Novinky - Info kuryr
Úterý 19 září 2017
O čem se píše, ale málo (část 1)   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 12:13:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Neodpovím-li sám za sebe, kdo za mě odpoví? Ale odpovídám-li jen sám za sebe, jsem to ještě já? (Talmud, Pirkej Avot 6)

Slovo kabala se objevuje již v tanaitském období, zhruba od přelomu letopočtů až do uzavření Mišny (označující tu část ústní tradice právní povahy, která se netýká výkladu Písma - hebrejsky מִשְׁנָה‎‎, aramejsky מתניתין‎‎), tj. zhruba do počátku 3. stol. n.l. Nemá nic společného s mystikou, jak si mnozí myslí. Termín, který nalézáme i v Talmudu (hebrejsky תַּלְמוּד‎‎), představujícímu soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona a etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné – Divrej kabala, neznamená slova kabaly, nýbrž označuje dvě části hebrejské Bible – proroky a spisy. Slovo je odvozeno z kořene ק-ב-ל, respektive ze slova kibel (le-kabel), které znamená přijmout. Zakladatelé vědy o židovství (Wissenschafft des Judentums) Heinrich Graetz (1817 – 1891) a Leopold Zunz (1794 – 1886) se ke kabale stavěli odmítavě. Prvním vědcem, který se kabalou začal zabývat na vědecké úrovni bez předsudků, byl Gershom Scholem (1897 – 1982). Dnes lze tvrdit, že kabala není judaismu cizí, ale naopak je jeho integrální a živou součástí. Mezi nejznámější učence v českých zemích, kteří se jí zabývali kabalou, patří Maharal (1526 – 1609). Tento legendární vůdce golema, je v židovské literatuře vždy nazýván מהר״ל מפראג – Pražský Maharal. Dále na Krétě narozený a v Praze pohřbený rabín Josef ben Šlomo Delmedigo ((hebrejsky ישר מקנדיא‎‎, 1591 - 1655) a rabín Ješaja Horowitz( (hebrejsky ישעיה בן אברהם הלוי הורוויץ‎‎), autor spisu Šnej luchot ha-brit (Dvě desky smlouvy), který začal psát v Praze a dokončil v Jeruzalémě.

Ze čtyř světů, které se nazývají se Acilut (emanace), Beri'a (stvořené), Jecira (zformované) a Asija (učiněné), Acilut je nejvyšším, zcela duchovním světem. Nižší světy jsou odrazem Acilut (pečetnímu prstenu) a jsou podobny jeho otisku. Asija je svět nejnižší, materiální, ve kterém žijeme a konáme, včetně zpěvu. Ve většině synagog se recitují modlitby a písně, které mají svůj původ v mystice. Jednou z nejznámějších je Lecha dodi, píseň zkomponovaná kabalistou Šlomo ha-Levi Alkabecem. Zpívá se během pátečního soumraku. Proč se zmiňuji o kabale? Vím něco málo o ní. Kromě toho v těchto dnech obdrží prezident Zeman v USA od vlivné židovské organizace Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation vyznamenání: Bojovník za pravdu (Warrior for Truth). Nejenom pro prezidenta osobně může mít vyznamenání větší hodnotu než fotoshop s prezidentem Trumpem. Jeho chování se mi občas jeví jako chování blázna, který ale není blázen. Blázen je nejvyšší karta v kabale. Někdy se mi nabízí i srovnání s českým Honzou. Kráčí s holí a pytlem přes rameno, s malým psem, a má našlápnuto do propasti. Jako archetypu krajanství, příběhu o emancipaci a kolektivní identity, jak se traduje, je Bůh (k němu) milosrdný. Samozřejmě nevím, bude li Bůh milosrdný k prezidentům Trump a Zeman, a také českému Honzovi, až dojde na identitu.

