Pondělí 10 srpen 2020
Odpověď, nejenom paní doktorce   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 12:33:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předtím, než odpovím na několik otázek, které nabízí reakce paní RNDr. Dagmar Vernarské na příspěvky, včetně - Srpen, a proč nebude lépe, děkuji za její čtenářskou aktivitu a podněty. To již proto, že podporuje snahu uvědomit si, že odpovědnost ke společnosti začíná odpovědností k sobě. A současně připomíná Talmud: Když sám pro sebe nic neučiním, kdo to má učinit? Když se starám jen o sebe, k čemu jsem? A když ne nyní, kdy tedy?

Zdůrazňovaná snaha vlády ve spojení s pandemií strachu z mutujícího koronaviru – ochránit zdraví občanů se jeví z hlediska jazykově – psychologického polovičatá a z hlediska hodnotového zavádějící. Proč? Formulace snahy (rozhodnutí vlády apod.) zcela odpovídá archetypu češtiny. Ten charakterizuje mimo jiné nízká explicita (a specificita) ve srovnání například s němčinou. Nízká explicita vyžaduje domýšlet, interpretovat a improvizovat. Výsledkem je často klamný pocit diplomatických schopností. Ve spojení se stavem covid-19 a následky pro hospodářství a občany umožňuje zvýhodnění práva na ochranu zdraví nad povinností občana ke svému zdraví. Z hlediska hodnotového podporuje nerovnost mezi právem a povinností a zpomaluje proces přechodu od medicíny zaměřené na boj s nemocí na boj za zdraví. V něm smysluplná a cílevědomá spolupráce všech občanů hraje podstatnou a nezastupitelnou roli. V tomto kontextu připomínám Perunovu stížnost, ze Křtu sv. Vladimíra autora K. H. Borovského: ...dřív si, prase zdraví zkazil, potom ho mám hojit…A také Framinghamskou studii z USA šedesátých let.

Ze studie vyplývá pro Čechy následující: Američan má ke svému zdraví daleko odpovědnější, někdy dokonce úzkostlivější postoj než průměrný Čech. Není to dáno uvědoměním, ale sociálním faktem: zdraví pro Američana představuje formu provozního kapitálu. Do třetice připomínám definici SZO (WHO). Ta formuluje správně zdraví jako stav, ale politicko korektně zapomíná připomenout, že udržet si zdraví je pro absolutní většinu obyvatel nemožné v kapitalistickém systému.

Jestliže akceptujeme rozdělení lidských požadavků na dva základní typy – přání (jako požadavek vědomý) a potřeby (jako životní nutnost), jestliže akceptujeme skutečnost, že imunita téhož organismu je jiná ráno a jiná odpoledne, a že v sociální sféře rozlišení přání (bezpečí, jistota, atd.) a potřeb (sociální uznání, smysl atd.) je promícháno a víceúrovňové a tudíž jejich zajištění je v mnohém diferencovanější než biologické (v psychosociální rovině) nabízí se z hlediska výchovně – hodnotového (pro mladou a střední generaci) sociální uspořádání, které můžeme sledovat například u některých druhů opic.

Světoznámý výzkum chování primátů byl svého času proveden ve výzkumném ústavu v Suchumi v době existence SSSR se stručně formulovaným trojdílným výsledkem: 1) Již na úrovni opic je dokázán vliv okolností ze sociálního pole na neurofyzické a tělesné funkce na neuro-humorální a orgánové úrovni. 2) Dokázány byly základy systémové teorie: biosféra – národ - širší společenství - užší společenství – rodina – dyáda – člověk jako jedinec – soustava orgánů – orgán – tkáň – buňka – pod-buněčná struktura a atomární a subatomární struktury. 3) Byl dokumentován důkaz pravidla systémové teorie: změna prvku v systému vede ke změně funkce nebo složení jeho prvků. Integrující jednotkou je ČLOVĚK.

Z praxe jsou známy případy zvýšeného výskytu některých chorob v dobách celonárodního ohrožení, nepravé epidemie (právě probíhající) vyvolané sociálními vlivy (vlastní kapitalistickému systému), stejně jako ústup onemocnění při změně celkových socio-ekonomických podmínek. Již chirurgové Napoleona zjistili, že u armád, které ustupují, se vojákům hojí rány daleko hůře a déle, než u armád, které vítězí. Přičemž hygienické podmínky byly v obou případech stejně špatné. Tím jsem se přiblížil k tématu STRES.

Když vídeňský rodák, vychovaný v Komárně a studující lékařství v Praze, Paříži a Římu Hans Selye (1907 - 1982) začátkem 30. let zvolil tento termín pro označení nespecifické obranné reakce organismu, netušil, jak populárním a aktuálním se časem stane. Selye dokázal, že tato nespecifická reakce funguje stejně jako u krys, na kterých prováděl pokusy, i u dalších živočichů a také u člověka. Za oceánem se stresovou problematikou zabýval Americký fyziolog Walter Cannon (1871 - 1945). Ten se věnoval především mechanismům andrenergním, tj. adrenalinu a noradrenalinu, hormonům dřeně nadledvin (adrenálních žláz). Spojením obou přístupů vznikla současná koncepce stresu, jako určitá odpověď organismu na nadměrnou zátěž jakéhokoliv typu. Od bakteriální a virové infekce až po nadhraniční psychické vlivy vycházející z mezilidských nebo intrapsychických (vnitřních) konfliktů.

Připomínám stres a oba autory, protože poznání stresu nabízí cestu k pochopení celostního obrazu člověka v jeho bio-psycho-sociální jednotě. Pro zájemce o více: Selyeva práce byla ke dni jeho úmrtí citována ve více než 362 tisících vědeckých pracích. Cannova teorie byla popularizována v knize The Wisdom of the Body, prvně vydané v roce 1932. Dědictví obou autorů lze shrnout do několika vět: Chci-li žít dobrý život, musím začít žít dobré dny. Ty se skládají z dobrých chvil. Jejich základem jsou dobré pocity a ty se rodí při dobrém zacházení (sám se sebou, s informacemi, mlčením atd.) Z tohoto hlediska mnohé vlády zklamaly. Veřejně právní media napomohla ztrátě příležitosti překročit začarovaný kruh, osvobodit společnosti a zkrátit vzdálenost, kterou definuje psychological inertia. V medicíně se používá model pěti stádií (popření, agrese, smlouvání, deprese a přijetí skutečnosti). Definovala ho švýcarsko-americká psychiatrička, zabývající se psychologií umírání a smrti, Elisabeth Kübler-Rossová (1926– 2004). Zmíněný model je popsán v knize O smrti a umírání (1969).

