Sobota 06 únor 2021
Boj pod falešnou vlajkou   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 16:25:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poněkud kuriózní rozhodnutí ÚS, kterým byla zrušena část volebního zákona, zavání pletichářstvím a není podle mého vidění věci vedeno pod posvátnou vlajkou demokratizace celého volebního systému, jak tvrdí ÚS. Podle stěžovatelů i většiny soudců ÚS je sledovaným cílem zvýšit šanci pro vstup menších stran do sněmovny.
Je tomu tak určitě?


Začněme od počátku. Kdo podal onu ústavní stížnost před čtyřmi roky? No přece skupina senátorů.

Jaký mají zájem jednotliví senátoři na tom, aby menší strany se dostaly do sněmovny?

Odpověď je celkem viditelná. Žádný. Zvolení každého jednotlivého senátora je závislé především na něm samotném a daleko méně na politické straně, která jej nominuje. Dále platí, že v politickém klimatu našeho státu je jednání každého politického činitele v prvé řadě zrcadlem jeho osobních zájmů, následně zájmů svého politického subjektu, potom skupin z nichž vyšel a kdesi daleko na konci jsou jakési nezřetelné ostatní zájmy, včetně kupříkladu zájmů malých politických stran. Takže senátorská stížnost měla s vysokou pravděpodobností jinou motivaci.

Jakou?

Pokusme se zapřemýšlet. Dosavadní cvrkot v našich zákonodárných sborech ukázal, že silná vládní koalice si ve Sněmovně prakticky ve všech pro ni důležitých zákonech nakonec prosadila svou. Přehlasovala Senát nejen tehdy, když jí vrátil předlohu s nesouhlasem, ale mnohdy i jakékoliv jeho pozměňující doplňky. To bylo pro Senát natolik frustrující že si jako ublížený začal stěžovat u Ústavního soudu.

Tato praxe se opírala o Ústavu ČR, která nejen v této věci, ale i v některých dalších je poněkud, slušně řečeno nepovedená. Když se tvořila, tak jsem ještě byl činným politikem, takže o mnohých jejích zákoutích něco vím. Senát touto poněkud svéráznou praxí ovšem reálně povýšil Ústavní soud nejen na třetí komoru našeho Parlamentu, ale dokonce na tu nejvyšší. Což lichotilo některým ústavním soudcům až příliš. Čti, tak významně, že se aktivně zaplétali do pletich zákonodárců.

Uvedená praxe ale na druhé straně nebyla jistě příjemná většině soudců ÚS. Už jenom z toho prostého, lidského pohledu, že jim přidávala práci. Především ale proto, že vždycky šlo o problém velice složitý, pro nějž hledat argumenty v naší dost komplikované Ústavě bylo často nad lidské síly. Proto ona mnohdy až příliš kostrbatá zdůvodňování rozhodnutí ÚS.

Popsaná praxe ale nevyhovovala především samotnému Senátu. Byla zdlouhavá a především někdy příliš opožděná, až byla zbytečnou. Zkušení politici proto přišli na nápad, jímž lze oslabit vládní koalici. Výsledkem tohoto úsilí je současný stav volebního zákona.

Tvrdím proto docela oprávněně, že společné úsilí Senátu a ÚS má za cíl oslabit vliv Sněmovny. Podle mých znalostí je nastávající „souboj“ o podobu volebního zákona tedy veden pod falešnou vlajkou. Jeho motivem není zvýšení „demokratičnosti“ voleb, leč posílení vlivu Senátu. Sněmovna by si to měla uvědomit, protože skutečným důsledkem bude nezpochybnitelné snížení politické stability v našem státě. Z tohoto zásadního hlediska považuji proto současné rozhodnutí ÚS za méně odpovídající duchu Ústavy, než jaký byl po dvacet let dosavadní stav volebního zákona. Tvůrcům ústavy dozajista ležela stabilita politické situace v zemi na prvním místě.

Stanislav A. Hošek
Důchodce, člen posledního FS ČR za ČSSD

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPotřebujeme rozhodné a silné vládce s vlasteneckým srdcem!!!   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 15:18:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Delší dobu jsem řešil to, co je v současnosti špatně, dělal si starosti o věci, které se mně osobně ani netýkají a myslel si, že svými články „spasím svět“. Nikdy se však nezavděčíš všem, a tak jsem za svou naivitu, s kterou jsem se hádal kvůli nesmyslným nepravdám, polopravdám a mystifikacím dostal nálepku rusofila a komunisty. Na nějakou dobu jsem tomuto zaškatulkování dokonce sám uvěřil a vstoupil na krátký čas do KSČM, z které jsem však brzy znechucen odešel (2012 – 2014). Některé myšlenky, jako sociální solidarita a národní hospodářství mi přišli sympatické a správné, ačkoli si nemyslím, že by stát měl vlastnit 100% výrobních prostředků (velké strojírenské, petrochemické, energetické a další závody důležité pro chod země, by však měli vždy patřit státu).

Brzy jsem však pochopil, že zatímco s ekonomickou částí marxismu dokáži z velké části souznít, co se týče té filosofické, stojím na úplně opačné „straně barikády“. Zatímco já preferuji svobodné a suverénní národní státy a tradiční rodinné hodnoty, marxismus je o mazání hranic, globalismu, ničení tradičních hodnot a větším vlivu nadnárodních celků na rozhodování o budoucnosti celého lidstva (úsměvné je, že právě tuto filosofii dnes praktikují v Bruselu a po malé čtyřleté přestávce znovu také ve Washingtonu).

Ve svém životě jsem udělal jako každý spoustu chyb a tím, že jsem z různých režimů vysekával některé jejich části a hájil je, jsem často neúmyslně hájil i to špatné, co bylo za jejich vlády napácháno. Marxismus, je jako celek stejně chybný a zkažený, jako je imperialismus, nebo, chcete-li, globalismus, oligarchie, otrokářství, nebo v současnosti západními zeměmi preferovaný neomarxismus, který přináší spoustu multikulti, genderových a rasistických předsudků, pokynů a příkazů v globálním měřítku. Vláda jedné strany (komunistické), navíc ukotvená ústavou, je stejná zrůdnost, jako vláda deep state, tedy vláda nejbohatších bankéřů, podnikatelů a nadnárodních korporací, které tahají za provázky svých loutek, dosazených do důležitých politických stran po celém světě.

Národy potřebují rozhodné a silné vládce, kteří budou mít dost času realizovat vize, pro které je lid zvolil !!! Politické strany a povinnost politiků se řídit příkazy jejich vedení, které podléhá příkazům jejich sponzorů, jsou čiré zlo !!! Národy by měli řídit jen přímo zvolení zastupitelé, kteří nebudou poplatní žádné straně, nebo frakci a budou zodpovědní pouze svým voličům !!! Dle mého přesvědčení, je třeba se vrátit do počátků demokracie a dát šanci státnímu zřízení triumvirát + lidový sněm (obojí volené na 25 let). Žádný prezident, žádný předseda vlády, žádné politické strany, jen tři nejvyšší představitelé, kteří by v případě jednotného hlasování mohli vydávat dekrety, které by měli váhu zákonů a lidový sněm, který by mohl podávat vlastní návrhy zákonů, které by triumvirát musel většinově schválit (pokud by bylo hlasování sněmu tříčtvrtinové, stačil by souhlas jednoho z triumvirátu). V případě, že by se některé návrhy zákonů triumvirátu a lidového sněmu rozporovali, by rozhodlo závazné lidové referendum.

