Neděle 28 červen 2020
Jít tak s Horákovou znovu svrhnout mariánský sloup   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 19:01:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
To zas byly protikomunistické orgie. Týden jsme mohli sledovat téměř jednotné billboardy k popravě Milady Horákové, vyhotovené v jednotném šiku a přelepením přes celé budovy, kterým vévodí liberálně předsudečné vedení, ať již šlo o univerzity, Národní muzeum atd. A do toho zněly v metru či z veřejných ampliónů části ze soudního jednání Miladou Horákovou a spol. O České televizi nemluvě.

Jako bývalý brkounský předseda strany bych v zásadě měl být nadšen, kdyby nebylo jasné, že vůbec těm pravicovým liberálům, kteří začasté chválí odstranění pomníku osvoboditele Československa i části Evropy maršála Koněva a ještě více sympatizují s památníkem 1. pěší divize ROA, nazývané též Vlasovci, která na žádost říšského vedoucího SS (tedy nejvyššího šéfa této nejodpudivější složky nacistických vojsk) byla z příkazu Adolfa Hitlera přeměněna na samostatnou součást nacistických ozbrojených sil. Ano, čtete dobře, u kolébky jejího vzniku stojí nejodpudivější představitelé nacistické branné moci. Kdykoliv se naši liberálové podílejí na nějaké akci, svým rukopisem to připomíná propagandu jak Goebelse, tak i našich poúnorových ideologů a propagandistů. Normální člověk to prostě nebere.

Ale nejen to. Každý přece chápe, že těm ódésákům, topkařům a prostě celé té opozici vůbec nejde o Miladu Horákovou. Jde jim o to, že komunisté jsou platným quasi členem vládní koalice a rozhodující měrou přispívají k tomu, že současná vláda, prosta pravicových hlasů stran typu ODS, TOP 09, které nás svého času zatáhli do nejdelšího marastu po roce 2008, zatímco sousedé se rychle vzpamatovávali.

A ještě jedna poznámka. Samozřejmě že padesátá léta, kdy komunistická strana používala represi v nejsilnější podobě někdy do roku 1957 byla krutá. Ovšem za Rakouska si celý národ prožil několik století totálního útlaku, násilné rekatolizace, emigrace upalování, vyvlastňování nekatolických majetků atd. Doba temna trvala nejméně 150 let. A tak zatímco 60. léta 20. století už přináší značnou kulturní svobodu, koná se československý filmový zázrak, majálesy atd, katolická církev až do posledních dnů rakousko-uherského mocnářství střežila, aby si Češi nevyskakovali.

Proč to píši? Nuže proti Rakousku a jeho „vedoucí síle katolické církvi“ se Milada Horáková účastnila řady demonstrací, podporovala i svržení mariánského sloupu coby symbolu rakouského útlaku a především, na dnešní poměry by všechny překvapila svými vyhraněnými radikálně levicovými postoji, obsahově v podstatě totožnými s návrhu komunistů. Byla rovněž aktivní stoupenkyní spolupráce s tehdejším Sovětským svazem a místopředsedkyní Svazu přátel.

Představa, že ji dnes oslavují částečně profašističtí liberální politici a novináři, by pro ni muselo představovat neskutečně trauma.

Ano byla popravena a bylo to kruté a stejně tak komunisté popravovali i další z vlastních řad. Ale například Pražské jaro v roce 1968 bylo zřejmě nejnosnější výzvou pro celou tehdejší Evropu a bylo jen škodou, že se nerealizovalo.

Je dobré, že si připomínáme justiční vraždu Milady Horákové. A připomínejme si také zločiny katolické církve. To by zřejmě Milada Horáková ocenila… Kdyby dneska žila, určitě by nás dala dohromady, abychom ten mariánská sloup znovu svrhli…

Foto: Busta Milady Horákové v Praze na Pankráci, která vznikla péčí národních socialistů. Její vznik byl umožněn také díky finanční pomoci Jiřího Paroubka, ale také třeba Miloslava Ransdorfa a Vojtěcha Filipa.

Jiří Vyvadil

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponManželka Billa Gatese, “očkování proti koronaviru dostanou nejdříve černoši”   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 06:07:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Manželka známého propagátora celosvětového očkování B. Gatese Melinda se v rozhovoru pro časopis Forbes vyjádřila ve smyslu, že vakcínu proti údajné pandemii koronaviru by měli dostávat lidé podle barvy pleti. Nejdříve prý mají přijít na řadu černoši a původní obyvatelstvo (indiáni).

Melinda Gates myslí i na zdravotníky i na ty se prý dostane hned na začátku a nechá naočkovat všech 60 mil. lidí, kteří po světě pracují ve zdravotnictví.

Otázkou je, zda se mají běloši rozčilovat kvůli “rasismu”?! B. Gates je totiž znám rovněž jako nadšený zastánce redukce populace na naší planetě. Jedním z možných opatření má být právě očkování. Což je paradox, protože Gates současně tvrdí, že sníží úmrtnost. Tak si vyberte.

Ale pro globalisty životy běžných lidí nikdy nic neznamenaly, natož životy černochů. Tak nás možná čeká nepěkný sociálně inženýrský experiment.


