Pondělí 22 únor 2021
Jan Campbell: Na cestě ke střetům (1)   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 18:15:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Obsahu příspěvku a proč je Evropa na cestě ke střetům, které může i nepřežít, budou rozumět snadněji především čtenáři se zájmem o zahraniční politiku, ideálně od doby ukončení první světové války, jestliže si uchovali schopnost vidět vývoj společnosti za horizontem a v kouřové cloně Covid-19. Tento pro lidské oko neviditelný a hluchoněmý virus je nakažlivější než jeho originál a dělá si legraci z lidské strategie stádové imunity. Kromě toho umí se vyhýbat střetu s imunitním systémem lépe než člověk. Na toho čekají za dveřmi tři střety: Velký reset, výsledky Mnichovské bezpečnostní konference a informačně-propagandistické aktivity.

Střet první: Římský klub a Velký reset

Proč a v jaké souvislosti vznikl Římský klub? Zjednodušená odpověď zní: Byl založen po ukončení Druhého vatikánského koncilu (1962 – 1965) k převzetí a plnění části výsledků tohoto shromáždění. Účastnilo se ho více než 2500 katolických biskupů, které svolal papež Jan XXIII. Cílem koncilu, který skončil za vlády Pavla VI., bylo reagovat na potřeby doby. K nejzásadnějším rozhodnutím koncilu patřil dialog s vyznavači ortodoxního nebo protestantského pojetí křesťanství, nebo dokonce s nekřesťanskými náboženstvími, především se Židy a muslimy. Církev se také rozhodla mimo jiné nahradit latinu národními jazyky při bohoslužbě a obrátila svou pozornost k nevěřícím. Tolik oficiálně.

Neoficiálně, ale jak potvrdil čas, víme, že koncil se stal přelomovým okamžikem v moderních dějinách katolické církve. Ta se rozhodla otevřít modernímu světu a vnitřně se reformovat ve smyslu světové vlády, dogmatu o udržitelném růstu a ochraně chudých. Na toto úsilí navazuje založení Římského klubu v dubnu 1968. Jedná se o globální think tank, který celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou první zprávou Meze růstu. Římský klub o sobě uvádí, že je organizací jednotlivců, kteří sdílejí společný zájem o budoucnost lidstva a usilují o změnu. Budiž. Současný pracovní program římského klubu se zaměřuje na témata reformulování cílů a změnu fungování ekonomických systémů; oddělení růstu prosperity a spotřeby zdrojů; zajištění obživy, pracovních míst a příjmů. Z vybraných zveřejněných zpráv stojí za zmínku ve spojení s tímto příspěvkem, se základy digitalizace společnosti a zblbnutí mladé generace s pomocí nových výukových a vzdělávacích metod kromě již zmíněné Meze růstu (1972), Lidstvo na rozcestí (1974), Revize mezinárodního pořádku (1976) a Na hraně (2015).

Papež František přivedl Svatý stolec blíže k Rockefellerově Radě světové populace. Ta se od 50. let minulého století zabývá problematikou její regulace. Téma převzal Římský klub. Aby převzetí mělo váhu, římský klub byl zvolen konzultantem Hospodářské a sociální rady OSN. V pokračování svého úsilí papež František založil (v roce 2020) pod patronátem předsedy Papežské rady Justitia et pax, ghanského římskokatolického kněze, arcibiskupa Cape Coast, kardinála Turksona (1948) nevládní organizaci zvanou Rada inkluzivního kapitalismu. Ta se stala partnerem Velkého resetu. O něm jsem psal již několikrát v nedávné minulosti.

Velký reset zastupuje platforma kognitivního kapitalismu zvaná Světové hospodářské fórum (WEF Davos). O této platformě založené v lednu 1971 a předsedovi Klaus Schwabovi jsem několikrát kriticky referoval v minulosti. Problém s WEF je jeho věk, který nedovoluje jít s dobou. Proto dostal Klaus Schwab úkol od globálních elit představit na platformě WEF Velký reset. Problém s Velkým resetem a Radou inkluzivního kapitalismu tvoří tři hlavní skutečnosti, které by evropští a národní politici neměli ignorovat, mají-li zájem na přežití Evropy ve střetu.

1) Velký reset má být realizován starou známou trojicí: Rothschild, Rockefeller a Svatý stolec s novým jazykem, ale starými vazbami a vůdci ve věku: Londýnské EFSR, Inter-Alpha, Financial Services Forum, bankami Santander, Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole (Rothschild) a Deutsche Bank (Rockefeller). 2) Oficiálním autorem Velkého resetu je Klaus Schwab (1938), který kryje skutečné autory. Proto nelze brát jeho výroky a tvrzení za platnou minci. 3) Historie Svatého stolce obsahuje Lateránské smlouvy podepsané 11. února 1929, Říšský konkordát mezi Německem a Svatým stolcem podepsaný 20. července 1933 a výdej cestovních pasů Vatikánu cca 30 tisícům nacistických válečných zločinců, aby se mohli vyhnout spravedlnosti na planetě.

Přidám-li k uvedeným skutečnostem teze dokumentu trilaterální komise – Krize demokracie z roku 1975 nabízí se nepříjemná a aktuální myšlenka: Fašismus jako filozofický základ a ideologické zastřešení legalizovaných zájmů Vatikánu ve společnosti oligarchů výlučně orientovaných na zisk, bez (sou)citu a etiky. Hlubší pohled do historie zviditelní neofašistické plány na založení socialistických spojených států Evropy s německým konceptuálním jádrem, německo-francouzskou aliancí a ostatními Evropskými státy jako periferií.

O nich vypovídal v zajetí SS Obergruppenfuehrer Richard Hildebrandt (1897 - 1952). Memoáry Walthera Friedricha Schellenberga (1910 – 1952), šéfa špionážní služby a vojenské rozvědky, které psal pod dohledem britských tajných služeb ve Švýcarsku, aby po jejich ukončení mohl rychle umřít, mluví za sebe. Podle nich v srpnu roku 1942 vedl na uvedené téma rozhovor s Heinrichem Himmlerem (1900 – 1945). A komu to nestačí, nechť si poslechne, analyzuje a dá do kontextu nedávné výroky ministra zahraničí RF Sergeje Lavrova. V nich doporučoval oddělit EU od zbytku Evropy. EU jako projekt se totiž rodil v průběhu druhé světové války. Otázky, na které by politici měli nabídnout odpověď během volební kampaně: Proč došlo právě teď k prohlubování krize vztahu EU – ER? Proč před krátkou dobou došlo ke zveřejnění aliance Velký reset a Rada inkluzivního kapitalismu? Jakou pozici zaujme ČR?

Moje odpověď má tři části. 1) Globální elity odstranili Donalda Trumpa od moci a snaží se dohnat ztracený čas i za cenu škody na svých pozicích. 2) Prezidenti Putin a Si v rámci on-line zasedání Světového hospodářského fóra vyjádřili nesouhlas s velkým resetem jako digitálním koncentrákem v moderním fašistickém společenství. 3) Ne, RF a ČLR velkému resetu umožnilo první zveřejnění jmen protivníků Západu v poválečné historii strategické koncepce NATO a nepozvání prezidentů RF a ČLR na zasedání Mnichovské bezpečnostní konference.

Výsledkem této arogance Západu bude urychlena modifikace Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi RF a ČLR z roku 2001. V praxi to znamená: 1) přechod k vojenskému spojenectví RF a ČLR, 2) intenzifikaci činnosti pátých kolon v obou státech, 3) s ohledem na podporu exprezidenta Trumpa v Republikánské straně ve výši 87% (podle YouGov / Economist), výrazné zkrácení času globalistů pro jejich rozhodující střet s RF a ČLR, a tím větší riziko přímého střetu NATO a RF, potažmo ČLR s těžko představitelným následky pro EU a Evropu.

