Čtvrtek 28 květen 2020
Černý den liberofašistů…   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 13:32:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Včera zažila naše liberálně fašistická kavárna nejtvrdší úder od pověstné spacákové televizní revoluce. Volba tří členů Rady České televize, ekonomky Hany Lipovské, moderátora Lubomíra "Xavera" Veselého a novináře Pavla Matohy a nevolby žádného nominanta z liberofašistické opozice lze bez přehánění pokládat za fiasko dosavadního mnohaměsíčního postupu protibabišovských a protizemanovských sil.

Jen letmo si připomeňme, že například tuším 11 senátorů zaslalo svého času veřejný dopis, aby biskupská konference odvolala nominaci Hany Lipovské a moderátor Xaver Veselý byl zase veřejně dehonestován coby poskok Miloše Zemana. Lobbistická nátlaková skupina Chvilek pak svolávala proti jmenovaným demonstrace.

Přitom jsou věci jasné. Nespokojenost s neobjektivitou a fanatickou jednostranností novinářů či moderátorů ČT trvá již několik let a je neudržitelná. Zastávají silně vyhraněné a nenávistné názory namnoze se silným xenofóbním nábojem rusofóbie či čínofóbie. Jsou plné výpadů a lží.

To, že nevyšly kandidáti liberofašistů má jednoduchý důvod. Radní jsou voleni a opozice neměla takovou podporu, aby měla více mandátů.

Tuto logiku přece pochopí i má vnučka ze druhé třídy. Demokracie je o podpoře. A podpora je dána poměrem hlasů.
Kde nejsou hlasy, nemůže být žádoucí výsledek.

Mimochodem i dnes by volby do Sněmovny plus minus dopadly jako na podzim roku 2017 a zdá se, že podobný výsledek se dá očekávat i v roce 1921. Ale za to nemůže Babiš. Za to si může opozice sama.

Že boj o Českou televizi neskončil, je jasné. Samotná změna ve složení Rady nestačí. Budou-li i nadále manipulovat veřejným míněním Moravec, Wollner, Tvarůžková, Železný atd. a šířit dezinformace a nenávisti, bude konflikt narůstat. A zřejmě to bouchne.

Nuže ať to bouchne. Takovouto veřejnoprávní televizi většina občanů této země skutečně nepotřebuje.

Jiří Vyvadil


POZNÁMKA INFOKURÝRU

Takto třeba manipulovala ČT s veřejným míněním o Doněcku
Plný stadion - 2014


A kdo to vyvracel, byl nazván "alternativním nebezpečím Evropských hodnot"

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak reformovat Českou televizi?   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 13:26:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Výsledek volby do Rady České televize nastavil zrcadlo veřejnoprávní politicko-mediální lobby. Její hysterický křik zní skoro jako rajská hudba.

Jestliže jedním z důležitých aspektů veřejnoprávních médií má být objektivita vyváženost politických postojů a názorů, je žádoucí, aby v kontrolních orgánech České televize bylo co nejpestřejší zastoupení nositelů různých názorů, včetně názorů na samotnou podstatu a činnost veřejnoprávních médií.

Moderátor Luboš Xaver Veselý a ekonomka Hana Lipovská se v minulosti netajili kritickým postojem vůči současné České televizi a tento jejich postoj nepochybně není v české veřejnosti ojedinělý.

Obava, že Česká televize protežuje jeden určitý politický směr, je oprávněná. A koneckonců důkazem oprávněnosti této obavy je i hysterická mediálně-politická kampaň, která se vůči Veselému i Lipovské rozpoutala. Věřím, že výsledek volby bude ku prospěchu věci - když už nic jiného, tak alespoň ve smyslu rozpoutání debaty o podstatě veřejnoprávních médií.

Nesdílím obavu některých politiků, že zvolení “nežádoucích osob” do Rady ČT znamená konec nezávislosti ČT. Tato instituce totiž podle mě vlastně nikdy skutečně nezávislá nebyla. Obava politiků a komentátorů se týká něčeho jiného: ztráty vlivu.

Přeji si si Českou televizi, která bude referovat o různých alternativních společenských a politických postojích, ať už vůči Evropské unii, vůči migrační krizi nebo změnám klimatu, nebo vůči podstatným ekonomickým otázkám, a to v kontextu nikoliv apriorně odsuzujícím nebo zesměšňujícím, ale objektivním a informačně přínosným. Přeji si Českou televizi, která nebude vehementně prosazovat jeden, "ten správný" názor. Osobně si však nemyslím, že změny v Radě ČT postupně k nějaké reformě České televize skutečně povedou.

