Pátek 19 únor 2021
Cikáni bez dokladů mají nárok na vyšší sociální dávky, tak rozhodl německý soud   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 08:27:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Soud v německém městě Celle rozhodl, že Cikáni bez dokladů mají nárok na vyšší sociální dávky, třebaže nemohou prokázat svůj skutečný původ. Soud tak uvěřil tvrzení cikánské imigrantské rodiny z Kosova, že jsou ti, za které se vydávají. Dále soud uvěřil jejich tvrzení, že jsou v Kosovu pronásledováni. Kvůli tomu jim bude muset sociální úřad v Hildesheimu vyplatit vyšší sociální dávky.

Co takový rozsudek znamená pro Německo? Hromadné stěhování Cikánů z celé střední a východní Evropy. Proč by si nemohl “český a slovenský” Cikán vyrazit pro dávky do Německa a prohlásit se za obyvatele perzekuovaného Kosova bez dokladů?! Neziskovky mu zajistí právníky a k cecíku německého azylantského sociálního systému se přisají další hladové krky.

Milan v Německu
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUprchlík kriminálník – recidivista nebude vyhoštěn z Anglie. V Somálku by totiž neměl odpovídající zdravotní péč   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 08:24:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Somálský uprchlík, který dostal 7 let za 2 znásilnění a má na svědomí dalších 8 trestných činů, nebude vyhoštěn z Anglie. Podle soudu trpí mentálními problémy a v Somálsku by neměl odpovídající zdravotní péči! Podle soudu jsou navíc mentálně nemocní a agresivní jedinci v Somálsku stigmatizováni a vyloučeni ze společnosti. To by podle soudu odporovalo jeho lidským právům.

Uprchlík je podle britských úřadů považován za velmi nebezpečného recidivistu kvůli svému agresivnímu násilnému chování.

To ale nikoho nezajímá, Somálský uprchlík jednou přišel do Anglie nahradit bílé Angličany a tak tu zůstane, i kdyby měl povraždit a znásilnit půlku města. Uprchlík si tak v klidu odsedí maximálně půlku trestu a bude venku, kde bude dál znásilňovat, krást a loupit.

KPI
Česká věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPandemický zákon bude ještě horší, než jak varoval Lubomír Volný!   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 08:19:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pandemický zákon bude ještě horší, než jak varoval Lubomír Volný! Jan Hamáček podal pozměňovací návrh a Babišova vláda spolu s Demoblokem zařadili do návrhu zákona novelu, která umožní Ministerstvu zdravotnictví zavádět kompulzivní mobilní sledovací aplikace a převádět pravomoci sledování na soukromé subjekty s formou veřejnoprávní služby! Budou se platit koncesionářské poplatky už i za vlastnictví mobilu z titulu financování veřejnoprávní služby zdravotního trasování občanů? To kvůli tomuhle chce Hnutí ANO zrušit prodej anonymních předplacených SIM karet, aby nebylo možné se vyhnout placení koncesionářských poplatků za mobil?

Informace českého poslance Lubomíra Volného (VOLNÝ blok – Česká suverenita) o právě chystaném návrhu Pandemického zákona, kterou jsme uveřejnili včera, má dramatické a velice nebezpečné pokračování. Babišova vláda se ve čtvrtek dohodla s parlamentní opozicí tzv. Demobloku na finálním znění tohoto Pandemického zákona. Demobloku se podařilo do zákona protlačit kompenzace pro podnikatele a živnostníky, což je dobrá zpráva, jenže naše redakce zná velmi dobře ono známě židovské přísloví o jednom kroku vpřed, po kterém následují dva kroky vzad.

Takže takový politik se může chvástat a chlubit, že splnil, co slíbil, ale dalšími dvěma kroky slib nejen znegoval, ale učinil výsledek ještě horším. Tomuto systému se říká v jidiš “kalech”, což by se dalo přeložit jako podraz, podvod, trik, úskok, ovšem v jidiš se tento výraz používá vždy jen v souvislosti s goyim. A protože český parlament je bohémský Knesset, musíte vždy očekávat, že za každou dobrou věc pro lidi v zákoně budou do téhož zákona přilepeny nejméně dvě věci brutálně proti lidu. A když jsme se v redakci podívali na pozměněné znění návrhu Pandemického zákona, krve by se v nás nikdo nedořezal. K čemu došlo?

VIDEO: Lubomír Volný bojoval ve sněmovně proti zákonu, který nakonec stejně a hladce prošel

VIDEO V ODKAZU ZDE: https://rumble.com/vdylrh-lubomr-voln-bojoval-ve-snmovn-proti-pandemickmu-zkonu-podvejte-se.html

Ve čtvrtek totiž několik poslanců předložilo pár pozměňovacích návrhů k původní vládní předloze Pandemického zákona, kterou jsme publikovali ve středu na základě mediálního podnětu Lubomíra Volného. A právě Lubomír Volný a Marian Bojko se pokusili pozměnit návrh zákona, aby jeho platnost skončila ke dni 31. října 2021, aby tedy bylo zaručeno, že když už nic jiného, tak tento drakonický zákon alespoň bude časově omezený, když už se vláda zaklíná, že zákon je určen pouze pro tuto pandemii Covid-19 a pro nic jiného. Jednání poslanecké sněmovny pokračuje a dá se očekávat, že tento pozměňovací návrh bude zamítnut. Jenže, to není důvod, proč píšu tento článek.