Každý soudný člověk by ale měl očkování proti koronaviru rozhodně v tuto chvílí odmítnout. Vždyť nikdo nezná vedlejší účinky vakcíny a zatím všechny pokusy o vyrobení vakcíny proti koronavirům skončily fiaskem. Nemusím připomínat, že hlavním propagátorem celoplošného očkování je prof. R. Prymula. Jeho 24 letá dcera Karolína dokázala na studiích pro farmaceutické firmy, které vakcíny vyrábějí, utržit 85 milionů Kč! A to ani není z oboru. Dáte své životy, nebo životy vašich dětí do rukou podobným lidem?

dr. Prometheus
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZdeněk Jemelík: Surovost otalárovaného lháře   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 05:56:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve středu 24. června 2020 proběhlo u Vrchního soudu v Olomouci řízení, jež snad ukončilo osmiletou kalvárii po policejních služebnách, soudních síních a vězeňských celách, kterou musela podstoupit Michaela Schneidrová, bývalá ředitelka licenčního odboru Energetického regulačního úřadu, dlouholetá spolupracovnice Aleny Vitáskové.

Její trápení souvisí s kauzou vydání licencí fotovoltaickým elektrárnám holdingu Z-Group o silvestrovské noci v r.2010. Bývalý místopředseda Energetického regulačního úřadu Antonín Panák dodatečně zjistil, že revizní zprávy, přiložené k žádostem o licence, jsou padělané. Oznámil to policii. Případ se dostal do rukou iniciativního policisty Pavla Pinky, který vyšetřování rozšířil na celou proceduru licenčního řízení.

Mezitím se vyměnilo vedení Energetického regulačního úřadu: odešel dosavadní předseda Josef Fiřt, jehož vedení nezvládlo licenční boom v r.2010. Na jeho místo nastoupila Alena Vitásková, která vypudila zbytek neúspěšného vedení a přivedla Michaelu Schneidrovou, kterou po čase jmenovala ředitelkou licenčního odboru. Tím začalo její neštěstí. Daniel Pinka neomezil svůj zájem na účastníky licenčního řízení ze Silvestra 2010, ale zaujala jej také Michaela Schneidrová, která se v r.2012 postavila do cesty pokusu o odnětí licencí. Dne 12. října 2012 jí sdělil obvinění a 13. března 2013 sáhl také po její nadřízené, Aleně Vitáskové.

Dozor nad policejním vyšetřováním vykonával státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek Mezlík. Přestože obě dámy neměly s vydáním licencí ze dne 31.prosince 2010 nic společného a dokonce tehdy ani netušily, že budou někdy pracovat v Energetickém regulačním úřadě, obžalobou je připojil k stíhaným účastníkům licenčního řízení. Postaral se jim tím o neúnosné prodloužení řízení a navýšení nákladů na obhajobu: podstatná část jednání se jich vůbec netýkala, ale z velké části se zúčastnily a zejména musely po celou dobu platit obhájce.

V obžalobě Radek Mezlík nehorázně a účelově lhal: tvrdil, že dne 29.listopadu 2010 investující společnosti protokolárně převzaly od dodavatele zařízení elektráren, ačkoli nebylo ani zčásti dokončeno. Ač šlo o dokument, určený k prokázání vlastnictví elektráren investory, prohlásil převzetí nedokončených zařízení za úkon k oklamání Energetického regulačního úřadu. Byl to úhledný kámen posuzování závažnosti provinění všech obžalovaných: všichni se dopustili strašného zločinu tím, že se snažili získat licence pro elektrárny, které nebyly „ani zčásti dokončeny“. Ve skutečnosti elektrárny byly z větší části dokončeny a v den vydání licencí byly na investici za více než 1 miliardu Kč jen nedodělky za pár tisíc Kč, které na provozuschopnost neměly vliv.

Alenu Vitáskovou žalobce nařkl, že nevyloučila Michaelu Schneidrovou jako podjatou z řízení, protože měla osobní vztah k majitelům elektráren. To byla další lež: žádný důkaz o takovém vztahu nebyl podán.

Projednáním obžaloby se zabýval senát předsedy Aleše Novotného Krajského soudu v Brně. Hlavní líčení začalo 4.června 2014.

Tvrzením o nedokončenosti a podvodném úmyslu investorů nahrál žalobce Radek Mezlík na smeč Aleši Novotnému, který jeho lež o nedokončenosti převzal do výrokové věty rozsudku z 22.února 2016. Získal tak mravní ospravedlnění pro uložení vysokých trestů za „strašný zločin“. Obě dámy ocenil stejně: na 8,5 roku odnětí svobody. Obě podaly odvolání.

Odvolací Vrchní soud v Olomouci rozhodl až 17.ledna 2018. Vypustil z výrokové věty rozsudku slova „ani zčásti“, ale nevyvodil z toho důsledky ve smyslu snížení celkové hladiny trestů. Alenu Vitáskovou zprostil obžaloby, Michaele Schneidrové snížil sice trest na 7 let, ale „vylepšil“ jej vyměřením peněžitého trestu, na jehož splacení by stejně neměla prostředky.

Michaela Schneidrová podala prostřednictvím obhájce Josefa Bartončíka dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. A proti osvobození Aleny Vitáskové podal dovolání nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Dovolání nemá odkladné účinky. Michaela Schneidrová se dostala do situace, v které musela počítat s tím, že s rozsudkem přijde příkaz k nástupu trestu.

