Středa 05 srpen 2020
Mluvčí zemského ministra vnitra se pokusil znásilnit v parku uprchlík. Ta je vyděšená, u jiných německých žen jí to ale dříve nevadilo   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 07:56:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí zemského ministra vnitra spolkové země Durynsko Anne Bressemovou se pokusil v parku znásilnit “jižansky” vypadající muž. A. Bressemová je mluvčí předsedy zemské vlády Durynska Georga Maiera (sociální demokracie – SPD). Německá sociální demokracie je vítačskou stranou a její politici podporují masovou imigraci. Někdy ale okusí vlastní medicínu. To se právě stalo o víkendu A. Bressemové při běhu v zámeckém parku v Sondershausenu (asi 50 km západně od Lipska) Uprchlík se běžící ženě přiblížil zezadu. vrhl se na ní a pokusil se jí znásilnit. Ženě se ale podařilo sexuchtivého uprchlíka odrazit a utéci a vše nahlásila policii. Policie nyní hledá muže “jižanského vzezření”, asi 180 cm vysokého.

Napadená sociálně demokratická politička je z útoku otřesena a zděšena “její klid na běhaní je prý dočasně pryč”. Škoda, že jí v minulosti nedojímaly podobné útoky na obyčejné ženy a dívky (často ještě děti) ze strany agresivních uprchlíků po celém Německu! Kdyby její partaj nepodporovala masovou imigraci, tak se jí nic podobného nestalo!

Milan z Německa
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDříve slavná Karlova univerzita opět partnerem Prague pride. Co bude příště?   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 07:52:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když 7. dubna 1348 zakládal česká král Karel IV. pražskou univerzitu, tak jeho cílem mělo být vytvoření centra české (a tehdy i dočasně německé) vzdělanosti. Po mnohá staletí byla Karlova univerzita pokládána za prestižní studijní ústav a jeho učebnami prošla hezká řádka známých českých vědců, pedagogů, vynálezců a odborníků.

Dnes by se asi Karel IV. divil. Z velké části univerzity (bohužel nejenom všechny humanitní fakulty, ale i řada dalších) stalo centrum pavědeckých “studií” a neomarxistické propagandy. Namátkou stačí vyjmenovat genderová studia, sociologie, politologie atd.

Korunu tomu nasadila Fakulta sociálních věd UK. Ta se stala “hrdým partnerem” letošního ročníku Prague pride (FSV UK podpořila Prague pride již loni. poznámka redakce). To opravdu chce být dříve slavná Karlova univerzita ve společnosti pochybných spolků “dva tátové”, “lesbotoc”, “logos”, “in iustitia”, nebo “queer geography”?! Co si od toho vedení této podivné fakulty slibuje? Nebo má někdo z akademických funkcionářů na podpoře LGBT agendy osobní zájem jako třeba vedení MHMP? Co bude následovat příště? Divoké LGBT orgie na přednáškách a seminářích? Přijímání studentů podle genderových kriteriích? Otevřená podpora pedofilii?

O skutečné vzdělání (s výjimkou doufám lékařských fakult, MATFYZ, atd.) již asi na této instituci dávno bohužel nejde. Univerzity se staly opěrnými body neomarxistického rozvracení české společnosti a národa. To vše za peníze daňového poplatníka. Přitom univerzity mají být primárně apolitické, jenže každý , kdo tuhle myšlenku vysloví nahlas, je okamžitě označen za “neonacistu, fašistu, antisemitu a rasistu”. Hlásání neomarxistických zvráceností je dokonce vydáváno za “akademickou nezávislost”.

Podíval jsem se na servery prorodinných spolků. Ani na jednom UK nefiguruje jako partner. Je pak ale otázkou proč by jí měl běžný heterosexuál podobné ústavy platit a život tu bandu deviantů a neomarxistických bláznů, kteří se nazývají “akademiky” na FF, FSV, FHS atd.?!

Aron G.
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak byla vyhrána Lincolnova válka   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 07:44:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rasismus byl silnější na Severu, než na Jihu

Tento článek uzavírá sedmidílnou sérii o Lincolnově válce proti Jihu. Válka skončila před 155 lety. Za století a půl byly dějiny této války zfalšovány a překrouceny jako spravedlivá válka, kdy svobodu milující Sever bojoval proti Jihu, který podporoval otrokářství.