Nejsme pány ani vlastního osudu, přesto za něj neseme odpovědnost. V ní je totiž skryta naše svoboda, prolínání odpovědnosti a nutnosti myslet. V ní je také odpověď na otázku - Proč navzdory dobrým předsevzetím končí většina našich plánů vždy stejným malérem? Většina z nás nemyslí, nemá odvahu a nepřistupuje k řešení věcně – kriticky, tj. bez emocí a pogromistických prvků. Nehledě na politickou korektnost, ztrátu lidské důstojnosti a slušnosti předpokládám, že hegemon v odcházení nebude vstupovat do přímého konfliktu s RF. Jeho slouhové budou šťastní až pochopí, že nemohou ovlivnit evoluci, která nabírá sílu tsunami, a že jejich šance na přežití a spolupráci jsou pouze ve změně svých reakcí na následky evoluce a dění ve světě. Česká vláda bude pozítří hostit amerického politika, ministra a rozvědčíka. Pan premiér by mohl požádat protokol o tahák: James Thurber (1894 - 1961), americký humorista a satirik nabízí kvalitní sbírku postřehů o malichernostech a protikladech mezi naivitou jednotlivce a složitostí moderního světa včetně problému komunikace ve věku techniky. Nabízí se mj. pohádka o Bílé Lani (1945). Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
09.08.2020


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKorona šílenství nekončí. V Německu zavedli na letištích povinné testy na COVID19. Za odmítnutí hrozí pokuta 25 000EUR   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 03:52:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý ministr zdravotnictví J. Spahn (vzděláním politolog a praxí bankovní úředník) nařídil od soboty povinné testování všech pasažérů, kteří přiletí do Německa z “rizikových zemí a oblastí”. Odmítnutí bude pokutováno částkou až do výše 25 000 EUR. Testy budou zdarma a bude je provádět Červený kříž. Podle německé vlády je to prý reakce na údajnou druhou vlnu koronavirové nákazy. Minulý týden bylo v Německu potvrzeno za den 1000 pozitivních osob na COVID19. Úřady ale ze záhadného důvodu neuvádějí kolik z nich je nemocných, či vyžaduje hospitalizaci.

Podle nezávislých komentátorů je to reakce úřadů na rostoucí odpor německé veřejnosti vůči koronavirovým opatřením a celé koronavirové pandemii. Německou zažilo nedávno obří proti koronavirovou demonstraci, které se v Berlíně zúčastnil více než 1 milion Němců, kteří protestovali proti omezování svobody, ničení ekonomiky a možnému povinnému očkování. Oficiální verze koronavirové pandemie je navíc zpochybňovány řadou předních německých lékařů a vědců! Media a establishment se sice pokouší podobný odpor zadusit, ale zatím bez velkého úspěchu.

Proto je potřeba začít německou veřejnost opět děsit zprávami o strašlivé pandemii a následně opět začít přijímat “nutná” opatření, která budou běžným lidem otravovat život a připravovat je na život v neofeudalistické totalitě (budou připoutáni k jednomu místu) pro “jejich dobro”. Přesně jak si přeji globální páni.

Milan v Německu
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická vesmírná agentura NASA přejmenuje planety, jejich jména jsou prý urážlivá pro menšiny   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 03:50:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americká vesmírná agentura NASA (National Aeronautics and Space Administration) se rozhodla změnit jména řady vesmírných těles, protože jejich současné jména jsou prý urážlivá pro vyvolené menšiny.

Podle Stephena T. Shiha, přidruženého administrátora pro diverzitu a rovné příležitosti v NASA (Associate Administrator for Diversity and Equal Opportunity) ” NASA jako vědecká komunita pracuje na identifikaci a řešení systémové diskriminace a nerovnosti ve všech aspektech. Je zřejmé, že některá jména (přezdívky) vesmírných těles nejsou jen necitlivé, ale přímo zraňující”.

Jako příklad uvedla NASA “Eskimo Nebula”, které v roce 1878 objevil známý astronom a objevitel infračerveného záření potomek českých rodáků William Hershel (jeho otec se jmenoval Jelínek a byl českého, nikoliv židovského původu, jak se občas mylně uvádí.). Toto hvězdné těleso se bude nyní označovat jako NGS 2392. Dalším příkladem jsou Siamese Twins Galaxy, ty nyní ponesou jména NGC 4567 a NGC 4568.

Shin dále doplnil, že “přezdivky planet mají historické a kulturní konotace, které jsou nežádoucí a NASA je pevně rozhodnutá to vyřešit. Věda závisí na diverzifikovaném podílu a výhod pro všechny a proto musíme udělat vědu inkluzivní”.

Není sice známo, že by si nějaký Eskimák, nebo Thajec (Siam je původní označení thajského království) stěžoval na jména těchto vesmírných těles. To ale nikoho v neomarxistické Americe nezajímá.

NASA proto bude prý nadále pracovat s experty na inkluzi a diverzitu a podrobí kritickému zkoumání i další planety a vesmírná tělesa. Jeden totiž nikdy neví, jakou menšinu by jejich případné jméno mohlo urážet. Vždyť je pohlaví je nyní údajně skoro 100!

Škoda, že se NASA raději nevěnuje svému původnímu účelu – zkoumání vesmíru.

Tohle je ten západ, kam naši havlisté chtějí tak moc patřit?

Agun
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIzrael ničí východní Bejrút novou zbraní   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 03:44:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelský premiér nařídil zničení skladu zbraní Hizballáhu v Bejrútu novou zbraní. Zbraň, která není dobře známa, způsobila ve městě obrovské škody, zabila více než 100 lidí, zranila 5 000 osob a zničila mnoho budov. Tentokrát bude pro Benjamina Netanjahua obtížné to popřít.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu schválil útok na sklad zbraní Hizballáhu za použití nové zbraně, která byla sedm měsíců testována v Sýrii. Není známo, zda k tomu dal souhlas i Binjamin Ganc, předseda Knesetu.

Útok byl proveden 4. srpna 2020 přesně na to místo, které Benjamin Netanjahu označil ve svém projevu na půdě OSN dne 27. září 2018.

Není známo, jaká zbraň byla použita, ale byla testována v Sýrii již od ledna 2020. Je to raketa s taktickou jadernou složkou v bojové hlavici, která vytváří kouř hřibovitého tvaru, charakteristický pro jaderné zbraně. Zjevně se nejedná o atomovou bombu ve strategickém smyslu.

