Čtvrtek 01 říjen 2020
Credit Virus: Proč se globalisté pokusili svrhnout Alexandera Lukašenka v Bělorusku?   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 06:54:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Credit Virus: Proč se globalisté pokusili svrhnout Alexandera Lukašenka v Bělorusku? Běloruský prezident v polovině června totiž odpálil zdánlivě neškodnou informační nálož, že globální banky nabízí Bělorusku peníze za to, že Minsk se bude řídit jejich radami, jak zvládat Corona Virus, jenže z Lukašenkova svědectví se vyklubalo, že jde o Credit Virus a WHO je odstavena na vedlejší kolej! Jak je možné, že Mezinárodní měnový fond a Světová banka chtěly radit Minsku ve zdravotních otázkách, když to by měla být práce WHO? MMF nabídl Lukašenkovi skoro 1 miliardu USD úvěrů, když Bělorusko zavede epidemiologická opatření jako v Itálii!

V souvislosti s koronavirovou krizí se neustále řeší nová epidemiologická opatření, vyhlášení Nouzového stavu v ČR a na Slovensku, omezování živností a restrikce shromažďování osob. Pamatujete si, že už na jaře v březnu jsem ve svých článcích upozorňoval, že jedna věc je mi naprostou záhadou. Všechny vlády všech západních zemí totiž s naprostou servilitou, poslušností a hlavně obrovskou rychlostí souhlasily a přistoupily na uzavírání ekonomik, zavírání živností, zavírání továren, škol, omezování pohybu lidí.

A to přesto, že v minulosti probíhaly podobné celosvětové pandemie ve světě, jako byly ptačí a prasečí chřipky, ale nikdy a ani náhodou předtím nedocházelo ani ze zlomku procenta k takovým krokům jednotlivých vlád západních zemí, jako právě v roce 2020 v případě SARS-Cov-2. Tato záhada má obrovské utajení, ale vysvětlení této záhady máme stále na očích a postupně se nám vykresluje skutečný obraz. Když jsem totiž narazil na tiskové prohlášení běloruské tiskové agentury z poloviny června, mnoho věci najednou začalo do sebe zapadat. Takže, k čemu došlo?

Běloruská tisková agentura Belta již 19. června uvedla v tiskovém prohlášení informace, že západní bankéři z okruhu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky nabídly Alexanderu Lukašenkovi finanční pomoc a úvěr běloruské ekonomice ve výši 940 milionů amerických dolarů, tedy skoro 1 miliardy USD. Tyto peníze by byly určeny pro rozvoj běloruského průmyslu a pro modernizace výrobních podniků. Jenže, má to jeden podivný a naprosto bizarní a z ekonomického pohledu nesmyslný háček.

Alexander Lukašenko totiž uvedl, že tyto dvě světové nadnárodní bankovní instituce podmiňují tento finanční úvěr jednou jedinou věcí, že Lukašenkova vláda se bude naprosto a beze zbytku řídit epidemiologickými doporučeními těchto dvou nadnárodních bank, a že běloruská vláda zavede v zemi stejná opatření jako vláda v Itálii, tedy celostátní karantény, uzavírání podniků, živností, zákazy vycházení atd. A z těchto podmínek byl Alexander Lukašenko úplně mimo a podmínky rázně odmítl, čímž odmítl tedy i nabídku na tento úvěr. Jenže, to není zdaleka všechno.

Proč světoví bankéři podmiňovali úvěry a půjčky Bělorusku nelogickými zdravotnickými a epidemiologickými požadavky na Minsk?

V tiskovém prohlášení Belta se dále uvádí, že Světová banka se nenechala jen tak odbýt, a přišla s desetinásobným zvýšením svých dotací a grantů v Bělorusku pro boj s Covidem a dokonce žádala běloruské zdravotnické úřady o to, aby se podělily se Světovou bankou o zkušenosti se zvládáním virové epidemie v Bělorusku. Mezinárodní měnový fond přitom nadále tlačil na Minsk, aby vyhlásil v zemi karantény, zákazy vycházení, izolace lidí, zavíraní podniků a prodejen, atd. Tisková zpráva z 19. června 2020 tak zachytila bizarní událost, která se sice dostala do pozornosti alternativních médií, ale úplně jinak, než bych očekával.

Tato tisková zpráva totiž odhaluje jednu ze záhad, která do té doby byla jen těžce vysvětlitelná. Toto svědectví totiž zachycuje situaci, kdy dvě největší globalistické banky přesvědčují prezidenta post-sovětské republiky, aby přijal ta a ta epidemiologická a zdravotní opatření, jako kdyby MMF a Světová banka nebyly bankami, ale zdravotnickými pobočkami Světové zdravotnické organizace. Představte si, že by vám domů volal váš automechanik a jako vyjevenému by vám říkal, že vám opraví auto jen v případě, že doma budete vytírat podlahu v kuchyni jen Savem, budete nosit rukavice a děti nepustíte běhat ven po 20. hodině, v opačném případě vám auto neopraví.

