Novinky - Info kuryr
Dobiju zpět Donbas, slíbil nástupce Motoroly   
Pridal tk Čtvrtek 23 březen 2017 - 07:17:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  
Velitel batalionu Sparta ozbrojených sil samozvané Doněcké lidové republiky Vladimir Žoga (přezdívka Vocha), který na této pozici zaměnil zemřelého Arsena Pavlova (přezdívka Motorola), oznámil svůj záměr vrátit pod kontrolu území Donbasu.

„My jsme u sebe doma, my nikoho nerušíme. A část našeho domova jste zabrali. Donbas se neuklidní, dokud si nevezme své administrativní hranice. To znamená Kramatorsk, Slavjansk a Krasnyj Liman," řekl Žoga v přenosu televizního kanálu Rossija 1.

Slavjansk a Kramatorsk jsou pod kontrolou Kyjeva od července 2014.

Vladimir Žoga vede batalion Sparta od té doby, kdy jeho zakladatel Arsen Pavlov (Motorola) zemřel v důsledku teroristického útoku v říjnu 2016.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStrom bez kořenů neroste. Společnost musí mít svůj pohled na dějiny ...   
Pridal tk Čtvrtek 23 březen 2017 - 06:59:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  
V pondělí 6. března jsem se zúčastnil konference o vztazích Evropy a Izraele v Národním shromáždění, ve Sněmovní ulici. Byla uspořádána z iniciativy několika českých poslanců, především pana Pavla Šrámka, místopředsedy Zahraničního výboru sněmovny, Svazu českých přátel Izraele, Izraelského židovského kongresu a České sekce Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě. Zúčastnili se jí poslanci českého i izraelského parlamentu, čeští i izraelští universitní profesoři, novináři a další pozvání účastníci.

V úterý pak naše setkání pokračovalo diskusemi v hotelu Augustin v Letenské ulici.

Nejpodstatnější poučení z těchto setkání bylo, že arabský terorismus my všichni, občané Evropské unie, do značné míry sami financujeme. Samozřejmě jsme to už dávno věděli, ale asi ne všichni jsme si toho byli plně vědomi.

Nyní, v krásných barokních prostorách, pod křišťálovými lustry a mezi velkoryse podávaným výborným občerstvením, jsme poslouchali, kolik milionů z našich daní dává Evropská unie našim nepřátelům. Ať již přímo teroristickým organizacím jako Hamas nebo Lidová Fronta Osvobození Palestiny, nebo prostřednictvím mnohých Nevládních organizací (zvaných též Neziskové organizace). Ty potom převádějí obrovské částky, určené teoreticky na humanitární účely, organizacím, které ve skutečnosti financují násilí – včetně únosů rukojmích a vraždění civilistů.

Ovšem vedle peněz, které jako daňoví poplatníci nemůžeme nedávat, existují též obrovské částky, které mnoho občanů dává, abych tak řekl trochu vulgárně, z vlastní blbosti. Obzvlášť smutné se mi jeví, že i mnoho křesťanských, levicově orientovaných, organizací finančně přispívá arabským teroristickým hnutím.

Vedle financování skutečně násilných akcí, tyto peníze slouží též k organizování, v celosvětovém měřítku, tak zvaných BDS akcí. Zkratka BDS vychází z anglických slov boycotts, divestment, sanctions (bojkot, stažení investic, sankce). Organizátoři těchto akcí doufají, že tak jak se podařilo tímto způsobem zlomit vládu obyvatelstva evropského původu v Jižní Africe, podobně jim se podaří zničit židovský stát.

Jestliže tématem konference oficiálně byly vztahy mezi Izraelem a Evropou, ve skutečnosti se mluvilo šířeji o vztazích mezi Izraelem a celým západním světem. Na příklad, jeden americký novinář, který byl dlouho činný v organizaci Associated Press, konstatoval, že mezinárodní organizace v palestinských územích systematicky straní Arabům proti Izraeli a že většina západního tisku jim při tom pomáhá. Izraelští židé jsou představováni jako ztělesnění všeho zla – nacionalismu, militarismu, kolonialismu a rasismu.

Tento postoj, který se stal jedním z ústředních témat „pokrokového západního ducha doby“, se rozšířil z evropské levice do amerických universit a kampusů, mezi intelektuály, včetně novinářů. Mluvčí konstatoval, že tento pohled na izraelské židy, vnímané jako krajní příklad morálního selhání, má své hluboké kořeny v západní civilizaci.

