Úterý 01 září 2020
Státní zástupci a NCOZ si opět ze všech obětí kauzy OKD dělají blázny, nyní i z Parlamentu. Moc výkonná se u nás vysmívá představitelům moci zákonodárné!   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 18:05:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Níže je text trestního oznámení, které jsem podal na GIBS minulý týden.

Oznámení o podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů maření úkolu úřední osoby ( § 330 TZ odst. 1, odst. 3. písm. A), B), zneužití pravomoci úřední osoby ( § 329 TZ odst. 1, odst. 3. písm A),B) policejním orgánem Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování PČR ve věci (ne) vyšetřování trestních oznámení poslanecké komise pro OKD.

Podle § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. je policejní orgán povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Podle § 160 zákona č. 141/1961 Sb., nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného.

Dne 8. října 2019 byla Sněmovním dokumentem číslo 3516 vydána Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise k OKD, kde ve stručnosti ( celá Zpráva má 54 stran a je v příloze tohoto podání ) stojí hned v úvodu ,,„Privatizaci OKD a navazující skutečnosti zřejmě doprovázela nekompetentní i závažná úmyslná protiprávní jednání politiků, úředníků, podnikatelů i jejich advokátů, která byla v rozporu se zájmy státu s jeho občanů, často trestněprávního charakteru“. Součástí důkazů byl posudek společnosti Ernst & Young s vyčíslením aktiv OKD na 47,832 miliardy, který obdržela vláda před prodejem, podepsaný tehdejšími manažery Karbon investu, takže se o skutečné hodnotě prokazatelně vědělo dopředu a přesto byl státní podíl 45,88% prodán za pouhé 4,1 miliardy korun, kdy navíc došlo k podvodnému převodu 43 000 bytových jednotek z majetku OKD do soukromých kapes. Byty, v nichž bydlí 90 000 občanů ( tedy zhruba početně celé krajské město Pardubice ).

Od 8. října 2019 do dnešních dní neučinil výše zmíněný policejní orgán žádný relevantní právní krok a úkon, který vyžaduje zákon. Zcela evidentně tak pokračuje, dokonce nehledě na poslanecké vyšetřování, v předchozí snaze policie a státního zastupitelství ( kdy jejich práci musela suplovat poslanecká komise ) nechat věc tzv. "promlčet", neustále protahovat, zamlžovat její podstatu. A to s cílem, aby se občané naší země nedomáhali ničeho po miliardových zločincích a propadli beznaději a skepsi, že jsou bezprávní nevolníci státu ovládaného zločinci.

Dokumenty ke stažení na

Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise k OKD

https://aliancenarodnichsil.cz/wp-content/uploads/2020/08/Zprava-Komise-pro-OKD.pdf

Konsolidovaná účetní uzávěrka

https://aliancenarodnichsil.cz/wp-content/uploads/2020/08/Posudek-k-OKD-2002.pdf

Daniel Novák
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecký ministr zdravotnictví vypískán a popliván od demonstrantů. Protestovali proti koronavirové plandemii   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 08:53:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý ministr zdravotnictví J. Spahn (CDU) se zúčastnil předvolebního vystoupení v Bergisch Gladbachu (Porýní Vestfálsko). Tam byl konfrontován s nespokojenými bílými Němci, kteří ho vypískali, nadávali mu a údajně ho i poplivali. Vyčítali mu hlavně jeho aktivní účast na koronavirové plandemii, která připravila německé občany o základní svobody a mnohé i o práci a v ničem si nezadá se skutečnou totalitní společností.

V Berlíně o víkendu proběhla opět milionová demonstrace (podle policie tam prý bylo údajně jen 40 000 lidí, v neděli ještě ta samá policie hlásila pouze číslo 18 000 demonstrantů!!!). Němci stále častěji začínají projevovat nespokojenost s jejich “elitami”, která usilují o zničení německého národa a země. Jedním z prvních kroků k nápravě bude muset být naprostá obměna elit, ale to se týká i naší vlasti. Pokud nechceme být jakým si “tavícím kotlem” všech kultur, jak nám současné “české elity” vnucují.

Milan v Německu
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVíme první: Peking vnímá Taiwan stejně jako Praha vnímala Sudety po jejich odtržení v roce 1938...   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 08:38:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Víme první: Peking vnímá Taiwan stejně jako Praha vnímala Sudety po jejich odtržení v roce 1938, proč tedy Praha dnes v roce 2020 nechápe naší pozici? Čínský businessman poskytl redakci Aeronetu šokující pohled do vnitřních vztahů opozičního Kuomintangu na Taiwanu, který spolupracuje se CIA a s českými “služkami” amerického ministerstva zahraničí v českém Senátu a v poslaneckém Demobloku ve sněmovně! Čína může v odvetě začít z ČR stahovat investice, může začít útočit proti české koruně na světových trzích, mohla by to odnést i fotbalová Slavie! Šéf českého Senátu je nejvyšší ústavní představitel země EU, který kdy Taiwan navštívil!

Redakce Aeronetu získala exkluzivní a vysoce výbušný materiál z okruhu čínské obchodní komory v ČR a podařilo se nám vstoupit do komunikace s jedním z významných čínských podnikatelů a hráčů na poli investic a obchodu ve Střední Evropě, který nás požádal, zda-li bychom mohli pod podmínkou důvěrnosti publikovat několik zákulisních informací z pozadí současné politické krize mezi Pekingem a Prahou kvůli provokaci předsedy Senátu parlamentu ČR Miloše Vystrčila, který spolu s delegací několika desítek českých podnikatelů odletěl na Taiwan ke státní návštěvě, čímž se podle pekingské vlády dopustila česká zahraniční diplomacie faktického uznání nezávislosti Taiwanu.

