Neděle 11 říjen 2020
Čučche a 75 let KSP   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 14:23:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nejenom od doby prohlášení hlavy druhého nejvyššího ústavního činitele státu (po prezidentu republiky) – Já jsem Tchaj –wanec, nehrozí ČR ani teď, po právě ukončených doplňujících volbách do Senátu (10.10) prohlášení dalšího z řad Senátu a politiků ČR ve smyslu - Já jsem Číňan, nebo - Já jsem Korejec. Již vůbec ne, Já jsem Severní Korejec. Až na malé výjimky, obsah zpráv veřejných medií týkající se Korejské lidové demokratické republiky (KLDR), indikuje, že tento stát ve východní Asii na severní části Korejského poloostrova, sousedící s Čínou a také 11,87 km s RF a na jihu podle 38. rovnoběžky s Jižní Koreou, existuje pouze jako strašidlo. Proč? Zástupně uvedu pět krátce popsaných důvodů.

1) KLDR dnes (10.10) oslavila 75. výročí založení vládní Korejské strany práce (KSP) noční vojenskou přehlídkou v hlavním městě Pchjongjangu. Budeme pokračovat v posilování armády určené k sebeobraně a odstrašení, řekl vůdce Kim, který přehlídku zhlédl v šedém obleku a kravatě a nikoli v tradičním maoistickém saku se stojáčkem. Připomínám, že poslední vojenská přehlídka vysílaná v televizi se konala v roce 2017. Po té je bylo možné vidět vojska na fotografiích v únoru 2018, krátce před schůzkou vůdce Kima s americkým prezidentem Trumpem. Na fotografii Jung Yeon-je (AFP), zveřejněné v dnešním SZ (SZ.de) je vidět na transportéru s 11 koly obrovská raketa. Nebudu spekulovat o tom, zda je to opravdová raketa nebo maketa, kam může letět nebo doletět, zda přehlídka sloužila jako ukázka síly před listopadovými prezidentskými volbami v USA, nebo proč tentokrát úřady diplomatům doporučily, aby se co nejvíce zdrželi cestování po městě, nepřibližovali se k místu konání akce a nepořizovali fotografie ani videa.

2) KLDR, podle projevu vůdce Kim Čong-una, zavedla přísná opatření proti šíření koronaviru, a proto zatím neeviduje jediný případ nákazy covid-19. Nebudu spekulovat, zda je tomu tak nebo ne, a komentovat zprávy z Jižní Koreje a USA. Připomínám však, že Kim Čong-un již dříve vyslovil lítost ze zastřelení jihokorejského úředníka, nemožnost finančně ocenit vojáky za jejich pomoc během přírodních katastrof (záplavy, tajfun) a obnově zničených vesnic. Ve svém dnešním projevu se omluvil občanům KLDR za různé nepříjemnosti, omezení a zpoždění ekonomických a stavebních projektů, které nepříznivě zasáhly sankce. Nevím, kdo ze zahraničí, blahopřál vůdci k výročí. Vím o blahopřání prezidenta ČLR, Si. Ten má v úmyslu bránit, konsolidovat a rozvíjet vztahy s KLDR.

3) KLDR se snaží praktikovat ekonomickou doktrínu a ideologii, která se nazývá Čučche (v anglické transkripci juche). Čučche znamená doslova hlavní část. Překládá se volně jako absolutní soběstačnost. Jejím hlavním principem je teze - člověk vše vede a vše rozhoduje. Autorem názvu je Kim Ir-sen (1912–1994). Poprvé ji použil v projevu 28. prosince 1955 nazvaném O odstranění dogmatismu a formalismu a zavedení čučche v ideologické práci. Zmiňuji se o čučche, protože se jedná o kombinaci myšlenek neokonfucianismu, stalinismu a maoismu mající tři hlavní principy. Ty formuloval Kim Ir-Sen v projevu O socialistickém budování a jihokorejské revoluci v KLDR 14. srpna 1965: 1) čadžu, tj. nezávislá politika, 2) čarip, tj. ekonomická soběstačnost a 3) čawi, tj. sebeobrana ve vojenské politice.

