Sobota 20 červen 2020
Slovenská armáda pod Kavkazem   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 13:12:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
O této historické události se příliš nemluví, přitom je významnou součástí československých dějin. Na Slovensku byla kolem toho velká sláva, všude fotografie, oslavné články, tančilo se, byla plná náměstí, všude vlajky, projevy…

V těchto dnech si připomínáme 79 let od německého útoku na Sovětský svaz. Německo jej přepadlo 22. června 1941. Slovensko, jako spojenec Hitlera, bylo u této agrese…. Toto výročí se dnes příliš nepřipomíná. Mediální masáží se naopak dává rovnítko mezi agresorem a obětí, německá vzpomínková válečná literatura jde na dračku. Hrdinové v německé uniformě se dobře prodávají, jsou na křídovém papíře, usmívají se, když hrdinně kráčí k Moskvě, či ke Stalingradu. Na své cestě jsou dokonce vítáni „osvobozeným“ obyvatelstvem květinami, chlebem a solí … Šikovný fotograf a tak v knihkupectví mají celoroční žně. Na druhé straně mizí pomníky hrdinů, osvoboditel Československa se skácen a odvezen do temného skladu, z maršála se udělá vrah, i ten slavný „nevinný“ tank ze Smíchova nositelům nové pravdy překážel, musel zmizet, …zapomíná se na desítky milionů obětí tohoto Hitlerova tažení na Východ.

Dnes se nepřipomíná, že německému snu o Nové Evropě podlehl i „Slovenský štát.“ Slovensko si již v září 1939 vyzkoušelo agresi, přepadlo Polsko po boku Německa, agrese Slovensku nejspíše zachutnala... V 23. června 1941 Slovensko vyhlásilo válku Sovětskému svazu. 60.000 slovenských vojáků se vydalo po boku německého spojence, na východní tažení. V proklamacích k národu se hájilo tažením proti bolševizmu. Jak účelové a dodnes líbivé heslo, mávalo se heslem „ boje za Novou Evropu!“ Slovenský prezident Josef Tiso, tehdy prohlásil: „Zvolili jsme, a to ne náhodně, velmi úzkou spolupráci s Velkoněmeckou říší pod vedením Adolfa Hitlera. My s Adolfem Hitlerem vydržíme až do konce!“

Slovenská armáda tehdy vítězně postupovala až k Azovskému moři, slovenští vojáci se dostali až na Kavkaz. Jejich tažení bylo oslavováno, tisk přinášel fotografie z východního tažení, byly to tisíce ruských zajatců, tisíce padlých nepřátel… Tato euforie netrvala dlouho, následně jejich cesta vedla opačným směrem… Tisíce z nich procitlo, vstoupilo do Československého armádního sboru…. Na tato fakta i čísla již padá prach, přesto by měly být připomenuta. Možná by byla na místě i dodatečná slova omluvy od dnešních představitelů Slovenska….

Na tento příběh věrolomnosti i následného procitnutí padá prach. Učebnice jej nezaznamenaly a také historici „skromně“ mlčí. Stud, nebo spíš mediální záměr? Spíše to druhé… Přitom v mohutných prostorách Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Pobaltí, našly svůj hrob miliony německých, italských, maďarských, rumunských, ale i těch našich slovenských vojáků. V duchu nacistické a tzv. protibolševické propagandy šli budovat Novou Evropu…. Dnes leží zapomenuti někde daleko od své vlasti. Asi i bez pomníku, či vzpomínky…

Osud evropských národů, ležel tehdy na hrdinství sovětských občanů, záměrně říkám občanů, protože oni svým hrdinstvím porazili a zachránili Evropu. Zaplatili obrovskou daň, za německou agresí a jejich spojenců, zůstaly tisíce vypálených vesnic, domovů, zůstaly i miliony sirotků.

Přemysl Votava
Místopředseda strany Národní socialisté

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuce pryč od českého premiéra…   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 13:09:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Snad nejhorším a nejdražším politickým útvarem Evropské unie je Evropský parlament. To co vytváří je vždy na hraně všeobecného politického rozumu a je takřka synonymem politické masáže, jednostrannosti a totálního odtržení od reality života i spravedlivé historie.

V Česku otevřeně řečeno existuje převažující nedůvěra k bruselským institucím, která je dokonce mnohem větší než nedůvěra k samotné EU. V zásadě platí, že čeští voliči řadí i význam voleb do EP jen nepatrně lépe než do Senátu, kterou většina z nás pokládá za výlupek extrémní opozice oproti vládě.

