Pondělí 28 září 2020
Mocní, ale nevšemocní (1)   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 19:50:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hra života ve všech možných a nemožných, představitelných a nepředstavitelných formách se odehrává paralelně na bezpočetném množství scén: v přírodě, politice, hospodářství, vědě, kultuře, domácnosti, a v ne poslední řadě i v člověku samotném. Protože nemůže sledovat současně vše vně a uvnitř sebe je přinucen si domýšlet, vymýšlet, představovat si, spoléhat se na intuici a v neposlední řadě dohánět nedostižné sběrem informace, dojmů, legend a mýtů – krátce: fake news. Proto klam a sebeklam tvoří jednou z nosných myšlenek hry života.

Ve hře života vystupují vyvolení, nevolení, protekční a další osoby, jimž čas od času přeje štěstěna. Jenom málokomu ale po celý život. V auditoriu hru sledují diváci: vzdělaní, polovzdělaní a nevzdělaní, platící, méně platící nebo neplatící. Jsou to občané, jimž pro spravedlnost v životě také čas od času přeje štěstěna formou pozitivního krátkodobého, delšího, někdy i celoživotního zážitku. Čtenářům příspěvku, kteří nemají čas, nebo chuť číst dále nabízím dvě reference na dobu, až přijde chuť, bude čas nebo se objeví vnitřní potřeba.

1) Hra života - je dvoustavový, dvourozměrný celulární automat, který svým chováním připomíná vývoj společenství živých organismů. Odehrává se na matici buněk, jejíž stav předurčuje podobu hry v následujícím kroku. 2) Hra života je také název knihy amerického psychologa (Harvard), filozofa a popularizátora psychedelické drogy LSD, Timothy Francis Leary (1920 – 1996). Vyšla v českém překladu Petra Pálenského (ISBN 80-7242-025-9).

Obsah knihy odráží hloubku myšlení jednoho z nejoriginálnějších mužů tohoto století. Jeho heslo - zapnout, naladit, vypadnout (turn on, tune in, drop out) se stalo mottem hippies. Prezident Richard Milhous Nixon (1913 – 1994) ho nazval nejnebezpečnějším mužem v Americe. Po úniku z vězení za pomoci krajně levicové organizace Weatherman, ve kterém měl pobývat 20 let, se dostal přes Mexiko do Alžírska. Tam ho režim přinutil k odjezdu do Švýcarska, kde dostal politický azyl. Traduje se, že když je oslu dobře, pošli ho na led, zláme si nohu. Podobně jednal Leary v roce 1972: vydal se na tajnou dovolenou do Afghánistánu. Tam byl mocný, ale nevšemocný Leary chycen a předán Američanům a vězněn do roku 1976.

V osmdesátých letech se stal jedním z vizionářů internetu. Zabýval se mezilidskou komunikací, zavedl a popsal principy psychedelického sezení, známé jako set a setting. Byl inovátorem teorie kruhového modelu vědomí, později rozvinuté agnostickým filozofem Robertem Anton Wilsonem (1932 - 2007). Fortuna mi přála seznámit se s jeho dílem během studií jazykových, psychologických a jiných archetypů člověka, dříve než občané Santa Cruz v roce 1993 vyhlásili 23. červen za Den Roberta Antona Wilsona. Ve světě psychologie a psychedelických bádání přispěl svým výzkumem v 60. letech. Ve věznici Concord State Prison zkoumal v letech 1961 -1963 účinky psilocybinu na odsouzených vězních, a dokázal, že účinek psilocybinu snižuje kriminální chování recidivistů. V rozhovoru v rámci studie Leary uvedl, že hlavní lekcí experimentu ve vězení Concord bylo, že klíčem k dlouhodobému snížení celkové míry recidivy může být kombinace před uvolněním podávání skupinové psychoterapie s psilocybinem s komplexním následným programem po propuštění po vzoru skupin anonymních alkoholiků, který nabízí podporu propuštěným vězňům. Studie dospěla k závěru, že vzniklou empirickou otázku je třeba řešit v kontextu nového experimentu. Tak vznikla studie provedená výzkumníky z Alabamské univerzity (Birmingham) a LF Univerzity Johna Hopkinse. Studie shromáždila údaje o 25 622 jednotlivcích pod dohledem komunitních korekcí. Výsledky studie naznačují, že halucinogeny mohou podporovat abstinenci alkoholu a jiných drog a prosociální chování v populaci s vysokou mírou recidivy (Metzner, Ralph Reflections on the Concord Prison Experiment and the Follow-Up Study a další i v češtině).

S recidivou a recidivisty, tj. nepoučitelnými politiky, válečníky, finančníky, spekulanty apod. máme zkušeností více, než dost. Setkáváme se s nimi denně. Uvedení jsou závislí na moci. Protože závislost na moci psilocybin nesnižuje ani neléčí a mocní, ale nevšemocní to vědí, strádáme. Někteří krátce, druzí déle, někteří celoživotně. Osud a hra života jsou i proto plné otázek. Jednou z nich je: Proč je tomu tak, že mocní, ale nevšemocní námi vládnou?

Otázka je spojena s očekávanou smrtí americké liberální soudkyně a ikony Ruth Bader Ginsburg (1933 - 2020). Dnes (27.9) již víme, že prezident Trump využil smrt jako příležitost jednat rychle, aby subjektivně posílil své šance na znovuzvolení a objektivně posílil šance na zpomalení procesu liberalismu na míru dovolující udržet konzervativní hodnoty v americké společnosti. Proto navrhl v zahradě růží Bílého domu konzervativní soudkyni Amy Coney Barrett (1972) na uvolněné místo v nejvyšším soudu USA – Supreme Court.

Paní Barrettová je často označovaná jako originalistka a textualistka po jejím mentorovi a bývalému nadřízenému, soudci Antonin Scalia (1936 – 2016). Ten byl jedním z nejvlivnějších zastánců tzv. originalismu, tj. interpretace americké ústavy tak, jak by ji chápal člověk žijící v době její ratifikace. To představuje úkol nadmíru těžký a komplexní.

Protože včerejší návrh prezidenta Trump bude s pravděpodobností hraničící s jistotou přijat v Senátu, volba konzervativní soudkyně – matky pěti vlastních a dvou adoptovaných dětí a praktikující katoličky obohatí průběh hry života (amerického a spojenců) s prezidentem Trumpem, ale i bez něho. Hru amerického života obohatilo splnění jednoho ze snů Republikánů s pomocí dočasné fortuny ve formě smrti v pravý čas, třetího a rychlého jednání prezidenta ve věku při jmenování soudců, a výměna konsensu za střet. Ten bude dlouhodobý a bude se odehrávat podle logiky trvalé eskalace. Hra života s prvkem logiky trvalé eskalace bude více a častěji dokazovat, jak a proč jsou mocní – nevšemocní a proč nebudou námi vládnout věčně. V tom a ve skutečnosti, že žádný strom neroste do nebe, je naděje pro ty, co přijdou po mně a podobných seniorech a pochopí, oč se jedná. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
27.09.2020


Mocní, ale nevšemocní (2)

Logika trvalé eskalace, o která šla řeč v konci první části příspěvku, dává již delší dobu o sobě vědět v USA, Evropě, Ruské federaci, ČLR, ale i v malém Izraeli. Tam se bude (28. 9) slavit, resp. již slaví největší židovský svátek: Jom kipur. V Den smíření se drží více než 24 hodinový půst a odříkává se velké množství kajícných modliteb. Nemám pochyb, že část jich bude věnována následkům působení covid-19, nezvládnuté pauze mezi jeho jednotlivými útoky a v neposlední řadě i neochotě premiéra-populisty (Bibi) s trestním stíháním za korupci na krku, vzdát se moci. V tomto smyslu se Izrael velmi podobá v české kotlině. Jenom nevím, kolik lidí se v ní bude modlit a odpouštět v Den české státnosti, oslavovaný také 28.9 (jako Jom kipur) a popsaný v příspěvku Svatováclavské střípky (26/27.9).

