Pondělí 22 červen 2020
Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k současné situaci a nadcházejícím volbám do krajských zastupitelstev   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 19:00:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Motto: Člověk není tvor s vyššími právy, člověk je tvor s vyšší odpovědností!

Uplynulé dvacáté století a započaté století jednadvacáté jsou zlomovým okamžikem v existenci lidstva. V tomto období se na Zemi přemnožil člověk – bytost údajně inteligentní, rozumná, schopná řídit do jisté míry svou budoucnost. V posledních deseti tisících letech žilo na Zemi +/- půl miliardy lidí. Za posledních sto let vzrostl tento počet na sedm miliard. A bylo by naivní očekávat, že se tento trend někdy vůbec nějakým přijatelným způsobem zastaví. Důsledků přemnožení člověka je mnoho; jedním z nich je fakt, že čím více prostoru na planetě si pro sebe usurpuje člověk, tím méně ho zbývá pro ostatní tvory. Člověk mnoho živočišných druhů vyhubil, mnoho jiných přivedl na okraj vyhynutí. O znečišťování planety a drancování půdy a zdrojů toho bylo již řečeno a napsáno mnoho. Stejně jako o mýcení lesů a pralesů, které jsou útočištěm divoce žijících zvířat. Každých pět sekund je odlesněna na planetě plocha o velikosti fotbalového hřiště, celkem 13 milionů hektarů ročně. Takovým tempem se zmenšuje i přirozené prostředí pro život mnoha druhů živočichů.

V dnešní době je mimo jiné novým náboženstvím ohánět se svobodou a lidskými právy. Proč ne, jsou to ušlechtilé hodnoty. Každý člověk má jistě právo být svobodný a mít svůj domov. Ale člověk usoudil, že to je pouze jeho výsada, pro ostatní živočišné druhy to už jaksi neplatí. V mnoha případech se člověk povýšil nad ostatní tvory a začal k nim přistupovat buď jako k předmětu, který pomáhá uspokojovat jeho bezlimitní potřeby, nebo jako k nepříteli, kterého je nutno rovnou vyhubit. Což o to, člověka jako lovce a predátora můžeme považovat za přirozenou součást živočišné říše. Ale je zde jeden naprosto zásadní a obecně známý rozdíl: zvířata loví, aby se nasytila, případně předala další generaci lovecké znalosti a dovednosti nutné k přežití. Lidé, snad s výjimkou primitivních kmenů, loví pro svou zábavu, pro radost ze zabíjení, ale také z chamtivosti a ziskuchtivosti. Člověk pro své potřeby také zvířata chová, a to mnohdy způsobem, který lze bez nadsázky nazvat průmyslovou výrobou.

Vybíjení zvířat a kruté zacházení s nimi je globální problém. Mnozí politici se rozhořčují například nad stavem lidských práv v Číně, brutálnímu zacházení se zvířaty v této zemi, ale v Asii obecně, však nehodlají věnovat pozornost. Není to pro ně téma; snad i proto, že v jejich zemích to v této oblasti také není, jak říkají židé, košer. Různé mezinárodní organizace a fondy pumpují nemalé částky do černého kontinentu. Důvodem je patrně snaha podpořit tamní již tak skvělou porodnost. Na efektivní boj s pytláky, kteří pro zisk zabíjejí vzácná zvířata, nebo na budování rozsáhlých chráněných rezervací se peníze shánějí jen obtížně. Je jistě potěšující a chvályhodné, že existují mezinárodní úmluvy o zákazu obchodování s chráněnými druhy živočichů (CITES), to ale na rozsáhlou ochranu před týráním a vybíjením zvířat nestačí.

Někomu by se mohlo zdát, že výše naznačená problematika je záležitostí pouze rozvojových zemí a takzvané západní civilizace se netýká. Opak je však pravdou. V Evropě i v České republice také dochází každodenně k surovému zacházení se zvířaty. Sice u nás nejíme třeba psy, kterým asijští gurmáni před usmrcením letovací lampou opalují srst a nařezávají čenichy, aby co nejvíce trpěli a oni si pak mohli patřičně vychutnat svůj gastronomický zážitek, příkladů bychom ale mohli najít dost.

Činy související s týráním zvířat řeší v České republice příslušná legislativa. Zda jsou zákonná ustanovení dostačující a zda jsou v plném rozsahu využívána orgány majícími tuto problematiku ve své agendě a zejména pak o přístupu soudů a státního zastupitelství při řešení jednotlivých kauz, to všechno může být předmětem laické i odborné diskuse. Nepochybně je ale možné mnoho věcí změnit k lepšímu. A asi nejúčinnějším postupem k prosazení změn je aktivita v politické sféře. Máme sice různé možnosti, jak vyjádřit své názory a postoje, ale ti, kteří jsou u moci a rozhodují, je sotva vezmou na vědomí.

