Úterý 29 září 2020
Eurokomisařka Věra Jourová čelí výzvě k okamžité rezignaci kvůli urážce Maďarska, na stole jsou dokonce i sankce Budapešti proti České republice, pokud nedojde k přijatelné omluvě!   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 19:27:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Eurokomisařka Věra Jourová čelí výzvě k okamžité rezignaci kvůli urážce Maďarska, na stole jsou dokonce i sankce Budapešti proti České republice, pokud nedojde k přijatelné omluvě! Proč Babišova eurokomisařka zaútočila v rozhovoru pro Der Spiegel na Maďarsko slovy o tamní “nemocné demokracii” a nekonzultovala to předem s českou vládou? Za celým útokem je nenáviděný maďarský zákon z roku 2017, komplikovaná role Světové banky, utajená pozice The Rothschild Bank a neziskovky George Sorose! Je to celé o odhalování původu peněz pro NGO sektor v Maďarsku!

Andrej Babiš má obrovský problém, který mu upekla jeho chráněnkyně, evropská komisařka pro evropské hodnoty Věra Jourová. V rozhovoru pro německý Der Spiegel uvedla, že Viktor Orbán rád o sobě tvrdí, že v Maďarsku buduje non-liberální demokracii, ale podle Jourové spíš tvoří nemocnou demokracii. Vzhledem k tomu, že Maďarsko je demokratickou zemí, kde občané demokraticky volí své představitele, kteří chtějí politiku takovou, jakou razí Viktor Orbán, potom lze říct, že Věra Jourová označila za nemocné samotné maďarské občany a voliče. Viktora Orbána na rozhovor v Der Spiegel upozornili jeho poradci a rovněž také maďarská rozvědka.

Ta podle zpráv maďarských novinářů věděla o obsahu rozhovoru ještě dříve, než byl publikován listem Der Spiegel. Útok Věry Jourové přichází poté, kdy minulý čtvrtek Evropský soud rozhodl, že maďarský zákon z roku 2017 o povinné registraci neziskových organizací financovaných ze zahraničí je diskriminačním a neodůvodněným omezením jak pro dotčené organizace, tak pro osoby, které jim tuto podporu poskytují. A právě zde je brutálně zakopaný pes, okolo něhož se točí i dnešní skandál Věry Jourové. O tomto se na českých mainstreamových médiích nedočtete, o co ve skutečnosti jde.

Všechny ty útoky proti Maďarsku jsou kvůli skoro bezvýznamnému zákonu a novele o neziskových organizacích z roku 2017. O co vlastně jde?

Nejprve se musíme vrátit do roku 2017, kdy maďarský parlament přijal zákon o neziskovém sektoru, kterým se nově upravují podmínky pro činnost NGO neziskových organizací v Maďarsku. Hned na úvod musíme upozornit, že zákon nezakazuje činnost zahraničními penězi financovaných neziskovek v Maďarsku, ale pouze zavádí dvě opatření. Prvním z nich je registrace neziskovky u maďarských soudů a druhým opatřením je odhalování skutečných poskytovatelů peněz ze zahraničí, pokud za kalendářní rok osoba (fyzická či právnická) pošle neziskovce více než 1 600 USD. Jméno skutečného dárce, případně majitele právnické osoby, poté musí být zveřejněno na webu neziskové organizace, a rovněž na webové stránce musí být zřetelně uveden nápis: “Tato nezisková organizace je financována ze zahraničních zdrojů a může být sponzorována zahraničními mocnostmi a organizacemi”.

Evropský soud minulý čtvrtek rozhodl, že toto opatření je diskriminační pro osoby, které darují peníze na činnost NGO v Maďarsku. Jinými slovy, celý skandál a tahanice u evropských soudů není o tom, že by Maďarsko zakázalo činnost zahraničním neziskovkám v zemi, ale jde pouze o jednu a zdánlivě banální věc, totiž o veřejné odhalení skutečných donátorů těchto neziskovek. A právě proto z Maďarska odešla Středoevropská univerzita George Sorose po přijetí tohoto zákona. Možná vám to nedává smysl, přece v čem je problém, vždyť George Soros se přece netají tím, že sype peníze do své Open Society Foundations neziskovky a do své Central European University. Proč tedy z Maďarska odešel se svojí školou a se svojí neziskovkou?

Brusel útočí na Budapešť kvůli tomu, že od roku 2017 uplatňuje na neziskový NGO sektor v Maďarsku verifikační mechanismy AML na prokazování původu peněz

Důvodem je totiž znění maďarského zákona, které požaduje po každém zahraničním dárci neziskovky, aby odhalil skutečný zdroj darovaných peněz. Je to úplně totéž, co po každém z nás chce každá banka, pokud máme u ní otevřený jakýkoliv účet. Každý z vás musí bance deklarovat skutečný zdroj peněz. Jenže, u neziskového sektoru v celé EU to takto nefunguje. Neziskovky nepodléhají bankovním kontrolám AML proti praní špinavých peněz, z tohoto procesu jsou totiž vyloučeny, a to z jednoduchého důvodu: Nejsou to profitové organizace. Dárci neziskových organizací jsou totiž vládní instituce, ambasády různých zemí, ministerstva zahraničí různých zemí, hedgeové fondy, nadnárodní banky a v neposlední řadě Světová banka (The World Bank) a rovněž The Rothschild Bank. Kontrolu použití peněz neziskovky tak provádí přímo dárci, nikoliv banky.

Neziskový sektor proto nepodléhá bankovním AML kontrolám původu peněz, protože z titulu neziskového sektoru jsou všechny příjmy považovány za “neziskové” a bez profitu, což je podmínka AML bankovních prověrek, že příjem musí mít charakter profitu. Jelikož nezisková organizace nemá charakter profitové organizace, nemohou se na ní vztahovat ani evropské bankovní předpisy AML (Anti-Money Laundering). Toto je tajemství neziskovek, proč jsou tak populární pro miliardáře, finanční moguly, oligarchy, proč kdejaký boháč má neziskovku. Jenže, maďarský zákon do tohoto vhodil v roce 2017 vidle. K čemu tedy došlo?

