Pondělí 29 červen 2020
Doufejme, že Wilsonova socha zůstane stát aspoň u nás, když už je v Americe tabu   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 12:09:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Máme štěstí, že momentálně nežijeme v Americe. Tendence „odrasističtění“ tam přesahují už všechny rozumné i nerozumné meze.

Doufejme, že nic takového k nám v plné síle nepřijde, že Brusel se nezblázní a nevydá závazné směrnice, jak z historie vztahů k neevropským národům a rasám vyvodit patřičné poučení a učinit praktické korekce našeho chování k nim.

Značně multikulturní a rasově pestrá západní Evropa by ovšem podle mnohých měla být k menšinám mnohem vstřícnější, nezraňovat je vnucováním našeho způsobu života a nedávat na odiv naše bílé modly s kontroverzními vlastnostmi.
Někteří rodilí Evropané se s minulostí už vyrovnávají. Londýnský útok na Churchillův pomník, stejně jako jeho „replika“ počmáráním státníkovy sochy v Praze proto nevěští nic dobrého.

Pokud by se z Ameriky měla k nám přenést aktuálně prosazovaná myšlenka, že i matematika je rasistická, protože například Pythagorova věta navozuje dojem, že matematika byla vyvinuta Řeky a dalšími Evropany a nikoli Afričany, mohlo by to vyvolat masový odpor vůči matematice u našich žáků a studentů a mohli by vedle pátečních eko-protestů konat ještě čtvrteční anti-matické pochody.

Aplikace americké praxe, jak dál už neurážet národnostní cítění menšin v gastronomii tím, že specifické pokrmy národních kuchyní připravuje univerzální běloch a nikoli „národní“ kuchař, byla by pro naše restauratéry likvidační. Málokterý provozovatel u nás si může dovolit to, co americký majitel už musí. Mít specialistu na pokrmy v geografickém smyslu, že Španělské ptáčky by připravoval Španěl, vídeňské řízky aspoň Rakušan, když už ne Vídeňák, čínské pokrmy Číňan (ale z ČLR), anglický biftek rodilý Brit atd.

Doufejme, že až se z karantény navrátí vedení Prahy, že nepřijde s ozdravným nápadem po vzoru Američanů, kteří strhli na univerzitě z názvu budovy jméno prezidenta Wilsona. Toho, kterému vděčíme za vznik republiky. S velkou slávou se před léty jeho pomník vracel před hlavní nádraží, kde léta stával. Také to nádraží neslo kdysi jméno po něm - lidově Wilsoňák.

Ještěže nedostalo původní název. Kdyby se americká infekce v plné síle dostala k nám, jistě by Wilsonovo jméno z nádraží opět zmizelo. A kdo ví, jak by to dopadlo s Letištěm Václava Havla. Prezident rád pil whisku Black & White, čímž ovšem arogantně dával najevo, že černá mu není dost dobrá a musí ji míchat s bílou. No nebylo to urážlivé?

Autor: Jan Dvořák

Zdroj: https://jdvorak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=753721
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrský učitel v Německu, “Židé patří do plynu”   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 04:47:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když začala před několika lety řízená uprchlická invaze do Německa, tak se mluvilo o příchodu “syrských lékařů, vědců a učitelů”. To se nenaplnilo, neb většina uprchlíků je na úrovni několika málo tříd obecné školy, nebo zcela negramotná. Když už ale ti syrští učitelé přišli, tak přinesli i pár nečekaných novot.

Třeba běžné kázání o nutnosti vyhlazení Židů a antisemitismus. Na to jsou ze svých muslimských zemí zvyklí, ale v Německu je to “novinka”. Jak uvedla německá tajná služba, tak před časem dokonce syrský učitel vyzýval ve škole k likvidaci Židů! Prý je potřeba je poslat do plynu! Takových případů je ale prý mezi muslimy v Německu velmi mnoho.

Bohužel media již nepřinesla informaci o osudu onoho syrského učitele. Lze se jen domnívat, že v klidu učí dál! Stíhat by ho je přece rasismus a nenávist.

Sára S.
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPoslanec s “nesprávnými názory” byl vyhozen z parlamentu tureckou muslimkou od Zelených. Německo dnešních dnů   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 04:34:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Být zvolen lidem v liberální demokracii neznamená mnoho, přesvědčil se o tom poslanec zemského parlamentu v německé spolkové zemi Badensko-Württembersko Dr. Heinrich Fiechtner. Když si během parlamentní zasedání dovolil ostře odsoudit politické pokrytectví německých “elit” během nedávného řadění gangů uprchlíků a členů Antifa ve Stuttgartu. Poukázal na to, že politické “elity” zase dělají, že se nic neděje. Media řadění uprchlíků a Antifáků nazývají “Party Szene” (večírek), když se plundruje město za výkřiků allahu akbar. Establishment obvinil, že “má krev na rukách”. To ale nemohla nechat předsedající schůze a prezidentka parlamentu paní Muhterem Aras, která se narodila v Turecku a je alevistická muslimka, bez potrestání.

