Středa 22 duben 2020
Ultra ortodoxní izraelský ministr zdravotnictví, označil koronavirus za “boží trest pro homosexuály”, nyní byl testován pozitivně na COVID 19. LGBT organizace se mu smějí   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 18:42:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelský ministr zdravotnictví Yaakov Litzman a jeho manželka byli pozitivně testováni na koronavirus a zůstávají v domácí izolaci. U obou má nemoc zatím velmi mírný průběh.

Litzman, který je členem ultra ortodoxní židovské sekty haredi, je LGBT kruhy nazýván jako nejhomofobnější ministr izraelské vlády. V izraelském parlamentu prohlásil, že koronavirus je boží trest za homosexualitu, protože homosexualita je hřích. Proto zpráva o jeho nákaze koronavirem, vyvolala pobavení mezi členy izraelské a mezinárodní LGBT++P komunity, kteří se mu nyní smějí a ptají se, za co ho potrestal bůh koronavirem?!

Litzman je také viněn z prudkého nárůstu počtu nakažených mezi ortodoxními Židy v Izraeli, protože na začátku epidemie počátku odmítal uzavřít chlapecké náboženské školy – yešivy (Izrael měl k 20/4 13 654 potvrzených případů nákazy a 173 oficiálně označených jako oběti nákazy). Opozice ho rovněž obviňuje, že porušoval svá vlastní nařízení ohledně koronaviru.

Litzman vyvolal před časem mezinárodní pozdvižení, když oznámil na začátku pandemie koronaviru, že izraelští vědci údajně začali pracovat na vývoji vakcíny již před propuknutím pandemie. To vyvolalo řadu spekulací a z nich plynoucí konspiračních teorií, které si kladly otázku, jak mohli izraelští vědci dopředu o vzniku pandemie vědět?!

Juraj Jánošík
Zdroj: https://ceskavec.com/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump nařídil zničení íránských člunů, které překáží americkému loďstvu   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 18:05:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Loďstvo Spojených států dostalo rozkaz ničit jakékoli íránské lodě, které mu na moři překáží. Informoval o tom na Twitteru prezident USA Donald Trump.

„Nařídil jsem Námořnictvu Spojených států, aby pálilo a ničilo všechny iránské vojenské čluny, pokud na moři překáží naším lodím,” sdělil Trump.

Rozkaz hlavy Bílého domu následuje po dřívějším incidentu za účasti íránských a amerických vojáků v Perském zálivu. 15. března Centrální velitelství amerického námořnictva oznámilo, že motorové čluny Íránských revolučních gard provedly v zálivu nebezpečné manévry v blízkosti amerických válečných lodí.

Informace pak potvrdilo velení námořních sil Íránských revolučních gard. Uvedlo však, že odpovědnost za provokace a nebezpečné manévry nesou Američané, a varovalo před „rozhodnou odpovědí” v případě bezpečnostní hrozby pro Írán.

Zdroj: twitter
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon150. výročí V. I. L.   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 13:40:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zamyšlení na téma Lenin ve spojení se 150. výročím jeho narození, které je zveřejněno na webových stránkách Institutu české levice z.ú. (www.institutcl.cz) je určeno nejenom příznivcům KSČM, evropské a české levice, ale i podporovatelům realizace neodvratných společenských změn stojících před naší civilizací. Dobrovolných, vynucených a pro mnohé neočekávaných změn bude po ouvertuře koronavirové operety přibývat. V poměrně obsáhlém Zamyšlení je nabízeno několik myšlenek, výzev a úkolů, které bude život vyžadovat řešit v přítomnosti koronaviru a nehledě na to, kdo bude zvolen prezidentem USA a u moci v ČR.

Pro úvod Zamyšlení jsem zvolil výtažek ze života Lenina. V něm jsem se pokusil definovat několik pramenů nadčasovosti, charakteru a možností realizace myšlenek a působení v různých fázích života. I dnes, v době zásadních změn v životě a soužití, tj. vztahů a nehledě na všeobecně rozšířené tvrzení, že moc lze získat pouze násilně (válkou nebo revolucí) nebo nenásilně (evolucí nebo demokracií) se nabízejí jiné možnosti.
Jaké to jsou?

Hlavní téze Zamyšlení je definována opětovně zmiňovanou nutností vrátit se k jednotnému vědění, vnímání Planety jako kosmické lodi a spolupráci. Existující hospodářsko – politický systém uvedenou nutnost nepodporuje. To opět potvrzuje krizová doba pandemie (strachu z) koronoaviru. Skutečností však je, že o koronaviru, podobně jako o Vesmíru víme nehledě na všechny úspěchy vědy a techniky málo, prakticky nic. Proto vládnou fake news, zvědavost a strach. Podobně je tomu i s odpovědí na otázku, proč si V.I. Uljanov zvolil pseudonym Lenin. Věděl to jen on sám. My víme, že jméno je odvozeno od ruské řeky Leny. Ta je významnou řekou Ruska a naší Planety, podobně jako jméno Lenin se stalo významným pro zásadní změny v Rusku a na Planetě. Lodivod lodi zvané Rusko vedl Velkou říjnovou revoluci a dožil se na konci svého komplexního a částečně i tajemného života zrodu SSSR.

Vladimír Iljič Uljanov

Narodil se 22. dubna 1870 v Simbirsku, dnešním Uljanovsku. Úmrtí otce v lednu 1886 následovala rok později smrt bratra Alexandra, odsouzeného s několika souputníky - radikály za neúspěšný pokus o atentát na cara Alexandra III. Bratrova smrt hluboce zasáhla mladého studenta na univerzitě v Kazani. Z té byl po čtyřech měsících za účast na studentských procesech vyloučen. Vyloučení přinutilo zvědavého ex-studenta k domácímu studiu práva, jazyků (řečtina, latina, francouzština, němčina a angličtina) a Hegelových textů. Jejich znalost je nutná k pochopení teorie Marxe. Silná vůle dovolila v roce 1891 udělat závěrečnou zkoušku a získat povolení vykonávat právnickou profesi.

