Úterý 02 červen 2020
Odpověď pracovníka JZD generálnímu řediteli TV Barrandov J. Soukupovi   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 12:58:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Potravinová bezpečnost limituje k nule. Zásoby potravin na několik dnů, benzin a nafta na devadesát dní!!!!!!! Pokud tři dny nepřijedou kamiony z Německa a Polska, nebude v obchodech skoro nic, hlavně maso. Neblíží se toto vlastizradě, o které někteří politici, zvláště ti, kteří to vše zaviniuli, tak rádi mluví??? Ti by měli jít, v dnešní době koronavirové, zemědělcům na pole pomáhat. Škoda mluvit!!!

Pane Soukupe z TV Barrandov.

V týdnu jste se snažil dělat si prdel z našich bývalých JeZeĎáků. Prý neuměli plánovat, proto nebylo maso. A proto, že o tom něco málo vím (na rozdíl od Vaší osoby, kterou omlouvá jenom to, že jste z Prahy), tak vám to s radostí vysvětlím. Největším problémem socialistických JeZeDáků bylo podle vás jaro, léto, podzim a zima. To bych ani tak neřekl, protože suché jaro i léto u nás na jihu už přestal být problém od 80. let, kde konkrétně okres Břeclav a Znojmo byl téměř komplet pod závlahami. Neřešil se nedostatek organické hmoty (hnoje a kompostů) v půdě, protože ze 100 tisíc kusů hovězího dobytka bylo hnoje, že si to ani nedovedete představit. Ze starých a rozpadajících stohů jsme my, v ACHP vyráběli stovky tisíc tun kompostů, v receptuře 1/3 hnoje a slámy, 1/ 3 ornice ze skrývek a 1/3 kejdy (to jsou hovínka a močka z velkochovů prasat) a po dvou letech to bylo k použití a zaorání.

Za lidovce Luxe se vymlátilo a spálilo na hromadách desetitisíce kusů krav (údajně nemoc šílených krav způsobená zkrmováním masokostní moučky z uhynulých a nemocných zvířat – tento způsob krmení býložravců byl převzat ze západu po roce 1989) a zůstalo v okrese Břeclav pouhých 30.000 kusů, a to je dodnes. Úbytek víc jak 2/3 nestačí nasrat tolik kravinců jako 100 tisíc, závlahy jsou zničeny jejich nepoužíváním 29 let, protože na to JeZeDák už neměl od roku 1990 peníze. Pro úplnost: V roce 1988 byl stav skotu v ČR 3,5 milionu kusů, prasat 4,5 milionu kusů. V roce 2018 stav skotu 1,3 milionu, prasat 1,3 milionu. Hlavním důvodem poklesu stavů jsou nařízení EU, aby byl umožněn dovoz ze západu a vyhlášením sankcí na Rusko jsme ztratili velké odbytiště. Produkovalo se tehdy 11-12 milionů tun obilí a dnes ubohých 5-7 milionů. Větší polovina tohoto obilí se přehnala přes živočišnou výrobu pro produkci veškerého masa, vajec a mléka.

Nebylo to potřeba dovážet z Německa, Francie, Polska, Maďarska a odjinud podle příkazů EU. A že občas na trhu to maso chybělo? Na tehdejší výrobky československého průmyslu bylo ze západu většinou uplatňováno embargo, a tak nezbytné devizové prostředky zabezpečovalo zemědělství ve formě vývozu jatečného dobytka a telat např. do Itálie, Francie, zemí Beneluxu atd. Takže český JeZeĎák dovedl plánovat ukázkově, měl 11-ti honný osevní postup, organiku v půdě, půdu pod závlahami, produkoval zeleninu, ovoce, brambory, cukrovku, olejniny, dostatek krmiva pro dobytek, využíval na polích vojtěšku jako zlepšující plodinu a krmivo pro skot (což dnes u dnešních chemicko-pesticidních zemědělců téměř nevidíte). Jestli chcete JeZeĎáky z období před StB-áckou revolucí v r. 1989 kritizovat, zjistěte si fakta, a pak možná zjistíte, že jste zbytečně urazil velkou část národa, lidí, kteří poctivě a na vysoké úrovni vykonávali svá povolání.Je nás dost, kdo jsme v zemědělství pracovali celý život a dobře si pamatujeme, co se dělo. Neurážejte nás, byť tím děláte blba i ze sebe.

Zdroj: http://leva-net.webnode.cz/news/odpoved-pracovnika-jzd-generalnimu-rediteli-tv-barrandov-j-soukupovi/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon20% Britů věří, že koronavirus je židovské spiknutí s cílem rozvrátit ekonomiku a vydělat na tom   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 06:25:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britská univerzita v Oxfordu provedla studii, kde zkoumala vliv koronavirové pendemie a následných vládních opatření (karantény) na názory britské veřejnosti. Podle vedoucího studie Daniela Freemana se ukázalo, že každý 5-tý Brit (20 procent) věří, že koronavirová epidemie byla uměle vyvolána Židy. Cílem židovského spiknutí má být podle dotazovaných skutečnost, že Židé chtějí rozvrátit ekonomiku a finančně na tom vydělat.

Výzkumníci rovněž zjistili, že lidé, kteří získávají informace pouze z oficiálních medií jako BBC, jsou méně náchylní k podobným názorům (tzv. konspiračním teoriím). Naopak největší tendenci k podobným názorům mají ti, kteří sledují alternativní media a baví se o podobných tématech s přáteli.

Podobné názory nejsou v britské společnosti nic nového. Před časem (březen 2020) zjistila neziskovka Hope not Hate (naděje, nikoliv nenávist), že 13% Britů si myslí, že Židé ovládají všechny banky a 38% Britů to nevylučuje. Oxfordští vědci jsou výsledky znepokojeni, prý v době, kdy potřebujeme kolektivní odpověď na pandemii, tak se tu šíří nedůvěra veřejnosti k oficiálním názorům a opatřením. Chtějí pokračovat ve zkoumání a začít pracovat na opatřeních, jak podobné trendy zvrátit.

Znepokojeny jsou rovněž židovské organizace, podle který antisemitismus je hluboce zakořeněn v britské společnosti.

Jak budou vypadat ona opatření k boji proti víře Britů v neoficiální názory? Bude to zase cenzura a masová indoktrinace a policejní represe jako dosud?

Robin Hood
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMěsto New York zakáže používání slov “cizinec” a “ilegální” v úředním styku. Je to prý degradující a dehumanizující pro ilegální imigranty   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 06:23:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Městská rada v americkém New Yorku přijala 46 hlasy z 50 možných nařízení, které zakazuje používání slov cizinec a ilegální v oficiálních dokumentech. Ilegální imigranti tak budou nově nazýváni “neobčan” (noncitizen). Prý je potřeba skoncovat s letitým rasismem a dehumanizací ilegálních přistěhovalců, zní z radnice.

Porušení zákona bude trestáno pokutou až do výše 250 000 USD. Jedná se o první americké město, které podobné opatření přijalo.

