Úterý 16 červen 2020
Putin na tvrdo o hluboké krizi v USA   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 18:21:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sotva se objevil na veřejnosti, Vladimír Putin rozhodně promluvil o hluboké krizi v USA. Věci formuloval věcně a objektivně, ale fakticky šlo o nejtvrdší kritiku USA od zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Ne, že by Putin kritizoval jednotlivé osoby, včetně prezidenta, ovšem z jeho slov nepřímá, ale tvrdá kritika zazněla.

A měl pravdu. Ze strany USA musí Rusko stále poslouchat, jaký je tam autoritativní režim.

No ve vztahu k víceméně operetním protestům Navalného a spol, který prakticky nemá ve společnosti žádnou sociálněpolitickou oporu, jsou současné celoamerické brutální nepokoje, spojené s vandalismem, vykrádáním obchodů a trvalým násilím doslova devastující.

Kritika Putina ovšem míří i na rozvrat státní moci, kdy guvernéři odmítají jakkoliv respektovat vládní moc, starostka Seatlu vyzývá Trumpa, aby zalezl do bunkru a nechal jí přeměnit část města v území, které se oddělilo od USA a přijalo vlastní zákony, včetně zrušení policie, přijímání nelegálních migrantů a zákazu vstupu státních orgánů. To skutečně už je rozvalem státu a něco takového by v Rusku možné nebylo…

Vladimir Putin však poukázal i na nejostudnější neřešení koronavirové krize státní mocí. A zdůraznil, že z hlediska úmrtnosti je Rusko na tom mnohem lépe než USA.

Vezměme si ostatně dnešní čísla:

USA 118 000 obětí - Rusko 7 091 obětí

A dodejme pro srovnání i tři země západní Evropy:

Velká Británie 41 706 - Itálie 34 371 - Francie 29 406 - Španělsko 27 146

Je zcela zjevné, že USA jsou na tom celosvětově z hlediska úmrtnosti nejhůře.

Zatímco v tomto asi leckdo bude se mnou souhlasit, nemohu nedodat ještě jeden a zásadní moment, který naše většinová společnost nebude ráda sdílet.

Rusko je mnohonárodnostní a mnohonáboženský stát. Žije tam tuším 18 miliónů muslimů.

Ale pokud vím, neexistují tam no go zóny, neexistují tam masivní rasistická hnutí. Neexistuje tam islamismus. Demonstrace tohoto typu s rasovým a náboženským laděním jsou nemyslitelné.

Právem Putin může říci, že stojí na straně černochů. On by samozřejmě naprosto důsledně jakékoliv nepokoje i vandalismus rázně utnul, ale rasoovou odlišnost by respektoval a chránil.

Ale tak jako Ruská říše přebírá odpovědnost, ale i vedení celé společnosti včetně všech neruských národů i ras, tuto povinnost mají i USA.

Nikdo je nenutil před staletími deportovat z Afriky desetitisíce černochů. Bylo to šílené a bylo to nehumánní. A je totální neschopností americké moci se s touto záležitostí vypořádat.

Naši Hřibové, Novotní, Kolářové vidí v Rusku despotický režim. A stále volají po cestě na Západ. Tam je ta pravá demokracie a svoboda… Kde? V USA? Ve Velké Británii? Ve Francii? V Nizozemsku? Kolonialismus a otrokářství to byla „ta původní lidská práva“ Západu

Ta Putinova kritika byla zcela přiléhavá a na místě.

Jiří Vyvadil

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSmutek z neúrovně těch, ke kterým bychom chtěli vzhlížet   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 14:37:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ten člověk mě hned napoprvé upoutal při debatě s televizním moderátorem, který se jej jako poslance čili autoritu na cosi ptal, ale dočkal se odpovědi špatného maturanta. Taková věc vám v hlavě rozsvítí výstražné světlo a sledujete tohoto muže i v dalších dnech. Tím napjatěji, čím jeho vystoupení na TV obrazovce přibývá, z čehož nemůžete logicky odvodit nic jiného, než že jde o člověka požívajícího ve své vlastní straně titul význačného člena čili předáka. Je-li tomu ovšem tak, pak přece není možné, aby z něj aspoň někdy či náhodou cosi rozumného nevypadlo, říkáte si, dennodenně na to čekáte – ale nedočkáte se. Je to z každého jeho dalšího výroku stále ten špatný maturant z vašeho prvního dojmu, což vás posléze navnadí k tomu, abyste se podívali na jeho internetovou stránku. Z ní se dovíte, že jde o muže více než třicetiletého, absolventa univerzity Karlovy a nositele nejnižšího akademického titulu Bc. čili bakaláře, na který se studuje tři roky.

Okamžitě vás napadne. Proč ta skromnost, když už v těch univerzitních škamnech jednou seděl? To proto, že si na víc netroufal? Anebo mu profesoři KU naznačili, že pro ochranu jeho sebevědomí bude výhodnější, když si na víc troufat nebude?