Dr. Fiechter (dříve AfD) je povoláním lékař hematolog a onkolog a je to již starší pán, ale ani na to nebrala předsedající muslimka ohledy. Okamžitě ho vyloučila z jednání parlamentu. Dokonce si to nechala odhlasovat od předsedů hlavních parlamentních stran zastoupených v Landestagu (zemský parlament).

Dr. Fiechter se tak nebude smět zúčastnit 5 parlamentních zasedání. Za což se jí dostalo hlasitého potlesku od přítomných poslanců. Poslanec odmítl zasedání opustit s argumentem, že byl zvolen voliči. byl proto násilím vyveden policií. Tak to zkrátka v té liberální demokracii chodí.

Dr. Fiechter přitom nikoho sprostě neurážel, jen emotivně řekl to, co si dnes myslí (a bojí se říct nahlas) mnoho etnických Němců. Kdo je tedy v Německu pánem? Němci to již zjevně nejsou!

Oficiální media se okamžitě postavila na stranu muslimky. Prý poslanec-lékař schválně provokoval drzými řečmi o svobodě slova a projevu a chudák muslimka z Turecka ze strany Zelených neměla přece jinou volbu.

Podle současné liberální demokracie smíte projevit své názory nahlas, jen pokud odpovídají schválené politické linie neomarxismu. Že někoho zvolil volič a dal mu mandát hájit jeho zájmy? Ale prosím vás, v liberální demokracii se na tohle již dávno nehraje.

Češi by se neměli moc radovat. Vedení policie právě vyhlásilo, že vytvoří zvláštní oddělení pro boj s předsudečnou nenávistí (zločin myšlení) a neschválenými názory na internetu.

Vedení policie má podivné priority v dnešní době. Černoši, Arabové, nebo Vietnamci prodávající drogy českým dětem a nikoho to nezajímají, ale názory důchodce z malého města na imigraci jsou vážný problém! Není ale divu, když se podíváte, kdo policii ve skutečnosti řídí.

Stále víc se začíná ukazovat, že převrat v roce 1989 nebyl o svobodě, ale jen o jiné totalitě. Dokonce ještě horší než té komunistické. ta neměla v plánu udělat z Evropy muslimských chalífát. Dokonce ani politbyro KS Sovětského svazu nikdy neplánovalo…

Franz Grosse, Německo
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTři antiutopie – tři modely pro přetváření Homo Sapiens   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 04:32:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Antiutopie je novým žánrem ve světové literatuře. Podle mého názoru můžeme za antiutopii považovat především plány a scénáře budoucnosti, které existují v umělecké formě. Plány a scénáře, připravované světovou elitou a určené k zavedení nového světového pořádku, tj. absolutní a věčné nadvlády nad ostatním lidstvem.

V dávné minulosti to byli carové, imperátoři a diktátoři, kteří se toužili stát vládci celého světa. A ve všech případech byly jejich plány neúspěšné. Alexandr Makedonský dobyl půl světa a byl přesvědčen, že dobude i druhou polovinu, ale zemřel ve věku 32 let a jeho impérium se ani ne za rok zhroutilo jako domeček z karet. Podobně dopadl římský císař Traianus, Karel Veliký nebo Napoleon Bonaparte…Tito vojevůdci umírali a během jejich rozsáhlých vpádů docházelo k rozpadu vojenských sil.

Od 18. století se v Evropě objevuje řada tajných společností (zednářské lóže různých zaměření, Ilumináti, Rosekruciáni). Spojují se s měšci (Rothschildy a ostatními lichváři, bankéři a kapitalisty), aby získali moc nad světem. Postupně začínají chápat, že k dobytí moci a jejímu udržení nestačí jedna síla. Je potřeba zabývat se přetvořením člověka jako objektu moci.

Světovou moc těch, které můžeme označit za světový zákulisní třísetčlenný komitét, vlastníky peněz a za světové spiklence, lze uplatnit pouze za podmínky vytvoření nového člověka. Na účely řešení tohoto problému se vyhazují gigantické peněžní částky, kupují se média, politici, lékaři, ředitelé institucí, vzdělávání a kultury. Velká část plánů na přetvoření člověka má být provedena „zcela tajně“. Ale přesto se něco z toho dostane na veřejnost.

V první řadě se jedná o svědectví „disidentů, kteří z jakýchkoliv důvodů opustí „úzký kruh“. Něco se můžeme dovědět od takových lidí, jako je např. zaměstnanec americké NSA (National Security Agency) Edward Snowden. Toto vše lze považovat za neplánované úniky informací.

Za druhé, existují obsáhlé dokumenty, které skoro nikdo nečte. Ty nejsou tajné, leží na viditelném místě, ale mnozí hledají jen senzaci a tuto možnost minou. Příkladem takových odkrytých pramenů jsou přednášky Římského klubu.

Za třetí, samotné antiutopické romány; samozřejmě ne všechny, pouze některé, z pera autorů, kteří jsou obdařeni silnou intuicí, dobrým postřehem, širokým rozhledem a občas také těch, kteří mají přístup k tajným informacím nebo kteří se stýkají s jejich nositeli.

