Novinky - Info kuryr
Schwarzenberg jako špatná volba   
Pridal tk Pondělí 21 leden 2013 - 16:12:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  
Schwarzenberg je kandidátem na prezidenta, který je stále zahalen závojem neproniknutelného tajemství. Nikdo ale vlastně pořádně neví, kým ve skutečnosti tento, na první pohled roztomilý, dobrotivý starý pán je a jakou hru zde hraje.

A to i přes rozsáhlé publikace o jeho titulech, předcích, rodinných vztazích, panstvích, pozemcích, politických funkcích, rodinných aférách, restitučních kauzách korupčních skandálech v jeho bezprostředním okolí a rozsáhlých osobních kontaktech.

Ví se možná co rád jí a pije, jaké má názory na to či ono, jaké vtipy ho baví a v jakých dobách a poměrech vyrůstal a žil. A že to byly doby pohnuté, plné politicky významných událostí, kterými Schwarzenberg proplul až do dnešní doby kupodivu bez úhony.

Dokonale se ví, kdo jej v dnešní době podporuje, či naopak (aniž by se vědělo, zdali k tomu jsou jiné důvody, než jen móda a trend). Nyní po Praze pobíhají mladí lidé s tričkem nebo plackou pankáče Karla, protože je to "in".

Jedna věc je to, co se o Karlovi volič na základě všeobecně známých, pečlivě vyselektovaných a kosmeticky upravených informací může domnívat, záměrně veden k určité představě, kterou mu nikdy nikdo ani nevyvrací ani nepotvrzuje a jiná věc je ta, co se se před zraky veřejnosti raději ukrývá. Pokud sem tam něco na veřejnost proniklo, bylo to okamžitě bagatelizovalo, zpochybněno, nebo zesměšněno. Dotazy na znepokojující vazby na nadnárodní organizovaný zločin byly okamžitě Swarzenbergem programově označeny za "konspirační teorie". (1)

Nicméně jeho profesní život je rozhodně méně jednoznačný. Berme tyto první svobodné přímé volby prezidenta jako výzvu k tomu nahlédnout pod pokličku Schwarzenbergova hrnce a podívat se co se vlastně vaří.

Při bližším zkoumání vychází najevo, že jeho osobní historky nejsou zdaleka tak věrohodné, jak se na první pohled jeví. Série rozporů a zvláštností kolem jeho osoby začíná například podivným životopisným údajem, že ve dvaceti osmi letech musel přerušit studia, která již nikdy nedokončil, protože se po smrti adoptivního otce Jindřicha musel starat o panství - ve dvaceti osmi letech by toho ale v podstatě mohl mít vystudováno již celkem mnoho...

Nejde o to, že by bylo podstatné, zda vystudoval a co, či nikoli, protože život sám je vždy tou nejlepší školou, ale o to, že to tvrzení dokládá, jak jsou informace o životě Schwarzenberga manipulovány ve prospěch obrazu řádného, ne li rovnou mimořádného jedince. Přitom může být právě opak pravdou.

Jedna věc je reálný obraz a věc druhá je ono simulakrum vykonstruované odborníky na ovlivňování veřejného mínění, kteří bezpochyby za operací Schwarzenberg dlouhodobě stojí (2)

Na jedné straně stojí artefakt laskavého, moudrého shovívavého a blahosklonného knížete, vystřiženého jako z pohádky, ve které dobro vždycky vítězí nad zlem a "pravda a láska nad lží a nenávistí" a na druhé straně alarmující realita pouhým okem nepostřehnutelné pavučiny organizovaného zločinu nadnárodních struktur, jejichž kořeny sahají k počátkům vzniku takzvané černé benátské šlechty a propojují se v dnešní době v nespočetné legie vzájemně provázaných lóží, spolků, korporací, církevních a sekulárních organizací, bankovních domů, právnických kanceláří, hedgových fondů a offshorových finančních společností, které se angažují ve všech myslitelných i nemyslitelných formách podniků, od pornografie, obchodu s bílým masem, drogami, finančními deriváty, nerostnými surovinami, hazardem, pozemky a nemovitostmi, drahými kovy, zbrojními technologiemi, informacemi, revolucemi, převraty a válkami. Je to tak komplexní klubko podvratných aktivit, že rozmotat je a někoho konkrétního usvědčit, je téměř nemožné. (3)

Struktura těchto kruhů vypadá jako klasická matrjoška. Jedna vrstva ukrývá další vrstvu pod kterou se nachází vrstvy další a další.