Zbraň byla testována na planině v rovinatém terénu v Sýrii, a poté v Perském zálivu na vodě proti íránským vojenským plavidlům. Tentokrát je to poprvé, kdy byla použita v městském prostředí, v takovém specifickém prostředí, které způsobilo, že se vzdušný výbuch a vibrace odrazily od vody a hor. Zdaleka nebyl zničen pouze přístav v Bejrútu, ale přišlo o život přes sto lidí a nejméně 5 000 osob bylo zraněno, a byla značně poničena východní část města (západní část byla z velké části chráněna obilným silem).

Izrael okamžitě aktivoval své sítě kontaktů v mezinárodních médiích, aby zakryl svůj zločin, a dodal na důvěryhodnosti představě o náhodném výbuchu zásob hnojiva. Jak tomu často bývá, byli označeni falešní viníci a mezinárodní mediální mašinérie opakuje tyto lži stále dokola, aniž by proběhlo jakékoli vyšetřování. Ovšem ve skutečnosti tento oblak kouře není slučitelný s tezí o explozi hnojiva.

Sýrie ani Írán neoznámily, že byly zasaženy touto zbraní, a libanonské politické strany okamžitě dosáhly dohody, že o tom nebudou informovat, aby nedemoralizovaly obyvatelstvo. Bylo zahájeno vyšetřování, nikoli však o příčině exploze, ale o zodpovědnosti zaměstnanců přístavu za skladování hnojiva, které bylo údajně příčinou výbuchu. Tato lež se však brzy obrátila proti politickým stranám, které ji vymyslely.

Zvláštní tribunál OSN pro Libanon, který měl zveřejnit rozsudek v případě atentátu na bývalého premiéra Rafíka Haririho v roce 2005, se rozhodl odložit jej o několik dní. Stejně jako tomu bylo v případě Haririho, kdy výbuch dodávky zamaskoval vypálení rakety s novou zbraní, tak i při této explozi dusičnan maskoval vypálení rakety s jinou novou zbraní.

O pět let později, kdy už bylo příliš pozdě, jsem v ruském časopise publikoval článek, v němž jsem uvedl, jakým způsobem byl Rafik Hariri zabit [2], a hnutí Hizballáh zveřejnilo video, které potvrdilo zapojení Izraele.

Je důležité poznamenat, že atentát v roce 2005 byl zaměřen na bývalého sunnitského předsedu vlády, avšak nejnovější útok v letošním roce nebyl zaměřen na šíitský Hizballáh, ale na libanonský odpor jako celek.

Tentokrát provedlo několik velvyslanectví šetření, včetně odběru vzorků zrn a vzduchových filtrů ze sanitek, které okamžitě přijely na scénu. Vzorky jsou již zkoumány v příslušných zemích.

Thierry Meyssan

Israel destroys East Beirut with a new weapon vyšel 7.8.2020 na voltairenet.org. Překlad Zvědavec.


Mezitím přišlo emailem...

Určitě jste byli šokováni záběry z výbuchu v Bejruthu (Lebanon). Všechny mediální agentury tento výbuch popisují jako nedbalost při uskladňování ledku amonného v přístavním silu, kde ho prý byl asi 3 000 tun. Rád bych uvedl věc na pravou míru nejen proto, že mi rukami v mém profesním životě prošlo několik desítek tun ledku amonného, ale rovněž že už nemohu dále poslouchat ten „bull shit“, čím nás krmí media.

Jedná se jednoznačně o úmyslný čin, neboť autentické záběry zcela jasně ukazují, že výbuch byl "okamžitý" (no delay) bez zpoždění.

Ledek Amonný (prilovaný) NH4NO3 je porézní - a užívá se jako hnojivo. Můžete ho zahřívat nebo pálit ale nic se nestane. Smícháme-li tento ledek s 6% objemovými nafty, dostaneme tak směs zvanou ANFO, (94% NH4NO3, 6% fuel oil) tato směs se tímto stane „bulk explosive“, (objemová trhavina) má mírnou detonační rychlost 3 200 m / sec. (při průměru 130 mm nálože). Avšak stále nemůže spontánně detonovat. Potřebuje totiž počinovou nálož z některých HE (High Explosives) , eg. průmyslové trhaviny nebo TNT , Dynamit, C4 apod.

K odpálení počinové nálože však potřebujete rozbušku (detonátor) tedy další komponent. Takže, žádná nedbalost. Někdo to musel připravit (prolít naftou, dodat několik počinových náloží s rozbuškami) a připravit odpálení na dálku. (snadné)

Ze záběru na sítích je vidět spontánní výbuch, žádné zpoždění nebo rozvoj detonace. Když jsem poprvé uviděl tyto záběry, tak jsem si myslel, že se jedná o vysoce brizantní vojenské trhaviny. (High Velocity Explosives) ta rychlost šíření vlny byla ohromující.

Následný černo hnědý mrak po „šedo bílém hřibu“, mi však potvrdil, že se jednalo o ANFO (Amonnium Nitrate Fuel Oil) možná ANNM (nitromethane)
Zcela jasný závěr - výbuch byl úmyslný čin. (ani tam nemusím jezdit to vyšetřovat.)

Tak se znovu na to podívejte…

Vladimír.R.Suchy, Bs.MIM.
Senior Blasting Engineer (Retired)
TP Pty.Ltd.
Townsville, Australia

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/08/8399-izrael-nici-vychodni-bejrut-novou-zbrani.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPožár v Bohumíně založili cikáni - média cudně mlčí   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 03:37:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Požár v Bohumíně, při kterém zemřelo 11 lidí, byl úmyslně založen, dvě cikánské rodiny prý řešily spory. Média by to nejraději vůbec nezmínila (dokonce u prvního článku zakázali na iDnes diskuzi), ale v době internetu takovou informaci nelze utajit.

Připomínám, že před několika dny zabil jiný cikán dvě ženy. Opět trvalo, než informace o původu vraha pronikla ven.

V Indii, odkud cikáni před staletími migrovali do Evropy, patřili do kasty nedotknutelných. No jo, v Indii asi neměli zákon o předsudečné nenávisti. Jaká zpozdilost!

Proč má stát platit odškodné přeživším požáru v Bohumíně?

Pozůstalí a zranění po sobotním požáru se dočkají odškodnění, uvedli v neděli moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a vicepremiérka Alena Schillerová. Kraj dá pozůstalým po tragickém požáru v Bohumíně 100 000 korun, 50 000 korun obdrží zranění.

Finančně pomůže i stát.

