Středa 12 srpen 2020
Další skandál! Vládní epidemiolog R. Maďar má “vedlejšák”. Sedí v dozorčí radě největšího distributora očkovacích vakcín v ČR – firmy Avenier a.s.   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 08:48:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vládní epidemiolog doc. R. Maďar se do povědomí veřejnosti nedávno zapsal tím, že poučoval ze zahraniční dovolené českou populaci o skromnosti. Nyní ale začínají na veřejnost vyplouvat i další zajímavá fakta. Doc. Maďar totiž není pouze pedagogem na LF v Ostravě a předsedou “koalice na podporu očkování”, on je i členem vedení společnosti Avenier a.s. se sídlem v Brně. Majitelem firmy Avenier je společnost AGEL a.s., která provozuje řadu zdravotnických zařízení v ČR i zahraničí.

Ta je podle svých webových stránek největším distributorem očkovacích vakcín v ČR. Firma se rovněž zaměřuje na cestovní medicínu, tady na očkovaní proti “cestovním” rizikům. Na stránkách se dokonce píše “Naší vizí je svět, …kde se lékař soustředí na odbornou činnost spočívající v osvětě, identifikaci rizik pro pacienta, indikaci očkování a následně na samotný výkon očkování. Na vše ostatní … má nás!”

Podle výroční zprávy z roku 2019 dodala firma na český trh za 10 let činnosti 25 milionů očkovacích látek! V roce 2019 měla firma obrat ca 2,5 mld. Kč a zisk 127 mil. Kč. Očkování (obzvlášť to hrazené ze zdravotního pojištění) je dobrý business, co?! Všechny údaje o firmě jsou ke stažená zde.

Pokud má někdo otázku, kde vzal Doc. Maďar na drahé hodinky, tak tady by mohla být odpověď.

V blízké budoucnosti by měl doc. Maďar společně s prof. Prymulou rozhodovat i (povinném) plošném očkování proti koronaviru zatím ještě nevyvinutou a netestovanou vakcínou od západních farmaceutických firem.

Jak se asi bude doc. Maďar (prezentující svoji zálibu v luxusu a cestování) rozhodovat? Jako odpovědný člověk s ohledem na zdraví populace, nebo jako člen vedení firmy, která bude mít z očkování finanční profit? Co myslíte?

Necháte se naočkovat vakcínou, na kterou si západní farmaceutické firmy nechaly od vlád podepsat prohlášení, že neponesou odpovědnost za případné vedlejší účinky? Kterou navíc u nás budou propagovat a nařizovat lidé jako doc. Maďar a prof. Prymula. Já rozhodně ne a to ani v případě, že by mi to nařídil zaměstnavatel!

Doc. Maďar je původem Slovák ze Žiliny a vystudoval LF v Martině a jeho specializací je epidemiologie.

Zajímalo by mě, zda se současná vláda pokusí najít konečně odborníka na epidemiologii a vakcinaci, který nebude v tak flagrantním konfliktu zájmů jako jsou pánové Maďar a Prymula (o podnikání prof. Prymuly jsme psali zde: https://ceskavec.com/2020/06/kolik-skutecne-vydelal-promoreny-namestek-a-propagator-ockovani-prof-roman-prymula-od-farmaceutickych-firem-117-milionu-korun-za-5-let ). Nebo je to nutná podmínka pro výkon podobných funkcí, že dotyčný musí mít nějakou podivnou podnikatelskou aktivitu s farmaceutickými firmami!?

Prometheus
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecký vítačský politik raději uprchl z imigrantského tábora. Bál se agresivních uprchlíků   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 08:38:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda zemské vlády Porýní-Vestfálska Armin Laschet (CDU) přerušil návštěvu imigrantského tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos, bál se agresivních uprchlíků. Při jeho vstupu ho okamžitě obklopil dav rozzuřených “syrských válečných uprchlíků” z Afganistanu a Afriky. Politik se dal raději pod ochranou policie na ústup. Uprchlíci si ho spletli s německým předsedou vlády a začali vehementně požadovat “svobodu” a přesun do Německa. Tábor je znám kvůli svému násilí a častým potyčkám mezi uprchlíky. Uprchlíci z tábora navíc terorizují řecké obyvatelstvo na ostrově. Laschetova kancelář proto později vydala prohlášení, že došlo k “nedorozumění”, že se uprchlíkům nelze divit, když musí být v takovém táboře a nemohou se svobodně vyjádřit”!