Zřejmě poslední aktualizace čučche pochází od vůdce Kim Čong-il (1941 – 2011, během pobytu v SSSR - Jurij Irsenovič Kim) a jeho dokumentu z roku 1982. Jako nejvyšší autorita v roce 1996 přidal princip songun, tj. upřednostňování armády. To připomíná názor vyznávaný v Japonsku v meziválečném období. V politické praxi použití čučche spočívá v prosazování: 1) nezávislosti lidu v myšlení a politice, 2) soběstačnosti v ekonomice a vojenství, 3) politice plnící přání mas a užívání v budování státu a revoluci a 4) metod budování a revoluce, které musí být adekvátní reálné situaci v zemi. Že všechno, co se třpytí, není zlato a jak složité a nebezpečné jsou jednoduše formulované úkoly politiky pro realizaci a lid, dokázala pětiletka 1956–1961. Ta slibovala rychlý ekonomický vzestup za pomoci posílení těžkého průmyslu a získání ekonomické nezávislosti na ČLR a SSSR. Paradoxně aplikace čučche způsobila ekonomickou krizi KLDR a její do dnes trvající závislost na státech, které ji podporují.

Mimo politickou ekonomii vláda KLDR propaguje ideologii čučche jako náhradu za tradiční náboženství. Někdy je na ni jako na náboženství pohlíženo. To indikuje například studie teologa Thomas J. Belke, Juche: A Christian Study of North Korea's State Religion (ISBN 978-0-88264-329-8). Přestože čučche je v zásadní opozici vůči nejsilnějším severokorejským náboženstvím, teoretici se snaží některé prvky čučche včlenit do ideologie.

4) Aktualita problému KLDR. Po porážce Japonska v roce 1945 byla Korea bez konzultace s Korejci rozdělena vítěznými státy USA a SSSR na dvě části. Jelikož se USA a SSSR nedokázaly dohodnout na společné správě, došlo 1948 ke vzniku dvou ideologicky antagonistických států: KLDR a Korejské republiky, s následným stáhnutím jednotek USA a SSSR a válečným konfliktem let 1950–1953. K příměří mezi OSN a KLDR s ČLR došlo 27. 7. 1953. Korejská republika a KLDR jsou oficiálně stále ve válečném stavu. Demarkační linie je nejstřeženější hranicí světa. Demilitarizovanou zónu tvoří 250 km dlouhý a 4 km široký pás. Ročně hranici navštíví přes milion návštěvníků. Všechny dohody o vzájemném neútočení byly KLDR vypovězeny 8. 3. 2013 poté, co RB OSN uvalila na KLDR sankce kvůli třetímu jadernému testu. Situace se zlepšila po 9.1. 2018. Tehdy se sešli zástupci obou států, aby projednali možnou účast sportovců KLDR na olympiádě v Jižní Koreji. Účast byla domluvena, podobně jako obnovení vojenské horké linky a vojenské rozhovory.

5) Vztahy mezi ČR a KLDR. Zde doporučuji studium knihy - Vladimír Pucek: Korejská lidově demokratická republika, Svoboda, Praha 1975. A také informaci MZV ČR. Ta se mi jeví neaktualizovanou, protože jsem při povrchní kontrole na internetu nenašel jméno perfektně česky mluvícího PhDr. Ču Won Čola. Ten byl svého času naznačen Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem KLDR v ČR. Stručně připomínám, že Československo jako jeden z prvních států uznalo KLDR a navázalo s ní diplomatické styky na úrovni vyslanectví 21.10.1948. V únoru 1954 bylo vyslanectví povýšeno na velvyslanectví. Po listopadu 1989 KLDR prohlásila, že respektuje nastolení pluralitního systému v ČSR, a že si přeje udržovat dobré vztahy. KLDR uznala ČR k 1. lednu 1993, ale nepřiznala představiteli české armády zastávat místo v Dozorčí komisi neutrálních států (DKNS) ustavené 1953 v rámci Dohody o příměří v Koreji. Jako odvetu ČR vykázala 13 pracovníků ZÚ KLDR v Praze. Velvyslanectví ČR v Pchjongjangu zastavilo činnost v březnu 1994. Zahraniční úřad KLDR v Praze zůstal otevřen. Styky mezi oběma státy nebyly přerušeny, ale dostaly se na velmi nízkou úroveň.

Přesto část české veřejnosti zajímá současný stav vztahu mezi KLDR a ČR, včetně priorit zahraniční politiky. To i proto, že ČR dlouhodobě poskytovala KLDR dvě vládní stipendia k řádnému VŠ studiu a čtyři místa na jazykových kursech češtiny. Od studijního roku 2011/12 byla vládní stipendia z české strany suspendována. V r. 2013 KLDR vyslala 3 studenty na Letní školu slovanských jazyků. V KLDR se čeština vyučuje na Pchjongjangské universitě cizích jazyků (PUCJ). V r. 2015 ČR obnovila poskytování stipendií (2 vládní doktorandská stipendia), ale KLDR nominovala studenty do jiných než navržených oborů, takže k jejich přijetí nedošlo. Od 2016 KLDR podle mé informace nenominovala žádného stipendistu.

