Úterý 12 květen 2020
Starosta Řeporyj Pavel Novotný staví pomník jednotkám Vlasovců. Židovské organizace a občanští aktivisté najednou mlčí. Proč nejsou stejně tolerantní v případě etnických Čechů?   
Pridal tk Úterý 12 květen 2020 - 08:36:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
O pomníku jednotkám tzv. “Vlasovců” prosazeným a realizovaným starostou a dnes nejznámějším politikem ODS P. Novotným bylo již napsáno mnoho. Stejně jako o historii “Ruské osvobozenecké armády” (ROA) generála Vlasova. Známo je i zapojení jednotek části dezertérů ROA pod velením generála Buňačenka a jeho mužů během Pražského povstání (Vlasov jim pomoc Praze výslovně zakázal). Méně známo je, co vlastně byli Buňačenkovi muži zač. Nešlo zdaleka pouze o zoufalé zajaté vojáky Rudé armády. Do jeho jednotek byla mimo jiné začleněna tzv. Kaminského brigáda, která se aktivně účastnila teroru proti civilnímu obyvatelstvu, včetně Židů. Její nejznámější “válečný akt” bylo aktivní zapojení do potlačení povstání ve Varšavě. Zde se Kaminského muži zapojili především do vraždění civilního obyvatelstva, znásilňování, rabování a loupení. Sám Kaminski byl proto později Němci za loupení a krádeže zastřelen. Tihle hrdlořezové s litry krve na rukách “údajně osvobodili” Prahu od svých chlebodárců německých nacistů?! https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronislaw_Kaminski

Jedna věc je nepochopitelná, proč k celé záležitosti mlčí místní židovské organizace? Ty jsou jinak velmi citlivé na jakékoliv oslavy válečných zločinců, kteří se aktivně podíleli na židovském holokaustu, což jednotky ROA a RONA dělaly! Stejně tak jim vadí vydávání knih s antisemitskou tématikou (což do určité míry chápu, ale já bych přesto ctil svobodu slova), či požadavky některých českých politiků, historiků a občanů na otevřené zkoumání některých událostí 2. světové války (což nechápu). Najednou ale mlčí! Proč? Mlčí nejenom Federace židovských obcí, která se jinak vyjadřuje k mnoha událostem, včetně toho, kdo smí, nebo nesmí sedět v orgánech veřejnoprávních medií, mlčí ale i Židovská liberální unie, mlčí také Bnej Izrael rabína Bohbota.

Stejně nepochopitelně mlčí “občanští aktivisté” jako Klára Kalibová, Jan Cemper a další. Ti jindy hbitě píší udání na policii, státní zastupitelství, obíhají politiky a média. Tentokrát po nich není ani vidu, ani slechu.

Je to tím, že o tom ještě neslyšeli? Nebo tím, že starosta Pavel Novotný je židovského původu (sám se tím veřejně chlubil) a proto ho nechtějí kritizovat? Nebo je to součást nějaké širší geopolitické hry? Nebo snad vadí neortodoxní názory na holokaust (nejenom jeho popírání!) a druhou světovou válku jen tehdy, když je říká někdo jiný, než etničtí Židé jako pan Novotný? Nebo jim najednou oslavování nacistů a jejich pomocníků vlastně vůbec nevadí?

Mlčení židovských organizací k téhle nechutné události vyvolává zbytečné spekulace. Pokud budou tolerovat oslavy spojenců nacistických hrdlořezů, tak by se jim to mohlo později zle vymstít. Mají s tím snad již dostatečnou historickou zkušenost. Stejně trapné je i mlčení “občanských aktivistů”. Občanští aktivisté se pak nemohou divit, že jimi česká veřejnost pohrdá jako protičeskými kolaboranty a protinárodními rozvratníky.

Je poněkud komické, že se kritika Pavla Novotného za tenhle hanebný akt ozývá především z řad skutečných českých vlastenců, které mnozí tak rádi označují za “neonacisty, rasisty a antisemity”.

Joe Kolach, Texas, USA
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZločinecká Big Pharma dostala na starost „vakcínu“ na covid-19   
Pridal tk Úterý 12 květen 2020 - 08:06:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Farmaceutická lobby Big Pharma - která má na svědomí lži, podvádění, krádeže, úplatkářství, a jež v minulosti vystavovala veřejnost účinkům nebezpečných a dokonce smrtících léků - dostává miliardy dolarů na vývoj „vakcíny“ na covid-19. Svěřili byste své zdraví do rukou těchto kriminálníků?

Hysterie kolem koronaviru neboli nemoci „covid-19“ kosí celý svět - masová média vyvolávají veřejnou paniku, což ochromuje celé národy, je ničena ekonomika, která přichází o miliardy dolarů, neboť pracoviště jsou uzavřena a veřejnost musí zůstávat ve svých domovech, vystavena 24hodinovému zpravodajství, které záměrně rozdmýchává strach.

Zdravotnický průmysl na Západě z toho již profituje, a to jak finančně, tak z hlediska umělé důvěryhodnosti, protože vyděšená veřejnost se k němu obrací kvůli odpovědím a bezpečnosti. Značně zkorumpovaný západní farmaceutický průmysl - zejména notoricky známé společnosti, jako jsou GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, Bayer, Merck, Johnson a Johnson, Pfizer, Lilly a Gilead - čekají na to, až budou moci vydělat na nabízené „léčbě“ a „vakcínách“ na virus.

Všechny korporace - bez výjimky - které se intenzivně věnují vývoji vakcíny a léčbě nemoci covid-19, což je financováno vládou, jsou opakovaně shledávány vinnými a odsouzeny u soudních dvorů po celém světě za trestné činy, včetně falšování výzkumů, studií o bezpečnosti a efektivnosti, podplácení výzkumných pracovníků, lékařů, regulačních orgánů a dokonce i příslušníků policie a bezpečnostních složek, a také za to, že na trh uváděly léčiva, která byla buď zcela neúčinná, nebo dokonce nebezpečná.