Proběhly pokusy o její záchranu. Spolek Chamurappi podal v její prospěch podnět ke stížnosti ministra pro porušení zákona. Aparát ministerstva vyvolal průtahy, jimiž ministr Robert Pelikán přišel o možnost o podnětu rozhodnout.

Michaelu Schneidrovou podpořil Jaroslav Soukup, který jí umožnil vystoupení v TV Barrandov a v pořadu Týden s prezidentem upozornil na její případ Miloše Zemana, který slíbil, že o něm bude přemýšlet a nechá si obstarat informace.

Spolek Chamurappi podal ve prospěch Michaely Schneidrové žádost o milost, kterou v dohodě s ministrem Robertem Pelikánem poslal přímo na Hrad. Dohodou s ministrem se ovšem nedal zmást ředitel právního odboru Kanceláře prezidenta republiky Václav Pelikán. Žádost obratem vrátil na ministerstvo a prezidentovi naservíroval kompilát z rozsudků, který byl samozřejmě pro paní odsouzenou nepřátelský. Navíc ji nařkl, že nenastoupila do výkonu trestu v zákonné lhůtě. To již ale Michaela Schneidrová mařila život v domě smutku na „vtipné“ adrese Rozkoš 990 , tedy ve věznici ve Světlé nad Sázavou.

Štěstí se na ni nečekaně usmálo 11.prosince 2018, kdy senát Vladimíra Jurky Nejvyššího soudu ČR projednal podaná dovolání a její rozsudek zrušil s tím, že její žalované jednání nebylo trestným činem. Vrátil její věc a případ Aleny Vitáskové zpět Krajskému soudu v Brně. Senát Aleše Novotného rozhodl znova až 13.listopadu 2019. S odvoláním na právní názor Nejvyššího soudu obě dámy zprostil obžaloby.

Státní zástupce Radek Mezlík „spolkl“ zproštění obžaloby Aleny Vitáskové, ale proti rozhodnutí ve prospěch Michaely Schneidrové se odvolal. Projevil přání, aby byla shledána vinnou aspoň nedbalostním trestným činem a odsouzena aspoň k podmíněnému trestu.

Jeho počin byl předem beznadějný. Kromě toho, že obžaloba proti ní stála od začátku na nesmyslech, právní názor Nejvyššího soudu ČR je pro obecné soudy závazný. Právní názor Nejvyššího soudu ČR byl závazný i pro odvolací soud. Proto bylo Mezlíkovo odvolání předem určeno k zamítnutí. Nemohlo mít jiný účinek než prodloužení týrání nespravedlivě stíhané Michaely Schneidrové.

Při posuzování chování státního zástupce Radka Mezlíka musíme vzít do úvahy, že Michaela Schneidrová se sice díky zásahu Nejvyššího soudu ČR dostala 11.prosince 2018 na svobodu, ale zůstala nadále v postavení obžalované. Mělo to mimo jiné za následek, že zůstala bez prostředků. Energetický regulační úřad ji zpět do pracovního poměru nepřijal, neměla nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na sociální dávky. Její postavení na pracovním trhu bylo mizerné. Nezanedbatelné jsou ovšem i psychologické dopady dlouhodobého života ve strachu a nejistotě o budoucnosti. Blahodárné účinky rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 11.prosince 2018 se mohly naplno projevit od 13. listopadu 2019, kdyby to nezmařil státní zástupce Radek Mezlík. Vzhledem k beznadějnosti odvolání a necitelnosti k účinkům dlouhodobého života v postavení obžalované považuji postup státního zástupce Radka Mezlíka za surovost, spáchanou na ženě, na jejímž nespravedlivém odsouzení má spoluvinu.

Z toho důvodu jsem dne 15.listopadu 2019 zaslal nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi podnět k zahájení kárného řízení se státním zástupcem Radkem Mezlíkem. Neuspěl jsem: podnět putoval na Mezlíkovo „domovské působiště“, kde se mu samozřejmě dostalo ochrany. Rozhodl dne 7. ledna 2020 vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan, samozřejmě ve prospěch hříšníka.

Požádal jsem o přezkoumání jeho rozhodnutí pana nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Tentokrát se ujal funkce kárného žalobce a zamítavé rozhodnutí mi sdělil dopisem z 9. března 2020. Mimo jiné jsem se z něj dověděl, že vrchní státní zástupce Ivo Ištvan vyhodnotil písemné vyhotovení odvolání jako mimořádně kvalitní.

Z obou zamítavých rozhodnutí je zřejmé, že zmíněným kárným žalobcům vůbec nevadí, že se Radek Mezlík fakticky dožadoval, aby se Vrchní soud v Olomouci vzepřel proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, což je ze zákona nepřípustné. Mimoprávní účinky jeho počínání vůbec nebrali na zřetel, na rozdíl od ministryně Marie Benešové jejich ničivé dopady do životů nespravedlivě stíhaných vůbec nevnímají. Obhajovali tím vlastní představu o své nadřazenosti nad soudy, nad obviněnými a všemi účastníky trestního řízení. Pokud nedokázali správně vyhodnotit beznadějnost Mezlíkova odvolání a včas jej nezastavili, zpochybnili úroveň své odborné zdatnosti.