Miloš Vystrčil je totiž druhým nejvyšším ústavním činitelem České republiky a Peking jej nepovažuje za zastupitele bezvýznamné instituce, kterou jinak v ČR Senát jako takový bezpochyby je, ale je považován po Miloši Zemanovi za druhého nejmocnějšího muže ČR, minimálně v honorární a diplomatické úrovni. Čínští investoři v ČR totiž podle našeho zdroje již začali dostávat z Pekingu informace o chystaném zásahu čínské vlády do obchodů a soukromých aktiv čínských investičních společností s aktivy v České republice. Tohle, co předvedl Miloš Vystrčil, může skončit opravdu špatně.

Taiwan je pro Číňany to samé jako Sudety pro Čechy

Čínský podnikatel nám napsal, že by rád českým čtenářům vysvětlil citlivost a situaci ohledně Taiwanu. Podle jeho slov je Taiwan pro Peking stejným a nedělitelným územím pro Čínu jako je pro Českou republiku nedělitelné její pohraničí. A právě politici z Prahy by měli prý chápat situaci Pekingu nejlépe, když právě Praha v roce 1938 přišla o Sudety a musela se dívat, jak je české území odtrženo skupinou vzbouřeného německého obyvatelstva, které má jiné představy o společném státu, ve kterém nechce tato skupinu žít společně s ostatní většinou a tato skupina chce vlastní společenské zřízení, vlastní formu vlády a vlastní stát, případně připojení k jinému státu. Jenže, v případě Taiwanu nejde o jiný národ s jiným jazykem, ale jde o ty samé a rodilé Číňany. O to více je Taiwan pro Peking důležitější.

Taiwan vznikl v roce 1949 jako důsledek ústupu Kuomintangu, tedy Čínské nacionální strany, z kontinentální Číny na tento ostrov v důsledku porážky v občanské válce s Maovými komunisty, kde Kuomintang vyhlásil Čínskou republiku (Republic of China), zatímco komunisté v čele s Mao Tse-Tungem vyhlásili kontinentální Čínu za Čínskou lidovou republiku (People’s Republic of China). Kuomintang na Taiwanu vládl formou vojenské junty, a to až do roku 1991, kdy bylo stanné právo na Taiwanu zrušeno. Proto Peking považuje Taiwan za vzbouřeneckou provincii Číny, kam se v roce 1949 uchýlily zbytky poražené Chang Kai-shekovy armády a jeho politického křídla Kuomintangu.

Počátkem srpna přijel na Taiwan americký ministr, o tři týdny později druhý nejvyšší ústavní činitel členské země NATO a EU

Pro čínské vlastence je tedy otázka Taiwanu stejně a zoufale citlivá, jako je pro české vlastence citlivé téma Sudet. Ta paralela je naprosto přesná, protože i v případě Kuomintangu za občanskou válkou v Číně stály americké zahraniční tlaky americké administrativy prezidenta Dwighta Eisenhowera. Kuomintang chtěl z poválečné Číny udělat kapitalistickou zemi a zahájit proces privatizace národních zdrojů výměnou za zahraniční kapitál. Tomu odporovali čínští komunisté v čele s Mao Tse-Tungem. Občanská válka v Číně byla de facto válkou zástupnou, kterou tam mezi sebou vedly USA a Sovětský svaz.

Stejně tak Sudety byly od Čech odtrženy vlivem působení Berlína a německé nacistické moci, a proto veškeré úsilí za II. sv. války bylo vedeno k tomu, aby po jejím skončení se území Sudet vrátilo zpátky Československu. A o totéž usiluje Peking ve vztahu k odtrženému Taiwanu. Podle čínské rozvědky tyto provokace a návštěvy na Taiwanu organizuje Kuomintang, který je historicky úzce propojený s americkou CIA. Proč tedy český předseda Senátu Miloš Vystrčil se chová jako nacista a podporuje násilně v roce 1949 odtržené území Číny? Odpověď najdeme v materiálech od našeho čínského zdroje.

Peking počátkem srpna varoval Washington, aby nevysílal na Taiwan vysokého zástupce americké administrativy na oficiální návštěvu, protože tím americká administrativa de facto uznává nezávislost Taiwan a hrozí vojenský zásah Pekingu. Podle mnoha pozorovatelů platí v Číně jedno nikým nevyřčené, ale de facto všemi vnímané a známé opatření a pravidlo: Peking provede invazi na Taiwan v okamžiku, kdy bude hrozit vyhlášení deklarace nezávislosti Taiwanu a kdy čínské tajné služby to potvrdí.

Peking nechce obsazovat ostrov ve chvíli, kdy už bude nezávislost vyhlášena, protože tím by se stal Peking de facto agresorem podle mezinárodního práva, i když je otázkou, jaké by to mělo dopady v praxi, protože jak se ukazuje, ani sankce proti Rusku kvůli deklaraci nezávislosti na Ukrajině a pozdější připojení k Ruské federaci vlastně nezměnily vůbec nic na stavu věci. Washington totiž vyslal do Taipeie amerického ministra zdravotnictví Alexe Azara, a ten se 10. srpna opravdu sešel s prezidentkou Taiwanu Tsai Ing-wen. Američané tak poslali za taiwanskou prezidentkou svého ministra. A to byl test americké administrativy.

V Pekingu generálové varují, že hrozí vyhlášení nezávislosti ostrova už v listopadu

Náš čínský zdroj nám k tomu do redakce napsal, že Peking považuje návštěvu amerického ministra zdravotnictví z první dekády srpna za zkušební předvoj, který na konci srpna eskaluje do návštěvy druhého nejvyššího ústavního činitele členské země NATO, kterou je Česká republika. Podle našeho zdroje je situace v Pekingu a v bezpečnostních službách kritická, protože Peking má údajně za to, že se jedná o předehru vyhlášení nezávislosti Taiwanu v nejbližší době a tyto zahraniční delegace, které si podávají dveře na Taiwanu, jsou pouze přípravou politické půdy pro mezinárodní uznání Taiwanu jen krátce poté, co Taipei oznámí vyhlášení nezávislosti. Deklaraci nezávislosti na Taiwanu může vyhlásit jakýkoliv vládní nebo vysoký zvolený činitel, kromě vlády a parlamentu to může učinit právě taiwanská prezidentka.