Do historie Ruska vstoupil s drzostí, revoluční myšlenkou a ničícím konáním. V historii Ruska umožnil trvalou vzpomínku v podobě bezpočetných památníků, názvů ulic, závodů, lodí, umožnil dvojité přejmenování města, dal důvod ke stavbě mauzolea a tím i k nekonečné diskuzi o sobě, svém působení a jeho následcích pro generace. Sakralizace jména Lenin ve světě a přesvědčení mnohých osobností o tom, že metodologie leninského pojetí historie má své opodstatnění, které sám Lenin zdůvodnil teorií marxismu, vzniklého ne odděleně od života, ale zaměřeného na sociálně politický vývoj pracujících s cílem dosažení sociální spravedlnosti v reálné humanistické společnosti, dovolují srovnávat Lenina s jinými velkými osobnostmi v nepřepsané historii. Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr.

Tímto Leninovým citátem lze přistoupit k identifikování a definování pramenů nadčasovosti, charakteru a možností použití a realizace hlavních myšlenek působení Lenina v každodenním životě člověka, strany a společnosti v době zásadních změn lidského soužití. Kromě toho doporučuji odděleně zamyslet se nad otázkami typu: Je marxismus a leninismus jedno a totéž, a jestli ne, v čem je rozdíl, a co mu předcházelo? Je členství v různě nazývaných komunistických stranách jedno a to samé, a jestli ne, v čem je rozdíl, a byli-li a mohou být opravdoví komunisté nečleny strany, nebo dokonce ve vedení strany? Byli opravdoví antikomunisté členy KS nebo ve vedoucích funkcích KS během budování SSSR? Je bolševismus ruskou specialitou a druhem marxismu a stranické příslušnosti, nebo je to něco zcela jiného, čistě ruského, co existovalo do marxismu, existuje i dnes a může mít za určitých podmínek budoucnost? Když ano, jaké jsou to podmínky?

Bucharin - Stalin - Trocký

Důležité pro pochopení Lenina je jeho spojení a vliv jeho tří hlavních souputníků. A také skutečnost, že idea
západoevropského socialismu byla do Ruska zavlečena Západem. Proto hodnocení pokusu zakořenit cizí a neorganické reformy v kulturně historické tradici Ruska, jako jednoho z nejslabších států světového kapitalismu té doby, zaostávajícího za sociálně – hospodářsky vyvinutými státy západní Evropy indikuje, že Leninismus jako důležité sociálně – filozofické a politicko – ekonomické učení mělo, aby bylo trvale úspěšným, zohlednit konkrétní historickou situaci a stav společnosti. To se však nestalo.

Na tomto místě se nabízí otázka Proč se tak nestalo?, a také odbočka – otázka: Jaký volit východ ze současné situace, kterou charakterizuje vyčerpaný hospodářsko – politický systém? Jestliže v post revolučním Rusku se importované reformy udržely jenom dočasně, protože byly neorganické a nebraly na zřetel, že v době předrevoluční a revoluční pořád ještě přežívaly feudální prvky a řízení formou samoděržaví, to i dnes při východu z krize bychom se měli snažit navrhnout a realizovat pouze reformy organické. Ty musí vycházet z tradice a odpovídat kvalitě prostředí. Musí mít společného jmenovatele s utopickým celosvětovým řešením, protože jedině společně a celosvětově můžeme doufat na vyřešení krize a přežití lidstva na Planetě.

Dnes již víme, že moderní ČR si vybrala neorganické reformy, je závislá s omezenou suverenitou a ručením, menším než má s.r.o. To již kvůli pýše, pokrytectví a vedoucím kádrům milujících peníze, konzum a moc. Zásahy samosprávy města do zahraniční politiky státu indikují nemožnost udržitelné spolupráce státu s jinými státy, které se poučily z Leninismu a formují 21. století. Počet obyvatel těchto států představuje dnes více než 1/3 světové populace (ČLR, Vietnam, KLDR, Kuba, Laos, ŠOS, potenciálně Indie, Pákistán a.j.)

Celosvětové řešení

Dnes vidíme, že celosvětové řešení nemůže být definováno a realizováno bez ČLR, USA a RF. V současné krizové situaci vidíme averzi, ignoranci, závist a geopolitické nepřátelství k ČLR a RF. Averze, ignorance a závist budou v době realizace objektivních změn ve světě

narůstat. Přitom se pokrytecky bude zapomínat skutečnost, že gigantickou transformaci průmyslu, politiky a společnosti ČLR umožnil degenerující, chamtivý a pyšný Západ dobrovolně a sám přenosem všeho, co je spojeno s manuální a průmyslovou výrobou, nízkou cenou a možností velkoplošně prodat. ČLR nikam na Západ neposílala vojáky ani tanky, ale studenty a připravené obchodní mise poučené citáty a učením Lenina: 1) Dej mi jen jednu generaci mladých a proměním celý svět. 2) Kapitalisti sami nám prodají provaz, na kterém je my pověsíme. 3) Zvelič pravdu a máš hloupost. Co se týče RF, situace je analogická, psychologicky zbarvená: Západ se cítí být poražen, nebo vědomě klame své občany a popírá, že SSSR bojovalo proti nacismu a ne proti obyvatelům Západu.