Není na tom ovšem nic divného. Češi svého času měli zásadní nedůvěru k rakouské Říšské radě a po 17 let praktikovali zásadu pasivní rezistence a odmítali účastnit se jejího jednání. Z principu nemáme rádi, když nám někdo z cizího centra diktuje, co máme dělat, či ještě hůře s pomocí domácích posluhovačů nám škodí.

A nešlo jenom o vrcholné politiky. Česká reprezentace uměla decentně komorně odstranit ze svých řad i vlastizrádce uprostřed v podstatě policejního státu, jen proto, že měli v té době ještě neprokázané indicie o donášení jinak slavného libretisty Prodané nevěsty Karla Sabiny policii do Vídně.

Andreje Babiše nemusíme mít rádi, jistě dělá chyby, ale je předsedou vlády s trvalou v historii nebývalou podporou stálých +-30% voličů.

Naši europoslanci Pexa, Zdechovský, Kolaja, Vreciónová udávají v Bruselu a svou neschopnost na domácím hřišti porazit ANO ještě doprovází údivem, že je většina národa právem pokládá za vlastizrádce.

Dnes celý evropský parlament s jedinou výjimkou frakce Identity podpoří mnohačetnou rezoluci k odstranění Andreje Babiše z funkce předsedy české vlády.

Jen tak dál a větší kapky.

O EU tady fakt moc nikdo nestojí a my Češi se nenecháme dál urážet.

Kdo bude, či nebude českým premiérem si rozhodneme my sami. Nejde o Andreje Babiše, jde o úctu a důstojnost slušných Čechů, kterých je většina…

Odolávali jsme Vídni, odolávali jsme Moskvě a určitě odoláme i Bruselu.

Ale ať sem pro jistotu už europoslanci nejezdí…

Jiří Vyvadil
Vaše věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdyž se dobro vnucuje   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 13:05:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Děje se tak poté, co bylo opakovaně oznámeno, že od povinných kvót se definitivně upustilo. Nesčetněkrát o tom ujistili své obyvatelstvo také vrcholní politici dotčených zemí.

V jádru celé tahanice o migranty stojí neschopnost či spíše neochota zabránit nelegální migraci. Není dost dobře možné, aby migraci bránili ti, kdo jsou přesvědčeni o její blahodárnosti. V Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu ze dne 24. září 2008 se praví, že Evropa migranty nutně potřebuje kvůli stavu svého trhu práce, kvůli své demografické situaci a také kvůli tomu, že peníze, které migranti posílají zpět do svých domovských zemí, přispívají k jejich rozvoji.

Zdaleka ne všichni migranti pocházejí ze zemí, které byly vojensky rozvráceny za aktivní spoluúčasti zemí Evropské unie. Bereme-li bruselské dokumenty alespoň trochu vážně, pak musíme věřit tomu, že naprostá většina migrantů přichází proto, aby zlepšili stav našeho trhu práce a dodali nový demografický impuls naší stárnoucí populaci. Drobnou odměnou jim za to budou příspěvky, které budou posílat svým příbuzným, dokud se za nimi v rámci slučování rodin do Evropy nepřestěhují, čímž se přínosy pro trh práce a penzijní systém podle předpokladů Komise ještě umocní.

Nepříjemná situace nastává v případě těch zemí, které tuto nezištnou pomoc skrze migranty odmítají přijmout. Menší státy od Dánska a Rakouska přes Česko a Slovensko až po Estonsko a Lotyšsko si nechtějí nechat dobrovolně vylepšit trh práce a vzpěčují se tomu, aby byl zachráněn jejich penzijní systém.

Proto musela přijít Komise s návrhem nové podoby unijní migrační a azylové strategie. Dokument je formulován tak, aby zmíněné státy neměly možnost blahodárnému obohacení se vyhnout. Pokud odmítnou přijmout něco, co je zde jen a jedině kvůli jejich dobru, budou k tomu donuceny příslušnými sankcemi. Solidaritu si v Evropě prostě rozvracet nedáme.

Prof. J. Keller

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropský obchod s otroky - hlavní příčina africké zaostalosti?   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 13:03:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Co je to za historický nesmysl, doslova blbost? Kdy se Evropané dostávali masově do Afriky?