Neziskovky mají dva účty. Jeden je transparentní, a tam chodí dary z běžných bankovních účtů. Druhý účet je privátní, a tam chodí SWIFT wirové transakce od velkých a těžko dohledatelných dárců

Neziskovky v Maďarsku musí od roku 2017 uvádět skutečného dárce, nikoliv prostředníka, bez ohledu na to, jestli prostředníkem je fyzická nebo právnická osoba. Za normální situace funguje financování NGO sektoru tak, že neziskovka má celkem dva účty. Jeden účet je transparentní, ten je určen pro výběr darů od menších sponzorů a druhý účet je provozní a neveřejný, ze kterého se platí mzdy zaměstnanců NGO, faktury, provozní náklady atd. Většina laiků, kteří se v provozu neziskovek neorientují, si myslí, že neziskovka musí vést na transparentním účtu celé své fungování a činnost, ale to je omyl.

Neziskovka není povinna vůbec k vedení transparentního účtu, ten je vyžadován pouze některými dárci, obvykle státem, kdy stát jako dárce přispěje pouze na transparentní účet, protože to např. vyžadují předpisy. Ovšem provoz neziskovky ve skutečnosti běží hlavně z netransparentních účtů, a důvod je celkem prozaický, je to zákon o ochraně osobních údajů. Z transparentu lze hradit třeba příspěvky na cestu, příspěvek zaměstnanci na projev tam a tam, na ubytování, ale nelze z transparentu platit mzdu, ani osobní ohodnocení, pakliže k tomu zaměstnanec neziskovky nedá písemný souhlas. Nelze totiž vyplácet zaměstnance z transparentního účtu bez souhlasu zaměstnance, to by bylo porušení předpisů Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mluvíme o ČR, ale v Maďarsku i jinde je to úplně stejné.

V Maďarsku jde o snahu vlády odhalit autory a majitele SWIFT wired transakcí pro maďarské neziskovky

A tady se dostáváme k tomu hlavnímu, k odhalování skutečných dárců v Maďarsku. Až do roku 2017 to fungovalo tak, že Středoevropská univerzita (CEU) George Sorose v Budapešti byla placena a financována nikoliv z peněz Geroge Sorose, ale z účtů Světové banky (The World Bank) a Bank of England. Informaci už před několika lety přinesla maďarská média, jenže v hlavičce výročních zpráv CEU figurovalo jméno George Sorose. Světová banka je nadnárodní organizace, kde původ peněz je nejasný. Bank of England je potom britská soukromá centrální banka v majetku Rothschildovy rodiny. Pokud přijde na bankovní účet neziskovky transfer od Světové banky, je to stejné, jako kdybyste dostali na účet převod od společnosti PayPal z jejího sběrného německého nebo lucemburského účtu pro Střední a Západní Evropu.

Kdo vám ty peníze poslal? Společnost PayPal, nebo někdo, kdo si u ní jenom otevřel účet? A přesně toto platí o Světové bance, stejně tak o Bank of England. Veškeré převody Open Society Foundations pochází veskrze od britských bank a Sórošova univerzita do roku 2017 přijímala peníze z Londýna skrze tzv. SWIFT převody, které ale probíhaly z účtů, které neměly nic společného s Open Society, ani s Georgem Sorosem. Peníze podle maďarských novinářů proudily dlouhá léta z britských a amerických bank do Maďarska bez prokázání původu. Vše probíhalo přes SWIFT wire převody. V roce 2017 došla Orbánovi trpělivost a byl přijat tento zákon.

George Soros musel z Maďarska se svojí školou i neziskovkou odejít, už by nebylo možné subjekty financovat se zachováním anonymity

Teď si možná řeknete, proč George Soros si nepřevede peníze na svůj bankovní účet, nebo neziskový účet Open Society a neposílá peníze do NGO neziskovek v Evropě z nich? Ten důvod je jednoduchý, protože tím by se odhalilo, kdo pro změnu stojí za financováním Open Society v Londýně. Tím by došlo k vytlučení klínu klínem. Došlo by sice k utajení zdroje financování z pohledu Maďarů, ale došlo by pro změnu k odkrytí zdrojů nejen pro britské banky, ale i pro britské dozorové orgány, a rovněž pro britské novináře, kteří mají k výpisům z účtů přístup, stejně jako novináři ve všech zemích, kteří se dostávají k soukromým účtům a potom o tom píšou články, jak tenhle a tenhle oligarcha dostal od toho a toho tolik peněz.

Proto skutečné a velké peníze pro neziskovky nechodí standardním bankovním převodem, ale peníze jsou převáděny pomoci SWIFT terminálu a MT kódů. A to je ten skutečný důvod, proč se maďarský zákon dostal až před Evropský soud, protože ten zákon zkrátka požaduje po neziskovkách odhalení skutečných odesilatelů peněz, kteří stojí za SWIFT transfery ze zahraničí. Došlo by k odhalení nejen jmen, ale i k alokaci zdrojů.

Věra Jourová je členkou nejvyšší židovské zednářské organizace na světě B’nai B’rith a není divu, že útočí na Maďarsko a na tento zákon, protože ten zabraňuje sionistickému NGO sektoru působit v Maďarsku anonymně a skrytě za nastrčenými figurkami jako je George Soros. Odhalení SWIFT transferů by vedlo ke zjištění, že George Soros není koncovým majitelem posílaných peněz, že je pouze prostředník.

Ukázalo by se, že peníze pochází do členů bankovních rodin Rothschild, Warburg, Goldman, Eisenstein a řady dalších členů židovských bankovních klanů a rodin v EU a v USA. Právě proto došlo po přijetí tohoto zákona v Maďarsku k žalobě u Evropského soudu, proto minulý čtvrtek soud rozhodl, že zákon je diskriminační. Ta diskriminace přitom spočívá v tom, že maďarský zákon po NGO sektoru chce totéž, co chtějí všechny banky v EU po více jak 400 milionech občanů evropských zemí, tedy znalost o skutečném původu peněz.

