Čtvrtek 06 srpen 2020
Harvey A.Risch, MD, PHD: Klíč ke zdolání Covidu-19 už existuje. Je jen třeba jej použít   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 19:26:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jako profesor epidemiologie na lékařské fakultě Univerzity v Yale jsem autorsky vydal 300 odborných publikací a v současnosti zastávám vedoucí pozice v radách několika odborně vědeckých časopisů. Probojovávám takovou léčbu, kterou všechny údaje sice plně podporují, avšak z důvodů, jež se správným pochopením vědy nemají nic společného, byly odsunuty na slepou kolej. Výsledkem takovéto praxe pak je, že např. desetitisíce pacientů s Covidem-19 umírají zbytečně. Naštěstí existuje možnost obrátit dosavadní postupy snadno i pohotově v jejich pravý opak.

Pochopitelně, hovořím o léčbě Covidu-19 hydroxychlorochinem. Jestliže je tento laciný a ústy přijímaný lék podáván v nejčasnějším stádiu nemoci, tzn. ještě předtím, než virus získá potřebný čas ke svému už nekontrolovanému zmnohonásobení, je jeho prokazatelný efekt vysoce účinný. A to zvláště tehdy, je-li podáván v kombinaci s antibiotiky azithromycinem nebo doxycyclinem a výživovým doplňkem zinkem.

Lékaře, kteří navzdory rozšířenému skepticizmu vůči léčbě hydrochlorinem jej i nadále svým pacientům předepisují, je možno bez nadsázky nazvat hrdiny. Činí totiž to, co jim věda napověděla že mají činit, chtějí-li svým pacientům skutečně pomoci. A to i za cenu velkého osobního rizika. Sám znám dva lékaře, kteří popsanou medikací zachránili životy stovkám pacientů, ale nyní, aby uchránili svá lékařská oprávnění a reputace, svádějí tvrdý boj se státními lékařskými radami.

Jak hydroxychlorochin na nemocné Covidem-19 zabírá, jsme už viděli na stovkách příkladů. V severobrazilském státě Pará např. podléhali lidé Covidu-19 v exponenciálních počtech. Ale 6. dubna síť veřejných nemocnic nakoupila 75 000 dávek azithromycinu a 90 000 dávek hydroxychlorochinu a v několika dalších týdnech je začala onemocnělým osobám podávat. I když se nemoc nepodařilo zcela vymýtit, začal už 22. května počet smrtelných případů klesat a nyní činí jen osminu počtu původního.

Přesně opačný experiment (samozřejmě nezamýšlený), proběhl ve Švýcarsku. 27. května zakázala švýcarská národní vláda používat hydroxychlorochin pro léčení Covidem-19 onemocnělých ambulantních pacientů. Poté, a to kolem 10. června, se u těchto pacientů počet úmrtí na koronavirus zvýšil čtyřnásobně a stále dále rostl, takže 11. června švýcarská vláda zákaz používat hydroxychlorochin zase odvolala. A už 23. června počet zemřelých klesl tam, kde byl před 10. červnem.

Obě tyto dvě epizody dokazují, že kombinace hydroxychlorochinu spolu se shora uvedenými látkami snižuje smrtnost onemocnělých a měla by proto být přijata jako standardní péče pro všechny vysoce rizikové pacienty.

Proč je ostatně na na hydroxychlorochin pohlíženo s takovým pohrdáním?

Za prvé se jeho používání zpolitizovalo. Pohlíží se na něj jako na jakýsi ukazatel politické identity. Trump jej podporuje a proto jde o lék špatný. Jenže lék se musí posuzovat jen a jen z hlediska vědy. Když lékaři završují své studium, slibují přece, že zdraví a životy jejich pacientů budou jejich zájmem prvním a jediným.

Za druhé nebyl lék vždy správně užíván. Hydroxychlorochin zaznamenává největší úspěch, když je podáván včas a u vysoce rizkových pacientů. A méně úspěšný je, je-li podán v pozdějším stadiu nemoci. Kombinace hydroxychlorochinu s dalšími látkami by měl být vysoce rizikovým pacientům podán okamžitě po klinickém podezření, že Covid-19 mají v těle, a nikoli tedy až po zjištění výsledku testů.