Teoretický marxismus, jeho materialistická dialektika a ještě více abstraktní (utopistické) představy o budoucím socialistickém uspořádání společnosti nebyly schopny získat trvale moc proletariátu v Rusku, ani jinde ve světě z výše uvedených důvodů. Z pozice cyklického charakteru historie je očividné, že zraje to, co přivedlo Lenina k moci a je možno zjednodušeně formulovat: Moc není schopná ekologicky, efektivně a ekonomicky vládnout po staru a lid není ochoten žít po staru. Oslabené křesťanství a pravoslaví se svým silným národním duchem, která se přijímají, a pokrytecký ateismus a mesianismus, které končí v nouzi a před svojí smrtí, jsou vystaveny vlně islamismu. Ten se nepřijímá, protože je vrozen.

V době atomových, biologických, kybernetických a rozumových zbraní, máme-li vůli žít dále, musíme vyloučit pokrytectví, pýchu a začít spolupracovat. Zde marxismus – leninismus nabízí aktuální otázky, na které odpovědi mohou napovědět směr, kde a kdy, co, jak a proč dělat, aby jeho nadčasovost, vyjádřená myšlenkou Všechno souvisí se vším!

Příklad několika otázek

Obsah citátu – Vše souvisí se vším - vyzívá hledat odpovědi na správně formulované otázky. Ty budou, chceme - nechceme, předmětem pří a sporů budoucích generací. To znamená našich dětí, vnuků, pravnuků atd. Z toho vyplývá pro nás povinnost hledat společně s mladou generací odpovědi na otázky, aniž abychom se dopouštěli chyby, kterou vyjadřuje již zmíněný Leninův citát: Zvelič pravdu a máš hloupost. Otázky nejsou jednoduché. Například: Proč při realizaci myšlenky muselo být použito násilí a teror? Není-li pravda, že v následku násilí a teroru se myšlenka socialismu transformovala do diktatury proletariátu a administrativní formy řízení? Není-li pravda, že i kvůli uvedenému se rozpadl SSSR a v následku rozpadu národ odletěl především do západního světa, kde se stal, jak dnes prokazatelně vidno dočasně bezmocným rukojmím kapitalistického systému?

Analogické otázky je možno formulovat i co se týče rozpadu ČSSR a vývoje od roku 1990 až po dnes. Tajemství historické věčnosti Lenina spočívá zjednodušeně formulováno, v jeho duchovním životě. To indikuje Leninova odpověď na otázku – Kdo jste? Leninova odpověď: Patřím k řádu nositelů meče, a kastě vojínů. V odpovědi je obsažen odkaz k dávné historii. Jaké? Zamyšlení na téma Lenin nabízí odpověď, nejenom na tuto otázku. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
22.04.2020
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeské tajné služby spustily v pondělí ve spolupráci s americkými partnery novou zpravodajskou hru proti Rusku...   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 09:14:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
České tajné služby spustily v pondělí ve spolupráci s americkými partnery novou zpravodajskou hru proti Rusku, v předstihu o tom informoval Aeronet již o víkendu! V pondělí vypustily Lidové noviny článek, který s odkazem na zdroje z bezpečnostních kruhů obviňuje Ruskou federaci, že stojí za kybernetickými útoky na české nemocnice! Ruská ambasáda v Praze to označuje za špinavou pomluvu a snahu prohloubit krizi ve vztazích mezi oběma zeměmi! Pupeční agenda BIS a CIA v přímém přenosu, v pátek Mike Pompeo varuje “státy” před útoky na nemocnice v ČR a v pondělí Babišovy noviny odpalují obvinění, že za útoky na české nemocnice stojí Rusko! Proč nejsou Česko a USA signatáři úmluvy OSN o boji proti počítačové kriminalitě?

Ruské velvyslanectví v Praze se dnes ostře ohradilo proti včerejšímu článku v Lidových novinách, ve kterém autor Martin Shabu s odvoláním na vysokého důstojníka z českých tajných služeb a další zdroj z okruhu Bezpečnostní rady státu uvedl informaci, že vyšetřovací tým, který prošetřuje kybernetické útoky na české nemocnice v poslední době, prý dospěl na základě informací k názoru, že útoky pochází od Ruské federace. Útočníci prý používají ruské IP adresy a používají software, který prý také ukazuje na Rusko. V článku se nic nepíše o tom, jak fungují VPN sítě, a že každý Franta Omáčka si může ke svému počítači připojit ruskou IP adresu, bez ohledu na to, kde se fyzicky ve světě nachází. Hackeři standardně při útocích provádí spoofing svých IP adres a používají IP adresy jako přemostění z jiných míst na planetě, např. z USA, nebo dokonce z Brna.

Naše redakce o víkendu dostala z ruských diplomatických kruhů echo, že ruské ambasády v Evropě minulý týden dostaly v kabelogramech varování před bezprostřední hrozbou nové zpravodajské hry proti Ruské federaci, která má vypuknout každým okamžikem a jejím cílem bude obvinit Ruskou federaci z mezinárodního terorismu. Když minulý pátek americký ministr zahraničí Mike Pompeo vydal tiskové prohlášení, ve kterém varoval nejmenované státy před důsledky, které si ponesou, pokud útočí na české nemocnice a další infrastrukturu spojenců Američanů, bylo naprosto jasné, že spuštění této zpravodajské hry proti Ruské federaci je na spadnutí a dá se očekávat během několika dnů, nebo dokonce během několika hodin. A přesně k tomu došlo. V neděli jsme publikovali náš článek varující před touto novou zpravodajskou hrou a hned v pondělí vyjely Babišovy Lidovky první pamflet obviňující Rusko, že stojí za útoky na české nemocnice.

Na povel z USA začala v ČR další zpravodajská hra proti Rusku

Ruské velvyslanectví v úterý označilo článek v Lidových novinách za špinavý protiruský výpad a otevřenou provokaci. Podle ambasády jde o fake news s cílem vytvořit nenávist v české populaci proti Ruské federaci a poškodit obraz Ruska v očích českých občanů. Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka se Lidovým novinám na dotaz vyjádřil, že se k této kauze nebude vyjadřovat. Premiér Andrej Babiš již v pátek odsoudil útoky na české nemocnice, že je to prasárna, ale k obvinění Ruska se nijak zatím nevyjádřil.

