Sobota 30 leden 2021
Jan Campbell: Autonomie – kooperace – svoboda   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 19:04:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Původně jsem chtěl ukončit čtvrté pokračování - Očistec na zemi. Důležitých a současně zajímavých témat v době covid-19, volební kampaně na startovní čáře a metastázující krize podobné malignímu melanomu je více než dost: WEF (Si, Putin, von der Leyen, António Guterres), výdaje na zbrojení, vztah USA s RF a ČLR. Rozhodl jsem se ale dát přednost tématu s českými kořeny. Ty uviděly světlo dne v roce 1900 a dovolily vyrůst osobnosti se vzácnou trojicí – vzdělání, obchod, diplomacie. Dnes obojí představuje deficit. Současně ale i příležitost připomenout si význam inspirace, umění pohlédnout za kulisy dění a rozhodování a jak důležitý v životě je humor, diskrétnost a trpělivost. Trojice je dnes o to vzácnější, protože její kořeny byly několikrát odříznuty od nitě vody, která na planetě vše spojuje a umožňuje život.

Včera, 28. ledna umožnila druhá neviditelná (ideová) nit setkání těch, kterým bylo souzeno nehledě na dobu, místo a podmínky připomenout si život, dílo a dědictví JUDr. Jana Jiřího Rückla (1900 – 1938). V modifikované formě se uskutečnilo pracovní setkání místo původně plánované velké konference pod záštitou Dominika kardinála Duky OP., Mons. Charlese Daniela Balwo (apoštolský nuncius v ČR), Mons. Jana Graubnera (arcibiskup olomoucký, předseda ČBK a velkopřevor České magistrální delegace Řádu rytířů Božího hrobu a dalších). Protože na 28. listopad plánovaná velká konference musela být ze známých důvodů odložena na neurčito, zmínil jsem se v několika médiích zveřejněném příspěvku (napsaném 29.11.2020) nazvaném Letem světem (1) o osobnosti a životním osudu JUDr. Jana Jiřího Rückla, dnes bohužel polozapomenuté epizodě českých dějin s nadčasovým významem.

Přepisování dějin, úpadek kvality vzdělání a komplexní výzva covid-19, včetně vakcínové rulety odvlékají pozornost politiků, občanů a studentů od dění ve světě. Kromě toho vstup vzpomínkám, historii a zdravému rozumu na veřejnou scénu je dnes prakticky znemožněn. Proto si dovoluji připomenout v této formě tři na první pohled nesouvisející, ale důležité skutečnosti: 1) Jan Jiří Rückl, československý prvorepublikový průmyslník, právník, filozof a odborník na vědeckou organizaci práce. 2) Papež František, autor knihy, která je od 1.12.2020 nabízena v angličtině pod názvem Let us dream a od 4.12.2020 v němčině pod názvem Wage zu träumen (Dovoluji (si) snít). 3) Církev a její role ve společnosti (minulé, současné a budoucí) s různými hospodářskými, politickými a hodnotovými systémy.

Včerejší setkání těch, kterým bylo souzeno nehledě na dobu, místo a podmínky připomenout si život, dílo a dědictví Jana Jiřího Rückla se uskutečnilo bez narušení vládou přijatých omezení v profesionální, přátelské, a jak se mi jeví z reakcí účastníků, vzájemně obohacující se atmosféře. I proto se v ní mohla zviditelnit nadčasovost významu pojmu vztah (státu, církve a osobnosti), nadčasovost širokého vzdělání (jazyky, filozofie a politika) a nadčasovost umění skloubit víru a podnikání s politickou aktivitou tak, aby tato trojice odpovídala duchu moderní doby. Ten charakterizuje mimo jiné nutnost být trpělivým, diskrétním a aktivním, ne pasivním.

V kontextu uvedených nadčasovostí – vztahu, vzdělání a umění skloubit na první pohled si protiřečící, se nacházejí konkrétní témata. Některá z nich popíši podrobněji v jednom z příštích příspěvků. Po vydání kolektivní monografie, jejíž editory jsou JUDr. Jan Kotous a PhDr. Michal Pehr, PhD bude možné si udělat ucelenější obraz o osobnosti Jana Jiřího Rückla, ale i o možnostech obohacení probíhajících politických procesů v ČR a ve vztahu k zahraničí, včetně vztahu k USA. Dnes se omezím pouze na krátký přehled témat, která se mi jeví aktuální.