Hodnocení problematiky - Římský klub – Velký reset – Rada inkluzivního kapitalismu nemůže být kompletní bez zohlednění pravoslavné a katolické problematiky. Ta obsahuje setkání papeže Františka s patriarchou Kirillem v Havaně v roce 2016, nedávný rozkol pravoslavné církve na Ukrajině, snahy a působení Svatého stolce v Bělorusku a v neposlední řadě církevní dění v Turecku. Přestože hodnocení není předmětem tohoto příspěvku lze tvrdit, že pokračování politiky EU na vybrané staro-nové cestě velkého resetu nevyhnutelně vede ke střetu, který mj. obsahuje návrh strategické koncepce NATO, a který Evropa nemusí přežít. Souhlasu netřeba. 21.02.2021.

Na cestě ke střetům (2)

Střet druhý: NATO

Pro porozumění načasování zveřejnění obsahu nové strategické koncepce NATO je nutné si uvědomit, že se jedná o první odpověď tzv. kolektivního Západu na společné NE Ruské federace a ČLR na pokus zavedení digitální světového řádu na základě modelu kognitivního kapitalismu. O něm jsem nedávno podrobně referoval i s odkazem na 11 stránkový dokument. Rozhodnutí rady ministrů obrany NATO ze dne 17. února nutí připomenout si, že se jedná v pořadí o osmou strategickou koncepci v historii NATO a čtvrtou v postsovětské historii. Protože není cílem příspěvku posuzovat všech osm strategických koncepcí, zmiňuji se pouze krátce o historii koncepcí v kontextu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), doby po rozpadu SSSR a vývoje posledního desetiletí.

Závěrečný akt KBSE byl podepsán nejvyššími představiteli 35 států světa 1. srpna 1975 v Helsinkách. Jeho podpisem skončila nejdůležitější fáze procesu KBSE, jehož význam spočíval v 1) snaze snížit napětí studené války, 2) v diplomatickém vítězství SSSR co se týče upevnění územních a politických realit vyplývajících z druhé světové války a 3) přijetí závazků v oblasti lidských práv SSSR. V Československu tak mohlo vzniknout hnutí Charta 77.

Pařížský summit KBSE (19-21. listopadu 1990) ve spojení s rozpadem Varšavského paktu a konáním Gorbačova zahájil novou etapu vývoje helsinského procesu. V pařížské Chartě pro novou Evropu byla zformulována politická filozofie helsinského procesu v novém pojetí bezpečnosti evropských národů. Nové pojetí bezpečnosti bylo založeno na společném, kooperativním postupu a omezeném vyzbrojení, přičemž pojem bezpečnost se neomezuje na čistě vojenské aspekty. Institucionalizace KBSE měla být podpořena spoluúčastí představitelů parlamentů, různých nevládních a společenských organizací a skupin, a také jednotlivců, aby KBSE měla nádech západní demokracie. Evropské společenství se mělo stát jádrem budoucí Evropy, NATO rozhodujícím garantem míru a bezpečnosti v Evropě. Protiválečná píseň amerického hudebníka Peta Seegera, inspirovaná Šolochovým románem Tichý Don (1934) i českém znění klade správné otázky pro současné dění ve světě: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,… řekni, kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát, kde mohou být…

V roli poradce jsem již tenkrát upozorňoval na rizika v dokumentu KBSE obsažené výzvy a nutnost spolupracovat těsně s USA a Kanadou a na předčasné odepisování RF jako suverénního státu a civilizace. Bylo jasné, že jakákoli spolupráce se Západem povede republiky bývalého SSSR do struktur NATO, přijetí vůdcovské role USA a západních hodnot. Strategická koncepce NATO z roku 1991 a program Partnerství za mír mluví sami za sebe: partnerství a spolupráce s bývalými protivníky pod vedením USA měla zvýšit bezpečnost v celé Evropě.

Strategická koncepce z roku 1999 integrovala Chartu základních práv EU (v roce 2000) a prakticky vyhlásila ve spojení s vojenskou tématikou principy budoucího globalismu v politické, hospodářské, sociální a ekologické sféře. Strategické koncepce 1990 a 1999 považovaly jaderné zbraně a jejich množství dostatečné pro odstrašení bláznů. Výsledkem koncepce byla stagnace vývoje strategických jaderných zbraní USA, přechod k nejaderné koncepci tzv. rychlého globálního útoku a hypertrofie vývoje vysoce přesných útočných zbraní v globálním měřítku. Při současném snížení počtu jaderných zbraní na obou stranách a stavu hospodářství RF v té době to představovalo pro USA možnost počkat a ve vhodnou dobu porazit RF v krátké době. Jiří Vašíček (1933 – 2001) zdraví: Tenkrát, tenkrát, voněl čas…

Záměr, ve vhodnou dobu porazit RF v krátké době, obsahoval návrh k zákazu použití všech jaderných zbraní. Barack Hussein Obama (1961), převzal tuto myšlenku, obdržel Nobelovu cenu za mír a Moskva se svým nepřijetím návrhu se stala černým Petrem. Na tomto místě opakuji v minulosti několikrát zmíněný vděk malému kruhu ruských seniorů - specialistů v oblasti atomové energie a zbraní za to, že doposud žijeme bez války v Evropě. Jakou kvalitu hodnocení rizik nabízeli specialisté, dokazuje obsazení letiště v Prištině ruskými vojáky dva měsíce po přijetí strategické koncepce 1999, únorová mnichovská řeč prezidenta Putina v roce 2007 a do třetice, pětidenní válka na Kavkaze 8. srpna 2008. Reakce Západu dovolily představit si, co zdržování nekonkrétních nepřátel NATO znamená v praxi. Galský kohout na jaře 2009 rychle vstoupil do NATO a prakticky paralelně vstoupila ČLR na světovou hospodářskou scénu. Společným úsilím RF a ČLR byla zablokována realizace tzv. texaské dohody z roku 2005. Ta měla za cíl založit Severoamerickou unii s pomocí integrace USA, Kanady a Mexika, integrovat tuto do EU a následně do Transatlantické unie s centrem v Londýně. Protože sny hrají v životě větší roli, než by se zdálo, nelze je ani při hodnocení politického vývoje ignorovat.

V době přípravy texaské dohody USA hodnotily ČLR jako své strategické aktivum. Mělo být použito k pozdějšímu přenesení světového finančního centra do Singapuru. Tím by se USA dostaly blíže k Hongkongu a Austrálii. Nebýt společné akce RF a ČLR v rámci 15. konference o klimatu v Kodani (7 - 18.12.2009) jenom Bůh ví, kde bychom dnes byli. Proces byl pozastaven do roku 2015. Doporučuji seznámit se s příspěvkem Josepha Nye (1937) zveřejněném po konferenci v Project Syndicate. Nye v roce 1990 zavedl do mezinárodních vztahů pojem měkké síly, je představitelem neoliberálního institucionalismu (globalizace, mezinárodní bezpečnost a interdependence) a v příspěvku dokonce obvinil vládu ČLR ze zrady kurzu Teng Siao-pchinga. Den jeho úmrtí (19. února 1997) vybízí i v současné době k zamyšlení nad jeho moudrostí a působením nejenom ve spojení s komunistickou stranou, která si bude připomínat 100 let od založení, ale i co se týče vztahu mezi ČLR a USA a EU.