Za třetí jsou zde obavy, že lék představuje riziko srdeční arytmie, zvláště je-li podáván společně s azithromycinem. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), opírá toto své obvinění o početné případy srdeční arytmie, připisované používání hydroxychlorochinu, ale zapomíná uvést, že do této své statistiky zahrnuje i miliony pacientů používajících hydroxychlorochin už dlouhá léta a to i pro docela jiné nemoci např. lupus nebo revmatická artritída, než je nová nemoc z Covidu-19. Avšak i kdyby byl seznam FDA takto postižených osob ještě desetkrát vyšší než je, byl by miniciunózní ve srovnání s počtem lidí, kteří právě dnes umírají proto, že se jim nedostává toho druhu léčby, kterou by dostat měli. Což je fakt potvrzený studií Oxfordské univerzity, která uvádí, že z 320 000 starších pacientů, kterým byl podáván jak hydroxychlorochin, , tak azithromycin, zemřelo na srdeční arytmií jen devět z jednoho statisíce takto léčených lidí.

V budoucnu, jak věřím, bude současné chorobné přehlížení hydroxychlorochinu předmětem studia sociologů. A to jako klasický příklad toho, jak mimovědecké faktory převálcovaly nepřesvědčivější důkazy medicíny.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Zdroj: google -P.C.Roberts: the Key to defeating covid-19 already exists. We need to start using it.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrvní použití atomových bomb ze strany USA proti jiné zemi. Výročí děsivé tragédie Hirošimy a Nagasaki   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 17:44:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 6. srpna 1945 se svět dozvěděl o síle jaderných zbraní. Na japonskou Hirošimu totiž Spojené státy americké shodily svého „chlapečka.“

Město bylo zničeno. Za zábleskem jasného světla následovala vlna, která vypalovala všechno kolem. Na stěnách domů, které útok přežily, zůstaly obtisknuty lidské siluety. V tento den se ručičky téměř všech hodinek v Hirošimě zastavily v 08.15 hod.

Po bombardování ve městě chyběla voda na hašení požárů, ale také voda pro lidi umírajících žízní.

Jen o pár dnů později, 8. srpna, do Nagasaki letěl „tlouštík“. Tato bomba byla dvakrát silnější než ta shozená na Hirošimu. Nagasaki se proměnilo v peklo. Při výbuchu zahynulo 70 tisíc obyvatel a město bylo prakticky vymazáno z povrchu Země.

Celkový počet obětí jaderného bombardování japonských měst překročil 450 tisíc lidí. Ale toto číslo se stále zvyšuje počtem zemřelých na radiační nemoc.

USA se staly jedinou zemí, která použila jaderné zbraně proti jiné zemi. V roce 2009 pak byl 29. srpen vyhlášen Mezinárodním dnem akce proti jaderným testům.
75 let od tragédie v Hirošimi. Český prezident zaslal dopis starostovi města. Co v něm Zeman uvedl?

Český prezident Miloš Zeman se rozhodl zaslat dopis starostovi města Hirošima Kazumi Macuimu. Takové informace se uvádí na oficiálních stránkách Pražského hradu. O co se jednalo? A co v textu tohoto dopisu stálo?

U příležitosti 75 let od chvíle, kdy byla na japonské město Hirošima svržena atomová bomba, se Miloš Zeman rozhodl, že zašle starostovi daného města dopis, v němž vyjádří svou hlubokou soustrast nad ztrátou životů nevinných lidí a tuto tragédii připomene.

„Vážený pane starosto, dne 6. srpna 2020 si celý svět připomene hrůznou událost, která před 75 lety v Hirošimě předčasně ukončila statisíce nevinných životů. Událost, na kterou nelze zapomenout. Událost, která změnila svět. Pondělí 6. srpna 1945 byl den jako každý jiný. Skončil však tragicky a navždy se zapsal do světových dějin,“ píše v úvodu Zeman.

Poté prezident ČR pokračoval tím, že jménem lidu České republiky i jménem svým vyjádřil svou hlubokou soustrast nad ztrátou životů tolika nevinných lidí a i po mnoha letech připomenul událost, která by dle jeho slov „měla být odstrašujícím příkladem nejen pro nás, ale i pro všechny budoucí generace“.