Takovýto závěr je vašemu prvnímu dojmu, který jste si o tomto neduchaplném muži utvořili, nakonec nejbližší, ale, bohužel, ani v nejmenším vás neuklidní. Jak je tedy možné, že s takovouto výbavou ducha se onen vámi sledovaný nakonec dostal do českého parlamentu? Byl-li neochotný či neschopný pokračovat v dalším studiu, cítil se dost schopný na to, aby se ucházel o úřad poslance sněmovny, čili našeho nejvyššího zákonodárného sboru? Co je to za stranu, která ho do seznamu možných budoucích poslanců zapsala a vzala si působení tak málo bystrého muže v tak důležitém shromáždění na svou zodpovědnost?

Ale propánakrále, co to plácám? Vždyť je-li on jedním z předáků oné strany tak se tam jednoduše najmenoval sám. A otázka z takovéhoto stavu věcí vyplývající a ještě tíživější musí být pak přece nad všechny otázky ostatní tato nejvýznamnější: Je-li tento muž ve své straně předákem, s jakými to mozky můžeme počítat u jeho kolegů-poslanců tak zvaně řadových? Co to bylo či to způsobilo, že takovíto lumeni se dostali do českého parlamentu a že tudíž takoví se spoluúčastní tvorby našich zákonů?

Hlavou vám táhnou jejich málo důvěryhodné tváře, slova a činy, začtete se do jejich programu a přes vatu slov jako jsou čest a poctivost dorazíte konečně ke dvěma slovům, která jediná jsou z tohoto balastu míněna upřímně: DE KRIMINALIZACE DROG, a máte tu odpověď jako na talíři.

Ano, tohle je jediný a opravdový cíl, pro který tihle lidé do politiky vstoupili: Legalizace čili volný přístup k návykovým látkám a společně s tímto cílem též nejnověji vyhlášený jejich požadavek legalizace prostituce.

A jakže jsou na onom pochodu zpět k úpadkovému Římu daleko?

U nás, jak je známo z volebních preferencí, velmi dobře.. A v měřítku světové Pirátské internacionály, které se až dosud podařilo ustavit své pirátské strany v 17 zemích světa, je český úspěch ještě přesvědčivější: jen na Islandu a v Česku se těmto stranám podařilo prodrat se do parlamentu. V dalších 15 státech je voliči do parlamentu nepustili.

Zkusme se na okamžik vpravit se do myšlenek oněch pirátů našich, když do našeho parlamentu v roce 2017 vstupovali. Co jim asi táhlo hlavou, či co si asi mezi sebou povídali, když si svůj budoucí úkol být zákonodárci státu srovnali se svou nezralosti a nedostatečnosti a nejspíš i nezájmem (s výjimkou onoho svého zájmu jediného), tento úkol plnit? Jak se museli hihňat absurdnu, které stvořili, jak asi blahořečili bláznivému osudu, který jim ještě bláznivěji vyšel na ruku i na kapsu, a jak cynické a škodolibé musely být jejich pocity, možná ani ne příliš vzdálené pocitům nacistů, vstupujících v roce 1924 do Reichstagu.

Jsme stádo vlků, kteří vstupujeme do parlamentu, abychom jej roztrhali na kusy, prohlásil tehdy Goebbels, a já, bůhví proč, na jeho slova vzpomenu pokaždé, kdy některého z představitelů této naší strany zahlédnu na TV obrazovce.

Včetně onoho prvního, o kterém jsem tento článek začal psát. I když stejně dobře jsem jej mohl začít psát od kteréhokoli jiného z nich. Vyšlo by to nastejno.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTeror v USA pod falešnou vlajkou smrti jednoho černocha   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 12:40:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Člověk jen nevěřícně zírá na hysterii a i vandalizování, které se rozehrávají v USA, pod záminkou nešťastné smrti jednoho černošského kriminálníka.

A přenáší se i mimo USA. Dokonce i do Prahy, kde jsme i v době karanténních opatření mohli sledovat reje zejména cizinců, jak o tom informovala lžiprávní žumpa. Ta prý dnes bude dokonce vysílat i přenos z Floydova pohřbu.

Samozřejmě že ve skutečnosti vůbec nejde o smrt jednoho černocha. Ta je jen nástrojem na rozpoutání destabilizace systému a s blížícími se prezidentskými volbami pak o pokus oslabit jasnou vedoucí pozici prezidenta Trumpa. Jde o majdanizování.

Člověk s rozumem v hlavě těžko pochopí, proč se demokratičtí politici a bílá veřejnost v jakémsi pominutí válí po zemi, či klečí. Prý se jedná o symboliku. O prosbu bělochů za odpuštění. Od černochů.