Vládní finance od daňových poplatníků po celém západním světě jsou převáděny do údajně neziskových organizací, jako je Koalice pro inovace epidemické připravenosti (CEPI), ale ve skutečnosti to je fronta, vytvořená a řízená farmaceutickou lobby Big Pharma, s cílem zabránit investování vlastních peněz do nákladného výzkumu a vývoje, a jednoduše těžit z toho, co vyplyne ze státem financovaného výzkumu.

Například Koalice CEPI dostává miliardy dolarů v rámci vládních fondů z různých zemí na výzkum a vývoj, a výsledkem jsou produkty, které prodává Big Pharma a vydělává na nich.

Novartis - proniknutí do hlubin ohavností

Obzvláště šokujícím a otřesným příkladem je švýcarský farmaceutický gigant Novartis - který se v současné době pokouší získat schválení léku Jakafi, který má léčit pacienty kritickém stavu s nemocí covid-19.

Tým z Pensylvánské univerzity, který vede Dr. Carl June a je zcela financován na základě darů charitativní organizace, vyvinul genovou terapii, s jejíž pomocí byli zcela a trvale vyléčeni pacienti s leukémií, kterým již nezabírala tradiční léčba, jako je transplantace kostní dřeně. Během počátečních pokusů v letech 2010-2012 byla jedna pacientka - šestiletá Emily Whiteheadová - doslova na smrtelné posteli, než podstoupila revoluční genovou terapii. Dnes je naživu a zdravá, má trvalou remisi.

Na této terapii je ohromující především to, že je prováděna pouze jednou, neboť buňky pacienta jsou znovu upraveny, aby permanentně překonaly rakovinu. Staré buňky předávají informace o boji proti rakovině novým buňkám, zatímco se dělí a množí.

Léčba, kterou vyvinul tým, jenž vedl Dr. June, není jen jednorázovou terapií, ale je také neuvěřitelně cenově efektivní. Za experimentálních podmínek procedura stála méně než 20 000 dolarů. Dr. June na konferenci Společnosti pro translační onkologii v roce 2013 uvedl:

„Takže cena, to je zajímavé. Hlavní výdaje jsou za gama-globulin. Takže samotné T buňky, v našem případě pro naše interní výdaje za aferézu, atd., jsou 15 000 dolarů na vytvoření T buněk.“

Charitativní organizace LLS (Leukemia & Lymphoma Society), jež financovala tým, zajistila odprodání celé práce farmaceutické společnosti Novartis, což schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA v roce 2017, která ji nabízí jako léčivý přípravek s názvem Kymriah. Sám Dr. June uvedl, že vytvoření buněk za experimentálních podmínek stojí 15 000 dolarů, avšak farmaceutická společnost Novartis cenu navýšila na astronomickou částku půl milionu dolarů. Článek v New York Times, který informoval o ceně léčby, se nikde nezmínil o skutečných nákladech na léčbu, místo toho předkládá vlastní vysvětlení společnosti Novartis, proč je lék tak drahý.

NYT již dříve informoval o pokroku terapie, ještě předtím, než ji získala společnost Novartis, přesto však novináři deníku NYT nedohnali Novartis k zodpovědnosti, ani neinformovali čtenáře o skutečných nákladech na terapii a nezveřejnili, jak společnost léčbu předražila. To jen dokládá, jakou roli sehrávají masmédia při umožňování a zakrývání korupce farmaceutické lobby Big Pharma.

Při bližším zkoumání - a to nikoli díky deníkům, jako je NYT - se ukazuje, že charitativní organizace LLS stále spolupracuje s Novartis. Ačkoli LLS popřela, že Novartis má co do činění s genovou terapií, kterou LLS financovala a nakonec prodala společnosti Novartis, je to do očí bijící konflikt zájmů, který perfektně zapadá do širokého rejstříku korupce, zneužívání a upřednostňování zisku před záchranou lidských životů ze strany farmaceutického průmyslu.

Příklad farmaceutické společnosti Novartis je mikrokosmos toho, jak celý průmysl funguje, a skutečně - přesně tak, jak nyní průmysl zneužívá celou situaci kolem hysterie covid-19 a profituje z ní, kdy práci tvrdě pracujících výzkumníků financují pochybné „charitativní organizace“, aby ji potom odkoupila Big Pharma a mávala jí nad hlavami zoufalců a nabízela ji za výkupné, stejně jako to dělají lotři ve filmech - to vše probíhá ve spolupráci s vládou a masmédii, jež na tom mají svoji vinu.

GSK: Úplatkářské čachry po celém světě

Další farmaceutickou korporací, která se snaží profitovat na nemoci covid-19, je GlaxoSmithKline. Všichni, kdo by mohli v reakci na virus obdržet jakékoliv produkty od této společnosti, by měli nejprve vědět, že korporace GSK byla uznána vinnou v každičkém koutě světa za globální úplatkářské podvody, zaměřené na lékaře, výzkumníky, regulační orgány, politiky a dokonce i příslušníky policie a bezpečnostních složek.

GSK byla usvědčena v Asii. Deník New York Times v článku, nazvaném „Farmaceutický gigant čelí zúčtování, neboť Čína zacílila na korupci“, tvrdí:

Případ korporace Glaxo, který vyústil v rekordní pokuty ve výši téměř 500 milionů dolarů a řadu přiznání viny vedoucích pracovníků před soudem, převrátil dynamiku moci v Číně a odhalil, že stále více asertivní vláda je odhodlaná zpřísňovat kontrolu nad nadnárodními společnostmi. Během tří let, která uběhla od těchto zatčení, čínská vláda v čele s prezidentem Si Ťin-pchingem rozpoutala plnou sílu autoritářského systému země jako součást širší agendy ekonomického nacionalismu.