„Slova však nemohou vyjádřit utrpení, které museli prožít lidé v tento den, ani smutek, který do dnešního dne zůstává uvnitř pozůstalých a uvnitř nás všech. Je na nás, abychom se z této a podobných událostí poučili a zamysleli se nad budoucností – společnou budoucností celého lidstva a uvědomili si význam a hodnotu lidského života. Přál bych si, abychom žili ve světě bez válek a jaderných zbraní. Bohužel dnešní svět je jiný,“ podotýká Zeman.

Následně zdůraznil, že nesmíme dopustit, aby se události 6. srpna 1945 opakovaly. Prezident ČR si totiž stojí za tím, že je naším společným úkolem a odpovědností předcházet podobným činům.

„Jsem přesvědčen, že klíčem k udržení míru je dialog a mezinárodní spolupráce. Jednejme proto tak, aby se jaderné zbraně nedostaly do rukou nekontrolovatelných hráčů, aby naši potomci mohli žít v míru a blahobytu,“ doplnil.

V závěru hlava českého státu poznamenala, že si velmi váží iniciativy starosty Macuima a každoroční připomínky této tragické události.

„Mrzí mne, že se nemohu této pietní akce osobně zúčastnit, vězte však, že si 6. srpna vzpomenu na nevinné duše zemřelých dětí, žen a mužů, kteří se toho osudného dne stali obětí mocenských bojů, a budu věřit, že je to naposled, co jaderná síla zabíjela,“ stálo v závěru jeho dopisu.

O dopise českého prezidenta pak na svém účtu na Twitteru informoval také mluvčí Jiří Ovčáček. Ten ve svém statusu citoval pár slov Zemana.

Hirošima a Nagasaki

Připomeňme, že během poslední fáze druhé světové války v Pacifiku shodily Spojené státy americké 6. a 9. srpna 1945 dvě atomové bomby na japonská města Hirošimu a Nagasaki.

Zmiňme, že v průběhu prvních dvou až čtyř měsíců po shození bomb v Hirošimě zahynulo 90 000 – 166 000 lidí a v Nagasaki 60 000 – 80 000. Přičemž v každém městě téměř polovina zemřela v prvním dni. Zdravotnické oddělení Hirošimy odhaduje, že lidé, kteří zemřeli v první den, v 60 % zemřeli na ozáření nebo uhořeli v plamenech, ve 30 % zahynuli pod padajícími troskami a v 10 % z ostatních příčin.

To však nebyl vše. Během dalších měsíců vzrostl počet úmrtí na popáleniny a nemoc z ozáření způsobenou radiací.Většina lidí, kteří v obou městech zahynuli, byli civilisté.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Dpa7
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLoni bylo v ČR zadrženo za drogovou trestnou činnost 117 občanů Nigérie. Kde se tu vzali, když tady oficiálně žádní černí imigranti nejsou?   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 12:41:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bez ostentativního zájmu oficiálních medií a establishmentu vydala Národní proti drogová centrála výroční zprávu za rok 2019. Je to zajímavé čtení, protože se tam setkáte s tvrdými statistickými daty. Například o počtu zadržených za drogovou činnost podle národnosti. To je často zcela v protikladu vůči oficiálním tvrzením české vlády, medií a neziskovek.

Šokující je prudký nárůst počtu zdržených a odsouzených občanů Nigérie. Těch bylo v roce 2019 zadrženo 117! V roce 2018 to bylo “jen” 44 Nigerijců zadržených u nás za drogové delikty. To je nárůst o 266%! Oficiálně tu ale přece žádní černí imigranti nejsou, že!? Nebo je jich jenom oněch slavných 12! Podle havlistické matematiky to znamená, že 12 je víc než 117?!

Tady něco smrdí! Běžná procházka po centru Brna, Prahy, Olomouce atd ukazuje, že černých imigrantů jsou tu již tisíce. Většina se živí trestnou činností. Oni slibovaní lékaři a vědci se zatím nedostavili!

Problém není u řadových policistů. Ti chtějí situaci dobře znají a chtějí jí řešit, problém je v politickém zadání a mediálním klimatu.

