Sobota 18 duben 2020
Už je to upečeno: EU zavede povinné přijímání imigrantů!   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 17:57:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přijímání imigrantů bude jako za totáče nepovinně povinné. Solidarita už nebude dobrovolností, ale povinností. To již jasně naznačila komisařka EU pro imigraci Ylva Johansson. A Přijde to prý rychle. Bez ohledu na korona-krizi.

Azylová reforma EU je z iniciativy západních zemí už na stole, a měla by zavést zejména zmermomocnění ostatních (východních) zemí k přijímání imigrantů zvláště v situacích, kdy jiná členská země trpí imigrační krizí.

Berlín už jedná s vysokým komisariátem OSN o jejich přepravách z Řecka. Těšte se..!

Zdroj: https://www.faz.net/aktuell/politik/seehofer-ruft-eu-laender-auf-mehr-fluechtlingskinder-aus-griechenland-holen-16730638.html

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKoronavirus a budoucnost   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 17:11:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Úvod

Dostávám otázky, kdy, co a jak bude po pandemii strachu z koronaviru. Čtu v mediích, která si zaslouží darovat jim čas, nebo ho s nimi tratit (protože můj nikdo koupit nechce nebo mu to není dovoleno) podobné otázky a odpovědi expertů. Bohužel jsou otázky a proto i odpovědi již kvůli formulacím většinově nesprávné a matoucí. Ve výsledku se umocňuje spekulace, naděje a iluze, že s pomocí peněz se dá to nejhorší z následků řešit, zmírnit nebo odložit na lepší časy. Ty ale nepřijdou, pokud nechopíme, že koronovarius není černá, ale bílá labuť.

Historie lidstva a pandemie strachu dokázaly obsah citátů Lenina. 150. výročí narození (22.04) se pravděpodobně nebude připomínat v mediích, proto cituji: Je pravda, že svoboda je vzácná - tak vzácná, že musí být přidělena. Svoboda v kapitalistické společnosti zůstává vždy stejná jako v starořeckých republikách: svobodou pro majitele otroků. Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku, a padne nám do klína jako zralé ovoce.

Leninův intelektuální vzor, filozof a představitel německého idealismu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) to vyjádřil jinými slovy ve svém objevu dějinnosti: Svět není neměnné, stálé uspořádání, nýbrž jedno nesmírné dějství, v němž světový duch hledá cestu sám k sobě, dokazoval, že v lidstvu se uskutečňuje svoboda a rozum vesmíru tím, že roste lidské uvědomění a schopnost přetvářet svět. Jinými slovy: Tomu, co jest, nelze rozumět jinak než jako procesu, změně, vývoji, pokroku, cestě k dokonalosti, případně i zápasu protikladů. Tuto myšlenku převzaly postupně mnohé vědy: jazykověda, právo, sociologie, ale také např. biologie, antropologie a kosmologie. Subjekt – substanciální začátek lidského rozumu se stal pramenem metodologie revolučních přeměn. Jaké přeměny mám na mysli? Uvedu tři příklady pro snazší pochopení současných složitých procesů.

Křesťanství a Ateismus – Platon - Lenin

Lékař – chirurg a teoretik toho, co se pravděpodobně česky nazývá chirurgie hnisavých onemocnění Arcibiskup Luka - Valentin Felixovič Vojno-Jasenecký (1877 – 1961), přesvědčený křesťan nikoho nenutil následovat jeho víře. Byl přesto lživě obviněn, a proto strávil 11let ve vyhnanství, aby mohl být v roce 1946 rehabilitován a vyznamenán Stalinovou prémií. Během několikrát opakovaného zatčení a obvinění z tmářství, zpátečnictví a neporozumění podstaty revoluce byl vyšetřujícím policistou tázán: Vy, vážený chirurg, vidíte při pitvě duši člověka? Luka odpovídal: Ne. Já také nevidím při pitvě ateisty jeho ateismus a revoluční optimismus. Rozumí se samo sebou v diktatuře, že Luka byl odsouzen. Odpověď Luky ale dokázala u soudu vítězství ducha nad rozumem. Potvrdila současně i jeho vítězství v kontextu historie teroru, existence hluboce věřících a větu v závěru posledního příspěvku autora z 15.04.2020, Ciolkovskij – Čiževskij – Pandemie: Víra, kterou přijímám pod tíhou důkazů a která je vynucená strachem či autoritou, není víra.

Není náhodou, že vrstevník Lenina Vladimir Sergejevič Solovjov (1853 – 1900), vlivný filozof, univerzitní učitel, mystik a blízký přítel F. M. Dostojevského, jehož myšlení ovlivnilo mimo jiné i prezidenta T. G. Masaryka, srovnával drama ruské vládnoucí elity s dramatem Platona. Ukázal na pozadí případu Sokrata zneužití moci aristokracií Atén proti demokratické svobodě člověka, hřešení a rozkladu mládeže. S pomocí technologie plutokratického hlasování byl Sokrates odsouzen k smrti v přítomnosti svých žáků. Aktualita příkladu je očividná: Jakmile se podlé chování transformuje do legitimního a vzdálí se od přirozeného práva národa, následuje katarze. Logos – řád Vesmíru byl narušen podlou mocí.

Lenin věděl i od svého souputníka Trockého, že Všechny revoluce ničící tradiční společnosti se dělají na Wall Street. V kontextu Wall Streetu a jeho historického konání byl a je pracující lid vnímán i dnes jako darebný a mizerný. Platí staré přísloví: Podle sebe soudím tebe. Wall Streetem & Co charakterizovaný člověk nikdy neznamenal a ani dnes neznamená nic jiného, než lidský odpad. Zmiňuji se o lidském odpadu, protože Wall Street & Co a všichni anglosaští vůdci vždy hodnotili a hodnotí Slovany, k nimž patří i Rusové, jako válečné družiny bývalé komunistické internacionály nasazené v první řadě boje. Odpad, i lidský život mají svoji cenu a hodnotu. O nich psal 17.4 Ladislav Žák - Cena a hodnota života…,ale co je vlastně život…?!? Problém je v tom, že nevíme, co je život, i když existuje bezpočetné množství vysvětlení. Za to víme, co se do dnes dělá s odpadem všeho druhu.

Problém odpadu vybízí k zamyšlení. Pro vědoucí více než je průměrný dnešní maturant, zlato představuje například slepičí odpad. Ví-li člověk něco o jeho složení a zhodnocení po zpracování patřičnou technologií a má-li peníze nebo k nim dostup bude bohatnout, druzí budou závidět, někteří objeví přirozenou zvědavost. Jedno řešení problému lidského odpadu definovaného etnicitou nám demonstrovali nacisté. Protože žijeme v jiné době a víme, že nikdy nevstoupíš do téže vody, nacismus se veřejně nepodporuje. To ale neznamená, že lidský odpad a nacismus neexistují. Problém je v tom, že každý nezpracovaný odpad představuje skrytou bombu a proto nebezpečí pro prostředí a člověka. Nabízí se otázky: Jak dlouho může být bomba skryta, aniž by explodovala? Existuje ekologická, efektivní a ekonomická metoda a technologie zpracování odpadů, včetně lidského? Uvědomují si elity a veřejnost, že kolaps je pouze přechodová fáze před koncem? Jaké jsou příčiny růstu mandatorních výdajů státu, které před sto lety byly cca 10% a dnes téměř 80% rozpočtu? Uvědomují si elity, rodiče a vedoucí výchovných a vzdělávacích zařízení, že absolutizace individuální svobody nenávratně vede ke ztrátě suverenity a existence státu? V čem je příčina současného řetězce krizí a jak je řešit, když označujeme systémovou krizi civilizace jako krizi situační? Následující zamyšlení nabízí jednu z cest, na které je možné dojít k řešení.