Málo kdo je schopen nalézt souvislost s okupací Afghánistánu, výrobou opia, odštěpením Kosova od Srbska, barevnými revolucemi ve východní Evropě a Eurasii, Arabským jarem, bombardováním Libyie, ozbrojenými střety v Mali, finanční krizí, úspornými opatřeními, zaváděním ESM, atd. Právě proto je možné, aby jak plány na zavedení takzvaného Nového světového pořádku, jejich dlouhodobé naplňování, tak i jeho aktéři a protagonisté, zůstali veřejnosti utajeni. (4)

Organizmus tohoto nadnárodního spiknutí organizovaného zločinu proti státní suverenitě, svobodě a společenskému pořádku je jako hydra. Jen co se odsekne jedno její chapadlo, naroste na druhé straně další. Prostředky tohoto kriminálního spolku jsou prakticky neomezené. Jejich nástrojem se stávají nedemokraticko režimi zrovna tak, jako nedemokratické instituce.

Jsme svědky nápadně roustoucího vlivu Evropské komise, Evropské centrální banky, Organizace Severoatlantické Smlouvy, tak jako všudypřítomnosti vojenských posádek a základen Spojených států amerických a na druhé straně radiklizace společnosti, zejména v arabském světě, ale nejen tam, v důsledku dlouhodobého tlaku a sofistikovaným psychologickým operacím na makro i mikroúrovni, vedoucím ke střetům uvnitř společnosti a mezi civilizacemi, ať už na základě etnického štěpení, nebo náboženského. Třídní boj byl nahrazen bojem za lidská práva, bojem o nerostné suroviny, bojem sektářským a kulturním. Vše vždy dobře pokryté podchycenou sítí veřejných sdělovacích prostředků. (5)

Není možné si s podivem nepovšimnout, co se na světě posledních 10-20 let děje. A kupodivu mnoho událostí vede byť jen okrajově ke Karlu Schwarzenbergovi, který se donedávna šikovně ukrýval za osobou Václava Havla.

Jejich doménou byl rafinovaný dvousečný konstukt konceptu ochrany lidských práv, kterých kadence zaznamenala od Helsinské konference 1975 až do vzniku doktriny R2P (odpovědnost chráňit) 2005 za jejich spoluúčasti obrovský vývoj, během kterého se událo pod hlavičkou míru, ochrany lidských práv, mnoho nevymazatelných zvěrstev, jak v Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku, Libyi, Syrii, tak i mnoh dalších místech v menší míře. Nemluvě o počtu geopolitických rošádách známých jako barevné revoluce.

Tyto rozsáhlé a smrtící geopolitické operace vždy vyžadují mezinárodní konsenzus a proto je důležité mít na správných místech "správné" loajální lidi, kteří jsou součástí plánu a součástí kumpánie. Po smrti Havla a bezprostředně před očekávanou zásadní mezinárodně politickou událostí, je pro mezinárodní organizovaný zločin nutné udržet své hráče v poli. V České republice proto musí na hrad jejich Schwarzenberg!

Zdatný mediální tým, který je dirigován zpovzdálí je připraven a vždy hbitě proměňuje "Calyho" v normální situaci téměř neakceptovatelné zápory na mediálně "sexy" a roztomilé klady.


- nemotornost prodají užaslé veřejnosti za šarm

- šišlavost za šlechtický přízvuk

- ráčkování za reminiscenci na "kultovní mravní autoritu" Václava Havla

- špatnou artikulaci vydají za nonšalantnost

- špatnou češtinu za logický důsledek dlouholetého nuceného exilu

- chabou rétoriku za nadřazenost

- narkolepsii (nenadálé usínání) za blazeovanou znuděnost hloupými žvásty svého okolí.

Prostě Schwarzenberg je mediální hvězda, celebrita s kvalitami nadčlověka! Do televizních a dalších živých debat jej vybaví naslouchátkem, aby byl jejich kandidát vždy schopen odpovídat i na ty nejzáludnější otázky pohotově a kompetentně, po vzoru jeho záoceánských protějšků.