Nebojte, vím, že jsem stále naivní, a že na západě se pevně chopili moci neomarxisté (liberálové), takže tohle je jen takový můj poslední výkřik do tmy, která se prostřednictvím různých nesmyslných directiv a vykonstruovaných strašáků, díky nimž nám postupně berou svobodu blíží.

Prostě jsem si to nemohl odpustit, snad mi to dokážete prominout … :-)

Autor: L. Kašuka

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 15:02:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pane ministře Petříčku,

o Vašich diplomatických schopnostech není třeba pochybovat, jsou mizerné, neřkuli přímo špatné. Že jste svým ideologickým směrováním plně orientován na západní, resp. politiku USA a NATO, není třeba zdůrazňovat, jen bych chtěl v této souvislosti dovolil Vám připomenout základní podstatu diplomacie a tím je, umět se takticky, nestranně, objektivně a racionálně přizpůsobit při řešení politické, ekonomické, vojenské či jiné, především však mezinárodní situace.


V této souvislosti si Vám dovoluji, jako bývalý diplomat ve službách Ministerstva zahraničních věcí, i když má služba u MZV byla v období minulého režimu připomenout několik zásadních skutečností.

Výkon ministerstva zahraničních věcí, resp. diplomatického sboru v době mého působení na MZV byl rozhodně nesrovnatelně vyšší profesionální úrovni už třeba proto, že situace v té době byla o mnoho více složitější než dnes, když současná zahraniční politika, resp. její diplomatická činnost je zaměřena na loajální, bezmyšlenkovité, zkratkovité a ideologicky zprofanované plnění zadaných úkolů, vycházející z tézí západní politiky v režii USA, taktických cílů NATO, potažmo EU, čemuž je odřízená administrativa a činnost ministerstva.

Vaše práce, postoje a názory postrádají jakoukoliv diplomatickou nuanci, taktiku, umírněnost a cit pro řešení hlavně bezkonfliktních mezinárodních otázek a problémů, čímž se dostávám k meritu věci.

Nechci zde připomínat celou řadu Vašich dřívějších pracovních faux pas, zaměřím se na současnost a Vaše poslední vyjádření, které jste učinil v souvislosti se zadržením a odsouzením ruského nacionalisty Alexeje Navalného. Uvedl jste, že jde o vykonstruovaný proces a proto se musím ptát, jaký důkaz máte o tom, že jde o vykonstruovaný proces? On snad nějaký, ničím nezdůvodněný , vykonstruovaný proces proběhl? Vy znáte důvody, zákony, pro které byl Navalnyj zdržen a odsouzen?

Z Vašeho vyjádření totiž vyplývá, že toho o situaci kolem Navalného mnoho nevíte, svým názorem jste zafixován na obecné stanovisko západních politických kruhů, že se děje něco nedemokratického, nezákonného, že jde o omezování svobody, resp. o svévoli ruských orgánů a to se musí potlačit. Chápu, je to jednodušší vzít za bernou minci názor jiných, notabene svých „nadřízených“, než se osobně hlouběji zajímat o podstatu, realitu a skutečnosti, co vše je s případem Navalnyj spojeno.

Jak jsem již výše zmínil, záležitost kolem Navalného jste exemplárně vyhodnotil jako vykonstruovaný proces, vydaný rozsudek soudu měl být jasnou motivací k umlčení ruské opozice. Budiž, je to Váš sice zcestný, nicméně legitimní názor. Naskýtá se ovšem otázka, proč, jak jste se rovněž nechal slyšet, by se Evropská unie měla znovu vrátit k tématu sankcí vůči Rusku? Co či jaké důvody má EU k tomu, zabývat se znovu uvalením sankcí na Rusko? Čím se Rusko provinilo vůči EU? Chápu, problém je v onom vykonstruovaném procesu, zadržení, resp. odsouzení Navalného, pošlapávání demokracie, lidských práv a dalších bla, bla, bla. Jak se to ale dotýká samé podstaty EU, ovlivňuje to snad nějak činnost EU, zasahuje snad Rusko do kompetencí EU?

Jistěže ne! Takže zase jde jen o respektování požadavků USA, které hledají všechny záminky, jak Rusko ostrakizovat.

Pane ministře Petříčku, nepochybně máte k upřímnosti a pravdomluvnosti daleko, ale co kdybyste se třeba vyjádřil k jiným, stejně závažným ne-li závažnějším událostem ve světě? Třeba kauza známého aktivisty J. Assangeho, pronásledovaného Washingtonem, kterému bylo odepřeno ve Velké Británii propuštění na kauci a kterému v případě vydání do USA hrozí rozsudek smrti? Nezaregistroval jsem, že byste se také nějak mimořádně exponoval k jeho osvobození, že byste protestoval proti jeho zdržování atd.

Nebo činnost policejních a bezpečnostních orgánů během potlačení demonstrací v USA, Francii, resp.v Nizozemsku a zvláště v Turecku, kde se turecký prezident nechal slyšet, že demonstrující studenti jsou teroristi a podle toho bude také vůči nim postupováno! Jak, si asi umíte představit. Přesto z od Vás a ze strany MZ žádná reakce. Tady snad nejde o pošlapávání demokracie, lidských práv a svobod?

Tyto skutečnosti se k Vám nedonesly, nebo právě vzhledem k „spojeneckým“ vazbám se k tomu raději nevyjadřujete? Není to až příliš okaté pokrytectví, zbabělost, licoměrnost, resp. měřením ne stejným metrem?

Upřímně řečeno, pane ministře Petříčku, Vaše postoje, potažmo politika ČSSD, kterou reprezentujete ve vládě, ale také na mezinárodní úrovni, jsou nejen velmi pochybné, ale možno říct vyloženě protistátní. Vy, jako představitel státního orgánu, který by měl či má hájit všestranné zájmy České republiky vůči zahraničí, se neohražujete proti nehorázným snahám Sudetoněmeckého landsmančaftu zdiskreditovat, respektive zrušit Benešovy dekrety, nevymezujete se proti účasti některých našich, především lidoveckých politiků proti jejich neoficiálním kontaktům, návštěvám a velmi blízkým, „přátelským“ setkáním s představiteli a „milými krajany“ SL.

Vaše postoje, názory, ale hlavně oficiální politika je jednostranně zaměřena a podřízena na respektování a plnění zájmů USA, zájmů NATO a EU, neboť veškerá pozornost je trvale namířena na Rusko, které by se mělo stát obětí amerických zájmů.

Přírodní bohatství stojí za to, aby se o jejich zmocnění USA zajímaly a tomu je také podřízena celá politika USA a NATO. A Vy, pane ministře Petříčku, jim v tom zdatně, oddaně, úslužně a jistě ne nezištně, sekundujete.

Jak jsem již v úvodu zmínil, diplomacie je činnost, ve kterém se mj. uplatňuje umění nestrannosti, nezaujatosti, objektivnosti, racionálnosti, intelektu, ale také osobního šarmu a charizma. To Vám všechno v postavení ministra chybí.

Nechci Vám radit, ale mohu a chci Vám připomenout, že „je příliš nebezpečné chtít mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili jiní!“ Pokud jde o Váš vztah k národu a k vlasti, pak si dovolím poznamenat , že

ad.1 vlastenec nehájí zájmy cizích mocností, ale zájmy a suverenitu své vlasti,
ad.2 vlastenec zbytečně nemluví, resp. neudivuje silnými, kontroverzními slovy,
ad.3 vlastenec koná bez toho, že mu někdo (cizí) klepe na rameno, chválí jej, jak je dobrý.