Město New York má mnoho přídomků: the big apple (velké jablko), světové finanční centrum, největší židovské město světa a jistě i mnohé další. Nyní k tomu přibude další: hlavní město newspeaku G. Orwella!

J. Kolach, Texas, USA

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeká Evropskou unii osud Babylonské věže?   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 06:16:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je Evropská unie obrazně řečeno Babylonskou věží v Evropě, kterou stihne stejný osud jako neblaze proslulou biblickou věž v Babylonu? Mnohé nasvědčuje tomu, že tomu tak je a pokud nebude z gruntu přestavěna, i ona se nakonec zhroutí.

Podobně jako věž v Babylonu po potopě světa byla Evropská unie budována po Druhé světové válce, tj. rovněž po určité potopě, s přáním, aby lidé po prožité tragédii byli jednotní a mluvili společným jazykem. Obě věže měly být co největší, nejvyšší a vzbuzovat pýchu na vykonané dílo.

Jenže v Babylonu pak podle bible zásahem vyšší moci došlo ke zmatení jazyků, nejednotě a věž se zhroutila. Také v Evropě monumentální věž, zvaná Evropská unie, zřejmě zásahem nového Boha (nebo ďábla?) globalizace, dostává vážné trhliny a i ona hrozí zhroucením.

Rovněž v Evropské unii dochází ke zmatení jazyků. Německo mluví jinak než Itálie či Polsko, Francie jinak než Maďarsko atd. Důležité – a mnohdy důležitější – je pak to co kdo říká a jak to říká. Zda to říká jako rovný rovnému, partner partnerovi, nebo z pozice silnějšího a snaží se mu diktovat. Vrcholem pýchy a arogance je pak nikým nevolená Evropská komise, která se topí ve zbytečnostech a mnohdy i nesmyslech a lidem často začíná být pro smích.

V Evropské unii se hovoří také v jinotajích. Například nyní německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron navrhli tzv. unijní záchranný program, který by měl disponovat 500 miliardami eur, ve prospěch států EU postižených krizí a koronavirem. Zní to velmi lidumilně a hezky, ale jinými slovy jde především o to, jak pomoci zejména zadlužené Itálii, aby z unie neodešla podobně jako Velká Británie. Je to tedy jen další pokus o látání prohlubujících se prasklin a děr v Evropské unii, které by měly zaplatit i mnohem chudší evropské státy a zřejmě především ony. Do líbivých slov se halí také příliv nelegálních imigrantů do unie aj.

Je jisté, že podobně jako USA se za každou cenu snaží zachránit a udržet svou dominantní roli ve světě, se v Evropě o totéž snaží a bude snažit Evropská unie, zejména pak Německo a Francie. Otázkou však je, zda se jim to dosavadními často velmi necitlivými výroky a kroky, podaří…

Zejména čelní političtí činitelé a zejména ti, kdo vyznávají boha globalismu, by si proto měli připomenout záhadný nápis na jedné z babylonských zdí: mené, mené, tekel u-parsín, „sečteno, sečteno, zváženo a rozděleno". A včas rozebrat své již ve švech praskající babylonské věže a začít od základu měnit Evropu a svět.

PhDr. Jiří Vaško

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponThe Dark House: Donald Trump byl v pátek spolu s rodinou přesunut z potemnělého Bílého domu do protiatomového bunkru v hloubce 1 km pod zemským povrchem...   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 06:07:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
The Dark House: Donald Trump byl v pátek spolu s rodinou přesunut z potemnělého Bílého domu do protiatomového bunkru v hloubce 1 km pod zemským povrchem, tajná služba vyhodnotila situaci v hlavním městě jako povstání s rizikem pádu obrany Bílého domu! Policisté v USA se v některých městech začínají přidávat na stranu demonstrantů, prezident vyzval guvernéry, aby nasadili veškeré silové prostředky proti demonstrantům, ale ti se k tomu nemají! Amerika právě zažívá svůj vlastní Majdan, který se rozhořel po celých USA! Protesty už nemají charakter nepokojů, podpora guvernérů, starostů a policistů demonstrantům ukazuje na státní převrat!

Do amerických médii dnes pronikla informace, že americký prezident Donald Trump byl minulý pátek poprvé za dobu svého mandátu přesunut spolu se svojí rodinou do protiatomového bunkru pod Bílým domem, který se podle odhadů nachází přibližně v hloubce 1 km v podzemí, a jenž má odolat explozi termonukleární bomby s výkonem 300 MT. Prezident byl v pátek do tohoto bunkru přesunut na základě vyhodnocení bezpečnostní situace v okolí Bílého domu, kdy Secret Service usoudila, že demonstranti by mohli prorazit bezpečnostní kordony okolo sídla amerického prezidenta a prolomit tak ochranu vnitřního bezpečnostního perimetru Bílého domu.

Tajná služba v rámci bezpečnostního protokolu vypnula elektřinu v Bílém domě, všechna světla zhasla a The White House se tak proměnil doslova na The Dark House. Viz. foto níže. Přestože podle informací Trump spolu s rodinou strávil v bunkru asi jen jednu hodinu, samotná událost vyvolala podle našich informací znepokojení v Kremlu a v ruských bezpečnostních službách. Americká vláda se v pátek podle rozvědky FSB zapotácela. Obavy v Moskvě přitom nejsou bezdůvodné.

Po přesunutí prezidenta s rodinou do bunkru došlo k vypnutí elektřiny v Bílém domě v souladu s bezpečnostním protokolem tajné služby. Z Bílého domu se tak stal Temný dům. Zůstala svítit jenom chodníková světla osvětlující schody a cestu.
Je naprosto zjevné, že nepokoje v USA jsou organizované liberálními, proti-trumpovskými a umanutě proti-ruskými elitami, je to patrné na organizaci, logistice, procesech řízení demonstrací, potvrzují to organizované přesuny vlaky a autobusy, kdy demonstranti jsou převáženi a rozváženi do měst podle určení a plánu, proti demonstrantům není politická vůle zasáhnout, a ta neochota starostů a guvernérů zejména států pod kontrolou Demokratické strany je tak zjevná, že i ruská rozvědka začíná mít obavy o stabilitu americké státní moci.

Představte si situaci, čistě teoreticky, že totéž, co v pátek proběhlo v Bílém domě, by se odehrálo v Kremlu a ruský prezident by na základě bezpečnostní hrozby vzešlé od vlastních občanů byl nucen se uchýlit do podzemního bunkru pod Kremlem. Byl by to signál a známka toho, že vláda v Kremlu se právě zapotácela. Média by to okamžitě rozebírala, analyzovala, běžely by o tom pořady a diskusní panely, ale v případě amerického prezidenta je ticho po pěšině. Jenže, o to hrozivější to ticho je. Amerika totiž nezažívá nepokoje, Amerika právě zažívá svůj Majdan!