Místo WHO řeší epidemie bankéři a nikdo se nad tím nepozastaví?

Chápete tu absurditu? Světová banka a MMF říkají Lukašenkovi, že mu půjčí na podporu ekonomiky a průmyslu 1 miliardu USD, ale musí doma nařídit karantény, musí uzavřít kluby a hospody, musí přestat sportovní utkání, musí se testovat, musí se zavírat školy atd. Proč proboha dvě globalistické banky spojují své úvěry pro Bělorusko s karanténami a plošným zavíráním podniků v dané zemi? MMF a Světová banka nejsou zdravotnickými orgány OSN, ani divizemi WHO, aby měly právo a mandát radit vládám v epidemiologických otázkách.

To prostě nedává smysl, proč by banka vám podmiňovala poskytnutí hypotéky tím, jestli doma vaříte špagety nebo svíčkovou, nebo v kolik hodin posíláte děti spát? To je prostě absurdní podmiňování, ale v Bělorusku k tomu v polovině června přesně takto došlo. Proč se proboha MMF a Světová banka starají o věci, které naopak spadají pod WHO? A přitom WHO vůbec s Lukašenkem nic a dosud nekonzultovala, to je prostě další chucpe. Takže, máme to chápat tak, že je jiná doba a banky suplují zdravotníky? Ne, tak to samozřejmě není, pokud ovšem opravdu jde o biologický virus a nikoliv o kreditní virus.

Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou k sobě jako teze a antiteze

Tisková zpráva z Běloruska totiž odhaluje mé dřívější podezření, že Corona virus je ve skutečnosti Credit virus, který má zachránit světový růst HDP právě té již v roce 2019 kolabující globální ekonomiky tím, že v západní civilizaci vznikne pod záminkou epidemie ekonomická krize, která donutí státy a národy se dobrovolně a mohutně zadlužit u mezinárodních bank a především u MMF a u Světové banky, což jsou dvě největší sionistické bankovní organizace na světě, které jedou bankovní princip teze a antiteze. Zatímco MMF hraje roli zlého drába, Světová banka hraje roli toho hodného, který půjčuje s nižším úrokem než MMF.

Je to samozřejmě kalech na tupé goyim národy a jejich vlády, ale funguje to stejně jako s hodným a zlým policajtem. Ten jeden řve, že je třeba šetřit a škrtat, zatímco úvěry jsou úročeny 5x tolik než průměr, a naproti tomu Světová banka jede ňu ňu ňu, ťu ťu ťu a úročí “jen” 3,5x tolik. Národy jsou potom v domnění, že Světová banka je ta hodná, zatímco MMF je ta zlá. Všimněte si, jak Antifa čas od času protestuje proti bankéřům IMF, že jsou to kapitalistické svině, ale přitom za financováním Antify jsou struktury Světové banky. Prostě divadlo a kalech, kdy dvě globalizační sionistické banky hrají hru na vládu a opozici. A totéž je vidět v tiskovém prohlášení Belta. Doslova se tam uvádí:

Podle prezidenta (Lukašenka) projevila Světová banka zájem o běloruské postupy a reakce na koronavirus. “Je připravena nás financovat desetkrát více, než původně nabídla (MMF) jako projev uznání za náš efektivní boj proti tomuto viru.” Světová banka dokonce požádala ministerstvo zdravotnictví o sdílení zkušeností. Mezitím MMF od nás nadále požaduje karanténní opatření, izolaci, zákaz vycházení. To je nesmysl. Nebudeme skákat, jak někdo píská, “ řekl prezident (Lukašenko).

Vidíte, jak to funguje? To je typický kalech na goyim, hra na hodného a zlého bankéře. Světová banka hraje toho hodného, kdo nabízí více peněz a dokonce žádá o informace o zkušenostech, zatímco zlý Mezinárodní měnový fond je despota a pořád tlačí Bělorusko k vyhlašování karantén, izolací, zákazů vycházení atd.

Přímo v tiskovém prohlášení tak vidíte zachycenou činnost těchto dvou sionistických bank, jak hrají divadlo na běloruskou vládu. Jejich jediným cílem je prodat Bělorusku úvěry, které zemi totálně zadluží, Bělorusko je nebude moci splácet a bude muset začít poslouchat Londýn a New York, běloruská vláda bude muset skákat tak, jako nosatí budou pískat. Jenže, Alexander Lukašenko na to nepřistoupil. Hodil jim to pod nohy. A co přišlo vzápětí? O dva měsíce později západ vyvolal v Bělorusku povstání a pokus o státní převrat a svržení Lukašenka z pozice prezidenta. Kdyby v polovině června kývl na nabídky MMF a Světové banky, žádné nepokoje by po 9. srpnu v zemi nepropukly.