1) Idea Československého státu. 2) Nemožnost studovat a ukončit univerzitní studia v Mnichově v době, kdy byla ČSR považována Německem za nepřátelský stát, a následky: přejezd do Paříže, rozšíření kruhu vlivných osobností, kontaktů a zkušeností. 3) Odmítnutí žádosti vzdělaného člověka o přijetí do služeb MZV ČSR. 4) Rückl - Skutečný komoří jeho Svatosti Pia XI, Náměstek Latinského Patriarchy Jerusalemského. 5) Rückl, Masaryk a volba prezidenta republiky Beneše v roce 1935. 6) Rückl a jeho role při řešení vztahu vlády s KSČ. 7) Rückl a československá diplomacie při tvorbě vzájemných diplomatických vztahů mez ČSR a Svatým stolcem v porovnání se snahou o dosažení dohody mezi ČR a Svatým stolcem po - roce 1993. 8) Spolupráce Rückla se slovenským episkopátem s příklady důležitých a humorných příběhů. 9) Rückl jako politický lobbyista. 10) Historické paradoxy na příkladu podpory Beneše Jozefovi Tiso (1887 – 1947), úmluva o vytvoření lepších vztahů mezi státem a církví (z roku 1928) atd. 11) Právní problematika, včetně čl. 10 Ústavy ČR, článku 16. smlouvy se Svatým stolcem, aplikační přednost před zákonem, otázka suverenity státu apod.

Uvedená témata nutně vedou k hodnocení trojic: 1) Stát v nezvratném odcházení (na Západě nehledě na jeho přechodné znovuobjevení v době covid-19) – církev (mající čas, vědění a proto i moc) – občan (v nejistotě, strachu a marnosti, ale s možností volit vlastní hodnoty). 2) Kognitivní kapitalismus – Svatý stolec – role Svatého stolce v historii politického a hospodářského života společnosti. 3) Autonomie – kooperace – svoboda (státu, církve občana) teorie a praxe, dnes a zítra.

Protože mnohým z nás a mladé generaci především se často jeví jako správné pouze to, co si přejeme, připomínám Lady Gaga (1986, rozená Stefani Joanne Angelina Germanotta), která zpívala (ne náhodou) hymnu USA v rámci inaugurace prezidenta Bidena: Všichni dávno víme jednu důležitou věc: skoro nic není takové, jak se to jeví. A také Jana Nerudu (1834 – 1891): Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času, bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
29.01.2020
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV americkém Las Vegas začnou otevírat školy kvůli prudkému nárůstu sebevražd žáků v době korona lockdownů   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 08:07:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Las Vegas začne docházet k postupnému otevírání základních a středních škol. Důvodem je nárůst počtu sebevražd mezi žáky o 100%. Navíc úřady zaevidovaly 3100 podnětů, kdy se u studentů objevily tendence k sebevraždě. Důvodem smutného trendu je nekonečná izolace, nemožnost stýkat se s kamarády a spolužáky a strašení veřejnosti oficiálními medii o strašlivé plandemii koronaviru. Od tamějších úřadů je to značná odvaha, která jde jedno značně proti trendům federální vlády J. Bidena, který chce zemi zcela uzavřít v rámci boje proti plandemii.

Najdou se podobní odvážlivci i u nás ve staré vlasti? Ničit záměrně dětem a mladým lidem životy kvůli bandě samozvaných vyvolených chamtivců je velmi nezodpovědné.

Joe Kolach, Texas, USA
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMinistr vnitra Jan Hamáček uprostřed virové pandemie znovu vyhlásil další zbraňovou amnestii v ČR, znovu už jdou po vašich zbraních pod postelí! Proč?   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 08:05:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministr vnitra Jan Hamáček uprostřed virové pandemie znovu vyhlásil další zbraňovou amnestii v ČR, znovu už jdou po vašich zbraních pod postelí! Proč? Asi už známe odpověď, která přichází z Velké Británie! Tamní vláda začala zavírat své občany do koncentračních táborů vytvořených z opuštěných hotelů! Horší než kriminál, samotka 3×3 metry, postel, odporná strava, okna se nedají otevírat, zatuchlý vzduch bez ventilace, pocit dušení! Teror vlády Borise Johnsona je model pro ostatní země v Evropě! Lidé se budou bránit, a proto ty výzvy k odevzdávání zbraní!

Česká republika je uprostřed virové krize a s ní spojené hysterie a přesně v tuto chvíli ministr vnitra Jan Hamáček ohlásil nové kolo zbraňové amnestie, po dobu půl roku budou moci občané odevzdávat své nelegálně držené zbraně. Po 5 letech je to už další amnestie, která znovu byla vyhlášena na podnět Evropské unie, která v tajném oběžníku varuje jednotlivé členské země, že mezi obyvatelstvem Evropské unie je stále více jak 10 milionů nelegálně držených zbraní.

Materiál, který jsme dostali do redakce a je v angličtině, pochází z února minulého roku a je vedený v jistém stupni neveřejného režimu, který nebudeme uvádět s ohledem na náš informační zdroj v Bruselu. Evropská unie disponuje tímto odhadním číslem z informací tajných služeb, které monitorují černý trh a objemy obchodů se zbraněmi na černém trhu. Číslo se může zdát velmi vysoké, ale vzhledem k tomu, kolik zbraní se pohybuje dnes na Balkáně, kde v 90. letech proběhly dvě občanské války, přičemž některé z těchto zemí se už staly členskými zeměmi EU a další jugoslávské země na členství čekají, tak ve skutečnosti to číslo není ani nijak vysoké.