USA – KLDR

Nechat vyhrožovat zničením celého národa beztrestně v dnešní době, napomíná jednání blázna, který ignoruje skutečnosti: 1) KLDR není signatářem smlouvy o omezení jaderných zbraní, 2) KLDR má s ČLR smlouvu o vzájemné vojenské pomoci, 3) na území Koreje byl tisk 300 let před Gutenbergem, celým jménem Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1400 - 1468), vynálezcem technologie mechanického knihtisku. Kromě uvedeného, prezident Trump ignoruje, nebo musí ignorovat možnost existence starých, ale použitelných zbraní, včetně chemických, možnost neexistence tzv. páté kolony v KLDR a mnoho dalšího. Je pochopitelné, že americké vládní a lobbyistické elity nemají ponětí o tom, že obě Koreje spojuje nacionalismus, patriotismus a ve své podstatě i sociální hierarchie. Vojenská rozhodnutí nepřipravuje vůdce Kim Čong-un, ale profesionální vojenská generalita. Rozhodnutí jsou zcela jistě kolegiální. Jsem hluboce přesvědčen, že mnozí američtí analytici nevědí, že státní znak KLDR je kompozice hydroelektrárny v blízkosti hory Pektu osvětlené rudou hvězdou a po stranách ležícími rýžovými klasy. A jaký význam mají jednotlivé části této kompozice, nebudou s pravděpodobností hraničící s jistotou být schopni vysvětlit ani absolventi univerzit. Již tento malý výčet by měl předmětem veřejné debaty nejenom v ČR a EU. Debata by vyjádřila alespoň snahu dokázat, že někdo z místních a evropských elit má selský rozum, a je ochoten si přiznat, že nebude schopný se přemístit na jinou planetu, kdyby se americké elity rozhodli KLDR bombardovat.

USA – ČLR

Připravuje se oficiální návštěva amerického prezidenta Trumpa v ČLR. Předpokládám, že poradce Národní bezpečnosti McMaster a ředitel pro asijský region Matt Pottinger navštíví Peking před prezidentskou návštěvou. Státní sekretář Ross, který se věnuje obchodní části, v kontextu hrozeb USA sankcemi ČLR jak ve spojení s KLDR, tak i finančně – obchodní sférou, nemůže být podle mého hodnocení akceptován čínský protokolem jako osoba, zodpovědná za návštěvu. John Kelly, šéf personálu Bíleho domu, si myslí, že Kushner nemůže být tou osobou organizující návštěvu. A to nehledě na jeho zásluhy o udržení kontaktů mezi vysokými americkými a čínskými úředníky v minulosti, a nehledě na jarní setkání Státního poradce Yang Jiechi (1950) s Jahed Kusherem. Proceduální a jiné otázky přinutí prezidenta Trumpa nechat dceru Ivanku a jejího manžela ve stínu návštěvy. Případně odtud mohou ovládat loutky na scéně. To indikuje i výrok pana Wang Yiwei, experta na mezinárodní vztahy Pekingské Renmin University: Kushner was facing increasing pressure in the US…Zájemci věřící více v obchod s ČLR s pomocí USA, nebo přes USA, mohou požádat o účast v návštěvě: https://www.commerce.gov/ChinaMission2017Application .

Co se týče kryptoměn hlavní bankéři USA jdou proti Bitcoin a dalším kryptoměnám podobně jako ČLR. Ke konci září t.r. musí být v ČLR ukončeny všechny transakce a akce ve spojení s kryproměnami. Rusko váhá a diskutuje o regulaci, protože hlasy spojující investice přes kryptoměnu, tudíž mimo sankční prostor, sílí. Evropské banky, jak jsem nedávno psal v jiném příspěvku, se rozhodly založit své kryptoměny v příštím roce. Bude proto zajímavé sledovat jejich vývoj jako takový, a samozřejmě i reakce ČNB. A aby toho nebylo málo: ČLR se rozhodla obchodovat s futures v renmimbi! Co to znamená, ať si každý sám domyslí. To se nezmiňuji o aplikaci blockchain, a jeho vlivu na celý bankovní sektor. Souhlasu netřeba.

