Čtvrtek 04 červen 2020
Zmizeli z radaru   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 17:38:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Někteří Němci jsou kacíři, prý po Lutherovi. Nedávno Dr. Stefan Homburg, profesor veřejných financí na univerzitě Liebniz v Hannoveru řekl veřejně, že úplný útlum hospodářské činnosti jako prostředek proti nákaze Covidem bylo naprosté šílenství. A nyní jistý Stephan Kohn pustil do tisku tajnou zprávu, která vyvrací základní články nové víry. Zde jsou některé její heretické poznatky.

Hrozba Covid-19 by přeceněna: pravděpodobně v žádné fázi nebezpečí nového viru nepřesáhlo normální úroveň.

Lidé, kteří umírají na koronavirus jsou v podstatě ti, kteří by statisticky vzato zemřeli tento rok, protože dospěli ke konci jejich života a jejich zesláblá těla by již nebyla schopna se vyrovnat s běžným každodenním náporem, včetně přibližně 150 virů normálně v oběhu.

Celosvětově během čtvrt roku nezahynulo následkem infekce Covid-19 víc než 250.000 lidí ve srovnání s 1.5 milionem úmrtí následkem chřipky v letech 2017/18.

Z toho plyne, že během korona paniky stát byl jeden z největších šiřitelů poplašných falešných zpráv.

Kacířské, ale dál je to ještě horší.

Zpráva zkoumá vedlejší škody, způsobené protivirovými opatřeními a zjišťuje, že „jsou velmi vážné,“ neboť víc lidí umírá na následky vynucených omezení nežli na virus. Hlavním důvodem je, že zdravotní systém je zcela zaměřen na koronavirus, zatímco životně nutné operace a léčba ostatních pacientů jsou odkládány nebo omezovány. Das Bild o tom přinesl svědectví v reportáži nadepsané „Dramatické důsledky protivirových opatření: 52 tisíc operací rakoviny odloženo.“

Vláda se zpočátku pokoušela předstírat, že zpráva je dílem jednoho pomýleného zaměstnance a vyjadřuje pouze jeho „vlastní názor“. Ve skutečnosti 93 stránkový spis nazvaný „Analýza řízení krize“ sepsala skupina uznávaných vědců a univerzitních lékařských odborníků na požádání Federálního Ministerstva vnitra.

Dříve byli kacíři upalováni. Nutno připustit, že v tomto směru došlo i v Německu k pokroku. Zmíněná skupina vědců a lékařů byla jen rozehnána jako nespolehlivá banda. Oba heretičtí Stephanové byli dáni do klatby a prohlášeni za šiřitele spiklenecké teorie. Mladší z nich, Kohn, který sloužil na vnitru, je na ulici, budiž mu to ponaučením.

Němečtí politici, tisk a televize zaujali postoj tří moudrých opiček, nic nevidí, neslyší, neříkají, Orwellovsky řečeno kacíři se stali „unpersons“, zmizeli z radaru.

Jan Vítek
Český novinář žijící v Ženevě ve Švýcarsku
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAngela Merkelová splnila Hitlerův sen na ovládnutí Evropy   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 17:16:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Angela Merkelová splnila Hitlerův sen na ovládnutí Evropy, napsal maltský velvyslanec ve Finsku a musel skončit ve funkci. Přitom napsal jen pravdu. V souvislosti s výročím druhé světové války je nutné odmítnout lži, že druhá světová válka byla důsledkem existence národních států a národovectví. Jak dokazuje Hannah Arendtová ve své knize Původ totalitarismu či jak o tom mluvil sám vůdce Třetí říše Adolf Hitler, nacismus byl nadnárodním rasismem, který měl sjednotit germánské árijské národy v jeden celek – ukázkou v praxi byly nadnárodní jednotky Waffen SS. Současná EU v lecčems navazuje na Hitlerův projekt Nové Evropy.