Zkuste pane ministře popřemýšlet, co z toho splňujete jako vlastenec, pokud se jím vůbec považujete nebo cítíte (a já má obavu že nikoli), neboť se má za to, že osoba, která zaujímá post ministra zahraniční je především nezlomný vlastenec, občan a teprve potom politik, potažmo diplomat, notabene moudrý diplomat!

Jakkoli nepředpokládám, že se tímto dopisem budete zabývat, natož jej respektovat či si z něj vezmete nějaké ponaučení, posílám Vám jej třeba už jen proto, že tento dopis je otevřený, který se dostane rovněž k veřejnosti. Pokud Vám na veřejnosti, resp. občanech České republiky záleží a pokud jste upřímně ochoten hájit jejich zájmy, bezpečnost a suverenitu, potom by nebylo od věci se títmo dopisem seriózně zabývat.

Děkuji.

5. února 2021
S pozdravem
Jiří B a ť a,
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOpoziční protiimigrační AfD sleduje tajná služba již ve 4. spolkových zemích hlavně v bývalé NDR   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 07:11:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sasko je dalším spolkovou zemí, kde je opoziční AfD prohlášena za podezřelou z “ohrožování ústavy”. V praxi to znamená, že tajné služby začnou sledovat politiky AfD, číst jejich soukromou korespondenci, odposlouchávat telefony, organizovat nejrůznější provokace proti nim atd…. AfD přitom v posledních spolkových volbách v Sasku zvítězila. Její členové a politici se běžně stávají cílem násilných útoků členů Antifa a ve vlasteneckých kruzích se mluví i o účasti právě tajných služeb, které Antifě dodávají adresy, čísla aut a další informace členů a sympatizantů AfD.

Jak přesně AfD ohrožuje německou ústavu není přitom jasné? Je to jejím odporem proti imigraci a nahrazení bílých Němců barevnými uprchlíky? Nebo odporem proti coronavirovým lockdownům a ničení země? Nebo kvůli podpoře tradiční rodiny? V obecné rovině používá náš německý režim slovo “neonacismus”, nebo pravicový extremismus. Ten ale dnes zahrnuje právě ono výše uvedené a “neonacismus” je velmi široce zneužíván v nekalém boji proti národní politické konkurenci stejně jako antisemitismus. Jak se říká v jednom vtipu, “antisemitismus býval označením pro ty, co nenáviděli Židy. Dnes je to označení pro ty, které nenávidí Židé”. S neonacismem je to velmi podobné.

Německá liberálně demokratická totalita jede na plný plyn.

Julieta Kowar
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZvláštní vyslanec pro klima nového amerického prezidenta Bidena léta výhradně soukromým letadlem   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 07:07:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý neúspěšný demokratický kandidát na prezidenta John Kerry se stal zvláštní vyslancem prezidenta USA J. Bidena pro boj s klimatickou změnou. Podle věrozvěstů globálního oteplování, by lidé měli přestat cestovat, jíst maso, jezdit auty atd. J. Kerry jde příkladem. Nyní vyšlo najevo, že jeho rodina vlastní soukromé letadlo, které Kerry používá pro své cesty. Podle jeho slov “je to pro jediná možnost pro někoho jako on”! Kerry dokonce před časem prohlásil, že “když ostatní sníží uhlíkovou stopu, tak on bude moci cestovat soukromým tryskáčem po světě, aby vyhrál bitvu o klima”!

Pokrytectví současných globálních elit vskutku nezná hranic. S korona plandemií je to velmi podobné.

KPI
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřipravte se na trvalý lockdown   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 07:04:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nestačí jednoduše říci „já se nepodrobím“, když jsou důsledky minimální. Člověk musí být ochotný vzdorovat i tehdy, když jsou důsledky hrozné. Když jste ochotní ztratit vše kvůli tomu, v co věříte, když jste ochotní i zemřít kvůli svým hodnotám a principům, tak to znamená, že už nejste divák v rámci dějin, ale herec, který může ovlivnit budoucnost. Cokoliv menšího nestačí k vítězství ve válce, která začíná.“

>Události za poslední čtyři roky a navíc ještě volby v roce 2020 odhalily, že politická řešení jsou k ničemu. Mnoho konzervativců by to mělo vědět nejlépe, ale možná někteří lidé musí nejdříve zažít katastrofu, která jimi otřese a probudí je. Volby, hlasování, potenciální třetí strany; to všechno je jen divadlo Kabuki. Je to jen maska, která nás udržuje v poslušnosti a pod kontrolou.
Hnutí za svobodu se nemůže točit jen kolem jedné politické osobnosti. Nemůžeme vložit své úsilí do rukou jednoho muže nebo jedné politické strany. Boj je na nás - na každém z nás jako jednotlivci. VŽDY to bylo na nás.

Pokud mají Američané ubránit svobodu, musí dojít k jiné formě organizace; postoj obyčejných lidí zezdola nahoru, nikoli seshora dolů. Samozřejmě vždy budou lidé, kteří budou vyčnívat nad ostatní jako učitelé a průkopníci, kteří půjdou příkladem. Celkově však hnutí nebude jednat na základě příkazů seshora, ale spíše podle vlastní motivace. Hnutí svobody není řízeno osobnostmi, ale sdílenými principy, které si žijí svým vlastním životem.

O Bidena si starosti nedělám. Ve skutečnosti může být jeho přítomnost to nejlepší, co se jednotnosti konzervativců mohlo za posledních více než deset let stát. Jediné, čeho se obávám, jak bylo zmíněno, je to, kdo neustoupí a kdo to vzdá?

Biden může být také něco jako budíček pro všechny umírněné demokraty, kteří si mysleli, že hlasováním pro korporační loutku, která ráda očichává vlasy, by mohli ukončit nejednotu a občanské nepokoje v zemi. Domnívám se, že sami brzy zjistí, že Joe bude přitahovat VÍCE občanských nepokojů. Možná že dokonce během své vlády vyvolá větší rabování a výtržnictví ze strany Antify a BLM, než Trump, a to na základě prostého faktu, že se tito šílenci budou domnívat, že Biden je poddajný a snáze manipulovatelný.

Great Reset - 10 cílů

Samotný Biden není až tak důležitý; není nic víc, než doplněk větších událostí a zástupce mnohem podlejších lidí. Jeho přítomnost signalizuje, že agenda „Great Reset“ dostala zelenou. Tento program má celkem zřejmou řadu cílů. Světové ekonomické fórum otevřeně přiznalo mnohé z těchto cílů, a extrémní politická levice a média silně naznačila některé z nich. Zahrnují:

1. Trvalé pandemické lockdowny a ekonomickou kontrolu, dokud se populace nepodrobí lékařské tyranii.
2. Lékařské pasy a trasování kontaktů jako součást každodenního života.
3. Cenzura a odstranění platforem pro všechny názory, které jsou proti agendě.
4. Výrazně snížená ekonomická aktivita ve jménu zastavení „změny klimatu“.
5. Značný nárůst chudoby a ztráta soukromého majetku.
6. Zavedení „univerzálního základního příjmu“, kdy se vláda stane všemocným poskytovatelem sociálních dávek a chůvou generace závislých a zoufalých lidí.
7. Společnost nebude používat hotovost, ale systém digitální měny; soukromí v obchodování bude zcela vymazáno.
8. Vytvoření „sdílené ekonomiky“, ve které nikdo nebude nic vlastnit, a nezávislá výroba bude postavena mimo zákon.
9. Odstranění státních hranic a konec suverenity a sebeurčení.
10. Centralizace globální politické moci bude v rukou několika vybraných elitářů.