Velká Británie nacvičuje na obyvatelstvu převýchovný teror, který je má odnaučit cestovat jednou provždy

Brusel neustále tlačí na to, aby jednotlivé země vyhlašovaly další a další amnestie na odevzdávání zbraní, protože vedení Evropské unie ví, jaký odpor obyvatelstva EU nastane v letech 2021 až 2027 během tzv. Velkého resetu, jehož cílem je omezení a postupná likvidace občanských práv a svobod pod různými záminkami, jako jsou opatření proti terorismu a opatření proti šíření různých virů. Jenže takto vysoký objem zbraní mezi obyvateli EU je pořád velmi vysoký na to, aby bylo možné začít občanům omezovat lidská práva více, než se to děje dosud.

Jaký je plán pro EU, to vidíme už dnes v pokusné laboratoři globalistů, ve Velké Británii. Vláda Borise Johnsona totiž na území Britských ostrovů rozpoutala takový teror, že lidé hledají způsoby, jak si opatřit zbraně na černém trhu. Situace, kterou si popíšeme, zachytila ruská televize RT v reportáži, kterou shrnu v krátkém popisu, protože je to opravdu model, který míří do celé EU.

Každý Brit, který se vrací domů do Velké Británie, musí do 10-denní karantény v hotelovém zařízení, které stojí 1 500 liber pro jednoho člověka a 2 000 liber pro manželský pár. Pokud pár má děti, ty jsou odebrány do státní péče po dobu 10 dnů. Okna v hotelovém pokoji jsou zvenku zašroubována, aby nešla otevřít, přičemž v pokojích není klimatizace. Dveře od pokojů nemají zevnitř kliky, nejdou zevnitř otevřít. Strava je otřesná.

K snídani dostávají lidé chleba namazaný olejnatou Ramou s prošlou lhůtou spotřeby, protože potraviny se nakupují zřejmě z potravinové banky. Na oběd a večeři je obvykle rýže, podivná zapáchající omáčka a místo kousků kuřete nebo masa je tam sója. Pokud lidé mají alergii na sóju, musí to hlásit správci karanténního střediska. Osoba, která nemůže jíst sóju, je označena za potížistu a dozorci v hotelu si potom na člověka zasednou, takže mu třeba krátí porce ostatního jídla.

Horší než v kriminále, samotka, dušení v místnosti, kde nejdou otevřít okna, odporná strava z potravinové banky

Celou dobu je člověk v izolaci, nesmí se s nikým stýkat, nemůže opustit pokoj, ani na vycházku, takže režim je ostřejší než ve věznici, kde odsouzení mají nárok na vycházky. V přízemních pokojích a v prvním patře jsou nainstalovány na oknech mříže, ve vyšších patrech už ne, protože lidé se bojí skočit z takové výšky. Hotely jsou hlídané i zvenčí a pokud by někdo z hotelu utekl, okamžitě má na krku obvinění z terorismu, konkrétně paragraf britského protiteroristického zákona o úmyslném šíření nemocí a chorob, jako jeden ze způsobů terorismu.

Ihned po příletu z ciziny je každý Brit transportován autobusem do přiděleného hotelu a je umístěn do pokoje bez kliky na dveřích uvnitř, okna jsou zaletována nebo zašroubována zvenčí. Po dvou dnech se nedá dýchat, plastová okna dokonale těsní a pokoj je plný CO2, jediný čerstvý vzduch se do pokojů dostane, když dozorová služba přinese jídlo a otevře na malý okamžik dveře.

Zatím je ve Velké Británii zima, ale pokud tyto karantény budou trvat i v letních měsících, lidé v pokojích bez klimatizace budou kolabovat. Takový teror si lidé ani nedokáží představit. Britové, kteří si tímto prošli, tak přísahají, že už nikam na dovolenou nepoletí, nepojedou, že už neopustí Velkou Británii do doby, než bude zaručeno a garantováno, že po návratu nebudou znovu uvrženi ve Velké Británii do karantény. Tento systém je nastaven globalisty jako výchovný prostředek na obyvatelstvo, aby přestalo cestovat, aby zůstalo doma, aby děsivý zážitek z karantény lidem jakékoliv další tužby po cestování vyhnal z hlavy.