Korporace GSK byl rovněž usvědčena v Severní Americe. Londýnský deník Guardian uvedl v článku GlaxoSmithKline dostala pokutu 3 miliardy dolarů za to, že uplácela lékaře kvůli zvýšení prodeje léků, že:

Farmaceutické uskupení GlaxoSmithKline dostalo pokutu 3 miliardy dolarů (1,9 miliardy liber), neboť vyšlo najevo, že došlo k podplácení lékařů a k jejich přesvědčování, aby předepisovali nevhodná antidepresiva dětem. Očekává se také, že Glaxo se ve čtvrtek u okresního soudu v Bostonu přizná k tomu, že neoznámili problémy s bezpečností léku Avandia, určeného na léčbu cukrovku.

Společnost nabádala obchodní zástupce v USA, aby mylně prodávali tři druhy léků lékařům a štědře odměňovali a upláceli ty, kteří souhlasili s předepisováním dalších lékařských receptů, včetně darování pobytových poukazů do letovisek na Bermudách, Jamajce a v Kalifornii.

Ke korupci ze strany GSK dochází také v Evropě. Na začátku roku 2014 londýnský deník Telegraph oznámil v článku, nazvaném GlaxoSmithKline „podplácela“ lékaře, aby prosazovali léky v Evropě, uvedl bývalý pracovník, že:

GlaxoSmithKline, největší britská farmaceutická společnost, byla obviněna z podplácení lékařů za předepisování jejich léků v Evropě.

Lékaři v Polsku byli údajně placeni za propagaci jejich léku Seretide, který je určen na léčbu astmatu, pod zástěrkou financování vzdělávacího programu, tvrdí bývalý obchodní zástupce.

Lékaři byli také údajně placeni za přednášky v zemi, které se neuskutečnily.


A to je jen povrch úplatkářských čachrů a nestandardních praktik, které provádí GSK - nemluvě o zneužívání a korupci v daleko širším měřítku.

Korporace GSK v současné době pracuje na vývoji a uvedení vakcíny na covid-19 společně se společností Innovax. Ovlivní historie úplatkářství a korupce ze strany GSK vývoj vakcíny na covid-19 a její schválení pro používání?

Na tuto otázku již existuje přesvědčivá odpověď.

Big Pharma již využila falešnou pandemii, aby naplnila své pokladny

Poslední vlna hysterie, týkající se pandemie, přišla v roce 2009 ve formě epidemie H1N1, neboli „prasečí chřipky“.

Pokud si jen mlhavě vzpomínáte na H1N1 a potřebujete si osvěžit paměť vyhledáním informací - je to pravděpodobně proto, že to nebyla pandemie, kterou v té době prosazovali zkorumpovaní představitelé veřejného zdraví a spoluvinná masmédia. Mezi těmito zkorumpovanými představiteli veřejného zdraví byli „odborníci“ ze Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří byli na výplatní pásce lobby Big Pharma a využili svého postavení, aby označili H1N1 za „pandemii“, a ospravedlnili rovněž vyplácené vlády, aby hromadily léky z Big Pharma pro pacienty, kteří je nikdy nepotřebovali.

BBC v článku Odborníci na prasečí chřipku z WHO jsou „spojováni“ s farmaceutickými společnostmi připouští:

Vyšetřováním bylo zjištěno, že hlavní vědci, kteří stojí za doporučeními Světové zdravotnické organizace WHO ohledně zásob léčiv na pandemickou chřipku, měli finanční vazby na společnosti, které z toho měly profit.

Časopis British Medical Journal uvádí, že vědci otevřeně deklarovali tyto zájmy v dalších médiích, ale organizace WHO se o těchto odkazech nezmínila.

BBC jmenovitě zmiňuje GSK, přičemž poznamenává (důraz přidán):

...tři vědci, kteří se podíleli na sestavování pokynů v roce 2004, dostali v minulosti zaplaceno od společností Roche a GSK za přednáškovou a poradenskou činnost, a také za to, že se účastnili výzkumů pro tyto společnosti.

Společnost Roche - také zmíněna - v současné době vyrábí testovací soupravy na covid-19 a jejich prodejem zjevně dosahuje obrovských zisků během přetrvávající hysterie kolem „pandemie“. Roche také profitovala z toho, když představitelé WHO, které tato společnost vyplácela, prohlásili H1N1 v roce 2009 za „pandemii“. Prodávala testovací soupravy a antivirové léky, které se staly součástí zcela zbytečných zásob vlád.
Reuters v článku z roku 2014 s názvem Zásoby léku Tamiflu od společnosti Roche jsou plýtváním peněz, vyplývá z výzkumu uvádí:

Výzkumníci, kteří roky bojovali, aby získali úplné údaje o léku Tamiflu na chřipku od společnosti Roche, ve čtvrtek prohlásili, že vlády, které jej hromadí, plýtvají miliardami dolarů na léčiva, jejichž účinnost je pochybná.

V článku se také uvádí:

Prodej léku Tamiflu dosáhl v roce 2009 částky téměř 3 miliard dolarů - většinou kvůli jeho použití v době pandemie chřipky H1N1 - ale od té doby prodej poklesl.

Opravdu dovolíme, aby stejné korporace a zkorumpovaní představitelé, kteří jsou ve spolku s národními a mezinárodními orgány, znovu převzali otěže v době pandemie covid-19?

Sérioví pachatelé řídí hysterii kolem covid-19

Stejná organizace WHO, která ve spolupráci se stejnými sériovými pachateli z řad farmaceutického průmyslu nyní řídí, jak reagovat na covid-19, a stejná spoluvinná masmédia, která v minulosti umožnila korupci a zneužívání, pomáhají podněcovat hysterii kolem covid-19, aby bezprecedentní zisky a moc získaly naprosto stejné zájmové skupiny, které v minulosti opakovaně předvedly, že jsou zcela nedůvěryhodné a zároveň jsou samy překážkou - daleko více, než pojišťovatelé - pro lidské zdraví.