Člověk s rozumem v hlavě by takto recipročně spíš očekával, že tito Američané budou zejména prosit za odpuštění Indiány. Za uchvácení jejich země. Za jejich cílené vyvražďování.

Člověk s rozumem v hlavě by analogicky očekával, že tito Američané spáchají hromadně harakiri. Jako omluvu za bezprecedentní zločin, kterým bylo svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Ostatně v srpnu to bude výročí 75 let.

Člověk s rozumem v hlavě by očekával, že se tito Američané natřou žlutkou a budou se tak symbolicky omlouvat za zločiny, které USA spáchala ve Vietnamu. Vzpomeňme jen na masovou vraždu cca 500 civilistů ve vesnici My Lai. Letos tomu je 52 let.

A takto si analogicky každý, kdo má rozum v hlavě, může přidat další a další inspirativní podnět. Je jich mnoho.

Alena Drvotová

Zdroj: https://narodnidemokracie.cz/alena-drvotova-nd-teror-v-usa-pod-falesnou-vlajkou-smrti-jednoho-cernocha/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKonkrétní důkazy o světovém megapodvodu   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 12:35:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Než zveřejním neuvěřitelné šílenosti, tak několik čísel: Tento týden od pondělí do soboty nezemřel ani jeden člověk. Pardon, ve čtvrtek dle statistiky zemřel, ale v pátek znovu oživnul...V skutečnosti přímo na covid nikdo nezemřel, jen v souvislosti s covidem, kvůli oslabenému organismu jinými nemocemi či věkem.

V Itálii a Rumunsku podplácí pozůstalé pěti tisíci eury, budou-li ochotni potvrdit úmrtí na covid. V Brazílii se zkresluje příčina smrti. V Německu píše lékař automaticky covid jako příčinu každé smrti.

V Malawi vláda nabízí lidem peníze, že budou "jako pozitivní". Astmatikům a jinak nemocným automaticky zaregistrují covid. Za zemřelého na covid se tam platí, napíše-li mu lékař covid. Někteří slušní lékaři na to upozornují, ale v televizi se to nezveřejní.

V Německu se platí za covid patnáct tisíc eur, za každého na ventilaci třicet tisíc. Přitom ventilace zadusí, tedy zabíjí. Ale to se nesmí říkat.

V Mexiku se manipuluje s výsledky. Byla tam spálena žena, která se nervově zhroutila a byl jí "diagnostikován" covid. Bylo zjištěno, že nejde o jediný případ.

V Malawi není povinnost nosit roušky. Lidé je tam nenosí, odmítají vakcíny a vše kolem covidu považují za komedii. Babička Božky Němcové by řekla- "rozumní to lidé".

V italském senátu se mluví o tom, že je to celé manipulace a nástroj k diktatuře. Každý názor, že není nutné nosit roušky, že žádný smrtelný virus neexistuje, je pokutován či dokonce trestán izolací na psychiatrii. Vzpomínáte si, že i u nás bylo vyhrožováno pokutou přes deseti tisíc za nenošení roušek?
M. Foulcault: "Epidemie je snem mocných. Umožnuje kontrolovat populaci, určit každému jeho místo, vést o každém registry informací a vytvořit strnulý prostor, v němž každý podléhá přímému vlivu moci".

Začátkem roku jsme měli chřipkovou epidemii, kdy bylo 150 tisíc nakažených. A roušky se nenosily... U nás je do dnešního dne pouhých deset tisíc nakažených, takže nejde ani o epidemii! Z toho jsou už celé tři čtvrtiny uzdravených, aniž by byl vynalezen lék na covid!!! Něco tu zatraceně nehraje...Doporučuji v ideo youtube- dr.Kaufman-O škodlivosti vakcín, covidu.

Zdroj: Parlamentní listy- Řekni, že umřel na koronavirus, dáme ti 5000 eur.

Autor: Miroslav Petr
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKomisařka Jourová vyšetřuje, už odhalila Čínu a Rusko   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 12:32:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Komisařka Jourová prostřednictvím článku v sobotní MF DNES („ Aby pandemii nedoprovázela infodemie“) veřejnosti sdělila, že nezahálí a spolu se svým bruselským týmem prošetřuje podezřelé informační „šumy“ kolem pandemie.

Mají se týkat například toho, že mnohé laické rady, jak covid léčit – i u nás jich bylo na sociálních sítích plno, třeba dávat si octové obklady na čelo nebo si máčet nohy ve stolním víně a pod. - nebyly jen výmysly neodborníků, ale naopak je záměrně šířili specialisté na dezinformační kampaně. Jejich cílem, podle Jourové, bylo vyvolat strach a nejistotu, společenský kolaps.

