Středa 17 červen 2020
DOST BYLO BRUSELU!   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 17:51:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prohlášení Akce D.O.S.T. proti projektu EU nové generace, likvidující zbytky naší státní svrchovanosti

Před 11 lety stála Akce D.O.S.T. v čele veřejných protestů proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. Varovali jsme před společenskými důsledky eroze naší státní svrchovanosti a zesíleného útoku na naše tradice a občanské svobody. Nemýlili jsme se.

Dnes se nacházíme na dalším důležitém rozcestí.

Blížící se hospodářská krize, zesílená bezprecedentním „vypnutím“ globální ekonomiky na jaře letošního roku, má sloužit jako záminka k další centralizaci moci na úrovni EU. „Fond obnovy“ a projekt „EU nové generace“ zavádějí společné dluhy a unijní daně. Evropská unie se v případě uskutečnění této vize stane plnokrevným státem a její členské státy pouhými regionálními útvary. Význam voleb do národních parlamentů klesne na úroveň voleb do krajských zastupitelstev a politická svrchovanost České republiky se stane minulostí.

Je alarmující, že se o takto závažné věci nevede důkladná veřejná diskuse. Proto mnoho občanů naší republiky ani neví, co všechno je ve hře.

Vyzýváme vládu České republiky a jejího premiéra, aby využili svého práva veta a projekt „EU nové generace“ důrazně odmítli. Vyzýváme i naše zákonodárce, aby v případě, že vláda kapituluje, učinili všechny potřebné kroky k nápravě způsobené škody.

Vynaložíme nemalé úsilí na to, aby hlas zdravého rozumu zvítězil, a současně oznamujeme, že jsme připraveni použít všechny zákonné prostředky k tomu, abychom naši státní svrchovanost uhájili.

V Praze dne 17. června 2020

Mgr. Petr Bahník – předseda Akce D.O.S.T.
Mgr. Michal Semín – místopředseda Akce D.O.S.T.
PhDr. Jiří Hejlek – místopředseda Akce D.O.S.T.
Petr Hájek – spisovatel a publicista
Mgr. Jiří Kobza – poslanec Poslanecké sněmovny PČR (SPD)
Ladislav Jakl – politický a mediální analytik, pivovarnický expert a hudebník
PhDr. Petr Hampl, Ph.D. – sociolog, publicista a spisovatel
PaedDr. Ivo Strejček – bývalý europoslanec, pracovník Institutu Václava Klause, předseda Trikolóry na Vysočině

Prohlášení Akce D.O.S.T. lze podpořit zasláním podpůrného stanoviska na akce-dost©seznam.cz.

Jména signatářů budou postupně přidávána pod text prohlášení na www.akce-dost.cz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeský vědec v Kanadě napsal, že “povinná diverzita” snižuje kvalitu vědecké práce. Už ho mydlí “kolegové”   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 04:59:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tomáš Hudlický je vědec na Brock University v St. Catharines, v provincii Ontario v Kanadě a nedávno uveřejnil zajímavý článek v odborném periodiku německé chemické společnosti Angewandte Chemie. Hudlický (má i kanadské občanství) v něm napsal, že tzv . diverzita, kdy jsou vědci zaměstnáváni na základě genderové a rasové příslušnosti a ne na základě odborné způsobilosti, vede ke snižování kvality výzkumu a vědecké práce. Pozastavuje se nad povinnými kurzy diverzity (různosti) a rovných příležitostí, které se staly povinnou noční můrou skutečných vědců (asi jako dříve školení marxismu-leninismu). Dále poukazuje na to, že ne každý má zkrátka předpoklady k vědecké práci a nelze to nahradit povinnými kvótami. Naopak povinná diverzita vede ke snížení kvality vědecké práce jako takové.

To okamžitě vyvolalo vlnu hysterie na sociálních sítích ze strany “pokrokových vědců” (obvykle nemají žádné skutečné vědecké výsledky) a od jeho názoru se dokonce oficiálně distancoval Kanadský chemický institut. Prý každý má právo na vědu a diverzita je prý naopak přínos. Tak dnes vypadá “vědecká debata” na vysněném Západě, kam chtějí “české elity” patřit.