Absence chybějících podpůrných faktů nebránila vzniku těchto falešných dějin.

Jak Lincoln neustále tvrdil, napadl státy Konfederace pouze za účelem jejich dobytí, protože se odtrhly a on je chtěl znovu začlenit ke Spojeným státům. Lincoln bojoval proti tomu, co prohlašoval za rebelii.

Jih bojoval, protože byl napaden.

Nešlo o otroctví. Ústava USA přidělila záležitosti ohledně otroctví jednotlivým státům. Otroctví nepodléhalo federální legislativě. Lincoln to neustále přiznával. Lincoln učinil Jihu další nabídku, aby zůstal v Unii - tzv. Corwinův dodatek k ústavě, což bylo ustanovení, které zcela zakazovalo jakékoli federální kroky proti otroctví.

Lincoln nevedl prezidentskou kampaň na základě ukončení otroctví. Jeho první inaugurační projev v roce 1861 uvádí: „Nemám vůbec v úmyslu, přímo či nepřímo, zasahovat do instituce otroctví v těch státech, kde již existuje. Domnívám se, že nemám žádné zákonné právo tak učinit, a ani nemám žádný zájem tak učinit.“

V deklaraci o vyhlášení války proti Jihu (červenec 1861) se uvádí, že účelem války je „zachovat Unii“.

Prohlášení o osvobození otroků (1863) byl válečný krok, vyhlášený „na základě vojenské nutnosti“. Lincoln nebyl schopen porazit armádu Severní Virginie v bitvě, tak alespoň doufal, že podnítí vzpouru otroků, která povede ke stažení jednotek Konfederace z první linie a přiměje je, aby se vrátily domů a chránily své rodiny a domovy. Lincolnova snaha obrátit černé otroky proti bílým jižanům však selhala.

Neinformovaní a naočkovaní lidé tvrdí, že dokumenty o odtržení dokazují, že Jih bojoval za udržení otroctví. Jak jsem již mnohokrát uvedl, jižanské státy chtěly ústavní oprávnění kvůli odtržení od Unie, aby Lincoln nemohl prohlásit, že se vzbouřily, a neposlal na ně armádu kvůli potlačení této vzpoury. Lincoln nepřijal argument, že Unie je dobrovolný akt, a že státy mohou legitimně vystoupit. Jih nemohl udělat nic s cly, protože na základě Ústavy byla cla federální, nikoli státní záležitostí. Otroctví však byla věc státu, a Jih vymyslel argument, že když některé seveřanské státy odmítnou prosadit federální zákon o uprchlých otrocích, bude to znamenat, že seveřanské státy porušily smlouvu, a že odtržení Jihu není zodpovědné za rozpad Unie.

Tento argument byl také zapotřebí, protože stejně jako některé státy na Severu byly proti válce, některé státy na Jihu byly proti odtržení.

Jelikož Lincoln uvedl naprosto jasně, že v žádném případě nenapadl Jih proto, aby osvobodil otroky, tak jak je potom možné, že Jih bojoval za záchranu otroctví?

Proč je tento sled událostí tak důležitý? Z mnoha důvodů. Jedním z nich je ten, že pokud válka neměla nic společného s otroctvím, tak ani s válečnými pomníky Konfederace.

Další důvod je ten, že to demonstruje fakt, jak snadné je falšovat dějiny, jen aby to posloužilo agendě. Lidé, kteří jsou přesvědčeni, navzdory všem známým faktům a dokumentům, že válka byla vedena kvůli otroctví, pak mohou věřit jakékoli jiné lži. Je zcela zjevné, že svobodný tisk, svoboda projevu, veřejné vzdělávání a demokratické diskuse nedokážou uchránit pravdu. Pokud jsme tak mylně informováni o Lincolnově válce, o čem dalším jsme ještě dezinformováni? Kolik toho, co víme, je skutečnost, a kolik toho do nás naprogramovali, jen aby to posloužilo prospěchářským agendám?