Tisková zpráva z Minsku potvrzuje, že koronavirová krize je ve skutečnosti kreditní krizí kterou ve stavu nejvyšší pohotovosti řeší bankéři a nikoliv zdravotníci

Událost z poloviny června v Minsku potvrzuje, že Corona virus je ve skutečnosti Credit virus, který se snaží rozšiřovat MMF a Světová banka ve spolupráci s Domem Rothschild. Tím máte odpověď na otázku, proč v Minsku s Lukašenkem neřeší koronavirovou krizi zástupce WHO, ale místo toho bankéři Světové banky a MMF. Sionisté potřebují zachránit svatý grál globalizace, kterým je nekonečný růst HDP. A ten lze zachránit jenom dvěma možnými mechanismy.

Tím prvním jsou nové technologie s novými průmyslovými odvětvími, které razantně otevřou nová pracovní místa, vytvoří novou spotřebu, nový obrat zboží a povedou k dalšími bohatnutí elit. Pokud ovšem nové technologie nejsou, pokud je trh nasycen a lidé nechtějí anebo nemohou už tolik utrácet, lze nekonečný růst zachovat je jedinou druhou cestou, a to půjčkami a úvěry.

Kdokoliv studoval na ekonomické škole, tak si pamatuje, co to jsou tzv. motory ekonomického růstu. Existují celkem čtyři motory růstu HDP, monetární a fiskální jsou dva současné motory, archaickými motory jsou potom motor industriální a rovněž koloniální. Tyto dva motory ale dnes již v ekonomice neexistují, s výjimkou snad vyvádění zisků nadnárodních řetězců (potravinářské, mobilní operátoři, banky) do ciziny z jednotlivých zemí, což je pozůstatek modelu koloniálního růstového motoru, který přetrval dodnes. Monetární motor růstu HDP se zajišťuje zvyšováním platů a mezd v populaci, to jest pomocí inflace. Růst objemu peněz musí být stejný s růstem produkce a objemu zboží a prodejů na trhu, jinak nastává nekontrolovaná inflace.

Šéf FEDu již rok před vypuknutím epidemie varoval, že v roce 2020 přijde mohutná celosvětová ekonomická krize, pokud se něco zásadního nestane

Fiskální, tedy rozpočtový růst HDP je zajištěn zvyšováním výběru daní, ale rovněž úvěry státu, prostě státním dluhem. Pokud roste státní dluh, paradoxně roste HDP. Industriální růst v minulosti fungoval na principu mohutného zvyšování produktivity práce ve stovkách procent. Průmysl chrlil hodnoty a ty byly obchodovány naproti obrovským investicím. A koloniální růst fungoval na principu vykořisťování zdrojů ze zemí 3. světa, kdy odcizené zboží a suroviny byly odvezeny z kolonií na západní trhy, tam se staly zbožím, to bylo prodáno, což vedlo k růstu HDP naproti koloniálnímu importu. Credit virus, kterému momentálně v roce 2020 čelíme, je de facto virus, jehož úkolem je napadnout zadřený fiskální motor světové globální ekonomiky a napumpovat ho přídavným úvěrovaným palivem pro udržení hladiny letu světového HDP.

Minulý rok v srpnu se začaly ve světových médiích objevovat varovné zprávy, které probublávaly z bank, že se blíží mohutná ekonomická krize a masivní krach. Šéf FEDu Jerome Powell v lednu 2019, rok před vypuknutím koronavirové krize, svolal tiskovou konferenci a oznámil, že v roce 2020 hrozí podle odborníků světová ekonomická krize a krachy burz a národních ekonomik, protože se zastavuje globální obchod, lidé přestávají nakupovat automobily, zpomalují se prodeje nemovitostí, lidé nemají potřebu více utrácet, celá západní ekonomika se řítí do recese.

Začátkem srpna 2019 začaly investiční weby přicházet se zprávou, že to začalo, velká ekonomická krize je tady a začíná v Německu, meziročně se HDP propadlo o skoro 9% a pokud začnete hledat na Google informace v okruhu léta 2019, narazíte na tisíce článků o tom, že v roce 2020 přijde krach globálního trhu v důsledku recese, tedy stavu, kdy se zastavuje oběh peněz v důsledku neochoty spotřebitelů utrácet, a rovněž v důsledku neochoty osob, firem a vlád půjčovat si peníze. Takovou recesi nelze zastavit. Jak tedy zabránit vypuknutí světové krize?