V závěru příspěvku několik střípků v kontextu geopolitiky. Vůdce Kim Čong-un ve svém projevu na přehlídce nepoužil vyhrožování a nezmínil se přímo o USA a prezidentovi Trump. Naopak, využil příležitost poslat jižním sousedům přátelská slova a přání brzkého stisku rukou. Jestliže ještě v roce 2018 byl prioritou hospodářský vývoj, to na konci 2019 po jednání s prezidentem USA prioritu dostal vojenský průmysl (viz projev Kim před zasedáním ZV Korejské strany práce). Pchjongjang nekomentoval akce bezpečnostních orgánů v Jižní Koreji před vojenskou přehlídkou. Té věnovala státní televize více než dvě a půl hodiny času. Přesně o půlnoci začala přehlídka v jasně ozářeném prostředí. Video bylo zveřejněno cca 12 hodin později. Proč? Odpověď nechť si každý najde sám. V každém případě platí, že snaha o sjednocení Korejí žije dál, podobně jako žije snaha o sjednocení Tchaj-wanu s ČLR. Vojska v obou případech budou hrát první housle. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
10.10.2020

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeská Republika se stala “oficiální” laboratoří koronavirové perestrojky. Všechny “elity” táhnou za jeden provaz proti své zemi   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 06:06:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jmenování R. Prymuly ministrem zdravotnictví se ukázalo jakou hru české elity hrají. O jeho jmenování musel evidentně rozhodnout nejenom “český” prezident Babiš, ale podle všeho především prezident Zeman. Zeman mu mimochodem začal slibovat nejvyšší státní vyznamenání hned na jaře (zjevná snaha zvýšit mu pošramocenou pověst), jako by to byl nějaký bonbon, který se rozdává na počkání.

Kdo vlastně je R. Prymula? Vojenský epidemiolog, autor několika odborných knih, z nichž některé jsou údajně na dobré odborné úrovni. Bývalý ředitel FN Hradec Králové, předseda vakcinologické společnosti, spolupracovník WHO. Bohužel v oficiálních mediích nebyl dán prostor jiným, než pochvalným názorům, tak doplnění musela přinést “alternativní media”. R. Prymula bral podle všeho obří úplatky od farmaceutických firem, když řediteloval FN HK. Tedy respektive firma Biovomed jeho dcery (24) dostávala od farmaceutických firem obrovské zakázky za “studie“. Každý doktor čtenáři potvrdí, že se jedná o legální formu úplatků doktorům za prokázané služby. Dále byl R. Prymula zastáncem centra Tradiční čínské medicíny (TCM) v H. Králové jako součásti FN HK. Co vedlo zastánce metod jako očkování k podpoře alternativních terapií jako TCM ve státní nemocnici? Navíc tamější TCM je zjevně napojená na čínský stát – nového globálního hegemona? Proč tedy R. Prymula riskoval svojí odbornou reputaci kvůli centru TCM? Bylo to tím, že věděl, že síly, které za ním budou stát mu zajistí světlou budoucnost? Lehkost s jakou bylo zameteno pod koberec podnikání firmy Biovomed jeho dcery tomu nasvědčuje. Také se nikdo neptá, zda podobné “studie” nekasíroval neoficiálně i před tím. Divné, že?!

Člověk s touto reputací je najednou vystrčen do popředí jako hlavní odborník na “boj s koronavirem”. Prymula je hned od začátku propagátorem omezování/ničení ekonomiky, snižování vzdělání, následované povinným očkováním. Následně vyhrožuje těm, kdo odmítnou korona očkování, že se stanou občany druhé kategorie. Tito lidé budou připoutáni ke svým domovům jako za nevolnictví. Přesto parlamentní “opozici” takový člověk nevadí, podle poslance SPD Kobzy, je to dokonce “nejlepší volba v této době”. Demoblok si dokonce stěžuje, že opatření jsou příliš mírná.

Nyní se z něj stal ministr zdravotnictví. Lze předpokládat, že se z naší vlasti stane středoevropská laboratoř koronavirové perestrojky. Kdy dojde k obrovskému zchudnutí většiny populace, skokovému snížení kvality vzdělanosti české mládeže a rozvratu společnosti na k smrti vyděšené rouškaře a zbytek. Populace bude masově naočkováno pochybnou koronavakcinou a pan Prymula jistě bude mít opakovaně štědré a bohaté Vánoce jako měl v případě firmy Biovomed. To vše za podpory pánů Zemana a Babiše a mlčení parlamentní “opozice”.

