Úterý 27 říjen 2020
„Zničíme tuto revoluci“ - polští vlastenci a pravicové skupiny vytvářejí „národní gardu“ na obranu církví   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 10:43:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Levicové komunity tvrdí, že se jedná o válku." Ano, je to válka a my se k ní připojujeme, “prohlásil šéf Sdružení nezávislosti Robert Bąkiewicz

O víkendu bylo v Polsku uskutečněno několik brutálních útoků na církve a obtěžování katolíků navštěvujících mše, ale nyní polští vlastenci a pravicové skupiny vytvořili obrannou skupinu na obranu katolíků před levicovou agresí.

Na tiskové konferenci pořádané před varšavským kostelem Svatého Kříže oznámil Robert Bąkiewicz, šéf Asociace pochodů za nezávislost, že Polsko v současné době čelí neobolševické revoluci.

Uvedl, že vlastenecké skupiny nedovolí útokům „proti civilizaci“ na katolíky. Řekl, že spolu se skupinami, se kterými je v souladu, zakládají „katolickou a občanskou“ skupinu sebeobrany, která bude známá jako „Národní garda“.

"Tito lidé nás chtějí zničit. Prohlašuji, že meč spravedlnosti visí nad nimi, a pokud budeme muset, rozdrtíme je na prach a zničíme tuto revoluci:" sdělil Robert Bąkiewicz.

"Budeme bránit každý kostel, okres, město a vesnici." Vyzývám všechny katolíky, aby se vzdali tohoto pacifistického přístupu, který vedl k tomu, že tito divoši vstoupili do kostelů, znesvětili oltáře, znesvětili eucharistii a použili nechutná slova [proti katolíkům],“ dále řekl Bąkiewicz.

Vysvětlil, že zatímco na vlasteneckou stranu útočili levicoví aktivisté, policie neudělala nic a dokonce zašla tak daleko, že je vyzvala, aby se přestali modlit, protože to aktivisty provokovalo.

Bąkiewicz vyzval nejen katolíky a vlastence, ale také kněze a biskupy, aby poskytli svědectví víry a oběti v boji za katolické Polsko, které je loajální k jeho hodnotám a morálce.

Dodal, že národní garda bude hájit polské hodnoty, i když to bude muset být provedeno „fyzicky“, protože brání své rodiny, kněze a kulturní dědictví.

Poznámka redakce IK: Gratulujeme Polákům k odvaze postavit se tváří tvář těmto levicovým a liberálně zaměřeným zločincům!


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDějiny zrady, aneb kde v SSSR byli Němci vítáni jako osvoboditelé   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 10:10:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Chceme-li pochopit dnešní situaci v Bělorusku a hlavně nátlak pobaltských republik na Bělorusko, tak se musíme vrátit do doby II. světové války, kdy právě tyto země nejvíce se podílely na likvidaci běloruského civilního obyvatelstva. Dnes jsou to opět tyto státečky vedené Polskem, které se snaží nastolením pseudodemokracie v Bělorusku zamaskovat svoji fašistickou minulost.

Na obrovském území SSSR se během II. světové války v letech 1941-1945 vedl tvrdý boj proti nacistickým jednotkám. Mezitím byli v některých regionech země vítáni němečtí okupanti jako osvoboditelé a všemožně podporováni v jejich neomezenému postupu a konsolidaci podmínek v okupovaných zemích.

Lotyšsko

Lotyšsko bylo díky složitosti sovětsko-německé politiky, které se 5. srpna 1940 stalo další republikou SSSR, nacisty zcela obsazeno v polovině července 1941. Rychlý postup nacistů byl usnadněn nejen malou velikostí Lotyšska a nepřipraveností Rudé armády, ale také loajalitou místního obyvatelstva k jednotkám Wehrmachtu. Lotyši, proti nimž byla 16. května 1941 zahájena vlna represí zaměřená na deportaci protisovětských a kriminálních živlů do odlehlých oblastí SSSR, byli ze situace mimořádně nespokojeni a proto značná část místních obyvatel s radostí podporovala nacisty a považovala je za své obránce a osvoboditele ze socialistického zajetí.

Po německé okupaci byla v zemi vytvořena lotyšská dobrovolnická legie SS, která zahrnovala policejní, represivní a nacionalistické formace s celkovým počtem více než 100 000 lidí. Poté, co se stali součástí německé skupiny armád Sever, nemilosrdně bojovali proti partyzánům, příznivcům bolševismu, Židům a sovětským válečným zajatcům.