Ve snaze prosadit změny v přístupu člověka ke zvířatům a životnímu prostředí byly v několika zemích založeny politické strany jakožto nejefektivnější forma činnosti směřující k ochraně práv tvorů, kteří jsou prakticky vydáni člověku na milost a nemilost. V České republice působí DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, jediný politický subjekt, který se programově zabývá výlučně touto problematikou. Před volbami se sice tu a tam ozývají z některých politických stran výkřiky o ochraně zvířat, jsou to však jen laciná teatrální gesta plynoucí za snahy nahnat nějaké politické body.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT není mediálně známá a zapsaná v povědomí široké veřejnosti. Jednou z možností, jak na sebe upozornit, je účast ve volbách. A případný volební úspěch je také cestou, jak prosadit potřebné změny v oblasti ochrany práv zvířat. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zúčastnila voleb do Evropského parlamentu, nyní hodlá sestavit kandidátní listiny ve všech krajích České republiky. Na předních místech bychom rádi viděli osobnosti, pro které se stala snaha o prosazení slušného a etického zacházení se zvířaty životním posláním. V každém kraji budou moci kandidáti při mediální prezentaci prosazovat vlastní program týkající se problematiky ochrany zvířat daného kraje, případně lze seznamovat veřejnost s programovými principy DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

Věříme, že se nám podaří do podzimních krajských voleb podat kandidátní listiny obsazené lidmi, kterým není lhostejné necitlivé zacházení se zvířaty a devastace naší krajiny, stejně jako benevolentní postoje českého soudního systému k porušování právních norem v této oblasti. Krutému zacházení se zvířaty na opačném konci planety sotva zamezíme, v Evropě a v České republice však už situaci můžeme výrazně ovlivnit. To ale vyžaduje určité úsilí a ochotu pro změnu něco udělat. A to nejhorší, co člověk může udělat, je neudělat nic.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - OCHRANA ZVÍŘAT A JEJICH PRÁV

v Domažlicích 21. 6. 2020
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProf. Michel Chossudovsky: Spiknutí Big Pharmy proti léčbě Covidu-19 hydroxychlorochinem   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 18:58:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Útok na nejlepší současně dostupný lék proti Covidu-19 hydroxychlorochin, před časem zveřejněný ve studii britského lékařského časopisu Lancet (a odvozeně i v časopise New England Journal of Medicine), nebyl ničím jiným než součástí spiknutí sdružení velkých západních farmaceutických firem (Big Pharma), jehož účelem bylo vyřadit cenově nenáročný lék hydroxychlorochin z trhu a otevřít tím dokořán dveře nekonečně dražší očkovací látce, kterou Big Pharma připravuje.

Tuto skličující pravdu odhalil britský deník The Guardian. Zmíněná studie časopisu Lancet se údajně opírala o analýzu údajů o 96032 hospitalizovaných pacientech z celého světa, avšak celá tato databáze, jak sděluje Guardian, byla falešná. Což dnes přiznává i autor předmětné studie v Lancetu profesor lékařské fakulty na Harvardu Mandeep Mehra, když píše: Neučinil jsem dost, abych si ověřil, byl-li datový zdroj pro daný účel dost věrohodný. Za to a za všechny omyly a chyby, ať už přímé nebo nepřímé, se moc omlouvám ( I am truly sorry).

Otázkou nevyřešenou ovšem zůstává: Kdo za zveřejněním této studie stál? Kdo její zveřejnění prosadil? Byl to farmaceutický průmysl a jeho vakcínová část? Lancet uvádí, že studii financovala Brighamova ženská nemocnice v Bostonu, která má smlouvu s Big Pharmou a má co do činění s lékem Remdesivir, taktéž určený proti Covidu-19.

Pramení odtud ono tažení proti hydroxychlorochinu, které podpořil i Trumpův zdravotní poradce Dr. A.Fauci, který o původní studii v Lancetu zveřejněné řekl: Vědecké údaje v této studii zcela jasně prokazují neúčinnost léčby Covidu-19 hydroxychlorochinem.

Co asi říká Dr. Fauci dnes, kdy už je známo, že studie v Lancetu byla podfuk?

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProzíravost a skromnost s Mirkou Němcovou přímo lomcuje   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 12:58:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Významná“ (ehm) politička z Občanské demokratické strany, paní Mirka Němcová se nechala slyšet, když se vyjadřovala k některým vnitropolitickým událostem.