Ministr vnitra Jan Hamáček totiž předložil jménem vlády komplexní nové znění Pandemického zákona v podobě pozměňovacího návrhu, které přes noc ze středy na čtvrtek vzniklo podle informací v Průhonicích na setkání špiček Demobloku a Hnutí ANO. Pandemický zákon, který má v podstatě charakter Zmocňovacího zákona, doznal několika úprav.

Babiš si v Průhonicích plácnul s Demoblokem, souhlasil s kompenzacemi pro podnikatele a živnostníky, Pandemický zákon tak hladce projde ve sněmovně

Do návrhu se dostaly kompenzace pro podnikatele a živnostníky. To je obrovské vítězství Demobloku, které mu zajistí na podzim drtivé vítězství ve volbách. Tyto kompenzace podle našich informací dosáhnou až 1,6 bilionu korun v příštích 3 letech. V návrhu zákona není uvedeno, kde a z jakých zdrojů se kompenzace vezmou, tím pádem je jasné, že ze státního rozpočtu jako celku naproti obrovskému zadlužení ČR u ECB v Bruselu. V zákoně není ani návrh limitace kompenzací, tedy bez žádného omezení, přičemž už nyní je jasné, že to budou pohledávky, které se budou vymáhat i soudně, protože stát nebude mít prostředky na uspokojení požadavků oprávněných osob a bude jim kompenzace odmítat.

Tento pozměňovací návrh tedy uspokojil Demoblok a návrh zákona tak hladce ve sněmovně projde s podporou Hnutí ANO, ČSSD a Demobloku. Úloha KSČM tímto okamžikem skončila, došlo totiž k programovému průniku Andreje Babiše a Pirátů. Hotovo, vymalováno! A je tady snad někdo překvapen? Marionety, které si hrají na vládu a opozici, splnily zadání globalistů na utažení šroubů v ČR a vytvoření systému Total Control. A proč je to tak zlé?

Ministerstvo zdravotnictví a hygienici dostanou pravomoc spouštět sledovací mobilní systémy

Protože výměnou za kompenzace pro živnostníky a podnikatele, které se ale mohou táhnout roky, se podařilo Andreji Babišovi a Janu Hamáčkovi do návrhu zákona vložit i novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se nově doplňují odstavce 2 až 5, které opravňují Ministerstvo zdravotnictví vytvořit a spustit službu mobilní aplikace pro trasování a sledování pohybu lidí, přičemž tato aplikace bude dobrovolná, ale hygienické správy jí budou podmiňovat volný pohyb osob.

Pokud osoba dobrovolně odmítne aplikaci do mobilu, hygiena nařídí osobě preventivní karanténu. Bez mobilní aplikace nevyjdeš ven! Nemusíš si aplikaci instalovat, je dobrovolná, ale pokud ji nebudeš mít, hygiena tě zavře do karantény. Přesně takto to totiž již funguje v Izraeli a rovněž ve Francii, kde lidé, pokud odmítnou aplikaci na sledování pohybu do mobilu, nemohou vyjít z domu ani na nákup, a nákup si musí nechat přivézt kurýrem, nebo kamarádem. Takže, to je první kalech na české občany. První špatná věc a krok zpět. A to není všechno.

Hamáčkův pozměňovací návrh obsahuje novelu, která umožní sledování českých občanů novému veřejnoprávnímu subjektu, který bude placen podobně jako ČT

V odstavci 3 novely je totiž uvedeno, že Ministerstvo zdravotnictví, ale rovněž i Krajská hygiena, budou mít pravomoc přenést provoz tohoto sledovacího a trasovacího systému z beder státu a krajů na soukromou osobu nebo soukromou organizaci, a to na základě veřejnosprávní smlouvy, tedy stejně, jako je provozována Česká televize nebo Český rozhlas. Firma tak bude zpracovávat pohyb obyvatelstva a náklady na provoz celého systému půjdou firmě na základě veřejnoprávní smlouvy, tedy ze státního rozpočtu a z daní občanů ČR na základě zákona o veřejnoprávních subjektech.

A tento zákon umožňuje, že veřejnoprávní služba může z titulu veřejné služby inkasovat poplatky od občanů přímo, tedy nikoliv jen ze státního rozpočtu, ale přímo a jednotlivě od samotných občanů. Vaše špehovací aplikace v mobilu, anebo mobil jako takový, tak velmi reálně může být v budoucnu zatížen koncesním poplatkem za vlastnictví mobilního telefonu, protože v telefonu je provozována trasovací aplikace. A stejně jako v případě České televize nebo Českého rozhlasu se nikdo nebude ptát, jestli se díváte na ČT, nebo jestli posloucháte Český rozhlas, protože to nikoho nezajímá, poplatek se platí za vlastnictví zařízení, tedy televizoru a rádia, ale nikoliv za poslech či sledování konkrétních stanic.

Už je jasné, proč chce česká vláda zrušit anonymní předplacenkové SIM karty, protože s nimi nelze zavést adresné koncesionářské zpoplatnění mobilních telefonů

Převedení trasování občanů na soukromou firmu na základě veřejnoprávní služby tak znamená, že se můžeme dočkat koncesionářských poplatků i na mobilní telefony, přičemž je úplně jedno, jestli budete mít na mobilu sledovací aplikaci nainstalovanou nebo ne, koncesionářský poplatek budou platit všichni, kdo budou mít mobilní telefon.