Útěk z karantény je ve Velké Británii trestný čin spáchání teroristického útoku šířením smrtelné choroby nebo nákazy

A proč ten teror? Je to jednoduché. Britská vláda nemůže přece v demokratické zemi lidem zakázat opouštět vlastní zemi a zakazovat lidem vycestovat, to přece dělali jen ti zlí komunisté ve Východním bloku. Takže se to udělá jinak, na základě virové hysterie se lidé po návratu z ciziny uvrhnou do děsivých karantén, aby zažili peklo větší, než je skutečný kriminál, prostě 10 dní samotky, bez čerstvého vzduchu, bez vycházek, na malém prostoru pár metrů čtverečních. Britské hotely totiž rozdělily a upravily velké pokoje na dva menší pomocí sádrokartonových příček, přičemž jednomu pokoji zůstane toaleta a sprcha, druhá část pokoje má přenosný záchod a přenosné umyvadlo, sprcha není žádná.

Lidé mají ovšem k dispozici WiFi připojení a mohou sledovat Netflix a prohlížet internet, ovšem musí mít vlastní počítač nebo mobil. V hotelech se přesně v 10 hodin večer vypíná osvětlení a vyhlašuje se večerka, režim opravdu připomíná koncentrační tábor, ovšem s tím rozdílem, že v koncentráku se mohli lidé alespoň volně pohybovat a komunikovat s ostatními lidmi, tady je člověk držen na samotce v izolaci a nesmí 10 dní opustit pokoj. Tohle zatím na lidech testuje jen Velká Británie a minulý rok na jaře to testovala na Slovácích tehdy nová Matovičova vláda, která Slováky po návratu z ciziny zavírala do státních karantén se strašnými podmínkami, Matovič to nakonec raději zrušil.

Převýchovný proces bude v EU probíhat v letech 2021 až 2027, postupně budou odkrajována lidská a občanská práva

Tento teror má fungovat jako převýchovná metoda na obyvatelstvo, jak o tom hovoří Klaus Schwab, prezident Světového ekonomického fóra. Lidé se musí převychovat, že nesmí opouštět domov, nesmí opouštět stát a překračovat státní hranice, nesmí jezdit do ciziny, a pokud budou jezdit, musí se jim to co nejvíce zprotivit a znechutit, a to právě pobytem v karanténě po návratu. To je hlavní účel těchto příjezdových karantén, hlavní účel všech těch barevných zón a států s různými stupni údajné nákazy, kdy po příjezdu do země X ze země Y skončíte v otřesné karanténě, která vás tak vyděsí, že už nikdy příště nikam nepojedete.

Tento teror se bude v letech 2021 až 2027 stupňovat a lidé budou zbavováni lidských práv. Mnozí lidé začnou shánět zbraně na černém trhu, teror se již okolo roku 2025 stane nesnesitelným. Lidé budou podstupovat pravidelné nelidské a ponižující prohlídky, všechno pod záminkou ochrany proti X-té mutaci viru, po britské mutaci je zde již nová a další mutace, tentokrát z Jihoafrické republiky. Vakcíny prý proti tomuto viru mají nižší účinnost. Vidíte, už je to tady. Další mutace, další a další. Virus nikdy neskončí. Teror bude pokračovat.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis Tomáši Cikrtovi   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 07:53:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážený den, pane Cikrte,

s nevšedním zaujetím jsem si přečetl Vaše “odborné“ vyjádření stran možného či případného použití ruské vakcíny Sputnik V., jak jste se vyjádřil na svém facebooku. Především mi dovolte vyslovit dotaz, na základě čeho, resp. jakých poznatků jste došek k názoru, že cituji „Vakcína Sputnik do Česka nepatří! Já se jí nikdy nedám naočkovat a nikomu bych to ani nedoporučil, ani nepříteli (s výjimkou komunistů, pokud by tak moc chtěli, ale kdyby došlo k lámání chleba, věřím, že by to určitě neriskovali ani oni).“ Především se Vás musím zeptat, někdo po Vás někdo, abyste se nechal očkovat ruskou vakcínou? V době, kdy se u nás nenachází? To je fakt drzost! Rozumím tomu, že nemáte rád Rusko, to ale neznamená, že Vás to opravňuje konstatovat takové, ničím nepodložené nesmysly, jako že „Rusko má možná schopné vědce, ale je to říše pohádek se zaostalým zdravotnictvím a mizernou státní správou. Sputnik nemá žádnou záruku účinnosti a bezpečnosti.“


Tak se Vás ptám, pane Cikrte, myslíte si, a podotýkám jako bývalý mluvčí ministra zdravotnictví, máte dostatečný přehled a informace o tom, že Rusko má zaostalé zdravotnictví? Vy jste v Rusku byl, máte osobní zkušenosti s ruským zdravotnictvím? Vy jste se v Rusku léčil, když tvrdíte, že je zaostalé? Kriticky odsuzujete vakcínu Sputnik V, že nemá žádnou záruku účinnosti a bezpečnosti. Kde či na základě čeho jste došel k těmto „odborným“ závěrům? Domníváte se, že jste tak geniální, že můžete konstatovat ničím nepodložené nesmysly? Máte snad nějaké konkrétní důkazy o svém tvrzení, že ruská vakcína Sputnik není bezpečná a nemá žádnou účinnost?