Nějak tomu nerozumím. Šlo o rodinný konflikt. Stát nenese žádnou vinu ani odpovědnost. Proč by měli daňoví poplatníci platit odškodné? Za jakékoliv jiné neštěstí stát nic nikomu neplatí.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDotuje Brusel ČR nebo naopak?   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 03:31:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podívejme se jenom na strohá čísla bez rozkrádání, podvodů celého aparátu, který už nelze ani spočítat.

Z Bruselu máme možnost získat na další období 550 miliard Kč (dle kursu). Krásné číslo. Tyto peníze jsou rozpočtovány na 8 let.

Do Bruselu posíláme ročně přímo asi 40 miliard. Tzn. 8 x 40 = 320 miliard.

V dividendách jde na západ cca 260 miliard ročně.

Nazpět asi 20 miliard.

(Potvrdil to i Paroubek na Primě jako bývalý premiér.)

Tudíž na západ jde ročně cca 240 miliard. Za 8 let to je 8 x 240 = 1 920 miliard. Tzn., že z České republiky odchází 1920+ 320 = 2 240 miliard !!!!!! Tzn., že do České republiky přichází (z EU ) 550 miliard!

Takže jsme výhodný zlatý důl!

A pak proč náš dluh stoupá?

Je třeba připomenout, že kromě cca 40 miliard, které jsme poslali ze státního rozpočtu do rozpočtu EU ( informace uniklé za rok 2012, informace z následujících roků se „verifikují“ – proč asi?), neseme některé další náklady. Zde je přehled některých z nich:

- 6 miliard zaplacených cel v cenách zboží.
- 19 miliard – náklady na ko-financování evropských projektů.
- 10 miliard na úředníky EU oficiálně. (Skutečně cenu obsluhy nikdo nezná, nebo zná, ale tají!)
- 46 miliard na plán EU – do roku 2020, aby 40 % absolventů střední školy mělo vysokoškolský diplom.
- 10 miliard na biopaliva ( jak úsměvné).
- 40 miliard na dotování solární a větrné elektřiny (tak proto ji musíme mít tak drahou!)
- 4 miliardy na posílení elektrické sítě. (Kvůli nařízení, že musíme dopravu do Rakouska z Německa posílat zdarma.)

Sviňárna non plus ultra – to z naší atomovky, proti které tak pitomci protestují!!

Je potom jasné, že Českou republiku se snaží udržet v EU stůj co stůj, přestože se stále tvrdí, že na nás prodělávají a peníze od nich tečou k nám. Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou nám večer, lžou nám celou noc, lžou a lžou a lžou.

Nebýt v EU, tak se máme jako prasata v žitě a důchodci z EU by sem jezdili v autobusech do hospod se nadlábnout, to by ekonomika a státní kasa mlaskala.

A co na toto říkáte vy, občané ČR?

Zdroj: http://www.zvedavec.org/prispevky/2020/08/8398-dotuje-brusel-cr-nebo-naopak.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUnikátní analýza potvrzuje, že v Bejrútu došlo k odpálení termobarické hlavice z rodiny volumetrických zbraní, a to přímo uvnitř skladu plného zbraní!   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 03:16:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Unikátní analýza potvrzuje, že v Bejrútu došlo k odpálení termobarické hlavice z rodiny volumetrických zbraní, a to přímo uvnitř skladu plného zbraní! Rusko již v prosinci minulého roku otestovalo v Sýrii volumetrickou hlavici ODAB-500P a zničilo úkryt zbraní teroristů! Uniklé vojenské záběry prokazují vysokou shodu s explozí v Bejrútu, stejná mechanika dvoustupňové exploze bomby, stejná tvorba kondenzačního cylindru! V Bejrútu žádná pyrotechnika nebyla, požár pyrotechniky vypadá jinak a proč nepadal hořící ledek po explozi z nebe stejně jako v Tianjinu v roce 2015 po masivních explozích v čínské továrně na dusičnan amonný?

Hlavním městem Libanonu Bejrútem otřásla nejen úterní exploze v tamním přístavním skladu, ale i následné nepokoje a demonstrace, které mají všechny parametry počátku nové občanské války. A to přesně byl úkol a plán izraelských tajných služeb, a i proto Donald Trump dostal od svých generálů jasnou informaci, že jsou přesvědčeni o tom, že ve skladu vybuchla podle všeho nějaká bomba, protože americká generalita je myslím nejlepším odborníkem na posuzování výbuchů a explozí vojenských bomb, takže se tím pouze potvrdilo, že mainstreamová média opravdu neinformují správně, když i do této chvíle opakují, že ve skladu vybuchly 6 let staré a uskladněné pytle s dusičnanem amonným. Neustále se v médiích pořád dokola tvrdí, že dusičnan amonný je nebezpečný, že může vybuchnout.
A do redakce nám hned napsal jeden z našich čtenářů, zemědělec, že nakoupil 5 pytlů tohoto hnojiva ve velkoskladu, protože farmaří, a manželka teď do něho hučí, že jim stodola vyletí do povětří. Ne, nevyletí. Dusičnan amonný je velice oblíbený u teroristů. Používá se všude, prakticky do všech typů improvizovaných bomb, jeho pořízení je laciné a pokud se pytle nakupují v menším množství, je to nenápadné a nikdo si toho nevšimne. Jenže, mainstreamová média neuvádí, že dusičnan amonný je naprosto stabilní látka, která velmi těžko a nerada hoří, těžko se zapaluje, a pokud se to povede, vznikají spečené slepence. Jak je tedy možné, že je dusičnan amonný tak nebezpečný, když špatně hoří?

Kdo četl Breivika, tak ví moc dobře, jak je těžké odpálit dusičnan amonný. A když se to povede, po výbuchu zůstane bílý kouř, ne červeno-hnědý

Na toto by vám nejlépe odpověděl Anders Breivik, norský terorista, který několik sudů s tímto hnojivem odpálil v centru Osla před sídlem úřadu vlády v roce 2011. Exploze zdemolovala průčelí budovy. Po explozi se nad místem útoku vytvořil bílý hřib, který vítr postupně odvál pryč, ale fotografie z toho dne ukazují, že po explozi dusičnanu amonného vznikl bílý hřib, nikoliv tmavě červený se zbarvením do hněda. To je první indicie toho, že současná pohádka o výbuchu nitrátů v Bejrútu je dezinformace mainstreamu, kterou Aeronet musí uvádět na pravou míru.