Strategická koncepce z listopadu roku 2010, podobně jako její předchůdkyně nikdy neidentifikovaly státy nebo bloky, proti kterým stojí NATO. Vždy se psalo o nebezpečí ze šíření jaderných, raketových a podobných zbraní a systémů. Psalo se o nebezpečí mezinárodního a kybernetického terorismu, o fundamentálních ekologických problémech a výzvách. RF a ČLR nebyly oficiálně zmiňovány ve strategické koncepci NATO, o to více ale nová nebezpečí a nové úkoly: kolektivní obrana, krizové řízení a bezpečnost na bázi spolupráce. Z textu vyplývá, že se jedná o celý svět, o spolupráci s nečleny NATO a s mezinárodními organizacemi. Tímto rozšířením úkolů se NATO prakticky a oficiálně stává vojenskou organizací OSN zamířenou pouze na východ a proto zvyšující riziko přímého střetu s RF a potažmo i ČLR. S ohledem na vývoj NATO lze hodnotit novou strategickou koncepci, která má být přijata během summitu NATO v březnu v Bruselu a výroky generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga (1959) následovně:

1) RF a ČLR jsou prvně v historii NATO po rozpadu SSSR oficiálně označeny jako protivníci NATO. Z toho vyplývá oficiální zahájení studené války se všemi následky. 2) Centralizace řízení NATO proběhne směrem na východ do potenciální před frontové zóny v sousedství RF a Běloruska. Otázka, kdo bude platit dislokaci centralizace řízení NATO - aliance nebo postižené státy?, by měla být zodpovězena národními politiky co nejdříve. 3) Sdělení Ukrajině: datum vstupu nevíme, ale pokračujte v reformách a přípravě na členství. Ze sdělení vyplývá příprava ke střetu o Donbas s účastí RF. Střet může být dále internacionalizován a přiblížení válečné fronty v bezprostřední blízkosti hranic RF se tak stane reálným. Podobně by tomu mohlo být i na Kavkaze a v Centrální Asii. 4) NATO zamýšlí internacionalizovat svoji přítomnost v Iráku, v blízkosti Iránu a Sýrie, což plně odpovídá záměru rozšíření sfér vlivu a

působení z doby angažmá v Afganistánu. 5) Bude-li strategická koncepce NATO přijata v dnes známé formě a obsahu znamená to, že Washingtonská smlouva o založení NATO v roku 1949 bude pozměněna a NATO se stane organizací s globálními ambicemi. 6) V kontextu globálních ambicí NATO a Indicko-tichooceánského konceptu USA lze očekávat přítomnost NATO v Perském zálivu. Tím by se uvolnily zdroje pro USA na výstavbu tzv. východního NATO (USA, Japonsko, Indie a Austrálie) s těžko představitelnými následky pro EU a zbytek Evropy. 7) Formování různých druhů aliancí schopných spojovat konflikty v různých částech světa, historická zkušenost a vojenská praxe nezmiňovat se konkrétně a veřejně před asymetrickými spojenci o podrobnostech plánu a jeho realizaci a praktická nemožnost vystoupení států trpaslíků z NATO, EU a podobných organizací představují dilema, které nemohou řešit známí zkompromitovaní politici bez vize a základní znalosti konceptu anglosaské geostrategie.

V ní se nachází nejvýznamnější práce Halforda John Mackindera (1861 - 1947) Demokratické ideály a skutečnost: studie politiky rekonstrukce. V práci Mackinder tvrdí, že: 1) Kdo ovládá Východní Evropu, ovládá Heartland. 2) Kdo ovládá Heartland, ovládá Světový ostrov. 3) Kdo ovládá Světový ostrov, ovládá svět. Přičemž Mackinder považoval Evropu, Asii a Afriku za jeden světový ostrov, jehož zásadní část tvoří území velice odpovídající současnému Rusku. Proto po první světové válce dokládal nutnost udržet východní Evropu rozdělenou a oddělenou od Ruska, a na Pařížské mírové konferenci oponoval wilsonovskému idealismu na základě zeměpisného determinismu. Ignorovat nelze ani Karla Ernsta Haushofera (1869-1946), Carla Schmitta (1888-1985) a koncept Rimland prosazovaný Nicholasem Johnem Spykmanem (1893 - 1943).

Již proto v předvolebních kampaních politických stran v SRN, ČR a jinde v EU by měli kandidáti a příznivci politických stran a voliči si uvědomit, že na cestě k přímému střetu NATO s RF a potažmo s ČLR se rychlost jízdy zvyšuje nejpozději od roku 2014. Rychlost je udržována strategií národní bezpečnosti USA z prosince roku 2017, ve které RF a ČLR byly označeny jako revizionistické státy ohrožující světový řád, a referátem z listopadu 2020 nazvaném NATO-2030 (společně v nové éře). Z uvedeného vyplývající otázky mají osudový charakter. Bohužel unikají pozornosti veřejnosti v době pandemie strachu z covid-19, vnitropolitických sporů, skandálů a podezírání. Protože již povrchní odpovědi na otázky nenabízejí žádný komfort, co se týče indikovaného střetu NATO s RF o Evropu a třetího střetu v informačně propagandistické sféře, bylo by nezodpovědné od politiků a jejich poradců se vyhýbat možnosti a pravděpodobnosti, že Evropa nepřežije. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
22.02.2021


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPaříž zaujímá první místo v seznamu nejnebezpečnějších měst ve Francii   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 11:16:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hlavní město Francie je nejnebezpečnějším městem, kde se žije, a pokud jde o kriminalitu, předchází předměstí Bobigny a Marseille, píše CNEWS. Podle výpočtů publikace je každý sedmý Pařížan vystaven riziku, že se stane obětí trestného činu.

Při stěhování do jiného města se nejvíce otvírá otázka, jak bezpečné bude žítí na novém místě.

Nikoho nepřekvapí, že francouzské hlavní město je na vrcholu. Podle publikace došlo v roce 2019 v Paříži k 314 530 trestným činům a deliktech pro více než 3 miliony obyvatel. V tomto městě je tedy každý sedmý člověk vystaven riziku útoku.

Na druhé místo v tomto žebříčku se dostal nechvalně známý Bobigny a departement Saint-Saint-Denis. Tam v roce 2019 připadlo na 15 044 166 obyvatel 150 176 trestných činů a přestupků, takže riziko útoku je 1 z 10.

Marseille uzavírá první tři z nejnebezpečnějších měst ve Francii: v roce 2019 zde bylo počítáno 155 948 trestných činů a přestupků na 1 996 351 obyvatel. Podle výpočtů webu by v departementu Bouches-du-Rhône, kde se tento přístav nachází, mohl být porušovatelům zákona poškozen 1 ze 13 Francouzů.

Nakonec byli Lyon a Montpellier ve čtvrté a páté linii. Čím více lidí na metr čtvereční žije v konkrétní zeměpisné oblasti, tím více trestných činů tam je spácháno, uvádí CNEWS na závěr.

Na celou věc je jedna odpověď, proč tomu tak je! V těchto regionech žije nejvíce imigrantů!!!


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVe Velké Británii jsou kvůli koronaviru zakázané svatby, tedy až na určité výjimky, které jistě neuhádnete…   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 07:54:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve Velké Británii zakázala vláda v rámci koronavirového lockdownu uzavírat svatby. Existují ale výjimky. Ty jsou jednak oficiální z mimořádných důvodů jako smrtelná nemoc v terminálním stádiu a tyto svatby smí mít maximálně 6 účastníků. Pak jsou ty neoficiální, zde hraje prim židovská komunita. Nedávno policie na základě udání přerušila svatbu asi 150-200 svatebčanů bez masek z řad ortodoxních Židů v londýnské čtvrti Stamford Hill. Zde vesele tančili svatebčané jakoby ani žádná koronavirová pademie neřádila (video v článku zde: https://www.bbc.com/news/uk-56040572 ).