Zásadní reforma ČT totiž nemůže spočívat jen v pouhé změně politické orientace, personálních rošádách, zrušení některých pořadů či vytvořených nových, ale především ve vztahu vůči občanům. Tento vztah není a nemůže být rovnoprávný a férový, pokud jsou občané nuceni k placení povinných koncesionářských poplatků.

Dobrovolné koncesionářské poplatky by nepochybně znamenaly užitečnou zpětnou vazbu pro kontrolní orgány ČT a ČRo, a prověřily by proklamovanou prospěšnost a užitečnost programové náplně veřejnoprávních médií. Něčeho takového se však zastánci veřejnoprávních médií bojí jako čert kříže - co kdyby se ukázalo, že si občané vlastně žádnou Českou televizi ve skutečnosti nepřejí?

Autor: Luboš Zálom

Zdroj: https://zalom.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=752181
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMalý český člověk s pochybnou popularitou myslí, radí, doporučuje   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 10:18:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ještě dříve zmíním, koho tím malým českým člověkem s pochybnou popularitou mám na mysli sdělím, co tomu předcházelo. Pan Josef Nožička ve svém článku na portále Rukojmí.cz nebo CFP! napsal, že v jednom článku na Aktuálně se dočetl, že iniciativa a snahy paní Šojdrové na přijetí syrských sirotků do ČR získala významného spojence v podobě populárního zpěváka pana Tomáše Kluse.

O tomto člověku je známo, že je značně sociálně (rodinně) založený, že soucítí se strádajícími, že má takříkajíc srdce na správném místě, navzdory tomu však podporuje naše členství v Evropské unií, souhlasí s naším členství a zapojováním se do aktivit NATO a je v opozici proti jistým trendům, které prý jsou, podle některých opozičních politiků, v rozporu se zájmy ČR.

Tomáš Klus je v přehršli jiných, bezesporu známá a populární osobnost, který však v souladu s českým příslovím, že „jedna vlaštovička jaro nedělá“, tak ani on nezmění zcela správné nesouhlasné stanovisko vlády na odmítání přijetí tzv. sirotků z Řecka. Pokud jsem použil příměr, že jde o MČČ, tedy o „malého české člověka“ s pochybnou popularitou pak k tomu dodávám, že navzdory Klusovy popularitě se stále jedná jen o jednoho z deseti a půl milionů občanů ČR s tím, že podobnou a popularitou oplývá vícero lidí v Česku a navíc, on má svou popularitu pochybnou. Pochybnou proto, že tu popularitu vytváří do značné míry nedostatečně společensky a mravně nedospělí adolescenti, tedy mládež, kterou víc než cokoliv jiného zajímá jen otupělá tendenční hudba a bezstarostný život.

Pokud Tomáš Klus projevuje nebo cítí osobní zájem, resp. nějakou osobní či společenskou zodpovědnost, pak mládež, která vytvořila jeho popularitu, o něčem takovém nemá ani „šajnu“ a tu by mohl, případně měl, pokud by chtěl, pomoci společensky převychovávat. Chce-li pan Tomáš Klus usměrňovat morální a charakterové vlastnosti českých občanů, kterým má za zlé, že Jak je možné, že řešíme to, jestli pomůžeme nějakým dětem, k čemuž dodává, že je mu úplně jedno, jestli jsou z Íránu či třeba Afghánistánu (i když je řeč o ty ze Sýrie). Je mu to úplně fuk, protože „jsou to proboha děti“!. A protože jak výše zmíněno, projevil také sociální cítění říká, že mu nejvíc nechutné přijde to, že se tady z dětí a lidí, kteří utíkají před válkou, dělá politický „náboj."

Dovolil bych si pana Kluse poopravit s jeho názorem o nějakém politickém náboji, protože si plete dojmy s pojmy, ale má pravdu v tom, že se z toho dělá nikoli politický náboj, ale politický byznys.