Pomineme-li starověk, a a ojedinělé plavby římských lodí - nemluvě o Féničanech,jenž je předběhli možná o staletí - musíme se vrátit až do období pozdního středověku, k Portugalcům a jejich objevným plavbám, iniciovaným portugalským králem Jindřichem Mořeplavcem. Největšími objeviteli byli Bartolomeo Díaz a Vasco da Gama, jejichž plavby byly daleko lépe připraveny, než plavba Columbova. Teprve potom počali Portugalci zakládat obchodní stanice a pevnůstky na africkém pobřeží a do vnitrozemí se téměř nepouštěli. Daleko později přišli Britové, Francouzi, Holanďané, Belgičané jako kolonizátoři...
Kdo se dostával do Afriky před Evropany,a kdo začal obchodovat s otroky jako první?

Byli to Arabové. Arabové již od raného středověku navštěvovali obě pobřeží Afriky a začali obchodovat s domorodými královstvími a náčelníky kmenů, kteří vedli dlouhé války mezi sebou navzájem. Arabové kupovali válečné zajatce jako otroky a obchodovali s nimi jak v Adenském a Perském zálivu, tak i s Indií. Totéž současně s Evropany dělali i Turci Osmanské říše, ovšem v daleko větším rozsahu, než Portugalci a po nich Španělé, kteří se zaměřili na atlantické zámoří.

Takže evropský obchod s otroky je pozdního data a předchůdci Arabové i Turci jej dovedl k daleko větší systematičnosti, o čemž se dnes cudně mlčí. Ostatně cudně se mlčí i o osmanském řádění na Balkáně, zasahujícím i k nám, kdy do otroctví se po staletí braly národy Balkánu, a dokonce i obyvatelstvo Slovenska a Moravy při tureckých nájezdech. Kroniky jihomoravských městeček od Strážnice po Hustopeče hovoří jasně - ovšem toto dnešní lidoprávníci neberou v potaz, stejně jako vše,co se jim nehodí do krámu.

Jinak první země na světě, která zakázala otroctví a obchod s otroky, byla Velká Británie roku 1813. Tedy "pokrokové" Spojené státy si otroctví ponechaly ještě dlouhá desetiletí poté, a segregaci o století později... Rasismus a otrokářství nebyla tedy jen jakási eurospecialita, ale obecný jev vývoje světových společenství nerovnoměrně trvající v různých dobách - kdybychom zkoumali dnešní otroctví nezletilých dělníků v různých kontinentech,taky bychom dospěli k neveselým závěrům. Možná i tento počítač, na němž píši tuto stať, nedejbože montoval nějaký otrocký dětský dělník v Hong Kongu nebo bůhví kterého čerta lokality výroby, neboť z označení počítače to nevyčteme...

Jiří Jaroš Nickelli
České Národní Listy

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNenávist, lži a manipulativní desinformace.Tak se mainstremoví aktivisté snaží zničit alternativní zpravodajské weby.   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 13:00:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lživý, nenávistný a manipulativní mediální spolek NELEŽ (mezi jehož zakladatele patří například Roman Číhalík, Bob Kartouz nebo František Vrábel), který si údajně vytkl za cíl omezit šíření desinformací na české mediální scéně, si vzal jako jeden ze zdrojů svého článku “Dezinformátoři vydělávají na reklamě stovky tisíc. Velké firmy inzerci u nich stahují” jakýsi redaktůrek aktuálně.cz Radek Dragoun, aby zase naplival na konkurenční zpravodajské weby, které nepatří k hlavnímu proudu společensky podporovaných médií.

Než se probereme zaujatým textem “novináře” Dragouna, všimněme si jen odkud čerpá a komu leze do zadnice. Desinformační spolek Nelež je banda zakomplexovaných aktivistů, kteří se jmenovali samojedinými vykladači té správné pravdy. Inspirovali se evidentně slovenskými konspiratori.sk, kteří nálepkují zpravodajské weby již několik let zpět. Stejně jako oni mají za cíl zlikvidovat alternativní zpravodajskou scénu pomocí nenávistných výpadů, nesmyslně vymyšlených desinformačních nálepek a ekonomickou cenzurou.