Jaký bude osud tohoto odvážného muže, který vyslovil obecně známou pravdu? Nejspíš bude propuštěn ze zaměstnání a dehonestován v mediích.

Podobný trend radikalizace akademické sféry vidíme i u nás doma. I zde talent a skutečné výsledky nahrazuje správný politický názor. Předcházela tomu podobná radikalizace “umělců”, kde byl nedostatek uměleckého talentu nahrazen politickou angažovaností a žádostí o státní granty na provoz jejich “umění”, které by nikdo z vlastní kapsy platit nechtěl.

Tohle celé se ale neděje náhodu a je to další z kroků globálních finančních elit na zničení tradičního západního světa bílého heterosexuálního muže.

Bystrého pozorovatele asi nepřekvapí, že současný neomarxismus velmi připomíná metody marxistických revolucionářů. Není divu, původ a ideové vybavení jeho autorů je přece stejné, stejně jako jejich mecenáši a podporovatelé. Kulisy se změnily, síly rozvratu ale mají stále stejnou tvář.

Brunclík
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeský Senát – myš, která řve?   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 04:42:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Celý Senát zcela jistě ne, ale někteří senátoři velmi hlasitě a protože většina mlčí, neboť se řvoucích, kousajících a na okolí prskajících kolegů bojí, vzbuzuje to dojem, že tak činí celá horní komora. A tím i tato mlčící většina dle ústavy významnou státotvornou instituci nepřímo diskredituje a ještě více poškozuje její už tak velmi špatnou pověst.

Proč lze některé dnešní senátory, kteří se často sami pasují na jakési tribuny celého českého národa reprezentující jeho skutečné zájmy, považovat za myši, které řvou? Protože to jsou opravdu myši, zvolení pouze nepatrnou částí občanů navíc jen ve svém okrsku – při fatálně nízké účasti voličů v konečné fázi většinou jen necelými 10 procenty jejich hlasů. Ke svému suverénnímu vystupování tedy nemají potřebné morální právo. Pouze zneužívají svou senátorskou funkci, získanou možná jen díky hlasům svých rodin a kamarádů, kterým slíbili něco na oplátku.

Jeden senátorský kandidát ve východních Čechách před časem dokonce svým potenciálním voličům sliboval každému 1000 korun za jejich hlas, neboť si spočítal, že při vysokém senátorském platu a doprovodných prebendách, tyto „odměny“ bude moci snadno proplatit a ještě mu zbude. Protože vznikly obavy, že to může být trestný čin či nějaká provokace, do senátu se nedostal.

I když jsou senátní volby formálně platné, trvale velmi nízká účast v nich vypovídá o jejich neakceptaci drtivou většinou občanů, což vyvolává oprávněné otázky o smyslu senátu a jeho autoritě.

Nepřímo pak i o vážnosti mandátu senátorů. Vždyť například pro platnost pouhého občanského referenda je nutná minimální účast 35% lidí. Není tedy zhruba 15% účast voličů v senátních volbách – v závěru posledních v Teplicích dokonce jen něco málo přes 9% - velmi tristní? Nový senátor tam byl nakonec zvolen pouhými 5302 ze 100.834 oprávněných voličů a voličská hora tak opět porodila příslovečnou myš. Nevypadá to jako další vystavený pranýř senátu a nemělo by se s tím konečně již něco udělat?

Všimněme si, kteří z takto zrozených senátorů nejvíce řvou a kterým je i v médiích – zvláště pak v České televizi - dáván zjevně větší prostor než si zaslouží.

Jsou to zejména zhrzení neúspěšní prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Pavel Fišer a Marek Hilšer, nebo Jiří Dienstbier, Václav Hampl, Václav Láska, David Smoljak či Lukáš Wagenknecht.... Kromě J. Dienstbiera jsou všichni z Prahy, která se i v jiných směrech, mj. v zahraniční politice, považuje za jakýsi „pupek Česka“ a kašle na to, co si myslí a cítí ostatní část republiky.