Bylo by zajímavé vědět, zda paní komisařka ve svém hledáčku šarlatánů a dezinformátorů, kteří na rozdíl od Německa, Itálie či Velké Británie“ šířili bludy o nutnosti nosit roušky a provádět omezující opatření včetně uzavření hranic, má také kvarteto Babiš, Hamáček, Vojtěch, Prymula. Asi nemá, když ten náš „nesmysl“ postupně převzali jiní, často až v hodině dvanácté.

Správně však paní komisařka a její vyšetřovatelé odhalili předpokladatelnou rozvracečskou činnost Ruska a Číny během pandemie, ostatně jako vždy a všeho unijního.

Vyšla ze zdravé úvahy, že vypočítavá Čína, která v kritické situaci prodala Evropě roušky a další prostředky, si tyto země zavázala a bude se snažit toho proradně zneužít. Stejně tak Rusko. Roušky sice neposkytlo, ale v počátku prý falšovalo počet nakažených a uvádělo překvapivě nízká čísla. Rovněž Čína se zázračně rychle uzdravila. Oboje byl podle Bruselu ideologický tah. Aby si Evropané řekli, že s režimy obou zemí to není tak špatné , když, například na rozdíl od Italů, se s nemocí vyrovnali příkladně. Mělo jít zřejmě o to – paní komisařka to takhle nenapsala, to já – že kdyby někdo chtěl Číně a Rusku vytýkat malou úctu k lidským právům, mnohou kontrovat: Ale zato jsme kabrňáci na covid.

Je vidět, že naše komisařka nezahálí a že pandemii pěkně politizuje. Bylo by nehezké se ptát, zda nemá nic důležitějšího v agendě. Nemá. Tak ať si píše. Ale ať nás bere trochu svéprávněji.

Autor: Jan Dvořák

Zdroj: https://jdvorak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=75300
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSkupina 18 největších amerických globalizovaných korporací poskytne Black Lives Matter více jak 1,6 miliardy dolarů na podporu demonstrací a změn ve společenském životě v USA!   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 12:20:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skupina 18 největších amerických globalizovaných korporací poskytne Black Lives Matter více jak 1,6 miliardy dolarů na podporu demonstrací a změn ve společenském životě v USA! Černošská nadace koordinující registrace příspěvků s tím není spokojena, není to prý dost vzhledem k úhrnným ziskům těchto korporací za minulý rok! Vloni prý korporace vydělaly v souhrnu 400 miliard dolarů a pouhých 1,6 miliardy pro černochy působí prý jako odpustek, nikoliv jako upřímný dar! Bezpečnostní krize v USA se nebezpečně začíná podobat vojenskému cvičení Jade Helm 15 před 5 lety!

Americké protestní hnutí Black Lives Matter opět rozvířilo hladinu dalším skandálem. Společnost Black Enterprise, která pro BLM zajišťuje registrace a evidence příspěvků a příslibů darů, vyjádřila na svém webu mírné znepokojení nad výší příspěvků, ke kterým se odhodlaly největší americké globalizované korporace. Na veřejnost se dostala tabulka společnosti Black Enterprise, která zobrazuje objemy darů, které přislíbilo 18 největších amerických korporací.

V úhrnu jde o více jak 1,6 miliardy amerických dolarů, což by z BLM udělalo nejbohatší občanské hnutí a de facto neziskovku na světě. Jenže reakce Black Enterprise je překvapivá a zaznívá nespokojenost nad touto sumou. Přestože to není v článku natvrdo řečeno, Black Enterprise se pozastavuje nad malou výší tohoto úhrnného daru, protože podle účetních závěrek této necelé dvacítky společnosti tyto americké firmy za uplynulý rok vydělaly přes 400 miliard čistého zisku po zdanění. Níže je uniklá tabulka darů od těchto korporací pro Black Lives Matter.

A příspěvky pro Black Lives Matter ve výši 1,6 miliardy USD tak v podstatě působí jako odpustek, ale nejde o odpovídající dar, který by měl vypovídající hodnotu. Největším dárcem je Bank of America, která přislíbila BLM rovnou 1 miliardu USD, dále Nike, Sony Music, Walmart a Warner Music přislíbily po 100 milionech USD.

Největším zklamáním jsou prý velké korporace v USA, jako jsou Google, Amazon, Facebook anebo kmenová banka FEDu Goldman Sachs. Tyto společnosti totiž přislíbily BLM pouze po 10 až 25 milionech dolarů. Z tohoto lze odvozovat jedno jediné, s hnutím BLM se v USA nepočítá v dlouhodobém horizontu. Tyto peníze mají vystačit na financování akcí do listopadu tohoto roku, tedy do konání prezidentských voleb, a to s cílem zabránit znovuzvolení Donalda Trumpa.