Memorandum o národní bezpečnosti USA – NSSM 200 z roku 1974, Příkaz Putina (29.01.2015) a Projev Putina v OSN (28.09.2015)

Všechny dokumenty jsou veřejně dostupné, proto je nebudu podrobně komentovat. Jsou důležité i pro pochopení pandemie strachu z koronaviru, možností řešení následků a představení si budoucnosti. Člověku se znalostí práce analytika zmíněné dokumenty popisují příčiny krize, nebezpečí, následky jejich ignorování a připomínají: Podívej se do historie!

Nepřipouštíme si veřejně, že současná krize představuje hlubokou krizi civilizace, která si vybrala cestu vysokých technologií. Francouzský spisovatel a výtvarník pocházející z rodiny židovských přistěhovalců z Maďarska Jean Marcel Adolphe Bruller (1902–1991) známý pod pseudonymem Vercors, je znám v ČR pravděpodobně svým nejznámějším dílem - Moře mlčí (1942). Tato psychologická studie o francouzské rodině donucené ubytovat německého důstojníka byla zfilmována v roce 1949 a představena v Karlových Varech na MFF 2012. Vercors se účastnil kongresu PEN Clubu v Praze v roce 1938, byl šokován Mnichovskou dohodou, po níž se stal politicky aktivním. Jako člen Světové rady míru popsal následky nově zapuštěného hospodářského modelu po ukončení války, založeného na konzumu a neracionálním zneužívání přírodních zdrojů. Mlčení, které dominuje celému dění filmu se podobá mlčení o příčinách krize naší civilizace a informačního tsunami. Němčina rozlišuje mezi beschaeftigt (tvořící hodnoty) a geschaeftigt (tvořící stress, chaos nebo dokonce ztráty).

Poválečný hospodářský model tzv. udržitelného růstu je podmíněn dostatkem energetických zdrojů, zapojením všech států do formálně transparentního vědecko – výzkumného vývoje, konzumem a využitím přírodních a lidských zdrojů. Problémy, které sebou přinesl hospodářský model, jsou komplexní: 1) Vůdcovství ve světě se zabezpečuje technologickým prvenstvím s pomocí vojenské síly. 2) Vojenská kolonizace byla zaměněna na kolonizaci technologickou, přičemž koloniemi se staly i tzv. vyspělé státy. 3) Příroda a život na planetě za celou svoji historii spotřebovaly cca 200 miliard tun kyslíku. Naše civilizace spotřebovala pouze od konce druhé světové války minimálně to samé, ve skutečnosti asi více.

Uvedené tři problémy z mnoha dalších formulují otázky spojené s naší budoucností. 1) V čem je smysl technologických revolucí, jestliže si můžeme vypočítat, že naše civilizace nemá ani 200 let k pokračování, nedojde-li k radikální změně směru vývoje společnosti? 2) Jak řešit demografickou výzvu, když tzv. zlatá miliarda + vyspělá ČLR + Indie (v případě podobné potřeby zdrojů jakou má zlatá miliarda) nezvratně vedou ke kolapsu života na Planetě, v nejlepším případě k návratu do staré formy společnosti? 3) Jak můžeme vyřešit antagonismus, tj. koncept neustálého boje nesmiřitelných protikladů ve vztahu civilizace – příroda, Západ – RF – ČLR – Indie a další? Všeobecně platnou odpověď a mír na světě nabízejí přírodě-podobné technologie na bázi jednotného vědění, na nich zrozený nový hospodářský systém a zvýšení a rozšíření citlivosti člověka i jím konstruovaných produktů.

Jak se věci mají

Zjednodušený a srozumitelný popis nabízí příklad z moderní historie válečného a poválečného období od roku 1945. Co mám na mysli?

Kdyby SSSR pouze vyhrál válku, což byl jeho taktický cíl a USA měly stejný cíl (ukončit válku) mohli bychom žít dnes v míru. Nikomu by nepřišlo do hlavy přepisovat historii, bourat sochy, (doposud beztrestně) zneužívat nouzový strach a rozeštvávat národy. Protože však USA svrhly v poslední fázi války (6. a 9. srpna 1945) atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, což představovalo strategický cíl USA, musel také Stalin definovat strategický cíl SSSR. Jinými slovy: Atomová bomba zformulovala novou strategickou výzvu a určila priority. Antagonismus ve vztahu SSSR – USA zrodil nové hospodářské systémy, nové trhy, nové vědecké obory. K nim a novým prioritám dnes patří bio-nano- a podobný výzkum, včetně lidského mozku.

Dnes víme, že jeden lidský mozek spotřebuje něco mezi 10 – 30 Watt energie a je konkurence schopný s jakýmkoliv super-komputerem potřebujícím ke svému výkonu desítky megawatt. Již toto srovnání dokazuje obrovskou hloupost člověka, pýchu, neochotu přiznat zákony přírody a zneužívání přírodních zdrojů. Neočekávat od přírody zpětné vazby a nepřipravovat se na ně reagovat nedovoluje staro-nový fenomén doby: mírovými prostředky neřešitelná krize tzv. politických elit a jejich slouhů v absolutní většině států světa. Především po ukončení druhé světové války, kdy propadli kouzlu moci, peněz a konzumu.

Elity slepě přebírají koncepty privátních společností lineárně rozvíjejících technologie bez kontroly a regulace státu, bez zdůvodněné opravdové potřeby společnosti. Konají tak v páru s vědou s převážně privátně financovaným výzkumem na principu grantů a klasterizace. Přebírané koncepty nedovolují krátkodobě myslícím politikům, vědcům a mezi-oborním specialistům formulovat strategické cíle států. Elity si následky klasterizace neuvědomují, nebo je utajují před veřejností. Přitom je nutné si uvědomit, že klasterizace podporuje růst deficitu profesionální etiky a morálky, umožňuje žít a pracovat bez osobní odpovědnosti, cestovat na konference a stáže a dávat najevo svoji výjimečnost. Nelze ji proto ignorovat.