Vše výše uvedené bylo uživatelům zdravého selského rozumu jasné od samého počátku. Při odvolacím řízení odvolání státního zástupce Radka Mezlíka propadlo. Usnesení senátu Ivo Lajdy Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.června 2020 potvrdilo správnost laického úsudku, ale je ostudou i pro oba zde zmiňované kárné žalobce. V krátkém odůvodnění předseda senátu zdůraznil závaznost právního názoru Nejvyššího soudu ČR pro obecné soudy a poukázal na nesprávnost Mezlíkova požadavku, aby Krajský soud v Brně sjednotil právní názory v dané věci Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, neboť k tomu nemá pravomoc.

Pro úplnost uvádím, že souběžně s Michaelou Schneidrovou se dostal před soud její předchůdce Jaroslav Vítek. Jedna z „jeho“ elektráren se nacházela „ve stavu zrodu“. Přesto jej Krajský soud v Brně odsoudil pouze k třem letům podmínečného trestu. Žaloval jej ovšem jiný žalobce než Michaelu Schneidrovou a jeho věc se nedostala do rukou Aleše Novotného. Odvolací soud trest potvrdil. Nejvyšší soud ČR ale rozsudek zrušil a vrátil věc zpět na Krajský soud v Brně. Tam pak došlo k novému zproštění, jež se sice státnímu zástupci nelíbilo, ale měl rozum a neodvolal se.

Shodný konečný výsledek věcí obou obžalovaných potvrzuje, že se Nejvyšší soud ČR nemýlil.

Tři soudní rozhodnutí tedy potvrzují, že Michaela Schneidrová byla od počátku stíhána nespravedlivě. Naproti tomu v jejich světle se ukázalo, že tři výše zmínění státní zástupci pohrdají Nejvyšším soudem, považujíce se za jediné držitele pravdy v trestním řízení, a přisvojují si nárok na beztrestnost za nedůvodné ničení lidských životů. Státní zástupce Radek Mezlík navíc beznadějným odvoláním zpochybnil svou odbornou způsobilost. Paní ministryně by měla věnovat jejich jednání zaslouženou pozornost.

Zdeněk Jemelík

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPokračování turecké násilné politiky vůči Kurdům v ulicích evropských měst   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 05:49:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak pravil kdysi Peter Scholl-Latour, německo-francouzský novinář a kritik politiky EU vůči Rusku a Blízkému východu: "Kdokoli k sobě vezme polovinu Kalkaty, Kalkatu nezachrání, ale stává se Kalkatou sám." To přesně se děje v současné Evropě a nejnověji to potvrzují poslední události ve Vídni.

Jak už jsem psal v jednom svém statusu, v úterý provedly turecké ozbrojené drony útok na vesnici nedaleko severosyrského města Kobání a zabily tři kurdské aktivistky, bojovnice za rovnoprávnost žen na Středním východě a v Turecku. Jedna z nich byla feministka a bojovnice z doby obrany Kobání před tzv. Islámským státem, Zehra Berkel.

Beztrestnost tureckého vraždění, trvalá politika etnocidy vůči Kurdům se speciálním zaměřením na svobodomyslné ženy, je světovými a evropskými politiky, feministkami a mediálním mainstreamem dlouhodobě ignorována. Proto i tentokrát vyvolala bouři rozhořčení jen mezi informovanými. Kurdové vyšli v mnoha městech do ulic, aby si vynutili pozornost a prolomili mlčení. Ve Vídni protestovali ve čtvrti Favoriten, kde žije početná přistěhovalecká komunita, především z Turecka a východoevropských zemí. Protestovali nejen Kurdové, ale i další odpůrci Erdogana především z řad levicové turecké mládeže.

Už ve středu večer napadli demonstraci převážně žen na náměstí Reumannplatz turečtí ultranacionalisté. Došlo k potyčkám, které uklidňovala policie. Kurdští účastníci demonstrace se poté uchýlili do prostor svého klubu, před kterým se shromáždil „dav mužů tureckého původu“, jak uvádí ORF. Na místo musely být staženy posily z širokého okolí, a teprve poté došlo k uklidnění.

Ve čtvrtek večer, podle rakouské televize ORF, „levicoví a antifašističtí aktivisté psali na twitter, že několik set tureckých fašistů zaútočilo na dům Ernsta Kirchwegera (EKH), a tyto útoky připsal tureckým ultranacionalistickým a pravicovým extremistům Šedým vlkům. Kromě několika levicových kulturních a politických iniciativ EKH také „ubytovává“ levicovou tureckou asociaci ATIGF. Novinář na volné noze Michael Bonvalot informoval, že dav zaútočil také na prostory dalšího levicového turecko-kurdského sdružení v bezprostřední blízkosti EKH. Členové sdružení se bránili proti útokům tyčemi od vlajek.“

Abychom věděli, o jaké fašisty jde – turečtí Šedí vlci jsou prodlouženou rukou Erdoganovy vlády v Evropě. Jejich symboly – pozdrav „vlčí hlavou“ a další jsou zakázané. Šedí vlci jsou aktivní v Turecku a po celé Evropě. Navenek se prezentují jako kulturní a sportovní spolky, ale jejich pravá podstata je jinde.