A to je myslím, značný rozdíl! Politický byznys ve prospěch paní Šojdrové, který jí také zřejmě pomohl získat politické body a obhájit tak křeslo (či spíše koryto) europoslankyně, stejně tak byznys pro Tomáše Kluse, který tím zase do značné míry posiluje svou popularitu. I tady ale nelze jinak, než takovou popularitu chápat jako pochybnou i když legální. Soucit se syrskými dětmi, jak jej projevuje pan Klus, je rovněž ukvapený a nedomyšlený, neboť jak ve svém článku zmiňuje pan Josef Nožička, nejde o „děti“, ale dospívající mládež ve věku 15 až 17 let, tedy krátce před svou plnoletostí. Nechci panu Klusovi brát iluze o strastech, které prožívají tito „sirotci“, ale doporučil bych mu shlédnout několik s nepřeberného množství videí na You tube, v nichž „sirotci“ např. v NSR, Dánsku, Holandsku či jinde projevují svou „vděčnost a lidumilnost“ k Evropanům! Myslím, resp. jsem o tom přesvědčen, že pokud pan Klus není pokrytec a farizej pak jej velice rychle přejde chuť se za přijetí sirotků přimlouvat a nebo ještě lépe, když by si uvědomil, že by se mezi touto „mládeží“ náhodou ocitly jeho děti. Ani nechci domýšlet, jak by reagoval!

Mohli bychom tedy říct, že je od pana Tomáše Kluse chvályhodné, že má pochopení pro „sirotky“, jak o nich mluví paní Šojdrová. Chce-li však něčím bohulibým ve věci „ubohých“ syrských „sirotků“ alias adolescentů přispět, pak bude rozhodně užitečnější, když podpoří návrh premiéra Babiše, že nejvhodnějším řešením je vybudovat pro tuto mládež nějaká centra v některé ze zemí Blízkého východu, které nejsou ohroženy válkou, ve kterých mohou uplatňovat svůj přirozený styl a způsob života a na jejichž výstavbu by náš stát mohl finančně přispět. Má to však jeden háček, pan Klus totiž nemá rád pana Babiše a sotva bude ochoten jeho myšlenku podporovat. Ale není se co divit, vždyť jak jsem výše zmínil, jde o MČČ s bohužel pochybnou popularitou.

Jiří B a ť a
26. května 2020

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Zvykněte si,“ říká holandská mešita nepřizpůsobivým občanům, kteří si stěžují na svolávání k modlitbám   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 04:41:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Správní rada mešity v Amsterodamu má pro ty sousedy, co si stěžují na jejich svolávání k modlitbám jako na příliš hlasité, prostou odpověď: zvykněte si.

Obyvatelé z oblasti obklopující mešitu Taibah, která je v amsterodamském okrsku Zuidoost u stanice metra Kraainnest, si stěžovali na její každodenní svolávání k modlitbám, že je nadměrně hlasité. Islámské právo od muslimů vyžaduje, aby se modlili pětkrát denně a mešita Taibah vysílá všech pět volání denně venkovními tlampači, aby tak vyplnila svatý měsíc Ramadán, který začal 23. dubna.

Správní rada mešity potvrdila, že před Ramadánem instalovali nový systém tlampačů ke svolávání. Říkají, že svolávání se během Ramadánu vysílá pětkrát denně kvůli karanténě wuhanského koronaviru (COVID-19), během něhož není možné, aby věřící přišli do mešity na modlitby osobně.

„Hlasitost, kterou to probíhá, je tak vysoká, že je lze slyšet v celé čtvrti a i v okolních oblastech,“ stěžoval si jeden místní obyvatel, uvádí zpráva amsterodamské televizní stanice AT5.

Ač místní policie potvrzuje, že obdrželi na hlasitost svolávání hodně stížností, tak správní rada mešity odmítá obvinění, že je to příliš hlasité. Tvrdí, že hlasitost volání už v reakci na ty stížnosti snížili, odmítají to však utlumit ještě více. Rada rovněž zdůraznila, že svolávání k modlitbám je podle holandského zákona povolena a tak sousedé nemají pro své námitky žádnou právní základnu.

„Sousedé si budou muset na ten zvuk zvyknout,“ uvedla v prohlášení rada mešity.

Policie v Zuidoost říká, že o tomto problému se správou mešity povedou rozhovory.

Islámské svolávání k modlitbám je považováno za obtěžující v mnoha západoevropských státech s velkou muslimskou populací. Tento měsíc vedlo místní shromáždění celoevropské antiimigrační skupiny identariánů Generace identity protest proti mešitě a Aarhusu v Dánsku také kvůli jejímu nadměrně hlasitému svolávání k modlitbám, jak už jsme v minulosti ve Voice of Europe referovali.