Časová souslednost mezi tiskovým výrokem Mikea Pompea v pátek a článkem v Lidových novinách v pondělí je naprosto jasná korelace a souvislost, bez jakýchkoliv pochyb. Americká zahraniční administrativa ve spolupráci se CIA a českou BIS připravily na území ČR další zpravodajskou hru proti Rusku a je pouze otázkou několika málo dnů, nebo dokonce hodin, než česká tajná služba posune v mediálním narativu kybernetické útoky na nemocnice do souvislosti s odstraněným pomníkem maršála Koněva na Praze 6.

Podle informací naší redakce je plán této zpravodajské hry nastaven ve smyslu spojení krize okolo pomníku s útoky na české nemocnice. Legenda, resp. příběh tohoto útoku potom bude BIS a českými médii vykreslován jako kybernetická odveta Ruské federace proti ČR za odstranění sochy sovětského maršála. Cílem této provokace je potom vykreslení Ruska jako země, která používá kybernetický terorismus v době virové krize v ČR.

Média mainstreamu budou v rámci této provokace tuto legendu šířit a popularizovat, a to stejně jako v případě kauzy Sergeje Skripala, Novičoku nebo vyšetřování sestřeleného letu MH-17 nad Ukrajinou. České tajné služby by takovéto provokace nebyly schopny samy o sobě, toto je provokace řízená přímo z Langley ve Virginii, tedy z centrály americké CIA. Současná krize okolo viru nemá být ponechána bez užitku a má být využita k rozehrání mohutné zpravodajské hry proti Rusku.

Operace proti Rusku v Praze vznikají na dálku v Langley

Velení této provokace je zřejmě následovné: CIA úkoluje v ČR minimálně dva subjekty v okruhu českých bezpečnostních služeb, a to BIS a právě NÚKIB. Další operativní rozpracování je okolo lidí v blízkosti poradců ve vládě ČR a členů Bezpečnostní rady státu. Tyto assety mohou být úkolovány přímo, anebo prostřednictvím kontaktů a jednotlivých amerických atašé v ČR a jejich spojek. Zpravodajská hra je v ČR přímo napojena na vybrané redakce novin a médií, které zpravodajskou hru amplifikují v rámci informačního pole ve společnosti. V této hře se spoléhá na autoritu médií a tvrzení s předpokladem, že veřejnost nebude tvrzení podrobovat kritickému myšlení.

Pokud by jakýkoliv stát chtěl začít pomocí svých elitních kybernetických jednotek útočit na nějaké cíle v nějaké zemi, nepoužil by k tomu IP adresy své vlastní země. Jenom debil si může myslet, že Rusko bude pod svými transparentními IP adresami útočit na infrastrukturu jiné země, a to navíc ještě na nemocnice v době koronavirové krize. Je naprosto jasné, že cílem této zpravodajské hry je vykreslit Rusko jako naprosto odpornou zemi, která se neštítí útočit v době krize proti nemocnicím. Dovedete si představit, co takové obvinění udělá s veřejným míněním v ČR. Opět dojde k prohloubení krize ve vzájemných vztazích mezi ČR a Ruskem, opět se o něco zhorší bezpečnostní situace mezi oběma zeměmi, a opět se naopak ČR více posune směrem do područí a absolutní servility k USA. Ruská tisková agentura Tass k tomu napsala [5]:

Tisková zpráva TASS

PRAHA, 20. dubna /TASS/ – Ruské velvyslanectví v České republice odsoudilo provokaci ve zprávách českých médií, která tvrdí, že nedávné útoky hackerů na zdravotnická zařízení v této zemi byly údajně provedeny Ruskem. „Řada českých médií uvedla nejmenované zdroje v českých bezpečnostních agenturách, které tvrdí, že Rusko údajně stojí za řadou nedávných kybernetických útoků na zdravotnická zařízení v České republice,“ uvedlo velvyslanectví ve svém prohlášení na svém účtu na Facebooku.

“To není nic jiného než další snůška fake news. Ruské velvyslanectví chce zdůraznit, že jediným cílem takových publikací je vytvořit nepřátelský obraz naší země.” Velvyslanectví poznamenalo, že je běžnou praxí místních médií vypouštět do oběhu protiruské materiály. „Ale vydělávání na účet naší společné katastrofy – epidemie koronaviru, když jsou v sázce životy lidí – překračuje veškeré možné morální a etické rámce. České úřady říkají, že za kybernetickými útoky v zemi může být cizí stát“, píše se v prohlášení.

„Chtěli bychom varovat před takovými nezodpovědnými a špinavými informačními útoky na Rusko, které zavánějí provokací,“ zdůraznilo velvyslanectví a dodalo, že všechny problémy vznikající v oblasti informačních a komunikačních technologií by měly být vyřešeny v rámci odborného dialogu a ruská strana opakovaně požadovala takový dialog. „V této souvislosti bychom chtěli připomenout ruskou iniciativu na vytvoření univerzální úmluvy o boji proti počítačové kriminalitě, která byla schválena většinou členských zemí OSN v roce 2019. Česká republika bohužel mezi nimi není,“ dodala.


Česko spolu s USA a dalšími západními zeměmi nepodpořilo ruskou rezoluci v OSN na vytvoření nezávislého mezinárodního vyšetřovacího orgánu pro prošetřování hackerských útoků ve světě

No, a máme tady další chucpe. Rusko totiž koncem minulého roku v OSN úspěšně prosadilo ve Valném shromáždění usnesení o boji proti počítačové kriminalitě s názvem “Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes“, ale Česká republika se k dokumentu nepřipojila a hlasovala proti, společně s USA. Dokument odmítly západní země kvůli tomu, že rezoluce vyzývá k vytvoření mezinárodního orgánu, který bude prošetřovat počítačovou kriminalitu, průniky do sítí, hackerské útoky proti jednotlivým zemím atd.