Za klasická díla antiutopického žánru jsou považovány romány „My“ (1920) Jevgenije Zamjatina (zakladatele tohoto žánru), „Konec civilizace“ (1932) anglického spisovatele Aldouse Huxleyho a „1984“ (1948) anglického spisovatele George Orwella. V něčem jsou tyto knihy podobné a doplňují se a v něčem se zase silně odlišují. V podstatě jsou v nich popsány tři modely budoucí společnosti. Tyto modely nejsou výplodem svobodné fantazie nějakého umělce, nýbrž ukázkou plánů světového zákulisí. Zákulisí je podle všeho různorodé, proto také vznikají různé varianty „civilizované“ budoucnosti. Situace ve světě se může měnit a světové zákulisí může také své plány korigovat přecházením od jednoho modelu ke druhému.

Existují tedy tři varianty přeměny člověka.

V Zamjatinově románě „My“ je to operace mozku na způsob lobotomie.

V Huxleyho „Konci civilizace“ je to umělá biologická selekce a drogy.

V románu „1984“ George Orwella se jedná o zpracování „správného“ myšlení s pomocí strachu a mučení.

Ve všech třech románech jsou metody pro vytvoření „správného člověka“ doplněny o prostředky pro vymývání mozku, nejprve pro etapu vzdělávání a výchovy, potom na pracovním místě a celkově během celého života až do hrobu. K tomu se využívají média, levná kultura (pop-kultura) a primitivní zábava. V románu „Konec civilizace“ je u dětí vyvoláván soubor reflexů na základě metod Pavlova (těch samých, které akademik přirovnal ke psům) s použitím čokolády a elektrického šoku. V románu „1984“ jsou efektivním prostředkem pro ovládání televizní obrazovky – ploché monitory – televizory, rozmístěné všude a 24 hodin denně atakující mozek zprávami a stranickou propagandou.

Ani v jednom z těchto třech modelů nenajdeme instituci manželství a rodiny. V románě „My“ jsou sexuální vztahy mezi muži a ženami volné, ale jsou regulovány. Cílem regulace je nepřipustit dlouhotrvající a stabilní vztahy mezi dvěma lidmi, je to nebezpečné, dochází k vytvoření „ilegální“ rodiny a nesankciovanému narození dítěte. V románu „Konec civilizace“ je úplná svoboda lásky, ale za přísnějšího zákazu na zrození dítěte v lůně matky. Pouze na továrním pásu! V „1984“ jsou sexuální vztahy mezi mužem a ženou mezi straníky zcela zakázány (pro proletáře neplatí žádná reglementace). Strana a Velký bratr jsou toho názoru, že sexuální vztahy jsou zbytečnou ztrátou energie, kterou je nutné soustředit na řešení úkolů, zadaných stranou. Láska mezi mužem a ženou v Ministerstvu lásky je projevována s nedůvěrou, jelikož se jedná o znak nevěry vůči Velkému bratrovi. V románu „1984“ je straníkům povoleno (a dokonce přikázáno) milovat pouze Velkého bratra!

Rození dětí je regulováno v počtu i v kvalitě. Pod slovem počet mám na mysli plánované ukazatele počtu obyvatelstva („vědecké“ malthusiánství). Pojem kvalita určuje, jaké děti jsou produktem první jakosti, které mají druhou jakost a které jsou považovány za nepřípustný brak (takové jsou patřičně likvidovány). V románu „My“ patří všichni lidé do jedné jediné třídy a v „Konci civilizace“ je pro změnu pět tříd (kast). V románu „1984“ jsou tři (vyšší straničtí úředníci, řadoví straníci a proletáři). Úředníci kontrolují dodržování proporcí mezi počtem lidí různých jakostí (tříd). Způsob ovládání je také diferencovaný. V románu „1984“ je proletářům mnohé povoleno, protože jsou už zcela zdegenerovaní a ztratili poslední zbytky rozumu, jejich chování je založené na reflexech, které je možné lehce odhadnout: „Je jedno, jaké názory masy zastávají a které zase pro změnu odmítají. Mohou si ponechat intelektuální svobodu, protože intelekt vlastně nemají“.

V románech „My“ a „1984“ vláda doplňuje proces tvorby „správného“ člověka použitím síly. Není to však úplná garance toho, že člověk bude této vládě loajální a že bude odpovídat antropologickým standardům „nového světa“. V románu „My“ má na starost kontrolu nad chováním lidí Kancelář ochránců (policie a zpravodajské služby). V románu „1984“ je to Ministerstvo lásky (zastoupené rovněž policií a zpravodajskou službou)Co se týče Huxleyho „Konce civilizace“, tam nenajdeme represivní aparát. Je to společnost, kde se vláda opírá výhradně o „měkkou sílu“. Člověk se tam už nerodí v lůně matky. Je to produkt tovární pásové výroby. Vylíhne se ve velké lahvi, kam se dávají lidská embrya. Samotná embrya jsou vytvářena způsobem oplodnění vajíček za pomoci genetiky. Genetika je ve Světovém Huxleyho státě na vysoké úrovni. Za prvé dokáže rozdělit lidstvo na různé skupiny podle různých genetických kódů. Dochází k třídění lidstva a určují se vyšší a nižší typy. Za druhé dokáže vytvářet takové lidi, které v přírodě nenajdeme. Týká se to zvláště vyšších typů, oni mají řídit moc a dohlížet nad tak odpovědným úkolem jako je výroba člověka. Vyšší typ se nazývá alfa.

