Pátek 12 únor 2021
Jan Campbell: CNY 2021 – Rok Buvola (1)   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 18:13:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský Nový rok (doslova Rolnický Nový rok) nebo Svátky jara je nejvýznamnější z tradičních čínských svátků. Je často označovaný jako lunární Nový rok, jehož oslavy tradičně začínají prvním dnem prvního lunárního měsíce čínského kalendáře a končí 15. dnem, známým jako Svátek lampionů. V tomto roce 16 denní oslavy začínají 12. února, z nichž pouze prvních 7 dnů (od 11. do 17. února) jsou státními svátky. Svátek lampionů připadá na 26. února 2021. Stejně jako loni, i letos je prvkem roku kov. V roce kovového Buvola tato kombinace symbolizuje důležitou věc: úspěch potká ty, kteří pracují tvrdě. Proto je tento rok vhodné dávat si realistické cíle, spíše než podlehnout snům a iluzím, aby obvyklé přání - gong xi fa cai – zvětšit své bohatství – mělo reálnou šanci na splnění. Chci věřit, že evropské vlády se mohou a některé i budou orientovat na staré čínské tradici a dávat si realistické cíle. Kvůli pandemii v 2020 neprobíhaly oslavy nového roku. Letos žádné zákazy vyhlášeny nebyly. Proto v ČLR se bude slavit, zatím co v EU a ČR se budeme hádat.

Tři dary Číně ze zahraničí

První dar ze zahraničí pochází z Ruské federace. Ta darovala ČLR, EU a světu důkaz, že státní suverenita a bezpečnost státu mají absolutní prioritu před jakýmikoli jednáními a dohodami. K důkazu napomohla EU a návštěva vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella v Moskvě před týdnem. Dlouho připravovaná návštěva, jejíž příprava těžko mohla obsahovat téma Navalnyj, tisková konference a následné reakce v Bruselu a Moskvě představily světu a ČLR tři důležité skutečnosti:

1) EU nemůže být považována za subjekt mezinárodních jednání. EU totiž nemá a neurčuje zahraniční politiku. 2) Borrellova životní, politická a diplomatická zkušenost není dostačující pro spojení proamerické - protiruské a pro evropské frakce v EK a EP snažící se o partnerský vztah s RF a ČLR. Dokazuje to skutečnost, že Borrell nebyl schopen ohodnotit bruselský cynismus, skutečný vliv Deutsche Welle, Anders Fogh Rasmussena (1953) a dalších instrumentů pro ovlivňování politiky a neviděl bruselskou past. Do ní se dostal v Moskvě (5. února). 3) USA se podařilo vrazit další klín do vztahu EU a RF. Na dobu neurčitou byla umlčena proevropská frakce snažící se o lepší vztah s RF a ČLR. USA vyhrály na body a čas.

Prezident Biden ho totiž neměl dostatek na korekturu diktátu EU. Diktát brzo a jasně dá nepoučitelným vědět, že EU je pouze periferií kognitivního kapitalismu sídlícího v USA. Kromě toho se prezident Biden musel připravit na včerejší telefonický rozhovor s prezidentem Si. Dostupné informace dovolují různou interpretaci rozhovoru prezidentů. Jeví se mi, že byl potvrzen rozdíl postojů mezi státy, že obě strany očekávají výsledek impeachmentu a rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci falšování procesu a výsledků prezidentských voleb. Jinými slovy: rozhovor se prezidentovi Bidenovi nepodařil a v březnu bude veselo. Předpokládám proto, že ČLR bude případ Borrell a různé interpretace rozhovoru prezidentů patřičně analyzovat i ve vztahu k nedávno uzavřené investiční dohodě s EU (30. prosince 2020) a k projektu 17+1.

Druhý dárek přinesl on-line summit 17 (států Evropy) +1 (ČLR) a covid-19, který se konal 9. února. Původní složení (16+1) rozšířené před dvěma roky o Řecko je trnem v oku USA. Že Řecko si hraje se sirkami v ruce, indikuje zrušení návštěvy prezidenta Putina v Řecku ve spojení s oslavami odtržení se Řecka od Osmanské říše 25. března 1821. Protože v českých veřejně právních médiích nemohu najít nic podstatného o setkání 17+1 podíval jsem se na oficiální webové stránky platformy 17 + 1 a zjistil, že existuje dokument s názvem Pekingský plán spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Plán obsahuje 38 bodů, včetně plánovaných akcí na rok 2021. Dále na Západě, v Le Monde píše 10. února Sylvie Kauffmann v příspěvku - A l’appui de sa stratégie d’influence en Europe, Pékin dispose d’une arme redoutable : les vaccins anti-Covid-19, že summit demonstruje boj za vliv v Evropě mezi USA a ČLR. Ta přidala k výzbroji novou zbraň: své vakcíny. Ano, je to pravda. Již 6 států ze 17 prokázalo seriózní zájem o vakcíny, které nejsou registrovány v EU. Jenom Maďarsko si koupilo 5 milionů dóz pro 10 milionů obyvatel. Srbsko 1,5 milionu dóz pro cca 5 milionů obyvatel. O Sputniku V nemluvě. Nebudu pokračovat, protože většině obyvatel nejenom české kotliny je jasné, že vakcíny a opakovaná vakcinace představují nevídaný obchod a příležitost zadlužit stát na věčné časy a podle rčení – po nás potopa. Po nás potopa je také název historického románu spisovatele Josefa Tomana z roku 1963. Děj je zasazen do starověkého Říma na sklonku vlády císaře Tiberia a počátku vlády šíleného císaře Caliguly. Česká vláda a opozice by si ho měli přečíst, nebo si ho nechat předčíst.

Protože EU je periferií USA, které mohou mj. jednoduše zastavit německé automobilky a tím i české dodavatele, je potřeba se smířit s vírou v americké vakcíny a poslušností k USA. Přestože nevím, zda byl na summitu dosažen cíl ČLR, který vyplývá z úterního příspěvku v Global Times - Vztahy ČLR s Evropou jsou v pořádku a nebyly narušeny změnami v politice USA, jeví se mi, že ČLR již hraje svoji a důležitou roli v Evropě a není podstatné, že summitu se účastnilo, pokud jsem správně informován, 6 ministrů ze 17 států.

Třetí dárek ze zahraničí ČLR představuje možnost podívat se na problém demografie v ČLR z jiného úhlu. S pomocí referencí z bývalého SSSR a Evropy, ČLR má oproti EU a ČR potenciál pro vytvoření kritické masy schopných a odhodlaných, kteří by mohli úspěšně zabývat se problematikou nemateriální reality a vědy o životě, dostat se k médiím a spoluutvářet modifikaci vnitřní a zahraniční politiky ČLR v duchu doby. Většina seniorů, ale i mladších ví, že starý model se hroutí. Hledání lásky, peněz a násilí převzaly moc nad přirozeným vztahem muže a ženy i v ČLR. Protože se jedná o dar, zaslouží si čas pro studium obsahu a jeho pochopení. V závěru se proto omezím na několik tézí a příkladů.

Z ČLR nedávno přišla zpráva týkající se populačního přírůstku, mužů a demografie. V roce 2019 v ČLR byl populační přírůstek nejnižší od jejího založení v roce 1949. V minulém roce, pokud se nemýlím, deficit představoval 1,75 milionů. Jako důvod se oficiálně uvádí především vysoká cena vzdělání a bydlení. Dovoluji si tvrdit, že zdůvodnění není plnohodnotné. Nebere totiž v úvahu nemateriální realitu. Co to znamená?

Dnes víme, že demografický problém se týká prakticky všech států, kde se uchytil kognitivní kapitalismus (viz: Výhledy levice v době kognitivního kapitalismu (2), vaševěc.cz, 8.2 a jiná média). Víme ze statisticky relevantních a objektivních dat, že Ruská federace ztratila zcela zbytečným úmrtím za 30 let tzv. demokratického vývoje téměř 14 milionů obyvatel v produktivním věku. V době Jelcina to bylo min. 5, v době Medveděva min. 2, v době dvou období vládnutí prezidenta Putina cca 6 milionů zbytečných úmrtí. Víme, že úmrtnost podobně jako populační přírůstek nemá lineární charakter. Během Velké vlastenecké války v SSSR, podobně jako v USA v době krize byla úmrtnost prokazatelně nižší, než obvykle. Fakta indikují, že v těchto obdobích stress, cholesterin (a sním spojená onemocnění srdce), výživa a další nebyly hlavními příčinami úmrtí. Víme také, že během konjuktury prakticky všechna onemocnění narůstají, především u lidí v pubertě, u mladých a středního věku. Méně z nás ví, že psychika obyvatel je spojena s rychlostí šíření onemocnění. Stačí seznámit se se statistikami psychických, psychosomatických, kožních a dalších onemocnění, abychom se přesvědčili, že nejenom chlebem žije člověk. To druhé, co potřebuje člověk k životu, věděli již ve dvacátých letech v SSSR. Tenkrát bylo založeno tzv. psychické měření člověka.