Spojené státy dokument nepodpořily, protože takové mezinárodní vyšetřování by v moha případech jaksi našlo zdroje kybernetických útoků nikoliv v Rusku nebo v Číně, ale právě v USA a v zemích amerických spojenců. Jakýkoliv nadnárodní orgán, který by vyšetřoval kybernetické útoky ve světě, by logicky dříve či později přišel k závěrům, že útoky z ruských IP adres vůbec nepochází z Ruska, ale z úplně jiných zemí. Je stupidní, licoměrné a nehorázné drze obviňovat Rusko z útoků na české nemocnice na jedné straně, ale přitom na straně druhé v OSN hlasovat spolu s USA proti ustanovení mezinárodní a hlavně nezávislé instituce pro prošetřování kybernetických útoků ve světě.

-VK-
Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZná Fauci budoucnost (i minulost) corona epidemie?   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 08:58:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Anthony Fauci je důležitá osoba v americké administrativě. Stojí v čele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci (NIAID).

Během setkání Trumpa s novináři byl položen dotaz na financování výzkumu corona virů v čínském Wuhanu z amerických zdrojů. Reakce Trumpa ve videu.

Stejně jako jakési schopnosti vidět budoucnost samotným Faucim, když v minulosti sdělil, že společnost bude čelit nečekané epidemii...

Za pozornost stojí toto 2min video z vysílání italské televize (2015). Složením vzniká zajímavý díl do mozaiky "epidemie".Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump přepracovává strategii americké energetiky   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 08:50:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prezident Trump a ministr zahraničí Mike Pompeo, bývalý ředitel CIA, se poslední tři roky snaží skoncovat s imperialismem USA a nahradit jej ekonomickou strategií. To by znamenalo, že Washington může být i nadále světovým lídrem, ale za předpokladu, že bude mít silnou armádu a energetickou samostatnost.

Donald Trump schválil využívání chráněných oblastí, znovu spustil výstavbu ropovodu a pokračuje tak v riskantním podniku s břidlicí, přestože to je svojí podstatou krátkodobé. Politický vývoj v Saúdské Arábii s velikášstvím korunního prince Mohameda bin Salmána nejprve umožnil, aby ze Salmána vymámili co nejvíce peněz na nejrůznější pošetilosti, ale poté došlo ke konfliktu. Nakonec Salmán zahájil ropnou válku nikoli proti Rusku, ale proti americkému břidlicovému průmyslu.

Záměrně to způsobilo, že cena prudce poklesla ze 70 dolarů za barel na částku pod 30 dolarů. Nicméně se tato otevřená konfrontace nečekaně střetla s epidemií covid-19 a závratným poklesem celosvětové spotřeby energie. Epidemie také postihla Spojené státy, kde několik nejvyšších představitelů má v plánu vyhlásit výjimečný stav a ukončit Trumpův experiment.

Došlo ke střetu těchto tří skutečností (ekonomická strategie prezidenta Trumpa, saúdská vzpoura a koronavirová pandemie). Abychom je mohli analyzovat, oddělíme je od sebe, ale je třeba mít na paměti, že logiku každé z nich mohou narušit ty dvě zbývající.

Ekonomická strategie

S ohledem na kolaps cen ropy se prezident Trump domníval, že nemá žádné jiné řešení, než převzít hlavní světové rezervy z Venezuely. CIA a jižní velení USA (SouthCom) již několik let destabilizují tuto zemi v rámci příprav na plán Rumsfeld/Cebrowski, zaměřený na zničení státních struktur karibské pánve. Země dospěla do bodu, kdy by případné svržení prezidenta Nicoláse Madura nevyvolalo žádnou další reakci, stejně tak, jako když Američané svrhli vrchního velitele panamské armády Manuela Noriegu v roce 1989.

Spojené státy proto přesvědčily Evropskou unii, aby se připojila k operaci „Just Cause“ (Spravedlivá věc): k únosu prezidenta Madura a vůdce Diosdada Cabella. Spojené království, Francie, Španělsko, Portugalsko a Nizozemsko - bývalé koloniální mocnosti Jižní Ameriky - se přidaly dobrovolně.

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo 26. března prezidenta Madura a několik jeho spolupracovníků z obchodování s drogami a vypsalo na ně odměnu.

31. března ministerstvo zahraničí vydalo rámec pro přechod k demokracii ve Venezuele, který vylučuje jak bývalého prezidenta Madura, tak samozvaného prezidenta Guiadóa.

Na začátku dubna se portugalské špionážní lodi RCGS Resolute podařilo potopit loď venezuelské pobřežní stráže, která se chystala vstoupit na její palubu. Lodi Resolute se poté podařilo uniknout a zakotvit pod nizozemskou ochranou na ostrově Curacao. Francie a Velká Británie vyslaly do oblasti dvě válečné lodě, letadlovou loď Dixmunde a kontejnerovou loď FRG Argus, aby pod rouškou přepravy v rámci pandemie covid-19 přivezly zbraně a munici. Americký torpédoborec a několik námořních lodí byly převedeny pod velení amerického Úřadu pro potírání drog.

Nicméně tuto operaci přerušilo americké námořnictvo kvůli epidemii.

Saúdská vzpoura

Saúdská královská rodina je zakořeněna v pouštní kultuře. Její způsob fungování je v rozporu s moderním světem, jak dokazuje například stětí hlavy vůdce politické opozice Šajcha Nimra Bakir al-Nimra (2016), uvěznění téměř všech princů z řad královské rodiny a konfiskace jejich majetku (2017), a také zavraždění jednoho z občanů na zahraničním konzulátu (2018).