Čtyřem ostatním kastám v „Huxleyho „podivuhodném novém světě“ (beta, gamma, delta, epsilon) je povoleno, aby řídily alfy. Samozřejmě i u Huxleyho, kde je zorganizována pásová výroba lidí na základě úspěchů genetického inženýrství, není úplně garantováno, že člověk bude spolehlivě fungovat jako stroj. Proto je vyvinuta droga sóma, která upravuje chování člověka. Nejčastěji se člověk mění sám dobrovolně. V jednotlivých experimentech, které nejsou žádoucí, aby byly připsány mezi standardy „podivuhodného nového světa“ vláda postupují humánně: Lidi posílá do vzdálených oblastí do vyhnanství. Žádné mučení, vraždy (jako v románu „1984“) nebo popravy (jako v románu „My“).

Ale aby bylo dosaženo takových „harmonických“ vztahů mezi vládou a národem jako v románu „Konec civilizace““, tento národ by musel být fakticky zničen. Za tímto románem (události probíhají v 26. století) najdeme strašlivou revoluci, ničící starého člověka a zaměňující pouze za bytost jemu podobnou. A v románu „My“ se události odehrávají během 12 století po napsání románu a my víme, že „civilizované“ společnosti předcházela veliká dvěstěletá válka, která způsobila vyhubení velké části obyvatelstva Země a ukončila „barbarství“ trvajícího do 20. století.

A. Huxley se podle všeho velmi kladně stavěl k modelu společenského pořádku, který zobrazil v románu. Někteří badatelé jeho tvorby se domnívají, že pro spisovatele, který byl opravdovým odpůrcem totalitního systému, to byla utopie a ne antiutopie. Ale něco Huxleyho přeci jen trápilo. Mám podezření, že ho trápila nedořečená myšlenka: jak se tedy lidé ocitli v „podivuhodném novém světě 26. století?

Ocitnout se v něm mohli jedině v důsledku neomezeného násilí konaném na lidstvu. Za prvé bylo nutné zničit instituci manželství a rodiny. Za druhé, bylo potřeba odmítnout obyčejné rození dětí a přejít na tovární pásovou výrobu člověka s použitím genetického inženýrství (fakticky eugeniky). Za třetí bylo zapotřebí vytvořit kastovou společnost s vyškrtnutím formujících se naivních představ o „svobodě, rovnosti a bratrství“ od období francouzské buržoazní revoluce. Za čtvrté zavést v rámci každé kasty úplnou totožnost. Za páté nabídnout lidem „výhodný obchod“: odevzdání osobní svobody výměnou za zábavu, chleba a svobodu hřešit.

A. Huxley chápal, že revolučním výpadem podobné přeměny nelze uskutečnit. Pro Angličana to byla čistě jen nedostižná utopie. A dostat se do této utopie by bylo možné pouze prostřednictvím krutého násilí na člověku, války plné krveprolití nebo revoluce. Proto se Huxley rozhodl, že nejkratší a nekrvavou cestou k „podivuhodnému novému světu“ se stane drogová revoluce. Druhou polovinu svého života věnoval nejen filozofickému odůvodňování nutnosti takové revoluce, ale také se osobně účastnil její praktické realizace. Mám na mysli jeho účast na projektu CIA „MK-Ultra“ o nasazení narkotik mezi americkou mládeží.

V 21. století vidíme příznaky toho, že světové zákulisí si opět vzpomnělo na modely budoucnosti, které jsou zachyceny v románu „1984“. Je to tvrdá varianta, založená na hrubé síle a strachu. První příznaky přechodu od Huxleyho modelu k modelu Orwella se objevily na samém začátku století. Události 11. září 2001 mnozí odborníci ohodnotili jako začátek americké politiky státního terorismu. Pod vlajkou boje s efemérními skupinkami Bin Ládina a ostatních extremistů, vytvořených CIA započal Washington kampaň globálního terorismu. A to je také způsob pro vytvoření atmosféry všude přítomného strachu. V r. 2020 se toto světové zákulisí rozhodlo přihodit lidstvu novou porci strachu pod názvem COVID-19. Je to v podstatě také globální teroristická operace. V románu George Orwella „nesprávné“ lidi převychovávali prostřednictvím mučení na Ministerstvu lásky. A v r. 2020 se světovému zákulisí podařilo zavřít do „domácího vězení“ téměř polovinu obyvatelstva Země, vychovávat přitom vystrašené a zmučené lidi a učit je „správnému“ chování. Karanténa je postupně odvolávána a plody „výchovy“ a „učení“ budou působit ještě dlouho. Nebo navždy? „Majitelé peněz“ připravují lidi na nadcházející „podivuhodný nový svět“…

Valentin Katasonov

Три антиутопии – три модели переделки Homo Sapiens vyšel 19. června 2020 na fondsk.ru. Překlad Zvědavec.