To obsahovalo částečně zavádějící tzv. smrtelné hříchy: Pýcha (Lucifer), lakomství (Mamon), závist (Leviatan), hněv (Satan), smilstvo (Asmodeus), nestřídmost (Belzebub) a lenost (Belfegor). V roce 1973 napsal etolog Konrad Zacharias Lorenz (1903 – 1989) knihu Osm smrtelných hříchů. Těmito hříchy podle něj jsou: Přelidnění Země, ničení životního prostředí, závod člověka se sebou samým, ztráta schopnosti prožívat city, genetický úpadek, rozchod s tradicí, rostoucí poddajnost lidstva k doktrínám, zbrojení atomovými zbraněmi. V Božské komedii využívá Dante Alighieri hříchy jako stupně v očistci, ve kterém se duše naučí protikladné ctnosti: pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost a činorodost. V ČR doporučuji seznámit se s dílem etologa Zdeňka Veselovského (1928 – 2006). Nebo s dílem jednoho ze zakladatelů kulturní psychoanalýzy, Ericha Fromma (1900 – 1980). V knize To Have or To Be? (Mít nebo být?) se zabýval otázkou aktuálního odcizení člověka, které je způsobeno materialismem. Nabízel model společnosti řídící se principy humanistického socialismu a vycházel z myšlenek Buddhy, Ježíše, Mistra Eckharta a Karla Marxe. Přitom Fromm odmítal sovětský komunismus a kritizoval v praxi užitý kapitalismus a socialismus pro jejich nakažení se materialismem. Duchovní ekologie Fromma je částí psycho – demografie a vědy o životě jako části celostního vědění a sociální atmosféry (smrtící nebo život budící), ve které se vše odehrává ve dvou realitách: materiální a nemateriální.

Zmiňuji se o sociální atmosféře, protože omezení spojená s covid-19 a již evidentní a představitelné následky kapitalismu starého a dnes již kognitivního typu s pravděpodobností hraničící s jistotou povedou ke zvýšené úmrtnosti, především mužů. Mimo jiné proto, že současný hospodářský systém potlačuje funkce přírodní ve prospěch funkcí společensko-ekonomických. Výsledkem je mj., že muži nemohou plně realizovat svoji přírodní funkci. Proto se ztrácí smysl existence a vztah muže k ženě. Ta má zcela jinou přírodní funkci. Například, teprve po otěhotnění je vývoj ženského organismu ukončen. V případě úspěšného porodu dítěte žena-matka vnímá svět jinak než muž. Chránit své dítě má pro matku absolutní prioritu. Tu podporuje především nemateriální faktor. Objevit ho znovu a ve spojení s duchovní ekologií je možné bez velkých investic. Ty do podpůrných programů spojených s covid-19 nemají smysl. Jedná se o gesto ze strachu a na dluh, nikoliv o systémové řešení. Ignorování zkušenosti, že je lepší konec se slzami, než slzy bez konce, vede většinou k novému a hlubšímu zklamání, jednotlivce i národa.

Třetí dárek pro ČLR představuje jinými slovy příležitost srovnat učení Konfucia, Buddhy, koncept psychického měření v SSSR z 20 let minulého století a analýzy provedené v RF v posledních letech Igorem Alekseevičem Gundarovem (1947). Tento doktor medicíny a profesor je členem (a mým kolegou v) Ruské akademii přírodních věd. Jako specialista v oblasti epidemiologie a lékařské statistiky zveřejnil nedávno fakta, která přesvědčivě dokazují, že v RF se narušuje článek 7. první části Ústavy RF. Chci věřit, že prezident Putin si data prověří a dojde ke změně v sociální politice již proto, že vojenské analýzy a hodnocení potenciálu útoku agresora obsahují mj. kategorii žijící populace na km2. Připomínám, že Sibiř tvoří cca 75 % celkového teritoria RF. Žije tam 2,5 člověka na km2. Pro srovnání: v Indii je tomu 170 krát více, v Japonsku 155 krát, v Evropě 66 krát, v ČLR 65 krát a v USA 19 krát více. Přestože v ČLR se jedná o specifickou situaci, lze identifikovat společné jmenovatele: demografii, sociální politiku a vztah mezi mužem a ženou. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
11.02.2021

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Berlíně budou muset nosit roušky i řidiči ve vlastním autě   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 05:52:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V německém hlavním městě Berlíně budou muset kvůli koronavirové plandemii nově nosit roušky i řidiči (a případně další osoby) v soukromých autech. Koho asi může nakazit řidič jedoucí ve svém vlastním (uzavřeném autě) uprostřed tuhé zimy sice není nikomu jasné, ale nařízení se prostě zavede. V Berlíně vládce koalice Soc. dem, Zelených a bývalých komunistů.

Je to další z mnoha potvrzení, že zaváděná opatření nemají nic společného s pandemií a ochranou zdraví, ale jde o stupňují se šikanu bílého gojima. Ten má být v konečné fázi naočkován podivnou vakcínou a následně zlikvidován a nahrazen imigranty z Afriky a Asie, nechá si to líbit, nebo se zvedne a řekne té darebné mafii DOST a požene je jí ze země?!

-vědátor-
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon“Omlouvám se za svá bílá privilegia”, bědoval americký kongresman na Capitol Hill   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 05:46:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
“Omlouvám se, omlouvám se… za svá bílá privilegia”, bědoval veřejně u řečnického pultíku demokratický kongresman Dean Phillips. Došlo k tomu během zvláštní schůze amerického Kongresu na Capitol Hill.

Co přesně měl pan Phillips na mysli, bohužel nesdělil, My ostatní bílí obyvatelé USA žádné takové výčitky vůči jinak barevným spoluobčanům nemáme a nevidíme k tomu ani žádný důvod. Nic jsme jim neudělali, tak proč se jim omlouvat?! Nebo je snad pan Phillips potomek rodiny manželky Karla Marxe a tak si vzal za své šířit nyní kulturní marxismus, když ten původní zkrachoval?!


Jim Nowak, Chicago, USA
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmeričtí lékaři varují před syndromem ADE způsobeným vakcínami na bázi mRNA...   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 05:38:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Američtí lékaři varují před syndromem ADE způsobeným vakcínami na bázi mRNA, kdy vakcína ve skutečnosti zesiluje účinky viru v těle a po aplikaci vakcíny očkované osoby okamžitě onemocní a dokonce umírají! Syndrom ADE ohrožuje nejvíce seniory, ve Vrchlabí v pečovatelském domě zemřelo již 30 seniorů od počátku roku a farmaceutické firmy rozjely ve spolupráci se sociálními sítěmi mohutnou umlčovací kampaň na zamezení šíření informací o syndromu ADE, který představuje větší hrozbu než virus HIV! Přinášíme jako první server v ČR a na Slovensku popis mechaniky syndromu, proč očkovaní lidé onemocní a dokonce zemřou!

V současné době probíhá mohutná informační válka s cílem na zahlazení a umlčení veškerých informací spojených s negativními účinky a dopady experimentálních vakcín na bázi mRNA, které jsou odvozeny od klinických léků určených původně pro léčbu rakoviny a onemocnění HIV. Farmaceutické společnosti uzavřeli s Evropskou unií dohodu o podmínkách poskytnutí experimentálních vakcín mRNA pro očkování na SARS-Cov-2 pod podmínkou, že vlády evropských zemí přijmou strategický harmonogram pro plošnou fázi 3. kola klinických zkoušek, které mají být hotovy až ke konci roku 2023.

Jednou z podmínek firem Pfizer, Moderna a rovněž AstraZeneca bylo, že experimentální vakcíny budou nejprve aplikovány na izolované vzorky populace, a že bude zajištěno, že výsledky vakcinací nebudou kontaminovány zvenčí. Proto první fáze očkování probíhá na seniorech umístěných v lockdownech, a to kvůli tomu, aby nepřišli do styku s venkovním prostorem a okolím. Farmaceutické firmy totiž v klinické studii potřebují izolovaný referenční vzorek, což je podmínka každé 3. fáze klinických zkoušek. Podle informací našeho bruselského zpravodaje tuto roli izolovaného referenčního vzorku tvoří právě klienti pečovatelských domů po celé EU. Právě na nich je totiž možné průběžně sledovat, zda-li u nich nepropukne syndrom ADE.