Pikantní je, že svatba proběhla ve škole Yesodey Hatorah Girls’ Senior School, kzterá současně slouží jako odběrové místo na covid testy! Rabín místní ortodoxní komunity Avrohom Pinter dokonce před 10 měsíci zemřel na koronavirus. Policie objevila svatbu na základě udání. Pořadatelům hrozí údajně pokuta až 10 000 liber. Zda jí ale dostanou je zcela jiná věc. Všichni jsou si rovni, ale někteří si zde jsou víc rovni. Přesně jak napsal G. Orwell ve Farmě zvířat (animal farm).

Podle informací ze židovské komunity zde v Londýně se podobné svatby a další hromadné události v ortodoxní židovské komunitě konají zcela pravidelně. Podle oficiálních údajů mají kvůli tomu ortodoxní Židé výrazně vyšší procento pozitivně testovaných (64%) než zbytek britské populace (11%).

Aron G.
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolsko si oficiálně stěžuje na urážlivé útoky proti polským politikům během německého karnevalu   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 07:44:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Polská ambasáda v Německu si oficiálně stěžovala na jeden z 8 alegorických vozů během tradičního karnevalu v Düsseldorfu. Alegorický vůz prezentoval polského předsedu vládní strany PiS J. Kaczynského jak křížem zatlouká hřebík do prsou ženy. Na té je napsáno “právo na potrat”. Je to reakce propotratových sil v celé západní Evropě na vyhrocenou situaci v Polsku, kde po přijetí protipotratového zákona (z důvodu ochrany života počatého dítěte) zahájily feministické síly podporované ze zahraničí agresivní kampaň proti vládě a polské katolické církvi.

Tradiční karneval byl letos kvůli nekonečnému korona lockdownu omezen pouze na 8 vozů a byl zcela bez diváků. Podle organizátorů a autora vozu J. Tylliho bylo cílem zaútočit na polskou vládu a podporovatele omezení potratů.

Konzervativní polská vláda se začíná velmi významně emancipovat a získávat zpět svojí suverenitu. Podobné diplomatické gesto by bylo ještě před 5 lety nemyslitelné. Dovede si čtenář představit podobnou reakci od “české” vlády? Já nikoliv, té je služba cizím pánům nejvyšším zákonem.

Milan v Německu
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBill Gates řádil na americké televizi a oznámil, že lidé budou potřebovat 3. dávku vakcíny ještě tento rok!   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 07:38:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bill Gates řádil na americké televizi a oznámil, že lidé budou potřebovat 3. dávku vakcíny ještě tento rok! Jeho nadace financuje a koordinuje klinické testy mutací SARS-Cov-2 v Jihoafrické republice, podle závěrů studie se rozhodne, jak často se budou muset lidé vakcinovat! Na dotaz redaktorky odpověděl, že lidé budou potřebovat nejen 3. dávku současné vakcíny, ale dost možná i úplně novou a vyladěnou vakcínu při dalším přeočkování za rok nebo rok a půl! Lidé se prý budou muset očkovat tak dlouho, dokud se nepodaří virus z lidských těl vymýtit!

Americký miliardář, zakladatel Microsoftu, filantrop a zanícený amatérský epidemiolog Bill Gates před 5 dny opět zářil na americké televizi. Nebylo to ale záření pro každého, pro mnoho lidí to bylo spíš řádění, protože v Americe se situace utrhla ze řetězu a šílenství s vakcínami zaplavuje média a vakcinace se stává společensky módní záležitostí. Jenže s příchodem mutací viru se situace komplikuje a zfanatizovaná americká média mají obavy, že vakcíny nebudou fungovat proti jednotlivým variantám koronaviru, které se začínají šířit ve světě. Mezi ty nejnebezpečnější patří jihoafrické a brazilské mutace.

Bill Gates byl pozván do pořadu CBS, aby pohovořil o více tématech, ale především vakcinace byla tím hlavním, co okamžitě začalo rezonovat americkými médii. Bill Gates totiž naznačil, že lidé budou potřebovat ještě tento rok 3. dávku vakcíny, aby měli ochranu proti koronaviru, přičemž Gatesova nadace financuje v Jihoafrické republice klinické studie vakcín, aby se zjistilo, jak fungují proti virovým mutacím.

VIDEO ZDE: https://rumble.com/ve1wyl-bill-gates-oznmil-e-lid-zejm-dostanou-3.-dvku-vakcny-jet-tento-rok.html

V rozhovoru zazněla zajímavá informace, že Bill Gates pravidelně telefonuje s hlavním americkým epidemiologem a mluví spolu o situaci a konzultují otázky vakcinace. Dr. Anthony Fauci, který je přezdívaný jako Doktor Smrt, je známý svými styky s Billem Gatesem a všechna opatření přijímaná v USA jsou de facto přímo z hlavy Gatese, resp. farmaceutické lobby, která stojí v pozadí za tímto samozvaným odborníkem na epidemie. Gates tak v podstatě je pouze loutka americké farma lobby. Ovšem ne tak docela. Tato loutka pumpuje do vakcín a výzkumu miliardy dolarů z vlastních zdrojů.

Oni vědí, že virus nějakým způsobem mutuje, ale jejich řešením je více vakcíny, ještě navíc 3. dávka, jako kdyby to mělo mít nějaký jiný účinek než dosud. Původně se tvrdilo, že jakmile lidé budou očkováni, všechno se pro ně vrátí do starých kolejí. Jenže sliby se slibují a blázni se radují. Lidé v USA jsou očkováni, ale nic se pro ně nemění a dokonce pořád musí nosit roušky, a už ne jenom jednu, ale dokonce 3 roušky přes sebe, jako zavedli starostové některých amerických měst. Čím vice vrstev roušek, tím více Adidas!

Nemocnice najímají ochranky na chytání lidí s mobily

Lidé dostanou vakcínu a nic se pro ně vůbec nemění. Pouze mají pocit, že jsou před něčím chráněni. Ale před čím? Jak to, že tolik lidí bez vakcíny nemá žádné příznaky, a proč tolik pozitivně testovaných lidí nemá žádné příznaky? Protože císař je nahý! Všichni se tváří, že někde je virus v roli zabijáka, a přitom nemocnice jsou prakticky prázdné, pouze ochranky nemocnic mají příkaz zadržet každého, kdo by v nemocnici byl přistižen, že kamerou v mobilu něco natáčí, např. prázdné chodby, prázdné haly, prázdné pokoje atd. V pátek jsme dostali do redakce informace o těchto nových opatřeních ředitelů některých českých nemocnic.

To samé se týká krematorií, kde je kapacita na 20% a přitom média vykreslují informaci o kolabujících spalovnách, že se musí objednávat chladící vozy na mrtvoly, protože krematoria nestíhají spalovat. Úplně tentýž podvod na jaře minulého roku zažila Itálie, kdy italská krematoria ze dne na den zavřela své brány se slovy, že mají plno a už nespalují, ale potom se ukázalo, že krematoria dostala mohutné kompenzace od italské vlády přednostně a dopředu, takže italská alternativa okamžitě pojala podezření, že krematoria dostala zaplaceno právě proto, aby zavřela. Tím byla mezi italskou veřejností úspěšně rozpoutána hysterie.