Nacisté plánovali evropskou integraci, která se v mnohém podobala současné Evropské unii. Čili je to naopak, než tvrdí sluníčkáři – nacismus byl ve skutečnosti poražen vlasteneckým a národoveckým vzepětím občanů národních států, kteří bojovali za suverenitu svých zemí proti snaze vytvořit nadnárodní evropskou árijskou říši.

„Nacisté vždy upřímně pohrdali úzkoprsým nacionalismem, ..., a opakovaně tvrdili, že jejich ´hnutí´, svou působností internacionální podobně jako hnutí bolševiků, je pro ně důležitější než jakýkoliv stát,“ píše Arendtová (ARENDTOVÁ, Hannah: Původ totalitarismu I–III, Oikoymenh, Praha 1996, s. 52 ).„Volksgemeinenschaft byla jen propagandistická příprava na ´árijskou´rasovou společnost, společnost, která nakonec odsoudí k zániku všechny národy, včetně Němců.“ (Tamtéž, s. 497). Hitlerův výnos z 9. 8. 1941 dokonce zakázal užívat pojem „německá rasa“, protože by to vedlo „k obětování rasové ideje jako takové ve prospěch pouhého národnostního principu...“(Tamtéž, s. 560).

Již Adolf Hitler vyzýval, aby se národní státy ve prospěch Německem budované Nové Evropy vzdaly své suverenity. „...v době, kdy je osud světa určován velkými státy, státy o rozloze 11 až 17 milionů kilometrů čtverečních, kdy o osudu světa rozhodují státy se stamiliony obyvatel, nemůže již být řeči o suverenitě malých národních států,“ řekl Hitler.

V tomto smyslu hovořil i nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels v projevu k českým novinářům: „Jsem přesvědčen, že během padesáti let se nebude myslet pouze v (pojmech) zemí–mnoho dnešních problémů pak úplně vybledne a mnoho z nich toho nezbude; bude se pak myslet v (pojmech) kontinentů a evropské myšlení budou naplňovat a budou jím hýbat možná mnohem větší problémy.“

A v tomto smyslu arogantní a nestoudná německá kancléřka Angela Merkelová kráčí ve stopách Hitlera i Goebbelse. Merkelová totiž před časem prohlásila, že by se národní státy měly vzdát své suverenity. „Nationalstaaten müssen heute – sollten heute, sage ich – bereit sein, Souveränität abzugeben,“ prohlásila.

O tom, jak se nynější Evropská unie podobá někdejším nacistickým plánům evropské integrace, dobře píše britský historik John Laughland ve své knize Znečištěný pramen. Existuje i řada dalších citátů Hitlera, Goebbelse a dalších nacistických pohlavárů, které opěvují jednotnou Evropu. Zde je i jiná kniha ke stažení: http://desitka.org/nkbeu.pdf .

Německo zrodilo Marxe, německý imperialismus vyvolal první světovou válku a Německo podpořilo Lenina a nástup bolševiků k moci v Rusku. Německo vyvolalo druhou světovou válku a bylo poraženo jen díky společnému úsilí národních států, které bojovaly za obnovení své suverenity a svobody. Německem vyvolaná druhá světová válka přispěla k vzestupu moci Sovětského svazu a k tomu, že ovládl východní Evropu a státy středovýchodní Evropy se dostaly do područí SSSR.

Projekt Německem ovládané Evropské unie je po nacismu a komunismu dalším totalitním projektem, který má zničit suverenitu a demokracii národních států ve prospěch centrální nedemokratické diktátorské moci.

Radim Fiala

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMultikulturní Amsterdam. Přestřelka s policií u mešity   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 08:53:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Holandský Amsterdam se stává čím dál tím více divokým městem Asie, nebo Afriky. Policie to dokonce již ani neskrývá.

V neděli byla policie povolána k přestřelce k Mevlana mešitě, kde na zemi našla 2 postřelené mladíky. Tím ale celý incident teprve začal. Vzápětí se totiž z mešity vyřítil scooter s dvě nezletilci, kteří vypálili na policii několik výstřelů z pistole? Policie palbu opětovala a jala se muslimské mladíky pronásledovat. Ti vzápětí havarovali a policie je zadržela. Mezitím muslimský dav před mešitou napadl a zbil fotografa a tak policie provedla další zatčení.

