Pátek 29 květen 2020
Jenom mrtví viděli konec války   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 10:05:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dotazy a reakce obdržené na poslední příspěvky se převážně koncentrují na problematiku obsaženou v otázce uvedené v příspěvku Baviči a Thúkýdidovy past: Mohou výrazně posilující Čína a stávající velmoc USA se svými asymetrickými spojenci uniknout z Thúkýdidovy pasti? V uvedeném příspěvku je dána rada – odpověď: Nikdo by neměl věřit těm, kdo vědí, že válka vypukne, ale ani těm, kteří tvrdí, že vědí, že válka nevypukne. Skutečnost je taková, že nebezpečí války roste, když se jedna moc snaží předběhnout tu druhou. Strach ze ztráty pozice hegemona historicky a statisticky činí válku ve většině případů nevyhnutelnou. V dnešní odpovědi na dotazy nabízím úvod ke srovnání historie boje USA – SSSR a USA – ČLR, potažmo s RF a odkaz ( www.vision-gt.eu ).

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu (Immanuel Kant 1724 – 1804)

Vítězství nad fašismem, který sám sebe nazýval fašismem, představuje matoucí výsledek: Nebyl odstraněn fašismus, který sám sebe fašismem nenazývá. To potvrzuje současnost. Vítězství strany s největšími lidskými a materiálními obětmi v historii lidstva se transformovalo do studené války se svými dočasnými spojenci. Studená válka skončila rozpadem SSSR, euforickým a zdravý rozum zastiňujícím chováním USA a Západu, a vznikem Ruské federace. Tu je možné i dnes chápat jako federální nadnárodní korporaci. Má omezenou finanční suverenitu, značné akciové podíly ex-spojenců, dnes oficiálních protivníků v mnoha strategických podnicích a nalezištích přírodních zdrojů, které ovlivňují plánování hospodářství v síti globalizace. Přítomnost RF v síti omezuje její vývoj a pohyb a je pro stát drahá. Síť, ve které se nachází každý dodavatel a subdodavatel bez možnosti úniku, upletly nadnárodní korporace a globální finance. Proto se v ní podobně jako v každé korporaci a finanční struktuře odehrávají nemilosrdné vnitřní a vnější boje. Vnitřní se vedou o moc, kontrolu zdrojů a bohatství, které lze požívat vně korporace. Na ostrově, jachtě nebo vile, sám, s rodinou, milenkou nebo skupinou LGBT. Přírodní zdroje, dluhová past a nové trhy, které jsou potřebné k životu expanzivního kapitalismu nelze však stěhovat jako kancelář, jet, peníze nebo milenku. Proto roste napětí a nebezpečí války doma i venku.

Pro českou kotlinu, ve které demokratická moc dovolila stát se mini – korporací platí slova Karla Čapka (1890 – 1938): Republika, která dala hlasovací právo analfabetům a tetkám, si nemůže dovolit luxus "kulturního boje". Je to více úrovňový boj hodnot a o hodnoty a smysl života, kterého jsme svědky, a ve kterém jsme mohli se špetkou pokory obdržet šanci získat dočasný respekt. Respekt vyšší kvality, dovolující mít více času na pozorování dění ve světě, než představuje vítězství v ouvertuře mnoho-aktovky pandemie strachu z koronaviru. Lehkost, se kterou jsme dočasně zvítězili nad virem, a je jedno jakého původu virus je, mně těší, vážím si dočasného vítězství a přeji mu dlouhý život. Druhá strana mince radosti mi však připomíná román Milana Kundery (1929) - Nesnesitelná lehkost bytí.

Hlavním tématem románu je hledání smyslu života, problematika vnitřní a vnější svobody člověka, zároveň neustálé znázorňování protikladů dobra a zla, lehkosti a tíže, kýče a umění.
Zmiňuji se o románu, protože klade nároky na pozornost četby a čtenářovu paměť. Kdo je má, ví, co obsahuje citát německého filozofa, vybraný jako název této části příspěvku končícího otázkou: Kolik je těch v naší společnosti a u moci, kteří se nejméně bojí smrti?

Chceš – li něco skrýt, polož to na místo, kde to lze vidět

ČLR, která je jedním z hlavních aktérů světového dění majícího vliv na budoucnost lidstva, bojuje na několika šachovnicích a frontách. Na jedné z nich byl otevřen boj o rozpad ČLR, podobný rozpadu SSSR. Cílem rozpadu je následná tvorba nadnárodní korporátní struktury řízené na dálku podobné té, kterou se řídí všechny nadnárodní korporace a dnes dokonce i výuka mladé generace. Předpokládám, že vzdělání v ČLR obsahuje učení Sun Tzu (543 - 495 př. n. l.) a výuka a cvičení probíhají ve třídě: Umění války nás učí nedoufat, že nepřítel nepřijde, ale spoléhat se na to, že jsme připraveni ho přivítat; nedoufat, že nezaútočí, ale spoléhat se, že jsme svá postavení učinili nedobytnými. To samé platí i pro výrok Alberta Einsteina (1879 - 1955): Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny. A Claudia Claudianuse (370 – 404): Kdo zastrašuje, víc se bojí sám.