Do Pravého prostoru se tito svazáci eurosocialismu navážejí stále a pravidelně. Například František Vrábel nedávno v rozhovoru pro časopis Reflex označil PP jako proruský a proputinovský desinformační web. Důkaz pro to samozřejmě neměl, ale tuto nehoráznou lež přesto vypotil jako by se nechumelilo. Tak tento prolhaný zmetek a jeho spolek tady chce určovat nějaká pravidla pro informace a desinformace? Tento lhář a manipulátor a jeho banda chce určovat, kdo bude na českém mediálním prostoru působit? Kdo jim může naslouchat? Kdo je vůbec může brát vážně?

Ano, takoví jako pseudonovinář Dragoun. Takoví, kteří se bojí o svoje místo na slunci, kteří se bojí nezávislé konkurence, kteří se bojí nezaplacených složenek. Moc dobře cítí, že čtenáři se od nich přemisťují k nezávislým webům stále masivněji. Jak to zastavit? Nepohodlnou konkurenci očernit, pošpinit, poplivat, onálepkovat. Vytvořit ve společnosti z pozice mainstramového média atmosféru, že nezávislé zpravodajské weby jsou něco nebezpečného, něco, co by slušný člověk neměl číst a hlavně – slušná, politicky korektní firma neměla podporovat svou reklamou.

To je totiž to hlavní o co tady jde. Spolky jako je právě Nelež, nebo režimní novináři jako je Dragoun, chtějí nechat alternativní zpravodajskou scénu vyhladovět, ekonomicky zničit. On se totiž samozřejmě žádný zpravodajský web nedá dělat bez peněz, to oni moc dobře vědí a peníze jsou hlavně reklama. A tak udávají, bonzují, plivou a nálepkují na všechny strany, aby velkým inzerentům vnutili pocit viny, že by se náhodou jejich reklama mohla někde na “desinformačním” webu objevit.

Dragoun to ve svém článku řeší primárně. Vypočítává kolik si prý vydělá Pravý prostor (číslo je nesmysl), cituje Číhalíka z Nelež: “Když dezinformační weby pozoruji, tak vidím relativně silný odklon velkých značek. Už je docela problém najít velkou značku, která by na nich inzerovala,” aby ve čtenáři vzbudil domněnku, že se tak již opravdu děje, manipuluje, cucá si z prstu. Úplně stejně jako když Vrábel mluví o Pravém prostoru jako o proruském putinovském webu.

Dragoun, Vrábel, Číhalík a jejich spolky či “zpravodajské” weby jsou těmi pravými desinformátory na české mediální scéně. Jejich “zprávy” jsou hoaxy a manipulativní desinformace. Jejich texty je stoka plná špíny a lží za jediným účelem – likvidace konkurence a lokajské poklonkování eurosocialistickému režimu a jeho otevřené dotační ruce “Páně”. Jestliže se ze sebe každé ráno před zrcadlem nepozvrací, za co prodali svoji duši, je bohužel výsledkem absence jejich sebereflexe, cti a charakteru. Děsivé však je, že jejich názory společnost poslouchá a dává jim prostor. V normální, svobodné společnosti by mohli vyprávět svoje slinty tak akorát kravám na pastvě. Větší hodnotu jejich “informace” nemají.

Pokud však oni dnes získávají jakousi mediální převahu, opravdu se jim ekonomická cenzura bude dařit a společnost jim bude, ať už ze strachu či z pohodlnosti, naslouchat stále více, je u nás se svobodou slova konec. Vždyť se podívejme jak ekonomicky ničí alternativní zpravodajskou scénu Google nebo Seznam. Dva největší provozovatelé internetové reklamy v ČR. Na Pravém prostoru a mnoha dalších nezávislých webech je už nenajdete.

Proč? Mohu posloužit z našeho konkrétního příkladu – Seznam na PP není protože … konspiratori.sk! Ano jen proto, že nás nějaká banda tupců dala na nějaký seznam konspiračních webů (a to dokonce slovenská), Seznam.cz nám vypověděl smlouvu. Dva roky zpět. Takoví to jsou pokrytci. A Google? Pro ty jsme prý moc rasistický web, neboť moc píšeme o nebezpečí islámu a jeho důsledcích. Takže Goodle Ads … nikoliv.

Takže si, vážený čtenáři, udělej obrázek sám. Dělat nezávislé zpravodajství je dnes peklo. Ocenění víceméně žádné a na jedné straně výše popsané problémy, na straně druhé zakomplexovaná ega různých psychopatů typu “Holínek” udávajících redakci na Policii ČR třeba jen kvůli slovíčku v diskusi pod článkem. Pro další pokračování PP už je jen srdíčko, rozum se vzpouzí. Ale snad vydržíme. Díky všem, kteří nás čtou a podporují.