Taiwan sice je de facto nezávislý, ale chybí k tomu jeden jediný krok, de jure vyhlášení nezávislosti. A Peking nebude riskovat, že Taipei tento krok provede a bude mít vůbec čas provést. Ten český pomatenec ze Senátu ve skutečnosti netuší, co provedl a co se teď děje v generálním štábu čínských ozbrojených sil. Část čínské generality je totiž podle našeho zdroje přesvědčena, že Taipei oznámí nezávislost už v listopadu, těsně po amerických volbách, ve kterých podle Pekingu znovu a drtivě zvítězí Donald Trump. Taipei toho využije a s podporou Trumpa vyhlásí nezávislost. Tato informace se nyní šíří mezi čínskými ambasádami a konzuláty po světě jako lavina a čínské tajné služby mají zaručeně více informací o situaci, než co se dostává na stránky mainstreamových médií. A tím se dostáváme k tomu hlavnímu.

Pokud dojde ke stažení čínských investic z ČR, bude to varování pro zbytek zemí v EU. Může to odnést i česká koruna

Náš čínský kontakt nám sdělil, že hrozba Pekingu k Praze, že návštěva Miloše Vystrčila bude mít tvrdé následky pro ČR, není plácnutím do větru a může ohrozit přímé setrvání čínských investic v ČR. Pokud Čína přijme sankce proti ČR, dojde ke stažení čínských investorů a firem z ČR, ale pozor, odejdou z ČR se svými nakoupenými aktivy. To samé se děje nyní v USA, kde čínské firmy odváží všechny věci, které před lety zakoupili, všechno potom loděmi míří do Číny. A v podstatě to samé by mohlo potkat čínské investice v ČR, např. fotbalový klub Slavia Praha, uvádí náš zdroj v emailu jako příklad.

Při stažení investic to vypadá tak, že Číňané přesunou celý fotbalový klub do jiné země, anebo dokonce rovnou do Číny. Slavia Praha by tak zmizela z české fotbalové ligy a zmizela by v Praze značka, klub, naprosto všechno a tým by začal hrát čínskou ligu. Slavii vlastní čínská společnost Sionobo, která má podle dostupných informací úzké propojení v Číně na tamní státní aparát. Číňané vlastní např. i britský fotbalový klub Aston Villa, a pokud by došlo ke stahování Číny z Evropy, viděli bychom odsun celých evropských fotbalových klubů do Číny. Nikdo nechce vidět odcházet Slavii z ČR, ale musíte pochopit, že o tom rozhoduje pouze a jenom její vlastník, čínská společnost.

Čínské kluby to zatím dodnes řeší polovičatě, že do existujících čínských klubů kupují špičkové evropské fotbalisty. Ovšem jak nás upozorňuje náš čínský zdroj, investoři v Evropě se dívají, co se děje s čínskými investicemi v USA a je reálná obava, že totéž se začíná dít v Evropě. Pokud čínské investice budou vládami evropských zemí ostrakizovány a prezentovány pořád dokola jako bezpečnostní hrozba, což je přesně politika, kterou předvádí Miloš Vystrčil jako předseda Senátu, Číňané to vzdají a investice stáhnou z ČR do Číny, to znamená odvezou do Číny všechno, co v Evropě nakoupili, a co půjde odvézt.

S výjimkou zděných budov v podstatě Číňané umí stáhnout z Evropy úplně všechno, vlastnická práva, akcie, dluhopisy, autorské a hráčské smlouvy, stroje, výrobní linky, ochranné známky, fotbalové a sportovní kluby, televizní štáby, počítačové a vývojářské softwarové firmy, veškeré know-how a hlavně samotné lidi, vedoucí pracovníky, výzkumníky, hráče, sportovce, manažery, lékaře, inženýry atd. Čína může začít i válku proti české koruně, centrální banka Číny může začít útočit proti české koruně, která na rozdíl od EURa nemá tak silné bilanční krytí a vyvažování jako má Euro skrze ECB. O této možnosti se podle našeho čínského zdroje v Pekingu mluví od víkendu, že by v odvetě mohl Peking “prověřit” českou korunu a vrhnout na trh např. české korunové dluhopisy, které Čína posledních několik let v ČR skupovala. Česká vláda by potom měla problém s financováním svého schodkového rozpočtu.

Čínská generalita vidí ve Vystrčilovi ústavního činitele, který připravuje Taiwanu půdu pro listopadové vyhlášení nezávislosti po znovuzvolení Donalda Trumpa

V této chvíli Miloš Vystrčil de facto na Taiwanu ohrožuje veškeré čínské investice v ČR, v ohrožení jsou státní dluhopisy v rukách čínských bank, týká se to několika softwarových společností, týká se to i některých podniků, technologických závodů, tohle prostě je bezpečnostní krize, kterou Česká republika ještě nikdy nezažila, protože skupina senátorů okolo Miloše Vystrčila přímo ohrožuje čínské investice a tím pádem majetky a assety, které za tyto investice byly v ČR v minulosti pořízeny. Vystrčil je totiž nejen šéf českého Senátu, ale je to daleko horší z pohledu Číny, protože je nejvyšším ústavním činitelem z EU, který kdy Taiwan oficiálně navštívil. A to čínská média od víkendu pořád opakují, pořád dokola.

V dokumentech, které jsme dostali do redakce, se přímo uvádí, že v případě vojenského řešení otázky Taiwanu bude Peking očekávat mezinárodní sankce širokého rozsahu, a to i proti čínským investicím a čínskému kapitálu. Pokud bude tato situace eskalovat a Čína bude neustále vykreslována v Evropě jako nepřítel, pokud budou probíhat provokace vysokých ústavních činitelů evropských zemí a USA, kteří budou jezdit na státní návštěvy do Sudet, pardon, na Taiwan, potom Čína zahájí proces velkého uzavírání, což by v Číně nebylo poprvé, ovšem mělo by to za následek odsunutí veškerých čínských aktiv v Evropy do Číny.