Z důvodů rozdílu chápání práva a povinností v Izraeli a ČR krátce připomínám, že od pátečního poledne jsou izraelské obchody a firmy, které nejsou nezbytné pro chod státu zavřeny. Lidé nesmějí z domova dál než na kilometr. Policisté mají právo vymáhat restrikce. Pod zámkem jsou i synagogy. To není legrace. Otázka: Jsou nebo budou pod zámkem i české synagogy a kostely? Věřící mají možnost se společně modlit jen venku a nejvýše po dvaceti. Jeví se mi, že plukovník Prymula se učí. Ministr Hamáček také, ale pomaleji. Jinak by dal patřičný povel policii umožňující rychle pochopit vychytralým v kotlině, že jsou mocní, ale nevšemocní. Platí to i pro mocný, ale nevšemocný covid-19, protože my všichni podléháme vyšším, často ignorovaným zákonům než jsou ty, které si píšeme a vědomě ignorujeme.

Blíže k EU a v ní se nacházející kotlině se denně ve hře života ukazuje na scéně nahý král: Evropská komise v různých genderových skupinách. V jednom z příspěvků roku 2019 jsem identifikoval 13 genderů. Proto jsem navrhl bez nároku na odměnu za inovaci aktualizovat vlajku EU doplněním písmena O nebo číslice 0 v centru kruhu tvořeném 12 zlatými hvězdičkami dříve, než zlato bude muset být přebarveno černou nebo jinou barvou.

Ve hře života v SRN se prakticky denně ukazuje na scéně bývalá nudistka a členka FDJ, dnes oblečená kancléřka v kalhotách, blůze a botách s nízkým podpadkem. Přesto působí dojmem, že je nahá, podobně jako je nahý a do světa klábosící ex-prezident Michail Gorbačov (1931). Oběma nahým sekunduje předsedkyně EK, Ursula von Leyen (1958). Všichni tři se nechali nehledě na věk, vzdělání a zkušenost zahnat do rohu z důvodů, které nejsou předmětem příspěvku, které ale charakterizuje princip rozvědky a práce rozvědčíka: Nikdy a s nikým, ani se svým spojencem nesdílej plnou informaci. I proto je naivní očekávat zjištění a zveřejnění pravdy ve věci (nebo věcech), ve které (kterých) se angažují profesionální tajné služby.

Co se týče předem uvedené trojky lze pozorovat následující: Z jednoho rohu Gorbačov navrhuje roli Ruska jako prostředníka v boji USA s ČLR, dnes dokonce nabízí radu, jak ukončit konflikt v Náhorním Karabachu, zapomínajíc současně, že ho nikdo neuslyší. Volá z a do jiného světa, žije mimo realitu a diváci na jeho představení dávno nechodí. Z druhého rohu vyhlašuje kancléřka Merkel (1954) sankce a boj proti Rusku v protikladu se vzděláním, vlastní minulostí, zkušenostmi a skutečností, že v moderní době se války nevyhlašují, ale vedou. V tomto smyslu kancléřka troubí z jiného a žije také v jiném světě, než občané EU.

Její současné varování před ČLR podle hesla: myj mi hlavu a vlasy, ale ať nejsou mokré, doplňuje obraz politiky, v níž lež, pokrytectví a pýcha udávají tón. Kdyby totiž hlava a vlasy byly mokré a zvítězila logika trvalé eskalace SRN s ČLR a RF (podle vzoru USA a distančně řízené EK) musela by se nejenom SRN, česká kotlina, ale celá EU vrátit ke dřevu, částečně kradenému z privatizovaných a zbytku státních lesů, k vodě ze studny, jízdě na starých kolech, barteru a zapomenout na zelený úděl. EU nemá ani armádu a vojáky, schopné a odhodlané uchránit to, co máme. V třetím rohu hledá genderovou, intelektuální a migrační analogii předsedkyně EK. Protože nepochopila Fučíka a nic, co je spojeno s východem, výsledek hledání může vést na jednosměrnou cestu, na jejímž konci se nachází země, kde včera znamená zítra. Jinými slovy: dnes se máme lépe, než se budeme mít zítra, o pozítří nemluvě. Jak se budeme mít zítra?

Podle logiky eskalace, z projevů prezidentů Trumpa, Putina a Si Ťi-pchinga přednesených distančně během probíhajícího zasedání OSN, z pandemie strachu z covid-19, klinických testů britsko – americké vakcíny, prakticky vyřešené křížovky – detektivky nazvané Lži o Navalném, situace v Sýrii, Bělorusku, Ukrajině, ode dneška i na Kavkaze (Nahorním Karabachu) vyplývá, že se nevyhneme střetu s krví, bolestem a hlubokému zklamání. Proč tomu tak bude muset být?

Logika eskalace neprodlužuje trpělivost. Ani Putinovu. Veřejně dostupné informace, zdravý rozum, jasné myšlení a předem zmíněný princip rozvědky a práce rozvědčíka dovolují formulovat tézi, že covid-19 – jaký by neměl původ, je biologickou zbraní. Tu umožňuje z přírody levně získat naše vědění, zkušenost, včetně mezinárodní spolupráce a s nimi spojená lidská ješitnost, lež, pokrytectví a pýcha. V neposlední řadě i skutečnost, že neexistuje jedno řídící centrum světa. Přičemž nelze vyloučit jedno koordinační pro každý konkrétní případ. Jedním z nich je detektivka Lži o Navalném. Všechno, co je nám v případě Navalný nabízeno patří do kategorie fake-news. I proto, že lid odjakživa chce být klamán a nemyslí v kontextu.

Ten tvoří skutečnosti, jakými jsou například: Bývalá těsná spolupráce laboratoří v USA a ČLR, v nich působící alchymisté, uzavření laboratoře v USA a přenos práce a grantů do ČLR (Wuchanu, vedeném čínskými komsomolci soupeřícími o moc s KS ČLR). Blížící se sté výročí založení KS ČLR. Blížící se finální střet o moc v USA. Potřeba a částečně utajovaná snaha USA získat RF na svou stranu proti ČL. To potvrzuje návrh Gorbačova a jeho poradců, dostat RF do role zprostředkovatele v první fázi pokusu o podčinění se RF USA. Po té by měla následovat druhá fáze, neméně perverzní a namířena zcela proti zájmům občanů RF.

Existují další skutečnosti: Trvalé provokace RF včetně již prakticky vyřešené detektivky Lži o Navalném, doplněné novou provokací, tentokrát ze strany technické, podle statutu apolitické organizace OPWC. Ta je povinná konat nezávisle, v rámci písemného mandátu a konfidenciálně, i co se týče výsledků práce. V neposlední řadě i vědomí, že hegemon v odcházení se dobrovolně nebude angažovat se zbytkem světa na jeho novém uspořádání.

Dnešní mobilizace v Arménii a Ázerbájdžánu, boje v Náhorním Karabachu, první mrtví, sestřelené drony, vrtulníky a tanky, uskladněné zbraně NATO (člena Turecka) v Nachičivanu (autonomní republice – exklávě) po společných manévrech Turecka s Ázerbájdžánem a tím již ve skutečnosti pátá komplexní výzva pro prezidenta Putina dovolují tvrdit, že střet, popsaný předem, je nevyhnutelný. Výzvy a protiklady (contradictions) na stole prezidenta Putina – Sýrie, dolarem a USA zkorumpovanými Kurdy, Bělorusko s NATO tanky a dalšími hračkami vojáků v 20-30 km vzdálenosti od hranic, Ukrajina s nad ní létajícími B-52, RF jako samostatná výzva, Kavkaz s uskladněným vojenským materiálem Turecka, člena NATO, nelze podle mého hodnocení řešit slovy, nadějí, tradiční diplomacií a odvoláváním se na mezinárodní právo, neprosaditelné mírovým způsobem.

Západ se zastaví, až bude muset jít do otevřeného boje, poteče krev a lid si uvědomí, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, a že ze střetu vzniklý světový požár způsobí trauma na desetiletí.

O světovém požáru je řeč v díle německého filozofa zabývajícího se dějinami, uměním a politikou, Oswald Spenglera (1880 - 1936 ): Zánik Západu (Untergang des Abendlandes, 1918). Srovnávací studium civilizací vybízí ke konzervativní revoluci. Nacisté se Spenglera dovolávali pro jeho kulturní pesimismus. Od 1933 upadl ale v nemilost pro odmítavý postoj k Hitlerovi a pesimistické hodnocení Německa. Spengler nejenom analyzoval, ale nabízel řešení. Jedno z nich lze shrnout do věty: Budoucnost je v síle a je-li současnost kulturně málo plodná, musí tím víc bdít nad tradičními hodnotami, udržovat řád a vědomí povinnosti.