V době testování a příprav na důležitý boj a jako název této části příspěvku jsem vybral často používaný a jeden z nejvíce efektivních principů informačního a dezinformačního působení. Mnozí ho znají z dětství a her na schovávanou. Používá ho s pravděpodobností hraničící s jistotou i dnes jedna v českých médiích často zmiňovaná bezpečnostní služba ČR s šéfem bez hodnosti generála vyučeným v Británii a ve službě vyznamenaným v USA. Ne jak bych se slušelo - maršálskou hodností. Služba není tak naivní, jak si mnozí myslí. Dobře praktikuje nejenom zmíněný princip, ale i druhý, který používal jeden z nejlepších vojevůdců 19. století Josef Václav Antonín František Karel Radecký z Radče. V době národního obrození, kdy se Češi snažili vymanit se zpod rakouské nadvlády, Radecký získával pro Habsburky ty největší úspěchy na bojištích během První italské války za nezávislost. Do dějin vešel jeho citát na adresu obrozenců: Já jsem také Čech, ale nikdo to nemusí vědět. V současné době platí pro boj USA s ČLR a RF analog citátu, nesmrtelný princip efektivního informačního a dezinformačního působení a zásada, že každý projekt má konceptuální bázi, veřejně deklarované a nedeklarované cíle a své centrum řízení. Z časových důvodů a pro lehčí porozumění komplexní záležitosti, kterou představuje boj hegemona v odcházení s jeho konkurenty, se omezím na několik odkazů, krátká vysvětlení a radu dopracovat se doma v samostudiu patřičných výsledků s použitím následujících tří zdrojů.

Kennan – Sempa – McMaster; Historické paralely; Směr kritiky; Historie jako návod a průvodce na cestě ke štěstí; Dojde-li k boji, hleď zvítězit, ať to stojí cokoli!

Tak jsou pojmenovány názvy dalších částí plného textu příspěvku v PDF ke stažení. Struktura dokumentů odborníků Kennana a McMaster je stejná. Rozdíl je pouze v jejich dělení: Kennan dělí telegram na pět částí, McMaster svoji práci na tři. Obě dělení – minulé a současné, jsou ale aktuální: 1) Zakázané město, návštěva prezidenta Trumpa v ČLR v listopadu 2017 a kritika prezidenta Si a Komunistické strany ČLR. Za co? Za snahu přiblížit se k centru světové scény a vnést velký vznos do vývoje lidstva. 2) Analogii telegramu Kennana představují tři cíle McMastera: a) Made in China, b) Jeden pás, jedna stezka a c) Integrace vojenských a civilních sektorů. 3) Strategická empatie. To je něco, co se neučilo na většině univerzit během mého působení. Dnes asi také ne. V omezeném obsahu a objemu pojednávám strategickou empatii v různých kontextech v master class (MA a PhD). Z uvedených tří částí práce McMastera vyplývá mnoho významného nejenom pro profesionály. Omezím se na několik subjektivně vybraných následků, z nichž některé mohou mít značný vliv na vývoj v Evropě a tím i ČR. Ta jako potenciální oběť asymetrického spojenectví s USA v boji s ČLR a RF, jako potenciální oběť nevyřešených otázek s SRN a žijící oběť sama sebe v kontextu označování Čechů za starého Rakouska. Tenkrát se říkávalo, jak píše Jiří Weigl v příspěvku pro Protiproud (16.5.2020): Čech je buď lokaj, nebo hulvát.

Závěr

ČLR je dnes v kvalitativně jiné situaci, než byl SSSR a jeho následník Ruská federace. Obrovský potenciál zacílený na posílení páté kolony představují finance z USA, komunikační a IT a nedávno zveřejněný nový speciální program na infiltraci veřejnosti. To vše nelze podceňovat, protože uvedené představuje část čím dále většího rušení základů globální bezpečnosti. Podobně nelze podceňovat ani stará doporučení Kennana, Strategii národní bezpečnosti USA z prosince 2017 a současná doporučení McMastera. Ta jsou převážně hospodářského, investičního a sankčního charakteru vyrůstajícího z principu exteritoriality. Proto budou působit přímo a citelně na zhýčkanou mladou generaci, plánování podnikání čínských nadnárodních společností, vědecko - technické a politické vedení ČLR.

O mediálně – komunikační problematice, národní diplomacii, práci kritika McMastera, okrajově v příspěvku zmiňovaného Francis. P. Sempa v roli mlžícího skutečné dění, roli pandemie strachu z koronaviru v zákulisním boji FED, MMF a dalších, nemluvě. Není čas a prostor pro osvícení dalších mlžitelů, bez nichž se neobejde utajení obsahu plánů.

Existuje – li skutečné a plné pochopení významu a funkce strategického trojúhelníku pro existenci života na Planetě v hlavách těch, kteří rozhodují o napadení jednoho nebo dvou z trojúhelníku, máme reálnou naději, že hegemon v odcházení vezme s sebou do archivu vše zásadně nelidské, působící proti zákonům přírody a nedovolující etablovat jednotné vědění. To je založeno na pochopení Planety jako kosmické loď letící ve Vesmíru. Tu mohou řídit a udržovat pouze vzdělaní, vychovaní a korupci odolní profesionálové, jejichž loajalita se kvalitativně liší od loajality k organizaci a dočasné moci nazývající se demokratickou.

ČLR a Ruská federace, s ohledem na intenzivní rušení základů globální bezpečnosti ze strany USA, jejich nepředvídanost spojenou se ztrátou vlivu ve světě a kvůli mnoha jiným procesům, které již nelze zastavit, budou muset modifikovat dlouhodobou strategii hospodářského vývoje a spolupráce obou zemí v nových podmínkách. Budou – li se chtít zapojit do nového procesu vývoje hospodářství a mezinárodních vztahů USA a EU, budou se muset pozdvihnout nad ideologické rozdíly, nehrát hru na jediného totálního vítěze a uvědomit si, že již dnes není možné trestat ČLR jako před sto a více lety. Deklarované společné Čínsko – Ruské zabezpečení výsledků druhé světové války a novela ústavy RF napomohou řešit nejenom vztah ČLR s Japonskem, Koreou a Taiwanem, ale i otázky spojené s ASEAN. V každém případě ČLR a RF budou muset mít na zřeteli platnost obsahu proslovu premiéra Winston Churchilla (1874 – 1965) v Dolní sněmovně 13. května 1940, který jsem citoval v posledním příspěvku – Bonnie a Clyde v akci: Ptáte se, jaká je naše politika? Řeknu to takto: vést válku na moři, na pevnině a ve vzduchu, celou naši silou a s veškerou silou, kterou nám Bůh může dát; vést válku proti zrůdné tyranii, nikdy nepřekonané v temném, žalostném seznamu lidského zločinu. Tak vypadá naše politika. Ptáte se, jaký je náš cíl? Mohu odpovědět jedním slovem: vítězství - vítězství za každou cenu, vítězství navzdory všem hrůzám, vítězství, byť by cesta byla dlouhá a těžká; neboť bez vítězství není přežití. Víme hodně o smrti a umírání. Přesto platí: nedává smysl být optimistou, protože jenom mrtví viděli konec války. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
17.05.2020