Seveřané jsou rádi povýšení a nesebekritičtí ohledně své morální nadřazenosti nad Jihem. Ve skutečnosti však mnoho seveřanských států schválilo zákony Black Codes (Černé zákony), které zabraňovaly osvobozeným černochům v tom, aby se usadili v severských státech. Connecticut, Ohio, Illinois, Indiana, Michigan a New York měly zákony, které upíraly černochům stejná politická práva, včetně práva volit, práva navštěvovat veřejné školy a práva na rovné zacházení podle zákona.

Jižan John Randolph z Roanoke ve Virginii v závěti osvobodil své otroky a zajistil jejich přežití tím, že pro ně zřídil fond a zakoupil jim půdu v Ohiu. Poctiví lidé z Ohia, kteří byli tak odhodlaní položit své životy za osvobození otroků, však vyhnali tyto osvobozené otroky z půdy v Ohiu, kterou jim Randolph koupil.

Sám Lincoln prohlásil 18. září 1858 v Illinois: „Nejsem, a nikdy jsem ani nebyl, nakloněn tomu, aby se jakýmkoli způsobem dosáhlo sociální a politické rovnosti mezi bílou a černou rasou [potlesk publika z Ohia] - nejsem, a nikdy jsem ani nebyl, nakloněn tomu, aby byli voliči nebo porotci černoši, nebo je oprávnit k tomu, aby zastávali úřady, nebo aby uzavírali manželství s bílými lidmi.“ Lincolnův plán na osvobození černochů spočíval v tom, že je ze země pošle zpět do Afriky nebo Jižní Ameriky.

Přesto jsou Američané ve skutečnosti natolik hloupí, že si myslí, že Sever prolil krev bílých a utratil mnoho peněz jen proto, aby osvobodil černé otroky, které považoval za podřízené bílým a nechtěl s nimi mít nic společného.

Severu záleželo na černoších opravdu velmi málo. Jakmile byli černoši osvobozeni po ekonomické destrukci Jihu, nic pro ně neudělali. Čtvrtina nebo možná i více „osvobozených“ otroků zemřelo hlady a strádáním.

Soudce William Sharkey, guvernér Mississippi, který měl na starosti rekonstrukci Jihu, řekl před Kongresem: „Věřím, že v mém státě je nyní něco málo přes polovinu osvobozených lidí, kteří byli dříve otroky, rozhodně jich není více, než dvě třetiny. Zemřeli. Nelze s určitostí nic říci o úmrtnosti, která mezi nimi převládla; zemřeli v obrovském počtu. Měl bych ještě říci, že o něco více, než polovina půdy, která byla obdělávána před válkou, bude v tomto roce opět obdělávána.“

Co jiného se dalo očekávat od Lincolnovy vyhlazovací války proti Jihu? Destrukce zemědělské infrastruktury ničí jak jídlo, tak zaměstnanost, a odzbrojuje armádu.

Armády „bojovaly s prázdným žaludkem“ a právě nedostatek jídla přiměl generála Lee, aby kapituloval před Grantem.

Nedostatek jídla byl způsoben válečnými zločiny, které napáchali Lincoln a jeho unijní armáda. Unie nebyla schopná porazit generála Roberta E. Lee v bitvě, tak zničila potravinovou infrastrukturu Jihu tím, že válčila proti zemědělství, chovu zvířat, ženám a dětem.

Většina lidí nepochopila, že Lee vyhrál téměř všechny bitvy. Vždy čelil početní převaze a nikdy neměl rezervy k tomu, aby zničil unijní armádu nebo ji donutil ke kapitulaci. Takže jeho vítězství byla ve skutečnosti k ničemu. Pouze prodlužovala válku.

Bitva u Gettysburgu dopadla nerozhodně, ale pro generála Lee to byla strategická porážka, protože to byla jeho poslední šance, jak zničit armádu Unie a získat Washington. Lee nedokázal zničit unijní armádu u Gettysburgu, protože ztratil Stonewalla Jacksona, který byl omylem považován za nepřítele a zabit konfederační hlídkou. Kdyby se tehdy Jackson zúčastnil bitvy u Gettysburgu, mohl Lee vyhrát. Místo toho byl velitelem útoku generál, jehož silnou stránkou byla obrana, takže začal jednat až tehdy, když už bylo příliš pozdě.