Přitom stále ještě zůstává naprosto mimo pozornost a potlačeno do neproniknutelných temnot nejzazších koutů vnímání, kdo Schwarzenberg skutečně je a co reprezentuje. Nechť tedy zvítězí pravda. A pravdou je, že Schwarzenberg kandiduje z donucení. Existují kruhy, vůči kterým má tento kandidát závažné závazky, kvůli kterým je dokonce ochoten v 75ti letech podstupovat kalvárii kampaně a státní funkce, namísto zaslouženého odpočinku na svých panských lesích, luzích a hájích.

Nikoho pod mediální palbou superlativ a pod veselým jásotem mávající radostné mládeže očekávající lepší zítřky ani nenapadne, že se stává obětí důmyslné fata morgány, která ošálí veškeré smysly, otupí ostražitost pozorovatele a zastíní jeho zdravý rozum. Jako zasažen ranou do hlavy, občan zapomíná na zásadní skutečnosti, které by okamžitě smazaly jakoukoliv sympatii k tomuto záhadnému muži, hrajícímu neskutečné divadlo a dlouhá léta skrývajícího před zraky věrných poddaných svou skutečnou identitu a skutečné poslání. Zcela podle devizy "svět chce být klamán".

Pokud bychom se z praktických důvodů nezabývali jeho předky, zejména jeho rodiči, jejich vazbou na fašistickou organizaci Vlajka a jejich hrůzného působení kolem pracovního táboře Lety, popsaného v knihách amerického historika Paula Polanskyho "Bouře" a Tíživé Mlčení", pokud bychom se nezabývali ani vazbami jeho manželky na rakouské nacistické elity, ale věnovali bychom se skutečně jen a jen jeho osobě, i tak bychom se dozvěděli věci, které by nám v žádném případě nezapadaly do mediálně vytvořeného obrazu vlídného a roztomilého tatíčka. (6)

Pokud si totiž někdo myslí, že šlechta, tituly a hodnosti jsou dnes jen romantickou reminiscencí dávno zašlých dob, jen ozdobou, tradicí a folklórem, ten nechť se zamyslí nad tím, zdali je běžné, že se mocní a bohatí dobrovolně vzdávají své moci a svého bohatství, a zda se zasvěcení mohou lehce vyvázat ze slibů a přísah složených na čest a na život. Pochmurné dědičné úděly, loajalita k rytířským řádům a ctnostem, poslušnost k nadřízeným v lóžích a bratrstvech, stovky let staré odkazy plánů o dobývání světa a zachování starých pořádků klidně i pod jménem pořádků nových...

Co může 75ti-letého starce tedy reálně motivovat a přimět k tomu, aby již druhé období sloužil na postu ministra zahraničí a harcoval se světem křížem krážem, musel se účastnit zasedání vlády, coby její místopředseda, nocovat v hotelech v nejrozmanitějších koutech planety a řešit problémy jednou libyjské, podruhé syrské ozbrojené opozice a trávit dlouhé hodiny v posléze nepohodlných křeslech vládní letky, podstupovat spoustu dalších namáhavých a únavných úkonů jen a jen pro "blaho národa". Nyní dokonce musí podstupovat debaty s politickými oponenty a tvářit se mile a angažovaně, aby naplnil tajné plány svých mocných soukmenovců a obsadil nejvyšší úřad v zemi. A tajné plány to jsou! (7)

V probíhající kampani se, po vzoru barevných revolucí a arabského jara, se pro dobro své prezidentské kampaně obklopuje mládeží, proto, aby uchvátil další a další mladé lidi pro "dobrou věc" a vytvořil tak lavinový efekt, který by mu dopomohl k volebnímu vítězství.

Neštítí se přitom ničeho, jednou se nechá vyobrazit jako kapitán lodi, podruhé jako punk, pak si připne placku se svým stranickým kolegou z TOP09 Kalouskem stylizovaným do "pankáče", jen aby okouzlil mládež nadsázkou a strojeným humorem. Věc je nicméně naprosto vážná.