Rozbíjení českého národního státu a jeho suverenity a bezpečnosti běží na plné obrátky

Miloš Vystrčil netuší, že Čína už počítá dopředu s deklarací nezávislosti Taiwanu a bude z toho obviňovat nejen USA, ale i jejich lokaje z Prahy. Je však jasné, proč k tomu došlo. Česká zahraniční politika je jeden velký cirkus, kde nezkušený ministr zahraničí jede jinou politiku než premiér, který jede jinou politiku než prezident, a ten jede jinou politiku než předseda Senátu. A kromě nich jede zahraniční politiku i komunál, jistý starosta Pavel Novotný a rovněž starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Každý z nich jede vlastní zahraniční politiku. Ale jedno mají společné, bezmeznou podporu Izraeli!

o je jediná věc, v čem všichni tito politici, ať je to koalice, nebo opozice, nebo Demoblok, nebo SPD, mají konzistenci a společnou notu. Podivné? Nepochopitelné? Konceptuálně gramotným čtenářům je to jasné. Když se rozbíjí národní dům, každý dělá něco jiného. Jeden mlátí kladivem do zdí, druhý má sbíječku na podlahy, třetí palici na příčky, čtvrtý rozbrušovačku na nosníky a zárubně. Jeden bourá odspodu, druhý uprostřed, další nahoře v patře, jiný ve sklepě. Ale jakmile padla, všichni běží ke stejnému předákovi pro výplatu, kterému se klaní. Makkubah! Doufám, že tento příměr jste pochopili a rozumíte, že cirkus v české zahraniční politice je ve skutečnosti přesně podle zadání, podle úlohy bourání národního a suverénního českého státu, zatímco jinde tito samí a stejní “bourači” pomáhají budovat Velký Izrael. A tím je to dané!

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNEDĚLNÍK ADAMA B. BARTOŠE (VI.) VNITRO TÁPE STRAN EXTRÉMISMU   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 08:09:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sem tam nahlédnu na stránky ministerstva vnitra, zda se zatím v mezičase nevyloupla nová čtvrtletní zpráva o extrémismu. To téma mne zajímá, protože kvůli tomu, že nás eviduje jako extrémisty, vedeme s ministerstvem vnitra už léta soudní spor. A zajímá mne také proto, že každá taková zpráva je snůškou nesmyslů, blábolů, polopravd, domněnek a smyšlenek, zkrátka šlendrián nějakého zbytečného úředníka „kachlíkárny“, u které se při jejím čtení dílem bavím a dílem rozčiluji.

V poslední době ale, zdá se, má ministerstvo vnitra se zpracováním této zprávy problém. Začalo to už dříve – zpráva vycházela každé čtvrtletí (byť se zpožděním), avšak v roce 2019 vyšla zpráva za 2. čtvrtletí (duben – červen) až 8. srpna. Zpráva za 3. čtvrtletí nevyšla vůbec a ministerstvo vnitra to nakonec vyřešilo tak, že netradičně zveřejnilo (až 23. ledna 2020) zprávu za celé druhé pololetí 2019 dohromady (tedy dvě čtvrtletní zprávy spojilo do jedné). Buď extrémismu bylo málo a nebylo o čem psát, nebo nebylo jasné, co mezi extrémismus počítat a co ne (a byly o tom spory), takže se to nakonec sfouklo jednou souhrnnou „výročkou“.

A co rok 2020? Tápání úředníků ministerstva vnitra evidentně pokračuje. Letos nevyšla žádná čtvrtletní zpráva, ale ani půlroční. Letos zkrátka o extrémismu nevyšla dosud zpráva žádná.

Radovat se by bylo předčasné, státní mašinérie vlastence (které kdovíproč označuje za extrémisty) trestá i nadále a mám pocit, že stále více, ale je to právě formulování výročních zpráv, jakkoli již dříve nekvalitních a odfláknutých, které jí poslední dobou nějak nejde.

Někdo by si mohl myslet, že důvodem je zaneprázdnění Covidem a že „červená mikina“ má důležitější věci na práci, ostatně, červená mikina se nedávno oženila s bývalou ódéesačkou, co kdysi dělala pro Topolánka (takže vidíme, že politika je pěkný bordel), navíc byli určitě na líbánkách, hádal bych, že na Aspenu, takže minimálně v tomto ohledu by si jeden mohl myslet, že rudá „mikča“ nestíhá – ale nenechme se mýlit. To nebude ten pravý důvod. I když stát neplní své funkce, na nedůležité věci (buzeraci občanů) si vždy čas a prostředky najde. Však je také buzeruje. Jen ty veřejné výstupy, kterými to pak obhajuje, mu činí stále větší potíže.

Není žádným velkým tajemstvím, že dřívější zprávy o stavu extrémismu vyvolávaly spory mezi vládou a hlavou státu nebo mezi vládou a poslaneckou sněmovnou. Jak by také ne, když zmiňovaly i SPD, což se nelíbilo (vedle SPD) ani Miloši Zemanovi, takže i v mediálním mainstreamu několikrát probleskly zprávy o tom, že se zveřejněním zprávy se otálí, protože toto „politikum“ přirozeně působí na politické scéně různé rozepře, spory, vyjednávání, smlouvání a nejspíše i licitování o konečné verzi „zprávy“.

To samo o sobě už mnoho vypovídá o její „objektivitě“. Lobbuje-li prezident za to, aby SPD (v době, kdy na ni spoléhal) ve zprávě nefigurovala, můžeme si klást otázku, není-li tato „zpráva“ jedním z politických nástrojů, kterými ten, kdo ovládá vnitro (toho času „rudá mikča“, která chtěla za každou cenu do vlády, jestli si ještě dobře vzpomínáte), pokřivuje diskreditací nepohodlných politický „trh“, ovšem jen do chvíle, dokud se „napadeného“ někdo nezastane. O objektivitě nemůže být tedy ani řeči, je to celé jen klacek na nepohodlné, nebo předmět zmíněného kupčení. Národní demokracie bohužel nemá žádného významného přímluvce, který by dovedl zprávy MV ovlivnit v její prospěch, a proto to vždy „odskáčeme“.