V tomto okamžiku by vás napadlo, že ti nejrozumnější lidé budou proti takové dystopické agendě. To by nevyhnutelně vedlo k hromadnému zániku z ekonomického hlediska, a také k válce. Pokud nejste psychopat, kterého se zmocňuje vzrušení z brutálního útlaku milionů lidí, nebo pokud nejste globalista, který se snaží získat ohromnou moc, tak potom neexistuje nic, co by vám mohlo ohledně Resetu prospět.

To znamená, že budou stále existovat miliony užitečných idiotů, kteří budou podporovat totalitní politiku, a budou si počínat tak, že ji budou prosazovat. Někteří z nich budou přesvědčeni, že slouží „většímu dobru“, a jiní si budou myslet, že mohou „získat místo na slunci“, když budou dostatečně dlouho olizovat boty tyranů. O co tady jde? Nemusíme se obávat jen globalistů, ale je zde celý kontingent zombáčů, které neváhají podvádět a uplácet, jen aby mohli sloužit Resetu.

Podvod s panemií

Informační válka brzy ustoupí do pozadí a začne nový boj. Jakým způsobem začne?

Domnívám se, že prvním testem pro konzervativce bude reakce Bidena na pandemii. Agenda Reset a pandemie jsou úzce propojeny. Nenechte se zmást výzvami demokratů k opětovnému obnovení ekonomiky; jsou k tomu připojená další vlákna.

Když guvernér státu New Yorku Andrew Cuomo prohlásil, že stát se musí znovu otevřít, jinak „nic nezůstane“, tak rovněž důsledně naznačil, že je třeba zvýšit proočkovanost. V tomto příběhu jsou dvě velké lži: První je ta, že zavedení očkování selhalo na technické úrovni.

Chtějí, abychom věřili, že bylo podáno pouze kolem 60% z prvních 2 milionů dávek vakcín, protože stát a nemocnice je nedokázaly dostat k občanům dostatečně rychle. Pravda je však taková, jak jsme viděli v různých průzkumech veřejného mínění, kdy se dotazovali běžných Američanů a zdravotnického personálu, že miliony lidí NEMAJÍ o vakcínu zájem. Situace v New Yorku musí být pro elity establishmentu šok; je to jeden z nejvíce levicových států v USA, a přesto se zdá, že nemají dost fíglů, jak přimět lidi k očkování.

Stejná situace je v celé zemi, a není to kvůli byrokratickému selhání, je to selhání propagandy.

Za druhé, prohlášení guvernéra Cuoma naznačují, že i když lockdowny ničí ekonomiku, nejdůležitější je proočkovanost. Hlavní myšlenka je tato: „Nechte se naočkovat, jinak dojde k pádu ekonomiky.“ Reakce na pandemii je politika cukru a biče: Lockdowny jsou bič a opětovné otevření je cukr.

Je jasné, že i když bude většina lidí očkována a předloží lékařský pas a trasování kontaktů jako poslušní otroci, neznamená to, že se život vrátí do normálu. Naopak, bude to mnohem horší.

Jak jsem napsal v předchozích článcích, např. „Vlny zmrzačení: Lékařská tyranie a bezhotovostní společnost“, globalisté připustili, že covidová opatření a regulace budou existovat mnoho let, ne-li navždy. Elity na institutu MIT a Královská univerzita v Londýně píšou zeširoka o strategii, kterou nazývám „Wave Theory“ (vlnová teorie), kdy vlády neustále sužují veřejnost vlnami lockdownů, po nichž následuje krátké a částečné rozvolnění a omezená svoboda.

Opětovné otevření je trik, způsob, jak uvolnit veřejné napětí jako parní ventil a přinutit lidi, aby si mysleli, že krize je téměř u konce. Poté opět následují drakonická opatření. Nikdy to neskončí. Jediný způsob, jak to zastavit, je zbavit globalisty moci a rozdrtit agendu Reset.

Trvalý lockdown

Do mainstreamových médií se již dostává nový příběh, který naznačuje, že ani očkování nepovede ke svobodě.

Anthony Fauci a jiní tvrdí, že lidé, kteří jsou očkováni, stále musí dodržovat omezující nařízení a nosit roušky. Tato politika zcela ignoruje vědecký FAKT, že úmrtnost na covid je pouze 0,26% , kromě domovů s pečovatelskou službou. To ignoruje skutečnost, že stále nebylo prokázáno, že roušky pomáhají zastavit šíření viru. Je ignorována skutečnost, že nemocnice v USA jsou téměř prázdné, během covidu je naplněno pouze 15% kapacity. Také je ignorován fakt, že vakcíny jsou sotva otestované experimentální koktejly, před nimiž varoval dokonce i bývalý viceprezident společnosti Pfizer, který řekl, že mohou způsobit nebezpečné autoimunitní reakce a neplodnost.

Kromě toho se objevuje stále více zpráv o „covidových mutacích“. Jsou údajně více infekční a více smrtelné, než původní virus (což je v rozporu s přirozeným vývojem většiny virů), a na jihoafrickou mutaci „zřejmě“ nezabírají existující vakcíny. Neexistuje žádný konkrétní důkaz, který by podpořil tato tvrzení, ale myslím, že vidíte, kam to všechno směřuje, že?

Odhaduji, že asi za dva měsíce Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a Světová zdravotnická organizace ohlásí novou celosvětovou pandemii smrtelnější mutace covidu. Prohlásí, že současné vakcíny nezabírají, a že lockdown musí pokračovat. Stovky milionů lidí na celém světě dobře znají staré schéma covid-19, takže elity jen budou zavádět covid-20, covid-21, covid-22, atd.

Biden vyhlásí lockdown na úrovni 4, podobný tomu, co je zavedeno v Evropě a Austrálii, a právě tehdy budou muset konzervativci udělat tlustou čáru a oznámit, že nepodléháme protiústavním omezením, že dojde k uvolnění, že se osvobozujeme. To bude náš první velký test.

Brandon Smith

Brandon Smith - Prepare for Permanent Lockdown vyšel 1.2.2021 na henrymakow.com. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2021/02/8597-pripravte-se-na-trvaly-lockdown.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSoňa Peková potvrdila, že někdo vyrábí umělé laboratorní kmeny SARS-Cov-X a vypouští je obrazně řečeno jako z jeskyně, kterou je potřeba najít a zavřít!   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 06:57:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Soňa Peková potvrdila, že někdo vyrábí umělé laboratorní kmeny SARS-Cov-X a vypouští je obrazně řečeno jako z jeskyně, kterou je potřeba najít a zavřít! Bioložka znovu potvrdila, že virus se nechová jako přírodní izolát a nejnovější mutace z Velké Británie prý není mutací, ale je to už v pořadí 4. samostatný kmen vypuštěného laboratorního viru! Novináři od Lukačoviče ze Seznamu způsobili vyhazov primáře, na YouTube odhaloval pravdu o číslech “covidových ležáků” v nemocnicích! Je to jako v 50. letech, když novináři Rudého práva iniciovali vyhazovy nepohodlných primářů, ředitelů a vedoucích pracovníků!

Molekulární bioložka MUDr. Soňa Peková na televizi CNN Prima News odpálila další bombu, která znovu a opět potvrzuje informace a články Aeronetu. Soňa Peková v rozhovoru uvedla šokující informaci, že původní virus z jara loňského roku je pryč a zmizel! Ano, slyšíte správně, ten virus prostě zmizel a vyčerpal se. Jenže to hlavní, co v rozhovoru zaznělo, je naprostý šok. Podle bioložky jsme od jara byli svědky už 4 vln virové nákazy, přičemž ani v jednom případě nešlo o mutační vlny, ale pokaždé o úplně nové kmeny, které by měly mít úplně nové názvy. Soňa Peková vysvětlila, že viry jsou si sice podobné, ale nepochází ze stejného kmenu, přičemž použila příměr se psy, aby to diváci pochopili. A toto přirovnání je opravdu trefné a velice důležité.