Poznámka editora

Je přinejmenším ještě jeden autor a jedno dílo, které rovněž popisuje děsivou dystopickou společnost budoucnosti a rozhodně si zaslouží být na výše uvedeném seznamu. Ray Bradbury a jeho 451° Fahrenheita. Popisuje společnost, ve které jsou zakázány knihy a páleny domy, když někdo udá, že v nich jsou, společnost, kde lidé neposlouchají jeden druhého, protože mají v uších sluchátka, kde jsou stěny obývacích pokojů tvořeny obřími obrazovkami, na kterých nepřetržitě běží idiotské seriály a kde vládne všudypřítomná otravná reklama na různé produkty. Státní moc disponuje elektronickým ohařem, jakýmsi robotem, který dokáže vystopovat a bez soudu usmrtit člověka, který se proviní třeba právě vlastnictvím knih nebo samostatným myšlením. V mnohém se naše současnost podobá světu Raye Bradburyho.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/06/8358-tri-antiutopie-tri-modely-pro-pretvareni-homo-sapiens.htmSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBubny v hlavě   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 04:27:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sdělovací prostředky váhají, když mají oznámit totožnost problematického útočníka, který se někde oháněl nožem. Jak se říká - leze to z nich, jak z chlupaté deky. Ovšem kdyby útočník byl bílý a oběť etnická či uprchlická, média by postupovala daleko svižněji. Do pěti minut bychom o pachateli věděli úplně všechno. Mediálně odsouzen by byl do deseti minut. A do třiceti minut by už někde někdo pochodoval proti rasismu.

Všechny ty pochody proti rasismu mají naznačovat, že část lidstva (samozřejmě ta uvědomělá část) vykročila do lepší budoucnosti. Možná by tomu tak skutečně bylo, kdyby se stejnou měrou odsuzoval všechen rasismus a kdyby některé projevy nevyznívaly spíše jako antirasistické vyznání víry, určené k vylepšení "kádrového" profilu.

Padají sochy, hlava nehlava, kulturní dědictví všech. Figurky, které pobíhají kolem soch se všemi těmi lany a kladivy mají žalostný zvyk být statečnými v tlupě. Zřejmě by sami neuplácali ani paňácu z plastelíny. Však také někdy sochy odolají s vytrvalostí a hrdostí těch, které představují, a tlupa táhne s nepořízenou dál.

Minulost se tím nezmění. Změní se ale budoucnost, protože část historie upadne do oblasti zakázaného vědění.

Na podstavec jedné zničené sochy byl nastříkán nápis „Zabíjet bílé.“

Antirasisti nehnuli ani brvou.

S jídlem roste chuť. Tento týden (23.června)americký vlivný aktivista Shaun King vyzval ke stržení všech soch Ježíše Krista a Panny Marie. Podle Kingovy choré představy Ježíš a Panna Marie propagují bílou nadřazenost. Dále vyzval ke zničení maleb v kostelích, které zobrazují svaté jako bělochy. Tady už končí názor a začíná diagnóza. Aktivista by měl být neprodleně dopraven na příslušná místa. Něco mně říká, že se tak nestane.

Proti maniakální výzvě ke zničení soch a maleb Ježíše, Marie a svatých, je pak už problematika filmů, co vadí, úplnou prkotinou. Bude to docela nářez, co nyní vznikne ve Spojených státech za filmovou tvorbu pod diktaturou Black Lives Matter.

A až se postaví všechny ty správné sochy, pokud to bude někdo umět, a natočí úžasné korektní filmy, tak si sedneme a budeme poslouchat etnohudbu.

Tvrdošíjné nemilosrdné bubnování.

Pronikne do mysli, stejně jako propaganda současných systémových ideologů.

František Kašpárek

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVídeňské nepokoje trvají už pět dní. I včera došlo k násilnostem při demonstracích   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 04:24:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kancléř Sebastian Kurz vyhlašuje "nulovou toleranci". "Je třeba chránit demokracii a právní stát a to všemi prostředky", řekl doslova.
Snad není pozdě....

Z článku v Kronen Zeitung:

"Rakouský spolkový kancléř proto pověřil odpovědné ministry, aby přijali následující opatření:
Vyšetřování proti "mužům v pozadí"

Důraz je kladen na podněcovatele násilných nepokojů. Federální kriminální policie má zahájit vyšetřování. Ministr vnitra Karl Nehammer také pověřil Státní úřad pro ochranu ústavy a boj proti terorismu ve Vídni, aby jednal se zástupci příslušných tureckých sdružení. K tomu již došlo.