A právě proto čeští poslanci ANO nově usilují o to, aby se už v ČR nemohly prodávat předplacenkové SIM karty anonymně, aby musely být registrovány na konkrétní osobu. Už doufám chápete, co je tím sledováno. Chtějí zkrátka zajistit, aby všechna telefonní čísla měla své známé a dohledatelné majitele, kterým následně bude možné adresně zasílat složenky na placeni koncesionářských poplatků za vlastnictví mobilního telefonu stejně, jako se dnes platí za vlastnictví televizoru a rádia. A zatímco televizi i rádio můžete odhlásit a říct, že je nemáte, protože se díváte na streamy na počítači, tak u mobilu to nepůjde říct, protože bez mobilu se nikam nepohnete.

Mobil potřebujete všude, pro účely evidencí, pro účely úřadů, bank atd. A mobilní číslo, pokud budou zrušeny anonymní SIM karty, nepůjde zatajit. Operátor totiž na vás nahlásí, že mobil používáte a když nezaplatíte koncesní výpalné za mobil, přijde exekučka. Na goyim musí být přísnost! Snaha o koncesní zpoplatnění mobilů je stará jako mobilní telefony samy.

Dlouho se to nedařilo prosadit, ale nyní, pod záminkou pandemické krize, to zjevně půjde. Vznikne totiž veřejnoprávní služba trasování pohybu obyvatelstva v ČR, provozovat to bude veřejnoprávní subjekt, a ten bude požadovat poplatky z mobilních telefonů. Je to tak jednoduché, tak průhledné, skoro nikdo si toho nevšiml, že do Pandemického zákona se jim povedlo v Průhonicích přilepit sledování občanů na mobilech jako novou formu veřejnoprávní služby. Panečku, to je kalech! Informaci přinášíme jako první v ČR! A už od nás informace přebírá i španělský tisk, viz. zde: https://www.eldiestro.es/2021/02/el-ministro-de-educacion-checo-amenaza-a-los-padres-y-a-los-alumnos-si-no-permiten-que-a-los-ninos-se-les-haga-un-test-nasal-dos-veces-por-semana-en-el-colegio/

Orwellova “Farma zvířat” nabírá v ČR děsivě realistické obrysy, ovčanstvo si poplatky bude platit i vlastní sledovací obojky

Takže ano, to je ten druhý krok zpět a druhý Velký špatný pro občany ČR a jejich svobody. Stát chce sledovat pohyb občanů, ale službu převede na veřejnoprávní službu, která bude zcela nezávislá na národní vládě, ale bude čerpat prostředky ze státního rozpočtu, a není vůbec vyloučené, že dojde i k zavedení koncesionářských poplatků na mobily. Ve jménu veřejnoprávní služby a jejího financování. Takže, budete šmírováni a ještě si to budete platit ze svých daní, a ještě dost možná i přímo ze své kapsy, až přijde složenka na zaplacení koncesního výpalného za vlastnictví mobilního telefonu. Protože po zrušení anonymity předplacených SIM karet v ČR už budou všichni majitelé telefonních čísel známí a evidovaní, takže je půjde co? Půjde je zpoplatnit koncesionářskými poplatky za mobil!

Veřejnoprávní služba trasování pohybů mobilů totiž bude další černou dírou stejně, jakou je už dnes třeba ČT. A to všechno pod záminkou ochrany zdraví proti Covidu. Pamatujte, co jsem vám už před několika týdny říkal na SVCS. Pokaždé, když stát vytváří evidenci čehokoliv v první řadě, je to kvůli tomu, aby to mohl adresně zpoplatnit ve druhé řadě, a případně sankcionovat a ekexuovat v řadě třetí!

Proto chtějí zrušit anonymní SIM karty v ČR, proto chtějí zavést mobilní trasování jako veřejnoprávní službu! A tak se stalo co? Největší nepřátelé si padli v Průhonicích kolem krku, plácli si a je hotovo. Čeští goyim budou platit, až se nebudou stačit divit! Kompenzace živnostníkům a podnikatelům zrujnovaných v ročním lockdownu, peníze a poplatky za provoz nové veřejnoprávní služby na vlastní sledování pohybu, ve jménu ochrany toho zdraví, samozřejmě! Goyim si tak podle všeho zaplatí vlastní ohradu, vlastní sledovací obojek a k tomu i vlastní dozorce. Takový luxus, Hilton hadr!

V Izraeli říkají českému parlamentu “Bohemian Knesset” a když se podíváte, jak tam všichni pospolu, koalice a opozice, až na osamocené výjimky, týrají své goyim obyvatelstvo, a dokonce už i jejich děti, mělo by to někomu docvaknout, ale to se nestane. Cvaknutí vyžaduje ostrost mysli a uvažování občanů, místo toho všude vládne všeobjímající tupost a degenerace. Ve jménu ochrany zdraví bude navždy totalita a koncentrák. To je výhra! Mengele… pardon, aktuálně ten či onen ministr zdravotnictví, tak bude práskat bičem nad obyvatelstvem, zavírat lidem živnosti, zakazovat pohyb, to podle toho, jak se to bude zrovna někomu v Bruseli nebo někde jinde hodit, a to vše pod rouškou ochrany zdraví ovčanů.