Virus je jako pes, ale jednotliví psi se děli na plemena, čuvače, dogy, jezevčíky atd. Nikoho v životě nenapadne, aby řekl, že tento jezevčík pochází ze stejného plemene jako labrador. A stejně tak to nejde říct o virech, které jsou v médiích a politiky vydávány za mutace, rozuměj odchylky od plemene, že by jezevčík měl černou srst namísto hnědé, nebo že by jezevčík měl o něco delší packy nebo stojaté uši namísto visacích.To by byla mutace.

Jenže, když se před vámi zjeví obrovská doga, tak je jasné, že to není mutace jezevčíka, ale úplně jiné plemeno. A totéž podle Pekové platí o údajných mutacích těchto tzv. virů, protože jsou si sice podobné, pochází ze stejné rodiny koronavirů (nejsou to kočky, jsou to psi), ale nevychází z jarního kmene viru, který se objevil v Evropě na jaře minulý rok. Je to úplně jiné plemeno, je to jiný kmen. A tato změna nemůže a nemohla nastat mutací v přírodě, to je naprosto vyloučené, vysvětlila molekulární bioložka.

Někdo vypouští nové kmeny virů, ale z jeskyně a z netopýrů to asi nebude

Tím de facto potvrdila články zde na Aeronetu, přinesli jsme nedávno informace o tom, že je vysoce podezřelé, že nová mutace viru z Velké Británie vypukla v bezprostředním sousedství britské národní referenční laboratoře v Porton Down nedaleko Salisbury, což je proslulé místo zpravodajské hry MI-6 se Sergejem Skripalem a údajně napatlaným Novičokem na klice jeho domovních dveří. Aeronet již od jara přinášel články a znepokojivé informace o podezřelých přeletech letadel nad celou Evropou, které kobercují krajinu, létají sem a tam, sem a tam, pořád dokola a pokládají koberec na letové mapě na FlightRadar24.

Nešlo o fotografování krajiny pro potřeby mapových podkladů, protože stovky a stovky letů každý týden probíhaly a probíhají i po setmění, v nočních hodinách, což naprosto vylučuje, že by šlo o lety pro fotografování fotomap. Stejně tak nejde o lety, které nad lesy shazují vakcíny pro očkování lišek, protože lety probíhají nad oblastmi, kde žádné lišky ani být nemohou, např. městské aglomerace, vodní plochy, skalnaté oblasti, Alpy atd. A proč je to tak důležité? Protože po rozhovoru Soni Pekové na CNN Prima News to najednou do sebe dokonale zapadlo a zacvaklo jako skládačka.

Soňa Peková totiž znovu zopakovala, že virus se nechová jako přírodní izolát, že virus v těle vytváří jen velmi špatně imunitu, což je opravdu hrozivá zpráva, takže proděláním nemoci člověk nezíská imunitu buď vůbec, anebo jenom velmi slabou, což podle Soni Pekové nedává smysl, protože takto se přírodní viry přenesené ze zvířat prostě nechovají, takže je stále přesvědčená, že virus pochází z laboratoře.

Dosud se totiž tvrdí, že prý virus SARS-Cov-2 pochází z netopýrů, jenže dosud se nepodařilo virus z těch netopýrů izolovat. A co je horší, od jara už zažila Evropa celkem 4 různé kmeny koronaviru, nikoliv mutace toho jarního viru. Takže, ten jarní virus se jmenoval SARS-Cov-2, ten v září by se měl jmenovat SARS-Cov-3, ten v prosinci by měl mít název SARS-Cov-4 a ta britská varianta by se měla jmenovat SARS-Cov-5, což je podle Pekové prý pěkně ostrý vlčák, tedy v obrazném příměru k těm psům, žádný jezevčík nebo čuvač.

Nejsou to zmutované formy původního viru, jsou to úplně nové kmeny! Nemocnice děkují za virovou krizi a doufají, že pandemie nikdy neskončí. Proč?

Bioložka vysvětlila, že jednotlivé části těchto různých kmenů neobsahují na genetické úrovni stupně mutací. Kdyby člověk měl před sebou zmutovaný virus, poznal by přesně, z jaké předlohy a z jakého předchůdce virus pochází. Jenže, u těch virů ze září, z prosince a u viru z Velké Británie není žádná shoda s jarním, ani s předchozím virem. Ten zářijový se nepodobá jarnímu viru. Ten prosincový se nepodobá ani na ten jarní, ani na ten zářijový. A ten britský se nepodobá ani jednomu z předchozích. Všechno to jsou koronaviry, to ano, ale všechny mají úplně odlišné RNA sekvence, které z nich tvoří úplně novou věc, úplně nový kmen koronaviru, nové psí plemeno.

A Soňa Peková v rozhovoru řekla, že to vypadá, že ty viry vylétávají z nějaké jeskyně, že je potřeba jeskyni najít a zavřít ji, tedy obrazně řečeno tím narážela na laboratoř, která tyto viry vypouští. A jak je vypouští? No, přece jednoduše, letadly, kdy v době leteckých uzávěr, kdy nikdo nikam nelétá, je celá obloha plná menších letadel, které kobercují sem a tam, sem a tam, ale nikoliv cik cak, ve smyslu vyhlídkových přeletů, ale důsledně a pečlivě do položených koberců. A najednou po pár týdnech vidíme co?

Najednou se objevuje nová vlna nákazy, najednou jsou lidé zase pozitivní, nastávají lockdowny, hysterie, údajně prý kolabují nemocnice. Dostáváme do redakce svědectví lékařů a sester, píšou nám, jaký je to obrovský podvod, kterého se musí na příkaz vedení nemocnic účastnit a nesmí ani ceknout, jinak by přišli o práci. V nemocnicích totiž leží lidé, kteří by klidně mohli ležet doma, vzít si horký čaj, pořádně se zasypat vitamínem C, pořádně to vyležet, jenže tak to není.

Pokud mají pozitivní test na Covid-19, a pokud spadají do krizové skupiny osob 65+ let věku, potom je doktoři automaticky posílají na ležení do nemocnice na pozorování a vedení nemocnic je štěstím bez sebe, protože za tyto “covidové ležáky” na pozorování v nemocnicích dostávají od zdravotních pojišťoven mnohonásobně vyšší úhrady. Naší redakci se podařilo dostat k číslům úhrad, získali jsme je z jedné nemocnice v Moravsko-Slezském kraji.

Když ležíte v nemocnici jako nakažená osoba na pozorování, nemocnice na vás vytočí od pojišťovny přes půl milionu za týden. Když budete bez testu, nedostane za vás nemocnice ani 100 000 Kč

Týdenní pobyt v nemocnici na lůžku na interně přijde pojišťovnu na 40 000 Kč za pacienta. Pokud má ovšem pozitivní test na Covid-19 a nachází se v rizikové skupině 65+ a leží celý týden na pozorování, potom za něho nemocnice dostane od pojišťovny 150 000 Kč, to je skoro 4x tolik! A pozor, to je pouze účtované lůžkovné, tedy peníze za to, že lůžko je obsazené.