Pak se znovu musím ptát, proč ruskou vakcínu Sputnik V kupují Maďaři (ke kterým máte, jak je známo, silnou osobní averzi), proč ji koupily Izrael, SAR, Srbsko, Indie, Brazílie, Bolívie, Argentina, Jižní Korea a další státy? Proč ji také doporučuje koupit a používat profesor Prymula? Považujete jej snad za hlupáka, když vyslovil názor, že „Jít maďarskou cestou a nakoupit třeba Sputnik V je výhodné,“ či si myslíte, že jste Vy chytřejší než pan profesor Prymula, který je v tomto oboru špička? To je ubohé!

Pokud jde o státní správu, tak se také musím ptát, Vy jste někdy v poslední době v Rusku byl, máte své osobní zkušenosti s jejich státní správou? Jste přesvědčen, že naše státní správa je lepší než ta Ruská, či kterákoliv jiná? Co Vás vede k těmto závěrům? Nepřeceňujete poněkud své ego a úsudkové schopnosti?

Pokud se veřejně vyjadřujete k těmto věcem, proč je tedy nedoložíte nějakými konkrétními důkazy? To by jistě veřejnost zajímalo. Nebo se snad domníváte, že co řekněte Vy, je nade vší pochybnost pravdivé? Jste mj. známý tím, že jste zaujatý vůči komunistům, o to víc je překvapující, jak se dovedete vžít do myšlení komunisty, že v případě nutného očkování došlo na lámání chleba, tj. k rozhodování, zda se nechat očkovat ruskou nebo americkou vakcínou, tak Vy věříte, že by očkování ruskou vakcínou neriskoval! Opravdu obdivuhodná dedukce!

Pane Cikrte, nepochybuji o Vašem vzdělání, event. vysokém IQ což neznamená, že jste na úrovni génia, či snad dokonce „Děda vševěda“. Vaše názory jsou silně populistické, kterými dokazujete svůj nenávistný postoj k Rusku a všemu ruskému, zatím co na druhé straně nepochybně adorujete všechno západní, resp. usácké, což dokazuje zpochybňování ruské vakcíny před vakcínami jinými a protože jiné než americké nejsou k dispozici, pak zcela jasně adorujete a favorizujete výrobky „made in USA“.

Obecně řečeno, máme právo vyjadřovat se k veřejným záležitostem kolem nás, ale to neznamená, že se budeme vyjadřovat bez jakýchkoli důkazů jen s cílem se zviditelnit, posílit své ego, nebo jen proto, že máme potřebu se k něčemu vyjádřit. Tak totiž vznikají fake news, alias fejky a hoaxy, resp. naší BISkou tolik kritizovaná desinformační propaganda. I Vy pane Cikrte máte nepochybně zásluhu na této dezinformační propagandě!

Svým dehonestačním vyjádřením na adresu Ruska, jeho zdravotnictví a státní správy nesdělujete faktické skutečnosti resp. pravdu o Rusku, ale pouze škodolibé pomluvy, protože nic z toho, co jste řekl, nejste a ani nemůžete ničím či nijak doložit! Víte, pokud jde o Rusko, mám mnohem přesnější informace abych mohl posoudit, zda mluvíte pravdu, zda si vymýšlíte, pomlouváte, nebo lžete. Upřímně, ne všechno je v Rusku na potřebné úrovni, natož příkladné, což ale neznamená, že to musí být nutně zaostalé či mizerné. Či jste snad přesvědčen, že u nás je všechno OK, že státní správa funguje jak má, že jsme právní stát a že je u nás všechno pozitivní a v pořádku? Takové tvrzení na veřejnosti byste si jistě nedovolil, zvláště za vlády A. Babiše, prezidentování M. Zemanem když víme, kolik výhrad vůči oběma máte!

Pane Cikrte, rozhodně Vám nikdo nebrání se veřejně vyjadřovat, říkat svůj názor, ale neměl byste zapomínat, že jedna věc je konstatovat třeba i kriticky pravdu nebo prokazatelné skutečnosti, druhá věc je říkat, resp. plácat nesmysly, vymýšlet si, lhát, pomlouvat jenom proto, aby se člověk zviditelnil, stal se důležitým, loajálním, vlezdoněkam nebo jen člověkem, který chce na sebe upozornit, že je tím, který vidí všechno správně a je na správné straně. Co myslíte, kam jsem zařadil Vás, pane Cikrte?