Tabulka darů od korporací pro Black Lives Matter.
Hořící Amerika jako symbol a plán na poškození volebních šancí prezidenta na znovuzvolení, ale tentokrát je to mnohem nebezpečnější

Jakkoliv to bude znít zvláštně, dary velkých amerických korporací hnutí BLM jsou opravdu podměrečné, snad pouze s výjimkou prvních 5 největších dárců. Google, Facebook, Amazon nebo Goldman Sachs by mohly nasypat do BLM miliardy dolarů, a neměly by s tím žádný problém. Jenže, hnutí BLM je na tom stejně jako hnutí Occupy Wall Street v roce 2011. Účelem hnutí je z ulice protlačit procesy, které by jinak neprošly a nic víc, a potom konec s hnutím.

A v tomto případě mají ulice hořet, a to až do listopadu, aby bylo možné Donalda Trumpa označit jako za prezidenta, který nese vinu za hořící Ameriku. Plán je takový, že jakmile se podaří v listopadu Donalda Trumpa porazit, celé hnutí BLM bude okamžitě nežádoucí a přijde o veškerou podporu ze strany amerických globalizovaných korporací.

Tyto americké korporace založené na globalizaci totiž považují Donalda Trumpa za nepřítele č. 1 a hnutí Black Lives Matter je pro ně nástrojem, jak přivést Trumpovu Ameriku do naprostého pouličního chaosu, aby lidé v listopadu byli u voleb tak zoufalí a měli takový strach o vlastní život, že budou hlasovat pro kohokoliv, jen když to nebude Donald Trump.

Proto americký prezident v této situaci musí spoléhat jen na to, že procesy rozvratu nastanou jen v těch amerických státech unie, kde vládnou Demokraté, a kde při prezidentských volbách stejně republikáni nevyhrávají. Kalifornie tak nemusí Donalda Trumpa zajímat, ani další americké státy, které jsou baštami Demokratů, ale bude si muset dávat pozor na nepokoje ve státech jako je Florida, Ohio, Pennsylvanie, ale rovněž i na nebezpečí indukce pocitu ohrožení u obyvatelstva.

Pokud si Donald Trump nedá pozor, bude čelit krizovému plánu Pentagonu nacvičovaného před 5 lety v rámci operace Jade Helm 15

I když bude v rozhodujících státech pořádek a klid, voliči mohou v těchto státech dojít dojmu, že prezident Trump si neumí s demonstracemi a nepokoji v USA poradit. Donald Trump nechce zasahovat do procesů uvnitř států, protože by se jednalo o intervenci federální vlády a její armády, což by byl historický precedens, který by mohl dopadnout jakkoliv, klidně i vypuknutím občanského povstání proti federální armádě.

Tyto scénáře má americká armáda v Pentagonu dobře nacvičené, jenom si vzpomeňte na podivné a utajené cvičení Jade Helm 15 v USA v roce 2015. Toto cvičení mělo na území celých USA otestovat simulaci opatření a reakcí, které nastanou při nastolení federálního stanného práva nad několika americkými státy, ve kterých vypuknou ozbrojené střety mezi federální unionistickou vládou a armádami a útvary národních gard daných států, které budou usilovat o sekluzi, tedy o odtržení daného státu od americké unie.

Cvičení Jade Helm 15 de facto simulovalo vypuknutí občanské války mezi federální armádou a národními gardami spolu s povstalci na straně guvernérů států, které se chtějí od USA odtrhnout. Uběhlo 5 let od cvičení Jade Helm 15 a najednou vidíte, že to začíná logicky do sebe zapadat. Demokraté kontrolující skupinu států, guvernérů a podporují Antifu a povstání v ulicích, dělají všechno proto, aby rozvrátili americkou republiku.

Donald Trump by musel zasáhnout vojensky s pomocí federální armády, ale to povede k vyhlášení válečného stavu a můžete vzít jed na to, že by demokratičtí guvernéři se postavili na odpor a povolali by do zbraně Národní gardu na odpor proti federálním vojskům Donalda Trumpa. Scénář cvičení Jade Helm 15 by se tak beze zbytku naplnil, jenom by už nešlo o cvičení, ale bylo by to naostro a doopravdy.

Vyslání federální armády do států americké unie na potlačení nepokojů pod kontrolou Demokratů by vyvolalo ozbrojený odpor guvernérů a faktickou občanskou válku

Proto důrazně varuji konceptuální slepce předtím, aby volali do zbraně a popichovali Trumpa k vyslání armády do států americké unie, které mají pod kontrolou Demokraté a jejich chráněnci v ulicích, rozuměj sójoví neomarxisté z Antify. Pokud by to Donald Trump udělal, vypukla by v USA občanská válka, ne v obrazné a hypotetické rovině, ale skutečná válka. Cvičení Jade Helm 15 přesně s tímto počítalo a je hrozivé sledovat, že v roce 2020 stojíme před situací, kdy americký prezident je více či méně nucen zvažovat vyslání federální armády do vybraných amerických států unie na potlačení nepokojů, které už zcela nepokrytě jsou chráněny demokratickými starosty, radnicemi a guvernéry.