Schodky státních rozpočtů a navyšované dluhy jsou jako stimulující injekce do růstu HDP v mamutích dávkách s cílem udržení umělého růstu HDP

Jediným řešením je vytvoření kreditního viru, který bude nasazen do fiskálních motorů HDP všech západních zemí na světě. Ten kreditní virus bude fungovat tak, že povede nejprve k vypnutí ekonomik jednotlivých zemí, aby se zdravé ekonomiky staly nemocnými a zasaženými tímto kreditním virem. Záminkou pro vypnutí ekonomik se stal SARS-Cov-2 virus. Podmínkou pro úspěšné spuštění kreditního viru bylo zajištění spolupráce vlád zemí západní civilizace, aby pod záminkou epidemiologické hrozby dobrovolně zavřely a poškodily své vlastní ekonomiky. To byl zásadní a klíčový krok, ve kterém sehrály roli hlavně banky. Jakmile byly uzavřené závody, továrny, podniky, živnosti, začaly se hroutit ekonomické ukazatele a především, nastal obrovský výpadek daní a jejich výběru.

Nastala situace, kdy najednou začal selhávat fiskální motor HDP, postupně se přidalo selhávání monetárního motoru, lidem začaly docházet úspory, firmám docházely volné peníze. V tomto okamžiku Credit virus byl ve stavu, kdy se mohl začít plně šířit a naplno spustit. K čemu došlo? Kreditní virus spustil ve všech zemích západního světa masivní zadlužování vlád a přijímání mamutích schodkových rozpočtů, Evropská unie potom přijala masivní balík 700 miliard EUR jako úvěrového rámce pomoci 27 zemím EU, přičemž samotné země EU začaly plus k tomu přijímat mohutné schodkové rozpočty. A k čemu to povede?

Kreditní krize je ve skutečnosti oživování globálního Frankensteina, který přestal růst, protože se mu už nechtělo. Pumpování stovek miliard EUR a USD do fiskálních motorů světových ekonomik to má zvrátit

Toto zadlužování je ve skutečnosti kreditní virus uvnitř fiskálního motoru globální ekonomiky, jehož cílem je udržet růst HDP jeho nejprve zhroucením, snížením, tzv. resetem, a následně poté zajištěním jeho růstu skrze úvěrový rámec, skrze půjčky a dluhy nejen národních států, ale i nadnárodních spolků jako je EU. Globalisté se rozhodli pro šílenou záchranu chcípajícího Frankensteina globální ekonomiky tím, že napumpují do státních rozpočtů desítek zemí západního světa obrovské peníze, což se projeví jako uměle navozený růst frankensteinovského HDP, aby to účetně nakonec fungovalo a HDP opravdu rostlo, i když celá populace reálně zchudne.

Fiskální motor globální ekonomiky v roce 2019 začal selhávat a koronavirová krize je způsob, jak donutit vlády západních zemí k masivnímu zadlužování k udržení růstu HDP doslova za každou cenu. A to je ten důvod, proč epidemiologické a zdravotní otázky karantén a jejich zavádění v Bělorusku s prezidentem neřeší zdravotníci WHO, ale bankéři a odborníci na HDP z Mezinárodního měnového fondu a ze Světové banky. Kreditní virus na restart fiskálního motoru globální ekonomiky maskovaný před goyim za virus biologický. Proto není divu, že na restartu se dobrovolné podílí nejen goyim a Evropa, ale i USA, chasidská Rus, země Draka a úplně všichni, kteří jsou pod kontrolou světového sionistického a halachistického bankovního kaganátu. Čepce i zástěry tak sdílí stejný plán, restart globál Frankensteina, protože je to v životně a klíčově důležité a v hlavním zájmu obou domů ž a Ž.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřipomeňme si chřipku před 25 lety na kterou zemřelo 12.000 lidí   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 06:41:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká republika: Onemocnělo 11% lidí a zemřelo 12.000 lidí!

Tenkrát nikdo nevnucoval lidem nefunkční náhubky. Policie nemlátila lidi v metru. Ekonomika se neuzavírala a společnost to přešla celkem bezbolestně. Žádné denní statistiky a hororové strašení nám média nevnucovala

Srovnejte to prosím s Covid-19 se kterým dosud zemřelo 647 lidí a většina podniků je kvůli drakonickým opatřením před ekonomickým bankrotem.

Zdroj: https://zivotvcesku.cz/pred-25-lety-uderila-nejsilnejsi-chripka-v-cesku-umiraly-tisice-lidi-zasazeno-bylo-11-procent-obyvatel/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKe knize Sebedestrukce Západu   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 06:37:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na dnešní svět už nelze nahlížet prizmatem Západ versus Východ (komunismus versus svoboda a demokracie). Stěžejní ideový konflikt se už dávno přesunul na osu Západ versus anti-Západ. Ohroženi jsme především silami rozvratu uvnitř.