Jedná se totiž o velmi dobře promyšlenou a v mnoha odlišných kulturách osvědčenou taktiku, která se zakládá na technice "nenásilného boje" opírající se o mládež a studentstvo, použité například již v Číně na náměstí Tiananmen v roce 1989, nebo v Egyptě na káhirském náměstí Tahrír v roce 2011. Techniku, která byla vyvinuta a vždy výhradně aplikována tajnými službami, které barevné revoluce a další podvratné akce v nejrůznějších strategicky významných státech prováděly. (8)

Schwarzenbergovo předlistopadové působení v kontextu podpory českého disentu zapadá přesně do této logiky.

Dodnes není zcela jasné, kdo poskytoval finance, které Schwarzenberg jako skleněný muž, tančící s lehkostí baletky mezi rozdivočenými estébáky, kteří si jej z vyšší moci vůbec nevšímali, rozdával mezi české chartisty. Všechny cesty vedou k ministerstvu zahraničí USA a agenturám typu NED a GMF. (9)

Jedno je ale jasné - jeho peníze to nebyly, protože ve Vídni byl Schwarzenberg všeobecně znám znám jako "Negerant", neboli zkrachovanec, přežívající jen díky nekonečným půjčkám spřízněných nebo spřátelených šlechtických rodin, zejména vévody Lichtensteinského (ano, Lichtenštejnů, díky kterým byli české stavy poraženi na Bílé hoře, jak se dodnes holedbají jejich potomci. (10)

Pravá ruka CIA pro boj za uchvácení střední a východní Evropy, Helsinská federace pro lidská práva se sídlem ve Vídni, kterou Schwarzenberg "vedl" od roku 1984 až 1991, byla v roce 2008 vytunelována a připravena o 30 milonů korun, takže tam i po pádu železné opony skutečně nějaké nemalé prostředky zbyly. Ale to už měl Karel dávno nové bydlo. (11)

Závazky vůči zesnulému Franzi Josefu II. von und zu Liechtenstein a jeho synovi Jan-Adamovi II. tíží Schwarzenberga dozajista mimořádně až dodnes. I přes to, že málem obral dceru svého adoptivního otce, Elisabeth Schwarzenbergovou, provdanou Pezoldovou o veškeré nároky na majetky, které by byla získala díky podivuhodným restitucím Karla po úspěšné operaci zvané sametová revoluce. Soudní spor mezi nevlastními sourozenci však stále pokračuje. (12)

Slovutný hotel Palais Schwarzenberg na Schwarzenbergském náměstí ve Vídni musel být na 60 let pronajat bankám a další nemovitosti, třeba lovecký zámeček Obermurau ve Štýrsku byly prodány. (13)

Mohl by být "Kari" trojským koněm pro likvidaci Benešových dekretů a uplatnění nároků válečných kolaborantů a sudetských Němců? Je to jeho tajným úkolem, nebo existují i další?

Může být plán na založení IV říše pravdivý? Je možné, že po sjednocení Německa je druhým krokem rozšíření jeho území pod korouhvičkou Evropské Unie? Žije stále ještě odkaz nacistů a kráčí ruku v ruce s kohortami klerofašistů? Klerofašismus - toť rodinná tradice Schwarzenbergů. (14)

O záměrech uprchlých nacistů a jejich potomků obšírně informoval Paul Manning, novinář CBS v knize Bormann: Nazi in Exile (15)

Právě započaté církevní restituce napovídají tomu, že tu skutečně nějaký přesun majetku již celou dobu probíhá. Plán restitucí existoval již za Topolánkova kabinetu a byl součástí komplexních zákulisních dohod o porcování veřejných zdrojů mezi vládními partajemi. Silně zjednodušeně řečeno: Bursík měl dostat emise, Kalousek restituce a Topolánek ekologickou megazakázku. Pivotem vyjednávání byl Schwarzenberg. Celý plán ztroskotal na předčasném konci vlády (během slavného předsednictví Evropské Unii). Takže nakrást si stihli jen přátelé Alexandra Vondry, Schwarzenbergova dlouholetého chráněnce a designovaného nástupce, shodou okolností laureáta vyznamenání NED a absolventa stáže u GMF. Někdy se ale neurodí.