Určitě se shodneme na tom, že ve zprávě o extrémismu nikdy neměla figurovat ani SPD, a to z jednoho prostého důvodu. Platí-li předpoklad, že co je „vlastenecké“ a „pronárodní“, to MV považuje za „extrémistické“, SPD nikdy nemůže být extrémistickou, protože vlasteneckou ani pronárodní stranou není, tím méně protisystémovou – je totiž stranou naprosto mainstreamovou, vlastenecké a národovecké voliče naopak vždy a dokonale zrazující. Navíc – s každým dalším uplynulým měsícem – se SPD dramaticky mění, protože dochází k její naprosté infiltraci a přeměně ve stranu systémovou, v jakési „béčko“ ČSSD. Kdo pozorně sleduje dění na politické scéně, vidí, že dochází doslova k úprku předáků ČSSD do SPD, a to nejen řadových členů, ale i vysokých funkcionářů či dokonce poslanců, ale vypadá to, že i bývalých ministrů vnitra za ČSSD, jakým je například předchůdce rudé mikiny Martin Pecina, který poslal SPD sponzorský dar dvacet tisíc korun. To nasvědčuje tomu, že se v blízké době chystá jeho přestup a kandidatura za tuto stranu. Nebo máte jiné vysvětlení pro to, že ministr vnitra, za jehož úřadování se zavírali „extrémisté“ do vězení, sponzoruje nemalým darem stranu, která ještě nedávno v seznamu extrémistických stran (byť nezaslouženě) figurovala? SPD se stala záchranným člunem potápějící se ČSSD. Může to vypadat bizarně, ale pro toho, kdo zná minulost Tomia Okamury, to tak zvláštní připadat nemusí. Někdy si tak v legraci říkám, zda si čeští sociální demokraté nepletou zkratku české SPD s německou SPD – to by totiž jejich hromadný přestup pěkně vysvětlovalo.

Byla-li před pár lety „čtvrtletní zpráva“ ministerstva vnitra klackem na – kromě Národní demokracie, dělníků a dalších skupin – také na SPD, dnes je skutečnost jiná. Není žádným tajemstvím, že se chystá koalice ANO–(ODS)–SPD a že by ANO s SPD rádo vládlo (změna SPD, o které jsem psal, by byla v tomto smyslu žádoucí, aby se líbila i Anděle Merkelové, která tuto možnost dříve Babišovi telefonicky zakázala). Babiš tedy může mít zájem, aby SPD nebyla vnitrem diskreditována. Stává-li se pak SPD poslední dobou „béčkem“ ČSSD, pak nelze vyloučit ani zájem sociálních demokratů, aby tato strana nadále v podobných zprávách nefigurovala. Rudá mikina tak možná sama přehodnotila cílenou diskreditaci SPD, když si všimla toho, že půlka jeho vlastní partaje do SPD přeběhla a další špinění této strany by tak už bylo kontraproduktivní. Proto asi panuje velký zmatek, co ve zprávách o extrémismu vlastně psát. Protože jestliže se před rokem ve zprávě o extrémismu psalo o tom, že strany jako ND a DSSS jsou už dávno „irelevantní“, protože „jejich rétoriku převzala SPD“, a nyní by se o SPD v tomto smyslu již dále nepsalo (ve zprávě by nefigurovala), znamenalo by to, že se pozornost vnitra buď upře zase na „původní extrémisty“ typu Národní demokracie nebo DSSS, nebo, budou-li vnitráci chtít zůstat konzistentní, nebude o čem psát vůbec. Psát o SPD nebude žádoucí a nás už přece dávno odepsali. Takže jaký vlastně extrémismus?

Ale ani tento stav není žádoucí, extrémismus totiž být musí, i kdybychom si ho museli vymyslet, doslova vycucat z prstu – tak asi na vnitru smýšlejí. Takže se nejspíše můžeme dočkat toho, že extrémistou bude už v podstatě každý, kdo s vládou v čemkoli a jakkoli nesouhlasí – už ani ne jen kvůli migrantům – ale třeba kvůli Covidu či nějakému jinému tématu. Nedáváš se strhnout nenávistí k Rusku? Jsi extrémista. Vyznáváš slovanské hodnoty? Jsi extrémista (pozor, to už se do zprávy o stavu extrémismu jednou dostalo!). Nechceš nosit roušku? Jsi extrémista a možná i terorista, který nás chce zabít. Jsi členem domobrany? Pak jsi extrémista a terorista. Nepodporuješ duhové pochody? Jsi extrémista. Myslíš si, že na všech životech záleží? Jsi extrémista! Jsi proti klimatickému náboženství a směješ se copaté Grétě? Pak jsi extrémista…

Někdo řekne, že jde o nepodstatné věci, protože chleba stejně levnější nebude a že on potřebuje práci, odpovídající mzdu, zkrátka sociální jistoty. A že pokud jde o volby, tak to raději hodí SPD, která to „má jistý“. Jenže není mi úplně jasné, co má SPD jisté, vyjma toho, že se z ní stala druhá ČSSD. A voliči nemají sociální demokraty v přílišné oblibě, takže až to zjistí, s SPD to půjde z kopce. A co se údajného extrémismu týče, také se nemylme – až vás za váš názor na Covid, Antifu či migranty zavřou, budete sice mít v cele chleba a jakés takés sociální „jistoty“ a mzda za lepení pytlíků bude asi také odpovídající tomuto vašemu novému prostředí, ale nemyslím si, že to je to, oč nám jde především. Především by nám mělo jít o svobodu, protože jen svobodný člověk může žít důstojný život.