Jednak se vyjádřila o členu Rady ČT Lubomíru Veselém, známého jako Xavera k návrhu na jeho odvolání z této funkce. Asi nebude žádným překvapením když se vyjádřila, že by byla pro jeho odvolání, neboť podle jejího názoru to je jasné překročení kompetencí, pravomocí člena Rady ČT a ukazuje se, že na tu funkci osobnostně pan Veselý není „dozrálý muž!“ Takže už i paní Němcová bude kádrovat a určovat, kdo je a kdo není „zralým mužem“, aby se mohl kriticky vyjadřovat k některým skutečnostem.

Dalším pozoruhodným zjištěním je „totální objektivnost“ paní Němcové. Ten spočívá ve vyhodnocení situace v ČT, potažmo v novém obsazení členů Rady ČT. Paní Mirka totiž konstatovala zajímavý poznatek: kdyby prý byly zvoleny ty osobnosti, na kterých se víceméně shodli, byli by to respektovaní lidé, kteří by dokázali opravdu velmi dobře tu roli zastávat. Tím, že nebyli zvoleni a byli zvoleni lidé, kteří více vyhovovali některému převažujícímu názorovému proudu, to podle ní asi nejsou respektu hodní lidé! Takže, podle paní Němcové je chyba, že nebyli zvoleni „respektovaní“ lidé na kterých se „víceméně“ shodli, protože ti co zvoleni byli zřejmě nejsou lidé respektovaní a co horšího, nebudou skákat jak oni budou pískat. Paní Němcová je přesvědčena, že když se tak stalo, tak je všechno špatně. Jinými slovy, pokud by bylo vše podle ní a jejich přátel, bylo by to OK, protože jedině oni mají pravdu, jedině oni to myslí dobře, jedině oni jsou ti, kteří mohou o nás dobře a správně rozhodovat! Ti ostatní by je, podle paní Němcové, měli respektovat a poslouchat. Moudrá to žena, není-liž pravda? Liž, liž, pravda! Ale...

… paní Němcová nezůstala jen u tohoto strohého konstatování, ale také zmínila své osobní plány, a své výhledy do budoucnosti! Léta běží vážení a paní Mirka se nehodlá spokojit s nějakou „almužnou“ v důchodu a tak se na stará kolena rozhodla, že si půjde „přivydělat“ do Senátu. „Budu kandidovat v podzimních volbách do Senátu. Dlouho jsem to zvažovala. Úplně jiné klima v Senátu mi dává prostor dělat práci, která mi přijde smysluplnější,“ říká paní Němcová. V tom má paní Němcová pravdu, protože její dosavadní práce mnoho smyslu nedávala. Aby toho nebylo málo, potěšila své fanoušky a příznivce, že nevyloučila ani možnou kandidaturu na post prezidentky, což ale zatím jednoznačně nepotvrdila.

Paní Němcová to jistě nemyslí vážně být prezidentkou, na to je na rozdíl od pana L. X. Veselého žena až příliš „přezrálá“, ambice malé, neřku-li mizerné až žádné. Upřímně řečeno, kandidatura není levná záležitost a tolik si zas za svou kariéru paní Němcová jistě „nenaspořila!(!), i když se o to jistě snažila. Hlavní efekt v její případné kandidatuře ani tak nespočívá v tom, že by mohla být paní prezidentkou, ale v tom, že se o ní bude mj. také říkat a psát v análech, že „ kandidovala na prezidentku České republiky“! Jen si to představte, z obyčejné knihovnice, přes ukradené rohlíky, poslankyni za ODS, předsedkyni Sněmovny PČR až po kandidaturu na post prezidentky! To už je přece kariéra, že? Holt kdo umí, umí, kdo neumí...! A paní Němcová toho fakt „umí“ hodně!!!

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEkonomická krize spojená s koronavirem dopadá na české občany, kteří musí platit za drahé potraviny – členství v EU způsobuje zdražování potravin a škodí nám   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 07:38:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ekonomické dopady koronaviru se začínají čím dál hlasitěji ozývat, inflace dál zvyšuje ceny základních potravin, a to u nás daleko výrazněji než ve zbytku EU. Situace tak pro řadu českých domácností začíná být tristní a lidé přicházejí o práci a klesají jim příjmy.

Na druhou stranu ceny nezbytných výdajů, jako jsou potraviny a bydlení, rostou. Míra bezprostředního ohrožení je však výraznější u nízkopříjmových skupin obyvatel. Týká se to v podstatě každého ze strádající třídy a 70% z ohrožené třídy, ve které je také poměrně velký podíl rodin s malými dětmi, jak ukazují aktuální čísla výzkumné agentury STEM.

Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že na vině je chybná zemědělská politika státu pod taktovkou EU, která neposkytuje podporu takové zemědělské produkci, která by alespoň naplnila běžnou denní spotřebu obyvatelstva. Dnes nejsme potravinově soběstační a jsme závislí na dovozu a rodinné farmy, z nichž mnohé hospodaří dobře a produkují kvalitní potraviny, nejsou schopny konkurovat dotovaným potravinám z dovozu. Chybí pracovní síly už i proto, že mzdy v zemědělství jsou jedny z nejnižších.