Zvýšená přítomnost policie

Na kritických místech ve Vídni i v dalších městech bude zvýšená policejní přítomnost. V případě potřeby bude tedy možné okamžitě podniknout náležité kroky. "Policie v naší zemi ochraňuje základní práva a právo na svobodu a bude při násilných nepokojích a porušování zákona jednat se všemi důsledky ," říká ministr vnitra.

Rozhovor s tureckým velvyslancem

"Jsme velmi znepokojeni násilnými nepokoji za posledních několik dní, které jsou zcela nepřijatelné a nelze je tolerovat," uvedl ministr zahraničí Alexander Schallenberg. V pondělí by se proto měla uskutečnit konverzace mezi odpovědnými ministry a tureckým velvyslancem Ozanem Ceyhunem na rakouském ministerstvu zahraničí. Ten bude zodpovědný za uplatňování deeskalačního vlivu.

Dokumentační centrum začíná pracovat

V létě začne fungovat dokumentační centrum pro nábožensky motivovaný politický extremismus. „To je vědecké zkoumání sítí, které jsou živnou půdou extrémistické ideologie politického islámu,“ uvedla ministryně pro integraci Susanne Raab.

Rozhovory s městem Vídeň

Sám Kurz chce také vést rozhovory s městem Vídeň - aby zhodnotil, jaký přínos může město přinést, uvedlo prohlášení krone.at. "Hluboce odmítáme násilí a v našem městě nemá co dělat ! Události jako tyto ve čtvrti Favoriten jsou nepřijatelné a nebudou tolerovány, “uvedl na Twitteru starosta Michael Ludwig.

Čtyři demonstrace za čtyři dny

Je zřejmé, že čas kvapí: v sobotu odpoledne proběhla čtvrtá demonstrace během čtyř dnů - přívrženci turecké strany pokaždé protest narušovali. Policie byla opět ve vysoké pohotovosti. "Když létají dlažební kostky na policisty, je překročena červená čára." Budeme jednat s patřičnou tvrdostí a důsledností vůči těmto skupinám. Konflikt ze zahraničí se nesmí řešit ve Vídni, “uvedl šéf vídeňské policie Gerhard Pürstl.

Hofer a Nepp požadují zákaz „demonstrací cizinců“

Vůdce FPÖ Norbert Hofer a vůdce strany Vídeňské strany Svobody Dominik Nepp požádali ministra vnitra, aby jednal kvůli nepokojům. Nepp v sobotu požádal o zákaz „demonstrací cizinců“. Hofer chce „snížení sociálních dávek pro demo-kraválisty“."

Rakousko tedy chápe, odkud vítr násilí vane, zdá se. Předvolává tureckého velvyslance.

Zákaz demonstrací "cizinců" je ovšem problematický - jsou to vesměs rakouští občané... a pokud by nesměli demonstrovat, je to omezení jejich základních práv. Spíš by se mělo zajistit, aby demonstrace nebyly poslední zoufalou možností, jak upozornit na turecké agrese. Čeká nás horké léto.

Ivan David
Nová republika


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpravedlnost přichází s dvacetiletým zpožděním   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 04:21:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nestává se často, aby úřadující prezident státu byl obviněn z účasti na válečných zločinech a vraždách stovky lidí. V případě Hashima Thaçiho stojícího v čele nejmladšího evropského státu Kosova se to stalo tento týden. Trestných činů se měl dopustit společně s desítkou dalších obžalovaných v letech 1999 – 2000 v době válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii. Válka tehdy vedla k několikatýdennímu bombardování Jugoslávie a ve svých důsledcích ke vzniku nezávislého Kosova v roce 2008.

Válečné zločiny spáchané během bezmála deseti let války v bývalé Jugoslávii vyšetřoval již od roku 1991 Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii se sídlem v nizozemském Haagu (ICTY). V době, která se týká aktivit H. Thaçiho, stála v jeho čele bývalá švýcarská generální prokurátorka Carla Del Ponte (činná 1999 – 2007). Jak posléze vyplynulo, marně se snažila vyšetřovat a stíhat také válečné zločiny spáchané Kosovary (kosovskými Albánci) a jejich Kosovskou osvobozeneckou armádou (UÇK).

Proto v roce 2007 rezignovala na svou funkci a po svém odchodu vydala knihu Lov, která popisuje obchod s lidskými orgány odebraným asi třem stům zajatým nebo uneseným Srbům hned po skončení války v roce 1999. Měl se na tom podílet právě Hashim Thaçi, tehdy již premiér nezávislého Kosova a jeho společníci v albánském hlavním městě Tiraně. Kosovo, Albánie a Mezinárodní trestní tribunál tehdy všechna obvinění Carly Del Ponte odmítly jako neopodstatněná. Del Ponte to tehdy vysvětlovala tím, že většinu důkazů o kosovarských válečných zločinech měly Američané, kteří svého válečného spojence (UÇK) chránili.