Syndrom ADE jako časovaná bomba v populaci, větší hrozba něž virus HIV, varují američtí lékaři

Redakce AE News jako první server v ČR a na Slovensku má tu čest seznámit vás s naprosto nově objeveným a velice nebezpečným syndromem, který popsali v tzv. Bílé knize američtí lékaři z první linie, kteří bijí na poplach, že se před námi otevírá nebezpečný syndrom, jehož důsledky mohou být horší, než byl objevený syndrom získané ztráty imunity, zkráceně zvaný AIDS, jenž je způsoben virem HIV a byl objeven počátkem 80. let minulého století. Syndrom ADE se může stát mnohem horší událostí, než kterou byl AIDS ve své době.

Syndrom ADE (Antibody-Dependent Enhancement) je nově pozorovaný nebezpečný syndrom, který je přímo spojený s vakcínami typu mRNA, které vnáší do lidského těla upravený a deaktivovaný model viru s připojeným replikačním programem, který má za úkol vniknout dovnitř buňky, uzamknout je exkluzivně pro potřeby mRNA viru a zahájit produkci antigenů daného viru. Tyto antigeny se poté z buňky vypustí a imunitní systém na ně má reagovat, zaútočit a nacvičit si jejich likvidaci. Takový je plán. Jenže, američtí lékaři objevili u těchto vakcín nebezpečnou vlastnost, kterou si nyní popíšeme.

Antigeny vyrobené vakcínou mRNA v lidské buňce mají schopnost vytvářet vazby s ostrými viry a útočit na imunizované buňky – Syndrom ADE

Vytvořené antigeny mají nejen schopnost vázat se na virové částice v těle a tím podněcovat imunitní systém k aktivitě a k tréninku, ale jakmile se antigen naváže na virus a vytvoří s ním slabou vazbu (weak bond), tak antigen přestane plnit roli cvičného terče pro imunitní fagocyty a získá naopak schopnost napadnout a vniknout do úplně nové a neobsazené buňky, a to spolu s virem, který je právě na antigen připojen. Tím vzniká něco, čemu američtí lékaři říkají “supervirus”, protože buňky, které dosud byly imunní vůči viru, tedy viry nemohly dovnitř buňky proniknout, se najednou stávají dostupnými a virus připojený k antigenu se jako Trojský kůň dostane dovnitř imunní buňky.

Buňka se totiž otevře antigenu, ale není schopná detekovat, že k tělu antigenu je připojený stále aktivní a neoslabený virus, který není zpacifikován a obklopen neutralizačními antigeny. Buňka potom začne replikovat kopie antigenu i viru, čímž vzniká supervirus, který potom pronikne do jakékoliv buňky, bez ohledu na to, jestli je buňka imunní nebo není. A tomuto jevu se říká Syndrom ADE. Projevuje se tím, že nejpozději do 48 hodin po očkování dochází u očkovaných osob k nástupu středního až těžkého onemocnění o různé intenzitě.

U některých osob se syndrom ADE projeví jako nemoc jen s mírným, avšak zjevně patrným průběhem. U jiných osob však syndrom ADE způsobuje kritický stav a rovněž smrt. Podle lékařů se syndrom ADE a jeho účinek odvíjí od velikosti virové nálože v osobě před zahájením očkování. Pokud je virová nálož vysoká, ale osoba je relativně v pořádku, do konce života by se měla vyhýbat vakcínám mRNA, protože po jejich aplikaci hrozí osobě mohutné rozvinutí ADE syndromu a smrt.

Vakcíny mRNA totiž podle těchto zjištění způsobí, že část vyrobených antigenů se spojí dohromady s touto virovou náloží v těle a tím vzniknou superviry, které začnou napadat všechny buňky, včetně těch, které si již vytvořily nějakou imunitu. Lékaři proto upozorňují, že syndrom ADE hrozí především po druhé dávce, kdy člověk již má imunizované buňky z určité části, ale po druhé dávce můžou superviry začít tyto imunní buňky cíleně napadat. Aby totiž syndrom propukl u člověka, musí mít v těle vytvořené imunitní fagocyty, které vznikají teprve při imunitní reakci organismu. Dokud tedy člověk imunitu nemá, nemůže se u něho syndrom ADE rozvinout.

Fagocyty mají viry likvidovat, ale v případě virů spojených s antigenem dochází ke vzniku superviru

Jakmile tedy člověk nějakou imunitu na virus má, protože třeba prodělal nemoc přirozenou cestou, potom spadá do rizikové skupiny s možným propuknutím syndromu ADE po aplikaci mRNA vakcíny. Buňky totiž začnou produkovat mRNA antigeny, které se budou napojovat na viry a společně pronikat do již imunizovaných buněk vytvořených po první dávce vakcíny. Antivirové protilátky totiž podporují virovou infekci cílových imunitních buněk využíváním fagocytické FcyR nebo dráhy tzv. komplementu. Proces fagocytózy je obvykle doprovázen degradací viru, avšak pokud virus není neutralizován (buď kvůli nízké afinitní vazbě nebo cílení na non-neutralizující epitop), vazba protilátky může vést k úniku viru, a proto ke zvýšené infekci. Fagocytóza tedy může paradoxně způsobit ještě větší replikaci viru s následnou smrtí imunitních buněk.

Virus tak „klame“ proces fagocytózy imunitních buněk a používá protilátky hostitele jako trojského koně. Syndrom ADE může nastat kvůli non-neutralizační charakteristice protilátky, která váže virové epitopy, které jsou jiné než ty, které se účastní připojení a vstupu do hostitelské buňky. Syndrom ADE může také nastat v důsledku přítomnosti sub-neutralizujících koncentrací protilátek (vazba na virové epitopy pod prahovou hodnotou pro neutralizaci). Kromě toho lze vyvolat syndrom ADE, když je síla interakce na ose protilátka-antigen pod určitou prahovou hodnotou.

Tento jev může proto vést ke zvýšení infekčnosti virů i vyšší virulenci. Viry, které mohou způsobit syndrom ADE, často sdílejí některé společné rysy, jako je antigenní rozmanitost, schopnost replikace a stanovení perzistence v imunitních buňkách. K syndromu ADE může dojít během vývoje primární nebo sekundární virové infekce, anebo po vakcinaci s následnou rozvinutou virovou infekcí, která získá super-schopnosti, vysokou nakažlivost a schopnost likvidovat imunitu v těle, nejen ji oslabovat, jako to dělá virus HIV. Ocitujme si proto několik úryvků z Bílé knihy amerických lékařů, kterou si můžete stáhnout zde: https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Vaccine-PP.pdf

Bílá kniha Amerických lékařů z první linie o experimentálních vakcínách na COVID-19

Stručně – je to shrnutí mnoha pochybností ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcín, které neprošly řádným testovacím a schvalovacím procesem (jedná se tedy právně o experimentální/testovací vakcíny, které by se měly zákonně podávat pouze v rámci klinických studií, s informovaným souhlasem pacienta a s dlouhodobým sledováním jeho zdravotního stavu po aplikaci vakcíny). Upozorňují na to, že neexistují studie které by potvrdily bezpečnost a účinnost vakcín. Dále upozorňují na nesrovnalosti v přístupu vlád ke koroně a k jiným pandemiím v minulosti (1969- hongkongská chřipka – vyžádala si v přepočtu na dnešní počet obyvatel více obětí v Číně i USA než korona, přesto nedocházelo k lockdownům a vše běželo normálně).

Dále je patrný divný zákaz podávání levného a běžně dostupného léku proti malárii hydroxychloroquin v USA a EU na léčbu kovidu. Země, které jej proti Coroně aplikují, mají 4-5x nižší smrtnost (Asie, Afrika, Rusko). Proto neslyšíme o žádných dramatech z Afriky, kde se loni na jaře předpokládala koronová smršť s miliony mrtvých. Samotná smrtnost covidu je srovnatelná s chřipkou, nad 70 let je to 5%, 50-69 let je to 0,5%, v nižších věkových skupinách dosahuje hodnot několika promile. Statistická pravděpodobnost smrti na covid u lidí pod 65 let je v USA stejná, jako pravděpodobnost smrti vlivem autonehody při jejich každodenních cestách do práce dlouhých cca 25 km. Pro děti je chřipka zhruba 2,5 x smrtelnější nemocí než Covid.