Jsou před námi krajské volby, ale důležitější volby budou za rok. Jako předseda Národní demokracie vás už nyní žádám o podporu ve volbách v roce 2021 a o váš hlas pro kandidátku Rozumných, na které najdete nejen kandidáty Národní demokracie a Rozumných, ale i dalších národoveckých stran, jako je Aliance národních sil, republikánů apod. Potřebujeme vytvořit silný volební (a voličský) blok, který bude alternativou nejen ke zkorumpovaným zavedeným politickým stranám, ale i alternativou k SPD, která se stala záchranným člunem ČSSD, do kterého mezitím přelezly všechny krysy z potápějící se lodi…

Adam B. Bartoš

Zdroj: https://narodnidemokracie.cz/nedelnik-adama-b-bartose-vi-vnitro-tape-stran-extremismu/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVáclav Havel se stal symbolem odnárodňování a politické i ekonomické kolonizace České republiky. Feministky a gayové tu stojí v jedné rovině s islamisty, kteří podobné lidi ve svých zemích vraždí   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 08:05:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážené dámy a pánové, vážení a drazí přátelé, děkuji za prostor promluvit k vám tady na Vlasteneckém setkání v Příčovech. Dostal jsem ho v panelu nazvaném civilizační perspektivy. Nejsem prognostik a věštec, takže budoucnost naší civilizace neznám, jediné co dokážu, je učit se v rámci možností z historie. A ta je samozřejmě krutá k těm, kdo svoji civilizaci kulturu a národ nebrání. Dost tradičně se zmiňuje římská říše, ale stejně tak může posloužit i starý Egypt. To, co zní děsivě, má i světlo na konci tunelu. Rozpad všech velkých nadnárodních říší, které se snažily své země unifikovat, odnárodňovat, vnucovat jim nějaký univerzální model vidění a žití, fakticky způsobil boj jednotlivých národů, za sebeurčení.

V dějinách vidíme cyklický pohyb, kdy vznikají velké imperiální molochy, které se následně rozpadají na jednotlivé národní útvary. Znamená to, že snaha podmaňovat národy tu byla a bude vždy, ale národy vždy nakonec tahle impéria zničily. V posledních sto dvaceti letech se tak rozpadlo britské impérium, rakouskouherské císařství, nacistická třetí říše i sovětské impérium.

Na jejich troskách vznikly staronové nebo nové národní státy. Důvod, proč i malé národy nakonec přežijí sebevětší moloch je zcela pragmatický a logický - tak jako rodina, je i národ zcela přirozený společenský útvar, který nelze jen tak zničit. Lidé jsou svým způsobem egoisté a v prvé řadě hájí zájem svůj, svojí rodiny a svého blízkého a kulturně identického okolí vůči vnějším silám. I proto Američané po staletí silně pracují na propagandě výlučnosti nového amerického národa, protože správně pochopili, že jen útvar spojený nacionalismem má šanci na přežití.

Na nacionalismu, národovectví postavil myšlenku československého státu a národa i zakladatel naší moderní státnosti Masaryk. I proto, je jeho odkaz opomíjen a propaganda tlačí jako ikonu Havla, který se stal symbolem odnárodňování a politické i ekonomické kolonizace České republiky.

Pochopitelně to, co vidíme my, vidí i hráči v Bruselu, a samozřejmě vlastenectví a rodina jsou prvním cílem ke zničení, protože jen odnárodněný evropský stát, v němž se podaří zničit i tradiční evropské sociální a kulturní hodnoty, má nějakou šanci se udržet. V České televizi jsem nedávno zaslechl sousloví o jedu nacionalismu v Evropě. Celkem trefné, ale z jiného pohledu. Protože jed bývá často i lék, a vlastenectví je protijed na šílené sociální a politické konstrukty skupin, které lze těžko definovat, protože se tu míchají ideje od anarchismu, přes neoliberalismus až po skryté autoritářské antidemotické tendence.

Feministky a gayové tu stojí v jedné rovině s islamisty, kteří podobné lidi ve svých zemích vraždí. Každá z těchto skupin, včetně nadnárodní finanční a průmyslové lobby samozřejmě hájí své vlastní zájmy a to nadějné je, že je to nesourodý propletenec zájmů, který odmítá velká stále větší část Evropanů. Jakkoli se těmto skupinám daří ovládat vrcholné politické elity i média, je stále jasněji vidět rostoucí občanský odpor v jednotlivých evropských zemích.

Benjamin Kuras kdysi řekl, že už nevidí šanci na to, aby západní země unikly islamizaci, protože je tam muslimské kultury převálcují porodností. To je hodně smutná perspektiva, ale na straně druhé, tu vidím šanci pro nás, pro země střední a východní Evropy poučit se z jejich tragédie a zachovat vlastní kultury a národní státy. Pochopitelně, abychom takovou perspektivu měli, je třeba o ohrožení vědět, mluvit o něm, jsou potřeba právě takové akce jako je ta dnešní a všem organizátorům i zúčastněným za jejich práci ze srdce děkuji a přeju Vám i evropským národům, aby ve zdraví a rozumu přežily současná celoevropská šílenství .

Autor: Tomio Okamura
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolský premiér: Toleranci LGBT ano, vlezlému vnucování ideologie ne!   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 07:57:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poté, co se Polská biskupská konference v pátek vyjádřila k LGBT, že tolerance ještě neznamená nekritické přijímání názorů, se k věci vyjádřil i premiér Morawiecki.

Potvrdil, že v Polsku panuje široká míra volnosti a svobod potud, pokud nenarušuje svobodu a důstojnost druhého člověka.

„Tolerance – ano, ale vnucovaná propaganda nějakých ideologií - ne!“

Zdroj: https://wpolityce.pl/polityka/515305-stanowisko-premiera-wobec-lgbt-nie-dla-afirmacji-ideologii

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKatastrofa: Turecko hrozí Řecku válkou!   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 07:55:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Konflikt mezi Řeckem a Tureckem o zásoby plynu ve Středozemním moři dále eskaluje. Turecko již hrozí Řecku válkou. Ministr zahraničí Německa, Heiko Maas, které nyní předsedá EU, již hovoří o možné … katastrofě! Nic nepomohly minulý týden jeho návštěvy v Řecku a Turecku a nabádání k dialogu. Politická situace se tak vrací do 19. století, (a jeho paradigmat) poznamenávají rakouské Krone.at.