„Revolta, která dnes otřásá Spojenými státy a nezadržitelně se šíří do Evropy, nejvíce připomíná čínskou kulturní revoluci. Spojuje ji s ní celkové směřování – nemilosrdný útok na dosavadní společnost, její struktury, hodnoty, tradice a symboly, zuřivá snaha je zničit, zašlapat, vykořenit,“ píše Jiří Weigl v naší nové společné knize Sebedestrukce Západu. Tato publikace je dílem autorského kolektivu pod vedením Václava Klause.

Motiv stržené Sochy svobody na obálce naznačuje, že důležitým impulsem pro sepsání knihy byla složitá politická situace v USA posledních měsíců. Vlastním tématem však není ani tak ona samotná, jako spíše její podhoubí, respektive širší kontext. Obrazoborecké běsnění a další neblahé události kolem „Black Lives Matter“ vnímáme jako pouhé dílčí projevy jediného frontálního útoku na západní civilizaci v podobě, jak ji vybudovaly generace před námi.

Tento útok nepřichází zvnějšku, odněkud z Ruska, z Číny nebo odjinud. Na dnešní svět už nelze nahlížet prizmatem Západ versus Východ, respektive komunismus versus svoboda a demokracie. Stěžejní ideový konflikt se už dávno přesunul na osu Západ versus anti-Západ. Hlavní nebezpečí dnes představují síly rozvratu uvnitř, totiž neomarxisté, kteří dlouhá desetiletí úspěšně postupovali institucemi západních zemí.

Dnešní revolucionáři boří a zpochybňují základní stavební prvky společnosti a konstanty našich životů. Cílem je vybudovat nového člověka a novou civilizaci od nuly. „Západ jako svobodný svět, chránící tradici a právo lidí žít si podle svého, přestává existovat. Těm, kteří jej začínají ovládat, jde o to, vybudovat na jeho troskách novou utopii, zelenou, rovnostářskou, kontrolující myšlení i jednání každého člověka“ (J. Weigl). „[T]ento projekt nového lidstva a jeho šťastné budoucnosti [se] v podstatě neliší od utopických snů komunistů a socialistů 19. a 20. století. Jenom se tváří nově a moderně, zdánlivě nepoliticky, což je vyzkoušený úspěšný trik. Tento projekt přejímá myšlenku potlačování či vykořisťování (opresi) lidí, tentokráte ale nikoli dělníků (a pracujících), jako tomu bylo ve starém marxismu. To bylo jeho klíčovou tezí. Teď jsou do role utlačovaných obětí stavěny všechny druhy autentických i zcela neautentických menšin, nicméně starý koncept oprese (utlačování) byl zachován“ (V. Klaus).

Obhajoba normálního světa před rozvratem je prvořadým politickým programem a životním postojem dneška. S ohledem na šíři fronty, na které se kulturní válka vede, a na intenzitu probíhajícího útoku, je třeba postavit tento boj do středu našeho uvažování, jednání a veřejného působení. Snad se tato kniha stane podnětem k přemýšlení o těchto závažných věcech.

Tomáš Břicháček

Zdroj: https://brichacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=756880
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Paříži “exploduje” kriminalita imigrantských sirotků   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 06:32:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Francouzské ministerstvo vnitra přiznává problém – v metropoli bují závratným způsobem kriminalita imigrantských dětí a mladistvých, především ze zemí Maghrebu. Za poslední dva roky stoupla o 50%.

Mladiství imigranti zejména z Alžírska a Maroka pronikají ilegálně do Francie a zde se “integrují” do mladistvých kriminálních gangů v Paříži a okolí. Ani bossové těchto zločinných gangů nebývají plnoletí.

Prezident Macron nařídil premiérovi Castexovi, aby ve věci přijal účinná policejní a justiční opatření.

Zdroj: https://www.abc.es/internacional/abci-explosion-delincuencia-infantil-y-juvenil-origen-magrebi-paris-y-periferia-202009291239_noticia.html

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZasloužilý imigrant: Tatínek má z teroristického synka radost !   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 06:22:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pákistánský otec pachatele islámistického teroristického (dle ministerstva vnitra !) útoku sekáčkem na maso na redakci Charlie Hebdo má ze syna radost a je na něj hrdý. Vyzdvihl ho za za vzor pro pákistánskou mládež a imigranty v Evropě, a vyzval pákistánský stát, aby se zasadil o jeho další osud. "Gratulovala mi celá vesnice!", hrdě uvedl pro agenturu AFP tatínek teroristy, Arshad Mahmoud.