Aktualizace: Poslanecká sněmovna předložený Pandemický zákon schválila ve znění předloženém Janem Hamáčkem. Pro návrh hlasovala vládní koalice ANO a ČSSD spolu s Demoblokem. Je vymalováno!

-VK-Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěkolik otázek k zamyšlení   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 08:03:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sestry údajně nestíhají. Jaká je však skutečnost?

Pokud by to byla pravda, musela by do nemocnice přijíždět "rychlá" sanitka každou půlhodinu. Skutečně vidíte a slyšíte sanitku houkat každé půl hodiny?


Pracoval jsem v jedné z největších brněnských nemocnic přes deset let. Občas tam zpravidla na ARO ležel pacient s velmi nebezpečným a nakažlivým SARS. Tento pacient ležel v zaskleném prostoru, takže na něj bylo stále vidět. Přivezli-li do nemocnice akutní případ, nastalo nejnutnější ošetření, hned potom byl odvezen na ARO či jiné oddělení dle povahy úrazu či nemoci. Sestry připravily pacienta na lůžko, daly mu potřebná farmaka a zpravidla jej uvedly do umělého spánku. Víc kolem něj nemusely dělat.

Pak připravují agendu, farmaka a další potřebné činnosti. Takže pokud sestry nestíhají, musí vozit pacienty nejméně jednoho každé půl hodiny ve dne v noci....vidíte už téměř rok, aby jezdily rychlé sanitky non stop? Zažil jsem tam i hromadné havárie a nikdo nic nepoznal, zdravotnický personál vše v klidu stačil zvládat. Seriálové zmatky v nemocnicích jsou sience fiction. I při příletu helikoptéry s infarktem je pacient z nejhoršího venku, takže žádné běžecké závody s lůžkem se nekonají.

Pokud jde o testování dětí, znáte aspoň jeden jediný případ ve světě, kdy dítě zemřelo na covid? Školy jsou zavřené ze stejného důvodu, jako bylo zavedení inkluze a zrušení matematiky. Samozřejmě s tím souvisí i vítání pracovitých vědců, profesorů, lékařů, zkrátka špičkových odborníků-černochů, pardon, afroevropanů a likvidující vakcíny de Bill Gatese. Mimochodem, to vítání dokonce celých národů /!/ nás čeká velmi brzo po volbách. Změna volebního zákona soudruhem Rychetským není náhoda...

Dle statistiky je ve většině nemocnic plná třetina volných lůžek. Čím víc testů, tím logicky víc pozitivních. Pojišťovny korumpují všechny nemocnice trojnásobnou platbou za covid lůžko. Proč to neplatí u stejně nebezpečné rakoviny? Tam mají lékaři méně práce? Kolik korupce vzniká při objednávání všech zdravotnických potřeb v současné době? Nesliboval Andrej boj proti korupci? Proč novináři nesledují největší megatunel u nás v v historii ČR? Opravdu věříte, že v nouzovém stavu vůbec nikdo netuneluje?

Situace se údajně zhoršuje víc a víc, přesto byla polní nemocnice zrušena. Proč odmítáme pomoc z Německa? Proč "přeplněné" nemocnice v pohraničí léčí německé pacienty?

Ministr smrti navrhuje rozestupy 2, slovy dva /!/ metry. V jaké vzdálenosti jsou lidé před pokladnami, v MHD a Lidlu? Jak daleko jsou od sebe politici při tiskovkách a ve sněmovně, kde pouhý jeden metr od sebe sedí slovenský estébák, gestapák a Alenka z říše divů, kde dluhy se platí samy? Dva poslanci tam jsou bez roušek. Jak je možné, že všichni jsou stále zdraví, nejsou nakaženi a že ještě nezemřeli? Takže, kdyby šlo skutečně o tak nebezpečnou nemoc jako je SARS, nejenže by nebyli tak blízko sebe, ale vůbec by se nescházeli ve sněmovně a jednali by jen přes internet. Kdyby byl covid tak nebezpečný, nebyli by o přestávce na Barrandově a před proslovem ministra v krematoriu s osmi řediteli nemocnic na schodech před zapnutím kamery blízko sebe a bez roušky....Pardon, zapomněl jsem, že všichni mají /poslaneckou/ imunitu...Mimochodem, Miloš byl sice bez roušky, ale jen venku. Samozřejmě, že to korektní media neřeknou.

Kolik politických vězňů má na svědomí soudruh Rychetský? Jak to, že mlčí, když vláda zcela viditelně porušila ústavu a vyhlásila znovu nouzový stav? Pardon, zapomněl jsem, že jde o protiústavní soud, který se stává politickým jako v padesátých letech, který měl být dávno zrušen, včetně odvolání předsedy. Proč většina lidí je proti odpovědnosti a odvolatelnosti politiků a soudců?

Kdy konečně nastoupí do voleb spojené malé strany a hnutí, mající v programu okamžité radikální řešení ČT, která tady politicky vládne, okamžitý výstup z Utopie a z NATO, i když už je pět minut po dvanácté? Nespojí-li se všechny tyto malé strany teď hned, příští volby už se nemusí konat, protože totalita a protektorát bude do čtyř let mnohonásobně silnější. Nebo snad i tyto strany se spoléhají na blanické rytíře?