Dnes zřejmě změnili názor a spravedlnost (či ICTY) po dvaceti letech trochu slevila ze zásad politiky dvojího metru. Když se ohlédneme na národnost stíhaných válečných zločinců v konfliktu, jehož se zúčastnili Srbové, Chorvati, Bosenští muslimové a Kosovaři, zjistíme, že mezinárodní justice postupovala velmi výběrově. Válečných zločinů se totiž stejnou měrou dopouštěly všechny zůčastněné strany, jak už to v občanské válce bývá. ICTY však původně stíhala a soudila jenom Srby. Po čase došlo na Chorvaty, a pak dlouho trvalo než začala stíhat Bosenské muslimy. Kosovaři zůstali nedotknutelní přes dvacet let.

Žalobu vůči prezidentovi Thaçimu musí ještě potvrdit soudce ICTY, snad k tomu najde dostatek odvahy. Pak by z výchovných důvodů bylo dobré oprášit návrh Carly Del Ponte z roku 1999, kdy chtěla pro válečné zločiny stíhat piloty NATO, kteří několik týdnů bombardovali Jugoslávii a hlavně jejich nadřízené, kteří jim k tomu dali rozkazy. V době, která kácí sochy lidí za fiktivní zločiny staré 500 let (Kryštof Kolumbus) není nic nemožného.

Jaroslav Bašta
Prvnizpravy
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Úplně přehráli Bidena a Obamu.“ Trump promluvil o tom, proč bylo Rusko vyloučeno z G8   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 04:14:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý americký prezident Barack Obama neunesl úspěchy ruské zahraniční politiky, a proto trval na vyloučení Ruska ze sdružení G8. Na svém Twitteru o tom informoval současný prezident Spojených států amerických Donald Trump.

Trump se vysmál výzvě Joeho Bidena, kandidáta amerických demokratů v nadcházejících prezidentských volbách, aby Rusko nebylo pozváno na summit G7. Důvodem se stalo zveřejnění článku v novinách The New York Times, který pojednával o údajných kontaktech mezi ruskými zpravodajskými službami a Tálibánem.

„Rusko ho (Joeho Bidena, pozn. red.) a Obamu úplně přehrálo, když byli u moci. Tak tvrdě přehrálo, že Obama chtěl zařídit, aby nebylo v G8, což se tak tehdy jmenovalo. Spojené státy byly ve všem slabé, ale zejména ve vztazích k Rusku,“ napsal Trump.

„Placené útoky“ na Američany

Již dříve noviny The New York Times s odkazem na anonymní zástupce amerických tajných služeb uvedly, že ruská vojenská rozvědka údajně nabízela peněžní odměny militantům spojeným s táliby výměnou za útoky na americké vojáky v Afghánistánu. Žádné další důkazy ale nejsou předloženy.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo informace uvedené americkými autory za nepodložené a nepravdivé. Později i americky prezident prohlásil, že zprávu NYT považuje za lež.

„Možná, že je to jen další objednaná publicita pro falešný Times, jako tomu bylo s jejich nepovedenou falzifikací o Rusku (obvinění z Trumpova spojenectví s Moskvou během voleb v roce 2016, pozn. red.)? Kdo je jejich „zdroj“?“ napsal v neděli na Twitteru Donald Trump.

Rusko a G7

Donald Trump na konci května oznámil rozhodnutí odložit summit G7 až na podzim a pozvat na něj několik dalších zemí. Kromě Ruska šlo o Austrálii, Jižní Koreu a Indii. Americký prezident vysvětlil, že podle jeho názoru G7 není dostatečně reprezentativní ohledně toho, co se děje ve světě, a je „zastaralou skupinou“ zemí. Proti takovému rozhodnutí byly země Evropské unie a Kanada.

Až do roku 2014 bylo Rusko členem G8, ale bylo z něj vyloučeno rozhodnutím dalších členů skupiny po připojení Krymu. Sdružení dnes pokračuje ve formátu G7.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CQzu
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo tajil Tomáš Zdechovský? Generál Blaško upozornil na to, co dělal lidovec na začátku migrační krize   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 04:09:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hynek Blaško položil řadu nepříjemných otázek Tomáši Zdechovskému, který varoval před hrozbou plynoucí z evropské migrační politiky. Podle místopředsedy KDU-ČSL jsou události ve francouzském Dijonu svědectvím selhání politiky v oblasti migrace, která vede k ohrožení evropských občanů. Blaško přitom zdůraznil osobní odpovědnost Zdechovského.

Poslanec Evropského parlamentu a místopředseda politické strany KDU-ČSL Tomáš Zdechovský přiznal neúčinnost evropské migrační politiky. Uvedl totiž, že nepokoje ve francouzském Dijonu vyvolané konfliktem mezi čečenskými a severoafrickými migranty jsou názorným projevem selhání této politiky. Z toho plyne i další nebezpečí pro evropské země, a sice migrace do Evropy zločinců a recidivistů, jejichž nekontrolovatelný vstup do zemí Evropské unie stále pokračuje.