Brzy budou injekční stříkačky naplněny „vakcínami“, které vytvoří tento konglomerát korupce a zneužívání, a veřejnosti bude sděleno, aby si vyhrnula rukávy a vstříkla si do žil látky, vytvořené doslovnými zločinci.

Pod rouškou iluze legitimity, vědy a medicíny bude na lidi vyvíjen nátlak, aby se podrobili společnostem Big Pharma a jejich spiklencům z řad regulačních orgánů, poradních organizací, vlád a médií, a ať už injekčními stříkačkami naplní cokoliv, nejde o to, zda to ochrání veřejnost před nemocí covid-19 či nikoli, či zda je taková vakcína skutečně nezbytná nebo ne.

Zatímco covid-19 může být skutečný patogen, důkazy naznačují, že si nezasluhuje tak přehnanou reakci, jakou vidíme po celém světě. „Hysterie kolem covid-19“ má - dosud - mnohem ničivější dopad na lidstvo, než samotný virus. V rámci této hysterie je největší opravdovou hrozbou pro lidské zdraví to, že zkorumpovaný farmaceutický průmysl a jejich partneři ve vládě jsou připraveni rozšířit jak své zisky na úkor veřejnosti, tak svou moc nad veřejností.

Tony Cartalucci

Criminal Big-Pharma Put in Charge of Covid-19 “Vaccine” vyšel 30. dubna 2020 na journal-neo.org. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/05/8304-zlocinecka-big-pharma-dostala-na-starost-vakcinu-na-covid-19.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEpidemie Covid-19 v ČR neexistuje, protože nesplňuje početní parametry nakažených v přepočtu na počet obyvatel a v Izraeli padl od premiéra první návrh na čipování školáků!   
Pridal tk Úterý 12 květen 2020 - 04:52:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Epidemie Covid-19 v ČR neexistuje, protože nesplňuje početní parametry nakažených v přepočtu na počet obyvatel a v Izraeli padl od premiéra první návrh na čipování školáků! V Česku by muselo být alespoň 170 000 nakažených osob, aby byla splněna definice epidemie v České republice podle předepsaných parametrů české vlády! Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2009 redefinovala význam slova “pandemie” způsobem, aby se paradoxně celosvětový pandemický stav dal vyhlašovat snadněji než nižší stav epidemie! Co je to za chucpe? Čísla okolo Covid-19 jsou šokujícím způsobem nízká, zanedbatelná v přepočtu na 100 000 obyvatel a dalece ani nesplňují definici epidemie nákazy! Roman Prymula se prokecl, na podzim se prý chystá další vlna pandemie, opět se prý budou nosit roušky. Znovu se tak dá očekávat zavírání podniků a živností?

Mnozí z vás asi zaregistrovali, že Donald Trump je ve válce s WHO, tedy se Světovou zdravotnickou organizací, která je hlavním bojovým štábem Domu Sion na nasunutí diktatury v USA a NWO na bázi 5. priority, tedy skrze karantény, vakcíny a omezení pohybu obyvatelstva, spolu s čipováním Američanů. Pokud jde o čipování, první vlaštovka přiletěla z Izraele, kde Benjamin Netanyahu minulý pátek navrhl, aby izraelské děti byly čipovány v souvislosti s návratem do škol v Izraeli po zrušení nouzového koronavirového stavu.

Tyto čipy pod kůží by měly sledovat pohyb dětí a zajistit, že po návratu do škol se nebudou sdružovat ve velkých skupinách, že nebudou navštěvovat vysoce zalidněná místa, např. v nákupních centrech atd. Informaci jako první přinesl izraelský list The Jerusalem Post. Přestože návrh staronového premiéra Izraele se setkal s bouřlivým odporem, je to první vypuštěný a pokusný balónek tímto směrem! Přesně jak jsem předpovídal v posledních týdnech v mých článcích, a už je to tady.

Sami vidíte, že nikdo neztrácí čas a v souvislosti s hysterií okolo Covidu-19 se politici snaží prosazovat zákony a opatření na absolutní kontrolu pohybu obyvatelstva, ať už jsou to imunitní cestovní pasy, anebo podkožní mikročipy pro vaše děti a školáky. Protože se blíží léto a v teplém počasí se roušky opravdu nedají nosit, tak jednotlivé vlády postupně nošení roušek zruší před začátkem léta, česká vláda o tom již dnes rozhodla s platností od 25. května. Jenže, spolu s tím dnes hlavní epidemiolog ČR Roman Prymula odhalil, že na podzim se roušky znovu vrátí, a spolu s tím asi i mnohá opatření z jara, jako např. karantény, nouzové stavy, zavírání podniků a živností, pokud se znovu zvýší stav pozitivně otestovaných.

Na podzim je plánována 2. vlna Covid-19 a opět si občané nasadí roušky, zpoza oceánu to potvrzuje i Bill Gates, je třeba prý otestovat všech 300 milionů Američanů a hned potom je naočkovat

Roman Prymula tak de facto naznačil, co je plánováno a chystáno. A je nám jasné, odkud tyto informace má. Pochází přímo z USA od Billa Gatese, který o tom hovořil koncem dubna, že USA se musí od října připravit na druhou a možná i větší vlnu nákazy. Podle Gatese je problém v tom, že se netestuje dostatečný počet lidí, že by se testování mělo provádět plošně v USA. Pokud ovšem testy budou kontaminované Coronavirem, potom plošné testování bude jen zástěrkou pro masivní očkování. Bill Gates hovoří o 2. vlně na podzim s takovým přesvědčením, že mnoha lidem začíná připadat, že ta vlna bude řízená a nyní je pouze mediálně propagována. Zároveň se začínají v Evropě i v USA objevovat i velmi závažná obvinění, že nemocnice úmyslně nálepkují své veškeré zemřelé pacienty jako oběti Covidu-19, protože od státu mají nemocnice potom nároky na kompenzační tituly z krizových fondů ministerstev zdravotnictví.