Musíme si nejprve odpovědět tedy na otázku, jak se ze stabilního hnojiva stane výbušnina? K tomu je totiž zapotřebí jedna věc, kterou jen tak člověk nesežene. K iniciaci a k zahájení řetězové reakce ledku je zapotřebí tzv. primer, tedy roznětka. Jejím úkolem je vygenerovat dostatečný žár v kombinaci s úvodní tlakovou vlnou, která teplotu primeru na nitrátovou nálož ještě zvýší. Po zahřátí se dusičnan amonný totiž rozkládá na rajský plyn a na vodu, která zabraňuje hoření. Proto za normálních okolností je prakticky nemožné dusičnan amonný používat pro výbušná zařízení. Aby skutečně došlo k explozi, musí se v ledku spustit exotermická reakce, která začne rozkládat dusičnan amonný na vodík a kyslík.

Volně uložené pytle s dusičnanem amonným nejsou bomba a nechovají se jako bomba, a to ani po zapálení. K detonační reakci je zapotřebí roznětka nebo jiný zdroj vysokého žáru a tlaku

Roznětka tedy způsobí následující proces: Vysoký žár primeru způsobí chemický rozklad nitrátu amonného na dusík, vodík a kyslík, ale při explozi roznětky dojde i k mohutnému tlaku v místě zážehu primeru. A tento tlak a vysoká teplota primeru způsobí rázem opačný proces, slučování kyslíku a vodíku opět dohromady. Tím se uvolní obrovská energie, větší něž z roznětky a dojde k nastartování řetězové reakce, tedy k explozi. Tomuto chemickému procesu se říká detonační cyklus. Výsledným produktem takové exploze nitrátu je bílý oblak. Anders Breivik pro usnadnění zážehu použil naftu přimíchanou do nitrátu, která zvyšuje teplotu hoření a současně snižuje hranici nutnou pro spuštění detonačního cyklu pomocí roznětky.

FOTO: Cylindr vytvořený ruskou volumetrickou bombou ODAB-500P v Sýrii vloni v prosinci.
Vojenské primery umí vyvinout teplotu až 5 000 stupňů Celsia, což je dostatečná teplota pro zažehnutí termodynamické a exotermické reakce ve vybraných výbušninách. Civilní roznětky mají obvykle teplotu nižší. Jenže, aby prostě došlo k explozi dusičnanu amonného, musí dojít k odpálení tohoto hnojiva pomocí roznětky, tedy malé iniciační výbušniny, která vygeneruje dostatečně vysokou teplotu a tlak pro nastartování detonačního cyklu nitrátu amonného.

A teď se dostáváme k tomu naprosto hlavnímu. Při explozi dusičnanu amonného nedojde ke spotřebování celé nálože hnojiva k exotermické reakci, protože primer způsobuje tlakovou vlnu, která pytle s dusičnanem amonným roztrhne. Na tento problém narazil Anders Breivik, když testoval dusičnan amonný v plastových sudech na dešťovou vodu a na chemický odpad. Exploze byla ubohá, naprosto zoufale malá, napsal ve svém manifestu.

Zkušenosti Anderse Breivika z jeho manifestu ukazují, že odpálit hnojivo je neskutečně náročný úkol

Aby došlo k nastartování detonačního cyklu, musí být nitrát amonný odpálen v pevném plechovém sudu a sud musí být dokonale utěsněn a víko zaletováno. Po zážehu primeru dojde k vytvoření tlakové vlny uvnitř sudu, která spustí detonační cyklus v nitrátu, ale i tato malá úvodní vlna má tolik síly, že rozmetá plastový sud na kusy a nedojde tak ke spuštění detonačního cyklu nitrátové nálože. De facto vybuchne jenom roznětka, tedy primer, který nitrát rozmetá po okolí. Anders Breivik proto sháněl ropné plechové barely, ale nepodařilo se mu je sehnat. Na internetu se ale dozvěděl, že americký terorista Timothy McVeigh, který v roce 1995 provedl bombový útok na budovu FBI v Oklahoma City, použil do plastových barelů s nitrátem naftu.

Po odpálení primeru nafta způsobí snížení teploty pro zápal nitrátu, který tak detonuje o několik tisícin vteřiny rychleji, než tlaková vlna z primeru stihne plastový sud roztrhat. Aby toto fungovalo spolehlivě, museli Anders Breivik i Timothy McVeigh provést v sudech ještě jednu další úpravu, kterou zde nebudu popisovat, aby to nebylo bráno jako nějaký návod. Informace jsou ale uveřejněny v dokumentárním filmu jedné americké televize o Timothy McVeighovi.

Pokud se podaří dusičnan amonný uvést do detonačního cyklu, dopadne to jako v Tianjinu v Číně v roce 2015 a budou z nebe pršet na celé město oharky spečených hrud nezreagovaného hnojiva

A tady se dostáváme k tomu hlavnímu. I když se vám povede dusičnan amonný takto odpálit, tak v závislosti na použitém utěsnění nálože dojde k detonaci jen přibližně 50% objemu nálože. V případě uskladněných pytlů s tímto hnojivem to bude méně než 5% nitrátu, protože exploze volně uložených pytlů způsobí jejích rozmetání a žár exploze následně způsobí spečení krystalů dusičnanů amonného, které začnou hořet, ale nebudou schopné detonačního cyklu.

A jak to vypadá ve skutečnosti, když dojde k explozi skladu dusičnanu amonného, to jsme viděli v srpnu v roce 2015 v čínském Tianjinu, kde došlo k výbuchu celé chemické továrny na výrobu tohoto hnojiva. Několik masivních explozí způsobilo obrovské ohňové hřiby, ale po každé explozi z epicentra výbuchu na oblohu vylétávaly svazky spečených hrudek nitrátu amonného, který byl při explozi rozmetán tlakovou vlnu a nebyl tak zapojen do detonační řetězové reakce. Nic takového jsme ale v Bejrútu neviděli.
Mainstream nadále tvrdí, že před oním masivním výbuchem v Bejrútu ve skladu detonovala zábavní pyrotechnika. Opravdu nevím, jestli novináři mainstreamu mají všech pět pohromadě, ale požár pyrotechnického skladu s rachejtlemi a petardami vypadá úplně jinak. Připravil jsem do tohoto článku i titulkované video, které máte tady o kousek výše a zachycuje požár dánské továrny na zábavní pyrotechniku ve městě Kolding v roce 2004.

Sami se podívejte, jak to vypadá a jak dlouho to trvá, když hoří sklad pyrotechniky, a porovnejte to se záběry z Bejrútu. Je naprosto zjevné, že v přístavním skladu v Bejrútu vybuchovala munice a nikoliv pyrotechnika, vybuchovaly tam náboje do pušek, samopalů a granáty. Jenže, to hlavní, co naprosto potvrzuje, že v Bejrútu za ten výbuch nemohou volně uložené pytle s dusičnanem amonným, ale explozi měla na svědomí nejmodernější bomba, kterou disponují jen v podstatě 3 armády na této planetě, potvrzuje zásadní video ze Sýrie.