Jih promarnil svou šanci po první bitvě u Bull Run, což bylo jedno z prvních střetnutí v Lincolnově válce. Poražená armáda Unie se otočila a uprchla zpět do Washingtonu. To bylo teprve pár týdnů předtím, než byl obnoven jakýkoli vojenský řád. Kdyby v této bitvě u Bull Run velel konfederační armádě Napoleon nebo Robert E. Lee, byl by to konec války. Pronásledovali by poraženou a zlomenou unijní armádu a obsadili by Washington. To by byl konec války. Stonewall Jackson se účastnil bitvy u Bull Run, ale byl podřízený generál, jehož kvality se teprve v tento den projevily.

Jižané při pohledu na útěk seveřanské armády považovali Sever za vojenskou sílu, kterou nelze brát vážně. Usoudili, že seveřané jsou neschopní bojovat, a zároveň to jsou zbabělci, které stačí nakopnout.

Jižané prohráli válku na základě těchto úvah - v den, kdy vyhráli zahajovací bitvu u Bull Run.

Jih měl oproti Severu malý počet obyvatelstva, žádné námořnictvo a omezený průmysl. Netrvalo dlouho a Jih neměl žádné náhrady za oběti. Avšak Sever měl irské imigranty. Jakmile se vylodili, byli naverbováni do Lincolnovy armády. Přistěhovalci byli potravou pro děla armády Unie, zatímco Jih neměl žádnou potravu pro děla.

Když Lee kapituloval před Grantem v Appomattoxu, jeho armáda, která musela čelit početní převaze, byla vyhladovělá. Lincoln vyhrál válku vyhladověním Jihu.

Tak nízký a nemorální základ pro vítězství ve válce je příčinou toho, že Jih, tedy to málo, co z něj ještě zbylo, volil desítky let od války demokraty, dokud demokraté nepřišli s druhou rekonstrukcí ve formě školních autobusů. Školní autobusy vážně narušily rodinný život a zničily veřejný školní systém. Přesto je Jih stále vlastenecký a pro americkou armádu zajišťuje většinu elitní bojové síly.

Uvidíme, zda bude tato oddanost pokračovat i nadále, až hlupáci ve Washingtonu odstraní pomníky Konfederace a vymažou jména Jižanů z amerických vojenských základen.

Paul Craig Roberts

How Lincoln’s War Was Won vyšel 30.7.2020 na paulcraigroberts.org, Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/08/8393-jak-byla-vyhrana-lincolnova-valka.htmSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUžívejme si Babišovu vládu. Za rok už tady nemusí být   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 07:38:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Václav Moravec, který přeje Babišově vládě jen to nejhorší, opět ve svých nedělních OVM jásal, že máme propad HDP o 10 %. No máme - no a co? Pokud z dostupných čísel Eurostatu jsme úspěšnější než Německo (-11,7 %), Rakousko (-13,3 procent) či Belgie (-14,5), Itálie (-17, 3 %), Francie (-19 %) či dokonce Španělsko (-22, 14 % ), pak jsme v podstatě z hlediska západní části EU premianty.

A když k tomu připočteme, že stále máme nezaměstnanost 3,8 %, tak jsme vývojově současnou evropskou jedničkou.

Nejsem ekonom. Jen věci empiricky sleduji. Ovšem bylo jasné, že když se cpalo tolik peněz do ekonomiky a hlavně lidí, tak se to nějak muselo projevit.

Když už jsme v těch číslech, stojí za zmínku, že i naše „národní automobilka“ Škoda je na rozdíl od celého koncernu Volkswagen v plusu, byť s odřeným hřbetem, což je unikátní.

I to možná stojí za poznámku. Jak v OVM, tak i jinde se rozvádí teorie, jak vláda na rozdíl od ‚Německa nenapomáhá šrotovným a investicemi do infrastruktury elektromobility. Především platí, že jsou vedle jak tak jedle ti, kteří se domnívají, že lze něco koncernu poručit. Ukazuje se, že si Volkswagen dělá, co chce, někdy dobře, někdy špatně. Navíc je otázka, zda 100 % sázka na elektroauta by měla šanci. Zatím se ukazuje, že příliš netáhnou jiné výrobky této charakteristiky.