25-letý synek Hassan, coby uprchlický sirotek, pobíral nějaký rok ve Francii dávky pro děti bez doprovodu, poté si koupil sekáček, dal ve známost do své domoviny, že redakci Charlie Hebdo vybílí a vypálí a minulý týden podnikl proti nevěrcům akci.

A néé, že si bude v Evropě za nevěrecký peníze jen válet šunky, jako někteří méně povedení, implikuje tatínkovo uspokojení a hrdost…

Není v tom francouzském imigračním systému ňákej fatální deficit demokracie a právního státu, a možná i zdravého rozumu, paní Jourová?

FOTO: A zde máte fotky muslimského tatínka a poslušného muslimského synka

Zdroje: 7sur7.be
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJourová za královský plat brání diktaturu, Babiš by ji měl vyzvat k odstoupení. Hamplová se postavila na stranu Orbána   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 06:14:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká právnička Jana Zwyrtek Hamplová okomentovala konflikt mezi maďarským premiérem Viktorem Orbánem a českou místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. Ve svém komentáři pro Aktualně.cz advokátka uvedla důvody, proč by Jourová měla odstoupit.

„Stydím se za Věru Jourovou. Už dlouhou dobu,“ napsala v úvodu Hamplová s tím, že předsedkyně podle jejího názoru o demokracii jen krásně mluví, ve skutečnosti ale podporuje diktaturu EU.

„Jak jinak přistoupit k tomu, že tato rádoby demokratka neuznává výsledky demokratických voleb v Maďarsku, a to jen proto, že si maďarský premiér nenechá od Bruselu všechno líbit? Urážet členský stát EU jen proto, že jeho premiér v zájmu občanů své země odmítá diktát EU v podobě povinné solidarity s nelegálními migranty, kteří ohrožují samu podstatu našich evropských hodnot, bezpečnost a ekonomiku, a nedůvodnou pozitivní diskriminaci menšin, je neomluvitelná nehoráznost,“ vysvětlila Hamplová.

Právnička též poznamenala, že Jourová je za svou práci v komisi „královsky placena“. „580 000,- Kč měsíčně nemá ani český prezident. Proč by tedy nezpívala bruselskou píseň? Je ale ve své podstatě jedno, jestli je jen ‚prodejná‘, nebo zda přešla na diktátorské pozice z náhlého přesvědčení. Obojí je nebezpečné jako jakýkoli fanatismus, který svůj pohled na svět prohlašuje za jedinou pravdu, a žádá po ostatních, aby se této pravdě podřídili. I to už v evropské historii bylo. A je jedno, zda nositelem bylo fašistické Německo nebo rudý Sovětský svaz. Hrozné bylo obojí, a obojí začínalo nenápadně a pozvolna. Dnes nám čím dál víc diktuje a vyhrožuje Brusel. A už ani ne nenápadně,“ dodala Hamplová.

Okomentovala též skutečnost, že za Jourovou se postavil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Podporu ministra ohodnotila jako „výraz nedůvodné submisivity vůči Bruselu“. „Zatímco bychom mohli právem očekávat, že se naopak zastane Maďarska, které bylo výroky Jourové hrubě dotčeno a které je naším sousedem a spolu s námi členem V4,“ dodala.

„Budeme si ale muset opravdu vybrat. Buď budeme hájit tu pravou demokracii a právní stát, nebo Brusel. Protože představa demokracie v podání dnešního Bruselu je diktatura vůči členským zemím. Tedy maďarská demokracie není nemocná. To jen ta evropská je dávno mrtvá. A Jourová tančí na jejím hrobě,“ podotkla Hamplová.

Na závěr prohlásila, že k odstoupení neměl Jourovou vyzvat premiér Orbán, ale sám Andrej Babiš, jelikož Jourová podle něj dělá v Evropské komisi ostudu České republice.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DPU5


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLavrov promluvil s ministry zahraničí Arménie a Ázerbájdžánu. Rusko vyzývá k zastavení palby   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 06:10:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov dnes telefonicky promluvil s ázerbájdžánským ministrem zahraničí Džejchunem Bajramovem a také odděleně s arménským ministrem zahraničí Zohrabem Mnacakanjanem, informovalo ruské ministerstvo zahraničí.

„Mluvili o vývoji situace v zóně konfliktu v Náhorním Karabachu. Ruská strana vyjádřila vážné znepokojení nad pokračujícími nepřátelskými akcemi velkého rozsahu. Byla vyřčena výzva k okamžitému zastavení palby a deeskalaci napětí, stejně jako k prevenci provokativní a militantní rétoriky. Zdůrazněna byla potřeba brzkého návratu stran k jednacímu stolu,“ uvádí se ve zprávě ruského ministerstva.