-policista ve službě-
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVedení Prahy radí v boji proti koronaviru očkování proti zápalu plic. Jsou to jen hlupáci, nebo také mají poradenské firmy jako prof. Prymula?   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 12:35:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vedení hlavního města Prahy vydalo 10 doporučení v boji proti onemocnění COVID19. Hned 2 z nich se týkají očkování. Jednak proti chřipce, ale také proti zápalu plic. Minimálně to druhé musí u odborné veřejnosti i laické veřejnosti vyvolat překvapení. Jedná se nesmysl.

Infekční zápal plic (pneumonie) se zhruba dělí podle původu na bakteriální a virové (zápaly plic mohou být i neinfekční tzv. „pneumonitidy“, ale to je trochu jiná kapitola a určitě se proti nim těžko ochráníte očkováním). Zatím dostupné vakcíny Prevnar 13 a Pneumovax 23 mají chránit právě proti bakteriálním zápalům plic. COVID19 je ale onemocnění virové! Jejich (těch vakcín) výsledky jsou často navíc velmi diskutabilní.

Někteří možná namítnou, že organizmus oslabený nemocí COVID19 je náchylnější k zápalu plic a ten přece může být způsobený i bakteriemi. Jenže zatím se ukazuje, že komplikace s onemocněním COVID19 se v převážné většině (odhady jsou kolem 98-99 procent) týká osob s vážnými chronickými potížemi jako diabetes, kardio vaskulární potíže, chronické selhání ledvin, astma atd. Těmto osobám ale očkování spíš uškodí a rozhodně je neochrání před komplikacemi typu zápal plic.

Pro zdravé lidi a děti jsou podobná očkování nejenom zbytečná, ale i zcela nevhodná kvůli možným vedlejším účinkům vakcín.

Doporučovat proto očkování proti zápalu plic jako ochranu před koronavirem může jen hlupák! On je sice primátor Hřib vystudovaný lékař, ale v oboru nikdy nepracoval (ani není známo, čím se vlastně v minulosti živil). Ve zdravotnickém prostředí je terčem vtipů jako “lékař, který nikdy neléčil”. Teoreticky by ale základní znalosti o pneumonii snad ještě měl v hlavě mít. Druhá možnost je, že se jedná ze strany vedení města Prahy o zištný důvod, kdy chtějí přihrát kšeftík výrobcům vakcín. To by v koronavirové době nebylo nic divného a jsou zde vyzkoušené “obchodní” modely z minulosti. Zde byl před časem průkopníkem prof. R. Prymula, který si jako předseda vakcinologické společnosti se svojí dcerou Karolínou (tehdy 24) zřídil firmu Biovomed s.r.o. a za “studie” od farmaceutických firem inkasovali ročně desítky milionů korun (psali jsme zde). Chci v této věci věřit, že vedení Prahy je jen banda hlupáků.

I to očkování proti chřipce je velmi pofidérní a mnoho naočkovaných jedinců přesto chřipkou onemocní! Takže ani tohle očkování vás před koronavirem neochrání!

Z podobných “moudrých” rad mohou mít profit pouze výrobci vakcín, což jsou západní nadnárodní společnosti. Běžný český občan by se jim měl nejlépe vyhnout!

dr. Prometheus
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusožrouti odstartovali prezidentskou kampaň v Litomyšli   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 12:30:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý náčelník Generálního štábu Petr Pavel se společně se svým týmem vydal na turné po České republice, v jehož rámci diskutuje v krajích o koronaviru a opatřeních proti jeho šíření se zdravotníky i zástupci soukromého a veřejného sektoru. Můžeme jen spekulovat nakolik tato aktivita souvisí s budováním pozitivního obrazu armádního generála ve výslužbě a pravděpodobně budoucího prezidentského kandidáta a kým je turné financováno, když není tajemstvím, že Pavel vyjádřil podporu navyšování výdajů na obranu a je znám svými protiruskými a protičínskými názory.

Osobně si myslím, že generál Pavel odstartoval prezidentskou kampaň již v listopadu 2019 v Litomyšli, kde se při příležitosti oslav třiceti let od sametové revoluce sjely známé protiruské tváře. Přednášet a debatovat s veřejností přijeli na pozvání od místního spolku Generace 89 herečka a politička Magda Vašáryová, diplomat Petr Kolář a armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Diskusi moderovala známá tvář České televize Světlana Witovská.

