas k položení oné hlavní otázky: Je přeměna koronaviru a jeho „přechod“ z netopýrů na člověka proces přirozený, nebo je to výsledek vědomé činnosti člověka? Je COVID-19 produktem záměrné činnosti?

Informace, umožňující odpovědět kladně na otázku umělého původu viru, který přeměnil svět v jedno velké vězení, je stále víc.

Opřeme se přitom o opakovaně prověřené zdroje.

Tak informační agentura „Regnum“ zveřejnila informaci, že:

Koronavirus byl vytvořen v roce 2015 v USA v tajné laboratoři Pentagonu – armádním výzkumném ústavu Waltera Reeda ve Fort Dettricku. V roce 2015 byl v časopisu „Nature“ publikován článek o tom, že v této laboratoři byl proveden úspěšný experiment s modifikací koronaviru čínského netopýra, který (virus) dokáže, už bez zvířecího prostředníka pronikat do lidské buňky. Ve stejném článku bylo uvedeno, že autoři považují takové experimenty za nanejvýš nebezpečné.

Otázka přírodního nebo umělého původu koronaviru COVID-19 má několik rovin. V každém případě, je však otázka „Objevil se sám nebo byl vytvořen“ prvotní. Druhá otázka vyplývá z té první a zní: „Pokud ho tedy vytvořili, tak proč?“. A teprve jako třetí musí být zadána nejnepříjemnější otázka“ – „pokud byl vytvořen, jak se dostal „na svobodu“? Byla to shoda okolností, nebo záměrné použití biologické zbraně?“.

Na slovo nikomu nevěříme, proto po přečtení informace agentury Regnum, hledáme dále, a nacházíme článek jiného ruského informačního zdroje. Je zajímavý už tím, že byl napsán více než 4,5 roku před dnešními událostmi (13. 11. 2015) a nazývá se:

Vědce vylekal úspěšný experiment s úpravou viru netopýrů

Dnešní verze přírodního původu koronaviru COVID-19 nám říká, že se přenesl na lidi, právě od netopýrů v čínském, městě Wuchan. Ti, kteří říkají, že COVID-19 byl vytvořen účelově, říkají totéž, ale že se to nestalo v důsledku „evoluce“ koronaviru, nebo nějakých přírodních příčin, ale je výsledkem plánovité práce vědců. Takže se začtěme do článku z roku 2015:

Úspěšný laboratorní experiment s vytvořením hybridní formy koronaviru netopýrů schopné nakazit člověka vyvolal mezi vědci obavy z nepředvídatelnosti následků úniku viru-mutanta. O objevu a sporech kolem něj píší Nature News.

Američtí biologové vytvořili „chiméru“ z viru čínského netopýra, známého jako SHC014: – jeho povrchovou bílkovinu přenesli do viru SARS, žijícího v plících pokusných myší (pro modelování nakažení člověka). Vědci dokázali, že virus SHC014 má už všechny nástroje, nezbytné ke spojení s klíčovým receptorem buněk člověka.
Experiment potvrdil hypotézu o možnosti přímého nakažení člověka koronaviry netopýrů.

Další virologové nicméně pochybují, že takový závěr nesvětí riziko experimentu: Vědci přece vytvořili nový virus, který se výborně množí v buňkách člověka. Navíc pokračovali ve své práci dokonce i poté, co v říjnu 2014 vláda USA zavedlo moratorium na financování výzkumu virů chřipky, SARS a MERS (pro tento projekt byla učiněna výjimka).

Autoři výzkumu nesouhlasí s touto pozicí: Nebýt experimentu, nikdo by se o hrozbě viru SHC014 nedověděl. Všichni vědci byli přesvědčeni, že není schopen člověka nakazit, a jen zkušenost s transplantací ukázala, že virus netopýrů SHC014 už překonal klíčové překážky a naučil se pronikat do buněk
.

Ukazuje se, že prací na vytvoření koronaviru, který se dokáže z netopýrů přenést na lidi, se skutečně zabývali američtí vědci! A psalo se o tom otevřeně už před 4,5 lety.