Žádné rasové nepokoje ale skutečný americký Majdan

Informační mapa nepokojů ukazuje, že se jedná o celoamerický protest, který se rozhořel pod záminkou smrti černošského mladíka George Floyda, jenže to možná platilo v první den protestů v Minneapolis, ale současné protesty po celých USA s tím již nemají naprosto nic společného. Je to proces majdanizace americké ulice a můžeme to tvrdit z toho důvodu, že pro to máme důkazy. Demonstranti totiž stejně jako na přelomu let 2013 a 2014 na Ukrajině mají na své straně části státního aparátu a jeho bezpečnostních a výkonných složek, jako jsou některé policejní okrsky na straně demonstrantů, jako jsou zastupitelé radnic amerických měst, kteří podporují tyto demonstranty, a jako jsou dokonce i samotní guvernéři, kteří nechtěli a nechtějí proti demonstrantům zasahovat, a to ani měkce, a tvrdě už vůbec ne.

Jediné, co starostové a guvernéři vymysleli proti demonstrantům, jsou zákazy vycházení ve městech, od 16 až 18 hodin večer, až do ranních hodin. Nově dnes má dojít k zákazu večerního vycházení ve Washingtonu D. C., totéž zvažuje New York. A to je všechno. Donald Trump poté, co byl odsunut do bunkru, tak si asi uvědomil, co se v USA právě děje a konečně se rozhodl, že organizaci ANTIFA umístí na seznam teroristických organizací. Dlouho se k tomu neměl, mnoho let byl vyzýván, aby to udělal, a teprve ve chvíli, kdy byl prezident přesunut do bunkru, tak konečně začal jednat. Organizace ANTIFA v USA je jednou z nejnebezpečnějších levicových extrémistických organizací, která vyhlásila válku kapitalismu a útočí na všechny symboly a majetky kapitalistických podniků, korporací, podnikatelů a hlavně proti bílé rase jako takové v posledních letech.

Začínají probíhat děsivé procesy jako v Kyjevě na Majdanu, někteří policisté se začali přidávat na stranu demonstrantů

A jak ukazují protesty v USA, všechny se podobají protestům z Majdanu v Kyjevě, protože protestující jsou vybaveni zbraněmi, zápalnými lahvemi, kameny v batozích, lešenářskými tyčemi, baseball pálkami atd. Za normální situace by místní vlády, tedy radnice, chránily živnostníky, jejich obchody, majetky a nemovitosti, že? Jenže, tohle se právě nyní v USA neděje, protože demonstranti za tichého souhlasu demokratických radnic a guvernérů přihlížejí rabování obchodů a policisté nemají dovoleno použit střelné zbraně, ani jakékoliv prostředky pro kontrolu davů, jako je slzný plyn, vodní děla a palba gumovými projektily. A to není to nejhorší.

Dnes začaly z USA přicházet informace , že v mnoha americký městech se policisté přidávají na stranu protestujících a společně s nimi poklekají na znamení sounáležitosti a jednoty. Policisté v Miami, v New Yorku, v Des Moines, tam všude se policisté přidávají na stranu demonstrantů a symbolicky s nimi poklekávají na znamení jednoty, ovšem teď je otázkou jaké jednoty? V čem? Oficiálně je to prý jednota proti násilí, ovšem tomu se jen těžko věří, když poté, co klečení skončí, tak demonstranti jdou dál rabovat obchody a zapalovat auta v ulicích a policisté zasahují jen čistě na bázi osobní zodpovědnosti velitelů jednotlivých posádek policejních vozů a hlídek.

Rasové nepokoje podle ruské FSB mají jiný rukopis a probíhají zezdola a spontánně na lokálních místech, ne organizovaně, řízeně a globálně v celých USA, a navíc s podporou radnic, guvernérů a některých částí policie

Takže, zatímco někde policisté mlátí demonstranty obušky, tak o ulici dál ve vedlejším policejním okrsku policisté s demonstranty poklekávají na znamení jednoty. Tohle přesně jsme viděli na vlastní oči v Kyjevě v prosinci 2013 a v lednu 2014, kde se některé jednotky kyjevské policie odmítaly podílet na zásazích proti demonstrujícím na Majdanu, a tak Viktor Janukovyč musel do Kyjeva povolat oddíly pořádkových sil Berkut z Oděsy. A teď ten samý proces vidíme u policistů v New Yorku, v Miami a dalších městech. Ne, tohle nejsou nepokoje, ani demonstrace, tohle je regulérní Majdan!

Ruská FSB podle informací naší redakce vyhodnocuje situaci v USA kritickou optikou a nemá důvod věci zveličovat, ale pokud tajná služba Bílého domu ukrývá prezidenta i s rodinou do protiatomového bunkru, i když jen na krátkou dobu, je z toho možné jasně dovodit, že vládní moc ve Washingtonu se zapotácela, a to by se nikdy nestalo, kdyby šlo o klasické rasové nepokoje, kterých Amerika zažila už tisíce v minulosti. Tyto demonstrace jsou totiž jiné v tom, že nejsou spontánní a nevychází zezdola, ale naopak, mají politickou podporu v nejvyšších patrech americké systémové moci.

Radnice, starostové, ani guvernéři nechtějí opravdu proti demonstrantům zakročit tak, jak by se mělo, není k tomu politická vůle. A co je ještě horší, to jsou problémy s integritou loajality policie, která je atomizována na prvočinitele a stejně jako na Majdanu, i zde v USA se ukazuje, že některé policejní okrsky se přidávají na stranu demonstrantů. Všimněte si, jak třeba na videu výše z New Yorku policisté zasahují proti rabovačům v obchodě, kteří vypáčili roletu a podlezli ji. Z davu se ozývá skandování: “Police brutality! Police brutality!” jako odsouzení policejní brutality. A policie přitom jenom zatýká rabovače v obchodě.

Donald Trump v telefonickém konferenčním hovoru tlačil na guvernéry, aby tvrdě zasáhli proti demonstrantům ve svých státech, ale guvernéři se netváří, že by chtěli proti demonstrantům silově zasahovat

Není proto divu, že Donald Trump dnes vyzval guvernéry v telefonickém konferenčním hovoru, aby tvrdě zatočili s demonstranty, aby nasadili sílu, aby pozatýkali násilníky, rabovače obchodů, a aby je zavřeli do vězení na 10 let. Prezident v rozhovoru tlačil na guvernéry, aby si zjednali respekt a aby získali dominantní kontrolu nad situací. Jenže, guvernéři se k tomu nemají. Pravda je taková, že drtivá většina těchto guvernérů a starostů dotyčných měst jsou liberálové z řad Demokratické strany, a že ti demonstranti v těch ulicích, co vykrádají a rabují obchody, jsou ve skutečnosti voliči Demokratů, kteří v listopadu půjdou k volbám prezidenta. Nikdo z guvernérů si tak nechce znepřátelit své liberální, i když značně zfašizované voliče.