Podle této kultury nezáleží na tom, zda někdo spáchá sebevraždu, pokud se jedná o konkrétní pomstu. Poté, co byl korunní princ zmanipulován opovrhujícím Jaredem Kushnerem a Donaldem Trumpem, rozhodl se pro pomstu formou zničení amerického průmyslu s břidlicovou ropou, který nemůže přežít, pokud bude cena ropy pod 35 dolarů za barel.

Prezident Trump, který nenašel jinou možnost, jak přivést Saúdskou Arábii k rozumu, dospěl k rozhodnutí, že nebude sabotovat jejich ropné vrty, nýbrž porazí korunního prince v Jemenu. Souběžný útok na kmeny, které jsou podporovány Íránem a Emiráty, rozdrtil kmeny, podporované Araby. Mimochodem Britové obsadili ostrov Sokotru, který leží u ústí do Rudého moře. Rijád měl k dispozici pouze letectvo.

Opět došlo k tomu, že operace byla přerušena kvůli epidemii, nebo spíše bylo Saúdům nabídnuto určité východisko. O dva týdny později reagovali na výzvy generálního tajemníka OSN a oznámili jednostranné příměří, aby se zdravotnické služby mohly postarat o pacienty, postižené nemocí covid-19. Ve skutečnosti však v minulosti neměli slitování se svými nepřáteli a úmyslně nechali hladovět civilní obyvatelstvo. Především přišli o své základny v Jemenu, Hútiové jim poté nabídli mír, který však pohrdavě odmítli.

Pokud by bylo dosaženo předchozí dohody mezi Washingtonem, Abú Zabí a Teheránem proti Rijádu, došlo by k novému uspořádání spojenectví a zřeknutí se falešné opozice mezi sunnity a šíity. V každém případě jsou Spojené arabské emiráty velkým vítězem v rámci této nové dohody. V současné době spolupracují s Bahrajnem na opětovném uvedení Sýrie na mezinárodní scénu.
Washington znovu získal kontrolu nad politikou cukru a biče. Cukr představovalo dobrovolné snížení produkce ropy; bič představoval hrozbu zabavení saúdskoarabské státní ropné společnosti Aramco, která je jediným zdrojem příjmů Saúdů.

Americký poradce pro národní bezpečnost Robert O'Brien poslal k vyjednávání do Rijádu svou zástupkyni Victorii Coatesovou, aniž by tomu příliš věřil.

Saúdové jsou však ve slabém postavení: epidemie vážně zasáhla více než 150 princů z královské rodiny, včetně guvernéra Rijádu, který potřeboval respirační podporu. Gerontokratický systém je otřesen.

Zdá se, že kompromisu bylo prozatím dosaženo 9. dubna, neboť organizace OPEC oznámila celosvětový pokles produkce ropy o 10 milionů barelů denně v květnu a červnu, o 8 milionů barelů denně během druhé poloviny roku 2020 a 6 milionů denně během následujících 16 měsíců. Ale tento drastický krok je pouze jednou třetinou poklesu světové spotřeby během koronavirové pandemie.

Kromě toho je uplatnění této strategie podmíněno respektováním všech členů a partnerů. Mexiko souhlasilo s poklesem jen 100 000 barelů/denně namísto očekávaných 400 000. Prezident Trump navrhl snížit produkci v USA o dalších 250 000 barelů namísto Mexika, ale to stále neodpovídá požadovanému množství.
Schůzka ministrů energetiky skupiny předních ekonomik G20 tomu nemohla pomoci, ministři upozornili na nereálnost zavádění vyjednávané dohody.

Koronavirová epidemie

Mnoho států se rozhodlo, že raději postupem doby promoří obyvatelstvo virem, než aby s nemocí bojovalo a obětovalo vlastní ekonomiku. Již tak to vede k nadměrné dluhové inflaci a globální recesi.

Ve Spojených státech někteří vysocí představitelé, kteří se pokusili svrhnout prezidenta Trumpa na základě afér „Russiagate“ a „Ukraineagate“, plánovali, že se zavede výjimečný stav kvůli boji s epidemií na federální úrovni, což je ústavně zodpovědnost federálních států. Proto odmítli vyslat jednotky do Venezuely; bezprecedentní neuposlechnutí USA.

Žádost o pomoc ze strany velitele letadlové lodi USS Theodore Roosevelt, týkající se vylodění jeho posádky kvůli nereálnosti zabránit šíření nemoci na palubě, političtí činitelé původně považovali za rezignaci na funkci. Ale jednohlasné vzdání holdu ze strany námořníků, když jejich kapitán opouštěl loď, vedlo prezidenta Trumpa k tomu, že obětoval ministra námořnictva, jehož náhle označil za rigidního a bezcitného. Další tři letadlové lodě jsou ve stejné situaci. Otevřená konfrontace mezi státem a federálními občany na straně jedné a vojskem na straně druhé. V případě výjimečného stavu by vysocí představitelé mohli sami sebe prohlásit za neutrální vůči politickým rozporům a usilovat pouze o zdraví svých spoluobčanů.

Směrem ke změně v energetické politice USA

Po schůzce se saúdským ministrem energetiky představilo 11 republikánských senátorů z ropných států dva návrhy zákona, nařizující stažení amerických jednotek z Arábie. Tím vydláždili cestu k radikální změně.

Prezident Trump nyní zvažuje změnu energetické politiky své země ve dvou bodech:

Odpoutat se od politiky prezidenta Richarda Nixona (na radu svého volebního specialisty Kevina Philippse) a upřednostnit spotřebitele před pracovními místy. Poté by se uvalila vysoká cla na dovoz levné ropy, aby se zachránil břidlicový průmysl.
Rovněž se odpoutat od politiky prezidenta Geralda Forda (na radu ministra zahraničí Henryho Kissingera), zaručit volný trh a oprávnit organizaci OPEC k vytvoření kartelu na úkor pouze Evropanů. V důsledku toho by Kongres schválil návrh zákona z roku 2007, který odsuzuje členské státy OPEC za nekonkurenční praktiky (tj. zákon proti kartelu producentů a exportérů ropy - NOPEC).