Útok eurokomisařky na Maďarsko je jedno velké chucpe, protože jde o útok na hlavní princip demokracie, útok na volbu maďarského lidu při volbách

Maďarsko si tak dovolilo požadovat znalost o tom, kdo skutečně a doopravdy posílá neziskovkám v Maďarsku peníze z ciziny. Jenže, to nesmí být nikdy odhaleno, proto se z Bruselu ozval ten neskutečný řev o diskriminaci, jako kdyby snad Orbán zakázal neziskovkám činnost. Ne, nezakázal. On jenom zákonem požaduje znalost o tom, kdo sedí u SWIFT terminálů v Londýně a zadává MT SWIFT kódy do klávesnice při SWIFT WIRED převodech do Maďarska, aby se ukázalo, kdo skutečně ty peníze vlastnil a odeslal. A dovedete si představit ten šok, kdyby se na webu maďarské nezsikovky objevilo, že její činnost sponzoruje ten a ten konkrétní člen nedotknutelné židovské bankovní rodiny z Lucemburska, z Londýna, z Curychu nebo z New Yorku.

Došlo by k odhalení, že George Soros je jen bílý kůň, od samotného počátku. A když ne on, kdo tedy jiný? Vedlo by to k nedotknutelným bankovním rodinám, které budují Nový světový řád a potřebují klid na práci. Proto musela Věra Jourová jako členka B’nai B’rith zaútočit na Maďarsko, které si dovoluje odporovat migraci, sionistickému procesu destrukce křesťanské Evropy, a které si nově dovoluje i požadovat odhalení jmen sionistických bankéřů, kteří financují v Maďarsku protilidové a proti-orbánovské procesy. Věra Jourová předvedla typické chucpe, nehoráznou drzost, když demokraticky zvolenou maďarskou vládu, její prosazovanou politiku, kterou schvalují maďarští voliči, označila za vedení, které buduje v Maďarsku nemocnou demokracii. Co je nemocného na tom, že Viktor Orbán má tak obrovskou podporu, že jeho Fidesz drží v parlamentu ústavní většinu?

Pokud se Jourová neomluví, anebo to za ní neudělá Babiš, maďarští poslanci jsou připraveni hlasovat o uvalení sankcí na české firmy a průmysl

Kde jinde v EU může jiný politik a jiná strana ukázat na takovou popularitu a oblibu, že by jedna konkrétní strana měla ústavní většinu sama o sobě? To je snad projevem nemocné demokracie? Věra Jourová by se měla podívat do ČR, kde zvítězilo v roce 2017 Hnutí ANO, ale v čele mělo v té době trestně stíhaného premiéra, což v roce 2018 při parlamentních volbách v Maďarsku u Viktora Orbána neplatilo. Jakým právem tedy Věra Jourová hovoří o nemocné demokracii v Maďarsku? Demokracie je tam nemocná kvůli tomu, že Maďarsko zavedlo odvolatelnost soudců, nebo že zahraniční neziskovky musí odhalovat skutečné identity dárců peněz z ciziny? V tom spočívá ta nemoc demokracie?

Není proto divu, že Maďarsko požaduje odvolání Věry Jourové z pozice eurokomisařky a podle informací bude Maďarsko požadovat omluvu od české diplomacie za výroky Věry Jourové, pokud se maďarskému lidu neomluví sama. Pokud by k omluvě nedošlo, předáci Fidesz už dnes dopoledne burcovali k uvalení sankcí na Českou republiku, k zákazu cestování Čechů do Maďarska a přes Maďarsko, k zastavení dovozu českého piva a spotřebního zboží, k uvalení embarga na české investice v Maďarsku, k uvalení sankcí proti ČEZu v Maďarsku atd. Podle názoru pozorovatelů to tak daleko nedojde, ale bude to muset zřejmě hasit přímo Andrej Babiš, který se zřejmě bude muset Viktoru Orbánovi omluvit za Věru Jourovou, pokud to neudělá ona sama. V opačném případě opravdu Budapešť může zajít až k uvalení sankcí na ČR.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDopis Orbána von der Leyenové   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 18:18:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Níže publikujeme překlad dopisu maďarského premiéra Viktora Orbána zaslaného předsedkyni EK Ursule von der Leyenové. Maďarský politik v něm prohlásil, že jeho země přerušuje všechny politické kontakty s Věrou Jourovou.

„Drahá paní prezidentko,

od našeho přistoupení v roce 2004 Maďarsko bylo vždy věrným členským státem Evropské unie. Vždy jsme usilovali, a většinou úspěšně, abychom dosáhli vyjednaného řešení v našich sporech. Oceňujeme vaše aktivity jako prezidentky Evropské komise.

Nicméně, nyní jsem nucen vám psát ohledně nedávných hanlivých veřejných vyjádření viceprezidentky Věry Jourové. Podle viceprezidentky, v Maďarsku se buduje „nemocná demokracie“, a k tomu urazila evropské občany maďarské národnosti tím, že řekla, že nejsou v pozici vytvořit si nezávislý názor.

Tato vyjádření nejen že jsou přímým politickým útokem na demokraticky zvolenou vládu Maďarska, což se již stalo běžným jevem, ale jsou také ponížením Maďarska a maďarského lidu. To první je nemístné, to druhé je neakceptovatelné.

Tato vyjádření protiřečí roli Komise jako neutrálního a objektivního institutu zahrnutého v Lisabonské smlouvě. Jedná se o flagrantní porušení principu srdečné spolupráce znemožňující jakýkoli budoucí smysluplný dialog mezi Maďarskem a viceprezidentkou (Jourovou – red.).

Ti, kdo narušují smlouvy, nemohou vystupovat jako obhájci vlády práva a evropských hodnot. Prohlášení viceprezidentky Věry Jourové nejsou slučitelná s jejím mandátem, z toho důvodu je nezbytná její rezignace. Mezitím, maďarská vláda s ní pozastavuje všechny bilaterální politické kontakty.