V materiálu se připomíná západní vědecký zdroj, kde byly údajně publikovány články o podobných výzkumech. Hledáme… a nacházíme je. Toto je originál zprávy z 12. listopadu 2015 z anglické mutace Nature.com, který vyvolal debaty na téma, zda „je možné provádět takové experimenty“, a není-li to nebezpečné. Materiál se nazývá:

Sestrojený virus netopýra vyvolává spory kolem rizikových výzkumů (Engineered byt virus stirs debate over risky research).

V roce 2015 tedy skutečně existoval takový výzkum a po publikaci jeho výsledků začala diskuse a zvedla se vlna kritiky, jejíž smysl je v roce 2020 podstatně srozumitelnější. Riziko rozšíření nového koronaviru je krajně vysoké! A pojďme dál po informačních zdrojích: Na témže webu Nature.com nacházíme velmi podrobný článek z 9. listopadu 2015, v němž američtí vědci vypovídali o své práci na vytváření nového koronaviru „od netopýrů k člověku“.

Uvedeme několik citátů z tohoto obšírného textu v angličtině, jenž každý moment studuje samostatně.

My tady zkoumáme potenciál onemocnění virem SHC014-CoV podobným SARS, který dnes koluje v populacích čínských netopýrů. (Here we examine the disease potential of a SARS-like virus, SHC014-CoV, which is currently circulating in Chinese horseshoe bat populations)

Výskyt SARS-CoV předznamenal novou éru v mezidruhovém přenosu těžkých respiračních onemocnění vedoucích v důsledku globalizace k rychlému šíření po celém světě a ohromným ekonomickým důsledkům.“ (The emergence of SARS-CoV heralded a new era in the cross-species transmission of severe respiratory illness with globalization leading to rapid spread around the world and massive economic impact)

Tato data vcelku potvrzují schopnost virů bílkovinným hrotem SHC014 nakazit buňky dýchacích cest člověka a zdůrazňují potenciální hrozbu mezidruhového přenosu SHC014-CoV. (Together, the data confirm the ability of viruses with the SHC014 spike to infect human airway cells and underscore the potential threat of cross-species transmission of SHC014-CoV)

Umělá konstrukce chimérního mutanta a plnohodnotného SHC014-CoV byla schválena Výborem pro institucionální biologickou bezpečnost Univerzity Severní Caroliny a Výborem pro otázky výzkumu dvojího užití.“ (Synthetic construction of chimeric mutant and full-length SHC014-CoV was approved by the University of North Carolina Institutional Biosafety Committee and the Dual Use Research of Concern committee).

Tyto výzkumy byly zahájeny předtím, než vláda USA pozastavila financování vybraných výzkumů souvisejících s mutacemi vylepšujícími funkce zahrnující viry chřipky, MERS a SARS (These studies were initiated before the US Government Deliberative Process Research Funding Pause on Selected Gain-of-Function Research Involving Influenza, MERS and SARS Viruses…)


Američtí vědci dopodrobna a zasvěceně vypovídají, že záměrně vytvářeli nový „chimérický virus“, který se od netopýrů může přenést na člověka, aby prozkoumali potenciál jeho výskytu (tedy potenciál nakažení člověka). Poté prověřili efektivnost dostupných imunoterapeutických prostředků. Píší doslova:

„Pro rozšíření těchto údajů byly prvotní kultury epitelu dýchacích cest člověka (HAE) infikovány a prokázaly spolehlivou replikaci obou virů“

Závěry

• Američtí vědci pracovali na viru, který se jako kapka kapce podobá COVID-19 je zřejmá.
• Tento fakt se neutajuje a byl oficiálně zveřejněn 4,5 roku před začátkem pandemie nového koronaviru.
• Američtí vědci pracovali na vytvoření „chimérického viru“ dokonce poté, co vláda USA vyhlásila moratorium na takové práce. O žádném potrestání vědců není nic známo.
• Po diskusi o nebezpečnosti takových prací dokonce nejsou žádné informace o tom, co se stalo s jejich výsledky.
• V prosinci 2019 v Číně začala epidemie vyvolaná dosud nevídaným koronavirem, který byl pojmenován COVID-19.
• Počátkem roku 2020 se tato epidemie rozšířila do celého světa a stala se záminkou k faktické likvidaci obvyklého životního stylu stamilionů, ne-li miliard lidí./////

Domnívám se, že diskuse o umělém původu viru COVID-19 tím neskončila. Argumentů ve prospěch přírodního původu epidemie je však stále méně. Též se domnívám , že miliony lidí si velmi přejí odpověď na dvě hlavní otázky:

Kdo vytvořil koronavirus COVID-19?