Chcete tohle mít v Praze, Brně, Ostravě a Teplicích? Ne? Tak je potřeba začít podporovat skutečně vlastenecké strany.

VIP
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropský parlament se zajímal o zadržení aktivistů v Bělorusku   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 08:45:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Europoslanci „důrazně nesouhlasí s kroky, které se uskutečnily tento víkend, což vedlo k zadržení a zatčení desítek lidí, kteří se účastnili mírových a legitimních akcí sběru podpisů“, odpovídající prohlášení je zveřejněno na internetových stránkách EP.

Zájem o zadržení několika aktivistů byl dříve vyjádřen v Parlamentním shromáždění OBSE. Evropští poslanci učinili podobné prohlášení: podepsalo jej vedoucí delegace EP pro vztahy s Běloruskem Robert Bedrona a Piatras Austriavičius. "Jsme hluboce znepokojeni neochotou běloruských úřadů zlepšit volební prostředí a zjevným nedostatkem touhy vytvořit stejnou konkurenci mezi kandidáty," uvádí se v prohlášení.

Europoslanci „důrazně nesouhlasí s kroky, které se uskutečnily tento víkend, což vedlo k zatčení desítek lidí, kteří se zúčastnili mírových a legitimních akcí sběru podpisů“. EP vyzývá úřady, aby propustily všechny zadržené.

„V případě dalšího svévolného zatýkání a omezení pro běloruské občany, aby mohli svobodně vykonávat svá politická práva, nevidíme jinou možnost než přezkoumat postoj Evropské unie vůči Bělorusku, včetně nových sankcí proti úředníkům odpovědným za tyto činy,“ uvedl Evropský parlament.

Sběr podpisů pro jmenování prezidentských kandidátů probíhá v Bělorusku. Ve městech republiky se konaly hromadné hlídky, ve kterých bylo zadrženo několik účastníků, včetně blogera Sergeje Tikhanovského.

Aliaksandr Pashaliuk
Člen MON


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Berlíně chtějí zavést presumpci viny za zločiny “rasismu, diskriminace a nenávisti” pro státní zaměstnance a policii   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 06:18:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V německém hlavním městě Berlíně chtějí tamější liberálně demokratičtí politici zavést presumpci viny pro státní zaměstnance včetně policie pro zločiny diskriminace, nenávisti a rasismu. Předkladatelem je berlínský senátor ze strany Zelených Dirk Behrendt. To vyvolalo bouři odporu mezi policejními odbory. Podle jejich vedení je to bláznivý nápad. Většina drogových dealerů v Berlíně jsou černoši a pak každému z nich bude stačit obvinit zasahující policisty z rasismu a trestně stíhán najednou nebude černý drogový dealer, ale zasahující policista. To pak povede k obavě policie k zásahům proti barevným kriminálníkům a tedy obrovskému nárůstu imigrantské zločinnosti.

To je ale bohužel již realita celé západní Evropy a i ČR. Třeba u nás sice podle policejních zpráv roste zapojení a aktivita vietnamské komunity do kriminálních aktivit, především do výroby a prodeje drog. Drogy dnes prodává skoro každá vietnamská večerka, restaurace, či nehtové studio. Jenže od nástupu ministra Hamáčka (ČSSD) prudce poklesl počet odsouzených Vietnamců za drogové delikty. Člověk se pak ptá, jak je to možné?! Nebo jsou snad již oficiálně z imigranti Afriky a Asie nad českými zákony a policie je nesmí stíhat? Ono se snad již s Čechy v Čechách nepočítá v plánech jejich globálních pánů?!

Presumpci viny původně institucionálně zavedla církev. Kdy byl obviněný mučen a pokud mučení přežil bez přiznání (což se stávalo málokdy), tak mohl být uznán nevinným. Podobné praktiky !presumpce viny pak zavedli sovětští komunističtí revolucionáři, kdy smutní pionýři v této oblasti byli Trocki (Bronštejn), Jegoda (Yehuda). Ježov, Kaganovič, Frankel a další. Mají berlínští politici na koho navazovat.