Pro tyto účely bylo na území země vytvořeno 7 „továren na smrt“, včetně notoricky známého koncentračního tábora v Salaspils. Lotyšské formace SS zuřily nejen v Lotyšsku, ale také v Bělorusku, kde z jejich rukou zabíjeli také civilisty. V průběhu jediné krvavé operace v oblasti Rossony zvané „Zimní kouzlo“ (březen 1943) lotyšští spolupracovníci zničili 158 vesnic, vyhnali více než 2 000 lidí na tvrdé práce v Německu a zaživa upálili asi 15 000 místních obyvatel.

Litva

Před začátkem Velké vlastenecké války se Litvě podařilo být součástí SSSR a společně s Běloruskem vytvořit Litbelskou republiku a v roce 1919 konečně získat suverenitu. Avšak do roku 1939 byl již malý stát donucen splnit německo-polské ultimátum. Tyto okolnosti však nezpůsobily ve společnosti zvláštní vlnu rozhořčení, na rozdíl od té, která se zvedla 3. srpna 1940 po dalším vyhlášení Litvy jako součásti SSSR. Proto si Litevci, kteří nenáviděli bolševický režim, vzali 22. června 1941 jako požehnané datum a místo toho, aby organizovali odpor proti fašistickým jednotkám a pomáhali jednotkám Rudé armády na jejich území, vyvolali protisovětské povstání.

Historička Julia Kantor poznamenala, že iniciátorem povstání byla fronta litevských aktivistů (FLA), kterou koordinoval litevský velvyslanec v Německu Kazis Shkirpa, který spolupracoval s německou tajnou službou Abwehrem. Dobře koordinované akce povstalců byly zaměřeny na „osvobození“ Litvy od asijských komunistů, vojáků Rudé armády a Židů, jakož i na poskytnutí všestranné pomoci německým jednotkám.

Členové „litevské legie“, vytvořené několik měsíců před začátkem druhé světové války, nejen sabotovali zadní část Rudé armády, ale také krutě jednali s obyvatelstvem sousedního Běloruska.

Estonsko

Další bývalá provincie ruské říše, Estonsko, které v roce 1939 spadalo do sféry rozdělení mezi Německem a SSSR se rozhodovalo mezi komunismem a fašismem, nakonec upřednostnilo fašizmus. Estonsko od prvních dnů II. světové války pomáhalo nacistům. Místní obyvatelé dobrovolně vstoupili do řad „Omakaitse“ a poté do formace „Estonské legie“ a místní obyvatelé ničili přívržence bolševismu, partyzány a sovětské válečné zajatce.

Poté, co Estonci povolili ve své zemi vytvoření 25 koncentračních táborů, plně podporovali antisemitskou fašistickou doktrínu a do konce roku 1941 byl jejich stát, kde kdysi žila velká židovská komunita, označen na německých mapách značkou „Judenfrei“ (bez Židů).

Ukrajina

Němečtí útočníci byli s velkou nadějí vítáni na západě Ukrajinské ASSR, která byla až do roku 1939 součástí Polska a kde se obyvatelstvo vyznačovalo protikomunistickými názory.

Po invazi nacistů se jeden za druhým začal na tomto území formovat oddíl kolaborantů: Ukrajinská národní armáda (UNA) , Celokrajinská osvobozenecká armáda (VOA) a nejslavnější ukrajinská povstalecká armáda (UPA) v čele s Stepanem Banderem ...
Aby vůdci polovojenských nacionalistických sdružení získali vytouženou autonomii od SSSR, přísahali věrnost Hitlerovi a aktivně, jak nejlépe věděli, zabránili Rudé armádě odrazit nepřátelské útoky.

Bělorusko

Podobný obraz byl pozorován v západním Bělorusku v letech 1921 až 1939, které patřilo Polské republice a poté bylo připojeno k SSSR. Tento historický manévr se nepáčil nacionalistům, kteří obývali města Bialystok, Baranoviči, Novogrudok a Vileyka, kde byly organizovány protikomunistické oddíly „Sebeobrana“ („Samaakhovy“).

V roce 1944, kdy sovětská vojska vstoupila do fáze protiofenzivy, se běloruské fašistické frakce spojily v „Běloruské regionální obraně“ (BKA), ale to jim nepomohlo dosáhnout jejich cílů.