„Sergej Lavrov zdůraznil, že Rusko bude i nadále ve svých národních kapacitách i ve spolupráci s dalšími spolupředsedy Minské skupiny OBSE usilovat o zprostředkování s cílem vytvořit podmínky pro urovnání konfliktu v Náhorním Karabachu politickými a diplomatickými prostředky. Byla potvrzena připravenost poskytnout moskevskou platformu pro organizaci příslušných kontaktů, včetně pořádání pravidelného setkání vedoucích zahraničních agentur Ázerbájdžánu, Arménie a Ruska,“ poznamenala ruská diplomacie.

Situace na styčné linii v Náhorním Karabachu se v neděli 27. září ráno vyhrotila. Neuznaná republika uvedla, že ázerbájdžánská armáda zahájila střelbu směrem na její území, včetně hlavního města Stěpanakert. Došlo k obětem na životech mezi civilním obyvatelstvem.

Baku a Jerevan se vzájemně obviňují ze zhoršení situace. Ázerbájdžánské ministerstvo obrany tvrdí, že arménská strana zahájila ostřelování a ázerbájdžánské síly provádějí protiofenzivní operaci.

Arménská armáda tvrdí, že Karabach byl vystaven leteckým a raketovým útokům ze strany Ázerbájdžánu. Arménské úřady zavedly v zemi stanné právo a vyhlásily všeobecnou mobilizaci. Totéž učinilo vedení neuznaného Náhorního Karabachu.

Konflikt v Karabachu začal v únoru 1988, kdy autonomní oblast Náhorní Karabach oznámila odtržení od Ázerbájdžánské SSR. V důsledku ozbrojené konfrontace v letech 1992–1994 ztratil Ázerbájdžán kontrolu nad Náhorním Karabachem a sedmi sousedními regiony. Od roku 1992 probíhají jednání o mírovém urovnání konfliktu v rámci Minské skupiny OBSE v čele se třemi spolupředsedy - Ruskem, USA a Francií.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DQa6
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPompeo není vítán všude. Papež se odmítl setkat s americkým ministrem zahraničí   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 06:04:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sekretář Státního sekretariátu v sekci pro vztahy se státy Paul Richard Gallagher potvrdil, že papež František nepřijme ve Vatikánu amerického ministra zahraničí Mika Pompea, který do Říma přijel v rámci své evropské cesty.

Gallagher na sympoziu o ochraně náboženské svobody, které bylo u příležitosti Pompeovy návštěvy zorganizováno, novinářům objasnil, že událost by mohla být chápána jako využití papeže v rámci probíhající předvolební kampaně ve Spojených státech.

„Je to jeden z důvodů, proč se papež s ministrem zahraničí nesetká,“ uvedl.

Kromě toho poznamenal, že podle obecně přijímané praxe se program akcí spojený s návštěvou na tak vysoké úrovni shoduje s hostitelskou stranou. To se ale zřejmě neuskutečnilo.

„Dostal jsem na vystoupení na sympoziu jen pár minut. Tak se to nedělá,“ postěžoval si Gallagher.

Ve svém projevu na sympoziu, které bylo prvním bodem programu jeho návštěvy, Pompeo okamžitě ostře kritizoval Peking. Zejména uvedl, že „nikde jinde dnes není svoboda náboženství tak napadána než v Číně“.

„Vyzývám všechny náboženské vůdce, aby našli odvahu vypořádat se (s otázkou, pozn. red.) pronásledování svých komunit a komunit představitelů jiných vyznání,“ zdůraznil Pompeo.

Tlak na Vatikán

Zmiňme, že Pompeo krátce před zahájením své evropské cesty kritizoval „prozatímní dohodu“ ze září roku 2018 mezi Vatikánem a Čínou o jmenování katolických biskupů v ČLR. Platnost tohoto dokumentu vyprší v říjnu a očekává se, že dohoda bude brzy obnovena. Podle mnoha pozorovatelů se taková vyhlídka vůbec nezamlouvá Washingtonu a administrativa Donalda Trumpa se v tomto ohledu pokusila vyvinout tlak na Vatikán. Nedávno Pompeo zveřejnil komentář, ve kterém tvrdil, že tato dohoda vedla ke zhoršení situace katolíků v Číně, což ohrožuje morální autoritu Svatého stolce.

Tato prohlášení ministra zahraničí potvrzují, že současný vztah mezi Vatikánem a Spojenými státy není zdaleka idylický. Způsobeno je to vážnými neshodami v řadě důležitých socioekonomických a mezinárodních záležitostí. Obzvlášť se Washington obává politiky papeže Františka týkající se rozvoje dialogu s Čínou, což se odrazilo v uzavření „prozatímní dohody“.