Ve chvíli, kdy starostové, guvernéři a část policie stojí na straně demonstrantů, už to není protest proti rasismu a policejnímu násilí, v takové chvíli už jde o Majdan, který sleduje pád politického režimu v USA. Cílem demonstrací bude destabilizovat USA před podzimními volbami prezidenta. Protesty a násilí bude nadále pokračovat a firmám, obchodů, živnostníkům a podnikatelům dojde trpělivost. Budou volat po nasazení federální armády, protože guvernéři a starostové proti demonstrantům nebudou chtít tvrdě zakročit. Intervence ze strany prezidenta a vyslání armády by však v USA zažehlo zcela určitě občanskou válku. Pokud k tomu ale nedojde, protesty přerostou v USA do revoluce a bude hrozit státní převrat. Není proto divu, že FSB začíná mít obavy ze zhoršení bezpečnostní situace v USA. Nejde totiž o spontánní nepokoje, ale o řízený americký Majdan, který může americkou jadernou velmoc destabilizovat, a hádejte proti komu. Proti Rusku!

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPomůže zvolení nových členů televizní rady? Dost pochybuji   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 05:54:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
O práci ČT byly napsány stovky článků a dokonce i knihy. Autoři většinou označují zpravodajskou práci tohoto média za neobjektivní a nekvalitní, a řekl bych, že plným právem. Pravdou je, že ČT se zprofanovala převážně nekvalitním zpravodajstvím, které většinou ani za zpravodajství považovat nelze. Je to často spíše propagandistické vysílání namířené proti prezidentovi, premiérovi a všemu a všem, kdo se neřídí současným proamerickým a probruselským diskursem. Bez ohledu na morálku, zdravý rozum a národní zájem.

(Před časem si sama televize nechala zpracovat něco jako studii objektivity svého zpravodajství a když studie nedopadla v její prospěch, pokusila se ji utajit – a následně zpochybnit.)

Když se před několika dny Trump rozhodl jednostranně ukončit dohodu „Volné nebe“ , která byla jednou z posledních pojistek vojenské stability, francouzské, italské, britská a německé zpravodajské společnosti, bez výjimky, zařadily tuto zprávu ihned a jako první zprávu. ČT ji zveřejnila pozdě, jako jednu z běžných zpráv, a ihned přispěchala s vysvětlením, že to byli spíše Rusové, kdo smlouvu nedodržovali, a tak ji Trump ukončit musel. Je to klasický příklad, kdy nezávislá média silných zemí smějí, ale ta vazalská ne.

Posluchač (poplatník) si platí médium, které permanentně útočí na demokraticky zvolenou vládu a prezidenta, které nepřináší (kromě těch špatných) zprávy ze zemí, které máme nakázáno odsuzovat – Maďarsko, Rusko, Srbsko, Írán, Bělorusko a desítky dalších. Výběrově informuje například i o dění na Slovensku, kde je v nemilosti bývalý premiér Fico.

Samostatným bodem hodným pozornosti je neustávající, asi povinná, protiruská propaganda. ČT se neštítila ve svém pořadu napadnout ostravské divadlo jen a pouze proto, že její herci nazpívali píseň Kaťuša. (Toho bychom se v roce 89 asi opravdu nenadáli.)

A tak jsme opakovaně ČT informováni, že v Rusku odsoudili někoho na týden do vězení, ale už se nedozvídáme o amerických tajných zařízeních, kde jsou drženi lidé bez obvinění a kde američtí agenti mučili a možná i zabíjeli, a to bez soudu atd. Jsme Českou televizí denně školeni o tom, jak vyspělé sáty „na západ od našich hranic“ jsou našimi demokratickými vzory, ale že ani jeden z těchto států se nebyl schopen vypořádat s pandemií tak jako naše země, už není důvodem ke zmínce.

Česká televize dává téměř neomezený prostor hnutím, které mají jasně za úkol svrhnou zvolenou vládu a velmi aktivně spolupracuje s weby a novináři, kteří jsou placeni Zdeňkem Bakalou.

Česká televize obvykle nerespektuje základní pravidlo, že mají být slyšeny obě strany, neváhá, a odvysílá jakoukoli absurdní informaci, např. o ruském diplomatovi cestujícím s ricinem, bez toho, aby zpráva byla ověřena.

Kritizovat americkou politiku není v ČT dovoleno a objektivně o ni informovat také ne. Dalším, nad kým se vznáší aura bezchybnosti, je Evropská unie, a cokoli, co se týká bývalých disidentů.

Všimněme si, že do ČT má přístup jen velmi málo lidí, jsou to ti prověření, u kterých je jistota, že se nedopustí nějakého vlastního soudu, či nezmíní něco, o čem se dnes nemluví.

Tak je v podstatě zakázán např. Jan Keller (příliš bystrý a nezávislý), Ilona Švihlíková (odmítá jásat nad ekonomikou), Zdeněk Zbořil (mluví příliš logicky), Ivan David (moc nezávislý a těžký soupeř), těžko se objeví na obrazovce i Jaromír Nohavica (překládal ruské autory), komentátor Ivan Hoffmann (dovolil si uvést, že naše informační služba je filiálkou té americké) a mnoho dalších.

Naopak neomezený přístup do televize mají některé „speciální“ neziskové organizace, které jsou dobře placeny ze zahraničí a jejich činnost je téměř výhradně politická. (Některé z nich měly i problémy s podporou terorismu.)

Sami komentátoři, kteří u nás, jako v jediné evropské zemi, umravňují při rozhovorech politiky, jsou lidově řečeno „pod psa“. Jen připomeňme, že ČT opakovaně mluvila o premiérovi Babišovi jako expremiérovi. Nemluvě o tom, že se ČT domnívá, že existuje oblast „národní Karabach“, v titulcích jsou pravidelně hrubé chyby a verbální projev bývá často mizerný.

Podaří se změnit tento dlouhotrvající stav? ČT se netěší důvěře veřejnosti, ale má k dipozici pravděpodobně neomezené prostředky z rozpočtu. Vzhledem k tomu, že Česká televize je státem ve státě, a vypadá to, že je nedotknutelná, nemohu se zbavit dojmu, že ani nová rada mnoho nezmůže.

Jan Žižka

Zdroj: https://outsidermedia.cz/pomuze-zvoleni-novych-clenu-televizni-rady-dost-pochybuji/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponISLÁM NENÍ MÍRUMILOVNÝ SYSTÉM   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 05:45:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Problémy nemuslimů s muslimy i mezi muslimy navzájem mají mnoho tváří. K základní náboženské diskrepanci islámu patří zcela nesmiřitelný vztah mezi šíity a sunnity. První čtyři Muhammadovi nástupci se označují coby „chalífové jdoucí správnou cestou“ (al-chulafá ar-rášidún), protože tito čtyři nástupci osobně slyšeli slova zjevení přímo z Prorokových úst. Toto islámské schizma na sunnity a šíity se datuje od volby Alího ibn Abí Táliba (bratranec a zeť Muhammada) za 4. chalífa, kdy došlo ke střetu stoupenců Alího a Muáwija roku 657 u Siffínu, poblíž Eufratu, a táhne se až do dneška. Muáwija byl příslušníkem klanu Umajja, který odmítl Alího uznat, protože údajně jeho stoupenci se podíleli na vraždě 3. chalífa Uthmána (r. 656). Za Uthmánovy vlády došlo k sestavení textů Koránu do dnešní podoby. Alí si nepřál prolít krev muslimů a proto souhlasil s řešením sporu arbitráží, kterou prohrál. Šíité a sunnité si jdou celou tuto dobu vzájemně po krku.