Byla to trapná epizoda, která zanechala nepříjemnou skvrnu na předem plánované PR návštěvě vítačského politika. Ten měl v plánu navrhnout další přesun uprchlíků do jeho spolkové země. Jenže teď je zbytečná ostuda. Neziskovky musí příště uprchlíky lépe poučit, kdo je kdo a také je potřeba lépe secvičit připravené role. Jinak by se mohl cizí pán zlobit.

Milan v Německu
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko jako první země na světě má funkční vakcínu proti Covid-19 pracující na principu metody přímé imunizace   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 08:27:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko jako první země na světě má funkční vakcínu proti Covid-19 pracující na principu metody přímé imunizace, která vznikla v Sovětském svazu v 70. letech minulého století v Saratovském institutu AV SSSR! Západní média i farmaceutické firmy jsou v šoku, Rusové už mají objednávky ze světa na 1 miliardu vakcín! Látka funguje na principu prodělání mírné nemoci jako relativně bezpečné formy přímé imunizace, která v podstatě není očkováním, ale kontrolovaným promořením! Vladimir Putin otestoval vakcínu na vlastní dceři, ta okamžitě dostala horečku přes 38 stupňů Celsia, druhý den teplota klesla lehce nad 37 stupňů a její tělo si vytvořilo jak antigen, tak i buněčnou imunitu!

Ruská akademie věd v Saratovském institutu slaví velký úspěch. Laboratoře elitního ruského farmaceutického výzkumu Gamaleya Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology s laboratořemi v Moskvě oznámily, že úspěšně otestovaly imunizační vakcínu na světě proti nemoci Covid-19 na bázi přímé imunizace, na jejímž výzkumu se od 70. let minulého století podíleli zejména sovětští vědci a lékaři v Saratovském ústavu medicíny Akademie věd SSSR. Metoda přímé imunizace byla používána i v Československu před rokem 1989, ale po roce 1990 od této metody bylo upuštěno. Sovětská metoda přímé imunizace v podstatě není vakcinace, ale je to řízené promoření a kontrolované onemocnění očkované osoby mírnou a zvládnutelnou formou nemoci, kdy virus je laboratorně upraven tak, by se uměl množit, ale pouze s omezeným počtem iterací, po jejichž vyčerpání se již virus nemůže dále množit.

Princip přímé imunizace spočívá v úpravě polymerázy viru takovým způsobem, že jeho množení se zpomaluje v důsledku chyb v polymeráze, tedy v produkci enzymu, který urychluje syntézu RNA viru. Vakcína na principu přímé imunizace tak ve skutečnosti vede k nákaze regulérní nemocí, ale v oslabené formě. Na Západě je tato přímá imunizace odsuzována a farmaceutické firmy na západě prosazují pouze vakcinaci nepřímou, která je bezpříznaková, ale neumí vytvořit imunitu buněk proti viru, umí vytvořit pouze potřebné antigeny. Rozdíl je potom v tom, že nepřímá vakcinace má kratší trvanlivost a účinek, protože antigen v lidském těle vymizí zhruba za 10 až 15 měsíců od vakcinace. Ovšem v případě imunizace buněk po prodělání nemoci může tělo získat odolnost proti viru až do konce života, případně na dobu kratší, např. 10 nebo 15 let.

Po očkování na prasečí chřipku celkem 400 Američanů ochrnulo, vláčeli za sebou nohu

Z hlediska lidské biologie je přímá imunizace bezpečnější, a to především s ohledem na pankreatický systém a ledviny člověka. Přímá imunizace nevnáší do těla s vakcínou nosiče RNA markerů viru, které jsou vyrobeny laboratorně z DNA myší, krys, vepře domácího a některých druhů opic. Velice známým je skandál z roku 1976 v USA, kde 400 lidí ochrnulo poté, co byli očkováni vakcínou proti prasečí chřipce. Celkem 400 Američanů ochrnulo, protože v mozku u nich došlo k propuknutí Guillain-Barreovy nemoci, infekce v oblasti mozku, která řídí lidskou motoriku.

Lidé za sebou tahali jednu zcela necitlivou nohu, v dalších případech ochrnuli na obě nohy a jednu ruku, v několika případech ochrnuli na všechny 4 končetiny. Nemoc byla způsobena špatným výrobním zpracováním markeru z DNA šroubovice krysy obecné, jejíž DNA je používána jako vhodný virový RNA nosič pro podpis viru, proti kterému si tělo člověka má vyrobit antigen. Po této události začaly farmaceutické společnosti používat více DNA opic pro vytvoření RNA markerů, především paviánů, od krysího genomu se začalo upouštět.