Donald Trump musí odolat pokušení poslat do těchto států armádu, protože by se chytil do pasti vyvolání občanské války. Ještě si musíme vysvětlit jednu zásadní věc, proč Antifa a politici z Demokratické strany usilují o reformu a dokonce rozpuštění policie. Policie totiž je zásadní překážkou pro destabilizaci americké ulice a přivedení amerických států do stavu revoluce. Pokud by policie nebyla demokratickými radnicemi a guvernéry suspendována, ostrakizována a znehybňována, potom by s těmito protesty v amerických městech byl už dávno konec a organizátoři protestů by byli ve vězení a na ulicích by byl klid.

Donald Trump bude muset zahrát mistrovskou šachovou koncovku na podzim, aby to ustál a ještě vyhrál volby. Jako ochránce Izraele má k tomu předurčení a neomezené zdroje

Proto hlavním cílem Demokratů je nejprve úplně zpacifikovat policii v ulicích a zcela ji vyklidit a dostat pryč. Tím vznikne na ulici chaos, zavládne proces džungle, proces primitivního řízení podle práva silnějšího, čímž nastane rozpad společnosti a řádu. Lidé začnou volat o pomoc a začnou volat hlavně Donalda Trumpa. Je to samozřejmě past na Trumpa. Donald Trump cítí, že by měl zasáhnout, ale pokud by se nechal nalákat a vyprovokovat, byla by z toho občanská válka. Na ten okamžik čeká celá Demokratická strana. Okamžitě by vyzvala guvernéry k ozbrojenému odporu proti Trumpovým federálním vojákům.

Donald Trump by v tom okamžiku dostal od generálů Pentagonu na stůl plán operace Jade Helm, který by znamenal zahájení válečných operací na území USA proti vzbouřeným státům pod vedením demokratických guvernérů. Je rovněž možné, že část generálů vrchního velení by se trhla, protože by s nasazením armády na americkém území nesouhlasila. Výsledkem by byla občanská válka a s největší pravděpodobností fragmentizace USA a rozpad americké unie. Donald Trump teď bude muset zahrát mistrovské šachové tahy, aby to do listopadu ustál a vyhrál volby, aniž by přivedl USA do stavu občanské války. Stojí proti němu americké globalizované korporace a jejich Velká neomarxistická revoluce v ulicích.

-VK-Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChirurgická rouška v ceně 3 kč v asijských obchodech za 250 kč. V multikulturních mediích ale jela propaganda, jak prý Vietnamci šili rouška zdarma pro zdravotníky a nosili jim jídlo…   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 04:57:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Multikulturní masírka v oficiálních mediích a na sociálních sítích se neodmlčela ani v době koronavirové krize. Prý imigranti z Vietnamu šijí zdarma roušky, dávají kávu a jídlo mám pracovníků IZS zdarma. To samé prý dělají muslimští prodejci kebabu.

Jaká je ale realita. Návštěva obchodu, kde je napsáno pro IZS káva zdarma, kde si během zastávky chceme koupit pití. Za kávu nám je ale účtováno 29kč! Na dotaz kolegy, proč má prodejce na večerce nápis “káva pro pracovníky IZS zdarma”, se mu dostane opakované odpovědi “já nedělal, 29 korun”. Kolega se ptá, kdo to tam tedy dal a zase “já nedělal”. Táhnu ho raději pryč.

Druhý den mi kolega ukazuje fotku z jiného asijského obchodu, kde je chirurgická rouška v ceně 3 kč nabízena za 250 korun českých! No nekupte to.

Ptám se dalších kolegů, všichni mají stejnou zkušenost. Jedná se tedy asi o nějakou PR akci na zlepšení image vietnamské komunity. Stejné je to i u muslimských kebabářů, nápisy jsou sice k vidění, ale zdarma nikdo nic nedostane. Já to těm obchodníkům imigrantům nemám za zlé, jen je mi odporná ta multikulturní masírka. Lhát se nemá!

záchranář
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKrach dolaru se blíží   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 04:46:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Éra „přehnaného privilegia“ amerického dolaru coby světové hlavní rezervní měny se blíží ke konci. Poprvé použil tuto frázi bývalý francouzský ministr financí Valery Giscard d´Estaing v 60. letech, a to především kvůli frustraci, kdy lamentoval nad tím, že USA neomezeně využívají zbytek světa, aby podpořily nadměrně vysokou životní úroveň. Téměř 60 let si celý svět stěžoval, ale nikdo s tím nic neudělal. Tato doba však skončila.

Životní úroveň v USA, již tak dosti zatížená dopadem pandemie covid-19, bude značně snížená, jako nikdy předtím. Svět má zároveň velké pochybnosti o kdysi široce přijímaném předpokladu ohledně americké výjimečnosti. Měny nastavují rovnováhu mezi těmito dvěma silami - domácími ekonomickými základy a tím, jak zahraničí vnímá sílu či slabost národa. Tato rovnováha se mění, a krach dolaru už je v podstatě na obzoru.