By Michael Lord 19 May 2020

Zdroj: https://voiceofeurope.com/2020/05/the-netherlands-mosque-says-get-used-to-it-to-citizens-who-complain-about-prayer-calls/

Převzato: www.reformy.cz
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWashingtonská nová strategie vuči Číně   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 04:17:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bez ohledu na protičínskou hysterii ze strany uskupení, které zavedlo v oblasti západní zdravotní politiky opatření kvůli epidemii covid-19, se ukázalo, jak je Západ závislý na výrobcích, vyráběných v Číně. To vedlo Trumpovu administrativu ke změně rozhodnutí - neobnovit rovnováhu obchodu, což bylo původní přání, ale přistoupit k vojenské konfrontaci, avšak bez uchýlení se k válce. Začala oficiální sabotáž Hedvábné stezky.

Jedním z důsledků koronavirové epidemie je, že obyvatelé Západu si uvědomili závislost na výrobní kapacitě Číny. Ani Evropané, ani Američané nebyli schopni vyrobit miliony roušek a respirátorů, které naléhavě potřebovali pro obyvatelstvo. Museli je zakoupit v Číně a často soupeřili mezi sebou, aby tyto pomůcky vybojovali na úkor svých spojenců.

V tomto kontextu povšechného zachraňování přestalo dávat smysl, že USA zaujímají na Západě vůdčí postavení. Proto se Washington rozhodl, že neurovná obchodní vztahy s Čínou, ale postaví se na odpor proti výstavbě Hedvábné stezky a pomůže Evropanům přemístit část jejich průmyslu. To by mohl být rozhodující zlom - částečné zastavení procesu globalizace, která již začala se zánikem Sovětského svazu. Ale pozor, nejedná se o ekonomické rozhodnutí zpochybnit principy volného obchodu, ale jde o geopolitickou strategii sabotovat ambice Číny.

Tuto změnu strategie dali najevo nejen ekonomicky, ale také politicky a vojensky proti společnosti Huawei. Spojené státy a NATO se obávaly, že pokud Huawei vyhraje vládní zakázky na instalaci sítě 5G na Západě, čínská armáda bude schopna zachytit tyto signály. A co je důležitější, uvědomili si, že pokud Číňané uzavřou tyto smlouvy, budou po technické stránce jediní, kteří budou moci učinit další krok.

Nejde o sjednocení Trumpovy administrativy kvůli fantaziím typu Rudý úsvit, kdy je obsedantní odpor proti Číně založen hlavně na antikomunismu, ale o povědomí o gigantickém vojenském pokroku Pekingu. Nepochybně je rozpočet Lidové osvobozenecké armády směšný ve srovnání s rozpočtem ozbrojených sil USA, ale právě velmi šetrná strategie a technický pokrok jim dnes umožňují být výzvou pro americký kolos.

Na konci první světové války se čínská národní strana Kuomintang a Komunistická strana společně dohodly na tom, že znovu spojí svou zemi a pomstí se za dlouhodobé koloniální ponižování. Čankajšek, vůdce národní strany Kuomintang, se snažil zlikvidovat komunistickou stranu, ale byl poražen a odešel do exilu na Tchaj-wan. Mao Ce-tung dlouhodobě usiloval o tento nacionalistický sen, když vedl Komunistickou stranu a snažil se o sociální transformaci země. Jeho cíle však byly vždy nacionalistické, jak se ukázalo během čínsko-ruské války na ostrově Zhenbao v roce 1969. V 80. letech navrhl admirál Liu Huaqing (muž, který násilně potlačil pokus o převrat na náměstí Nebeského klidu, v jehož čele stál Čao C‘-jang) strategii pro vytlačení amerických armád z čínské kulturní zóny. Tato strategie byla trpělivě prováděna čtyřicet let. Aniž by kdy Peking vyprovokoval válku, rozšiřuje svou územní suverenitu v Čínském moři a doráží na americké námořnictvo. Nebude to trvat dlouho a americké námořnictvo se bude muset stáhnout, takže Čína se Tchaj-wanu zmocní násilím.