Přímá imunizace toto riziko zavlečení zvířecí RNA do lidského organismu zcela vylučuje, do lidského těla se dostane pouze aktivní, avšak krátce životný virus, který se přestane množit zhruba 24 hodin po očkování. První den po očkování tak vypuknou slabé, až střední příznaky nemoci, v případě koronavirů tak dojde k propuknutí horeček, které mohou přesáhnout i 39 stupňů Celsia, ale je v podstatě zaručeno, že horečka rychle opadne, protože virus již za tu dobu dojde do fáze, kdy se nemůže v těle dále množit.

Proděláním této zrychlené formy nemoci tak tělo získá nejen protilátky v těle, ale i buněčnou imunitu, kterou si tělo na daný a konkrétní marker RNA uchová v paměti až do konce života, případně na velmi dlouhou dobu mnoha let. V případě koronavirů bude ale buněčná imunita kratší, protože koronavirus velice rychle mutuje a mění se, takže buněčná imunita může být jen zhruba 5 let, ruští vědci dokonce upozorňují, že to může být jenom 2 až 3 roky.

Putinova dcera se stala laboratorním subjektem a vyzkoušela vakcínu. Dostala horečku, ale za 4 dny byla v pohodě. A teď co… je to vakcína, anebo řízené onemocnění?

Ruská věda tak slaví velký úspěch a Rusko již oznámilo, že má objednávky z celého světa na 1 miliardu vakcín, zejména potom z Číny. Ovšem na západ se tato imunizační vakcína nedostane, protože v západních zemích se přímá imunizace nepoužívá, v zemích bývalého Východního bloku se nepoužívá již od konce roku 1989. Saratovský farmaceutický institut Akademie věd SSSR byl a dodnes je světovou špičkou ve výrobě vakcín a sér, ovšem vědecký výzkum v Rusku jde v oblasti vakcín jinou filosofickou cestou, a tou je přímá imunizace, tedy přímé prodělání zkrácené a oslabené formy plné nemoci bez použití genových RNA markerů extrahovaných z genů laboratorních zvířat. Vladimir Putin chtěl prokázat bezpečnost imunizační vakcíny, ale nevyzkoušel ji na sobě, vyzkoušela ji jeho dcera. Z toho mi doslova zatrnulo.

Ta ihned dostala horečku 38 stupňů, tedy naplno onemocněla, teplota další den začala klesat a za další dva dny už bylo vše v pořádku a má vytvořené jak protilátky, tak i buněčnou imunitu. Problémem přímé imunizace ovšem je, že může mít poměrně divoký průběh u různě citlivých lidí. Zatímco u některých osob dojde jen k mírnému zvýšení teploty lehce přes 37 stupňů Celsia, u některých osob horečka vyletí přes 38 stupňů, což už není legrace, a nejsou vyloučeny ani situace, kdy člověk dostane horečku přes 39 stupňů Celsia, což už je nebezpečná teplota, a zejména pro seniory a pro lidi s jinými a již existujícími zdravotními problémy.

V Rusku se chystá povinné očkování se sankcemi a pokutami pro odmítače, ale zatím se to bude prý týkat jenom pár profesí, které přichází do styku “s nakaženými”

Podle agentury TASS se již brzy na podzim, podle všeho v září, chystá celonárodní a celoplošné očkování a pozor, Rusko chystá povinné a nucené očkování pro ty občany, kteří pracují nebo se pohybují v oblastech s vysokým počtem kontaktů cizích osob. Povinné očkování bude pro všechny ruské státní zaměstnance, pro celou ruskou armádu, pro policii, pro námořnictvo, pro učitele, lékaře, úředníky, pracovníky v sociálních službách, prodavače v obchodech, pro řidiče hromadné dopravy a celou řadu dalších profesí. Kdo se odmítne nechat očkovat, bude čelit vysoké pokutě.

Příslušný návrh nosatého zákona již přistál v ruské Dumě, a pozor, pokuty se nebudou týkat jenom odmítání očkování, ale i odmítání testování. Tisková zpráva TASS sice uvádí, že zatím se povinné očkování bude týkat jen osob, které přichází do styku s nakaženými lidmi a s jejich krví, ale nakažený může být kdokoliv, třeba zákazník v obchodě, který si přišel koupit chleba. Znění navrhovaného zákona je v Rusku silně kritizované a terčem kritiky je především gumový charakter rozsahu profesí, kterých se bude povinné očkování týkat. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že lidé, kteří se odmítají očkovat ze svého přesvědčení, sankcím čelit nebudou. Jedním dechem ale ministerstvo dodává, že sankcím bude čelit každý, kdo bude mít povinnost být očkovaný při cestě do zahraničí. A tam přesvědčení už nikoho neomluví.