K tomu se dále připočítávají výkony a úkony v prostředí se zvýšeným rizikem práce, protiinfekční opatření, výměny prádla, lůžkovin, oblečení, roušek, a tak si představte, že po započtení úkonů a výkonů na pozorovaném pacientovi, jako jsou vizity v biohazard oblecích lékařů a sester, likvidace biohazard odpadu po pacientovi, když nedojí jídlo, dezinfekce prostoru, měření krevního tlaku infekční osobě, krevní odběry infekční osobě, zabezpečení manipulace s infekčními vzorky, prostě po započtení tohoto všeho účtuje nemocnice částku lehce přes 550 000 Kč za pacienta na jednom lůžku za týden. Kdyby tam ležela osoba bez covidového testu, tak by nemocnice od pojišťovny “nevytočila” více než 90 000 Kč.

Lékař, který nám tato čísla poskytl, nám vysvětlil, že přesně toto je ten důvod té fašizace nemocnic a jejich chování k pacientům, když přijdou do nemocnice a nechtějí si nechat strčit špejli do nosu. Pacient tím de facto okrádá nemocnici, protože bez testu přichází nemocnice o peníze. Čím nekvalitnější testy, tím pro nemocnici lépe. Když testy falešně ukazují pozitivitu, je to pro nemocnici doslova dar z nebes. Přijde paní na rentgen, popsal lékař aktuální zkušenost.

Udělali jsme jí test, byl pozitivní. Okamžitě se pacientka nahlásí do systému jako infekční a už jede informace na pojišťovnu, od té chvíle jsou všechny výkony a úkony bonifikovány v průměru až 4x vyššími sazbami, popisuje lékař dopady na finanční důsledky pozitivity pacienta a vysoké úhrady pro nemocnici. Jenom např. za dezinfekci rentgenového stolu a příslušného vybavení po použití pozitivním pacientem lze účtovat pojišťovně za odstavení rentgenu na 3 hodiny mimo provoz až 100 000 Kč.

Jako v dobách Rudého práva v 50. letech: Novináři ze Seznamu prokádrovali primáře, nelíbilo se jim, co říká na YouTube. Nemocnice se novinářů lekla a primáře vyhodila z ideologických důvodů

Normálně má rentgen obsloužit v průměru 8 pacientů za hodinu, ale kvůli pozitivitě prvního pacienta je potřeba rentgen odstavit a dezinfikovat, a to až další 3 hodiny. Tím se zvyšuje doba čekání, náklady nemocnice, které účtuje pojišťovně. Přitom ta dezinfekce rentgenu obnáší postříkání kontaktních částí dezinfekcí, setření povrchů, ale protože infekční osoba mohla uvnitř místnosti dýchat nebo kašlat, musí se místnost vyvětrat a vzduch vystříkat dezinfekcí. Prostě manévry, které zaberou až 3 hodiny a je z toho neskutečný vývar pro nemocnici.

Ředitelé nemocnic proto nařizují, aby lékaři odmítali pacienty bez testu pod záminkou kolapsu nemocnice pod náporem “nakažených” a přesunovali výkony negativně testovaných na pozdější dobu o mnoho měsíců. Lůžka se musí šetřit pro covidové ležáky, na kterých může vedení nemocnice vytočit od pojišťoven největší peníze, uzavírá lékař v emailu. A co se stane, když náhodou máte jako lékař odvahu jít otevřeně pod svým jménem na veřejnost a pouštět informace na veřejnost o těchto reáliích, to teď vidíme poté, co se stalo v nemocnici v Hranicích na Moravě.

MUDr. Ctirad Musil – Kvůli tomuto videu přišlo udání od novinářů SeznamuNovináři z Lukačovičova serveru Seznam Zprávy totiž kontaktovali vedení nemocnice s udáním, že jejich primář klinické biochemie a hematologie MUDr. Ctirad Musil prý šíří na internetu dezinformace a nepravdy, jaký postoj k tomu má nemocnice, a jak je možné, že zůstává v pozici primáře, když šíří konspirační teorie. Podle zjištění naší redakce celá věc měla ještě mnohem drsnější přesah. Lékař totiž na YouTube popisoval, že v nemocnici u nich leží lidé, kteří tam nemají co dělat, zabírají lůžka skutečně potřebným, protože za normální situace by tito lidé byli doma a pili by horký čaj a brali vitamíny. Rovněž upozornil na fakt, že v roce 2018 v březnu se úmrtnost v ČR vyšplhala neznámo proč na mnohem vyšší číslo než dnes.

Covidová krize umožňuje tunelovat systém zdravotního pojištění skrze nabubřelé úhradové platby za covidové ležáky v soukromých nemocnicích, to je to skutečné tajemství údajně kolabujících nemocnic!

Primář Ctirad Musil tak veřejně na YouTube informoval de facto o tomtéž, co nám do redakce píší další lékaři a sestry z celé ČR. Vedení nemocnic je ekonomicky motivováno upřednostňovat hospitalizace pozitivně testovaných pacientů, protože díky jejich infekčnosti mohou nárokovat u pojišťoven až 4-násobné úhrady za lůžkovné a úkony a výkony spojené s vyšetřením, hospitalizací a léčbou pacienta, potvrzují nám lékaři ve svých emailech. A kdokoliv na toto upozorní, de facto tím vrhá světlo na spiknutí soukromých nemocnic a pojišťoven, jak lze přes soukromé nemocnice, organizované obvykle jako akciové společnosti, případně společnosti s ručením omezeným, vytáhnout z pojišťoven velké objemy peněz do soukromých rukou.

Je to největší tajemství, o kterém lékaři dobře vědí, zejména poukazují na to, že když vláda podporuje hysterii, pandemii, vytváří se polní nemocnice a představa kolabujících nemocnic, tak to znamená, že v tom jedou i nejvyšší ústavní činitelé. Pojišťovny ovládané politiky schválí navýšené úhradové vyhlášky, soukromé nemocnice začnou nabírat a preferovat jen pozitivní pacienty, nemocnice nekolabují, ale lůžka jsou zaplněna covidovými ležáky, ze kterých se vytáčí od pojišťoven peníze a soukromá nemocnice potom zisky přerozděluje svým akcionářům a tichým společníkům, tedy politikům.

Je to covidový tunel za bílého dne. Vědí o tom všichni, že je to tunelovačka a lékaři, kteří na to nemají žaludek, jdou s pravdou ven. A netrvá dlouho a novináři od Lukačoviče najednou zasahují, nemocnice se lekne, že se o tom začne mluvit, že se přitáhne pozornost, nemocnice v Hranicích na Moravě je rovněž soukromá akciovka, takže okamžitě přichází vyhazov a MUDr. Ctirad Musil je vyhozen z pozice primáře.

Totalita je zpátky, už zase pisálci zajišťují vyhazovy inteligence z nemocnic a z pozic primářů z důvodů ideových prohřešků proti obecnému narativu

Přesně toto probíhalo v 50. letech minulého století, kdy novináři Rudého práva kontaktovali jednotlivé podniky a ptali se vedení, jak je možné, že na pozicích těch a těch vedoucích pracovníků pracují lidé, kteří mají buržoazní původ a šíří proti-lidové a reakční ideologie. Vedení podniku se ihned zaleklo zájmu novinářů a člověk byl z místa vyhozen. Dnes to samé dělají novináři Seznam Zprávy. Namísto toho, aby prověřovali fakta, že úhrady nemocnicím z pojišťoven jsou přímo závislé na covidovém testu pacientů, a že nemocnice jsou ekonomicky motivovány k preferenci takových pacientů.