K nim se pak v poslední době zvýšeným křikem přidal i současný předseda Senátu Miloš Vystrčil. Možná se chce ještě více zalíbit svým kolegům z Prahy, kteří zřejmě doufají, že Miloši Zemanovi by se mohlo podlomit zdraví, a pan Vystrčil by ho z titulu své funkce jako jejich loutka mohl alespoň na nějaký čas alespoň zčásti nahradit.

Oněch myší, které řvou, je na českém dvorku ale mnohem víc. Patří mezi ně i organizátoři Milionu chvilek Mikuláš Minář a Benjamin Roll, kterým se jejich výkřiky i za účasti spřízněných senátorů zatím vyplácejí, ale pokud se domnívají, že se jim podaří nějaká další „barevná“ nebo „textilní“ revoluce v Česku, budou – až splaskne jejich bublina, a ona splaskne - velmi zklamáni.

Také v jejich případě se ptejme, kdo že je na náš český dvorek vypustil? Nebyli to mj. „naši milí němečtí krajané“ (jak je s neskrývanou láskou nazývají někteří činitelé KDU-ČSL), kteří by rádi s jejich pomocí například prolomili či zrušili Benešovy dekrety?

Na myši, které zatím většinou jen řvou, bychom si měli již nyní dávat velký pozor a číst i mezi řádky, co a proč to vlastně říkají. A klást si otázku „Cui bono“, tj. opravdu ve prospěch Česka? Neboť se může stát, že malé myši mohou rychle mutovat ve velké potkany a krysy a z našeho národa a státu pak může zůstat jen ohryzaná kost.

PhDr. Jiří Vaško

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPod Gándhím se kýve sokl…   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 04:37:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mahátma Gándhí, Velký duch, respektive jeho sochy mají prý problém. Začíná se o něm v určitých kruzích mluvit jako rasistovi v rámci kampaně a hnutí „Black lives matter“. Je dobře, že se takové hnutí objevilo, protože v jeho rámci lze osočit skutečně každého. Gándhí se díky svému věku společně s dalšími velikány rafinovaně vyhnul útokům hnutí #MeToo. Z poměrně přirozených důvodů se nepodařilo přesvědčit žádnou žijící dámu, která by proti němu tuto kampaň rozpoutala. Ale rasismus, to je jiný, veskrze časoprostorově univerzální fičák…

Nechci se zde věnovat jakémukoliv hodnocení této zvláštní mutace kulturní revoluce a vandalství, které k nám přichází, jak jinak, z USA. Omezím se na konstatování, že jakékoliv prohlášení, které netvrdí, že „záleží na všech životech“ (All lives matter), je nelidské a proti lidskosti.

Soustředím se na reakce naší veřejnosti na současný výbuch obrazoborectví a vandalství, které se okrajově vynořuje i v Čechách, podobně jako černá mločí hlava ve Vltavě u člunu pana Povondry. Jsme svědky opravdového mravního pobouření lidu. Médii všeho druhu poletují nálepky neomarxistů, levičáků, pravičáků, primitivů nebo hovad. Některé jsou víceméně otevřeně xenofobní, homofobní nebo rasistické. Podobně, jako když se některé víkendové francouzské demonstrace proti rasismu částečně nesly pod hesly o špinavých Židech.

Žijeme v zemi, jejíž lid bourá pomníky všemi způsoby už více než jedno století. Za zmínku stojí povalení Mariánského sloupu opilci v rámci odstříhávání se od starého Rakouska, rozmetání Stalinova pomníku výbuchem v rámci odstříhávání se od kultu osobnosti a v neposlední řadě pokoutné sundání pomníku maršála Koněva v rámci odstříhávání se od skutečnosti, že Prahu osvobodila Rudá armáda.

Je to důsledek opakujících se vln epidemie viru v české politické paměti, o kterém psal nedávno v Salónu Práva Václav Bělohradský. Těch vln už bylo za to století určitě sedm nebo možná osm. Nechci tady všechny ty nekulturní projevy vyjmenovávat, jen připomenu, že některé sochy TGM jedou za těch sto let už sedmou etapu. Čtvrtou na veřejnosti a mezitím byly tři v nějaké díře nebo depozitu. Připomenu i to, že se stále sbírají podpisy proti obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, protože přece to stržení a následná demolice tenkrát byly spravedlivé a správné a jsou pořád.