Logika eskalace zasáhla i výzkum, testování, výrobu a distribuci vakcín proti covid-19. To není dobré pro národní a mezinárodní politiku klíčových hráčů (USA, ČLR, RF), pro obyvatele planety, ani pro mír na poli finančním, obchodním a vědeckém. Proč?

Příklad z Ruska mluví za sebe. Mnozí z nás vědí, že v RF byla registrována první vakcína na světě, Sputnik V. Další dvě jsou na řadě. Málokdo však ví, jaké je cena vakcíny. Ta je t.č. v lékárnách 12.320 tisíc rublů. Při průměrných minimálních životních nákladech na osobu a měsíc ve výši 11.468 rublů (v druhém čtvrtletí 2020 – práceschopní 12.392, děti 11.423 a důchodci 9.422 rublů) a cca 18 milionech Rusů žijících po hranicí chudoby (v roce 2019), čísla a fakta indikují zátěž, kterou mnozí, nejenom důchodci, neunesou.

Zátěž nezmenší ani Koronavir. Ten má stát 11.500 rublů. Ani třetí vakcína, která má stát cca 8 000 rublů. Problém s vakcínou není v prodejní nebo výrobní ceně, ale v zisku a jeho distribuci. Zisk s pravděpodobností hraničící s jistotou poletí na Kypr. Tam sídlí výrobní společnosti vakcín. Jedním zakladatelem takové společnosti je dokonce americká společnost. To ale není poslední problém. Tím je skutečnost, že vývoj vakcíny se uskutečnil s pomocí peněz a fondu, který založila vláda RF. Již proto by měla být výše zisku zveřejněna a velká část zůstat doma v RF. Prověřená chamtivost akcionářů a ředitelů společností a v neposlední řadě akutní potřeba udělat pořádek v chaosu způsobeném ruským kapitalismem a chováním jednotlivců, velice podobném tomu v české kotlině, představují pro prezidenta Putina, jde-li mu skutečně o blaho lidu, podobnou výzvu, jako ty předem zmíněné zahraničně politické. Vlastníkem registrace první vakcíny byla společnost OOO Promomed Rus. Novým vlastníkem se jako na pozvání stala kyperská společnost Promomed Holdings (Cyprus). Společnost R-Farm, kterou vlastní miliardář Alexej Repikov, o kterém dnes snad každý vrabec na ruské střeše ví, že je jedním z několika málo největších příjemců výhod z pandemie strachu z covid-19 v RF, je na tom podobně. Podobně je tomu i s individuálními akcionáři. Zástupně uvádím tři: Nikolaj Slavčuk, bývalý aktivní člen dvoustranné prezidentské zdravotní komise USA – RF. Ředitel Dmitrij Kravčenko, v 90 letech zaměstnanec laboratoře imunomodulátorů (látek schopných měnit rozsah imunitní odpovědi a léky snižující spotřebu kortikosteroidů). Laboratoř byla, možná i ještě je, částí vědecko – výzkumného ústavu MZ RF. Do třetice Alexander Ivaščenko, doktor věd, spoluautor 670 patentových publikací, vzniklých z práce placené ne ze svého. O altruismu ve spojení s covid-19, vakcínou a sociálním cítěním jsem doposud nečetl a neslyšel ani slovo od uvedených a jiných miliardářů.

Zmiňuji se o covid-19 a problematice s vakcínou, protože promarněná možnost mezinárodní spolupráce v době krize zrodila novou formu konkurence ve sféře etiky, morálky a profesionalismu v době války o znalosti, technologie a trhy. Konkurence bude posilovat vědeckou rozvědku, hackery, vnitřní a vnější sabotáž. Již to málo uvedené neslibuje nic dobrého pro představitelnou budoucnost rozpolcené společnosti a pro opravdový konec pandemie strachu, nejenom z covid-19. Ve třetí části příspěvku se zmíním o nové laserové technologii. Vymyká se představám absolutní většiny osob. Proto nezkrotí strach našeho mocného, ale nevšemocného bratra v hlavní roli Hra života. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
27.09.2020


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponArménský velvyslanec sdělil, že Turecko do Náhorního Karabachu přesunulo vojáky ze Sýrie   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 16:16:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle údajů arménské strany přesunulo Turecko kvůli vyhrocení konfliktu v Náhorním Karabachu do Ázerbájdžánu asi čtyři tisíce vojáků ze severních oblastí Sýrie, řekl to v pondělí velvyslanec Arménie v Rusku Vardan Toganjan.

„Je to přesun bojovníků, vojenská rozvědka nejednou informovala, že se charterovými lety dostávají na letiště Nachičevan v Ázerbájdžánu. Asi čtyři tisíce bojovníků z území na severu Sýrie okupovaných Tureckem,“ řekl Toganjan novinářům.

Podle jeho slov se sestava těchto skupin dá těžko zjistit.

V regionu jižního Kavkazu vznikly po letním vyhrocení konfliktu a nynější eskalaci v Náhorním Karabachu nové geopolitické reálie, zdůraznil diplomat.

Sdělil, že během včerejšího rozhovoru s ruskou stranou učinilo vedení prohlášení o „nových geopolitických reáliích, jež se vytvořily po červencových událostech (na hranici mezi Arménií a Ázerbájdžánem) a po obnovení velkých válečných aktivit (na styčné linii v Náhorním Karabachu).

„Tyto reálie spočívají v tom, že na válčišti jižního Kavkazu dnes působí třetí strana, Turecko, strana NATO, která se aktivně účastní na straně Ázerbájdžánu v podobě vojenských poradců a dodávek zbraní apod.,“ řekl Toganjan.

Dnes mluvčí arménského ministerstva obrany Shushan Stepanyan prohlásila, že Ázerbájdžán v Náhorním Karabachu používá těžký raketomet.

„V noci pokračovaly boje s různou intenzitou. Od časného rána zahájil nepřítel útok s nasazením dělostřeleckých prostředků a obrněné techniky, včetně těžkého raketometu TOS,“ napsala na Facebooku.

Sdělila, že arménští vojáci zadržují útok a „způsobují nepříteli značné ztráty na živé síle a technice“.

Ministerstvo obrany neuznané Republiky Náhorní Karabach učinilo prohlášení o získání zpět v noci řady dříve ztracených pozic na styčné linii.

„V noci pokračovaly intenzivní bojové akce na jižním, jihovýchodním a severním směru frontové linie. Jednotky Armády obrany (pozn. Karabachu) způsobily v důsledku protiútoku velké ztráty nepříteli na živé síle a vojenské technice,“ praví se ve zprávě na portálu ministerstva obrany.
Islámský nácek Erdogan naopak vyzval, aby Jerevan přestal okupovat ázerbájdžánské území

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan okomentoval vyostření konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Podle jeho mínění nastal momentálně čas na to, aby „Arménie skončila s okupací ázerbájdžánského území“.

„Přišel čas, aby Arménie skončila s okupací, je čas platit účty. Jinak bude Arménie i nadále (konat, pozn. red.) svévolně. Musí opustit okupované území. Všichni vědí, že jsou to území Ázerbájdžánu,“ uvedl Erdogan v Istanbulu.

Vysílání probíhalo na Twitteru tureckého prezidenta. Kromě toho obvinil Minskou skupinu OBSE z toho, že není schopná vyřešit karabašský problém.

​„Za 30 let nevyřešili tuto otázku. A udělali všechno, aby se neřešila. Teď nás učí a někdy i vyhrožují. Ptají se: jsou tam (v Karabachu, pozn. red.) turečtí vojáci? Dodává Turecko zbraně? Ti, kteří se na to ptají, sami na sever Sýrie odeslali tisíce nákladních vozidel se zbraněmi,“ uvedl Erdogan a měl na mysli podporu ze strany Spojených států amerických směrem ke kurdským silám, které Turci považují za teororistickou organizaci.

Reakce Kremlu

Dnes situaci okomentovali také v Kremlu. Podle prezidentského mluvčího Dmitrije Peskova je nutné přesunout proces problému na politicko-diplomatickou cestu.

„Situaci nadále velmi pečlivě sledujeme. Myslíme si, že bojové akce by měly být okamžitě zastaveny a proces řešení konfliktu jako takového, stejně tak i důsledky současného vyostření, by měly přejít na politicko-diplomatickou cestu,“ uvedl.

Podle jeho slov také není čas na to, aby se zjišťovalo, kdo má pravdu a kdo je vinen. Nutné je dle jeho slov zastavení bojových akcí.