Krym a Severní Kavkaz

Ve výnosu č. 5859 s. „O krymských Tatarech“, přijatém Výborem obrany státu dne 11. května 1944, byly zaznamenány nepatriotické akce provedené krymskými Tatary po objevení se sil Wehrmachtu na poloostrově.

Podle oficiálních údajů drtivá většina krymských tatarských branců, kteří šli na frontu po zahájení II. světové války, dezertovala z armády a ti, kteří hromadně zůstali bránit svá rodná místa, přešli na stranu nepřítele. Dobrovolně se přidali k oddílům organizovaným německým velením, aktivně se zapojili do prudkého boje proti Rudé armádě a partyzánům a také se podíleli na násilném únosu sovětských občanů do Německa. Krymčané, kteří sympatizovali s Němci, byli členy zpravodajských „muslimských výborů“ a „tatarských národních výborů“, které byly zapojeny do sabotáží v zadní části Rudé armády.

1. tatarská horda Jaegerova brigáda SS byla vytvořena z místních obyvatel, kteří si přáli oddělit Krym od SSSR, avšak na rozdíl od očekávání nacisté válku prohráli a krymští Tataři, kteří se v létě 1944 podíleli na zradě, byli deportováni do uzbecké ASSR.

Podobný osud postihl Čečence a Inguša, kteří byli v únoru 1944 přesídleni. Důvodem byl loajální přístup horalů k fašistům, kteří jim naznačovali, že mohou po válce získat suverenitu. Přestože nacisté ve skutečnosti viděli v kavkazské oblasti (která se nevyznačovala politickou stabilitou, ale oplývala přírodními zdroji) odrazový můstek pro průzkumné a sabotážní práce a podkopávání činnosti Rudé armády.

Závěr

Do dnešního dne se pobaltské státy neomluvily za spolupráci s nacisty a díky tomu, že se po válce staly součástí SSSR, tak nakonec nemusely ani platit za svoji podporu nacizmu. V dnešní EU jsou to oni, kteří propagují opět nacistické ideály a návrat k fašistické diktatuře.

efs


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponU českého živnostníka se prý koronavirus šíří, v zahraniční bance ne. Podivné priority “české” vlády   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 07:38:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je to opravdu zvláštní soubor vládních proti koronavirových opatření z minulého týdne. Český prodavač papírnického zboží musí mít zavřeno, stejně jako český prodavač vysavačů a oděvů. Tam je zřejmě riziko šíření koronaviru veliké. Naproti tomu v bankách mohou mít stále otevřeno. Je to snad tím, že jsou všechny banky u nás až na 2 malé výjimky vlastněné zahraničními vlastníky? Nebo je koronavirus tak rafinovaný, že se při jednání s bankovním úředníkem zalekne a přestane se šířit?!

Má to “česká” vláda a věru divné priority. Stejně divné je, že se nikdo z parlamentní “opozice neozve. Je to snad jen nějaké divadlo pro nás Čechy?!Je krásné, že peníze do banky nosit můžeme a ona nám dá nulový úrok, stejně jako můžeme dělat další dluhy. To nám přece musí stačit, nač si kupovat něco u zbytečných českých obchodníků a podnikatelů?

Podnikatel v maloobchodu Brno
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolští pro potratoví aktivisté narušili katolické mše po celé zemi   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 07:32:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Polští pro potratoví aktivisté narušili katolické bohoslužby po celém Polsku. Skupiny několika aktivistů vždy vtrhly do kostela a sedli si před oltář, kde kněz sloužil mši. Kněží byli nuceni obřad přerušit a vyčkat příchodu policie. Policie aktivisty následně vyvedla, nebo vynesla.

Agresivní aktivisté s plakáty v polštině a angličtině (aby zahraniční pán mohl kontrolovat schválená hesla) požadovali “neomezený potrat” jako mají ve vyspělých liberálních demokraciích na západě.

Je zajímavé, že aktivisté nešli protestovat před parlament, kde se schvalují příslušné zákony, ale do kostelů. Zdá se proto, že se jedná o další ze série útoků na polskou katolickou církev ze strany západem řízených a placených “neziskovkářů”. Jednou je to LGBT hnutí, jindy potraty… důvod útoku na církev se vždy najde.

Polská společnost ale podobné aktivity většinově odmítá a naopak podporuje konzervativní polskou vládu.