Když nezabírá hysterie s přeplněnými nemocnicemi, přichází na řadu středověká metoda mrtvol bez pohřbu

Napsal nám do redakce psycholog, odborník přes behaviorální studia a mimochodem uvedl, že rozpoutání hysterie mezi populací se již ve středověku provádělo nikoliv přes počty nemocných nebo nakažených, ale přes navršené a nepohřbené mrtvoly. Panika a hysterie ve středověku se nešířila, když ve městě vypukly nákazy nemocí, ale v okamžiku, kde Arcibiskup zakázal pohřby, protože na město byla uvalena klatba. Jakmile se rozkřiklo, že hřbitovy jsou zavřené, že se nesmí pohřbívat, rozpoutala se panika.

Vůbec nic se od středověku nezměnilo. Vlády proti svému obyvatelstvu i dnes používají hrozby selhávajících pohřbů a spalování těl na vyvolání paniky. Pokaždé, když se něco takového objeví, vyvolá to děs a hrůzu, že pandemie si vybírá strašné oběti. Přitom celé je to divadlo. Virus totiž nezabíjí, jak bylo původně globalisty plánováno.

Mluvil jsem o tom již v pátek na SVCS, že je velmi pravděpodobné, že to, co jsme viděli ve Wuhanu vloni počátkem roku, ty lidi padající na ulici a na místě umírali, ty zaplavené haly nemocnic, kde lidé leželi ve vstupních halách a na chodbách na podlaze a přetahovali se o kyslíkové bomby, tohle se podle všeho mělo rozšířit do celého světa a virus měl nastartovat velké vymírání a redukci populace podle plánu na Georgijských kamenech, tedy redukce světové populace na 500 milionů obyvatel.

Jenže, něco se stalo a virus ztratil lethalitu a účinnost. A ztratil ji tak moc a tak rychle, že politici a režimy, které se na podvodu podílí, musejí celou pandemii fejkovat, falšovat, za brutální pomoci médií zveličovat, a totálně umlčovat všechny, kteří křičí, že císař je nahý. Jakmile zakřičíte, okamžitě vás smažou. Znovu je třeba si zopakovat, že v tom jedou všichni.

Namísto uvolnění po příchodu vakcín přichází ještě větší lockdowny a ještě větší teror obyvatelstva mířený už i na děti

Politici jako na povel vloni koncem zimy zavřeli ekonomiky a začal teror. Logika a zdravý rozum zmizely. Dnes po nich není ani památky. Vládne hysterie a propaganda. Bylo to naplánované a zorganizované. Šijte roušky! Společně to zvládneme! Taková hesla zaplavila celou západní civilizaci. Uběhl rok, lidé už dostávají ty zázračné vakcíny, ale místo návratu k normálu slyšíme co? Noste dvě roušky! Noste respirátory! Testujte děti ve školách! Očkujte se třetí dávkou! Takže po roce nepřišlo žádné uvolnění, žádné světlo na konci tunelu, kdepak. Ten tunel je temnější a tmavší než kdykoli předtím a dost lidí začíná panikařit.

Český ministr vnitra už čelí dokonce protestům před svým domem, podobně jako slovenský premiér Igor Matovič, který svoji ulici uzavřel policií a tajnou službou, protože situace začíná pomalu eskalovat. Lidem začíná docházet trpělivost, a už zdaleka to není kvůli tomu, že by lidé byli netrpěliví, ale kvůli tomu, že opatření se zostřují, utahují se šrouby, a to navzdory tomu, že už jsou vakcíny a mělo by se všechno vracet k normálu.

Namísto toho je všechno ještě horší, už dokonce i malé děti se mají testovat dvakrát týdně a rodiče už toho mají dost. Bill Gates je hlavním propagátorem procesů vakcinace. Když on mluví o 3. dávce vakcíny do konce tohoto roku, můžete na to vzít jed, že to samé bude i v Evropě. A dost lidí si uvědomí, že i celý tento rok bude jeden velký lockdown a další utahování šroubů a omezování svobod pohybu a práv člověka.

Císař je nahý, ale kdokoliv to zakřičí nahlas, je umlčen a umlácen. Takhle ta pohádka přitom vůbec končit neměla

Zatímco v ČR řeší epidemiologové otázku, jestli očkovat dvěma dávkami nebo jenom jednou, protože vakcín je nedostatek a většina jich končí v Izraeli a v USA, tak Bill Gates už dopředu oznamuje, že lidé budou potřebovat třetí dávku. Dosud netuší, jak často se lidé budou muset přeočkovávat, jestli 1x ročně, nebo jednou za rok a půl či podobně, ale nic nenasvědčuje tomu, že svět se vrátí do normálu. To si může myslet jenom nějaký patologický naivista, který dosud žil na nějaké jiné planetě. Všechno, co se děje okolo vakcín, je proces Total Control obyvatelstva, které lze snadno omezovat na právech a svobodách pod rouškou virové hrozby. A tu hrozbu od chvíle záběrů z Wuhanu z počátku loňského roku už nikdo nikde jinde neviděl.

A tak nastupuje divadlo, přetvářka, všichni tvrdí, jak je virus zlý, všichni se bojí říct nahlas pravdu, takže jenom občas zazní výkřik, že císař je nahý, ale na rozdíl od té pohádky nedojde k prozření ostatních lidí, ale naopak dojde k umlácení a umlčení křiklouna, že co si to dovoluje zpochybňovat oficiální informace WHO! A když se lidé neozvou, tak vám globalčiky sáhnou i na vaše děti. Začnou jim strkat laboratorní a bůhví v čem vymáchané špejle do nosu. A to jenom kvůli tomu, že lidé drží ústa a krok.

Pokud provedete inspekci jakékoliv nemocnice v ČR, uvidíte ticho, prázdno, klid, nikde ani stopa po nějaké krizi. A pustíte televizi a tam záběry a narativ jako z hororu. Takže, co přijde příště? Tři roušky v ČR přes hubu! Ne, čtyři, na podzim po volbách! Respirátor a roušku přes něj! Lidé budou nosit klidně i pytle na hlavě, když to nařídí hygienik, že to zastaví 90-nanometrovou částici viru! Takže v takové zemi zařvat, že císař je nahý, je už de facto činem sebevraha.

-VK-Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV liberálně demokratickém Německu přestávají lékaři ošetřovat politiky opoziční AfD!   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 07:30:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Liberální demokracie se stále více začíná podobat podivné totalitě, kde jsou lidé s “nesprávnými” názory nejenom umlčováni a trestně stíháni, ale už je odmítají ošetřovat i lékaři.

Vyprávět by o tom mohla regionální politička opoziční proti imigrantské AfD Andrea Zürcher (37) ze západoněmeckého Waldshut, která bude za AfD kandidovat do Bundestagu (německý parlament). Opoziční politička trpí chronickými potížemi a proto musí absolvovat pravidelné lékařské kontroly u “praktického” lékaře (Hausärzt). Minulý čtvrtek ale nevěřila svým uším, lékař jí informoval, že jí kvůli jejím politickým názorům již nebude ošetřovat! Prý se o jejích politických aktivitách dočetl v novinách a vyřazuje jí tedy ze své praxe. Oficiálně je něco podobného sice německými zákony zakázáno, ale kdo by si tím lámal hlavu! Politička sice podala na lékaře trestní oznámení, ale dá se předpokládat, že bude odloženo. Stejně jako nikdy nejsou dopadeni útočníci, kteří přepadají politiky AfD, či zapalují jejich auta a domy. V německém alternativním tisku se otevřeně hovoří o spolupráci části německých bezpečnostních složek a Antifou a imigrantskými gangy, které teror proti AfD vykonávají. Jaký je vlastně rozdíl mezi komunistickým režimem a liberální demokracií v otázce svobody slova a politického projevu?