Tím se dostávám i k možnému zrušení superhrubé mzdy a jejím nahrazením 15% dani z příjmu. Zarazilo mě, že představitelé „levice“ tedy ČSSD a KSČM jsou proti. Zaměstnanci by měli být klíčovou sociální skupinou jejich zájmu. Konečně by si měli po třiceti letech nadechnout a konečně by mohli cítit společenskou rehabilitaci ve vztahu k podnikatelům a živnostníkům. A konečně by si mohli říci, že ten systém, který mnozí z nich na počátku prosazovali cinkotem klíčů, aby se měli jako na Západě, je konečně trochu i jejich. Vždyť pro většinu společenského bohatství jsou oni tím rozhodujícím zdrojem. Za léta pravicových či středopravicových vlád by si to zasloužili, zejména když…

Zejména když nevíme, zda po příštích volbách opět vznikne tak příhodná středolevicová koalice tvořená ANO,ČSSD a KSČM jako nyní. Obě levicové strany jsou trvale jednou nohou mimo Sněmovnu a nedostanou – li se tam, nastoupí pravicová koalice ANO – a třebas i ODS.

Ale může být ještě hůř. Pokud by se zrealizovaly záměry vytvoření dvou pravicových koalic z dnešní opozice tj. např. ODS-TOP 09-KDU-ČSL a dále Piráti + STAN, zřejmě pošupajdí ANO do opozice.

Hrajme tedy dokončení tohoto volebního období do poslední minuty, jako by to mohl být konec příznivé politiky pro všechny sociální skupiny Česka, nejen pro vyvolené.

A co se prosadí, to se počítá.

Jiří Vyvadil
Vaše věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNevážené a závislé soudy v Praze, na čí pokyn a zadání vynášíte rozsudky?   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 07:34:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spravedlnost zase hořce zaplakala při vynesení rozsudku již druhého, odvolacího soudu v kauze "podřezání prezidenta", která otřásla a otřásá dál veřejností, a nejenom voliči a příznivci řádně, svobodně a demokraticky zvoleného, poprvé přímo, prezidenta republiky. Právo dostává pořádnou nakládačku a víra ve spravedlivou justici u nás prudce klesá.

Už nějakou dobu, jak je zjevné, mnohým našim soudcům při vynášení verdiktu o vině a nevině, nejde o čin samotný, ale kdo je jeho vykonavatelem a kdo je tím činem poškozený.

Ušpiněná, umolousaná politika, kterou takovou udělali, doslova zaprasili, především novináři z řad presstitutů, ale také samotní někteří politici, hlavně ti opoziční, ti co prohráli v důležitých volbách, těch parlamentních a prezidentských, a nikdy se s tím nesmířili, nese své shnilé, jedovaté už ovoce, plody nenávisti a zloby.

Pokud se do této směsice záštiplné atmosféry přidá ještě pološílené proimigrační, genderové a menšiny naprosto nespravedlivě protěžující řádění různých aktivistů, politických neziskovkářů a spolkařů miliónových nenávistí, vzniká u nás plíživě, ale jistě, tak otřesná totalita a strach i těch soudců, že řadový občan zase nestačí zkoprněle zírat a nevěřícně kroutit hlavou. To jsme to dopracovali po více jak třiceti letech demokracie a svobody! Až tam, že po té demokracii a svobodě se šlape, otírají si o ně různí nespokojenci s výsledky voleb a aktivisté své zahnojené boty.
Co na tom, že těchto škodičů a zlořádů je poměrně málo, že jsou to marginální skupinky, dlející především v Praze, že křičí, řvou, až ječí silně nahlas, protože mají v rukou veřejnoprávní média, skrze která šíří tu svoji jeduplnou nenávist, naprosto předsudečnou, podle současného šéfa vnitra Hamáčka.

Voleb se bojí tihle darebáci jak ten čert kříže, dokonce některé dílčí volby se snaží anulovat, rozhodně zpochybnit až tak, že žalují v Bruselu na jejich výsledek, viz volba nových radních do Rady ČT.