Wojtek
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Vzdorovat a měnit se“ – křižácká výprava Emmanuela Macrona   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 05:15:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dokáže Evropa zvítězit v boji proti islámskému radikalismu?

Na začátku října Emmanuel Macron vystoupil s programovým prohlášením o nutnosti ochránit „sekularismus“ Francie před islámským radikalismem a to je pro Francii přímo otázkou existence. Ať už ateista Macron uvažoval o existenci jakýmkoliv způsobem, příliv muslimů z Afriky a Asie do Francie se pro Francouze stal skutečně existenčním problémem.

Podle Macrona je „islám náboženství, které dnes prožívá krizi po celém světě“ kvůli radikalizaci a zuřivosti jeho pozic. S tím je nutné, podle slov francouzského lídra, rezolutně a nekompromisně bojovat jak pomocí represivních metod, tak cestou odstraňování nedostatků vlastní vnitřní politiky (včetně politiky integrace cizorodých elementů do francouzské společnosti). Vzdorovat a měnit se; nenechat islámský radikalismus zvítězit; probudit Francii a vrátit Francouzům pravé hodnoty Francie – k tomu všemu prezident vyzývá.

Reakce na prohlášení byly různé. Bez ohledu na to, jestli se prezident snažil říci, že je proti islámským extremistům a ne proti „správným“ muslimům. Ti pochopili jeho řeč jako omluvu za útoky na muslimy a jako mávnutí rukou nad tvrdým jednáním vůči muslimům ve jménu spásy Francouzské republiky. Je však i mnoho takových, kteří by řekli: konečně se našel politický lídr, který nazval věci pravými jmény. Jiní pro změnu nejsou připraveni smířit se s touto náboženskou „tolerancí“ a s tímto zaváděním islámských, často marginálních pořádků v křesťanské Evropě.

Jaké jsou důvody takového, celkem nečekaného sdělení francouzského prezidenta?

Macron se už dlouhou dobu potýká s vnitřními problémy své země. Svědčí o tom pravidelné pouliční protesty, které ústí v nepokoje. Je pravda, že rating prezidenta je dostatečně vysoký, ale podle hodnocení popularity je to „zvíře“, které se musí neustále krmit až do konání příštích voleb. Jedním ze způsobů, jak zůstat populárním je namířit pozornost veřejnosti na otázku národní velikosti s nádechem existenční hrozby, najít nepřítele pro úspěšný boj. I zde je faktor radikálního islámu, to je potřeba.

Islámská výzva pro Francii přímo souvisí s migrací cizinců. Marine Le Penová jako jedna z vedoucích lídrů francouzské opozice v r. 2019 prohlásila: „Myslím si, stejně jako Matteo Salvini, že musíme zastavit migraci a jsem zásadně proti násilnému stěhování migrantů do států, které je nechtějí přijmout…. Je potřeba chránit národní hranice“. Obvinila Erdogana z politiky „islamizace Evropy“ a znovu vyzvala Evropskou unii a Francii k odporu.

Co podniká v této situaci Macron, ze kterého, jak si pamatujeme, udělali prezidenta Rothschildé? Hovoří o nevyhnutelnosti boje s hydrou radikálního islámu, o nutnosti revize integrační politiky ve Francii. Srovnává Francii s Tureckem a používá přitom fakta o přesunu islámských radikálů Turky do Ázerbájdžánu.

Macron se již dlouho prezentuje nejen jako lídr Francie, ale také Evropy. Ve svém projevu nezmínil Evropskou unii, ale velmi často je cítit, že když mluví o „Francii“ má na mysli „Evropu“. Například, když prohlašuje, že sekularizace je cementem jednotné Francie a radikální islám porušuje zákony republiky vytvářením paralelních pořádků.

Copak toto není počátek „paralelního pořádku“, co sledujeme v Evropě, otevřené paní Merkelovou pro migranty, kteří se pak na Nový rok pokouší znásilňovat německé ženy v Kolínu nad Rýnem? Nechodí snad po ulicích Londýna „muslimské hlídky“, které vyžadují od Britů, aby se řídili zákonem šaría? Není snad pravda, že letuška British Airways musela požádat Evropský soud pro lidská práva, aby měla i nadále právo nosit při práci na krku křížek? Nebylo snad v Dánsku rozhodnuto v zájmu muslimů, že se na náměstí ve městech nebude instalovat vánoční stromeček? Jak se v těchto situacích říkává, to je Evropa děti!