Vakcíny proti covidu jsou vyvinuté za vůbec nejkratší dobu, za jakou kdy byly vakcíny proti jakékoli nemoci vyvinuty. I přes snahu nejlepších vědců, proti některým nemocem vakcíny stále nejsou, ač jejich výzkum trvá roky a desetiletí (příklad AIDS – snahy o vakcínu trvají 40 let). Poprvé je zde použita “virová” mRNA technologie – covidu podobná genetická informace mRNA ve vakcínách má stimulovat lidské buňky, aby vytvářely antigeny proti této mRNA. Očekává se, že když se objeví skutečný virus, tyto antigeny produkované naším tělem v odpovědi na vakcínu, jej budou schopny zlikvidovat. mRNA se využívá k léčbě některých typů rakoviny, tudíž by mohla být účinná i ve vakcínách. Nebyla však dokončena třetí fáze testování vakcín, proto jsou jejich vedlejší účinky neznámé.

Někteří účastníci vakcinačních testů poté vykazovali HIV “falešnou pozitivitu”. Při použití zcela nové mRNA vakcinanční technologie zkrátka můžeme očekávat zcela neočekávatelné věci. I přes snahy trvající desetiletí, nebyli dosud vědci schopni vyvinout vakcíny proti jiným koronavirům. Kdykoli se zdálo, že vakcína je již hotova, její testování vždy selhalo a zvířata jimž byla vakcína aplikována, chcípla. Nebyly provedeny žádné zvířecí testy nových koronavirových vakcín. Pokud jakékoli vakcíny dříve nebyly zkoušeny na zvířatech, často se pak stalo, že lidé po jejich aplikaci zemřeli, což vyvolalo nevoli vlád a takové vakcíny byly zakázány. Většina vědců považuje za nevyhnutelné, že budou umírat lidé, pokud vakcína není předtím testována na zvířatech.

Známé komplikace – Immune Enhancement ADE – antigeny vytvořené na základě vakcinace naopak infekci zesílí – toto bylo sledováno u mnoha testů jiných koronavirových vakcín u zvířat.

Dále – neurologické nemoci, roztroušená skleróza, ochrnutí, Polyradikuloneuritida.

Neznámé komplikace – nemáme žádné informace, jak se vyvine následná nákaza koronavirem u očkovaných. Jaký vliv bude mít očkování na starší populaci, lidi s oslabenou imunitou nebo těhotné. Neznáme dlouhodobé efekty vakcín, které byly vyvinuty před 6 měsíci. Mechanismus mRNA vakcíny také zahrnuje možnost autoimunitních reakcí. Neznáme vliv na plodnost.

Farmaceutické společnosti jsou vyňaty ze zodpovědnosti (dle zákona z. r. 1986) v USA. Astra Zeneca jde ještě dál, tvrdí že se jedná o stav nouze a vyžaduje vynětí ze zodpovědnosti i v EU, a opravdu indemnitu dostala. “Toto je ojedinělá situace, kde my jako společnost prostě nemůžeme nést zodpovědnost, pokud se za čtyři roky ukáží vedlejší efekty vakcíny,” uvedl Ruud Dobber, člen představenstva Astra Zeneca pro Reuters.

Otázky ohledně efektivity experimentálních vakcín – Neexistuje žádný důkaz, že vakcína zastaví přenos viru. Testování vakcíny není založeno na sledování (zamezení) přenosu onemocnění, ale na sledování omezení příznaků onemocnění.

Neznámá úmrtnost a snížení zátěže nemocnic – farmaceutické firmy uvádí účinnost vakcín 95%. Farma firmy běžně uvádějí vyšší účinnost, než jaká je ve skutečnosti. Např. CDC (Centrum pro kontrolu onemocnění) udává 38% účinnost chřipkových vakcín pro roky 2017-18, 20% pro 2018-19 a 39% pro 2019-2020. Ačkoli účinnost těchto vakcín byla předpokládána mnohem vyšší, když byla vakcína poprvé představena v roce 1938. I kdyby účinnost covid vakcíny byla i ve skutečnosti 95%, procento přeživších s covidem je dnes mnohem vyšší. Pokud je vám méně než 70 let, máte 99,5% pravděpodobnost přežití, pokud je vám méně než 50, máte 99,98% šanci a pro mladší 20 let je to 99,997%.

Navíc testy vakcín vykazují příliš málo pozitivních případů na to, aby je bylo možno brát za statisticky prokazatelné, co se týče snížení mortality nebo hospitalizace. – Vakcína má neznámou dobu působení – víme velmi málo o trvanlivosti imunity získané na covid ať už prodělanou nemocí, nebo vakcinací. Poskytne vakcína dlouhodobou imunitu, nebo bude nutná další vakcinace za rok? Aktuální studie ukazují, že imunitní odezva těla na virus má tendenci postupně vyvanout. Nemáme např. žádnou dlouhou imunitu proti chřipce, protože její virus stále mutuje, takže se musíme každý rok očkovat. Farma firmy a vědci se domnívají, že covidová vakcína by také měla být každoroční, ovšem bez jakéhokoli vědeckého základu pro takové tvrzení.

Experimentální (pokusné) covidové vakcíny – přesný jazyk je důležitý pro boj s dezinformacemi. Neexistují žádné vakcíny na COVID. Správné označení je experimentální (pokusná, zkušební) vakcína. Jsou zkoušeny různé typy vakcín, nejblíže masovému využití jsou mRNA vakcíny. Americká veřejnost je ochotna k očkování jen proto, že slovo experimentální je vynecháno. Málokdo by dobrovolně svolil být prvním, kdo vyzkouší experimentální lék, pokud by nebyl závažně nemocný, nebo nebyla žádná jiná alternativa. S covidem většina lidí není závažně nemocná a existuje mnoho jiných způsobů léčby. Další důvod, proč je vakcína experimentální je, že experimentální status má důležité právní důsledky. Tyto vakcíny jsou dodávány podle EUA (emergency use authorization – povolení k použití v nouzi), což určuje způsob, jakým budou kompenzována budoucí poškození pacientů.

Covidové experimentální vakcíny a zhoršení příznaků (Antibody Dependent Enhancement – ADE)

Známým a dobře zdokumentovaným vedlejším efektem vakcín je zhoršení příznaků nemoci (Syndrom ADE). Je těžké jej dokázat, doktoři, vědci i veřejnost jej zpočátku odmítali s tím, že někdo měl prostě “horší virus”. Jedním způsobem, jak ADE dokázat, je porovnání očkovaných a neočkovaných skupin. Pokud všichni budou očkováni těmito experimentálními vakcínami, skutečný výskyt ADE se nikdy nepodaří zjistit, přičemž mnoho případů bude popsáno jako “nový kmen”.

Horečka Dengue má 100 až 400 mil. infekcí ročně, 500 000 hospitalizací a 2,5% smrtnost. Je to největší důvod úmrtí dětí v Asii a Jižní Americe. Přes 50 let výzkumu, vakcína proti Dengue není dosud široce rozšířena, kvůli ADE syndromu. Firma Sanofi strávila 20 let a utratila 2 miliardy USD aby vyvinula vakcínu proti Dengue, která byla následně oceněna WHO (světová zdravotnická organizace). Přestože někteří vědci jasně poukazovali na nebezpečí, Filipíny se rozhodly naočkovat statisíce dětí v roce 2016. Později, když očkovaní byli vystaveni horečce Dengue, mnoho bylo těžce nemocných a 600 dětí zemřelo.

V minulosti bylo cca. 35 kandidátů na vakcínu proti SARS-CoV-1. Nejlepší 4 typy byly testovány na fretkách. Zdálo se, že vše funguje velmi dobře. Když byly fretky vystaveny skutečnému viru, silně onemocněly a chcíply. Velmi znepokojující je, že syndrom ADE je dlouho znám z experimentů s koronavirovými vakcínami např. na kočkách. Všechny kočky ve studii, jejichž organismus zpočátku vakcínu přijal, nakonec chcíply, když chytily skutečný virus. Původní Sars-CoV, koronavirus ze 78% podobný současnému SARS-CoV-2 (způsobující covid-19), způsobil epidemii v roce 2003. Vědci se pokoušeli vytvořit vakcínu. Zpočátku vše vypadalo slibně, myši vakcínu snášely a vytvářely antigeny, ovšem když byly vystaveny skutečnému viru, pochcípaly na něco, co bychom označili za náhlou cytokinovou bouři, tedy syndrom ADE.