Německá Wikipedie uvádí:“ Šedí vlci (turecky bozkurtlar nebo bozkurtçular) je název tureckých pravicových extremistů, jako jsou členové strany nacionalistické hnutí (MHP) nebo strany Velké jednoty (BBP). V minulosti a zejména v 70. letech se dopustili četných násilných činů a vražd. Sami se označují jako „idealisté“ (Ülkücüler)…. „Ideologie hnutí Ülkücü je založena na vyzdvihování turecké etnicity, jazyka, kultury a národa. Zvláště na etnické menšiny v Turecku se nahlíží jako na štěpící sílu jednoty Turecka, a proto jsou odmítány. Spektrum „interních“ a „externích“ nepřátel sahá od Kurdů, Řeků a Arménů po Židy, od Evropanů po Číňany. A od USA po Vatikán. V závislosti na současné politické situaci se obraz nepřítele stává zvláště důležitým. Toto adorování vlastní etnické skupiny a zároveň opovržení vůči jiným etnickým skupinám je v rozporu se svobodným demokratickým základním řádem Spolkové republiky Německo. “

Nicméně, řád neřád, v Německu Šedí vlci působí v Ústřední radě muslimů, sice pod jiným názvem, ale jsou nejpočetnější skupinou. Předseda této rady, Aiman Mayzek, je váženým partnerem pro všechny strany v Německu, od Die Linke až po CDU - s výjimkou AfD.

V Rakousku jsou jejich symboly také zakázané, takže teoreticky policie mohla všechny účastníky středečního a čtvrtečního "honu na Kurdy a levičáky“ zatknout, nicméně tak neučinila. Zadržela jen pár násilníků. Jinak se spokojila s tím, že se snažila obě strany udržet od sebe, což se jí částečně podařilo, zůstala jen ulice posetá střepy… Což připomíná Stuttgart z minulé sobotní noci.

V pátek večer došlo ve Vídni k násilnostem mezi Turky a Kurdy znovu. A opět byly k vidění „vlčí pozdravy“.

A to je Rakousko, kde je „lidí tureckého původu“ daleko méně než v Německu.

Jak uvedl na svém fb profilu předseda Kurdské německé obce v Německu Ali Ertan Toprak, „k podobnému výbuchu může v Německu dojít kdykoli. A nemůžeme tvrdit, že jsme to nevěděli.“

Státy, které si v minulosti dovezly levnou pracovní sílu, nyní platí účty. Nejde jen o to, že v zemi jsou početné přistěhovalecké komunity, ale také o to, že islamistické skupiny jsou zejména německými politiky doslova hýčkány a podporovány, aby o nich snad někdo nemohl říci, že jsou antiislamisté. Dalším faktorem je, že Šedí vlci zjevně jednají na pokyny z Ankary. A Erdogan je právě na tahu k vytvoření Nové Osmánie. Pátá kolona se vždy hodí. Zkrátka – ve Vídni se už zase bojuje s Turkem.

Ivan David
Nová republika
27. 6. 2020

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGlobalističtí multimiliardáři a korporace vysávají lidi. Velká část lidí sotva vyjde s výplatou...   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 05:43:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Současný globalistický ekonomický systém, který je kombinací toho nejhoršího z kapitalismu a socialismu (privatizace zisků a socializace ztrát), vede k tomu, že obrovská část lidí má jen minimální úspory, má problém vyjít s výplatou a zisk se koncentruje do rukou dolarových multimiliardářů a nadnárodních korporací, zatímco drobní podnikatelé mají co dělat, aby vůbec přežili, a běžní zaměstnanci jsou nadnárodními korporacemi sedřeni z kůže a dřou za almužnu. Dokazují to data, která uvedu. Musíme obnovit soběstačnost naší země, aby ji nevysávali globální kapitalisté, a podpořit slušné pracující lidi, aby nemuseli živit korporace a nepřizpůsobivé.

Více než polovina Čechů má nyní problémy vyjít s výplatou. Každý desátý si musí před výplatou půjčit, navíc 43 procent lidí žije od výplaty k výplatě. Před nouzovým stavem to bylo 28 procent lidí, ukázal průzkum úvěrové společnosti Fair Credit mezi 880 respondenty z konce dubna.

Podle průzkumu České bankovní asociace, do něhož se zapojilo 1102 respondentů ve věkovém rozmezí od 18 do 79 let, by polovina respondentů se svými úsporami vyšla až půl roku. Zhruba třetina lidí (33 %) má vytvořenou rezervu, která jim vystačí na tři měsíce, ale 18 % lidí by v případě výpadku příjmů dokázalo přežít jen pouhý měsíc.

To jsou opravdu varovná čísla dokazující, že současný vládnoucí systém vyhovuje jenom úzké vrstvě miliardářů, kteří těží ze svého monopolu a vlivu na politiky a média, a také vyhovuje nepřizpůsobivým, kteří pracovat nechtějí a pobírají dávky. Slušný pracovitý člověk, příslušník střední třídy, musí ze svých daní financovat tyto dvě parazitické struktury.

Ukazuje se, že současný ekonomicko-politický systém je kombinací toho nejhoršího ze socialismu i kapitalismu, jedná se o kombinaci neomarxismu s neoliberalismem. Tyto dvě ideologie se snoubí v totalitní Nový světový řád, který má zlikvidovat střední třídu, národy, rodiny a tradiční hodnoty jako pilíře starého řádu. Vidíme obrovské příjmové nerovnosti a že nejbohatší stále více bohatnou a chudí stále více chudnou.