Vše toto samozřejmě zesiluje napětí v evropské společnosti. A napětí bude také narůstat, dokud se vláda bude snažit problém zamlčovat, aby se, nedej Bože „nešťastní cizinci“ neurazili. Nicméně Macron svým projevem ukázal, že není Merkelová. Že je připraven ochránit evropskost Evropy

Francouzský prezident má jednu vlastnost: dokáže cítit dříve než ostatní, odkud vane vítr a pak navrhuje „koncepční“ přístup. Přitom vypadá jako úspěšný politik se zostřeným vnímáním historického procesu a schopností strategického myšlení. Tak vyvstává otázka: čeho chtějí dosáhnout ty síly, které přivedly Macrona k moci kdoví odkud a které řídí jeho ruku?

Na konci své řeči Macron poznamenal: „Mám na mysli anglosaskou tradici, která má jinou historii a která není naše“. To znamená, že Francie (a Evropa) může mít vlastní cestu rozvoje, aniž by se shodovala s tou, kterou vnutila světu bývalá koloniální Británie, která kdysi vyhnala část svých ostrovních obyvatel do Nového Světa.

Jenže nyní se v boji proti islámskému radikalismu v Evropě může Macronův „sekularismus“ (bezbožnost) projevit jako slabina Francie. Vždyť při střetech civilizací vždy vyhrávají vášniví lidé. A vášeň radikálního muslima mnohonásobně překonává vášnivost „sekularizovaného“ Evropana.

Vladimír Kudryavcev

Противостоять и меняться – крестовый поход Эмманюэля Макрона vyšel 12.10.2020 na fondsk.ru. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/10/8479-vzdorovat-a-menit-se-krizacka-vyprava-emmanuela-macrona.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVÁCLAV JAN NEJEDLÝ: „LOCKDOWNY“ TOTALITNÍ A DEMOKRATICKÉ   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 04:48:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Václav Jan Nejedlý porovnává současná karanténní opatření s dobou nedávno minulou a dochází k zajímavým závěrům:

Rok 1942

Situace:

Jsme de facto součástí státního útvaru, který je ve válce téměř s celým světem. Právě byl spáchán atentát na nejvyššího představitele okupační mocnosti, atentátníci jsou na útěku. Němcům měsíc co měsíc umírá na frontě přes třicet tisíc mladých mužů. Denně jsou zatýkáni a popravováni čeští vlastenci. Protektorát čelí nebezpečí náletů, noci probíhají v režimu zatemnění. Vzhledem k válečné situaci je nedostatek některých potravin a dalšího zboží. Po území se pohybuje neznámý počet ozbrojených odbojářů.

Opatření:

Dočasně jsou zrušena veřejná shromáždění, sportovní podniky, divadelní a filmová představení a jiné kulturní akce. Zavírací doba pro restaurační zařízení je stanovena na dvaadvacátou hodinu. První noc po atentátu platí v Praze i zákaz vycházení, úplné zavření hospod a zastavení veřejné dopravy. Opatření trvá něco přes měsíc.

Úřady ujišťují obyvatelstvo, že stanné právo je prostředkem k vypátrání pachatelů atentátu a jejich pomahačů s tím, že život se vrátí do starých kolejí až po jejich dopadení a potrestání.

Tak se také stane.

Rok 1969

Situace:

Země je čerstvě okupována cizími vojsky. Několik lidí se upálilo. Tisíce emigrují. Ekonomika je v neutěšeném stavu. Panuje politické napětí. Československo právě kromě pravidelné chřipkové epidemie zasáhl i dosud neznámý virus hongkongské chřipky – typu A2. Ve světě na něj umírá milion lidí. U nás je jen do konce února na dvacet tisíc nemocných. Další výbuch epidemie přichází na přelomu let 69/70, značný podíl na ní má virus A2. Dochází k velkému nárůstu komplikací těžšího charakteru, mezi nimiž převládají bronchopneumonie a pneumonie, které ohrožují životy postižených. Lékaři nestíhají a také v lékárnách se tvoří dlouhé fronty, skoro každý má ve svém okolí někoho nakaženého. V Severočeském kraji přibývají tisíce nakažených každý den. Nemoc má za oběť tisíce mrtvých.