Turecko začalo námořní cvičení s ostrými střelbami. Po boku Řecka se sšikovala Francie, Itálie a Kypr, které rovněž koordinují své vojenské síly ve Středozemním moři. Vojenský konflikt mezi zeměmi NATO tak hrozí každou chvíli vypuknout. „Jsme připraveni položit životy – jsme připraveni stát se mučedníky!“, zavelel Erdogan.

Řecko naléhavě vyzvalo EU k důrazné reakci vůči Turecku. Ta se ovšem ukazuje ve své fatální slabosti. Ještě tak kdyby šlo o peskování východních zemí…

Turecko je dnes vedeno islámskými fanatiky, kteří používají strategií vydírání a vyhrožování, kterou s takovým úspěchem uplatnil již zakladatel jejich islámské víry Muhammad. Co nás nevěřící z rukou muslimů čeká , hlavně díky naším neschopným politikům, se dočtete například v této brilantní analýze profilu zakladatele islámu Muhammada: Politický nekorektní životopis aneb účtování s Mohamedem

Zdroje: krone.at - news.ru - theguardian.com - abc.es - abc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMáme právo na nenávist! Nenávist je normální ...   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 07:53:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nenávist je normální reakce na pachatele úmyslné skutečné nebo domnělé újmy. Může mít i jiné příčiny, ale způsobenou významnou újmu provází pravidelně. Má zřejmě biologický význam, je tedy funkčně normální, ačkoli jsme od dětství vedeni k tomu, abychom se nenechali snadno vést nenávistí.

To by byla jistě banální skutečnost, pokud by se někdo nerozhodl lidi podezřelé z toho, že chovají k někomu nebo k něčemu nenávist, vystavovat ostré kritice. Stačí pouhé podezření z nenávisti. Cílem je vyvolat nenávist k lidem podezřelým z nesprávné nenávisti. A hned se vynořili aktivisté v boji proti nenávisti. Ne snad proto, že správný křesťan má po úderu „nastavit druhou tvář“. Nenávist muslimů k „nevěřícím“ je z hlediska těchto aktivistů v pořádku, nikdo ji muslimům nevyčítá. Podezření z nenávisti k muslimům se ovšem netoleruje. Hovoří se o „předsudečné nenávisti“.

Abychom mohli takový pojem akceptovat, je nutné si ujasnit, co je to předsudek. Jde o přesvědčení apriorní, tedy bez opodstatnění, bez zkušenosti. Přesvědčení, že komáři štípou není předsudek, neboť jde o mnohokrát ověřenou skutečnost, o které se za vhodných podmínek může přesvědčit každý sám. Lze namítnout, že píchají pouze samičky, zatímco samci se bez krve obejdou, je potřeba k výživě vajíček nikoli k páření. Jsem si vědom, že takové tvrzení může být pokládáno za genderově nevyvážené. Je však pravdivé, nevyplývá z něj, že všichni komáři bodají. Těžko mít komáry rád, za chladnějšího letního dne v bažinatém porostu je snadné je nenávidět, nesnadné je být k bodání netečný.

Kupodivu se daří veřejnost přesvědčit, že každá nenávist je předsudečná, tedy důsledkem odsouzeníhodné neschopnosti se s újmou vyrovnat. Theodor Dalrymple, britský psychiatr a společenskokritický publicista, uvádí ve své knize „Zajati v ghettu“, že mnohé ženy v Anglii se rozhodnou žít s kriminálním recidivistou, a když je pak týrá a bije, pak na otázku, proč se s ním rozhodly žít, odpovídají: „Přece nemohu mít předsudky!“ Nejde však o předsudek, neboť od pachatele opakovaných násilných trestných činů nelze rozumně očekávat jemné zacházení.

Při úspěšné indoktrinaci rozum nepřekážel. Nenávist je předmětem nenávisti. Tu si prý zaslouží každý, kdo není „hate free“.

Biologický význam nenávisti je v tom, že tato emoce posiluje schopnost zapamatovat si pachatele újmy, vyhýbat se mu a při vhodné příležitosti se pomstít, byť i prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení, neboť způsobená velká újma nemá zůstat bez trestu. Pachatele by to snadno vedlo k recidivě. Výhodou člověka je schopnost zkušenosti sdílet. Stačí se dočíst z věrohodných zdrojů.

Proč o tom píši? Byl jsem překvapen, kam až indoktrinace v západní společnosti došla. Youssef T. přejel 20. 7. 2020 v Lyonu autem nejdříve psa třiadvacetileté zdravotní sestry Axelle Dorier, v zápětí úmyslně i ji. Její tělo bylo autem rozdrceno na kusy. Její rodiče však prohlásili, že k vrahovi necítí nenávist. I rodiče mladé policistky Melanie Lemée, kterou v témže měsíci v Lot-et-Garonne úmyslně přejel Yacine E., konstatovali, že k vrahovi necítí nenávist ale soucit, protože „jeho život je v troskách“. Rodiče přece dobře vědí, že cítit nenávist k imigrantům muslimského vyznání je nepřijatelné. Naopak jsou naučeni cítit k nim trvalý a neotřesitelný soucit.

Co to dokazuje? Především sílu mediální indoktrinace, i když jde o přesvědčování o tak absurdní věci, jako je soucit s vrahem vlastního potomka. Dále to dokazuje neuvěřitelnou sugestibilitu lidí, jimž lze takový postoj v bdělém stavu imputovat. A nakonec jde o důkaz slabosti racionální korekce vlastních postojů a možnost zajistit vymizení přirozených instinktů pod vlivem sociální kontroly.