J. Nowak, Chicago, USA
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSoud nařídit vystěhování dvou německých penzistů invalidů. Město chce jejich byt pro uprchlíky   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 06:00:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dva němečtí důchodci (76 a 73 let) obdrželi finální soudní verdikt, který jim nařizuje vystěhovat se z bytu, který obývali 25 let. Důvodem je, že město Neckartailfingen chce jejich byt pro uprchlíky. Oba důchodci jsou sice invalidé a chodí pouze s chodítkem, ale to ani soud ani město nezajímá. Vyklizení bytu musí proběhnout do konce měsíce. Uprchlíci mají zkrátka přednost.

Tak to má v liberální demokracii přece být. S původním bílým obyvatelstvem se již nepočítá, tak proč mu nechávat byty, umožňovat vzdělání, či poskytovat zdravotní péči? Přednost mají barevní uprchlíci – “budoucnost” Evropy!

Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTragická účast 15%!   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 05:56:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve svém celku Češi ve volbách do jednotlivých zastupitelských těles naprosto pragmaticky rozlišují mírou své účasti jaký význam té které instituci dávají.

Zatímco účast ve volbách do Poslanecké sněmovny osciluje kolem 60%, účast do krajských zastupitelstev 30 %, pak o Senát se perou v podstatě jen opoziční strany a potom podivuhodná uskupení, kdy účast 15% ve 2. kole v podstatě naznačuje, že Senát se stal předraženým ventilem pro frustrované opoziční strany, které si hrají jako na písečku.

Nemá ani smysl příliš zdůrazňovat, že vládní strany opět neuspěly. Zatímco Andreji Babišovi to zjevně bylo od počátku jasné a nic od senátních voleb neočekával, Milan Štěch, ostrý kritik prezidenta Zemana a Babiše se jen marně domníval, že mu kritika pomůže. Nepomohla.

A tak ČSSD nebude mít už vlastní klub.

Jediné, co může být zajímavé, že ideologická protičínská politika ODS a Tchajwanece Vystrčila byla zjevně přepísklá i na vkus ostatních pravicových voličů mimo ODS. Bylo by proto žertovné, kdyby současný předseda Senátu, který nám v dalekém Tchajwanu narovnával páteř svůj post neobhájil. Docela bych mu to jako člověk přál.

Vliv na chod země budou tyto volby v zásadě stejné jako doposud, tedy prakticky nulové. Senát bude zákony vracet a Poslanecká sněmovna je podle své úvahy či dokonce rozmaru buď bude schvalovat v původním znění a nebo cosi upraví. Ne vážně, směšná to komora.

Shrňme to. Ty nevýznamné volby máme za sebou. Ty příští rok do Poslanecké sněmovny naopak mohou být zásadní. A tam nám může jí tlak nahoru…

Tak se těšme.

Jiří Vyvadil
Vaše věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBlíží se konec Prymuly v čele resortu zdravotnictví? Média naznačují, že ano   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 05:50:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V souvislosti se zhoršující se statistikou o počtu nakažených koronavirem média spekulují o tom, jak dlouho vydrží nedávno jmenovaný ministr zdravotnictví Roman Prymula na svém postu. Server ParlamentníListy.cz totiž přišel s informací z několika zdrojů, které hovoří o rostoucím napětí ve vztazích ministra a premiéra, i uvnitř ministerstva.

Anonymní zdroj popsal danému portálu aktuální stav dění v České republice jako „hodně špatný“ a upozornil také na vzájemný vztah premiéra Babiše a ministra Prymuly.

„Pan premiér se s panem ministrem Prymulou nemusí, to asi není žádné tajemství. Pan premiér si s ním opakovaně vjel do vlasů a mnohokrát už během jara bylo slyšet, že ho posílá do pr**le, to není nic nového,“ sdělil vládní zdroj médiím.

Zdroj také dále vysvětlil, že problém spočívá v tom, že teď už nikdo z vlády není schopen racionálně predikovat vývoj, protože je situace velice složitá.

ParlamentníListy.cz však v této souvislosti zajímal ještě jeden aspekt – budoucnost kolem ministra Prymuly.

„Panu premiérovi nejde o fyzickou osobu ministra, ačkoli mu tam nedávno poslal z hnutí ANO nějakého novináře, který se o něj má starat, aby nebyly ‚dis-komunikační‘ karamboly, ale to je okrajová činnost. Jde mu hlavně o to, aby fungovaly věci, aby fungoval krizový štáb Honzy Hamáčka a podobně, tohle není o pozicích, ale o práci,“ uzavřel.