Miroslav Petr

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWashington organizuje Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko, aby se postavily Rusku v Černém moři   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 07:57:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jedním z hlavních strategických cílů Washingtonu je konsolidace a organizace východoevropských států, aby se postavily proti Rusku a ovládly jej. Podpora černomořských států proti Rusku se stala hlavní americkou prioritou, protože Turecko je teď nespolehlivým partnerem, a proto se Washington pokouší vytvořit novou alianci oficiálně mimo strukturu NATO, ke kterému se nepřímo připojuje. Vytvoření vojenského bloku mezi Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem je iniciativa vedená Washingtonem, ale je nepravděpodobné, že by to mělo nějaký zásadní dopad na omezení ruského vlivu.

Minulý týden ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prozradil podrobnosti svého rozhovoru s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem. Kuleba uvedl, že Kyjev s podporou Washingtonu začne vytvářet trojstrannou vojenskou alianci zahrnující Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko. Ačkoliv Moldavsko neleží přímo u Černého moře jako Ukrajina a Gruzie, má k němu relativně snadný přístup přes přístav Giurgiulesti na Dunaji. Odvážná prohlášení kyjevských vůdců obvykle nevyvolávají významný celosvětový zájem, ale tohle je výjimečné, protože příkaz pochází přímo z Bílého domu. Proto nepřekvapivě dokazuje pokračování nepřátelské politiky Washingtonu vůči Rusku za nového amerického prezidenta Joe Bidena.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj téměř okamžitě po Blinkenově schválení začal kontrolovat bojovou připravenost svých vojsk na Donbasu a dne 3. února zastavil vysílání „proruských“ televizních stanic. Potom o týden později dne 10. února učinila Ukrajina provokativní návrh NATO vyzváním Aliance k využití vzdušného prostoru v Simferopolské letové informační oblasti (FIR) nad ruským poloostrovem Krym pro její operace.

FIR Simferopol zahrnuje ukrajinskou Chersonskou oblast, Krymský poloostrov a střední část Černého moře. Mezinárodní letecké trasy přes Krym byly zakázány organizací Eurocontrol (Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu), protože dispečerské středisko Simferopol je provozováno v Rusku a jediné lety na Krym pocházejí z Ruska. Obloha nad poloostrovem a přilehlé vody Černého a Azovského moře jsou účinně chráněny ruskými vzdušnými silami a ruským námořnictvem. Proto je výzva Ukrajiny k NATO, aby přiletělo na Krym s vojenskými letadly, zákeřnou vojenskou invencí a pokusem Zelenského donutit NATO ke konfliktu s Ruskem.

Zintenzivnění ukrajinských vojenských operací na Donbasu, a to i se slibovanou podporou USA, povede pouze k nové humanitární katastrofě, ale co je důležitější, ke změně frontových linií, která nebude ve prospěch Kyjeva.

Nemůžeme přehlédnout, že lidové milice Donbasu porazily ukrajinské vojenské síly a jejich postup byl zastaven pouze na základě rozkazů z Moskvy. Prezident Vladimir Putin již oznámil, že nikdy nedovolí utlačování rusky mluvících osob na východní Ukrajině, ale úřady v Kyjevě nevykazují žádné známky ukončení jejich nepřátelství.

Kyjev, stejně jako rozhodovací orgány v gruzínském hlavním městě Tbilisi, sní a naprosté podpoře NATO v jakékoliv budoucí válce proti Rusku. Invaze Gruzie do Jižní Osetie v roce 2008 a vojenské akce Ukrajiny proti Donbasu v roce 2014 by měly sloužit jako ostrá připomínka, že NATO není ochotné kvůli nim jít do války s Ruskem. A to i přes podporu Washingtonu k tomu, aby tyto země byly vůči Rusku otevřeně nepřátelské.

V respektovaném vojenském žebříčku Global Firepower je Polsko na 23. místě. Pentagon slíbil pomoci Varšavě do pěti dnů od vypuknutí jakéhokoli konfliktu. Nedávné počítačové simulace možného konfliktu mezi Polskem a jeho protivníkem z východu (tj. Ruskem) však naznačují, že pomoc bude nedostatečná. Vzhledem k logistickým problémům je pětidenní přesun amerických vojsk do Polska příliš optimistickou předpovědí. S využitím reálného prostředí Polska, které přímo sousedí s několika spřátelenými státy, jako je Německo s obrovským kontingentem amerických vojáků, je geografický odstup mezi Ukrajinou a Gruzií odrazující, pokud mají být spojenci proti Rusku.

Hypotetický vojenský blok mezi Ukrajinou (podle Global Firepower na 21. místě), Gruzií (na 92. místě) a Moldavskem (na 107. místě) se zdá být extrémně nepřesvědčivý, pokud jde o schopnost ovládnout Rusko. Ačkoliv má Moldavsko „neutrální“ ústavu, nová rusofobní prezidentka Maia Sanduová je více než ochotná splnit požadavky Washingtonu.