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump: “Budeme vás silně regulovat, nebo vás uzavřeme!” Konec Facebooku, Twitteru a sociálních sítí v současné podobě je na spadnutí...   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 09:28:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Trump: “Budeme vás silně regulovat, nebo vás uzavřeme!” Konec Facebooku, Twitteru a sociálních sítí v současné podobě je na spadnutí, americký prezident Donald Trump má na stole exekutivní příkaz na zbavení sociálních sítí ochranného paragrafu o digitálních platformách, který dosud zbavuje sociální sítě právní zodpovědnosti za obsah publikovaný uživateli těchto sítí, pokud budou pokračovat v cenzuře a nahrazovat příspěvky uživatelů názory Fact Check organizací! Donald Trump se k tomu rozhodl poté, co Twitter zcenzuroval několik jeho komentářů o možnosti a hrozbě podvodů s korespondenčním hlasováním při prezidentských volbách na podzim v Kalifornii!

Tak dlouho se sociální sítě snažily bojovat proti fake news a nahrazovat je svojí pravdou, až to bude teď ty sítě možná stát celý jejich business a existenci. Ano, už jste to možná zaregistrovali, ale v USA včera došlo k přetečení poháru trpělivosti a velké sociální sítě budou mít velký problém. Začalo to přitom tak jako obvykle. Někdo něco napsal na Twitter, výrok byl označený za nepravdivý a člověk z neziskové agentury výrok a příspěvek na Twitteru doplnil svým vlastním názorem s odkazem na různé zdroje, které měly potvrdit, že výrok uživatele byl nepravdivý. Až do včerejška normální věc, se kterou se v poslední době setkávají miliony uživatelů sociálních sítí. Jenže, včera to bylo jiné. Společnost Twitter totiž zcenzurovala a uvedla “na pravou míru” několik tweetů amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se v nich vyjadřoval k nápadu kalifornských zákonodárců ohledně způsobu voleb prezidenta letos v listopadu.

Kalifornie totiž kvůli koronavirové krizi má v plánu úplně změnit způsob voleb a všichni obyvatelé Kalifornie mají volit korespondenčně. Donald Trump doslova vylítl ze své židle a začal na Twitteru psát, že korespondenční volba je lehce zfalšovatelná, volební lístky mohou být padělány, mohou se dostat do schránek lidí, kteří vůbec nemají americké občanství a nemají právo volit, s lístky se může kšeftovat, v chudých čtvrtích kalifornských měst se velmi snadno můžou volební lístky vykupovat od chudých voličů za peníze.

A to proto, že mnoho Američanů raději dostane za volební lístky peníze na ruku, než aby se trmáceli do volebních místností k volbám někoho, kdo jim stejně nepomůže. Tyto Trumpovy obavy jsou zcela legitimní a nikdo by nečekal, co se stane. Twitter totiž prezidentovi tyto komentáře označil vykřičníkem a doplnil názorem redakce a hostů stanice CNN, kteří se snažili Trumpovy obavy bagatelizovat a označit za nepodložené obavy. Prostě něco podobného, jako dělá Jan Cemper na českém satirickém webu Manipulátoři nebo paní Laďka Mortkowitz Bauerová na české divizi Facebooku pod křídly AFP. Psali jsme o její práci zde:
https://aeronet.cz/news/tiskova-agentura-afp-zacala-ve-spolupraci-s-facebookem-cenzurovat-nazory-ceskych-uzivatelu-socialnich-siti-a-mazat-jejich-nepohodlne-informace-nazory-a-sdilene-clanky-afp-najala-ladislavu-mortkowitz/

Donald Trump chystá prezidentský dekret na regulaci Facebooku, YouTube, Twitteru a všech sociálních sítí, opatření se zřejmě bude týkat sítí s počtem uživatelů přesahujících 1 milion

Jenže, tímto krokem to Twitter totálně podělal a Donaldu Trumpovi došla trpělivost. Na Twitteru včera zkritizoval společnost za cenzuru a pohrozil, že se chystá velká akce. Vyslal varování, že buď budou velké sociálně sítě regulovány, anebo je prezident nechá uzavřít. A opravdu, ta akce přišla už dnes. Americký server Breitbart News přinesl exkluzivní informaci [2] od republikánského kongresmana Matta Gaetze, který prozradil naprostou bombu.

Právní výbor amerického kongresu na žádost prezidenta chystá znění prezidentského dekretu, který zbaví velké americké sociální sítě ochrany tzv. odstavce č. 230 amerického zákona Communications Decency Act (CDA), který zaručuje digitálním fórům a platformám s charakterem shromažďování lidí a pronášení názorů ochranu před právní zodpovědností za výroky a obsah na takové síti. Sekce 230 daného zákona totiž považuje takové sítě za veřejný prostor, kde svoboda vyjadřování je chráněna 1. dodatkem americké Ústavy. Jenže, to není to hlavní. Tato sekce totiž úplně zbavuje tyto sociální sítě veškeré právní a trestní zodpovědnosti za publikovaný obsah a škody vzniklé 3. stranám způsobených činností a publikacemi na dané síti.