Starostu Brýdla jsem v této souvislosti nepochopil, protože město si velice zakládá na boji proti komunismu. Staví lavičky Václava Havla, v Zámeckém sklepení vystavuje voskové Srdce pro Václava Havla, podařilo se mu pojmenovat po Václavu Havlovi dokonce i náměstí. Na druhé straně víme, že jeden z diskutujících – generál Petr Pavel, podal již v roce 1983 přihlášku do KSČ a v roce 1988 začal studovat obor vojenské zpravodajství. Zajímavé tedy je, že vedoucím funkcionářům města Litomyšle a většině publika v sále jeho komunistická minulost nikterak nevadila.

Naopak hlasitým potleskem byl odměňován potenciální prezidentský kandidát, který před rokem 89 přísahal na boj proti západním imperialistům. Byl cvičený a připravený na seskoky v týlu nepřítele, tedy NATO. Jako rodák z Litomyšle jsem měl možnost se diskuze také zúčastnit. Akci pořádala Generace 89, uskupení mladých idealisticky uvažujících lidí pořádajících např. bleší trhy a podobné bohulibé aktivity, které zvítězilo v posledních komunálních volbách. Debata však pro mě znamenala nemilé překvapení nevyvážené a neobjektivní diskuse, kdy se v hledišti sešli pouze známí vzájemně si notující rusožrouti.

Z mého pohledu mezi hosty nebyl zastoupen žádný diskutující odlišného názoru. Něco podobného posluchač mnohdy zažíval v debatách v Českém rozhlasu, nebo bohužel také České televizi. Je vidět jak si pánové i moderátorka představují svobodu a demokracii v praxi. Zaujalo mě pouze vystoupení bývalého zastupitele Radka Pulkrábka, který jako jediný v sále položil několik otázek na tělo. Pan Pulkrábek se tázal toto: „V roce 89 jsem chtěl, aby tady vznikl svobodný a spravedlivý stát. Vás bych se chtěl zeptat, jak jsme na tom teď s tou spravedlností. Jestli si myslíte, že police, soudci a zákonodárci fungují, jak mají? Jak vnímáte úroveň svobody ve vztahu k ekonomické otázce. Hodně věcí není pro běžného občana dostupných, je velká zadluženost lidí, exekuce, špatná dostupnost bydlení. Jestli to není tak, že pomalu ztrácíme jednu generaci za to, že vymění svobodu za slíbenou střechu nad hlavou.“

Bývalý velvyslanec Kolář odpověděl toto: „Víte, já nevím, jestli je to tak, že se někdo dostane do dluhové pasti a můžou za to vždy exekutoři.“ Vysvětluje, že už vlastní syny učí odpovědnosti. „Když si peníze půjčím, tak si musím spočítat, zda je budu moci vracet.“ Paní Vašáyrovou nemá cenu v zásadě ani komentovat. Pan Pavel řekl posluchačům toto: „Já si nemyslím, že by to u nás bylo tak špatný, samozřejmě ideální to není. To, co není ideální, je v našich rukou, abychom změnili.“ Dále Pavel varoval českou společnost, aby byla obezřetná hlavně u objektivity v médiích.

Tady vidíme, že řečníci žijí ve vlastním světě iluzí. Pravděpodobně nikdy nezažili žádnou nouzi, a tak možná ani netuší, že Česká republika má až 800 tisíc lidí v exekuci. Je tu řada lidí, kteří žijí od výplaty k výplatě a nečekaný výdaj v domácnosti je může srazit na kolena.

Z celé debaty jsem si odnesl několik závěrů. Petr Pavel by v pozici prezidenta republiky zastupoval pouze zájmy vyšších příjmových vrstev společnosti, nebo lidi, kteří si o sobě myslí, že mezi ni patří. Potenciální prezidentský kandidát se odhalil také v oblasti zahraniční politiky, kde nemůžeme čekat politiku všech azimutů. Naopak budeme poslouchat strašení Ruskem a Čínou, což poškodí firmy, které v současnosti na východní trhy vyvážejí, nebo zde hledají obchodní příležitosti. Na programu budou vyšší výdaje na zbrojení a potřebné prostředky tak budou chybět jinde. Ve zdravotnictví, v sociální oblasti, ve školství či kultuře. A o vyvážené a objektivní diskusi si můžeme nechat také jen zdát.