USA a NATO se pokoušejí proměnit post-sovětský prostor na stav permanentního vojenského nepřátelství a konfliktů, protože jsou přesvědčeni, že je to pro západní země nejlepší záruka jak udržet Rusko rozptýlené s slabé. Je však nepravděpodobné, že by z hlediska bezpečnosti byla úzká koordinace mezi Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem pro Rusko velkým problémem, protože nemají námořnictvo.

Vzhledem k tomu, že se Turecko stalo nespolehlivým členem NATO, zajišťují se USA sázením na členy NATO Bulharsko a Rumunsko a státy přátelské NATO, jako je Ukrajina, Gruzie a Moldávie, aby sloužily v roli Turecka při vyvíjení tlaku na Rusko v Černém moři. Přestože USA a Turecko před několika dny kvůli Moskvě vedly vojenská cvičení v Černém moři, existuje jen málo náznaků, že v případě vypuknutí konfliktu v Černém moři zahrnujícího NATO a Rusko by Turecko splnilo své spojenecké závazky. Z tohoto důvodu Washington tlačí Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko k užší spolupráci s NATO proti Rusku navzdory tomu, že nejsou členy Aliance.

Paul Antonopoulos, Global Research

Překlad Messin
http://messin.cz/?p=1893


Zdroj: https://www.globalresearch.ca/washington-organize-ukraine-georgia-moldova-challenge-russia-black-sea/5737374

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCNN a NBC platily aktivistovi Antify za záběry z vniknutí do Kapitolu   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 07:51:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tři zpravodajské agentury zaplatily muži, který se sám označuje jako aktivista Antify, a byl obviněn z údajného spáchání trestného činu během vniknutí do amerického Kapitolu 6. ledna za videozáznamy, které zachytil během chaosu. CNN, NBC a Australian Broadcasting Corp. (ABC) zaplatily Johnu Earlovi Sullivanovi tisíce dolarů za použití videoklipů, které natočil uvnitř budovy, podle nového soudního řízení. CNN zaplatila 35 000 $, NBC zaplatila 35 000 $ a ABC zaplatila 2375 $, podle faktur, které byly podány u amerického okresního soudu pro District of Columbia.

Šestadvacetiletý Sullivan byl 6. ledna zatčen a obviněn z více trestných činů, včetně násilného vstupu, občanských nepokojů a výtržnictví.

Videozáznamy, z nichž některé natočil Sullivan, ukazovaly, jak tento muž z Utahu nelegálně vstoupil do budovy Kapitol, a pobízel ostatní, aby šli dovnitř a spálili konstrukci. CNN také pořídila s Sullivanem 6. ledna rozhovor. Sullivan řekl The Epoch Times, že je apolitický, ale ostatním zpravodajským serverům řekl, že je aktivní v Antifě a krajní levici. Sullivan byl také spojován s hnutím Black Lives Matter, ačkoli se od něj vůdce Black Lives Matter v Utahu distancoval.

Sullivan byl podmíněně propuštěn krátce po obvinění a zůstává na svobodě, přestože porušil podmínky svého propuštění. Federální soudce 16. února odmítl zablokovat používání jeho Twitteru a Facebooku, ale řekl, že musí přestat pracovat pro společnost Insurgence USA, organizaci, kterou založil, aby se zasazoval o posílení a povznesení „černých a domorodých hlasů“.

Soudce Robin Meriweather, Obamův pověřenec, rovněž rozhodl, že 24hodinové sledování Sullivana bude zastaveno, jak uvedl Politico, s tím, že jeho používání internetu bude kontrolováno probačními úředníky. Sullivan nesmí využívat platformy sociálních médií k podněcování nepokojů nebo násilných protestů a je nucen zůstat doma, jak se případ posune vpřed.

Sullivanův advokát ale v memorandu tvrdil, že takové usnesení soudu by „omezilo schopnost obžalovaného komunikovat způsobem, jakým komunikuje drtivá většina Američanů, bylo by represivní, nepřiměřené a neústavní (sic)“. Za zcela nepřiměřené označil faktický zákaz komunikovat s přáteli, rodinou, psát vlastní sdělení, sledovat média, počasí a další informace, proč drtivá většina populace používá tyto platformy sociálních médií, napsal právník.

Sullivanovi již soud v Utahu v odděleném řízení zakázal používat Twitter a Facebook spolu s dalšími 11 webovými stránkami. Sullivan byl loni zatčen za údajné násilné činy v Utahu. Jeho primární účet na Twitteru byl pozastaven, ačkoli rvrdil, že je novinářem. "Pod rouškou žurnalistiky ... se věnuje a podněcuje k násilné činnosti, jaké té, kterou jsme viděli 6. ledna," řekla soudu prokurátorka Candice Wong.

Zachary Stieber , The Epoch Times, 17. 2. 2021

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponA nás tady straší jenom covidem...   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 07:47:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Téměř každému, kdo v minulém roce pozorně sledoval proměny našeho světa, muselo být jasné, že se nacházíme na osudové křižovatce, ke které se těžko hledají analogie. Lidé znalí Bible, konkrétně Starého zákona, si vzpomínají na deset ran egyptských, protože vloni se objevila mračna kobylek dlouhá přes tisíc kilometrů, která zakryla Slunce. Tropická vedra v létě a arktické mrazy v zimě už nikoho nepřekvapí, stejně jako střídání katastrofálního sucha se stejně zhoubnými povodněmi v průběhu jediného měsíce. Došlo i na ten mor v podobě COVIDu – 19.