Pokud nějaký uživatel sociální sítě např. nahraje a uveřejní na této síti utajované materiály, výsledky drahého výzkumu soukromé společnosti, odcizené materiály a nákresy nějakého stroje, recept na výrobu nějakého nápoje s tajným složením, zkrátka cokoliv, co bylo odcizeno a někomu to způsobí škodu, poškození zdraví nebo smrt, tak sociální síť podle tohoto odstavce č. 230 nenese žádnou zodpovědnost za publikování takového materiálu, neboť tuto zodpovědnost nese jen koncový uživatel, který materiál na sociální síť nahrál. Jenže, má to jeden háček. Tato ochrana se vztahuje pouze na takové digitální platformy, které mají charakter shromaždišť lidí a obsah platformy tak netvoří firma provozující sociální síť, ale shromážděná veřejnost na této síti. A právě toto je nyní kámen úrazu pro tyto sítě. Ochrana se nevztahuje na vydavatele obsahu, ale pouze na platformy, kde obsah tvoří veřejnost.

Opatření amerického prezidenta dopadne i na české upravovače a cenzory těchto amerických sociálních sítí

Ve chvíli, kdy různí Cemperové, různé Mortkowitzové a další pomáhají sociálním sítím cenzurovat, moderovat a uvádět na pravou míru výroky těchto shromážděných lidí, tak podle názorů amerických legislativců tím sociální sítě pozbývají statusu shromaždišť a platforem pro vyjádření názorů veřejnosti, ale stávají se z nich vydavatelské domy, resp. standardní mediální tvůrci obsahu. A na ty se v USA ochranná sekce č. 230 zákona Communications Decency Act nevztahuje.

Proto žádná americká společnost, která je vydavatelem informací, zpravodajství a článků, není zbavena zodpovědnosti za obsah svých uživatelů ve vztahu ke škodám způsobených 3. stranám, a tím se nemyslí jen obsah článků, ale veškerý obsah, včetně komentářů, reakcí a debat čtenářů pod články. Proto vydavatelské domy musí diskuse cenzurovat, moderovat, ošetřovat, a to v souladu s tím, aby informace uživatelů média nezasáhly do soukromých práv třetích stran. A přesně toto začal už dávno dělat Facebook, Twitter, Google, YouTube, Instagram a celá řada dalších sociálních platforem. Sociální sítě se tak samy odkopaly a odhalily, že nejsou platformy pro názory lidí, ale platformami pro šíření vlastních názorů. A to je činnost publikační a mediální, která nespadá do definice sociální platformy.

Donald Trump by měl prezidentský dekret podepsat už dnes večer, nejpozději zítra a podle kongresmana Gaetze bude laděný a formulovaný tak, že pokud velké sociální sítě budou provádět nadále zasahování do výroků a obsahu příspěvků na sociálních sítích způsobem, jako činí dosud, automaticky tím sítě ztratí ochranu sekce č. 230 zákona Communications Decency Act. V tom okamžiku by to znamenalo de facto konec pro sociální sítě, protože není možné ani pomocí robotů a analytických systému posuzovat každý jednotlivý status miliard uživatelů sítě denně, jestli neporušuje něčí majetková, autorská nebo jiná práva. Ztráta statusu ochrany sekce č. 230 by znamenala konec sociálních sítí, protože hrozba žalob na tyto sítě by nebyla manažovatelná a zvládnutelná.

Umlčení Davida Ickea kvůli informacím o 5G sítích bylo předzvěstí, že sociální sítě zkusí cenzurovat i Donalda Trumpa. A opravdu to zkusily, ale tohle je bude mrzet

Donald Trump na Twitteru tento krok proti sociálním sítím zdůvodňuje tím, že americké sociální sítě začaly už před časem masivně a brutálně umlčovat tzv. konzervativní hlasy v USA, především osobnosti, aktivisty, komentátory a moderátory konzervativních a na republikány napojených organizací. Všichni si pamatujete, jak před dvěma týdny byl z YouTube a Facebooku smazán David Icke, protože jeho názory se nelíbily pracovníkům fact checkingových organizací pracujících pro tyto sociální sítě. Nepohodlné názory Davida Ickea o vlivu sítí 5G vedly nakonec až k jeho zabanování na těchto sítích. Jenže, ve chvíli kdy to samé začnou sociální sítě provádět i se statusy prezidenta USA, tak to zkrátka překročí určitou čáru. A to je dobře. Prezidentský dekret totiž bude zakazovat sociálním sítím zásahy do statusů a příspěvků ve všech případech, nejen pouze v případě, že komentář napsal politik. Otázkou je, co to bude pro sociální sítě znamenat.

Tyto sítě se dosud řídí tzv. komunitními pravidly, které jsou dostatečné gumové, aby šly ohýbat podle potřeby. Záleží nyní na přesném znění nového Trumpova prezidentského dekretu, jak bude formulovaný, protože i když bude formulovaný velice obecně, může dojít k tomu, že sociální sítě budou řešit velké dilema, a to jestli riskovat ztrátu ochrany sekce č. 230 a dál cenzurovat příspěvky a statusy uživatelů, anebo se podřídit a úplně přestat cenzurovat obsah svých sítí.

Dostanou se tak do střetu dva zájmy sítí, zájem ekonomický ze strany investorů, a zájem propagandistický ze strany globalistů na procesy formování informačního pole. Jakkoliv to může znít zvláštně, není to jedno a totéž, protože v sociálních sítích jsou obrovské investice hedgeových fondů, kterým je politika úplně volná a sledují pouze zisk, takže budou tlačit na ukončení všech zásahů cenzury do příspěvků. Na straně druhé, za těmito sítěmi stojí skupiny mocných, od Bilderbergu až po B’nai B’rith. Blíží se americké prezidentské volby a sociální sítě se měly stát nástrojem na zastavení a umlčení Donalda Trumpa a všech konzervativců okolo něho.