K SARS-CoV-2, způsobujícímu covid-19, jenž se objevil před rokem, máme mizivé informace, co se týče průběhu nemoci a interakcí s imunitním systémem různých kmenů viru. Nevíme, čím se liší od jiných koronavirů, co způsobuje u některých lidí agresivní imunitní odpověď s důsledkem cytokinové bouře a smrti. Stále nevíme, proč je imunitní reakce tak odlišná u různých lidí – asymptomatický průběh u některých a náhlá smrt u jiných. 3. fáze testování vakcín Pfizer, Moderna a Astra Zeneca nabízí velmi malý vhled do problematiky syndromu ADE. Pokud tyto experimentální vakcíny způsobují ADE a pokud miliony Američanů budou očkovány, místo 99,98% přirozeného uzdravení z covid-19, budeme čelit 20-30% úmrtnosti, jakmile se tito očkovaní dostanou do kontaktu se skutečným virem.

Další a neznámé problémy covidových vakcín: S těmito novými vakcínami je více neznámého než známého. Lze však předpokládat, kde se mohou objevit závažné problémy, na základě čerstvých údajů a mechanismu jejich fungování. Jsou důkazy, že vakcína může způsobit permanentní autoimunní odmítnutí placenty. Při onemocnění covid-19 a jinými koronaviry dochází k zánětu placenty, který způsobuje předčasné porody, resp. samovolné potraty v polovině těhotenství (2. trimestr). Způsob, jakým fungují experimentální vakcíny, vyvolává obavy, že budou mít stejný škodlivý dopad na placentu, jaký vyvolává covid-19 při akutním onemocnění, ovšem místo toho celoživotně. Je popsán případ ženy, která přišla o své zdravé dítě v 5. měsíci během akutního onemocnění covidem.

Placenta byla silně zanícená na straně matky. Zánět placenty vedoucí ke smrti plodu byl evidován u 40% těhotných žen, pokud během těhotenství onemocněly podobnými koronaviry. Tedy SARS-CoV-2 se v tomto jeví podobný, ačkoli tento jev nebyl hlouběji studován. mRNA vakcíny mohou vyvolat podobnou reakci. Ve vakcíně je komponent, který může způsobit stejné autoimunitní odmítnutí placenty – ne po dobu několika týdnů akutního onemocnění, ale navždy. To znamená opakovaná těhotenství selžou zhruba v polovině. Je zcela bezohledné očkovat miliony lidí, kteří by se beztak z nemoci uzdravili, dokud nemáme odpověď na tuto otázku! Zde je vědecké vysvětlení efektu vakcíny na placentu (a případně i na sperma): spike (řídící) protein SARS-CoV-2, proti němuž jsou vyvíjeny vakcíny, je silně homologní (souhlasný) s lidským HERV proteinem, syncitin-1.

Je to odvozený HERV protein, který umožňuje spojování buněk v trophoblastu a má svou roli v placentaci. Očkování má vytvářet antigeny proti spike proteinu SARS-CoV-2 , nicméně spike proteiny obsahují syncitin-homologní proteiny, které jsou zásadní pro utvoření placenty u savců i u člověka. Musí být jasně prokázáno, že vakcína proti SARS-CoV-2 nemůže způsobit imunitní reakci proti syncitinu-1, jinak může očkování vyvolat u žen neplodnost nebo předčasné porody. Dne 1. 12. 2020 bývalý ředitel plicního výzkumu firmy Pfizer Dr. Michael Yeadon a plicní specialista Dr. Wolfgang Wodarg zaslali žádost Evropské zdravotní agentuře, zodpovědné za schválení vakcín v EU, o okamžité zastavení všech studií SARS-CoV-2 vakcín, především BioNtech/Pfizer. Jedním z hlavních důvodů, který uvedli, bylo právě riziko celoživotní neplodnosti.

Střet zájmů farmaceutických firem je zjevný. Jakmile se covid-19 prohnal světem, začal obrovský spěch k vývoji vakcín. Téměř není známo, že farma firmy jsou (v USA) chráněny před vyplácením náhrad lidem, kteří mohou být vakcínami poškozeni. Od roku 1986, kdy byl přijatý “National Childhood Vaccine Injury Act”, nikdo nemůže farma firmy žalovat. Od té doby došlo k obrovskému nárůstu očkování i dokonale zdravých lidí. Do roku 1986 bylo běžné očkování 11 vakcínami, dnes je to 53 a stovky dalších jsou připravovány. Trh s vakcínami (v USA) narostl z 1 miliardy USD na 44 miliard dnes. Hodnota farma firem je dnes 1,3 bilionu USD, což je 2,5 krát více než tabákový průmysl. Za posledních 20 let utratily farma firmy více než 4 miliardy USD za lobbing v US kongresu, což je více než letecký, zbrojní a ropný průmysl dohromady.

Závěrečná doporučení k vakcínám: zakázat očkování pro věkovou skupinu 0-20, silně nedoporučeno 20-69, nedoporučeno 50-69 s jinými nemocemi, nad 70 pouze na vlastní nebezpečí a s přístupem k právnímu poradenství.

Děkujeme našemu čtenáři Petrovi za zaslání výtahu z textu Bílé knihy


Proč najednou vlády navrhují, aby se očkovalo jen jednou dávkou?

A teď si zahrajeme na skládače puzzle. Zamyslete se, proč najednou američtí odborníci a i někteří politici najednou navrhují, že budou očkovat jen jednou dávkou vakcíny? Chtějí ušetřit peníze daňových poplatníků, anebo chtějí zabránit propuknutí syndromu ADE v populaci? Znovu zopakuji, že syndrom ke svému propuknutí potřebuje již existující imunitu v lidském těle proti danému viru, a to se vztahuje právě na osoby, které již obdrželi první dávku vakcíny a čeká je druhá dávka.

Stejně tak se to týká i lidí, kteří si prošli nemocí Covid-19 a ani o tom nevědí a měli mírný průběh. Tací lidé by se potom vystavili riziku vzniku ADE syndromu již po první dávce vakcíny. Takže, co když ten nápad politiků na jednu dávku vakcíny místo dvou není jen snahou o to, aby se dostalo na co nejvíce lidí a co nejrychleji, ale je to snaha o zabránění propuknutí syndromu ADE? A víte, co to může znamenat? Časovanou bombu, protože lidé, kteří se půjdou za rok přeočkovat, mohou spustit vlnu propuknutí syndromů ADE v populaci.

Ve Vrchlabí začali očkovat již druhý týden v lednu a od počátku roku tam zemřelo již 30 seniorů v pečovatelských domech

Naše redakce po konzultaci s lékaři a odborníky doporučuje jediné opatření: Pokud nemáte v této chvíli žádné zdravotní potíže a chodíte mezi lidi a dosud jste neonemocněli, máte podle všeho již v těle imunitu. Rozhodně neriskujte vakcinaci v této fázi, protože všechny vakcíny na Covid-19 v této chvíli jsou ve stádiu laboratorních experimentů, jak varují v Bílé knize američtí lékaři. Ani jedna vakcína není bezpečná podle regulací FDA nebo evropské EMEA. Obě agentury za bezpečné léky a vakcíny považují jen ty, které projdou všemi koly klinických studií, které za normálních okolností trvají 10 let. Sami si z toho usuďte, bez naší pomoci, jakou důvěru lze mít ve vakcíny, které začaly vznikat před cca. 8 měsíci.

V pečovatelském zařízení pro seniory ve Vrchlabí zemřelo od počátku roku již 30 klientů a očkovat tam začali druhý týden v lednu. Mají tam za sebou již i druhé vakcinační dávky. Nejhorší situace je stále na Trutnovsku, kde jsou čísla pozitivních lidí stále vysoká. „S tím souvisí i zvýšený počet úmrtí klientů (pečovatelských domovů), který jsme zaznamenali. Například ve Vrchlabí od začátku ledna tři desítky,” uvedl pro ČRo mluvčí královéhradeckého kraje Dan Lechmann. Takže, jak vidíte, jakmile se začalo očkovat mRNA vakcínami v ČR, senioři najednou umírají.

Všechny sociální sítě přitom brutálně umlčují veškeré informace, které kladou rovnítko mezi vakcíny a úmrtí seniorů v pečovatelských domovech. Jakmile se něco takového objeví, ihned je to mazáno. Poprvé se tyto informace objevily v domovech důchodců v Norsku, kde po vakcinaci začali umírat senioři, a od té chvíle se rozjela kampaň na absolutní umlčování těchto informací. A je to kvůli tomu, že nikdo nesmí vědět, že probíhá největší klinický laboratorní test na široké populaci v dějinách, přičemž až do této chvíle takovéto testy byly považovány za neetické, nehumánní, nebezpečné, hazardní a naprosto nepřijatelné.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJoe Biden trvá na vydání Juliana Assange do USA   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 05:21:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zatímco jeden politický proces je Západem horlivě odsuzován – soud Alexeje Navalného v Rusku – druhý je horlivě podporován – impeachment bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa – je ten třetí pro jistotu úplně ignorován – žádost o vydání Juliana Assange do USA, na němž trvá i nový prezident Joe Biden.