Především v USA a v Itálii se vznáší velké otazníky nad počty zemřelých, protože se ukazuje, že drtivá většina těchto zemřelých končí v masových hrobech, přičemž k tomu není důvod a ne všichni zemřelí byli bezdomovci bez příbuzných. To samé platí o Itálii, kde jen těžko si lze představit, že by italské rodiny jen tak nechaly své blízké pohřbívat do masových hrobů. Není proto jasné, kolik doopravdy lidí umírá, kolik jich je vyráběno početně jen v počítačích a kolik prázdných rakví (anebo pískem či jinou zátěží naplněných rakví) se rozváží za přítomnosti TV kamer do masových hrobů. Víte, ono to má smysl. A víte v čem? Pokud necháte někoho zemřít jenom “účetně” v počítači, potom se takové osobě jen velmi těžko vystrojuje pohřeb, smuteční hosté a především identita.

Děsivá konspirační teorie o vymyšlených počtech mrtvých, která ale dává logický smysl v souvislosti s událostmi okolo pohřbů do masových hrobů a liduprázdných nemocnic

Když se jedná o fiktivní mrtvolu, nikdo jí nepřijde na pohřeb. Někdo by musel zaplatit komparz, krizové herce. To by sice šlo udělat v případě jednotlivce, ale ne u tisíců mrtvých. Tedy, údajně mrtvých. Fejkovat tisíce pohřbů s prázdnými rakvemi, to by prostě nešlo logisticky a scénicky zmanažovat. A tak se udělá co? Rakve se pohřbí do masových hrobů namísto řádných pohřbů, jako v New Yorku na Hartově ostrově, video zde: https://aeronet.cz/news/video-desive-zabery-z-pohrbivani-rakvi-s-obetmi-nakazy-covid-19-na-hartove-ostrove-v-new-yorku-odhalily-na-kamere-z-dronu-alarmujici-nesrovnalost-se-skutecnosti-a-realitou-na-kterou-nasi-redakci/ , zdůvodní se to tím, že krematoria nestíhají, pohřební služby nestíhají, a že jde o dočasné pohřbení. Pohřební obřady se tím pádem nekonají. Žádní smuteční hosté, žádné náhrobky, a hlavně žádné identity zemřelých. Nikdo tak nebude pátrat po pohřbech zemřelých, po jejich smutečních obřadech, po rozhovorech s pozůstalými, nikdo z bulváru nebude fotit, nikdo nebude pátrat po historii a osudech zemřelých. A to je přesně to, co by se jinak normálně dělo a odehrávalo.

A když si k tomu připočtete prázdné nemocnice v Evropě i v USA… tak to najednou do sebe zapadá, že? Zfalšované a kontaminované testy, prázdné nemocnice, podivně krátké a lehké rakve, hromadné hroby bez jakýchkoliv protestů pozůstalých, to prostě najednou všechno do sebe zapadá, naprosto dokonale. Jestliže testy na Covid-19 jsou kontaminované, jak můžeme věřit číslům o počtech nakažených? A jak můžeme věřit číslům o počtech zemřelých? Jak máme věřit informacím o krizi a pandemii, když nemocnice jsou prokazatelně liduprázdné? A protože tyto podivnosti opravdu vzbuzují znepokojení, představíme si dnes další střípek do mozaiky. A tento střípek pochází z Česka, ale je obecně aplikovatelný i na jiné země.

Na stole jsou tvrdá čísla, v ČR žádná epidemie neexistuje, ale podle WHO existuje pandemie

Do redakce Aeronetu se nám ozval čtenář, který nám zaslal zajímavou tabulku s popisem. Nejde o nic jiného než o důkaz a usvědčení české vlády ze spiknutí proti občanům, a když ne ze spiknutí, tak přinejmenším z balamucení. Čtenář nám totiž poslal tabulky s názornými propočty, které jasně ukazují, že ve vyjmenovaných sledovaných zemích světa vůbec nikdy nepropukla epidemie Covidu-19, protože nebylo dosaženo početních parametrů nakažených na přepočet obyvatel. Jedná se o to, že existují i v ČR vládní nařízení, která stanovují, kdy lze o nějaké nákaze prohlásit, že se stala epidemií. Jak nám sdělil náš čtenář, v ČR nikdy nedošlo k naplnění čísel a parametrů pro to, aby na území ČR byl kvůli Covidu-19 vyhlášen stav epidemie. Paradoxně však jsou splněny podmínky pandemie, kterou ale vyhlašuje WHO. Pojďme se tedy podívat blíže na poskytnutá čísla, bude to jízda.

Definice pandemie podle oficiálního dokumentu Vlády ČR z roku 2006

Pandemie je z pohledu života společnosti závažnou celosvětovou událostí. Dochází při ní k velmi rychlému rozšíření onemocnění do všech částí světa, přičemž onemocní více než 25 % celé populace. Je spojená s vysokou nemocností, nadměrnou úmrtností a narušením sociálního a ekonomického systému.

Definice pandemie podle oficiálního dokumentu Vlády ČR z roku 2011

Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinent) za určité časové období. Podle definice WHO je pak pandemie chřipky charakterizována šířením pandemického viru v komunitách v alespoň 2 zemích jednoho WHO regionu a alespoň v jedné zemi z dalšího WHO regionu.