V nemocnicích jsou lůžka obsypána lidmi nad 65 let věku, kteří tam leží zbůhdarma na pozorování, zatímco např. operace žlučníku u pacientů s negativními testy mají odklad až do poloviny roku 2022, protože přednost mají covidoví ležáci, tak namísto toho novináři pomlouvají primáře, mají tu neskutečnou drzost primáře hematologie obviňovat z diletantství a dezinformací, naprosto lživě, když primář pouze odhalil pravdu, co v nemocnicích probíhá za čachry z peněz nás všech, protože zdravotní pojištění v ČR není dobrovolné pojištění, ale povinná a nucená platba.

MUDr. Ctirad Musil o tom, jak se nesmí na YouTube zlehčovat koronavirus, jinak přijde výmaz a banA ty peníze se potom z pojišťoven tunelují přes soukromé nemocnice, skrze nabobtnalé úhradové vyhlášky za pozitivní pacienty, ven do soukromých rukou akcionářů a jejich tichých společníků. Přesně proto a z toho důvodu se mažou na YouTube videa z nemocnic, které jsou prázdné, nikde na chodbách nikdo neleží na podlaze, nikde nejsou vidět záběry jako byly z nemocnic ve Wuhanu na počátku loňského roku.

Nemocnice v Evropě jsou prázdné, nikoho na chodbách nevidíte, a pokoje jsou buď prázdné anebo obsazené důchodci nad 65 let věku, kteří se dívají na televizi a cucají čaj s keksem. Všechna tato videa jsou ihned mazána a primáři jsou z ideových a ideologických důvodů vyhazování ze svých míst. A nevyhazují je pro neschopnost, nebo pro profesní pochybení a špatnou práci, ale kvůli tomu, že řekli pravdu, vyhazují je z ideologických důvodů. Takže, žádná demokracie v ČR, ale tuhá diktatura. Už zase pisálci zajišťují vyhazovy vzdělané inteligence z práce kvůli jejich ideové reakci!

-VK-Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSdílejte! Vznik evropského superstátu - nástup NWO   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 06:46:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Výzva pro celý český národ! Rozšiřujte, jak se dá! Polská tv stanice TVP INFO informovala polské občany o tom, co EU, USA a NATO "upekly". Samozřejmě, hlásná trouba protektorátního režimu v Praze, ČT24 nám, občanům České republiky" zapomněla" tuto informaci přinést.

Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předložil Frank Walter Steinmeir devítistránkový dokument vzniku evropského superstátu.

Členské státy se vzdají: 1/ vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny. 2/ kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů. 3/ vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku transformace NATO.

V preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují: "Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou Unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu".

Vznikne společná armáda "European security compact" na principu "ohrožení jednoho státu". Bude zvětšena pravomoc "Evropského veřejného žalobce" a vznikne jednotný trestní zákon. Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku. Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout.

Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma. Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země, otázka není zda, ale kdy bude přijato. Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi...

Jde o otevřenou realizaci Nového světového řádu v Evropě-NWO. Je náhoda, že na Slovensku musí mít každý občan povolení, aby mohl jít ven a tím pádem už nemohou demonstrovat? Je náhoda, že už v ČR je schválen zákon o zákazu vycházení mezi pátou hodinou ráno a devátou večer zatím /!!/ s mnoha vyjímkami? Je náhoda, že soudruh Hamaczek, typický ministr vnitra padesátých let, vyzývá k odevzdání zbraní a současně chce koupit vodní děla? Není nejvyšší čas, aby se malé strany sjednotily v jednu mohutnou, např. ANS, ND a další vlastenecké strany právě teď, kdy protiústavní soud dal vzornou příležitost malým stranám??? Kde máte jistotu, že v protektorátu ještě někdy budou demokratické volby?

MIROSLAV PETR

Zdroj- Facebook, František Rosendorf

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNezapomeňte na babičku….!   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 06:44:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Z obrazovky slyším nářek, že horské vleky nejezdí, že hospody a bary zavřeli... Před rokem dovolená u moře, na lyže do rakouských Alp. Bary, restaurace, cestovní kanceláře, měly bohaté žně. Doba se změnila. Kde byl dříve život, je dnes mrtvo. Vláda tápe, zavírá knihovny, sportoviště i ZOO parky…. pozitivní zprávy v nedohlednu. Na děti a seniory asi nejvíce dopadá tento stav. K dětem vždy patřil smích i hravost. Místo toho se nabízí smutný pohled na malé školáčky cupitající s rouškou do školy.

Druhou nejvíce ohroženou skupinou jsou senioři. Domovy seniorů se dokonce stávají smrtonosnou pastí. Senioři žijí velice často daleko od svých dětí, vnuků. Byt, nebo domek co si postavili, kde děti vychovali, často před časem opustili, přenechali jej mladým. Loučili se asi těžko s místem, kde prožívali své šťastné dny, vychovávali děti, sklízeli ovoce své práce. Dostali naději, že děti i vnuci, je budou navštěvovat v neděli i ve svátek, o narozeninách babičky, dědy, přijdou s dortem…

Domovy seniorů, povětšinou pokoj pro dva, pro tři, nebo čtyři…. soukromí minimální. Postel, stolek, skříňka, fotografie a snad televize. Se sousedkou na pokoji si již vše řekli, na odpolední pohádku se podívali, časopis několikráte přečetli, křížovku vyluštili….

Je neděle, její narozeninový den. Jistě přijdou, sousedce i sestřičkám se chce s vnoučaty pochlubit, proto celý den vyhlíží u okna, každé zaťukání na dveře u ní naději vzbudí. Zastydí se, že dnes zase nepřišli. Jen SMS z hor přišla … až příště. Pod polštářem už měsíce čeká obálka pro vnoučata.

Vládou tolik slibované proočkování, zejména té nejstarší generace se hroutí, není vakcína. Dodavatelé nedodali, co slíbili. Nad vakcínou z Východu mudrujeme, bojíme si přiznat, že EU selhala. Vždyť ta jindy až protektorsky přísná EU byla koordinátorem celé této akce…. Dnešní snaha o omlouvání, zlehčování situace nezachrání ty tisíce dalších obětí, zejména z řad seniorů. Vzpomínám, jak před časem někteří záviděli seniorům ten drobný příspěvek, s otázkou zda to není zbytečné plýtvání…

Chci jim vzkázat - nebojte se, však ten příspěvek skončí nejspíše v té obálce pro vnoučata, schovaný tam pod polštářem…. Návštěva dětí, vnoučat, je pro ně v těchto dnech darem. Na jejich radost i úsměv nezapomene.

Přemysl Votava
Místopředseda strany Národní socialisté


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSoudcokracie koná: Politický převrat jedenácti hlasy? Tíseň, chaos a nespravedlnost. Kavárna se potřebuje k moci dostat stůj co stůj. Možnost odvolání neexistuje. Podraz na občany   
Pridal tk Sobota 06 únor 2021 - 06:16:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
TOMÁŠ DOLEŽAL bez emocí vysvětluje, co že to vlastně třetí komora parlamentu zvaná kdoví proč Ústavní soud "nalezla" a v čem spočívá základní problém tohoto politicky motivovaného rozhodnutí jedenácti nevolených.

Nález Ústavního soudu (ÚS), který zrušil některé klíčové součásti zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, lze komentovat z mnoha úhlů pohledu – a to ať už v jeho obsahové rovině, anebo v některých širších souvislostech.

V prvé řadě je velmi zarážející načasování tohoto rozhodnutí. Proběhlo jednak až několik týdnů po vyhlášení termínu sněmovních voleb prezidentem republiky – a tudíž již v průběhu oficiální (před)volební kampaně – ale hlavně až více než tři roky po podání stížnosti na příslušné části volebního zákona skupinou senátorů. Což je, i v kontextu běžné délky rozhodování ÚS v obdobných záležitostech, naprosto nepřiměřené, nepochopitelné a budí to zásadní pochybnosti o čistotě a apolitičnosti tohoto rozhodnutí.