Redakce se pro dokreslení současného dění obrátila také na několik zdrojů z resortu zdravotnictví. Ti podle svých vyjádření pracují „pod nepředstavitelným tlakem“.

„Jestli si myslíme, že situace, která je, může přinést konec pana ministra Prymuly? Nevidím to jako nereálné, ten tlak je výrazný i pro vojáka, jakým on je. Navíc, přenést zkušenosti z medicíny je jedna věc, řešit věci plošně, takříkajíc ředitelsky, je věc druhá,“ uzavřel striktně tento zdroj z resortu.

Zhoršení situace

Během včerejšího dne, pátku 9. října, Česko zaznamenalo nebývalý nárůst nakažených covidem-19. Laboratoře odhalily rekordních 8618 infikovaných lidí. Jedná se tak o dosud největší denní nárůst od počátku epidemie v zemi, která u nás vypukla 1. března. V souvislosti s covidem-19 včera zemřelo 25 lidí. Celkový počet obětí tak stoupl na 905 osob.

Kvůli významnému nárůstu počtu hospitalizovaných panují obavy z přetížení zdravotnického systému. Ještě před týdnem leželo v nemocnicích ve vážném stavu 274 nakažených, zatímco nyní je to 2 085 lidí.

Dříve ministerstvo zdravotnictví informovalo, že se koronavirus komunitně šíří již v pěti krajích. Na covidovém semaforu jsou zabarvené červenou barvou, která signalizuje třetí stupeň rizika, Praha, Středočeský, Jihomoravský, Zlínský a Královéhradecký kraj. Ostatní regiony jsou oranžové.

Dramatické počty pozitivně diagnostikovaných případů nákazy zaznamenává nejen Česká republika. Na dříve nepředstavitelnou hranici dvou tisíc infikovaných denně se v posledních hodinách dostalo také sousední Slovensko.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DWbC
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLukašenko hovořil s opozičníky ve vyšetřovací vazbě o ústavě   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 05:46:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V sobotu se běloruský prezident Alexandr Lukašenko sešel ve vazební věznici KGB se zástupci opozice, kteří se tam nacházejí, a hovořil s nimi o ústavních otázkách, uvedl kanál Telegram Pool prvního, který jako první zveřejnil zprávy a videa o práci hlavy státu, které jsou poté uváděny oficiálními zdroji.

„Vyšlo najevo, co Lukašenko dělal ve vazební věznici KGB. Čtyři a půl hodiny tam hovořil s výše uvedenými zástupci, kteří se nacházejí ve vyšetřovací vazbě (členy koordinační rady opozice a ‚společného štábu‘- pozn. red.). Cílem prezidenta je vyslechnout názory všech. Mimochodem, obsah besedy je na základě společného rozhodnutí účastníků tajný,“ uvádí kanál.

Současně podle jeho údajů Lukašenko řekl opozičníkům, že „na ulici se ústava nenapíše“.

Ve vazební věznici KGB je například bývalý předseda představenstva Belgazprombanky, bývalý uchazeč o funkci prezidenta Běloruska Viktor Babariko a jeho syn Eduard, kteří dříve vedl předvolební štáb svého otce.

Jak je vidět na fotografii zveřejněné na kanálu Telegram, Babariko byl přítomen na setkání s Lukašenkem. Na schůzce byl také jeho syn Eduard, členka předsednictva koordinační rady opozice Lilija Vlasovová a další zatčení občané.

Běloruská opozice trvá na provedení ústavní reformy, opakovaně prohlásila, že se chce vrátit k ústavě republiky z roku 1994, zejména s cílem omezit počet prezidentských volebních období v zemi pro jednu osobu.

Po prezidentských volbách 9. srpna, v nichž podle Ústřední volební komise zvítězil pošesté Lukašenko, začaly v Bělorusku masové protesty. V souvislosti s těmito akcemi Lukašenko prohlásil, že pokud Bělorusové chtějí reformy, úřady je zahájí už zítra.

Poté se v republice zintenzivnily práce na aktualizované verzi ústavy. Lukašenko prohlásil, že její návrh bude před referendem předložen k veřejné diskusi. Jak řekl prezident, třetí verze návrhu ústavy se již připravuje, protože dvě předchozí mu nevyhovovaly. V pátek uvedl, že Bělorusům budou podány zprávy o průběhu práce na základním zákonu na Všeběloruském lidovém shromáždění.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DWbA
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMinisterstvo zahraničních věcí RF označilo Novičok za čistě západní značku a požaduje od Německa vysvětlení   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 05:40:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bojová otravná látka třídy Novičok je čistě západní značka, která je k dispozici v západních zemích v přibližně 140 variantách, ale v Rusku není, uvedlo ruské ministerstvo zahraničních věcí.