Ruská armáda v prosinci minulého roku otestovala v Sýrii novou volumetrickou zbraň, podobné mají už jenom USA a Izrael, o vývoj se snaží i Írán

Připravil jsem v úvodu článku porovnávací video, které ukazuje několik explozí z celkem 3 různých událostí. První část videa zachycuje dosud neidentifikovanou explozi, ke které došlo v prosinci minulého roku v Sýrii. Podle ruských serverů se jednalo o test nejnovější ruské volumetrické zbraně, o test bomby ODAB-500P a její svržení na sklad zbraní teroristů, podle všeho jeden ze skladů Islámského státu, kterých po celé Sýrii zůstalo opravdu mnoho a hrozí, že ty zbraně upadnou do rukou někomu dalšímu.

Všimněte si, jakým způsobem tato ruská volumetrická zbraň funguje. Vidíte klasický dvoustupňový proces, kdy v první fází nejprve dojde k výbuchu a k vytvoření malého hřibu, následuje velmi krátká pauza a potom přichází druhá fáze, mohutná exploze a generování bílého cylindru zkondenzované vzdušné vlhkosti. Takto vypadá exploze nejmodernější ruské volumetrické zbraně, konkrétně termobarické bomby.

Další ukázka zachycuje explozi v Bejrútu z různých kamer. Ta podobnost je doslova do očí bijící. Opět vidíme dvoufázovou explozi jako u volumetrické bomby. Nejprve exploze s malým hřibem, poté následuje pauza, velmi malá prodleva, a po ní najednou se vytvoří bílý cylindr a následuje druhá fáze, obrovská tlaková vlna a detonace.

Po výbuchu neprší na Bejrút tisíce žhavých slepených oharků spečených krystalů hnojiva, vůbec nic totiž nepadá z nebe. A pozor, namísto bílého hřibu, který by měl po explozi dusičnanu amonného zůstat stejně, jako zůstal v Oslu po útoku Anderse Breivika, vidíme jakýsi červený a až do hněda zbarvený hřib. Vojenští odborníci potvrzují, že tyto spálené plyny této barvy ukazují na vojenské chemikálie používané do raket, do bomb a obecně vojenské munice.

Po odpálení volumetrické zbraně se vytváří kondenzační cylindry stejně jako po odpálení termonukleární bomby, např. při zkoušce Crossroads Baker

Poslední ukázka videa v v úvodu tohoto článku zachycuje svědecké video z čínského Tianjinu v roce 2015 při explozi tamní továrny na dusičnan amonný. Při žádném výbuchu se netvoří kondenzační cylindr, a to ani přesto, že Tianjin je město na břehu moře s obrovskou vlhkostí vzduchu, a to zejména v létě. Po žádné z explozí se nevytvoří kondenzační cylindry, ale to není jediná věc, která odporuje obrázkům z Bejrútu. Po každé explozi v Tianjinu vidíme na obloze tisíce hořících a z nebe padajících kusů spečeného hnojiva, které prší do ulic tohoto čínského města. A nic takového jsme v Bejrútu také neviděli. Kondenzační cylindry ovšem kromě volumetrických zbraní způsobují i zbraně termonukleární. K vytvoření cylindrů je totiž zapotřebí obrovská teplota a enormní tlak, který umí vyvinout jen volumetrické zbraně a zbraně jaderné.
Jinými slovy, máte nyní před sebou důkazy, fakta, Aeronet vám přinesl analýzu a znovu vidíte, že v dnešní době je mainstream jenom k tomu, aby se člověk dozvěděl to, co se nestalo. Jedinou otázkou teď je, jestli Hizballáh měl v přístavním skladu uskladněnou volumetrickou bombu, kterou získal např. z Íránu, anebo se jednalo o sabotáž izraelské tajné služby, která nechala v tomto skladě vybuchnout svoji volumetrickou zbraň, ale nejprve to zamaskovala počátečním požárem. Vzhledem k tomu, že Izrael je jedinou zemí, který nyní z hrozící občanské války v Libanonu profituje, je potom jasné, proč média od samého počátku odvádějí pozornost jinam, a jak jinak než k Rusku a k blábolům o zábavní pyrotechnice. U nás ale máte fakta a sami můžete posoudit, kde je pravda.

-VK-Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuská zbraň "posledního soudu", kterou by americká armáda nezvládla!   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 02:59:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Těžká, nezranitelná a rychlá - ruské ministerstvo obrany oznámilo zahájení testování nosiče nejnovějších strategických zbraní.

Mluvíme o jaderné ponorce K-329 „Belgorod“, na které se zkouší bezpilotní podvodní nosič „Poseidon“ s jaderným pohonem. První spuštění bojového robota je naplánováno na podzim. O tom, čeho je Poseidon schopný a proč se ho na Západě bojí, popisuje materiál RIA Novosti.

Hlubinný argument

Svět se dozvěděl o „Poseidonu“ po projevu prezidenta Vladimira Putina ve Federálním shromáždění 1. března 2018. Už ale prosinci 2016 CIA oznámila, že Rusko otestovalo hlubinné bezpilotní ponorku s jaderným pohonem. Od té doby byl tento projekt středem západní rozvědky. A je to pochopitelné: „Poseidon“ účinně dělá z celý nákladný americký program protiraketové obrany zbytečným.

Toto zařízení je miniaturní robotická jaderná ponorka. Vypadá jako velké torpédo. Podle západních vojenských odborníků váží „Poseidon“ několik desítek tun. Lze jej přepravovat pouze speciální ponorkou. Dnes je to "Belgorod" (testováno) a podle některých informací je „Chabarovsk" ve výstavbě. V únoru 2019 bylo oznámeno, že „Poseidon“ potvrdil svůj výkon na moři.

Dron vyvíjí ohromnou rychlost, nedosažitelnou pro ponorky, s ponorem do kilometrové hloubky, nezávisle vypočítá optimální trasu k cílovému bodu. Rozsah je neomezený. To vše dělá podvodní dron extrémně obtížným cílem pro protiponorkovou obranu zemí NATO. A pokud se mu podaří dostat na břeh nepřítele nebo do bitevní skupiny nepřátelských lodí, způsobí kolosální poškození.

Předpokládá se konvenční i jaderná hlavice. Dron lze použít k ničení velkých povrchových cílů, včetně letadlových lodí. Díky neomezenému dosahu je „Poseidon“ připraven lovit „velkou rybu“ tak dlouho, jak je to nutné, a čekat na ten pravý okamžik k útoku. A s jaderným nebo termonukleárním zařízením je schopen doslova zničit nepřátelské pobřeží.