Zničení národní vědecké periodiky a národního hodnocení, a slepé převzetí systémů Scopus a podobných citačně-hodnotících prostředků ovlivňuje vědecký potenciál státu a výběr kádrů. Analýza uvedených skutečností potvrzuje, že věda a politické elity se koncentrují na řešení taktických, ne strategických cílů. Není lepšího důkazu než sledovat boj s pandemií: flikování děr bez strategie a strach. Elity si neuvědomují, že budoucnost státu a materiální zhodnocení výsledků vědy a výzkumu nemohou být zabezpečeny veřejně dostupnou informací všeho a všech účastníků, včetně personálních rezerv v prostředí, které ne spolu-kontrolují, a ve kterém hrozí nebezpečí jednostranného vlastnictví, kontroly a využití technologií hegemonem USA, schopným přeplatit vše a zabezpečujícího si své politicko – hospodářské a nikde nedefinované národní zájmy vojenskou mocí a hrozbami.

V kontextu uvedeného doporučuji studium dvou dokumentů a výroku. 1) Memorandum o národní bezpečnosti USA – NSSM 200 z roku 1974. 2) Prohlášení prvního prezidenta SZO-WHO (1948 – 1953), vojenského lékaře George Brock Chisholma (1896 – 1971). Ten již 1934 předpověděl druhou světovou válku, a nechal se slyšet jako prezident SZO: To achieve One-World Government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, their loyalty to their traditions and national identification'. Tím řekl vše, co platí i dnes.

Problém je o to perverznější, že USA se neangažují finančně ani organizačně v žádném velkém mezinárodním vědeckém programu (např. CERN, XFEL, FAIR). USA mají ale své zástupce ve všech kontrolních a dozorčích orgánech institucí, prakticky financovaných ze státních rozpočtů států tzv. spojenců - slouhů. Bezrizikovým odkupem vybraných výsledků práce a nabídkou amerického pasu nebo tzv. zelené karty talentům, USA získávají vlastnictví a kontrolu nad využitím nejnovějších technologií a vědeckých poznatků. Ty se dnes v absolutní většině orientují na vše živé a mají dvojí použití: občanské a vojenské.

Hranice mezi nimi je zamlžená, dnes většinou již neexistující. USA v učebnicovém příkladu využití mezinárodní spolupráce bez války tak oslabují své konkurenty z Evropy, RF, ČLR, včetně EU, tím i ČR, a nahrazují vojenskou okupaci, okupací technologickou. V tomto kontextu, a protože existuje zmíněné nebezpečí jednostranného vlastnictví, kontroly, použití, ale i zneužití nových technologií je potřeba hodnotit konflikt mezi USA, RF a ČLR. Samozřejmě i řešení antagonismů ve vzájemných vztazích a k přírodě, a v neposlední řadě i problém koronaviru a dalších, které zákonitě přijdou dříve, než je nám libo.

Na co míří strategický výzkum

Všeobecně platí, že vědecký vývoj jde směrem k využití, přírodě-podobných technologií, na nich zrozenému novému hospodářskému systému a rozšíření citlivosti člověka a technologií. Integrace nových vědeckých a mezi-disciplinárních oborů, konvergentní výzkum, výzkum aditivních technologií v medicíně, bioenergetice, včetně získávání energie z metabolických procesů živých organismů a s ním neoddělitelně spojené specifické neveřejné vzdělání (protože veřejné s inflačním počtem humanitárních oborů je nepoužitelné), definují strategické cíle všech velmocí dneška a zítřka.

Problém a výzvy představují dvě nebezpečí: 1) Identifikovaná a představitelná vlastní přírodě a přírodě – podobným technologiím. 2) Neidentifikovaná a těžko představitelná, neexistující v přírodě a tvořená nepokorným člověkem s deficitem profesionální etiky a morálky. K těm neidentifikovaným s těžko představitelným nebezpečím a následky patří především ta, která vznikají z možnosti vstupu člověka do evolučního procesu.

Není tajemstvím existence biogenetické umělé molekuly jako nositele posílení imunity, a současně i jako nositele jejího oslabení. Nositel a jeho funkce mohou být etnogeneticky a jinak orientované. Koronavirus se musí posuzovat v kategorii biogenetiky. Protože existuje téměř absolutní deficit důvěry mezi státy s neslučitelnými systémy a konkurenční boj na život a na smrt mezi nimi, nelze nic vyloučit při hodnocení z něho vyplývajících rizik.

Hodnocení koronaviru, což je název celé rodiny virů, by mělo začít otázkami: Kdy a Kde? Co? – se událo, děje a má být v budoucnosti dosaženo). Jak? (se toho dosáhlo nebo může dosáhnout). Proč? – byla a je vybraná metoda tou nejlepší. A jako poslední: Komu to sloužilo, slouží a má sloužit v budoucnu? Uvedené a další otázky je nutno klást ke všemu co je dostupné a představitelné. Je to obrovská práce, jak indikuje následující neúplný výčet:

Povolení prezidenta Trumpa z 2017 k vývoji virů dvojitého použití, založení fondu pandemických obligací PEF Světovou bankou, analýza symbolů titulní strany The World in 2019 (časopisu The Economist), vývoz testovacích souborů z Itálie v 2019 americkým vojenským letectvem, článek časopisu Nature z 12.11.2015 o viru mutantu vzniklého zkřížením povrchového bílku SHC014 s virem SARS odebraného z dýchacího orgánu čínského netopýra, vyjádření editora časopisu Nature z března 2020 k článku z roku 2015, historie VERO 6, technologie zpětné genetiky… Ale i utajovaná činnost biolaboratoří USA s exteritoriální ochranou v Gruzii, Ukrajině, Ázerbájdžánu, Gruzii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldávii, Turkmenistánu, Uzbekistánu atd. včetně předání kolekce patogenů

USA těmito státy po rozpadu SSSR…Ale i důvody uzavření biolaboratoře USA v Indonésii po té, co USA odmítly dát informaci vládě, důvody k prohlášení francouzského laureáta Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství 2008 a spoluobjevitele viru HIV Luc Montagnier (1932) v Le Parisien o tom, že současný virus je produktem z laboratoře… a v neposlední řadě uvědomění si, že krytí vojenského výzkumu USA institucí NIH (Národní institut zdravotnictví) odpovídá přesně doporučení zmíněného memoranda (Memorandum o národní bezpečnosti USA – NSSM 200 z roku 1974). V něm se doporučuje klamat veřejnost a státy. Nebudu pokračovat v seznamu materiálů nezbytných studovat vládním a bezpečnostním agenturám a vracím se zpět k jednomu ze základních problémů biogenetiky.

Ten spočívá v tom, že v laboratoři lze mnohé testovat a zjistit, nikdy však nelze zcela zjistit rozsah a kvalitu působení molekuly umělé nebo přírodní, geneticky zmanipulované ve vnějším prostředí. Tato skutečnost může v případě genetické manipulace potvrdit princip bumerangu. Ten nás čeká při používání GMO. Bumerangu se báli představitelé jaderných mocností, a proto došlo k dohodě. Jestliže jaderný proces vyžaduje obrovské investice do nemovitostí a zařízení, biogenetika a jí podobné lze umístit, přehnaně formulováno, v rodinné vile. O etice výzkumníků, jejich ambicích a lidské chamtivosti nemluvě.