Francouzští psychiatři (doufám, že nikoli všichni) hodnotí jednání těchto agresorů jako „bezdůvodné násilí“. Co doporučují? Neprovokovat mladé imigranty v zájmu vlastního přežití ani pohledem. I francouzští psychiatři by mohli vědět, že vláda má povinnost občany chránit a ne ohrožovat. Jsou zřejmě blbí, neboť nevědí, že vražedný útok musí mít motiv, přinejmenším chorobný. Ani v tomto případě není násilí bezdůvodné, ale je důsledkem předsudečné nenávisti vůči „nevěřícím“. Zdrojem předsudků je korán, muslimská výchova a neúnavně snaživí islámští duchovní.

Ivan David
Nová republika


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrská protivzdušná obrana odrazila útoky na obloze jižně od Damašku   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 05:22:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syrská státní agentura SANA uvádí, že izraelská vojenská letadla zahájila sérii raketových útoků na jižní předměstí Damašku.

Podle údajů agentury se silám protivzdušné obrany podařilo zasáhnout několik cílů.

„Jižní předměstí Damašku bylo vystaveno izraelské agresi ze vzduchu. Naše protivzdušná obrana odráží sérii raketových útoků,“ píše agentura.

Na internetu se objevila videa, která incident zachycují.

Syrské noviny Al-Watan již dříve uvedly, že oblast Kaswa byla vystavena raketovým útokům a byla rovněž zasažena letadla z Golanských výšin.

„Nevyjadřujeme se ke zprávám zahraničních médií,“ uvedlo tiskové oddělení izraelských ozbrojených sil.

Boj Izraele v Sýrii proti Íránu

V červnu izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael bude i nadále bojovat v Sýrii proti Íránu.

„Jsme plni odhodlání, Izrael Íránu nedovolí, aby se upevnil vojensky v Sýrii. Podnikáme silové vojenské akce proti Íránu v Sýrii a v jiných místech podle nutnosti. Izrael bude i nadále podnikat tato opatření nezbytná k tomu, abychom Íránu zabránili ve vytvoření další teroristické a vojenské fronty proti Izraeli v Sýrii,“ prohlásil v úterý izraelský premiér před schůzkou se zvláštním zástupcem USA pro Írán Brianem Hookem v Jeruzalémě.

Premiér obvinil také Írán z podpory terorismu v blízkovýchodním regionu a z pokračování v tajných jaderných projektech. Kromě toho podpořil politiku nátlaku na islámskou republiku, kterou provádějí USA prostřednictvím tvrdých sankcí proti této zemi.

Zdroj: SANA
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBabiš se tvrdě vyjádřil na adresu Číny v souvislosti s reakcí Pekingu na cestu Vystrčila. Bude se to řešit, varoval   
Pridal tk Úterý 01 září 2020 - 05:19:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Český premiér Andrej Babiš zareagoval na slova čínského ministra zahraničí Wanga I. Komentář šéfa čínské diplomacie o tom, že předseda českého senátu Miloš Vystrčil zaplatí vysokou cenu za svou cestu na Tchaj-wan, Babiš označil za nemístný a nepatřičný. Slíbil rovněž, že z české strany bude následovat odpovídající reakce.

Reakce čínského ministra zahraničí Wanga I na cestu předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wan vyvolala vlnu nespokojenosti mezi českými politiky. Připomeňme, že Wang I pohrozil Miloši Vystrčilovi tím, že ten zaplatí vysokou cenu za uskutečněnou cestu na Tchaj-wan, poznamenal také, že český politik si dovolil krátkozraké chování a politický oportunismus.

Nechal se slyšet i předseda vlády ČR Andrej Babiš. Český premiér slova čínského ministra rázně odsoudil a sliboval, že tuto situaci Praha nenechá bez náležité reakce. Zmínil se i o dnešním předvolání čínského velvyslance.

„Ten komentář je nemístný a nepatřičný a ministr (Tomáš Petříček – pozn. red.) slíbil, že to bude po úřední lince řešit. Pověří úředníky, aby panu velvyslanci vysvětlili, že jsme suverénní země," prohlásil Babiš.

Náměstek ministra zahraničí ČR Martin Tlapa si dnes již předvolal velvyslance ČLR Čang Ťien-mina. Učinil to na pokyn ministra zahraničí Tomáše Petříčka, jenž se rozhodl nečekat na konec své cesty do Slovinska, aby dal Pekingu jasně najevo postoj české diplomacie vůči komentáři ministra Wanga I.

„Nechtěl jsem čekat až se vrátím ze Slovinska, proto si čínského velvyslance předvolal náměstek Tlapa. Vyjádření pana ministra Wanga jsou za hranou, taková silná slova do vztahů dvou suverénních zemí nepatří,” uvedl Petříček na svém twitterovém účtu.

„Náměstek Tlapa vyjádřil zásadní nesouhlas s vyjádřením čínské strany v souvislosti se zahájením návštěvy delegace Senátu Parlamentu České republiky na Tchaj-wanu. Označil ho za nevhodné a neodpovídající standardům diplomatické komunikace mezi dvěma suverénními zeměmi,” stojí v prohlášení, které Černínský palác zveřejnil po jednání.

Dále Petříček během návštěvě Slovinska novinářům řekl, že čínskému velvyslanci bylo sděleno, aby se obě země soustředily na věcnou diskuzi a spolupráci, „kde by emoce měly jít stranou“.

„Zdůraznili jsme také, že česká vláda svou pozici nemění a cesta pana Vystrčila neznamená nějaký obrat v české zahraniční politice,“ dodal ministr.

Čínská reakce

Vystrčil svou cestu na Tchaj-wan na Twitteru označil za „let svobody“.

„Vzhledem k obrovskému zájmu celosvětových médií mohu konstatovat, že misi českého Senátu s úctou a uznáním sleduje celý svět,“ napsal o cestě Fischer.

Vystrčilovu akci ale naopak odsoudil Peking, podle něhož se jedná o porušení čínské suverenity, jelikož považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií.

„Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus,“ prohlásil Wang I a dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená „znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů“. Čínská vláda a lid podle něj nebudou tolerovat takovou „otevřenou provokaci“ předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním.

Zdroj: https://sptnkne.ws/D5xP
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2291 sec,0.0691 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,664kB