Franz Bratwurst, Berlín
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRozsudek smrti pro 82 dětí   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 06:07:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lidice to je pro mne zejména pomník zavražděných lidických dětí. Němečtí okupanti neměli slitování ani s těmi nejmenšími… 10.června 1942 dopadla pomsta na do té doby zcela nenápadnou hornickou vesnici nedaleko Kladna. Toho dne se v Protektorátu ke každodenním popravám zařadili i zcela nevinní obyvatelé Lidic. Podobný osud postihl za 14 dnů i osadu Ležáky na Vysočině. Obě obce se tak připojily svým osudem k tisícovkám Němci vypálených a vyvražděných vesnic na Ukrajině, v Bělorusku, Polsku … patří k nim i Český Malín na Volyni.

Vyvražděné a vypálené Lidice se staly výkladní skříní německého „pořádku“ v Protektorátu, měly být důkazem pevné německé okupační ruky. Měly být i trestem českému národu za zdařilý atentát na zastupujícího říšského protektora generála R. Heydricha. Lidice, byly vybrány zcela nahodile, milenecký dopis se stal jen záminkou k pomstě. Německá odplata měla vyvolat v národě strach a hrůzu. Karl H. Frank, vůdce sudetských Němců a představitel Protektorátu, byl osobně přítomen této lidické exekuci. Německá statistika smrti z 10.června 1942 budí hrůzu i po 78 letech. Připomínám to zejména těm lhostejným, či historie neznalým, ale i těm falešným vykladačům dějin.

Ten den bylo popraveno 173 mužů, ve věku od 14 do 84 let, Němci byli ve svém konání vždy přesní i důkladní, o několik dnů později bylo dodatečně popraveno dalších 26 občanů Lidic, mezi nimi i dva 15letí chlapci, kteří náhodně unikli popravě při prvním „třídění“ obětí v Lidicích.

196 lidických žen bylo odtrženo od svých malých dětí a následně byly převezeny do koncentračního tábora v Ravensbrücku, 53 z nich bylo v táboře utýráno nebo zemřelo na pochodech smrti.

Nejhrůznějšího zločinu se němečtí okupanti však dopustili na lidických dětech. 82 dětí z Lidic bylo zavražděno 2.7. 1942 v Chelmu v plynových vozech. Čtyři děti měly pouhý rok, dalších pět dětí jen dva roky. I ty byly nebezpečné Říši. Pouze několik dětí bylo dáno na tzv. převýchovu do německých rodin. Do Lidic se jich vrátilo jen 17. Většina lidických matek se svých dětí nedočkala … j ejich smrt provázela tyto matky celý další život.

Lidický pomník 82 zavražděných dětí od sochařky Marie Uchytilové (*1924 – +16.11.1989) vhání slzy do očí. Památník je ale i varováním. Umělkyně vytvořila asi jedno z nejsmutnějších sousoší, pracovala na něm významnou část svého života, bez význačné pomoci státu. Marie Uchytilová v roce 2013 byla in memoriam vyznamenána medailí Za zásluhy, prezidentem republiky M. Zemanem.

Stále mám ještě v paměti návštěvu představitelů předchozí české vlády, vicepremiéra Bělobrádka a ministra kultury Hermana (oba z KDU – ČSL) na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Augsburgu. Samozřejmě tam neslyšeli slova pokory, či dokonce omluvy, naopak stáli tam, jak kajícníci před božím soudem a tu odvahu připomenout jim vyvražděné Lidice tam nenašli. Vím, že nejsou v tom lokajství sami, jsou v posledních letech káceny pomníky hrdinů... Je urážející, že se objevují dokonce i pokusy znevážit hrdinství lidických žen, jak se tomu zcela nedávno i stalo.