S pozdravem

ORBÁN Viktor“
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJolanka Jirásková - mluvčí od "Pirátů"   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 17:48:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jolanka Jirásková - mluvčí od "Pirátů". Ať to čte nejvíce lidí. To video si tutově vychutnáte. To je nejzářivější ukázka absolutního debila, ženské, kterou jsem kdy v životě neviděl.

A jak inteligentně žere tu klobásu.


Určitě má nejméně dva doktoráty, ne-li víc!!!

Ta bezpochyby "Inteligentní vzdělaná kráva" si vůbec neuvědomuje, že všichni ti "nevzdělaní venkovští vidláci" makali a platili daně proto, aby ona a jí podobný xindl mohl zadarmo studovat.

JE TO NA ZVRACENÍ!!!

Tohle přeposílejte. Udělejte "inteligentní a vzdělané" Jolance J. zaslouženou reklamu!!!esf


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNepohodlný hrdina Karel Kryl   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 16:57:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Karel Kryl se zasadil o listopadové změny nesrovnatelně více než Václav Havel, dnes se o něm ale nemluví.

Patřím k těm, kteří prožili rok 1989 na vysoké škole. Měli jsme možnost vše sledovat z bezprostřední blízkosti – tím myslím dobu a události, které vedly ke společenským změnám. Nebyl mezi námi snad nikdo, kdo by neznal písničky Karla Kryla. Byl málokdo, kdo by je neposlouchal a skrze ně si vlastně tak nějak nedoplňoval vzdělání. Krylovy písničky byly a jsou vlastně takovým nahlas vyřčeným způsobem uvažování, morálním imperativem, a formovaly nemálo lidí. Karel jednal tak, jak zpíval, byl čestný, nekompromisní, přímočarý, a takoví lidé bývají buď obdivováni, nebo zatraceni. Dokázal naprosto jasně a nahlas říci, že „zločin je zločinem, i když jej spáchal kamarád“.

Po roce 89, po návratu z Německa, se mu dostalo bouřlivého přijetí od jeho posluchačů a obdivovatelů, ale velmi chladného přijetí od lidí, kteří se mezitím ujali řízení státu. Kryl nabídl pomoc i Havlovi, byl ale odmítnut, což jsem nemohl pochopit, protože jsem se naivně domníval, že všichni potáhneme za jeden provaz, ovšem ne tímhle směrem.

Krátce po návratu ale Karel Kryl začal mizet z veřejného prostoru. Zatímco Václav Havel a disidenti všeho druhu byli na obrazovce v podstatě pořád, Kryla přestávala hrát rádia, o Československé televizi ani nemluvím. Jeho mizení nebylo dobrovolné – jeho pravdivý a kritický projev se tehdy sice možná zdál přehnaný, ale velmi rychle se ukázalo, jak přiléhavé byly jeho postřehy a soudy. A proto už byl jeho návrat i veřejné působení nežádoucí.

Karel Kryl byl autentický, nebyl na prodej, nepodbízel se, a tím se stal pro nový režim nepohodlným.

Kritizoval lidi kolem Havla i poměry ve Svobodné Evropě. Kritizoval lži, které se pozvolna stávaly novou státní politikou, a nedokázal se srovnat s tím, jak probíhaly restituce. Byl zděšený z nastupujícího všeobecného marasmu, a to jak na ekonomickém, tak kulturním poli.

Byl zklamán z toho, co se v republice začalo po osmdesátém devátém vydávat za nezávislou žurnalistiku.

Jeho text „Ve všeobecné servilitě, sní novináři o korytě a okusují pera…“ je myslím dost výstižný.

Kryl vydával v zahraničí desky vlastním nákladem a platil vše ze svého. O tom se však dnes nemluví.

To bylo a je skutečné vlastenectví. Vlastenectví, které je dnes přehlíženo a dehonestováno poskoky v bezcenných veřejnoprávních médiích.

Zatímco Kryla jsme znali asi všichni, Havla téměř nikdo. Pouze ti, kteří se o politiku zajímali, věděli, že je někdo takový, ale nic víc. (Kdo Havla nejvíce zpopularizoval, byly noviny a neselhávající televize, která o něm tehdy referovala asi jako dnes o Rusku. Tedy trapně a neobjektivně, což mu přidávalo na popularitě.) Jeho angažmá v listopadových dnech ale bylo nejasné a nepřesvědčivé.

Václava Havla, na rozdíl od Karla Kryla, většina lidí nikdy nepřijala. Jeho hry ani eseje nikdy „nezlidověly“, ani nepřesvědčily. Jeho adorace nevychází z mínění veřejnosti, ale je systematicky budována skupinou lidí kolem neziskových skupin a sdělovacích prostředků.

Karel Kryl oslovil a „připravil“ generaci pro listopadové změny, a pokud je někdo, kdo by měl právo mluvit o pravdě, byl by to Kryl, ne Havel. Pokud by se děti měly učit o někom, kdo se zasloužil o změnu poměrů, byl by to právě Karel Kryl.

Česká republika, tak jako v minulosti, opět zapomíná na svoje skutečné hrdiny a to, že se tak děje, determinuje kvalitu naší společnosti.Jan Žižka
Outsidermedia


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMinář nastavil zrcadlo. A pěkně drsné   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 16:40:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zcela nesporně byl Mikuláš Minář bezesporu možná největším politickým manipulátorem, které Česko zažilo posledních desetiletích. Připomínal středověkého krysaře s píšťalkou, za kterým se vinou desetitisíce fascinovaných souputníků spojovaných vidinou odstranění prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše z politického života, aby nakonec skončili na rozdíl od tragických výsledků starověké báje pádem na zem, kdy obraz jasného vítězství náhle vymizel. A oni zůstali neschopní a zoufalí zase sami.

Aby bylo jasno, vůbec zakladateli Chvilek pro miliónů nevyčítám jeho chování. Politika i v této vyhraněné poloze je samozřejmě určitá forma divadla a Minář ji zvládal dokonale. A pokud zároveň k tomu přidal zcela neobvyklé organizační schopnosti, jak dokonale dostat na Letnou 300 000 zfanatizovaného davu, klobouk dolů. To je umění.