Tajemství nepředstavují ani kognitivní vlivy. Konvergence informačně – kognitivních a společensko podobných vlivů na psycho – fyziologii člověka je dávno v praxi. Recept formuloval a dokonce zveřejnil zmíněný první prezident SZO (WHO) G. B. Chisholm: Abychom dosáhli cíle - Jedné světové vlády je nezbytné odstranit z vědomí člověka jeho individualismus, loajalitu k tradici a k národní identitě. Takto ovlivněný člověk - voják, nemocný, nebo zdravý vnímá realitu podle programu připraveného neznámými lidmi. Může dostat i jinou regulační životaschopnost svého organismu než mají ostatní. Může být ovládán na dálku, a proto existuje možnost řízení individuálního a masového vědomí. Nebudu pokračovat ve výčtu existujícího. Uvedu pouze několik zveřejněných sfér výzkumu v USA, kterému slouží chtěně nechtěně nejenom věda SRN, ale i ČR: Nano-struktury v biologii, bio-budoucnost a bio-adaptace, kontrolované biologické a biomimetrické systémy, metabolický inženýring, metabolická dominance, kognitivní komputerové systémy, znalostní reprezentace, bio-optické syntetické systémy, biomolekulární motory, kontrola smíšené iniciativy týmů atd. Nabízí se otázka: Je dnes možné uzavřít absolutně nezbytnou dohodu o kontrole tohoto sektoru, podobně jako tomu je s jadernými technologiemi?

Jaká je představitelná budoucnost?

Přechod k novému řádu stojícímu v konkurenci se současným vedeným Západem bude vyžadovat probuzení se k životu historického fenoménu ne-hrdiny, ne-rytíře, ale člověka pracujícího, duchovně silného a hluboce přesvědčeného ve skutečné pravdě své činnosti. K tomu není potřeba být ideologickým fanatikem. Ale rozumným a vzdělaným člověkem schopným kontrolovat emoce, rozpoznat to podstatné, brát na zřetel kvalitu prostředí, duši národa, příčiny krize civilizace a společenské smlouvy a nabídnout řešení akceptovatelná pro jednání na planetární úrovni. Tohle se neučí ve škole, ani v kurzech placených EU.

V současné době se opakuje historicky dokazatelný pokus elit zotročit jimi ovládaného člověka a udržet se u moci za každou cenu. V minulosti, protože věda nebyla schopna vstoupit do evolučního procesu, člověk se bránil dalšímu zotročení různými revolucemi a převraty. V jejich následku došlo k pokroku ve vědě a výzkumu a k vývoji Homo sapiens. Dnes je tomu jinak. Nebude li pochopen antagonismus vztahu člověk – příroda a technologií, nebude-li dosaženo dohody o spolupráci, zřeknutí se snahy eliminovat různorodost na planetě a neakceptujeme li nutnost jednotného vědění a pojetí planety jako kosmické lodi letící ve Vesmíru je pravděpodobné, že dojde ke konfliktu se dvěma scénáři.

Ten první představuje zničení Homo sapiens. Ten druhý představuje vítězství jedné strany. Vítězství a jednostranné vlastnictví, kontrola a použití nejnovějších technologií umožní vytvořit nové typy člověka. S jejich pomocí se nechá reálně řešit nejenom demografická výzva. Zlatá miliarda se rozdělí na elitu platinovou, zlatou-výkonných slouhů a stříbrnou- moderních otroků bez vlastního vědomí, svědomí a duše. Do které elity budou patřit v případě přežití obyvatelé české kotliny, nevím. Představu ale mám. Ostatní zmizí v rámci následků pouze částečně popsaných technologií bez válek známých z historie člověka.

Koronavirus a pandemie strachu z něho jsou kaménky z pokračující stavby naší budoucnosti plánované pokryteckými a pyšnými lidmi bez pokory. Dnes máme možnost si uvědomit, že člověk má budoucnost pouze v opravdové spolupráci, akceptování různorodosti, etickém využití přírodě – podobných technologií a v solidaritě ukotvené v archetypu člověka. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
17.04.2020
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBělorusko je vnímáno jako „hygienická hrozba“ pro Evropu   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 15:36:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bělorusko je „časovaná bomba“, uvedl novinář z francouzské Liberation ve svém článku. Problém spočívá v postavení hlavy státu, Aleksandra Lukašenka, který neuznává hrozbu rozšíření koronaviru ve své zemi.

V Bělorusku nadále působí školy, bary, restaurace, noční kluby, nákupní centra a fotbalové stadiony. Prezident Alexander Lukašenko nazývá pandemii COVID-19 „sezónní epidemií“.

Podle autora je Bělorusko „hygienickou a demokratickou hrozbou“ pro Evropu. Statistiky počtu infikovaných lidí jsou zvláště zkreslené.

"Tentokrát se důsledky mohou ukázat jako mnohem závažnější vzhledem ke zhroucené zdravotní péči, odmítnutí izolace a zkreslené informace," uzavřel autor.

Recept běloruského prezidenta na pandemii, kterou on nazývá karonopsychóza, je to vodka, sauna a práce v terénu.

Aliaksandr Pashaliuk
člen MON

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Celosvětově je momentálně největší průser v...“ Zahradil dal médiím přes prsty   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 09:07:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil se na Facebooku již potřetí věnuje situaci s koronavirusem v Belgii, o které podle něj média vůbec neinformují. Zároveň si stěžuje na to, jak krvelačně média informují o tom, jak covid-19 „kosí“ obyvatele USA.

Jan Zahradil svůj příspěvek na Facebooku věnoval situaci v Belgii a diví se, že o tomto jedenáctimilionovém státu média neinformují, protože podle něj je právě v Belgii situace nejhorší.

„Čtu krvelačné headlines o tom, jak COVID-19 ‚kosí´ obyvatele USA. Nenašel jsem ani slovo o Belgii, které jsem se věnoval už dvakrát, tak teď budu potřetí,“ začíná poslanec svůj příspěvek.

Zahradil pokračuje slovy, že se jistě shodneme na tom, že docela dost vypovídajícím údajem je počet úmrtí na covid-19, který porovnáme s počtem obyvatel. A tady upozorňuje na to, že se Belgie dostala na první místo na světě, ale média mlčí.

„V tomto ukazateli se dnes jedenáctimilionová Belgie dostala na 1. (ano, slovy PRVNÍ) místo na světě, když vykázala 419 úmrtí na 1 milion obyvatel. Teprve za ní je Španělsko a Itálie. Pro srovnání, desetimilionová ČR má 16 úmrtí na milion obyvatel. USA mají 101 úmrtí na milion obyvatel,“ uvádí Zahradil děsivou statistiku.

A následuje kritika médií, která si podle Zahradila vychutnávají Trumpa, jak nezvládá. Ani to však podle něj nic nezmění na tom, že největší problém je právě v Belgii.

„Takže média si sice dál mohou vychutnávat Trumpa, jak ‚nezvládá´ (a New York nepochybně na tom je hodně zle). Nic to ale nemění na tom, že celosvětově je momentálně největší průser právě Belgie,“ ukončil svůj příspěvek na Facebooku Jan Zahradil.