Islám nebyl nikdy monolitní z hlediska náboženských ani ideologických směrů. Z ideologického hlediska se vytvořily dva základní protichůdné proudy: fundamentalismus a modernismus. Fundamentalismus vychází z tradičních islámských způsobů chování a myšlení. Modernismus je spojený se sekulárními ideologiemi a jeho stoupenci jsou převážně muslimští intelektuálové. Jeho počátky spadají do poloviny 19. století v návaznosti na technický a společenský rozvoj západních společností. Ale obecně platí, že tendence některých muslimů k sekularismu ihned probouzí v řadách rigorózních zastánců islámu nesouhlas až nenávist a vždy to vede k násilným akcím proti takto smýšlejícím představitelům státní moci. Do těchto ideologických střetů vždy vstupují muslimští teologové, kteří prosazují islám v jednotě náboženství a politiky. Přitom se odvolávají na Muhammada, který nebyl jen Prorokem všech proroků, ale i organizátorem a bojovým vůdcem muslimské obce (umma). Tuto ideu zastávají i fundamentalisté, podle kterých se nedělitelnost náboženství a politiky musí odrážet v zákonodárné a výkonné státní moci. A vždy nejvyšší autoritou je Alláh. Modernisté tuto interpretaci odmítají.

Tyto náboženské a ideologické rozdílnosti se odráží v mnohých střetech a jsou zdrojem konfliktů v islámských zemích. Bohužel se často stává, že některá ze světových mocností využívá těchto třenic k podpoře té či oné strany konfliktu k prosazování svých vlastních mocenských zájmů. Důsledkem tohoto vměšování je vždy krvavé vyhrocení konfliktu. Muhammad údajně prohlásil, že se islám rozdělí na 73 sekt, ale zapomněl říci, která z nich má být tou pravou. Skutečností je, že postupně vznikly různé islámské směry, které se vzájemně netolerují. Existují tři základní větve islámu: sunnité, šíité a cháridžité s jejich umírněnou odnoží ibádíja. Existují i další sekty: súfismus, wahhábismus, ahmadíja, hnutí černých panterů atd. Z hlavního šíitského proudu se později vyčlenily další odnože: imánité, izmailité, alavité, drúzové atd.

Muslimové cítili a cítí vůči nevěřícím v islám a Židům všeobecné pohrdání, které plyne ze znění některých súr Koránu, z hadísů a biografie Muhammada (zvaná síra). Islám není jen pouhé náboženství, jak si mnozí neznalci myslí. Islámský systém není s demokracii kompatibilní. Např. islám neuznává demokratická lidská práva, neuznává plnou rovnoprávnost žen, zakonzervoval řadu středověkých názorů a tradic, nepřipouští názorovou pluralitu apod. Jeho ideologie je totalitní. Proto je problém s integrací muslimů do západního resp. demokratického systému, neboť ten, kdo by se plně integroval, by přestal být pravověrným muslimem. To obecně plyne právě z nekompatibility obou systémů. Navíc u muslimů žijících v Evropě dochází poslední dobou k radikalizaci a k nárůstu kriminality. Tato skutečnost ještě více komplikuje už tak pokroucené vzájemné soužití muslimů s nemuslimy. Mnozí muslimové a jejich přívrženci tvrdí, že je islám mírumilovný. Ale není tomu tak. Dokazují to nejenom islamisté a ortodoxní muslimové, ale i mnohé jiné události.

Např. šíitští Afghánci byli kvůli své víře pronásledováni především Tálibánci, tedy sunnitskými extrémisty, kteří je nepovažují za pravé muslimy a tvrdě na ně útočí. Jejich nenávist je o to větší jedná-li se o hazárské šíity. Hazárové tvořili až do 19. století nejrozšířenější afghánské etnikum. Ale neustálé pronásledování snížilo jejich počet asi na pětinu současné populace. Tato etnická skupina obývá převážně centrální část Afghánistánu a severozápad Pákistánu.

O buddhismu se hovoří jako o náboženství míru. Přesto někteří mniši přestávají být tolerantní ve jménu své víry právě vůči muslimům. A jak si zdůvodňují myanmarští (dříve barmští) buddhisté vlastní radikalismus vůči muslimům skrze dva a půl tisíce let staré víry, postavené na základech soucitu a míru? Tvrdí, že svět bude žít v míru s muslimy jen tehdy, až se muslimové naučí žít v míru. Aby se tak stalo, tak muslimové musí nejdříve ze svého náboženství odstranit násilí. Tito buddhističtí mniši pochopili, že být tolerantní k netolerantním, nezmění jejich netoleranci, která pramení z náboženských principů násilí, zakotvených v Koránu.

V Myanmaru žijí většinou buddhisté, kterých je přes 50 milionů (tj. asi 89% obyvatelstva). Zdejší buddhisté vystupují tvrdě proti muslimům (Rohingyové) s tím, že není možné soužití buddhismu s islámem, dokud se muslimové nezřeknou násilí a nebudou k jinověrcům i k bezvěrcům tolerantní. Myanmarští buddhisté mají zcela oprávněnou obavu z islamizace své země, neboť šíření islámu patří do islámské doktríny. A násilný džihád je součástí islámského práva šaría, které vytváří náboženskou a právní podporu islámským extrémistům a teroristům. Vláda Myanmaru tvrdí, že všichni Rohingové jsou ilegální přistěhovalci z Bangladéše. A to, že v Myanmaru (Barmě) žijí někteří již po několik generací, nemění jejich status nelegálních přistěhovalců. Dokonce ani vůdkyně země Myanmaru a politička Aun Schan Su Ťij, nositelka Nobelovy ceny míru, nemíní změnit stávající postavení této muslimské etnické menšiny a obhajuje tvrdý postup armády, coby protiteroristickou operaci.