Bezpilotní ponorka "Poseidon"

Podle odborníků dosahuje síla jaderné hlavice dosahuje 100 megatun. Pro srovnání: největší termonukleární nálož testovaná na Zemi, sovětský „Car Bomba“, měl 50 megatun. CIA se však domnívá, že deset megatun stačí k tomu, aby se nepříteli způsobily nenapravitelné škody. „Torpédo Soudného dne" bude schopno zničit námořní základny, zvyvolat radioaktivní kontaminaci rozsáhlých území, doslova omýt pobřežní města umělým tsunami.

Obrana před zásahem

Ponorka „Belgorod“ - první dopravce „Poseidonu“ - vstoupí do služeb námořnictva před koncem roku. Konstrukce lodi byla zahájena v Sevmašu jako jaderný křižník s řízenými střelami projektu Antey již v roce 1992. Stavba nebyla kvůli finančním obtížím dokončena, ale v roce 2012 byla loď zařazenado zvláštního projektu 09852. Trup byl výrazně prodloužen - ze 154 na 184 metrů. Podvodní výtlak - 30 tisíc tun. Jedná se o jednu z největších ponorek na jadernou energii na světě.

Důležitou vlastností jsou hnací šrouby neobvyklého designu, které poskytují výjimečně nízkou hlučnost. To znamená, že loď s jaderným pohonem se bez povšimnutí přiblíží k linii útoku a uvolnění „Poseidonu“. Podle různých zdrojů, jedna ponorka vezme na palubu dva až šest těchto podvodních robotů. Pravděpodobně nebude mít žádné další zbraně.

„Dron má mnoho výhod. Ponorka s posádkou na palubě je samozřejmě silná zbraň, ale lidský faktor má určitá omezení,“ vysvětlil RIA Novosti vojenský expert Alexander Žilin. „Poseidon“ může být neustále v pohotovosti a kdykoli může provádět zadané úkoly. „Úkoly dronu této třídy, samozřejmě, vyžadují spoustu zodpovědnosti, protože kontrola probíhá prostřednictvím softwaru. Je zřejmé, že určitá rizika vznikají, pokud se hackeři podmíněně pokusí převzít kontrolu. Ale po rozhovoru s našimi inženýry, designéry jsem dospěl k závěru, že ochrana proti vnějšímu rušení je kolosální,“ uvedl.

Omezit Rusko

Ve vojenských a politických kruzích v USA vyvolal „Poseidon“, ne-li paniku, tak vážné znepokojení. Západní analytici do značné míry souhlasí s tím, že podvodní robot s jaderným pohonem se speciální hlavicí není ničím jiným než účinnou ruskou reakcí na rozmístění amerického systému protiraketové obrany.

Odborník na rozvědku a kontrolu zbraní Stephen Pifer však poznamenal, že „Poseidon“ příliš nezmění strategickou rovnováhu moci, protože torpédo, kterému trvá několik dní, než dosáhne amerického pobřeží, je rozhodně odvetnou zbraní.

Američané by však raději dali přednost tomu, aby Rusko takové úderné systémy nemělo. Začátkem července speciální vyslanec amerického prezidenta pro kontrolu zbrojení Marshall Billingsley nazval „Poseidon“ a křídlatou raketu s jaderným pohonem „Burevestnik“ hrozivými zbraněmi. Tak komentoval článek v časopise Forbes, ve kterém byla předložena verze, že důvodem nedávno objeveného zvýšení radiačního pozadí Švédů je testování jednoho z těchto systémů.

„Nezáleží na tom, zda je za poslední incident zodpovědné Rusko,“ odpověděl Billingsley. „Ale ukazuje to, proč by Moskva měla odložit tyto projekty na polici. Velká ztráta peněz. Navíc se na ně nevztahuje START III. Další dohoda musí zahrnovat tuto zbraň.“

Američané dříve trvali na omezení nejnovějších ruských zbraní, včetně nejaderných hypersonických protilodních raket „Zirkon“. Jinak odmítají prodloužit smlouvu START III. Většina vojenských odborníků se však domnívá, že by Kreml neměl tlaku ustupovat. Spojené státy nemají žádný vliv na udržení globálního vedení, s výjimkou jaderného vydírání. A snaha Washingtonu omezit technologický pokrok ruského obranného průmyslu je způsobena tím, že samotní Američané takový vývoj nemají a neočekávají ho, dodal materiál RIA Novosti.

FOTO: Na snímku "Poseidon" - zbraň katastrofické odvety

Zdroj: -kou- RIA.ru a PrvníZpávy

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJsi pro fair play? Pak nemůžeš fandit liberodemobloku   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 02:50:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Baví tě dění ve sportu, kde zásada fair play vznikla? Jsi pro to, aby dva naše nejúspěšnější fotbalové kluby Slavie Praha a Viktoria Plzeň hrály své zápasy za rovných podmínek, i když fandíš jen jednomu z těch dvou klubů? Anebo když fandíš Slávii, bral bys všemi čtyřmi, aby Plzeň musela do zápasů nastupovat a hrát v teplácích, bez rozvičky, bez náhradníků, bez lékaře a s trenérem zásadně jen na tribuně? Anebo když fandíš Plzni, přál by sis, aby tyhle hendikepy postihly Slávii?

Ne, ty bys chtěl, aby to bylo fair play, aby se hrálo za stejných podmínek pro obě mužstva, protože jinak by tě jejich souboj nezajímal? Opravdu na sportovní boj takto spravedlivě nahlížíš? A přitom fandíš anebo, probůh, jsi dokonce členem jedné ze stran liberodemobloku, tzn. ODS, TOP 09, lidovců, Pirátů, nebo STANu, jež nerovné podmínky, které ty ve sportu odsuzuješ, v politice přijaly, tyjí z nich a a užívají si jich jako vlci krve králíků? A berou ty nerovné podmínky jako cosi samozřejmého, dobrého a prospěšného, protože PRO NĚ jsou výhodné a bez nich by snad ani nemohly žít. Stejně jak výhodné by pro Slávii bylo, kdyby Plzeň musela hrát v teplácích.