To samozřejmě byla narážka na tradici křesťanského antijudaismu. Jsa sám částečně židovského původu, dovolil jsem si během debat vyjádřit názor, že židům se těžko podaří tuto tradici překonat, pokud se budou stále snažit vyvolávat u křesťanů pocit viny.

V západní Evropě, mnoho lidí neví, zda se mají cítit víc vinnými vůči židům, které jejich předkové tak dlouho utiskovali, nebo vůči muslimům, které kolonizovali. Mnozí raději naslouchají a straní muslimům. Tím se zbavují komplexu viny vůči nim a zároveň i vůči židům. Jestliže ti jsou tak špatní, jak jim to muslimové říkají, tak si přeci vůči nim nepotřebují nic vyčítat.

Psychologové vědí, že komplex viny leží v jádru všech neuróz. Naopak, v boji proti společnému nepříteli se vytváří to nejlepší kamarádství. Každý voják ví, že jeho osobní přežití je podmíněno přežitím jeho spolubojovníků. Proto stále doufám, že židům a křesťanům se podaří vytvořit skutečně solidní frontu proti společnému nepříteli.

Od 9. do 12. března židé slavili Purim. Jde o události, které připomíná starozákonní kniha Esther. Židé oslavují na Purim své tehdejší – i ta pozdější – fyzická přežití, tak jako na svátek Pesach oslavují své duchovní přežití. Třeba sovětští židé, kterým se podařilo vycestovat do Izraele, si tam pak připomínali na Pesach odchod z Egypta, domu otroctví, který ztotožňovali se Sovětským svazem. Ostatně Sovětský svaz, s tábory nucených prací a mumiemi Stalina a Lenina a faraónskými stavbami, ten otrokářský Egypt opravdu dost připomínal.

Jinak Hitler prý kdysi řekl: „A už nebude druhý Purim!“ Ale druhý Purim se konal. Připomeňme též, že Voltaire, který byl nepřátelský nejenom vůči křesťanství, ale i vůči judaismu, svého času vyčítal židům, že dali oběsit všechny syny Hamana, kteří se přeci osobně ničím neprovinili. Nevěděl, že deset synů Hamana bude oběšeno až asi dvacet pět století později. V Norimberském procesu po druhé světové válce bylo odsouzeno k smrti dvanáct nacistických válečných zločinců. Dva se ale ještě před popravou otrávili. Takže jich bylo pověšeno deset. To bylo těch deset synů Hamanových.

Koncem února jsem strávil týden v Lotyšsku, Litvě a Polsku. Prohlížel jsem si části našeho milého rodného kontinentu. Konkrétně oblastí, kde germánské, skandinávské a vůbec západní vlivy se mísí s vlivem pravoslavných Slovanů. A pak, chtěl jsem též vidět místa, kde žilo tolik židů a kde jich tolik potom tragicky zahynulo. Konkrétně u Rigy bylo zabito i mnoho židů z Francie a z protektorátu Čechy a Morava.

Samozřejmě, doufáme, že to vše už je jenom minulost. Ale kdo ví? Jeden americký židovský novinář napsal, že evropští židé, kteří se domnívají, že v islamizované Evropě budou moci klidně žít dál se mýlí. Tato „Eurabia“ nejenom zničí židovský stát, ale pak zorganizuje i druhý masakr evropských židů, aby si zajistila, že žádní sionisté už Palestinu znovu neuchvátí.

Proto je tím absurdnější postoj některých osob židovského původu, kteří stále podporují levici. Ve Francii existuje úsloví: „V roce 1940 nesmíme vést válku z roku 1914!“To je přesně to, co tito lidé dělají. Jsou neuroticky ovládaní minulostí a nechtějí pochopit, že současná situace opravdu není stejná jako v době Dreyfussovy aféry.

Shodou okolností si čtu znovu knížku, kterou jsem si koupil už před lety. Jejím autorem je Vlastimil Podracký. Jmenuje se Návrat k domovu. Manifest tradicionalizmu (s podtitulkem Návrat k rodině, k občanské společnosti, k obci, k národu), nakladatelství Votobia, 2004. Skutečně vřele doporučuji všem si jí opatřit a přečíst. Autor v ní jasně obhajuje konzervativní světový názor a ukazuje jeho neslučitelnost jak s hodnotami tak zvaného socialismu, tak s hodnotami liberální globalizace.