Ministerstvo prohlásilo, že pokud jde o bojovou chemickou látku, která se na západě nazývá Novičok, její struktura a hmotnostní spektrum byly poprvé představeny v roce 1998 ve spektrální databázi amerického Národního institutu standardů a technologií (NIST 98).

„Je typické, že informace o této látce pocházejí z výzkumného centra amerického ministerstva obrany. Následně byla na základě této sloučeniny vytvořena celá skupina toxických chemikálií, které nepodléhají Úmluvě o chemických zbraních. Společně s Američany s nimi pracovali v minimálně 20 západních zemích. Takže Novičok je čistě západní značka. Je syntetizován a je v těchto zemích k dispozici přibližně ve 140 variantách. My ho nemáme,“ uvádí se v komentáři na webu ruského ministerstva zahraničí.

Ministerstvo zahraničí RF reagovalo na prohlášení německého ministra ohledně situace kolem Navalného
V Berlíně propagandistický útok proti Moskvě neutichá, prohlásilo ruské ministerstvo zahraničí v rámci komentáře ke slovům německého ministra zahraničí Heiko Maase o situaci s Alexejem Navalným.

Maas již dříve prohlásil, že Německo projedná s partnery v EU a OPCW společnou reakci na incident s Navalným. Rovněž uvedl, že Evropská unie by se mohla „velmi rychle“ dohodnout a uvalit sankce na ty, kteří se podílejí na vývoji chemických bojových látek v Rusku, v příštích dnech bude tato otázka projednána v EU.

„Propagandistický útok proti Rusku pokračuje v SRN v souvislosti se situací kolem Alexeje Navalného. Další dávkou obvinění, výhrůžek a narážek na adresu naší země se vyznamenal spolkový ministr zahraničních věcí SRN Heiko Maas, nyní již v průběhu dalšího průzkumu ohledně jeho aktivit ve Spolkovém sněmu SRN 7. října 2020,“ uvádí se v komentáři na webu ruského ministerstva zahraničí.

Podle Evropské úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech musí Německo vysvětlit Rusku situaci s Alexejem Navalným, prohlásilo ruské ministerstvo zahraničí.

OPCW již dříve uvedla, že v těle Alexeje Navalného byla nalezena látka, která má podobné vlastnosti jako Novičok, ale nenachází se v seznamech zakázaných chemikálií. Německá vláda se domnívá, že prohlášení OPCW ohledně případu Navalného potvrzuje jeho otravu látkou skupiny Novičok, ale připouští, že tato látka není mezi zakázanými. Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že situace kolem Navalného se vyvíjí podle předem naplánovaného konspirologického scénáře.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DVVp
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWHO uvedla: „Čím více zemí se připojí, tím lépe.“   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 05:36:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvítala rozhodnutí Číny vstoupit do globálního projektu vakcín COVID-19, který sdružuje finanční a vědecké zdroje k zajištění spravedlivého a dostupného přístupu chudých zemí k vakcínám, které budou zachraňovat životy.

„Čím více zemí se připojí, tím lépe,“ řekl pan Bruce Aylward, epidemiolog WHO, který vedl společnou misi mezi Čínou a WHO na epidemii COVID-19.

Čína je největší ekonomikou, která podporuje COVAX poté, co se Spojené státy a Rusko programu vzdaly. Program COVAX, který koordinuje Gavi, Aliance vakcín, Koalice pro inovace epidemické připravenosti (CEPI) a WHO, si klade za cíl dodat dvě miliardy dávek vakcíny do konce příštího roku.

Na otázku CGTN (China Global Television Network), zda by čínská účast urychlila časový harmonogram, pan Aylward řekl: „Čím více zemí se účastní programu COVAX, tím větší je možnost zavést vakcíny co nejrychleji a co nejdříve, aby se snížilo riziko závažného onemocnění COVID-19 na celém světě.“

Čína má v závěrečné fázi klinických studií nejméně čtyři kandidáty na vakcíny.

Odborník WHO uvedl, že podrobnosti čínského závazku, bez ohledu na finanční nebo vědecké, jsou stále rozpracovávány a WHO očekává, že začátkem příštího týdne budou existovat konkrétní podrobnosti.