Například americký miliardář Ray Dalio upozornil, jedno procento nejbohatších Američanů dnes vlastní přes polovinu veškerého privátního majetku v zemi a s každým dnem majetkový přesun zdola na absolutní špičku pokračuje.

Dále 60 % Američanů se za posledních 50 let vůbec nezvedly reálné příjmy, zatímco zbytku těch bohatších stouply o 40 %. Desetině těch nejbohatších dokonce dvojnásobně. Dalio dále uvádí, že pouze polovina všech obyvatel USA má dnes vyšší reálný plat, než jaký měli jejich rodiče. V sedmdesátých letech minulého století přitom bralo více peněz, než jaká byla reálná mzda jejich rodičů, kolem 90 % pracujících.

OECD zase upozorňuje, že je současným systémem rapidně poškozována střední třída, která je vždy oporou stability společnosti.

Autoři studie OECD s názvem Vyždímaná střední třída na základě statistických dat ukazují, že se ve většině vyspělých zemí včetně České republiky střední třída potápí, protože pro mladou generaci je stále těžší tohoto statusu dosáhnout. Zatímco v generaci narozené po druhé světové válce patřilo ke střední třídě na 70 procent dvacátníků, mezi takzvanými mileniály je to 60 procent. Do střední třídy patří podle studie člověk, který vydělává od 75 do 200 procent mediánu. Ten v Česku činil na konci roku 2018 necelých 30 tisíc korun.

Cena za životní styl střední třídy podle studie roste navíc rychleji než inflace. Nejvíce rostou výdaje na bydlení. Výdělky středostavovských domácností dle studie za posledních deset let stagnovaly a medián v posledních 30 letech rostl třikrát pomaleji než u deseti procent nejbohatších obyvatel.

Problémem je i zadlužování. Zhruba jedna z pěti domácností utrácí více, než vydělává, a střední třída je tak zadlužená v průměru více než nejchudší i nejbohatší obyvatelé. Každá druhá rodina pak udává finanční potíže před výplatou a 40 procent lidí se cítí zranitelných v případě nenadálého zvýšení výdajů.

Dnes vládnou nadnárodní korporace podporující neoliberální globalismus společně s neomarxisty. Klasickou ukázkou toho je miliardář George Soros, na něj napojená politička Hillary Clintonová, či miliardář Zdeněk Bakala a na něj napojený politik Bohuslav Sobotka či TOP 09.

Stejně tak se ví, že američtí bankéři financovali bolševickou revoluci v Rusku, jak dokazuje ve své knize Wall Street a bolševická revoluce profesor Antony C. Sutton. Nadnárodní korporace platí minimální daně a jednají dle principu „privatizace zisků a socializace ztrát“. Čeští pracovníci pracují za pakatel.

Zatímco ekonomika v ČR dosáhla 85 procent výkonu zemí na západě, čeští pracovníci dostávají jen 40 procent toho co pracující na západě. Babišova vláda podporuje velký byznys a malé podnikatele dusí. Daňová zátěž v současnosti se čím dál více přesouvá na střední třídy, které na jedné straně musí dotovat nadnárodní korporace (které dostávají investiční pobídky, daňové prázdniny a vyhýbají se placení daní) a v jejich prospěch pracující byrokraty, neziskovky a politiky, a na straně druhé straně musí dotovat i vrstvu nepřizpůsobivých parazitů, kteří nepracují a pracovat nechtějí.

Řešením je vyšší zdanění nadnárodních korporací (zisky vzniklé u nás musí v budoucnu zdanit u nás) a podpora a protekce českými občany vlastněných firem, které neodvádí svůj zisk do ciziny. Dále je nutné výrazně daňově ulevit pracujícím rodinám s dětmi. Zatímco majetek miliardářů se předloni každý den navýšil v průměru o 2,5 miliardy dolarů (56 miliard Kč), tedy meziročně o 12 procent, chudší polovina světové populace tratila 11 procent, tedy půl miliardy dolarů denně. Nejbohatších dvacet šest lidí tak nyní vlastní stejný majetek, jako „spodních“ 3,8 miliardy lidí na planetě!

Autor: Radim Fiala

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Protirasistické“ demonstrace se obrací proti křesťanství   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 05:39:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Neomarxistická a neobolševická povaha protirasových demonstrací vychází napovrch. Nyní už se zcela nepokrytě obrací proti křesťanství. Jaký strach měl na začátku minulého století Západ a Vatikán z bolševizmu v Rusku! I Hitler mu byl dobrý ve svém Drangu nach Osten. Čím více se pak Západ dnes může obávat bolševiků u sebe doma.

Po pomnících zakladatelů jdou „antirasističtí“ demonstranti nyní už natvrdo po křesťanských pomnících. Minulý týden tito neobolševičtí obrazoborci zničili v parku Golden Gate v San Franciscu pomník misionáře Francise Scotta Keye, kterého papež František kanonizoval před 5 lety.