Trump nepřekročil svůj stín – ani jsem to nečekal. Neomilostnil whistleblowera Juliana Assange, novináře a zakladatele Wikileaks. Provinil se přece proti "zájmům USA“ – a v tom všichni US prezidenti bratři jsou. Trumpovi nehrozí vězení – zatím – ale možnost okusit, jak chutná politický proces, nyní má. K tomu někdy později.

Opět ale dvojí, trojí a kolikátý metr. Včera jsem připomněl masakry civilistů pod rouškou boje proti PKK v Turecku, kde v letech 2015 – 2017 zemřely tisíce lidí, aniž to vyvolalo byť jen poloviční rozruch jako 3,5 roku káznice pro Alexeje Navalného. Selahattin Demirtas, kurdský politik, který masakry odsuzoval, byl poté odsouzen na 8 let do vězení za „podporu terorismu“. Základ tohoto obvinění tvořil jeho projev z roku 2013, kde vyzýval tureckou vládu, aby s Kurdy jednala jako s občany svého státu.

Proto možná je to právě kurdská politička a poslankyně Bundestagu Sevim Dagdelen (Die Linke), zvyklá hájit svobodu svých lidí proti lhostejnosti světa, která silně odsoudila pokračování Assangeova procesu. Na svém facebooku uvedla:

„Jaké zklamání, jaký to skandál! Americký prezident Joe Biden namísto toho, aby omilostnil Juliana Assangea a ukončil šílené pronásledování zakladatele Wikileaks, trvá na vydání. To znamená, že nováček v Bílém domě je ohledně jednání s whistleblowery v dokonalém souladu s Donaldem Trumpem.

Bez ohledu na všechna mezinárodní odvolání ze strany různých skupin pro lidská práva a novinářských sdružení se americké ministerstvo spravedlnosti odvolává proti rozhodnutí britského soudu, že Juliana Assange nelze převést do USA ze zdravotních důvodů. Ve Spojených státech hrozí vyšetřovacímu novináři 175 let vězení ve vězení Supermax s maximální ostrahou za odhalování válečných zločinů. Americká vláda ospravedlňuje své pronásledování mimo jiné zákonem o špionáži z doby první světové války!

Julian Assange má být exemplárně potrestán. To má odradit whistleblowery a novináře z celého světa. Julian Assange musí být z humanitárních a ústavních důvodů okamžitě propuštěn z britské samovazby v Belmarsh, aby se mohl zdravě vzchopit a náležitě se bránit! Je třeba zabránit vydávání Juliana Assangea do USA, a to i za vlády prezidenta Joe Bidena. Do vězení mají jít pachatelé válečných zločinů, a ne Julian, který jejich odporné zločiny zveřejnil!“

Alespoň někdo se ozývá na podporu někoho jiného než Jediného politického vězně na planetě, ruského opozičníka Alexeje Navalného. Jestli ten nepatří do vězení, protože soud za zpronevěru je považován za politický nástroj, tím méně do něj patří Julian Assange! To samé platí pro desetitisíce politických vězňů v Turecku a kdekoli. Až bude měřeno jedním metrem všem, budeme se moci bavit o rovnosti lidských práv. Dříve rozhodně ne.

Ivan David
Nová republika


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo můžeme vědět o tzv. Sudetech a „sudetských“ Němcích?   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 05:19:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Velmi málo. Letitá zaběhnutá praxe nám o dění v „Sudetoněmeckém landsmanšaftu“, (SL), o projevech a jednáních jeho jednotlivých představitelů toho propouští velmi málo. Z důležitých informací z prostředí SL a s ním spřízněných německých politiků, např. Horsta Seehofera, dřívějšího bavorského premiéra a patrona „sudeťáků“, dnes spolkového ministra vnitra, se k nám dostanou pouze zlomky toho, co bychom měli vědět. Naše média, a dokonce i některá vlastenecky orientovaná, tuto tématiku systematicky přehlíží, a jen občas se dovídáme sem tam nějaký štěk, někdy však vyšperkovaný nepřesnostmi a hrubými politickými chybami.

Když někteří čeští autoři, aktivisté vyvěšují na sociálních sítích nejen články o aktivitách landsmanů, ale dokonce i značné části projevů, které odezněly na jednotlivých sjezdech SL nebo při jiných významných příležitostech, naše sdělovací prostředky je převážně plně ignorují a informace tolik potřebné pro naši veřejnost, více méně zapadají, v lepším případě o nich dozví jen zlomek čtenářů, kteří sledují česká alternativní média. Mezi ně bezpochyby patří i www,ceskenarodnilisty.cz. Na tomto webu se můžete např. přečíst výňatky z projevů, které byly prosloveny na sjezdech SL od r.1995, a krácené překlady vybraných článků z tzv. sudetoněmeckého tisku. Návštěvnost ČNL na sociálních sítí, v porovnáním z dobou před 2 či 3 roky, je podstatně nižší.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená praxe funguje celá desetiletí, domníváme se, že nejde o náhodu. Neporušují ji zásadně dokonce ani investigativní novináři. Takže k českému čtenáři se dostávají jen zlomky informací, o kterých by měl vědět. Když k tomu všemu přičteme ještě výuku historie od 20. století na našich školách, která zcela nedostatečně připravuje mladé lidi do společenského života, dostaneme člověka, který i v základních otázkách česko – německých vztahů se dovede jen velmi těžko orientovat, zpravidla v nich zabloudí jako cestovatel dějinami v informační džungli. Takoví lidé dohromady nic neví ani o tzv. sudetských Němcích, o jejich činnosti jako páté kolony v republice, neví snad nic o jejich působení za války, ani o přesídlení německého obyvatelstva z Československa. O Postupimské konferenci, o Pařížské reparační dohodě jsou informace běžných našich lidí ještě menší než zlomkovité. Můžeme se pak divit, že Posselt se svou suitou je vítaný v řadě českých měst místními komunálními politiky? Nadto je třeba si uvědomit, že SL má vypracovány určité postupy, které vedou postupně ke splnění jejich požadavků. Nechtějí hned všechno najednou. Než přijede B. Posselt na návštěvu nějakého českého města, zpravidla jej předchází návštěva, jedna nebo více, některého z jeho emisarů, kteří trpělivě a v předstihu projednávají „věci společného zájmu“. SL dělá jen postupné, někdy jen zcela malé kroky. Ty časem přerůstají, i za pomoci některých sudetofilních českých komunálních politiků, do výhodné pro SL“ startovací pozice.“

Někteří naši ústavní činitelé mají znalosti o našich dějinách předmětné doby jen o málo větší. Když čteme články od nich, na první pohled vidíme, že se neorientují v terminologii a celkem snadno některé pojmy přejímají od landsmanů. Neví, co si počít s termínem „Sudety“. „sudetští Němci“, vyhnání, etnické čistky, právo na vlast tak prosazované SL. Mluví běžně o „Benešových dekretech“, což je sudeťácký termín, ten český zní „dekrety prezidenta republiky“. Nejde jen o slova, ale především o obsah těchto termínů. A tak můžeme číst znovu o Sudetech, o Sudetských Němcích atd., a to bez uvozovek i bez zkratky tzv.

Celkově běžné znalosti o česko – německých vztazích se u nás postupem času neustále ztenčují a směřujeme k tomu, aby obyčejný Čech se v těchto vztazích nedokázal orientovat. K tomu přispívají svojí letitou nebezpečnou činností i určití čeští germanofilové a sudetomilové. Je velkým problémem i nestatečnost některých našich ústavních činitelů. Těžko dovedou čelit i otevřeným protičeským útokům SL a některých německých politiků. Tito nás již delší dobu obviňují z válečných zločinů, např. pan B. Posselt, ze zločinů proti lidskosti, pan H. Seehofer, a dokonce i z genocidy, jíž jsme se měli dopustit při „vyhánění“ německého obyvatelstva z jejich domovů v letech 1945 a 1946. Slovo genocida bylo dokonce i obsaženo v mottu jednoho sjezdu SL.

Pro některé německé politiky je příznačné to, že se již léta nepřípustně vměšují do našich vnitřních záležitostí. Tím porušují jeden z významných principů mezinárodního práva. Odezva z české strany? Zpravidla žádná, ústavní orgány ČR to vše přecházejí. Sem tam nějaký kritický článek na sociálních sítí je reakcí nedostačující.