Zárodky tohoto problému zasel hluboký deficit ve vnitrostátních úsporách USA, což bylo zcela zjevné ještě před pandemií. V prvním čtvrtletí roku 2020 poklesly čisté národní úspory, které zahrnují úspory domácností a podniků, přizpůsobené amortizaci, a vládní sektor, na 1,4% národního důchodu. To byla nejnižší hodnota od konce roku 2011 a pětina průměru 7% z let 1960 - 2005.

USA sice postrádají tuzemské úspory, ale chtějí investovat a růst, proto využívají postavení dolaru jako primární rezervní měny na světě a intenzivně čerpají z nadbytečných úspor ze zahraničí, aby srovnaly celý cyklus. Avšak nikoli bez stanovené ceny. S cílem přilákat zahraniční kapitál mají USA deficit na svém běžném účtu - což je nejširší míra obchodu, protože zahrnuje investice - a to každý rok, počínaje rokem 1982.

Covid-19 a ekonomická krize, kterou tato pandemie vyvolala, prodlužuje toto napětí mezi úsporami a běžným účtem až do bodu zlomu. Viník: explodující schodek státního rozpočtu. Podle dvoustranného Kongresového rozpočtového úřadu se schodek federálního rozpočtu pravděpodobně vyšplhá v roce 2020 na rekordní úroveň 17,9% hrubého domácího produktu, a poté v roce 2021 pravděpodobně poklesne na 9,8%.

Značnou část fiskální podpory původně zachránili pod tíhou obav nezaměstnaní američtí dělníci. To vede ke zmírnění určitých bezprostředních tlaků na celkové národní úspory. Avšak měsíční údaje, které poskytlo ministerstvo financí, ukazují, že zvýšení federálního deficitu, související s krizí, dalece předstihlo prudký nárůst osobních úspor, přičemž dubnový schodek 5,7krát překročil schodek v prvním čtvrtletí, což je přinejmenším o 50% více, než dubnový nárůst osobních úspor.

Jinými slovy, intenzivní tlak na snižování nyní staví na již výrazně snížených domácích úsporách. Ve srovnání se situací během celosvětové finanční krize, kdy byly domácí úspory poprvé v čistém mínusu, v průměru -1,8% národního důchodu v době od 3. čtvrtletí 2008 do druhého čtvrtletí 2010, je nyní pravděpodobné, že dojde k mnohem ostřejšímu poklesu do záporu, možná se sníží až na neslýchaných -5% až -10% pásma.

A právě v tomto momentě vstoupí do hry dolar. V současnosti je dolarová bankovka silná, těží z typické poptávky po bezpečném ráji, což je v období krize zcela evidentní. Proti širokému průřezu amerických obchodních partnerů vzrostl dolar téměř o 7% v období leden až duben, v podmínkách, přizpůsobených inflaci a příznivě nakloněných obchodu, na úroveň, která je o 33% vyšší, než minimum z července 2011, jak ukazují údaje Světové clearingové banky. (Předběžné údaje naznačují zanedbatelný pokles na začátku června.)

Ale nadcházející kolaps v rámci úspor ukazuje na prudké prohloubení schodku běžného účtu, pravděpodobně poklesne hluboko pod předchozí rekordní hodnotu -6,3% HDP z konce roku 2005. Ať už dolar zůstane rezervní měnou či nikoli, nebude za těchto okolností ušetřen. Klíčovou otázkou zůstává, co vyvolá pokles?

Nedívejte se dále, než je Trumpova administrativa. Protekcionistické obchodní politiky, odstoupení od architektonických pilířů globalizace, jako je Pařížská dohoda o klimatu, Trans-tichomořské partnerství, Světová zdravotnická organizace a tradiční atlantické aliance, velmi špatná reakce na covid-19, společně se sociálními nepokoji, které se v této míře objevily poprvé od konce 60. let, jsou příšerně viditelné projevy prudce se snižujícího globálního vůdčího postavení Ameriky.

Až se ekonomická krize začne stabilizovat, doufejme, že to bude koncem tohoto roku nebo na začátku roku 2021, tato realizace by se měla dotknout domovů, i domácích úspor. Dolar by mohl klidně testovat své minimum z července 2011, a oslabit až o 35% v podmínkách, příznivě nakloněných obchodu a přizpůsobených inflaci.

Nadcházející kolaps dolaru bude mít tři klíčové důsledky: Bude inflační - vítaný krátkodobý nárazník proti deflaci, ale ve spojitosti s tím, co se pravděpodobně bude jevit jako nevýrazné postkoronavirové ekonomické oživení, to bude další důvod k obavám ze začátku stagnace - což je tvrdá kombinace slabého ekonomického růstu a rostoucí inflace, která způsobí chaos na finančních trzích.