S pozdravem

Jiří BaťaSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon"Putinův palác": K pochopení není třeba umět rusky. Doplňte si seznam dezinformátorů   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 07:44:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Můžeme si položit otázku, zda cílem bylo zesměšnění Navalného a "jeho týmu", nebo dezinformačních médií hlavního proudu, jejichž zdaleka neúplný seznam je pod čarou. Že jde o lži nezachraňuje ani oblíbené "údajně", "tvrdí", "podle Navalného", "Putin popírá".

Je to známá metoda šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Moc se mi líbí, že tato média, která si tak zakládají na spolehlivosti a na ověřování faktů, skočila tak snadno na špek známého hochštaplera Navalného. Důvěřujte jim i nadále, na jejich zprávy se můžete spolehnout!
Největší dezinformační weby v České republice:

https://www.SEZNAMZPRAVY.cz/clanek/kyc-a-luxus-za-miliardy-podivejte-se-do-putinova-carskeho-palace-138963

https://ct24.CESKATELEVIZE.cz/svet/3257334-putin-ziskal-pomoci-korupce-luxusni-palac-u-cerneho-more-tvrdi-patrani-navalneho-tymu

https://www.FORUM24.cz/putinovo-nejvetsi-tajemstvi-navalnyj-zverejnil-zabery-prezidentova-tajneho-palace/

https://www.AHAONLINE.cz/clanek/musite-vedet/106392/tohle-ma-byt-ta-slavna-putinova-chata-stala-25-miliard.html?fsize=2

https://zoommagazin.IPRIMA.cz/zajimavosti/putinuv-tajny-palac

https://www.DVTV.cz/video/luxusni-putinuv-palac-hit-poslednich-dni-clubhouse-i-titulky-casopisu-time-v-dvtv-start

https://www.CESKENOVINY.cz/zpravy/navalneho-video-palac-pro-putina-ma-pres-100-milionu-zhlednuti/1989093

https://zpravy.AKTUALNE.cz/zahranici/jak-to-vypada-v-palaci-vladimira-putina/r~a9ed463a5b0e11eb9d470cc47ab5f122/

https://www.BLESK.cz/clanek/zpravy-udalosti/279262/putinuv-tajny-palac-za-20-miliard-stavba-pry-zdrzela-i-olympiadu.html

https://www.IDNES.cz/zpravy/zahranicni/rusko-vladimir-putin-palac-gelendzik-mluvci-peskov-podnikatele-rusove-vtipy-akvadiskoteka.A210126_125418_zahranicni_kha

https://www.NOVINKY.cz/zahranicni/evropa/clanek/putin-poprel-vlastnictvi-opulentniho-palace-40348937


Tak jak to s tím palácem cara Putina vlastně je?

Zde je ve zkratce dnešní informace, která se objevila nejprve v diskusních pořadech ruských televizí a pak i ve zprávách. Měla být dost pádnou odpovědí na lživý dokument Navalného, který se díky lžimédiím celého světa (a hlavně uvnitř Ruské federace) podařilo šířit tak, že nabral jen v Youtube téměř 100 milionů shlédnutí (průměrná doba sledování je však jen 8 minut). Také českoamerický Seznam-Zprávy a S-hovinky si pochutnaly na tučném soustu a horlivě opisovaly nechutný, nevkusný luxus cara. Poslední, doufám, výpotky toho druhu jsou ještě z dnešního rána.

Ivan David
Nová republikaSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCenzurovat se bude cokoliv a kdokoliv, kdo si dovolí vystoupit z řady ...   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 07:36:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tohle je dokonalá ukázka dnešních doby. A taky toho co nás čeká, co se cenzury týče, v blízké budoucnosti. Cenzurovat se budou nejen politická témata, ale i ekonomická a zřejmě cokoliv a kdokoliv, kdo si dovolí vystoupit z řady a chcát proti větru. A v epicentru jsou opět hráči videoher, kteří vyjebali ze spekulanty z Wall Streetu, což jim ale nejspíš dlouhodobě nemůže projít. Stejně jako když onehdá vyjebali s novináři.

Co se stalo? Shortovací spekulanti a obří hedge fondy se rozhodly spekulovat na pokles akcií herního řetězce GameStop, který se potýká nejen díky Covidu s problémy. Všimnul si toho někdo na redditu a lidi tam zorganizovali akci, kdy začali akcie GameStopu kupovat a jejich cena růst. Stalo se to tak v masovém měřítku, že vyrostly o 1700%. Čímž spekulanti přišli o MILIARDY dolarů a museli sami předražené akcie začít kupovat, aby omezili další růst svých ztrát. A to se jim samozřejmě nelíbí.

A teď nastává ten největší bizár a ukázka jak naprosto zvráceně fungují dnešní média. Co se v reálu stalo? Drobní akcionáři si koupili akcie firmy. TEČKA. Spekulanti, kteří se snažili organizovaně prostřednictvím MÉDIÍ tu firmu položit tím, že o ní šířili apokalyptické zprávy, protože z jejího krachu by měli milardový profit, prodělali kalhoty. TEČKA.