V Německu, zvláště v tzv. sudetoněmeckém tisku, můžete informace o činnosti SL získat běžně. Vedoucí činitelé SL musí ukázat svým ovečkám, jak jsou stateční a jak bojují za práva sudeťáků. Ale tyto informace nejsou určeny českým uším. Když však alternativní média na sociálních sítích o nich informují, alespoň zčásti a občas, dostávají se do nemilosti. Jsou zpravidla omezovány, když ne přímo dlouhodobě blokovány nebo smeteny beze stopy ze sociálních sítí. Nás takovéto katastrofální zemětřesení postihlo na FB již dvakrát.

Zdá se vám to nefer? Ano, i my to tak cítíme. Půjde-li vše beze změny dále, kde můžeme skončit? Český národ i jeho státnost jsou v ohrožení. Určité zahraniční síly, zejména v Německu, mají s ČR své plány. SL mluví o návratu do své původní vlasti, tedy do naší republiky, abychom jejich požadavku dobře rozuměli. Známe i určité představy SL o tom, jak by si asi představoval svůj návrat. I v poslední době Posselt prohlašuje, že „sudetští Němci“ jsou jedním z národů českých zemích. Mluví dokonce též o širších státních proměnách, které by se týkaly i ČR.

Aby k uvedenému nedošlo, je nutná spolupráce všech vlasteneckých sil od levice až po pravici. Jen tak můžeme ve volbách porazit germanofily a sudetomily a zajistit další existenci českého národa a republiky, zajistit reálnost Listina základních práv a svobod, bez níž demokracie bude hynout, bez níž česká většina se neprosadí v konkurenci s proněmeckou hrstkou českých politiků a občanů. V současnosti nám hrozí další velká nebezpečenství. Vyrovnat se s nimi můžeme jen jako sjednocený národ.

S novou s dosud nebývalou silou s velkým rozsahem jsou zasaženy dekrety prezidenta republiky. EU a její orgány či instituce o nich nejen zahájily, ale oznámily také své ambice, jejichž podstatou je zrušení těchto dekretů. Kdo z nás o nich zná alespoň to základní? Málokdo! Snažme se tyto informace získat, abychom dokázali čelit zahájení frontálního útoku, který má zničit, podle přání novodobých agresorů, tzv. Benešovy dekrety.

Co by to kromě dalšího znamenalo, velmi výstižně a naléhavě nás varuje prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. Zapamatujme si a šiřme jeho slova: „Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.

Představitelé landsmanšaftů Němců odsunutých z Československa již dlouhodobě všemožně usilují o zrušení dekretů prezidenta republiky. Tento jejich požadavek je, jak v roce 1998 řekl prof. JUDr. V. Pavlíček, DrSc. „…součástí komplexního plánu obsaženého v jedné expertize, kterou měla německá vláda v roce 1991 k dispozici při jednání o československo-německé smlouvě a má sloužit k znovuzískání majetku Němců. Řada kroků německé strany postupuje podle tehdy zpracovaného scénáře“. (Sborník Česko-německé vztahy: Česká stanoviska, vydal Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Praha 1998. str. 28).

Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, CSc. výslovně uvádí: „Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu.... Německý právní řád naopak vychází z kontinuity s právním řádem a státností Německé říše jako celku.... Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ (c.d. str. 27).

Dr. O. Tuleškov

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCenzor se zalekl cenzury? Jourové leží v žaludku, že Twitter vypnul Trumpa   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 05:04:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zalekl se cenzor cenzury? Buď jak buď, eurokomisařce Jourové, která v Evropské komisi střeží informace od dezinformací, leží v žaludku, že Twitter, Google, Facebook a další sociálně sítě vyply Trumpa. Ono totiž, by mohly vypnout i jí, nebo i celou EU.

Ačkoli Jourové asi není líto Trumpa, a někomu jinému třeba zas Jourové nebo celé EU, skutečnost, že mediální oligarchové mohou kohokoli típnout (i s jeho cenzúrou) papaláše děsí. Levicová spodina, která si to nepřebere, totiž upadla do sylogismu – típnout Trumpa je dobré, típání je dobré.

Média ovšem změnila situaci, jak komunikujeme, vedeme politické diskuze či kampaně, proto potřebujeme přísnější pravidla a digitální hráči být zavázáni k větší odpovědnosti, konstatuje místopředsedkyně Jourová. Mělo by být jasnější, kdo rozhoduje, co je informace a co dezinformace, a kdo koho bude vypínat. Na digitálním Divokém západě chce Jourová, podle svých slov, nastolit demokracii (samozřejmě tu jedinou správnou podle EU..).

euRabia

Zdroj: https://wpolityce.pl/swiat/538675-jourova-krytycznie-o-cenzurze-w-mediach-spolecznosciowych

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKlaus vyhrožuje výrazným návratem do politiky kvůli Babišově vládě   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 05:00:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý prezident Václav Klaus v rozhovoru uvedl, že vstoupí do politiky v případě, že Poslanecká sněmovna dnes schválí prodloužení nouzového stavu proti vůli obrovského množství občanů.

Václav Klaus starší byl hostem v pořadu iDnes TV, kde čelil otázce, zdali se chystá kandidovat na prezidenta po uplynutí druhého funkčního období úřadujícího prezidenta Miloše Zemana.

„Já myslím, že předkrok bude dnešní hlasování ve sněmovně o nouzovém stavu. (…) Já jsem připraven v momentu, když poslanci předvedou i nadále, že nereprezentují většinové mínění občanů České republiky a prodlouží ten nouzový stav, tak já jsem připraven opravdu výrazně vstoupit do politiky a vyzvat všechny politické subjekty, hnutí a občanské iniciativy, aby řekly, že když tudy cesta nevede, tak je potřeba, aby se lidé sjednotili na jiné bázi než parlamentní a řekli: Ne!“ odpověděl bývalý prezident.

Podle jeho slov se nechystá opustit český veřejný prostor a pouze sedět jako starý důchodce doma.

„To je cíl a úkol, který já si kladu pro dnešní den a na další navazující dny, neboli – nechci zůstat důchodcem, který posedává doma. Já v tom veřejném prostoru určitě chci zůstat a myslím, že prezidentská volba je ještě strašně daleko,“ zmínil Václav Klaus.

„Myslím, že máme úkoly a cíle, které bychom si měli klást, které jsou daleko bližší,“ dodal.

Nouzový stav

Pokud dnes nedojde k prodloužení nouzového stavu, tak jsou někteří hejtmani připraveni přistoupit k vyhlášení stavu nebezpečí. Jedná se o pražského primátora Zdeňka Hřiba a pět dalších.

„Jako hejtmani připravujeme vyhlášení stavu nebezpečí na území zmiňovaných krajů pro případ neprodloužení nouzového stavu po 14. únoru 2021,“ stojí v prohlášení hejmanů, které podepsali pražský primátor Zdeněk Hřib, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a hejtmani Karlovarského kraje Petr Kulhánek, Pardubického kraje Martin Netolický, Libereckého kraje Martin Půta a Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Současně s tím hejtmani požádali vládu, aby případně pomohla krajům najít řešení „v současné složité situaci, ve které v příštích dnech reálně hrozí další zhoršení epidemiologického stavu“. Hejtmani v prohlášení požádali o pomoc Armády České republiky.

„Rádi bychom také upozornili na fakt, že pro podnikatele a živnostníky, jejichž podnikání je doposud omezeno na základě rozhodnutí vlády o nouzovém stavu, toto omezení skončí. V případě nemoci nebudou již mít národ na poskytování finančních kompenzací, které jim za nouzového stavu doposud příslušely,“ stojí v prohlášení.

„Zhoršení stavu“

Podle názoru Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje, je nouzový stav jediným nástrojem, kterým je možné současnou situaci zvládat. Jakýkoli zásah do stávající situace prý povede pouze ke zhoršení stavu.

„Problém je v tom, že země je řízena politicky, místo toho, aby se rozhodovalo fakticky, dle odborných dat. To skončilo na podzim, kdy ministr Adam Vojtěch předkládal návrhy opatření na základě hlasů odborníků. S jeho odchodem to skončilo. Teď už je to jen čistá politika,” cituje slova hejtmana portál Novinky.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Fs35
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNouzový stav skončí 14. února   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 04:56:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanecká sněmovna po dlouhém jednání nepodpořila prodloužení stávajícího nouzového stavu. Stávající nouzový stav skončí v neděli 14. února.