Naprostá většina českého národa ale události z roku 1942 v Lidicích stále vnímá jako vrcholný německý zločin, který ani nemáme právo odpustit. Navíc, když prosba o odpuštění nezazněla tak, jako když Willy Brandt ve Varšavě poklekl před památníkem hrdinů varšavského ghetta. Kancléř Helmut Kohl v roce 1997 po podpisu Česko-německé deklarace zašel na Václavské náměstí a koupil si šunkovou kýtu.

Přemysl Votava
Místopředseda strany Národní socialisté


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKončí neslavná kariéra pana Petra Vokřála?   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 05:55:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Faltýnek: Konec Vokřála je jako rána z čistého nebe. Renáta Bohuslavová, Novinky" Konec bývalého primátora Brna Petra Vokřála v hnutí ANO je podle šéfa poslanců strany Jaroslava Faltýnka jako rána z čistého nebe. Doufá, že jediným důvodem není to, že prohrál bitvu o zrušení tří brněnských kandidátek. O válku podle něj nejde.“

Když pan ing. P. Vokřál odešel z Brna, kde působil, vedle své primátorské funkce, jako vlajkonoš sudetismu, zakotvil v Praze jako jeden z místopředsedů hnutí ANO. Nebyl vidět, ani slyšet. Podle názoru mnohých si léčil rány, které v Brně si svou činností sám zasazoval. Ošklivec, kde pravděpodobně dlel po určitou dobu, měl sloužit k jeho politické léčbě. Leč vystoupil zřejmě dříve, než měl, tasil meč k k vnitrostranickému klání, a prohrál. A tak odchází a snad odejde nejen z Ano, ale i z politické scény.

Pan ing. P. Vokřál toho v Brně natropil hodně. Nebyl však za svou činnost jen odsuzován. Sudety byl velmi ceněn. Dokonce dostal i vysoké německé vyznamenání, které mu propůjčil prezident SRN. Aniž bychom se dále pitvali v jeho minulosti, řekněme jen, že pan inženýr v době svého brněnského pobytu viděl svět, minulost i současnost, možná i budoucnost očima landsmanů, dokonce přebíral i některé jejich termíny, např. mluvil o vyhnání německého obyvatelstva z Brna, snad někdy i se slzou v oku a zatracoval české násilníky. Že by nevěděl, jak vše ve skutečnosti bylo? Málo pravděpodobné.

K jeho rukám čeští vlastenci doručili, snad dokonce dvakrát, kromě dalšího, i dílo pana prof. PhDr. Vojtěcha Žampacha, CSc., o vysídlení německého obyvatelstva z Brna. Pan profesor byl a stále je nejen uznávaným historikem, ale také i pamětníkem onoho složitého období. O to jeho dílo je cennějším.

Pan ing. Vokřál však ho nenechal k sobě promlouvat. Sluchu popřával jen sudeťáckému vidění minulosti. A to byl jistě jeden z důvodů, proč pan Vokřál v Brně skončil, buďme slušní, neslavně. V Praze to je obdobně. Poučí pana inženýra život?

Věřme v to lepší!

Dr. O. Tuleškov

FOTO: Šéf suetoněmeckého lansmanschaftu a starosta českého města Brno
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŘeporyjce Novotného si předvolali za jeho slova o „věšení Lavrova“   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 05:40:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Bude bavendo.“ Tak okomentoval starosta Řeporyjí předvolání ve věci „úmyslného narušení občanského soužití“, když do médií vícekrát zopakoval slova o „věšení“ ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova.

Proti Pavlovi Novotnému, který nechvalně proslul jako starosta, jenž ve své obci umístil památník vlasovcům, kteří v dobách druhé světové války kolaborovali s nacisty a dopouštěli se zločinů na civilistech, bylo zahájeno přestupkové řízení a byl předvolán k ústnímu jednání.

Z dokumentu, jenž Novotný sám publikoval na sociálních sítích, vyplývá, že se dopustil přestupku proti občanskému soužití za jeho slova, která pronesl pro reportéry ruské televize Zvezda: „Samozřejmě bych pověsil Lavrova“. Tento výrok následně zopakoval pro další česká média.