Zdroj: https://sptnkne.ws/DNvu , https://sptnkne.ws/DNvz
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBoje v Karabachu - začátek velké války nebo další eskalace?   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 10:22:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Scénář rozsáhlé války v Náhorním Karabachu, která zasáhne celý region - od Černého po Kaspické moře - je nepravděpodobný: s největší pravděpodobností nás čeká několik dní nepřátelských akcí, po nichž budou strany stále sedět u jednacího stolu a bude uzavřeno křehké příměří, řekl zaměstnanec Centra pro problémy Kavkazu a regionální bezpečnosti MGIMO Vadim Mukhanov.

"Každá eskalace, která se odehrává v Karabachu, se vzdaluje myšlence, že starý krvavý konflikt bude urovnán v míru." Strany konfliktu jsou nuceny zvykat si na to, že k jakýmkoli změnám dochází na bitevním poli a v prachu.

Za poslední desetiletí nebylo u jednacího stolu dosaženo ničeho a jakékoli vážné změny se soustřeďují na zhoršení nebo ztráty na obou stranách, “uvedl Mukhanov.

Podle něj to neumožňuje krátkodobě doufat, že konflikt bude skutečně vyřešen a že bude nalezen kompromis.

"Existuje jen málo vlivů na situaci." Doufejme, že ruská mediace opět povede k tomu, že bude možné konflikt dočasně umlčet a dát strany po sté za rokovací stůl. Ale prakticky neexistuje žádná naděje, že když budou sedět u jednacího stolu, bude dosaženo skutečného kompromisu, “uvedl expert.

Když už mluvil o dalším vývoji událostí v Karabachu, Mukhanov nevyloučil, že ostré a těžké nepřátelství bude pokračovat ještě několik dní.

"Později, když stranám dojde pára, i když dojde k vážnému vnějšímu vlivu minské skupiny (OBSE - pozn. Red.) A spolupředsedajícím zemím této skupiny v Jerevanu a Baku, budou strany alespoň předstírat, že jsou připraveny se posadit k jednacímu stolu." a doufám, že nás čeká příměří, i když křehké, “navrhl partner agentury.

Zároveň poznamenal, že eskalace konfliktu by mohla ovlivnit celý region, ale je nepravděpodobné, že by k tomu došlo.

"Rozsáhlá válka v Karabachu otřese celým kavkazským regionem a zasáhne všechny sousední země, včetně Turecka a Ruska, od Černého až po Kaspické moře." To by zase mohlo vést k humanitární katastrofě. Podle mého názoru je však takový scénář nepravděpodobný. Nejpravděpodobnější bude, že nejprve budou bitvy několik dní, pak přijde křehké příměří, “shrnul expert.

V neděli ázerbájdžánské ministerstvo obrany oznámilo, že arménské ozbrojené síly střílely na osady na kontaktní linii v Karabachu, podle těchto údajů jsou zabiti civilisté.
Podle arménského ministerstva obrany byl Karabach „vystaven leteckým a raketovým útokům“, arménská strana sestřelila dva vrtulníky a tři drony Ázerbájdžánu . Tiskový tajemník prezidenta neuznané republiky Náhorní Karabach Vahram Poghosyan uvedl, že mírové osady v Karabachu, včetně hlavního města Stepanakert, byly vystaveny dělostřelecké palbě a vyzval obyvatelstvo, aby se skrylo.

Po zhoršení situace v Karabachu vyhlásila arménská vláda v zemi stanné právo a výzvu k mobilizaci pro důstojníky, praporčíky a řadový rezervní personál mladší 55 let. Později se ázerbájdžánský parlament Milli Majlis také rozhodl zavést stanné právo v řadě měst a regionů země.

Řada států, včetně Ruska, Francie a Německa, vyzvala strany ke zdrženlivosti.

Arménský premiér Nikol Pashinyan uvedl, že nevylučuje možnost uznání nezávislosti Karabachu .

Konflikt v Karabachu začal v únoru 1988, kdy autonomní oblast Náhorní Karabach oznámila odtržení od Ázerbájdžánské SSR.

V průběhu ozbrojené konfrontace v letech 1992–1994 ztratil Ázerbajdžán kontrolu nad Náhorním Karabachem a sedmi sousedními regiony. Od roku 1992 probíhají jednání o mírovém urovnání konfliktu v rámci Minské skupiny OBSE v čele se třemi spolupředsedy - Ruskem, USA a Francií.

ESF


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřekročení hranice: Ruský velvyslanec komentoval prohlášení EU o Lukašenkově inauguraci   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 10:13:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prohlášení o inauguraci prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka, učiněná řadou evropských států, jsou příkladem nespravedlivého přístupu a bezpodmínečného zasahování do vnitřních záležitostí země, uvedl ruský velvyslanec v Minsku Dmitrij Mezentsev.

Evropská unie dříve ve čtvrtek uvedla , že inaugurace Alexandra Lukašenka je zbavena demokratické legitimity, což vede k prohlubující se krizi v Bělorusku.

"Existuje Vídeňská úmluva, ale existuje také to, co se nazývá" na dosah ruky ". Chovejte se tak, abyste nepřekročili určitou hranici, abyste nezasahovali do vnitřních záležitostí nezávislého a suverénního státu.

Formát prohlášení učiněných z řady hlavních měst evropských států, včetně hlavního města Evropské unie, je podle mého názoru příkladem nespravedlivého přístupu, porušování partnerské praxe a bezpodmínečného zasahování do vnitřních záležitostí země, pokusu o hodnocení, které si suverénní stát nezaslouží ", - řekl v rozhovoru pro televizní kanál STV.

Podle Mezentseva si myslí, že to evropští kolegové slyší a chápou, a že budou jednat opatrněji a klidněji, bez ohledu na to, „jaké příkazy jim budou vydávat z jejich hlavních měst“.

Masivní opoziční protesty začaly v Bělorusku 9. srpna, po prezidentských volbách, které vyhrál Alexander Lukašenko - podle CEC získal 80,1% hlasů. V prvních dnech byly akce potlačeny bezpečnostními silami a proti demonstrantům, kteří s výsledky nesouhlasili, použili slzný plyn, bleskové granáty a gumové projektily.

Podle oficiálních údajů bylo v prvních dnech zadrženo přes 6,7 tisíce lidí. Jak v té době informovalo Ministerstvo vnitra republiky, během nepokojů byly zraněny stovky lidí, mezi nimi více než 130 policistů. Úřady oficiálně potvrdily smrt tří demonstrantů.

Mezitím se ve středu uskutečnila Lukašenkova inaugurace , která vyprovokovala protestní akci, kterou policisté opět rozptýlili pomocí vodních děl.

ESFSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Trpí nejen Čína“: k čemu mohou vést Trumpovy plány na překonání ekonomické závislosti Spojených států na ČLR?   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 09:57:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V nadcházejících letech se Spojené státy musí stát výrobní velmocí a ukončit svou závislost na Číně. Tento slib učinil americký prezident Donald Trump na shromáždění v Pensylvánii. Současný šéf Bílého domu pravidelně kritizuje zavedený formát obchodních a hospodářských vztahů s Čínou, který z jeho pohledu přinesl zemi ztráty ve výši miliard dolarů. Republikán plánuje vrátit výrobní zařízení z území asijského státu. Jak však odborníci předpovídají, provádění takové politiky může v konečném důsledku negativně ovlivnit nejen Čínu, ale i samotnou Ameriku.

Donald Trump v případě svého znovuzvolení za prezidenta Spojených států slíbil eliminovat závislost země na čínském průmyslu.

"Během příštích čtyř let přeměníme Ameriku na světovou velmoc ve výrobě a jednou a navždy ukončíme naši závislost na Číně," uvedl Trump na shromáždění v Middletownu v Pensylvánii.

Šéf Bílého domu označil vstup Číny do Světové obchodní organizace v roce 2001 za „hroznou věc“. Podle něj se členství ve WTO stalo pobídkou pro rychlý průmyslový rozvoj ČLR. Spojené státy zároveň nebyly schopny realizovat svůj produkční potenciál, uvedl Trump.

Z jeho pohledu vytvoří americký průmyslový sektor v zemi nová pracovní místa.

Trump také věří, že s jeho příchodem k moci byly problémy zaměstnanosti a ekonomického rozvoje úspěšně vyřešeny, ale mnoho úspěchů bylo zrušeno pandemií koronavirů, z níž znovu obvinil Peking.