Možná, že bychom se před tím, než vyřkneme ostré, hrubé a často nespravedlivé soudy nad konáním jiných, měli podívat sami na sebe i na své konání a provést trochu toho sebezpytování. Pro mě osobně je obnovení Mariánského sloupu nadějí, že důsledky emocionálního vandalství a spravedlivého hněvu lidu lze napravit racionálním přístupem a postupem. Byť po jednom století od vandalského činu a díky racionálnímu úsilí trvajícímu bezmála čtvrtstoletí. Zdá se, že jsem v tom poněkud osamocen. Je mi podivné, kolik nadšených diváků má každá likvidace pomníku v naší zemi. Tedy s výjimkou toho Koněvova, který byl pokoutně odstraněn skoro za zákazu vycházení…

Možná, že bychom měli být shovívavější a být pamětliví slov na prstenu krále Šalamouna To přejde. Možná, že bychom si měli sami v sobě přebrat to, že pomníky bourají jenom nekulturní nevzdělanci a pak indoktrinovaní fanatici. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, že nejdál přece doletí devátá vlna…

Památka Velkého ducha Gándhího to určitě přežije. To my sami jsme na tom podstatně hůř…

Ladislav Žák

Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponObrana hotovosti   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 04:31:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký ekonom Kenneth Rogoff v knize Prokletí hotovosti varuje před používáním papírových peněz mimo jiné i proto, že na nich přežívají „tisíce mikrobů včetně široké škály bakterií, z nichž některé jsou odolné vůči antibiotikům.“ Bankovky by prý proto mohly být účinně použity jako „prostředek rozšiřování pandemií“. Když kniha v roce 2016 vyšla, působil tento argument jako odlehčení jinak vážné diskuse o hrozbě přechodu k světu bez fyzických peněz.

Na začátku letošního března však vydal britský deník The Daily Telegraph článek, podle kterého Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdí, že „špinavé bankovky mohou přenášet koronavirus“. Britská centrální banka vyzvala Brity, aby si po manipulaci s bankovkami řádně umývali ruce, oproti tomu čínská nebo jihokorejská vláda rovnou začaly s příslovečným praním „špinavých“ peněz. Krátce po zveřejnění článku se však WHO ozvala s protestem: prý před užíváním bankovek v žádném případě nevarovala. V tiskové zprávě upozornila, že na otázku, zda se může COVID-19 přenášet prostřednictvím bankovek, mluvčí WHO odpověděla: „měli byste si po zacházení s penězi umývat ruce, především pokud hodláte jíst, neboť umývání rukou patří k dobré hygienické praxi.“

Doporučení ovšem začalo žít vlastním životem: v řadě zemí dnes obchody odmítají bankovky a požadují placení kartou. Například v Austrálii vzrostl během března počet transakcí platební kartou o dva miliony plateb oproti jinak nejvytíženějšímu prosinci. Tento přístup většinou odporuje legislativě. Například zákon o České národní bance prohlašuje bankovky a mince za zákonné peníze při všech platbách na území České republiky. Žádný podnik tak sám o sobě nesmí hotovost odmítnout.

COVID-19 vzápětí nakazil i náš platební styk. Vláda už při vyhlášení nouzového stavu doporučila „využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk“ a mnozí ekonomové ihned začali opakovat zmatenou větu „virus lidské chřipky přežívá na bankovkách až 17 dní.“ Takřka nikdo už ovšem necitoval původní vědeckou stať z roku 2008, ze které tento závěr pochází: podle kolektivu švýcarských vědců může infekční virus na bankovce přežít 24 hodin až 17 dní, což ovšem vyžaduje relativně intenzivní „živnou půdu“, kterou je například hlen. Článek pak končí slovy „Výsledky naší studie ukazují, že stabilita chřipkového viru není jediným pandemickým určujícím faktorem.“