Michal Prozíravý

Poznámka redakce IK: Pročpak nám tuto informaci o Belgii, kde je sídlo EU, tak důkladně media utajují? No čtenáři odpověz si sám!

Zdroj: https://sptnkne.ws/CebH
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUprchlík řádil v bavorském Augsburgu. Napadal náhodné kolemjdoucí mačetou   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 07:41:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hororový zážitek mají za sebou obyvatelé jihoněmeckého Augsburgu. Tam řádil mladý “syrský” uprchlík z Tunisu (27) a napadal náhodné kolem jdoucí mačetou. Nejprve napadl ranní autobus, který vezl lidi do práce a rozmlátil okno. Za chvíli napadl další autobus a ohrožoval jednu ženu. Když se mu pokusil postavit na odpor mladý Němec, tak ho sekl mačetou do hlavy, přesto ho odvážlivec přemohl a držel až do příjezdu policie.

Nebohý uprchlík (útočník) je nyní v péčí psychiatrů a tak lze očekávat verdikt. Byl to nemocný člověk a nemá to nic společného s islámem. Jako tomu je ostatně v západní Evropě téměř vždy. Uvidíme, zda podobné štěstí bude mít i mladý Němec. Bránit se příslušníkovi vyvolené menšiny není jen tak, to by mohlo vydat na pár paragrafů. Nabízí se rasismus, xenofobie, antisemitismus a předsudečná nenávist… jaké to známe i u nás doma v ČR, že pane al Hamaczek?!

Michal D. Mnichov

Zdroj: https://ceskavec.com/2020/04/uprchlik-radil-v-bavorskem-augsburgu-napadal-nahodne-kolemjdouci-macetou
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAkademik Čerskij   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 07:33:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Během probíhající pandemie koronaviru, na jejímž pozadí probíhají zároveň ve zrychleném režimu globální změny v ekonomickém i politickém uspořádání světa, ztratila média ze zřetele některé další záležitosti, které ovšem rovněž mají strategický význam, přinejmenším pro Evropu.

Jednou z takových záležitostí je cesta lodi Akademik Čerskij takříkajíc kolem světa. Z Vladivostoku, resp.přístavu Nachodka, který opustil v únoru 2020, do Baltského moře. Oč jde? O nic menšího, než o snahu dokončit Nordstream2, bez nějž je Německo stále energetickým rukojmím, tedy silně ovlivnitelným objektem, ze strany USA prostřednictvím jejich pák v podobě Polska a Ukrajiny.

Poslední „předkoronavirové“ zprávy zůstaly ve vztahu k této záležitosti u toho, že americké sankce odradily švýcarskou společnost od dokončení plynovodu prostřednictvím jejího lodního vybavení. Jedinou další lodí specializovanou na pokládku plynovodního potrubí na mořské dno, která zůstala pro projekt Nordstreamu2 reálně k dispozici, tak je Akademik Čerskij, který se v okamžiku odstoupení Švýcarů od projektu nacházel v Vladivostocké oblasti.

Odtud, resp. z Nachodky, se následně Akademik Čerskij vydal na dlouhou cestu na Balt, aby mohl být plynovod dokončen. Doplout na místo určení měl podle původně zveřejněných plánů kolem 22. dubna tohoto roku a do konce roku dokončit přerušené práce na plynovodu v Baltském moři.

Akademik Čerský má proto nyní strategický význam a Rusové neponechali nic náhodě. Loď se přemisťuje systémem, který byl naposledy použit za 2. světové války, totiž v rámci minikonvoje, a jsou pro to závažné důvody. Loď by se mohla stát obětí např. pirátů v Adenském zálivu, nebo „náhodné“ kolize s jinou cizí lodí, či jakékoholiv dalšího druhu „nehody“, která by mohla třeba i odněkud přiletět apod.

Konvoj proto tvořil kromě samotného Akademika Čerského a remorkéru Viktora Koněckého též torpédoborec ruské tichooceánské flotily Admirál Vinogradov o maximálním výtlaku 8800 tun s hlavní výzbrojí sestávající z protilodních střel P-270 Moskyt s dosahem 120 km. Podle některých ruských zdrojů je velmi pravděpodobně konvoj doprovázen pod hladinou jednou nebo dvěma ponorkami. Specializovanou loď doprovázel Admirál Vinogradov minimálně v první fázi její plavby směrem na Srí Lanku.

Co se děje od té doby, není přesně známo. Akademik Čerskij podle všeho mění kursy a plány plavby. Od Srí Lanky jej doprovází další loď ruského vojenského námořnictva, zařazená organizačně v sestavě baltské flotily, Jaroslav Mudryj, která se v oblasti oficiálně pohybuje z důvodu ochrany námořních tras před somálskými piráty. Jde o raketovou fregatu o výtlaku 4400 tun s hlavní výzbrojí představovanou raketotorpédovým systémem Vodopad-NK s dosahem 50 km na cestě k cíli a do 300m hloubky pod hladinou moře v závěrečné fázi útoku a protilodními raketami Ch-35 s dosahem 130 km.

Obě vojenská plavidla mají samozřejmě vlastní systémy protivzdušné obrany středního a krátkého dosahu.

Po opuštění Srí Lanky Akademik Čerskij vypnul odpovídač a ztratil se z civilních sledovacích systémů (obdoby leteckého Flightradar). Očekávalo se, že zamíří horkou zónou Adenského průlivu rovnou k suezskému průplavu, ale podle některých posledních zpráv se konvoj stočil k Mozambiku.

Plavbu Akademika Čerského budeme i nadále sledovat a ve skutečném evropském zájmu mu přát doplutí do místa určení bez nehod.

Croix

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/04/8280-akademik-cerskij.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponObjevitel viru HIV a držitel Nobelovy ceny za medicínu vyhodil do povětří všechny teorie o Coronaviru...   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 07:09:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Objevitel viru HIV a držitel Nobelovy ceny za medicínu vyhodil do povětří všechny teorie o Coronaviru, podle jeho výzkumu obsahuje SARS-Cov-2 sekvence HIV viru, které někdo vpravil pomocí molekulárních nástrojů v laboratoři do těla Coronaviru! Podle jeho názoru se Čína pokoušela vytvořit vakcínu proti nemoci AIDS a něco se asi pokazilo a experimentální virus unikl! Prohlášení držitele Nobelovy ceny přišlo vzápětí poté, co Donald Trump obvinil Čínu, že vyrobila Coronavirus ve své Národní referenční laboratoři pro biologický výzkum ve Wuhanu! Padouch křičí chyťte padoucha? Vrtění ampulkou a odvádění pozornosti od průseru v laboratoři Fort Detrick v Marylandu?

Obskurní a nekonečná komedie o původu a vzniku Coronaviru nebere konce a do hry se dostávají nejtěžší váhy ve své profesní kategorii a přitom Aeronet o tom, že Coronavirus zřejmě pochází z laboratoře, psal už před čtvrt rokem v lednu. Před třemi týdny se američtí vědci pokoušeli v časopisu Nature Medicine prokázat, že Coronavirus má přirozený a přírodní původ, ale tato studie je dnes už oficiálně mrtvá. Americká administrativa na pokyn Donalda Trumpa a na podnět ministra zahraničí Mikea Pompea začala ve středu prověřovat, jestli Coronavirus nepochází z čínské Národní referenční laboratoře ve Wuhanu. Až dosud americká vláda tvrdila, že Coronavirus má přírodní původ a teorie o laboratorním původu považovala za hoaxy.