Po rozpadu SSSR se prezident George Bush st. domníval, že USA už nemají žádné soupeře, a že je čas na vydělávání peněz. Demobilizoval milion vojáků a otevřel cestu pro finanční globalizaci. Americké nadnárodní společnosti přemístily své společnosti do Číny, kde jejich výrobky vyrábělo bezpočet nekvalifikovaných pracovníků, kteří dostávali zaplaceno dvacetkrát méně, než američtí zaměstnanci. Postupně bylo téměř veškeré zboží, určené pro spotřebu v USA, dováženo z Číny. Americká střední třída zchudla, zatímco Čína školila své pracovníky a stala se bohatší. Od principu volného obchodu se změny rozšířily na celém Západě a poté na celém světě. Komunistická strana se rozhodla obnovit moderní ekvivalent starověké Hedvábné stezky a v roce 2013 se nově zvolený prezident Si Ťin-pching rozhodl uskutečnit tento projekt. Až bude zrealizován, pokud vůbec, Čína by tak mohla v podstatě mít monopol na výrobu zboží na celém světě.

Rozhodnutím sabotovat Hedvábnou stezku se prezident Donald Trump snaží vytlačit Čínu z její vlastní kulturní zóny, stejně jako Čína vytlačuje Spojené státy z jejich vlastní zóny. Aby to mohl udělat, bude moci počítat se svými „spojenci“, jejichž firmy jsou již zdevastovány vynikajícími čínskými výrobky za nízké ceny. Někteří z nich už kvůli tomu zažili revoltu, jako byla například vzpoura Žlutých vest ve Francii. V minulosti se po prastaré Hedvábné stezce dostaly neznámé produkty do Evropy, zatímco dnešní stezka dopravuje stejné produkty, jako ty, které jsou vyráběné v Evropě, ale mnohem levnější.

Na rozdíl od rozšířeného přesvědčení by se Čína mohla vzdát Hedvábné stezky z geostrategických důvodů, bez ohledu na výši investic. V minulosti tomu tak bylo. Čína zamýšlela otevřít námořní Hedvábnou cestu v 15. století a vyslala proto admirála Čeng Chea, „eunucha se třemi klenoty“, v čele hrozivě velké armády až do Afriky a na Střední východ, načež později byla gigantická flotila stažena, výpravy byly přerušeny a nikdy poté nebyly obnoveny.

Ministr zahraničí Mike Pompeo odcestoval do Izraele v rozporu se zdravotními nařízeními. Pokusil se přesvědčit dva budoucí ministerské předsedy, Benjamina Netanjahua (židovského kolonialistu) a jeho nástupce, kteří byli nicméně proti generálovi Bennymu Gantzovi (izraelskému nacionalistovi), aby zastavili čínské investice v zemi. Čínské společnosti již ovládají polovinu izraelského zemědělského sektoru a v nadcházejících měsících by měly tvořit 90 % obchodu. Mike Pompeo bude chtít podobným způsobem přesvědčit i egyptského prezidenta Abd al-Fattáh as-Sísího. Skutečně, Suezský průplav a izraelské přístavy v Haifě a Ašdodu měly sloužit jako terminály moderní Hedvábné cesty ve Středomoří.

Po různých pokusech Čína vyhodnotila Irák, Sýrii a Turecko jako nestabilní státy a vzdala se jejich začlenění do Hedvábné stezky. Mezi Washingtonem a Moskvou bylo dosaženo tiché dohody o tom, že někde na syrsko-turecké hranici bude ponechána džihádistická izolovaná oblast, aby to odradilo Čínu od investování v této oblasti. Moskva má v úmyslu založit své spojenectví s Pekingem v souvislosti s Hedvábnou stezkou, začlenit své vlastní území, a nikoli západní země. To je projekt prezidenta Vladimíra Putina, nazvaný Velké euroasijské partnerství.

Neúnavně se tak vracíme ke stejnému dilematu („Thúkydidova past“): vzhledem k vzestupu nové moci (Čína) musí dominantní síla (Spojených států) buď vést válku (jako Sparta proti Athénám) nebo dát prostor nově příchozímu, tzn. akceptovat rozdělení světa.

Thierry Meyssan

Washington’s New Anti-China Strategy vyšel 19.5.2020 na Voltairenet.org. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/05/8320-washingtonska-nova-strategie-vuci-cine.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNoví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČR   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 04:06:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stovky Romů se z Velké Británie vracejí zpět do ČR.

Mají prý obavy z koronaviru a neschopnosti britského zdravotního systému.

Exodus začal v březnu a balí to další a další.