Americká prezidentská volební kampaň je v plném proudu a sociální sítě začaly mazat a umlčovat příznivce Donalda Trumpa a konzervativní politiky. Pořád se nic nedělo. Ale teď zkusili umlčet i nejvyššího halachistu v Bílém domě a začne mela

V konečném důsledku je to znovu válka mezi sionisty a halachisty, kteří bojují o kontrolu nad sociálními sítěmi před volbami na podzim. Sionisté se snaží použít tyto sítě na zastavení šancí Donalda Trumpa na znovuzvolení, halachisté naopak usilují o neregulování těchto sítí, protože to jim přesně vyhovuje, protože Donald Trump je ten, který válcoval a válcuje sociální sítě. Všichni vědí moc dobře, že Donald Trump je hvězda, která oslňuje a zastiňuje všechny ostatní politiky a kandidáty okolo, to je přesně důvod, proč si Dům JHVH vybral právě jeho do Bílého domu. Každopádně, zabanování Davida Ickea bylo předzvěstí toho, že někdo zkusí brzy zabanovat i Donalda Trumpa. Stalo se a zkusil to Twitter, a dopadlo to přesně takto, přípravou prezidentského dekretu, až má člověk pocit, jestli to nebylo naplánované a domluvené s Twitterem, aby Bílý dům dostal záminku a tzv. nabito do laufu, aby tento prezidentský dekret mohl být zdůvodněn.

Nový dekret ale může vést i k akceleraci zavírání účtů lidí, které Facebook posoudí jako problematické. Může smazat účty všech konzervativců. To by ovšem mohlo vyvolat další reakci prezidenta a dost možná i další legislativu, o které se také uvažuje, a to je legislativa označující velké sítě za “společnosti veřejného prostoru”, což by znamenalo úřední regulaci sociálních sítí jako platforem řízených principem veřejného práva, kam nikdo nesmí nikomu zakázat vstup a vyjadřování. De facto by tím sociální sítě získaly charakter veřejnoprávních médií podle modelu britské BBC, méně podle modelu v České republice. Takové sociální sítě by si potom sáhly i na státní dotace a subvence, ale bylo by to za cenu mohutných regulací, kterých by se investoři zděsili. Jak se ukazuje, uvádění názorů uživatelů sociálních sítí na pravou míru jinými lidmi, posuzovateli pravdy, byl opravdu hodně blbý nápad, na který teď sociální sítě dojedou, tak jako tak.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponItalská koronavirová lež se hroutí. Průměrný věk italských obětí koronaviru byl 81 let a 96% z nich mělo vážné chronické potíže   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 04:46:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mnozí si asi vzpomenou na děsivé zprávy o řádění strašlivé pandemie koronaviru, která prý kosila Italy jako mor bez ohledu na věk a zdravotní stav. Itálie proto byla na více než 2 měsíce uzavřena do skoro úplné karantény, která měla za následek velký nárůst nezaměstnanosti a blížící se ekonomickou katastrofu. Nyní ale začíná vylézat pravda na povrch. Jednalo se o zcela uměle vyvolanou hysterii, která měla s pravdou málo společného. Italské úřady nyní zveřejnily oficiální (a tentokrát pravdivé) statistiky ohledně počtu úmrtí na koronavirus. Podle nich pouze 4,1 procent zemřelých netrpělo vážnou chronickou nemocí, zde se ale neví, zda jen o svých chronických potížích nevěděli, což se často zjistí až při pitvě. 96 procent zemřelých naopak mělo nejméně jednu vážnou chronickou chorobu, jako vysoký krevní tlak, diabetes, vážné kardio a oběhové potíže, či renální selhání. Příčinou jejich smrti tedy nebyl žádný strašlivý vir, ale jejich dlouhodobý chronický stav a jen jim vyšel pozitivně test na koronavirus. Ve skutečnosti ale přítomnost viru v těle neznamená, že se u dotyčného musí rozvinou choroba. Každé lidské tělo obsahuje nejrůznější bakterie a viry a jen u někoho se rozvine následná choroba!

Průměrný věk italských “obětí koronaviru” byl 81 let! Tak se zdá, že tento hrozivý virus s tak vysokou morbiditou napadá pouze staré a vážně nemocné lidi. Navíc tito vážně nemocní lidé byli najednou vystaveni velkému stresu, který jejich zdraví jistě neprospěl. Na zdraví jim také jistě nepřidalo odloučení od rodiny a blízkých.

Koronavirová lež se začíná ale hroutit po celém světě. Další “země hrůzy” Španělsko nedávno najednou snížilo počet “obětí koronaviru ” o 2000, kvůli “chybám v statistice”. Rozuměno, falšování oficiálních údajů směrem nahoru!

Otázka nyní je, k čemu a komu mělo celé tohle divadlo sloužit? Již dnes je ale patrné, že běžným lidem po celém světe přinese jen utrpení a zmar. To všechno je pro perverzní světovládné touhy pár chamtivců a lumpů?

Agun
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecká vláda pomáhá s návratem stovkám islámských vrahů z Islámského státu   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 04:39:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Německu probíhá permanentní obohacování. Je libo zážitky z fronty? Navrátilci z milicí ISIS vám rádi v rámci deradikalizace – co to přesně je, si neumím představit – povypráví své zkušenosti s řezáním hlav, genocidou a femicidou a dalším nakládáním se zajatci a ženami, což jejich soukmenovci právě předvádí v Libyi, kde byl nedávno jednotkami LNA zatčen jeden z vedoucích operativců ISIS…

Po návratu ze Sýrie a Iráku žije v Německu znovu více než 300 džihádistů teroristické milice ISIS. (Těch, o kterých se ví.) Podle mluvčího spolkového ministerstva vnitra má více než 100 z nich bojové zkušenosti nebo absolvovalo odpovídající výcvik. Na tyto navrátilce ISIS se zaměřuje „policejní a soudní vyšetřování“. Počet odsouzení je „ve středním dvojciferném rozsahu“.