Opatření:

Jsou zakázány návštěvy v nemocnicích. Dochází k omezením v dopravě a k uzavření škol a vyhlášení dvoutýdenních tzv. uhelných prázdnin. Někteří studenti jsou nasazeni jako brigádníci v profesích nezbytných pro chod státu. Před některými veřejnými budovami jsou instalovány dekontaminační rohožky.

Úřady obyvatelstvo spíše uklidňují, než straší. Média věnují situaci poměrně okrajovou pozornost a informují věcně. Apelují na zvýšenou hygienu, kdo má chřipkové příznaky, má prostě zůstat v posteli a užívat Acylpyrin. Zdůrazňuje se, že vše je pod kontrolou, zdravotnictví je připraveno, není důvod k žádné panice, virus postupně zeslábne a vymizí.

Tak se také stane.

Rok 2020

Situace:

Žijeme v míru a prosperitě, ekonomika stále roste, jsme součástí vyspělého Západu, máme se prý dobře jako nikdy. Vládne demokracie, svoboda a všeobecný materiální dostatek. Zdravotnictví je na vysoké úrovni a s rezervou připravené na nápor nemocných. Hygienická situace je uspokojivá, v každé hospodě či kavárně je teplá voda a mýdlo, je dostatek léků, lidé se proti hrozbě šíření nového viru poměrně ochotně chrání rouškami.

Opatření:

Opakované zavření restaurací, kaváren, barů, divadel, kin, posiloven apod., de facto likvidace mnoha živnostníků, oslabování střední třídy ve prospěch jednotlivců napojených na globální struktury a nadnárodní firmy, mamutí zadlužování jednotlivců i státu, zchudnutí země se všemi důsledky včetně dopadů na zdravotnický systém, opakované rozvolňování a zase zpřísňování nesmyslných a nekoncepčních opatření, to vše bez věrohodné prognózy vývoje a se všemi negativními dopady na psychiku a zdraví obyvatel.

Státní moc ve spolupráci s některými odborníky a médii cíleně vyvolává stres a strach, hrozí obyvatelstvu dalšími restrikcemi, vyhrožuje nasazením armády a policie, likviduje právo na soukromí a svobodu projevu a pohybu, vzhlíží k asiatskému modelu totální kontroly obyvatel a udělování určitých kreditů občanům výměnou za jejich absolutní poslušnost a vzdání se svobodné vůle, včetně možnosti rozhodovat o vlastním těle. Děsí lidi účelově prezentovanými zmanipulovanými daty a otevřeně naznačuje, že základní ústavní a lidská práva už v budoucnu nemusí platit pro všechny, ale jen pro ty, kteří se podvolí diktátu jednotlivců, zbavených povinnosti respektovat standardní procesy parlamentní demokracie.

Tak se také stane…?

Je to na nás!

Zdroj: https://narodnidemokracie.cz/vaclav-jan-nejedly-lockdowny-totalitni-a-demokraticke/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStížnost na regulérnost voleb   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 04:45:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Aliance národních sil
Legerova 1854/22
120 00 Praha 2

a

Jednotní
Alšovo náměstí 691/4
708 00 Ostrava

Nejvyššímu správnímu soudu
Moravské náměstí 611/6
602 00 Brno-město


Věc:

Stížnost na platnost voleb do Senátu, Parlamentu České republiky a voleb do krajských zastupitelstev, které se konaly ve dnech 2. - 3. října 2020 a pokračovaly do Senátu 9. – 10. 10. 2020.

O podání stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu rozhodlo předsednictvo politického hnutí Aliance národních sil a předsednictvo politického hnutí Jednotní.

Oběma politickým subjektům vadí, že neměly v kampani rovnocenný přístup do médií.

Výsledky voleb odpovídají několikaměsíční manipulaci médií, která předjímáním výsledků voleb a preferencí stran či jejich konkrétních politiků ovlivňovala tendenčně veřejné mínění. Všechny neparlamentní strany (až na několik „pro forma“ drobných výjimek) byly předem diskvalifikovány z rovného volebního soupeření. Nebyly zvány do medií a nebylo jim umožněno předložit veřejnosti své politické názory a debatovat o důležitých tématech, jako to mohly dělat strany parlamentní.

Masmediálně ostře diskriminační a nerovný charakter voleb z nich dělá reality show předem určených vítězů a poražených.