Dopad pandemie na naše životy a plány globalistů zahrnující Velký reset (vynulování minulosti) a ekonomiku doby pocovidové, vedly řadu komentátorů k obavám z nastupujícího nového feudalismu, či přesněji z digitálního otroctví. To by mělo být založeno na absolutním elektronickém dohledu a přidělování sociálních bonusů. Prakticky již částečně funguje v Číně, pro západní civilizaci tuto ideu jako první rozpracoval Klaus Schwab ve své knize Velký reset (tu považuji za součást novodobých egyptských ran roku 2020).

Přiznám se, že tyto obavy nesdílím. Sice nepochybuji o tom, že globalisté a nadnárodní firmy využijí příležitosti a pokusí se své plány dotáhnout do konce, ale (spíše dříve než později) ztroskotají kvůli podcenění zásadního nebezpečí, které v souvisí s aktivitou dárce energie a života, tedy našeho Slunce.

Na konci srpna a počátku září roku 1859 se odehrál zajímavý přírodní jev, nazvaný dle anglického astronoma Carringtonova událost. Tehdy došlo ke dvěma mohutným a na sebe navazujícím výbuchům na Slunci. Vyvržená plazma zasáhla Zemi, ta první za necelé tři dny, druhá za pouhých 17 hodin. Našim předkům se naskytla úžasná podívaná na severní i jižní polární záři, dokonce i v tropech. Nejvíce zasažené však bylo území Spojených států. Tam kromě jasných nocí, za nichž nebylo zapotřebí veřejné osvětlení, zkolabovala telegrafní síť a pár telegrafistů utrpělo úraz elektrickým proudem.

Na celou událost nikdo nevzpomenul až do 23. 7. 2012. Tenkrát došlo na Slunci ke stejným protuberancím, ale vyvržená plazma Zemi minula. Vědci začali odhadovat škody, které by v USA nastaly, kdyby se zopakoval rok 1859. Došli k téměř astronomickým číslům, protože by selhalo vše, co funguje na elektřinu. Předpokládají, že jenom obnova energetiky a rozvodné sítě by trvala asi tři roky. Elektronicky uložená data by navždy zmizela (včetně kont v bankách). Celá naše civilizace ve své digitální podobě by se zhroutila.

Carringtonova událost patří k jevům, kterým se nelze vyhnout. Určitě přijde, jen nevíme kdy. Jde o takovou kosmickou ruskou ruletu. Dle předpovědí sluneční aktivity a s ohledem na výše zmíněných moderních ran egyptských, které nás momentálně trápí, není vyloučeno, že nás zasáhne brzy. Tajemný vojenský server Deagel předpovídá pro rok 2025 pokles populace na západní polokouli o více než 300 milionů osob. Prý platí, že čím vyspělejší země, tím bude více mrtvých.

Jaroslav Bašta
První zprávy

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMasové protesty ve Španělsku. U nás ticho, jako po pěšině...Proč už šmejd Petříček neprotestuje!   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 07:42:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Neutuchající protesty za propuštění španělského "Navalného" - předního opozičníka a blogera za svobodu slova a proti autoritářskému režimu, Pabla Hasela, jsou příznačné policejní brutalitou a zraněnými jak několika policistů, tak desítek protestujících.

Včera večer těžkooděnci v Barceloně zřejmě jedné manifestující dívce vystřelili oko. Policie vyšetřuje. Sotva to ale bylo o tom, že by proti demonstrační komando neumělo střílet... Strašný. EU by zřejmě mohla zakročit sankcemi, jak je jejím zvykem...

Protesty za svobodu projevu a propuštění předního opozičníka a rappera, Pabla Haséla, který plísnil španělského krále Juana Carlose za finanční machinace, vstupují ve španělských městech do třetí noci. Zajímavé je, že když v Moskvě protestuje 30 lidí, tak z toho naše TV dělají masovou demonstraci, ale co se děje ve státe EU, tak všichni striktně mlčí! Hnus první kategorie! Mrkněte:

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdo je profesionál a kdo zoufalec? Štěpánek porovnal přístup Xavera a Veselovského při rozhovorech s poslancem Volným   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 04:20:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mediální expert Petr Štěpánek se pozastavil nad kontroverzním rozhovorem Lubomíra Volného s Martinem Veselovským na DVTV. Štěpánek dospívá k závěru, že Veselovský psychicky nevydržel rozhovor s českým poslancem, během něhož se choval velmi zaujatě, zatímco Luboš Xaver Veselý byl dle něj schopen držet se klasických základů novinářské etiky.

Rozhovor českého moderátora Martina Veselovského s poslancem Lubomírem Volným, který skončil předčasně, přilákal pozornost řady expertů z mediální sféry. Dříve se na toto téma již vyjádřil člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov, který uvedl, že Veselovský „nestrannosti našich médií zatloukl další hřebíček do rakve“. Samotného Veselovského pak označil za člověka, který nebyl schopen udržet situaci pod kontrolou.

Politik a bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek ve svém facebookovém příspěvku vyslovil názor, že jednání Veselovského během rozhovoru s Volným je názorným příkladem předpojatosti a nekompromisního postupu současné české žurnalistiky.