Jenže, jakmile čínské ministerstvo zahraničí začalo v posledních týdnech tlačit na USA, aby odhalily svého pacienta 0 a vysvětlily, co se stalo v americké vojenské laboratoři Fort Detrick, která byla od léta 2019 do dubna 2020 zavřená kvůli havárii čističky odpadních vod z laboratoří, tak v tom okamžiku americká vláda změnila narativ a taktiku a v tu ránu najednou americká vláda vyšetřuje, jestli Coronavirus nepochází z čínské laboratoře ve Wuhanu. Je to obrana protiútokem. To ne my, ale Čína! Prezident Donald Trump to oznámil tuto středu, že americké tajné služby mají důvodné podezření, že Coronavirus unikl z referenční laboratoře ve Wuhanu. A hned následující den, včera ve čtvrtek, přišel další šok.

Aeronet psal o spojitosti s HIV virem před týdnem, nyní to potvrdil i nositel Nobelovy ceny

Francouzský virolog Dr. Luc Montagnier, který v roce 2008 obdržel Nobelovu cenu za medicínu, publikoval ve čtvrtek výbušné prohlášení, které znovu potvrzuje informace Aeronetu z článku z minulého týdne, kde jsme přinesli informace o tom, že Coronavirus je podezřele podobný svým chováním s některými viry z rodiny Lentavirů, mezi které patří právě virus HIV, který způsobuje nemoc AIDS. Uběhlo 10 dní a je to tady znovu, ale tentokrát to netvrdí jenom pan VK, ale přímo Dr. Luc Montagnier, který ve čtvrtek uvedl, že podle jeho výzkumu Coronavirus obsahuje sekvence viru HIV, které se tam ale nemohli dostat přirozenou mutací, ani přenosem z člověka, že by se jednalo o Coronavirus, který napadl člověka s virem HIV a Coronavirus by potom od HIV převzal některé sekvence.

Toto podle Dr. Luc Montagniera není možné, protože změny ve viru se nachází v jiné části, než která přirozeně mutuje. Tím de facto Dr. Luc Montagnier potvrzuje výroky české molekulární bioložky Soni Pekové. A podle Dr Luc Montagniera tyto změny v řídící části viru musely být změněny v laboratoři a někdo musel sekvence z viru HIV přenést do řídící části Coronaviru za použití molekulárních nástrojů v laboratoři. Tohle není tvrzení alternativy, to je tvrzení držitele Nobelovy ceny a objevitele viru HIV z roku 1983. Podívejme se, co Dr. Luc Montagnier uvedl pro francouzský server Pourqui Docteur.

Dr. Luc Montagnier: Coronavirus obsahuje sekvence HIV a unikl Číňanům při výzkumu vakcíny na AIDS

Na rozdíl od příběhu, který tlačí hlavní proud, že virus COVID 19 byl výsledkem přirozené mutace a že byl přenášen na lidi z netopýrů pomocí pangolinů, Dr. Luc Montagnier muž, který objevil virus HIV zpět v roce 1983, nesouhlasí a říká, že virus byl vytvořen člověkem. Profesor Luc Montagnier, držitel Nobelovy ceny za medicínu za rok 2008, tvrdí, že SARS-CoV-2 je manipulovaný virus, který byl náhodně vypuštěn z laboratoře v čínském Wuhanu. Čínští vědci prý použili koronaviry při své práci na vývoji vakcíny proti AIDS. Uvádí, že fragmenty viru HIV byly nalezeny v genomu SARS-CoV-2.

“Věděli jsme, že čínská verze toho, jak se objevil koronavirus, je stále více pod útokem, ale zde je teze, která vypráví úplně jiný příběh o pandemii Covid-19, která je již zodpovědná za více než 110 000 úmrtí na celém světě.” Podle profesora Luc Montagniera, nositele Nobelovy ceny za medicínu v roce 2008 za „objevení“ HIV jako příčiny epidemie AIDS, spolu s Françoise Barré-Sinoussim, je SARS-CoV-2 virus, který byl zmanipulován a náhodně vypuštěn z laboratoře v čínském Wuhanu v posledním čtvrtletí roku 2019. Podle profesora Montagniera se tato laboratoř, která je známa svou prací na koronavirech, pokusila použít jeden z těchto virů jako přenosový vektor pro HIV při hledání vakcíny proti AIDS!

“S mým kolegou, bio-matematikem Jean-Claude Perezem, jsme pečlivě analyzovali popis genomu tohoto viru RNA,” vysvětluje Luc Montagnier v rozhovor s Dr. Jean-François Lemoine při každodenním podcastu v Pourquoi Docteur a dodává, že ostatní tuto cestu již prozkoumali: “Indičtí vědci se již pokusili zveřejnit výsledky analýz, které ukázaly, že tento genom koronaviru obsahoval sekvence jiného viru, konkrétně viru HIV (virus AIDS), ale byli nuceni stáhnout svá zjištění, protože nátlak z hlavního vědeckého proudu byl příliš velký, aby se nerozšířila ve světě panika, že Coronavirus má něco společného s virem HIV.”

Jean-François Lemoine v odpovědi na náročnou otázku usoudil, že vyšetřovaný koronavirus může pocházet od pacienta, který je již jinak infikován virem HIV. Jenže názor Montaignera je jiný. “Ne,” říká Luc Montagnier, “aby bylo možné do tohoto genomu vložit sekvenci HIV, jsou zapotřebí molekulární nástroje, což lze provést pouze v laboratoři.” Podle nositele Nobelovy ceny za medicínu z roku 2008 by byla věrohodným vysvětlením nehoda v laboratořích ve Wuhanu. Dodal také, že účelem této práce bylo hledání vakcíny proti AIDS. V každém případě má tato práce, obhajovaná profesorem Luc Montagnierem, pozitivní obrat. Podle něj jsou pozměněné prvky tohoto viru postupně odstraněny mutacemi viru, protože se šíří: „Příroda nepřijímá žádné molekulární drcení, odstraní tyto nepřirozené změny, a to i když se nic neděje, věci se zlepší, ale bohužel až po mnoha úmrtích.“ Luc Montagnier dodal, že pomocí rušení těchto vln šíření viru bychom tyto sekvence mohli odstranit a v důsledku toho zastavit pandemii.