Navíc, v jakém rozsahu bude slabý dolar příznakem explodujícího schodku běžného účtu, podívejte se na prudké prohloubení amerického obchodního deficitu. Protekcionistické tlaky na největší část mnohostranného schodku USA se 102 zeměmi - jmenovitě čínskou bilaterální nerovnováhou - budou narušovat a přesměrovávat obchod k jiným výrobcům, kteří budou mít vyšší ceny, takže to v podstatě zatíží americké spotřebitele, kteří jsou stále pod tlakem.

A konečně, ve tváři špatně načasovaného přání Washingtonu ohledně finančního oddělení se od Číny, kdo bude financovat deficit národa, který nakonec ztratil své přehnané výhody? A jaké podmínky - jmenovitě úrokové sazby - bude nyní toto financování vyžadovat?

Podobně jako covid-19 a rasové nepokoje, pád všemocného dolaru uvrhne celosvětové ekonomické vůdčí postavení ekonomiky USA do velmi drsného světla. Přehnané výsady je třeba si zasloužit, nikoli je považovat za samozřejmost.

Stephen Roach

A Crash in the Dollar Is Coming vyšel 9.6.2020 na ICH. Překlad Zvědavec.

zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/06/8341-krach-dolaru-se-blizi.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump: Konec účasti v nekončících válkách ve vzdálených částech světa   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 04:42:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump v sobotu v průběhu vystoupení ve Vojenské akademii ve West Pointu slíbil, že úkolem kadetů bude obrana „životně důležitých zájmů Ameriky“ a již nikdy ne účast v nekončících se válkách ve vzdálených částech světa.

„Úkolem amerického vojáka není obnova jiných států, ale obrana, silná obrana našeho národa před zahraničním nepřítelem,“ uvedl Trump v předzkouškovém období kadetům. „Končíme éru nekončících se válek,“ prohlásil prezident s tím, že úkolem americké armády nebude „řešení věčných konfliktů ve vzdálených zemích, o kterých mnoho lidí ani neslyšelo“. Trump vyzdvihl, že stáhl americké vojáky ze Sýrie a přivedl spojence na celém světě, aby platili více peněz za americkou angažovanost při jejich obraně.

Jan Urbach
Vaše věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPobavila mě reakce předsedy Pirátu Ivana Bartoše, když jsem upozornil na to, že sympatizuje s extrémně levičáckým uskupením Antifa, které jako součást svých metod i oficiálně hlásá a praktikuje násilí   
Pridal tk Úterý 16 červen 2020 - 04:36:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pobavila mě reakce předsedy Pirátu Ivana Bartoše, když jsem upozornil na to, že sympatizuje s extrémně levičáckým uskupením Antifa, které jako součást svých metod i oficiálně hlásá a praktikuje násilí. Mé upozornění označil za lži. To, že se Bartoš fotil s vlajkou Antify a zároveň popírá, že by byl její sympatizant, je něco podobného, kdyby se někdo fotil s vlajkou s hákovým křížem, a pak popíral, že sympatizuje s nacismem. Se symboly Antify se Bartoš fotil opakovaně. A fotil se symboly, které vyzývají k násilí! Ale Hamáčkovo ministerstvo vnitra z šíření nenávisti obviňuje nás!

„Ivan Bartoš není a nikdy nebyl členem organizace Antifa. Vlajku, kterou vlastní, koupil v berlínské čtvrti Kreuzberg a považuje ji za historický symbol odporu německé společnosti proti nastupujícímu nacismu ve 30. letech.“ Takže se Bartoš dle svých slov hlásí ke komunistické Antifě.

Víme, že například příslušníci španělské Antify ubili k smrti železnou tyčí staršího muže za to, že měl na sobě šle v barvě národní vlajky. První skupina Antifašistické akce byla vytvořena v roce 1932 Komunistickou stranou Německa. Současně se ale Bartoš fotil i se symboly, které používá současná Antifa.

Také víme, že politici německé euroskeptické AfD a jejich mítinky jsou napadány často extrémními levičáky z Antifa. Někteří politici byli již brutálně napadeni, některým zfanatizovaní sluníčkáři zničili auta či poničili dům. O nástupu nové totality v Německu píše velmi dobře ve své knize "Německo – mýtus a realita" znalec Německa a historik Aleš Valenta.

Vidíme, že sluníčkáři se zaklínají tolerancí a demokracií, ale každý, kdo s nimi nesouhlasí, je podle nich fašista a sluníčkáři se neštítí proti takovým lidem použít i násilí. Tohle je skutečný extremismus! Extremisté nejsou ti lidé, kteří chtějí, aby Evropa, naše vlast a čeští občané žili v bezpečí a žili si dle svých zvyklostí.

Autor: Radim Fiala
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2630 sec,0.0854 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,458kB