GMF, neboli Marshallova nadace byla mnohými, nejen Manningem identifikována jako PR zástěrka nadále trvající operace fluchtkapitálu a uprchlých nacistů s cílem znovunastolení Velkoněmecké Říše. (16)

Schwarzenberg, který jako řádný člen podporoval rakouské lidovce ještě před 89 rokem, je znám svojí podporou lidovcům českým za tučných let Cyrila Svobody. Během jeho politických námluv se Stranou zelených dokonce vnutil Bursíkovi myšlenku spojení ekologů s katolíky. Po Bursíkově debaklu a nenadálém konci Topolánkova kabinetu se nicméně tato myšlenka vytratila a přelila se do vzniku TOP09 spojením některých oportunistických kádrů z KDU/ČSL a ODS.

Držme se faktů, týkajících se výhradně osoby Schwarzenberga. Nejdůležitějším faktem je jeho tajemství a klam. Opředen mnoha mýty o vlastenectví, eleganci, noblese, proslulém neotřelým líbáním dámských rukou, proplouvá společností jako černobílý film pro pamětníky a budí dojem nezkorumpovatelného ochránce tradičních mravních hodnot. Jeho nadace "Fürstlich Schwarzenberg'sche Familien-Privatstiftung in Vaduz" včetně dceřiných firem nicméně v roce 2002 podle rakouské tiskové agentury APA dlužila nemalou částku 150 milionů korun. (17)

Mnoho těchto hodnot jím tedy doposud ochráněno nebylo, alespoň těch hmotných ne. O morálce zde raději pomlčíme, i když věrnost a úcta k lidu mezi ctnosti určitě patří, nikoli však mezi Schwarzenbergovy. Je až zarážející, že své pohrdání k Čechům Schwarzenberg nikdy nikterak neskrýval! Jeho názor je např. tento: "je zajisté pravda, že Lobkovický palác je významná památka. Ale ani Spolková republika Německo není schopna ji někam odnést. Památka zůstává na svém místě v Praze a Spolková republika Německo bude asi mít víc prostředků ji udržovat v řádném stavu, než má toho času Česká republika." (18)

Nebylo tedy nikdy pravdou, že restituent Schwarzenberg, jehož restituce dodnes budí velká podezření a vyvolávají mnoho otázek, zejména o jejich legitimitě, by byl takříkajíc "za vodou". (19)

Právě probíhající žaloba princezny Petzoldové, která díky machinacím nevlastního bratra, dobrotivého kandidáta "výsosti" Karla přišla o rozsáhlé majetky, může ještě pěkně zamíchat s jeho majetkovými poměry. Konečný verdikt se očekává na jaře. (20)

Tato závislost na chlebodárcích Schwarzenbergovi na druhou stranu vždy otevírala dveře k nejrůznějším tajným spolkům a lóžím, ke kterým měl blízko již díky jeho poděděnému titulu "výsost" a "rytíř zlatého rouna". Moto rytíře zlatého rouna je "za námahu odměnou nikoli nepatrnou, ne jinak" napovídá, že lopotné, téměř zoufalé úsilí věnované předvolební kampani Schwarzenberga musí v případě úspěchu být odměněno v nikoli nemalé míře, takže lze očekávat, že má stařík skutečně něco nekalého za lubem.

Schwarzenbergova zavázanost, či náklonnost k CIA a transatlantickým strukturám expanzivních beligerentních jestřábů a vojensko-průmyslovému komplexu se neustále manifestuje, při jakékoliv příležitosti. Neskutečné výroky na adresu Libye, Srbska, Sýrie, Palestiny... Podivuhodná hlasování ČR v OSN pod jeho taktovkou ministra zahraničních věcí a to jak Topolánkovy tak i Nečasovy vlády jsou smutným svědectvím Schwarzenbergovy skutečné osobnosti, nutno říci zvrácené. Ať už se to týká práva na pitnou vodu, nebo výhrad proti munici z ochuzeného uranu, ČR stojí v OSN téměř osamoceně proti zbytku světového společenství. Ve zprávách to ale nenalézáme, neboť 9ř% českých sdělovacích prostředků středního proudu je pod kontrolou oněch tajemných lidí v pozadí. Lidí, kteří se dobře znají, dlouho spolu hrají a své lóže před veřejností dobře tají. Proto i zde nemá velký smysl se o nich šířit nějak detailněji. (21)

Vyhlašování válek je predikátem mocných. Zarputilá nevraživost vůči Rusku i vůči mohamedánům musí být v případě Schwarzenberga snad genetická. V erbovním znaku useknutá hlava Turka o něčem vypovídá. Střet civilizací, právě probíhající, s tradicí téměř tisíciletou je ideálním kolbištěm pro vojevůdcovské ambice hodné odkazu rodu Schwarzenbrgů, historicky známých vojevůdců.