Definice epidemie (ČR)

Epidemie je situace, kdy se počet nemocných na 100 000 obyvatel pohybuje přibližně mezi 1600 a 1800 případů. (pozn.1: pro další výpočty počítejme s číslem 1700, pozn.2: definice epidemie v ČR přenesena na ostatní státy, byť státy mimo EU jako Rusko a USA nemusí mít stejné, ale pouze obdobné podmínky pro vznik epidemie)

Z výše uvedeného vyplývají tyto skutečnosti:

1) Byla odstraněna podmínka “25 % nemocné populace” pro vznik pandemie -> nyní stačí, aby se v několika zemích světa objevilo několik nemocných se stejnou nemocí a již se jedná o pandemii, nehledě na počty nakažených osob. To umožňuje státům přijímat extrémní opatření i v situaci, kdy se reálně nic neděje (viz. dále).

2) Slovo “pandemie”, které bylo oprávněně vnímáno jako závažný zdravotní stav, dnes již nemá žádnou vypovídací hodnotu a je zneužíváno v podstatě jako marketingový (obchodní) artikl.

3) Hovoří-li se o epidemii teprve tehdy, když je cca 1700 nakažených osob na každých 100 000 obyvatel, potom k 5. 5. 2020 není v žádné zemi na světě dosažena epidemie koronaviru – naopak se ani vzdáleně ŽÁDNÁ ZEMĚ nepřibližuje stavu EPIDEMIE – avšak všude na světě existuje pandemie – a to i přesto, že se v aktuální definici pandemie doslovně píše, že “pandemie je epidemie velkého rozsahu…”. Pokud nedošlo k epidemii, jak tedy může docházet k pandemii (viz dále)? V Česku by tak muselo onemocnět 170 000 lidí při populaci cca. 10 milionů obyvatel, aby bylo možné nákazu označit v ČR za epidemii.
Výše uvedená jsou data, která státy veřejně prezentují ve statistikách. Z uvedených dat je zřejmé, že se v žádném případě nejedná o epidemii, ani jinak závažnou situaci. Nejedná se o nijak tajná data. Otázkou tedy zůstává, proč drtivá většina populace tato data nevidí, a když už je vidí, tak je nevnímá a nechá se kolébat katastrofickými scénáři, které jsou přímo lživé. Média dobře ví, že běžného člověka stačí vystrašit dobře řečenou větou a člověk přestane sám uvažovat. Otázka by mohla znít – Proč tomu tak je?

A odpověď na tuto otázku na Aeronetu známe, je tomu kvůli plánu globalistů, rozuměj Domu Sion, na co nejrychlejší prosazení absolutní kontroly nad pohybem obyvatelstva v západní populaci. Člověk, který se hýbe, je svobodný člověk. Proto dochází k útokům proti automobilismu, proti vlastnictví aut. Proto globalisté útočí proti finanční hotovosti, protože hotové peníze znamenají svobodu, hotovost vám nikdo nemůže zmrazit, nebo obstavit. A proto jsou zavírány hranice, proto jsou vymýšleny imunitní pasy, proto chtějí v Izraeli už čipovat děti a velmi brzy všechny obyvatele. Naprostou tragédií alternativy, a myslím především té politické, je naprostá konceptuální slepota. Přímo alternativní politici se podílí na programu NWO, když usilují o trvalé uzavření hranic.

Konceptuální gramotnost znamená, že máte jasno o tom, k jakému účelu bude koronavirová krize využita globálními, a jim podřízenými národními, elitami v procesech řízení

Proč to říkám a proč o tom píšu, že je to tak důležité? Proč je to důkazem konceptuální slepoty alternativních politiků? Protože ty zavřené hranice, dámy a pánové, nejsou zavřené kvůli tomu, aby se nikdo cizí nemohl dostat do republiky. Ty hranice jsou zavřeny kvůli tomu, abyste se ven nemohli dostat vy! Naprosto tupým projevem konceptuální slepoty je situace, kdy minulý týden, za asistence české policie, přijel do ČR afghánský migrant, i s malým dítětem, žádná karanténa, žádné PCR testy na covídek, nic takového zjevně nepotřeboval. Zato gój, ten by musel hned do karantény.

Evropská unie již koncem března jasně uvedla ve směrnici Evropské komise, že během uzavřených vnějších hranic Schengenu mohou do EU stále přilétat a přijíždět, kromě občanů EU, i lidé ze 3. zemí, a to z humanitárních důvodů a z důvodů ochrany. Jinými slovy, migranti mají po celou dobu zavřených hranic v EU, kvůli covídku, zcela neomezený přístup do EU. Pouze občané EU nesměli překračovat hranice, nesměli opustit své země, ovšem migranti přijíždět mohli a stále mohou. Tupost mainstreamových politiků je jedna věc, ale tupost politiků na alternativě, to je na pováženou.

Pokaždé, když vám někdo chce vzít svobodu, pokaždé to udělá tak, abyste si mysleli, že je to pro vaše dobro. Ať už to jsou zavřené hranice, nebo očkování, nebo čipování, nebo sledování pohybu pomocí telefonu. Sami vidíte z čísel, že Covid-19 nedosáhl ani stavu epidemie, ale celý svět plánuje, jak otestovat všechny lidi (kontaminovanými testy), vakcinovat všechny lidi a nakonec je i očipovat.

A takto omezeným lidem vezmou auta, aby se nemohli svobodně pohybovat, a ze stejného důvodu i hotovost, kterou nahradí bezhotovostním sledováním a kontrolou. A to všechno pod rouškou covídku, který nedosáhl ani stavu podprůměrné chřipkové epidemie. I při sprosté sezónní chřipce, rok co rok, onemocní v ČR od října do dubna následujícího roku v úhrnu skoro půl milionu lidí a na plicní komplikace zemřou stovky starých lidí. Nikdo kvůli tomu ale ekonomiku nikdy jaktěživ nezastavoval, nezavíral hranice, nenavrhoval imunitní pasy, nenavrhoval nastřelovat dětem pod kůži čipy. Až doteď. A proč? Protože globalčikům už dochází čas a trpělivost.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAsi ten vůbec nejbizarnější je fakt, že místo Babiše s Petříčkem určují naší zahraniční politiku vůči Rusku psychopat Novotný, ufňukanec Kolář a všehoschopný Hřib...   
Pridal tk Úterý 12 květen 2020 - 04:26:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Celá tahle česko-ruská válka začíná nabírat bizarních rozměrů. Asi ten vůbec nejbizarnější je fakt, že místo Babiše s Petříčkem určují naší zahraniční politiku vůči Rusku psychopat Novotný, ufňukanec Kolář a všehoschopný Hřib.