Naše členství v EU nám škodí, protože účelem našeho vstupu bylo zlikvidovat špičkové zemědělství představované českými zemědělci. Nyní jsme závislí na dotovaných přebytcích z Francie, Dánska a dalších zemí západního bloku, většinou pochybné kvality. Řešením je vypsání referenda o vystoupení z EU a změna naší hospodářské a zemědělské politiky. To je program SPD!

2. Nepodpoříme nárůst schodku státního rozpočtu z 300 na 500 miliard korun, protože vláda nechce šetřit na nepřizpůsobivých atd.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhla vládě zvýšit současný schodek státního rozpočtu z 300 na 500 miliard korun. Tento schodek státního rozpočtu SPD nemůže podpořit, protože vláda zároveň nenavrhuje žádné úspory či omezení zbytných výdajů (nepřizpůsobiví, inkluze, dotace solárním baronům, politické neziskovky atd.).

V případě schválení tohoto schodku stoupne státní dluh ČR na astronomických 2,13 bilionu korun. Chceme ve Sněmovně vést debatu o návrzích úspor ve výdajích státního rozpočtu, protože z dostupných informací zatím doputovalo v rámci přijatých vládních opatření (Antivirus, Covid I-III a dalších podpůrných programů), k firmám a živnostníkům postiženým vypnutím ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru, pouhých 50 miliard korun. To je pro SPD nepřijatelné.

Zdroj: https://spd.cz/stanoviska/?opened=1#krize
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNová hra černochů v USA, “sejmi svého bělocha”. V západní Evropě mají svojí hru zase uprchlíci   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 05:06:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mladí černoši si začali vykládat boj proti rasismu po svém. Začínají bezdůvodně napadat kolemjdoucí bílé lidi. Většinou se jedná o mladé černochy a napadáni jsou staří lidé, nebo ženy. Tedy mnohem slabší oběti, které se nemohou bránit.

Třeba v samém centru New Yorku Manhattanu na 3rd Avenue mezi 15th Street & 16th Street srazil mladý černoch 92 letou stařenku s chodítkem (video je zde). Měla tu smůlu, že se šourala náhodou kolem. Jako obvykle to ale nikoho nezajímá. Problém by možná nastal, kdy byla z vyvolené menšiny, která je u nás v NYC velmi početná. Pak by nastalo vážné dilema, která menšina je víc vyvolená?!

V západní Evropě mají svojí verzi uprchlíci. Jedná se o sexuální napadání a případně znásilnění bílých žen. Ani zde úřady nejeví zájem o jejich potrestání. Tahle hra se bohužel přenesla i k nám do vlasti. Naposledy tu dostal černý uprchlík 2 roky (léčby) za znásilnění mladistvé dívky u Terezína. Letos v létě bude venku a dál řádit jako sexuální predátor povzbuzen směšným trestem.

Sára S. NYC, USA
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProrok Jean Raspail zemřel, jeho vize je naším osudem   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 05:04:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Žádné množství atomových bomb nebude schopno zastavit obrovskou vlnu milionů lidí, kteří jednoho dne odejdou z jižní chudé části světa, aby v zájmu holého přežití se usadili v poměrně otevřených prostorech bohaté severní polokoule.“

Tento citát z dávno zapomenutého projevu alžírského prezidenta Boumediena by mohl posloužit jako motto dystopického románu Tábor svatých francouzského spisovatele Jeana Raspaile, který v 94 letech zemřel 13. června v Paříži.

Stěžejní dílo, prorocký román Jeana Raspaila, francouzského romanopisce oceněného za své celoživotní dílo Velkou cenou Francouzské akademie, vykresluje zaplavení Francie milionem lidí z odlišného sociokulturního prostředí, kteří se vydali na cestu z opačného konce planety s výhledem na ráj, v němž tečou potoky mléka a medu, v němž jsou pole plná neustále se obnovující úrody…

Sledujeme nejen cestu flotily, ale také reakce vlád, prezidenta, veřejného mínění, původních obyvatel, tedy Francouzů, a odhalujeme nejhlubší motivace, pocity a myšlenky všech, kterých se událost týká.

Raspail je v mnohých směrech lepší než Orwell a Huxley. Jestliže Huxley popsal možné následky kast a technologie a Orwell všudypřítomné kontroly společnosti, Raspail zachytil demisi západní civilizace řízené pocitem viny a náhradu bílé rasy imigrací z třetího světa. Vizionářský román Tábor Svatých udivuje v tom, že ačkoli jej Jean Raspail napsal v roce 1973, nyní po více než čtyřiceti sedmi letech jej žijeme, a někdy slovo od slova, a to do takových detailů, až z toho zůstává rozum stát. Jak je to možné? Jak to všechno autor tehdy mohl vědět? Existenciální otázky, které připadaly tehdy fiktivní, jsou dnes skutečnou a bezprostřední výzvou, k níž se musíme postavit čelem.