Zatímco Minář svou roli velkého manipulátora dokonale zvládnul, opoziční vůdci typu Fialy, Bartoše a dalších úslužně naslouchali jeho rozkazům a ČT pořádala mnohahodinové besedy s privilegovanými politology a sociology, kteří rozvíjeli úvahy, že už Babiš zákonitě padne a někteří reportéři už i předtočili pasáže, ve kterých se o něm mluví v minulosti, pro ty, kteří patří k té mlčenlivé většině působilo doslova otřesně, jak se chovali demonstranti, jaká v nich byla nenávist a snad nejexpresivněji se vyjadřovali novodobí prorežimní umělci, počínaje Trojanem, Geislerovou, Dykem a oběma Svěráky konče… Hvězdy a hvězdičky se snažili dostat na pódium, aby si vedle Mináře zažili svou hvězdnou chvilku. Kdo nebyl na demonstraci, byl nepřítel a v lepším případě jakoby nebyl.

Děsivé byly pro normálních 60 % populace pohledy na tváře fanatického davu, které leckdy připomínali záběry ze setkání sudetoněmeckého landsmanschaftu. Nenávist z nich tekla…

A najednou nic. Vůdce odešel, ukázal všem těm opozičním politikům, novinářům, pracovníkům televize i statisícům přesvědčených soukmenovců, že byli jenom nástrojem jeho v podstatě vynikající režijní protibabišovské a protizemanovské propagandy, propagandy, která ho přestala bavit.

Nemají právo se zlobit na Mináře. On dělal jen skvěle svou práci. Měli by se zamyslet nad svou vlastní myšlenkovou jednoduchostí a manipulativností.

Mikuláš Minář chce založit novou stranu. Konečně proč ne. Za mých mladých let člověk mohl být jako já sociálním demokratem, mohl ostře v té době nesouhlasit s ekonomickým i úvahami Václava Klause, ale chápal, že to není ořezávátko. Dnes takové pocit těžko je možné k nějakému opozičnímu politikovi nalézt. Otevřeně řečeno vymýcení současného vedení TOP 09, KDU-ČSL, STAN a spojení v cosi většího a zbaveného všech starých a odpudivých tváří by jen mohlo kultivaci české politiky pomoci.

Mikuláš Minář probudil před rokem a půl k životu hnutí liberální politické nenávistné spodiny. A nyní seznal, že už se její čas naplnil. A to je dobře…

Jiří Vyvadil

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJerevan oznámil, že turecká stíhačka F-16 sestřelila arménskou Su-25   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 16:24:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecká stíhačka F-16 sestřelila arménské letadlo Su-25 v arménském vzdušném prostoru, pilot byl zabit. Informoval o tom tiskový tajemník arménského ministerstva obrany Shushan Stepanyan.

"Stíhačka F-16 letectva Turecké republiky při provádění bojové mise během bojových operací ve vzdušném prostoru Arménské republiky zasáhla útočný letoun Su-25 letectva RA." Pilot bohužel hrdinsky zemřel, “napsal tajemník na Facebooku.

Den předtím Arménie oznámila, že v Náhorním Karabachu bylo sestřeleno ázerbájdžánské vojenské letadlo.

Ázerbájdžánské ministerstvo obrany tyto zprávy popřelo.

Poznámka: Podle tohoto bezprecedentního aktu Turecka na území druhého suverénního státu se z Turecka stal agresor a může být na základě mezinárodního práva napadeno k odvrácení dalších hrozeb.

esfSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA se snaží konfrontovat pravoslavné a katolíky v Bělorusku   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 16:17:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA se snaží konfrontovat představitele pravoslavné a katolické církve v Bělorusku, uvedl Sergej Naryškin, ředitel Ruské zahraniční zpravodajské služby.

"Podle dostupných údajů USA také bez okolků zasahují do náboženské situace v Bělorusku a snaží se ovlivnit představitele pravoslavné a katolické církve." Ve snaze vtáhnout do běloruských událostí Vatikán, který je stále zdrženlivý, se Američané snaží aktivněji zapojit katolické kněze do účasti na protivládních protestech, “ citovali novináři Naryškina.

Naryškin poznamenal, že jsou vyzýváni duchovní římskokatolické církve, aby otevřeně kritizovali běloruské úřady a používali náboženské akce, včetně kázání, modliteb a náboženských procesí, k „opoziční politické propagandě mezi věřícími“.

Dříve se pravoslavný metropolita v Minsku, exarcha celého Běloruska, Veniamin v rozhovoru pro novináře vyjádřil k pokusům o nastolení tématu autokefalie pravoslavné církve v republice. Podle něj je toto téma vnucováno zvenčí , není ho však třeba.

esfSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon29. září: zrada a neplatná mnichovská dohoda? Na co myslel Havel, když se omlouval Němcům?   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 16:03:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
29. 9. 1938 byla podepsaná mnichovská dohoda. V 90. letech se prezident Václav Havel omlouval Němcům za odsun z ČSR. Havel je generace 60. let.

Zapátral sem v časopise té doby Dějiny a současnost s cílem zjistit, jak zradu spojenců a Německa viděli lidé, kteří zažili 2. světovou válku, tj. generace, která nyní „mizí“. Čili: zrada spojenců a neplatný „mnichov“?

Poznámka: Tento článek cituje stať Václava Krále z historického vydání časopisu Dějiny a současnost, viz níže. Obsah článku jsme konzultovali s historikem Petrem Bahníkem.

„Jsme demokracií a lid musí rozhodnout. Podotýkám, že fakt, že se s námi vůbec nemluvilo, je jedinečná zvířeckost v mezinárodních stycích.“ (Jan Masaryk, zdroj: Dějiny a současnost 1’67, str. 29)

„V případě, že by nám přišlo na pomoc jediné Rusko, nastala by válka všech proti Rusku, Anglie by šla proti nám.“ (Edvard Beneš reaguje na mnichovskou dohodu, zdroj: Dějiny a současnost 1’67, str. 29)

Československo bylo atakováno ještě před podpisem mnichovské dohody /zdroj viz Dějiny a současnost 1’67/; ratifikována byla dne 29. 9. 1938. Spojenci navíc v tu chvíli zakázali referendum o pohraničí v ČSR; některá referenda se Evropě prostě historicky „příčí“. Referendum-plebiscit je přitom vůle národa.