Rusko bude testovat a očkovat, KLDR to odmítá a v médiích je ticho po pěšině, aby se neukázalo, že v KLDR to jde i bez testů a bez vakcín?

Na jedné straně je dobře, že Rusko jde cestou přímé imunizace z výzkumu sovětské Akademie věd ze Saratovského institutu, taková imunizace je opravdu relativně s nejmenším rizikem, koneckonců, takto jsme před rokem 1989 byli očkováni v Československu skoro všichni, ale na straně druhé je velice zarážející, že Rusko testuje vakcínu na dceři ruského prezidenta. WTF? Na jedné straně to lze chápat jako signál a snahu o projev důvěry, aby lidé věřili, že vakcína je bezpečná natolik, že se Vladimir Putin nebojí látku použít na svoji dceru, ale na straně druhé ruská Duma už přijímá zákony a plány na povinné a plošné vakcinace, úplně jako okopírované ze šílených plánů Billa Gatese a Dr. Fauciho. Nejlepší vakcína je totiž žádná vakcína, ale touto cestou v podstatě jde jenom Severní Korea, o které je ticho po pěšině, jako kdyby přestala existovat, jistě jste si všimli.

Jistě si představíte, že kdyby v Severní Koreji umírali stovky tisíc lidí, propaganda by jela v západních médiích od rána do večera, jak špatná situace je v KLDR. A ono prd, místo toho ticho po pěšině. Namísto toho vidíme, jak Vladimir Putin testuje vakcínu na vlastní dceři. Zcela upřímně vám řeknu, že z toho mám smíšené pocity. Vzhledem k procesům v Minsku a k pokusům o Majdan a svržení Alexandera Lukašenka i ze strany žoldáků z Moskvy, kteří v civilu přiletěli do Minsku na údajný let do Turecka, který vůbec neexistoval, začínám mít dojem, že covidová krize je v Kremlu nakonec i vítaná.

Pomůže prosadit zákony na větší kontrolu pohybu ruských občanů a na mandatorní očkování pro vybrané profese. Rusko tak nestojí v opozici proti svým nepřátelům, Rusko jede podle herních pravidel svých západních “partnerů”, což není ten postoj, který by měl přijmout národ, který je ze všech stran obkličován a ohrožován. A jistě v tom hraje roli i business, protože objednávka na 1 miliardu ruských vakcín přinese do Moskvy velké peníze. Kdyby to bylo jen o penězích, budiž. Jenže, kdykoliv se začnou objevovat zákony na povinná očkování obyčejných Rusů, je v tom mnohem víc.

-VK-Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/n


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVyvěsme červené vlajky!   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 08:16:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V debatě o Covidu-19 jsou dvě věci považovány za dané: tolik očekávaná vakcína nebude stříbrná kulka, která virus zabije, a nebude tak bezpečná, aby nemohla způsobit vedlejší škody na lidském zdraví.

V tisku se objevila řada znepokojujících zpráv o tom, že výrobci ve spěchu, aby byly první, zkracují nebo dokonce šidí klinické zkoušky. A nyní k těmto obavám se přidala snaha velkých farmaceutických společností vyhnout se veškeré odpovědnosti za vedlejší zdraví škodlivé následky očkování.

Ruud Dobber, jeden z ředitelů AstraZeneca, druhé největší britské farmaceutické společnosti, prozradil tiskové agentuře Reuters, že jeho firma obdržela 30. června od státu ochranu před jakýmkoli trestním stíháním, když její vakcína poškodí nějakým způsobem lidské zdraví.

„Je to výjimečná situace, kdy naše společnost nemůže vzít na sebe žádné riziko, jestliže se třeba za čtyři roky ukáže, že naše vakcína má vedlejší účinky,“ vysvětlil Dobber. „Ve smlouvách, které máme připraveny, žádáme osvobození od odškodění. Pro většinu zemí je přijatelné vzít riziko na svá bedra, protože je to v jejich zájmu.“

Reuters hlásí, že odpovědnost za vadné výrobky byla jedním z hlavních bodů při jednáních o nákupu vakcín od Pfizera, Sanofi a Johnson&Johnson, aniž uvádí kdo dojednal co a s kým.
Ve Spojených státech je osvobození od odpovědnosti a beztrestnost zaručena střechovým zákonem o veřejné a nouzové připravenosti (PREP Act), pod nějž spadají také očkovací látky.