Podle ministerstva vnitra německé orgány předpokládají, že v posledních letech opustilo Německo směrem na území bývalého ISIS více než 1060 islamistických extremistů. Podle ministerstva je asi jedna třetina z nich zpět v Německu poté, co ISIS ztratil své teritorium, ale pochopitelně nezanikl. Zejména v Africe, nejen v Libyi, ale i Nigérii a dalších zemích, nabývá na síle celkem za nezájmu světa. Oběti milicí Boko Haram a dalších, masakrujících zejména křesťanské obyvatelstvo, jdou do tisíců.

Spolkové úřady v Německu sledují „holistický přístup“, který podle zpráv zahrnuje trestní stíhání a pozornost bezpečnostních orgánů, včetně deradikalizace a reintegrace.

K nejznámějším zločinům ISIS patří genocida Jezídů, prastarého národa s prastarým náboženstvím, sahajícím daleko před křesťanství i islám. Pro příslušníky ISIS a radikální muslimy jsou Jezídové, kteří v rámci svých obřadů uctívají oheň, vyznavači ďábla. V létě 2014 takzvaný „Islámský stát“ obsadil velké části severního a východního Iráku. 3. srpna 2014 se teroristické milice dopustily genocidy v Jezídy osídlené oblasti Shengal (Sinjar) v severním Iráku a pobily asi 10 000 lidí. Bylo uneseno více než 7 000 žen a dětí, více než 400 000 lidí bylo vyhnáno ze svých domovů a dodnes jsou tisíce pohřešovány. Dodnes se otvírají další a další masové hroby. Z obklíčení na hoře Shengal tehdy zbytky Jezídů doslova vysekali bojovníci HPG, což je vojenská struktura zakázané kurdské strany PKK, jejich ženské oddíly YJA-Star, spolu s dalšími kurskými bojovníky z YPG tím, že jim otevřeli únikový koridor.

Dodnes žijí Jezídi v táborech pro „vnitřně vysídlené osoby“ a několik tisíc jejich žen, otrokyň IS, je stále pohřešováno.

V Německu nesměle začínají první soudní procesy se zločinci proti lidskosti a válečnými zločinci. Mezinárodní tribunál, o který se snaží jak Kurdové, tak Jezídi prostřednictvím svých zástupců a právníků, zůstává spíše nesplněným snem.

Ani Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC), se zřejmě souzení neujme. Důvodů je mnoho - například by „zbytečně“ přišla na přetřes podpora ISIS a jeho struktur zejména Tureckem, ale i děsivá pasivita mnoha evropských zemí.

Co se Německa a jeho politiky přijímání uprchlíků týče - už několikrát se stalo, že jezídská žena se v zařízení pro uprchlíky či na ulici setkala se svým mučitelem. Nejznámější je příběh Jezídky Ashwaq, který se objevil i v našich médiích.

Ivan David

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritánie má první zašátkovanou soudkyni   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 04:37:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ačkoli Británie nemá procentuelně tolik soudkyň jako česká justice, průlomové prvenství tento týden přece jen zaznamenala. Do řad soudců a soudkyň byla jmenována první zašátkovaná muslimka - právnička Rafíja Aršadová, coby zástupkyně Okresního soudu v Midlands.

Podle jejích slov je to přímo extatická událost důležitá pro všechny ženy, zejména muslimky. Multikulturní Británie se musí dál a dál loučit se svou britskostí, kterou imigranti vnímají jako perverzně dikriminační. Fuj tajxl!

Zdroj: https://metro.co.uk/2020/05/26/muslim-woman-becomes-first-hijab-wearing-judge-uk-12756639/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrvní akce Milionu chvilek po skončení nouzového stavu. Chvilkaři tvrdí, že Babiš a jeho vláda kašlou na lidi   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 04:33:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sotva skončil nouzový stav a bylo zrušeno několik zásadních opatření, spolek Milion chvilek pro demokracii už se chystá do ulic. V červnu mají chvilkaři v plánu pochod, o kterém informovali prostřednictvím události na Facebooku.

U dané události se píše, že by se měla konat v úterý 9. června v 18.00-20.00 hod. Začne na Staroměstském náměstí v Praze, odkud se lidé vydají pochodem před Úřad vlády. Akce nese název „Vy ještě nemáte dost?!“ a má vyjadřovat protest vůči současné vládě a premiérovi Andreji Babišovi.

Spolek také zdůrazňuje, že od 8. července se smí shromažďovat až 500 osob. Nicméně, toto nařízení se nevztahuje na veřejná shromáždění, na nichž jsou dodrženy bezpečnostní rozestupy. Chvilkaři se přitom odvolávají na slova českého ministra vnitra Jana Hamáčka.
Zmiňme ale, že akce proběhne za určitých podmínek: „Z bezpečnostních důvodů budeme tak jako v Izraeli udržovat na náměstí dvoumetrové rozestupy a z ohledu na ostatní si vezmeme roušky.“

Důvody protestů

A proč se chvilkaři rozhodli vyjít do ulic? Myslí si, že tato vláda poškozuje naši zemi, stejně jako poškozuje miliony lidí, a proto je třeba se proti tomu důrazně ozvat.

„Andrej Babiš a jeho vláda kašlou na lidi. Hrabou jen pod sebe. Starají se jen o své vlastní zájmy. Jak se to projevuje?“ stojí v úvodu.

Dále spolek poukazuje například na to, že vláda sice kvůli koronaviru na dva měsíce zavřela soukromým vlastníkům jejich firmy a zastavila ekonomiku, ale „zapomněla“ do ní nalít peníze. „Místo slíbených 1200 miliard vláda zatím rozdala pouhých 30. To je zločin, protože lidem a firmám bylo především třeba pomoci rychle. Když přijdou o práci nebo zkrachují, už je pozdě. Čeká nás bolestivá ekonomická krize,“ dodávají.