„Dne 17. září 1938 vydal Konrád Henlein proklamaci oznamující zřízení ozbrojených oddílů Sudetendeutsches Freikorps a vyzývající sudetské Němce k boji proti československému státu (…) Ozbrojené bandy byly vystrojeny a vyzbrojeny z německých válečných zásob (…) Henleinovy bandy podnikaly ozbrojené vpády na československé státní území (…) Ženevská dohoda o definici útočníka z r. 1934 považuje za útočníka i takový stát, který na svém území vyzbrojí neregulérní skupiny, které pak podnikají z jeho území útoky na stát sousední. Není tedy pochybností o tom, že počínaje 17. září 1938 dopustilo se nacistické Německo agrese proti Československé republice.“ (Václav Král: mnichovská dohoda od počátku neplatná In Dějiny a současnost /1‘67, Nakladatelství Orbis, n. p. – 1967, str. 16/)

„(18. 9. 1938) se v Londýně opět sešli Daladier, Bonnet, Chamberlain a Halifax…vlády francouzská a britská se bez předběžné konzultace s vládou československou dohodly, že budou podporovat anexi československého pohraničí Německem; plebiscit jako řešení menšinových otázek byl odmítnut…“ (Václav Král, tamtéž)

Václav Král v článku mnichovská dohoda od počátku neplatná (název článku záměrně s malým písmenem, mnichovská dohoda se jinak regulérně píše s malým písmenem) upozorňuje, že ČSR od Anglie a Francie ještě před jednáním v Mnichově dostalo ultimáta: „…území, kde žilo více než 50 % Němců, mělo být postoupeno Německu.“ Král píše, že to byl Bonnet, kdo deklaroval, že „příslušnou úpravu hranic provede Mezinárodní komise“. Jako autor tohoto článku bych rád řekl, že se zde rýsuje určité historické vysvětlení toho, proč Evropa historicky neuznává jistá referenda (čtenáři, nechť si sami doplní, o která by mohlo jít…). Václav Král v článku také nadhazuje, že to byl dále britský velvyslanec Newton, kdo měl české vládě sdělit, že nepřijme-li ta anglo-francouzské propozice, bude na ČSR podniknut „okamžitý útok z Německa – ‚Anglo-French proposal remain the only chance of avoiding the immediate German attack…‘ “.

Depeše Štefana Osuského Edvardu Benešovi: „[Georges] Bonnet mi řekl, že jestliže anglo-francouzské propozice nebudou ČSR přijaty, anglická vláda, dnes tak zdrženlivá, odepře Francii solidaritu pro případ konfliktu mezi ČSR a Německem…“ (Václav Král, str. 16, 17, tamtéž)
Nemělo by se zapomínat, že Hitler obelhal a napadl ČSR rovněž ve spolupráci s Polskem a Maďarskem

„… [Hitler] velmi dobře věděl, [Miklós] Horthy a [Josef] Beck se spokojí jenom s plným zničením československého státu.“ (Václav Král, str. 27, tamtéž)

Král v článku sumuje, že britský a francouzský velvyslanec přednesly čes. vládě v podstatě ultimáta, trvaly na tom, aby ČSR vyhovělo Německu, jinak, že [ČSR váháním] vyvolá válku, resp. útok na Československo. Král píše v tom smyslu, že tedy v podstatě šlo o [předmnichovské] britsko-francouzsko-německé ultimátum; ČSR bylo válkou vydíráno tedy ještě před mnichovskou dohodou: „Berlínské listy napsaly 20. září otevřeně, že Praha má na vybranou pouze mezi přijetím anglo-francouzského plánu a zničením československého státu.“ (Václav Král, str. 28, tamtéž)

V článku se dále dočteme, že pod tíhou okolností ČSR přijalo anglo-francouzské ultimátum, viz výše, 21. 9. 1938 v 17:00. Král rozvádí, že ČSR věřilo v tu chvíli tomu, že než postoupí území Německu, bude probíhat mezinárodní jednání (mezinárodní garance). Král upozorňuje na to, že Hitler mezitím povzbuzoval Poláky a Maďary, aby po vzoru Německa vysílali ozbrojené oddíly na území ČSR (str. 28). Dále říká, že Hitlerovy ambice vůči ČSR (Hitlerovo godesberské memorandum čes. vládě) doznaly takových proporcí, že Británie i Francie v určitou chvíli přestaly trvat na tom, aby ČSR nemobilizovalo a řídilo se přáním Německa, přesto Halifax prý [Janu] Masarykovi radil ve smyslu „…[Halifax] naléhal, abychom [Čechoslováci] uvažovali, není-li lépe vydat se Hitlerovi, než být rozdrceni…“ (Václav Král, str. 28, tamtéž)

Mezi zajímavou pasáž článku Václava Krále patří tento úryvek (zpráva Horáce Wilsona): „…britská vláda je ochotna realizovat Hitlerův plán, ale je třeba dát mu formu, která by byla stravitelná pro demokratickou veřejnost. Touto vnější, pro demokratickou veřejnost přijatelnou formou měla být konference čtyř velmocí; pozvánky na tuto konferenci byly během dne rozeslány; Československo, o jehož osudu mělo být rozhodnuto, pozváno nebylo.“ (Václav Král, str. 29 tamtéž).

Král píše, že když byl český vyslanec v Berlíně JUDr. Vojtěch Mastný seznámen se zněním mnichovské dohody, měl Neville Chamberlain poznamenat: „There is no reply expected“. Znamená to doslova – námitky (ČSR) se nepřipouští…

V článku se dovídáme, že Beneš chápal, že akceptací mnichovské dohody porušuje ústavu ČSR a že může být spolu s vládou vydán československému soudu. Král nakonec cituje Paula Reynauda (expředsedu francouzské vlády), který konstatoval, že „…slabost západních velmocí v Mnichově povzbudila Hitlera k rozhodnutí vyprovokovat válku“.