Pavel Novotný, který na své sociální sítě umístil předvolání i se svojí adresou trvalého bydliště, samotný dokument okomentoval slovy: „Bude bavendo.“

Pomník vlasovcům

Starosta Pavel Novotný v minulosti nechal v Řeporyjích instalovat pomník kolaborantům s nacisty vlasovcům. Kvůli tomu do obce přijelo v minulosti několik ruských televizních štábů, kteří natáčeli s Novotným rozhovory a zajišťovali živé vstupy do vysílání, kde se Novotný hrubě a sprostě vyjadřoval na adresu účinkujících.

Proti Novotnému rovněž bylo směřováno trestní oznámení za slova o tom, že poslanec českého parlamentu za KSČM Zdeněk Ondráček „by měl viset“ za jeho návštěvu Doněcké lidové republiky.

Nynější starosta Řeporyjí je bývalý bulvární novinář, který v minulosti zmínil, že jeho branže bude věnovat tolik pozornosti zemřelé zpěvačce Ivetě Bartošové, až ji nakonec zabije.

„Samozřejmě, my ji skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavme. Faktem je, že na ní dlouhá léta parazitujeme, lidsky ji už i lituji. Uvědomuji si, že když ji vyfotí pomočenou, je to nedůstojné, a že skutečně přispíváme k jejímu blížícímu se konci. Poptávka po ní je neskutečná, články o ní si otvírají i lidi, kteří bulvár nečtou. Pak jdou hranice stranou a budeme na ní parazitovat až do konce a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé a morálně špatné, ale tak to je,“ citovali slova Novotného novináři v létě roku 2013.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C95q
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Tavící kotlík v USA neexistuje.“ Český velvyslanec v USA šokoval slovy o nepokojích   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 05:36:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hynek Kmoníček, český velvyslanec v USA, se v rozhovoru pro česká média vyjádřil k probíhajícím demonstracím, které vyvolalo zabití černocha George Floyda při zatýkání. Staví tradiční představu o Spojených státech vzhůru nohama.

Kmoníček v rozhovoru prohlásil, že současná situace je kombinací několika faktorů. Přičemž rasové nepokoje nejsou, podle jeho slov, v USA ničím novým.

„Je to sociální otázka, je to otázka rasová, je to otázka psychologická, ekonomická. Ten problém není nový, bude se vracet, Dají se očekávat velmi podobné situace za rok, za tři měsíce. V podstatě při sdíleních sociálními sítěmi, jakýkoli incident mezi bílým policistou a občanem jiné barvy pleti může být záminkou k řešení problémů, které principiálně jsou spíše v sociální oblasti,“ prohlásil Kmoníček s tím, že situace je ve své podstatě neřešitelná, jelikož členové americké společnosti si nikdy nebudou dostatečnou měrou rovni.

„Ten problém je do velké míry neřešitelný, protože to obvyklé řešení, které bylo navrhováno, tím tavícím kotlíkem – multikulturní Amerikou, to je do velké míry konstrukt, který nepříliš existuje. Zajímavá pro tohle je jedna věc. Když se podíváte na manželství v USA, které jsou napříč rasami. (…) 2,1 % manželství jsou napříč rasami. Z toho 1 % je mezi bílými a Hispánci. Druhé procento je mezi bílými a asiaty. Zbylých 0,1 % jsou bílo-černá manželství,“ uvedl o sociální situaci ve Spojených státech Hynek Kmoníček a dodal: „Toto číslo v průběhu let klesá. Bývalo to 0,8 % ještě tak před 10-15 lety.“

Velvyslanec uvedl, že jedním, kdo říká, že se bude snažit problém vyřešit, je prezidentský kandidát Joe Biden. Ten se rasové situaci v USA chce v případě svého vítězství v prezidentských volbách cíleně věnovat.

„Je to neřešitelný problém, na jehož řešení zkrachoval každý, kdo se o to pokusil,“ zmínil český diplomat o mezirasových manželstvích.