Připomeňme Indonésii. Náboženská svoboda je v Indonésii zakotvena přímo v ústavě. Ale realita je jiná. Sukarnovy sekularizované postoje nebyly v muslimských kruzích vítány. Islám vyznává 87% obyvatel. Ale proklamovaný indonéský multikulturní ráj se zde nekoná. Pochopitelně, že k největší radikalizaci muslimů došlo v oblastech, ve kterých mají největší koncentraci. Vytvořily se různé organizace džihádu. Některé byly ilegální (např. Komando Džihád). Cílem islámské extrémistické organizace Jemaah Islamiyah je vznik panislámského chalífátu (Indonésie, Brunej, Malajsie, Singapur, Thajsko, Filipíny). K další radikalizaci muslimů došlo po pádu Sukarnovy vlády (1966). K pádu vlády výrazné dopomohla americká CIA, protože Američané nesouhlasili s postoji této vlády k Sovětskému svazu. Vytvořila se nová pravicová vláda pod vedením generála Suharta. Došlo k zavírání evangelických modliteben a pomocí vyhlášek se omezuje růst křesťanské církve. Dochází k násilnému ukončování aktivit křesťanských společností, a to vše převážně s tichým souhlasem místních úředníků. Podle vládního usnesení z roku 1969 a novelizovaného v roce 2006 musí všechny náboženské skupiny v Indonésii žádat o povolení k výstavbě a provozování náboženského stánku za současného souhlasu většiny sousedů, což jsou převážně muslimové. Ale v praxi tuto povinnost musí dodržovat jen nemuslimové. V zemi působí radikální až teroristické organizace usilující o tvrdou islamizaci Indonésie. Armáda na jedné straně vystupuje proti projevům teroristických islámských organizací, ale na druhé straně existují tichá propojení silových složek na některé fundamentalistické islámské skupiny. I v Indonésii existují islámské konflikty a násilí muslimů vůči jinověrcům či bezvěrcům se stupňuje. Jasně se projevuje snaha muslimů o plné prosazení islámských tradic a zákonů do každodenního života.
V souvislosti s islámskou nesnášenlivostí je dobré připomenout vznik Pákistánu. Stalo se tak, když Indie, jako první země britského impéria, získala v roce 1947 nezávislost. Indie nebyla a není nábožensky jednotná a Britové během svého angažmá v této zemi zažili mnoho vážných třenic až krvavých konfliktů mezi většinovými hinduisty a muslimy. Škoda, že Britové zapomněli na problémy s muslimy ve vlastní zemi. Mohli tak v Británii předejít mnohým dnešním nesnázím a kriminálním činům.

Již od roku 1906 požadovali muslimové žijící v Britské Indii, pod vedením Muhammada Džinnáha z Muslimské ligy, samostatný stát. To, že krávy jsou pro hinduisty posvátné a prasata pro muslimy nečistá, je jen okrajovou záležitostí vzhledem k dalším nábožensky nepřekonatelným problémům.

V roce 1947 schválila britská labouristická vláda zákon o nezávislosti Indie. Aby se předešlo náboženským násilnostem, zákon předpokládal vznik nové nezávislé Indie s převážně hinduistickým obyvatelstvem. Zatímco na územích s převážně muslimským obyvatelstvem měl vzniknout nový státní útvar – Pákistán. Vzhledem k územnímu rozložení muslimů se Pákistán skládal ze dvou částí – z Východního a Západního Pákistánu. Tyto celky byly vzájemně oddělené 1 500 kilometrovým indickým územím. S tímto uspořádáním souhlasil jak vůdce indického národního kongresu Džaváharlál Néhrú, tak i politický a duchovní vůdce Indie Mahátma Gándhí. A byl to právě Gándhího souhlas s velkou finanční pomocí indické vlády muslimskému Pákistánu, který v lednu 1948 přivedl Nathurama Gódsého, redaktora hinduistického deníku, aby zastřelil Gándhího na jeho pravidelném večerním modlitebním shromáždění.

Po vytvoření obou částí Pákistánu mezi hinduisty a muslimy vypukly prudké boje. Asi 8 milionů muslimů uprchlo z Indie do Pákistánu a přibližně stejný počet nemuslimů se vydal na opačnou cestu z Pákistánu do Indie. Při těchto přesunech zahynulo přes 200 000 uprchlíků. Některé zdroje uvádějí až 1 milion mrtvých.

Západní Pákistán zahrnoval severozápadní pohraničí sousedící s Afghánistánem, kdežto Východní Pákistán vznikl v historickém Bengálsku. Západní Pákistán byl ekonomicky i společensky vyvinutější než Východní. Líákat Alí Chán, člen politické strany Muslimská liga a propagátor samostatného státu pro indické muslimy, se stal prvním pákistánským premiérem. Zasadil se o ustanovení Pákistánu coby islámského státu. Zároveň prosazoval politiku parlamentní demokracie. V roce 1951 byl na politickém shromáždění v Ráwalpindí zavražděn radikálním muslimem za to, že váhal s válkou proti Indii. Následovalo rychlé střídání několika premiérů.

Alí Chán nedokázal efektivně čelit problémům spojených s Východním Pákistánem. Nespokojenost této části Pákistánu s politikou Západního Pákistánu vedla ve volbách roku 1952 k vítězství Ligy Awami, která usilovala o autonomii Východního Pákistánu. Nová ústava z r. 1956 prohlásila Pákistán islámskou republikou a vytvořila parlament složený ze zástupců východní a západní části Pákistánu. Prvním oficiálním prezidentem této Islámské republiky Pákistán se stal Iskandar Mírza v roce 1956. Tento krok nikterak neoslabil separatistické snahy Východního Pákistánu. Spíše naopak.

Aby se tyto snahy potlačily, tak prezident Iskandar Mírza v roce 1958 rozpustil provinční zákonodárná shromáždění, vládu i parlament, vyhlásil stanné právo a do čela armádního velení postavil generála Ajjúba Chána. Ten však využil situace a ještě v tom samém roce se zmocnil prezidentského úřadu. Jeho vláda přinesla pro Západní Pákistán hospodářský rozvoj a zároveň obrovskou nesnášenlivost mezi muslimy západní a východní oblasti. Tuto situaci zhoršila i snaha Západního Pákistánu zavést urdštinu za oficiální jazyk obou částí Pákistánu.

Nespokojenost a rozmáhající se nepokoje přiměly Ajjúba Chána v roce 1969 k rezignaci. Ve volbách v roce 1970 získala v Západním Pákistánu většinu hlasů islámská socialistická Pákistánská lidová strana vedená Zulfíkarem Alím Bhuttem, ale celkovým vítězem se stala Liga Awami usilující o odtržení Východního Pákistánu. To byla poslední kapka k zahájení občanské války bez ohledu na to, že bojoval muslim proti muslimovi. Tento krvavý bratrovražedný boj se pravidelně objevuje ve všech islámských zemích.

Bengálci usilující o odtržení od Západního Pákistánu, za pomoci Indie a s podporou Sovětského svazu, porazili v roce 1971 nasazené vojsko Západního Pákistánu a ustanovili nový stát Bangladéš. Prvním bangladéšským premiérem se stal vůdce Lidové ligy šejch Mudžíbur Rahmán, který byl při převratu v roce 1975 zavražděn. Poté byl vyhlášen výjimečný stav, zrušený až v roce 1991. I v Bangladéši se ozvali jak islamisté, tak i tvrdá opozice představovaná Národní stranou. Ale ani bangladéšská vláda nemá čisté ruce, nekoná zcela nezaujatě a v mnohých případech nejde o řešení problému, ale jen o vyřizování účtů.