Dolní komora rovněž nevyslyšela přání předsedy vlády Andreje Babiše, aby byl nouzový stav prodloužen alespoň o 14 dní. Kabinet původně žádal prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

Během mnohahodinové diskuze opakovaně vystoupil ministr zdravotnictví Jan Blatný, který uvedl, že nechápe, proč je tak velký odpor k prodlužování nouzového stavu. Podle jeho názoru se jedná pouze o technikálii.

„Je to jenom technikálie. Bavme se spíše o tom, jak jinak spolupracovat nebo jak společně upravit opatření. Když dáme nouzový stav pryč, tak se regulérně střelíme do nohy a budeme mít všichni problém,” prohlásil Blatný.

Podle Babiše bude ukončení nouzového stavu označovat, že epidemická situace bude v rukou hejtmanů. „Pokud teď opozice tvrdí, že to máme předat krajům a kraje to budou řešit líp, tak nám nic jiného nezbude,“ uvedl Babiš.

Opoziční politici vládě v debatě vytýkali, že Poslanecké sněmovně doposud nepředložila pandemický zákon, na jehož základě by se opatření schvalovala. Vláda by v takovém případě nepotřebovala nouzový stav.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNE KORONABUZERACI – ODDLUŽÍME LIDI V EXEKUCÍCH – VRÁTÍME NORMÁLNÍ ŽIVOT. PROHLÁŠENÍ NÁRODNÍ DEMOKRACIE K AKTUÁLNÍ SITUACI – ČÁST 2   
Pridal tk Pátek 12 únor 2021 - 04:50:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Národní demokracie představuje druhou část prohlášení k aktuální politické situaci, které je základem našeho volebního programu. Vyjadřujeme se v něm k agendám globalistů, k nimž zaujímáme jasný a radikální postoj, kterým české veřejnosti ukazujeme, jaká je pozice Národní demokracie v nynější „Superkrizi“.

Národní demokracie je stranou vlasteneckou a národoveckou. Odmítáme globalizaci. Globální síly však skrze své, národu a státu nepřátelské, osoby i v parlamentu a vládě ČR ovládají většinu procesů probíhajících v České republice. Aktuálními nástroji globalistů a zároveň procesy, proti nimž se Národní demokracie bude v Poslanecké sněmovně vymezovat a předkládat pronárodní alternativu jsou v souvislosti s údajnou “pandemií” následující (navazuje na 1. část prohlášení, která byla zveřejněna 1. února 2021 zde: http://infokuryr.cz/news.php?extend.31785.2 )

6. Budování pozemních vysílačů a zapojení našich mobilních telefonů do sítě 5G

Budeme požadovat zastavení výstavby vysílačů v obydlených zónách, případně jejich deaktivaci, vysílače budeme chtít povolit pouze v trvale neobydlených lokalitách, a to například pro vědecké a vojenské využití. Mobilní telefony civilních osob do této sítě nebudeme chtít zapojovat, současná rychlost připojení je pro civilní účely dostačující. Působení vysílačů 5G na lidský organismus u pracovníků, vojáků a osob v jejich dosahu bude bedlivě lékařsky sledováno. Též bude sledováno, zda nejsou využívány k pokusům na lidech.

7. Vypouštění satelitů se zapojením do systému 5G pozemních vysílačů a pro globální internet

Na mezinárodní úrovni je nutné proti tomuto masivnímu vypouštění satelitů protestovat a získávat diplomatickou cestou podporu proti dalšímu zanášení oběžné dráhy těmito satelity.

8. Přechod k elektromobilitě a digitální ekonomice

Výroba a trh s vozidly na elektrický pohon musí být výhradně na komerční bázi, nesmí to být politikum v rámci zelené politiky tzv. Green Deal apod.

Používání spalovacích motorů nesmí být nijak dále omezováno, již dnes plní přísné emisní limity a významně neškodí životnímu prostředí. Navíc na jejich výrobě a celkově automobilismu je postaven náš průmysl a zaměstnanost.

Využívání digitální komunikace mezi našimi občany a úřady musí být nabízeno pouze jako alternativa k stávající fyzické nebo listinné komunikaci. Nejsme proti technickému pokroku a digitalizaci, ale ty musí sloužit člověku k ulehčení a zpříjemnění jeho života, nesmí se stát nástrojem jeho kontroly, případně zotročení.

Lidé, kteří v rámci digitalizace a robotizace přijdou o práci, budou mít možnost se zapojit do námi plánované mohutné, zejména bytové výstavby. Díky postupnému zakládání státních podniků v rozhodujících strategických segmentech naší ekonomiky (tam, kde dnes mají monopol a drží vysoké ceny zahraniční firmy) chceme omezit nezaměstnanost na nízkou míru a skutečně nezbytnou dobu, než bude pro pracovníka nalezena nová vhodná práce.

9. Rozmisťování kamer na rozpoznávání obličejů, identifikace skrze bankovní identitu, evidence očkovaných

Kamery musí sloužit pouze pro účely veřejné bezpečnosti, pro potírání, ev. monitorování trestných činů. Jejich zapojení do šmírování občanů je nepřípustné. Prokazování identity musí být nadále umožněno občanským průkazem nebo pasem. Evidence očkování úřady je nepřípustná, tu nesmí vést nikdo jiný, než praktický lékař pacienta. Centrální shromažďování jakýchkoliv údajů o občanech státem, ev. jinými organizacemi, musí být zakázáno a porušení tohoto zákona musí být trestáno.

10. Zrušení fyzických peněz, zavedení pouze bezhotovostního styku, zavedení nepodmíněného příjmu, bezkontaktní obchodování a komunikace

Česká národní banka dnes nehájí ekonomické a finanční zájmy českého státu, je plně pod kontrolou sionistické Bank of England a její úroková a kurzovní politika vyhovuje pouze globalistickým firmám, které zde mohutně vydělávají na nepříznivém kurzu Koruny vůči světovým měnám. Takto vytvořené zisky v řádu stovek miliard Kč ročně tu nejsou ve většině reinvestovány, ale globalistickými firmami jsou vyváděny do jiných zemí.

Budeme iniciovat založení České státní banky, která nahradí současnou ČNB, jež se oprostí od cizího poručníkování a bude vést kurzovní a úrokovou politiku prospěšnou českým zájmům a českým občanům. Zároveň budeme podporovat vznik a povolení činnosti silné státní komerční banky, která bude m. j. poskytovat bezúročné úvěry mladým rodinám na bydlení a financovat projekty prospěšné českým zájmům. V zákonodárné oblasti se zasadíme o uzákonění nezrušitelnosti České koruny a nezrušitelnosti fyzické podoby české měny (papírové nebo kovové). Budoucí Česká státní banka nesmí tvořit elektronickou měnu bez zajištění měnou fyzickou. Ta bude zároveň postupně kryta zlatem a jinými cennými komoditami.

Nepodpoříme zavádění nepodmíněného příjmu, a tím de facto ještě prohloubení degenerace rozsáhlých vrstev našeho obyvatelstva. Pokud někdo nepracuje nebo ztratí práci, bude se moci uplatnit v námi připravovaném programu masivní výstavby finančně dostupných bytů apod. Zároveň s tím budou přehodnoceny současné nespravedlivé sociální dávky, jež budou směřovány hlavně k pracujícímu obyvatelstvu a těm, co si práci aktivně hledají. Sociální pomoc nízkopříjmovým pracovníkům bude realizována zejména vyšší slevou na dani, a to i negativní daní (pracující daň nezaplatí, ale ještě mu bude stát přispívat). V sociální oblasti bude kladen důraz na mezigenerační solidaritu např. umožněním daňové asignace ve prospěch přilepšení svým rodičům v důchodu apod.

Kamenné prodejny a obchody nebudou zákonem a vyhláškami nijak znevýhodňovány ve vztahu k tzv. e-shopům.

11. Sledování a trasování populace, zavedení sociálního kreditu pro jednotlivé občany

Sledování a trasování občanů bude nadále umožněno pouze na základě soudního povolení, a to ve výjimečných případech, pokud by se jednalo o možný terorismus nebo by nebylo možné předpokládanému trestnému činu předejít jiným způsobem.

Sledování občanů a shromažďování dat o nich státem, případně soukromými subjekty, nebo zneužívání těchto dat policií k osobnímu prospěchu bude postihováno se zvýšením trestní sazby.

Zavedení sociálního kreditu zcela odmítáme, jedná se o brutální omezení svobod zaručených mezinárodními smlouvami. Každý občan se musí těšit stejným právům, při využívání státních a soukromě poskytovaných služeb.

Národní demokracie, 11. února 2021

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2021
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2788 sec,0.0681 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,428kB