Spojené státy údajně nejsou rasově promíchaná společnost, nýbrž společnost, kde různé rasy žijí vedle sebe v téměř uzavřených komunitách.

„Amerika žije v podstatě jako zebra. Jedná se o barevné pruhy různobarevného obyvatelstva, které má spoustu důvodů k tomu, aby nedocházelo ke střetu, ale skutečná interakce mezi nimi je skutečně věcí diskuze a vašeho politického přesvědčení,“ dodal.

Český diplomat dodal, že úřadující prezident Donald Trump bude muset na stávající situaci reagovat policejními a vojenskými prostředky, což se odrazí na jeho obrazu u afroamerických voličů.

Kmoníček na závěr dodal, že velmi negativně by se na Donaldu Trumpovi odrazilo, pokud by současnou krizi nezvládl a došlo by k početným obětem na životech. To by údajně bylo obyvatelstvem bylo vnímáno jako „krize leadershipu“.

Protesty v USA

Ve Spojených státech probíhají už déle než týden protesty proti policejnímu násilí, které jsou místy doprovázeny nepokoji a rabováním. Prezident USA Donald Trump v této souvislosti již pohrozil nasazením armády. Protesty zatím zachvacují stále větší počet amerických měst.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C94G
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump oznámil, že chce s Ruskem „jaderný pakt“   
Pridal tk Čtvrtek 04 červen 2020 - 05:31:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump oznámil, že by chtěl „jaderný pakt“ s Ruskem. Na toto prohlášení zareagoval i mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

„Chci jaderný pakt, bezpečný atom, protože je to ten největší problém, který je na světě,“ řekl Trump během rozhovoru v rádiu Fox, když odpovídal na otázku o Rusku.

Dohoda START III o snížení počtu strategických zbraní vyprší v roce 2021 a USA tvrdí, že k jejímu prodloužení je třeba zahrnout Čínu a celou řadu zbraňových systémů, které nebyly dříve součástí smlouvy.
Také mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov okomentoval slova Donalda Trumpa o „jaderném paktu“ s Ruskem.

„Myslíme si, že ministři zahraničních věcí by měli zintenzivnit svou práci, vzhledem k tomu, že smlouva START brzy skončí,“ řekl Peskov.

START III

Dohoda o snížení počtu strategických zbraní, která byla podepsána v roce 2010, zůstává jedinou platnou dohodou mezi Ruskem a USA o omezení vojenské moci. Platnost dohody končí v únoru 2021 a Washington zatím neoznámil, zda má v úmyslu ji prodloužit.

Americký prezident Donald Trump hovořil o přání vypracovat novou trojstrannou jadernou dohodu mezi Ruskem, Čínou a Spojenými státy. V Pekingu byl tento nápad zamítnut. Na čínském ministerstvu zahraničí odsoudili odstoupení USA od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF).

Názor z Číny

Základy státní politiky Ruské federace v oblasti jaderného odstrašování mohou podnítit uzavřené jaderné mocnosti k posunu směrem k tomu, aby v této oblasti existovala větší transparentnost. Tuto informaci sdělil výzkumný pracovník Centra světové politiky Carnegie Tchung Čao.

V úterý podepsal ruský prezident Vladimir Putin dekret týkající se zásad státní politiky Ruska v oblasti jaderného odstrašování. Dokument upravuje podmínky, za nichž si Rusko vyhrazuje právo na jaderný útok a také popisuje hlavní hrozby pro Ruskou federaci v oblasti jaderného odstrašování.
„Ruská vláda nejprve zveřejnila relativně podrobný a vysoce autoritativní dokument o své politice jaderného zastrašování, což odráží pokrok směrem k transparentnější jaderné politice,“ uvedl expert.

„Úsilí Ruska zajistit větší transparentnost a jasnost ohledně nejcitlivějších otázek v oblasti jaderné politiky může mít pozitivní dopad a povzbudit další, uzavřené státy, které mají jaderné zbraně, aby se pohybovaly také tímto směrem,“ dodal.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C95m
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1683 sec,0.0432 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,412kB