Milan v Německu
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZ Evropy se stává antikoronavirové vězení   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 04:21:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Koronavirus zcela zlikvidoval představu o proslulých evropských svobodách – v zemích Evropské unie je nyní zaveden přísný zákaz vycházení, porušitelům antikoronavirových zákazů hrozí gigantické pokuty, a dokonce dlouhé roky za mřížemi. Obzvláště ostře toto dění vypadá ve srovnání s opatřeními v Rusku.

Velká Británie

Není to tak dávno, co Velká Británie zpřísnila tresty za porušení karantény při příjezdu do země. Do britského seznamu zemí neúspěšných v boji proti koronaviru patří 33 států, konkrétně země Jižní Ameriky a Afriky a také Portugalsko – u Britů nejpopulárnější místo pro odpočinek. Britové, kteří se vrací z těchto zemí, jsou povinni informovat o návštěvě země ze seznamu nejpozději 10 dní před příletem. Po příletu do Velké Británie musí pobývat v izolaci 10 dní ve speciálním hotelu. Přičemž musí zaplatit 1750 liber (asi 179 tisíc rublů) za dobu povinného pobytu. Těm, kteří se odváží zalhat o navštívené zemi, hrozí odnětí svobody až 10 let.

Kromě toho mají občané po návratu povinnost absolvovat tři testy na COVID-19. První – 72 hodin před návratem do vlasti, druhý a třetí – už po přeletu hranice. Zde se také uplatňuje vlastní systém pokut. V případě, že dotyčný neabsolvoval první test, musí zaplatit 1000 liber (asi 102 tis. rublů). Pokuta pro občany, kteří neabsolvovali druhý test, činí 2000 liber a prodlužuje povinnou karanténu na 14 dní. Nakonec za odmítnutí projít třetím testem na přítomnost koronaviru hrozí pokuta až 10 tisíc liber (asi jeden milion rublů).

Desetitisícová pokuta mimochodem funguje i případě jiných druhů porušení karanténních opatření. Například, pokud člověk odmítl pobyt v izolaci. Nebo pokud pořádá večírek, kterého se účastní více než 30 lidí. Za překročení limitu počtu 15 hostů je pořadatel pokutován 800 librami (asi 82 tis. rublů).

V tomto okamžiku je ve Velké Británii uplatňován režim přísné izolace. Opustit dům je možné pouze ve výjimečných případech – za účelem nákupu předmětů denní potřeby nebo cesty do práce.

Irsko

V Irsku byl vyhlášen tzv. 5. stupeň – plán vlády pro realizaci těch nejpřísnějších opatření. Pro občany znamená režim úplné izolace: opuštění domu je povoleno pouze v případě krajní nutnosti. Všichni pracují distančně, vzdálit se od domu je možné pouze do 5 km. Při nedodržení těchto opatření může pokuta dosahovat až 500 eur (asi 45 tisíc rublů).

Na svatbě může být přítomno nejvýše 6 osob, na pohřbu nejvýše 10. Muzea, obrazové galerie, posilovny a bazény jsou zavřeny, jsou zakázány skupinové sportovní aktivity, včetně těch, které se provozují ve venkovních prostorách.

Francie

Ve Francii platí zákaz vycházení od 18 do 6 hodin. Opustit dům lze jen na speciální povolení při zvláštní potřebě (existuje 8 oficiálních důvodů). Patří mezi ně naléhavá návštěva lékaře, cesta do práce nebo za účelem dostavení se na výzvu soudních a administrativních orgánů a venčení domácího zvířete ve vzdálenosti do 1 km od místa bydliště. Pokud by občan vyšel na ulici bez povolení, nemine ho pokuta vy výši 135 eur (asi 12 tisíc rublů). Jestliže porušitel vyšel na ulici bez povolení podruhé, pokuta už bude činit 200 eur (asi 18 tisíc rublů).

Za třetí porušení pravidel v období 30 dní hrozí 6 měsíců ve vězení a platba pokuty 3750 eur (asi 336 tis. rublů).

Lidé pracují distančně, zatímco děti chodí do školy. Výuka na univerzitách probíhá prostřednictvím internetu a do knihoven se povoluje přístup pouze po předběžném zápisu. Bary, posilovny, kina, divadla a muzea jsou zavřena. Všechny obchody zavírají po 18. hodině. Je zde také povinnost nošení roušky pro osoby starší 6 let. Nedodržení tohoto pravidla je rovněž pokutováno.

Itálie

V zemi platí do 30. dubna režim výjimečného stavu. Italské území je rozděleno na epidemiologické zóny a každé barvě zóny odpovídá určitý scénář boje proti nemoci COVID-19. „Červené zóny“ jsou regiony vysokého nebezpečí. Zde fungují nejpřísnější omezení. Jejich obyvatelé mají povinnost zůstávat doma. Opustit byt je možné pouze pro cestu do zaměstnání, k lékaři nebo za nákupy pro zboží denní potřeby. „Oranžová zóna“ umožňuje přemisťování v rámci regionu, žlutá- mezi oblastmi, avšak v obou zónách jsou zavřena všechna kina, divadla muzea. O jídle v restauraci „jako za starých dobrých časů“ můžete zde zapomenout: stravovací zařízení fungují pouze prostřednictvím výdejních okének nebo s rozvozem domů.

V „bílých zónách“, kde je úroveň rozšíření infekce velmi nízká, je stejně povinné dodržovat základní pravidla: nošení roušek a rukavic a také dodržování osobního odstupu půl metru.

Kromě toho je zaveden celostátní zákaz vycházení od 22 do 5 hodin. A dokonce v tomto čase platí určitá omezení. V „oranžových zónách“ je například povoleno pouze jednou během tohoto času navštívit cizí dům. To znamená, že pokud jste se ráno rozhodli navštívit rodiče, nemůžete se večer zastavit u kamaráda.

Belgie

V Belgii rovněž platí zákaz vycházení od půlnoci do 5 hodin ráno. Ale toto opatření se nevztahuje na ty, kteří v té době cestují do zaměstnání nebo kteří se vracejí domů. Ačkoliv obchody jsou otevřené, lidé musí nákupy provádět jednotlivě. Pokud jsou v rodině děti mladší 18 let, mohou jít s vámi. Ve všech obchodech se nesmíte zdržovat více než 30 minut. Stejně jako v jiných evropských zemích tady kavárny a restaurace vydávají jídlo pouze přes okénko.

Každý má právo být v těsném kontaktu s jedním stálým člověkem. Jestli rodina zve někoho na návštěvu, pak každý její člen má právo na kontakt právě s jedním člověkem. V případě, že člověk žije sám, může pozvat hosty dva. Avšak oba hosté by se neměli k sobě přibližovat. Při procházce s přáteli po ulici je povinností zachovávat s nimi vzdálenost půl metru. Samostatnou skupinu pak můžou tvořit nejvýše čtyři lidé.

Rakousko

Od 20 do 6 hodin je Rakušanům zakázáno vycházet z domu. Koncerty, představení a další veřejné akce jsou zrušeny. Většina obchodů je zavřena. Pro návštěvu kadeřníka je podmínkou předložení negativního testu na COVID-19. Ve veřejné dopravě a na dalších místech je vyžadováno nošení respirátorů typu FFP2. Lidé musí dodržovat dvoumetrovou vzdálenost.