"Měli jsme nejlepší ukazatele zaměstnanosti v historii, nejlepší ekonomiku, nejlepší situaci na trhu cenných papírů v historii." I když nyní je trh téměř na stejné úrovni. Společně jsme kráčeli k úspěchu a poté jsme se stali obětí čínské infekce (COVID-19. - poz. ). Musíme vrátit Americe její dřívější velikost. Znovu, “řekl Trump.

„Ztrácíme miliardy“

Klíčovými tezemi Trumpovy volební rétoriky se stala revize obchodních a ekonomických vztahů s ČLR a zvýšení zaměstnanosti obyvatel. Současný prezident Spojených států předpokládá, že průmysl Spojených států je schopen vyrábět poměrně širokou škálu zboží, které se nyní dováží z Číny.

V srpnu v rozhovoru pro Fox News Trump uvedl , že současný formát obchodních a ekonomických vztahů s ČLR způsobil USA obrovské škody. Řekl, že s Pekingem nebude obchodovat, dokud asijská moc „nezachází s Američany správně“.

"Žádná země nás nevytrhla víc než Čína ... Ztrácíme miliardy, stovky miliard dolarů." Z Číny nic nedostáváme. Ano, přijde k nám určité zboží, které bychom sami mohli vyrobit ... (ale) nic nedostáváme. Ztrácíme jen peníze, “zdůraznil Trump.

Zároveň je přesvědčen, že možný příchod jeho rivala Joea Bidena do Bílého domu bude mít za následek katastrofické zvýšení ekonomické závislosti USA na Pekingu. Trump také připomněl varování zvláštních služeb země před údajně existujícími plány orgánů ČLR zasahovat do amerických voleb na straně kandidáta Demokratické strany.

V projevu na konferenci GOP koncem srpna Trump uvedl, že bude prosazovat převod průmyslových aktiv amerických společností z Číny do Spojených států. Navíc, pokud vyhraje volby za deset měsíců svého druhého prezidentského období, současná hlava státu slíbila vytvoření 10 milionů nových pracovních míst.

Odborníci připomněli, že s příchodem Trumpa do Bílého domu se obchodní a hospodářské vztahy mezi Washingtonem a Pekingem znatelně zhoršily. V roce 2018 zahájil prezident Spojených států takzvanou obchodní válku proti ČLR s cílem podpořit americké výrobce.

"Závěrem je, že současná správa se snaží bránit rozvoji čínských průmyslových odvětví náročných na vědu, zejména těch, která umožňují republice posílit její pozice ve vojenské sféře." Američané budou obecně spokojeni s rolí Číny jako dodavatele spotřebního zboží, ale Peking, vzhledem ke svým ekonomickým ambicím, tuto možnost přirozeně nemá rád, “vysvětlil v rozhovoru pro RT hlavní vědecký pracovník Ústavu USA a Kanady Ruské akademie věd Vladimir Vasiljev.

Hlavním nástrojem Washingtonu v obchodní válce bylo zvýšení dovozních cel na čínské zboží. V červenci 2018 uvalily americké orgány clo ve výši 25% na dovoz 818 druhů výrobků z Číny ve výši 34 miliard dolarů ročně.

V srpnu loňského roku Trump oznámil zvýšení tehdejších cel na čínské zboží v hodnotě 250 miliard dolarů z 25% na 30%. V září však odložil zavedení nových tarifů. Podle prezidenta Spojených států tímto způsobem udělal gesto dobré vůle a vyhověl žádosti místopředsedy Státní rady Čínské lidové republiky Liu He.

V lednu 2020 uzavřely USA a Čína dohodu o takzvané první fázi obchodní dohody. Podle dosažených dohod by měl Peking v příštích dvou letech koupit americké zboží za 200 miliard dolarů, což podle očekávání ve Washingtonu výrazně sníží obchodní nerovnováhu s Čínou.

„Neoprávněné opatření“

Trump opakovaně řekl, že USA vyhrávají obchodní válku s Čínou, ale tato interpretace byla kritizována odbornou komunitou. V polovině srpna tedy Bloomberg s odvoláním na americké ekonomy uvedl, že Peking nespěchal s plněním svých povinností nakupovat americké zboží.

Podle analytiků Trump nedosáhl významného pokroku v obchodní válce. Napjaté hospodářské vztahy s Washingtonem navíc sloužily pouze jako stimul pro rozvoj high-tech průmyslu v ČLR a zvýšení vývozu průmyslových výrobků.

Je pozoruhodné, že mnoho amerických společností není spokojeno s Trumpovými protičínskými ekonomickými iniciativami. Podle odhadů agentury Reuters podalo žaloby proti zákonnosti zavedení cel na výrobky z ČLR asi 3,5 tisíce amerických podniků.

Mezi odpůrci obchodních opatření přijatých šéfem Bílého domu patří průmysloví giganti Tesla a Ford Motors, velký maloobchod Target Corp a výrobce oděvů Ralph Lauren.

Podle Vladimíra Vasiljeva se zdá, že Trumpova protičínská hospodářská politika sleduje dobré a celkem rozumné cíle související s rozvojem průmyslu a zvyšováním počtu pracovních míst. Kurz, který oznámil šéf Bílého domu a jehož cílem je návrat výroby z ČLR do Spojených států, by zároveň mohl mít pro Spojené státy vážné negativní důsledky, říká expert.

"Alespoň část zboží, které se bude vyrábět ve Spojených státech, bude dražší než jejich čínské protějšky." To ovlivní mimo jiné maloobchodní ceny, a tedy i peněženku běžného amerického spotřebitele. Skutečně radikální snížení dovozu z ČLR vyžaduje restrukturalizaci americké ekonomiky, vypracování vhodného dlouhodobého plánu, ale ten zatím není k dispozici, “uvedl Vasiliev.

Podobný názor má i ředitel Institutu RAS pro Dálný východ Alexey Maslov. V komentáři k RT expert uvedl, že realizace Trumpova plánu masivního převodu výrobních zařízení z Číny do Spojených států nevyhnutelně povede ke zvýšení cen průmyslových výrobků.

"Technicky to, o čem Trump mluví, znamená úplné přerušení ekonomických vztahů s Čínou." Samozřejmě to bude neodůvodněné opatření. Pro USA je účelnější převádět výrobní aktiva z Číny do jiných zemí - Indie, Brazílie, Argentiny, a nevracet podniky na své území. Trump by také v rámci své politiky mohl snížit účast čínských investorů v americkém podnikání, “říká expert.

Alexey Maslov je zároveň přesvědčen, že pokračování kurzu zaměřeného na rozsáhlé omezení obchodních a ekonomických vztahů s Pekingem v budoucnu negativně ovlivní high-tech průmysl ve Spojených státech.

"Trpí nejen Čína, ale také Spojené státy." Již dnes má mnoho čínsko-amerických společností velké problémy, například ty, které dodávaly mikročipy do ČLR. Až 40% těchto produktů se vyváží ze Spojených států do Číny. Američtí výrobci také utrpí ztráty z obchodní války, protože jsou zbaveni možnosti vydělávat peníze na čínském trhu, “vysvětlil Maslov.

Alexey Zakvasin, Elizaveta Komarova


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpolkový sněm vyzval vládu Německa, aby nepodporovala vstup Ukrajiny do EU a NATO   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 09:46:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanci strany Alternativa pro Německo (AfD) apelovali na vládu SRN s výzvou k „zachování neutrality“ Kyjeva a pokud možno k vystoupení proti vstupu Ukrajiny do EU a NATO. To je uvedeno v odvolání, se kterým se RT seznámila.

„Německý Spolkový sněm vyzývá federální vládu, aby zachovala neutralitu Ukrajiny, tj. Pokud je to možné, aby se postavila proti vstupu země do Evropské unie a NATO,“ uvádí se v textu.

Němečtí poslanci ve svém projevu také opakovaně zmiňují Rusko a jeho vazby s Ukrajinou.

Podle nich jsou Kyjev a Moskva zejména navzdory pokračujícímu zhoršování vztahů „vzájemně propojeny z kulturního, náboženského, jazykového, ekonomického a etnického hlediska“.

"Ukrajina nemůže čelit volbě mezi Ruskem a Západem." To podnítí rozkol v zemi, “konstatují poslanci.

V této souvislosti si představitelé AfD připomínají dohodu o přidružení podepsanou v roce 2014 mezi Ukrajinou a EU, která zemi „rozdělila“ a „významně přispěla k eskalaci vnitřního konfliktu v zemi“.