PREP je příkladem par excellence prvního přikázání neoliberální doktríny-- všechen zisk koncernům, všechno riziko společnosti.
Skutečnost, že AstraZeneka a další velcí výrobci si vymiňují trestní ochranu ukazuje, jak malou důvěry mají farmaceutické elity v připravované vakcíny.

Ironie spočívá v tom, že nám nabízejí cinknutou imunitu a sami pro sebe požadují imunitu opravdovou.

Vyvěsme červené vlajky. Ty největší nad sídlem vlády, ministerstva zdravotnictví a pro dobrou míru také parlamentu. Ať všem připomínají, že uzavřít smlouvu o nákupu narychlo uvařených vakcín bez klausule, že při závažném selhání očkovací látky nese hmotnou a trestní odpovědnost výrobce, je zločin spáchaný na vlastním národu.

Jan Vítek

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIzrael je v šoku, což je odporný projev pokrytectví   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 08:07:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Oficiálně Izrael uvedl, jak je šokován neštěstím, které 5. srpna postihlo jeho souseda, Libanon. Téměř každý předstíral smutek. Pouze jediný Richard Silverstein, který píše do blogu Tikkun Olam, obvinil Izrael z toho, že tuto katastrofu způsobil. Opomineme-li Moše Feiglina a několik dalších rasistů, nikdo nad tím neprojevoval ďábelskou radost. Naštěstí bývalý mluvčí izraelské armády Avi Benajahu si s Feiglinem poradil: „S takovými výroky nepatříte k židovskému lidu,“ prohlásil Benajahu, muž s židovskou morálkou, a poskvrna národa tak byla odstraněna.

Benajahu má pravdu: Židovský stát nikdy takové katastrofy nezpůsoboval, a když jeho nepřátelé padli, nikdy kvůli tomu nejásal. Izraelské obranné síly, jejichž mluvčím byl Benajahu, nikdy nezpůsobily takovou zkázu a destrukci, rozhodně ne v Libanonu, ani Bejrútu. Co mají Izraelské obranné síly (IDF) společného se zničením infrastruktury? S explozí v bejrútském přístavu? Proč by nejmorálnější armáda na světě měla co do činění s bombardováním zalidněných center? A tak lídři Izraele neprodleně nabídli pomoc této postižené zemi cedrů. Jde o typické židovské a izraelské gesto, lidské, ušlechtilé, dojímající k slzám.

Pravda, izraelské letectvo ohrnuje nos nad libanonskou suverenitou a létá v jeho vzdušném prostoru, jako by to byl jejich vlastní prostor. Je pravda, že Izrael zničil Libanon dvakrát ve válce, ale kdo by to počítal. Izraelský prezident projevil libanonskému lidu soustrast, premiér a ministři zahraničních věcí a obrany uvedli, že „nařídili, aby byla Libanonu nabídnuta humanitární a lékařská pomoc“.

Jako by veškerá tato dobročinnost nestačila, starosta Tel Avivu nařídil, aby byla budova městského úřadu osvětlena barvami libanonské vlajky. Nenalézám slova. Veškerá nenávist z minulosti byla odložena stranou, Izrael je nyní přítel, který pomáhá trpícímu sousedovi. Možná to bylo kvůli svátku lásky (Tu B'Av), který připadl na včerejšek. Ale i přes to všechno je tu vágní vzpomínka, která kazí představu, jak jsme krásná parta, a jak moc se máme rádi.

Nebyl to náhodou stejný ministr obrany, který před-minulý týden vyhrožoval tomu stejnému Libanonu zničením infrastruktury? Nepohrozil Libanonu také premiér? A jak vypadá zničená infrastruktura v Libanonu? Přesně tak, jak jsme to viděli v Libanonu v úterý. Zvuk hromu otřásl městem, nad nímž se valil černý kouř, jen zkáza a destrukce, při níž byla prolita krev občanů, 4 000 zraněných osob muselo do nemocnice, jak s hrůzou popsala velvyslankyně jedné evropské země v Bejrútu, která dříve pracovala v Izraeli. Byla zraněna v úterý při výbuchu, a utrpěla šok.

Polovina Izraele a celý generální štáb IDF znají nazpaměť uznávanou vojenskou doktrínu Dahíja. Každý druhý politik vyhrožoval, že ji uskuteční. To je izraelský jazyk s Libanonem a Gazou. To je doktrína, jejímž zastáncem byl Izraelec Carl von Clausewitz, bývalý náčelník štábu Gadi Eisenkot, současná naděje izraelské levice, když byl ještě šéfem Severního velení.