Český trh práce romské experty jistě rád uvítá.

Nicméně většina české romské komunity čítající ke 40 tis. v Británii zůstává.

Zdroj: https://www.breizh-info.com/2020/05/24/144336/royaume-uni-roms-covid/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Potrefená husa se ozvala.“ Starosta Kolář podal stížnost na advokátku Samkovou. Čtěte, oč jde   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 04:00:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář podal stížnost na právničku Kláru Samkovou, kterou odeslal České advokátní komoře. Dotyčná tak možná bude čelit dalšímu vyšetřování. Co Koláře k takovému kroku vedlo? A co si o celé věci myslí Samková?

Celá věc měla začít tím, že právnička Klára Samková dne 23. května zveřejnila na svém Facebooku příspěvek, který se Koláře dotkl, a to i přesto, že, jak sám uvedl, ve své funkci čelí mnoha verbálním útokům.

Co Koláře tak rozčílilo?

V daném příspěvku starostu Prahy 6 „ve výrazně negativním smyslu překvapil“ fakt, že se advokátka „snaží vyvolat dojem, že odstranění sochy maršála Koněva bylo toliko mou osobní iniciativou“.

Proti takovému nařčení se však dotyčný ohradil a dodal, že to není pravda. Tvrdí totiž, že vycházel z usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2019. Usnesení přitom bylo zastupitelstvem přijato na jeho návrh a již dříve toto téma mnohokrát osobně nastolil v médiích. I přese vše zmíněné se ale Kolář schoval za zastupitelstvo a podotkl, že Samková by jako vystudovaná právnička měla vědět, jak se schvaluje nakládání s majetkem městské části.

Co se však Koláře dotklo nejvíce, byla nepravdivá informace, že jeho dědeček měl být příslušníkem gestapa. Samková sice prý dodala, že informaci nemá ověřenou. Nicméně její hodnověrnost posílila tím, že uvedla, že zdroj považuje za důvěryhodný.

„Uvedené tvrzení jsem nucen považovat za bezprecedentní útok proti osobě mojí i proti ostatním příslušníkům mé rodiny, který je hanebný a naprosto nedůstojný jakékoliv veřejné debaty,“ naříkal Kolář.

Při této příležitosti vyzdvihl, že by tak závažné informace neměl zveřejňovat „ani přispěvatel bulvárního plátku, natož mediální aktivní příslušník advokátního stavu“. Kolář se tak rozhodl, že celou věc nenechá jen tak a bude jednat. Uvedl, že ví, že Samková dlouhodobě vystupuje kontroverzně, a vypadá to, že její jednání neváhá připomenout advokátní komoře. V souvislosti s tím také upozornil na to, že existují jisté stavovské předpisy České advokátní komory, které Samková nejspíše porušila.

„Mám za to, že uvedením jednáním mohla paní advokátka jednat v rozporu s povinnostmi postupovat tak, aby nesnižovala důstojnost advokátního stavu,“ dodal k věci Kolář.

Samková: Jde o zneužití pravomoci starosty

Na Kolářovu iniciativu následně zareagovala sama Samková, která na svém Facebooku zdůraznila, že starosta na ni podal stížnost, kterou odeslal advokátní komoře na hlavičkovém papíře městské části Praha 6. Podle ní tak nejde o nic jiného než o zneužití veřejné funkce. Podle jejího mínění totiž Kolář řeší své osobní spory na hlavičkovém papíře městské části a kromě toho řeší něco směrem k advokátní komoře, i když její jednání s výkonem advokátní činnosti nijak nesouvisí.

„Tak asi tak… Jinak, podle mého názoru jde o naprosto jasné zneužití pravomoci starosty, neboť pan starosta svou stížnost posílá na hlavičkovém papíře MČ Prahy 6, a to ve věci, která vůbec nesouvisí s výkonem advokacie,“ napsala na Facebooku.

Ke svému příspěvku pak připojila i několik fotografií dané stížnosti, z nichž jde vidět, co přesně v textu stojí.

„Potrefená husa se ozvala.“

A jak na celou kauzu reagovali uživatelé sítě? Pod příspěvkem advokátky se shromáždilo spousta názorů, v nichž se lidé přikláněli na stranu Samnkové.

„Rozdupejte toho Koláře na kousky, vy na to máte,“ vzkazovali jí lidé.