Snad mohu skončit tento článek citací z této knížky: „Strom bez kořenů neroste. Společnost musí mít svůj pohled na dějiny.(….) Před příchodem Konstantina a Metoděje tu byly pouze kmeny, které se vraždily, a žercové, kteří obětovali zvířata i lidi. Teprve po dotyku s křesťanstvím vznikl stát a národ. Našimi tradičními hodnotami jsou tedy křesťanství a národní humanizmus. (….) V kontinuitě tradiční kultury musí být i ochrana tradiční víry. Lidé se budou vždy pohybovat mezi vírou a bezvěrstvím, mezi teizmem a ateizmem. Pokud zůstane svoboda volby, budou misijní úspěchy vždy jen částečné. Ani ateizmus nikdy neosloví všechny lidi. (….) Protože velká část lidí víru vyžaduje, připravuje nenávistný ateizmus likvidací domácí víry cestu jiným, netradičním, mnohdy zhoubným vírám. Ateista-vlastenec se proti tradiční víře nestaví, naopak ji podporuje a chrání proti vírám neslučitelným s národní kulturou. Na večerní vyzvánění zvonů v křesťanských chrámech si zvykl i ateista, ale při vykřikování muezína z mešity by se asi necítil doma.

V cizích náboženstvích jsou prvky, které nelze do integrální funkce domova přijmout. Muslimové by nejedli národní jídla, zpochybňovali minulost a symboly, zanášeli cizí prvky neslučitelné s tradiční kulturou, svoje vzory by hledali opět v cizině, tak jako všechny dřívější pokusy nám něco vnutit.

Židé kdysi v našem prostředí přežili, protože byli skromní, nevnucovali našemu obyvatelstvu svoji kulturu. Ona skromná přítomnost Židů patří ke koloritu domova. Taktéž i určitá rozrůzněnost tradičních křesťanských církví, vzniklá historickým vývojem a jejich vzájemná tolerance.“

Snad je zbytečné, abych k tomu ještě něco dodával.

Autor: Martin Janeček

Zdroj: euRabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJsme to ale v hrozné pozici na celosvětové úrovni!   
Pridal tk Čtvrtek 23 březen 2017 - 06:55:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  
Co na našem národě vidí hackeři, podvodníci a další nebezpečná individua z celého světa?

Řeč je tedy o počítačové kriminalitě, internetové kriminalitě, která se shlukuje do naší vlasti, jejímiž oběťmi jsou často občané našeho národa!

Co na našem chudém a rozkradeném národě vidí hackeři, podvodníci a další nebezpečná individua z celého světa? Možná skrytou možnost dalšího a dalšího rozkrádání a plundrování. Hyenismus celosvětový kvete dál, a naše malá zemička je tímhle zasažena a intenzivně ohrožována!

Bohužel u nás panují názory o lidské „blbosti," že si za to všechno může člověk sám, koneckonců i okleštěný a zbídačený český národ! S takovými výroky nesouhlasím, neboť se podvádět nemá. To si musí uvědomit celý svět, vždyť naše republika nesmí být pro legraci celosvětovým zlodějům!

Seznamovací, s tím související, finanční podvody, kdy jsou oklamáni a podvedeni právě ti, kdož touží po láskyplném, partnerském a manželském vztahu. A tak podvodníci z celého světa zneužívají zároveň marasmu v naší společnosti pro své další řádění a „zlatokopectví."

A bude hůř, pokud se slušný svět celkově nesjednotí proti internetové kriminalitě. Je neetické nálepkovat oběti těchto trestných činů „do všemožných blbců" a hlupáků. Dobro a pravda musí zvítězit, aby bylo lépe reálně i virtuálně.

Vzájemná spolupráce slušného světa v odhalování a potírání internetové kriminality jest nezbytná, aby se skutečně nastolilo právo a spravedlnost.

Václav Kovalčík

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  1 [2] 3 ... 5892 5893 5894
Hledat Info kuryr
Datum / Čas
 
Vítejte,
Uživatelské jméno:

Heslo:
Pamatuj si mě

[ ]
[ ]
Novinky pro 2017
PoÚtStČtPaSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Počítadlo
Dnes na této stránce ...
celkem: 1256
unikátních: 449

Celkem na této stránce ...
celkem: 5343843
unikátních: 2064276

Stránka ...
celkem: 5582977
unikátních: 2053718
Reklama
 

Facebook KURÝR

Wedos

NovyCas.org - Vaše cesta z dluhů

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.cz


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2636 sec,0.1375 z toho dotazů.Dotazů v DB:25. Použitá paměť:1,651kB