Román předjímá možnou a hrozbu, jejíž eventualita se už nikomu nezdá nepravděpodobnou: mírumilovnou invazi Francie a posléze Západu Třetím světem, který se stal bezbřehým lidským davem. Na všech úrovních, všeobecného vědomí, vlád, rovnováhy civilizací a zvláště každý u sebe si příliš pozdě klade otázku: Co dělat?

Co dělat, když se nikdo nedokáže zříci svojí důstojnosti člověka za cenu souhlasem s rasismem? Co dělat, když každý člověk – a každý národ – má současně svaté právo ochraňovat své rozdílnosti a svoji identitu ve jménu budoucnosti a ve jménu své minulosti?

Co dělat, když už jsou zde, a jak je uvítáme ? Jako uprchlíky před hladem a bídou ? Poskytneme jim útočiště jsouc si vědomi, že tím povzbudíme další miliony, aby opustily domovy a vydaly se k nám ? Celá Evropa je ohrožena.

Co dělat ? Poslat je zpět, ale jak ? Zavřít je do táborů za ostnaté dráty ? To není lidské, a stejně- co pak ? Použít sílu proti slabým a bezbranným?

V románu se vládnoucí elita zabývá těmito životně důležitými otázkami příliš pozdě. Pro nás okénko možnosti čelit výzvě africké imigrace zůstává ještě otevřeno. Ale ne na dlouho, varují demografové. Neustále rychlejší nárůst obyvatelstva v subsaharské Africe představuje časovanou bombu pro starý kontinent.

Před šedesáti lety byla porodnost v Evropě a černé Africe vyrovnaná. Dnes je poměr sedm ku jedné. Sedm malých černoušků na jednoho bílého Evropánka. To samozřejmě bude stále silněji ovlivňovat vývoj vzájemných hospodářských, sociálních a politických vztahů obou kontinentů.

Demografové označují za zásobník vystěhovalectví skupinu mužů a žen ve věku 20-39 let. V roce 195O jich v Africe bylo 51 milionů. O třicet roků později 1O4 milionů. Během let 1980-2010 se jejich počet zvýšil na 250 milionů. A v roce 2040 se mnozí čtenáři dožijí dne, kdy na druhé straně Středozemního moře bude víc jak půl miliardy mladých mužů a žen snít o lepší budoucnosti na jiném kontinentě.

Stručně řečeno, počet možných afrických vystěhovalců se od roku 1980 během každých třiceti let zdvojnásobuje. Tato tendence se zatím jeví jako setrvalá.

Známý britský historik skotského původu Neil Ferguson dochází k závěru, že Evropa udělala stejnou chybu jako římské impérium, když otevřelo brány přistěhovalcům, kteří toužili po jeho bohatství a nevzdali se víry svých předků Byli to barbaři, ne Hunové, kteří zničili Řím, během jedné generace a ne během delší doby, jak se vykládá.

Nepřirozeně podobné procesy dnes ničí Evropskou unii, ačkoli málokdo je ochoten to připustit, tvrdí Ferguson, který přednáší na Harwardu a v Oxfordu. Co se skutečně děje je, že Evropa, stejně jako římské impérium zkraje pátého století, nechala svoji obranu padnout. Tato obrana spočívala v odhodlání použít své vojenské zdatnosti a ve věrnosti evropským hodnotám. Místo nich přijala za své multikulturní ideje, které způsobily, že je migračně vstřícná a propustná.

Takže, co dělat?

„Jsem autorem románů. Nemám teorii, systém ani ideologii, které bych navrhoval nebo obhajoval. Jenom se mi zdá, že máme před sebou jedinou alternativu: naučit se rezignované odvaze být chudými nebo znovu nalézt neoblomnou odvahu být bohatými,“ odpovídá Raspail. „V obou případech se láska k bližnímu, řečená křesťanská, odhalí být bezmocnou. Budou to kruté časy.“

Raspailův román končí tragicky. Francouzský prezident posílá proti přistěhovalcům vojáky. Je jich málo a jsou demoralizovaní.

„Vím, že úkol, který vám ukládám, je nelidský“, ospravedlňuje se prezident v televizním projevu. „Zabíjet je těžké. Vědět proč, ještě těžší. Já to chápu, ale já nemám prst na spoušti a lidské tělo nešťastníka pár metrů ode mne… Moji drazí spoluobčané, ať se stane cokoli, kéž bůh nás ochraňuje…anebo nám promine“.