Karel Kříž
Rukojmí

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecká policie zastřelila v Brémách imigranta s nožem. O rasizmus prý nejde   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 12:57:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve čtvrtek zastřelila německá policie v Brémách imigranta s nožem. V prohlášení se hned dušuje, že to se současnou společenskou diskuzí kelem protestů černochů nesouvisí. O rasizmus prý nejde. Alespoň ze strany policie.

54-letému marockému imigrantovi v Brémách byl ukončen nájem bytu, protože dělal bordel a ničil věci. Když ho přijela stěhovací firma za doprovodu police vystěhovat, vyšel na ně s nožem. Po několika výzvách, aby nůž odhodil, se ho policista jal neutralizovat pepřovým sprejem. Imigrant s nožem se rozeběhl na druhého policistu. Padly výstřely ze služební zbraně. Maročan je po smrti.


Zdroj: https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/polizei-erschiesst-mit-messer-bewaffneten-mann-bei-wohnungsraeumung-71354690.bild.html

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVe Washingtonu odmítli čínským leteckým společnostem lety do USA   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 12:54:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministerstvo dopravy USA v pátek zamítlo žádosti čínských přepravců týkající se letů mezi Spojenými státy a ČLR. Odůvodnili to nutností zachování parity mezi americkými a čínskými leteckými společnostmi, uvádí se v prohlášení daného resortu, které bylo zveřejněno na jeho webových stránkách.

„Ministerstvo dopravy USA dnes vydalo nařízení, v němž zamítlo žádosti čínských přepravců o budoucí lety, které podali v posledních několika týdnech na základě našeho původního nařízení ze dne 22. května,“ uvádí se ve zprávě.

Resort vysvětlil, že toto nařízení je fakticky administrativním aktem zaměřeným na zachování parity v pravidelné přepravě cestujících mezi americkými a čínskými leteckými společnostmi, o němž ministerstvo informovalo již dříve v tomto týdnu.

Americký resort dopravy trvá na tom, že „toto nařízení je výhradně procedurální otázkou, a nemá být hodnoceno jako eskalace“ ze strany Washingtonu.

A nejen to: regulátor „i nadále prohlašuje, že je ochoten přezkoumat svá opatření, pokud čínské úřady upraví svou politiku“.

USA také trvají na tom, že parita má přepravcům na každé straně poskytnout možnost vykonávat týdně čtyři pravidelné dopravní lety tam a zpátky.

Již dříve přitom Spojené státy prohlásily, že plánují zakázat čínským leteckým společnostem lety do USA, a to od 16. června kvůli analogickému zákazu ze strany Pekingu.

Koncem ledna zakázaly americké úřady na pozadí šíření covidu-19 vstup do země občanům některých zemí, kteří navštívili před čtrnácti dny Čínu. Žádná omezení pro čínské letecké společnosti ale nezavedly. V únoru se rozhodla většina amerických přepravců dobrovolně pozastavit všechny dopravní lety do Číny, a do poloviny února se snížil počet letů mezi oběma zeměmi na 20, které vykonávaly výhradně čínské letecké společnosti.

V březnu v rámci opatření proti šíření epidemie požadovala Správa civilního letectva ČLR od zahraničních společností, aby si ponechaly pouze jeden směr leteckého spojení s Čínou a vykonávaly jeden let týdně. Od čínských přepravců se požadovalo, aby si také ponechali pro každý stát jen jednu trasu a vykonávaly maximálně jeden let týdně. Dále úřady v rámci boje proti šíření koronaviru zakázaly vstup do země všem cizincům na platná víza, s výjimkou diplomatů a některých jiných kategorií osob.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CJKh
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritské ministerstvo zahraničí zareagovalo na Putinův článek o druhé světové válce   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 12:42:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dějiny by se neměly přepisovat kvůli zájmům té či oné země a vítězství nad nacistickým režimem se stalo možným díky statečnosti spojeneckých zemí a SSSR. V rozhovoru pro novináře to prohlásil mluvčí Ministerstva zahraničí Velké Británie. Tímto způsobem tak okomentoval článek ruského prezidenta Vladimira Putina o druhé světové válce.