Někteří psali, že je Kolář ubožák a nelíbil se jim způsob, jakým celou věc řeší: „Dost zoufalý způsob řešení názorových konfliktů.“

„No jo no, potrefená husa se ozvala. A kejhá a kejhá. Je zajímavé, že se pan starosta nedistancoval od vyjádření jistého starosty části Prahy a jeho výpadů. Ukázka toho, jaký má starosta Prahy 6 morální profil. On si myslí, že si může vše dovolit a má absolutní moc. Určitá skupina lidí se snaží změnit dějiny svým vlastním překrouceným tvrzením. Doufám, že bude zalezlý a hlídaný co nejdéle. Je to šaškárna v přímém přenosu. Koho si zvolili občané Prahy 6, toho si zvolili. Předpokládám, že spousta voličů toho v současnosti lituje, stejně jako voliči Pirátů,“ podotkl jeden komentující.

Zmínky padly také o použití hlavičkové papíru: „Užití hlavičkového papíru jednotky územní samosprávy na tuto agendu není správné. Dopis měl být s ohledem na obsah soukromý.“

Zdroj: https://sptnkne.ws/C5A4
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPentagon: USA mohou připravit jaderné zkoušky „během několika měsíců“, prohlásili v Pentagonu   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 03:48:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA budou připraveny uskutečnit jaderné zkoušky „v průběhu několika měsíců“ v případě, když padne patřičné prezidentovo rozhodnutí, prohlásil ve středu zástupce asistenta náměstka ministra obrany pro jaderné otázky Drew Walter.

Podle jeho slov se v takovém termínu dá provést „velmi rychlá zkouška s omezenými možnostmi sběru informací“, dá-li prezident rozkaz, aby to bylo uděláno z technických nebo geopolitických důvodů, píše portál DefenseNews.

„Myslím si, že se to dá udělat poměrně operativně,“ řekl Walter.

Podotkl, že bude-li řeč o vážnějších zkouškách s plnohodnotným sběrem informací, na jejich přípravu budou zapotřebí léta.

Od roku 1992 USA neprováděly jaderné zkoušky a také nevyráběly nová plutoniová jádra pro jaderné zbraně, ale používaly nahromaděné zásoby.

V roce 2018 Washington utajil údaje o počtu jaderných bojových hlavic a prezident Donald Trump dal pokyn k obnovení jaderného arzenálu a obnovení výroby plutoniových jader na úrovni 80 kusů ročně.

Odstoupení USA od Smlouvy o otevřeném nebi

Donald Trump včera oznámil, že USA odstoupí od Smlouvy o otevřeném nebi, její obnovení je ale možné. Ministr zahraničí Mike Pompeo upřesnil, že k tomu může dojít za šest měsíců.

Smlouva o otevřeném nebi byla podepsána v roce 1992 a stala se jedním z opatření na upevnění důvěry v Evropě po ukončení studené války. Dokument podepsalo 34 států. Platí od roku 2002 a umožňuje účastnickým zemím otevřený sběr informací o ozbrojených silách a opatřeních druhé strany.

Rusko neodstoupí od Smlouvy o otevřeném nebi. Moskva hodlá zůstávat účastníkem smlouvy, „dokud bude dohoda platit“, řekl v rozhovoru pro Sputnik náměstek ministra zahraničí RF Gruško.

Washington kromě toho odstoupil od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). I nadále je nejasný osud Smlouvy o strategických útočných zbraních (START III), která vyprší v únoru 2021, nebude-li prodloužena o dalších pět let.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C5At
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecko okomentovalo výhrůžky USA ohledně Nord Stream 2   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 03:45:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Teď není vhodná doba k vytáčení sankční spirály týkající se Nord Stream 2, existují jiné problémy, řekla mluvčí německého ministerstva zahraničí Maria Adebarová na briefingu v Berlíně.

„Pokud hovoříme o konkrétním pokroku v projektu, má smysl kontaktovat společnost. Pokud jde o sankce, bylo to řečeno už včera, mohu to zopakovat: z našeho pohledu není teď vhodná doba k rozvíjení eskalační spirály a vyhrožování dalšími sankcemi, máme jiné problémy,“ řekla Adebarová.