Nejednou zavlekl a poskvrnil Cary i autoritu Václava Havla tažením do kalných vod válečných konfliktů, které na vzpomínce na bývalého prezidentovi ulpívají dodnes jako poskvrna jeho prohlašovaného humanizmu, když musel obhajovat vojenská dobrodružství proti Jugoslávii a podobně, navzdory svému hlubokému humanistickému přesvědčení. Jaké konkrétní křesťanské hodnoty Schwarzenberg vyznává, si lze jen domýšlet. Válečná dobrodružství mu dle jeho výroků k různým ozbrojeným konfliktům ve světě zjevně imponují!

Prosazování amerického radaru v Brdech, či pořádání kontraktačních seminářů pro zaoceánské zbrojařské firmy v Černínském paláci jsou drobné kamínky v celkové mozaice, která Schwarzenberga vykresluje poněkud v jiném světle, než coby dobrosrdečného přihlouplého staříka. Je to nebezpečný jestřáb, který velmi dlouho a velmi trpělivě se staženým hledím čeká jak dravec na svou příležitost.

Nedejme mu ji!

Daniel Solis
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDejdar na dlažbě, podporuje Zemana   
Pridal tk Pondělí 21 leden 2013 - 15:55:18 Cist komentare / psat: 1 | Trackbacks: 0   Tisknout  
„Škála toho, co může člověk ztratit, je bohatá: od nejrůznějších výsad vládnoucí vrstvy a všech zvláštních možností, plynoucích z moci, přes možnost klidné práce, postupu a výdělku v zaměstnání, přes možnost vůbec pracovat ve svém oboru, přes možnost studia, až k možnosti žít aspoň na tom stupni omezené právní jistoty jako ostatní občané a neocitnout se v oné zvláštní vrstvě, pro kterou neplatí ani ty zákony, které platí pro ostatní, totiž mezi obětmi československého politického apartheidu. Ano, každý má co ztratit, i ten poslední pomocný dělník může být přeřazen na místo ještě horší a hůř placené, i jemu se může krutě nevyplatit, když na schůzi nebo v hospodě řekne svůj pravý názor.“
Citace - Václav Havel, Dopis Gustávu Husákovi, 8. 4. 1975.

Pánové Stránský a Bočane, co si vlastně představujete pod slovem „demokracie“...a jak si představujete totalitu? O co vy ostatní? Donedávna mi připadalo, že pracovní šikana za „nevhodné politické přesvědčení“ byla vlajkovou lodí jevů padesátých a následných let, které v rámci svojí práce „filmově popisujete pro veřejnost.“ Pan Stránský si už nejspíš ani nevzpomíná, jak pro něj kdysi byl na trhu práce k dispozici pouze krompáč, navíc po předchozím nezištně poskytnutém „zacvičení“ v PTP a uranových dolech. Neni od věci si také připomenout, že seriál Zdivočelá země je produkován „nezávislou a nestranou“ Českou televizí a pánové jsou buď jejími kmenovými, nebo smluvními pracovníky. Nyní nám zcela otevřeně vstupují do předvolebního boje, a to nikoliv jako privátní osoby, ale jako jedinci spojení se zmíněným seriálem, resp. s Českou televizí. Také nám dávají nepokrytě najevo, že „nežádoucí politický názor může mít pro herce ve veřejnoprávní televizi zcela konkrétní důsledky.“

Žádné formulační kličky typu „pouze odmítáme spolupráci“ (tedy vlastně nikoho nevyhazujeme) nic nezmění na faktickém běhu a důsledku věcí. Dejdar podpořil Zemana, tak si v další sérii, nebo jiných projektech autorů už prostě nezahraje. Spisovatel buď do dalších dílů Maděru vůbec nenapíše, nebo režisér bude obsazovat někoho jiného. Proč? Protože mohou... Maděra jednoduše umře a pochybuji, že se po několika dílech bez vysvětlení objeví ve sprše (vsuvka pro fanoušky Dallasu), nebo dostane roli v jiných projektech této "tvůrčí skupiny". Pěkná a efektivní výstraha i pro další umělce. Než někde politicky vystoupí, tak ode dneška by měli rozhodně zvažovat, zda jsou „na správné straně“, popř. zda mají v úmyslu si v ČT, nebo v jejích projektech ještě někdy zahrát a dostat z jejího rozpočtu nějakou tu korunu.