Nelíbilo se jim ani to, že vláda namísto podpory českých podniků poslala 10 miliard za nákupy do Číny. Zmiňují však i nejdražší zakázku v historii České republiky – nové bloky v Dukovanech za stovky miliard.
„Vláda ji chce právě teď, najednou a netransparentně, protlačit během pár dní a bez veřejné diskuse. Kdo zaplatí průtahy, prodražení stavby a drahou elektřinu za fixní cenu? My všichni. Kdo zajistí, že strategickou zakázku, která nás ovlivní na 50 let, nedostane Rusko nebo Čína? Nikdo,“ píší u události.
V neposlední řadě padla zmínka i o tom, jak chtěl Babiš během koronaviru přijmout zákon, „který by zakryl skutečného majitele Agrofertu“, ale přišla řeč i na dosazení lidí do Rady České televize.

Situace je vážná, tvrdí chvilkaři

Členové spolku si tak stojí za tím, že je situace vážná.

„To však neznamená, že máme rezignovat. Právě naopak! Musíme být občansky aktivní. Zároveň je třeba zaměřit pozornost na demokratické strany,“ vyzývají.

Uvedli rovněž, jak bude celá akce probíhat: „Každý, v kom to vře, ať si přinese transparent s otázkou pro vládu. Po krátkých promluvách celé náměstí na 5 minut zamrzne v absolutním TICHU, kdy budou ve vzduchu pouze palčivé otázky. Také celý průvod městem proběhne v naléhavém mlčení. Před úřadem vlády naopak dáme své otázky hlasitě najevo.“

Chvilkaři tak vyzývají občany k odpovědnosti a k tomu, aby pravdivě a hlasitě pojmenovali problémy. Odpovědností politických stran je totiž nabídnout lidem řešení. Lidé se tak musí otevřeně ptát na palčivé otázky a požadovat odpovědi i odpovědnost.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C6jK
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKonec neziskovek v Česku? Kvůli koronavirové krizi budou mít problém dál zajistit služby   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 04:30:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle průzkumu, který byl proveden mezi 346 organizacemi z celé ČR na přelomu března a dubna, bude mít většina neziskových organizací u nás v dalším půlroce problém zajistit pokračování služeb pro své klienty, pokrýt provozní náklady, vyplácet mzdy a udržet zaměstnance. Důvodem je přitom koronavirová krize. Výsledky průzkumu poskytla Nadace OSF.

K neziskovým organizacím patří spolky, nadace, nadační fondy či prospěšné organizace, které zaměstnávají tisíce lidí. Tyto neziskovky přitom získávají finance na služby a provoz z více zdrojů, ale hlavní část tvoří dotace. Zmiňme však, že příspěvky na mzdy od úřadů práce z kurzarbeitového programu Antivirus nemohou získat jen ti, kteří platí výdělky z domácích či evropských dotací. Jiné programy a kompenzace jsou pak zase pro podnikatele.

Koronavirus však mnohým organizacím zhatil plány a ty tak musely kvůli nákaze novým onemocněním v březnu zavřít či omezit provoz. Harmonogram projektů tedy nedokáží dodržet a hrozí vracení peněz.
„Naprostá většina dotázaných nevládních organizací se obává, že se v důsledku pandemie covid-19 dostanou do finančních problémů. Více než polovina bude potřebovat, nebo již potřebuje finanční podporu. Můžeme očekávat velké omezení služeb, ať již teď nebo v budoucnu, což může mít zásadní dopad zejména na nejohroženější skupiny obyvatel,“ uvedla Markéta Wittichová z Nadace OSF.

Wittichová také podotkla, že v případě, že by se služby nevládních organizací omezily či zrušily, neexistuje za ně náhrada.

Čtyři pětiny organizací budou mít problém

Z průzkumu vyplynulo, že celkem čtyři pětiny oslovených organizací budou mít problém se zajištěním pokračování služeb klientům. Výsledky také ukázaly, že 60 % z nich se obává, že nebudou schopné udržet zaměstnance. Dvě třetiny neziskovek pak uvedly, že pro ně bude obtížné pokrýt provozní náklady a vyplácet mzdy. Méně organizací pak zmínilo neschopnost platit odvody a daně. Nicméně, neuvěřitelných 83 % organizací přiznalo, že nebude schopno dodržet harmonogram projektů a zakázek.


Velkým problémem (bezmála poloviny organizací) je však to, že nemá dostatek financí na mzdy, a tím pádem se dostává do platební neschopnosti. Na druhém místě bylo omezení projektových aktivit a jejich časových plánů.

Udavačství jako za dob protektorátu. Maříková poukázala na opakování se dějin a okomentovala svou kauzu
Za zmínku stojí také to, že podle výsledků průzkumu až čtvrtina dotázaných organizací po nástupu epidemie výrazně omezila provoz a téměř pětina jej zastavila úplně. Ke snížení mezd bylo donuceno 11 % organizací a celé tři procenta neziskovek už v prvním měsíci epidemie musely propouštět či rušit dohody s pracovníky.

Pomohly by peníze

V průzkumu přišla řeč také na to, co by mohlo neziskovkám v překlenutí krizového období nejvíce pomohlo. Většina organizací uvedla peníze, ale byla zmíněna také pomoc při digitalizaci či předávání zkušeností. Dané organizace by například uvítaly podporu při přenesení služeb do on-line prostředí. Nicméně, podle více než tří čtvrtin dotázaných by ke snížení dopadů epidemie pomohly peníze od dárců.

Dále si 62 % oslovených myslí, že by veřejná správa měla v krizi neziskové organizace finančně podpořit. Stejně tak by měla nastavit i pružnější dotační pravidla, poskytnout finanční úlevy, snížit administrativní zátěž či zavést dlouhodobější financování, ale také brát neziskový sektor jako partnera a ocenit jeho práci.