Michal Kobza
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMédia nám opět diktují koho volit! Nedovolte to!   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 12:24:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Média nám opět diktují, koho volit. Mládež je naprosto zmanipulovaná a morální vzor spatřují v člověku, který je naprosto nekompetentní, který dával souhlas ke zveřejnění informace o smrti "Martina Šmída", který zastává trockismus, jejíž manžel a dcera podávali Ústavní stížnost na zrušení voleb ve prospěch Strany Zelených, která už za Zelené neúspěšně kandidovala, která se tady chce bít za Romy radši než za nás, která odchází do Prahy za manželem, ale kandiduje do Senátu za Brno.

Tak ona je prý morální zrcadlo. Ona, která byla hlavní hlupák v kauze Kuřim. Ano, nemluvím o nikom jiném než o Anně Šabatové. Její tým naprosto selhal, nezvládl si ani doménu zarezervovat, teď o tom všichni píší, přitom tuhle kauzu vyvolat tým melounů (nahoře zelení, vevnitř rudí), kteří ji podporují.

Protože jinak by o Šabatové věděla jen ta její melounová kavárna. Přitom její příznivci jsou strašně agresivní. Levičák Bitter z Deníku Referendum se vysmívá protikandidátovi Šabatové doktoru Tomáši Tomáši, jen za to, že je doktor. Snaží se ho dehonestovat. A Rychlíková, Berg, Biler, Láska a další šílení levičáci si nad tím mastí ego.

https://www.facebook.com/petr.bittner.18/posts/10220730001151366?__tn__=-R

Přitom sami nic nedokázali. Ale romy, ty by nám hned hnali do baráku i s bystama Havla. Když jsem se jí zeptal na chování jejich podporovatelů, tak jsem do deseti minut na stránce měl ban. Mimochodem, když se podíváte na její stránku, je zde často zobrazeno daleko méně příspěvků než kolik se má ukazovat. Zřejmě tedy nejsem jediný.

A přitom tady křičí o demokracii, lidských právech a rozdává bany na všechny strany a zakazuje lidem říkat, co si myslí. Tihle pseudodemokraté budou dehonestovat Okamuru, Klause a další, ale přitom sami rozdávají bany a jsou agresivní.

Vážení, velmi vás prosím, nedopusťte, aby tato zlá paní byla zvolena. Přece tohle se dít nemůže a všichni musí vědět, co to za babu tam chce být zvoleno. Ve Vyškově ji před 12 lety nezvolili, tak leze do Brna, když bydlí v Praze. Fraška, komedie a ještě ukázka demokracie v podobě banů.

Prosím vás, přátelé, nenechte to tak. V sázce je příliš mnoho!

S pozdravem a vírou ve vás,

František Boček

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZa kreslení tykadel basa, za výzvy k podřezání prezidenta nic? Sociolog Keller varuje   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 03:49:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sociolog a bývalý europoslanec Jan Keller okomentoval případ, kdy bývalý politik ODS nebude potrestán za výzvy k podřezávání nejvyšší ústavních činitelů republiky.

Jan Keller ve svém komentáři pro portál Novinky.cz srovnal dva případy. První, před deseti lety kreslil olomoucký řidič autobusu Roman Smetana politikům na plakáty tykadla a byl odsouzen k mnohatisícové pokutě a 100 dnům vězení. Druhý, dnes již bývalý politik ODS Martin Lang vyzýval k podřezání nejvyšších ústavních činitelů České republiky. V jeho případě se podle orgánů činných v trestním řízení nejedná o trestný čin.