Davy nespokojenců, za podpory presstitutů a poražených ve volbách politiků, opozice, se klidně sejdou na náměstích v Praze, aby protestovali proti řádnému jmenování ministryně spravedlnosti, ještě před tím samotným jmenováním, ukázkově a příkladně předsudečně, ze strachu, že nebude rozhodovat tak, jak oni si přejí. Prý za nezávislou justici! No to by se jeden, kdyby to nebylo tak krutě vážné, umlátil smíchy …

Žel a ke škodě spravedlnosti jako takové, je paní ministryně vyslechla, zalekla se zřejmě té ulice a toleruje v té justici podvodné jednání soudců, stupidně šílené rozsudky zjevně vystrašených také soudců, ale i státních zástupců. Kdy za spálení nějaké vlajky menšiny předesílají tvrdé, nepodmíněné tresty, zrovna tak za protiimigrační názory, veřejně prezentované (už se stalo), protože tam všude vidí tu údajnou předsudečnou nenávist. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Zapalil-duhovou-vlajku-pu…

Avšak jasné, veřejně ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích šířené vyhrožování, podněcování, výzvy k usmrcení, podřezání prezidenta republiky, rovněž tak jiné jasné a vážné vyhrožování oběšením jiných politiků, dokonce zahraničních, je, dle výroků našich soudců v Praze, jenom takové neškodné uličnictví, které ani nestojí za nějaké stíhání, natož pak nějaký trest. Vždyť je to proti prezidentovi a jiným politikům, lidem, které si ti nespokojenci v Praze nepřejí v politice, tak co jako, že ...

Soudci, kteří osvobodili, naprosto očistili Martina Langa ( https://www.parlamentnilisty.cz/…/Vyzva-k-podrezani-Zemana-… ) z obvinění za nebezpečné vyhrožování smrtí prezidentovi republiky, budí ve veřejnosti dojem, že studovali práva na pověstné vysoké škole v Plzni přes prázdniny. Jedny. Protože jim nic neříká platný Trestní zákon, § 353 Nebezpečné vyhrožování (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Ani další zákonná ustanovení (§ 356 TZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.) On totiž ten Lang veřejně vyzval, aby byli i ti poslanci, hlasující pro zdanění církevních restitucí zabiti, pověšeni atd.

akže skupina osob, páni soudci a paní soudkyně, tahle ustanovení zákona, tyhle paragrafy si opravdu, ale opravdu najde v platném Trestním zákoně každý laik, i vyučený zámečník třeba.

Takže suma sumárum, naši soudci a soudkyně, především v Praze, tvrdě odsuzují, předsudečně až, každé vymezení se proti menšinám a imigrantům, ale nebezpečné vyhrožování a podněcování k nenávisti vůči prezidentu republiky, to jim ani trošku nevadí, to je zřejmě jen to uličnictví, dokonce ani přestupek ne.

Paní ministryně spravedlnosti, toto vám nevadí? Až tak se bojíte těch uřvanců na ulici? To opravdu čekáte, až začnou Langové a Novotní své výhrůžky realizovat? To už ale bude pozdě, to tady už budeme mít krvavý Majdan a chilský režim Pinocheta.

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Zdroj: Vaše věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGenerální tajemník libanonské strany Katáib zemřel na zranění po výbuchu v Bejrútu   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 07:26:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generální tajemník libanonské nacionalistické strany Katáib, Nizar Najarian, přišel o život v důsledku silné exploze, ke které došlo v úterý večer v okolí přístavu Bejrútu. Informovala o tom televize Al-Arabíja.

Dříve média uváděla, že po výbuchu byl politik vážně zraněn, jeho stav byl hodnocen jako kritický. Podle několika zpráv upadl Najarian do kómatu, lékaři bojovali o jeho život.

„Generální tajemník strany Katáib zemřel na zranění po výbuchu,“ uvedla televize.

Podle údajů oběťmi exploze v přístavu Bejrútu se stalo 70 lidí, okolo 3,5 tisíce bylo zraněno.

Výbuch v Bejrútu

V úterý večer došlo k silnému výbuchu poblíž přístavu v Bejrútu. Podle mediálních zdrojů, předcházela mu obrovská rána a pak se zvedl sloupec červeného kouře. V důsledku výbuchu byla v okolních domech rozbita okna.