Nechci se zabývat vlastním seriálem, ani ho nesleduji. Nicméně mým privátním názorem je, že žádné médium „ve státních službách“, v žádné zemi, nemá podobná díla vytvářet. Tedy díla, která volně a umělecky „překládají a vysvětlují veřejnosti“ její nedávnou historii, v neposlední řadě i za její peníze. Z tohoto pohledu je nepodstatným, zda se zrovna jedná o Majora Zemana, nebo Zdivočelou zemi. Nějaký paranoik a konspirant, řešící případnou „propagandistickou roli“ Zdivočelé země by nyní nejspíš mohl vesele zavýsknout, jak se její korektní tvůrci konečně „odkopali.“

V poslední době jsem se u obyčejných lidí často potkal se stesky nad situací, kdy prezentování jejich postojů a politické orientace pro ně může znamenat pracovní důsledky. Bral jsem to s rezervou. Ovšem nyní mám reálný a nezakrytě prezentovaný důkaz, že se nejedná pouze o paranoidní představy. Tato událost „není jen maličko za čarou.“ Jde o tvrdý útok na primární demokratické principy. Začínám se tady bát a budu se bát ještě více, pokud si zítra nepřečtu „omluvné a vysvětlující prohlášení“ České televize, pokud nebude adekvátně reagovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, pokud Martin Dejdar zcela oprávněně nezažaluje ČT, popř. autory prohlášení a tento spor hladce nevyhraje.

Naše země nevzkvétá, dějí se tu věci prapodivné a stále prapodivnější. Snad mi díky tomu odpustíte i bulvární titulek a věnujete chvilku svého času přemýšlení, „jak si tu DEMOKRACII vlastně představujete“ a zda nejsme 5 minut před podpisy novodobých "Antichart." A k další sérii Zdivočelé země...? Nevím, ale připadá mi nejvhodnějším, aby se po této velmi nešťastné události už neplánovala zcela určitě, nebo s úplně jinými "tvůrci".

Stanův komentář: Při vší úctě k Jiřímu Stránskému to vypadá, že se stalinistům jeho "převýchova" nakonec přece jen (doufejme, že pouze částečně) zdařila. Byla k tomu sice nutná jistá "inkubační doba", ale výsledek je patrný. O dvojnásobném signatáři Anticharty Hynku Bočanovi jsem nepochyboval ani minutu, tam převýchova snad ani nebyla nutná.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Obamův režim” a americký unipolární svět   
Pridal tk Pondělí 21 leden 2013 - 15:49:53 Cist komentare / psat: 1 | Trackbacks: 0   Tisknout  
Ti, co mají obavy z NWO, hovoří takovým způsobem, jako by se Spojené státy dostávaly pod nadvládu nějaké vnější spiklenecké moci. Skutečností však je, že Spojené státy jsou oním Novým světovým řádem. Je to přesně ten unipolární svět, na nějž si tak stěžují Čína, Rusko a Írán. Washington už projevil, že nemá žádnou úctu ke svým vlastním zákonům a americké ústavě a že má ještě daleko méně respektu, pokud vůbec nějaký, k mezinárodnímu právu a suverenitě ostatních zemí. Veškeré toto počínání je důsledkem snahy Washingtonu stát prosadit svoji hegemonii a přiblížit se k roli diktátora celého světa.

Příkladů toho je tolik, že by se z nich dala napsat kniha. Za Reaganovy vlády se před vůlí Washingtonu sklonilo Švýcarsko ve věci letitých zákonů o bankovním tajemství. Clintonova vláda zaútočila na Srbsko, vraždila civilisty a poslala před soud srbského prezidenta, který byl odsouzen za obranu své země jako válečný zločinec. Americká vláda se zapojila do rozsáhlého šmírování evropských e-mailů a telefonních hovorů, které nemají nic společného s terorisme. Julian Assange je zavřený na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, protože Washington nepovolil britské vládě, aby dostála svým závazkům ve věci práva na politický azyl. Washington odmítá vyhovět žádosti britského hrabství ve věci dodržování habeas corpus, aby vydal Junúse Rahmatullaha, jehož zadržení označil britský odvolací soud za nezákonné. Washington uvaluje sankce na cizí země a vutí je omezovat jejich národní suverenitu, protože se nepodvolily mezinárodnímu platebnímu systému.