Uveďme však, že neziskové organizace jsou v Česku dlouhodobě terčem kritiky politiků i nenávistných komentářů na sociálních sítích. Podle odborníků na sociální problematiku ale právě neziskovky zajišťují péči a pomoc, kterou neposkytuje stát, kraje či obce, a dělají ji navíc levněji. Doplňme ještě, že nestátní neziskové organizace měly letos od státu podle plánu získat 5,68 miliardy Kč, což je zhruba o 200 milionů více než loni.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C6jF

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína pohrozila USA odvetou za zásah v Hongkongu   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 04:26:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čína podnikne rozhodná protiopatření, pokud USA neukončí zasahování do záležitostí Hongkongu, uvádí se v prohlášení kanceláře Ministerstva zahraničí Číny v reakci na prohlášení amerického ministra zahraničí Mika Pompea.

Pompeo ve středu sdělil, že informoval Kongres USA o tom, že Hongkong již není čínská autonomie, což bylo zakotveno při předání Velkou Británií tohoto území čínské vládě v roce 1997.

„Pokud jde o prohlášení ministra zahraničí USA Pompea, jeho pomluv, že zákon o národní bezpečnosti podkopává autonomii a svobodu Hongkongu, jeho hrozeb ohledně vyhlášení sankcí, vyslovil mluvčí kanceláře Ministerstva zahraničí ČLR v Hongkongu rozhodný protest...Naléhavě vyzýváme americkou stranu k respektování mezinárodního práva a základních principů mezinárodních vztahů, aby neprodleně přestala se zasahováním do záležitostí Hongkongu a vnitřních záležitostí Číny. Pokud USA budou i nadále trvat na svém, určitě narazí na odpor 1,4miliardového čínského lidu a na rozhodná protiopatření,“ praví se v uveřejněném prohlášení.

Dále se praví, že prohlášení USA ohledně toho, že po desetiletích považovaly Hongkong za „baštu svobody“ a že se snaží přes „hongkongský model“ změnit čínský sociální systém, je přiznáním toho, že Washington používá Hongkong jako nástupiště pro separatistickou, záškodnickou činnost na vnitřních územích.

„Je to potvrzení toho, že nesmíme ani chvíli otálet s přijetím zákona o ochraně národní bezpečnosti. Hongkong je součást Číny, proto všechny problémy Hongkongu patří k jejím vnitřním záležitostem,“ zdůrazňuje se v prohlášení.

Kongres USA učinil dříve prohlášení, že hodlá projednat s administrativou opatření proti Číně kvůli porušení, podle názoru USA, autonomie Hongkongu. Změna názoru ministerstva zahraničí má za následek změnu politiky vůči Hongkongu, Pompeo však neupřesnil, co konkrétně může podniknout americká vláda. Dříve prohlásila, že zvažuje sankce proti čínské vládě za aktivity vůči Hongkongu.

Otázka hongkongské autonomie

USA jsou nespokojeny s rozhodnutím Číny o předání čínskému parlamentu, Shromáždění lidových zástupců, sestavení novely zákona o ochraně národní bezpečnosti v Hongkongu, která má za cíl zamezení separatismu, terorismu a zasahování do záležitostí tohoto regionu zvenčí. Ve čtvrtek přijali čínští poslanci příslušnou rezoluci. USA to považují za „předzvěst zániku“ hongkongské autonomie.

Hongkongská správkyně Carrie Lamová již tuto rezoluci uvítala. Podle rezoluce má Stálý výbor lidového shromáždění připravit novelu zákona o národní bezpečnosti speciálně pro Hongkong. List The South China Morning Post dříve napsal s odkazem na informovaný zdroj, že Stálý výbor na to může potřebovat přibližně dva týdny, což znamená, že zákon může vstoupit v platnost v srpnu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C5We
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmeričtí biologičtí odborníci natahují pařáty do Střední Asie   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 04:22:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po podepsání dohody o odstranění hrozby chemických a biologických zbraní na konci 90. let začali američtí biologičtí odborníci pronikat do Uzbekistánu a získali povolení ke vstupu do tajných biochemických zařízení.

V roce 2004 začala americká Agentura pro snižování hrozeb amerického ministerstva obrany zřizovat v rámci plánu spolupráce v biologické oblasti síť pro dozor nad šířením infekčních chorob v Uzbekistánu. Instituce, která se účastní vládního plánu USA, je Národní centrum pro prevenci a karanténu moru a vysoce infekčních chorob uzbeckého ministerstva zdravotnictví.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko vyjádřilo vážné znepokojení nad biologickou laboratoří USA v Gruzii   
Pridal tk Pátek 29 květen 2020 - 04:20:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruské ministerstvo zahraničních věcí nedávno vydalo prohlášení, ve kterém vyjádřilo vážné znepokojení nad biologickou laboratoří USA v Gruzii.

Ruská strana v prohlášení zdůraznila, že dostupné informace naznačují, že americké vojenské oddělení financuje výzkum laboratoře nazvané Richard Lugar (Centrum výzkumu veřejného zdraví) a odpovídá za její provozní náklady, včetně zajištění bezpečnosti. Ačkoli k tomu ruská strana vznesla prostřednictvím bilaterálních kanálů otázky, Spojené státy neposkytly informace o činnosti laboratoře.

Prohlášení také zdůraznilo, že laboratoř Richard Lugar byla postavena americkým ministerstvem obrany, aby studovala zvláště nebezpečné patogeny infekčních chorob pro armádu.

Moskva se domnívá, že vlády USA a Gruzie se snaží skrýt skutečný obsah amerického vojenského výzkumu zvláště nebezpečných infekčních nemocí.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2922 sec,0.1231 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,487kB