Uvádělo se také, že epicentrem výbuchu se stal sklad pyrotechniky. Tyto zprávy však popřel Abbas Ibrahim, šéf Generálního ředitelství obecné bezpečnosti Libanonu. Dle něj explodovaly další výbušniny, které byly skladovány po dlouhou dobu. Dodal také, že je předčasné mluvit o incidentu jako teroristickém útoku.

Některá média nevylučovala ani raketový útok Izraele. V zemi však prohlásili, že nemají s incidentem nic společného.
Libanonský prezident Michel Aoun v úterý večer svolá Nejvyšší radu pro národní obranu, která během mimořádného setkání projedná explozi. Mezitím libanonský premiér Hassan Diab vyhlásil středu dnem smutku po obětech incidentu.

Zdroj: TV Al-Arabíja
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV tureckém plážovém rezortu zmlátili top-modelku   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 04:06:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Topmodelku Dariu Kyryliuk, původem z Ukrajiny, zmlátili na dovolené v rezortu regionu Izmir.

Ochranka klubu Momo Beach nafackovala jí a třem kamarádkám do krve.

Ještě hůře dopadl přítel a kamarádi – těžce zranění, ba přizabiti.

Ukázka islámské snášenlivosti.


Zdroj: https://www.heute.at/s/model-von-security-in-club-verpruegelt-100095240

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSvatá prostoto! Feministky manifestovaly za Istanbulskou smlouvu   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 04:03:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čím to asi je, že už sluníčkářky nechodí s nápisem „Imigranti vítejte“? Tento rajcovní Zeigeist tím však zdaleka nemá utrum. Vzedmul si „své“ věrné duše jinou formou...

V pátek ve Varšavě demonstrovaly feministky, potratoví a LGBT aktivisté s duhovými vlajkami a EU před protigenderovým Institutem „Ordo Iuris“ za Istanbulskou úmluvu. Započaté odstoupení Polska od Istanbulské úmluvy chce prý zlegalizovat bití žen: "Nesouhlasíme s odstoupením od Istanbulské smlouvy, nebudeme oběťmi, stíhejte násilníky, chraňte dcery, vychovejte syny!"

Zdroj: https://wpolityce.pl/polityka/510816-feministki-bronily-konwencji-stambulskiej

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZacharovová označila zdržení Rusů v Bělorusku za divadlo   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 03:59:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Situaci okolo zadržení Rusů v Bělorusku, kteří údajně měli organizovat nepořádky v průběhu předvolební kampaně, označilo ruské ministerstvo zahraničí za divadlo.

„Co se týká zadržených ruských občanů v Bělorusku, jejichž vina nebyla prokázána, a toho divadla, které okolo toho vytvořili, my je budeme bránit,“ prohlásila tisková mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

„Alexandr Lukašenko je zkušený politik, volbami neprochází poprvé. Má pravdu v tom, že bratrské vztahy našich národů stojí mimo jakýchkoli krátkodobých zájmů, včetně těch volebních,“ uvedla rovněž Zacharovová.

Mluvčí dodala, že pod vztahy mezi Moskvou a Minskem leží „spolehlivý základ historické blízkosti a společné pragmatické spolupráce“.

Minulý týden bylo informováno o zadržení 32 Rusů, podle verze běloruské strany se má jednat o ozbrojence ze soukromé vojenské společnosti. Byli zadrženi v hotelu u Minsku. Další muž byl zadržen na jihu země. Jsou vyšetřování pro podezření z přípravy teroristických činů a také jsou podezíráni z toho, že se chystali připravovat nepořádky během předvolební kampaně.

Tiskový mluvčí prezidenta Ruska Dmitrij Peskov podtrhl, že Moskva nemá žádné informace o jakýchkoli protiprávních činnostech mužů. Zadržení občanů Ruska bez reálných podkladů „nevchází do parametrů spojeneckých vztahů mezi zeměmi“.

Peskov prohlásil, že muži se chystali odletět do Istanbulu, skrze Minsk pouze projížděli. Měli letenky. Muži údajně pracují pro soukromou ochrannou společnost. Ruský prezident Vladimir Putin později projednával situaci v Minsku s radou bezpečnosti Ruska. Doufá, že zadržení budou co nejrychleji propuštění.

Ruská strana také prohlásila, že Bělorusko má k dispozici všechny nezbytné dokumenty, aby mohlo zjistit pravdu. Ministerstvo zahraničí také požaduje, aby Minsk okamžitě poskytl zaměstnancům ruského konzulátu přístup k zadržovaným občanům Ruska.