A co je tato sofistikovaná doktrína? Je to použití neúměrné, nespoutané síly proti infrastruktuře, zasetí destrukce a prolití co nejvíce krve. „Srovnání se zemí“ - dát nepříteli lekci „jednou provždy“. Izraelské obranné síly to v minulosti zkusily více než jednou, v Libanonu a Gaze, a byl to závratný příběh o úspěchu. Vypadá to stejně tak, jako v Bejrútu v úterý.

Neuplynul ani týden od doby, kdy Izrael vyhrožoval zničením infrastruktury v Libanonu, pokud se Hizballáh odváží pomstít byť jediného zabitého bojovníka ze svých řad během malé vojenské akce na hranici. Ničitel Izrael se nyní stává Izraelem milosrdným. Přijali byste humanitární pomoc od takové země? Může existovat ještě odpornější projev pokrytectví?

Když Izrael zničil čtvrť Dahíje a další části Bejrútu (tj. izraelský nálet v roce 2006, kdy byla zasažena především Dahíje, v níž se nacházela základna Hizballáhu, pozn. překl.), budova městského úřadu v Tel Avivu nebyla osvětlena barvami libanonské vlajky. Když Izrael zabil v Gaze tisíce nevinných žen a dětí, starců i mladých lidí během zločineckých operací Lité olovo a Ochranné ostří, budova městského úřadu nebyla osvětlena v barvách palestinské vlajky. Ale ve středu jsme byli všichni tak humánní, na chvíli jsme uctili Libanon. Až do zničení příští Dahíje.

Gideon Levy

Israel is in shock, in a sickening show of hypocrisy vyšel 6.8.2020 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/08/8401-izrael-je-v-soku-coz-je-odporny-projev-pokrytectvi.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPompeo, tys nám tady ale chyběl…   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 08:03:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přiletět do země jako představitel zatímní supervelmoci, která se hroutí před očima, tři měsíce předtím, kdy jeho nejvyšší šéf prezident USA má nakročeno k odchodu z Bílého domu, je v podstatě komické. A ještě je komičtější, že přijíždí s tím, aby podpořil fanatické protičínské sunity v podobě Vystrčilů, Fischerů apod. svým vystoupením v Čechy hluboce nenáviděným Senátu.

Řeknu to jinak. Když neuměl přijet v době, kdy Trump byl na počátku svého prezidentství rozhodně zajímavou světovou postavou a bojovníkem proti mainstreamu, tak teď už přijíždět rozhodně nemusel a vlastně ani neměl.

Z veřejných zdrojů je známo, že si prosadil téma vztahů s Ruskem a Čínou i při jednání s premiérem i prezidentem, ač z české strany nikdo o to nestál. Zejména Miloš Zeman je Američanům solí v očích, když jeho vztah k Rusku i Číně je dobrý, ba kdysi výborný. Pompeo bude zřejmě proti tomu brojit. No má vůbec smysl poslouchat tohoto muže, který za 5 měsíců už nemusí být ve funkci? Možná ano. Bude-li vyměněn někým z opačné politické stáje tak víme, že útoky zejména proti Rusku se jen přiostří. Tak alespoň nevyjdeme ze cviku.

Protože by to nebyli Američané, aby znovu neukázali, jak jsou politicky schizofrenní. Na našeho prezidenta jsou roztrpčení nejen demokraté, že označil hnutí BLM za černošský rasismus, ale stejně prý i republikáni. Že tím v podstatě jednoznačně podpořil snahu prezidenta Trumpa namířenou proti násilí, které rozpoutali černošští aktivisté proti policii a veřejné moci je - zdá se - nerozhodné. Nemá moc smysl se v nich rozebírat.
Ještě že už nepřichází v úvahu, že by u nás chtěli amíci rozmístit nějaké ty americké vojáčky, jako kdysi za časů Topolánka a Vondry radar.… Na to se fakt hodí jen naši xenofóbní protiruští Poláci.

Shrnuto tedy. Čím méně často sem kdokoliv z amerických politiků dorazí, tím lépe.

Konec konců, až skončí koronavirus, budou USA velmocí druhého řádu, ať už jim bude vládnout kdokoliv.

Jiří Vyvadil

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponA je to tady! Imigranti požadují být uznáni za národnostní menšiny   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 07:56:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nezřízená imigrace v některých evropských zemích dosáhla již závratných rozměrů, a dávno již překročila „magickou“ hranici 10%. Mohutné imigrantské diaspory nyní začínají vznášet své národnostně-kulturní požadavky a národnostně-politicky atomizovat své hostitelské země.