O čem se píše, ale málo (část 2)

USA – ČLR

V kontextu hrozeb sankcemi USA proti ČLR bude zajímavé sledovat, zda si USA uvědomí, že ČLR si nastudovala vše možné i nemožné o sankcích a představitelném chování prezidenta Trumpa. Mohu si proto představit, že ČLR zamává ne zlatým, ale wolframovým kladivem. Pro informaci uvádím, že wolfram byl objeven roku 1781 švédským chemikem Carlem Wilhelmem Scheelem, izolován byl až v roce 1783 Juan Jose D'Elhuayarem a Fausto D'Elhuayarem. Zajímavé ale je, že již v roce 1555 používal rektor školy Johannes Mathesius v Jáchymově pro šedý, obtížně tavitelný kov název wolforma nebo wolfshaar (vlčí vlas). Wolfram nalézá hlavní uplatnění jako složka různých slitin, vojenských nábojů a je využíván při falšování zlatých cihel. Zmiňuji se o wolframu, protože ČLR je prakticky s 85% světové výroby tohoto kovu monopolistou na světě. I proto se mi jeví jako bláznivé ze strany USA hrozit ČLR sankcemi. ČLR by stačilo jenom veřejně pohrozit USA se zvýšením ceny wolframu o 50 procent, aby utichly a začaly mluvit o ekologických problémech spojených s jeho výrobou. Nebudu popisovat další možnosti ČLR, které jsou k dispozici proti USA v případě sankcí nebo urážky cti ČLR. O následcích sankcí ze spojení ČLR a Ruska, nemluvě. Pro politické analytiky nabízím odkazy spojené se sjezdy KS ČLR. V tomto roce lze v usnesení 19. Sjezdu KS ČLR očekávat doplnění ústavy ČLR. Dokazuje to pondělní zasedání ÚV za předsednictví generálního sekretáře KS ČLR, Si Ťin-pinga.

十九大将对党章进行适当修改|十九大|党章_新浪新闻: 【十八大•前瞻】党的十八大将修改党章 重大理论写入党章--理论--人民网-

Podobné se událo před 18. a také 17. Sjezdem KS ČLR.
中共中央政治局研究拟提请十七大修改党章等文件-

Pro spekulativní zamyšlení nabízím Trumpův Twitter. V něm prezident označuje vůdce KLDR Kim Čong-un jako Rocket Man. Nevylučuji, že i CIA analytici si myslí, že Kim Čong-un má v oblibě Elton Johna, a jeho veleznámou píseň I am kidding. Pro občany české kotliny nabízím k zamyšlení skutečnost spojenou se železničním projektem Moskva – Kazaň. Loni projekt domluven, do konce tohoto roku bude odsouhlasen s povolením stavby v 2018. China Railway Group Ltd., státem kontrolovaná společnost, dokázala kvalitou a rychlostí práce přesvědčit i Rusy o výhodách spolupráce. Co s e týče boje s korupcí, pondělní People's Daily sděluje, že 1.409 milion úředníků bylo potrestáno za narušení disciplíny a 92.9% obyvatel ČLR jsou spokojeni s bojem proti korupci. Nejenom občané ČR a Ruska mohou o takových číslech pouze snít.

Kapitál a Rusofobie

V těchto dnes si mnozí vzpomněli 150 let Kapitálu, autorů Marxe a Engelse. Zatím nikde v ČR a SRN jsem nečetl a neslyšel od rusofobů a rusofilů o citátu, který je uveden v obrázku.