Banka pro mezinárodní platby (slavná švýcarská BIS, jíž můžeme z konzervatismu podezírat jen stěží) vydala počátkem letošního dubna studii, podle které „vědecké závěry naznačují, že pravděpodobnost přenosu [viru] bankovkami je nízká“ ve srovnání například s „platebními terminály nebo klávesnicemi pro zadávání PINu“. Shrnuto: může se stát, že si nějaký náhodný virus zvolí pro své cestování bankovku, jakkoli pravděpodobnost, že bude na konci cesty schopen někoho nakazit účinněji než třeba konkurenční kreditka, je relativně nízká.

Vládní omezování hotovosti však nejsou výstřely zmatených střelců. Řada vlád dnes provádí historický experiment ve sledování vlastních občanů – takzvané trasování. A právě pro úspěch „inteligentní karantény“ jsou platby kartou podstatné. V duchu hesla „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“ se řada zemí v dojemné koalici s koronavirem vydává vstříc boji s hotovostí. Boji s mincemi a bankovkami, které zůstávají hmatatelným symbolem svobody, suverenity a nezávislosti. Jedním z mála, který nám zbývá.

Hana Lipovská

Článek vyšel v měsíčníku MY 5/2020, který si můžete objednat (levněji než ve volném prodeji) zde:
https://www.mesicnikmy.cz/predplatne

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeský žid: Musíme podpořit Putina a Haftara proti EU a Turecku v Libyí   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 04:27:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
EU nás opět zradila. Oficiální vláda Lybie (Fayez Al Sarraj) podporovaná teroristy z Kataru a Turecka v čele s Erdoganem používá džihádisty ze Sýrie, muslimské bratrstvo, turecké vojáky, Isis a Al Kajdu.

Na druhé straně generál Haftar má pomoc z Ruska, Egypta a nějakou pomoc z Francie. EU však pravidelně finančně podporuje zločinný režim Fayeze- MUSÍME PODPOROVAT HAFTAR A PUTIN, protože pokud Erdogan vyhraje, budeme mít z Libye miliony uprchlíků.

Evropská unie to ví, protože za posledních 7 let přišlo z Libye již jeden milion uprchlíků, ale stále posílají peníze. Dobrá práce EU, vy jste skutečným nepřítelem!Autor: David BohbotSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDirigent s fenomenální pamětí a dokonalým sluchem   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 04:22:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když před pětadvaceti lety, 2. července 1995, odešel Zdeněk Košler, můžeme bez nadsázky říci, že zemřel dirigent, který byl vždycky zárukou precizní umělecké práce.

Narodil se 25. března 1928 v Praze v muzikantské rodině. Jeho otec byl violistou orchestru Národního divadla, bratr Miroslav byl výrazným představitelem sborového hnutí. Vzpomínám na jeho úzkou spolupráci s Unií českých pěveckých sborů, když některé jeho projekty či doporučení byly sborovou obcí potom realizovány.
I to, že mladý Zdeněk zpíval v letech 1938 – 41 v Kühnově dětském sboru (kam se opravdu každý adept nedostal) svědčí o tom, že měl sborový zpěv rád a v něm vynikal. Vedle toho jej velice zajímalo dirigování, dokonce v těchto mladých letech si zadirigoval v otcově dechovém souboru.Soukromě se učil hudební teorii u Otakara Jeremiáše, rovněž studoval klavírní hru u E. Grünfeldové a dirigování u P. Dědečka. Nastoupil na reálné gymnázium na Smíchově, ale považte, byl v letech 1944-45 vězněn v koncentračním táboře Terezín (po matce byl židovského původu),takže maturitu skládal až v roce 1947.