„Zhlédl jsem dva rozhovory s poslancem Lubomírem Volným. Jeden na DVTV s Martinem Veselovským, druhý na XTV s Xaverem Veselým. Pokud uděláte to samé, můžete si i vy udělat obrázek o tom, kdo je profesionál a kdo zoufalec,“ píše v úvodu svého textu Štěpánek.

Dále dotyčný uvádí, že Veselovský v podstatě nevydržel komunikaci se svým hostem z hlediska psychologie, navíc nebyl připraven na to, že se Volný bude řídit svými vlastními pravidly, nikoliv pravidly samotného moderátora. V důsledku tohoto napětí Veselovský nebyl schopen pokračovat v rozhovoru.

Opačným příkladem je podle Štěpánka rozhovor Volného s moderátorem a radním Lubošem Xaverem Veselým na XTV. Štěpánek zdůrazňuje, že Veselý na rozdíl od Veselovského, byl schopen se držet neutrálně a soustředil se především na to, aby zjistil skutečný postoj a argumentaci svého hosta.

„Charakteristickým rysem doby, ve které žijeme, ovšem je, že zoufalci Veselovského typu si navzájem udílejí novinářské ceny a plácají se po ramenou, jak jsou skvělí, zatímco Xaverovi opakovaně posílají kyselý Zlatý citrón. Zajímavé!“ uzavřel věc Štěpánek.

Petrov: Veselovský rozhovor nezvládl

Radní Vadim Petrov nemá pochyby v tom, že Martin Veselovský nezvládl rozhovor s kontroverzním poslancem Lubomírem Volným.

„Byla chyba, že si Veselovský Volného pozval a pak rozhovor nebyl schopen uřídit. Bylo na něm vidět, jak ho Volného demagogie irituje, jak podráždění nezvládá. To, co dělají novináři politikům běžně, Veselovský nevydýchal a posléze Volného ‚vyhodil‘ ze studia,“ řekl Petrov.

Připomeňme, že nezařazený poslanec Lubomír Volný ustavičně odmítá nošení roušek. A právě toto téma zvýšilo napětí během rozhovoru poslance a novináře Veselovského, když Volný prohlásil, že lidé, kteří zemřeli v souvislosti s covidem-19, ve skutečnosti zemřeli na roušky. Veselovský ale vzápětí odpověděl, že na to poslanec nemá žádné důkazy, což Volný popřel.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Fwwz
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecký ministr vnitra připustil prodloužení uzavření hranic s ČR. Je to i v zájmu Čechů, tvrdí   
Pridal tk Pátek 19 únor 2021 - 04:15:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý ministr vnitra Horst Seehofer dnes během své návštěvy dálničního přechodu Breitenau/Krásný Les na sasko-českém pomezí prohlásil, že se „s velkou pravděpodobností“ kontroly na hranicích s Českem, zavedené kvůli šíření zmutované verze koronaviru, prodlouží. Dodal, že je to i v zájmu Čechů a jejich boje s pandemií nemoci covid-19.

Ministr zdůraznil, že opatření, která jsou vůči Česku od neděle v platnosti, uplatňuje Německo vůči všem zemím světa, které považuje za oblasti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Německo podle Seehofera zřejmě hraniční kontroly s Českem a Tyrolskem prodlouží i po 3. březnu.

„Omezení jsme zavedli z jediného důležitého důvodu, a to je ochrana obyvatel před velmi nakažlivým a potenciálně smrtelným virem,“ řekl Seehofer o obnovených hraničních kontrolách.

Seehofer během tiskové konference výslovně zdůraznil, že kontroly nejsou namířeny proti Čechům, ale je to bezpečnostní opatření.

„Ostatní země také reagují. Jak jsem právě četl, tak Česko zavedlo hraniční kontroly se Slovenskem, Rakušané kontrolují Italy. Pro nás je to ulehčení,“ doplnil.

Připomeňme, že česká policie na hranicích se Slovenskem kontroluje řidiče kamionů, zda mají testy. Předložit je musí řidiči, kteří Českem projíždějí do Německa.

Seehofer mimo jiné poznamenal, že zpřísnění režimu je důležité.

„Je to i v zájmu Čechů,“ uvedl německý ministr vnitra. I díky tomuto opatření dostává podle Seehofera Česko větší příležitost k boji s pandemií a k přerušení přenosu nákazy.

Stejné opatření jako proti Česku zavedlo od neděle Německo i proti rakouské spolkové zemi Tyrolsko.

Na otázku, jak dlouho budou kontroly na hranicích s Českem a Tyrolskem pokračovat, odpověděl Seehofer, že to závisí na epidemickém hodnocení těchto zemí. „Nemohu k tomu zatím říci nic určitého,“ komentoval věc s tím, že o tom bude v nadcházejícím týdnu jednat vláda.

Seehofer řekl, že ke čtvrtečnímu ránu německá policie na těchto hranicích zkontrolovala 50 tisíc lidí, z nichž 10 tisíc do Německa nevpustila. Ke kontrolám poznamenal, že německá policie prověřuje všechna osobní auta bez výjimky, v případě nákladních aut postupuje s ohledem na dopravní situaci.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Fwzt

„Ale existuje velká pravděpodobnost, že budeme muset přistoupit k prodloužení,“ uvedl.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2021
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1419 sec,0.0859 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,265kB