Ve středu Trump a Pompeo oznamují, že zahájili vyšetřování Číny pro únik Coronaviru z laboratoře ve Wuhanu, ve čtvrtek jejich výrok podporuje nositel Nobelovy ceny za objev HIV

Pouhý den poté, co Donald Trump a Mike Pompeo oznámili, že začali vyšetřovat Čínu, jestli Coronavirus neunikl z čínské laboratoře ve Wuhanu, tak nositel Nobelovy ceny za medicínu a objevitel viru HIV poznává “své dítě” v podobě viru HIV a jeho sekvencích importovaných laboratorně do struktur Coronaviru, a to přesně tak, jak tvrdila už před dvěma týdny Soňa Peková, molekulární bioložka. Takže, máme tady dvě teorie a máme si vybrat. Podle Donalda Trumpa, Mikea Pompea a nyní i podle nositele Nobelovy ceny za medicínu a objevitele viru HIV stojí za původem viru čínská laboratoř ve Wuhanu. Naopak, podle čínské vlády pochází Coronavirus z americké vojenské laboratoře Fort Detrick v Marylandu, kde od roku 2018 až do léta 2019 nefungovala čistička odpadních vod z laboratoří BSL-4 a američtí vojáci nemoc ve skutečnosti zatáhli do Wuhanu při Světových vojenských hrách v říjnu 2019.

Když to v červenci 2019 zjistila CDC, tak laboratoře nechala zavřít, a ty byly otevřeny až nyní počátkem dubna 2020. A již 7. dubna Fort Detrick oznámil, že laboratoře začnou testovat kandidátní vakcínu proti Coronaviru. Více v článku zde.: http://infokuryr.cz/news.php?extend.28099.3 O vakcíně si ale Čína a čínská laboratoř ve Wuhanu může nechat jenom zdát. Takže, jaké teorii budeme věřit? Pokud by Číňané ve Wuhanu manipulovali s virem HIV a s Coronaviry, opravdu by neznali vakcínu? Zásadou těchto laboratoří je znalost charakteristik viru, a mít protilátky pro personál, pokud by došlo ke kontaminaci. Jak je možné, že laboratoře Fort Detrick v Marylandu poté, co byly zavřené tři čtvrtě roku, jsou schopny přijít a zahájit testování kandidátní vakcíny proti Coronaviru po pouhých 7 dnech od znovuotevření laboratoří?

Dvě teorie, ale ve výsledku platí, že je to americká laboratoř Fort Detrick, která po 7 dnech od znovuotevření začala překvapivě testovat vakcínu proti Coronaviru, když tři čtvrtě roku byla laboratoř zavřená

Jak je možné, že ve středu Donald Trump a nejvyšší neocon v americké vládě, bývalý šéf CIA a dnešní ministr zahraničí, Mike Pompeo oznámí, že zahajují vyšetřování Číny kvůli úniku viru z laboratoře ve Wuhanu, a hned druhý den se ozve držitel Nobelovy ceny za objev HIV a potvrdí tvrzení Donalda Trumpa a Mikea Pompea? Můžete věřit na náhody, časové souhry náhod, ale já tomu nevěřím. Výroky Dr. Luc Montagniera přišly přesně v pravou chvíli kvůli tomu, aby podpořily výroky Donalda Trumpa a Mikea Pompea o den dříve, aby jejich výrokům poskytly kredibilitu ze strany nositele Nobelovy ceny.

Ještě do středy byl laboratorní původ Coronaviru hoaxem a konspirací Aeronetu, jak napsal jistý český umanutý “manipulátor” na svém webu a hle… od středy už to není hoax, ani konspirace, ale oficiální postoj Bílého domu, oficiální tvrzení Donalda Trumpa a ministra zahraničí Mikea Pompea, a dokonce je to už oficiální postoj držitele Nobelovy ceny za medicínu a uznávaného objevitele viru HIV. Dámy a pánové, kdo z vás to má? Včera konspirace pana VK, dnes oficiální tvrzení americké vlády a virologa s Nobelovkou v kapse. Jaký je rozdíl mezi konspirací a realitou? Asi tak dva až tři měsíce. A v případě toho HIV viru a podobnosti v Coronaviru, asi tak týden nebo 10 dní. Chucpe? Chucpe!

Záznam pořadu


-VK-Šéfredaktor AE News-zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEuroposlanec David šokuje: Koronavirus byl vyroben genovou mutací, někdo z toho těží   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 06:47:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Český europoslanec z SPD Ivan David má za to, že nás koronavirus bude provázet ještě dlouho. Kromě toho se domnívá, že dnešní pandemie covidu-19 není náhodná a stojí za ní něčí zájmy. Uvedl to v rozhovoru pro portál ParlamentníListy.cz.

Ivan David, který v letech 1998 až 1999 působil jako ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana, je přesvědčený, že svět je odsouzen k tomu, aby se „větší či menší“ epidemie a pandemie koronaviru opakovaly. Pokud skutečně koronavirus snadno mutuje a imunita trvá krátce, tak by bylo velmi složité vyvinout potřebnou vakcínu.

„Tento koronavirus už bude lidstvo provázet nastálo. Pandemie se budou opakovat podobně jako pandemie ‚klasické chřipky‘,“ shrnuje David v rozhovoru.

Navíc je přesvědčený, že tento virus byl uměle vytvořen a „objednavatele“ obvinil z páchání genocidy.

„Podle informací, které mám tendenci pokládat za věrohodné, byl virus vyroben genovou manipulací. Nestalo se tak jistě z radostné tvořivosti a individuální velmi nákladné záliby. Pro objednavatele tohoto výrobku, a tedy pachatele genocidy, by bylo zastřelení příliš mírný trest, i kdyby k rozšíření COVID-19 došlo ‚jen‘ z nedbalosti,“ míní europoslanec.

Jako jeden z možných důvodů uvádí snahu svalit vinu za hospodářskou krizi na koronavirus nebo Čínu, zatímco ve skutečnosti k ní přivedla činnost bankéřů.

„Dlouho se píše o neodvratné hospodářské krizi apokalyptických rozměrů. Není lepší z ní obvinit virus jako ‚vis major‘ nebo Čínu, spíše než bankéře, kteří se chovají jako ‚obchodníci s deštěm‘ a politiky, kteří jim slouží? Neměl počáteční nezájem špiček Evropské komise usnadnit rozšíření epidemie? Nebo to byla nezodpovědnost z nekompetence nebo naivity? A co Německo trvající na setrvalé prostupnosti hranic? A USA, podle všeho chabě reagující?“ klade si otázky David.

Dále europoslanec varoval i před snahou Evropské komise využít současnou koronavirou krizi k posílení svých pravomocí, ačkoli podle jeho názoru v krizi EU zcela selhala.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CdTm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Kdo máte nízký tlak, čtěte!“ Veřejnost znepokojeně reaguje na nové návrhy EK ohledně řešení migrační krize   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 06:43:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Europoslanec a člen hnutí SPD Ivan David na sociální síti vyslovil svůj kritický postoj vůči řadě opatření, jež včera za účelem zamezení důsledkům koronavirové pandemie předložila Evropská komise. Projednávané návrhy charakterizuje David především jako zneužití současných krizových podmínek k dalšímu přesouvání pravomocí z členských států na EU.

„Včera Evropský parlament projednával sadu dokumentů, jimž chce EU ,čelit‘ krizi způsobené pandemií koronaviru. Jde o hodně nesourodou sadu dokumentů předložených Evropskou komisí. Brusel udělal to, co jsem předpokládal. Krizi způsobenou covid-19 chtějí eurokraté zneužít k dalšímu přesouvání pravomocí z členských států na EU,“ napsal Ivan David ve svém příspěvku.