S ohledem na současnou situaci by tedy cílem zahraniční politiky Berlína a Bruselu „mělo být rozvíjení vztahů s Ruskem a zahrnutí Ukrajiny do celkové integrace,“ dodali poslanci.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dříve řekl, že členství v NATO je pro stát strategickým úkolem .

Místopředsedkyně vlády Ukrajiny pro evropskou integraci Olga Stefanishina zase vyjádřila důvěru v to, že se země „definitivně stane“ členem Evropské unie . Podle ní „je to jen otázka času“.

ESFSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon“Izrael je můj druhý domov”, “Jsem Taiwanec”, “Omluvte se vietnamským drogovým dealerů”, to jsou “české elity” po roce 1989. Chtěl M. Jakeš, nebo L-Štrougal dělat z ČSSR Sovětský svaz?   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 07:08:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rok 1989 přinesl obrovskou změnu celé naší zemi. Také se díky tehdejšímu převratu na scéně etablovaly nové politické elity. Jaký měly a mají vztah ke své vlastní zemi a národu demonstruje pár výroků.

Prezident Zeman (údajně vlastenecký prezident) v roce 2018 při návštěvě Izraele, “Izrael je můj druhý domov”. Proč měl potřebu M. Zeman pronášet podobné výroky (ačkoliv není Žid) právě v Izraeli a né třeba v sousedním Slovensku, by jistě stálo za vážnou debatu?!

Nebo letos při neobvyklé návštěvě předsedy senátu Vyskočila na Taiwanu, “Jsem Taiwanec”. To mu poradil jeho řídící orgán americké ambasády v ODS, nebo ambiciózní manželka z malého města? Byla to situace dosti komická, protože do té doby zcela neznámý Vyskočil nebyl ještě na svoji roli připraven a svůj projev prokoktal a problekotal jako postavička z komediálního filmu.

Když v roce 2018 vyjevil tehdejší místopředseda vlády L. Zaorálek prohlásil veřejně, že vietnamská komunita v ČR je organizovaný zločin, bylo trapné ticho. Zaorálek jen řekl nahlas to, co každý ví. Výjimku udělal dlouhodobý zástupce vietnamských “podnikatelů! Europoslanec OSD J. Zahradil, který vyzval Zaorálka k omluvě Vietnamcům – “drogovým dealerům”. Bylo to tehdy tak trapné, že se k Zahradilovi raději nepřidal ani nikdo další z tábora podporovatelů nebílé imigrace z celého oficiálního politického spektra.

Co z výše uvedených náhodně vybraných výroků plyne? Současné “české politické elity” nemají ke své zemi a národu žádný vztah. Jejich touha sloužit cizímu pánovi proti vlastní zemi je jejich nejvyšší metou a projevovat opovržení vlastní zemí a národem se snaží pokud možno co nejhlasitěji. Za to doufají, že ji pán dovolí tuhle vzít nějaké “všimné”, támhle něco “odklonit” do své kapsy (s výjimkou M. Zemana), což je základ liberální demokracie – dosazovat do vedení lidi s morální vadou, které je pak možno snadno z ciziny řídit. Jen jim nedochází, že až ve službě cizímu pánovo svoji zemi zcela zničí, tak už je pán nebude potřebovat a nechá je zahynout s národem, který tak nenáviděli.

To mě nutí porovnat to s “elitami” před rokem 1989. Jistě byly to nomenklaturní kádry sloužící pochybné marxistické ideologii, ale třeba M. Jakeš, nebo L. Štrougal určitě nechtěl z ČSSR dělat Sovětská svaz, nebo sem stěhovat statisíce Kazachů, Uzbeků, nebo Rusů jako si přejí současné “elity” v případě černochů, muslimů. nebo Vietnamců.

Jak podobnému stavu čelit? Nebát se říkat pravdu a těchto sluzích ciziny. Že nás budou obviňovat z neonacismu, antisemitismu, rasismus, xenofobie?! Tak ať mě nějaký protičeský klaun nemůže urazit.

Miloš Zastrčil
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProces s Julianem Assangem: maska impéria spadla   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 07:02:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Koncept „historie ve vývoji“ byl doveden do extrémů, pokud jde o mimořádnou službu veřejnosti, kterou vykonává historik, bývalý britský diplomat a aktivista za lidská práva Craig Murray.

Murray - doslova, i na celosvětové úrovni - nyní zaujímá pozici jako náš muž v galerii pro veřejnost, jelikož velmi důkladně a v živých detailech dokumentuje soudní proces, který bychom mohli definovat jako proces století, pokud jde o provozování žurnalistiky: soudní maškaráda s Julianem Assangem v Old Bailey v Londýně.


Zaměřme se na tři Murrayovy zprávy z tohoto týdne - s důrazem na dvě vzájemně propojená témata: co USA skutečně soudně stíhají a jak západní korporační média ignorují soudní řízení.

Zde Murray podává zprávu přesně o tom okamžiku, kdy maska impéria spadla, nikoli s úderem, ale s fňukáním:

„Rukavice byly v úterý sundané, když vláda USA výslovně tvrdila, že všichni novináři mohou být podle zákona o špionáži (1917) stíháni za zveřejnění utajovaných informací.“ (kurzíva moje)

„Všichni novináři“ - to znamená každý legitimní novinář jakékoli národnosti, působící v jakékoli jurisdikci.

V rámci interpretace argumentu Murray dodal: „Vláda USA nyní říká, a to zcela otevřeně před soudem, že tito reportéři mohli, vlastně měli jít do vězení, a tímto způsobem budeme jednat v budoucnu. Washington Post, New York Times, ani jiná „velká liberální média“ v USA nejsou u soudu, aby to slyšeli, a neinformují o tom (kurzíva moje) - kvůli jejich aktivní účasti na „odlišnosti“ Juliana Assangeho jako něčeho nelidského, jehož osud lze ignorovat. Jsou opravdu tak stupidní a nechápou, že jsou další na řadě?

Bohužel ano.“

Nejde o to, že paladinové „velkých liberálních médií“, jak se sami nazývají, jsou stupidní. Neúčastní se šarády v Old Bailey, protože jsou zbabělci. Musí si uchovávat svůj proslulý „přístup“ do útrob impéria - takový druh „přístupu“, který umožnil Judith Millerové „prodat“ nelegální válku v Iráku na hlavních stránkách ohromného množství novin, nebo umožnil Bobu Woodwardovi, agentovi CIA a přílišnému oportunistovi, psát jeho „zasvěcené“ knihy.

Nic zajímavého.

Již dříve Murray podrobně popsal, jak „mainstreamová média zavírají oči. V galerii pro tisk byli tři reportéři, jeden z nich byl stážista a jeden zastupoval Národní unii novinářů. Přístup veřejnosti je stále omezen a hlavním nevládním organizacím, včetně Amnesty, PEN a Reportéři bez hranic, je zabraňováno ve sledování procesu online, i ve fyzické účasti.“

Murray také podrobně popsal, jak „nás šest, jimž je umožněn přístup do veřejné galerie, mimochodem musí několikrát denně vystoupat po 132 schodech, abychom se tam dostali. Jak víte, mám velmi nemocné srdce; jsem ve věku Julianova otce, jemuž je 78; a další z nás má kardiostimulátor.“

Takže proč je Murray „mužem v galerii pro veřejnost“? „Ani v nejmenším nesnižuji udatné úsilí ostatních, když uvádím, že se cítím povinen to detailně sepsat, protože jinak by tato životně důležitá základní fakta o nejdůležitějším soudním procesu století a jeho průběhu upadla v zapomnění, veřejnost by se nedozvěděla téměř nic. Pokud by se jednalo o skutečný, pravý proces, potom by chtěli, aby to lidé viděli, neminimalizovali by účast, jak fyzickou tak online.“

Pokud lidé z celého světa nebudou číst zprávy od Murraye - a od pár dalších novinářů, ovšem s mnohem menšími podrobnostmi - budou ignorovat nesmírně důležité aspekty a celkově otřesný kontext toho, co se skutečně děje v srdci Londýna. Pokud jde o žurnalistiku, hlavním faktem zůstává, že západní korporační média celý případ naprosto ignorují.