„Jaké plyne z obou příběhů poučení? Pokud by Roman Smetana tušil, jak to u nás chodí, nemaloval by tykadla, ale vyzval by rovnou k podřezání a vykrvení politiků, kteří mu nejsou sympatičtí. V tom případě by se mu podle všeho nic nestalo,“ uvedl Keller a dodal: „Martin Lang se zachoval mnohem prozíravěji. Nedovolil si přimalovat žádnému z ústavních činitelů ani jediné tykadélko. Dobře věděl, že kriminál by ho neminul.“

„Jak konstatoval v případě bývalého olomouckého řidiče Nejvyšší soud, „každý občan má právo na svobodu projevu a prezentaci svých politických názorů, ale toto právo nesmí překročit hranici, kdy dochází k útoku na majetek, případně nesmí pokračovat svou agresivitou dál (ohrožovat lidské zdraví či život),“ napsal bývalý europoslanec.

Podle jeho slov z výše uvedených případů pro občany České republiky vyplývá, jaké chování je nebezpečné a jaké ne.

„Občané aspoň propříště vědí, že nikoli výzvy k zabíjení, ale kreslení tykadel může fatálně ohrozit zdraví a životy politiků,“ uzavřel Jan Keller svůj komentář.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DnN6

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPompeo během příštího týdne navštíví Česko, Slovinsko, Rakousko a Polsko   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 03:44:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký ministr zahraničních věcí během příštího týdne vyrazí na státní návštěvu Česka, Slovinska, Rakouska a Polska. O tom informoval ve středu na tiskové konferenci svého resortu.

„V pondělí zahájím cestu do České republiky, Slovinska, Rakouska a Polska, všechno to jsou výborní přátelé Ameriky. Očekávám, že to bude výborná a velmi produktivní cesta,“ řekl Pompeo na brífinku.

Jednání Pompea a Babiše

Dříve o přípravách hovořil americký velvyslanec v Praze, Stephen B. King, i s premiérem Andrejem Babišem. V rámci cesty amerického ministra se totiž počítá i s jednáním s Babišem.

Oba politici spolu telefonicky jednali už na začátku května, tedy v době nouzového stavu, a to právě kvůli covidu-19. V té době oba politici společně deklaraci k mobilním sítím 5G. Lze tak tedy předpokládat, že právě nová digitální infrastruktura bude součástí balíčku témat, o nichž bude chtít Pompeo se spojenci v Evropě jednat. Tato deklarace si totiž klade za cíl vytvořit mechanismus hledání spolehlivých a důvěryhodných dodavatelů pro sítě 5G, ochránit sítě před narušením a manipulací a zajistit v nich ochranu soukromí a práv občanů.

Babiš však nebyl jediný, kdo s Pompeem jednal. Již v únoru s ním hovořil jeho český protějšek, ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ti spolu navzájem probírali kybernetické hrozby a společné armádní mise.

Naděje na setkání s Ruskem

Pompeo také prohlásil, že USA doufají ještě v jedno setkání s Ruskem na téma strategické stability.

„Dosáhli jsme pokroku. Měli jsme dvě setkání. Doufám, že brzy bude ještě jedna,“ řekl Pompeo na tiskové konferenci.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DnN4
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuská stíhačka Su-27 vzlétla nad Černým mořem, aby zachytila letadla USA   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 03:42:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že s cílem zachycení průzkumných letadel USA byla do vzduchu nad Černým mořem vyslána stíhačka Su-27. K porušení státních hranic Ruska nedošlo.

"Ruské prostředky kontroly vzdušného prostoru nad neutrálními vodami Černého moře zpozorovaly dva vzdušné cíle, které se blížily ke státní hranici Ruské federace. K zachycení cílů byla do vzduchu vyslaná stíhačka Su-27 jednotek protivzdušné obrany Jižního vojenského okruhu," uvádí se ve zprávě.

Posádka ruského vojenského letounu identifikovala letecké objekty jako strategické průzkumné letadlo amerického letectva RC-135 a hlídkové letadlo amerického námořnictva P-8A Poseidon.

"Poté, co se americké průzkumné letouny otočily od státní hranice Ruské federace, ruská stíhačka se vrátila na letiště ... K porušení státní hranice Ruské federace americkými průzkumnými letadly nedošlo," dodává se.