Za nedodržení izolačních opatření můžete dostat pokutu ve výši 1450 eur (asi 130 tis. rublů). Kromě toho existuje možnost dostat se za mříže. Pokud občan odmítá dodržovat zákaz vycházení, dostane pokutu 150 eur (13,5 tis. rublů). Nepoužití roušky nebo její nošení s odhaleným nosem nebo ústy je pokutováno 50 eury (4,5 tis. rublů). Při nedodržení vzdálenosti jednoho metru dostane dotyčný pokutu ve výši 100 eur (9 tis. rublů).

Tisíce Rakušanů protestují proti vládním omezením v souvislosti s COVID-19. Stávkující záměrně přicházejí bez roušek a nedodržují sociální vzdálenost. V současnosti země prochází třetí koronavirovou vlnou.

Nizozemsko

V zemi platí zákaz vycházení od 21 do 4:30. Lidé mohou opouštět svoje bydliště pouze proto, aby se přemístili do práce, aby vyhledali lékařskou pomoc nebo pro pomoc příbuznému v těžké situaci. V provozu jsou pouze obchody s potravinami a lékárny. Všechna stravovací zařízení fungují přes výdejní okénka. Rodina může přijmout nejvýše jednoho hosta denně. Za porušení zákazu vycházení nebo za nepoužívání roušky se ukládá pokuta 95 eur (8,5 tis. rublů).

Rusko

Evropské státy musely zpřísnit karanténní opatření z celé řady důvodů. Za prvé vakcinace v Evropě začala mnohem později z důvodu zpožděného dodání vakcín. Za druhé množství vakcín je zoufale nedostatečné. Je nutné tím nějakým způsobem probruslit a zajistit pro obyvatelstvo alespoň první dávku jako částečnou záchranu, dokud se nedočkáme nových vakcínových dodávek. Nakonec je problém i čekání ve frontách. Pro vakcinaci je potřeba přihlásit se na termín, který bude přístupný až za několik týdnů.

Snadno si můžeme povšimnout, že dění v Evropě je pro obyvatele Ruska opravdovou exotikou. V Rusku se dnes život jeho obyvatel vrací postupně k předešlému stavu: opět jsou otevřená muzea a divadla a žáci a studenti se vrátili k prezenční výuce. V Udmurtsku a Čečensku je už zrušen režim nošení roušek.

Po celé zemi se provádí vakcinace obyvatelstva. Každý zájemce se může objednat k vakcinaci na portálu státních služeb. Celý proces zabere jen pár minut. Variantou je telefonické objednání, emailem nebo osobně ve škole nebo na poliklinice. Ke konci ledna r. 2021 je v regionech Ruska více než tři tisíce očkovacích míst a jejich počet se neustále zvyšuje.

Viktoria Michajlova

Европа превращается в антикоронавирусную тюрьму vyšel 14.2.2021 na vz.ru. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2021/02/8614-z-evropy-se-stava-antikoronavirove-vezeni.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSlováci můžou a my ne?!   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 04:16:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lékaři po celém světě stále hledají levný léčivý přípravek, který by každý, kdo se nakazí virem SARS-CoV-2, mohl bezpečně užívat.

Tedy lék, který by zabíral ihned po zjištění příznaků a mohl by zabránit vypuknutí vážného průběhu nemoci. A mezi takovéto léky, které upoutaly pozornost vědeckých týmů, patří dnes v mnoha státech diskutovaný ivermektin. Nedávno bylo prokázáno, že ivermektin má širokou škálu antivirových aktivit in vitro a je inhibitorem SARS-CoV-2.


Toto širokospektré antiparazitikum, běžně užívané třeba proti svrabu, by mohlo snížit úmrtnost hospitalizovaných pacientů až o 80 procent, jak uvedl virolog Andrew Hill z univerzity v Liverpoolu.

Ivermektin by totiž podle některých vědeckých studií měl být schopen zredukovat množství virové RNA až 5000krát. A díky tomu byla podle posledních zpráv také u některých pacientů s covidem zaznamenána až nečekaně rychlá vyléčení.

Naše sdělovací prostředky se zpožděním, ale přece, nás již informovaly o tom, že slovenské ministerstvo zdravotnictví vydalo 26. ledna souhlas s dočasným používáním ivermektinu i s dovozem jeho tablet v balení jak pro nemocnice, tak pro lékárny. Zde je uveden odkaz na článek s videem, kde si může každý poslechnout, co že o tomto léčivu říká přednosta kliniky anesteziologie a intenzivní medicíny Východoslovenského ústavu srdečních a cévních nemocí docent MUDr. Pavol Török, CSc. V jeho ústavu na sobě ivermektin, dovážený z Rakouska, úspěšně vyzkoušelo několik lékařů, kteří onemocněli covidem-19, načež ho při léčbě covidu začali používat.

A není bez zajímavosti, že MUDr. Šimon Reich, chirurg z pražské VFN, na svém twitterovém účtu vyzývá již víc jak týden naše ministerstvo zdravotnictví, aby ivermektin nakoupilo a aby ho Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil k používání pro léčbu covidu-19: „Slovensko používání ivermektinu v nouzi dočasně povolilo, ale my stále spíme. Není stoprocentní, že to funguje. Ale je to velmi nadějné a mělo by se to ověřit v praxi, protože stejně žádnou jinou takto účinnou léčbu nemáme. Toť můj a zdaleka nejenom můj názor.“

Proti podávání tohoto léku se však u nás postavila Společnost infekčního lékařství. Potvrdil to její člen a přednosta Infekční kliniky FN Brno Petr Husa, který k tomu podotkl: „Vůbec nevím, kdo tento starý lék resuscitoval v nové indikaci.“ Podobně ivermektin odmítá i české ministerstvo zdravotnictví: „Randomizované kontrolované studie s jasnými výsledky zatím chybějí. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání,“ uvedla mluvčí resortu Barbora Peterová.

Naproti tomu MUDr. Andrea Letanovská, PhD., primářka oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny z bratislavského Národního onkologického ústavu novinářům řekla, že ivermektin v jejím ústavu pacientům s covidem podávají už dva týdny. K čemuž podotýká: „Není to žádná neověřená novinka. Bezpečnost ivermektinu je dokázaná. Jeho účinnost u covidu se ještě musí potvrdit na velkých studiích, ale v této chvíli se to jeví tak, že pacienty zbavuje viru. Musí se však dostat k pacientům včas, když pacienti začínají mít příznaky zápalu plic nebo průdušek a mají vysoké teploty.“

Některé z vědeckých týmů předpokládají, že ivermektin ve skutečnosti interaguje s vrozeným imunitním systémem člověka. Výsledky několika randomizovaných studií a retrospektivních kohortních studií užívání ivermektinu u pacientů s covid-19 byly již publikovány v recenzovaných časopisech, nebo byly zpřístupněny jako předtisky před řádným recenzováním. Některé z klinických studií neprokázaly žádné výhody nebo zhoršení onemocnění po použití ivermektinu, zatímco jiné uváděly kratší dobu do vymizení projevů onemocnění covid-19, větší snížení hladin zánětlivých markerů, nebo nižší úmrtnost u pacientů, kteří dostávali ivermektin, než u pacientů, kteří dostávali srovnávací léky nebo placebo. V současné době probíhá nebo se vyvíjí několik klinických studií, které hodnotí použití ivermektinu k léčbě covidu-19.