Příští rok, 2018 se bude oslavovat 100 let od založení Československé republiky, 170 let od prvního Všeslovanského sjezdu v Praze (1848) a v neposlední řade 740 let od bitvy na Moravském poli (26. srpna 1278), na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dürnkrut a Jedenspeigen, ležícími v Dolních Rakousích, 30 km jižně od Břeclavi. V boji proti sobě stanula spojená vojska římského krále Rudolfa I. Habsburského a uherského krále Ladislava IV. Kumána proti vojsku českého krále Přemysla Otakara II. Přemysl Otakar II je také jedním z témat oslav a tří témat výstavy na pražském Hradě v příštím roce. Chci věřit, že se podaří včas ukončit první dokumentární film o Přemyslu Otakarovi II. Ten může mimo jiné podpořit nejenom školní výuku a turismus ČR, SRN, SR, Itálie, Rakouska a Kaliningradu, ale i regionální spolupráci. 46 českých a 7 zahraničních měst mají možnost se mnou podpořit nejen produkci, ale i myšlenku, která se diskutovala na Všeslovanském sjezdu 1848 v Praze. Tu odmítal pan Engels a potažmo i Marx. Engels to dokumentoval ve svém díle, napsaném v srpnu 1851 až září 1852, nazvaném Revoluce a kontrarevoluce v Německu. Je ironií osudu, že není veřejnost české kotliny informována o myšlenkách myslitelů Engelse a Marxe ve spojení s rusofobií, problémy V4 způsobenými především Polskem, a s rolí ČR v době transformace EU. Transformace EU probíhá prakticky podle scénáře Zánik Západu, napsaného Oswaldem Spenglerem před 100 lety.

Zánik Západu (Untergang des Abendlandes)

Tak se nazývá neznámější dílo Oswalda Spenglera (1880–1936), německého filosofa a spisovatele, který se zabýval dějinami, uměním i politikou. Zánik Západu (1918 a 1922) lze charakterizovat jako pokus o srovnávací studii civilizací, vybízející ke konzervativní revoluci. Světové dějiny se podle Spenglera řídí zákony, podobnými zákonům života. Civilizace se rodí, rostou a hynou, protože ztratily schopnost tvořivě řešit problémy. V Zániku západu Spengler klade vedle sebe kulturní monády a nabízí návody k jednání. Západ se vyčerpal, na místo tvořivé a silné kultury, jak ji ztělesňuje Goethe, postavil slabošskou a rovnostářskou civilizaci s hesly svobody a rovnosti. Budoucnost je podle Spenglera v síle. Je-li současnost kulturně málo plodná, musí tím víc bdít nad svými tradičními hodnotami, udržovat řád a vědomí povinnosti. Proti slabošskému Západu by se Německo mohlo spojit s barbarským, ale mladým a silným Ruskem. Kniha inspirovala britského historika Arnolda Toynbeeho (1889 – 1975) k jeho monumentálnímu životnímu dílu Studium historie. Ale i Sir Karl Poppera (1902 – 1994), který v díle Bída historismu brojí proti Spenglerovi. Při čtení Zániku Západu se nabízí srovnání se současným zánikem EU, Evropy a celých národů, včetně slovanského. Ztráta etnické identity je nezvratná. To dokazuje i fotografie z francouzského obchodního domu těchto dní: dvojjazyčné nazvání produktu (mléka) ve francouzštině a arabštině. Očekávám, že k dvojjazyčnému označení produktů obchodní centra brzy nabídnou i vzdělání pomocí citátů a přísloví. Dnes nabízím jedno arabské: Mít přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora mír. C'est la vie. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
18. 09. 2017


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  1 [2] 3 ... 1900 1901 1902
Merkelová je dobrá žákyně Adolfa Hitlera! tk @ (19 zář : 07:15) (Z domova)
O co skutečně půjde v těchto volbách?! tk @ (19 zář : 06:59) (Z domova)
Je ČSSD nacistickou stranou? tk @ (19 zář : 06:55) (Z domova)
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2017
PoÚtStČtPaSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Facebook KURÝR

Wedos

NovyCas.org - Vaše cesta z dluhů

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.cz


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:2.6915 sec,2.6336 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,296kB