Nekompetentní těleso

Ke změně (novele) volebního zákona je nutný souhlas obou parlamentních komor, Sněmovny i Senátu, vždy prostou nadpoloviční většinou hlasů přítomných zákonodárců – kdy Sněmovna ovšem, na rozdíl od „běžných“ zákonů, nemůže případné senátní veto přehlasovat tzv. „stojedničkou“. Pokud by novelu volebního zákona obě parlamentní komory schválily, je tu však ještě teoretická možnost využití práva veta ze strany prezidenta republiky. A vrácení návrhu zpět do Poslanecké sněmovny, kde by se o jeho finálním (ne)schválení nakonec rozhodovalo.

Celý tento proces může trvat i několik měsíců. Takže se klidně může stát i to, že ještě někdy na prahu léta, v horké fázi volební kampaně, nebude jasné, dle jakých pravidel se budou přidělovat poslanecké mandáty jednotlivým kandidujícím subjektům - a jaká budou platit pravidla pro (před)volební koalice. To všechno velmi negativně ovlivní a naruší politickou soutěž a celý letošní volební proces.

Zrušením mechanismu postupu, kterým se stanoví počet mandátů připadajícím celkově na jednotlivé volební kraje a d'Hondtova dělitele jakožto metody převodu voličských hlasů na poslanecké mandáty nastolil ÚS stav, kdy je bezpodmínečně nutné tuto matematickou formuli ve volebním zákoně nahradit jinou přepočítávací metodou (buď jiným dělitelem nebo tzv .volební kvótou), protože jinak by absolutně nebylo možné volební výsledky převést do podoby konkrétního složení Poslanecké sněmovny. Zvláště, když ÚS nařídil zrušit i ustanovení zákona o tom, jakým způsobem se vůbec v první fázi přepočtu volebních výsledků vypočítává přidělování mandátů do jednotlivých volebních krajů.

Převod hlasů na mandáty pomocí metody volebního dělitele ve vícemandátových volebních obvodech je přitom přímým ztělesněním podstaty poměrného volebního systému, který česká ústava předpokládá a vyžaduje používat pro volby do Poslanecké sněmovny. Čili ze samotné podstaty věci nemůže být protiústavní ani využívání d'Hondtova dělitele. I v tomto ohledu je tedy nález ÚS velmi nekompetentní.

V rozporu s právem

I v odborné obci přitom panuje prakticky stoprocentní shoda na tom, že d'Hondtův dělitel, coby způsob přepočtu hlasů na mandáty, je metoda vlastní pouze poměrným volebním systémům, jelikož umožňuje rozdělení mandátů subjektům v konkrétním volebním obvodě na základě určitého poměru hlasů mezi nimi. O tom nemůže být pochyb.

ÚS taktéž zrušil tzv. násobící (načítací) aditivní uzavírací klauzuli pro volební koalice (10 % pro dvoučlenné, 15 % pro tříčlenné a 20 % pro čtyř a vícečlenné). Takže nyní aktuálně platí pro všechny kandidující subjekty (strany, hnutí i koalice) pouze celostátní pětiprocentní uzavírací klauzule.

Což je jednoznačně méně spravedlivé a méně férové než stav, který platil dosud. V podstatě jde o vychýlení opačným směrem, o disproporční zvýhodnění volebních koalic oproti samostatně kandidujícím stranám. S lehkou nadsázkou jde o situaci, která je taktéž „zralá“ na další ústavní stížnost.

A navíc – zrušení způsobu převodu hlasů na mandáty prostřednictvím d'Hondtova dělitele a tzv. násobící aditivní uzavírací klauzule pro koalice je problematické - a na hranici protiprávnosti - i z jiného důvodu: Jde o to, že Ústavní soud už přesně o těchto věcech v obou případech v minulosti rozhodoval. Pokud jde o uzavírací klauzule pro koalice, v roce 2001 na podnět prezidenta Havla. Tehdy ovšem její podobu a nastavení shledal v souladu s ústavou a ve volebním zákoně ji ponechal. Totéž platí o testu ústavnosti ohledně způsobu určování počtu mandátů pro jednotlivé volební kraje a používání d'Hondtova dělitele. I zde ÚS v roce 2009 (na základě stížnosti podané skupinou senátorů) odmítl zrušit příslušná ustanovení, čímž je prohlásil za ústavně konformní.

To tedy znamená, že nyní došlo k závažnému porušení jedné ze zásad (ústavního) soudnictví jako takového: principu, že nesmí být opakovaně rozhodováno o stejné věci – tzv. res iudicata. V uvedených bodech tudíž měla být stížnost skupiny senátorů nyní zamítnuta, resp. tato její část neměla být vůbec projednávána. Jelikož není únosné a možné, aby jedna a táž záležitost byla jednou soudem prohlášena za ústavně konformní a podruhé za protiústavní.

Bohužel, v českém ústavním systému již proti rozhodnutí – i zjevně vadnému a v rozporu s právem – Ústavního soudu neexistuje možnost odvolání. Je zde pouze prostor pro politickou odpověď, která by měla být pádná. Protože Ústavní soud (moc soudní) se v tomto případě svévolně postavila nad moc zákonodárnou (a přeneseně i nad moc výkonnou) i nad občany. A to nikoli poprvé – což by nemělo být v právním a demokratickém státě akceptovatelné.

Jedenáct

Dalším smutným paradoxem v celé věci je skutečnost, že jedinou problematičtější část volebního zákona, která, sama o sobě, může svými účinky směřovat k určitému narušení rovnosti volebního práva, ústavní soud v platné volební legislativě ponechal. Jde o enormně rozsáhlý rozptyl velikosti jednotlivých čtrnácti volebních krajů (obvodů), kdy v těch největších se přerozděluje 22 - 26 poslaneckých mandátů (a ke zisku křesla ve Sněmovně zde stačí získat okolo 3% hlasů) a v těch nejmenších pak pouze 5 – 10 mandátů, přičemž na zisk alespoň jednoho z nich zde nemusí stačit ani 10 % dosažených hlasů.

Volební systém je vždy tzv. závislou proměnnou širšího politického a společenského systému. Nikdo nikdy „od stolu“ nevyprojektuje zázračný a pro všechny plně uspokojivý volební mechanismus. Na chování a rozhodování voličů mají primárně silnější vliv – než technická podoba volebního systému – jiné faktory: společenská, politická a ekonomická situace, aktuální programatika a dlouhodobé chování politických stran, osobnosti a působení jednotlivých volebních a politických lídrů, různá síla a pozice politických stran v jednotlivých regionech republiky atd. Jinými slovy, tzv. malá strana může být za pár let (v příštích volbách) stranou velkou a silnou – a naopak. Obé jsme v našich moderních dějinách již opakovaně zažili. Systém - nesystém.

Ve vztahu k občanům, kteří mají být v zemi suverény, byť třeba prostřednictvím svých volených zástupců, je podstatné, aby volební pravidla byla pevná, stabilní a pokud fungují a neexistuje-li reálná silná veřejná poptávka po jejich reformě, i dlouhodobě neměnná.

Aby je - například - nemohlo během okamžiku roztrhat jedenáct nikkým nevolených osob. Což se nyní, v podobě nálezu ústavního soudu, stalo.

Tomáš Doležal
Autor je asistentem poslance Jiřího Kobzy (SPD)


Zdroj: ProtiProud


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2021
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2525 sec,0.0693 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,393kB