Podle slov Zdechovského se do evropských zemí stěhuje spousta lidí, kteří nesdílejí hodnoty naší společnosti a přijíždějí výhradně z ekonomických důvodů. Následkem této situace je odcizení těchto obyvatel a jejich radikalizace v krizových podmínkách. Zdechovský rovněž přiznává, že tyto problémy jsou typické pro celou Evropskou unii, z čehož vyplývá nutnost přezkoumat unijní přístupy k migrační politice.

„Pokud je stále možné, že se do Evropy mohli dostávat i lidé s kriminálním pozadím a zůstávají zde lidé, co mají problém začlenit se do společnosti, je třeba to začít řešit. Za současné situace nezbývá jiná možnost než změna přístupu k migrační politice. Je nejvyšší čas, aby celá Evropa svůj dosavadní postoj v této věci konečně změnila!” vyzval europoslanec.

Pokrytectví anebo změna postojů?

Kritický názor Tomáše Zdechovského vůči evropské migrační politice nezůstal bez reakce dalšího europoslance, člena SPD Hynka Blaška. Český generál vyjádřil své pochyby ohledně toho, zda místopředseda KDU-ČSL zastával stejný názor na migrační krizi na jejím začátku.

„Pane Zdechovský, v EP jste již druhé období, prozraďte mně a lidem, jak jste hlasoval v otázkách migrace v roce 2015? Prozraďte nám, jak to, co píšete, koresponduje se snahami ,supermámy’ Šojdrové?” ptá se ve svém příspěvku na Facebooku český generál.

Řada komenujících podořili skeptický postoj Blaška vůči politickým postojům Zdechovského a jejich údajným proměnám.

„Několikrát už lhal ohledně vlastního hlasování v EP,” tvrdí uživatel Honza Dvořák.

Dříve se o hlasování Zdechovského v Evropském parlamentu zmiňoval i předseda SPD Tomio Okamura. Podle jeho slov europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský hlasoval pro přijímání migrantů, a to nehledě na to, že značná část českých občanů zastává opačný názor na toto téma.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CQzr
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDo druhého kola prezidentských voleb v Polsku se dostal Duda a Trzaskowski   
Pridal tk Pondělí 29 červen 2020 - 04:02:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Současný polský prezident Andrzej Duda a opoziční kandidát Rafał Trzaskowski postoupili do druhého kola prezidentských voleb. Svědčí o tom údaje z tzv. exit pollu (výzkum, kdy jsou během voleb dotazováni voliči právě vycházející z volebních místnost, pozn. red.), provedeného sociologickou laboratoří Ipsos.

Připomeňme, že první kolo prezidentských voleb se v Polsku konalo v neděli. Účastnilo se ho celkem 11 kandidátů. Volební místnosti se pro voliče uzavřely ve 21.00 hod.

Podle již zmiňovaného volebního průzkumu hlasovalo zhruba 41,8 % voličů pro Dudu a 30 4 % pro Trzaskowského.
Třetí místo s 13,3% hlasy získal nezávislý kandidát Szymon Hołownia. Jako další následuje Krzysztof Bosak z Konfederace, sdružení nacionalistů a euroskeptiků, s výsledkem 7,4 %. Robert Biedroń z levicového uskupení skončil na pátém místě se ziskem 2,9 %. Lídr Polské lidové strany Władysław Kosiniak-Kamysz získal 2,6 %. Zbývající kandidáti získali každý méně než 1% hlasů.

Pokud jde o volební účast, ta byla podle průzkumu 62,9 %. Zmiňme, že druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém se sejdou Duda a Trzaskowski, se bude konat v neděli 12. července.

Prezidentské volby v Polsku

O úřad prezidenta Polska se uchází 11 kandidátů: úřadující hlava státu a kandidát za vládnoucí stranu Právo a spravedlnost Andrzej Duda; kandidát za opoziční sdružení Občanská platforma Rafał Trzaskowski; Władysław Kosiniak-Kamysz (Polská lidová strana); Robert Biedroń (Sdružení levicových sil); Szymon Hołownia (nezávislý kandidát); Krzysztof Bosak (sdružení nacionalistů a euroskeptiků Konfederace); Stanisław Żółtek (Kongres nové pravice); Marek Jakubiak (Federace pro Polskou republiku); Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa); Paweł Tanajno (nezávislý kandidát zastupující podnikatele); předseda Svazu práce, levicový politik Waldemar Witkowski.

Již dříve bylo uvedneo, že kvůli epidemiologické situaci nepřijdou někteří voliči do volebních místností a hlasovat budou výhradně poštou. Státní volební komise Polska se rozhodla na návrh ministra zdravotnictví Łukasze Szumowského, že distanční volby se budou konat v místech, v nichž přesahuje tzv. ukazatel nemocnosti 100 lidí na 10 tisíc obyvatel. Jde o Baranow Velkopolského vojvodství a Markłowice Slezského vojvodství. Na ostatním území budou otevřeny volební místnosti, lidé však mohou také hlasovat poštou - podle přání.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CQzm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2086 sec,0.0313 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,463kB