Václav Král na konci své stati konkluduje: „Průběh politické krize v září 1938, která vyústila v podepsání mnichovské dohody, ukazuje zcela přesvědčivě, že mnichovská dohoda odporuje všem všeobecně uznávaným zásadám mezinárodního práva. Briand-Kelloggův pakt z roku 1928 zavazoval účastníky, aby se zřekli války jako nástroje národní politiky, mezi účastníky tohoto paktu bylo i Německo. Pakt posílil zásadu mezinárodního práva, podle níž jsou neplatné všechny dohody, jež jsou vynuceny válkou či hrozbou války, či takové dohody, které slouží válce či přípravě války…Mnichovská dohoda neposloužila věci míru, naopak uvolnila cestu hitlerovské agresi, ohrozila ve svých důsledcích bezpečnost a nezávislost velké většiny evropských států. Principy mezinárodního práva odmítají přiznat právní platnost i dohodám, které jsou uzavírány bez účasti a souhlasu státu, jehož se týkají…Mnichovská dohoda byla ČSR vnucena… Slib garancí byl nerozlučnou součástí mnichovské dohody; nebyl dodržen žádným z jejích signatářů…Uskutečnění mnichovské dohody mělo za následek zničení práva sebeurčení pro 10 miliónů Čechů a Slováků…šlo o zničení československého státu, který stál v cestě hitlerovské expanzi na východ a jihovýchod Evropy.“ (Václav Král, str. 30, tamtéž)

A co následovalo? Citujeme historika Pavla Macháčka: „1. - 10. 10. 1938 obsadilo německé vojsko české pohraničí. 11. 10. 1938 byla jmenována autonomní vláda Podkarpatské Rusi v čele s Andrejem Bródym. 14. 3. 1939 vyhlásil Slovenský sněm nezávislý a samostatný Slovenský stát. 15. 3. 1939 okupovala německá armáda české země. Výkonnou moc dostala vojenská správa v čele s generálem Walterem von Brauchitschem. 16. 3. 1939 zřídil Hitler Protektorát Čechy a Morava bez státní povahy. Ten se stal nedílnou součástí Německa.“
Osobně ještě připomínám, že krátce po podepsání diktátu v Mnichově se po Němcích rozhodli pro invazi do ČR i Poláci. Stalo se tak 30. 9. 1938. V březnu příštího roku zaútočili Maďaři na Podkarpatskou Rus, ještě nedávno území ČSR.

Dnes 29. září byla před 82 lety podepsána mnichovská dohoda. Zajímavé je, že její signatáři ji odvolali „opatrně“, až když byla druhá světová válka v plném proudu…

Závěrem: Stanovisko historika Petra Bahníka a Jaroslava Kojzara k postavě historika Václava Krále


Petr Bahník (historik): Václav Král, z jehož článku je citováno, byl „dinosaurem“ marxistické historiografie, proslaveným ideologickou jednostranností, zároveň byl ale známý seriózním dohledáváním pramenů (byl často prvním, kdo některé prameny vydal) a s jeho tezí o neplatnosti „mnichova“ od samého počátku samozřejmě souhlasím. Je také poučné začíst se do jím uváděných citátů jednotlivých aktérů té doby. K tomu bych přidal ještě jeden, totiž známý Benešův povzdech na adresu západních spojenců: „Dvacet let jsem to s nimi dělal a oni mi provedou tohle!“ V tom je obsaženo mnohé. Hlavně fatální dlouhodobá vazba zahraniční politiky ČSR na Francii, která omezovala manévrovací prostor pro zajištění naší bezpečnosti. Minimálně od roku 1925, od Locarnské konference, Beneš věděl, že musí počítat s novým nástupem Německa (Západ tehdy dal Německu zelenou k nové expanzi na Východ a odmítl garantovat naše a polské hranice). Přesto byly francouzské vazby tak silné, že jim Beneš věřil, nebo chtěl věřit, až do hořkého konce. To je myslím poučné. Dvacet let s nimi dělal krásný nový svět věčného míru a humanity (nebo pravdy a lásky, chcete-li) a oni ho pak s celou republikou hodili přes palubu. To je dobré nezapomenout.

Jaroslav Kojzar (historik): Sputnikem citovaný článek je stále aktuální. Králem zmiňované německé bandy dostávaly zbraně z Německa a známé jsou jejich činy například v Habartově. SSSR Československu nepomohl po Mnichovu proto, poněvadž Polsko zakázalo Sovětskému svazu přesun jeho jednotek přes své území.

Vladimír Franta

Zdroj: https://sptnkne.ws/DPat

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOrbán vyzývá místopředsedkyni Evropské komisi Jourovou k rezignaci. Vadí mu „opovržlivé“ výroky o Maďarsku   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 15:59:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Maďarský premiér Viktor Orbán vyzývá českou místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou k rezignaci. Nelíbí se mu výroky Jourové o Maďarsku, která označil za „opovržlivá“. O Orbánově výzvě informovala agentura Reuters.

Agentura Reuters se odvolává na Orbánův dopis předsedkyně Evropské komise Ursule von der Leyenové, ve kterém měl maďarský premiér reagovat na slova místopředsedkyně Věry Jourové o nemocné maďarské demokracii.

Premiér Orbán politický systém prosazovaný svou vládou označuje za „neliberální demokracii“. Jourová v pátek poskytla rozhovor německému Der Spiegelu, ve kterém uvedla, že Orbán vytváří „nemocnou demokracii“.

Rozhovor Jourové

Nové vydání německého magazínu Der Spiegel přineslo minulý týden rozhovor s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou, v němž eurokomisařka vyslovila své obavy ohledně budoucnosti demokracie v Evropské unii. Principy právního státu jsou podle ní podkopávané, a to zejména ve východních zemích. EK je však odhodlaná to změnit, tvrdí Jourová.