Další setkání se sborovým zpěvem si umělec odbyl coby korepetitor Českého pěveckého sboru – to bylo v letech 1945 – 48. V roce 1952 absolvoval dirigentský obor na Hudební akademii múzických umění u Karla Ančerla. Poté v roce 1948 nastoupil,ještě jako student HAMU, jako korepetitor do Národního divadla Už v roce 1956 můžeme v jeho uměleckém vývoji zaznamenat již sté dirigování v ND, a to v představeních kupř. Lazebník sevillský, Prodaná nevěsta a Tajemství. Když potom odešel do Olomouce a později do Ostravy, byl výčet jeho premiér opravdu mimořádný. Uvedu jen některé, jako byla Figarova svatba, Cosi fan tutte, Lohengrin, Bratři Karamazovi, Evžen Oněgin, Mistři pěvci norimberští, Věc Makropulos a hlavně Rusalka.

V roce 1963 dosáhl Zdeněk Košler velkého vítězství v dirigentské soutěži Dimitrije Mitropoulose v New Yorku. Spolupracoval tehdy s Leonardem Bernsteinem, kterému asistoval v sezoně 1963/64 v Newyorské filharmonii. Pohostinsky vystupoval v Komické opeře v Berlíně i ve Vídeňské státní opeře a v roce 1976 se stal dirigentem České filharmonie.Svým uměním se vyrovnal Václavu Neumannovi, i když pracovitostí a svědomitostí při zkouškách ho často předčil.

Největšího ohlasu se Zdeněk Košler dočkal v Japonsku, kde byl s Českou filharmonií celkem čtyřikrát. Roku 1979 byl jmenován šéfdirigentem Opery Národního divadla a Smetanovu Libuši dirigoval k jejímu znovuotevření v roce 1983. V jubilejním roce stého výročí Smetanovy smrti (1984), dirigoval na Pražském jaru cyklus všech osmi Smetanových oper.

Košlerovo umění bylo známé i za hranicemi, ať už v Anglii, Rakousku, Spojených státech či Kanadě. Největší popularitě se těšil v Japonsku, kde byl s Operou ND, Českou a Slovenskou filharmonií celkem třicetkrát.

V roce 1984 získal titul národní umělec.


Miloslav Samek

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGazprom začal demontovat potrubí pro tranzit plynu přes Ukrajinu   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 04:17:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Společnost Gazprom zahájila demontáž potrubí pro tranzit plynu přes území Ukrajiny. Informoval o tom v rozhovoru pro OilPoint Sergej Makogon, šéf ukrajinského Operátora systému tranzitu plynu.

“To, že Gazprom začal na svém území demontovat potrubí, kterým je plyn dodáván do hranice s Ukrajinou, je problém, ale nemůžeme to nijak zvlášť ovlivnit," uvedl Makogon.

Podle jeho slov, tranzit brzy zmizí jako zdroj příjmů pro ukrajinský rozpočet. Přitom podotkl, že je to ruská společnost, kdo se snaží tranzit ukončit. V případě ukončení dodávek přes území Ukrajiny, dodal Makogon, se bude jeho organizace muset zmenšit a pracovat na domácím trhu.

Tranzitní smlouva

Na konci loňského roku se Rusko a Ukrajina dohodly na tranzitním balíčku. Pětiletá smlouva určovala tranzit 65 miliard metrů krychlových plynu v prvním roce a 40 miliard metrů krychlových ve zbývajících čtyřech letech.

Strany se navíc dohodly na vyřešení právních sporů a podepsaly dohodu o vzdání se žalob, kde ještě nedošlo k soudnímu rozhodnutí. Gazprom také zaplatil Naftogazu 2,9 miliardy dolarů, jak vyžadoval rozsudek Stockholmské arbitráže. Ukrajinská společnost ze své strany odmítla nároky na ruský koncern za 7,4 miliardy dolarů.

Kyjev opakovaně zdůrazňoval, že realizace projektu Nord Stream 2 ukončí tranzit ruského plynu přes Ukrajinu. V dubnu Makogon oznámil, že ukrajinská strana vynaloží veškeré úsilí, aby zabránila dokončení plynovodu.

Plynovod Nord Stream 2

Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá položení dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa.

Proti projektu se mimo Ukrajiny postavily Litva, Lotyšsko, Polsko a USA.Washington má zájem na prosazování vlastního LNG na evropském trhu. Pobaltské země a Polsko považují projekt za „politicky motivovaný“.