Ukazuje to, že Piráti a bohužel i ODS působí ve veřejném prostoru jako destruktivní síly. V prvním případě je to cílené, v případě druhém jde o zbabělost a neschopnost tohle nedůstojné divadlo zastavit.

Další ťafkou je "agent s ricinem", kterého vypustili naši čučkaři přes pomatence Kundru z Respektu a téhle ohlodané kosti se hned chopili všichni vyčpělí politici, kteří nemají čím zaujmout voliče.

A aby toho nebylo málo, tak se dnes píše, že o agentovi s ricinem informoval BISku anonym! Pokud naši čučkaři vypouštějí do světa závažné zprávy, které mohou poškodit vztahy s jiným státem, na základě anonymu, tak potom potěš koště. Hned se cítím bezpečněji před všemi možnými hrozbami. Včetně islámského terorismu.

Samozřejmě ani Rusové v téhle frašce nehrají nijak zvlášť důstojnou roli. Z jejich strany jsou ty reakce rovněž přehnaně hysterické. Moskva by měla reagovat na vládu a nikoli na pohůnky, kteří nemají k realizování české zahraniční politiky žádný mandát. Na silácké řeči jsou Rusové taky experti.

Média se samo cítí jako ryba ve vodě a podílejí se svou měrou na destrukci veřejného prostoru. Nepřekvapivě i ta veřejnoprávní. Denně dávají prostor výplodům choré mysli trojlístku protiruských odbojářů. Kecy o rusko-čínských zrádcích na Hradě i v podhradí. Podobná rétorika jakou měli komouši před po roce 1948. To jsou ti dnešní bojovníci za EUropské hodnoty a lepší svět.

Klíčovým slovem je HYSTERIE, která rezonuje na obou stranách nesmyslně vystavěné barikády. Rozumný hlas, aby člověk pohledal. .
.
Takže jsme tedy s Ruskem na ostří nože. Fajn. Dokázali jsme to. Jsme chlapáci. (Byť si myslím, že všichni tihle chlapáci by byli před rokem 1989 příkladnými soudruhy, kteří by lezli Moskvě do zadnice 24 hodin denně) Ale co dál? Tím se nějakým způsobem pomstíme za těch 40 let komunismu? Nebo snad za srpen 1968?

Kdepak. A ani o to nejde. Celé je to od začátku jen o provokacích a zviditelnění sebe sama. Na Českou republiku kašlou. PR poradci Hřiba, Koláře a Novotného můžou být spokojeni. Sice jako Rusko moc fuj, ale ke zviditelnění se hodí nakonec i ten Putin, že jo...Doufám, že to voliči těch tří tatarů ocení. Dobrá práce. Přesně pro tohle jim dali svůj hlas, ne?

Autor: Josef Provazník / ePortál
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Sýrii informovali o pokusu o teroristický útok v provincii Latákie   
Pridal tk Úterý 12 květen 2020 - 04:15:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak se uvádí v prohlášení armádního velení Syrské arabské republiky (SAR), teroristické skupiny provedly útok v údolí Al-Gab na severu provincie Latákie a obsadily tak osadu Tanjara. Syrské armádě se však díky protiútoku podařilo získat kontrolu nad územím.

„Ozbrojené skupiny Khurras al-Din a Islámská strana Turkestánu v neděli večer zaútočily na jednu z našich pozic ve vesnici Tanjara v údolí Al-Gab. Při ozbrojeném napadení byly s velkou intenzitou použity minomety a těžké kulomety. Syrští bojovníci byli na začátku nuceni ustoupit, aby minimalizovali ztráty na životech,“ uvádí se v prohlášení armády.

Ve zprávě syrské armády se ale podotýká, že velení ozbrojených sil přijalo veškerá nezbytná opatření, aby k protiútoku došlo co nejdříve. Ten trval až do pondělního rána.
„V důsledku toho byla obnovena kontrola pozice. Situaci se podařilo převzít pod kontrolu poté, co útočící militanti utrpěli těžké ztráty na životech,“ poznamenává se.
Také se dodává, že v důsledku zuřivých střetů jsou mezi syrskými vojáky mrtví a zranění. Přesný počet obětí se však neuvádí.

Daný pozemní útok se tak stal prvním rozsáhlým útokem od okamžiku, kdy došlo k uzavření rusko-turecké dohody o zastavení všech bojových akcí v Sýrii. Dohoda byla uzavřena dne 5. března v Moskvě během jednání prezidentů Ruska a Turecka, Vladimira Putina a Recepa Tayyipa Erdogana. Již dříve teroristé pravidelně porušovali režim příměří v deeskalačních zónách na severu SAR a prostřednictvím minometů a raket ostřelovali obytná sídla a pozice syrské armády.

Účast Ruska a Turecka v překonání syrského problému

Ruská federace a Turecko jsou aktivními účastníky syrského urovnání. Rusko pomáhá syrské vládě v boji s teroristy od roku 2015 na žádost Damašku. Turecko, které hraničí se Sýrií, podniklo řadu operací proti teroristům a kurdským jednotkám, v syrském Idlibu má několik pozorovacích stanovišť.