K tomuto závěru dospěl europoslanec na základě návrhu zřídit další „ústřední orgány unijní správy“. Ty by totiž měly být odpovědné za řízení členských států v případě epidemií.

V rámci boje proti covid-19 byly projednávány i návrhy rozpočtových opatření, z nichž některé podle europoslance souvisí se současnou situací jen okrajově.

„V případě návrhu na přesunutí peněz na zřízení úřadu evropského federálního prokurátora jsem opravdu velmi těžko hledal, jak by to byť i vzdáleně mohlo souviset s bojem proti koronaviru. Tento patogen se nebojí ani vnitrostátních prokurátorů a jsem si jist, že sebemenší respekt nebude mít ani před těmi unijními,“ předpokládá.

David pak dodal, že považuje přesun peněz na tento účel za „překroucení Smlouvy o EU a o fungování EU a jednacího řádu Evropského parlamentu“. Odůvodňuje to zejména tím, že k prosazování návrhu je využit nouzový postup předpokládající zkrácené jednání.

„Financování takového úřadu mělo být podrobeno normální rozpravě s normální možností předkládání pozměňovacích návrhů,“ podotýká.

Jinak soubor opatření předložený Komisí připomíná Davidovi „vymetání šuplíků“, kdy jednotliví komisaři předkládají věci, které by si za normálních okolností pravděpodobně ani netroufli. Tuhle „třaskavou směs“ podle definice Davida se následně také pokoušeli doplnit poslanci.

„Kvantita tentokrát dostala přednost před kvalitou. Podobně jako komisaři i prounijní poslanci předložili vše, co považují ,za dobré‘ a myslí si, že by mělo být rychle realizováno. Úprava návrhů Komise cestou pozměňovacích návrhů, které jsme včera projednávali, mi připomněla scénu s Rudolfem II. a dvěma alchymisty v legendárním filmu Císařův pekař – pekařův císař, v níž údajný cizokrajný expert vysvětluje císaři a Edwardu Kellymu svůj postup výroby kamene mudrců slovy: ,Hatláma, patláma e zaprťála – e chánu a chánu‘,“ prohlásil Ivan David.

Návrh na řešení migrační krize

Poslanec rovněž informoval o návrhu, jenž zazněl ze strany Komise v rámci řešení migrační krize. Většina europoslanců tak například usiluje o propuštění migrantů z internačních táborů. Zároveň se to týká těch migrantů, kteří čekají na deportaci v důsledku toho, že jim nebyl poskytnut azyl. Poslanci pak tento návrh rozšířili o další body.

„Většina prounijních poslanců z frakcí socialistů, lidovců, RENEW včera předložila ,společný kompromisní‘ návrh, kterým v rozpočtu na letošní rok na jejich ,zařazení‘ do společností členských států chce vyčlenit více než miliardu eur. Část poslanců za zelené se tento návrh pokusila ještě ,vylepšit‘ výzvou členským státům k vyhlášení amnestie pro vězně. Jiní šli ještě dál a požadují vyprázdnit i vazební cely,“ uvádí český europoslanec.

Politická skupina v Evropském parlamentu Identita a demokracie (ID), v níž Ivan David působí jako europoslanec za SPD, podala přitom odlišné návrhy, které však uznány nebyly. „Naše frakce předložila vlastní návrhy, které však byly prohlášeny za neslučitelné se ,společným kompromisem‘. My jsme totiž chtěli opravdu pravý opak. Tedy ponechat na úrovni členských států to, co se osvědčilo. A neprovádět nebezpečné experimenty s novými centrálními úřady,“ zdůraznil David.

Svůj příspěvek pak europoslanec za hnutí SPD ukončil definitivním prozrazením svého osobního stanoviska vůči předloženým pozměňovacím návrhům.

„Vzhledem k tomu, že většina z nich je podobně bizarních jako návrh na vypuštění migrantů a vězňů do běžné společnosti, své voliče asi nepřekvapím, když uvedu, že jsem pro ně nehlasoval. Dnes po vyhlášení výsledků hlasování o ,kompromisech‘ budeme schvalovat balík opatření jako celek. Vzhledem k tomu, že jsem dnes viděl, co do něj Komise a poslanci připravili, pro návrhy nehodlám hlasovat,“ uzavřel celou věc.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CdZt
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřepočítávání obětí koronaviru ve Wu-chanu ukázalo, že úřady čísla nezatajovaly   
Pridal tk Sobota 18 duben 2020 - 06:36:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí ministerstva zahraničí Zhao Lijian okomentoval aktualizované údaje o počtu obětí a lidí nemocných koronavirem ve Wu-chanu a uvedl, že tamní úřady tyto údaje nikdy nezatajovaly. Informovala o tom ruská média.

V pátek ráno úřady Wu-chanu přepočítaly statistiku onemocnění covid-19 a vyšlo najevo, že se počet obětí zvýšil o 1290, a to na 3869. Kromě toho vzrostl i počet nakažených, a to o 325, na 50 333. Tím pádem se také zvýšila čísla v národní statistice, kdy počet úmrtí na koronavirus dosáhl čísla 4632 lidí a počet nakažených činil 82 692.

„Vzhledem k zaměstnanosti lékařů existují objektivní důvody k tomu, proč došlo ke zpoždění a přehlédnutí v registraci, ale v žádném případě neexistují fakta o zatajování údajů. Nedovolíme, aby se to stalo. Všimli jsme si, že i některé země nedávno poupravily údaje o nemocných covid-19,“ prohlásil Zhao Lijian na briefingu.

Dále zopakoval, že čínská vláda zaujímá otevřené a transparentní stanovisko a poskytuje včasné informace všem zemím.

Již dříve úřady ve Wu-chanu vysvětlily, že v počátečních stádiích epidemie se některé zdravotnické instituce nemohly včas připojit k jednotnému informačnímu systému pro prevenci a kontrolu šíření nemoci. Nemocnice byly přetíženy a zdravotnický personál byl zaneprázdněn léčbou, a tak byly některé zprávy zveřejněny pozdě a některé informace chyběly.

Koronavirus v Česku

Ministerstvo zdravotnictví ČR informuje, že za čtvrtek počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl o 132 nakažených, Česko tak aktuálně hlásí 6437 případů onemocnění covid-19. Podle údajů ministerstva v nemocnicích dosud zemřelo 170 osob, naopak lékaři vyléčili již 979 lidí.

I ve čtvrtek je denní přírůstek nakažených nižší než před Velikonocemi, dosáhl 132 nakažených. Celkově bylo provedeno již 154 307 testů.


Nejvyšší počet potvrzených případů má stále Praha, kde je zaregistrováno přes 1500 případů nákazy, na 100 000 obyvatel připadá téměř 112 nakažených. V Olomouckém kraji je to přes 95 nakažených na 100 000 obyvatel, v Plzeňském kraji přes 88 nakažených na 100 000 obyvatel.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CdZq
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2627 sec,0.0991 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,697kB