Dříve americký velvyslanec v Německu Richard Grenell v interview pro německé noviny Handelsblatt uvedl, že americký kongres může rychle vyhlásit další sankce proti Nord Stream 2, nehledě na volební kampaň. Účelem nových sankcí bude zabránit uvedení plynovodu do provozu. Velvyslanec neuvedl, jak to bude realizováno v praxi, ale jednou z možností mohou být pokuty pro společnosti, které zajišťují technickou údržbu potrubí.

Nord Stream 2 a sankce

Na konci loňského roku schválily Spojené státy obranný rozpočet. Ten mimo jiné zahrnoval sankce vůči společnostem zapojeným do realizaci projektu Nord Stream 2. Švýcarská Allseas, která pokládala potrubí, téměř okamžitě oznámila zastavení práce.

Poté šéf ruského ministerstva energetiky Alexandr Novak poznamenal, že ruská strana považuje za možné dokončit stavbu pomocí lodi Akademik Čerskij, upozorňoval ale, že příprava plavidla bude nějakou dobu trvat.

Plynovod Nord Stream 2

Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá položení dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa.

Proti projektu se postavilo několik států, zejména Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Polsko a USA. Obavy Kyjeva jsou spojené se ztrátou příjmů z tranzitu ruského plynu, Washington má zájem na prosazování vlastního LNG na evropském trhu. Pobaltské země a Polsko považují projekt za „politicky motivovaný“.

Moskva, Berlín a Vídeň však opakovaně zdůrazňovaly, že Nord Stream 2 je výhradně komerční projekt, který má za cíl posílit energetickou bezpečnost evropských států.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C5Ar
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHloupá akce „think-tanku" namířená proti Číně   
Pridal tk Čtvrtek 28 květen 2020 - 03:40:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V posledních dnech se rozšířilo tzv. video z laboratoře P4 ve Wuhanu (Wu-chan) v Číně. Podle zprávy britského deníku The Daily Telegraph zveřejnil toto video britský think-tank Henry Jackson Society. Tento think-tank uvedl, že laboratoř P4 ve Wuhanu nedodržela bezpečnostní postupy při výzkumu kmene COVID-19, což pravděpodobně způsobilo únik viru COVID-19.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Hua Chunying (Chua Čchun-jing) na to reagovala tak, že podle vyšetřování pochází video z populárního vědeckého dokumentárního filmu nazvaného Mládež v divočině. Video vzniklo sestříháním původního filmu a nemá nic společného s laboratoří P4 ve Wuhanu.

Americký prezident Donald Trump v reakci na tento zřejmý podvod uvedl, že Henry Jackson Society je „falešný think-tank". Think-tank Herny Jackson Society byl založen ve Velké Británii v roce 2005 a byl pojmenován podle zesnulého amerického pravicového senátora Henryho Jacksona, čímž vyjádřil svou podporu neokonzervatismu, který zdůrazňuje intervenční zahraniční politiku a zpochybňování evropské integrace.

Britský deník The Sunday Times 5. února 2017 odhalil, že japonské velvyslanectví ve Velké Británii měsíčně vyplácí think-tanku Henry Jackson Society 10 tisíc liber, aby pomáhal Japonsku šířit „teorii čínské hrozby" po Velké Británii. Tento think-tank s tajným pozadím mnohokrát zveřejňoval tvrdé zprávy proti Číně, které odpovídají postoji některých amerických politiků. Think-tank Henry Jackson Society ve zprávě obviňoval Čínu ze světové ekonomické ztráty v důsledku vypuknutí epidemie nového koronaviru a prohlásil, že „Čína porušuje mezinárodní zdravotnické předpisy a je zodpovědná za šíření COVID-19." Kromě toho podněcoval Velkou Británii k obžalování Číny a k požadování odškodnění v hodnotě 351 miliard liber. Think-tank ve zprávě uvádí, že epidemie COVID-19 přinesla skupině G7 obrovské škody v hodnotě 3,2 bilionu liber a navrhuje deset právních způsobů k obžalování Číny.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Hua Chunying reagovala na jednání think-tanku Henry Jackson Society tak, že mnoho britských uživatelů internetu se domnívá, že obžalování Číny je „velmi vtipné". Zástupce hlavního redaktora a hlavní ekonomický komentátor britského deníku The Financial Times Martin Wolf řekl, že ohledně současné epidemie Čína světu vůbec nic nedluží. Co nejvíc potřebujeme, je posilovat účinnou spolupráci v boji proti epidemii a udržovat kooperativní světový pořádek.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1905 sec,0.0594 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,455kB