Ale panenko skákavá, jak pak ty, který jsi ve sportu pro stejné podmínky a tedy pro fair play, můžeš fandit těm, kteří v politice fair play odhodili jako špinavý hadr a hrají v ní hru, která je unfair v tom nejpodstatnějším, co v politice existuje, čili v podpoře či nepodpoře médii? Cožpak ty sis ještě nevšiml, že u nás média hrají jen pro jednu polovinu našeho politického tábora, kterým je liberodemoblok? A hrají tuto svou podpůrnou hru naprosto cynicky otevřeně a ani v nejmenším se za její provozování nestydí? Stejně, jako se liberodemoblok ani v nejmenším nestydí tuto jejich podporu s otevřenou náručí přijímat? Čímž vším se demokracie proměnila v demokracii liberální, což by ve sportu nejpřibližněji znamenalo proměnu z fotbalového zápasu na fotbalovou komedii.

A jakže se tohle mohlo stát? Jak se mohlo stát, že téměř všechny naše televizní společnosti a téměř všechny naše noviny a časopisy podporují liberodemoblok a prakticky nenajdete médium, které by pomáhalo stranám stojícím na opačné straně naší politiky?

Odpovědí jsou velké peníze a to většinou peníze cizí, peníze Sorosů, Rotschildů i část těch cizokrajných peněz Bakalových, které, protože jsou cizí, byly už od samého začátku, čili od sametu, pochopitelně rozhodnuty podporovat v naší zemi nikoli naše české zájmy, ale jedině zájmy cizí. A tak si ty cizí zájmy, čili zájmy NATO, EU, CIA či vojenskobezpečnostního komplexu USA, i ty cizí peníze, začaly u nás hledat (až našly), ty politické strany, které by jim v odmítání českých zájmů a naopak v úslužnosti zájmů cizích, šly na ruku. A když je našly, začaly u nás zakládat média, která by šla zas na ruku oněm už vytipovaným cizinu protěžujícím stranám. A začaly do těch médií horem i dolem sypat peníze.

Od té doby nastupují strany mimo liberodemoblok do svých politických střetnutí se soupeřem v teplácích, bez rozcvičky, bez náhradníků, bez lékaře a s trenérem zásadně jen na tribuně, a já se stále zdráhám uvěřit tomu, že bys v politice souhlasil s tím, co se ti tak nepozdavá ve sportu.

Uvažuj o tom!

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Nejhorší možný scénář pro Evropu...“ Zkušený český diplomat varuje před novým chalífou Islámského státu   
Pridal tk Pondělí 10 srpen 2020 - 02:47:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý český diplomat Jaroslav Bašta v komentáři pro Prvnizpravy.cz upozorňuje na problém Islámského státu, který se smrtí chalífy al-Bagdádího podle něj nikam nezmizel, jelikož teď se objevil nový islámský vůdce, jímž je al-Kurajši. Vzhledem k jeho tureckému původu a předchozí činnosti nelze podle Bašty přehlížet vzrůstající riziko pro Evropu.

Bývalý velvyslanec upozorňuje na to, že kvůli náporu jiných aktuálnějších událostí novináři až teď začínají věnovat pozornost islámskému problému, na který se však nikdy nesmí zapomínat.

„Ve víru spekulací, jak se něco podobného mohlo stát, si analytici a novináři vzpomněli i na zdánlivě mrtvý Islámský stát, respektive na jeho nového chalífu al-Kurajšiho, který na podzim loňského roku nahradil svého zabitého předchůdce al-Bagdádího. Ten se v severní Sýrii odpálil na útěku před komandem armády USA,“ uvedl Bašta.

Smrt tohoto chalífy byla podle diplomata zcela neopodstatněně považována většinou politiků za faktický konec nebezpečí, které tzv. Islámský stát představoval pro Blízký východ a Evropu. „Obávám se, že přílišný optimismus není na místě. Jmenování al-Kurajšiho může znamenat kvalitativní zlom a přesměrování aktivity džihádistů do jiné oblasti,“ varuje Bašta.

Zmínka o životopisu al-Kurajšiho

Nový chalífa může podle něj představovat ještě větší nebezpečí, protože na rozdíl od všech svých předchůdců není Arab, ale Turkmen, jehož pravé jméno je Amir Muhammad Abdul Rahman al Mawli al Salbi.

„Narodil se kolem roku 1976 na severu Iráku poblíž Mosulu. Al Sabli vystudoval na místní univerzitě islámské právo, pak se stal důstojníkem v armádě Saddáma Husejna a členem socialistické strany Baas. Po svržení iráckého diktátora v roce 2003 se Amir stal přívržencem radikálního islámu, vstoupil do irácké odnože Al-Kajdy. Zabýval se výukou náboženství a právem šaría. Záhy (2004) byl zatčen a internován ve filtračním táboře Camp Bucca, zvaném inkubátor džihádu. Tam se sblížil mimo jiné s al-Bagdádím. Po propuštění z vězení s ním dále spolupracoval až do roku 2014, kdy se al-Bagdádí stal chalífem Islámského státu,“ popisuje Bašta životopis nového chalífy.

Jak následně vysvětluje diplomat, měl al Salbi v různých obdobích různé přezdívky. Tak například nejprve získal kvůli svému náboženskému vzdělání přezdívku Profesor. Následně již ale byl přejmenován na Ničitele.

„V rámci IS se zabýval bojem s nevěřícími a málo věřícími. Kvůli jeho metodám jej záhy překřtili na Ničitele. Jeden z největších zločinů Islámského státu, genocida Jezídů, je především jeho zločinem. Pět dlouhých let profesor – hrdlořez rozséval v Iráku a Sýrii hrůzu a smrt. V loňském roce asi dva měsíce před svou smrtí jej al-Bagdádí označil za svého nástupce, přestože al Salbi jako Turkmen nepochází z rodu Mohamedova jako jeho předchůdce,“ zdůraznil Bašta.

Hlavní důvod k obavám

Jakási cizorodost ani nemohla podle Bašty mít velký význam, jelikož al-Kurajši má jinou zásadní přednost, respektive může jako chalífa oslovit sunnitské věřící hovořící turkickými jazyky.

„Těch je přes 150 milionů, asi polovina žije v sousedním Turecku, ostatní hlavně ve Střední Asii. Pokud by se mu podařilo přenést aktivity Islámského státu do tohoto prostředí, svět bude mít další vážný problém,“ domnívá se diplomat.

Pokud Islámský stát ve své nové podobě uspěje v Turecku, hrozí Evropě podle Bašty „ten nejhorší možný scénář“.

„Bohužel, vyloučit se to nedá. Až do počátku tohoto týdne bych řekl, že je to stejně nepravděpodobné jako možnost výbuchu desetiny ekvivalentu atomové bomby svržené na Hirošimu v bejrútském přístavu,“ uzavřel celou věc bývalý český diplomat Jaroslav Bašta.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DqYW

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2600 sec,0.1057 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,626kB