Místopředsedkyně EK uvedla, že s omezováním principů demokracie se můžeme nejčastěji setkat hlavně ve východních zemích, protože po pádu autoritářských režimů tam zůstává justice stále snadným cílem politiků. Nejviditelněji jsou tak podle Jourové ohýbány zásady právního státu v členských zemích jako je Maďarsko či Polsko, obzvlášť pokud jde o situaci v mediální sféře.

„Stav prostředí sdělovacích prostředků v Maďarsku je alarmující,“ řekla Jourová. Poukázala tak na fakt, že velkou část médií kontroluje mediální nadace KESMA, která je blízká vládě tamního premiéra Viktora Orbána.

Orbán však několikrát přiznával, že buduje tzv. neliberální demokracii. Interpretace ohledně toho, co je podstatou podobného uspořádání společnosti, může podle Jourové být výlučně jediná – Orbán podle ní vytváří „nemocnou demokracii“.

„Obávám se, že lidé v Maďarsku by jednoho dne mohli zjistit, že jejich poslední volby byly poslední svobodné,“ uvedla.

Jourová tvrdí, že úspěch Orbánovy strany Fidesz, jež v parlamentních volbách v roce 2018 obhájila ústavní většinu, nezpochybňuje.

„Musí ale být jasno, že svou mocenskou pozici nemůže zabetonovat na věčné časy,“ uvedla.

Co se však týče problému politického vlivu na tisk, nejsou podle Jourové Maďarsko a Polsko jedinými unijními členy, kde je nezávislost médií ohrožena.

„Například na Maltě či ve Španělsku. Evropská komise se nyní bude muset o svobodu médií více starat,“ uvedla.

EK se proto na začátku října chystá zveřejnit svou první výroční zprávu hodnotící dodržování principů právního státu ve všech unijních zemích. Prověrka by podle ní například měla ukončit spory s Maďarskem či Polskem kvůli jejich zákonům, které EK považuje za protiprávní.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DNKJ
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy se rozhodly Erdogana potrestat: připravuje se přesun americké letecké základny z Turecka   
Pridal tk Úterý 29 září 2020 - 13:47:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéf amerického ministerstva zahraničí Mike Pompeo během své oficiální návštěvy Řecka tento týden zváží návrhy na převod „klíčových vojenských aktiv“ z letecké základny Incirlik v Turecku na ostrov Kréta v rámci nové politiky Washingtonu zaměřené na zvýšení jeho vojenské přítomnosti ve východním Středomoří.

Podle deníku byla Pompeova návštěva Řecka mnohými vnímána jako „znamení toho, že trpělivost Washingtonu nad chováním tureckého prezidenta Recepa Erdogana přetéká“.

Jak si publicista The Times připomíná, Erdogan se v poslední době začal oddávat „protizápadní rétorice“ a navíc se loni rozhodl koupit ruské systémy protivzdušné obrany, a to navzdory silným námitkám ze strany USA a dalších spojenců NATO.

Jak řekl řecký vojenský expert Athanasios Drugos v rozhovoru pro The Times, zatím není jasné, zda bude Washington schopen převést veškerý svůj majetek z letecké základny Incirlik, včetně jaderných zbraní.

"Samotná skutečnost, že Pompeo přijde do Řecka zdůraznit poselství, že USA aktivně hledají alternativní možnosti, je pro Erdogana bolestí hlavy," uvedl analytik.

Letecká základna Incirlik, založená uprostřed studené války poblíž turecko-syrských hranic, již dlouho hraje klíčovou roli v amerických zájmech na Středním východě, poznamenává komentátor Times. Zejména byl nedávno použit koalicí vedenou Washingtonem k náletům na cíle ISIS v Iráku a Sýrii.

Mezitím tento měsíc šéf Podvýboru pro evropské záležitosti Senátu USA Ron Johnson uvedl, že Spojené státy uvažují o alternativním umístění svých finančních prostředků - námořní základně v zátoce Suda na severozápadě Kréty, kam se zítra chystá Pompeo, zdůrazňuje novinář.

Podle The Times bude nadcházející cesta druhou návštěvou šéfa ministerstva zahraničí v regionu za dva týdny.
„Zájmy Spojených států a jejich přítomnost v regionu jsou již nyní velmi důležité,“ uvedl Drugos. - Ale okamžik, který si Pompeo zvolil pro své návštěvy, je stejně důležitý vzhledem ke stále jasnějším plánům Ruska a Číny na zvýšení jejich vlivu ve východním Středomoří, stejně jako k úspěchům Turecka v Libyi a jeho nelegální práci při získávání zdrojů v regionu.

"Americká námořní základna v zálivu Souda nyní převezme mnohem vážnější a strategicky důležitější roli.“

Jak je uvedeno v The Times, vztahy mezi Řeckem a Tureckem, které „jsou spojenci NATO a mezi sebou válčí po celá staletí“, se v posledních týdnech prudce eskalovaly poté, co Ankara vyslala výzkumné plavidlo, aby prozkoumalo zásoby ropy a zemního plynu poblíž Kréty. ...

Do krize zasáhl Pompeo, v důsledku čehož Turecko vrátilo loď domů, a Řecko souhlasilo se zahájením „zkušebních“ jednání s tureckou stranou v říjnu.

Ačkoli podrobné informace o nadcházejících jednáních ještě nebyly zveřejněny, Athény již oznámily, že budou jednat výhradně o námořních rozdílech, zatímco Turecko se chce podle článku britských novin dotknout dalších témat.

"Zdá se, že šance na nějaký průlom v těchto jednáních jsou skrovná." Ale prozatím se napětí alespoň uvolnilo,“ řekl Drugos.

Podle The Times Pompeo během své návštěvy také navštíví Soluň, aby podepsal dvoustranné dohody se společnostmi v energetickém sektoru, které mají v úmyslu rozvíjet infrastrukturní projekty na Balkáně.

esfSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2 3
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.5067 sec,0.0430 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,680kB