„Naše společné dějiny se nesmějí využívat jako politický nástroj, a ani by se neměly přepisovat jednotlivými státy v jejich vlastních zájmech… Statečnost a obrovské oběti, které přinesly národy Velké Británie, Spojených států, SSSR a všech spojeneckých zemí, vedly k porážce nacistického režimu,“ řekl mluvčí britského resortu.
Připomeňme, že britské ministerstvo zahraničí pravidelně zveřejňuje dokumenty z Národního archivu, a to v souladu s platnými zákony.

Již dříve ruský prezident Vladimir Putin napsal článek o druhé světové válce, který nesl název Skutečné lekce 75. výročí druhé světové války. V něm představil vlastní názor na daný konflikt, jeho příčiny a postoj k němu v současném světě. Ruský lídr rovněž vyzval partnery, aby zachovávali historickou pravdu založenou na faktech, a posuzovali minulé události sebekriticky a nezaujatě. Podle jeho slov navíc Rusko bude vždy vděčné spojencům za pomoc při zásobování Rudé armády ve válečném období.

Mnichovská dohoda

Putin v článku obvinil řadu evropských politiků, konkrétně Poláky, z pokusů o utajení informací o Mnichovské dohodě o rozdělení Československa.

„V případě Mnichovské dohody, které se, kromě Hitlera a Mussoliniho, účastnili také britští a francouzští lídři, bylo Československo rozděleno za plného souhlasu Společnosti národů. Ve spojení s tím bych chtěl zmínit, že na rozdíl od mnohých jiných evropských lídrů té doby, Stalin se neúčastnil setkání s Hitlerem, který byl vítaným hostem v evropských hlavních městech,“ píše Putin ve článku pro americký magazín National Interest. Článek je přeložen z anglického jazyka.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CJJM
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy, které pod záminkou lidských práv podporují teroristické síly, se stanou obětí svých zlých skutků   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 12:39:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spojené státy 17. června místního času schválily takzvaný „návrh Zákona o lidských právech Ujgurů 2020", ve kterém bezohledně diskreditovaly situaci lidských práv v čínské Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Sin-ťiang).

Mezinárodní analytici poukázali na to, že když došlo v Hongkongu k násilným zločinům a projevům terorismu, američtí politici to označovali za „krásnou scenerii", a když Xinjiang bojoval podle zákona proti terorismu, tito politici to bezdůvodně diskreditovali jako porušování „lidských práv". Nedávno byl ve Spojených státech zabit při násilném vymáhání zákona policií Američan afrického původu, což vyvolalo velké protesty po celých Spojených státech. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová k tomu řekla, že vláda Spojených států stále otevřeně podporuje opozice ostatních zemí, ale teď se stala obětí svých vlastních zlých skutků.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBudou američtí politici hluší a němí i před novým pádným důkazem o boji proti terorismu v Xinjiangu?   
Pridal tk Sobota 20 červen 2020 - 12:37:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Portál CGTN.com pod vedením čínské mediální organizace China Media Group (CMG) publikoval dokumentární film „Paměti z boje proti terorismu v Xinjiangu". Je to další silné dílo poté, co CGTN vloni publikovala dva dokumentární filmy na stejné téma. Spojené státy nedávno bezohledně schválily „návrh Zákona o lidských právech Ujgurů 2020". Tento dokumentární film odhalil spoustou faktů a detailů o zločinech teroristů v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Sin-ťiang), ukázal nutnost a značné účinky zákonného boje čínské vlády proti terorismu a extremismu v Xinjiangu, a vyvrátil lži o Xinjiangu, které vymysleli američtí politici.

Podle neúplných statistických údajů, došlo v letech 1990-2016 v Xinjiangu k tisícům násilných teroristických případů a incidentů, které si vyžádaly zranění a smrt mnoha nevinných lidí a obrovské společenské ztráty. CGTN vloni publikovala dva dokumentární filmy o boji proti terorismu v Xinjiangu, které vyvolaly velkou odpověď na mezinárodní scéně. Mnoho zahraničních uživatelů internetu položilo otázku, zda toto krvavé teroristické chování představuje lidská práva, která chtějí Spojené státy chránit? Fakt je, že teroristické organizace bezohledně zabíjí nevinné lidi. Ale některá západní média ohledně toho ztratila hlas a některá sociální média dokonce stáhla tyto filmy ze svých platforem. Budou pokračovat v předstírání nevědomosti i po zveřejnění nového dokumentárního filmu CGTN o boji proti terorismu v Xinjiangu? Celý svět to sleduje!Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1579 sec,0.0424 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,467kB