Jinak řečeno, ivermektin je lék bezpečný, i když jistě ne zázračný. Nevidím tak, jako celá řada našich lékařů, zásadní důvod, proč by i u nás nemohl být uveden do klinické praxe, tedy co by bránilo našim zdravotníkům v situaci, kdy tonoucí se i stébla chytá, podávat ivermektin pacientům s covidem. Nebo že by u nás úřední šiml až tolik řehtal, či je snad za tím ještě něco jiného? Samozřejmě to u nás v řádně kontrolované studii s ivermektinem nakonec může dopadnout jak s hydroxychlorochinem Donalda Trumpa. Ale tak už to ve vědeckém poznávání chodí. Něco se potvrdí, něco se vyvrátí, někdy se objeví světýlko na konci tunelu, někdy jen slepá ulička.

Ovšem při lavině britské mutace viru, řítící se naší republikou, by tu nejhorší variantu představovalo další posedávání s rukama složenýma v klíně.

Autor: Karel Wágner

Zdroj: https://karelwagner.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=766111

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOdtrhne se Katalánsko?   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 04:13:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Problémy s pandemií poněkud odsunuly do pozadí touhu Katalánců po nezávislosti na Španělsku, nicméně regionální volby ze 14. února dokázaly, že strany usilující o samostatnost mají nadále převahu, přestože zvítězili vládní socialisté podporující jednotu země.

Vítězství socialistů, debakl liberálů

Katalánská odnož Španělské socialistické dělnické strany (PSC-PSOE) zaznamenala prudký nárůst popularity a se ziskem 23 % hlasů a 33 mandátů si oproti posledním volbám z prosince 2017 polepšila o téměř 14 %, což ji katapultovalo na první místo. Oproti tomu vítěz minulých voleb – liberální strana Občané (Ciudadanos) se z 25,4 % propadla na 5,6 %, přišla o 30 poslanců a udržela si jich pouze šest. Tento trend je ovšem patrný v celém Španělsku, kde socialisté dominují průzkumům předvolebních preferencí, zatímco liberálové významně upadají.

Separatisté versus postfrankisté

Druhé a třetí místo obsadily dvě separatistické formace – sociálně demokratická Republikánská levice (ERC) s 21,3 % a 33 mandáty a nová strana bývalého katalánského prezidenta a politického vězně Carlese Puigdemonta Společně pro Katalánsko (JxCat) s 20 % a 32 poslanci. Co do počtu mandátů tak jsou výsledky prvních tří stran zcela vyrovnané. S velkým odstupem následuje krajně pravicové uskupení Vox, které se se ziskem 7,7 % a 11 mandátů do katalánského parlamentu probojovalo vůbec poprvé. Vox kandidovalo s heslem „Získat Katalánsko zpět!“ a patří tak k tvrdým unionistům a nejhlasitějším odpůrcům nezávislosti země.

Lidovci na chvostu

Do regionálního parlamentu se dostaly ještě tři další strany. Separatistická, krajně levicová, antikapitalistická a euroskeptická Kandidátka lidové jednoty (CUP-G) se ziskem 6,7 % a 9 mandátů, dále levicová koalice v čele s lokální odnoží hnutí Unidas Podemos (ECP-PEC) sdružující další drobné ekologické a ekosocialistické formace, jež dosáhla na 6,9 % a 8 křesel. Nejmenší zastoupení – 3 poslance (3,8 %) – bude mít v regionu krajně nepopulární, avšak v celostátním měřítku druhá nejsilnější, unionistická Lidová strana (PP).

Jak by dnes dopadlo referendum?

Sečteno a podtrženo, od minulých voleb posílily separatistické strany, které získaly 4 mandáty navíc. Nyní v 135členném regionálním parlamentu zasedá 74 separatistických a 61 unionistických nebo regionalistických poslanců. Přestože vyhráli socialisté, odmítající secesi Barcelony od Madridu, druzí a třetí na pásce se již dohodli, že vítěze obejdou a budou pokračovat v dosavadní koalici stoupenců nezávislosti. K nadpoloviční většině jim však chybí 3 hlasy, které by mohli získat u Lidové jednoty. Pokud bychom výsledky voleb projektovali do případného nového plebiscitu, voliči hlasující pro separatistické formace představují 50,7 % elektorátu.

Připomeňme, že referendum v roce 2017 bylo provázeno nemístnou policejní brutalitou, perzekucí a vězněním řady katalánských politiků a mlčením Evropské unie a USA, které jinak velmi aktivně mentorují jiné státy (nejčastěji Rusko a Bělorusko) za porušování lidských práv a uvalují na ně sankce.

Filip Andler
Vaše věcSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDemokracie nebo dobře placené podvracení?   
Pridal tk Pondělí 22 únor 2021 - 04:10:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spolehlivě prounijní a všech nápadů z Bruselu se zastávající Euractiv přinesl pěkný článek o tom, jak má vypadat unijní demokracie. Totiž, že každé zemi, která se nehodlá ztotožnit s "evropskými hodnotami", hrozí trest. Nemá už záležet na mínění, zájmech a volbě lidu členské země. Ta se má poddat "zušlechťování" neziskovkami, které sice nikdo nevolil, ale za to jsou financovány ze zahraničí. Nesmí se ani pátrat po tom, kým jsou financovány. Co je vám do toho, kdo provádí v cízím zájmu podvratnou činnost ve vaší zemi?

Ve skutečnosti nejde o "evropské hodnoty", ale "unijní hodnoty", a ty jsou silně protievropské a zavánějí levicovým extrémismem napojeným na zájmy hyperburžoazie, která tyto pomatence financuje. A my se máme podvolit... Nevěříte? Cituji z Euractivu:

"Evropská komise dala dnes Maďarsku dva měsíce na změnu zákona o financování nevládních organizací, který podle loňského verdiktu Soudního dvora Evropské unie porušuje unijní předpisy.

Maďarsko v roce 2017 zpřísnilo dohled nad organizacemi financovanými ze zahraničí. Ty, jejichž roční příspěvek překročí 7,2 milionu forintů (546.000 Kč), se musejí povinně registrovat a také zveřejňovat podrobnosti o svých dárcích. Dotčené spolky musí rovněž na webových stránkách výslovně uvádět, že jsou „organizacemi podporovanými ze zahraničí“.

Soudní dvůr EU však konstatoval, že se jedná o „diskriminační a neodůvodněné omezení“, které je v rozporu se základními právy včetně ochrany osobních údajů a svobody sdružování.

„Evropský soudní dvůr byl jednoznačný – maďarskou vládou uvalená omezení na financování organizací občanské společnosti nejsou v souladu s právem EU,“ citovala místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou agentura DPA. Nevládní organizace jsou podle eurokomisařky nepostradatelnou součástí demokracie. „Musíme je podporovat, nikoliv je potlačovat,“ dodala.

Šéfka evropské kanceláře Amnesty International Eve Geddieová řekla, že „ostudné otravování nevládních organizací v Maďarsku pokračuje už příliš dlouho“.

Komise výzvou reaguje na to, že Maďarsko i po několika předchozích výzvách nerespektuje rozsudek Soudního dvora z roku 2020, podle kterého je zákon o nevládních organizacích v rozporu s unijním právem.

Maďarsku bude hrozit pokuta. Komise v uplynulých letech podala na Maďarsko několik žalob, kterým unijní soud vyhověl. Týkaly se zejména azylové a migrační politiky.

Mnoho maďarských nevládních organizací, na které se vládní restrikce vztahují, je odmítá respektovat, protože považují příslušný zákon za protiústavní. Úřady za to doposud žádnou organizaci nepotrestaly."

Ivan David
Nová republika


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2021
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2067 sec,0.0318 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,373kB