V předmluvě k pátému vydání z roku 2011 Raspail napsal, že existuje druhá možná hypotéza, podle níž poslední obránci evropské civilizace započnou staletý osvobozenecký boj jako kdysi Španělé proti maurským okupantům v zemích, kde ještě budou mít jakousi šanci, například v Dánsku, Holandsku, Belgii, Švýcarsku, severní Itálii, Maďarsku a Rakousku. Mohl, či spíše měl, k nim přidat slovanské země střední Evropy a Rusko jako nezbytnou oporu křesťanské Evropy, její kultury a morálních a mravních hodnot.

Raspail přiznal, že chodil dlouhá léta kolem této hypotézy jako pyrotechnik kolem pozemní bomby, protože když se jí dotknete nebo přiblížíte příliš blízko, může vám vybuchnout do tváře. Riskujete občanskou smrt. „Váhal jsem,“ řekl. „A přitom je to kruciální otázka. Tím spíše, že uveřejněním Táboru svatých jsem už v roce 1973 napsal téměř vše na tento námět. Nemám moc víc co bych dodal. Vše je ztraceno.“

V tom je naše výzva a našich potomků. Musíme dokázat, že Raspail se mýlil, že pozemní bombu lze odjistit a že druhá hypotéza, bude-li nutná, je možná.

Tři dny předtím, než Jean Raspail vydechl naposledy, uveřejnil známý americký publicista a bývalý poradce Reaganovy vlády Dr Paul Craig Roberts komentář o bouřích, vyvolaných smrtí černošského kriminálníka v Mineapolis pod titulkem Mohou bílí lidé přežít?

„Bílí lidé jsou možná příliš hloupí, aby přežili,“ odpovídá. „Všude v západním světě bílí lidé sami dovolili, aby byli démonizováni rasovými protivníky a přemoženi přistěhovaleckými vetřelci, a dovolili, aby jejich dějiny byly jim a jejich dětem ukradeny. Sami dovolili být zbaveni rovnosti před zákonem a ochromeni rasovými preferencemi.

„Národ může být vyhlazen násilím anebo bez něho. Může být vymazán kulturně a vymazán celou řadou jiných způsobů. Čtěte Tábor svatých. Právě ten román prožíváte.“


Jan Vítek

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Velká hra“ Donalda Trumpa?   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 05:01:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je takovou hrou, pro něj možná i vabank, snaha o určitou obrodu USA, kterou americký prezident avizoval už před svým prvním zvolením v roce 2017? A přes všechny mnohdy úmyslné překážky by ji chtěl dokončit v nadcházejícím druhém prezidentském období? Zdá se, že v záplavě nejrůznějších informací a komentářů o současném bouřlivém dění v USA tento rovněž možný motiv zaniká.

Některá jeho vyjádření z poslední doby naznačují, že se D. Trump, který se často jeví jako velmi kontroverzní a nevypočitatelný politik, snaží o razantnější eliminaci dříve rozhodujícího vlivu tzv. Deep state na americkou politiku a o návrat k původním konzervativním právním kořenům USA. Činí tak například v hospodářské oblasti snahou o posilování dolaru a postupné zajišťování jeho lepšího krytí.

Určitou obnovu USA prezident avizoval i v oblasti zahraniční politiky, kdy ve vojenské akademii West Point prohlásil, že i armáda se musí vrátit ke svým kořenům. Zdůraznil, že musí především důrazně bránit USA před nepřáteli, není ale její povinností být světovým četníkem.

Tyto i jiné kroky D. Trumpa a jeho týmu do značné míry korelují s realistickými názory významných republikánských politiků Rona Paula, jeho syna Randa Paula a dalších konzervativců nejen v Republikánské straně. A vyvolávají - jak lze již delší dobu pozorovat - strach a paniku v Demokratické straně i u jiných protivníků prezidenta. Snaží se je za pomoci spřátelených médií a politiků v zahraničí ze všech sil diskreditovat a zabránit jim.

A zejména zabránit opětnému zvolení D. Trumpa prezidentem na další období, které potřebuje na dokončení své možné „Velké hry“.

Tzv. Deep State se evidentně bojí, aby kvůli obnoveným zásadám otců zakladatelů nepřišel o své často nečestně získané výsady uvnitř země i v zahraničí a o stále pěstovaný pocit, že USA mohou řídit svět.

Čechům a Slovákům může snaha o obrodu USA připomínat snahu Alexandera Dubčeka o obrodu Československa v 60. letech minulého století. Dubčekovi a české

a slovenské společnosti návratu ke kořenům tehdejšího systému a vytvoření jakéhosi „socialismu s lidskou tváří“ zabránil hrubý nátlak a poté šokující vojenský zásah zvenčí, neboť okolní totalitní státy se tehdy rovněž bály ztráty svého vlivu a výsad.