Odůvodnění:

Na různé druhy médií dopadají v předvolebním období zejména tyto povinnosti: „Všechna média, regulovaná zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podléhají trvalému požadavku objektivnosti a vyváženosti vysílání; všechna veřejnoprávní a veřejnoprávními korporacemi provozovaná média podléhají zásadě vyváženosti a rovného přístupu ke kandidujícím subjektům v období volební kampaně.“
Konstatujeme, že média před krajskými a senátními volbami porušovala zákon, konkrétně zásadu objektivity a vyváženosti. Mainstreamová média, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu nedávala všem subjektům stejný prostor, naopak trvale znevýhodňovala neparlamentní strany a stranila předem vybraným politickým subjektům a jich kandidátům.

Vzhledem k tomu, že stát nebyl schopen zabezpečit ústavní práva uvedená zejména v článku 5 Ústavy České republiky v platném znění, považujeme naši stížnost na platnost voleb za opodstatněnou.

Návrh:

Navrhujeme, aby soud ve svém výroku zrušil volby do Senátu Parlamentu České republiky a krajské volby, které se konaly ve dnech 3. - 4. října 2020, a aby nařídil jejich opakování za podmínek rovného přístupu médií, který reguluje zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ke všem politickým subjektům, které se zúčastňují voleb.

V Praze dne 20. října 2020

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil
Ing. et Mgr. Pynelopi Cimprichová, předsedkyně Jednotní

Poznámka redakce: Obě uskupení podaly tuto stížnost oprávněně a fakta uvedená ve stížnosti jsou pravdivá, jenže dnešní zločinný režim, který zde vládne nepřipustí jakoukoliv revizi volebních výsledků.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJen každý třetí Rakušan by šel bránit vlast   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 04:30:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Studie provedená Zemskou vojenskou akademií a lineckým Market-Institutem udává, že pouze sotva každý třetí občan Rakouska (29%) by šel se zbraní bránit vlast v případě napadení. Z řad mužů by to bylo 42%, ale z řad žen jen 17%(!). Navíc se ¾ občanů domnívá, že jim přispěchaly na pomoc země EU, přičemž ovšem jen 1/3 občanů by byla ochotna přispěchat na pomoc jiným zemím EU.

Potlačování vlastenectví levicovými vládami, a ve vleku pak justicí, ve prospěch multikulturalizmu je jednoznačně kardinálním faktorem, který snižuje bojeschopnost a odhodlání Vlast bránit. To je velmi jasný kolaborantský signál nepřátelům Evropy, kteří nyní arci zvedají své hlavy. V případě napadení a válečné situace za to mohou ještě padat neméně kardinální tresty.

Zdroj: https://www.oe24.at/oesterreich/politik/nur-jeder-dritte-wuerde-oesterreich-mit-der-waffe-verteidigen/450830005

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBoje v Karabachu se zintenzivnily, sdělili v Jerevanu   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 04:26:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ozbrojené síly Ázerbájdžánu ostřelují pozice Karabachu pomocí hlavňového a raketového dělostřelectva a tanků, uvedla tisková tajemnice arménského ministerstva obrany Šušan Stěpaňanová.

„Do 17:00 (14:00 SEČ) prudce vzrostla hustota střelby podél hranice Arcachu (název Karabachu - pozn. red.),“ napsala na Facebooku.

Ministerstvo obrany Ázerbájdžánu naopak obvinilo arménské ozbrojené síly z ostřelování města Tartar z raketometů Smerč.

V Karabachu přitom uvedli, že samotné Baku používá reaktivní raketomety. Podle Státní služby pro mimořádné situace neuznané Republiky Náhorní Karabach Ázerbajdžán útočí na města Martunik, Martakert a Askeran z raketometů Grad a Smerč.

Americké ministerstvo zahraničí zveřejnilo společné prohlášení ministrů zahraničí Arménie a Ázerbájdžánu Zograba Mnacakaňana a Džejchuna Bajramova o zastavení střelby v Náhorním Karabachu. Příměří vstoupilo v platnost v pondělí v 8:00 (5:00 SEČ).

Poté se však strany navzájem obviňovaly z porušení dohody. Jak uvedla Stěpaňanová, Baku zahájilo dělostřeleckou palbu na pozice neuznané Republiky Náhorní Karabach v severovýchodním směru od kontaktní linie. V Ázerbájdžánu naopak tvrdí, že vojenské jednotky byly ostřelovány ze směru od Jerevanu v jedné z vesnic Lačinského okresu.