Podívejme se například, jak Velká Británie informovala o 9. dnu soudního procesu:

Deník The Guardian nezveřejnil žádný článek - stejně asi nemůže psát o soudním procesu, protože noviny si již mnoho let neberou servítky a očerňují a zcela démonizují Juliana Assangeho.

V deníku The Telegraph nebylo uvedeno nic - deník má velmi blízko k MI6. Pouze krátká zpráva v Daily Mail.

V deníku The Independent vyšel krátký článek - a to jen proto, že jeden ze svědků, Eric Lewis, je jedním z ředitelů společnosti Independent Digital News and Media Ltd, která tyto noviny vydává.

Již celé roky je proces, spojený s degradací Juliana Assangeho na nelidskou úroveň, založen na tak častém opakování celé řady lží, až se staly pravdou. Hradba mlčení o celém procesu nyní dělá divy, neboť odhaluje pravou tvář západních liberálních „hodnot“ a liberální „demokracie“.

Hovoří Daniel Ellsberg

Murray poskytl naprosto zásadní kontext pro to, co Daniel Ellsberg, který zveřejnil materiály „The Pentagon Papers“, zcela jasně uvedl na lavici svědků.

Záznamy o válce v Afghánistánu, které publikoval web WikiLeaks, byly docela podobné zprávám, které psal (na nízké úrovni) sám Ellsberg o Vietnamu. Geopolitický rámec je stejný: invaze a okupace, proti zájmům naprosté většiny napadených a okupovaných.

Murray názorně poukázal na Ellsberga a uvedl: „Válečné záznamy odhalily vzorec válečných zločinů: mučení, atentáty a komanda smrti. Jedna věc, která se změnila od Vietnamu, je ta, že vše je nyní normalizováno a klasifikováno jako přísně tajné.“

To je velmi důležitý bod. Veškeré dokumenty „The Pentagon Papers“ byly ve skutečnosti přísně tajné. Zásadní však je, že dokumenty WikiLeaks nebyly přísně tajné: ve skutečnosti byly pod úrovní přísně tajné, nepodléhaly omezenému šíření. Nebyly tedy opravdu tajné - jak nyní tvrdí vláda Spojených států.

V souvislosti s dnes již legendárním videem Collateral Murder (Kolaterální vražda) Murray podrobně popisuje Ellsbergův argument: „Ellsberg uvedl, že to rozhodně ukazuje vraždu, včetně úmyslné kulometné palby na zraněného a neozbrojeného civilistu. Že to byla vražda, je evidentní. Pochybné slovo bylo „kolaterální“, což znamená neúmyslné. Co na tom bylo ale skutečně šokující, byla reakce Pentagonu, že tyto válečné zločiny byly spáchány v rámci pravidel zapojení. To umožnilo vraždění.“

Obžaloba neumí vysvětlit, proč Julian Assange nevydal minimálně 15 000 spisů; jak dlouho mu trvalo redigovat ty, které byly zveřejněny; a proč Pentagon i Ministerstvo zahraničí odmítly spolupracovat s WikiLeaks. Murray uvedl: „Ani o deset let později vláda USA stále nedokázala uvést jméno ani jednoho člověka, jehož by zveřejněné zprávy WikiLeaks skutečně poškodily.“

Spoutaný Prométheus 2.0

Prezident Trump učinil dvě notoricky známá prohlášení ohledně WikiLeaks: „Miluji WikiLeaks“ a „O WikiLeaks nic nevím“. To však nemusí prozrazovat nic o tom, jak by jednala hypotetická Trumpova administrativa 2.0, kdyby byl Julian Assange vydán do USA. Nyní se děje to, že nejmocnější frakce „deep state“ ho chtějí „zneškodnit“. Navždy.

Měl jsem nutkání vypodobnit těžký úděl Juliana Assangeho jako Spoutaného Prométhea 2.0. V této hluboce dojímavé a bolestné postmoderní tragédii se klíčová dějová linie soustřeďuje na smrtící ránu skutečné žurnalistice ve smyslu sdělovat pravdu moci a síle.

S Julianem Assangem se nadále zachází takovým způsobem, jako kdyby byl extrémně nebezpečný zločinec, jak uvedla jeho partnerka Stella Morisová na Twitteru.

Craig Murray pravděpodobně vstoupí do historie jako ústřední postava ve velmi malém chóru, který nás všechny varuje před následky tragédie.

Je rovněž docela příhodné, že tato tragédie je také komentářem k předchozí éře, která na rozdíl od básně Williama Blakea (Manželství nebes a pekla) obsahovala Manželství pekla a pekla: GWOT a OCO (Globální válka proti teroru pod vedením George W. Bushe a Zahraniční alternativní operace pod vedením Baracka Obamy).

Julian Assange je souzen za to, že odhalil a prozradil válečné zločiny impéria v Iráku a Afghánistánu. Nakonec tedy veškerý ten hluk a vřava po 11. září neznamenaly nic.

Ve skutečnosti metastázovaly do nejhorší noční můry impéria: objevení se hlavního, rovného konkurenta, jakým je spojené strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou.

„Není zde temnoty, v tomto švitořícím světě“ (T.S. Eliot, Spálený Norton). Armáda budoucích Assangů vyčkává.

Pepe Escobar

Julian Assange trial: the mask of Empire has fallen vyšel 18.9.2020 na thesaker.is. Překlad Zvědavec.


Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/09/8448-proces-s-julianem-assangem-maska-imperia-spadla.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSvětová banka plánuje, že epidemie COVID-19 bude trvat až do roku 2025, uniklo z dokumentů schválených grantů pro rozvojové země!   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 06:58:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světová banka plánuje, že epidemie COVID-19 bude trvat až do roku 2025, uniklo z dokumentů schválených grantů pro rozvojové země! Roman Prymula chce zavřít střední a vysoké školy, skoro měsíc trvalo, než si všiml sarkastického zářijového memu na Aeronetu, který upozorňuje na absurditu pravidel nošení roušek ve školách! Ministr zdravotnictví chce proto zrušit hodiny tělocviku na školách a rovněž hudební výchovy! Jenže, situace dramaticky eskaluje, protože WHO začala varovat, že farmaceutické společnosti z celého světa hlásí, že vakcíny proti COVID-19 nebudou zřejmě nikdy fungovat stoprocentně, jestli tedy vůbec!

Po nástupu nového ministra zdravotnictví v ČR se situace radikálně dramatizuje. Roman Prymula v neděli oznámil, že by se měly zavřít střední a rovněž vysoké školy, přičemž jedinou výjimku by měli studenti prvních dvou semestrů VŠ, aby si prý zvykli na vysokoškolský rytmus, což je argument od epidemiologa jako oslí noha. Jinými slovy, studenti první rok na škole si budou mezi sebou šířit virus, ale starší studenti nesmí? Kdepak, celá tato komedie sleduje něco úplně jiného. Roman Prymula rovněž navrhl opatření pro základní školy, a to možná i v důsledku podnětu Aeronetu, jak nás upozornila lékařka z Prahy, která na náš memový podnět se obrátila na ministerstvo zdravotnictví s logickou poznámkou. Ano, týká se to hodin tělocviku na základních školách, protože bizarní rozměr nošení roušek ve školách má neuvěřitelnou souvislost.

Na měsíc září jsme na Aeronetu jako hlavní měsíční mem zvolili sarkastickou poznámku o tom, že jedna hodina tělocviku v tělocvičně napumpuje do plic dítěte až 1000 litrů vzduchu od spolužáků. A potom jdou děti z tělocviku do třídy a musí si nasadit roušky, protože je to nařízení ministra zdravotnictví kvůli Covidu. Toto absurdní opatření nošení roušek ve školách, když děti si je sundavají při hodinách tělocviku, kdy dětské plíce kvůli cvičení pracují zrychleně a napumpují do plic za hodinu až 1000 litrů vzduchu, prostě potvrzuje tu absurditu celé situace.

A teprve po měsíci po uveřejnění našeho měsíčního memu vpravo nahoře si toho na ministerstvu zdravotnictví všimli a Roman Prymula tak po měsíci nošení roušek dětmi ve školách chce zakázat hodiny tělocviku, protože logicky s rouškami děti cvičit nemohou. Zatímco na Aeronetu na to upozorňujeme už od 1. září v našem sarkastickém memu, teprve po měsíci na náš podnět zareagovalo ministerstvo zdravotnictví.