Alí Bhutto se stal premiérem nového Pákistánu (území bývalého Západního Pákistánu). Jeho styl vlády vedl k vojenskému převratu a k moci se dostal autoritativní generál Muhammad Zijáula Hak. Ten zavedl striktní platnost islámských zákonů s prvky práva šaría a dokonce i stanné právo, které bylo zrušeno až v roce 1985. Pod tlakem veřejnosti slíbil obnovit parlamentní pořádky, ale i nadále tvrdě vládl až do své smrti v roce 1988.

V prosinci téhož roku vyhrála volby Bénazír Bhuttová, ale její vláda padla roku 1990 na základě obvinění z korupce. K moci se znovu dostala v r. 1993. Svoji finanční a morální podporou napomohla nástupu Tálibánu v Afghánistánu. V roce 1996 musela odejít do exilu do Dubaje. V roce 2007 po dohodě s prezidentem Mušarafem, který stáhl veškerá její obvinění z korupce, se vrátila do Pákistánu. Opět zahájila svou politickou aktivitu, ale v prosinci téhož roku byla zabita při sebevražedném bombovém útoku v Ráwalpindí, ve stejném městě jako svého času první pákistánský premiér Alí Chán.

V Pákistánu jako v řadě jiných islámských zemích existuje řada islamistických organizací napojených na náboženské školy. Červená mešita je jedním z hlavních pákistánských center radikálního islámu. Vedení těchto center (imámové) zasvětili svůj život jedinému cíli – svrhnout sekulárně uvažující vládu a nastolit islámský fundamentalismus. Nejchudší Pákistánci, kterých je většina, jsou nuceni pro sebe a své děti shánět existenční pomoc právě u zradikalizovaných organizací, ke kterým patří i Červená mešita. Bohatší obyvatelé měst si dobře uvědomují, že tyto děti, vychovávané ve zradikalizovaných náboženských školách, jsou časovanou bombou pro celou společnost. Tyto školy a čemu se zde mladí lidé učí jsou v souladu s ortodoxními směry islámu. Mezi velmi aktivní islamistická hnutí patří pákistánský Tálibán, který zastřešuje různé islamistické skupiny. Pákistánský Tálibán není přímo spojen s afghánským Tálibánem. Cílem těchto hnutí je svrhnout vládu v Islámábádu, nastolit fundamentalistický směr islámu a zavést právo šaría v rozsáhlé podobě. Vedle islamistů se násilně projevují i střety sunnitů a šíitů. Dochází i k dalším třenicím a násilnostem mezi vyznavači dalších směrů islámu. Tento trvalý střet existuje v každé islámské společnosti.

Přitom Pákistán je druhou nejlidnatější muslimskou zemi na světě. Muslimské obyvatelstvo tvoří v Pákistánu 96%, z nich 77% sunnité, 20% šíité a zbytek připadá na ismaility a menší sekty. Kolem 1,5% připadá na křesťany a hinduisty. Zásadním problémem země je bída umocněná permanentním velkým nárůstem populace. Počet lidí se od devadesátých let více než zdvojnásobil. Takový nárůst populace, přelidnění, je časovanou bombou. Bude-li tento trend pokračovat, pak země nebude schopna zajistit dostatek ani základních potřeb (potraviny, voda, zdravotnictví atd.). Je to situace, která vždy vede k masové migraci. V Pákistánu je 60% populace mladší 30 let, třetina lidí žije v hluboké chudobě a určitý stupeň vzdělání, které nelze srovnávat s evropským, má jen 58% obyvatel. Pákistán začíná čelit fatální kombinaci chudoby a nevzdělanosti. Nejhorší je situace na venkově, kde žijí dvě třetiny Pákistánců. A právě tito nevzdělaní a často násilničtí muslimové, náchylní k radikalizaci, se stávají migranty. Tato úroveň migrantů se netýká jen Pákistánu, ale je typická pro migranty z Afriky a Blízkého východu. A právě tato úroveň migrantů „obohacuje“ Evropu. Už dnes to je v mnohých evropských zemích problém a bude čím dál větší.

Eurounijní azylový systém a legislativa týkající se migrace trpí rozsáhlou systémovou nedostatečností a proto EU není schopná optimálně řešit vzniklé problémy, a ani čelit novým. Vládnoucí eurounijní elita ignoruje, překrucuje nebo zamlčuje problémy spojené s cizorodými migranty, a namísto skutečného řešení přichází pouze a jenom s nesystémovými nápady. Mezi ty nejhorší lze zahrnout institut strpění cizinců, globální pakt OSN o uprchlících, globální pakt OSN o migraci apod.

Neřízená a systémově nelimitovaná migrace je vysoce nelineárním dynamickým procesem. Proto se může šíří stejně zhoubně jako pandemická epidemie chorob. Zároveň si vládnoucí elita vůbec neuvědomuje, že ve všech reálných systémech se vždy jedná o nevratné děje. Proto proklamovaná myšlenka o vracení migrantů do zemí jejich původu či do třetích zemí je nesmyslná a iluzorní. Nehledě na skutečnost, že vlády těchto zemí nemají zájem o zpětné přijímání těchto migrantů, neboť jejich odchodem se snižuje sociální napětí, kriminalita a nezaměstnanost. Bezhlavým a neregulovaným přijímáním migrantů se příčiny migrace v jejich domovských zemích nikdy nevyřeší. Ba právě naopak, neboť příčiny migrace zůstávají a proto tyto zemně budou i nadále plodit a chrlit migranty ve stále větší míře.

Lze vyslovit obecně platný závěr. Ve všech neislámských zemích, ve kterých žijí muslimové, existují objektivní problémy v soužití s vyznavači této víry. Míra problémů je přímo úměrná počtu muslimů v dané zemi žijících resp. k jejich lokální koncentraci. Málo muslimů, málo problémů. Mnoho muslimů, mnoho problémů včetně nárůstu kriminality, bezpečnostních rizik a snahy o islamizaci nemuslimské země. Ten, kdo tvrdí opak, zamlčuje negativní události nebo úmyslně překrucuje skutečnosti. Ti, co prohlašují, že podporou nelegální migrace konají dobro si neuvědomují, že i ve jménu dobra lze páchat zlo. Tyto pseudohumanitární postoje vychází z neznalosti skutkové podstaty věci nebo z lidské naivity až hlouposti. Ale může se také jednat o dolus malus (zlý úmysl). A je zcela jedno ve jménu čeho nebo koho se tak činí, neboť důsledek je vždy negativní.

Autor: František Krincvaj

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPo nepokojích chce Trump prohlásit ANTIFA za teroristickou   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 05:43:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po panamerických nepokojích v souvislosti s udušením mouřenína George Floyda americkým policistou chce prezident Trump zapsat hnutí ANTIFA na seznam teroristických organizací.

Podle informací policie a kontrarozvědky FBI to jsou právě „antifáči“, kteří organizují, rozdmýchávají a páchají současné anarchistické násilí v hlavních městech USA a jsou zdrojem „domácího terorizmu“(!!).