Jak o tom teď referují média? Média jako CNBC, nebo CNN, která se šířením spekulací a poplašných zpráv o různých firmách, které si vzali na paškál pro svoje shortovací čachry nejrůznější high society spekulanti? Rozjeli kampaň, že tohle se nesmí! Tohle je konspirace! To by se mělo nějak zakázat, nebo regulovat! To by se nemělo tolerovat. To přece není možný, aby se šířili na internetu takovýhle DEZINFORMACE a FAKE NEWS a špekulanti na tom pak prodělali! Na CNBC už dokonce rozjíždějí teorie, že za tím stojí Rusko! Podle CNN za to zase může Trumpismus!

Aplikace, přes kterou ty lidi nakupovali tyhle akcie už jejich nákup zablokovala a bojkot začíná i jinde připomínat situaci okolo cenzurování Trumpa. Takže kartelové korporáty ze Silicon Valley už vám i určují jaké akcie si můžete kupovat. Finanční cenzura.

Šablona, podle které se doposud dehonestovali političtí odpůrci, se začíná aplikovat na kohokoliv, kdo nějak ojebe šlechtu.

Takže - když to dělá prostřednictvím CNN miliardář z Harvardu, položí na kolena velkou firmu, připraví tisíce lidí o práci a napakuje se na tom všem, je to ok. Když se drobní střadatelé domluví na redditu, firmu nepoloží a ojebou miliardáře kverulanta, mělo by se to zakázat, navedl je k tomu Putin, normální lidé by neměli mít možnost obchodovat s akciemi a ten reddit, na ten by si měl taky někdo posvítit.

Všichni kdo tu cenzuru schvalujete u lidí, co nemáte rádi, toho ještě budete šeredně litovat.

Daniel Vávra
je světově proslulý autor videoher. V poslední době je i výrazným glosátorem společenského dění


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak předseda Všeslovanského výboru spoluvyšetřoval Katyň v Norimberku 1946   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 07:34:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už celá desetiletí se neustále omílají jak ze Západu, tak i z polské strany, ale zejména z USA, obvinění SSSR z katyňského zločinu. Nikdy se však kritikové neodváží připomenout ani slovem vyšetřování ruské strany podrobené šetření na Norimberském soudu. Případně doklady ruské strany označí bez důkazů za "bolševické výmysly"... Máme ovšem po rukou pramen, který pochází z pera oficiálního norimberského zpravodaje,delegovaného ČSR na Norimberský soud.

Byl to zpravodaj doktor Rostislav Kocourek, a svá zjištění publikoval v knize "Svět žaluje v Norimberku" (Fr. Borový, Praha 1946, str. 313-314.) Držím se slov slovutného profesora Rajka Dolečka, jenž říkával mnohokrát při řešení otázek útoků Západu na Jugoslavii toto: "Nechť je vždy slyšena i druhá strana!" (Audiatur et altera pars římského práva). Dejme slovo všetřovací státní komisi SSSR, která měla za členy předsedu Všeslovanského výboru gen. Gordunova, akademika Burdenka, spisovatele Alexeje Tolstého, předsedu Výkonného výboru Červeného kříže a Červeného půlměsice Kolesnikova, přednostu lékařského oddělení Rudé armády generála Smirnova, předsedu Okresního výkonného výboru Smolenska Melnikova a lidového komisaře výchovy akademika Potemkina.

Dr. Rostislav Kocourek cituje jejich zprávu:

"Na základě všeho materiálu, výslechu více než jednoho sta svědků, zpráv lékařských odborníků, dokumentů a dokladů, osobního majetku nalezeného v hrobech v Katynském lese, došli jsme k těmto konečným závěrům: Polští zajatci byli drženi před válkou ve třech táborech na západě od Smolenska a zaměstnání na stavbě dráhy. Zůstali tam, i když Němci v září 1941 obsadili Smolensk. Na podzim roku 1941 německé okupační úřady vykonaly v Katynském lese hromadnou popravu polských válečných zajatců ze zmíněných táborů.

Zajatci byli postříleni vojenskou německou jednotkou, kamuflovanou jménem Staff 537, zákopnický prapor. Velel nadporučík Arnes, nadporučík Rechts a poručík Hott.

Když se celková politická situace na konci roku 1943 pro Německo zhoršila, německé úřady učinily řadu opatření, aby uvalily vinu ze svých vlastních ukrutností na sovětské organisace, vyprovokovaly tak obyvatelstvo a probudily spory mezi Rusy a Poláky.

Především se Němci snažili přemlouváním, podplácením, hrozbami, barbarským mučením najít svědky mezi sovětskými občany, aby od nich dostali falešné výpovědi, jako by polští váleční zajatci byli postříleni sovětskými organisacemi na jaře 1940.