V poslední době jsou americká průzkumná letadla často pozorována poblíž hranic Ruska. Tak 23. července ruský Su-27 identifikoval nad Černým mořem letoun Р-8А Poseidon. O několik dní předtím byly v regionu zjištěny Р-8А Poseidon, RC-135 a americký bezpilotní letoun MQ-9A Reaper. 11. července ruské stíhačky zachytily americký RC-135 nad Japonským mořem, a to také nedaleko ruských hranic. Vojenská letadla RF vzlétala do vzduchu nad Černým mořem i na začátku července - také kvůli průzkumnému letounu USA.

K několika podobným incidentům došlo i v červnu. Tehdy ruské ozbrojené sily monitorovaly aktivitu amerických bombardérů B-52H nad Baltským mořem a Ochotským mořem.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DnAB
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína je důrazně proti jakémukoli oficiálnímu kontaktu mezi USA a Tchaj-wanem   
Pridal tk Čtvrtek 06 srpen 2020 - 03:39:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čína vyjádřila silnou nespokojenost a pevnou opozici a přednesla vážný protest Spojeným státům americkým ohledně nadcházející návštěvy amerického ministra zdravotnictví a humanitárních služeb Alexa Azara na čínský Tchaj-wan, ve středu to prohlásil mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin).

Princip jedné Číny je politickým základem vztahů mezi Čínou a USA a společným konsensem mezinárodního společenství, řekl Wang. Čína důrazně vyzvala americkou stranu, aby dodržovala zásadu jedné Číny a tři čínsko-americká společná komuniké a zastavila jakýkoli oficiální kontakt s čínským Tchaj-wanem.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dodal, že americká strana by měla zaujmout obezřetný přístup k jakýmkoli otázkám souvisejícím s tchajwanským regionem a vyvarovat se vyslání špatných signálů silám za nezávislost Tchaj-wanu, čímž by ohrozila bilaterální vztahy mezi Čínou a USA.

"Chci zdůraznit, že princip jedné Číny je široce uznáván mezinárodním společenstvím," řekl Wang. "Jakékoli pokusy ignorovat, popřít nebo napadnout tento princip budou odsouzeny k selhání."

Téhož dne člen Státní rady Číny a ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) prohlásil, že tvrzení, že americká politika angažovanosti s Čínou selhala, je jen opakováním mentality studené války. Ministr zahraničí zdůraznil, že zmíněné poznámky o selhání zavírají oči před vším, čeho bylo dosaženo v čínsko-amerických vztazích v posledních desetiletích, ukazují neznalost historického procesu a nedostatek respektu vůči čínskému a americkému národu. Řekl,

"Jedná se o politický virus, který je pochopitelně zpochybňován a odmítán lidmi ve Spojených státech a mezinárodním společenství".

Wang Yi dodal,

"Před více než čtyřmi desítkami let si vůdci Číny a Spojených států podali ruce napříč obrovským Tichým oceánem. To bylo umožněno jen tím, že obě země dodržovaly zásadu vzájemného respektu, hledaly společnou půdu a přitom odložily ideologické rozdíly."

Ministr zahraničí Wang dodal, že za více než posledních 40 let, kdy tyto dvě země vstoupily do diplomatických vazeb, spolupracovalo několik generací Číňanů a Američanů na pokroku vztahů mezi oběma zeměmi.

"V důsledku toho se dvoustranné vazby staly jedněmi z nejhlubších propletených vztahů na světě s nejširšími oblastmi spolupráce a nejrozsáhlejšími společnými zájmy", uvedl.

Wang zdůraznil, že 40 let poté, zatímco Čína a USA jsou v sociálních systémech a mnoha dalších aspektech zcela odlišné, takové rozdíly neovlivnily mírové soužití a spolupráci mezi oběma zeměmi a neměly by ovlivnit bilaterální dvoustranné vazby v budoucnu.

„Není nutné ani možné, aby se obě strany navzájem změnily. Místo toho bychom měli respektovat volbu, kterou nezávisle učinili lidé z druhé strany,“ poznamenal, Čína bude i nadále usilovat o rozvoj a pokrok, aby splnila přání svých lidí a poskytla nové, ještě větší příspěvky celému lidstvu. Každý, kdo se pokusí tento proces vykolejit, skončí neúspěchem, řekl Wang.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1978 sec,0.0627 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,553kB