Zmiňme, že ve Svatém stolci připomněli, že papež nikdy nepřijme významné lídry té země, kde probíhá předvolební kampaň. V říjnu roku 2019, když Pompeo navštívil Vatikán, byl přijat papežem Františkem, stejně tak se setkal se jmenovaným kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem, kterého doprovázel Gallagher. V lednu tohoto roku přijal papež v Apoštolském paláci viceprezidenta USA Mika Pence.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DPNF
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrezident Ázerbájdžánu označil jedinou podmínku pro ukončení bojů v Karabachu   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 06:00:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vojenské akce v Náhorním Karabachu se zastaví, pokud Jerevan stáhne vojáky z oblasti konfliktu, uvedl ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.

„Máme jednu podmínku - bezpodmínečné stažení arménských ozbrojených sil z okupovaných území. Pokud arménská vláda tuto podmínku splní, boje se zastaví, nastane mír,“ uvedl prezident během setkání s raněnými vojáky v Ústřední klinické nemocnici v Baku.

Podle Alijeva platí, že pokud obyvatelé Arménie chtějí žít v mírových podmínkách, musí vedení země „postavit před soud“.

„Jsem si jist, že arménský lid bude mým slovům správně rozumět, budou je správně vnímat,“ řekl Alijev. „Ázerbájdžán je nadnárodní země, zde žije mnoho lidí v míru a prosperitě… Na území Ázerbájdžánu žijí tisíce Arménů, nikdo jim neřekne špatné slovo. Jsou to naši občané,“ zdůraznil.

Podle prezidenta utrpělo Baku v důsledku „nelítostných bojů“ v Karabachu ztráty, ale „je to oprávněná věc“. Dodal, že mezinárodní právo je na straně Ázerbájdžánu.

„Obnovujeme historickou spravedlnost. Karabach je původním územím Ázerbájdžánu. Stačí se podívat na historii. Chceme obnovit naši územní celistvost, děláme a uděláme to,“ uzavřel prezident.

Alijev také uvedl, že rozhovory o Karabachu, ve které se v Baku doufalo, nepřinesly výsledky, podle hlavy republiky „jsou nyní výzvy k dialogu nesmyslné“.

Vyostření konfliktu

Situace na styčné linii v Náhorním Karabachu se v neděli 27. září ráno vyhrotila. Neuznaná republika uvedla, že ázerbájdžánská armáda zahájila střelbu směrem na její území, včetně hlavního města Stěpanakert. Došlo k obětem na životech mezi civilním obyvatelstvem.

Baku a Jerevan se vzájemně obviňují ze zhoršení situace. Ázerbájdžánské ministerstvo obrany tvrdí, že arménská strana zahájila ostřelování a ázerbájdžánské síly provádějí protiofenzivní operaci.
Arménská armáda tvrdí, že Karabach byl vystaven leteckým a raketovým útokům ze strany Ázerbájdžánu. Arménské úřady zavedly v zemi stanné právo a vyhlásily všeobecnou mobilizaci. Totéž učinilo vedení neuznaného Náhorního Karabachu.

Konflikt v Karabachu začal v únoru 1988, kdy autonomní oblast Náhorní Karabach oznámila odtržení od Ázerbájdžánské SSR. V důsledku ozbrojené konfrontace v letech 1992–1994 ztratil Ázerbájdžán kontrolu nad Náhorním Karabachem a sedmi sousedními regiony. Od roku 1992 probíhají jednání o mírovém urovnání konfliktu v rámci Minské skupiny OBSE v čele se třemi spolupředsedy - Ruskem, USA a Francií.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DQax
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínské vakcíny budou prioritně pro rozvojové země   
Pridal tk Čtvrtek 01 říjen 2020 - 05:58:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) dne 30. září na tiskové konferenci uvedl, že ve snaze čelit pandemii nového koronaviru Čína ze všech sil vyvíjí vakcíny. Po oficiálním uvedení vakcín budou vakcíny prioritně určeny pro rozvojové země, i bezplatně.

Dne 29. září čínské ministerstvo zahraničí, Čínská státní komise pro zdraví a zdravotnictví a čínské ministerstvo věd a technologií uspořádaly videokonferenci pro zdravotnické odborníky z Číny a arabských zemí. Zástupci zdravotnických orgánů a odborníci z 10 arabských zemí a sekretariátu Ligy arabských států se účastnili virtuálně. Čínská strana prohlásila, že bude podle potřeby těchto zemí s nimi sdílet informace a upevní spolupráci v boji proti epidemii.

Světová banka také zvýšila předpověď pro čínskou ekonomiku, což znamená, že mezinárodní společenství uzná efekty čínských prevenčních opatření a obnovy ekonomiky. To má pozitivní význam pro stabilní obnovu čínské ekonomiky a upevnění důvěry světového trhu.

esf

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  1 [2] 3
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2441 sec,0.0629 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,645kB