WHO uvedla, že kromě Číny se do programu zapojila také Jižní Korea a Nauru, což zvedlo celkový počet zemí a ekonomik podporujících projekt na 171. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátek označil vakcíny za „jeden z nejmocnějších vynálezů v historii lidstva."

„Globální veřejné dobro“

Na tiskové konferenci po oznámení mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying (Chua Čchun-jing) označila rozhodnutí připojit se k „důležitému kroku, který Čína přijala k prosazení konceptu sdílené komunity zdraví pro občany a ke splnění svého závazku udělat z vakcíny na COVID-19 globální veřejný zájem.“

V květnu čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) tvrdil, že s jakoukoli vakcínou vyvinutou v zemi bude zacházet jako s „globálním veřejným statkem“.

Hua uvedla, že čínská vláda doporučila tuzemským společnostem zabývajícím se výzkumem a vývojem, které v současnosti vyvíjejí vakcíny COVID-19, „aby se připojily ke COVAX a spolupracovaly s touto iniciativou“.

„Pokud vím, mnoho čínských společností vyjádřilo ochotu k programu se připojit. Odborníci z těchto společností a zastánci této iniciativy hovoří o výzkumu a vývoji vakcín, certifikaci a dozoru,“ uvedla mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí.

Rovněž vyzvala „schopnější země“, aby se do programu zapojily, což je neurčitá narážka na USA.

Americký prezident Donald Trump v září prohlásil, že se do programu nepřipojí, protože nechce být „omezován multilaterálními organizacemi ovlivněnými zkorumpovanou Světovou zdravotnickou organizací a Čínou“.

Čína i WHO rozhodně popřely obvinění z korupce během pandemie COVID-19.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpolečnost Huawei otevřela šesté výzkumné centrum v Paříži   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 05:35:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský technologický gigant Huawei v pátek otevřel ve Francii nové výzkumné centrum zaměřené na základní výzkum v oblasti matematiky a výpočetní techniky.

Nové výzkumné centrum je pojmenováno po francouzsko-italském matematikovi Joseph-Louisu Lagrangeovi. Jde o šesté výzkumné centrum této společnosti ve Francii, které se nachází v centru města Paříže.

„Nové centrum se věnuje základnímu výzkumu v matematice a výpočtech. Chceme pomoci posunout hranice vědy v této oblasti a připravit průlomové inovace budoucnosti,“ uvedl pan Merouane Debbah, ředitel centra výzkumu a vývoje Huawei ve Franci.

Předcházejících pět výzkumných center, která společnost Huawei založila ve Francii od roku 2013, se zaměřuje hlavně na aplikovaný výzkum v oblastech, jako je například telekomunikace, umělá inteligence, design, zpracování obrazu, sensory a další.

Pan William Xu, ředitel představenstva společnosti Huawei a prezident jejího Institutu strategického výzkumu, ve videozáznamu zdůraznil, že matematika hraje v posledních 30 letech klíčovou roli ve vývoji telekomunikací.

Lagrangeovo centrum je „platforma otevřená všem matematikům po celém světě k provádění výzkumu, který nám umožní překonávat limity a jeho výsledky budou přínosem pro celé naše odvětví,“ řekl pan Xu.

Nové centrum spojí asi 30 vědců, včetně asi 10 zahraničních, jejichž práce bude sdílena s akademickým světem a vědeckou komunitou, uvedla společnost Huawei v tiskové konferenci.

Semináře budou pravidelně organizovány ve spolupráci s výzkumnými partnery, jako je Institut vysokých vědeckých studií a Ecole Normale Superieure nebo další renomované mezinárodní instituce.

Lagrangovo centrum si v důsledku klade za cíl stát se nezávislou nadací v čele s vědeckou radou, uvedl ředitel centra pan Merouane Debbah.

Paní Valerie Pecressová, prezidentka velkého pařížského regionu ve Franci, při inauguračnímu ceremoniálu sdělila: „Se svými 3 000 vědci se náš region může pochlubit největší koncentrací matematiků na světě. Toto centrum bezpochyby pomůže přilákat do Francie nejlepší světové talenty v matematice.“

esf


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína: USA představují největší hrozbu pro globální strategickou bezpečnost   
Pridal tk Neděle 11 říjen 2020 - 05:33:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Geng Shuang, čínský náměstek stálého zástupce při OSN, v pátek odmítl nepodložená obvinění amerického zástupce proti Číně ohledně její politiky kontroly zbraní a COVID-19 a řekl, že „USA jsou největší hrozbou pro globální strategickou bezpečnost a stabilitu.“

Geng učinil tyto poznámky při obecné rozpravě prvního výboru 75. zasedání Valného shromáždění OSN.