Děti při tělocviku nemohou mít roušky, ministerstvo to zjistilo až měsíc po Aeronetu a po otevření škol

Dovedete si jistě představit, kolik vzduchu během hodin tělocviku děti do plic nadýchaly za celý měsíc, kolik aerosolu v uzavřených šatnách pro převlékání a v samotných uzavřených tělocvičnách se dostalo do vzduchu, když děti neměly roušky. Pokud by Covid-19 byl nějaký skutečně smrtelný moribundus, polovina dětí by již byla po smrti, protože i toho největšího mameluka logicky napadne, že když dětem nařídí nosit roušky ve školách, ale nenosí je při tělocviku, ani při obědě ve velkých jídelnách, kde se také nevětrá a kde je tolik aerosolu a moribundu ve vzduchu, že když strávíte 20 minut ve školní jídelně u stolu bez roušky, tak si děti při povídání mezi sebou naprskají do úst mezi sebou způsobem, že by z toho jeden zprymulovatěl. Roušky jsou prostě placebo, které má dát někomu pocit opatření, které ale logicky nefunguje, protože to zkrátka je jenom placebo bez účinku.

Roman Prymula tak chce zrušit hodiny tělocviku a rovněž hudební výchovy, protože jak se ukazuje, a zcela logicky, ani tam děti roušky nenosí, protože musí zpívat a při zpěvu hadr na ústech prostě překáží. Všechna tato opatření přitom přichází až po měsíci od začátku školního roku. Neustále se přitom hovoří o tom, že tato virová vlna je pouze na dobu omezenou, i když nikdo neříká, kdy opravdu skončí, protože nikdo to neví, ani samotní epidemiologové. Mezinárodní obchodní organizace WTO minulý týden oznámila, že očekává oživení světové ekonomiky po skončení virové nákazy až v roce 2023, ovšem Světová banka (The World Bank) v uniklých materiálech uvádí, že počítá s koncem epidemie koronaviru až v roce 2025. A to je naprostý šok, protože nosatí vědí pokaždé úplně nejlépe, jak dlouho bude to které konkrétní spiknutí trvat. A jak došlo k odhalení?

Je to venku! Světová banka odhalila, že koronavirová krize bude trvat minimálně do roku 2025!

Světová banka totiž již v dubnu začala schvalovat jednotlivým rozvojovým zemím úplně nové grantové programy na vypořádání se s epidemií COVID-19 a tyto výzkumné granty pro vědecké bádání a mapování nákazy jsou rozděleny na 5 let od poloviny dubna 2020 do 31. března 2025! Světová banka v uniklém a na webu publikovaném dokumentu o grantu pro africkou Keňu uvádí, kolik peněz bude do roku 2025 proinvestováno v grantu na opatření a zvládání covidové nákazy.

Dokument je naprosto šokující, do roku 2025 mají být v Keni vybudovány nejen lůžka a oddělení v nemocnicích na zvládání Covidu, ale i připraveny spalovny na spalování toxických a infikovaných těl. Součástí grantu za 50 milionů dolarů je i mediální propaganda a podpora rozhlasových pořadů informujících veřejnost o nákaze a o prospěšnosti očkování. Tabulka grantu mluví doslova sama za sebe. Světová banka tak přímo v tomto dokumentu potvrzuje, že covidová “plandemie” je zatím plánována až do roku 2025. A tím se dostáváme k vykopání psa ze země.

Světová zdravotnická organizace totiž začala vypouštět podivné pokusné balónky do médií, že veřejnost by neměla očekávat od vakcíny proti Covid-19 zázraky, a že je možné, že žádná taková vakcína nikdy ani nebude. A poslední informace z WHO toto pouze potvrzují, protože britská AstraZenece, která je hlavním lídrem vývoje tzv. západní vakcíny, přerušila 3. fázi testování své vakcíny kvůli podezřelým úmrtím testovaných osob a po několika dnech testování resetovala a zahájila ho znovu od počátku, od první fáze testování. Ano, příčinou skutečného resetu bylo zjištění, že vakcína již nefunguje na nové a zmutované kmeny koronaviru, že účinnost vakcíny po uvedení na trh by byla mizivá. To ale znamená, že na koronavirus nebude vakcína nikdy k dispozici, takže s virem se bude muset civilizace naučit žít, jinak civilizace zahyne.

Bez kolektivní imunity a prskání lidí na sebe to nepůjde, na vakcíny zapomeňte

Jedinou cestou je přímá imunizace ve společnosti a získání kolektivní imunity, a to i za tu cenu, že někteří lidé zemřou v důsledku na komplikace s jinou nemocí. Děti měly dosud nízkou úmrtnost, protože mají nejvyšší úroveň imunizace v kolektivu. Člověk už nikdy v životě nepřijde do styku s tolika osobami pohromadě, jako když člověk chodí do školy. Děti se proto imunizují v obrovských počtech mezi sebou, dospělý člověk už nikdy takové koncentraci imunizace vystaven nebude, protože v zaměstnání už obvykle s tolika lidmi člověk do kontaktu nepřijde, pokud tedy nejde o specifické profese prodavaček a pokladních v supermarketech, a v případě úřednic na úřadech.

Proto WHO dopředu varuje před velkými očekáváními od vakcíny, protože i když se necháte očkovat, vakcína zřejmě nebude fungovat na všechny mutace viru a klidně se stane, že dostanete covidovou chřipku i po očkování. A víte, co to bude znamenat. Jakmile to praskne a dostane se to na veřejnost, z ministra zdravotnictví v ČR se stane gestapák, který vystoupí v televizi a oznámí, že lidé musí už natrvalo nosit roušky, natrvalo musí zůstat zavřené hospody, natrvalo bude platit zákaz shromažďování, natrvalo bude platit trasování a šmírování obyvatelstva.

Vakcíny asi nebudou fungovat stoprocentně, varuje dopředu WHO a otevírá se tak děsivý scénář trvalé “prymulizace” společenského života a pohybu občanů v ČR

Nemyslete si, že Světová banka jako vrcholný orgán světového sionistického bankovního kaganátu poskytuje rozvojovým zemím granty na COVID-19 do roku 2025 jen tak z plezíru a pro nic za nic. Oni vědí, že covidová krize bude trvat minimálně 5 let a během této doby zlikvidují góje, automobilový průmysl se spalovacími motory, dojde k vybudování 5G sítí v celé západní civilizaci, která bude použita ke sledování obyvatelstva a po těch 5 letech už bude hotovo. Protože každý bude sledovaný ve svém 5G mobilu, každého bude možné dohledat a zavřít do izolace, pod záminkou, že přišel před XX hodinami do styku s nějakým nakaženým, nebude proti tomu odvolání a po ulicích budou chodit kovidová Gestapa a kontrolovat 5G mobilní telefony okolojdoucích, že mají covidovou povolenku na vycházku.

Prymulizace společnosti bude dotažena do stavu a obrazu dystopické společnosti orwellovského formátu. A je opravdu důvod mít obavy. Kdyby se jednalo jen o fámy a povídačky, že jedna paní povídala, tak by se nikdo nevzrušoval. Ale když vidíte přímo před očima plány Světové banky a jejich grantové programy a tabulky, kde se mluví o projektech financovaných až do roku 2025, tak vám prostě leccos dojde. A běda tomu, komu nedojde. Tupý gój se špejlí v nosu, s dírou v kapse a s hadrem na hubě, to bude pohled, panečku. Genocida národa a jeho svobod!

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSoužití křesťanů a muslimů nemůže být pokojné! Orbán odmítl nový pakt Leyenové EU na relokaci imigrantů   
Pridal tk Pondělí 28 září 2020 - 06:38:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Maďarský premiér Viktor Orbán odmítl staronový návrh Imigračního paktu EU představený ve středu šéfkou EU Leyenovou a komisařkou pro vnitro Johanssonovou.

„Maďarsko nechce mít na svém území multikulturní společnost, neboť je přesvědčeno, že takové soužití muslimů a křesťanů nemůže být pokojným, bezpečným a prosperujícím“, shrnul maďarská východiska premiér Orbán.

Proradnost nového paktu Maďarsko spatřuje a exponuje v tom, že pakt členské státy svazuje "povinnou solidaritou" při deportaci imigrantů, která pokud se nezdaří, jak tomu většině případů je, vyústí v relokaci imigranta do té "solidární" země, která ho neuspěla deportovat.

Zdroj: https://wpolityce.pl/swiat/519260-wywiad-z-orbanem-wegry-przeciw-paktowi-o-migracji

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2523 sec,0.0701 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,742kB