Jak se virus ocitl „na svobodě“ a mohl začít svoji pouť po naší planetě?


Nikolaj Starikov

Zdroj: Zavtra.ru

Odkazy na zdroje najdete v originálu článku.
Překlad: st.hroch 200412 / Outsidermedia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUvolňování opatření. Kdy si budeme moc dojít do hospody?   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 06:00:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Od 20. dubna se počítá se zvolňováním opatření, která byla dříve učiněna v boji proti koronaviru. Vše bude probíhat v několika etapách. Obchody se začnou otevírat v závislosti na své velikosti.

Karel Havlíček, ministr průmyslu, na tiskové konferenci prohlásil, k otevírání provozoven bude přistupováno pouze, pokud bude virus pod kontrolou.

V první etapě od 20. dubna zahájí provoz všechna řemesla a provozovny, které na ně navazují. Dále se otevřou autobazary, autosalony a farmářské trhy. Vláda umožní i konání svateb, kde bude maximálně deset lidí.

Uvolní se také pravidla pro studenty posledních ročníků středních a vysokých škol. Ti budou moci do škol na individuální a skupinové konzultace s cílem dokončení klasifikace a studia. Studenti musí být ve skupinách o maximálním počtu 5 žáků. Pro žáky, kteří potřebují získat literaturu pro dokončení závěrečných prací, budou otevřeny knihovny.

Ve druhé etapě od 27. dubna se otevřou všechny maloobchodní prodejny s výměrou do 200 metrů čtverečních. Opatření se nebude týkat obchodů, jež jsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních.

Ve třetí etapě od 11. května zahájí provoz všechny prodejny s výměrou do 1000 metrů čtverečních. Otevřou se také autoškoly, posilovny a fitness centra, kde ovšem návštěvníci nebudou smět používat sprchy a šatny.

Studentům posledních ročníků středních a vysokých škol začne také prezenční výuka ve školách, při které bude probíhat příprava na maturitu a závěrečné zkoušky.

Ve čtvrté etapě od 25. května by mohlo dojít k otevření venkovních zahrádek restaurací, hospod, bufetů, kaváren a vinoték. Vnitřní prostory ale budou muset zůstat zavřené.

Začnou fungovat také kadeřnictví a holičství, masážní a regenerační salony. Vláda by také k tomuto datu chtěla otevřít muzea, galerie a zoologické zahrady, kde by zůstaly zavřené vnitřní pavilony.

Do základních škol by se mohli vrátit žáci prvního stupně základních škol. Děti by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15.

Rovněž by se mohla obnovit výuka skupin po 5 dětech i v základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky či ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže.

V páté etapě od 8. června by se měla otevřít obchodní centra. Měly by začít fungovat hotely a ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly kulturní, společenské a sportovní akce do 50 lidí nebo svatby při dodržení speciálních podmínek.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CbVA
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVědci našli „slabé místo“ koronaviru   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 05:57:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci našli „slabé místo“ v kapsidě SARS-CoV-2. Výsledky výzkumu byly zveřejněny na webových stránkách phys.org.

Podotýká se, že se koronaviry spojují s buňkami pomocí S-proteinů, které tvoří jejich „korunu“. Přitom S-proteiny SARS-CoV-2 jsou pokryté menšími molekulami sacharidů – glykany, které díky tomu, že obsahují malé množství specifické molekulární informace, brání imunitě v tom, aby virus rozeznala.

„Díky sacharidům jednají viry jako vlci v rouše beránčím, zjistili jsme však, že se to koronaviru nedaří tak dobře, jako jiným,“ řekl jeden z autorů studie profesor Max Crispin.
Pracovníci univerzity v Southamptonu zjistili, že v sacharidové „kamufláži“ SARS-CoV-2 jsou zjevné mezery. Dělá to tento virus zranitelnějším například ve srovnání s HIV, u něhož jsou povrchové proteiny chráněny neproniknutelným sacharidovým obalem.