Prezident Trump rovněž poděkoval policii za její nasazení a vyjádřil názor, že kdyby primátoři stoupence ANTIFA utli hned na začátku, byl by klid a k nepokojům by ani nemuselo dojít.

Zdroj: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267129644228247552

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko upozornilo na zintenzivnění činnosti NATO. Navrhuje snížit napětí v Evropě   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 05:40:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spojené státy a jejich spojenci ze Severoatlantické aliance v poslední době prudce zvýšily svou vojenskou aktivitu poblíž hranic Ruska, Moskva navrhuje snížit napětí. Uvedl to během pondělního brífinku generálplukovník Sergej Rudskoj, šéf Hlavního operačního ředitelství Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace.

Napětí u ruských hranic

„Ruské ministerstvo obrany neustále sleduje a zaznamenává vysokou úroveň vojenské činnosti Spojených států a jejich spojenců z NATO v blízkosti našich (ruských, pozn. red.) hranic,“ uvedl Rudskoj.

V této souvislostí upozornil na zintenzivnění činnosti amerického a aliančního námořnictva a letectva. Podle něj se v dubnu a květnu výrazně zvýšil počet letů amerických strategických bombardérů poblíž hranic Ruska a dálkové letectvo USA poprvé vykonalo let nad územím Ukrajiny.
„Zintenzivnil se letecký průzkum v Baltském, Černém a východním Středozemním moři,“ řekl.

Podle slov Rudského se během posledního měsíce uskutečnilo 10 průzkumných letů aliančních sil nad Baltským mořem a šest nad Černým mořem. Navíc byl americký průzkumný dron RQ-4B zaznamenán nad územím Gruzie.

„Ve východním Středomoří se americké letouny typu Poseidon systematicky přibližují k ruským vojenským základnám v Hmímímu a Tartusu. Abychom zabránili jejich agresivnímu průzkumu, jsme nuceni zvedat do vzduchu pohotovostní stíhačky. V dubnu k tomu došlo 7krát, v květnu až 17,“ sdělil Rudskoj s tím, že Ruská federace vnímá podobné lety jako neodpovídající dohodám o bránění incidentům v syrském vzdušném prostoru.

NATO se stává aktivnější i na Arktidě, poznamenávají ruští vojáci. Poprvé od konce studené války a zároveň v předvečer oslav 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce v Rusku se v Barentsově moři uskutečnila cvičení sjednocených námořních sil Severoatlantické aliance.
„Cvičil se zásah objektů na území Ruské federace a zachycení ruských balistických raket. Takové akce považujeme za provokativní,“ zdůraznil ruský generál.

Zmínil také, že NATO pokračuje budovat protiraketovou obrannou infrastrukturu v Polsku, a to jako dodatek k podobným zařízením v Rumunsku, zároveň modernizuje radar Globus III v norském městě Vardø za účelem rozšíření schopností monitorovat ruské území.

Návrhy Moskvy

Jak zdůraznil Rudskoj, ruská strana vždy podporovala konstruktivní dialog s NATO a prosazuje zmírnění napětí, což se stává zvláště důležité během pandemie covidu-19.

„V rámci oboustranných kontaktů s vedením NATO na vysoké úrovni jsme opakovaně projednávali prevenci incidentů ve vojenské oblasti a snižování intenzity výcvikových aktivit v blízkosti našich hranic. Všechny naše návrhy (...) byly uvedeny v dopise ministra zahraničí RF (Sergeje) Lavrova generálnímu tajemníkovi NATO Jensu Stoltenbergovi. Ve skutečnosti byly naše návrhy ignorovány, “ sdělil Rudskoj.

Generální štáb Ozbrojených sil Ruské federace se v této souvislosti rozhodl převzít iniciativu ve snižování napětí v Evropě. Nejprve, jak zdůraznil Rudskoj, Rusko provede rozsáhlé strategické cvičení Kavkaz 2020 ve vzdálenosti od hranic, uvnitř svého území, a bude připraveno upravit oblastní cvičení na základě parity.
Za druhé, Moskva navrhuje NATO stanovit pravidla definující minimální vzdálenost, na kterou se vojenská letadla a lodě mohou sbližovat, a jak se při tom mají chovat jejich posádky.

Za třetí, Rusko vyzývá k uplatnění iniciativy o vzájemném využívání transportérů při vykonání letů bojových letadel nad Baltským mořem. V opačném případě se zvyšuje riziko incidentů.

„Počítáme s připraveností zemí NATO na konkrétní rozhodnutí v této otázce. Ozbrojené síly Ruské federace budou i nadále sledovat situaci a vojenské aktivity bloku poblíž ruských hranic pro včasnou reakci,“ uzavřel Rudskoj.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C8qQ
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Obavy z nepokojů v USA“ vyvolaly růst cen zlata   
Pridal tk Úterý 02 červen 2020 - 05:35:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pokračující nepokoje v USA, které probíhají kvůli smrti Afroameričana George Floyda již několik dní v 75 amerických městech, vedly v pondělí ke zvýšení cen zlata, informuje Reuters.

Začátkem dne spotové zlato vzrostlo o 0,8 % na 1 739,75 dolarů za unci, zatímco futures na americké zlato se mírně zvýšily o 0,1 % na 1 752,60 dolarů.

Tomu předcházely podíly SPDR Gold Trust, největšího devizového fondu na světě podporovaného zlatem, které vzrostly o 0,3 % na 1 123,14 tun, zatímco dolarový index proti svým soupeřům klesl o 0,4 %.

Hlavní stratég na londýnských CMC Markets Michael McCarthy řekl agentuře Reuters, že náladu na trhu zřejmě ovlivňují „obavy z nepokojů ve Spojených státech“.

Dodal, že rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Čínou, dvěma největšími ekonomikami na světě, dále přispělo k růstu cen zlata.

Webové stránky BusinessWatch minulý týden uvedly, že ceny drahých kovů by mohly do konce letošního roku dosáhnout rekordních hodnot.

Darwei Kung, manažer portfolia a vedoucí komodit ve společnosti DWS Group pro správu aktiv, dříve prohlásil, že zatímco ceny akcií vzrostly, stále považuje zlato za dobré finanční zajištění vzhledem k současné politické a finanční nejistotě. Podle něj mohou ceny dosáhnout až 1800 dolarů za unci drahého kovu v roce 2021.

Protesty pořádané kvůli Floydovi

Nepokoje v amerických městech vypukly po smrti 46letého Afroameričana George Floyda v Minneapolisu při jeho zadržení policisty. Na internetu se objevily záběry, na kterých je vidět, jak muži nasadili pouta, srazili ho k zemi a jeden policista mu přitlačil krk kolenem. Na videu zadržený několikrát říká, že nemůže dýchat, pak mlčí. Zemřel na resuscitačním oddělení.

Čtyři policisté byli propuštěni, jeden obviněn z usmrcení z nedbalosti.

Ve Washingtonu byl vyhlášen zákaz vycházení po jedenácté hodině večerní.


Zdroj: https://sptnkne.ws/C8qM
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2424 sec,0.0442 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,539kB