Thierry Meyssan

Trump Adapts US Energy Strategy vyšel 14. dubna 2020 na Oriental Review. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/04/8284-trump-prepracovava-strategii-americke-energetiky.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSprosťáctví Topolánka, klauna z Řeporyj a Kalouska   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 08:35:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Víkendový rozhovor prezidenta Zemana galvanizoval na Frekvenci 1 k naprosto nechutným a sprostým výlevům na sociálních sítích několik výtečníků, kteří sami sebe považují za politiky seriózní pravice. Dost dobře nechápu, jak se někdo, kdo sám sebe považuje za konzervativního a slušného politika, může otírat o prezidenta republiky, tedy o prvního občana státu, tak neslýchaně sprostým způsobem, jako to na sociálních sítích učinili tři výše jmenovaní výtečníci.

Zdá se, že také pan prezident byl poněkud okouzlen v rozhovoru na Frekvenci1 svou vlastní inteligencí a poněkud volněji pracoval s bonmoty než by měl. Na druhé straně však jeho výroky nebyly vulgární, snažily se jen konstatovat pravý stav věcí.

Například neschopnost či neochotu starosty Prahy 6 udělat něco v konkrétní záležitosti týkající se vzhledu městské části, která by jej měla zajímat. Možná, že bonmot pana prezidenta s případně chcíplým čuníkem kancléře Mlynáře nebyl příliš vtipný. Ale opět, nebyl za hranicí vulgarity.

Naopak, bývalý předseda hlavní konzervativní strany v zemi, ODS, Topolánek, ve svém vyjádření hází vulgárními výrazy jako by se nechumelilo.

Klaun z Řeporyj, nedávný zájemce o funkci prvního místopředsedy nejvýznamnější konzervativní strany v zemi, ODS, nazývá prezidenta „drzým dědkem“ a přeje mu de facto ukončení činnosti v prezidentském úřadu „biologickou cestou“. Nebývá součástí obvyklé politické kultury západoevropského typu, přát smrt politickému odpůrci. To je obzvlášť odporné a zavrženíhodné. To si pak člověk musí říkat, zda si onen klaun zrovna nešňupnul něčeho peprnějšího, než je šňupací tabák.

Předseda poslaneckého klubu další konzervativní strany, TOP 09, má tak odporný komentář na twitteru, že jej nehodlám ani opakovat či parafrázovat, pro jeho naprostou nechutnost.
Zkrátka naši pravičáci se opět předvedli. Zbývá jen dodat jediné slovo: fujtajbl!

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPozdrav Topolánkovi z Valašska   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 08:31:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mirku Topolánku, předně si dovolím Ti tykat, přestože nejsem členem ODS, ale protože jsem o dost starší, abych si to mohl dovolit, stejně jako Tě na tomto místě vyplísnit. K projevu prezidenta Miloše Zemana píšeš, že Ti došla slova.

Rodná valašská, malebná ostravská i trefná pražská. Proto ses rozhodl dát najevo svou nespokojenost slovy, cituji: Miloši, pohrdáš lidmi a vytíráš si s nimi prdel. Nikdy jsi nebyl demokrat, jsi jen ubožák a sráč! No, vzhledem k Tvému vzdělání (o intelektu raději pomlčím) bych očekával nejen větší slovní zásobu, ale hlavně slušná, společensky únosná slova, která přes negativní postoj k dané osobě budou obsahovat onu nepostradatelnou elementární úctu a respekt, zvláště jde-li o osobu prezidenta. Sebevětší nespokojenost, hraničící s nasraností, lze také vyjádřit slušně, bez urážek a slov, která by snad neměla být ani publikována. Demokracie, Mirku, není o tom, že když s něčím nesouhlasíš, tak to vyjádříš slovy jako otrapa, vyhozený z hospody! V souvislosti s Tvým výrokem musím citovat známé české přísloví, že „Čím větší (rádoby) inteligent, tím větší prase“! Nepochybuji, že Tě má slova nijak nerozhodí, protože Ty jsi „splachovací“, s odrazovým sklíčkem na řiti. Jenže to Tvou reputaci nenapraví.

Tragédií je, když si uvědomíme, že takové sprosté hovado, za které se stydí samotní Valaši a Ostravaci, bylo kdysi předsedou vlády České republiky! To ovšem v tu dobu nikdo nevěděl, resp. netušil (snad kromě Tvých nejbližších kamarádů z Mokré čtvrti), jaké jsi nevycválané hovado, valašské prase, nevymáchaná držka a neomalený hulvát. Stalo se, Ty ses stal premiérem! Uf!
I na tomto vysokém postu jsi však neopomněl prokázat svoje svérázné intelektuální a charakterové kvality a vlastnosti, nicméně ses alespoň zdržel, pokud si pamatuji, projevu takové netaktní indiskrétnosti, nekultivovanosti a nekorektnosti, jakou sis dovolil k hlavě státu, prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Vůbec Tě neomlouvá skutečnost, že se důvěrně znáte, že si tykáte. Tykat si mohou relativně vzato přátelé, ale pokud se jeden ke druhému chová jako Ty, Mirku Topolánku, to není přátelství, ale důkaz hluboké neúcty a deformace intelektu a charakteru, což toliko hovada hodno jest!