Rakouská imigrantská strana Sociální Rakousko budoucnosti (SÖZ) požaduje uznání imigrantů podle jejich národností za národnostní menšiny. V tomto smyslu požaduje uznání jejich jazyka a kultury možnosti např. dělání si řidičáku v turečtině (kromě již několik let přetřásaných maturit v turečtině).

Rakouská ministryně Suzanne Raabová to rázně odmítla s tím, že je to absurdní a musí to být jasně odmítnuto, a že cílem imigrace musí být integrace a naučení se německému jazyku.

Zdroj: https://www.tagesstimme.com/2020/08/08/raab-gegen-anerkennung-von-migranten-als-volksgruppen/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponA nejzavilejší obhájkyní invaze muslimských uprchlíků do Evropy se stává Langšádlová z TOP 09   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 07:51:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Projev na 41. schůzi Poslanecké sněmovny – k informaci vlády k situaci na hranici Řecka a Turecka, hovoří Langšádlová (TOP 09): Děkuji za slovo. Ano, my musíme kontrolovat hranici, musíme mít pod kontrolou migraci, musí se dodržovat zákony, musí se dodržovat v rámci Evropské unie i v rámci České republiky, ale mně tady v té debatě chybí ještě jeden rozměr, a to je humanitární. A tady bylo řečeno, že ty hrozné neziskovky - a já bych chtěla vyjádřit, že si mnoha těch neziskovek, které se starají o třeba o ty lidi v těch táborech nesmírně vážím, protože v jaké my jsme situaci?

V oblasti Sýrie, v oblasti Idlíbu je 800 tisíc lidí, kteří tam trpí v táborech, jsou mezi nimi opravdu desetitisíce dětí, které jsou tam ve stanech, a v podobně opravdu zoufalých situacích se ocitli lidi na ostrovech. Ano, já jsem pro návratovou politiku, pro bezpečnost, to všechno, ale ten náš přístup musí mít i normálně lidský rozměr. Nám zkrátka nemůže být a nemělo by být jedno, že jsou tady statisíce lidí, kteří opravdu zoufale trpí. Určitě máte svoje děti, máte svoje vnoučata a nemůže nám přece být jedno, že jsou tady statisíce dětí, které žijí v úplně nepřijatelných, nelidských podmínkách. A tak prosím, dejme té diskusi i tento lidský rozměr, protože jinak, prosím, nemáme právo se na žádné křesťanské hodnoty a na naše křesťanské kořeny odvolávat.

Langšádlová patří také mezi největší české obhájce islamistické vlády v Turecku:

Podle Langšádlová z TOP09 je islamistický režim Erdogana nezastupitelným spojencem ČR.


Zdroj: euRabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Odporné totalitní praktiky.“ Sociolog Hampl zúčtoval s novináři MF Dnes   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 07:39:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sociolog Petr Hampl na svých sociálních sítích zveřejnil korespondenci s novináři z MF Dnes. Vyčetl jim používání totalitních praktik při jejich činnosti.

Podle Hamplem zveřejněné korespondence po něm novináři MF Dnes chtěli vědět, proč jsou jeho texty k nalezení na stránkách Vlasteneckých novin.

„Otázka MF Dnes: Dobrý den, všiml jsem si, že na webu Vlastenecké noviny jsou uveřejňovány texty, kde jste uveden jako autor (např.: https://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=255986 ) - v tomto případě jde o přebraný článek z Vašeho blogu). Zajímá mě pouze, zda víte, že jsou Vaše texty ve Vlasteneckých novinách uveřejňovány. A pokud ano, proč spolupracujete právě s tímto webem?“ citoval na svém Facebooku Petr Hampl dotaz novinářů.

Sociolog připomněl, že jeho texty jsou veřejné na stránkách jeho blogu a jsou volně dostupné, přičemž neví, kdo všechno je přebírá.

„Odpověď Petra Hampla: Moje texty jsou volně k dispozici. To znamená, že je kdokoliv může brát a umisťovat na svoje weby. Vůbec netuším, kdo všichni je přebírají. Jestli je chcete pro iDnes, jsou k dispozici i Vám. Jen prosím o řádné označení, že jsem autorem,“ odpověděl sociolog.

Následně poukázal na podle jeho názoru totalitní praktiky, které MF Dnes používá. Jedná se o to, že se snaží útočit na okolí zájmové osoby.

„Nechci řešit, jestli to šéfredaktor Vlasteneckých novin Radek Velička s nějakým článkem přehnal nebo nepřehnal. Ale všimněte si techniky, kterou MF Dnes používá. Když mají něco proti Radku Veličkovi, neútočí přímo na něj, ale na lidi kolem něj. Je to odporná totalitní praktika, kdy režim útočil na děti, manželky, přátele, rodiče, spolupracovníky, obchodní partnery apod.,“ prohlásil Petr Hampl.