„Právě teď americký zástupce znovu rozšířil politický virus v OSN a očernil Čínu ohledně COVID-19, což je zcela nepřijatelné. Musím podotknout, že zříkáním se odpovědnosti nelze zakrývat chyby, kterých se USA dopustily v boji proti pandemii a také to neoklame mezinárodní společenství,“ řekla Geng.

Čína se staví proti závodům ve zbrojení, prosazuje multilateralismus, plní své povinnosti vyplývající z příslušných smluv a dohod o kontrole zbraní a podporuje dialog a spolupráci v oblasti bezpečnosti. Pozitivní přínos Číny k mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení je všeobecně uznáván, zdůraznil.

Geng poté uvedl deset důvodů, proč jsou USA největší hrozbou pro globální bezpečnost.

Zaprvé, USA jsou posedlé rozšiřováním vojska. USA zaujímají první místo ve vojenských výdajích. V roce 2019 utratily více než 700 miliard dolarů na vojenské výdaje, téměř 40 % z celkových světových výdajů a více než výdaje dalších 10 států s nejvyššími výdaji dohromady.

Zadruhé, USA se vracejí k mentalitě studené války. Ve své Zprávě o strategii národní bezpečnosti a Zprávě o přezkoumání jaderného postoje bezostyšně definoval Čínu a Rusko jako strategické konkurenty.

Zatřetí, USA usilují o unilateralismus. Odstoupily od smlouvy INF a JCPOA, nepodepsaly smlouvu o obchodu se zbraněmi a zaujaly negativní postoj k prodloužení platnosti nové smlouvy START, čímž odhalily svůj čistý pragmatismus ohledně bilaterálních a multilaterálních smluv a režimů kontroly zbraní.

Začtvrté, USA se snaží zbavit se odpovědnosti. USA vylepšují svůj jaderný arzenál a snižují hranici pro použití jaderných zbraní. Pod záminkou takzvaných třístranných jednání se vyhnuly své zvláštní odpovědnosti za jaderné odzbrojení, a dokonce vedly diskuse o obnovení testů jaderných zbraní.

Zapáté, USA se účastní politické manipulace podle dvojích standardů v oblasti nešíření jaderných zbraní, nevybíravě ukládá jednostranné sankce tím, že k prosazování své geopolitické agendy využívá klíčové otázky, jako jsou obavy z jaderných zbraních v Íránu a KLDR.

Zašesté, USA narušují strategickou rovnováhu. USA nasadily systémy protiraketové obrany v asijsko-pacifické oblasti a ve střední a východní Evropě a plánují rozmístění pozemních raket středního doletu v asijsko-pacifickém a evropském měřítku s cílem posílit vojenskou přítomnost a nastolit absolutní nadvládu.

Zasedmé, USA brání kontrole biologických zbraní. USA jsou jedinou zemí, která blokuje opětovné zahájení jednání o protokolu, který zahrnuje ověřovací režim k posílení Úmluvy o biologických zbraních a brání mezinárodnímu úsilí o ověřování tohoto druhu biologických aktivit. USA jsou nyní „kamenem úrazu“, pokud jde o kontrolu biologických zbraní.

Zaosmé, USA zdržují ničení chemických zbraní. Jako jediný smluvní stát CWC, který stále vlastní chemické zbraně, USA několikrát prodloužily lhůtu pro zničení chemických zbraní a nesplnily své povinnosti vyplývající z Úmluvy. USA se staly největší překážkou pro svět bez chemických zbraní.

Zadeváté, USA obnovují svůj program hvězdných válek. USA vytvořily vesmírné síly, obnovily vesmírné velení a urychlily testy zbraní a vojenské cvičení ve vesmíru. Tyto činy ohrožují bezpečnost vesmíru a vážně odporují mírovému využívání vesmíru.

Zadesáté, USA budují hackerskou říši. USA jsou zapojeny do masivních kybernetických útoků a dohledu po celém světě prostřednictvím programů, jako je PRISM, a rozvíjejí své kapacity pro kybernetickou válku ve snaze ovládnout kyberprostor.

Geng na závěr vyjádřil naději, že USA se budou účastnit práce prvního výboru otevřeně, odpovědně a konstruktivně a budou spolupracovat s dalšími zeměmi na zajištění úspěchu práce výboru, podporovat mezinárodní kontrolu zbrojení a proces odzbrojení a zajistí globální strategickou bezpečnost a stabilitu.

esf

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2872 sec,0.0942 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,766kB