Situace v Idlibu se vyhrotila poté, co teroristé dne 27. února podnikli velký útok na pozice syrské vládní armády, která zahájila odvetnou palbu. Podle zprávy ruského ministerstva obrany byli vystaveni ostřelování také turečtí vojáci, kteří se tam neměli nacházet. Při incidentu zahynulo 36 vojáků turecké armády, přes 30 jich utrpělo zranění. Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruské letectvo nebylo v tomto místě nasazeno.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Cu7K
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZeman: Protiruská hysterie poškozuje české ekonomické zájmy. Podniky stále usilují o spolupráci s Ruskem, tvrdí   
Pridal tk Úterý 12 květen 2020 - 04:09:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Český prezident hovořil o ekonomických důsledcích zhoršení česko-ruských vztahů. Podle něj mají čeští podnikatelé zájem o kontakty s ruskou stranou. Česko ale může přijít o své trhy kvůli protiruské a protičínské hysterii, obává se Zeman. Zmínil se rovněž o tom, že musíme hodnotit události druhé světové války v širším historickém kontextu.

Ve svém rozhovoru pro ČTK prezident České republiky Miloš Zeman dal najevo, že považuje ekonomickou spolupráci za jeden z klíčových pilířů interakce mezi státy. Rovněž uvedl, že čeští podnikatelé projevují velký zájem o spolupráci s Ruskem a Čínou, a to nehledě na současné napětí v politické rovině mezi oběma státy.

„Preferuji ekonomickou diplomacii a ekonomickou zahraniční politiku. Je zajímavé, že když jsem jel naposledy do Ruska, tak mě dobrovolně doprovázela největší podnikatelská delegace svých dob, čili podnikatelé o tyto kontakty a kontrakty zřejmě mají zájem, i když je tady protiruská i protičínská hysterie,“ sdělil český prezident.

Miloš Zeman si myslí, že umělé zhoršení vztahů s Ruskem a Čínou není v zájmu České republiky, a to především z ekonomického hlediska. Podle něj může politické napětí ve vtazích s těmito mocnostmi vést k tomu, že Česko přijde o potenciální trhy. Podotýká totiž, že je spousta dalších hráčů, kteří jsou ochotní a schopní vyplnit tuto mezeru na úkor české strany. Jedná se především o státy, které usilují o dodržování konstruktivních a pozitivních vztahů s Moskvou a Pekingem.

„Někdy mám dokonce obavu, že tato protičínská a protiruská hysterie vede k tomu, že nás vytlačuje z potenciálních trhů ve prospěch zemí, kde ta hysterie neexistuje,“ prohlásil Zeman.

Druhá světová válka v širším historickém kontextu

V průběhu svého rozhovoru český prezident nenechal stranou ani téma druhé světové války. Je přesvědčen, že věnovat veškerou pozornost výhradně událostem z května roku 1945 je poněkud zavádějící. Podle něj musíme hodnotit všechny klíčové události a faktory, a to včetně příčin a viníků vypuknutí tohoto konfliktu. Zeman připomněl, že jednou z hlavních příčin, které umožnily rozpoutání druhé světové války, se stala tzv. politika appeasementu, jíž se řídily Francie a Velká Británie. Prvním projevem této politiky se stala tolerance vůči vstupu nacistických vojsk do demilitarizovaného Porýní, jenž se uskutečnil již v roce 1936.

„Tam začal jev, kterému se tehdy říkalo appeasement neboli usmiřování, ale já bych tomuto jevu říkal zbabělost. Ta zbabělost pokračovala mnichovskou dohodou, teprve po ní byl známý pakt Molotov-Ribbentrop,“ zdůraznil český prezident Miloš Zeman.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Cu7F

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDruhá skupina pomocných materiálů čínské vlády dorazila do egyptské Káhiry   
Pridal tk Úterý 12 květen 2020 - 04:04:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Druhá skupina pomocných materiálů pro boj proti epidemii od čínské vlády nedávno dorazila do egyptské Káhiry. Obě strany 10. května uskutečnily slavnostní předání. Čínský velvyslanec v Egyptě pan Liao Liqiang (Liao Li-čchiang) v projevu řekl:

„Dnes předáváme dvěma asistentům ministra druhou skupinu pomocných materiálů od čínské vlády, které obsahují 10 tisíc kusů masek typu N95, 10 tisíc ochranných oděvů a 70 tisíc souprav detekčních činidel. Je to celkem 440 krabic o hmotnosti 4,7 tun. Třetí skupina pomocných materiálů dorazí do Egypta velmi brzy."

Asistent egyptského ministra zdravotnictví Wael Al-Saie jménem egyptské vlády a egyptského lidu upřímně poděkoval Čínské lidové republice za pomoc.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍránský nejvyšší vůdce: Západ selhal v globálním testu epidemie nového koronaviru   
Pridal tk Úterý 12 květen 2020 - 04:00:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se 10. května prostřednictvím on-line videa zúčastnil schůzky Národního ředitelství pro prevenci a kontrolu epidemie nového koronaviru. V projevu na konferenci řekl, že Západ selhal v globálním testu epidemie nového koronaviru a jeho slabá odolnost a neefektivita vůči epidemii by měly být sledovány a vyšetřeny.

Chameneí na konferenci uvedl, že správa ve Spojených státech a v Evropě je velmi slabá. Epidemie nového koronaviru vypukla ve Spojených státech a v Evropě nejméně o měsíc později než v jiných zemích. Měli příležitost se připravit, ale neučinili tak. Potíže, jako je vysoký počet potvrzených případů a úmrtí a nezaměstnanost, dokazují jejich neschopnost vyrovnat se s problémy.

Chameneí také kritizoval hodnoty a morální hodnoty v západních zemích a řekl, že věří, že hodnoty založené na materiálních věcech a penězích je nutí ignorovat zranitelné skupiny, jako jsou starší lidé, nemocní a chudí, což je jeden z důvodů, proč tyto země selhaly v boji proti epidemii.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3469 sec,0.1693 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,587kB