Na rozdíl od nás mohou určitému obrození Ameriky D. Trumpovi – pokud je opravdu myslí vážně – zabránit podobně nevybíravé síly, tentokrát však nikoli zvenčí, ale zevnitř samotných USA. A jejich hrubý nátlak, který stále narůstá a mění se v až krvavé násilí,

lze pozorovat na vlastní oči a může s blížícími se volbami ještě zesílit.

Svědčí o tom i současné antirasistické protesty v USA podle některých analýz provokované Deep Statem a podporované Demokratickou stranou. Zřejmě podle ověřené mocenské zásady „ rozděl, zasej chaos a panuj“….

Je jisté, že teprve čas ukáže, zda D. Trumpem signalizované cíle jsou pouze předvolební rétorika nebo zda jsou míněny vážně a podaří se mu je uskutečnit, a to nejen ve prospěch samotných USA.

Mnozí analytici při pohledu na současné dění v USA také mj. tvrdí, že dolar zkrachuje. Nezkrachuje, jen bude jiný. Nezkrachuje ani Amerika, jen bude možná jiná. A to zcela jistě i když D. Trump volby prohraje. Doufejme, že i v takovém případě bude pro svět lepší než

v několika minulých desetiletích.

Připomeňme v této souvislosti výroky dvou moudrých amerických prezidentů:

„Jediná věc, které je třeba se bát, jsme my sami.“ F. D. Roosewelt (1882-1945).

„Národ, který si cení svých výsad víc než svých zásad, brzy ztratí obojí.“ D. D. Eisenhower (1890-1969).

PhDr. Jiří Vaško

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŘeč na Staroměstském náměstí 21. 6. 2020   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 04:59:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnes si zde připomínáme popravu 27 českých pánů. Detailní posouzení události v historických souvislostech patří odborníkům. Může se zdát, že společenské poměry se změnily natolik, že každý pokus najít paralelu k dnešku je nemístný. Nemyslím si to.

Panovníci zemi mocensky ovládali a fakticky vlastnili. Na obyvatelích jim mohlo záležet jako na zdroji příjmů a mohli se starat o správu země a blaho obyvatel, pokud to bylo v souladu s jejich osobními zájmy. Slabší se museli sklonit před mocí silnějších sousedů. Stali se vykonavateli cizí moci. Mocenští konkurenti v zemi pak jen soutěží, kdo nabídne cizí moci lepší podmínky při vysávání zdrojů jejich země. Tak se stává držitelem skutečné moci soused, který nemá zájem na skutečném rozvoji země a vidí v ní jen zdroj příjmů.

To všechno nastane, jestliže se nepodaří najít reprezentaci, která obhajuje zájmy obyvatel vlastní země před cizí mocí.

Před Bílou horou zemi ovládali cizí vládci ve svém, tedy cizím zájmu.

Na Bílé hoře byla domácí elita poražena a cizí moc se rozhodla odpor definitivně zlomit. Na internetu jsem si našel, že to byla nejslavnější bitva třicetileté války. Tak sláva, až sem jsme dospěli.

Vítězi byli Ferdinand II a Katolická liga. Poraženými byly České stavy.

Popravena byla elita země. Slovo „poprava“ znamená exekuci „po právu“ na rozdíl od vraždy bezmocné oběti. V tomto případě šlo o právo vítězů navždy umlčet každý odpor.

Ve střední Evropě nejde o etnický původ. Povražděna byla snaha o samostatný vývoj. Zabita byla protestantství, tedy snaha o morální nápravu církve.

Nerozhoduje, že z 27 českých pánů většina nebyla pány, tedy šlechtici, někteří byli Němci a ani neuměli česky. Spojoval je však společný zájem spravovat věci své komunity nezávisle na cizí moci a v souladu s vlastním přesvědčením.

K národnímu obrození zbývalo čtvrt tisíciletí, k republice 300 let. Obojí bylo nesamozřejmé.

Dnes se zatím nevraždí „po právu“. Umlčuje se jinak. Zatím bez krve. Ovládnutím médií, která filtrují moci nepříznivé informace a šíří názory souladné s cizí mocí. Intenzivně se připravuje cenzura jako projev údajně „evropských hodnot“. Evropská unie potlačuje národní zájmy a přebírá rozhodující vliv nad hospodářstvím. V Evropském parlamentu byly zakázány i státní vlaječky na stolech vlastenců. Modrá z hvězdičkami se smí.

Identita má smysl. A není jedno, kam patříme.