Nyní jiná tlupa ve Ventuře v Kalifornii vytáhla na pomník sv. Junipera Serry. Mladí katolíci v čele s knězem jej však předem obestoupili a mlčením a modlitbami vzdorovali rozlícenému davu, který chtěl sochu svrhnout. Policejní přítomnost nakonec zabránila vážnějším střetům, a tak i pomník světce ještě obstál.

Nicméně neobolševici žádné dlouhé diskuze a lá mariánský sloup na Staromáku nevedou, a tak se americká katolická církev podvoluje sama monumenty snést. Pronásledování křesťanů na Západě se začalo...

Zdroj: https://wpolityce.pl/swiat/506584-piekna-postawa-mlodych-katolikow-w-usa-obronili-pomnik
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNASA ukázala na videu „život“ na Slunci po dobu deseti let   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 05:35:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
NASA zveřejnila hodinové video, ve kterém astronomové zkombinovali snímky Slunce shromážděné během deseti let pozorování. Během této doby vědci shromáždili více než dvacet milionů gigabajtů dat, které ukazují stav sluneční korony.

Film smršťuje desetiletí času života Slunce do 61 minut. Celkem přístroje pořídily zhruba 425 milionů snímků (jeden snímek za hodinu) Slunce na vlnové délce 17,1 nanometru.

Video ukazuje vzestup a pád aktivity svítidla v rámci 11letého cyklu a pozoruhodné události, jako je tranzit planet a erupcí. Jsou tam také tmavé záběry, které se ukázaly, když optika sluneční dynamiky observatoře zastínila Zemi nebo Měsíc.

Lidstvo se blíží k pochopení toho, jak funguje Slunce

Vědcům se podařilo objevit neutrina, která se objevují během druhé nejdůležitější reakce, jež „pohání“ naše Slunce. O výsledcích studie bylo informováno 23. června na online konferenci Neutrino 2020.

Podle odborníků se energie Slunce generuje v jeho jádře dvěma způsoby. Největší část energie, asi 99 %, vzniká díky fúzi vodíku s heliem během proton-protonové řetězové reakce. Druhou skupinou fúzních reakcí je takzvaný cyklus CNO zahrnující uhlík, dusík a kyslík, tedy prvky umožňující reakcím pokračovat. Úspěchem vědců se právě stalo to, že poprvé detektovali neutrina z tohoto druhého procesu.

Svůj experiment odborníci provedli pomocí detektoru Borexino v italské Národní laboratoři Gran Sasso. Zařízení může zpozorovat záblesky světla, které neutrina generují, když bombardují elektrony uhlovodíků ve velké nádrži s kapalinou. Zjistilo se, že každou sekundu a přes každý centimetr čtvereční na Zemi prochází kolem 700 milionů neutrin ze slunečného CNO cyklu.

Výsledky experimentu však odhalují nejen podrobnosti energetických procesů našeho Slunce. Mohou přispět i k pochopení struktury hvězdy, a konkrétně její metalicity, tedy obsahu prvků těžších než vodík a helium. Současně, a to kvůli několika způsobům měření, existují různé názory na úroveň metalicity Slunce. Citlivější měření neutrin CNO cyklu má pomoct problém vyřešit.


Zdroj: Nasa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIndie projevila zájem o nákup ruských tanků Armata   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 05:31:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Indie zkoumá možnost nákupu ruských tanků na základě platformy Armata, oznámila televizní stanice ruského ministerstva obrany Zvezda s odvoláním na zdroj v obranném průmyslu.

Jak upřesnil spolubesedník televizní stanice, probíhají přípravy na export Armaty. Řeší se otázka, které části zařízení nejnovějšího tanku mohou v exportní verzi zůstat, a které nikoliv, dodal zdroj.

O tom, že Indie může nakoupit 1770 perspektivních bojových vozidel (FRCV) pro náhradu zastaralých základních bojových tanků T-72, informovaly v říjnu roku 2018 indické noviny The Economic Times. Transakce se odhaduje předběžně na více než 4,5 miliardy USD.

T-14 je jediný na světě tank třetí poválečné generace. Tank Armata je určen pro boj v bezprostředním kontaktu s nepřítelem, pro podporu útoku motostřeleckých jednotek, likvidaci opevnění a živé síly nepřítele v úkrytech a v otevřeném terénu.

„Dětské nemoci“ pominuly

Stádium „dětských nemocí“ techniky na platformě Armata už máme za sebou, oznámil dříve Sputniku vedoucí brigády Uralvagonzavodu, která připravovala techniku na letošní přehlídku Vítězství, Michail Begman.

„Co se týče Armaty, tuto techniku jsme v průběhu pěti let prozkoumali, zvykli jsme si na ni, a už známe všechny nuance. Řekl bych, že Armata už má stádium „dětských nemocí“ za sebou. A teď jsem naprosto klidný, když vyjíždí na zkoušky přehlídek. Vzrušení a odpovědnost jsem samozřejmě cítil, žádné zbytečné obavy ale nebyly,“ řekl Begman po ukončení přehlídky na Rudém náměstí, aniž by přitom upřesnil, o jaké přesně „dětské nemoci“ jde.

Begman připomenul, že Rudým náměstím projely následující výrobky Uralvagonzavodu na platformě Armata: tank T-14 a BVP T-15 s novou 57milimetrovou zbraní Kinžal. Dále tanky T-90M Proryv, bojová vozidla na podporu tanků Terminator, a také tanky T-72B3 s dodatečnou ochranou, T-80BVM, bojová vozidla Derivacija-PVO a samohybná děla Koalicija-SV.