Za druhé, přivezli na jaře 1943 další mrtvoly polských zajatců z nejrůznějších míst a dali je do otevřených hrobů. To mělo dvojí účel. Jednak zakrýt vlastní zločiny, spáchané na polských zajatcích na jiných místech,a pak rozmnožit počet "obětí bolševických zvěrstev v Katynském lese". V době, kdy připravovali tyto provokace německé okupační úřady zaměstnávaly na 500 sovětských válečných zajatců při kopání hrobů v Katynském lese. Jakmile hroby byly vykopány, sovětští zajatci byli postříleni.

Právním a lékařským vyšetřením bylo nade vši pochybnost zjištěno, že střílení bylo provedeno na podzim 1941. Dále, že němečtí kati používali při vraždění polských válečných zajatců tutéž methodu jako při hromadných vraždách sovětských občanů v Orlu, Voroněži, Krasnodaru a v samém Smolensku, to jest ránu z pistole zezadu do krku.

Výpovědi svědků, nálezy lékařské komise a materiál objevený ve hrobech plně potvrzují tyto závěry". Tak končí citaci této zprávy dr.Rostislav Kocourek.

K tomu dodejme, že americká tzv. "zpochybňovací komise" Katynu počala pracovat až roku 1955 (!), tedy plných devět let po Norimberském soudu. Tedy v absolutně neobjektivním období studené války proti SSSR v plném proudu - a v ovzduší inkvizitorského mccarthyismu.

Různé materiály jelcinovské prokuratury k případu z 90.let minulého století ponecháváme komentáři ruské strany, které to jako jediné oprávněné náleží.

Výklady v novější německé monografii Norimberského soudu (Leeb,Heydecker, Norimberský proces, česky Ikar 2007, str.463-478.) je ve světle tohoto svědectví patrně nutné podrobit důkladnému přehodnocení. Pohled na Katyň, která tak tragicky zasáhla jak do osudů polského národa, tak i do osudu ruského národa, by neměl být nadále vystaven jednostranným propagandistickým soudům, vytvářejícím paobraz SSSR jakoby "univerzálního viníka Katynu", zcela v intencích hitlerovské propagandy.

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBavorský premiér: Urychleně schválit ruskou a čínskou vakcínu!   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 07:26:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Možný nástupce Merkelové, bavorský ministerský předseda Markus Söder požaduje urychleně schválit ruskou a čínskou vakcínu, aby mohlo očkování pokračovat.

Stávající strategie je už na hraně legitimity...


EU už zaostává i za některými rozvojovými zeměmi Bolívie, Kuba a další.

Hlavně že má rozsáhlý úřednický aparát, který bere horentní peníze...

Zdroj: https://www.welt.de/politik/deutschland/plus225280919/Markus-Soeder-zu-Corona-Schnellstens-auch-den-russischen-und-chinesischen-Impfstoff-pruefen.html

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVakcínové fiasko: Leyenová vyzvána rezignovat! Babiš v pořadí?   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 07:24:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Debakl s životodárnými vakcínami evropská veřejnost zřejmě neskousne. Šéfka EU bude muset ze svého neslavného, ba hrobařského šéfování v tak závažné situaci nyní vyvodit důsledky a zřejmě zavčasu odstoupit. V každé demokratické zemi by za takové fiasko padaly hlavy a EU sotva bude výjimkou.

Muselo to přijít. Hlasy po rezignaci Ursuly von der Leyenové sílí. Mezi prvními a nejpádnějšími zaznívají z její vlastní domoviny – Německa. Profackovávaná dvojka na německé politické scéně – strana Alternativa pro Německo vyzvala ústy Jörga Meuthena šéfkomisařku k přijetí odpovědnosti a REZIGNACI! Svým ne-proaktivním přístupem v epidemiologické krizi zavlekla EU do beznadějného marazmu sporů s farmaceutickými firmami, láteří Meuthen.

A co Babiš a spol.? Pohodička?

Zdroj: https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/eu-impfstoff-debakel-afd/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritský tisk píše o "totalitárním" režimu EU!   
Pridal tk Sobota 30 leden 2021 - 07:20:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britský tisk píše o totalitárním režimu EU, a že teprve nyní je vidno, jak byl Brexit opodstatněný. Tak se ze svobodného demokratického anglosaského světa nyní jeví pravá, ba "kriminální" (!!!) povaha EU na pozadí urputného sporu o dodávky vakcíny AstraZeneca, kde EU tahá po právní stránce za kratší konec, díky svému úřednickému nabubřelému a těžkopádnému šimlovi.

Španělský ABC.es píše, že vztahy EU a Británie se zkalily až de facto na úroveň studené války...

Zdroj: https://www.express.co.uk/news/politics/1390274/brexit-news-eu-vaccine-astrazeneca-pfizer-brexit-party-unlocked-coronavirus-covid19

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2021
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1602 sec,0.0504 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,315kB