Situace v Karabachu

Situace v regionu se vyhrotila 27. září. Baku a Jerevan se navzájem obviňují. V Arménii bylo zavedeno stanné právo a všeobecná mobilizace. Muži ve věku od 18 do 55 let nesmí odjet ze země. V Ázerbájdžánu byla vyhlášena policejní hodina a částečná mobilizace. Došlo k obětem na životech mezi civilním obyvatelstvem.

Konflikt komplikuje skutečnost, že Baku aktivně pomáhá Turecko (člen NATO). Arménie je zase členem OSKB. Mezinárodní společenství vyzývá strany ke zdrženlivosti.

V noci z 9. na 10. října se v Moskvě konaly konzultace ministrů zahraničí Ruska, Arménie a Ázerbájdžánu. Diplomaty pozval do ruského hlavního města prezident Vladimir Putin. Na základě výsledků schůzky se strany dohodly o příměří. Režim příměří vstoupil v platnost 10. října ve 12:00 za účelem výměny zajatců a těl mrtvých lidí prostřednictvím Červeného kříže. Strany se však téměř okamžitě začaly navzájem obviňovat z porušování dohod.

Konflikt v Karabachu

Konflikt v Karabachu začal v roce 1988, kdy Náhorní Karabach oznámil, že vystoupí z Ázerbájdžánské SSR. V průběhu ozbrojené konfrontace v letech 1992–1994 ztratil Ázerbájdžán kontrolu nad Náhorním Karabachem a sedmi sousedními regiony. Od roku 1992 probíhají jednání o mírovém urovnání konfliktu v rámci Minské skupiny OBSE v čele se třemi spolupředsedy - Ruskem, USA a Francií. Ázerbájdžán trvá na zachování své územní celistvosti, Arménie hájí zájmy neuznané republiky, protože Republika Náhorní Karabach není účastníkem jednání.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Efth
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNapětí mezi Paříží a Ankarou roste. Erdogan vyzval k bojkotu francouzského zboží   
Pridal tk Úterý 27 říjen 2020 - 04:23:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan požádal občany své země, aby se vyhýbali nákupu francouzského zboží. Toto prohlášení učinil ve svém projevu v Ankaře.

„Stejně jako vedení Francie dnes vyzývá své občany k tomu, aby nekupovali turecké zboží, podobně tak i já nyní apeluji na svůj lid. V žádném případě jim nedávejte čest, nekupujte zboží francouzských výrobců!“ řekl turecký prezident během nedávného projevu v Ankaře.

Turecký vůdce kromě toho prohlásil, že světové společenství by podle jeho názoru mělo „zabezpečit ochranu muslimů Francie, kteří jsou dnes stíháni za svou víru“.

„Vy (Francie - pozn. red.) jste skutečně součástí nacismu. Ten, kdo dnes stojí u kormidla Francie, potřebuje duševní péči, protože začal povzbuzovat útoky na muslimy,“ vysvětlil Erdogan.

Dodal také, že považuje „protiislámské výpady“ francouzského prezidenta Emmanuela Macrona za hrozbu pro národní bezpečnost Turecka, a vyjádřil vzhledem k tomu naději, že Evropa konečně zastaví „kampaň nenávisti“.

Napětí ve vztazích mezi Francií a Tureckem

Emmanuel Macron v říjnu vystoupil s velkým proslovem na téma boje proti separatismu ve Francii. Prezident uvedl, že 9. prosince představí odpovídající návrh zákona: bude zaměřen na posílení republikánských hodnot a francouzské orgány budou věnovat zvláštní pozornost vzdělávání dětí. Macron rovněž uvedl, že společně s Radou muslimů ve Francii je nutné vytvořit organizaci, která pomůže budovat „osvícený islám“ v zemi. Podle něj je nutné „osvobodit islám (…) od zahraničního vlivu a posílit kontrolu financování mešit“.

Důvodem k takovým opatřením byla nedávná brutální vražda učitele, který svým žákům ukazoval karikatury proroka Mohameda.

Erdogan ale již dříve vyjádřil nespokojenost s Macronovým projevem. Podle Erdogana se chce francouzský vůdce podle svých slov v boji proti islámskému separatismu „vypořádat s muslimy“. Taktéž obvinil Macrona z toho, že má v úmyslu vytvořit totalitní „antiislámský systém“ a poradil mu, aby si „vyléčil psychiku“.

Paříž na to reagovala odvoláním svého velvyslance z Ankary.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Ef4m
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2443 sec,0.1512 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,758kB