Na fóru Armáda 2018 podepsalo ruské ministerstvo obrany smlouvu o nákupu od Uralvagonzavodu 132 bojových vozidel T-14 a T-15 na platformě Armata. Jak oznámil dříve náměstek ministra obrany RF Alexej Krivoručko, bude dohoda splněna do konce roku 2021.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CPYf
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán představil novinky svého obranného průmyslu   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 05:27:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránské revoluční gardy představily v sobotu čtyři novinky ze svého arzenálu. Každý kus zbraně je tuzemský výrobek, píše íránská agentura Tasnim.

Jednou z novinek je transportér BTR-50, což je modernizovaná verze transportéru Makran. Vozidlo má být lépe obrněno a je vybaveno novou věží s instalovaným systémem řízení palby, zařízeními pro noční vidění, laserovým měřicím systémem a automatickým kanónem ráže 30 mm a kulometem ráže 7,62 mm.

Kromě toho bylo představeno i průzkumné bezpilotní letadlo Me’raj-1. Uvádí se, že při 35 kilogramech hmotnosti má stroj rozpětí křídel 3,6 metrů a je schopen stoupat do výšky více než 3600 metrů, přitom přenáší data na vzdálenost až 150 kilometrů a nese 5 kilogramů užitečného zatížení.

Navíc je stroj schopen létat rychlostí až 140 km/h a nepřetržitě zůstávat ve vzduchu více než 10 hodin.

Íránská armáda předvedla také svůj nejnovější kulomet So'ban-1, který je modifikací ruského kulometu RPD, a nový radarový systém na vyhledávání min. Ten může detekovat výbušniny zakopané v zemi v hloubce 30 centimetrů a na vzdálenost 30 metrů.

Stojí za zmínku, že Írán již mnoho let věnuje velkou pozornost vlastnímu vojenskému průmyslu. Významných úspěchů země dosáhla ve vývoji balistických raket.

V únoru 2018 vůdce Íránu Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí vyzval k udržování a posilování obranné schopnosti země. Již v srpnu 2018 byl vypuštěn první íránský stíhací letoun Kosar.

Také v poslední době íránské úřady pravidelně představují nové modely dronů vlastní výroby. Dne 1. září 2019 se veřejnost dozvěděla o dronu Kian. A právě přednedávnem íránské námořnictvo úspěšně otestovalo novou raketu s plochou dráhou letu s doletem až 280 kilometrů.

Zdroj: Tasnim, Sputninews

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGuterres označil vztahy mezi Ruskem, USA a Čínou za nefunkční   
Pridal tk Neděle 28 červen 2020 - 05:23:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V rozhovoru s německou publikací Welt uvedl generální tajemník OSN António Guterres, že vztahy mezi třemi nejdůležitějšími členy Rady bezpečnosti OSN, tedy Spojenými státy, Ruskem a Čínou, jsou nefunkční.

„OSN není aliancí demokracií. Všechny země na světě se zde shromažďují, což nevyhnutelně vede k neshodám. Kromě toho mnoho orgánů stále funguje stejným způsobem jako před 75 lety. Rada bezpečnosti odráží situaci ve světě po druhé světové válce, která může nesmírně ztížit řešení dnešních krizí. Kromě toho jsou vztahy mezi třemi nejdůležitějšími členy, tedy Spojenými státy, Ruskem a Čínou, nyní, řekněme, zcela nefunkční,“ řekl Guterres v rozhovoru u příležitosti 75. výročí podpisu Charty OSN.

Pokud jde o hodnocení činnosti Rady OSN pro lidská práva, Guterres vyjádřil přesvědčení, že tento orgán hraje velmi důležitou roli.

„V loňském roce OSN více než 7,5tisíckrát poslala pozorovatele, aby zkontrolovali dodržování lidských práv. Takže děláme hodně,“ řekl Guterres a poznamenal, že je však třeba přemýšlet o tom, jak „zlepšit pracovní postupy“ v daném orgánu pro lidská práva.

Izraelská anexe bude vážným porušením mezinárodního práva
Dříve generální tajemník OSN António Guterres na zasedání Rady bezpečnosti OSN uvedl, že anexe území Západního břehu Jordánu ze strany Izraele bude vážným porušením mezinárodního práva a poškodí perspektivy nových jednání.

„Obracím se na vás dnes s hlubokým znepokojením ohledně měnící se situace v Izraeli a Palestině. Prožíváme bod zvratu. Hrozba Izraele anektovat části okupovaného Západního břehu Jordánu znepokojila Palestince, mnoho Izraelců a mezinárodní společenství jako celek,“ uvedl Guterres.

„Pokud dojde k anexi, stane se tím nejvážnějším porušením mezinárodního práva, vážně poškodí perspektivy na urovnání v podobě dvou států a podkope možnosti na obnovení jednání,“ zdůraznil.

Kromě toho vyzval izraelské úřady, aby upustily od svých plánů. „Vyzývám izraelskou vládu, aby se vzdala plánů na anexi,“ uvedl Guterres.

Zdroj: Welt

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1814 sec,0.0415 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,517kB