Proti identitě se bojuje s cílem utvoření anonymní masy, která mlčí a ví, že chleba levnější nebude. Buduje se říše a státy se mění v protektoráty. Paralelně se horečně přepisují dějiny, bourají pomníky a vztyčují jiné. Tomu všemu pomáhají tomu evropští Lidovci, socialisté, liberálové, zelení včetně Pirátů a částečně i konzervativci a Evropská sjednocená levice.

Támhle vidíme Mariánský sloup. Znovu vztyčovaný památník vykořenění nevítaných myšlenek pomocí vražd a krádeží. Bůh prý byl na jejich straně.

Cíle jsou stejné, prostředky moderní. Jsme přece o 400 let dál.

Ivan david
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNetanjahu obvinil Írán ze lži ohledně jaderného programu   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 04:55:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil Írán z toho, že lhal mezinárodnímu společenství, aby mohl vytvářet jaderné zbraně, a zdůraznil, že nyní je to jasné i MAAE.

„Írán nadále lže mezinárodnímu společenství, aby získal jaderné zbraně. Dnes to chápe i MAAE,“ řekl Netanjahu během zasedání kabinetu ministrů a dodal, že zpráva MAAE „hovoří sama za sebe“.

Předseda vlády zdůraznil, že „tyto organizace nyní chápou, co Izrael prohlašuje už léta“.

Íránský parlament požaduje pozastavení inspekcí MAAE

Poslanci íránského parlamentu požadovali, aby vláda pozastavila inspekce MAAE ohledně jaderných činností v islámské republice.

Tisková služba parlamentu země informovala, že 240 poslanců nového parlamentu se obrátilo na vládu a požádalo výkonné orgány, aby pozastavily realizaci Dodatkového protokolu k Dohodě o uplatňování záruk s MAAE.

„Íránský parlament žádá váženou vládu, aby pozastavila dobrovolnou realizaci dodatečného protokolu a převedla kontroly na režim ,offline‘," uvádí se v prohlášení na webových stránkách parlamentu.

Důvod takové žádosti k úřadům byl také uveden: „jako reakce na usnesení Rady guvernérů MAAE, namířené proti Íránu“.

V pátek Rada guvernérů MAAE přijala usnesení, v němž vyzvala Írán, aby zajistil přístup na dvě místa, která chce agentura navštívit kvůli údajným neregistrovaným činnostem. Rusko a Čína hlasovaly proti. Íránský stálý zástupce pro mezinárodní organizace ve Vídni Kazem Gharib Abadi prohlásil, že Teherán odmítá usnesení MAAE, protože je založeno na nepodložených tvrzeních.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CK5g
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMuslimští uprchlíci a imigranti zaútočili na německou policií a dočasně ovládli část města   
Pridal tk Pondělí 22 červen 2020 - 04:52:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve Stuttgartu bylo při nepokojích zraněno 19 policistů. Thomas Berger, zástupce policejního ředitele ve Stuttgartu (Bádensko-Württembersko v jihozápadním Německu), uvedl, že během nepokojů ve městě bylo v neděli večer zraněno celkem 19 policistů. Informovala o tom místní rozhlasová stanice SWR.

Dříve policejní oddělení ve Stuttgartu uvedlo, že nepokoje ve městě vypukly o půlnoci po policejní kontrole v souvislosti s trestným činem spojeným s prodejem drog. Jak upřesňuje rozhlasová stanice SWR, policie měla v úmyslu zkontrolovat 17letého mladíka, v důsledku čehož s ním bylo „solidárních“ 200-300 lidí, kteří pořádali večírek v nedalekém parku.

Na náměstí Schlossplatz se počet vzbouřenců pak zvýšil na 400–500. Podle slov policie účastníci „agresivně útočili“ na policisty, házeli kameny a láhve, rozbíjeli vitríny a vykrádali obchody.

Ředitel stuttgartské policie Franz Lutz uvedl, že za celých 46 let služby u policie se ještě nesetkal s podobným rozsahem násilí a materiálních škod. Lutz zároveň zdůraznil, že nepokoje nebyly politicky motivovány.

„V současné době můžeme vyloučit ,levicové‘ nebo obecně politické motivy těchto násilných činů,“ prohlásil Lutz.

Podle rozhlasové stanice dorazilo na místo události asi 280 policistů, bylo zadrženo celkem 24 osob. Věk sedmi zadržených nedosahuje 18 let, dalším sedmi je od 18 do 21 let. Během nepokojů bylo poškozeno 40 obchodů, devět z nich bylo vykradeno.

Starosta města Fritz Kuhn hovořil v souvislosti s nočními událostmi o "smutné neděli pro Stuttgart". Zemský premiér Winfried Kretschmann označil výtržnosti za "brutální výbuch násilí", jehož viníci budou "stíháni a odsouzeni".

Zdroj: Radio SWR
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1804 sec,0.0446 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,572kB