Moskva, Berlín a Vídeň však opakovaně zdůrazňovaly, že Nord Stream 2 je výhradně komerční projekt, který má za cíl posílit energetickou bezpečnost evropských států.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CGBt
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPři střetu s Čínou v Ladaku zemřelo nejméně 20 indických vojáků   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 04:13:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Indická armáda dříve prohlásila, že při střetu zemřel jeden důstojník a dva vojáci. K bitvě došlo v Ladaku, na hranici mezi Indií a Čínou. Zraněných jsou desítky.

Vrcholný činitel indické armády řekl Sputniku, že při boji s čínskými vojáky zemřelo nejméně 20 příslušníků indické armády. K předchozímu střetu došlo v noci na 16. června. Dodal, že indická armáda je odhodlána bránit územní integritu země a suverenitu národa.

V předchozím prohlášení Indie uvedla, že při střetu zemřel jeden důstojník a dva vojáci. Vysocí představitelé armád zemí přitom údajně prováděli jednání o řešení situace.
Peking na situaci reagoval tím, že obvinil Indy z překročení hranice a z vyprovokování střetu útokem na čínské síly. Čínské ministerstvo zahraničí vyjádřilo Indii protest.

Podle agentury ANI jsou zranění a mrtví i z čínské strany. Celkem jde o 43 lidech.

Po boji provedla jak indická strana, tak i čínská strana odvedení vojsk, informoval indický televizní kanál NDTV.

Čína a Indie v oblasti nemají vymezenou hranici, pouze linii skutečné kontroly, která vznikla po válce v roce 1962 mezi těmito zeměmi. Od té doby došlo k mnoha pohraničním konfliktům na tomto území.

Napětí na hranici začalo opět stoupat během letošního května, kdy docházelo ke střetům, které vedly k desítkám zraněných na obou stranách.

Vysoce postavení armádní činitelé z obou stran se sešli 6. června, aby jednali o situaci na hranicích. Podle informací indického ministerstva zahraničí se tehdy obě strany dohodly na mírovém řešení situace a na pokračování vojenských a diplomatických kontaktů.

Rusové zachytili americký letoun

Ruské stíhačky Su-27 provedly zachycení bombardérů B-52H amerického letectva a letadel průzkumného letectva NATO nad Baltským mořem. Letouny NATO byly zpozorovány silami protivzdušné obrany Západního vojenského okruhu Ruska.

Ruské radarové jednotky umístěné v Kaliningradu nepřetržitě doprovázely vojenská letadla cizích států ve značné vzdálenosti od ruských hranic. Podle ruské vojenské správy, americké letectvo a letouny země NATO prováděly lety v rámci cvičení Severoatlantické aliance Baltops 2020. Upřesnili, že během manévrů nedošlo k narušení ruských hranic.


Zdroj: https://sptnkne.ws/CGJf
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHSBC potápí Meng Wanzhou ve spolupráci se Spojenými státy   
Pridal tk Středa 17 červen 2020 - 03:59:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
15. června místního času pokračoval v kanadském Vancouveru soud o vydání místopředsedkyně a výkonné finanční ředitelky společnosti Huawei Meng Wanzhou. Tým právníků Meng Wanzhou předal memorandum Vyššímu soudu Britské Columbie v Kanadě.

Podle memoranda poskytla jediný klíčový důkaz pro obžalování Meng Wanzhou, uvedený v záznamu případu amerického ministerstva spravedlnosti, HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited). Souhrn tohoto důkazu americké strany ale postrádá významné informace a dokonce úmyslně klame.

22. srpna roku 2013 přednesla Meng Wanzhou powerpointovou přednášku (PPT) pro vyšší bankovní vedení HSBC v Hongkongu. Tato PPT byla následně předána americké straně a stala se důkazem o podvodu Meng Wanzhou vůči HSBC.

Tým právních zástupců Meng Wanzhou v současné době požaduje ukončení procesu vydání z důvodu zneužití tohoto procesu, nedostatku důkazů a dalších.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1640 sec,0.0447 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,470kB