Vlastenecké noviny

Vlastenecké noviny se dostaly do hledáčku policie i veřejnosti kvůli jejich údajně rasistickému článku s názvem: „Jedenáct cikánů mínus. Něco uhořelo a něco vyskákalo z oken.“ Článek pojednává o tragickém požáru v Bohumíně, kde zemřelo 11 lidí.

„Požár v panelovém domě v Bohumíně ubral jedenáct kusů cikánů z povrchu zemského,“ stojí v článku Vlasteneckých novin. Policie na svých sociálních sítích před několik dny prohlásila, že se obsahem článku zabývá.

Poznámka redakce Infokurýru:

Právě s těmito dobytky z MfDnes a iDnes máme i my stejné zkušenosti. Jde o neomarxistické zrůdičky prezentující se jako odborníci na vše co píší. Jakmile se ale někdo dotkne jejich osob a jejich okolí tak dokáží řvát o násilí na nezávislých novinářích. Je třeba na některé tyto presstituty ve službách StBáka Babiše ukázat a jmenovat je! V této Hvězdné pěchotě jsou redaktoři Antonín Viktora, Artur Janoušek, ústecký vedoucí MfDnes Jan Veselý a mnozí další...

Zdroj: https://sptnkne.ws/Dsqr
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuská protikoronavirová vakcína. Jednoduché, jako všechno geniální   
Pridal tk Středa 12 srpen 2020 - 07:32:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dosáhli jsme pokroku v léčbě pacientů s koronavirem pomocí monoklonálních protilátek, steroidů, antivirových léčiv. Pacienti umírají méně, ale v případě těžkých infekcí musí dostávat plicní ventilaci. A pak 6-8 z každých 10 lidí umírá na nemocniční infekce. Takoví pacienti by byli zachráněni novými antibiotiky, jejichž vývoj však trvá roky.

Existuje i další způsob: zachránit lidi před nakažením koronavirem. Koneckonců, čím více lidí je odolných vůči nemoci, tím silnější bude imunitní vrstva ve společnosti, tím dříve skonči epidemie.

Dosud odolnost k nemoci vznikala pouze tehdy, pokud ji člověk prodělal. Existuje však i bezpečnější možnost - imunizace. Navíc existuje účinná a bezpečná vakcína, kterou vytvořili odborníci z centra Gamaleja (ruský Národní centrum epidemiologie a mikrobiologie Nikolaje Gamaleja, pozn.red.). To v komunitě mikrobiologů je stejnou značku jako Mercedes v automobilovém průmyslu.

Vědci ústavu již úspěšně vytvořili vakcíny proti Ebole a MERS, a navíc vypracovali bezpečný a efektivní způsob, jak je vytvořit - vektorový. K neškodnému pro člověka adenoviru jako k „nosné raketě” připojují kousek „vesmírné stanice” - koronaviru. A pouštějí to uvnitř organizmu člověka. Poté se vytvoří imunita jak vůči „nosné raketě“, tak i „vesmírné stanici“. Pro upevnění úspěchu je za tři týdny spuštěna stejná „orbitální stanice“ na další „nosné raketě“ - dalším adenoviru. A znovu se vytváří imunita. Výsledkem je slabší imunita pro adenoviry (koneckonců, organizmus to nepotřebuje), a stabilní a spolehlivá imunita vůči koronaviru. Jednoduché, jako všechno geniální!

Vakcína již byla testována na dobrovolnících, prvními z nich byli všichni zaměstnanci centra Gamaleja. Poté byla vakcína testována na vojenských dobrovolnících. Žádné komplikace, všichni mají silnou imunitu.

Není divu, že hned prošla tiskem vlna kritiky – od výmyslů o krádeži technologii do pseudovědeckých spekulací o možném zhoršení stavu v případě nakažení koronavirem během vytváření imunity vůči vakcíně.

Otázka je, kdo financuje tuto kampaň v tisku? Na kom jsou závislý „nezávislí odborníci”? Na výrobcích jiných vakcín, které dosud zaostávaly za ruskými. Také na výrobcích antivirových léčiv - někdy účinných léků, ale pouze pro mírné formy nemoci a s velkým množstvím vedlejších účinků.

Sergej Carenko
* Autor je ruský resuscitátor, profesor fakulty základní medicíny Moskevské státní univerzity.

Zdeoj: https://sptnkne.ws/DsqgSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2232 sec,0.0472 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,561kB