Obamův režim minulý týden varoval britskou vládu, že pokud Británie vystoupí z EU nebo jakýmkoli způsobem zredukuje své vazby na EU, bude to považovat za porušení amerických zájmů. Jinými slovy, o suverenitě Velké Británie nerozhoduje britská vláda nebo lid. Toto rozhodnutí provádí Washington tak, aby bylo v souladu s jeho zájmy.

Británie už si tak zvykla, že je kolonií Washingtonu, že se místopředseda vlády Nick Clegg a skupina britských špičkových manažerů hbitě postavili do jednoho šiku s Washingtonem. Staví to Velkou Británii do ožehavé situace. Britská ekonomika, která kdysi byla lokomotivou světové průmyslové výroby, již byla omezena pouze na londýnskou City, britský ekvivalent Wall Streetu. Londýn je podobně jako NewYork světovým finančním centrem, jež je nesrovnatelné s ničím jiným v Evropě. Bez jeho finančního postavení ze Spojeného království příliš mnoho nezbyde.

Důvodem je význam City pro finančnictví, takže Spojené království samo si jako jedno z mála zemí EU ponechalo britskou libru a nezavedlo euro. A protože má svoji vlastní měnu a centrální banku, bylo ušetřeno krizi vládních financí, která nakazila ostatní členské země EU. Bank of England, stejně jako FED ve Spojených státech, může poskytnout pomoc svým vlastním bankám, zatímco ostatní země EU nemohou vytvářet peníze, protože sdílejí společnou měnu a ECB má ve své zakládací listině zakázáno (na základě německého požadavku) zachraňovat členské státy.

Spojené království je v prekérní situaci, protože potenciálním řešením krize s vládními dluhy, k němuž směřuje EU, je odebrání fiskální suverenity členským státům. Výdaje, výše daní a tudíž i výše rozpočtového deficitu či prebytku jednotlivých zemí EU tak bude stanovována centrálním orgánem EU. To by mohlo znamenat konec národní svrchovanosti evropských zemí.

Pokud by Británie zůstala členem EU a zároveň si zachovala vlastní měnu a centrální banku, znamenalo by to pro ni získání zvláštního postavení. Spojené království by tak mohlo zůstat jediným členem EU, který by zůstal zachován jako suverénní země. Existuje nějaká možnost, že bude Velké Británii umožněn takový status? Je to přijatelné pro Německo a Francii?

Pokud Britové sklapnou kufry a zařadí se do evropského šiku, budou se muset vzdát své měny, centrální banky, zákonů a ekonomického postaven světového finančního centra a akceptovat nadvládu evropské byrokracie. Británie se bude muset vzdát svého výjimečného postavení a stát se bezvýznamnou nickou. Mohla by však přestat být loutkou Washingtonu, tedy pokud touto loutkou už není sama EU.

A proslýchá se, že už letos Skotsko, jedna z ustavujícíh částí Spojeného království bude hlasovat o jeho opuštění a osamostatnění. Je ironií, že v době, kdy se Britové debatují o rozpadu země, hrozí jim pohlcení nadnárodním státem.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  1 2 3 ... 5660 [5661] 5662 ... 5702 5703 5704
Hledat Info kuryr
Datum / Čas
 
Vítejte,
Uživatelské jméno:

Heslo:
Pamatuj si mě

[ ]
[ ]
Novinky pro 2017
PoÚtStČtPaSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Počítadlo
Dnes na této stránce ...
celkem: 4340
unikátních: 1725

Celkem na této stránce ...
celkem: 5093043
unikátních: 1957691

Stránka ...
celkem: 5340527
unikátních: 1956614
Reklama
 

Facebook KURÝR

Wedos

NovyCas.org - Vaše cesta z dluhů

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.cz


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:1.5866 sec,1.4128 z toho dotazů.Dotazů v DB:30. Použitá paměť:1,756kB