Prezidentské volby v Bělorusku

V Bělorusku letos proběhnou prezidentské volby, jsou naplánovány na 9. srpna. Favoritem je stávající prezident Alexandr Lukašenko.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Dngq
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDlouhodobé ztráty z COVID-19 se projevují ve Spojených státech   
Pridal tk Středa 05 srpen 2020 - 03:56:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spojené státy jsou v nové fázi epidemie nového koronaviru s infekcí „mimořádně rozšířenou“ ve venkovských oblastech i ve městech. Odborníci na koronavirus Bílého domu v neděli uvedli, že případy COVID-19 v některých částech země stále rostou a lékařští odborníci začali studovat možné dlouhodobé náklady.

„Jsme v nové fázi,“ řekla dr. Deborah Birxová „Státu Unie“ společnosti CNN. „To, co dnes vidíme, se liší od března a dubna“. Dodala, že pandemie ovlivňuje městské i venkovské oblasti.

„Každý, kdo žije ve venkovské oblasti: Nejste imunní ani chráněni před tímto virem,“ řekla Birxová.

Birxová je koordinátorka pracovní skupiny Bílého domu a uvedla, že lidé žijící společně ve vícegeneračních domácnostech, kde se vyskytuje pneumonie nového koronaviru, by měli v domě nosit roušky, aby chránili starší osoby nebo nebo ty, kteří to potřebují.

Admirál Brett Giroir, pomocný sekretář zdravotnictví a lidských služeb, nadále zdůrazňoval důležitost nošení roušek.

„Pokud to neuděláme, a pokud neomezíme vnitřní přeplněné prostory, virus bude i nadále běžet,“ řekl v programu „Meet the Press“ s NBC.

"Jsme velmi znepokojeni a to je velmi vážný bod."

Birxová řekla, že to, co viděla a slyšela, když během posledních tří týdnů navštívila 14 států, jí dalo důvod k obavám.

„Když jsem cestovala po celé zemi, viděla jsem, jak se pohybuje celá Amerika,“ řekla Birxová. "Pokud jste se rozhodli jít na dovolenou do populárního místa, opravdu se musíte vrátit a chránit ty s jinými onemocněními a předpokládat, že jste nakaženi."

Doposud nový koronavirus infikoval v USA asi 4,6 milionu lidí a zabil více než 155 tisíc Američanů. Lékařští odborníci varovali, že jejich práce v první linii bude zbytečná, pokud země nebude schopna ovládnout prudké případy koronaviru.

Podle nedávné studie zveřejněné v časopise The Lancet Public Health, pracovníci ve frontové linii ve Velké Británii a USA měli více než třikrát větší pravděpodobnost pozitivního testu na koronavirus ve srovnání s běžnou komunitou.

WHO v pátek oznámila, že nejméně 10 procent všech celosvětových případů COVID-19 tvoří zdravotničtí pracovníci. Během tiskového briefingu šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl,

„Všichni dlužíme zdravotníkům obrovský dluh. Nejen proto, že se starali o nemocné, ale proto, že riskovali svůj vlastní život v souladu s povinností.“

Dlouhodobé náklady na COVID-19

Kromě přetížených zdravotnických systémů a zdravotnických pracovníků jsou zdravotničtí odborníci také znepokojeni dlouhodobým ekonomickým a zdravotním poplatkem přineseným koronavirem, protože studie u pacientů s COVID-19 stále odhalují nové komplikace spojené s touto chorobou a rostoucí důkazy ukazují, že někteří přeživší COVID-19 mohou čelit měsíce nebo možná roky oslabujícím komplikacím.

Odborníci na zdravotní péči říkají, že to bude trvat roky, než budou moci být náklady pro ty, kteří se zotavili z epidemie, plně vypočteny. Náklady vyplývají z působení COVID-19 na více orgánů, včetně poškození srdce, plic a ledvin, které bude pravděpodobně vyžadovat nákladnou péči, jako jsou pravidelné skenování a ultrazvuk, a také dosud nejsou plně známy neurologické deficity.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1575 sec,0.0269 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,557kB