Je velkou chybou a Tvým štěstím současně, že byl zrušen § z dob socialistického, potažmo buržoazního zákonodárství o urážce veřejného činitele, resp. nactiutrhání apod. Dnes je urážka na cti (odborně difamace), tedy jako ublížení na cti druhé osoby urážkou, nadávkou, vydáním v posměch apod., čehož ses, Mirku Topolánku, svým vyjádřením v plném rozsahu dopustil, notabene k osobě, která by měla včetně Tebe požívat všeobecné vážnosti. Avšak v současném českém právu jde, bohužel, jen pouze o přestupek, i když závažnější případy jsou nebo také mohou být hodnoceny jako trestný čin pomluvy, což by Tvému vyjádření odpovídalo. Bránit se difamaci lze také soukromoprávní žalobou na ochranu osobnosti, k čemuž se prezident Zeman, vzhledem k jeho velkorysosti a opovržení k Tvé osobě, zřejmě neodhodlá. Nestojíš mu za to, Mirku!

Nicméně, co myslíš, jak by asi dopadlo toto Tvé „neskonale korektní“ vyjádření někde v nadupané, slivovicí provoněné valašské hospodě, kdybys třeba tamnímu starostovi veřejně před všemi hosty řekl, že pohrdá lidmi a že si s nimi vytírá prdel, že nikdy nebyl demokrat, že je jen ubožák a sráč? Myslíš si, že by Ti za Tvou upřímnost poklepal na rameno a pozval na štamprli? Já o tom silně pochybuji a obávám se, že bys nejspíš místo štamprle dostal pěknou nakládačku! Ale mohu se mýlit, a to v případě, že by starosta byl poseroutka, zvadla by mu ramena, rozklepala kolena a potichu by se vytratil z hospody. Jenže Valaši nejsou žádné srágory a takové „velkohubé“ a „svalnaté“ názory, jako ty Tvoje, obvykle nezůstávají bez povšimnutí.

Ale to je všechno jen „kdyby“, vraťme se do reálu. Ty by ses měl, Mirku Topolánku, Miloši Zemanovi jakožto prezidentu České republiky, a nejen nějaké „nule“, veřejně, velmi zdvořile omluvit. Pokud tak neučiníš, Míro, bude zřejmě nutné Tvoji rozvášněnou rétoriku nechat umravnit orgány české justice. Co Ty na to, „valašský“ hrdino!

Jiří Baťa, 81 let, taky Valach
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFarský je hitlerčík   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 08:18:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vím to už od první hodiny a dne, kdy se tenhle vousatý spratek a místopředseda hnutí STAN poprvé objevil na obrazovce, a dnes v 11.15 hod., a to poté, co jsem si v rámci vystoupení představitelů STANu na obrazovce ČT vyslechl jeho sprostý a útočný výpad proti vládě, jsem se v tomto svém názoru jen utvrdil. Protože útočit na vládu, která je dnes ve světě za to, jak rychle a pohotově a de facto nejčasněji ze všech evropských vlád zareagovala na rozvoj infekce koronaviru, dávaná za vzor (např. výzva vědců celého světa, vedených belgickým virologem M.G. Watheletem), a osočovat ji výtkami tak nízkými a podlými, vedenými zcela průhledně jen nenávistí a zlobou, a argumenty prázdnými stejně, jak prázdná je hlava tohoto neuvěřitelného mudrlanta, je mimo oblast chápání každého normálního člověka, pokud ovšem nevezmete v úvahu, že existuje i chápání jiné, a to chápání lidí prolezlých zlem od paty až na temeno hlavy, což je právě případ člověka, o kterém píši.

Protože co tento vzor nového dravého politika vládě vyčítá? Že prý nám nedává tádný fahrplan, co bude dělat v budoucnu, jak rychle a jak postupně bude uvolňovat svá omezovací nařízení, což prý máme plné právo vědět, a to snad až do poslední hodiny a ne-li minuty našich životů – a když ne, bude zle, bouří na vás a na vládu sprostý agresivní tón jeho hlasu. Jako kdyby tento člověk neměl tušení, že nikdo na světě dnes neumí předvídat, jak se bude koronavir vyvíjet, že právě dnes přicházejí z Číny zprávy, že vir mutuje, čili mění svoji podobu a vlastnosti mnohokrát rychleji, než se ještě včera kdo domníval, a že teprve podle vývoje tohoto viru, který probíhá na určité časové ose, je možno rozhodovat o tom, co uvolnit a co ne. A že je to tedy de facto ten vir a ne my, který rozhoduje co a kdy činit, co a kdy povolit, resp.co a kdy zase zpřísnit.

Ale možná tohle všechno politik Farský ze STANu ví též, ale ještě líp ví, kde hledat hůl, kterou by psa zpráskal. A tak sáhne do svého nitra, hůl zvedne a bije, protože takové je jeho ustrojení a takový je smysl jeho života.

Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStát nebyl na krizi okolo pandemie připraven. Musíme opustit globalismus a obnovit náš soběstačný národní stát   
Pridal tk Středa 22 duben 2020 - 08:13:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stát nebyl na krizi okolo pandemie připraven. Musíme opustit globalismus a obnovit náš soběstačný národní stát. Hnutí SPD považuje za zásadní vyvození konkrétních závěrů ze současné krize. Český stát nebyl připraven a odpovědnost nese celá polistopadová garnitura. Musíme změnit strategickou politiku naší země. Nemůžeme ustupovat zájmům globalistů a elit EU.

Česká republika musí udržet a znovu obnovit své schopnosti v lékové, potravinové, ekonomické, průmyslové a energetické bezpečnosti. Je nutné naprosto jasně ukončit současnou podobu EU a naprosto odmítnout ideologické nesmysly elit EU v oblasti klimatického aktivismu, pozitivní diskriminace a genderismu.

Od globalismu se musíme vrátit k silným soběstačným a nezávislým národním státům, které jsou schopny zvládat krize, chránit své občany a zajistit fungování společnosti.

Autor: Radim Fiala
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2091 sec,0.0548 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,657kB