Podle názoru odborníků objev nezakrytých úseků S-proteinu umožní udělat SARS-CoV-2 pro imunitu „viditelným“ a také vykonstruovat laboratorní protilátky, které se budou spojovat s obnaženými úseky proteinové molekuly a bránit jí v působení na buňku.

Zdroj: phys.org
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Dolar jsme změnili v toaletní papír.“ Investiční expert varoval před vládními opatřeními   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 05:54:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Centrální banky a monetární politici na celém světě spouštějí obrovské záchranné operace, aby bylo možné zastavit pád globální ekonomiky na pozadí důsledků boje s koronavirem.

Keiser Report televizní stanice RT hovořil s Markem Yusko ze společnosti Morgan Creek Capital ve snaze zjistit, co čeká světovou ekonomiku v situaci, kdy celá odvětví hospodářství stojí nad propastí.

„Skutečnou věcí dneška je to, že to ve skutečnosti není virus, co představuje hrozbu,“ prohlásil Yusko. Podle jeho názoru se ve světě nalézá více virů, které jsou nebezpečnější než Covid-19. Fiskální a monetární stimuly na celém světě ovšem povedou k velkým problémům.

„Jsme na hraně zlomu… kde jsme nyní změnili dolar na toaletní papír. Ve své podstatě jsme řekli, že nezáleží na tom, jak moc budeme tisknout. Budeme tisknout, dokud to krvácení neskončí,“ uvedl.
Na co lidé zapomínají je, že stoupající ceny akcií nejsou v každém případě dobrá věc, prohlásil Yusko a dodal: „Rozhodně to není dobrá věc pro 49 procent lidí v této zemi, kteří nevlastní žádné akcie.“

„Takže to, co se tady děje, je kleptokracie. Probíhá to po desetiletí a je to plán. Kvantitativní uvolňování nebylo navrhnuto, aby vytvořilo ekonomický růst. Kvantitativní uvolňování bylo navrženo k ožebračení 99 procent lidí a pro obohacení jednoho procenta lidí. A všechno, co se odehrává během několika posledních týdnů je jen větší úroveň toho samého,“ řekl.

Podle názoru investora se svět může nacházet na cestě, která se změní z velké recese na velkou depresi.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CbV7
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBulharsko: Máme téměř nejnižší příjmy v EU, ale parlament chce nakupovat F-16 a další šrot   
Pridal tk Středa 15 duben 2020 - 05:51:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Místopředseda bulharského parlamentu, lídr strany Volja, Veselin Mareški znovu vyzval, aby země shodila ze stolu nákup patrolovacích lodí o obrněnců. Kolegům také vyčetl nákup amerických stíhaček F-16.

„Samozřejmě mi hned řeknou: „V té době jsme nemohli vědět, že vznikne taková krize.“ A já odpovím: Samozřejmě, nikdo s ničím takovým nepočítal. Velmi dobře jste ale věděli, že Bulharsko se nachází na konci škály EU podle příjmů, a že my jsme nevyplnili to hlavní slib – přijmout minimální rozměr penze. (Věděli jste – red.), že necháme velkou část bulharského národa v bídě a v očekávání pomoci. A nehledě na to jste odhlasovali letouny za cenu více než dvě miliardy (leva – red.) a další železo o ceně více než dvě miliardy leva,“ řekl Mareški na zasedání parlamentu.

Politik znovu prohlásil, že nemá nic proti nákupu moderních zbraní, ale jen tehdy, když obyvatelé Bulharska nebudou mít žádné problémy.
„Jen když je přístup k medicíně a lékům, když se rozvíjejí firmy, rostou platy a penzisté důstojně procházejí skrze své stáří. V takovém případě můžeme přemýšlet o luxusních vojenských hračkách,“ dodal.

Politik také prohlásil, že v současné době není čas na podporování výroby zbraní, nýbrž je nezbytné léčit lidi a zachraňovat životy.

Bulharsko v srpnu zaplatilo za osm amerických strojů F-16 téměř 1.26 miliardy dolarů. Letouny budou dodány v letech 2023 a 2024.

Země také zvolila německou společnost Lurssen Weft GmBH, která jí má dodat dvě hlídkové lodě. Bulharsko dále provádí soutěž na dodávku 150 obrněnců, které se účastní čtyři zahraniční společnosti.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CbV5
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2678 sec,0.0945 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,696kB